Program Kvalitetsveckan 2-6 mars it ts ec an. 5år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program Kvalitetsveckan 2-6 mars 2009 www.sahlgrenska.se/kvalitetsveckan. it ts ec an. 5år"

Transkript

1 va rogram Kvalitetsveckan 2-6 mars it ts ec an

2 Kvalitetsveckan femårsjubilerar Innehåll Detta händer under veckan Måndag till fredag 2-6 mars 2009 genomförs Kvalitetsveckan vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU. Det innebär femårsjubileum för Kvalitetsveckan, som sedan starten i mars 2005 är en tradition under vecka tio. Sjukhusets anställda och alla andra med intresse för kvalitetsutveckling är välkomna till Kvalitetsveckan, i år under det övergripande temat God vård med tyngdpunkt på patientsäkerhet. Veckan startar med måndagens Science Day om forskning i samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Tisdag, onsdag, torsdag 3 5 mars presenterar SU-medarbetare närmare 100 förbättringsarbeten via korta föredrag och posterutställningar. Dessutom hålls en daglig lunchdebatt på ett högaktuellt tema. Varje morgon medverkar Albert Wu, gästföreläsare från Världshälsoorganisationen. Tisdagskvällens föreläsningar om rökning är även öppna för allmänheten och ingår i SUs satsning på ett hälsofrämjande sjukhus. Under onsdagskvällen är SU-personalen välkommen på after work, där mingel kombineras med roliga kulturella inslag. Flera priser delas ut under Kvalitetsveckan. En gång om dagen 3-5 mars utses Bästa poster. å torsdagen 5 mars utdelas SUs kvalitetspris till ett team, en enhet eller en verksamhet, som föredömligt bedriver ett strukturerat kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete på SU. Samma dag utdelas ett pris för Bästa förbättringsidé. Detta pris är en nyhet för i år. Kvalitetsveckan avslutas fredag 6 mars med en förmiddag om läkemedel. Vill du veta mer, kan du vända dig till någon av värdarna eller värdinnorna med de gröna namnskyltarna. Välkommen att titta, lyssna, fråga, diskutera, utbyta erfarenheter och inspireras under Kvalitetsveckan! Sid 3 Detta händer under veckan 4 rogram måndag Sahlgrenska Science day rogram tisdag Föreläsningar 5 rogram tisdag osterutställning Kvällsföreläsningar 6 rogram onsdag Föreläsningar osterutställning 7 rogram onsdag After work 8 rogram torsdag Föreläsningar 9 rogram torsdag osterutställning rogram fredag Kvalitetsdag för läkemedel 10 Vinnare av Kvalitetspriset hur gick det sedan? 12 Kartor Föredrag Under dagarna presenterar Sahlgrenska Universitetssjukhusets medarbetare olika förbättringsarbeten via korta föredrag. ostrar I anslutning till aulorna kommer det att finnas posterutställningar, som byts varje dag. Utställningarna startar klockan ostrarna är bemannade i pauserna mellan föredragen, så att intresserade ges tillfälle att ställa frågor och diskutera med utställarna. Lunchdebatter Tisdag, onsdag, torsdag klockan hålls lunchdebatt på ett högaktuellt tema. Gästföreläsare Tisdag, onsdag, torsdag medverkar Albert Wu, gästföreläsare från Världshälsoorganisationen. Tema för hans föredrag är: The WHO Alliance for atient Safety Kvällsföreläsningar å tisdag kväll hålls föreläsningar om hälsa på temat Vanan som går upp i rök Lokaler Måndag 2 mars Tisdag 3 mars Sahlgrens aula samt kvällsföreläsningar i Onsdag 4 mars Mölndalsaulan, Mölndals sjukhus Torsdag 5 mars Järneken, KK-huset, Östra sjukhuset Fredag 6 mars Se även kartorna på baksidan! Lunch Under tisdag, onsdag, torsdag finns det i anslutning till aulorna möjlighet att köpa smörgås och dryck. Försäljningen startar klockan After work med musik, spex och överraskningar assa på att mingla efter jobbet tillsammans med dina kollegor på onsdagskvällen. Kvällens konferencier är Michael Nilsson, verksamhetschef, Rehabiliteringsmedicin. Uppträdande av bland andra skådespelerskan Maria Lundqvist. Vi bjuder på dryck med tilltugg. Ytterligare dryck och macka finns att köpa. After work är öppet för dig som arbetar inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Tid: lats: Andra våningen i Matsalsbyggnaden, Blå stråket 10, Sahlgrenska sjukhuset Varmt välkommen! Årets gästföreläsare rofessor Albert Wu från Världshälsoorganisationen Sedan 2004 arbetar Världshälsoorganisationen, WHO, aktivt för att komma till rätta med vårdens inbyggda systemfel och för att skapa uppmärksamhet kring sjukvård som tar stor hänsyn till patientens säkerhet. Arbetet går under namnet World Alliance for atient Safety. Doktor Albert Wu är professor i Health olicy and Management vid Johns Hopkins University samt sedan 2007 företrädare för World Alliance for atient Safety. Han besöker Kvalitetsveckan för att berätta om WHOs världsomspännande patientsäkerhetsprogram och ta upp några viktiga insatsområden för att öka patientsäkerheten. Ett prioriterat område för alliansen är att utveckla globala normer, standarder och riktlinjer som kan minska riskerna för vårdtagarna. Målet är en sjukvård som alltid sätter patienternas säkerhet i första rummet. Ingen föranmälan, ingen avgift välkommen till Kvalitetsveckan! Läs mer om Kvalitetsveckan på 2 3

