Hur hänger det ihop med användarkommandon, biblioteksfunktioner och systemanrop?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur hänger det ihop med användarkommandon, biblioteksfunktioner och systemanrop?"

Transkript

1 I/O Föreläsning 5

2 Dagens fråga: Hur hänger det ihop med användarkommandon, biblioteksfunktioner och systemanrop? User space Vanliga program Användarkommandon Kommandon som är inbyggda i kommandotolken (shell) eller som är kompilerade (exekverbara) program som ligger i standard directoryn. Biblioteksfunktion för systemanrop Systemanrop Färdigkompilerad (C-)funktion som har assembler kod för systemanropet, dvs TRAP. Kan också vara användarvänliga med enklare parametrar/returvärden/felkoll. Exekvering av TRAP för systemanropet med parametrar etc. lagda på rätt ställen i minnet så att OS hittar dem. Kernel space Kod i OS-kärnan OS Föreläsning 5, I/O 2

3 Användarkommandon Användarkommando: Kommando inbyggt i kommandotolken som ofta är ett C-program ex: which kill kill: shell built-in command eller Exekverbar fil, ofta kompilerad från C-program, som gjorts tillgänglig genom att den placeras i ett directory som normalt ingår i användarens sökväg. ex: which rm /usr/bin/rm Använder normalt sett biblioteksfunktioner för systemanrop (eller systemanrop direkt). OS Föreläsning 5, I/O 3

4 Sökväg - hur shell hittar kommandon Kommandotolken har environment variabler: som t.ex. talar om vilken DISPLAY/terminal som används eller vilka directoryn som skall sökas igenom då man ger ett kommando, PATH ripper:fri> echo $PATH /opt/local/lprng/3.6.19/bin:/afs/it.kth.se/opt/commercial/ netscape/communicator4.73:/afs/cell/opt/commercial/acrob at/acroread4.05/bin:/opt/gnu/emacs/20.7/bin:/opt/gnu/bin :/opt/mail/exmh/2.5/bin:/opt/lang/tcl/8.3/bin:/opt/local /bin:/usr/afsws/bin:/usr/athena/bin:/afs/it.kth.se/home/ ds/robertr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/lang:/usr/u cb:/usr/bin:/bin:/usr/local/etc:/etc:/usr/local/bin/x11: /usr/etc:/usr/local/gnubin:/afs/cell/misc/hacks/bin:/afs /cell/misc/local/bin:/usr/openwin/bin:.:/usr/local/bin/x 11 ripper:fri> OS Föreläsning 5, I/O 4

5 Generiskt systemanrop Steg i ett generiskt systemanrop 1. Lägg information (nummer) om vilket systemanrop man gör på förutbestämd plats, oftast ett register 2. Gör mjukvaruavbrott, TRAP, till OS-kärnan 3. OS-kärnan hittar parametrar till systemanropet på något av följande vis: - på stacken - i register - i datablock som pekas ut via register Vilka systemanrop som finns är OS-beroende Deras exakta implementation på assembler/registernivå beror på datorarkitekturen Systemanrop kan vara standardiserade på biblioteksfunktionsnivå (ex: POSIX) OS Föreläsning 5, I/O 5

6 Biblioteksfunktioner var finns de? - C s standardbibliotek /usr/lib/libc.a header objekt modul kill.o objekt modul header objekt modul Arkiv (bibliotek av objektmoduler) ripper:fri> nm -A -g /usr/lib/libc.a grep kill /usr/lib/libc.a:thr_stub.o:000003c0 W thr_kill /usr/lib/libc.a:kill.o: U _cerror /usr/lib/libc.a:kill.o: U _cerror64 /usr/lib/libc.a:kill.o: T _kill /usr/lib/libc.a:kill.o: W _libc_kill ripper:fri> ls ripper:fri> ar -x /usr/lib/libc.a kill.o ripper:fri> ls kill.o OS Föreläsning 5, I/O 6

7 Hur ser systemanropet kill ut? ripper:fri> /usr/ccs/bin/dis kill.o **** DISASSEMBLER **** disassembly for kill.o section.text _kill() _libc_kill() 0: mov 37, %g1 4: 91 d ta 0x8 8: 1a bgeu 0x1c c: 1b sethi %hi(_cerror64), %o5 10: 9a or %o5, _cerror64, %o5! _cerror64 14: 81 c jmp %o5 18: nop 1c: 81 c3 e0 08 jmp %o : clr %o0 ripper:fri> OS Föreläsning 5, I/O 7

8 I/O - Föreläsningen Vad händer då man läser en fil eller öppnar en webbsida? Hur hanterar man alla olika typer av I/O-enheter? Organisation av I/O-systemet Några viktiga typer av I/O-enheter I/O i UNIX Kap: , , 10.5 OS Föreläsning 5, I/O 8

9 Om I/O I/O är tillsammans med processning den viktigaste uppgiften för ett OS Utan I/O kan man inte kommunicera med datorsystemet... I/O- systemet är ofta komplext: Många enheter Många olika typer av enheter från olika tillverkare Nya enheter I/O-systemet utgör ofta en stor (största?) del av OS-koden OS Föreläsning 5, I/O 9

10 Tillbakablick - organisation av OS Applikationer ex. Webb, spel, administrativa system Editorer Kommandotolk/shell Kompilatorer Operativsystem CPU/Processer Kommunikation Systemanrop I/O Filsystem Minneshantering User space Kernel space Maskininstruktioner Mikroarkitektur Fysiska komponenter OS Föreläsning 5, I/O 10

11 Målsättning med I/O-systemet Användarvänligt Rent gränssnitt mot I/O-systemet Transparent kapsla in/dölj detaljer om hur olika enheter fungerar och den exakta implementationen i I/O-systemet Lätt att lägga till nya enheter (både typer och tillverkare) Effektivt OS Föreläsning 5, I/O 11

12 ISA expansion bus Ultra I/O I/O-hårdvara -ett exempel: en hyfsat modern PC omkring 1998 interrupt parallel port serial port graphics controller AGP port/bus CPU cache Memory DRAM system controller (north bridge) PCI bridge DMA controller (south bridge) floppy USB bus IDE bus SCSI controller PCI bus SCSI bus IDE-disk controller disk disk disk disk CD-R OS Föreläsning 5, I/O disk 12

13 Struktur hos I/O-system Hur får vi en bra struktur? Abstraktion Inkapsling Skiktad (layered) arkitektur OS Föreläsning 5, I/O 13

14 Karaktäristika för I/O-enheter Aspekt Variant Exempel Dataöverföringssätt Accessmetod Överförings-shemaläggning Delad access Hastighet Riktning Teckenvis Blockvis Sekventiell Random Synkron Asynkron Dedicerad Möjlig att dela Latency Söktid Överföringshastighet Fördröjning mellan operationer read-only write-only read-write Terminal Hårddisk Ethernetport CD-ROM Band Tangentbord Band Tangentbord CD-ROM Bildskärm Hårddisk OS Föreläsning 5, I/O 14

15 Abstraktion -huvudklasser av I/O-enheter Block-devices Läser och skriver block av data Typiska operationer (systemanrop): read, write, (seek) Ex: disk, cd-rom, band Character-devices Skriver/läser en ström av tecken Typiska operationer: put, get Ex: tangentbord, skrivare, nätverksenheter, mus Operationerna på dessa liknar operationer på filer! I UNIX monteras I/O enheter i filsystemet (/dev ) OS Föreläsning 5, I/O 15

16 Abstraktion - det som inte riktigt passar i vår klassifiering Klockor Operationer: läs av tid, läs av förfluten tid, starta timer Ofta inte standardiserade operationer Nätverksenheter Ofta inte helt optimalt att accessa med samma operationer som filer (även om det går...) Sockets: vanligt användargränssnitt (UNIX, NT) Kontakt för att skicka/ta emot meddelanden från system som är inpluggat via an annan kontakt/socket OS Föreläsning 5, I/O 16

