HOLGER8. Släktforskarens bästa vän. Manual december Hej och välkommen till Holger8!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HOLGER8. Släktforskarens bästa vän. Manual 8.0 1 december 2009. Hej och välkommen till Holger8!"

Transkript

1 HOLGER8 Hej och välkommen till Holger8! Du vill säkert komma igång bums. Ny användare klicka här! Trogen användare klicka här! Hitta i manualen så här: Klicka på knappen Innehåll ovan så når du innehållsförteckningen. Använd sökfunktionen i Adobe Reader (Redigera > Sök) för att hitta information om specifika företeelser i manualen. Släktforskarens bästa vän Jätteviktigt! Säkerhetskopiera ofta! Klicka här! Manual december 2009 Producerad 2009 av SkogsjöMedia, Håkan Skogsjö, Mariehamn, Åland

2 Innehåll Snabbt-i-gång för nya användare 6 1. Skapa en databas 7 2. Skriv in första personen 8 3. Skriv in uppgifter om föräldrarna 9 4. Holgers två skärmbilder Skriv in uppgifter om syskon Skriv in uppgifter om barn Fortsätt öva en stund 13 För våra trogna användare 14 Konvertera databaser till Holger8 15 Nytt och bättre i Holger8 16 Grundläggande om Holger 17 Så styr du Holger 18 Huvudpersonen 19 Probanden 20 Baspersonen 21 Allmänt om databaser 22 Databasens avgränsning 23 Om databasen fungerar som ett förord 24 Databasinformation 25 Skriva in personuppgifter i Holger 26 Allmänt om personuppgifter 27 Personformuläret 28 Skriva in namn 29 Skriva in datum 30 När datum inte är exakta (prefix) 31 Skriva in orter 32 Skriva in yrke och hemort 33 Skriva in relationer 34 Skriva in biografiska uppgifter 35 Så kan du förenkla inmatningen 36 Postnummer, registreringstid och uppdateringstid 37 Se och hör släktingarna 38 Koppla bild till person 39 Formuläret Redigera media 40 Koppla ljud till person 41 De viktiga källhänvisningarna 42 Så källhänvisar du i Holger 43 Källdatabasen ett praktiskt stöd 44 Arbeta med händelser 45 Skapa händelsetyper 46 Skapa händelser till personer 47 Samla extra information i realiadatabasen 48 Sök och hitta i Holger 49 Indexera dina databaser 50 Sök person (F3) 51 Sök relaterad person (F3) 52 Sök med hjälp av tidsintervall 53 2

3 Innehåll (fortsättning) Råd för lyckad sökning 54 Sök i fritexten 55 Gör vigselurval 56 Gör händelseurval 57 Söklista och spara sökresultat 58 Så söker Holger i en databas 59 Länka personer (F4) ange släktskap 60 Hämta personer (F5) 61 Personlistan 62 Snabböversikten 63 Växla tillbaka 64 Grupper ett användbart hjälpmedel 65 Skapa och arbeta med grupper 66 Gruppera personer 67 Skapa statistik och frekvenser 68 Om frekvenstabeller 69 Skapa frekvenstabeller 70 Om statistik 71 Skapa statistik 72 Sköt om dina databaser 73 Hitta dubbletter 74 Databaskontrollen 75 Förklaringar till loggfilen 76 Felsök med statistiken 77 Redigera urval 78 Uppdatera urval 79 Radera urval 80 Redigera media 81 Redigera händelser 82 Skapa och återskapa säkerhetskopior 83 Datautbyte med andra 84 Läsa in gedcomfiler 85 Skapa gedcomfiler 86 Mer om gedcomfiler 87 Gör utskrifter från Holger 88 Utskriftsinställningar 89 Utskriftsinställningar > Anlistetyp 90 Utskriftsinställningar > Anmärkningsfält 91 Utskriftsinställningar > Antal generationer 92 Utskriftsinställningar > Antavletyp 93 Utskriftsinställningar > Barn 94 Utskriftsinställningar > Barn i listan 95 Utskriftsinställningar > Bilder 96 Utskriftsinställningar > Bildtext 97 Utskriftsinställningar > Datumformat 98 Utskriftsinställningar > En eller flera ansedlar 99 Utskriftsinställningar > Familjeblad fritext 100 Utskriftsinställningar > Familjenumrering 101 3