3 Detta händer under Kvalitetsveckan 2009 Måndag 2 mars Tisdag 3 mars rogram Science Day Dagen ska försöka ge en bild av forskning som bedrivs vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin samt dess koppling till förändrade behandlingsmetoder och synsätt på vården. lats: Föreläsning Framtiden är nu. Vem får stroke i framtiden och vad gör vi? Föreläsare: rofessor Christina Jern och professor Katarina Stibrant-Sunnerhagen, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin Föreläsning När ung blir äldre nya material och nya möjligheter för vuxna med medfödda hjärtfel Föreläsare: Medicine doktor eter Eriksson, Kardiologi, Medicin Östra sjukhuset aus och bildspel Föreläsning Fetmakirurgi för vem och varför? Föreläsare: Medicine doktor Kaj Stenlöf, sektionschef, Obesitasmottagningen, Medicin Sahlgrenska sjukhuset Föreläsning Fetmakirurgi hur fungerar det? Föreläsare: Docent Hans Lönroth, verksamhetschef, Kirurgi Sahlgrenska sjukhuset aus Föreläsning Konsistensoptimering, kost för personer med tugg- och sväljsvårigheter Föreläsare: Medicine doktor Elisabet Rothenberg, chefdietist, Sektionen för klinisk nutrition, Sahlgrenska sjukhuset Science Day visar hur forskning omsätts i den dagliga verksamheten Föreläsning Effekter av patientcentrerad vård Föreläsare: rofessor Inger Ekman, prefekt, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin Föreläsning Nytta med audiologisk rehabilitering Föreläsare: Medicine doktor Ann-Kristin Espmark, audionom, Hörselrehabiliteringen Sahlgrenska sjukhuset, adjungerad universitetslektor aus och bildspel Föreläsning Sjukgymnastisk andningsvård i samband med kirurgi från klinisk praxis till evidensbaserad vård Föreläsare: Medicine doktor Monika Fagevik Olsén, sjukgymnast, Sjukgymnastiken Sahlgrenska sjukhuset, adjungerad universitetslektor Föreläsning Talutveckling och talavvikelser vid läppkäk-gomspalt: implikation för behandling Föreläsare: rofessor Anette Lohmander, Enheten för logopedi, Sahlgrenska akademin Föreläsning Effekter av arbetsterapiinsatser vid rekonstruktiv kirurgi efter traumatisk ryggmärgsskada Föreläsare: Medicine doktor Annika Dahlgren, arbetsterapeut, Arbetsterapin Sahlgrenska sjukhuset Science Day hölls första gången på hösten När den nu genomförs för andra gången är det som en del av Kvalitetsveckan Föreläsningarna hålls på en sådan nivå, att de är tillgängliga för alla, oavsett om man har eller inte har erfarenhet av forskning. Syftet är att väcka intresse för att forskning har betydelse för det vi dagligen arbetar med inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Många yrkeskategorier medverkar genom sin forskning till att utvärdera och förbättra de behandlingsmetoder vi använder inom sjukvården. rogram lats: Sahlgrens aula, huvudentrén, Inledning Kerstin Brunnström, ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Jan Eriksson, sjukhusdirektör Gästföreläsare The WHO Alliance for atient Safety Föreläsare: Albert Wu, professor, Världshälsoorganisationen, WHO aus och bildspel Föreläsningar Tema: atientsäkerhet Hemrehabilitering efter höftfraktur Föreläsare: Lena Zidén Mer nytta av NDR ett pilotprojekt inom NDR.IQ3 Föreläsare: Soffia Gudbjörnsdottir Behandling av ADHD med centralstimulerande medel Föreläsare: Karin Olander Carlson, Christina Jorstedt, Drita Gustafsson, Henrik Sjövall Rehabilitering med stöd av IT Föreläsare: Jurgen Broeren Kliniskt Träningscentrum för barn ger högre kvalitet i vården Föreläsare: Barbro Ljung aus och bildspel Happening Jämlik vård? Lunchdebatt rivat och/eller offentlig vård är patienten vinnare eller förlorare? Moderator: Marianne Olsson, projektchef, Angereds Närsjukhus Deltagare: Jan Eriksson, sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Lars Gustafsson, författare och barnläkare, Lund, Ylva Johansson, riksdagsledamot (s), vice ordförande i socialutskottet, Jörgen Månsson, verkställande direktör, Carema rimärvård, Björn Zackrisson, vd och affärsområdeschef, Capio specialistkliniker Föreläsningar Tema: atientsäkerhet Väntelistan ett webbaserat datasystem för vårdplanering Föreläsare: Sofi Andersson Stavridis LC kvalitetssäkring för vård i livets slutskede Föreläsare: Ulla Molander Säkring av kvalitetsindikatorer vid hjärtstopp Föreläsare: Solveig Aune Registrering av preanalystiska problem på laboratoriet för Klinisk Kemi som ett led i kvalitetssäkring av preanalys Föreläsare: Maria Thornemo Förbättrad vårddokumentation i patientjournalen Melior Föreläsare: Ingela Lorentzon, Ingemar Blomqvist Förbättra patientsäkerheten genom att påverka patientsäkerhetskulturen Föreläsare: Boel Mörck aus och bildspel ostervandring och prisutdelning Tema: atientsäkerhet Dagens bästa poster: kronor Vad betyder abstracts? Med abstracts menas korta sammandrag. å kan du läsa abstracts om de föredrag och postrar som ingår i programmet 3-5 februari. Vanan som går upp i rök Hälsofrämjande föreläsningar som även är öppna för allmänheten lats: Effekter av rökning Hur påverkas hjärnan, munnen, strupen, hjärtat och lungorna av rökning och vad händer med kroppen när du slutar röka? Föreläsare: Ann Ekberg-Jansson, specialistläkare i lungmedicin osterutställning Utställningen startar klockan ostrarna är bemannade i pauserna mellan föredragen samt under eftermiddagens postervandring. Tema: atientsäkerhet Våga fråga om sexuell funktion! Frågeformulär som stöd i samtalet Utställare: Ann-Charlotte Eliasson Attityd till medicinbehandling hos patienter med schizofrenidiagnos Utställare: Hasse Olsson rojekt Väntrummet IT i den öppna psykiatrin Utställare: Mikael Elf METTS-T ger en hög medicinsk säkerhet i det primära traumaomhändertagandet Utställare: Greger Nilsson Barnanpassad information på webben ökar tillgängligheten för målgruppen Utställare: Barbro Ljung Vilken roll har patienten i patientutbildningen? Utställare: Anne Ragnarson Tillgänglighet ger trygghet och nöjda patienter Utställare: Anne-Marie Wennebrink Intensivvård på lika villkor? Utställare: Svante Arvidsson Att stödja och stärka kvinnan och hennes partner under förlossningen Utställare: Ida Lyckestam Thelin Balans hos äldre akut efter höftfraktur Utställare: Margareta Svensson Infall till utfallsanalys! Utställare: Anders Danemo Föreläsningar på tisdag kväll om hälsa Är det dålig karaktär som gör att du röker? Hur påverkas vårt belöningssystem av nikotin och vad är det som gör att man blir så beroende av rökning? Föreläsare: Bo Söderpalm, docent och psykiatriker Nya rökavvänjningsmetoder Vad finns det för olika behandlingsformer och vad ger bästa resultat? Föreläsare: Agneta Hjalmarson, docent och psykolog reoperativa samtal till barn med tandvårdsrädsla Utställare: Christina Racklin rocessen från klagomål till förhöjd vårdkvalitet Utställare: Lovisa Gullmar Ett gemensamt smärtprotokoll Utställare: Lisbeth El-Sabini Avdelningsinformation till patient och närstående Utställare: Lotten Leinonen Ett kort frågeformulär förbättrar patientomhändertagandet Utställare: Christopher Schaufelberger atienter på Sahlgrenska sjukhuset Utställare: Inger Wikström-Haugen Ökad tillgänglighet och säkrare prioritering Utställare: Inga-Maj Friberg Säkrare patienttransporter Utställare: Stellan Andréasson rojekt preop 2008 nöjda patienter! Utställare: Lena Danemo Matgrupp i öppenvård för patienter 25 år och äldre - patienternas upplevelse Utställare: Yvonne Mårtensson Aktion Avvikelse på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utställare: Karin Båtelson Registrering av preanalytiska problem på laboratoriet för Klinisk Kemi som ett led i kvalitetssäkring av preanalys Utställare: Maria Thornemo Behöver du råd och hjälp med att sluta röka? Kontakta Mottagningen för tobaksavvänjning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Telefon Sluta-röka-linjen Telefon

