Program Kvalitetsveckan 2-6 mars it ts ec an. 5år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program Kvalitetsveckan 2-6 mars 2009 www.sahlgrenska.se/kvalitetsveckan. it ts ec an. 5år"

Transkript

1 va rogram Kvalitetsveckan 2-6 mars it ts ec an

2 Kvalitetsveckan femårsjubilerar Innehåll Detta händer under veckan Måndag till fredag 2-6 mars 2009 genomförs Kvalitetsveckan vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU. Det innebär femårsjubileum för Kvalitetsveckan, som sedan starten i mars 2005 är en tradition under vecka tio. Sjukhusets anställda och alla andra med intresse för kvalitetsutveckling är välkomna till Kvalitetsveckan, i år under det övergripande temat God vård med tyngdpunkt på patientsäkerhet. Veckan startar med måndagens Science Day om forskning i samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Tisdag, onsdag, torsdag 3 5 mars presenterar SU-medarbetare närmare 100 förbättringsarbeten via korta föredrag och posterutställningar. Dessutom hålls en daglig lunchdebatt på ett högaktuellt tema. Varje morgon medverkar Albert Wu, gästföreläsare från Världshälsoorganisationen. Tisdagskvällens föreläsningar om rökning är även öppna för allmänheten och ingår i SUs satsning på ett hälsofrämjande sjukhus. Under onsdagskvällen är SU-personalen välkommen på after work, där mingel kombineras med roliga kulturella inslag. Flera priser delas ut under Kvalitetsveckan. En gång om dagen 3-5 mars utses Bästa poster. å torsdagen 5 mars utdelas SUs kvalitetspris till ett team, en enhet eller en verksamhet, som föredömligt bedriver ett strukturerat kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete på SU. Samma dag utdelas ett pris för Bästa förbättringsidé. Detta pris är en nyhet för i år. Kvalitetsveckan avslutas fredag 6 mars med en förmiddag om läkemedel. Vill du veta mer, kan du vända dig till någon av värdarna eller värdinnorna med de gröna namnskyltarna. Välkommen att titta, lyssna, fråga, diskutera, utbyta erfarenheter och inspireras under Kvalitetsveckan! Sid 3 Detta händer under veckan 4 rogram måndag Sahlgrenska Science day rogram tisdag Föreläsningar 5 rogram tisdag osterutställning Kvällsföreläsningar 6 rogram onsdag Föreläsningar osterutställning 7 rogram onsdag After work 8 rogram torsdag Föreläsningar 9 rogram torsdag osterutställning rogram fredag Kvalitetsdag för läkemedel 10 Vinnare av Kvalitetspriset hur gick det sedan? 12 Kartor Föredrag Under dagarna presenterar Sahlgrenska Universitetssjukhusets medarbetare olika förbättringsarbeten via korta föredrag. ostrar I anslutning till aulorna kommer det att finnas posterutställningar, som byts varje dag. Utställningarna startar klockan ostrarna är bemannade i pauserna mellan föredragen, så att intresserade ges tillfälle att ställa frågor och diskutera med utställarna. Lunchdebatter Tisdag, onsdag, torsdag klockan hålls lunchdebatt på ett högaktuellt tema. Gästföreläsare Tisdag, onsdag, torsdag medverkar Albert Wu, gästföreläsare från Världshälsoorganisationen. Tema för hans föredrag är: The WHO Alliance for atient Safety Kvällsföreläsningar å tisdag kväll hålls föreläsningar om hälsa på temat Vanan som går upp i rök Lokaler Måndag 2 mars Tisdag 3 mars Sahlgrens aula samt kvällsföreläsningar i Onsdag 4 mars Mölndalsaulan, Mölndals sjukhus Torsdag 5 mars Järneken, KK-huset, Östra sjukhuset Fredag 6 mars Se även kartorna på baksidan! Lunch Under tisdag, onsdag, torsdag finns det i anslutning till aulorna möjlighet att köpa smörgås och dryck. Försäljningen startar klockan After work med musik, spex och överraskningar assa på att mingla efter jobbet tillsammans med dina kollegor på onsdagskvällen. Kvällens konferencier är Michael Nilsson, verksamhetschef, Rehabiliteringsmedicin. Uppträdande av bland andra skådespelerskan Maria Lundqvist. Vi bjuder på dryck med tilltugg. Ytterligare dryck och macka finns att köpa. After work är öppet för dig som arbetar inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Tid: lats: Andra våningen i Matsalsbyggnaden, Blå stråket 10, Sahlgrenska sjukhuset Varmt välkommen! Årets gästföreläsare rofessor Albert Wu från Världshälsoorganisationen Sedan 2004 arbetar Världshälsoorganisationen, WHO, aktivt för att komma till rätta med vårdens inbyggda systemfel och för att skapa uppmärksamhet kring sjukvård som tar stor hänsyn till patientens säkerhet. Arbetet går under namnet World Alliance for atient Safety. Doktor Albert Wu är professor i Health olicy and Management vid Johns Hopkins University samt sedan 2007 företrädare för World Alliance for atient Safety. Han besöker Kvalitetsveckan för att berätta om WHOs världsomspännande patientsäkerhetsprogram och ta upp några viktiga insatsområden för att öka patientsäkerheten. Ett prioriterat område för alliansen är att utveckla globala normer, standarder och riktlinjer som kan minska riskerna för vårdtagarna. Målet är en sjukvård som alltid sätter patienternas säkerhet i första rummet. Ingen föranmälan, ingen avgift välkommen till Kvalitetsveckan! Läs mer om Kvalitetsveckan på 2 3