4 Innehåll (fortsättning) Utskriftsinställningar > Familjeurval 102 Utskriftsinställningar > Fri text 103 Utskriftsinställningar > Grupper 104 Utskriftsinställningar > Hustrurs ansedlar 105 Utskriftsinställningar > Händelser 106 Utskriftsinställningar > Intervall anor 107 Utskriftsinställningar > Källhänvisningar 108 Utskriftsinställningar > Marginal i millimeter 109 Utskriftsinställningar > Media 110 Utskriftsinställningar > Namn 111 Utskriftsinställningar > Rubrik 112 Utskriftsinställningar > Språkval vid utskrifter 113 Utskriftsinställningar > Teckenuppsättning vid export 114 Utskriftsinställningar > Tilltalsnamn 115 Utskriftsinställningar > Utskriftsmedium 116 Utskriftsinställningar > Utskriftsmetod 117 Utskriftsinställningar > Ättlingaverk 118 Fonter (typsnitt) 119 Skapa register till utskrifterna i Holger 120 Skapa personregister till utskrifter 121 Skapa ortregister till utskrifter 122 Skapa yrkes- och sakregister till utskrifter 123 Enbart upprätta register 124 Skapa källförteckning till utskrifter 125 Ange urval (exempelvis inför utskrifter) 126 Sortering av utskrifter 127 Antavlor 128 Ansedlar 129 Stamtavlor (ättlingar) 130 Familjeblad 131 Familjeregister 132 Listor 133 Register 134 Händelselista 135 Realialista 136 Källförteckning 137 Skriva ut Om databasen 138 Textfil 139 Repetera utskrift 140 Publicera på Internet 141 Skapa vanliga utskrifter med html-kod 142 Skapa html-presentation 143 Skapa CD-presentation 144 Beräkna släktskap 145 Några nyttiga tillbehör 146 Om databasen går sönder 147 Reparera databas 148 4

5 Innehåll (fortsättning) WebbHolger en möjlighet till samarbete 149 Kommandon i Holger 150 Arkiv-menyn (Alt+A) 151 Visa-menyn (Alt+V) 152 Redigera-menyn (Alt+R) 153 Utskrift-menyn (Alt+U) 154 Verktyg-menyn (Alt+E) 155 Tillbehör-menyn (Alt+T) 156 Hjälp-menyn (Alt+H) 157 5

6 Snabbt-i-gång för nya användare Här berättar vi i sju steg hur du kommer i gång med Holger8 hur du skapar din första databas och lägger in uppgifter om dig själv och din närmaste släkt. För att kunna tillgodogöra dig informationen i den här bruksanvisningen behöver du ha grundläggande kunskaper om hur operativsystemet Windows fungerar. De sju stegen: 1. Skapa en databas 2. Skriv in första personen 3. Skriv in uppgifter om föräldrarna 4. Holgers två skärmbilder 5. Skriv in uppgifter om syskon 6. Skriv in uppgifter om barn 7. Fortsätt öva en stund 6

7 < Kom i gång snabbt 1. Skapa en databas Innan du kan skriva in uppgifter om dina släktingar i Holger8 måste du skapa en databas. Skapa en databas så här: 1. Välj Arkiv > Ny databas. 2. Dialogrutan Ny databas öppnas. 3. Ge databasen ett namn, t.ex. Kalle (använd inte å, ä, ö, ü, blanksteg eller specialtecken). Om du vill kan du i fältet Beskrivning notera vad databasen är tänkt att innehålla, t.ex. Min egen släkt. 3. Klicka OK. Notera Texten som noteras under Beskrivning kan senare ändras genom att välja Redigera > Om databasen. Anmärkning En databas kan innehålla uppgifter om cirka 1,5 miljoner personer, och alla personerna kan länkas till varandra i olika släktrelationer. Du kan däremot inte ange släktskap mellan personer som finns i skilda databaser. Gå vidare Skriv in första personen Databasens sparas i katalogen C:\HolgerData\data på din dators hårddisk. Om du vill att den ska sparas i en annan katalog, klicka på knappen Bläddra, välj önskad katalog och klicka sedan Spara. När databasen är skapad visas en tom antavla på skärmen (ett antal vita rutor). I rutan längst till vänster ses tre punkter, som visar att det är möjligt att öppna rutan och fylla i personuppgifter. 7