17 Inkapsling och skiktad arkitektur Först måste vi förstå hur I/O fungerar...

18 Blockerande icke-blockerande I/O - synkron asynkron I/O Blockerande I/O processen som begärt I/O väntar till dess I/O-operationen är klar Ex: läsning blockerar oftast Icke-blockerande I/O - processen som begärt I/O väntar inte på att I/O-operationen skall bli klar Ex: skrivning är ofta icke-blockerande OBS! Någon (läs OS) måste i samtliga fall kontrollera att I/O blivit klar och ta hand om eventuella fel... OS Föreläsning 5, I/O 18

19 Typisk I/O-operation 1. Ge enheten order att genomföra I/O genom att skriva i kontrollregister 2. Vänta medan enheten utför operationen 3. Returnera när enheten är klar OS Föreläsning 5, I/O 19

20 Hur styr man I/O-enheterna? Memory mapped I/O - Ports Memory mapped I/O: För att förenkla för programmeraren mappas kan kontrollregisters och dataregisters adresser in i den vanliga adressrymden Memory mapped I/O När man ger order genom att skriva i kontrollregistret sätter man alltså bitar i något som ser ut att ligga på en vanlig adress Ports: I/O-enheten får ett portnummer Kontrollregistren läses/skrivs med speciella I/O-instruktioner Vissa arkitekturer som Pentium använder både minnesmappad I/O och I/O-portar OS Föreläsning 5, I/O 20

21 Hur väntar man bäst på I/O? Alternativen: Programstyrd I/O pollning Avbrottsstyrd (interruptstyrd) DMA OS Föreläsning 5, I/O 21

22 Programstyrd I/O - pollning I/O-enheten signalerar att den är klar genom att sätta en bit (I/O-klar) i ett av dess kontrollregister Programmet ligger i en loop och läser ett kontrollregister för att upptäcka när I/Oenheten är klar. Kallas pollning. OS Föreläsning 5, I/O 22

23 Pollning - exempel Process som skriver ut text på en terminal OS Skriv ut en textsträng på en terminal: 1. Skriv ett tecken till terminalens dataregister 2. Sätt biten som talar om att det finns ett nytt tecken att skriva ut på terminalen i terminalens kontrollregister 3. Loopa (pollning) Läs terminalens kontrollregister Om inte I/O klar biten är satt så fortsätt loopa 4. Upprepa från 1 till dess alla tecken skrivits ut I/O klar Ny data Kontrollregister V Q Dataregister Q OS Föreläsning 5, I/O 23

24 Om pollning Att notera: Pollning belastar CPU:n Är bra om: Kort väntan på att enheten skall bli klar Man inte har råd med avbrott eller DMA t.ex i små inbyggda system Används normalt inte i någon större utsträckning i mer avancerade system Om minnesmappad I/O: Sidan som innehåller adressen där kontrollregistret mappats in får inte cachas då upptäcker man inte när enheten blir klar OS Föreläsning 5, I/O 24

25 Avbrottstyrd I/O Låt I/O-enheten generera ett avbrott (interrupt) när enheten är klar med I/O En avbrottsrutin fångar upp avbrottet och kontrollerar ev. fel och ser till att en ev. blockerad process som väntar på I/O hamnar i READY-kön Avbrott kostar att hantera! involverar processbyte till avbrottshanterare i kärnan mm. OS Föreläsning 5, I/O 25

26 Avbrottsstyrd I/O - ett exempel med blockerande I/O Processen initierar I/O Processen blockeras till dess I/O klar BLOCKED Låt en annan/andra process/er köra Abrottsrutin: kontrollerar ev fel och lägger processen i READY-kön Avbrott I/O-klar READY Förr eller senare får processen exekvera igen OS Föreläsning 5, I/O 26

27 Regler för avbrottsrutiner Får inte påverka processen som avbröts Måste bli klara snabbt Ta bara hand om det som måste tas omhand Får inte vänta på något Kan inte bli blockerad (hamna i tillståndet BLOCKED) Får inte generera sidfel Får inte utföra systemanrop OS Föreläsning 5, I/O 27

28 Precisa avbrott och inte... För den som skriver en avbrottsrutin är det viktigt att veta om avbrott är precisa eller ej Precist avbrott: hårdvaran sparar undan ett väldefinierat tillstånd då avbrottet inträffade Icke-precist avbrott: avbrottsrutinen får reda ut tillståndet som t.ex. eventuella halvt utförda instruktioner etc. OS Föreläsning 5, I/O 28

29 I/O med DMA Hur undviker man en massa avbrott om mer än en byte/ett ord skall skrivas/läsas? DMA Direct Memory Access En hårdvaruenhet som kan instrueras att överföra en mängd data (block) till/från minne och någon I/O enhet Beroende på var DMA-controllern är placerad går data via DMA-enheten eller direkt till/från minne (fly-by-mode) OS Föreläsning 5, I/O 29

30 I/O med DMA - exempel: page-in läs in en sida från disk 1. Programmera DMA-controllern att läsa in en sida till minnet med startadress X avbrott 2. Programmera disk-controllern att skicka data till DMA-controllern CPU cache Memory DRAM 3. DMA-controllern skickar data till minnet 4. När sidan är på plats i minnet genererar DMAcontrollern ett avbrott 5. Avbrottet tas omhand av avbrottsrutin i kärnan system controller (north bridge) PCI bus PCI bridge DMA controller (south bridge) IDE bus IDE-disk controller OS Föreläsning 5, I/O disk 30 CD-R

31 Var läggs data som läses in/skall skrivas ut med DMA? Sidan som data läses från/skrivs till får inte kastas ut från minnet (page-out) innan DMA (I/O) är klar Sidan måste vara låst i minnet Normalt går I/O till/från buffert i kernel-space, dvs: Vid läsning: läs till kernel-space kopiera sedan till processens adressrymd Vid skrivning: kopiera data från processen till kernel-space Onödig kopiering kan undvikas vid överföring av hela sidor genom att man mappar om sidtabellerna OS Föreläsning 5, I/O 31

32 Exempel: hantering av sidfel 1. Trap till OS 2.Konstatera var på disken sidan ligger 3.Instruera DMA att föra över sidan till buffert i minnet 4.Låt annan process köra 5.Interrupt från DMA 6.Kopiera buffert till ledig ram i user space 7.Uppdatera sidtabellen memory memory user space sidtabell user space sidtabell kernel space kernel space DMA controller DMA controller PCI bus PCI bus Disk controller Disk controller disk disk OS Föreläsning 5, I/O 32

33 Vem programmerar olika I/O-enheter (och DMA controllern)? Hårdvaruenheter är: Ofta komplicerade att styra Kräver ofta att hänsyn tas till realtidsaspekter Kan fungera lite olika beroende på tillverkare Styrs via drivrutiner (device drivers) Drivrutinen ger ett enklare gränssnitt mot hårdvaran (kaplsar in och döljer en del detaljer) Skrivs normalt av hårdvarutillverkaren som tillverkade I/O-enheten! OS:et måste tillhandahålla ett väl definierat gränssnitt mot drivrutinerna För att möjliggöra att någon annan skriver dem För att kunna isolera felaktiga drivrutiner OS Föreläsning 5, I/O 33

34 Drivrutiner forts. Drivrutiner anropas (indirekt) av systemanrop Processen som anropade systemanropet kan anses köra drivrutinen En I/O-enhet kan ofta ha fler än en I/O-operation igång samtidigt (eller köade) Drivrutinskoden måste vara re-entrant Drivrutiner och avbrottsrutiner i UNIX-terminologi: Drivrutin = top half device driver Avbrottsrutin = bottom half device driver OS Föreläsning 5, I/O 34

35 Drivrutiner forts. Vilka drivrutiner som finns i OS-kärnan kan: Konfigureras när man bygger kärnan -Vanligt i äldre system och i system där nya I/O-enheter inte kommer till särskilt ofta Länkas in vid behov (dynamisk länkning) - Vanligt i system där nya I/O-enheter tillkommer ofta och där användaren inte kan förväntas veta hur man konfigurerar/bygger en kärna (PC) Hur hanteras enheter som kan ryckas ur läggas till under drift? (hot-pluggable) OS Föreläsning 5, I/O 35