3 Detta händer under Kvalitetsveckan 2009 Måndag 2 mars Tisdag 3 mars rogram Science Day Dagen ska försöka ge en bild av forskning som bedrivs vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin samt dess koppling till förändrade behandlingsmetoder och synsätt på vården. lats: Föreläsning Framtiden är nu. Vem får stroke i framtiden och vad gör vi? Föreläsare: rofessor Christina Jern och professor Katarina Stibrant-Sunnerhagen, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin Föreläsning När ung blir äldre nya material och nya möjligheter för vuxna med medfödda hjärtfel Föreläsare: Medicine doktor eter Eriksson, Kardiologi, Medicin Östra sjukhuset aus och bildspel Föreläsning Fetmakirurgi för vem och varför? Föreläsare: Medicine doktor Kaj Stenlöf, sektionschef, Obesitasmottagningen, Medicin Sahlgrenska sjukhuset Föreläsning Fetmakirurgi hur fungerar det? Föreläsare: Docent Hans Lönroth, verksamhetschef, Kirurgi Sahlgrenska sjukhuset aus Föreläsning Konsistensoptimering, kost för personer med tugg- och sväljsvårigheter Föreläsare: Medicine doktor Elisabet Rothenberg, chefdietist, Sektionen för klinisk nutrition, Sahlgrenska sjukhuset Science Day visar hur forskning omsätts i den dagliga verksamheten Föreläsning Effekter av patientcentrerad vård Föreläsare: rofessor Inger Ekman, prefekt, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin Föreläsning Nytta med audiologisk rehabilitering Föreläsare: Medicine doktor Ann-Kristin Espmark, audionom, Hörselrehabiliteringen Sahlgrenska sjukhuset, adjungerad universitetslektor aus och bildspel Föreläsning Sjukgymnastisk andningsvård i samband med kirurgi från klinisk praxis till evidensbaserad vård Föreläsare: Medicine doktor Monika Fagevik Olsén, sjukgymnast, Sjukgymnastiken Sahlgrenska sjukhuset, adjungerad universitetslektor Föreläsning Talutveckling och talavvikelser vid läppkäk-gomspalt: implikation för behandling Föreläsare: rofessor Anette Lohmander, Enheten för logopedi, Sahlgrenska akademin Föreläsning Effekter av arbetsterapiinsatser vid rekonstruktiv kirurgi efter traumatisk ryggmärgsskada Föreläsare: Medicine doktor Annika Dahlgren, arbetsterapeut, Arbetsterapin Sahlgrenska sjukhuset Science Day hölls första gången på hösten När den nu genomförs för andra gången är det som en del av Kvalitetsveckan Föreläsningarna hålls på en sådan nivå, att de är tillgängliga för alla, oavsett om man har eller inte har erfarenhet av forskning. Syftet är att väcka intresse för att forskning har betydelse för det vi dagligen arbetar med inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Många yrkeskategorier medverkar genom sin forskning till att utvärdera och förbättra de behandlingsmetoder vi använder inom sjukvården. rogram lats: Sahlgrens aula, huvudentrén, Inledning Kerstin Brunnström, ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Jan Eriksson, sjukhusdirektör Gästföreläsare The WHO Alliance for atient Safety Föreläsare: Albert Wu, professor, Världshälsoorganisationen, WHO aus och bildspel Föreläsningar Tema: atientsäkerhet Hemrehabilitering efter höftfraktur Föreläsare: Lena Zidén Mer nytta av NDR ett pilotprojekt inom NDR.IQ3 Föreläsare: Soffia Gudbjörnsdottir Behandling av ADHD med centralstimulerande medel Föreläsare: Karin Olander Carlson, Christina Jorstedt, Drita Gustafsson, Henrik Sjövall Rehabilitering med stöd av IT Föreläsare: Jurgen Broeren Kliniskt Träningscentrum för barn ger högre kvalitet i vården Föreläsare: Barbro Ljung aus och bildspel Happening Jämlik vård? Lunchdebatt rivat och/eller offentlig vård är patienten vinnare eller förlorare? Moderator: Marianne Olsson, projektchef, Angereds Närsjukhus Deltagare: Jan Eriksson, sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Lars Gustafsson, författare och barnläkare, Lund, Ylva Johansson, riksdagsledamot (s), vice ordförande i socialutskottet, Jörgen Månsson, verkställande direktör, Carema rimärvård, Björn Zackrisson, vd och affärsområdeschef, Capio specialistkliniker Föreläsningar Tema: atientsäkerhet Väntelistan ett webbaserat datasystem för vårdplanering Föreläsare: Sofi Andersson Stavridis LC kvalitetssäkring för vård i livets slutskede Föreläsare: Ulla Molander Säkring av kvalitetsindikatorer vid hjärtstopp Föreläsare: Solveig Aune Registrering av preanalystiska problem på laboratoriet för Klinisk Kemi som ett led i kvalitetssäkring av preanalys Föreläsare: Maria Thornemo Förbättrad vårddokumentation i patientjournalen Melior Föreläsare: Ingela Lorentzon, Ingemar Blomqvist Förbättra patientsäkerheten genom att påverka patientsäkerhetskulturen Föreläsare: Boel Mörck aus och bildspel ostervandring och prisutdelning Tema: atientsäkerhet Dagens bästa poster: kronor Vad betyder abstracts? Med abstracts menas korta sammandrag. å kan du läsa abstracts om de föredrag och postrar som ingår i programmet 3-5 februari. Vanan som går upp i rök Hälsofrämjande föreläsningar som även är öppna för allmänheten lats: Effekter av rökning Hur påverkas hjärnan, munnen, strupen, hjärtat och lungorna av rökning och vad händer med kroppen när du slutar röka? Föreläsare: Ann Ekberg-Jansson, specialistläkare i lungmedicin osterutställning Utställningen startar klockan ostrarna är bemannade i pauserna mellan föredragen samt under eftermiddagens postervandring. Tema: atientsäkerhet Våga fråga om sexuell funktion! Frågeformulär som stöd i samtalet Utställare: Ann-Charlotte Eliasson Attityd till medicinbehandling hos patienter med schizofrenidiagnos Utställare: Hasse Olsson rojekt Väntrummet IT i den öppna psykiatrin Utställare: Mikael Elf METTS-T ger en hög medicinsk säkerhet i det primära traumaomhändertagandet Utställare: Greger Nilsson Barnanpassad information på webben ökar tillgängligheten för målgruppen Utställare: Barbro Ljung Vilken roll har patienten i patientutbildningen? Utställare: Anne Ragnarson Tillgänglighet ger trygghet och nöjda patienter Utställare: Anne-Marie Wennebrink Intensivvård på lika villkor? Utställare: Svante Arvidsson Att stödja och stärka kvinnan och hennes partner under förlossningen Utställare: Ida Lyckestam Thelin Balans hos äldre akut efter höftfraktur Utställare: Margareta Svensson Infall till utfallsanalys! Utställare: Anders Danemo Föreläsningar på tisdag kväll om hälsa Är det dålig karaktär som gör att du röker? Hur påverkas vårt belöningssystem av nikotin och vad är det som gör att man blir så beroende av rökning? Föreläsare: Bo Söderpalm, docent och psykiatriker Nya rökavvänjningsmetoder Vad finns det för olika behandlingsformer och vad ger bästa resultat? Föreläsare: Agneta Hjalmarson, docent och psykolog reoperativa samtal till barn med tandvårdsrädsla Utställare: Christina Racklin rocessen från klagomål till förhöjd vårdkvalitet Utställare: Lovisa Gullmar Ett gemensamt smärtprotokoll Utställare: Lisbeth El-Sabini Avdelningsinformation till patient och närstående Utställare: Lotten Leinonen Ett kort frågeformulär förbättrar patientomhändertagandet Utställare: Christopher Schaufelberger atienter på Sahlgrenska sjukhuset Utställare: Inger Wikström-Haugen Ökad tillgänglighet och säkrare prioritering Utställare: Inga-Maj Friberg Säkrare patienttransporter Utställare: Stellan Andréasson rojekt preop 2008 nöjda patienter! Utställare: Lena Danemo Matgrupp i öppenvård för patienter 25 år och äldre - patienternas upplevelse Utställare: Yvonne Mårtensson Aktion Avvikelse på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utställare: Karin Båtelson Registrering av preanalytiska problem på laboratoriet för Klinisk Kemi som ett led i kvalitetssäkring av preanalys Utställare: Maria Thornemo Behöver du råd och hjälp med att sluta röka? Kontakta Mottagningen för tobaksavvänjning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Telefon Sluta-röka-linjen Telefon

