Hur hänger det ihop med användarkommandon, biblioteksfunktioner och systemanrop?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur hänger det ihop med användarkommandon, biblioteksfunktioner och systemanrop?"

Transkript

1 I/O Föreläsning 5

2 Dagens fråga: Hur hänger det ihop med användarkommandon, biblioteksfunktioner och systemanrop? User space Vanliga program Användarkommandon Kommandon som är inbyggda i kommandotolken (shell) eller som är kompilerade (exekverbara) program som ligger i standard directoryn. Biblioteksfunktion för systemanrop Systemanrop Färdigkompilerad (C-)funktion som har assembler kod för systemanropet, dvs TRAP. Kan också vara användarvänliga med enklare parametrar/returvärden/felkoll. Exekvering av TRAP för systemanropet med parametrar etc. lagda på rätt ställen i minnet så att OS hittar dem. Kernel space Kod i OS-kärnan OS Föreläsning 5, I/O 2

3 Användarkommandon Användarkommando: Kommando inbyggt i kommandotolken som ofta är ett C-program ex: which kill kill: shell built-in command eller Exekverbar fil, ofta kompilerad från C-program, som gjorts tillgänglig genom att den placeras i ett directory som normalt ingår i användarens sökväg. ex: which rm /usr/bin/rm Använder normalt sett biblioteksfunktioner för systemanrop (eller systemanrop direkt). OS Föreläsning 5, I/O 3

4 Sökväg - hur shell hittar kommandon Kommandotolken har environment variabler: som t.ex. talar om vilken DISPLAY/terminal som används eller vilka directoryn som skall sökas igenom då man ger ett kommando, PATH ripper:fri> echo $PATH /opt/local/lprng/3.6.19/bin:/afs/it.kth.se/opt/commercial/ netscape/communicator4.73:/afs/cell/opt/commercial/acrob at/acroread4.05/bin:/opt/gnu/emacs/20.7/bin:/opt/gnu/bin :/opt/mail/exmh/2.5/bin:/opt/lang/tcl/8.3/bin:/opt/local /bin:/usr/afsws/bin:/usr/athena/bin:/afs/it.kth.se/home/ ds/robertr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/lang:/usr/u cb:/usr/bin:/bin:/usr/local/etc:/etc:/usr/local/bin/x11: /usr/etc:/usr/local/gnubin:/afs/cell/misc/hacks/bin:/afs /cell/misc/local/bin:/usr/openwin/bin:.:/usr/local/bin/x 11 ripper:fri> OS Föreläsning 5, I/O 4

5 Generiskt systemanrop Steg i ett generiskt systemanrop 1. Lägg information (nummer) om vilket systemanrop man gör på förutbestämd plats, oftast ett register 2. Gör mjukvaruavbrott, TRAP, till OS-kärnan 3. OS-kärnan hittar parametrar till systemanropet på något av följande vis: - på stacken - i register - i datablock som pekas ut via register Vilka systemanrop som finns är OS-beroende Deras exakta implementation på assembler/registernivå beror på datorarkitekturen Systemanrop kan vara standardiserade på biblioteksfunktionsnivå (ex: POSIX) OS Föreläsning 5, I/O 5

6 Biblioteksfunktioner var finns de? - C s standardbibliotek /usr/lib/libc.a header objekt modul kill.o objekt modul header objekt modul Arkiv (bibliotek av objektmoduler) ripper:fri> nm -A -g /usr/lib/libc.a grep kill /usr/lib/libc.a:thr_stub.o:000003c0 W thr_kill /usr/lib/libc.a:kill.o: U _cerror /usr/lib/libc.a:kill.o: U _cerror64 /usr/lib/libc.a:kill.o: T _kill /usr/lib/libc.a:kill.o: W _libc_kill ripper:fri> ls ripper:fri> ar -x /usr/lib/libc.a kill.o ripper:fri> ls kill.o OS Föreläsning 5, I/O 6

7 Hur ser systemanropet kill ut? ripper:fri> /usr/ccs/bin/dis kill.o **** DISASSEMBLER **** disassembly for kill.o section.text _kill() _libc_kill() 0: mov 37, %g1 4: 91 d ta 0x8 8: 1a bgeu 0x1c c: 1b sethi %hi(_cerror64), %o5 10: 9a or %o5, _cerror64, %o5! _cerror64 14: 81 c jmp %o5 18: nop 1c: 81 c3 e0 08 jmp %o : clr %o0 ripper:fri> OS Föreläsning 5, I/O 7

8 I/O - Föreläsningen Vad händer då man läser en fil eller öppnar en webbsida? Hur hanterar man alla olika typer av I/O-enheter? Organisation av I/O-systemet Några viktiga typer av I/O-enheter I/O i UNIX Kap: , , 10.5 OS Föreläsning 5, I/O 8

9 Om I/O I/O är tillsammans med processning den viktigaste uppgiften för ett OS Utan I/O kan man inte kommunicera med datorsystemet... I/O- systemet är ofta komplext: Många enheter Många olika typer av enheter från olika tillverkare Nya enheter I/O-systemet utgör ofta en stor (största?) del av OS-koden OS Föreläsning 5, I/O 9

10 Tillbakablick - organisation av OS Applikationer ex. Webb, spel, administrativa system Editorer Kommandotolk/shell Kompilatorer Operativsystem CPU/Processer Kommunikation Systemanrop I/O Filsystem Minneshantering User space Kernel space Maskininstruktioner Mikroarkitektur Fysiska komponenter OS Föreläsning 5, I/O 10

11 Målsättning med I/O-systemet Användarvänligt Rent gränssnitt mot I/O-systemet Transparent kapsla in/dölj detaljer om hur olika enheter fungerar och den exakta implementationen i I/O-systemet Lätt att lägga till nya enheter (både typer och tillverkare) Effektivt OS Föreläsning 5, I/O 11

12 ISA expansion bus Ultra I/O I/O-hårdvara -ett exempel: en hyfsat modern PC omkring 1998 interrupt parallel port serial port graphics controller AGP port/bus CPU cache Memory DRAM system controller (north bridge) PCI bridge DMA controller (south bridge) floppy USB bus IDE bus SCSI controller PCI bus SCSI bus IDE-disk controller disk disk disk disk CD-R OS Föreläsning 5, I/O disk 12

13 Struktur hos I/O-system Hur får vi en bra struktur? Abstraktion Inkapsling Skiktad (layered) arkitektur OS Föreläsning 5, I/O 13

14 Karaktäristika för I/O-enheter Aspekt Variant Exempel Dataöverföringssätt Accessmetod Överförings-shemaläggning Delad access Hastighet Riktning Teckenvis Blockvis Sekventiell Random Synkron Asynkron Dedicerad Möjlig att dela Latency Söktid Överföringshastighet Fördröjning mellan operationer read-only write-only read-write Terminal Hårddisk Ethernetport CD-ROM Band Tangentbord Band Tangentbord CD-ROM Bildskärm Hårddisk OS Föreläsning 5, I/O 14