36 Hårdvaruoberoende I/O-kod i kärnan Inte del av drivrutin Sköter infrastruktur Enhetligt gränssnitt mot I/O-enheter Större delen av kärnan behöver inte bry sig om något är en fil, terminal, tangentbord, pipe... Enhetlig blockstorlek Namngivning, åtkomstskydd, reservering Buffring Filsystem OS Föreläsning 5, I/O 36

37 Delar av I/O-systemet utanför kärnan Spooling lägga filer i kö för utskrift Biblioteksrutiner för: Mer direkta systemanrop ex: read, open, creat Formatterad I/0: printf, scanf OS Föreläsning 5, I/O 37

38 Skiktad struktur hos I/O-system OS-kärna hårdvara user level device independent kernel code device drivers interrupt handlers device controller (adapter) device Spooling, I/O-biblioteksrutiner Filsystem, namn, skydd, buffring, reservering, blockstorlek OS-vänligare gränssnitt för att styra I/O-enheter. Skrivs av tillverkaren. Kontrollerar resultat, schemalägger processen som väntat på I/O Styr- och kontrolldelen av I/Oenheten: -kontroll- och dataregister -mer avancerad styrenhet med processor mm. Ex. IDE-controller OS Föreläsning 5, I/O 38

39 Skiktat I/O-system Kernel Kernel I/O subsystem SCSI device driver keyboard device driver mouse device driver... PCI device driver IDE device driver floppy device driver SCSI device controller keyboard device controller mouse device controller... PCI device controller IDE device controller floppy device controller SCSI disk keyboard mouse... PCI device IDE disk floppy device OS Föreläsning 5, I/O 39

40 Några detaljer Buffring och cachning Strömförsörjning

41 Buffring och cachning User space Kernel Network controller Buffert håller original Cache håller kopia för effektivitetsskäl Vissa I/O-enheter kan man inte styra hur mycket data som kommer in över Ex: nätverksenheter Man använder ofta dubbla buffertar i kärnan för att ta hand om indata OS Föreläsning 5, I/O 41

42 Strömförsörjning - energibesparing Alla världens datorer drar mycket ström! Det finns mycket energi att spara Portabla och handhållna terminaler: Som är batteridrivna är extra känsliga för stor effektförbrukning kort batterlivslängd Ex: NOKIA körde om Ericsson genom - längre batterilivslängd (och design) OS kan spara ström b.la. genom att: Stänga av enheter vid behov Schemalägga I/O på så effektsnålt sätt som möjligt I vissa fall kan man sänka spänning och klockfrekvens på CPUn för att spara energi OS Föreläsning 5, I/O 42

43 Exempel på I/O-enheter Hårddiskar (Klockor) Terminaler

44 Hårddiskar Hårddisken indelad i spår med ett antal sektorer per spår Kan ha en fysisk geometri med t.ex: Olika antal sektorer/spår beroende på var på disken spåret ligger Virtuell geometri (det programmeraren ser) kan skilja sig från den fysiska En sektor innehåller b.la. felrättande koder för att kunna upptäcka och ev. korrigera läs/skrivfel. preamble data ECC ex: 512 byte ex: 16 byte OS Föreläsning 5, I/O 44

45 Diskparametrar exempel Parameter IBM 360KB floppy WD 18.3 GB Söktid intilliggande cylinder 6 msec 0.8 msec Söktid i medel 77 msec 6.9 msec Rotationstid 200 msec 8.33 msec Motor start/stopp tid Överföringstid 1 sektor 250 msec 20 sec 22 msec 17 microsec OS Föreläsning 5, I/O 45

46 Diskarmsschemaläggning FCFS SSF SCAN Eftersom söktiderna är relativt stora är det viktigt att schemalägga hur diskarmen (läs/skrivhuvudena) flyttas Varianter FCFS: First Come First Serve (inte särskilt bra) SSF: Shortest Seektime First (svältningsrisk) SCAN (hissalgoritm), C-SCAN LOOK, C-LOOK C-SCAN OS Föreläsning 5, I/O 46

47 Varför buffert i disk enheten? I många diskenheter finns en buffert (eller cache) Den kan användas för att: Mellanlagra information som läses från den fysiska disken men som inte hinner skickas över bussarna Mellanlagra läs/skrivbegäran för att bättre kunna schemalägga dem Cacha information som läses med read-ahead, dvs. man chansar på att block som följer direkt efter ett läst block också kommer att läsas OS Föreläsning 5, I/O 47

48 Stable storage - hur man undviker att tappa data vid diskkrasch Ha två (eller flera) fysiska diskar Alla skrivningar/läsningar går till bägge diskarna (spegling) Vid skrivning kontrollera att bägge skrivningarna lyckas Vid läsning kontrollera att bägge läsningarna lyckas och ger samma resultat OS Föreläsning 5, I/O 48

49 RAID - Redundant Array of Inexpensive (Independent) Disks Block En hårddisk controller kan ofta hantera flera hårddiskar och läsa/skriva samtidigt till dem Data strimlas stripas till flera olika diskar Block striping: Ett block delas i flera delar som skrivs/läses samtidigt till flera diskar Genom att dessutom placera ut felrättande koder på diskarna kan man återskapa innehållet om en (eller möjligen några) av diskarna kraschar OS Föreläsning 5, I/O 49

50 Grafiska terminaler graphics controller AGP Video RAM CPU cache DRAM (north bridge) De flesta grafiska terminaler använder raster (bitmap) grafik Windows har en uppsjö systemanrop för att hantera grafiska terminaler och fönster UNIX: Vanligast är X-klient/server i user-space OS Föreläsning 5, I/O 50

51 X - grafik som användarprocesser i UNIX Applikation Window manager Utseende (Motif) Intrinsic toolkit Xlib X-klient UNIX Hårdvara X-server UNIX Hårdvara Remote host (shell.it.kth.se) Terminal (laptop) OS Föreläsning 5, I/O 51

52 I/O i UNIX I/O-enheter monteras i filsystemet i /dev Character special files Block special files Major device number: identifierar device driver som används Minor device number: identifierar enheten om device drivern hanterar flera enheter Sockets: en abstraktion som används för nätverkskommunikation Man har försökt ha ett systemanrop som skulle klara alla typer av enheter: ioctl() Blev ganska komplicerat till slut inte del av POSIX OS Föreläsning 5, I/O 52

53 UNIX - kärnans datastrukturer för I/O Per process fildescriptortabeller Gemensam tabell för öppna filer Filsystemsrecords Filposition r/w pekare till i-node Filposition r/w pekare till i-node Nätverksrecords Pekare till: nätverksinfo läs/skriv funk. etc. i-nodes tabell för öppna filer Nätverks informations tabell (med i-noder) OS Föreläsning 5, I/O 53

54 Summering vad vi pratat om idag I/O Typer av I/O-enheter Struktur hos I/O-systemet Hårddiskar, terminaler I/O i UNIX OS Föreläsning 5, I/O 54

55 Kommande föreläsningar och övningar Nästa föreläsning: Trådar och multiprocessorer OS Föreläsning 5, I/O 55

Operativsystem - input/output, skydd, virtualisering

Operativsystem - input/output, skydd, virtualisering Operativsystem - input/output, skydd, virtualisering Mats Björkman 2015-03-12 Lärandemål, I/O n Typer av I/O-enheter n Character, Block & Special n Minnesmappad I/O n Typer av I/O-programmering n Programmerad,

Läs mer

Design och trender. Föreläsning 12

Design och trender. Föreläsning 12 Design och trender Föreläsning 12 Design och trender Varför är det svårt att skriva OS? Vad ska man tänka på när man implementerar OS? Vart är utvecklingen på väg? Fortsättningskurser för den som vill

Läs mer

Tentamen i ID2206, ID2200 samt IS1350 Operativsystem

Tentamen i ID2206, ID2200 samt IS1350 Operativsystem Tentamen i ID2206, ID2200 samt IS1350 Operativsystem Tisdagen 2014-03-18 kl 09:00-13:00 Examinator: ID2206, ID2200 Robert Rönngren, IS1350 Jim Dowling Hjälpmedel: Inga Tentamensfrågorna behöver inte återlämnas

Läs mer

Operativsystem. Innehåll. Operativsystemets funktion. Vad är ett OS? Vart hittar men ett OS? OS hanterar processorns resurser

Operativsystem. Innehåll. Operativsystemets funktion. Vad är ett OS? Vart hittar men ett OS? OS hanterar processorns resurser Innehåll Operativsystem Vad är operativsystem och hur fungerar de Vad är ett OS? Syfte Att tillåta flera program att köra samtidigt Att fungera som ett abstraktionslager mot hårdvaran Att hantera olika

Läs mer

Fö 8: Operativsystem II. Minneshantering. Minneshantering (1) Minneshantering (2) Minneshantering och Virtuelltminne.

