Uppgraderings- och servicehandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppgraderings- och servicehandbok"

Transkript

1 Uppgraderings- och servicehandbok

2 Garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text ska anses utgöra ytterligare garantiåtaganden. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för avsaknad av information i denna text. HP tar inget ansvar för användning av eller pålitlighet hos programvara eller utrustning som inte har levererats av HP. Dokumentet innehåller märkesinformation som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av detta dokument får fotokopieras, reproduceras eller översättas till ett annat språk, utan föregående skriftligt medgivande från HP. Hewlett-Packard Company P.O. Box 4010 Cupertino, CA USA Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Kan vara licensierat i USA under ett eller båda av följande amerikanska patentnummer 4,930,158 och 4,930,160 till 28 augusti, HP stöder lagligt utnyttjande av tekniken och uppmuntrar inte till att våra produkter ska användas för andra syften än de som är tillåtna enligt upphovsrättsbestämmelser. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

3 Innehållsförteckning Inledning...1 Säkerhetsanvisningar...2 Öppna datorn...2 Förbereda datorn...3 Ta bort datorns hölje...4 Placering av komponenter i datorn...5 Att stänga datorn...7 Byta ut datorns hölje...7 Efter avstängning av datorn...7 Ta bort och byta en optisk enhet...8 Innan du börjar...8 Ta bort en optisk enhet...9 Byta en optisk enhet...11 Ta bort och byta hårddisk...11 Innan du börjar...12 Ta bort hårddisken...12 Byta hårddisk...14 Ta bort och byta minne...16 Innan du börjar...16 Ta bort en minnesmodul...17 Byta en minnesmodul...18 Ta bort och byta ett PCI-kort...19 Innan du börjar...19 Ta bort ett PCI-kort...20 Byta ett PCI-kort...21 Ta bort ett PCI-E-kort...22 Byta ut ett PCI-E-kort...23 Ta bort och byta batteri...24 Innan du börjar...24 Innehållsförteckning iii

4 iv Uppgraderings- och servicehandbok

5 Uppgraderings- och servicehandbok Inledning Uppgraderings- och servicehandboken tillhandahåller instruktioner för hur man tar bort och ersätter följande hårdvara i din HP Pavilion Slimline Desktop PC: Optiska enheter Hårddiskenhet Minnesmoduler PCI-kort PCI-E-kort Batteriet Uppgraderings- och servicehandbok 1

6 Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande viktiga säkerhetsföreskrifter innan någon procedur genomförs. Denna produkt har inte utvärderats för anslutning till en IT -strömförsörjning (ett AC-försörjningssystem utan direkt jordanslutning, enligt IEC 60950). VARNING! Läs Extra säkerhetsinformation i din Begränsad Garanti och Support Guide innan du installerar och ansluter ditt system till den elektriska strömförsörjningen. VARNING! Håll fingrarna borta från den roterande fläkten. Håll fingrar och verktyg borta från fläkten när ström är ansluten. Öppna aldrig höljet medan strömkabeln eller strömmen är ansluten. Du kan skada datorn eller dig själv av de roterande fläktbladen. VARNING! Undvik att röra vid vassa kanter inne i datorn. Öppna datorn Innan du uppgraderar några komponenter i din dator ska du förbereda datorn, så att du kan hantera enheten och komponenterna på ett säkert sätt. Läs avsnitten nedan innan du försöker uppgradera datorn eller utföra underhåll på den. Skriv ut detta dokument innan någon komponent tas bort eller byts ut. Dessa procedurer utgår ifrån att du känner till allmän datorterminologi och de säkerhetsrutiner och reglerade normer som krävs för att använda och ändra elektronisk utrustning. Anteckna modellnummer och serienummer, alla installerade tillbehör och övrig information om systemet. Om du behöver den här informationen senare, behöver du inte öppna och undersöka datorn. SE UPP! Statisk elektricitet kan skada datorns elektroniska komponenter eller extrautrustning. Se till att du är fri från statisk elektricitet genom att ta i ett jordat metallföremål. Hewlett-Packard rekommenderar att du använder ett antistatiskt handledsband och konduktiv skumplast när du arbetar med systemets elektroniska komponenter. En stjärnskruvmejsel behövs. 2 Uppgraderings- och servicehandbok