8 < Kom i gång snabbt 2. Skriv in första personen Nu är du redo att skriva in uppgifter om släktingar och förfäder. Vi föreslår att du börjar med dig själv, dina föräldrar och dina syskon. Skriv in personuppgifter så här: 1. Dubbelklicka med musen i rutan längst till vänster på skärmen. Personformuläret öppnas. (Du kan också öppna formuläret genom att markera rutan och trycka någon av tangenterna F10 eller blanksteg.) 2. Fyll i formuläret med uppgifter om dig själv. Du flyttar dig mellan raderna med Tabb-tangenten (sitter längst till vänster på tangentbordet och är ofta märkt med två pilar). Textfälten rymmer 80 tecken och datumfälten 20 tecken. 3. Klicka på knappen Text. Textformuläret öppnas. Där kan du skriva in löpande text i rutorna Fri text och Kommentarer (högst 500 rader i vardera). 4. Klicka Spara. Notera! Tilltalsnamn markerar du genom att skriva ett utropstecken (!) direkt efter tilltalsnamnet (ex. Kajsa Maria! Lisa). Utropstecknet syns inte i utskrifterna, där skrivs tilltalsnamnet i avvikande stil (som du själv väljer). Kön måste fyllas i för varje person. Skriv m för män, k för kvinnor och o för obekant kön. Datum skrivs in med formatet åååå-mm-dd (ex ) om du inte väljer ett annat format (läs vidare under Skriva in datum). Tips! Textformuläret har två rutor. Vid utskrifter kan du välja att skriva ut texten från båda rutorna, endera rutan eller inte någon text alls. Den möjligheten kan användas på olika sätt. Exempelvis kan du skriva in information som du gärna delar med dig av i Fritext-rutan, medan uppgifter som du önskar behålla för dig själv skrivs i Kommentar-rutan. Ändra kön Om du skriver in fel kön på en person kan du ändra uppgiften under förutsättning att du står i familjeläge och att personen inte har make eller barn inskrivna. Gå vidare Skriv in uppgifter om föräldrarna 8

9 < Kom i gång snabbt 3. Skriv in uppgifter om föräldrarna Nu kan du fylla i uppgifter om dina föräldrar. Öppna personformuläret för din far (den övre rutan) eller mor (den nedre). Enklast är att dubbelklicka med musen i rutan. Fyll i uppgifter om dina föräldrar på samma sätt som du gjorde för dig själv. När du öppnar personformuläret för din andra förälder skiljer det sig från de tidigare formulären på ett sätt: där finns längst ner plats att fylla i uppgifter om dina föräldrars relation (vigsel, samboförhållande, etc). (Hur du gör om någon av dina föräldrar haft flera relationer förklaras längre fram.) När du sparat föräldraruppgifterna ser du en antavla i två generationer på skärmen. Notera! Om du vill kan du ange flera olika relationer mellan samma personer, exempelvis att de först varit förlovade med varandra och att de gifte sig med varandra Du skapar en ny relation mellan två personer med knappen Ny i Personformuläret och du raderar en relation med knappen Radera. Personer av samma kön Du kan ange relationer av typen äktenskap, sambo och partner mellan personer av samma kön. När du försöker göra det, frågar Holger om personens kön är korrekt angivet. Gå vidare genom att svara OK på denna fråga. Gå vidare Holgers två skärmbilder 9

10 HOLGER8 Släktforskarens bästa vän < Kom i gång snabbt 4. Holgers två skärmbilder Innehåll Bakåt Framåt Föregående Nästa Hittills har du sett en antavla på skärmen. Det är den ena av Holgers två grundläggande skärmbilder. Den andra är en familj. Du växlar mellan antavleläge och familjeläge med kommandot Växla på Visa-menyn eller med funktionstangenten F9 (på tangentbordet) och växlar tillbaka till antavlan med bibehållen numrering med Shift+F9. Skärmbilden Antavla (antavleläge). En person och dennes förfäder i tre eller fyra generationer. Du flyttar enkelt markören mellan personerna med piltangenterna. Om du vill läsa utförliga uppgifter om en person dubbelklickar du med musen på personen. Tryck Enter om du vill byta proband. Skärmbilden Familj (familjeläge). En person och dennes familj (make och barn). Vi växlade mellan bilderna med tangenten F9. Pilen efter en del barn visar att dessa har egna familjer. Markera barnet och tryck Enter så ser du barnets familj. Gå vidare Skriv in uppgifter om syskon 10

11 < Kom i gång snabbt 5. Skriv in uppgifter om syskon Nu kan du fylla i uppgifter om dina syskon. Gör så här: 1. Markera din far eller mor och växla till familjeläge. 2. Dubbelklicka med musen i positionen direkt under ditt eget namn (markerad med tre punkter). 3. Ett tomt personformulär öppnas. Fyll i uppgifter om något av dina syskon på samma sätt som du gjorde för dig själv och dina föräldrar. 4. Upprepa proceduren för dina andra syskon. Notera! Du behöver inte skriva in syskonen i åldersordning. Holger placerar dem automatiskt i denna ordning. Syskon utan angiven födelsetid placeras först. Gå vidare Skriv in uppgifter om barn 11