15 Abstraktion -huvudklasser av I/O-enheter Block-devices Läser och skriver block av data Typiska operationer (systemanrop): read, write, (seek) Ex: disk, cd-rom, band Character-devices Skriver/läser en ström av tecken Typiska operationer: put, get Ex: tangentbord, skrivare, nätverksenheter, mus Operationerna på dessa liknar operationer på filer! I UNIX monteras I/O enheter i filsystemet (/dev ) OS Föreläsning 5, I/O 15

16 Abstraktion - det som inte riktigt passar i vår klassifiering Klockor Operationer: läs av tid, läs av förfluten tid, starta timer Ofta inte standardiserade operationer Nätverksenheter Ofta inte helt optimalt att accessa med samma operationer som filer (även om det går...) Sockets: vanligt användargränssnitt (UNIX, NT) Kontakt för att skicka/ta emot meddelanden från system som är inpluggat via an annan kontakt/socket OS Föreläsning 5, I/O 16

17 Inkapsling och skiktad arkitektur Först måste vi förstå hur I/O fungerar...

18 Blockerande icke-blockerande I/O - synkron asynkron I/O Blockerande I/O processen som begärt I/O väntar till dess I/O-operationen är klar Ex: läsning blockerar oftast Icke-blockerande I/O - processen som begärt I/O väntar inte på att I/O-operationen skall bli klar Ex: skrivning är ofta icke-blockerande OBS! Någon (läs OS) måste i samtliga fall kontrollera att I/O blivit klar och ta hand om eventuella fel... OS Föreläsning 5, I/O 18

19 Typisk I/O-operation 1. Ge enheten order att genomföra I/O genom att skriva i kontrollregister 2. Vänta medan enheten utför operationen 3. Returnera när enheten är klar OS Föreläsning 5, I/O 19

20 Hur styr man I/O-enheterna? Memory mapped I/O - Ports Memory mapped I/O: För att förenkla för programmeraren mappas kan kontrollregisters och dataregisters adresser in i den vanliga adressrymden Memory mapped I/O När man ger order genom att skriva i kontrollregistret sätter man alltså bitar i något som ser ut att ligga på en vanlig adress Ports: I/O-enheten får ett portnummer Kontrollregistren läses/skrivs med speciella I/O-instruktioner Vissa arkitekturer som Pentium använder både minnesmappad I/O och I/O-portar OS Föreläsning 5, I/O 20

21 Hur väntar man bäst på I/O? Alternativen: Programstyrd I/O pollning Avbrottsstyrd (interruptstyrd) DMA OS Föreläsning 5, I/O 21

22 Programstyrd I/O - pollning I/O-enheten signalerar att den är klar genom att sätta en bit (I/O-klar) i ett av dess kontrollregister Programmet ligger i en loop och läser ett kontrollregister för att upptäcka när I/Oenheten är klar. Kallas pollning. OS Föreläsning 5, I/O 22

23 Pollning - exempel Process som skriver ut text på en terminal OS Skriv ut en textsträng på en terminal: 1. Skriv ett tecken till terminalens dataregister 2. Sätt biten som talar om att det finns ett nytt tecken att skriva ut på terminalen i terminalens kontrollregister 3. Loopa (pollning) Läs terminalens kontrollregister Om inte I/O klar biten är satt så fortsätt loopa 4. Upprepa från 1 till dess alla tecken skrivits ut I/O klar Ny data Kontrollregister V Q Dataregister Q OS Föreläsning 5, I/O 23

24 Om pollning Att notera: Pollning belastar CPU:n Är bra om: Kort väntan på att enheten skall bli klar Man inte har råd med avbrott eller DMA t.ex i små inbyggda system Används normalt inte i någon större utsträckning i mer avancerade system Om minnesmappad I/O: Sidan som innehåller adressen där kontrollregistret mappats in får inte cachas då upptäcker man inte när enheten blir klar OS Föreläsning 5, I/O 24

25 Avbrottstyrd I/O Låt I/O-enheten generera ett avbrott (interrupt) när enheten är klar med I/O En avbrottsrutin fångar upp avbrottet och kontrollerar ev. fel och ser till att en ev. blockerad process som väntar på I/O hamnar i READY-kön Avbrott kostar att hantera! involverar processbyte till avbrottshanterare i kärnan mm. OS Föreläsning 5, I/O 25

26 Avbrottsstyrd I/O - ett exempel med blockerande I/O Processen initierar I/O Processen blockeras till dess I/O klar BLOCKED Låt en annan/andra process/er köra Abrottsrutin: kontrollerar ev fel och lägger processen i READY-kön Avbrott I/O-klar READY Förr eller senare får processen exekvera igen OS Föreläsning 5, I/O 26

27 Regler för avbrottsrutiner Får inte påverka processen som avbröts Måste bli klara snabbt Ta bara hand om det som måste tas omhand Får inte vänta på något Kan inte bli blockerad (hamna i tillståndet BLOCKED) Får inte generera sidfel Får inte utföra systemanrop OS Föreläsning 5, I/O 27

28 Precisa avbrott och inte... För den som skriver en avbrottsrutin är det viktigt att veta om avbrott är precisa eller ej Precist avbrott: hårdvaran sparar undan ett väldefinierat tillstånd då avbrottet inträffade Icke-precist avbrott: avbrottsrutinen får reda ut tillståndet som t.ex. eventuella halvt utförda instruktioner etc. OS Föreläsning 5, I/O 28

29 I/O med DMA Hur undviker man en massa avbrott om mer än en byte/ett ord skall skrivas/läsas? DMA Direct Memory Access En hårdvaruenhet som kan instrueras att överföra en mängd data (block) till/från minne och någon I/O enhet Beroende på var DMA-controllern är placerad går data via DMA-enheten eller direkt till/från minne (fly-by-mode) OS Föreläsning 5, I/O 29

30 I/O med DMA - exempel: page-in läs in en sida från disk 1. Programmera DMA-controllern att läsa in en sida till minnet med startadress X avbrott 2. Programmera disk-controllern att skicka data till DMA-controllern CPU cache Memory DRAM 3. DMA-controllern skickar data till minnet 4. När sidan är på plats i minnet genererar DMAcontrollern ett avbrott 5. Avbrottet tas omhand av avbrottsrutin i kärnan system controller (north bridge) PCI bus PCI bridge DMA controller (south bridge) IDE bus IDE-disk controller OS Föreläsning 5, I/O disk 30 CD-R

31 Var läggs data som läses in/skall skrivas ut med DMA? Sidan som data läses från/skrivs till får inte kastas ut från minnet (page-out) innan DMA (I/O) är klar Sidan måste vara låst i minnet Normalt går I/O till/från buffert i kernel-space, dvs: Vid läsning: läs till kernel-space kopiera sedan till processens adressrymd Vid skrivning: kopiera data från processen till kernel-space Onödig kopiering kan undvikas vid överföring av hela sidor genom att man mappar om sidtabellerna OS Föreläsning 5, I/O 31