7 Förbereda datorn För att undvika personskador och utrustningsskador, ska du alltid följa den här proceduren innan du öppnar datorn: 1 Ta bort något av följande: Minneskort från minneskortläsare Optisk skiva (CD eller DVD) från den optiska enheten Pocket Media Drive från Pocket Media Drive-facket 2 Stäng av datorn. Klicka på Windows startknapp, klicka på Pil-knappen bredvid Lås -knappen och klicka sedan på Stäng ned. 3 Koppla ifrån modem/telefonkabeln om det finns någon ansluten. VARNING! Koppla alltid ifrån modemkabeln från telefonlinjen innan höljet öppnas. 4 Lossa elsladden från det elektriska uttaget och sedan från datorn. VARNING! För att minska risken för personskada på grund av elstöt eller varma ytor ska man dra ut elkabeln från vägguttaget. Lossa sedan datorn från strömkällan innan du tar bort datorns hölje. Om du inte gör detta innan du öppnar datorn eller utför någon av åtgärderna, kan både du och utrustningen skadas. 5 Koppla loss alla anslutna kablar (till exempel för tangentbordet, musen, Ethernet och bildskärmen). 6 Koppla bort alla externa enheter. Uppgraderings- och servicehandbok 3

8 digital audio OUT wireless LAN antenna S-VIDEO r 1394 T Ta bort datorns hölje VARNING! Stäng av strömmen innan du öppnar datorns hölje. Låt de interna komponenterna svalna innan du rör vid dem. 1 Avsluta proceduren Förbereda datorn på sidan 3. 2 Placera datorn nedåt. 3 Lossa de tre skruvarna på baksidan. Använd en stjärnskruvmejsel. VARNING! Undvik att röra vid vassa kanter inne i datorn. 4 Skjut datorns hölje bakåt cirka 1,25 centimeter (½ inch) och lyft sedan av det från datorn. Lägg det åt sidan. TÄNK PÅ: Använd skruvmejseln i spåret på baksidan, för att lossa höljet om det behövs. 4 Uppgraderings- och servicehandbok

9 Placering av komponenter i datorn Konfigurationer för datorkomponenter varierar beroende av modell. Följande komponenter kan tas ur och bytas ut: A B Komponent Optiska enheter. Kan vara en CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD+RW, eller en kombinationsenhet Hårddiskenhet (placerad under platsen för den optiska enheten) Se: Ta bort och byta en optisk enhet på sidan 8. Ta bort och byta hårddisk på sidan 11. C Minnesmodul (2) Ta bort och byta minne på sidan 16. D Modemkort (PCI-kort) och grafikkort (PCI-E-kort) Ta bort och byta ett PCI-kort på sidan 19. E Batteriet Ta bort och byta batteri på sidan 24. Läs avsnittet Innan du börjar i början av varje komponentprocedur. Detta avsnitt innehåller krav och viktig information rörande den utbytbara komponenten. Uppgraderings- och servicehandbok 5

10 wireless LAN antenna digital audio OUT S-VIDEO Följande illustration visar komponentplacering: A C B D E 6 Uppgraderings- och servicehandbok

11 wireless LAN antenna digital audio OUT S-VIDEO r 1394 T Att stänga datorn Byta ut datorns hölje 1 Placera alla kablar inne i datorskalet. 2 Placera höljet på datorn cirka 2,5 centimeter (1 inch) bakåt. Se till att kortplatserna i datorskalet passar ihop med höljets flikar. 3 Skjut höljet framåt på ramen tills det låses fast. Se till att botten på höljet är i linje med datorskalet. 4 Passa ihop alla skruvar på datorhöljet med hålen på baksidan av datorramen. Sätt in och dra sedan åt skruvarna på höljet. 5 Avsluta proceduren Efter avstängning av datorn på sidan 7. Efter avstängning av datorn För att undvika personskada och skada på utrustningen, ska du följa dessa anvisningar när du har satt ihop datorn: VARNING! För att minska risken för elektrisk stöt, brand eller skada på utrustningen, får du inte sätta in telefonkabelns kontakt i nätverkskortets Ethernet-anslutning. 1 Återanslut modem-/telefonsladden och alla andra anslutna kablar (som tangentbord, mus, Ethernet och bildskärm). 2 Återanslut externa enheter, så som skrivare. 3 Koppla in strömkabeln. 4 Sätt på datorn och all kringutrustning, som t.ex. monitorn. Uppgraderings- och servicehandbok 7

12 Ta bort och byta en optisk enhet Din dator inkluderar en optisk enhet som du kan byta ut eller uppgradera. Se Placering av komponenter i datorn på sidan 5. Innan du börjar Observera följande krav innan komponenten tas ur eller byts ut: VIKTIGT! På grund av datorns ringa storlek kan du endast installera en optisk enhet som är högst 170 millimeter (6,7 inches). Optisk enhet Din dator levereras med en SATA (serial advanced technology attachment)-enhet som använder en smal datakabel med en valfri hake. För denna procedur krävs en stjärnskruvmejsel. 8 Uppgraderings- och servicehandbok

13 Ta bort en optisk enhet 1 Förbered datorn och ta bort datorhöljet. Avsluta Öppna datorn procedurerna på sidan 2. 2 Ta bort datorns främre hölje. Tryck ifrån de två flikarna vid botten av höljet och tryck ihop de två tabbarna högst upp på höljet; tryck sedan höljet utåt. 3 Om din dator inkluderar en Pocket Media Drive, lyft fliken på hållaren till Pocket Media Drive. Dra sedan hållaren bakåt och ut ur chassit. Uppgraderings- och servicehandbok 9