4 Detta händer under Kvalitetsveckan 2009 Onsdag 4 mars rogram osterutställning lats: Mölndalsaulan, Hus V, Mölndals sjukhus Inledning Jan Eriksson, sjukhusdirektör Gästföreläsare The WHO Alliance for atient Safety Föreläsare: Albert Wu, professor, Världshälsoorganisationen, WHO aus och bildspel Föreläsningar Omvårdnadsronder. Införande av ett mer evidensbaserat arbetssätt. Föreläsare: Ulrika Holmström, Maria Skogby Symtomhantering - låt oss göra det evidensbaserat Föreläsare: Anki Delin Eriksson, Ulrica Langegård Röstanimerad datorbaserad utbildning i grundläggande MR-säkerhet Föreläsare: Barbro Vikhoff Baaz Närsjukvård i samverkan, RIMUS rimärvård ut från sjukhus Föreläsare: Kerstin Dudas, Lena Arvidsson Fysisk aktivitet och gångvanor i senare skede efter stroke Föreläsare: Anna Danielsson aus och bildspel Happening Jämlik vård? Lunchdebatt Kvalitetsstyrt sjukhus till vad förpliktigar devisen? Moderator: Lars-Uno Roos, chef, Volvo roduktions System roduktutveckling, Volvo Technology AB Deltagare: Jan Eriksson, Sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, eter Häyhänen, processutvecklingsansvarig Nordeuropa, Maersk Föreläsningar Specialistkliniker skapar gemensam vårdplan för obesitasbehandling Föreläsare: Malin Werling Förbättring av smittspårningsprocessen vid klamydiainfektioner Föreläsare: Annbritt Lidfeldt, Marie Holmgren Närsjukvård i samverkan inskrivningsklar och utskrivningsklar patient Föreläsare: Kerstin Dudas NutritionDay 2008 En djupdykning i SUs nutritionsomhändertagande Föreläsare: Ingvar Bosaeus, Elisabet Rothenberg, Lotta Copland Symptomlindring för döende endast en knapptryckning bort Föreläsare: Maria Taranger KBT i grupp mot sömnbesvär på en allmänpsykiatrisk mottagning Föreläsare: Lena Johansson, Janet Johansson aus och bildspel ostervandring och prisutdelning Dagens bästa poster: kronor Utställningen startar klockan ostrarna är bemannade i pauserna mellan föredragen samt under eftermiddagens postervandring. Trauma Handledare AKOM utbildar och kvalitetssäkrar den akuta traumavården Utställare: Greger Nilsson Kognition, aktivitet och hälsa efter hyperbar oxygenbehandling för kolmonoxidförgiftning; En explorativ studie av en regional svensk patientpopulation Utställare: Birgitta Renström Linde Utvecklande revision, patient- och närståendestyrd revision av psykiatri Utställare: Eva Hellquist Funktionsskattningar inom psykiatrisk slutenvård Utställare: Ove Sonesson Närståendes process till insikt att en patient är döende Utställare: Inger Benkel Nöjda, trygga föräldrar som ser fram emot att gå hem Utställare: Liselotte Bergqvist Effektivt förbättringsarbete efter gamla principer med nytt datorstöd Utställare: Daniel Stålhammar Smärtlindring efter kirurgisk abort Utställare: Birgitta laton Geriatrisk ortopedisk avdelning (GOA) på Mölndals sjukhus Utställare: Kristina Söderlund med personal osterpriser! Under tisdag, onsdag, torsdag utses Dagens bästa poster. Juryn, som består av representanter för Kvalitetsveckans styrgrupp, gör sin bedömning under dagen. riset på kronor delas ut under eftermiddagens postervandring. Bilden till höger: En av posterprisvinnarna 2008 Linnéa Carling Elofsson Utskrivningsprocess patient med ytterligare vårdbehov Utställare: Christina Stigsson Affektgrupp, en metod för att hantera känslor Utställare: Suzanna Lundblad, BeMestra, en modell för bedömning av körlämplighet efter stroke Utställare: Lena Nilsson, Ulrika Jönsson Strategiskt nutritionsarbete Utställare: Marianne Backström alliativ vård ett strategiskt utvecklingsarbete Utställare: Katarina Allander Strategiskt Smärtarbete Utställare: Mitra Latifaltojar Strategiskt arbete för att förebygga konfusion Utställare: Ruth Macdonald Strukturerad psykiatrisk rehabilitering hur gick det sen? Utställare: Birgitta Lundgren ierre Förkortad väntetid inför planerad behandling för Onkologens patienter Utställare: Maria Browall Uppföljning av patienter med akut traumatisk hjärnskada som vårdats på NIVA Utställare: Catherine Ritzén Bättre flyt på opererande verksamhet. Ett genombrottsprojekt Utställare: Johanna Eriksson Samarbete ger bättre flöde Utställare: Anne-Marie Bernesjö Välkommen på After work med musik, spex och överraskningar assa på att mingla efter jobbet tillsammans med dina kollegor på onsdagskvällen. Kom när du vill och stanna så länge du har lust! Kvällens konferencier är Michael Nilsson, verksamhetschef, Rehabiliteringsmedicin. Uppträdande av bland andra skådespelerskan Maria Lundqvist. Vi bjuder på dryck med tilltugg. Ytterligare dryck och macka finns att köpa. Tid: lats: Andra våningen i Matsalsbyggnaden, Blå stråket 10, Sahlgrenska sjukhuset After work är öppet för dig som arbetar inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Varmt välkommen! För dig som jobbar på SU! 6 7