4 Detta händer under Kvalitetsveckan 2009 Onsdag 4 mars rogram osterutställning lats: Mölndalsaulan, Hus V, Mölndals sjukhus Inledning Jan Eriksson, sjukhusdirektör Gästföreläsare The WHO Alliance for atient Safety Föreläsare: Albert Wu, professor, Världshälsoorganisationen, WHO aus och bildspel Föreläsningar Omvårdnadsronder. Införande av ett mer evidensbaserat arbetssätt. Föreläsare: Ulrika Holmström, Maria Skogby Symtomhantering - låt oss göra det evidensbaserat Föreläsare: Anki Delin Eriksson, Ulrica Langegård Röstanimerad datorbaserad utbildning i grundläggande MR-säkerhet Föreläsare: Barbro Vikhoff Baaz Närsjukvård i samverkan, RIMUS rimärvård ut från sjukhus Föreläsare: Kerstin Dudas, Lena Arvidsson Fysisk aktivitet och gångvanor i senare skede efter stroke Föreläsare: Anna Danielsson aus och bildspel Happening Jämlik vård? Lunchdebatt Kvalitetsstyrt sjukhus till vad förpliktigar devisen? Moderator: Lars-Uno Roos, chef, Volvo roduktions System roduktutveckling, Volvo Technology AB Deltagare: Jan Eriksson, Sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, eter Häyhänen, processutvecklingsansvarig Nordeuropa, Maersk Föreläsningar Specialistkliniker skapar gemensam vårdplan för obesitasbehandling Föreläsare: Malin Werling Förbättring av smittspårningsprocessen vid klamydiainfektioner Föreläsare: Annbritt Lidfeldt, Marie Holmgren Närsjukvård i samverkan inskrivningsklar och utskrivningsklar patient Föreläsare: Kerstin Dudas NutritionDay 2008 En djupdykning i SUs nutritionsomhändertagande Föreläsare: Ingvar Bosaeus, Elisabet Rothenberg, Lotta Copland Symptomlindring för döende endast en knapptryckning bort Föreläsare: Maria Taranger KBT i grupp mot sömnbesvär på en allmänpsykiatrisk mottagning Föreläsare: Lena Johansson, Janet Johansson aus och bildspel ostervandring och prisutdelning Dagens bästa poster: kronor Utställningen startar klockan ostrarna är bemannade i pauserna mellan föredragen samt under eftermiddagens postervandring. Trauma Handledare AKOM utbildar och kvalitetssäkrar den akuta traumavården Utställare: Greger Nilsson Kognition, aktivitet och hälsa efter hyperbar oxygenbehandling för kolmonoxidförgiftning; En explorativ studie av en regional svensk patientpopulation Utställare: Birgitta Renström Linde Utvecklande revision, patient- och närståendestyrd revision av psykiatri Utställare: Eva Hellquist Funktionsskattningar inom psykiatrisk slutenvård Utställare: Ove Sonesson Närståendes process till insikt att en patient är döende Utställare: Inger Benkel Nöjda, trygga föräldrar som ser fram emot att gå hem Utställare: Liselotte Bergqvist Effektivt förbättringsarbete efter gamla principer med nytt datorstöd Utställare: Daniel Stålhammar Smärtlindring efter kirurgisk abort Utställare: Birgitta laton Geriatrisk ortopedisk avdelning (GOA) på Mölndals sjukhus Utställare: Kristina Söderlund med personal osterpriser! Under tisdag, onsdag, torsdag utses Dagens bästa poster. Juryn, som består av representanter för Kvalitetsveckans styrgrupp, gör sin bedömning under dagen. riset på kronor delas ut under eftermiddagens postervandring. Bilden till höger: En av posterprisvinnarna 2008 Linnéa Carling Elofsson Utskrivningsprocess patient med ytterligare vårdbehov Utställare: Christina Stigsson Affektgrupp, en metod för att hantera känslor Utställare: Suzanna Lundblad, BeMestra, en modell för bedömning av körlämplighet efter stroke Utställare: Lena Nilsson, Ulrika Jönsson Strategiskt nutritionsarbete Utställare: Marianne Backström alliativ vård ett strategiskt utvecklingsarbete Utställare: Katarina Allander Strategiskt Smärtarbete Utställare: Mitra Latifaltojar Strategiskt arbete för att förebygga konfusion Utställare: Ruth Macdonald Strukturerad psykiatrisk rehabilitering hur gick det sen? Utställare: Birgitta Lundgren ierre Förkortad väntetid inför planerad behandling för Onkologens patienter Utställare: Maria Browall Uppföljning av patienter med akut traumatisk hjärnskada som vårdats på NIVA Utställare: Catherine Ritzén Bättre flyt på opererande verksamhet. Ett genombrottsprojekt Utställare: Johanna Eriksson Samarbete ger bättre flöde Utställare: Anne-Marie Bernesjö Välkommen på After work med musik, spex och överraskningar assa på att mingla efter jobbet tillsammans med dina kollegor på onsdagskvällen. Kom när du vill och stanna så länge du har lust! Kvällens konferencier är Michael Nilsson, verksamhetschef, Rehabiliteringsmedicin. Uppträdande av bland andra skådespelerskan Maria Lundqvist. Vi bjuder på dryck med tilltugg. Ytterligare dryck och macka finns att köpa. Tid: lats: Andra våningen i Matsalsbyggnaden, Blå stråket 10, Sahlgrenska sjukhuset After work är öppet för dig som arbetar inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Varmt välkommen! För dig som jobbar på SU! 6 7

5 Detta händer under Kvalitetsveckan 2009 Torsdag 5 mars Fredag 6 mars rogram lats: Järneken (f d KK-aulan), KK-huset, Östra sjukhuset Inledning Jan Eriksson, sjukhusdirektör Gästföreläsare The WHO Alliance for atient Safety Föreläsare: Albert Wu, professor, Världshälsoorganisationen, WHO aus och bildspel Föreläsningar Tema: atientflöden och Tillgänglighet Yes we can! Införande av kvalitetssystem i patientverksamhet på SU Föreläsare: Thomas Lindén Effektivisering av inskrivning inför elektiv kirurgi på Avd 67 Föreläsare: Karin ersson, Mathias ålsson Att använda dator med hjälp av ögonstyrning - hur kan det fungera och för vem? Föreläsare: Eva Holmqvist, Margret Buchholz Tidsbokning på ögonakuten Föreläsare: Karin Österberg, Cecilia Hänel CHI mer än grekiska och kinesiska Henrik Eriksson aus och bildspel Nyhet! Happening Jämlik vård? Lunchdebatt Att ligga steget före rätt väg till patientsäkerhet. Moderator: Hans Rutberg, chefsläkare, Universitetssjukhuset Linköping Deltagare: Jan Eriksson, sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ulla Fryksmark, tillsynsläkare, enheten för behörighet och patientsäkerhet, Socialstyrelsen, Anders Hallberg, utvecklingschef, Landstinget i Värmland, Eva Nilsson Bågenholm, ordförande, Sveriges läkarförbund Nominerade till Kvalitetspriset presenteras Område 1: Förbättra vården för förstföderskor med spontan förlossningsstart Lars Ladfors, Liselotte Bergkvist, Ann Hylander, Obstetrik Område 2: sykosmottagningen Mölndal, en uppsökande enhet Stefan Hugestrand, Annika Björner, sykosmottagning Mölndal Område 3: Från sammanbrott till genombrott Eva Levin, Suzanne Hvalgren, An/Op/IVA/ Sterilcentral Mölndal Kvalitetspriset 2009 Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvalitetspris är ett vandringspris, som inrättades ristagare blir ett team, en enhet, en verksamhet eller motsvarande som föredömligt bedriver ett strukturerat kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete. Varje område inom sjukhuset har fått nominera ett bidrag var. Sjukhusets styrgrupp för kvalitetsutveckling och patientsäkerhet utser vinnare av kvalitetspriset. riset består av en resa till en internationell kvalitetskonferens eller möjlighet till studiebesök, i syfte att utbyta erfarenheter med andra som föredömligt arbetar med kvalitetsfrågor. rissummans värde är kronor. Förbättringspris ostervandring och prisutdelning Tema: Kompetensutveckling och Samarbetsprojekt Dagens bästa poster: kronor Nominerade till Kvalitetspriset presenteras Område 4: Kvalitetssäkring av patientnära analyserande vid NIVA ett pilotprojekt Malin Lönn, Anne-Charlotte Wicktorsson, Klinisk Kemi Område 5: Vi har vänt på alla stenar Annika Enghamre, Ulrika Wedberg, Rehabiliteringsmedicin, Högsbo sjukhus Område 6: Fast-Track för Strokepatienten, 112 till säng på en timma Ingela Wennman, Ambulans och rehospital Akutsjukvård, er-olof Hansson, Strokeenheten Östra sjukhuset risutdelning Kvalitetspriset: kronor Bästa förbättringsidé: kronor En nyhet för i år är priset för bästa förbättringsidé. Syftet med priset är att stimulera förbättringsarbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Styrgruppen för Kvalitetsveckan utser vinnaren. rissummans värde är kronor. osterutställning Utställningen startar klockan ostrarna är bemannade i pauserna mellan föredragen samt under eftermiddagens postervandring. Tema: Kompetensutveckling och Samarbetsprojekt Säkerhetshandbok för MR-verksamheten inom SU Utställare: Barbro Vikhoff Baaz Medicinsk internutbildning för undersköterskor och läkarsekreterare Utställare: Ulla Lovnér Kvalitetsförbättring av sjuksköterskans arbete Utställare: Eva-Karin Elkjaer Boka en bibliotekarie Utställare: Marianne Hellqvist Friskvård för personal en del av SUs hälsofrämjande arbete Utställare: Victoria Mohlén M-process, kvalitetsverktyg med ringar på vattnet Utställare: Christin Oscarsson Norlén Rätt medarbetare på rätt plats Utställare: Kristina Tangberg Arbetsglädje Utställare: Ulla Caesar Instrument för hållbar kemisk, fysikalisk och psykosocial arbets-/omgivningsmiljö Utställare: Marianne Andersson Kuratorsarbete i utveckling Utställare: Sandra Danell Sjukvårdens roll vid sexuella övergrepp Utställare: Lilian Engström Vad tyckte du om Kvalitetsveckan 2009? Handledarmodell för undersköterskor Utställare: Anki Eelin Eriksson AT/ST-rådet Utställare: Caroline Werner Förbättrad identifiering av läkemedelsbiverkningar hos äldre Utställare: Åke Rundgren Kvalitet när du utför hjärtlungräddning Utställare: Jane Smith Ökat fokus på läkemedelsbehandling under vårdtiden viktigt för kvaliteten Utställare: Lina Bladh Förbättring av arbetsrutiner och strukturering av arbetsuppgifter Utställare: Ingela Lindberg rocesskartläggning av studentsamordning inom Arbetsterapiverksamheten Utställare: Anneli Lernestål Läkemedelsrelaterade problem hos geriatriska patienter Utställare: Åsa Brantervik Fallriskökande och frakturförebyggande läkemedel hos höftfrakturpatienter Utställare: Christina Sjöberg Från och med den 2 mars kan du lämna dina synpunkter på SUs startsida på intranätet: intra.sahlgrenska.se Styrgruppen för Kvalitetsveckan 2009 Tyck till! Ordförande: Boel Mörck. Övriga: Richard Arén, Louise Aronsson, Ingela Berrum, Kerstin Dudas, Robert Emilsson, Anette Gunnarsson, Marie Gustavsson, Ulla-Britt Jansson, Lars Klintberg, Lars Ladfors, Ann Louise Leikin, Kristina Malmgren, Maria Nordberg, Helena Olsson, Ingemar Qvarfordt, Helle Wijk, Britt-Marie Zaman rogram Kvalitetsdag för läkemedel lats: Moderator för dagen: Inledning resentation av Regionens nya organisation avseende läkemedelsarbete Karin Lendenius, läkemedelschef, Västra Götalandsregionen Föreläsning Läkemedelsarbetet inom SU Föreläsare: Sten Landahl, ordförande i regionala läkemedelskommittén och SUs strategiska råd för läkemedel Föreläsning Läkemedelsrelaterade problem hos geriatriska patienter Föreläsare: Christina Eskilson, överläkare, Geriatrik Sahlgrenska aus och bildspel Föreläsning Biverkningsrapportering vid SU vad, hur, vem? Föreläsare: Gertrud Brunlöf, sjuksköterska, Biverkningsenheten Föreläsning Waran vid förmaksflimmer. Gör vi som Socialstyrelsen säger? Föreläsare: Aferdita Llapaj, ST-läkare, Medicin Mölndal Föreläsning Fallriskökande och frakturförebyggande läkemedel hos höftfrakturpatienter Föreläsare: Christina Sjöberg, specialistläkare, Geriatrik Mölndal Föreläsning Regionens nya medicinska riktlinjer för behandling av osteoporos Föreläsare: Dan Mellström, professor aneldiskussion aneldiskussion avseende ansvar och förbättring av osteoporosbehandling Moderator: Sten Landahl, professor Deltagare: Robert Eggertsen, professor Dan Mellström, professor, Christina Sjöberg, specialistläkare 8 9