Fö 8: Operativsystem II. Minneshantering. Minneshantering (1) Minneshantering (2) Minneshantering och Virtuelltminne. Fö 8: Operativsystem II Minneshantering och Virtuelltminne. Virtuella I/O enheter och Filsystemet. Flerprocessorsystem. Minneshantering Uniprogrammering: Minnet delas mellan operativsystem och användarprogrammet.

Läs mer

Lärare. Operativsystem. Handledning. Kurssajt. Schema. Lektioner. Jan Erik Moström

Lärare. Operativsystem. Handledning. Kurssajt. Schema. Lektioner. Jan Erik Moström Lärare Operativsystem Introduktion Jan Erik Moström jem+os@cs.umu.se Handledning Set Norman set@cs.umu.se Handledning Kurssajt Finns på www.cs.umu.se/kurser/tdbc28/vt05/ Innehåller: Schema Allmän info

Läs mer

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering Föreläsning 2 Operativsystem och programmering Behov av operativsystem En dator så som beskriven i förra föreläsningen är nästan oanvändbar. Processorn kan bara ges enkla instruktioner såsom hämta data

Läs mer

Filsystem användarvy och implementering. Föreläsning 4

Filsystem användarvy och implementering. Föreläsning 4 Filsystem användarvy och implementering Föreläsning 4 Filsystem De abstrakta datatyperna fil och directory Hur implementerar man filsystem? Användarvyn av filsystem Implementering av filsystem Exempel

Läs mer

Datorsystem 5. På denna föreläsning skall vi prata om Operativsystem Exempel på tenta (typ fjolårets)

Datorsystem 5. På denna föreläsning skall vi prata om Operativsystem Exempel på tenta (typ fjolårets) Datorsystem 5 På denna föreläsning skall vi prata om Operativsystem Exempel på tenta (typ fjolårets) Vad är ett operativsystem (OS)? Syfte Att tillåta flera program att köra samtidigt Att fungera som ett

Läs mer

Dagens OS. Unix, Linux och Windows. Unix. Unix. En översikt av dagens OS Titt på hur de gör. Många varianter Mycket gemensamt. En del som skiljer

Dagens OS. Unix, Linux och Windows. Unix. Unix. En översikt av dagens OS Titt på hur de gör. Många varianter Mycket gemensamt. En del som skiljer Dagens OS En översikt av dagens OS Titt på hur de gör Unix, Linux och Windows Unix Många varianter Mycket gemensamt Unix En del som skiljer Vanliga program, shell, etc System calls Interupts and traps

Läs mer

Introduktion till hårdvara, mjukvara och operativsystem

Introduktion till hårdvara, mjukvara och operativsystem Introduktion till hårdvara, mjukvara och operativsystem Grundläggande operativsystem 1DV415 1 1 Lärare Marcus Wilhelmsson Universitetsadjunkt i datavetenskap Linux, UNIX (Solaris, OpenSolaris, Mac OS X),

Läs mer

Olika OS. Unix, Linux och Windows. Unix. Unix. En översikt av ett par OS. Titt på hur de gör. Många varianter. Mycket gemensamt. En del som skiljer

Olika OS. Unix, Linux och Windows. Unix. Unix. En översikt av ett par OS. Titt på hur de gör. Många varianter. Mycket gemensamt. En del som skiljer Olika OS En översikt av ett par OS Titt på hur de gör Unix, Linux och Windows Unix Många varianter Mycket gemensamt Unix En del som skiljer Begrepp Hur skapas en process Deamon rocess Föräldrar & barn

Läs mer

In- och Utenheter. Fö 3: In/Ut matning och kopplingsstruktur. Några exempel. Egenskaper. In- och Utenheter. Styrning.

In- och Utenheter. Fö 3: In/Ut matning och kopplingsstruktur. Några exempel. Egenskaper. In- och Utenheter. Styrning. Fö 3: In/Ut matning och kopplingsstruktur In- och Utenheter In- och Utenheter. Styrning. I/O-kanalenheter Kopplingsstruktur. Buss. Två huvudsakliga typer av I/O enheter: - Interaktiva. Exempelvis en terminal.

Läs mer

Fö 7: Operativsystem. Vad är ett operativsystem? Målsättning med operativsystem. Styr operativsystemet datorn?

Fö 7: Operativsystem. Vad är ett operativsystem? Målsättning med operativsystem. Styr operativsystemet datorn? Fö 7: Operativsystem Introduktion. Klassificering. Vad är ett operativsystem? Program som kontrollerar andra andra program. Gränssnitt mellan användare och hårdvaran. Kärnan. Historisk översikt. Typeset

Läs mer

Operativsystem ID2206 7.5hp, ID2200 6hp

Operativsystem ID2206 7.5hp, ID2200 6hp Operativsystem ID2206 7.5hp, ID2200 6hp Robert Rönngren Innehåll Om kursen www.it.kth.se/courses/id2206 ID2200 Vad är ett operativsystem och varför ser de ut som de gör? kap. 1.1-1.3, 1.6-1.7 Processer

Läs mer

Operativsystem. Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004. Agenda. Slideset 7. Exempel på operativsystem. Operativsystem

Operativsystem. Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004. Agenda. Slideset 7. Exempel på operativsystem. Operativsystem Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004 Mattias Wiggberg Dept. of Information Technology Box 337 SE751 05 Uppsala +46 18471 31 76 Collaboration Jakob Carlström Slideset 7 Agenda Exempel på operativsystem

Läs mer

Datakom II (MNP) ht 1998 Bengt Ahlgren 1. Vad är speciellt med implementering av kommunikationsprotokoll?

Datakom II (MNP) ht 1998 Bengt Ahlgren 1. Vad är speciellt med implementering av kommunikationsprotokoll? 1 Vad är speciellt med implementering av kommunikationsprotokoll? 2 Översikt Inledning Hårdvaru-vy och mjukvaru-vy Mjukvaruarkitektur Rules of thumb Minnesbandbredd TCP-implementering ILP Integrated Layer

Läs mer

Fö 2: Minnen. Introduktion. Primärminnet. Interna och externa minnen. Introduktion, Klassificiering

Fö 2: Minnen. Introduktion. Primärminnet. Interna och externa minnen. Introduktion, Klassificiering Fö 2: Minnen Introduktion, Klassificiering Primärminne Sekundärminne Minneshiearki Cache-minne Introduktion Primärminnet används för att lagra program och data som är aktuella att använda. Sekundärminnet

Läs mer

System S. Datorarkitektur - en inledning. Organisation av datorsystem: olika abstraktionsnivåer. den mest abstrakta synen på systemet

System S. Datorarkitektur - en inledning. Organisation av datorsystem: olika abstraktionsnivåer. den mest abstrakta synen på systemet Datorarkitektur - en inledning Organisation av datorsystem: olika abstraktionsnivåer System S den mest abstrakta synen på systemet A B C Ett högnivåperspektiv på systemet a1 b1 c1 a2 b3 b2 c2 c3 En mera

Läs mer

Minnets komponenter. Digitala System: Datorteknik. Programexekvering. Programexekvering. Enhet för utdata. Enhet för indata CPU.