5 Detta händer under Kvalitetsveckan 2009 Torsdag 5 mars Fredag 6 mars rogram lats: Järneken (f d KK-aulan), KK-huset, Östra sjukhuset Inledning Jan Eriksson, sjukhusdirektör Gästföreläsare The WHO Alliance for atient Safety Föreläsare: Albert Wu, professor, Världshälsoorganisationen, WHO aus och bildspel Föreläsningar Tema: atientflöden och Tillgänglighet Yes we can! Införande av kvalitetssystem i patientverksamhet på SU Föreläsare: Thomas Lindén Effektivisering av inskrivning inför elektiv kirurgi på Avd 67 Föreläsare: Karin ersson, Mathias ålsson Att använda dator med hjälp av ögonstyrning - hur kan det fungera och för vem? Föreläsare: Eva Holmqvist, Margret Buchholz Tidsbokning på ögonakuten Föreläsare: Karin Österberg, Cecilia Hänel CHI mer än grekiska och kinesiska Henrik Eriksson aus och bildspel Nyhet! Happening Jämlik vård? Lunchdebatt Att ligga steget före rätt väg till patientsäkerhet. Moderator: Hans Rutberg, chefsläkare, Universitetssjukhuset Linköping Deltagare: Jan Eriksson, sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ulla Fryksmark, tillsynsläkare, enheten för behörighet och patientsäkerhet, Socialstyrelsen, Anders Hallberg, utvecklingschef, Landstinget i Värmland, Eva Nilsson Bågenholm, ordförande, Sveriges läkarförbund Nominerade till Kvalitetspriset presenteras Område 1: Förbättra vården för förstföderskor med spontan förlossningsstart Lars Ladfors, Liselotte Bergkvist, Ann Hylander, Obstetrik Område 2: sykosmottagningen Mölndal, en uppsökande enhet Stefan Hugestrand, Annika Björner, sykosmottagning Mölndal Område 3: Från sammanbrott till genombrott Eva Levin, Suzanne Hvalgren, An/Op/IVA/ Sterilcentral Mölndal Kvalitetspriset 2009 Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvalitetspris är ett vandringspris, som inrättades ristagare blir ett team, en enhet, en verksamhet eller motsvarande som föredömligt bedriver ett strukturerat kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete. Varje område inom sjukhuset har fått nominera ett bidrag var. Sjukhusets styrgrupp för kvalitetsutveckling och patientsäkerhet utser vinnare av kvalitetspriset. riset består av en resa till en internationell kvalitetskonferens eller möjlighet till studiebesök, i syfte att utbyta erfarenheter med andra som föredömligt arbetar med kvalitetsfrågor. rissummans värde är kronor. Förbättringspris ostervandring och prisutdelning Tema: Kompetensutveckling och Samarbetsprojekt Dagens bästa poster: kronor Nominerade till Kvalitetspriset presenteras Område 4: Kvalitetssäkring av patientnära analyserande vid NIVA ett pilotprojekt Malin Lönn, Anne-Charlotte Wicktorsson, Klinisk Kemi Område 5: Vi har vänt på alla stenar Annika Enghamre, Ulrika Wedberg, Rehabiliteringsmedicin, Högsbo sjukhus Område 6: Fast-Track för Strokepatienten, 112 till säng på en timma Ingela Wennman, Ambulans och rehospital Akutsjukvård, er-olof Hansson, Strokeenheten Östra sjukhuset risutdelning Kvalitetspriset: kronor Bästa förbättringsidé: kronor En nyhet för i år är priset för bästa förbättringsidé. Syftet med priset är att stimulera förbättringsarbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Styrgruppen för Kvalitetsveckan utser vinnaren. rissummans värde är kronor. osterutställning Utställningen startar klockan ostrarna är bemannade i pauserna mellan föredragen samt under eftermiddagens postervandring. Tema: Kompetensutveckling och Samarbetsprojekt Säkerhetshandbok för MR-verksamheten inom SU Utställare: Barbro Vikhoff Baaz Medicinsk internutbildning för undersköterskor och läkarsekreterare Utställare: Ulla Lovnér Kvalitetsförbättring av sjuksköterskans arbete Utställare: Eva-Karin Elkjaer Boka en bibliotekarie Utställare: Marianne Hellqvist Friskvård för personal en del av SUs hälsofrämjande arbete Utställare: Victoria Mohlén M-process, kvalitetsverktyg med ringar på vattnet Utställare: Christin Oscarsson Norlén Rätt medarbetare på rätt plats Utställare: Kristina Tangberg Arbetsglädje Utställare: Ulla Caesar Instrument för hållbar kemisk, fysikalisk och psykosocial arbets-/omgivningsmiljö Utställare: Marianne Andersson Kuratorsarbete i utveckling Utställare: Sandra Danell Sjukvårdens roll vid sexuella övergrepp Utställare: Lilian Engström Vad tyckte du om Kvalitetsveckan 2009? Handledarmodell för undersköterskor Utställare: Anki Eelin Eriksson AT/ST-rådet Utställare: Caroline Werner Förbättrad identifiering av läkemedelsbiverkningar hos äldre Utställare: Åke Rundgren Kvalitet när du utför hjärtlungräddning Utställare: Jane Smith Ökat fokus på läkemedelsbehandling under vårdtiden viktigt för kvaliteten Utställare: Lina Bladh Förbättring av arbetsrutiner och strukturering av arbetsuppgifter Utställare: Ingela Lindberg rocesskartläggning av studentsamordning inom Arbetsterapiverksamheten Utställare: Anneli Lernestål Läkemedelsrelaterade problem hos geriatriska patienter Utställare: Åsa Brantervik Fallriskökande och frakturförebyggande läkemedel hos höftfrakturpatienter Utställare: Christina Sjöberg Från och med den 2 mars kan du lämna dina synpunkter på SUs startsida på intranätet: intra.sahlgrenska.se Styrgruppen för Kvalitetsveckan 2009 Tyck till! Ordförande: Boel Mörck. Övriga: Richard Arén, Louise Aronsson, Ingela Berrum, Kerstin Dudas, Robert Emilsson, Anette Gunnarsson, Marie Gustavsson, Ulla-Britt Jansson, Lars Klintberg, Lars Ladfors, Ann Louise Leikin, Kristina Malmgren, Maria Nordberg, Helena Olsson, Ingemar Qvarfordt, Helle Wijk, Britt-Marie Zaman rogram Kvalitetsdag för läkemedel lats: Moderator för dagen: Inledning resentation av Regionens nya organisation avseende läkemedelsarbete Karin Lendenius, läkemedelschef, Västra Götalandsregionen Föreläsning Läkemedelsarbetet inom SU Föreläsare: Sten Landahl, ordförande i regionala läkemedelskommittén och SUs strategiska råd för läkemedel Föreläsning Läkemedelsrelaterade problem hos geriatriska patienter Föreläsare: Christina Eskilson, överläkare, Geriatrik Sahlgrenska aus och bildspel Föreläsning Biverkningsrapportering vid SU vad, hur, vem? Föreläsare: Gertrud Brunlöf, sjuksköterska, Biverkningsenheten Föreläsning Waran vid förmaksflimmer. Gör vi som Socialstyrelsen säger? Föreläsare: Aferdita Llapaj, ST-läkare, Medicin Mölndal Föreläsning Fallriskökande och frakturförebyggande läkemedel hos höftfrakturpatienter Föreläsare: Christina Sjöberg, specialistläkare, Geriatrik Mölndal Föreläsning Regionens nya medicinska riktlinjer för behandling av osteoporos Föreläsare: Dan Mellström, professor aneldiskussion aneldiskussion avseende ansvar och förbättring av osteoporosbehandling Moderator: Sten Landahl, professor Deltagare: Robert Eggertsen, professor Dan Mellström, professor, Christina Sjöberg, specialistläkare 8 9