6 Vinnare av Kvalitetspriset 2005 hur gick det sedan? Vinnare av Kvalitetspriset 2007 hur gick det sedan? En bekräftelse på ett utvecklingsarbete i tiden Det första kvalitetspriset i sjukhusets historia gick till klinisk neurofysiologi. riset kändes som en bekräftelse på det utvecklingsarbete vi då drivit i över tio år, säger verksamhetschef Mikael Elam, som tillsammans med överläkare Anders Hedström tog emot priset för fyra år sedan. Anders Hedström och Mikael Elam Kulturrevolution skapar förståelse Tydliga styrdiagram har varit ett effektivt hjälpmedel för att följa upp och utveckla projektet Därför lyckades samarbetet mellan Sahlgrenska och Chalmers. rojektet utmynnade i att Hud-och könssjukvården fick Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvalitetspris Ann-Marie Wennberg Neurofysiologerna på Sahlgrenska sjukhuset ansvarar för registrering av elektrisk aktivitet i hjärnan, ryggmärgen och perifera nervsystemet på patienter i hela Västra Götalandsregionen. Redan i början av 1990-talet stod det klart att en digital hantering skulle öka smidigheten och göra resultaten mer lättillgängliga. Men det fanns inte då någon sådan lösning kommersiellt tillgänglig. Så under tio år samarbetade vi med Chalmers och vid millennieskiftet landade vi, säger Mikael Elam. De enorma pappersmassorna kunde sparas in, svaren kom snabbare och genom den nya hanteringen kunde dessutom läkare i hela regionen få samma tillgång till informationen. Systemet var så stabilt och fungerade så bra att det krävde väldigt lite systemvård. Vad som hänt sedan dess är att flera moduler för andra typer av undersökningar har tillförts och att systemet har kopplats till journalsystemet Melior, vilket gör att man har tillgång till uppgifterna direkt via patientens datajournal. Det i sig är en stor förändring mot tidigare, betonar Mikael Elam. Efter utmärkelsen har projektet ofta lyfts fram som ett exempel på bra IT-baserad vård när storsjukhus runtom i världen kommit på studiebesök. Anders Hedström har varit central i arbetet. Han fungerar bland annat som tolk mellan medicinare och tekniker. Den kompetensen kommer att behövas alltmer i framtiden, menar Mikael Elam. IT-lösningarna måste vara något vårdpersonalen verkligen behöver. IT ska vara ett stöd i vårdarbetet, det får inte uppfattas som styrning. Det kräver en god kommunikation med en övergripande och väl fungerande IT-organisation. text: katarina hallingberg Med det nya styrdokumentet har vi kunnat ta vara på projektets resultat och vidareutveckla det. Vi kan schemalägga vem som gör vad, när, hur och varför. Varje individ, även läkarna, är inbokade så att alla tjänster är bemannade, alla rum används, vi vet exakt hur många och vilka som kommer till respektive behandling under dagen och så vidare. Ann-Marie Wennberg, verksamhetschef på Hudoch könssjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har tagit över verksamheten efter Ing-Marie Bergbrant, nuvarande kvalitetsdirektör, och förvaltar det arbete som vann kvalitetspriset Kanske har verksamheten hittat en lösning på logistikproblemet, sjukhusets svagaste länk? Några av de förändringar man fick pris för var ju just av denna karaktär, nämligen: samordna tidsmässigt personal, lokaler och aktiviteter strama upp remissbedömning och prioritering bättre följa upp patient- och remissinflöde ha bättre kontroll över skillnaderna mellan verklig produktion och planerad kontinuerlig genomgång av rutiner och uppdatering av medicinska riktlinjer Det går att förändra men det gäller att vara konsekvent och att all personal är med på noterna. Man får peppa och motivera hela tiden. Det är svårt att förändra kultur och värderingar. Ibland kan det krävas en kulturrevolution för att skapa förståelse på ett smidigt sätt. Tack vare samarbetet med Chalmers, verktyget och att vi kunde sälja in idén hos personalen, har vi lyckats ta vara på det goda arbete som belönades 2007 med kvalitetspriset. Vi är envetet kontinuerliga och konsekventa, följer upp och följer upp. Jag konsultar gärna andra verksamheter. Kan vi, så kan dom. Alla behöver ju inte uppfinna hjulet varje gång, säger Ann-Marie Wennberg, som kan peka på en verksamhet med minimala köer, fungerade schema för alla och utvecklingsmöjligheter inom ramen för verksamheten. text: kerstin fredin Vinnare av Kvalitetspriset 2006 hur gick det sedan? Vinnare av Kvalitetspriset 2008 hur gick det sedan? Kvalitetspriset gav stor genklang Idén med slopad tidbok sprids som ringar på vattnet Ett snabbspår för äldre höftfrakturpatienter, förbi akuten direkt in på röntgen. Det var ämnet för 2006 års kvalitetspris. Idag arbetar en av pristagarna, Ingela Wennman, verksamhetsutvecklare vid Verksamhetsområde ambulans, med en liknande lösning för strokepatienter. Ingela Wennman Strålbehandlingsavdelningen på Sahlgrenska sjukhuset testade att slopa tidbokningen och låta patienterna droppa in när det passade dem. Det slog så väl ut att avdelningen fick Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvalitetspris Idén med slopad tidbok har nu börjat sprida sig. Ulla Flanagan Äldre personer med höftfrakturer är den största gruppen med ortopedisk skada som körs i ambulans. För de här patienterna, som redan är sköra, är det förödande att få ligga i timmar på en brits och vänta, säger Ingela Wennman. Som ett resultat av hennes och kollegans Gunilla Tornbergs projekt körs idag dessa patienter istället direkt till röntgenavdelningen. De nödvändiga förberedelserna sker i ambulansen under färden till sjukhuset. Ambulansen kan liknas vid ett mobilt akutintag, säger Ingela Wennman. Den pilotstudie som genomfördes inom det prisbelönta projektet visade på färre fall av för- virring och trycksår. Senare forskning i Halland har givit liknande resultat. Detta ger kortare vårdtid och sparar pengar för vården. Vi var pionjärer och projektet blev väldigt uppmärksammat. Vi var runt överallt och berättade om vårdkedjan och på flera ställen har man sedan infört vår modell, säger Ingela Wennman. Hon är nu i full gång med ett liknande projekt inom strokevården. Liksom höftfrakturpatienterna är äldre strokepatienter en lågt prioriterad grupp med långa väntetider på akuten. Tillsammans med er-olof Hansson, överläkare på strokeenheten, Östra sjukhuset, driver Ingela Wennman nu ett projekt som i full skala skulle innebära att ambulansen kör patienterna direkt till en strokeavdelning. Än så länge är det dock en studie som verksamhetsområde Ambulans gör tillsammans med avdelning 352A på Östra sjukhuset och ambulansen i Kortedala och Angered. Studien har som syfte att ta fram ett skarpt instrument som ambulanspersonalen kan använda för att sortera vilka patienter som är möjliga att lägga in direkt. Om vården på akuten inte tillför något mervärde för patienten innebär Fast Track direkt till strokeenheten ett bättre resursutnyttjande för organisationen och högre vårdkvalitet för patienten, konstaterar Ingela Wennman. text: katarina hallingberg När får jag komma? brukar vara den första fråga patienten som ska få strålbehandling ställer. Kom när du vill mellan 7:15 och 15:45 blir svaret numera. Många blir förvånade över beskedet och undrar om det verkligen är sant. Vi talar om för patienterna att vi har drop in måndag till fredag, och att man kan få vänta en stund på sin behandling. Har man en fast bokad tid kan man däremot bli irriterad över att få vänta 20 minuter. Nu kan patienten planera sin dag efter egna önskemål, och vi slipper lägga tid på att ändra bokningar, säger Camilla Grahn, utbildningssjuksköterska. Man skulle kunna tro att alla patienter kommer samtidigt, men de kommer i regel ganska utspritt över dagen. I perioder när det kör ihop sig arbetar personalen koncentrerat med behandlingarna, och skjuter på arbetsuppgifter som kan vänta. När vi fick kvalitetspriset hade vi infört fria tider på tre av våra nio strålbehandlingsrum. Nu har vi det på sju av rummen, berättar sjuksköterskan Ulla Flanagan. Strålbehandlingsavdelningen medverkade med en poster om slopad tidbok på ESTROs (europeiska strålbehandlingsorganisationen) kongress i Göteborg i september Avdelningen har också fått ta emot många studiebesök från systeravdelningar på andra sjukhus. Flera av dem som kom på studiebesök var tveksamma till drop in på den egna strålbehandlingsenheten. Men när de prövar det visar det sig att det fungerar, framhåller sjuksköterskan Maria Kastberg. Från början var det faktiskt otänkbart även hos oss. Man måste tänka annorlunda för att förändra arbetssätt, säger vårdenhetschef Britt-Marie Hjort. text: ann louise leikin Läs mer om Kvalitetsveckan på Läs mer om Kvalitetsveckan på