Minnets komponenter. Digitala System: Datorteknik. Programexekvering. Programexekvering. Enhet för utdata. Enhet för indata CPU. Digitala System: Datorteknik Minnets komponenter ERIK LARSSON Enhet för indata CPU Enhet för utdata Sekundärminne Programexekvering Program i högnivåspråk.. Z:=(Y+X)*3. Kompilator Exekverbart program i

Läs mer

Minneshantering segmentering och virtuellminne. Föreläsning 3

Minneshantering segmentering och virtuellminne. Föreläsning 3 Minneshantering segmentering och virtuellminne Föreläsning 3 Minneshantering forts. Hur kan man köra processer som är större än primärminnet? Hur kan man undvika att stack och heap växer ihop? Virtuellminne

Läs mer

Operativsystem - Filsystem

Operativsystem - Filsystem Operativsystem - Filsystem Mats Björkman 2015-03-09 Administrativt n Extraföreläsning istället för den inställda: torsdag 12/3 kl 8-10 i Pi n Seminarier preliminärt schema ute n 15 minuter per grupp lämna

Läs mer

Operativsystem. IS1350 7.5hp. Jim Dowling Docent, PhD jdowling@kth.se. [Bilder av Robert Rönngren]

Operativsystem. IS1350 7.5hp. Jim Dowling Docent, PhD jdowling@kth.se. [Bilder av Robert Rönngren] Operativsystem IS1350 7.5hp Jim Dowling Docent, PhD jdowling@kth.se [Bilder av Robert Rönngren] Innehåll Om kursen w w w. i t. k t h. s e / c o u r s e s / I S 1 3 5 0 Vad är ett operativsystem och varför

Läs mer

Outline. Datorsystemtekni. Kravspecifikation. Kravspecifikation (forts.)

Outline. Datorsystemtekni. Kravspecifikation. Kravspecifikation (forts.) Outline för D2, ICT2, E3 och Mek3 Nicholas Wickström Högskolan i Halmstad Sverige p.1/18 Förra föreläsningen Specifikation -Kravspecifikation -Funktionsspecifikation -Blockdiagram Operativsystem -Grunder,

Läs mer

Operativsystem. Hierarkin för hårdvara läses nerifrån

Operativsystem. Hierarkin för hårdvara läses nerifrån Operativsystem DOS DiskOperatingSystem - ett jobb i taget. Dagens Operativsystem - prioriterar olika jobb. Om ett jobb pausas körs ett annat. Operativsystems viktigaste funktion är att bilda gränssnitt

Läs mer

Tentamen PC-teknik 5 p

Tentamen PC-teknik 5 p Tentamen PC-teknik 5 p Lösningar med kommentarer Program: Di2 Datum: 05-01-10 Tid: 13:30-18:30 Lokal He303 Hjälpmedel: Linjal, miniräknare, Instruktionsrepertoar för 8086 (utdelas), Bilaga: Ingen Examinator:

Läs mer

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem?

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem? DVG A06 Operativsystem, mm Definition Den del av systemet som hanterar all hårdvara och all mjukvara. Kontrollerar: -alla filer -alla enheter -varje del av minnet -varje ögonblick av processortiden (-nätverk

Läs mer

Tentamen PC-teknik 5 p Lösningar och kommentarer

Tentamen PC-teknik 5 p Lösningar och kommentarer Tentamen PC-teknik 5 p Lösningar och kommentarer Program: Di2, Em3, Et3 Datum: 04-08-10 Tid: 13:30-18:30 Lokal E171 Hjälpmedel: Linjal, miniräknare, Instruktionsrepertoar för 8086 (utdelas), Lathund, Pacific

Läs mer

SVAR TILL TENTAMEN I DATORSYSTEM, VT2013

SVAR TILL TENTAMEN I DATORSYSTEM, VT2013 Rahim Rahmani (rahim@dsv.su.se) Division of ACT Department of Computer and Systems Sciences Stockholm University SVAR TILL TENTAMEN I DATORSYSTEM, VT2013 Tentamensdatum: 2013-03-21 Tentamen består av totalt

Läs mer

Flera processer. Minneshantering. Trashing kan uppstå ändå. Ersätta globalt

Flera processer. Minneshantering. Trashing kan uppstå ändå. Ersätta globalt Flera processer Minneshantering Operativsystem lektion 6 Potentiellt problem: Den sida som plockas bort behöver inte vara den sida som används minst!! Det kan finnas andra processer som inte körs eller

Läs mer

Minnet från processorns sida Datorteknik

Minnet från processorns sida Datorteknik Minnet från processorns sida Datorteknik ERIK LARSSON Processorn ger kommandon/instruktioner med en adress och förväntar sig data. Exempel: READ(ADR) -> DATA Fysisk adress Logisk adress READ 00001000 READ

Läs mer

Realtidssystem, device drivers. Föreläsning 10

Realtidssystem, device drivers. Föreläsning 10 Realtidssystem, device drivers Föreläsning 10 Dagens föreläsning Realtidssystem Device drivers (Multimedia video) Realtidssystem Karakteristika Mjuka realtidssystem Hårda realtidssystem Schemaläggning

Läs mer

Trådar och Multiprocessorer. Föreläsning 6

Trådar och Multiprocessorer. Föreläsning 6 Trådar och Multiprocessorer Föreläsning 6 Trådar och multiprocessorer Hur skriver man program som hanterar många saker samtidigt, t.ex. en web-server som hanterar många samtidiga begäran från olika klienter?

Läs mer

Introduktion till programmering, hösten 2011

Introduktion till programmering, hösten 2011 Föreläsning 1 Programmering är ett hantverk. Det betyder att man inte kan läsa sig till den förmågan, man måste träna och man tränar genom att skriva mer och mer avancerade program. Programmering förutsätter

Läs mer

7,5 högskolepoäng. Operativsystem och Systemarkitektur. IT-Tekniker och Systemarkitekt-programmet

7,5 högskolepoäng. Operativsystem och Systemarkitektur. IT-Tekniker och Systemarkitekt-programmet Operativsystem och Systemarkitektur Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2012-08-28 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Operativsystem IS1350

Operativsystem IS1350 Operativsystem IS1350 LAB 3 2009-09-21 Checklista: ÿ ÿ Inloggningsuppgifter till KTH.SE-konto Tillgång till PC med Windows och C-kompilator, t.ex. Dev-C++ Sammanfattning I den här laborationen ska vi titta

Läs mer

Syfte. Praktisk datorkunskap. Personal. Kursinfo. Examination- Krav för godkänt. Agenda idag DVG A06

Syfte. Praktisk datorkunskap. Personal. Kursinfo. Examination- Krav för godkänt. Agenda idag DVG A06 Syfte Praktisk datorkunskap DVG A06 Ge teoretisk förståelse och praktisk erfarenhet om hur en dator är uppbyggd Ge kunskap kring operativsystemets roll, samt ge kunskap om olika operativsystem. Ge praktisk

Läs mer

En Von Neumann-arkitektur ( Von Neumann-principen i föreläsning 1) innebär:

En Von Neumann-arkitektur ( Von Neumann-principen i föreläsning 1) innebär: Lösningsförslag för 725G45-tentan 3/11-10 1. Vad menas med Von Neumann-arkitektur? (2p) En Von Neumann-arkitektur ( Von Neumann-principen i föreläsning 1) innebär: Data och instruktioner lagras i samma

Läs mer

Tentamen PC-teknik 5 p

Tentamen PC-teknik 5 p Tentamen PC-teknik 5 p Lösningar och kommentarer Program: Di2, Em3, Et3 Datum: 02-10-13 Tid: 08:00-13:00 Lokal E104 Hjälpmedel: Linjal, miniräknare, Instruktionsrepertoar för 8086 (utdelas), Lathund, Pacific