6 Vinnare av Kvalitetspriset 2005 hur gick det sedan? Vinnare av Kvalitetspriset 2007 hur gick det sedan? En bekräftelse på ett utvecklingsarbete i tiden Det första kvalitetspriset i sjukhusets historia gick till klinisk neurofysiologi. riset kändes som en bekräftelse på det utvecklingsarbete vi då drivit i över tio år, säger verksamhetschef Mikael Elam, som tillsammans med överläkare Anders Hedström tog emot priset för fyra år sedan. Anders Hedström och Mikael Elam Kulturrevolution skapar förståelse Tydliga styrdiagram har varit ett effektivt hjälpmedel för att följa upp och utveckla projektet Därför lyckades samarbetet mellan Sahlgrenska och Chalmers. rojektet utmynnade i att Hud-och könssjukvården fick Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvalitetspris Ann-Marie Wennberg Neurofysiologerna på Sahlgrenska sjukhuset ansvarar för registrering av elektrisk aktivitet i hjärnan, ryggmärgen och perifera nervsystemet på patienter i hela Västra Götalandsregionen. Redan i början av 1990-talet stod det klart att en digital hantering skulle öka smidigheten och göra resultaten mer lättillgängliga. Men det fanns inte då någon sådan lösning kommersiellt tillgänglig. Så under tio år samarbetade vi med Chalmers och vid millennieskiftet landade vi, säger Mikael Elam. De enorma pappersmassorna kunde sparas in, svaren kom snabbare och genom den nya hanteringen kunde dessutom läkare i hela regionen få samma tillgång till informationen. Systemet var så stabilt och fungerade så bra att det krävde väldigt lite systemvård. Vad som hänt sedan dess är att flera moduler för andra typer av undersökningar har tillförts och att systemet har kopplats till journalsystemet Melior, vilket gör att man har tillgång till uppgifterna direkt via patientens datajournal. Det i sig är en stor förändring mot tidigare, betonar Mikael Elam. Efter utmärkelsen har projektet ofta lyfts fram som ett exempel på bra IT-baserad vård när storsjukhus runtom i världen kommit på studiebesök. Anders Hedström har varit central i arbetet. Han fungerar bland annat som tolk mellan medicinare och tekniker. Den kompetensen kommer att behövas alltmer i framtiden, menar Mikael Elam. IT-lösningarna måste vara något vårdpersonalen verkligen behöver. IT ska vara ett stöd i vårdarbetet, det får inte uppfattas som styrning. Det kräver en god kommunikation med en övergripande och väl fungerande IT-organisation. text: katarina hallingberg Med det nya styrdokumentet har vi kunnat ta vara på projektets resultat och vidareutveckla det. Vi kan schemalägga vem som gör vad, när, hur och varför. Varje individ, även läkarna, är inbokade så att alla tjänster är bemannade, alla rum används, vi vet exakt hur många och vilka som kommer till respektive behandling under dagen och så vidare. Ann-Marie Wennberg, verksamhetschef på Hudoch könssjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har tagit över verksamheten efter Ing-Marie Bergbrant, nuvarande kvalitetsdirektör, och förvaltar det arbete som vann kvalitetspriset Kanske har verksamheten hittat en lösning på logistikproblemet, sjukhusets svagaste länk? Några av de förändringar man fick pris för var ju just av denna karaktär, nämligen: samordna tidsmässigt personal, lokaler och aktiviteter strama upp remissbedömning och prioritering bättre följa upp patient- och remissinflöde ha bättre kontroll över skillnaderna mellan verklig produktion och planerad kontinuerlig genomgång av rutiner och uppdatering av medicinska riktlinjer Det går att förändra men det gäller att vara konsekvent och att all personal är med på noterna. Man får peppa och motivera hela tiden. Det är svårt att förändra kultur och värderingar. Ibland kan det krävas en kulturrevolution för att skapa förståelse på ett smidigt sätt. Tack vare samarbetet med Chalmers, verktyget och att vi kunde sälja in idén hos personalen, har vi lyckats ta vara på det goda arbete som belönades 2007 med kvalitetspriset. Vi är envetet kontinuerliga och konsekventa, följer upp och följer upp. Jag konsultar gärna andra verksamheter. Kan vi, så kan dom. Alla behöver ju inte uppfinna hjulet varje gång, säger Ann-Marie Wennberg, som kan peka på en verksamhet med minimala köer, fungerade schema för alla och utvecklingsmöjligheter inom ramen för verksamheten. text: kerstin fredin Vinnare av Kvalitetspriset 2006 hur gick det sedan? Vinnare av Kvalitetspriset 2008 hur gick det sedan? Kvalitetspriset gav stor genklang Idén med slopad tidbok sprids som ringar på vattnet Ett snabbspår för äldre höftfrakturpatienter, förbi akuten direkt in på röntgen. Det var ämnet för 2006 års kvalitetspris. Idag arbetar en av pristagarna, Ingela Wennman, verksamhetsutvecklare vid Verksamhetsområde ambulans, med en liknande lösning för strokepatienter. Ingela Wennman Strålbehandlingsavdelningen på Sahlgrenska sjukhuset testade att slopa tidbokningen och låta patienterna droppa in när det passade dem. Det slog så väl ut att avdelningen fick Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvalitetspris Idén med slopad tidbok har nu börjat sprida sig. Ulla Flanagan Äldre personer med höftfrakturer är den största gruppen med ortopedisk skada som körs i ambulans. För de här patienterna, som redan är sköra, är det förödande att få ligga i timmar på en brits och vänta, säger Ingela Wennman. Som ett resultat av hennes och kollegans Gunilla Tornbergs projekt körs idag dessa patienter istället direkt till röntgenavdelningen. De nödvändiga förberedelserna sker i ambulansen under färden till sjukhuset. Ambulansen kan liknas vid ett mobilt akutintag, säger Ingela Wennman. Den pilotstudie som genomfördes inom det prisbelönta projektet visade på färre fall av för- virring och trycksår. Senare forskning i Halland har givit liknande resultat. Detta ger kortare vårdtid och sparar pengar för vården. Vi var pionjärer och projektet blev väldigt uppmärksammat. Vi var runt överallt och berättade om vårdkedjan och på flera ställen har man sedan infört vår modell, säger Ingela Wennman. Hon är nu i full gång med ett liknande projekt inom strokevården. Liksom höftfrakturpatienterna är äldre strokepatienter en lågt prioriterad grupp med långa väntetider på akuten. Tillsammans med er-olof Hansson, överläkare på strokeenheten, Östra sjukhuset, driver Ingela Wennman nu ett projekt som i full skala skulle innebära att ambulansen kör patienterna direkt till en strokeavdelning. Än så länge är det dock en studie som verksamhetsområde Ambulans gör tillsammans med avdelning 352A på Östra sjukhuset och ambulansen i Kortedala och Angered. Studien har som syfte att ta fram ett skarpt instrument som ambulanspersonalen kan använda för att sortera vilka patienter som är möjliga att lägga in direkt. Om vården på akuten inte tillför något mervärde för patienten innebär Fast Track direkt till strokeenheten ett bättre resursutnyttjande för organisationen och högre vårdkvalitet för patienten, konstaterar Ingela Wennman. text: katarina hallingberg När får jag komma? brukar vara den första fråga patienten som ska få strålbehandling ställer. Kom när du vill mellan 7:15 och 15:45 blir svaret numera. Många blir förvånade över beskedet och undrar om det verkligen är sant. Vi talar om för patienterna att vi har drop in måndag till fredag, och att man kan få vänta en stund på sin behandling. Har man en fast bokad tid kan man däremot bli irriterad över att få vänta 20 minuter. Nu kan patienten planera sin dag efter egna önskemål, och vi slipper lägga tid på att ändra bokningar, säger Camilla Grahn, utbildningssjuksköterska. Man skulle kunna tro att alla patienter kommer samtidigt, men de kommer i regel ganska utspritt över dagen. I perioder när det kör ihop sig arbetar personalen koncentrerat med behandlingarna, och skjuter på arbetsuppgifter som kan vänta. När vi fick kvalitetspriset hade vi infört fria tider på tre av våra nio strålbehandlingsrum. Nu har vi det på sju av rummen, berättar sjuksköterskan Ulla Flanagan. Strålbehandlingsavdelningen medverkade med en poster om slopad tidbok på ESTROs (europeiska strålbehandlingsorganisationen) kongress i Göteborg i september Avdelningen har också fått ta emot många studiebesök från systeravdelningar på andra sjukhus. Flera av dem som kom på studiebesök var tveksamma till drop in på den egna strålbehandlingsenheten. Men när de prövar det visar det sig att det fungerar, framhåller sjuksköterskan Maria Kastberg. Från början var det faktiskt otänkbart även hos oss. Man måste tänka annorlunda för att förändra arbetssätt, säger vårdenhetschef Britt-Marie Hjort. text: ann louise leikin Läs mer om Kvalitetsveckan på Läs mer om Kvalitetsveckan på