14 4 Skriv upp placeringen för varje kabel och kontakt som är ansluten på baksidan av den optiska enheten innan du tar bort kablarna. 5 Koppla loss strömkabeln och sedan datakabeln från den optiska enhetens baksida. Dra i fliken på datakabeln. Använd en försiktigt gungande rörelse på strömkabeln. TÄNK PÅ: SATA-datakabeln kan inkludera en hake. Tryck på haken och dra i kontakten för att ta loss datakabeln från enheten. SE UPP! Dra endast i kontaktens greppområde. 6 Koppla ifrån ljudkabeln om det finns någon ansluten 7 Ta bort skruven från den optiska enhetens sida. 8 Dra bort haken från enheten och skjut enheten genom datorns framsida. VIKTIGT! Luta inte enheten vid urtagning.. 10 Uppgraderings- och servicehandbok

15 Byta en optisk enhet 1 Avsluta proceduren Ta bort och byta en optisk enhet på sidan 8. 2 Skjut försiktigt in den nya optiska enheten i öppningen på chassits framsida. 3 För in skruven på den optiska enhetens sida. 4 Anslut ström- och datakabeln ordentligt på den optiska enhetens baksida. Kontrollera att kablarna sitter fast ordentligt. 5 På en del enhetsmodeller kan det finnas en ljudkabel. I så fall ansluter du ljudkabeln. 6 Om din dator inkluderar en Pocket Media Drive, för in hållaren för Pocket Media Drive-enheten: a Passa ihop pilen på PMD-hållaren med pilen på botten av chassit. b Skjut PMD-behållaren mot chassits framsida tills det låses på plats. 7 Byt ut det främre höljet. 8 Byt ut datorhöljet och stäng datorn. Avsluta Att stänga datorn procedurerna på sidan 7. Ta bort och byta hårddisk Din dator inkluderar en hårddisk som du kan byta ut eller uppgradera. Se Placering av komponenter i datorn på sidan 5. Den ursprungliga hårddisken är förladdad med datorsystmets återställningspartition. Om du tar bort denna hårddisk ska den förvaras i en ordentligt försluten, antistatisk påse. Hårddisken är en SATA (serial advanced technology attachment)-enhet som använder en smal datakabel med en hake som tillval. Hårddiskenhet Uppgraderings- och servicehandbok 11

16 Innan du börjar Observera följande krav innan komponenten tas bort eller byts ut: SE UPP! Innan hårddisken tas ur, gör en säkerhetskopia på dina personliga filer som finns på hårddisken och spara dessa på en extern lagringsenhet, som t.ex. en DVD-, CD- eller USB-enhet. Om detta inte görs kan du förlora data. Efter att hårddisken bytts ut ska du genomföra en systemåterställning. Använd återställningsskivorna för att lägga in de fabriksinstallerade filerna. Se Felsökning och underhåll för detaljerade steg gällande systemåterställning. VIKTIGT! Innan uppgradering av hårddisk kontrollera att du har systemåterställningsskivorna. För denna procedur krävs en stjärnskruvmejsel. Ta bort hårddisken 1 Förbered datorn och ta bort datorhöljet. Avsluta Öppna datorn procedurerna på sidan 2. 2 Om din datorn inkluderar en Pocket Media Drive, lyft fliken på hållaren till Pocket Media Drive. Dra sedan hållaren bakåt och ut ur chassit. 12 Uppgraderings- och servicehandbok

17 3 Skriv upp varje kabel som är ansluten till hårddisken innan kablarna tas bort. 4 Lyft upp lyfthaken och koppla loss ström- och datakablarna från baksidan av hårddiskenheten. 5 Ta ut fasthållningsskruven från enhetsfacket. SE UPP! Var försiktig vid hanteringen av hårddiskenheter. Stötar och slag kan orsaka att hårddisken förlorar data. 6 Skjut ut enhetsfacket för hårddisken ur enhetsplatsen genom att dra i fliken på enhetsfacket. TÄNK PÅ: Se till att datorkablarna är borta från enhetsfacket när du tar bort det. Vid behov, håll undan dem innan facket tas ur. 7 Ta bort de fyra skruvarna som håller fast hårddiskenheten i enhetsfacket och skjut ut hårddiskenheten ur facket. Uppgraderings- och servicehandbok 13

18 Byta hårddisk 1 Avsluta proceduren Ta bort hårddisken på sidan Skjut in hårddiskenheten i facket. 3 För in och dra åt de fyra skruvarna för att fästa hårddiskenheten i enhetens fack. 4 Skjut in hårddiskenhetens fack i datorns enhetsplats. 5 Sätt fast och dra åt hårddiskens fästskruv i enhetsfacket. 14 Uppgraderings- och servicehandbok