Läs mer

Datorsystemteknik Föreläsning 7DAVA14

Datorsystemteknik Föreläsning 7DAVA14 Datorsystemteknik Föreläsning 7DAVA14 Innehåll Introduktion (forts) Polling (cyklisk avfrågning) Större delen av materialet framtaget av :Jan Eric Larsson, Mats Brorsson och Mirec Novak IT-inst LTH Exempel

Läs mer

UNIX Introduktion UNIX. Datorerfarenhet. Vad menar man med operativsystem

UNIX Introduktion UNIX. Datorerfarenhet. Vad menar man med operativsystem UNIX Introduktion UNIX Inge Frick inge@nada.kth.se De datorer ni kommer att använda här är huvudsakligen SUN-maskiner som kör Solaris. Solaris är ett Unix operativsystem. Unix intro 2005 / Copyright Inge

Läs mer

Tentamen den 18 mars svar Datorteknik, EIT070

Tentamen den 18 mars svar Datorteknik, EIT070 Lunds Universitet LTH Tentamen den 18 mars 2015 - svar Datorteknik, EIT070 Skrivtid: 14.00-19.00 Tillåtna hjälpmedel: Inga. Maximalt antal poäng: 50 poäng För betyg 3 krävs 20 poäng För betyg 4 krävs 30

Läs mer

7,5 högskolepoäng. Operativsystem och Systemarkitektur. IT-Tekniker och Systemarkitekt-programmet

7,5 högskolepoäng. Operativsystem och Systemarkitektur. IT-Tekniker och Systemarkitekt-programmet Operativsystem och Systemarkitektur Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2012-03-16 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Agenda. Syfte med datorbygge Datorns delar. Datorbygge. Moderkort Processor Minne och hårddisk Instickskort Övrigt

Agenda. Syfte med datorbygge Datorns delar. Datorbygge. Moderkort Processor Minne och hårddisk Instickskort Övrigt Datorbygge Agenda Syfte med datorbygge Datorns delar Moderkort Processor Minne och hårddisk Instickskort Övrigt Datorbygge Syfte med datorbygge Att alla ska ha byggt ihop en dator eftersom många tror att

Läs mer

HF0010. Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp

HF0010. Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp HF0010 Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp Välkommna - till KTH, Haninge, Datateknik, kursen och till första steget mot att bli programmerare! Er lärare och kursansvarig: Nicklas Brandefelt, bfelt@kth.se

Läs mer

Datorsystemteknik DAV A14 Föreläsning 1

Datorsystemteknik DAV A14 Föreläsning 1 Innehåll Datorsystemteknik DAV A14 Föreläsning 1 Kursinformation Introduktion till datorsystem Programmeringsmodellen Större delen av materialet framtaget av :Jan Eric Larsson, Mats Brorsson och Mirec

Läs mer

Program kan beskrivas på olika abstrak3onsnivåer. Högnivåprogram: läsbart (för människor), hög abstrak3onsnivå, enkelt a> porta (fly>a 3ll en annan ar

Program kan beskrivas på olika abstrak3onsnivåer. Högnivåprogram: läsbart (för människor), hög abstrak3onsnivå, enkelt a> porta (fly>a 3ll en annan ar 1 Program kan beskrivas på olika abstrak3onsnivåer. Högnivåprogram: läsbart (för människor), hög abstrak3onsnivå, enkelt a> porta (fly>a 3ll en annan arkitektur), hårdvara osynlig Assembly- och maskinprogram:

Läs mer

Prestandajämförelse - Sekventiell skrivhastighet i RAID 4 och RAID 5

Prestandajämförelse - Sekventiell skrivhastighet i RAID 4 och RAID 5 Linnéuniversitetet Projektrapport Grundläggande Operativsystem 1DV415 Prestandajämförelse - Sekventiell skrivhastighet i RAID 4 och RAID 5 Mattias Nensén, Henrik Hedlund 10 januari 2014 Sammanfattning

Läs mer

Svar till tentamen den 16 december 2013 Datorarkitekturer med operativsystem, EDT621, 7,5 poäng

Svar till tentamen den 16 december 2013 Datorarkitekturer med operativsystem, EDT621, 7,5 poäng Lunds Universitet LTH Ingenjörshögskolan, Helsingborg Svar till tentamen den 16 december 2013 Datorarkitekturer med operativsystem, EDT621, 7,5 poäng Skrivtid: 08.00-13.00 Tillåtna hjälpmedel: Inga. Maximalt

Läs mer

Administration / Disk Management. EC Utbildning AB 2012-11-05 1

Administration / Disk Management. EC Utbildning AB 2012-11-05 1 Administration / Disk Management EC Utbildning AB 2012-11-05 1 Innehåll Vi går idag igenom följande: Administration, MMC Planera lagring, lagringsteknik Feltolerans, RAID Windows Disk Settings EC Utbildning

Läs mer

Polling (cyklisk avfrågning) Avbrott

Polling (cyklisk avfrågning) Avbrott Polling (cyklisk avfrågning) Avbrott Större delen av materialet framtaget av :Jan Eric Larsson, Mats Brorsson och Mirec Novak IT-inst LTH Att känna till begreppet polling (cyklisk avfrågning) och hur det

Läs mer

Datorer och datoranvändning Föreläsningar 2014/15. Föreläsning 1 Unix. Operativsystem. Unix

Datorer och datoranvändning Föreläsningar 2014/15. Föreläsning 1 Unix. Operativsystem. Unix Datorer och datoranvändning Föreläsningar 2014/15 Per Holm Per.Holm@cs.lth.se Unix 2 (lab 1) Lågnivåprogrammering 23 (lab 2) Datorns hårdvara 45 L A TEX 69 (lab 3) Internet 98 (lab 4) Operativsystem 117

Läs mer

F7: I/O hantering. Asynkron och synkron busscykel 68000 Bussfördelning. Periferikretsar

F7: I/O hantering. Asynkron och synkron busscykel 68000 Bussfördelning. Periferikretsar 1 F7: I/O hantering Periferikretsar ADC, DAC, UART, etc. Databussar Seriella bussar I 2 C USB CAN Systembussar PCI VME Asynkron och synkron busscykel 68000 Bussfördelning 1 Periferikretsar ADC/DAC Räknare

Läs mer

Tentamen PC-teknik 5 p

Tentamen PC-teknik 5 p Tentamen PC-teknik 5 p Lösningar och kommentarer OBS! Denna version av tentan är främst avsedd för dem som gick kursen HT-02. En parallell tentamen i E103 är något anpassad för dem som gick kursen tidigare.

Läs mer

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFÖRTECKNING 1. RFID-Kurser... 2 1.1. RFID Grundkurs... 2 1.2. RFID Fortsättningskurs... 3 1.3. RFID dator programmering... 4 1.4. RFID Systemadministration... 5 1.5. RFID Aktiv Systemadministration...

Läs mer

LAB 1 MS-DOS MicroSoft-DiskOperating System -Microsoft MS-DOS = synonymt med DOS -IBM PC-DOS -Novell DR-DOS

LAB 1 MS-DOS MicroSoft-DiskOperating System -Microsoft MS-DOS = synonymt med DOS -IBM PC-DOS -Novell DR-DOS LAB 1 MS-DOS MicroSoft-DiskOperating System -Microsoft MS-DOS = synonymt med DOS -IBM PC-DOS -Novell DR-DOS Historia ver 1.0 1981 -Diskett dist. 8kb minne ver 2.0 1983 -HDD stöd, kataloger, enheter ver

Läs mer

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken.