12 < Kom i gång snabbt 6. Skriv in uppgifter om barn Nu kan du skriva in uppgifter om dina egna och dina syskons barn. Gör så här: 1. Stå i familjeläge, markera dig själv och tryck Enter (eller klicka på knappen Huvudperson). Nu visas samma skärmbild som tidigare men nu står inte längre din far överst utan du själv. 2. Skriv in uppgifter om din make/maka och dina barn (se Skriv in första personen). 3. Förflytta sig till dina föräldrars familj genom att klicka på någon av knapparna Fader eller Moder. Med Fader blir din far huvudperson på skärmen, med Moder din mor. 4. Markera någon av dina syskon och tryck Enter (eller klicka Huvudperson). Skärmbilden ändras igen och du kan nu mata in syskonets make och barn. Fler än tre giften I Holger kan varje person ha maximalt 1000 makar och till varje par kan 70 barn noteras. På skärmen visas samtidigt högst tre makar till en person. Om någon har haft fler relationer som du vill skriva in i Holger, gör så här: 1. Markera någon make/maka. 2. Använd piltangenternas högerpil och klicka dig åt höger tills du ser en tom ruta markerad med tre punkter. I den kan en fjärde make skrivas in på vanligt vis (öppna rutan genom att markera den och trycka blanksteg eller dubbelklicka i den med musen). De tre punkterna utmärker tomma rutor där det är möjligt att skriva in personer. Gå vidare Fortsätt öva en stund 12

13 < Kom i gång snabbt 7. Fortsätt öva en stund Fortsätt att träna en stund. Lägg in uppgifter om fler personer och byt skärmbild mellan antavla och familj (görs enklast med tangenten F9). Du behöver inte vara orolig för att göra fel, varken programmet eller datorn kan ta skada. Öva gärna också på följande funktioner som du förr eller senare kommer att ha behov av: Ändra i redan inskriven text Öppna personformuläret (och textformuläret om det behövs), gör ändringen och klicka Spara. Radera ett släktskap (en relation) Markera den person vars relation med någon annan du vill radera, välj Redigera > Koppla bort (eller tryck Delete). Relationen raderas, men personerna finns kvar i databasen (och kan återfinnas med menyvalet Redigera > Sök). Om du står på ett barn i en familj och utför kommandot kopplas barnet bort från föräldrarna, om du står på en person i en antavla kopplas personen och samtliga hans förfäder bort från antavlan. Observera! När du använder detta kommando raderas en persons samtliga relationer som visas på skärmen. Var därför försiktig så att du inte gör fel. Vi rekommenderar att du alltid står i familjeläget när du använder det. Skapa en relation Du kan enkelt skapa en relation mellan två befintliga personer i databasen (exempelvis ange att de är gifta med varandra). Markera en av personerna, välj Redigera > Länka (eller klicka F4) och sök efter den andra personen. Markera sedan rutan där personen ska placeras och klicka F4 igen. Radera en person och alla dess relationer Markera den person du vill radera, välj Redigera > Radera person (eller tryck F2). Nu raderas personen och alla dess relationer. Åtgärden kan inte ångras. Om du raderar huvudpersonen försvinner också övriga personer från skärmen. Tryck tangenten End för att återfinna baspersonen eller välj Redigera > Sök för att finna andra personer. Radera en databas Välj Arkiv > Radera databas. Detta kommando raderar hela databasen och all information den innehåller. Åtgärden kan inte ångras. 13

14 För våra trogna användare Holger8 fungerar i allt väsentligt som tidigare versioner. Men du märker ändå snart en viktig förändring. I samband med installationen av Holger8 gjordes en sökning på hårddisken efter Holgerdatabaser. De som hittades redovisas i en lista som visas när du väljer Arkiv > Öppna databas. Listan ger en bra översikt och hjälper dig att hålla ordning på dina databaser. För att undvika framtida problem bör du omgående konvertera alla dina Holgerdatabaser till Holger8, också sådana som du använder mer sällan. Läs vidare Konvertera databaser till Holger8 Nyheter i Holger8 Du öppnar en databas genom att dubbelklicka på namnet i listan (eller markera namnet och klicka OK). Första gången databasen öppnas sker automatiskt en konvertering till Holger8-format (en procenträknare visar hur processen framskrider). I samband med konverteringen har du möjlighet att notera en kort beskrivning av databasens innehåll (typ Min egen släkt ) och välja var på hårddisken databasen ska sparas (om du inte gör något val sparas den i katalogen C:\HolgerData\data). 14