19 6 Fäst data- och strömkablarna på baksidan av hårddiskenheten och stäng kabelhaken. 7 Om din dator inkluderar en Pocket Media Drive (PMD), för in hållaren för Pocket Media Drive: a Passa samman pilen på PMDhållaren med pilen på botten av chassit. b Skjut PMD-hållaren mot chassits framsida tills den låser på plats. 8 Avsluta procedurerna för att byta ut datorhöljet och stäng datorn. Se Att stänga datorn på sidan 7. 9 Utför en systemåterställning om det behövs. Använd återställningsskivorna för att installera de fabriksinstallerade filerna. Gå till Felsökning och underhåll för detaljer om procedurer gällande systemåterställning. Uppgraderings- och servicehandbok 15

20 Ta bort och byta minne Moderkortet innehåller en eller två socklar för DDR DIMM-moduler (double data rate dual in-line memory modules). Innan du börjar Observera följande krav innan komponenten tas bort eller byts ut: För att avgöra vilken typ av och hastighet på minnesmodul som din dator har, och för specifik information om minnesmodulen, samt specifikationer: 1 Gå till i webbläsaren. 2 Välj land/region och språk. 3 På sidan Support och Drivrutiner markerar du Support och felsökning, skriver in datorns modellnummer och klickar sedan på sökknappen. Minnesmoduler VARNING! Om du använder fel slags minnesmodul kan den skada datorn. VARNING! Var försiktig vid hantering av minnesmoduler. Var noga med att inte röra vid minnesmodulens kontaktytor. Att röra vid de guldpläterade kontakterna kan skada modulen. Undvik att röra vid minneskretsarna. 16 Uppgraderings- och servicehandbok

21 Ta bort en minnesmodul 1 Ta bort den optiska enheten. Se Ta bort en optisk enhet på sidan 9. 2 Leta reda på minnessockeln på moderkortet. 3 Flytta på eventuella kablar om det behövs. VARNING! Dra inte ut minnesmodulen ur sockeln. Använd klämmorna för att skjuta ut modulen. 4 Tryck ned de båda klämmorna på kanterna av sockeln så att minnesmodulen lossnar. Håll minnesmodulen i kanten och lyft upp den ur sockeln. 5 Förvara minnesmodulen i en antistatisk förpackning. Uppgraderings- och servicehandbok 17

22 Byta en minnesmodul Uppgradera minnet på din dator med minnet av samma typ och hastighet som det minne som ursprungligen installerades på din dator. 1 Avsluta proceduren Ta bort en minnesmodul på sidan Öppna minnessockelns båda hakar. VARNING! Var försiktig vid hantering av minnesmoduler. Var noga med att inte röra vid minnesmodulens kontaktytor. Att röra vid de guldpläterade kontakterna kan skada modulen. Undvik att röra vid minneskretsarna. 3 Ta ur den nya minnesmodulen från den antistatiska förpackningen. Håll endast i modulens kanter. 4 Det går endast att installera en minnesmodul i en placering. Matcha hakarna (A) på minnesmodulen med fliken (B) på minnessockeln. Tryck försiktigt ned modulen så att hakarna i båda ändarna låses. A B 5 Upprepa steg 1 till 4 för minnesplats två om det behövs. 6 Återanslut de kablar som förflyttades. 7 Utför proceduren för att sätta tillbaka den optiska enheten. Se Byta en optisk enhet på sidan Uppgraderings- och servicehandbok

23 Ta bort och byta ett PCI-kort Din dator levereras med ett modemkort i PCI-kortläsaren. Datorn kan även levereras med ett grafikkort i en PCI Express (PCI-E)-kortläsare. Du kan byta ut dessa kort mot ett nytt modemkort eller grafikkort. Du kan också ersätta det med ett annat PCI-kort eller PCI-E-kort. Modemkortet är en telefonmodemkrets som passar på en PCI-kort plats. Modem PCI- Grafik PCI-E-kort Innan du börjar Observera följande krav innan komponenten tas bort eller byts ut: VIKTIGT! På grund av datorns ringa storlek kan du endast installera ett litet låprofil PCIkort av ungefär samma storlek som modemkortet. HP rekommenderar att du installerar ett kort med 5 watts strömförbrukning eller mindre. Det är inte alla lågprofilskort som passar på PCI-platsen. Vissa externa anslutningar, speciellt anslutningar placerade på toppen av kortet, kanske inte passar ordentligt på datorns baksida. VIKTIGT! På grund av datorns ringa storlek kan du endast installera ett litet låprofil PCI-Ekort av ungefär samma storlek som grafikkortet. HP rekommenderar att du installerar ett kort med 25 watts strömförbrukning eller mindre. Inte alla lågprofilkort passar på PCI-E-platsen. Vissa externa anslutningar, speciellt anslutningar placerade på toppen av kortet, kanske inte passar ordentligt på datorns baksida. För denna procedur krävs en stjärnskruvmejsel. Uppgraderings- och servicehandbok 19