7 b b s g t Sahlgrenska sjukhuset Södra infarten Mölndals sjukhus Vita stråket ENTRÉ T ÖGON FÖRLOSSNING ENTRÉ K G u l d h e d s g a t a n HUVUDENTRÉ 5 a n L ä n s m a n s g a V HUVUDENTRÉ TAXI e r D u - HUS a t a n Göteborgsvägen Norra infarten - HUS Hitta hit! s l o t t s g a t a n Östra sjukhuset Måndag 2 mars Tisdag 3 mars Sahlgrens aula samt kvällsföreläsningar i r ö m S sykiatri Infektion Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Kvinnoklinik Torpavägen Centralklinik HUVUDENTRÉ Onsdag 4 mars Mölndalsaulan, Mölndals sjukhus Torsdag 5 mars Järneken, KK-huset, Östra sjukhuset Fredag 6 mars Aulorna är markerade med en gul stjärna på kartorna här intill. TAXI Servicehuset Östra Torpavägen 12 produktion: Avdelningen för information och kommunikation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset BILDER: Robert Emilsson (sid 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9), Björn Larsson Rosvall (sid 8, 10, 11) TRYCK: Cela grafiska AB

Tema Smärta Barns smärta måste tas på allvar När själva livet gör ont Tema Genus Jämställt för strokepatienter KOL Rätt kost viktigt