7 b b s g t Sahlgrenska sjukhuset Södra infarten Mölndals sjukhus Vita stråket ENTRÉ T ÖGON FÖRLOSSNING ENTRÉ K G u l d h e d s g a t a n HUVUDENTRÉ 5 a n L ä n s m a n s g a V HUVUDENTRÉ TAXI e r D u - HUS a t a n Göteborgsvägen Norra infarten - HUS Hitta hit! s l o t t s g a t a n Östra sjukhuset Måndag 2 mars Tisdag 3 mars Sahlgrens aula samt kvällsföreläsningar i r ö m S sykiatri Infektion Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Kvinnoklinik Torpavägen Centralklinik HUVUDENTRÉ Onsdag 4 mars Mölndalsaulan, Mölndals sjukhus Torsdag 5 mars Järneken, KK-huset, Östra sjukhuset Fredag 6 mars Aulorna är markerade med en gul stjärna på kartorna här intill. TAXI Servicehuset Östra Torpavägen 12 produktion: Avdelningen för information och kommunikation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset BILDER: Robert Emilsson (sid 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9), Björn Larsson Rosvall (sid 8, 10, 11) TRYCK: Cela grafiska AB

Ortopedidagen 2012 2012 06 11

Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Verksamhetsområde Sjukgymnastik och Arbetsterapi Sjukgymnastikenheten Mölndals sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012 06 11 Styrelse Sjukhusdirektör Sjukhusdirektörens

Läs mer

REHABILITERINGS MEDICIN

REHABILITERINGS MEDICIN REHABILITERINGS MEDICIN 15 hp Avancerad nivå SCHEMA VT 2015 Dag 1 Måndag 26 januari 10.00 10.30 FIKA 10.30 12.00 Introduktion, presentation av kursdeltagare, genomgång av kursens upplägg Kursledning 13.00

Läs mer

Mölndal. Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar. ulla.engvall@vgregion.se

Mölndal. Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar. ulla.engvall@vgregion.se Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar Mölndal Geriatrik Psykiatri Ortopedi Mölndal, och Medicin Neuropsykiatri Anestesi/Operation/ Intensivvårdsavd 233 234

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

Program 8-12 mars 2010 tema: bemötande www.sahlgrenska.se/kvalitetsveckan

Program 8-12 mars 2010 tema: bemötande www.sahlgrenska.se/kvalitetsveckan Kvalitetsveckan rogram 8-12 mars 2010 tema: bemötande www.sahlgrenska.se/kvalitetsveckan Kvalitetsveckan 2010 Välkommen till Kvalitetsveckan 2010 Måndag till fredag 8-12 mars 2010 genomförs Kvalitetsveckan

Läs mer

Kreativt avbrott Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kreativt avbrott Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kreativt avbrott Sahlgrenska Universitetssjukhuset http://www.youtube.com/watch?v=lxk7phzsias 130426 Ingela Wennman Utvecklingschef SU Kvalitetsbarometern Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ing-Marie Bergbrant

Läs mer

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Fråga PERSONCENTRERAD VÅRD OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Mahboubeh Goudarzi samtalar med Göte Nilsson. Relationsbyggandet är viktigt både för vårdpersonalens arbetsglädje och för patienternas tillfrisknande.