24 Ta bort ett PCI-kort 1 Förbereda datorn och ta bort datorhöljet. Avsluta procedurerna Öppna datorn på sidan 2. 2 Lokalisera PCI-kortplatsen på moderkortet inne i datorn. 3 Anteckna eventuella interna kabelanslutningar till kortet och koppla sedan ifrån dem. 4 Ta bort skruven på modemkorts bygelhållare på utsidan av ramen. Ta bort bygelhållaren. 5 Håll kortet högst upp och dra försiktigt kortet rakt ut från kortplatsen. 20 Uppgraderings- och servicehandbok

25 Byta ett PCI-kort VIKTIGT! På grund av datorns ringa storlek kan du endast installera ett litet lågprofil-pcikort av ungefär samma storlek som modemkortet. HP rekommenderar att du installerar ett kort med 5 watts strömförbrukning eller mindre. Det är inte alla lågprofilskort som passar i PCI-platsen. Vissa externa anslutningar, speciellt anslutningar placerade på toppen av kortet, kanske inte passar ordentligt på datorns baksida. Du kan byta modemkortet i PCI-platsen mot ett annat modemkort eller ett nytt PCI-kort: 1 Utför proceduren för att ta ur modemkortet. Mer information finns i Ta bort ett PCI-kort på sidan Passa ihop kanten på tilläggskortet med kortplatsen på datorn och tryck försiktigt men bestämt kortet rakt ned i kortplatsen. Hela kontakten bör sitta fast ordentligt i kortplatsen. 3 Fäst bygelhållaren med skruven för att fästa kortet. 4 Anslut eventuella interna kablar som är anslutna till kortet. 5 Avsluta procedurerna för att stänga datorn. Se Att stänga datorn på sidan 7. 6 Installera eventuella programvaruenheter levererade av korttillverkaren om du installerar ett annat PCI -kort eller efter behov. TÄNK PÅ: Om det nya kortet eller den nya enheten inte fungerar, läser du igenom korttillverkarens instruktioner och kontrollerar alla ledningar igen, även de för kort, ström, tangentbord och bildskärm. Uppgraderings- och servicehandbok 21

26 Ta bort ett PCI-E-kort 1 Förbered datorn och ta bort datorhöljet. Avsluta procedurerna Öppna datorn på sidan 2. 2 Lokalisera PCI-E-kortplatsen på moderkortet inne i datorn. 3 Anteckna eventuella interna kabelanslutningar till kortet och koppla sedan ifrån dem. 4 Ta bort skruven på modemkortets bygelhållare på utsidan av ramen. Ta bort bygelhållaren. 5 När du lyfter upp haken som håller kortet i moderkortet, håll kortet högst upp och dra försiktigt kortet rakt ut från kortplatsen. 22 Uppgraderings- och servicehandbok

27 Byta ut ett PCI-E-kort VIKTIGT! På grund av datorns ringa storlek kan du endast installera ett litet lågprofil PCI- E-kort av ungefär samma storlek som grafikkortet. HP rekommenderar att du installerar ett kort med 25 watts strömförbrukning eller mindre. Inte alla lågprofilkort passar i PCI-E-platsen. Vissa externa anslutningar, speciellt anslutningar placerade på toppen av kortet, kanske inte passar ordentligt på datorns baksida. Du kan byta ut grafikkortet mot ett nytt grafikkort eller ett annat PCI-E-kort i PCI-Ekortplatsen: 1 Avsluta procedurerna för att ta bort grafikkortet. Mer information finns i Ta bort ett PCI-E-kort på sidan Passa ihop kanten på tilläggskortet med kortplatsen på datorn och tryck försiktigt men bestämt kortet rakt ned i kortplatsen. Hela kontakten bör sitta fast ordentligt i kortplatsen. 3 Fäst bygelhållaren med skruven för att fästa kortet. 4 Anslut eventuella interna kablar som är anslutna till kortet. 5 Avsluta procedurerna för att stänga datorn. Se Att stänga datorn på sidan 7. 6 Installera eventuella programvaruenheter levererade av korttillverkaren om du installerar ett annat PCI-E -kort eller efter behov. TÄNK PÅ: Om det nya kortet eller den nya enheten inte fungerar, läser du igenom korttillverkarens instruktioner och kontrollerar alla ledningar igen, även de för kort, ström, tangentbord och bildskärm. Uppgraderings- och servicehandbok 23