15 < För våra trogna användare Konvertera databaser till Holger8 Konverteringen av databaser skapade i tidigare versioner av Holger till Holger8 sker automatiskt. En väsentlig förändring i Holger8 är att databasprogrammet har bytts ut. Borlands BDE har ersatts med ElevateDB från ElevateSoft. För att kunna konvertera en databas till Holger8 måste en äldre version av Holger (version 4 7) finnas installerad på samma dator. När du har installerat Holger8 på din dator rekommenderar vi därför att du omgående konverterar alla dina databaser till Holger8-format, också sådana som du använder sällan. Då finns inte risken att de förblir okonverterade och därmed oläsliga efter ett datorbyte. Om du köper Holger8 i samband med att du byter till en ny dator ska du alltså installera Holger8 på den gamla datorn där Holger7 (eller 4 6) redan finns, göra konverteringen där och sedan flytta Holger8-databaserna till den nya datorn samt installera Holger8 också där. Konvertera via gedcom Du kan flytta en äldre Holgerdatabas (version 4 7) från en dator till en annan och samtidigt konvertera den till Holger8 genom att gå via en gedcomfil. Gör så här: Exportera den äldre Holgerdatabasen till en gedcomfil (i Holger7 sker det genom att välja Arkiv > Exportera > Till gedcom). Flytta sedan gedcomfilen till datorn med Holger8 och importera filen genom att välja Arkiv > Importera > Från gedcom. Med denna metod flyttas dock inte eventuella mediafiler som är kopplade till personer i databasen, utan dessmediafilerna måste flyttas manuellt. Läs vidare Nyheter i Holger8 15

16 < För våra trogna användare Nytt och bättre i Holger8 Holger8 innehåller en rad nyheter. Här är ett urval: Dubblettsökning och dubblettkontroll. Hjälper dig att hålla bättre ordning i dina databaser. Du kan båda söka efter eventuella dubbletter i en befintlig databas och kotrollera direkt i samband med inmatning och import. Utskrifter direkt som pdf-filer. Nu kan alla utskrifter i Holger göras direkt som en pdf-fil. Bra exempelvis när du vill skicka en utskrift som en epost-bilaga. Spara och infoga fraser. Att kunna spara vanligt förekommande fraser och sedan infoga dem med ett enkelt knapptryck förenklar inmatningen. Nu är det möjligt i Holger. Bättre ordning på databaserna. Holger8 håller reda på vilka databaser som finns på hårddisken. En sökning görs i samband med att programmet installeras. Förbättrad sökning med tidsintervall. I Holger8 har sökningen gjorts effektivare. Nu kan du söka efter personer som är födda och döda Prefix vid datum. Alla datum är inte exakta. Därför är det bra att kunna ange prefix till tidsangivelser, som cirka, före eller efter. Spara sökresultat. Nu finns möjligheten att behålla ett sökresultat även när nya sökningar görs. Fler datumformat vid inmatning. Nu kan du välja mellan tre olika datumformat vid inmatning, förutom det gamla åååå-mm-dd också dd.mm.åååå eller mm/dd/åååå. Men du kan inte använda dem omväxlande i samma databas. Koppla bilder och mediafiler till händelser. Nu kan du skapa en händelse till en person som exempelvis refererar en bouppteckning och samtidigt koppla ett digitalfoto av bouppteckningen direkt till händelsen. Skriva ut familjer i händelse- och realialistor. Tidigare har enbart personen, inte hans eller hennes familj, tagits med i dessa listor, men nu finns möjligheten att få hela familjen redovisad. 16

17 Grundläggande om Holger Vi utgår från att du har läst avsnittet Snabbt-i-gång med Holger8. Du har skapat din första databas och skrivit in de första personerna. Det finns en del grundläggande funktioner i Holger som det är bra att känna till och förstå, exempelvis hur du styr programmet med musen och tangentbordet. Vidare finns i Holger tre personer som har speciella roller: huvudpersonen, probanden och baspersonen. Känner du till deras funktioner blir programmet lättare att använda. Läs mer om dessa grundläggande funktioner Så styr du Holger Huvudpersonen Probanden Baspersonen 17

18 < Grundläggande om Holger Så styr du Holger Holger fungerar som andra Windows-program. Du använder omväxlande tangentbordet och musen för att styra programmet, och det finns ofta flera olika sätt att ge ett kommando. Du väljer det som passar dig bäst. Exempel på hur du ger kommandon Ett grundläggande kommando är det som öppnar personformuläret så att du kan skriva in uppgifter om personer och släktingar. Det finns fyra olika sätt att göra detta. 1. Dubbelklicka med musen på personen på skärmen. 2. Markera personen och klicka med musen på snabbknappen Mata in. 3. Markera personen och tryck på tangenten blanksteg. 4. Markera personen och välj kommandot Redigera > Inmatning. Använd musen eller tryck tangenterna Alt+R och därefter I. Kommandon som du utför mer sällan kan enbart ges från menyarna. Detta gäller exempelvis om du vill radera en hel databas. Det kan endast göras med Arkiv > Radera databas. Snabbtangenter Många vanliga kommandon i Holger kan du utföra med ett enda knapptryck. Exempelvis öppnar du sökformuläret genom att trycka på tangenten F3. Vilka sådana snabbtangenter som är tillgängliga framgår av menyer och knappar. 18