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken. qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk www.drakbutiken.se IDE USB kabel

Läs mer

PC-teknik, 5 p LABORATION ASSEMBLERINTRODUKTION

PC-teknik, 5 p LABORATION ASSEMBLERINTRODUKTION PC-teknik, 5 p LABORATION ASSEMBLERINTRODUKTION Laborationsansvarig: Anders Arvidsson Utskriftsdatum: 2005-08-31 Laborant(er): 1 Syfte Laborationen ska ge studenten möjlighet att genom assemblerinlägg

Läs mer

Operative system. LRU-algoritm (2 p) Svar: 7 fel. c) Optimal algoritm (2 p) Svar: 6 fel

Operative system. LRU-algoritm (2 p) Svar: 7 fel. c) Optimal algoritm (2 p) Svar: 6 fel Uppgift 3 Till en process som kräver 8 sidor allokeras 4 sidoramar. Antag följande referenssträng: 1,2,8,3,4,3,8,2,1,4 Hur många sidofel kommer att genereras (demand paging) med en a) FIFO-algoritm (2

Läs mer

DVA315 Operativsystem. Mats Björkman Mälardalens högskola

DVA315 Operativsystem. Mats Björkman Mälardalens högskola DVA315 Operativsystem Mats Björkman Mälardalens högskola 1 Kursen i korthet n Föreläsningar: OS-koncept och teori n Ser på OS från OS- utvecklarens perspek4v n Labbar: Programmering med OS-support n Ser

Läs mer

Fallstudier. Föreläsning 11

Fallstudier. Föreläsning 11 Fallstudier Föreläsning 11 Fallstudier Vi synar sömmarna på några vanliga OS med våra nyvunna kunskaper? UNIX, LINUX och Microsofts Windows familj Kap: 10, 11 OS Föreläsning 11, Fallstudier 2 Fallstudier

Läs mer

Mål. Datorteknik. Introduktion. Innehåll. Verklig situation - pappaledighet. Introduktion (forts)

Mål. Datorteknik. Introduktion. Innehåll. Verklig situation - pappaledighet. Introduktion (forts) Mål Datorteknik Föreläsning 4 Att känna till begreppet polling (cyklisk avfrågning) och hur det implementeras Att förstå varför avbrottstyrd exekvering är överlägset polling Att veta vilken information

Läs mer

32 Bitar Blir 64 Sammanfattning

32 Bitar Blir 64 Sammanfattning 32 Bitar Blir 64 Sammanfattning Syftet med rapporten är att ge en insyn i det tillvägagångssätt och problem som uppstod i utvecklingen från 32 bitars CPUs till 64 bitars CPUs samt inblick i skillnaden

Läs mer

SMD 134 Objektorienterad programmering

SMD 134 Objektorienterad programmering SMD 134 Objektorienterad programmering Lärare: pl@cdt.luth.se A 3113 Tomas Klockar klockar@sm.luth.se A 3019 Mats Folke folke@sm.luth.se A 3019 Labhandledare: Natasja Saburova Fredrik Jonsson Lars Persson

Läs mer

Datorsystem 2 CPU. Förra gången: Datorns historia Denna gång: Byggstenar i en dators arkitektur. Visning av Akka (för de som är intresserade)

Datorsystem 2 CPU. Förra gången: Datorns historia Denna gång: Byggstenar i en dators arkitektur. Visning av Akka (för de som är intresserade) Datorsystem 2 CPU Förra gången: Datorns historia Denna gång: Byggstenar i en dators arkitektur CPU Visning av Akka (för de som är intresserade) En dators arkitektur På en lägre nivå kan vi ha lite olika

Läs mer

Översikt. Datorarkitekturer med operativsystem. Inledning. Inledning

Översikt. Datorarkitekturer med operativsystem. Inledning. Inledning Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON Översikt Inledning Inledning Inledning En processor eller central processing unit (CPU) är enheten som exekverar program i en dator En dator är en maskin

Läs mer

Diskprestanda Tester

Diskprestanda Tester Linnéuniversitetet Projektrapport Grundläggande Operativsystem 1DV415 Diskprestanda Tester Matteus Gilis, Linus Fogelström 9 januari 2014 Sammanfattning Vi ville utföra läs och skrivhastighets tester mellan

Läs mer

Systemanropp kontrollen övergår från userspace till kernelspace ca 100 i UNIX, många fler i NT

Systemanropp kontrollen övergår från userspace till kernelspace ca 100 i UNIX, många fler i NT Leason 1 ============================================ Vad är ett operativsystem *Det program som implmenterar allasystemanropp. *Det / de program som köri kernel-mode Datahistoria: * Mekaniska reläer,

Läs mer

Övning 7. 1. Installation av Gentoo och/eller Arch Linux

Övning 7. 1. Installation av Gentoo och/eller Arch Linux Övning 7 1. Installation av Gentoo och/eller Arch Linux Målet med denna övning är att installera operativsystemet Gentoo Linux och/eller Arch Linux. Jag rekommenderar mycket starkt att faktiskt försöka

Läs mer

Datorsystem Laboration 2: Minnesmappade bussar

Datorsystem Laboration 2: Minnesmappade bussar Datorsystem Laboration 2: Minnesmappade bussar Senast uppdaterad: 14 oktober 2012 Version 1.2 Student: Lärare: Underskrift: Underskrift: Datum: Datorsystem Laboration 2 1 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Introduktion..................................

Läs mer

ZFS. Linuxadministration I 1DV417. Wednesday, January 23, 13

ZFS. Linuxadministration I 1DV417. Wednesday, January 23, 13 ZFS Linuxadministration I 1DV417 Överblick Lagringspooler Transaktionsbaserat objektsystem Dataintegritet Enkel administration Problem med nuvarande filsystem Inget skydd mot silent data corruption Jobbigt

Läs mer

BOOK-IT 6.0. Backup Solaris 2011-05-05

BOOK-IT 6.0. Backup Solaris 2011-05-05 BOOK-IT 6.0 2011-05-05 1 System-backup av BOOK-IT servern En komplett systembackup omfattar de tre filsystemen/root, /bookit och /oracle. Använd tre olika band d v s ett band per filsystem. För att utföra

Läs mer

Mål. Datorteknik. Repetition av avbrott. Innehåll. Mätning och styrning. Datorer för mätning och styrning. timer. Datorsystem A/D. Analog insignal D/A

Mål. Datorteknik. Repetition av avbrott. Innehåll. Mätning och styrning. Datorer för mätning och styrning. timer. Datorsystem A/D. Analog insignal D/A Mål Datorteknik Föreläsning 5 Att du ska förstå hur avbrott används för - Mätning - Styrning - Stöd för körning av fle processer Att du ska förstå begreppet tråd Att du ska veta hur odelba resurser kan

Läs mer

7,5 högskolepoäng. Operativsystem och Systemarkitektur. IT-Tekniker och Systemarkitekt-programmet

7,5 högskolepoäng. Operativsystem och Systemarkitektur. IT-Tekniker och Systemarkitekt-programmet Operativsystem och Systemarkitektur Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2012-06-01 Tid: 14.00 18.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Allmänt om programvaror och filer i Windows.

Allmänt om programvaror och filer i Windows. Allmänt om programvaror och filer i Windows. Vart sparade du dokumentet? I Word. Jag har fått detta svar mer än en gång när jag försökt hjälpa någon att hitta ett dokument som de tappat bort i sin dator.

Läs mer

Arkitekturer i operativsystem

Arkitekturer i operativsystem Blekinge Tekniska Högskola Kandidatarbete i ADB 2001-06-10 Examinator: Håkan Grahn Arkitekturer i operativsystem - en fallstudie i monolitisk och micro kernel Andreas Hjortsberg, is98 Kristofer Frederiksen,

Läs mer

Cacheminne Intel Core i7

Cacheminne Intel Core i7 EDT621 Datorarkitekturer med operativsystem 7,5 hp 2015-12-07 Cacheminne i Intel Core i7 Författare: Adnan Karahmetovic Handledare: Erik Larsson Innehåll 1. Inledning... 1 1.1 Syfte... 1 1.2 Frågeställning...