32 Exempel: hantering av sidfel 1. Trap till OS 2.Konstatera var på disken sidan ligger 3.Instruera DMA att föra över sidan till buffert i minnet 4.Låt annan process köra 5.Interrupt från DMA 6.Kopiera buffert till ledig ram i user space 7.Uppdatera sidtabellen memory memory user space sidtabell user space sidtabell kernel space kernel space DMA controller DMA controller PCI bus PCI bus Disk controller Disk controller disk disk OS Föreläsning 5, I/O 32

33 Vem programmerar olika I/O-enheter (och DMA controllern)? Hårdvaruenheter är: Ofta komplicerade att styra Kräver ofta att hänsyn tas till realtidsaspekter Kan fungera lite olika beroende på tillverkare Styrs via drivrutiner (device drivers) Drivrutinen ger ett enklare gränssnitt mot hårdvaran (kaplsar in och döljer en del detaljer) Skrivs normalt av hårdvarutillverkaren som tillverkade I/O-enheten! OS:et måste tillhandahålla ett väl definierat gränssnitt mot drivrutinerna För att möjliggöra att någon annan skriver dem För att kunna isolera felaktiga drivrutiner OS Föreläsning 5, I/O 33

34 Drivrutiner forts. Drivrutiner anropas (indirekt) av systemanrop Processen som anropade systemanropet kan anses köra drivrutinen En I/O-enhet kan ofta ha fler än en I/O-operation igång samtidigt (eller köade) Drivrutinskoden måste vara re-entrant Drivrutiner och avbrottsrutiner i UNIX-terminologi: Drivrutin = top half device driver Avbrottsrutin = bottom half device driver OS Föreläsning 5, I/O 34

35 Drivrutiner forts. Vilka drivrutiner som finns i OS-kärnan kan: Konfigureras när man bygger kärnan -Vanligt i äldre system och i system där nya I/O-enheter inte kommer till särskilt ofta Länkas in vid behov (dynamisk länkning) - Vanligt i system där nya I/O-enheter tillkommer ofta och där användaren inte kan förväntas veta hur man konfigurerar/bygger en kärna (PC) Hur hanteras enheter som kan ryckas ur läggas till under drift? (hot-pluggable) OS Föreläsning 5, I/O 35

36 Hårdvaruoberoende I/O-kod i kärnan Inte del av drivrutin Sköter infrastruktur Enhetligt gränssnitt mot I/O-enheter Större delen av kärnan behöver inte bry sig om något är en fil, terminal, tangentbord, pipe... Enhetlig blockstorlek Namngivning, åtkomstskydd, reservering Buffring Filsystem OS Föreläsning 5, I/O 36

37 Delar av I/O-systemet utanför kärnan Spooling lägga filer i kö för utskrift Biblioteksrutiner för: Mer direkta systemanrop ex: read, open, creat Formatterad I/0: printf, scanf OS Föreläsning 5, I/O 37

38 Skiktad struktur hos I/O-system OS-kärna hårdvara user level device independent kernel code device drivers interrupt handlers device controller (adapter) device Spooling, I/O-biblioteksrutiner Filsystem, namn, skydd, buffring, reservering, blockstorlek OS-vänligare gränssnitt för att styra I/O-enheter. Skrivs av tillverkaren. Kontrollerar resultat, schemalägger processen som väntat på I/O Styr- och kontrolldelen av I/Oenheten: -kontroll- och dataregister -mer avancerad styrenhet med processor mm. Ex. IDE-controller OS Föreläsning 5, I/O 38

39 Skiktat I/O-system Kernel Kernel I/O subsystem SCSI device driver keyboard device driver mouse device driver... PCI device driver IDE device driver floppy device driver SCSI device controller keyboard device controller mouse device controller... PCI device controller IDE device controller floppy device controller SCSI disk keyboard mouse... PCI device IDE disk floppy device OS Föreläsning 5, I/O 39

40 Några detaljer Buffring och cachning Strömförsörjning

41 Buffring och cachning User space Kernel Network controller Buffert håller original Cache håller kopia för effektivitetsskäl Vissa I/O-enheter kan man inte styra hur mycket data som kommer in över Ex: nätverksenheter Man använder ofta dubbla buffertar i kärnan för att ta hand om indata OS Föreläsning 5, I/O 41

42 Strömförsörjning - energibesparing Alla världens datorer drar mycket ström! Det finns mycket energi att spara Portabla och handhållna terminaler: Som är batteridrivna är extra känsliga för stor effektförbrukning kort batterlivslängd Ex: NOKIA körde om Ericsson genom - längre batterilivslängd (och design) OS kan spara ström b.la. genom att: Stänga av enheter vid behov Schemalägga I/O på så effektsnålt sätt som möjligt I vissa fall kan man sänka spänning och klockfrekvens på CPUn för att spara energi OS Föreläsning 5, I/O 42

43 Exempel på I/O-enheter Hårddiskar (Klockor) Terminaler

44 Hårddiskar Hårddisken indelad i spår med ett antal sektorer per spår Kan ha en fysisk geometri med t.ex: Olika antal sektorer/spår beroende på var på disken spåret ligger Virtuell geometri (det programmeraren ser) kan skilja sig från den fysiska En sektor innehåller b.la. felrättande koder för att kunna upptäcka och ev. korrigera läs/skrivfel. preamble data ECC ex: 512 byte ex: 16 byte OS Föreläsning 5, I/O 44

45 Diskparametrar exempel Parameter IBM 360KB floppy WD 18.3 GB Söktid intilliggande cylinder 6 msec 0.8 msec Söktid i medel 77 msec 6.9 msec Rotationstid 200 msec 8.33 msec Motor start/stopp tid Överföringstid 1 sektor 250 msec 20 sec 22 msec 17 microsec OS Föreläsning 5, I/O 45

46 Diskarmsschemaläggning FCFS SSF SCAN Eftersom söktiderna är relativt stora är det viktigt att schemalägga hur diskarmen (läs/skrivhuvudena) flyttas Varianter FCFS: First Come First Serve (inte särskilt bra) SSF: Shortest Seektime First (svältningsrisk) SCAN (hissalgoritm), C-SCAN LOOK, C-LOOK C-SCAN OS Föreläsning 5, I/O 46

47 Varför buffert i disk enheten? I många diskenheter finns en buffert (eller cache) Den kan användas för att: Mellanlagra information som läses från den fysiska disken men som inte hinner skickas över bussarna Mellanlagra läs/skrivbegäran för att bättre kunna schemalägga dem Cacha information som läses med read-ahead, dvs. man chansar på att block som följer direkt efter ett läst block också kommer att läsas OS Föreläsning 5, I/O 47