28 Ta bort och byta batteri Litiumbatteriet på moderkortet förser datorns klockfunktion med reservström. När batteriet börjar bli svagt kan det hända att datum- och tidsangivelsen blir felaktiga. Om batteriet slutar att fungera bör du byta det mot ett CR2032-litiumbatteri (märkt med 3 V, 220 mah) eller motsvarande. Innan du börjar Observera följande krav innan komponenten tas bort eller byts ut: VARNING! Vid felaktigt batteribyte föreligger risk för explosion. Ersätt endast med samma eller liknande batterityp. Gör dig av med använda batterier enligt tillverkarens instruktioner. VARNING! Använd aldrig ett metallföremål, som t.ex. en tång, för att ta bort eller byta ut batteriet. Kontakt med metall kan kortsluta och skada batteriet. Förfarande 1 Förbered datorn och ta bort datorhöljet. Avsluta procedurerna Öppna datorn på sidan 2. 2 Lägg försiktigt ner datorn på sidan. 3 Avsluta procedurerna Ta bort en optisk enhet på sidan 9. 4 Ta bort eventuella kablar om det behövs för att komma åt batteriet. 5 Ta bort bygeln från batteriet. Lyft batteriet ur kontakten för att frigöra det. 24 Uppgraderings- och servicehandbok

29 6 Sätt i det nya CR2032-batteriet i sockeln med den positiva sidan (+) mot kontaktens öppna del. 7 Sätt tillbaka kablar som tagits loss. 8 Avsluta procedurerna Byta en optisk enhet på sidan Avsluta procedurerna för att byta ut datorhöljet och stäng datorn. Mer information finns i Att stänga datorn på sidan 7. TÄNK PÅ: Du kan ställa in tid och datum manuellt på datorn efter uppstarten. Uppgraderings- och servicehandbok 25

30 Part number:

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall anses utgöra

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Upphovsrättslig information De enda garantierna för produkter och tjänster från Hewlett-Packard definieras i de uttryckliga uttalanden som medföljer sådana produkter och

Läs mer

Din manual HP PAVILION T700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/849228

Din manual HP PAVILION T700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/849228 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION T700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION T700 instruktionsbok

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag i fråga om detta material, inklusive,

Läs mer

Compaq Presario Desktop-produkter. Uppgraderingsoch servicehandbok

Compaq Presario Desktop-produkter. Uppgraderingsoch servicehandbok Compaq Presario Desktop-produkter Uppgraderingsoch servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

Compaq Presario Desktop Products. Uppgraderings- och servicehandbok

Compaq Presario Desktop Products. Uppgraderings- och servicehandbok Compaq Presario Desktop Products Uppgraderings- och servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag

Läs mer

Compaq Presario Desktop-produkter. Uppgraderingsoch servicehandbok

Compaq Presario Desktop-produkter. Uppgraderingsoch servicehandbok Compaq Presario Desktop-produkter Uppgraderingsoch servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag

Läs mer

hp pavilion-dator Uppgraderingsoch servicehandbok

hp pavilion-dator Uppgraderingsoch servicehandbok hp pavilion-dator Uppgraderingsoch servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag i fråga om detta

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok. Printed in

Uppgraderings- och servicehandbok. Printed in Uppgraderings- och servicehandbok Printed in Ta bort och byta ut hårddisken Funktioner kan variera beroende på modell. Ta bort och byta ut hårddisken 20 till 40 minuter Innan du börjar När du har bytt

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141, 8142, 8145 Modellerna 8420, 8421, 8426

Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141, 8142, 8145 Modellerna 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141, 8142, 8145 Modellerna 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141,

Läs mer

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri.

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri. PN: 92P1484 ThinkPad T-serien Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i T-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om något saknas eller är

Läs mer

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428

Läs mer

Referenshandbok för maskinvara. HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower Business PC och HP Z200 Convertible Minitower Workstation

Referenshandbok för maskinvara. HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower Business PC och HP Z200 Convertible Minitower Workstation Referenshandbok för maskinvara HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower Business PC och HP Z200 Convertible Minitower Workstation Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen

Läs mer

ThinkPad G40-serien Installationsanvisningar

ThinkPad G40-serien Installationsanvisningar PN: 92P1526 ThinkPad G40-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du valt att köpa en IBM ThinkPad i G40-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte Optisk enhet AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Grafikkort. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

Grafikkort. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte Grafikkort AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

ThinkPad R40-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 92P1249

ThinkPad R40-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 92P1249 Packlista ThinkPad R40-serien PN: 9P49 Installationsanvisningar Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i R-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 8129, 8132, 8133 Typerna 8134, 8135, 8136

Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 8129, 8132, 8133 Typerna 8134, 8135, 8136 ThinkCentre Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 8129, 8132, 8133 Typerna 8134, 8135, 8136 ThinkCentre ThinkCentre Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 8129, 8132, 8133 Typerna 8134, 8135,

Läs mer

Referenshandbok HP Compaq Business (arbets)-dator dc5100 Microtower Model (mikrotornmodell)