19 < Grundläggande om Holger Huvudpersonen Den person som visas längst till vänster på skärmen i antavlaläge respektive högst upp i familjeläge kallas huvudperson. Egenskap Utskrifterna görs alltid med huvudpersonen som utgångspunkt. Om du skriver ut anlistor, antavlor och ansedlar utgår Holger alltid från huvudpersonen och redovisar sedan dennes förfäder. Utskrifter av ättlingar och familjeblad fungerar på samma sätt: utgångspersonen (stamfadern) är alltid huvudpersonen. Tips! Växla läge med bibehållen huvudperson När du växlar från antavleläge till familjeläge och rör dig vidare bland personerna, kan det sedan vara svårt att hitta tillbaka till den tidigare huvudpersonen när du återgår till antavleläget med Visa > Växla (F9). Välj istället Visa > Växla tillbaka (Skift+F9). Den person som var huvudperson senast du befann dig i antavleläget blir då åter huvudperson. Byt huvudperson Det finns flera sätt att välja huvudperson. Enklast är att markera den person som du vill ha som huvudperson och därefter klicka på knappen Huvudperson (längst ner på skärmen) alternativt trycka Enter. 19

20 < Grundläggande om Holger Probanden Probanden finns endast i antavleläge och är den person som har numret 1 (numret visas i rutan längst ner till höger på skärmen). Exempel: 50 (5) innebär att den person som för tillfället är markerad har nummer 50 och finns i femte generationen räknat från probanden. I Holger används genomgående Kekules system för att numrera förfäderna, det vill säga probanden har nummer 1, far är 2, mor 3, farfar 4, farmor 5, morfar 6, etc. De nummer som visas längst ner på skärmen är alltså inte ett fast individnummer i databasen, utan ett nummer som beskriver släktskapen mellan personen och den som för närvarande är markerad som proband. Vill du snabbt förflytta dig till den person som för tillfället är proband trycker du på tangenten Home. Egenskap Förfädernas nummer vid utskrifter av antavlor, anlistor och ansedlar utgår alltid från probanden, oavsett om denne är huvudperson eller inte. Det innebär att du kan skriva ut endast en del av en grafisk antavla eller bara vissa ansedlar och ändå få en korrekt numrering. Byta proband Placera markören på den person som ska bli ny proband och klicka på knappen Proband (under antavlan på skärmen). Denna person är nu proband till dess du väljer en ny proband eller växlar till familjeläget (i familjeläget finns ingen proband). När du återgår till antavleläget finns två alternativ. 1. Välj Visa > Växla (eller tryck F9). Den person som sist var huvudperson i familjeläget blir både ny huvudperson och ny proband i antavlan. 2. Välj Visa > Växla tillbaka (eller tryck Skift+F9). De personer som senast du befann dig i antavleläget var proband respektive huvudperson fortsätter att vara det. 20

21 < Grundläggande om Holger Baspersonen Baspersonen är den allra första personen som du skriver in i databasen. Egenskap Baspersonen är din fasta punkt i databasen. Till henne eller honom kan du alltid snabbt och enkelt återvända om du skulle irra bort dig i släktträdet. Klicka på knappen Basperson (längst ner på skärmen) eller tryck tangenten End och du kommer direkt till baspersonen. Det är praktiskt om baspersonen är en person som är central i din släktforskning, exempelvis du själv om din forskning är inriktad på dina egna förfäder, eller på släktens stamfader om du i första hand reder ut efterkommande till en person som levde för länge sedan. Byt basperson Du kan byta basperson genom att markera den person du vill ska vara ny basperson och därefter välja Redigera > Byt basperson (eller trycka Insert). Den nya baspersonen gäller sedan till dess att du väljer en ny. 21

22 Allmänt om databaser Du kan skapa hur många databaser du vill och lägga in upp till cirka 1,5 miljoner personer i varje databas. Personerna i en databas behöver inte vara släkt med varandra. Vill du i en befintlig databas skriva in en person som inte är släkt med någon tidigare inskriven person väljer du Redigera > Ny person (eller tryck tangenten F6). Ska man samlas hela sin forskning i en enda stor databas eller dela upp den på flera mindre? Den frågan finns dessvärre inget enkelt och generellt svar på. Men en del aspekter att fundera över finns i avsnittet Databasens avgränsning. Läs mer Databasens avgränsning Databasinformation 22