48 Stable storage - hur man undviker att tappa data vid diskkrasch Ha två (eller flera) fysiska diskar Alla skrivningar/läsningar går till bägge diskarna (spegling) Vid skrivning kontrollera att bägge skrivningarna lyckas Vid läsning kontrollera att bägge läsningarna lyckas och ger samma resultat OS Föreläsning 5, I/O 48

49 RAID - Redundant Array of Inexpensive (Independent) Disks Block En hårddisk controller kan ofta hantera flera hårddiskar och läsa/skriva samtidigt till dem Data strimlas stripas till flera olika diskar Block striping: Ett block delas i flera delar som skrivs/läses samtidigt till flera diskar Genom att dessutom placera ut felrättande koder på diskarna kan man återskapa innehållet om en (eller möjligen några) av diskarna kraschar OS Föreläsning 5, I/O 49

50 Grafiska terminaler graphics controller AGP Video RAM CPU cache DRAM (north bridge) De flesta grafiska terminaler använder raster (bitmap) grafik Windows har en uppsjö systemanrop för att hantera grafiska terminaler och fönster UNIX: Vanligast är X-klient/server i user-space OS Föreläsning 5, I/O 50

51 X - grafik som användarprocesser i UNIX Applikation Window manager Utseende (Motif) Intrinsic toolkit Xlib X-klient UNIX Hårdvara X-server UNIX Hårdvara Remote host (shell.it.kth.se) Terminal (laptop) OS Föreläsning 5, I/O 51

52 I/O i UNIX I/O-enheter monteras i filsystemet i /dev Character special files Block special files Major device number: identifierar device driver som används Minor device number: identifierar enheten om device drivern hanterar flera enheter Sockets: en abstraktion som används för nätverkskommunikation Man har försökt ha ett systemanrop som skulle klara alla typer av enheter: ioctl() Blev ganska komplicerat till slut inte del av POSIX OS Föreläsning 5, I/O 52

53 UNIX - kärnans datastrukturer för I/O Per process fildescriptortabeller Gemensam tabell för öppna filer Filsystemsrecords Filposition r/w pekare till i-node Filposition r/w pekare till i-node Nätverksrecords Pekare till: nätverksinfo läs/skriv funk. etc. i-nodes tabell för öppna filer Nätverks informations tabell (med i-noder) OS Föreläsning 5, I/O 53

54 Summering vad vi pratat om idag I/O Typer av I/O-enheter Struktur hos I/O-systemet Hårddiskar, terminaler I/O i UNIX OS Föreläsning 5, I/O 54

55 Kommande föreläsningar och övningar Nästa föreläsning: Trådar och multiprocessorer OS Föreläsning 5, I/O 55

Tentamen i ID2206, ID2200 samt IS1350 Operativsystem

Tentamen i ID2206, ID2200 samt IS1350 Operativsystem Tentamen i ID2206, ID2200 samt IS1350 Operativsystem Tisdagen 2014-03-18 kl 09:00-13:00 Examinator: ID2206, ID2200 Robert Rönngren, IS1350 Jim Dowling Hjälpmedel: Inga Tentamensfrågorna behöver inte återlämnas

Läs mer

Operativsystem. Innehåll. Operativsystemets funktion. Vad är ett OS? Vart hittar men ett OS? OS hanterar processorns resurser

Operativsystem. Innehåll. Operativsystemets funktion. Vad är ett OS? Vart hittar men ett OS? OS hanterar processorns resurser Innehåll Operativsystem Vad är operativsystem och hur fungerar de Vad är ett OS? Syfte Att tillåta flera program att köra samtidigt Att fungera som ett abstraktionslager mot hårdvaran Att hantera olika

Läs mer

Fö 8: Operativsystem II. Minneshantering. Minneshantering (1) Minneshantering (2) Minneshantering och Virtuelltminne.

Fö 8: Operativsystem II. Minneshantering. Minneshantering (1) Minneshantering (2) Minneshantering och Virtuelltminne. Fö 8: Operativsystem II Minneshantering och Virtuelltminne. Virtuella I/O enheter och Filsystemet. Flerprocessorsystem. Minneshantering Uniprogrammering: Minnet delas mellan operativsystem och användarprogrammet.

Läs mer

Filsystem användarvy och implementering. Föreläsning 4

Filsystem användarvy och implementering. Föreläsning 4 Filsystem användarvy och implementering Föreläsning 4 Filsystem De abstrakta datatyperna fil och directory Hur implementerar man filsystem? Användarvyn av filsystem Implementering av filsystem Exempel

Läs mer

Operativsystem ID2206 7.5hp, ID2200 6hp

Operativsystem ID2206 7.5hp, ID2200 6hp Operativsystem ID2206 7.5hp, ID2200 6hp Robert Rönngren Innehåll Om kursen www.it.kth.se/courses/id2206 ID2200 Vad är ett operativsystem och varför ser de ut som de gör? kap. 1.1-1.3, 1.6-1.7 Processer

Läs mer

Fö 2: Minnen. Introduktion. Primärminnet. Interna och externa minnen. Introduktion, Klassificiering

Fö 2: Minnen. Introduktion. Primärminnet. Interna och externa minnen. Introduktion, Klassificiering Fö 2: Minnen Introduktion, Klassificiering Primärminne Sekundärminne Minneshiearki Cache-minne Introduktion Primärminnet används för att lagra program och data som är aktuella att använda. Sekundärminnet

Läs mer

Operativsystem. Hierarkin för hårdvara läses nerifrån

Operativsystem. Hierarkin för hårdvara läses nerifrån Operativsystem DOS DiskOperatingSystem - ett jobb i taget. Dagens Operativsystem - prioriterar olika jobb. Om ett jobb pausas körs ett annat. Operativsystems viktigaste funktion är att bilda gränssnitt

Läs mer

Fö 7: Operativsystem. Vad är ett operativsystem? Målsättning med operativsystem. Styr operativsystemet datorn?