Läs mer

Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 12 april 2013

Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 12 april 2013 Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Laboration Grundläggande konfiguration av lagringslösning ATAboy Installation av Backupserver Konfiguration av Virtuellt bandbibliotek, VTL Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se

Läs mer

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python Introduktion till programmering och Python Hösten 2009 Dagens lektion Vad är programmering? Vad är en dator? Filer Att tala med datorer En första titt på Python 2 Vad är programmering? 3 VAD ÄR PROGRAMMERING?

Läs mer

Dokumentation för funktionsblocksbibliotek MwaCOMLI

Dokumentation för funktionsblocksbibliotek MwaCOMLI Dokumentation för funktionsblocksbibliotek MwaCOMLI 1. Allmänt... 2 1.1. Versionshistoria... 2 1.2. Implementerade Telegram... 3 1.3. Adressering Flaggor... 4 1.4. Registervärden... 5 2. Fboxar... 6 2.1.

Läs mer

Synkronisering. Föreläsning 8

Synkronisering. Föreläsning 8 Synkronisering Föreläsning 8 Synkronisering Så stort, intrikat och viktigt att det finns hela kurser om det i parallellprogrammering. Vi fuskar lite med några av de viktigaste bitarna! Synkronisering Vad

Läs mer

Den här texten ska förhoppningsvis underlätta en del av anpassningarna. Det kan säkert finnas en del fel och annat tok.

Den här texten ska förhoppningsvis underlätta en del av anpassningarna. Det kan säkert finnas en del fel och annat tok. Ver Okt 2011/pls Windows7, GX-IEC Developer, USB-adapter I olika kurser i styrteknik på Högskolan Dalarna används ett styrsystem från Mitsubishi och programvaran GX-IEC Developer. Kurserna går på distans

Läs mer

Sockets. Processkommunikation Sammanfattning. Sockets. Domän, typ och protokoll

Sockets. Processkommunikation Sammanfattning. Sockets. Domän, typ och protokoll Processkommunikation Sammanfattning Pipes Kan användas då processerna har en gemensam föräldraprocess. Tillgängligt överallt FIFO Som pipor fast processerna behöver inte ha någon gemensam förälder. XSI

Läs mer

Föreläsningsanteckningar 3. Mikroprogrammering II

Föreläsningsanteckningar 3. Mikroprogrammering II Föreläsningsanteckningar 3. Mikroprogrammering II Olle Seger 2012 Anders Nilsson 2016 1 Inledning Datorn, som vi byggde i förra föreläsningen, har en stor brist. Den saknar I/O. I denna föreläsning kompletterar

Läs mer

Tentamen PC-teknik 5 p

Tentamen PC-teknik 5 p Tentamen PC-teknik 5 p Namn:. Klass:... Program: Di2, Em3, Et3 Datum: 03-08-15 Tid: 13:30-18:30 Lokal: E171 Hjälpmedel: Linjal, miniräknare, Instruktionsrepertoar för 8086 (utdelas), Lathund, Pacific C

Läs mer

F6: I/O hantering. Typer av I/O i ett datorsystem. Protokoll för synkronisering. Drivrutiner. Memory mapped Port mapped. Polling Timed Interrupt DMA

F6: I/O hantering. Typer av I/O i ett datorsystem. Protokoll för synkronisering. Drivrutiner. Memory mapped Port mapped. Polling Timed Interrupt DMA F6: I/O hantering Typer av I/O i ett datorsystem Memory mapped Port mapped Protokoll för synkronisering Polling Timed Interrupt DMA Drivrutiner 1 Memory mapped I/O enheter avkodas precis som ett minne

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

Vad händer när man kör ett program? Program och processer. Funktionsanrop. Avsluta programmet

Vad händer när man kör ett program? Program och processer. Funktionsanrop. Avsluta programmet Vad händer när man kör ett program? Program och processer När man kompilerar ett program och sedan länkar ihop det så stoppar länkaren in lite extra kod i programmet. Det är denna kod som i sin tur anropar

Läs mer

Lektion 4 - SMD006/SMD117

Lektion 4 - SMD006/SMD117 Lektion 4 - SMD006/SMD117 Fredrik Bengtsson LTU bson@sm.luth.se February 24, 2002 Fredrik Bengtsson 1 Lektion 4 - översikt C och C-kärnan Drivrutiner - allmänt Kommunikation med hårdvara Drivrutiner -

Läs mer

Lab 7, 48 steg till ett bättre liv i Unix-labbet

Lab 7, 48 steg till ett bättre liv i Unix-labbet Lab 7, 48 steg till ett bättre liv i Unix-labbet Urban Liljedahl 13 december 2002 Instruktioner Mål Krav Utveckla förmågan att söka kunskap med hjälp litteratur och andra källor. Utveckla förmågan att

Läs mer

Datorsystemteknik DAVA14 Föreläsning 10

Datorsystemteknik DAVA14 Föreläsning 10 Datorsystemteknik DAVA14 Föreläsning 10 Från källkod till bitar Samspelet mellan program och hårdvara Med bilder från Mats Brorsson, Datorsystem: Program och maskinvara, studentlitteratur 1999 Assemblatorn

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Avancerad pekskärmsteknik utvecklad för butiker och restauranger. IBM 4695 Point-of-Sale Distributed/Integrated Touch-terminal

Avancerad pekskärmsteknik utvecklad för butiker och restauranger. IBM 4695 Point-of-Sale Distributed/Integrated Touch-terminal Avancerad pekskärmsteknik utvecklad för butiker och restauranger IBM 4695 Point-of-Sale Distributed/Integrated Touch-terminal 4695 Nyckelfakta Konstruerad för butiker och restauranger Pekterminalerna 4695

Läs mer

Information Coding / Computer Graphics, ISY, LiTH CUDA. En lösning för generella beräkningar. En introduktion: Programmingsmodell och språk

Information Coding / Computer Graphics, ISY, LiTH CUDA. En lösning för generella beräkningar. En introduktion: Programmingsmodell och språk CUDA En lösning för generella beräkningar. En introduktion: Programmingsmodell och språk Minnesareor och minnesaccess Delat minne Exempel CUDA = Compute Unified Device Architecture Utvecklat av NVidia

Läs mer

IT för personligt arbete F5

IT för personligt arbete F5 IT för personligt arbete F5 Datalogi del 1 DSV Peter Mozelius 1 En dators beståndsdelar 1) Minne 2) Processor 3) Inmatningsenheter 1) tangentbord 2) scanner 3) mus 4) Utmatningsenheter 1) bildskärm 2)

Läs mer

Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se

Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se Mål Så enkelt som möjligt: låg tröskel Ett riktigt programmeringsspråk: inget tak Roliga uppgifter som går

Läs mer

Generell säkerhet. Loggning - Hur mycket ska man logga? Inloggningsrutinerna i Unix. Loggning fortsättning

Generell säkerhet. Loggning - Hur mycket ska man logga? Inloggningsrutinerna i Unix. Loggning fortsättning Generell säkerhet Här finns det inga direkta rätt eller fel. Snarare saker man bör tänka på när man implementerar ett program. Kort sagt: Efter att du kommit på hur du tänkt göra, sov på saken och tänk

Läs mer

Du kan även lyssna på sidorna i läroboken: Teknik direkt s Lyssna gör du på inläsningstjänst.

Du kan även lyssna på sidorna i läroboken: Teknik direkt s Lyssna gör du på inläsningstjänst. Datorn När du har läst det här avsnittet skall du: känna till datorns historia kunna vilka tekniker man använder för att ta kontakt idag kunna reflektera kring fördelar och nackdelar med modern kommunikationsteknik

Läs mer

Ladda upp filer fra n PLC till PC

Ladda upp filer fra n PLC till PC Supportdokument Ladda upp filer fra n PLC till PC Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_Ladda upp filer från.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Installation

Läs mer

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie 1.Introduktion 1.1 Inledning Den senaste trenden inom IT-världen är cloud computing (molntjänster). Molntjänster har uppnått stor popularitet både hos IT-chefer och ekonomichefer inom stora företag. Molntjänster

Läs mer