23 < Allmänt om databaser Databasens avgränsning Om man ska arbeta med en eller flera databaser i sin forskning beror på hur man bedriver sin forskning och hur man vill organisera och arbeta med sitt material. Tänk på följande: Varje person ska bara skrivas in en gång i en databas, även om han eller hon förekommer flera gånger i samma antavla, och du kan inte ange släktskap mellan personer som finns i olika databaser. Om du är osäker på om du ska arbeta i samma eller i skilda databaser kan det vara bäst att börja i skilda databaser, eftersom det är enkelt att slå ihop två befintliga databaser (med kommandot Arkiv > Importera). Att dela upp en befintlig databas i två måste däremot göras manuellt och kan vara mycket tidsödande. Databasen måste kopieras i sin helhet, och sedan raderas alla personer som inte ska vara med i respektive databas. Detta betyder att så länge din forskning kretsar kring den egna antavlan och den egna släkten samlar du uppgifterna enklast i en och samma databas. Om du däremot bedriver helt skilda forskningar och det inte finns några kopplingar alls mellan dem (exempelvis om du reder ut den egna släkten i Norrbotten samt som du kartlägger historien och invånarna i den skånska by där du bor) kan det vara praktiskt att lägga upp dessa forskningar i skilda databaser. 23

24 < Allmänt om databaser Om databasen fungerar som ett förord Varje databas har en historia som det kan vara bra att successivt teckna ned allteftersom arbetet fortskrider, både för sin egen skull och för andra som får ta del av databasens uppgifter (kanske barn och barnbarn). Sådana uppgifter kan noteras i det särskilda textfält som finns för varje databas och som du når genom att välja Redigera > Om databasen. I rutan Beskrivning överst visas den text som du skrev in när du skapade databasen och som visas invid databasens namn när du väljer Arkiv > Öppna databas. Om du inte skrev någon beskrivning är fältet tomt. Här kan du ändra texten eller skriva en ny beskrivning. Vidare finns fält för namn och adressuppgifter på den som har skapat och äger databasen samt en textruta där du kan fylla i uppgifter om databasen, exempelvis när arbetet med den inleddes och hur arbetet har bedrivits. Denna text kan fungera på ungefär samma sätt som förordet i en bok. För att spara de inskrivna uppgifterna avslutar du med att klicka OK. 24

25 < Allmänt om databaser Databasinformation Databasinformationen visar statistik om en databas. Välj Arkiv > Databasinformation och följande uppgifter visas: Antal personfilsposter. Personfilsposterna är det sammanlagda antalet personposter och realiaposter. Antal personposter. En personpost motsvarar en person, alltså visar denna summa antalet personer i databasen. Antal realiaposter. En realiapost är en post i realiadatabasen (Verktyg > Realiadatabas). Antal vigselfilsposter. En vigselfilspost motsvarar en relation, summan visar alltså antalet inskrivna relationer (vigslar, samboförhållanden, partnerskap, etc). Antal fritextposter. En fritextpost motsvarar fritexten för en person, summan visar alltså hur många personer i databasen som har fritext inskriven i formulären Fri text och Kommentarer. Notera att i Holger6 och tidigare redovisades antalet fritextrader, inte antalet fritextposter, vilket betyder att summan i Holger7 och senare är avsevärt lägre än tidigare. Antal mediareferenser. Visar hur många kopplingar till mediafiler som finns i databasen. Antal källhänvisningsposter. Visar hur många källhänvisningar som finns i databasen. Antal källposter. Visar hur många poster som finns i källdatabasen (Verktyg > Källdatabas). Antal databasfiler. Visar hur många filer som databasen består av. Med flera fält indexerade ökar antalet filer. Databasens storlek. Visar databasens storlek räknat i byte (1 miljon byte motsvarar 1 megabyte). Text om databasen. Visar storleken på texten om databasen (Redigera > Om databas) räknat i byte. Ledigt diskutrymme. Visar ledigt utrymme på datorns hårddisk, räknat i byte. 25

26 Skriva in personuppgifter i Holger Syftet med Holger är tvåfaldigt: 1. Att hjälpa dig att hålla ordning på dina forskningsresultat, så att du kan överblicka läget och snabbt lägga upp strategin för den fortsatta forskningen. 2. Att låta dig snabbt och enkelt göra utskrifter som både kan användas i själva forskningen eller lämnas till släktingar, forskarvänner och andra intresserade eller publiceras på exempelvis Internet. I det här avsnittet redogör vi för hur du som släktforskar använder Holger för att skriva in uppgifter om dina förfäder och släktingar. Vi har valt att skriva utifrån perspektivet släktforskarens behov. På så vis tror vi att anvisningarna blir mer lättbegripliga och ger svar på flertalet av dina frågor. Läs mer Snabbt-i-gång för nya användare Databasens avgränsning Allmänt om personuppgifter Personformuläret Skriva in namn Skriva in datum Skriva in orter Skriva in yrke Skriva in relationer Skriva in biografiska uppgifter Så kan du förenkla inmatningen Postnummer, registreringstid, uppdateringstid 26

Släktforska med datorn

Släktforska med datorn Bengt Kjöllerström Släktforska med datorn 1 En studiehandledning till Disgen Femte reviderade upplagan 2013 Turningpoint AB Innehåll Släktforska med datorn 1 En studiehandledning till Disgen av Bengt Kjöllerström

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP 2005 03 01 Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP OBS! Denna introduktion är tänkt för att du ska kunna komma igång i programmet, den fullständiga manualen hittar du i programgruppen Widgit samt

Läs mer

Seppo Luhtasaari ADB-MANUAL FÖR SLÄKTFORSKARE

Seppo Luhtasaari ADB-MANUAL FÖR SLÄKTFORSKARE Seppo Luhtasaari ADB-MANUAL FÖR SLÄKTFORSKARE Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 Handbok för släktforskare i ADB 1.3.2015 Copyright 1993-2015 Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki Finland E-postadress:

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Släktforska med datorn Del 2

Släktforska med datorn Del 2 Släktforska med datorn Del 2 Bengt Kjöllerström Gör en släktbok med Disgen 8.2a Tredje upplagan 2010 Bengt Kjöllerström Släktforska med datorn har hittills kommit ut i 3 delar: Del 1 Introduktion till

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

C. Säkerhetskopiering

C. Säkerhetskopiering C. Säkerhetskopiering 1. Billig försäkring 50 2. Lämplig lagringsenhet 51 3. Säkerhetskopiera databasen 52 4. Säkerhetskopiera bilder och ljud 54 49 Det är dumt att inte säkerhetskopiera! Hårddisken är

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

03_MacOSXLeopard_62-83_svenska.indd 62 2008-08-10 13:20:59

03_MacOSXLeopard_62-83_svenska.indd 62 2008-08-10 13:20:59 03_MacOSXLeopard_62-83_svenska.indd 62 2008-08-10 13:20:59 Kapitel 3 Organisera ditt liv bättre Ordna dina kontakter, kalendrar och annat som du vill ha det Jag tror att många människor i första hand skaffar

Läs mer

Dokumentation Word & Excel. Office 2010

Dokumentation Word & Excel. Office 2010 Dokumentation Word & Excel Office 2010 Tiina Janson/Immi Johnsson 2013 Innehållsförteckning Allmänna nyheter i Office 2010...4 Nytt gränssnitt... 4 Återställa arbete som inte sparats... 4 Menyflikar...

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

File it! - Manual. Innehållsförteckning. 1. Introduktion 2. 2. Grunderna i File it! 3. 4. Övrigt 27. 3. Funktionsmenyn 12

File it! - Manual. Innehållsförteckning. 1. Introduktion 2. 2. Grunderna i File it! 3. 4. Övrigt 27. 3. Funktionsmenyn 12 File it! - Manual Innehållsförteckning 1. Introduktion 2 1.1 Vad är File it? 2 1.2 Förberedelser 2 1. Inställningar 2 2. Registrera patienter 2 3. Registrera besök 2 1.2 Support 2 2. Grunderna i File it!

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Manual för Equipe 4. <2007> Equipe AB (2007-04-02)

Manual för Equipe 4. <2007> Equipe AB (2007-04-02) Manual för Equipe 4 I Equipe 4 - datorprogram för administration av ryttartävlingar Innehållsförteckning 0 Del I INLEDNING OCH LICENSBESTÄMMELSER 2 1 Installation... 3 Produktnyckel... Starta programmet...

Läs mer

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45 Manual Revision: A Medlemssystem - Version 3.2.8.45 Innehållsförteckning Allmänt om Medlemssystemet... 5 Funktioner... 5 Systemkrav... 5 Support... 6 Om administrationen... 6 Att tänka på... 6 Om manualen...

Läs mer

Introduktion till släktforskarprogrammet

Introduktion till släktforskarprogrammet Introduktion till släktforskarprogrammet Utvecklat av Föreningen för datorhjälp i släktforskningen 2 Disgen 8.2 Demo + Läsversion Välkommen till Disgen Denna korta handledning vill hjälpa dig att komma

Läs mer

FAIRWAY. Tidredovisning I HANDBOK

FAIRWAY. Tidredovisning I HANDBOK FAIRWAY Tidredovisning I HANDBOK COPYRIGHT 1990-99 Malus System AB. Alla rättigheter förbehålls. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande från

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

FAIRWAY. Tidredovisning II HANDBOK

FAIRWAY. Tidredovisning II HANDBOK FAIRWAY Tidredovisning II HANDBOK COPYRIGHT 1990-99 Malus System AB. Alla rättigheter förbehålls. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande från

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Läs mer