Fö 7: Operativsystem. Vad är ett operativsystem? Målsättning med operativsystem. Styr operativsystemet datorn? Fö 7: Operativsystem Introduktion. Klassificering. Vad är ett operativsystem? Program som kontrollerar andra andra program. Gränssnitt mellan användare och hårdvaran. Kärnan. Historisk översikt. Typeset

Läs mer

Operativsystem. IS1350 7.5hp. Jim Dowling Docent, PhD jdowling@kth.se. [Bilder av Robert Rönngren]

Operativsystem. IS1350 7.5hp. Jim Dowling Docent, PhD jdowling@kth.se. [Bilder av Robert Rönngren] Operativsystem IS1350 7.5hp Jim Dowling Docent, PhD jdowling@kth.se [Bilder av Robert Rönngren] Innehåll Om kursen w w w. i t. k t h. s e / c o u r s e s / I S 1 3 5 0 Vad är ett operativsystem och varför

Läs mer

System S. Datorarkitektur - en inledning. Organisation av datorsystem: olika abstraktionsnivåer. den mest abstrakta synen på systemet

System S. Datorarkitektur - en inledning. Organisation av datorsystem: olika abstraktionsnivåer. den mest abstrakta synen på systemet Datorarkitektur - en inledning Organisation av datorsystem: olika abstraktionsnivåer System S den mest abstrakta synen på systemet A B C Ett högnivåperspektiv på systemet a1 b1 c1 a2 b3 b2 c2 c3 En mera

Läs mer

Realtidssystem, device drivers. Föreläsning 10

Realtidssystem, device drivers. Föreläsning 10 Realtidssystem, device drivers Föreläsning 10 Dagens föreläsning Realtidssystem Device drivers (Multimedia video) Realtidssystem Karakteristika Mjuka realtidssystem Hårda realtidssystem Schemaläggning

Läs mer

Minnets komponenter. Digitala System: Datorteknik. Programexekvering. Programexekvering. Enhet för utdata. Enhet för indata CPU.

Minnets komponenter. Digitala System: Datorteknik. Programexekvering. Programexekvering. Enhet för utdata. Enhet för indata CPU. Digitala System: Datorteknik Minnets komponenter ERIK LARSSON Enhet för indata CPU Enhet för utdata Sekundärminne Programexekvering Program i högnivåspråk.. Z:=(Y+X)*3. Kompilator Exekverbart program i

Läs mer

Outline. Datorsystemtekni. Kravspecifikation. Kravspecifikation (forts.)

Outline. Datorsystemtekni. Kravspecifikation. Kravspecifikation (forts.) Outline för D2, ICT2, E3 och Mek3 Nicholas Wickström Högskolan i Halmstad Sverige p.1/18 Förra föreläsningen Specifikation -Kravspecifikation -Funktionsspecifikation -Blockdiagram Operativsystem -Grunder,

Läs mer

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem?

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem? DVG A06 Operativsystem, mm Definition Den del av systemet som hanterar all hårdvara och all mjukvara. Kontrollerar: -alla filer -alla enheter -varje del av minnet -varje ögonblick av processortiden (-nätverk

Läs mer

7,5 högskolepoäng. Operativsystem och Systemarkitektur. IT-Tekniker och Systemarkitekt-programmet

7,5 högskolepoäng. Operativsystem och Systemarkitektur. IT-Tekniker och Systemarkitekt-programmet Operativsystem och Systemarkitektur Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2012-08-28 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

En Von Neumann-arkitektur ( Von Neumann-principen i föreläsning 1) innebär:

En Von Neumann-arkitektur ( Von Neumann-principen i föreläsning 1) innebär: Lösningsförslag för 725G45-tentan 3/11-10 1. Vad menas med Von Neumann-arkitektur? (2p) En Von Neumann-arkitektur ( Von Neumann-principen i föreläsning 1) innebär: Data och instruktioner lagras i samma

Läs mer

F7: I/O hantering. Asynkron och synkron busscykel 68000 Bussfördelning. Periferikretsar

F7: I/O hantering. Asynkron och synkron busscykel 68000 Bussfördelning. Periferikretsar 1 F7: I/O hantering Periferikretsar ADC, DAC, UART, etc. Databussar Seriella bussar I 2 C USB CAN Systembussar PCI VME Asynkron och synkron busscykel 68000 Bussfördelning 1 Periferikretsar ADC/DAC Räknare

Läs mer

Introduktion till programmering, hösten 2011

Introduktion till programmering, hösten 2011 Föreläsning 1 Programmering är ett hantverk. Det betyder att man inte kan läsa sig till den förmågan, man måste träna och man tränar genom att skriva mer och mer avancerade program. Programmering förutsätter

Läs mer

Tentamen PC-teknik 5 p

Tentamen PC-teknik 5 p Tentamen PC-teknik 5 p Lösningar och kommentarer OBS! Denna version av tentan är främst avsedd för dem som gick kursen HT-02. En parallell tentamen i E103 är något anpassad för dem som gick kursen tidigare.

Läs mer

Datorsystemteknik Föreläsning 7DAVA14

Datorsystemteknik Föreläsning 7DAVA14 Datorsystemteknik Föreläsning 7DAVA14 Innehåll Introduktion (forts) Polling (cyklisk avfrågning) Större delen av materialet framtaget av :Jan Eric Larsson, Mats Brorsson och Mirec Novak IT-inst LTH Exempel

Läs mer

7,5 högskolepoäng. Operativsystem och Systemarkitektur. IT-Tekniker och Systemarkitekt-programmet

7,5 högskolepoäng. Operativsystem och Systemarkitektur. IT-Tekniker och Systemarkitekt-programmet Operativsystem och Systemarkitektur Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2012-03-16 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

ZFS. Linuxadministration I 1DV417. Wednesday, January 23, 13

ZFS. Linuxadministration I 1DV417. Wednesday, January 23, 13 ZFS Linuxadministration I 1DV417 Överblick Lagringspooler Transaktionsbaserat objektsystem Dataintegritet Enkel administration Problem med nuvarande filsystem Inget skydd mot silent data corruption Jobbigt

Läs mer

LAB 1 MS-DOS MicroSoft-DiskOperating System -Microsoft MS-DOS = synonymt med DOS -IBM PC-DOS -Novell DR-DOS

LAB 1 MS-DOS MicroSoft-DiskOperating System -Microsoft MS-DOS = synonymt med DOS -IBM PC-DOS -Novell DR-DOS LAB 1 MS-DOS MicroSoft-DiskOperating System -Microsoft MS-DOS = synonymt med DOS -IBM PC-DOS -Novell DR-DOS Historia ver 1.0 1981 -Diskett dist. 8kb minne ver 2.0 1983 -HDD stöd, kataloger, enheter ver

Läs mer

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFÖRTECKNING 1. RFID-Kurser... 2 1.1. RFID Grundkurs... 2 1.2. RFID Fortsättningskurs... 3 1.3. RFID dator programmering... 4 1.4. RFID Systemadministration... 5 1.5. RFID Aktiv Systemadministration...