Referenshandbok HP Compaq Business (arbets)-dator dc5100 Microtower Model (mikrotornmodell) Referenshandbok HP Compaq Business (arbets)-dator dc5100 Microtower Model (mikrotornmodell) Dokumentets artikelnummer: 376292-101 November 2004 Denna bok innehåller grundläggande information för uppgradering

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8293, 8294, 8295, 8466 och 8467 Modell 8468, 8473, 8474, 8710 och 8711 Modell 8714, 8715, 8773, 8774 och

Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8293, 8294, 8295, 8466 och 8467 Modell 8468, 8473, 8474, 8710 och 8711 Modell 8714, 8715, 8773, 8774 och Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8293, 8294, 8295, 8466 och 8467 Modell 8468, 8473, 8474, 8710 och 8711 Modell 8714, 8715, 8773, 8774 och 8778 Modell 8779, 8818, 8819 och 9217 Modell 9218 och

Läs mer

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara. Modell 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169 och 9189

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara. Modell 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169 och 9189 ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara Modell 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169 och 9189 ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Dell XPS 14 Ägarens handbok

Dell XPS 14 Ägarens handbok Dell XPS 14 Ägarens handbok Datormodell: XPS L421X Regulatorisk modell: P30G Regulatorisk typ: P30G001 Obs, viktigt och varningar OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig.

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. PåSvenska Hårddisk Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. AppleCare Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DX2200 MICROTOWER PC

Din manual HP COMPAQ DX2200 MICROTOWER PC Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DX2200 MICROTOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ DX2200

Läs mer

Din manual HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/864898

Din manual HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/864898 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ

Läs mer

XPS 15 Ägarens handbok

XPS 15 Ägarens handbok XPS 5 Ägarens handbok Datormodell: XPS 9530 Regleringsmodell: P3F Regleringstyp: P3F00 Anmärkningar, viktigt och varningar ANMÄRKNING: Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series. Modell 7390, 7391, 7392, 7396, 7397 och 7398

Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series. Modell 7390, 7391, 7392, 7396, 7397 och 7398 Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series Modell 7390, 7391, 7392, 7396, 7397 och 7398 Lenovo 3000 J Series Första utgåvan (juli 2006) Copyright Lenovo 2005, 2006. Portions Copyright International

Läs mer

Referenshandbok Compaq Evo D310v-serien

Referenshandbok Compaq Evo D310v-serien b Referenshandbok Compaq Evo D310v-serien Dokumentets artikelnummer: 293388-101 Augusti 2002 Den här boken innehåller grundläggande information om uppgradering av denna datortyp. 2002 Compaq Information

Läs mer

ThinkCentre. Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 9212 9213

ThinkCentre. Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 9212 9213 ThinkCentre Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 9212 9213 ThinkCentre Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 9212 9213 Första utgåvan (februari 2005) Copyright International Business Machines

Läs mer

Svenska. Minne. AppleCare. Installera eller byta ut minne

Svenska. Minne. AppleCare. Installera eller byta ut minne Svenska Installera eller byta ut minne Minne AppleCare Följ de här anvisningarna noga. Om du inte gör det kan det leda till att utrustningen skadas och att garantin upphör att gälla. Anm: Anvisningar finns

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU012 Sweex PCI expresskort för 2 seriella portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU012 Sweex PCI expresskort för 2 seriella portar PU012 Sweex PCI expresskort för 2 seriella portar Inledning Utsätt inte PU012 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU012 i extremt dammiga

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8104, 8105, 8106 och 8107 Modell 8108, 8109, 8117 och 8118 Modell 8119, 8120 och 8121

Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8104, 8105, 8106 och 8107 Modell 8108, 8109, 8117 och 8118 Modell 8119, 8120 och 8121 Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8104, 8105, 8106 och 8107 Modell 8108, 8109, 8117 och 8118 Modell 8119, 8120 och 8121 Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8104, 8105, 8106 och 8107 Modell

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar Inledning Utsätt inte PU013 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU013 i extremt

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 407948-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk Byta ut hårddisken..............................

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP. PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP. PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar Inledning Utsätt inte PU006V2 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU006V2 i extremt dammiga

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Handbok för säkerhet och

Läs mer

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Installationsmanual

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Installationsmanual DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 sv Installationsmanual DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Säkerhetsanvisningar 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 Uppgradera

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP PU007V2 Sweex 1 parallell port & 2 portar, seriellt pci-kort Inledning Utsätt inte PU007V2 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU007V2 i

Läs mer

HP avancerad dockningsstation Referenshandbok

HP avancerad dockningsstation Referenshandbok HP avancerad dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

PåSvenska. Hårddisk. AppleCare

PåSvenska. Hårddisk. AppleCare PåSvenska Hårddisk AppleCare Instruktioner för byte Följ de här instruktionerna noga. Om instruktionerna inte följs finns risk för att utrustningen skadas och att garantin inte gäller. Byte av en ATA-hårddisk