Tema Smärta Barns smärta måste tas på allvar När själva livet gör ont Tema Genus Jämställt för strokepatienter KOL Rätt kost viktigt sumagasinet från sahlgrenska universitetssjukhuset nummer 3/2007 Tema Smärta Barns smärta måste tas på allvar När själva livet gör ont Tema Genus Jämställt för strokepatienter KOL Rätt kost viktigt Med

Läs mer

I väntan på ett nytt kök

I väntan på ett nytt kök Nummer 2, 2014 personaltidningen för Norrbottens läns landsting I väntan på ett nytt kök sidorna 12 13 Tema: Forskningen som utvecklar vården sidorna 6 9 Lennart Nilssons bilder tillbaka i Arjeplog sidorna

Läs mer

BL ADE T 04#2010. Växeln hallå. en del av servicecentrum sidan 26

BL ADE T 04#2010. Växeln hallå. en del av servicecentrum sidan 26 En personaltidning för oss i landstinget KronobErg BL ADE T 04#2010 Växeln hallå en del av servicecentrum sidan 26 j Kvalitet j Varumärke j Politiken efter valet j Resursenheten j Sekretess j Mobil läkare

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Ronden. Tema innovationer. Musik och massage för psykospatienter Hospitering ger starkare vårdkedja. Nummer 6 2009

Ronden. Tema innovationer. Musik och massage för psykospatienter Hospitering ger starkare vårdkedja. Nummer 6 2009 Ronden Nummer 6 2009 Tema innovationer Musik och massage för psykospatienter Hospitering ger starkare vårdkedja foto: staffan claesson Ronden Nr 3 2009 Musik och massage minskar oro hos psykospatienter

Läs mer

Kraften hos många! Alf Jönsson, landstingsdirektör

Kraften hos många! Alf Jönsson, landstingsdirektör Kraften hos många! Skriften du håller in din hand innehåller de fyrtio förbättringsarbeten som nominerats till landstingets Bästa förbättring. Samtliga bidrag har fokus på ökat värde för patienten/kunden

Läs mer

De tackades för 25 år på UMAS

De tackades för 25 år på UMAS N R 7 D E C E M B E R 2005 TIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR PÅ UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS De tackades för 25 år på UMAS 205 medarbetare och fick ta emot minnesgåva för sina 25 yrkesverksamma år på UMAS i slutet

Läs mer

Pulsen KOLL PÅ SÄKERHET BOKNING PÅ WEBBEN SPARAR TID SID 10. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Ny rådgivning växer fram

Pulsen KOLL PÅ SÄKERHET BOKNING PÅ WEBBEN SPARAR TID SID 10. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Ny rådgivning växer fram Pulsen Personaltidning för oss i Landstinget i Jönköpings län 5.2012 Hälsoplan i mobilen SID 11 BOKNING PÅ WEBBEN SPARAR TID SID 10 Ny rådgivning växer fram SID 5 Samlat grepp kring strategier SID 5 Hemsjukvård

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2013 Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR 1988-2013 25 år - Hjärnkraft

Läs mer

Patientsäkerhetsdagen

Patientsäkerhetsdagen 2010 Rapport från Patientsäkerhetsdagen 1 Kommunikation i fokus i fullsatt Folkets hus Temat för 2010 års patientsäkerhetsdag var bemötande och kommunikation. Landstingsdirektör Mona Boström konstaterade

Läs mer

Pulsen NYA ÖGON PÅ ARBETSSÄTT FOKUS PÅ BRED DIALOG. Dessutom... Pulsennyheter i intranätet! Lättare rekrytera rätt person

Pulsen NYA ÖGON PÅ ARBETSSÄTT FOKUS PÅ BRED DIALOG. Dessutom... Pulsennyheter i intranätet! Lättare rekrytera rätt person Pulsen Nu vill vi väva samman inomhusmiljön med utomhusmiljön SIDAN 18 Personaltidning för oss i Landstinget i Jönköpings län 4.2014 FOKUS PÅ BRED DIALOG SID 4 5 Lättare rekrytera rätt person SID 15 Journalen

Läs mer

TEMA: REGION ÖREBRO LÄN FÖR OSS TILLSAMMANS

TEMA: REGION ÖREBRO LÄN FÖR OSS TILLSAMMANS SIDAN 14: H-HUSET Nu flyttas gata för framtidens sjukvård. SIDAN 4 Ny satsning ska ge cancerpatienter kortare väntetider. SIDAN 16 Tävla om fina priser i Tebladets tipstävling. Februari 2015, årgång 34

Läs mer

Skimrande festkväll för landstingets jubilarer

Skimrande festkväll för landstingets jubilarer Tebladet.personal Posttidning B Nr 11 2012 årgång 31 Vinnare av utmärkelse Karlskoga lasarett har som första sjukhus någonsin vunnit Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Utmärkelsen är ett resultat av ett målmedvetet

Läs mer

Pulsen EN DAG PÅ AKUTEN SÅ FÖLJS DIAGNOSER UPP. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Team tar hand om gyncancer. Kundservice samordnas

Pulsen EN DAG PÅ AKUTEN SÅ FÖLJS DIAGNOSER UPP. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Team tar hand om gyncancer. Kundservice samordnas Pulsen När man drog ur proppen så blommade en helt ny rörelse och stad upp SID 6 7 Personaltidning för oss i Landstinget i Jönköpings län 3.2013 SÅ FÖLJS DIAGNOSER UPP SID 10 11 Team tar hand om gyncancer

Läs mer

Ronden. Nummer 4 2009. Tema vad hände sedan? Kömiljarden i sikte Omdiskuterad städning

Ronden. Nummer 4 2009. Tema vad hände sedan? Kömiljarden i sikte Omdiskuterad städning Ronden Nummer 4 2009 Tema vad hände sedan? Kömiljarden i sikte Omdiskuterad städning Ronden Nr 4 2009 Målet närmar sig för kömiljarden Sidan 4 Ny i stan Ny biträdande sjukhusdirektör: Björn Olsen. foto:

Läs mer

Pulsen SMÅ STEG GER STORA FRAMSTEG MER SÖMN MED NYTT SCHEMA. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Omdiskuterat ACG ökar. Så fördelas pengarna 2014

Pulsen SMÅ STEG GER STORA FRAMSTEG MER SÖMN MED NYTT SCHEMA. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Omdiskuterat ACG ökar. Så fördelas pengarna 2014 Pulsen Det ska bli kul att vara en Bra Liv-doktor i radion SISTA SIDAN Personaltidning för oss i Landstinget i Jönköpings län 5.2013 MER SÖMN MED NYTT SCHEMA SMÅ STEG GER STORA FRAMSTEG SID 12 15 SID 16

Läs mer

Kvalitetsutveckling 2008

Kvalitetsutveckling 2008 Kvalitetsutveckling 2008 Kvinnosjukvård Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Kvalitetsutveckingsarbeten 2008 Kvalitetsutvecklingsarbeten inom Kvinnosjukvården och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Läs mer

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade"

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: Alltför många frågor förblev obesvarade Ronden Nummer 1 2012 Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade" Ledningen startar patientsäkerhetsronder Karin Norlén summerar 40 år Äldre patienter vinnare

Läs mer

Information gav resultat. krönika Nina Cavalli- Björkman: Det finns ingen lösning, bara ett hopp att köpa tid

Information gav resultat. krönika Nina Cavalli- Björkman: Det finns ingen lösning, bara ett hopp att köpa tid akademiska sjukhusets personaltidning nummer 5 2012 krönika Nina Cavalli- Björkman: Det finns ingen lösning, bara ett hopp att köpa tid nyheter Patientstyrd bemanning ska stärka ekonomin patientsäkerhet

Läs mer

Tom ser synproblemmitten

Tom ser synproblemmitten INOM VÅRD & OMSORG Tom ser synproblemmitten maj 2013 Ämmateamet redo rycka ut akut till sjuka Sidan 4 Bemanningsteamet ger ökad kvalitet Sidan 14 Alla bistånd ska jämställdhetssäkras Sista sidan KRÖNIKAN

Läs mer

rutinarbete Inget vanligt ISO 9001: no 1 2010 Kalix först i länet med självdialys En dag i mammografivagnen Revymakaren från Malmberget

rutinarbete Inget vanligt ISO 9001: no 1 2010 Kalix först i länet med självdialys En dag i mammografivagnen Revymakaren från Malmberget no 1 2010 Kalix först i länet med självdialys En dag i mammografivagnen sidan 4 sidorna 8 9 Revymakaren från Malmberget sidan 16 Foto: anders alm ISO 9001: Inget vanligt rutinarbete Många arbetar med kvalitetsfrågor

Läs mer

Det akademiska vårdboendet

Det akademiska vårdboendet Det akademiska vårdboendet Stureby vård- och omsorgsboende Stureby vård- och omsorgsboende Tussmötevägen 175 122 64 Enskede Telefon 08-508 160 07 Hyresgäster På Stureby bor cirka 200 äldre personer, de

Läs mer

Nuheterna. Överskridande vårdprogram SIDORNA 8-9. Bli frisk och spela dataspel SIDAN 6. Vårdcentralen som kör om på motorvägen SIDAN 12

Nuheterna. Överskridande vårdprogram SIDORNA 8-9. Bli frisk och spela dataspel SIDAN 6. Vårdcentralen som kör om på motorvägen SIDAN 12 Nuheterna NU-SJUKVÅRDENS PERSONALTIDNING NR 4 SEPTEMBER 2006 Överskridande vårdprogram SIDORNA 8-9 Bli frisk och spela dataspel SIDAN 6 Vårdcentralen som kör om på motorvägen SIDAN 12 Nuheterna Tf redaktör:

Läs mer

Järnkvinnan. Vaktmästare som sköter det mesta. Nummer 2 2015 PERSONALTIDNINGEN FÖR NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING

Järnkvinnan. Vaktmästare som sköter det mesta. Nummer 2 2015 PERSONALTIDNINGEN FÖR NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING B-POSTTIDNING Nummer 2 2015 NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Telefon 0920-28 40 00 www.nll.se VI HÄLSAR PÅ VAKTMÄSTERIET, KALIX SJUKHUS PERSONALTIDNINGEN FÖR NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Magnus Rönnbäck, Erik

Läs mer

Arkeologen som lever för dansen. Nummer 1, 2014. personaltidningen för

Arkeologen som lever för dansen. Nummer 1, 2014. personaltidningen för Nummer 1, 2014 personaltidningen för Norrbottens läns landsting Arkeologen som lever för dansen sidorna 16 17 Tema: Sjuksköterskornas löner sidorna 6 9 Vistet i Sunderbyn ett hotell växer fram sidorna

Läs mer

FörbättringSarbEtEn med patienten i centrum

FörbättringSarbEtEn med patienten i centrum På bättringsvägen FörbättringSarBETEN med patienten i centrum 1 På bättringsvägen 2 3 På bättringsvägen FörbättringSarbETEN med patienten i centrum 2007 Norbottens läns landsting Text: Klara Verba, Anders

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Semesterpatrullen. Utan vikarierna stannar verksamheten i vården. Nummer 3 2013

Semesterpatrullen. Utan vikarierna stannar verksamheten i vården. Nummer 3 2013 tidningen för personalen vid Norrbottens läns landsting Nummer 3 2013 Semesterpatrullen Utan vikarierna stannar verksamheten i vården TEMA sidorna 6 9 Dags att ställa undan bilen för gott? sidan 3 Självförsvar

Läs mer

Främja Hälsa. Body and mind Hur skapar vi empowerment? Vad kan vi lära från psychoneuroimmunology?

Främja Hälsa. Body and mind Hur skapar vi empowerment? Vad kan vi lära från psychoneuroimmunology? Främja Hälsa nr 3 2013 En tidning från nätverket Hälsofrämjande sjukvård TEMA: Den internationella HPH-konferensen i Göteborg Body and mind Hur skapar vi empowerment? Vad kan vi lära från psychoneuroimmunology?

Läs mer

För säkrare vård. tema: patientsäkerhet sid. 4 15. Plus Nu sid. 3 Tomas, hygiensjuksköterska sid. 12 Innovationssluss Vivan sid.

För säkrare vård. tema: patientsäkerhet sid. 4 15. Plus Nu sid. 3 Tomas, hygiensjuksköterska sid. 12 Innovationssluss Vivan sid. Landstinget i Värmland personaltidning Nummer 1 febr 2012 För säkrare vård tema: patientsäkerhet sid. 4 15 Plus Nu sid. 3 Tomas, hygiensjuksköterska sid. 12 Innovationssluss Vivan sid. 20 1 Landstinget

Läs mer