Läs mer

Översikt. Datorarkitekturer med operativsystem. Inledning. Inledning

Översikt. Datorarkitekturer med operativsystem. Inledning. Inledning Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON Översikt Inledning Inledning Inledning En processor eller central processing unit (CPU) är enheten som exekverar program i en dator En dator är en maskin

Läs mer

Systemanropp kontrollen övergår från userspace till kernelspace ca 100 i UNIX, många fler i NT

Systemanropp kontrollen övergår från userspace till kernelspace ca 100 i UNIX, många fler i NT Leason 1 ============================================ Vad är ett operativsystem *Det program som implmenterar allasystemanropp. *Det / de program som köri kernel-mode Datahistoria: * Mekaniska reläer,

Läs mer

Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 12 april 2013

Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 12 april 2013 Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Laboration Grundläggande konfiguration av lagringslösning ATAboy Installation av Backupserver Konfiguration av Virtuellt bandbibliotek, VTL Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se

Läs mer

Schemaläggning Unix. Minneshantering etc. Linux. Schemaläggning av trådar (kernel threads) Detaljer. Operativsystem - Lektion 7

Schemaläggning Unix. Minneshantering etc. Linux. Schemaläggning av trådar (kernel threads) Detaljer. Operativsystem - Lektion 7 Schemaläggning Unix 20 priority = CPU_usage + nice + base Minneshantering etc Operativsystem - Lektion 7-20 Linux Schemaläggning av trådar (kernel threads) Real-time FIFO Real-time round robin Timesharing

Läs mer

IT för personligt arbete F5

IT för personligt arbete F5 IT för personligt arbete F5 Datalogi del 1 DSV Peter Mozelius 1 En dators beståndsdelar 1) Minne 2) Processor 3) Inmatningsenheter 1) tangentbord 2) scanner 3) mus 4) Utmatningsenheter 1) bildskärm 2)

Läs mer

Inför laborationen "Öppna din dator"

Inför laborationen Öppna din dator Inför laborationen "Öppna din dator" Dessa förberedelser går ut på att du ska studera hårdvaran i din egen dator. Det kan du göra utan att öppna datorn och utan att någonting går sönder. Kom bara ihåg

Läs mer

Allmänt om programvaror och filer i Windows.

Allmänt om programvaror och filer i Windows. Allmänt om programvaror och filer i Windows. Vart sparade du dokumentet? I Word. Jag har fått detta svar mer än en gång när jag försökt hjälpa någon att hitta ett dokument som de tappat bort i sin dator.

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken.

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken. qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk www.drakbutiken.se IDE USB kabel

Läs mer

Information Coding / Computer Graphics, ISY, LiTH CUDA. En lösning för generella beräkningar. En introduktion: Programmingsmodell och språk

Information Coding / Computer Graphics, ISY, LiTH CUDA. En lösning för generella beräkningar. En introduktion: Programmingsmodell och språk CUDA En lösning för generella beräkningar. En introduktion: Programmingsmodell och språk Minnesareor och minnesaccess Delat minne Exempel CUDA = Compute Unified Device Architecture Utvecklat av NVidia

Läs mer

Kursupplägg. Examination. Föreläsning 1: Intro till kursen och. Kursmaterial. programmering. Kursboken: Programmera med a multimedia approach

Kursupplägg. Examination. Föreläsning 1: Intro till kursen och. Kursmaterial. programmering. Kursboken: Programmera med a multimedia approach Föreläsning 1: Intro till kursen och Kursens hemsida http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/prog1/esvt10 Studentportalen http://www.studentportalen.uu.se Kursmaterial Kursbok Kursprogramvara Tips: Installera

Läs mer

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie 1.Introduktion 1.1 Inledning Den senaste trenden inom IT-världen är cloud computing (molntjänster). Molntjänster har uppnått stor popularitet både hos IT-chefer och ekonomichefer inom stora företag. Molntjänster

Läs mer

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python Introduktion till programmering och Python Hösten 2009 Dagens lektion Vad är programmering? Vad är en dator? Filer Att tala med datorer En första titt på Python 2 Vad är programmering? 3 VAD ÄR PROGRAMMERING?

Läs mer

Introduktion till programmering. Undervisning. Litteratur och examination. Lärare. Föreläsning 1

Introduktion till programmering. Undervisning. Litteratur och examination. Lärare. Föreläsning 1 Kursinfo Introduktion till programmering Undervisning Föreläsning 1 Kursinformation Inloggning, filsystem, kommandotolk några inledande exempel Föreläsningar Fem föreläsningar, vardera 45 minuter. Allmänna

Läs mer

BOOK-IT 6.0. Backup Solaris 2011-05-05

BOOK-IT 6.0. Backup Solaris 2011-05-05 BOOK-IT 6.0 2011-05-05 1 System-backup av BOOK-IT servern En komplett systembackup omfattar de tre filsystemen/root, /bookit och /oracle. Använd tre olika band d v s ett band per filsystem. För att utföra

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Lab 7, 48 steg till ett bättre liv i Unix-labbet

Lab 7, 48 steg till ett bättre liv i Unix-labbet Lab 7, 48 steg till ett bättre liv i Unix-labbet Urban Liljedahl 13 december 2002 Instruktioner Mål Krav Utveckla förmågan att söka kunskap med hjälp litteratur och andra källor. Utveckla förmågan att

Läs mer

Datorsystem. Exempeltentamen 2011-10-18

Datorsystem. Exempeltentamen 2011-10-18 Datorsystem Exempeltentamen 2011-10-18 Instruktioner Samtliga svar skall vara motiverade och läsbara. Eventuella tabeller och beräkningar som används för att nå svaret ska också finnas med i lösningen.

Läs mer

Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se

Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se Mål Så enkelt som möjligt: låg tröskel Ett riktigt programmeringsspråk: inget tak Roliga uppgifter som går

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Realtidsstöd i Minix. En laborationrapport. Oktober 2012

Realtidsstöd i Minix. En laborationrapport. Oktober 2012 Realtidsstöd i Minix En laborationrapport Karl Zylinski Hampus Gustafsson Oktober 2012 1 Innehåll 1 Introduktion 3 1.1 Problem................................ 3 1.1.1 Skapa ett testprogram....................

Läs mer

Introduktion - LAN Design och switching concepts Basic Switch Concepts and Configuration Frågor? Referenser. Nätverksteknik 2

Introduktion - LAN Design och switching concepts Basic Switch Concepts and Configuration Frågor? Referenser. Nätverksteknik 2 DT113G - Nätverksteknik 2, 7,5 hp Nätverksteknik 2 Lennart Franked email:lennart.franked@miun.se Tel:060-148683 Informationsteknologi och medier / Informations- och Kommunikationssystem (ITM/IKS) Mittuniversitetet

Läs mer

Det går att fixa på egen hand! Licens för 3 datorer ingår Kompatibel med Windows XP & Vista (Alla Versioner)

Det går att fixa på egen hand! Licens för 3 datorer ingår Kompatibel med Windows XP & Vista (Alla Versioner) -- * Börjar Din PC agera oroligt? * Fungerar inte PC:n som den brukar? * Agerar datorn alltför långsamt? Oväntade avbrott på Internet? * Drabbas Du av virus eller Spyware eller t o m Malware? DUBBLE CD-ROM

Läs mer

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se 1 2 ISAC är en väl beprövad produkt som har utvecklats av Styrlogic AB. ISAC grundar sig på många års erfarenhet under ett flertal installationer. Den första ISAC-applikationen levererades 1990. ISAC betyder

Läs mer

Femte Generationens Operativsystem

Femte Generationens Operativsystem Femte Generationens Operativsystem Fredrik Tolf 22 november 2004 Sammanfattning I ett års tid har jag utformat planer på hur man bör bygga ett operativsystem, som jag anser är bättre

Läs mer

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet En enorm mängd produkter stöder modbus. Modbus kallas ibland för automationens minsta gemensamma nämnare. Kanske är det för att

Läs mer

Med Leef Access 2.0 ökar du minneskapaciteten i din Android-telefon eller surfplatta och den är så liten att den får plats i din ficka.