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

ÅLDERSSTIGEN. Ett samarbetsprojekt mellan Ambulanssjukvård och Geriatrik Sahlgrenska Universitetssjukhuset INGELA WENNMAN. Verksamhetsutvecklare

ÅLDERSSTIGEN. Ett samarbetsprojekt mellan Ambulanssjukvård och Geriatrik Sahlgrenska Universitetssjukhuset INGELA WENNMAN. Verksamhetsutvecklare ÅLDERSSTIGEN Ett samarbetsprojekt mellan Ambulanssjukvård och Geriatrik Sahlgrenska Universitetssjukhuset INGELA WENNMAN Verksamhetsutvecklare PER ÖRNINGE Ambulansöverläkare Göteborg >500 000 invånare

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

Strokesjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhus

Strokesjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhus Strokesjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhus Bakgrund Strokevård inom SU har tidigare bedrivits inom verksamheterna för internmedicin, neurosjukvård samt geriatrik. Sjukhusansluten öppenvårdsrehabilitering

Läs mer

ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011. Laboratoriet för neurokemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder en vidareutbildning i neurokemi

ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011. Laboratoriet för neurokemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder en vidareutbildning i neurokemi ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011 vid erbjuder en vidareutbildning i neurokemi Neurokemiska analyser används vid många utredningar inom neurologi och psykiatri. Den här kursen lär ut vilka analyser som kan

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår!

Välkommen till ett nytt läsår! Västra skolområdet PM till föräldrar och elever i Västra skolområdet. Läsåret 2012/2013 Välkommen till ett nytt läsår! Vi i Västra skolområdet vill arbeta för att Västra skolområdet ska genomsyras av samhörighet

Läs mer

20-21 september 2010

20-21 september 2010 Smärta hos barn med särskilda behov 20-21 september 2010 Måndagen den 20 september 8.30 10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00 10.10 Välkommen! 10.10 10.40 Föräldrarnas roll när barn genomgår en perifer

Läs mer

Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta: 1. Styrelsen beslutar att fastställa utvecklingsplan 2016

Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta: 1. Styrelsen beslutar att fastställa utvecklingsplan 2016 Punkt 15 Tjänsteutlåtande Datum 2015-10-06 Diarienummer SU 301-1247/2015 Förvaltning/enhet Handläggare: Barbro Fridén Till styrelsen för Utvecklingsplan 2016 Förslag till beslut Styrelsen för föreslås

Läs mer

Omvårdnad vid komplexa ohälsotillstånd I OMG 205, 22.5 hp.

Omvårdnad vid komplexa ohälsotillstånd I OMG 205, 22.5 hp. Karlstads Universitet Omvårdnad vid komplexa ohälsotillstånd I OMG 205, 22.5 hp. Schema 29 augusti 9 december 2016 Sjuksköterskeprogrammet, termin 5, HK 14 Kursansvariga: Kristina Rendahl-Laage och Christina

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

Höftfrakturprojekt 2004/2005 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Höftfrakturprojekt 2004/2005 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Höftfrakturprojekt 2004/2005 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ambulansenheten Gunilla Tornberg, Ingela Wennman Strategi för verksamhetsutveckling och kvalitet SU fortsätter sin långsiktiga satsning på

Läs mer

STÖD FORSKNING OM STROKE

STÖD FORSKNING OM STROKE STÖD FORSKNING OM STROKE Bestäm själv forskningsområde i samarbete mellan STROKE- SJUKDOMEN Stroke är en folksjukdom. Årligen drabbas 30 000 personer i Sverige och ca en halv miljon berörs (patienter,

Läs mer

Från hallmattan till röntgenbordet

Från hallmattan till röntgenbordet Från hallmattan till röntgenbordet Höftfrakturprojektet SU Gunilla Tornberg & Ingela Wennman Ambulansenheten SU, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ambulansenheten SU Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Område 6 Med detta informationshäfte

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Med största kompetens och med fokus på patienten EN PRESENTATION AV och varför välja att arbeta hos oss som undersköterska På sjukvårdskartan Ett av Europas största sjukhus Kombinerar bredd med spets Specialistsjukhus

Läs mer

En utbildning för baspersonal inom psykiatrin och socialpsykiatrin i Halland. I samverkan med brukar- och närståendeorganisationer

En utbildning för baspersonal inom psykiatrin och socialpsykiatrin i Halland. I samverkan med brukar- och närståendeorganisationer BASUT En utbildning för baspersonal inom psykiatrin och socialpsykiatrin i Halland. I samverkan med brukar- och närståendeorganisationer En nationell satsning Pengar från Socialstyrelsen Gemensam ansökan

Läs mer

Capio i Almedalen 2015

Capio i Almedalen 2015 Capio i Almedalen 2015 Modern Medicin Modern Organisation Modernt Ledarskap Välkommen att möta Capio i Almedalen Capios ledning och medarbetare finns på plats mitt i Visby och vi vill dela med oss av våra

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

Ingela Wennman Verksamhetsutvecklare Ambulans & Prehospital Akutsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ingela Wennman Verksamhetsutvecklare Ambulans & Prehospital Akutsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ingela Wennman Verksamhetsutvecklare Ambulans & Prehospital Akutsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gör vi rätt saker? Använder vi våra resurser jämlikt? Är kunden i fokus? Vem är kunden??? Använder

Läs mer

Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet

Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet Carina Bååth, Klinisk Lektor och Maria Larsson, Docent Institutionen för hälsovetenskaper

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Information till barn, ungdomar och närstående

Information till barn, ungdomar och närstående 0 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 334 Information till patient och närstående Information till barn, ungdomar och närstående Erfarenheten visar att barn och ungdomar känner mindre

Läs mer

Triangelrevision. Tvärprofessionella team utvärderar varandras strokeenheter utifrån tio regionala kriterier för strokeenhetsvård.

Triangelrevision. Tvärprofessionella team utvärderar varandras strokeenheter utifrån tio regionala kriterier för strokeenhetsvård. Triangelrevision Tvärprofessionella team utvärderar varandras strokeenheter utifrån tio regionala kriterier för strokeenhetsvård. strokenhet Tvärprofessionella team utvärderar varandras strokeenheter utifrån

Läs mer

Program. Kvalitetsveckan 7 9 mars 2006 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Program. Kvalitetsveckan 7 9 mars 2006 Sahlgrenska Universitetssjukhuset rogram Kvalitetsveckan 7 9 mars 2006 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föredrag Lunchdebatter osterutställningar Mingel på After work Droppa in utan anmälan! Välkommen att närvara titta lyssna fråga diskutera

Läs mer

Understödd tidig hemgång Ägaruppdrag 2010-11

Understödd tidig hemgång Ägaruppdrag 2010-11 Syfte: Understödd tidig hemgång Ägaruppdrag 2010-11 Komplement till strokerehab. inom PV/Kommun Tryggare omhändertagande i hemmet Specialistkompetenta team fortsätter rehabiliteringen i hemmet Öka möjligheter

Läs mer

Preliminärt Program Ortopedikursen 2012

Preliminärt Program Ortopedikursen 2012 Preliminärt Program 2012 Universitetssjukhuset Örebro 5-8 november Bohmanssonsalen Välkommen till Örebro! Örebro slott Personalen Kursledare är Helena Strömberg, Ylva Sars, Lena Frändberg, Carina Gustafsson

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 35-44

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 35-44 PROTOKOLL 1(7) Plats: Konferensrum Fallet, Huskvarna vårdcentrum Närvarande: Beslutande: Urban Blomberg, ordförande (M) 35-41 Eva Lundemo (C) ordf 42-44 Annika Nordin (S) Kjell Ekelund ersätter Magnus

Läs mer

Fäst patientetikett här. Personlig information om ditt akutbesök på Kungälvs sjukhus

Fäst patientetikett här. Personlig information om ditt akutbesök på Kungälvs sjukhus Fäst patientetikett här Personlig information om ditt akutbesök på Kungälvs sjukhus 1 Inskrivning 1. När du kom fick du ta en nummerlapp. Detta är viktigt eftersom det är vårt sätt att följa din väntetid

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Missa inte vårens missbrukskonferens! Nu genomför SIPU för tredje gången den mycket uppskattade konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Du har nu återigen möjlighet

Läs mer

Verksamhetsutveckling Ambulanssjukvården i Göteborg/Vårdkedjor

Verksamhetsutveckling Ambulanssjukvården i Göteborg/Vårdkedjor Verksamhetsutveckling Ambulanssjukvården i Göteborg/Vårdkedjor Carita Gelang Verksamhetsutvecklare Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset Presentationens namn 1 Ambulanssjukvården

Läs mer

Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för SU. Mars 2015 Projektledare Yvonne Berger SU, Kirurgi Östra

Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för SU. Mars 2015 Projektledare Yvonne Berger SU, Kirurgi Östra Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för SU Mars 2015 Projektledare Yvonne Berger SU, Kirurgi Östra Sammanfattning Ett SU/VGR-projekt med syfte att utarbeta en ny struktur för arbetssätt och ansvarsfördelning

Läs mer

Att leva hela livet 2014

Att leva hela livet 2014 Att leva hela livet 2014 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 13 14 NOVEMBER Arrangörer Dalheimers hus Social resursförvaltning/göteborgs Stad Björkbacken rehabilitering och aktivering SDF

Läs mer

Preliminärt program - Kvalitetsregisterkonferensen 2009

Preliminärt program - Kvalitetsregisterkonferensen 2009 Preliminärt program - Kvalitetsregisterkonferensen 2009 Dag 1 - Tisdag 6 oktober 09.00-10.00 Registrering och kaffe 10.00-12.00 Plenum I Inledning Socialstyrelsen Patientrapporterat utfall en självklarhet

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

AT-introduktion v

AT-introduktion v AT-introduktion v. 5 2017 Måndag (2017-01-30) (Plats: Växjö --- För: Växjö AT) ID Foto Allmän information och villkor för AT Primärvården Anestesikliniken Kirurgkliniken Ortopedkliniken Tina Andersson/

Läs mer

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Gick av stapeln i Umeå och det var runt 50 deltagare som lyssnade på mycket intressanta och bra föreläsare. Vi tackade även av Elenor Granström från

Läs mer

Vårdplatser. Planering och hantering av. Verktyg för säkra och effektiva patientflöden. Med patienten i fokus mot bättre vård

Vårdplatser. Planering och hantering av. Verktyg för säkra och effektiva patientflöden. Med patienten i fokus mot bättre vård Planering och hantering av Vårdplatser Inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Vinnare av Guldskalpellen 2010 Centrallasarettet Västerås Eva Strand Akademiska sjukhuset Uppsala

Läs mer

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM. Gränslös vård och omsorg

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM. Gränslös vård och omsorg HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM Gränslös vård och omsorg Det finns något unikt på Ängelholms sjukhus. Ett samarbete som suddar ut osynliga gränser, en verksamhet som vill skapa framtidens sjukvård med nya spännande

Läs mer

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm Sår 2016 kunskap utveckling inspiration Fördjupa dina kunskaper för att bättre tolka olika typer av sår Lär dig att välja rätt förband till rätt sår! Svårläkta sår vad gör du när såren inte läker? Diabetessår

Läs mer

Anhörigcenter. Centrum och Majorna-Linné. Anhörigcenter. Höstprogram 2015. September december

Anhörigcenter. Centrum och Majorna-Linné. Anhörigcenter. Höstprogram 2015. September december Anhörigcenter Centrum och Majorna-Linné Anhörigcenter Höstprogram 2015 September december Anhörigcenter FRISKVÅRD Ljusrum Ljusrummet är öppet varannan onsdag kl 10 16 För frågor, kontakta Anhörigcenter

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter Äldreomsorgen 1 januari-30 april 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Att få med läkarna på tåget

Att få med läkarna på tåget Att få med läkarna på tåget Insatser för att öka läkarmedverkan vid vårdplaneringar i Uppsala län Barbro Nordström och Christina Mörk allmänläkare i Uppsala Vårdplanering - olika begrepp Omvårdnadsplanering

Läs mer

Välkommen till avdelning 604

Välkommen till avdelning 604 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Geriatrik Sahlgrenska, Högsbo sjukhus Informationen ska vara en vägledning för dig under vårdtiden hos oss. Är det något du undrar över tveka inte att fråga personalen!

Läs mer

Multisjuka äldre. Primärvårdssymposium. Säker diagnostisering och adekvata insatser. Stärk din geriatriska kompetens

Multisjuka äldre. Primärvårdssymposium. Säker diagnostisering och adekvata insatser. Stärk din geriatriska kompetens Lyssna till några av Sveriges främsta experter inom geriatrik Primärvårdssymposium Multisjuka äldre Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2012 VÅRA UTBILDARE Umeå Universitet Yngve Gustafson

Läs mer

PROGRAMMET FÖR. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

PROGRAMMET FÖR. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning PROGRAMMET FÖR Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 Finsamkonferens Program 2015 Moderator: Anna Lena Waller

Läs mer

Den diabetessjuke Värmlänningen Sunne 6-7 april 2017

Den diabetessjuke Värmlänningen Sunne 6-7 april 2017 Till: Verksamhetschef/Huvudman och läkemedelskommitté. Kopia av inbjudan skickas till målgrupp angiven i inbjudan. Februari 2017 Inbjudan till terapiinriktad utbildning Fotograf: Herman Hamnqvist Den diabetessjuke

Läs mer

GERIATRISKT FORUM september Läkaresällskapet, Stockholm

GERIATRISKT FORUM september Läkaresällskapet, Stockholm GERIATRISKT FORUM 2012 13-14 september Läkaresällskapet, Stockholm Tack för inbjudan! 2 : En samverkan mellan ambulanssjukvården och geriatrik Berit Larsson, ST-läkare i Geriatrik och Akutsjukvård. Eva

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

Läkarsekreterarens roll i patientklassifikation på SU

Läkarsekreterarens roll i patientklassifikation på SU Läkarsekreterarens roll i patientklassifikation på SU Siw Andersson, Irene Bohlin, Ann Lindström, Lena Olsson, Leif Sundberg, Ulla Tygesen 1 Patientklassifikation på SU Klassifikationsgrupp inom Sahlgrenska

Läs mer

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 BASALA UPPGIFTER Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 Rev 2012-06-01 163 Basala uppgifter om

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vården

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vården 2016-11-25 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vården Syftet och orsak Syftet med förslaget om en ny betalningsansvarslagen är att åstadkomma en god vård, där ledtider mellan sluten vård och vård

Läs mer

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Sjukhusdirektör Lena Adolfsson lena.adolfsson@orebroll.se Kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larsson ing-marie.larsson@orebroll.se Karlskoga lasarett ett av tre

Läs mer

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Anmäl flera från samma klinik och få grupprabatt! Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Blödningar och smärta vilka råd om egenvård kan du ge och när bör kvinnan komma till sjukhus? Komplikationer

Läs mer

LGS temagrupp Mitt i Livet 2013-09-06. Jörgen Thorn, ordförande Yvonne Andersson, processledare 50%

LGS temagrupp Mitt i Livet 2013-09-06. Jörgen Thorn, ordförande Yvonne Andersson, processledare 50% LGS temagrupp Mitt i Livet 2013-09-06 Jörgen Thorn, ordförande Yvonne Andersson, processledare 50% Bemanning Temagrupp Mitt i Livet 2013 Kommun VGPV Specialistsjukvård HSNK Intresseorg. Göteborg 2 Offentlig

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Sahlgrenska akademin: Kurs i Psykiatri 18/4 2016 2/6 2016 Vecka 16 / Kursvecka 1

Sahlgrenska akademin: Kurs i Psykiatri 18/4 2016 2/6 2016 Vecka 16 / Kursvecka 1 Sahlgrenska akademin: Kurs i Psykiatri 18/4 2016 2/6 2016 Vecka 16 / Kursvecka 1 = obligatoriskt moment er:, Vita stråket 12, 1 tr upp Måndag 18/4 Tisdag 19/4 Onsdag 20/4 Torsdag 21/4 Fredag 22/4 8:30-9:30

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

SEMINARIESCHEMA VÅRTERMINEN 2011

SEMINARIESCHEMA VÅRTERMINEN 2011 SEMINARIESCHEMA VÅRTERMINEN 2011 TITEL RESPONDENTER OPPONENTER EXAMINERANDE LÄRARE tis 7/6 Barns reaktioner i samband med premedicinering Sofia Grundel Anna Jonsson Anna-Lena Berglund 12.30-14.00 Stefan

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Agneta Petersson LT Agneta Petersson matan Agneta Torstensson Amanda Aronsson Ami Frid Anette Dahlström Anette Jonsson LT Anette Jonsson Anette

Agneta Petersson LT Agneta Petersson matan Agneta Torstensson Amanda Aronsson Ami Frid Anette Dahlström Anette Jonsson LT Anette Jonsson Anette Agneta Petersson LT Agneta Petersson matan Agneta Torstensson Amanda Aronsson Ami Frid Anette Dahlström Anette Jonsson LT Anette Jonsson Anette Lidholm Anette Nygern Anette Persson Anita Larsson Ann Kristin

Läs mer

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund Gå 4 betala för 3! Ortopedisk vård effektivare, mer patientsäker vård LEAN effektivare vård med minskat dubbelarbete och mer tid för patienten! Kortare vårdtid och färre komplikationer med utvecklad höftfrakturprocess

Läs mer

19 oktober 2010 Örebro.

19 oktober 2010 Örebro. Sammanfattning av UFPO s utbildningsdag. 19 oktober Örebro. Nästan 8 undersköterskor var på plats i Konferens City Center, Sal Rex på höstens utbildningsdag som arrangerades av UFPO. På plats fanns även

Läs mer

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM Nationell konferens för sjuksköterskor i äldrevård och geriatrik. Ett samarbete mellan Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och tidningen Äldreomsorg/Gothia Fortbildning. SJUKSKÖTERSKAN GÖR

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys

Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys 8-10 mars 2016 Rättspsykiatrisk utredning och vård KURSLEDARE En stor andel av de personer (50-75 %) som genomgår rättspsykiatrisk

Läs mer

Effektivare primärvård 2009

Effektivare primärvård 2009 Missa inte: Att leda med Lean, 5 november 2009 Effektivare primärvård 2009 Ta del av vårdvalsmodeller, Lean och framgångsrika samarbetsprojekt Lean i primärvården så effektiviserar vi arbetsprocesserna!

Läs mer

Vad är stroke? En störning av blodcirkulationen. område av hjärnan som leder till skada på hjärnvävnaden

Vad är stroke? En störning av blodcirkulationen. område av hjärnan som leder till skada på hjärnvävnaden Vad är stroke? En störning av blodcirkulationen i ett område av hjärnan som leder till skada på hjärnvävnaden Huvudtyper av stroke Blödning i hjärnan 10 % Blödning i hjärnans hinnor 5 % Cerebral infarkt

Läs mer

Hälsofrämjande vårdmiljöer 16-17 november 2011 Jubileumsaulan, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Hälsofrämjande vårdmiljöer 16-17 november 2011 Jubileumsaulan, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Foto: Roger Lundholm, SUS (patientmöte), Kennet Ruona (nya akutmottagningen), Perry Nordeng (flygfoto över Malmös sjukhusområde). Inbjudan till konferens Hälsofrämjande vårdmiljöer 16-17 november 2011

Läs mer

Värdebaserad vård inom Elektiv höftproteskirurgi Verksamhetsperspektiv

Värdebaserad vård inom Elektiv höftproteskirurgi Verksamhetsperspektiv Värdebaserad vård inom Elektiv höftproteskirurgi Verksamhetsperspektiv Registercentrum 5 September 2014 2014-07-01 Fast-track Presentationens namn 2 Indikationer Smärta Funktionsnedsättning Nedsatt livskvalitet

Läs mer

i primär- och företagshälsovården Ullakarin Nyberg psykiatriker Norra Stockholms Psykiatri Karolinska Institutet

i primär- och företagshälsovården Ullakarin Nyberg psykiatriker Norra Stockholms Psykiatri Karolinska Institutet Psykisk ohälsa i primär- och företagshälsovården Stress hur påverkar långvarig stress den psykiska hälsan aktuell forskning! Sömnproblem hur kan du hjälpa patienten? Konkreta råd att ge och förslag på

Läs mer

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett Färre trycksår med en bra arbetsmiljö Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett ett av tre sjukhus i Örebro län Specialistsjukvård Karlskoga lasarett Lindesbergs

Läs mer

Bättre vård i livets slutskede

Bättre vård i livets slutskede INBJUDAN till en konferens om Palliativ vård Bättre vård i livets slutskede 17-18 oktober 2006 Nordkalottens konferenscenter i Luleå KONFERENSINFORMATION Konferens: Bättre vård i livets slutskede Plats:

Läs mer

INTRODUKTION. för nyanställda läkare och. ST-läkare som bedriver sidotjänstgöring. vid minnesmottagningen i Lund

INTRODUKTION. för nyanställda läkare och. ST-läkare som bedriver sidotjänstgöring. vid minnesmottagningen i Lund INTRODUKTION för nyanställda läkare och ST-läkare som bedriver sidotjänstgöring vid minnesmottagningen i Lund Elisabeth Björnson, överläkare VO minnessjukdomar, Lund Uppdaterad version 2015-02-09 Ursprunglig

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

optimerad operationsplanering 2013 Nya rutiner och arbetssätt: Patientflöden Resursutnyttjande Vårdproduktion Lyssna till Sveriges bästa sjukhus

optimerad operationsplanering 2013 Nya rutiner och arbetssätt: Patientflöden Resursutnyttjande Vårdproduktion Lyssna till Sveriges bästa sjukhus inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2013 SPEcIELLT INbJUDEN Per brunkwall Vårdlogistikexpert F.d. verksamhetschef, Ängelholms sjukhus PRAKTIKFALL FRÅN Inger Bryman Emma Svensson Vinnare av

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Posterutställare Växjö

Posterutställare Växjö 1 Posterutställare Växjö 2. Maria Ahlberg Barnhabiliteringen, Blekingesjukhuset 7. Sara Bergman 9. Annemarie Bexelius, MSc Habiliteringscenter Norrtull för barn, Stockholm 14. Margret Buchholz Ingrid Mattsson

Läs mer

Personcentrerad vård 2015

Personcentrerad vård 2015 Framtidens vårdmodell: Personcentrerad vård 2015 kunskap utveckling inspiration Lär dig mer om planering, dokumentering, strukturerat arbetssätt och utvärdering av personcentrerad vård Öka förståelsen

Läs mer

Stress & Utmattningssyndrom

Stress & Utmattningssyndrom Stress & Utmattningssyndrom 2014 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Få patienten att arbeta med förhållningssätt och

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Värdebaserad vård Kvalitetsregister i ledning och styrning Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Huvudbudskap Värdebaserad vård - en styrmodell för kvalitet Målet - att skapa värde

Läs mer

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet Tidig understödd utskrivning från strokeenhet En fallstudie av ett förbättringsarbete inom rehabilitering Charlotte Jansson Bakgrund Stroke 30 000 personer drabbas årligen i Sverige Flest vårddagar inom

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

avdelning/enhet/mottagning

avdelning/enhet/mottagning Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Sahlgrenska Universitetssjukhuset avdelning/enhet/mottagning Information Välkommen till patient och närstående till avdelning 54 Information till patient

Läs mer

Sammanträde Hälso- och sjukvårdsnämnden på SKL

Sammanträde Hälso- och sjukvårdsnämnden på SKL Hälso- och sjukvårdsnämnden DATUM DIARIENR 2007-05-21 HN-HOS07-001 PROTOKOLL Sammanträde Hälso- och sjukvårdsnämnden på SKL Datum: 2007-05-10 Plats: Sveriges kommuner och landsting, Stockholm Ledamöter:

Läs mer