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Inspiron 3668 Servicehandbok

Inspiron 3668 Servicehandbok Inspiron 3668 Servicehandbok Datormodell: Inspiron 3668 Regleringsmodell: D19M Regleringstyp: D19M003 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: OBS innehåller viktig information som hjälper

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Svensk version. Inledning. Varning: Innehåll. Specifikationer SWEEX.COM. SC001 Sweex 4.1 PCI Sound Card

Svensk version. Inledning. Varning: Innehåll. Specifikationer SWEEX.COM. SC001 Sweex 4.1 PCI Sound Card SC001 Sweex 4.1 PCI Sound Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 4.1 Sound Card. Sweex ljudkort förser datorn med surroundljud. För att se till att denna produkt fungerar

Läs mer

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar Använd följande säkerhetsföreskrifter för att skydda dig själv och för att hjälpa till att skydda utrustningen och arbetsmiljön från skada. OBS! Ytterligare användarinformation

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

XPS 12. Servicehandbok. Datormodell: XPS Regleringsmodell: T02H Regleringstyp: T02H001

XPS 12. Servicehandbok. Datormodell: XPS Regleringsmodell: T02H Regleringstyp: T02H001 XPS 12 Servicehandbok Datormodell: XPS 12 9250 Regleringsmodell: T02H Regleringstyp: T02H001 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: OBS! indikerar viktig information som kan hjälpa dig

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series. Modell 7387, 7388, 7389, 7393, 7394 och 7395

Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series. Modell 7387, 7388, 7389, 7393, 7394 och 7395 Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series Modell 7387, 7388, 7389, 7393, 7394 och 7395 Lenovo 3000 J Series Första utgåvan (juli 2006) Copyright Lenovo 2005, 2006. Portions Copyright International

Läs mer

Alienware-grafikförstärkare Användarhandbok

Alienware-grafikförstärkare Användarhandbok Alienware-grafikförstärkare Användarhandbok Regleringsmodell: Z01G Regleringstyp: Z01G001 Upplysningar och varningar OBS: Obs! ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. VIKTIGT!:

Läs mer

Externa mediekort. Användarhandbok

Externa mediekort. Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Ta bort systemkortets täckplåt

Ta bort systemkortets täckplåt Du kan enkelt ta bort minne och gränssnittstillval som du tidigare har installerat genom att följa beskrivningarna på de följande sidorna. 1 Stäng av skrivaren. 2 Dra ur nätkabeln. 3 Dra ur skrivarens

Läs mer

Dell Vostro 320 Teknisk information om installation och funktioner

Dell Vostro 320 Teknisk information om installation och funktioner Om varningar VARNING! En varning indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Dell Vostro 320 Teknisk information om installation och funktioner Framifrån 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 405759-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk HP Mobile Data Protection

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION 700. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Modell 9300, 9301, 9636, 9638 och 9640 Modell 9641, 9642, 9643, 9644 och 9645

Anvisningar för byte av maskinvara Modell 9300, 9301, 9636, 9638 och 9640 Modell 9641, 9642, 9643, 9644 och 9645 Anvisningar för byte av maskinvara Modell 9300, 9301, 9636, 9638 och 9640 Modell 9641, 9642, 9643, 9644 och 9645 Anvisningar för byte av maskinvara Modell 9300, 9301, 9636, 9638 och 9640 Modell 9641,

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU053 Sweex 4 Port USB 2.0 & 3 Port Firewire PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU053 Sweex 4 Port USB 2.0 & 3 Port Firewire PCI Card PU053 Sweex 4 Port USB 2.0 & 3 Port Firewire PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 4 Port USB 2.0 & 3 Port Firewire PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara. Modell 9120, 9127, 9129, 9134, 9136, 9139, 9141, 9143, 9156, 9158, 9171 och 9191

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara. Modell 9120, 9127, 9129, 9134, 9136, 9139, 9141, 9143, 9156, 9158, 9171 och 9191 ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara Modell 9120, 9127, 9129, 9134, 9136, 9139, 9141, 9143, 9156, 9158, 9171 och 9191 ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

FELSÖKNING HP PROBOOK 430 G1

FELSÖKNING HP PROBOOK 430 G1 FELSÖKNING HP PROBOOK 430 G1 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning (Klicka på länkarna nedan för att komma till den felsökning du söker) Datorn går långsamt är väldigt seg att arbeta med! Datorn

Läs mer

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Handbok för säkerhet och

Läs mer

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Externa mediekort. Användarhandbok

Externa mediekort. Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

4 Installation av drivrutiner

4 Installation av drivrutiner 1 Introduktion Gratulerar till inköpet av Trust 100MB Speedshare PCI Card. PCI-kortet Trust 100MB Speedshare kopplar upp din dator till en LAN- eller/och bredbandsuppkoppling mot Internet. 2 Säkerhet Var

Läs mer