Med Leef Access 2.0 ökar du minneskapaciteten i din Android-telefon eller surfplatta och den är så liten att den får plats i din ficka. SVENSKA För Leef, kommer design alltid främst. Faktum är att över hälften av vårt team utgörs av designers. Vi integrerar fullständigt kvalitetsmaterial,funktion och stil, resultatet är en serie produkter

Läs mer

Realtidssystem HT03. Vad är realtidssystem? Inbyggda system. Att programmera, Tasks (Uppgifter) Realtidssystem kräver analys

Realtidssystem HT03. Vad är realtidssystem? Inbyggda system. Att programmera, Tasks (Uppgifter) Realtidssystem kräver analys Realtidssystem HT03 Vad är realtidssystem? Föreläsare: Wang Yi Rum: 1235, yi@it.uu.se, Tel: 471 3110 Assistent: Tobias Amnell Rum: 1216, tobiasa@it.uu.se, Tel: 4717122 Webbsida: www.it.uu.se/edu/course/homepage/realtid/h03

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Tentamen PC-teknik 5 p Lösningar och kommentarer

Tentamen PC-teknik 5 p Lösningar och kommentarer Tentamen PC-teknik 5 p Lösningar och kommentarer Program: Di2, Em3 Datum: 05-10-22 Tid: 09:00-14:00 Lokal E171 Hjälpmedel: Linjal, miniräknare, Instruktionsrepertoar för 8086 (utdelas), Lathund, Pacific

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Blockdrivrutiner i Linux

Blockdrivrutiner i Linux Blockdrivrutiner i Linux Implementering av en drivrutin utanför Linuxkärnan HENRIK HUGO ALEXANDER KURKIMÄKI Examensarbete Högskoleingenjörsprogrammet för datateknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

Föreläsning 3. Programmering, C och programmeringsmiljö

Föreläsning 3. Programmering, C och programmeringsmiljö Föreläsning 3 Programmering, C och programmeringsmiljö Vad är programmering? Ett väldigt kraftfullt, effektivt och roligt sätt att kommunicera med en dator Att skapa program / applikationer till en dator

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Programmering B med Visual C++ 2008

Programmering B med Visual C++ 2008 Programmering B med Visual C++ 2008 Innehållsförteckning 1 Repetition och lite nytt...5 I detta kapitel... 5 Programexekvering... 5 Loop... 5 Källkod... 6 Verktyg... 6 Säkerhetskopiera... 6 Öppna, kompilera,

Läs mer

Föreläsning 3: Händelsestyrda program och användargränssnitt

Föreläsning 3: Händelsestyrda program och användargränssnitt (2 september 2015 F3.1 ) Föreläsning 3: Händelsestyrda program och användargränssnitt Idag Från sekventiella till händelsestyrda program Lyssnare Kontroller Layout för ordning av kontroller (2 september

Läs mer

5:3 Datorn och datorns delar

5:3 Datorn och datorns delar 5:3 Datorn och datorns delar Nu har vi gått igenom ett antal saker som gör det möjligt att få ihop en dator, och förstå hur den är uppbyggd. Här kommer en kort repetition: 1. Du förstår det binära talsystemet,

Läs mer

Kapitel 4 (DeBlanche) Datorarkitektur

Kapitel 4 (DeBlanche) Datorarkitektur Kapitel 4 (DeBlanche) Datorarkitektur Faktiskt är mycket av det som står i detta kapitel mer på sin plats i parallellkursen i mikrodatorteknik. Men kurserna och ämnena går förstås i varandra. Skissen på

Läs mer

Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA

Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA UNIX-konto, användaridentitet Namn Du har fått ett konto med ett användarnamn bestående av prefixet ip99_ och ytterligare tre bokstäver. Dessa

Läs mer

Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering

Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering Kursens hemsida http:www.it.uu.se/edu/course/homepage/prog1/vt11 Studentportalen http://www.studentportalen.uu.se Lärare: Tom Smedsaas, Tom.Smedsaas@it.uu.se

Läs mer

Lab1 Introduktion. 1 Syfte. 2 Innehåll Win32API Skapa trådar Kritiska sektioner Mailslothantering. 3 Förberedelse & Tips

Lab1 Introduktion. 1 Syfte. 2 Innehåll Win32API Skapa trådar Kritiska sektioner Mailslothantering. 3 Förberedelse & Tips Lab1 Introduktion Förberedelse för planetlabben genom att kapsla in (skapa wrappers) systemanrop. 1 Syfte Få en känsla av hur Win32API fungerar, dvs programmerarens interface gentemot Windows. Känsla för

Läs mer

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/17 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Säkerhetskopiering Mina dokument Raid är en enkel och automatisk säkerhetskopiering med flera hårddiskar

Säkerhetskopiering Mina dokument Raid är en enkel och automatisk säkerhetskopiering med flera hårddiskar Säkerhetskopiering 4 Den dag man står där med en kraschad eller stulen hårddisk, ångrar man att man inte tagit en säkerhetskopia. På hårddisken finns oersättligt material som bilder och texter, e-post,

Läs mer

Programmering. Hur, var, när och varför. 22 November. Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com

Programmering. Hur, var, när och varför. 22 November. Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com Programmering Hur, var, när och varför 22 November Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com Agenda Om mig Programmering Vad är? Varför kunna? Hur använda kunskapen? Framtiden Sammanfattning Q+A 2 Om mig Arbetat

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Kommandotolken hittar du under Start->Program->Tillbehör->Kommandotolken

Kommandotolken hittar du under Start->Program->Tillbehör->Kommandotolken DOS kommandon Att kalla kommandona man använder i kommandotolken för DOS-kommandon kan tyckas fel eftersom operativsystemet DOS inte längre används i Windows XP, 2000 eller Vista. Textbaserade kommandon

Läs mer

EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0

EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0 EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0 eklient plattform standard klassificering av klienter 1 av 13 eklient plattform standard klassificering av klienter 2 av 13 Innehåll Historik... Fel! Bokmärket

Läs mer

Vägen till en modern. integrations plattform

Vägen till en modern. integrations plattform Vägen till en modern integrations plattform Integrerade säkerhetssystem Integrerade säkerhetssystem Basen i det integrerade säkerhetssystemet utgörs alltid av olika funktionssystem, inbrottslarm, överfallslarm,

Läs mer

Lagringssystem. server. arbetsstationer. Katalog 2013. 08-584 006 41 Öppettider: 09:00-17:00 alla vardagar. www.nextron.se E-mail: sales@nextron.

Lagringssystem. server. arbetsstationer. Katalog 2013. 08-584 006 41 Öppettider: 09:00-17:00 alla vardagar. www.nextron.se E-mail: sales@nextron. Katalog 2013 Lagringssystem Upp till 288TB i ett kabinett SAN, NAS och DAS lösningar Automatisk failover mellan redundanta system server 1U till 5U 1 till 8 processorer Single, Microcloud, Twin eller Blade

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Datormodell. Datorns uppgifter -Utföra program (instruktioner) Göra beräkningar på data Flytta data Interagera med omvärlden

Datormodell. Datorns uppgifter -Utföra program (instruktioner) Göra beräkningar på data Flytta data Interagera med omvärlden Datormodell Datorns uppgifter -Utföra program (instruktioner) Göra beräkningar på data Flytta data Interagera med omvärlden Intel 4004 från 1971 Maximum clock speed is 740 khz Separate program and data

Läs mer

Metoder och verktyg för funktionssäkerhet

Metoder och verktyg för funktionssäkerhet Metoder och verktyg för funktionssäkerhet Projektstart 1. Hantera kraven En bra process är grunden för att hantera kraven i ett säkerhetsprojekt. Det krävs att du har en tydlig spårbarhet mellan krav och

Läs mer

Objektorienterad programmering Föreläsning 2

Objektorienterad programmering Föreläsning 2 Objektorienterad programmering Föreläsning 2 Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se www.webacademy.se Agenda Inläsning av data via dialogrutor Repetitioner (While-satsen och For-satsen) Nästlade

Läs mer

Diagnostisktprov Utveckla i Azure

Diagnostisktprov Utveckla i Azure .easec Diagnostisktprov Utveckla i Azure Mats Johannesson 2015-06-08 1 o Indikerar ett svar önskas. Flera svar önskas. Maxpoäng: 86 Din poäng: Godkänt: 43 poäng Väl Godkänt: 60 poäng 2 1. Vilka fyra alternativ

Läs mer

JAWS Nätverksauktorisering

JAWS Nätverksauktorisering Nätverksauktorisering snabbstart Guide Freedom Scientific programvaror behöver riktig auktorisering för att fungera. Klient datorer som använder programvaran kommer att ansluta till en licens server vilken

Läs mer

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Varmt välkommen till en helt ny värld.

Varmt välkommen till en helt ny värld. DEL 1 Digidel är ett nationellt projekt som syftar till att få fler medborgare att bli digitalt delaktiga. I Sverige finns 1,5 miljoner personer som inte alls eller i mycket liten utsträckning använder

Läs mer

Paragon ExtFS för Mac OS X

Paragon ExtFS för Mac OS X PARAGON Software GmbH Heinrich-von-Stephan-Str. 5c 79100 Freiburg, Germany Tel. +49 (0) 761 59018201 Fax +49 (0) 761 59018130 Internet www.paragon-software.com E-mail sales@paragon-software.com Paragon

Läs mer

Högpresterande extern lagring med hög kapacitet

Högpresterande extern lagring med hög kapacitet 2,5" hårddiskkabinett med två fack - USB 3.0 till SATA III 6 Gbps med RAID StarTech ID: S252BU33R Detta USB 3.0-kabinett med 2 fack för hårddiskar på 2,5" ger dig den prestanda du vill ha i ett externt

Läs mer

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna.

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna. Modul 1: Molntjänst Publikt moln Privat moln Hybrid moln IaaS PaaS SaaS DaaS DaaS SLA Infrastructure as a Service, leverantör tillhandahåller infrastrukturen, jag tillhandahåller virtuella maskiner eller

Läs mer

SYSTEMKRAV OCH RIKTLINJER FÖR VERKSTADEN INNEHÅLL

SYSTEMKRAV OCH RIKTLINJER FÖR VERKSTADEN INNEHÅLL SYSTEMKRAV OCH RIKTLINJER FÖR VERKSTADEN VIDA 2015, PUNKT-TILL-PUNKT-INFRASTRUKTUR INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 VIDA 2015... 4 2.1 Tidlinje... 4 3 KRAV... 5 3.1 VIDA-krav... 5 3.1.1 Rekommenderade specifikationer

Läs mer

PC-teknik 5 p, Studieanvisningar

PC-teknik 5 p, Studieanvisningar PC-teknik 5 p, Studieanvisningar Studiehänvisningar beskriver vecka för vecka vad som behandlas, vilken litteratur som bör läsas och vad studenten förväntas kunna. Refererade dokument finns som regel i

Läs mer

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 TELIA CENTREX KRAV PÅ TERMINALER / SERVRAR Innehållsförteckning I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1 II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 III. Krav på server

Läs mer

Operativsystem och användargränssnitt

Operativsystem och användargränssnitt Operativsystem och användargränssnitt Som du fick läsa tidigare behöver datorn förutom hårdvara också ett program för att hantera hårdvaran, dvs. ett operativsystem. Denna sida behandlar bland annat följande

Läs mer

Föreläsning 15: Repetition DVGA02

Föreläsning 15: Repetition DVGA02 Föreläsning 15: Repetition DVGA02 Vad handlar kursen om? Kursen kan i grova drag delas upp i tre delar: 1. Objekt-orienterad programmering 2. Grafiska användargränssnitt 3. Datastrukturer Dessutom genomsyras

Läs mer

Tips och tricks. Några bra tips. Lägg till sökvägar

Tips och tricks. Några bra tips. Lägg till sökvägar 17 Tips och tricks Det är aldrig så bra att det inte kan bli bättre och det finns alltid saker som har en viss benägenhet att gå fel I det här kapitlet kommer vi att ge dig några tips på hur du kan förbättra

Läs mer

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och...

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och... Allt du behöver veta om MATLAB: Industristandard för numeriska beräkningar och simulationer. Används som ett steg i utvecklingen (rapid prototyping) Har ett syntax Ett teleskopord för «matrix laboratory»

Läs mer

Laboration 1. "kompilera"-ikonen "exekvera"-ikonen

Laboration 1. kompilera-ikonen exekvera-ikonen Programmerade system I1 Syfte Laboration 1. Syftet med denna laboration är dels att göra dej bekant med de verktyg som kan vara aktuella i programmeringsarbetet, dels ge en första inblick i att skriva

Läs mer

Spårbarhet i digitala system. Biografi. Spårbarhet. Osynlig övervakning och de spår vi lämnar efter oss

Spårbarhet i digitala system. Biografi. Spårbarhet. Osynlig övervakning och de spår vi lämnar efter oss Spårbarhet i digitala system Osynlig övervakning och de spår vi lämnar efter oss Wecksten, Mattias Science Park 2008 Biografi Mattias Weckstén kontor på våning F3 mattias.wecksten@hh.se Forskar på CC-lab

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer