7,5 högskolepoäng. Operativsystem och Systemarkitektur. IT-Tekniker och Systemarkitekt-programmet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7,5 högskolepoäng. Operativsystem och Systemarkitektur. IT-Tekniker och Systemarkitekt-programmet"

Transkript

1 Operativsystem och Systemarkitektur Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel Tentamen NOS011 IT-Tekniker och Systemarkitekt-programmet 7,5 högskolepoäng Totalt antal poäng på tentamen: 50 poäng För att få respektive betyg krävs: G=28, varav minst 20 på uppgift 1-8 och minst 8 på uppgift 9-15 VG=40, varav minst 20 på uppgift 1-8 och minst 8 på uppgift 9-15 Allmänna anvisningar: Skriv dina svar för uppgift 1-8 på svarsblanketten (se nästa sida) Skriv dina svar för övriga uppgifter på separata blad och lämna in dessa. Rättningstiden är som längst tre veckor Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in. Lycka till! Ansvarig lärare: Håkan Sundell Patrik Hedberg Telefonnummer:

2 Svarsblankett Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Uppgift 1: e) Uppgift 4: Uppgift 7: Uppgift 2: Uppgift 5: Uppgift 8: Uppgift 3: Uppgift 6: Observera: Det minimala resultatet på uppgift 1 till 8 är 20 poäng. Om detta inte uppnås, kommer inte uppgift 9-15 att beaktas och automatiskt få 0 poäng. Det minimala resultatet på uppgift 9 till 15 är dessutom 8 poäng för godkänd tentamen. 2

3 1. Svara med något av de angivna alternativen på följande frågor. (a) Om man beskriver en instruktionscykel (eng. Instruction Cycle) som bestående av en Fetch cycle och en Execution cycle så fattas det ändå en för att det skall bli en bra beskrivning? i. Supervisor cycle ii. Interpretation cycle. iii. User cycle. iv. Interrupt cycle. (b) I en modern processors register (eng. Register) lagras främst? i. Temporära värden. ii. Statiska värden. iii. Dynamiska värden. iv. Långlivade värden. (c) Ett arbetsläge i processorn som möjliggör att vanliga program hindras från att kunna ändra i operativsystemets kärna, är? i. Exception mode. ii. Kernel mode. iii. Supervisor mode. iv. User mode. (d) Under ett normalt operativsystem sker åtkomst till systemets hårdvara av ett användarprogram via? i. Avbrott (eng. Interrupts). ii. Systemanrop (eng. System calls). iii. Maskinkodsinstruktioner (eng. Machine Code Instructions) för I/O. iv. Minnesmappad (eng. Memory Mapped) I/O. (e) För att möjliggöra en snabb processor att verkligen kunna jobba effektivt, används för att snabba på överföringen av data till och från processorn? i. Volatile Memory. ii. Cache Memory. iii. Virtual Memory. iv. Secondary Storage. (5p) 3

4 2. Svara med något av de angivna alternativen på följande frågor. (a) När en PC-dator startar är det första programmet som körs? i. OS Kernel. ii. Basic Input/Output System (BIOS). iii. Boot sector. iv. Master boot record (MBR). (b) Den första åtgärden vid installation av ett operativsystem på en ny hårddisk är oftast? i. Partitionering. ii. Formattering. iii. Konfigurering av RAID. iv. Konfigurering av bootsektorn. (c) För att kunna göra en fjärrinstallation (eng. Remote Installation) av ett operativsystem krävs att klientdatorerna stödjer? i. Preboot Execution Environment (PXE). ii. New Technology File System (NTFS). iii. Domain Network Services (DNS). iv. Windows Deployment Services (WDS). (d) När själva operativsystemet startar är det första programdelen från filsystemet som läses in och exekveras? i. OS Kernel. ii. BIOS. iii. Boot sector. iv. Master boot record (MBR). 4

5 3. Svara med något av de angivna alternativen på följande frågor. (a) Ett program kan få tillgång till mer exekveringskraft än en processor från operativsystemets schemaläggare genom att tillämpa? i. Virtuellt minne (eng. Virtual memory). ii. Multitrådning (eng. Multithreading). iii. Virtuell maskin (eng. Virtual machine). iv. Objektorientering (eng. Object orientation). (b) Ett operativsystem håller reda på vilka processer och trådar som väntar på en händelse (eng. Event) för att sedan kunna köras på en processor, via en? i. Ready Queue. ii. Pause Queue. iii. Blocked Queue. iv. Preemption Queue. (c) Operativsystemets gränssnitt för åtkomst och hantering av filsystem kan gentemot periferienheter som exempelvis diskar beskrivas i termer av? i. Logisk (eng. Logical) I/O och Fysisk (eng. Physical) I/O ii. Open och Close. iii. Seek, Read och Write. iv. File allocation table och Directory. (d) Det huvudsakliga filsystemet för senaste versioner av Windows är? i. RAID ii. FAT. iii. NTFS. iv. FAT32. 5

6 4. Svara med något av de angivna alternativen på följande frågor. (a) En logisk uppdelning av ett nätverk där vissa datorer utgör en mer central roll än andra i kommunikationshänseende kallas för? i. Client/Server Network. ii. Local Area Network (LAN). iii. Peer-to-Peer Network. iv. Wide Area Network (WAN). (b) Den logiska tillhörigheten hos en grupp datorer som använder Windows Server kallas för? i. Homegroup. ii. Workgroup. iii. Subnet. iv. Domain. (c) En programrutin som tillhandahåller en specifik funktion till andra program kallas? i. Server. ii. Tjänst (eng. Service). iii. Mellanprogramvara (eng. Middleware). iv. Protokoll. (d) Huvuddelen av Windows Server som styr hur ett system av datorer i ett nätverk skalla vara logiskt uppdelat och fungera kallas? i. Service Control Manager (SCM). ii. Internet Information Services (IIS). iii. Active Directory. iv. MSConfig. 6

7 5. Svara med något av de angivna alternativen på följande frågor. (a) Autentisering (eng. Authentication) utgörs i huvudsak av? i. Konfidentiellitet (eng. Confidentiality), Integritet (eng. Integrity) och Tillgänglighet (eng. Availability). ii. Skydd (eng. Protection) och Fångande (eng. Interception). iii. Identifiering (eng. Identification) och Kontroll (eng. Verification). iv. Tillåtelse (eng. Permission) och Rättigheter (eng. Rights). (b) Principen om minsta privilegier (eng. Least Privilege) innebär att? i. Användare och System inte skall ha mer privilegier än vad som precis krävs för uppgiften. ii. Användare inte skall ha mer privilegier än vad som precis krävs för uppgiften. iii. Program, Användare och System inte skall ha mer privilegier än vad som precis krävs för uppgiften. iv. Användare skall ha minst de privilegier som precis krävs för uppgiften. (c) Säkerhetskontrollen för åtkomst till resurser i Windows är i huvudsak baserade på begreppen? i. Threats and Security. ii. Roles and Inheritance. iii. Allowance and Denial. iv. Permission and Rights. (d) Från och med Windows Vista infördes en ny betydande säkerhetsfunktion som kallas för? i. Remote User Policy. ii. User Account Protection. iii. Windows Update. iv. Authenticated Users Permission. 7

8 6. Svara med något av de angivna alternativen på följande frågor. (a) Windows Registry är uppbyggt av? i. Flera Bins där varje Bin är en vanlig fil under "SystemRoot\Config". ii. Flera Hives där varje Hive är en speciell fil, kopplade till virtuellt minne. iii. Flera Hives där varje Hive är en vanlig fil under "SystemRoot\Config". iv. Flera Bins där varje Bin är en speciell fil, koppade till virtuellt minne. (b) Konfiguration specifikt per användare för alla lokalt registrerade användare på en viss dator ligger i Registry under huvudnyckeln? i. HKEY_ALL_USERS. ii. HKEY_CURRENT_USER. iii. HKEY_LOCAL_MACHINE. iv. HKEY_USERS. (c) För att underlätta repetitiv administration kan man i nuvarande versioner av Windows skapa skript-filer som innehåller en lista av kommandon, som kallas? i. Batchfiler, har filändelsen ".BAT", och interpreteras av "cmd.exe". ii. Registerfiler, har filändelsen ".REG", och interpreteras av "cmd.exe". iii. Batchfiler, har filändelsen ".BAT", och interpreteras av "command.com". iv. Installationsfiler, har filändelsen ".INS", och interpreteras av "command.com".. (d) Med hjälp av så kan man centralt administrera så att applikationer automatiskt blir installerade för vissa användare? i. Windows Installer och Active Directory. ii. Control Panel - Add New Programs och Active Directory. iii. Windows Installer och Control Panel - Add New Programs. iv. Computer Management och Connect To Another Computer. 8

9 7. Svara med något av de angivna alternativen på följande frågor. (a) Standarden möjliggör utveckling av applikationer som kan fås att fungera på olika UNIX och Linux-system? i. POSIX. ii. GNU. iii. USENIX. iv. BSD. (b) Basgränssnittet för att starta program och göra konfigurationer är i Linux? i. Fönsterhanteraren (eng. Window Manager). ii. Filsystemet (eng. File System). iii. Kommandoraden (eng. Command Line). iv. Enhetshanteraren (eng. Device Manager). (c) I de flesta Linuxdistributioner kan installation av systemapplikationer administreras med en? i. Kontrollpanelen (eng. Control Panel). ii. Installationsprogram (eng. Installation Program). iii. Starthanterare (eng. Boot Manager). iv. Pakethanterare (eng. Package Manager). (d) Konfigurationsfiler för systeminställningar i Linux ligger normalt i mappen? i. /etc. ii. /usr. iii. /bin. iv. /local. 9

10 8. Svara med något av de angivna alternativen på följande frågor. (a) Program konstruerade med hjälp av Win32 API kan inte köras på operativsystemet? i. Windows 98. ii. MS-DOS. iii. Windows NT. iv. Windows ME. (b) Windows 98 är i grunden baserat på samma bas som operativsystemet? i. Windows NT. ii. MS-DOS. iii. CP/M. iv. VAX/VMS. (c) Antalet olika versioner av Windows 7 med olika tänkta marknadssegment är i huvudsak stycken? i. 1. ii. 2. iii. 6. iv. 12. (d) En ny och betydande egenskap med Mac OS X jämfört med tidigare versioner av Apples operativsystem är att? i. Huvudplattformen har gått från PowerPC till Intel-baserade datorer. ii. Huvudplattformen har gått från Intel till PowerPC-baserade datorer. iii. Huvudplattformen har gått från Motorola till PowerPC-baserade datorer. iv. Huvudplattformen har gått från PowerPC till ARM-baserade datorer. 10

11 Uppgift 9 (2 poäng) Nämn två syften, eller anledningar, med en genomtänkt IS-arkitektur. Uppgift 10 (2 poäng) Definiera begreppet arkitekturstrategi. Uppgift 11 (2 poäng) Inom SOA-konceptet finns ett antal grundläggande principer. Återanvändning av tjänster (services) är en sådan princip. Nämn ytterligare två grundläggande principer. Uppgift 12 (2 poäng) Vad är det absolut mest grundläggande inom Information Resource Management respektive inom Verksamhetsbaserad systemstrukturering? Uppgift 13 (2 poäng) Definiera begreppet informationssystemarkitektur. Uppgift 14 (3 poäng) Beskriv kortfattat inriktning/fokus för en IS-strategi respektive en IT-strategi. Uppgift 15 (4 poäng) Det finns ett antal generella krav som kan ställas på ett informationssystem, som också kan ses som generella krav på en informationssystemarkitektur. Nämn två sådana generella krav och beskriv innebörden av respektive krav. 11

Analys av loggar vid intrång i Windows NT

Analys av loggar vid intrång i Windows NT Datavetenskap Andreas Skoglund och Kristin Berg Analys av loggar vid intrång i Windows NT Examensarbete, C-nivå 2002:27 Analys av loggar vid intrång i Windows NT Andreas Skoglund och Kristin Berg 2002

Läs mer

Operativsystem Linux - Ubuntu 8.04 Jesper Nilsson

Operativsystem Linux - Ubuntu 8.04 Jesper Nilsson UBUNTu Operativsystem Linux - Ubuntu 8.04 Jesper Nilsson förord Tanken när jag började skriva denna bok var att skapa ett läromedel till kursen operativsystem Linux som skulle fokusera på distributionen

Läs mer

Femte Generationens Operativsystem

Femte Generationens Operativsystem Femte Generationens Operativsystem Fredrik Tolf 22 november 2004 Sammanfattning I ett års tid har jag utformat planer på hur man bör bygga ett operativsystem, som jag anser är bättre

Läs mer

FRAMTIDENS OPERATIVSYSTEM?

FRAMTIDENS OPERATIVSYSTEM? INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIK Handelshögskolan vid Göteborgs universitet FRAMTIDENS OPERATIVSYSTEM? Syftet med denna uppsats är att beskriva Linux operativsystem. Linux är ett ungt gratis operativsystem

Läs mer

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna)

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) Vilket operativsystem är bäst på användarnas maskiner? Hur kan jag som administratör få klientdatorerna att bli mindre osäkra? Detta är ett par de

Läs mer

Operativsystemsintroduktion

Operativsystemsintroduktion Operativsystemsintroduktion Kursmaterial v1.1 1 Introduktion OS... 3 Introduktion... Fel! Bokmärket är inte definierat. Operativsystemets delar... 4 Operativsystemets funktioner... 6 Operativsystemshistoria...

Läs mer

24 Användarrättigheter//User Rights

24 Användarrättigheter//User Rights 24 Användarrättigheter//User Rights Vad är användarrättigheter//user rights Användarrättigheter är grundläggande privilegier, såsom rättigheten att sitta ned framför och logga in på en viss Windows NT-dator

Läs mer

Solaris PC NetLink Administrationshandbok

Solaris PC NetLink Administrationshandbok Solaris PC NetLink Administrationshandbok Lägg märke till att vissa versioner av PC NetLink kallas SunLink Server både i dokumentationen och själva programvaran. 901 San Antonio Road Palo Alto,, CA 94303-4900

Läs mer

Dator och Nätverksteknik V2012 ARBETSBOK DATOR OCH NÄTVERKSTEKNIK. Thelin Läromedel. www.skolportalen.se. Läromedel för GY2011. Jan-Eric Thelin 2012

Dator och Nätverksteknik V2012 ARBETSBOK DATOR OCH NÄTVERKSTEKNIK. Thelin Läromedel. www.skolportalen.se. Läromedel för GY2011. Jan-Eric Thelin 2012 DATOR OCH NÄTVERKSTEKNIK Dator och Nätverksteknik V2012 ARBETSBOK Läromedel för GY2011 Jan-Eric Thelin 2012 ISBN: 978-91-7379-184-7 Thelin Läromedel www.skolportalen.se FÖRORD Detta är Arbetsboken i Dator

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys och uppbyggnad av ny servermiljö för affärssystemet FAS. Simon Widqvist Erik Ohlsson 2013. Högskoleexamen Datornätverk

EXAMENSARBETE. Analys och uppbyggnad av ny servermiljö för affärssystemet FAS. Simon Widqvist Erik Ohlsson 2013. Högskoleexamen Datornätverk EXAMENSARBETE Analys och uppbyggnad av ny servermiljö för affärssystemet FAS Simon Widqvist Erik Ohlsson 2013 Högskoleexamen Datornätverk Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

åt nätverket. begrepp: 02 Beskriv följande MAC-adressen några En hårdvara som finns 06 Skriv 192. 168.1.7

åt nätverket. begrepp: 02 Beskriv följande MAC-adressen några En hårdvara som finns 06 Skriv 192. 168.1.7 1 Nätverkskomponenter 01 Hur många klienter består världens minsta nätverk av och varför? Två, ensam bildar man inget nätverk. 02 Beskriv följande begrepp: Klient: De datorer på ett nätverk som inte är

Läs mer

DB2. Komma igång med installation och administration av DB2 i Linux och Windows. DB2 version 9 GC14-0102-00

DB2. Komma igång med installation och administration av DB2 i Linux och Windows. DB2 version 9 GC14-0102-00 DB2 DB2 version 9 för Linux, UNIX och Windows Komma igång med installation och administration av DB2 i Linux och Windows GC14-0102-00 DB2 DB2 version 9 för Linux, UNIX och Windows Komma igång med installation

Läs mer

Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram

Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0,

Läs mer

HP Jetdirects skrivarservrar

HP Jetdirects skrivarservrar HP Jetdirects skrivarservrar Administratörshandbok (inbyggd programvara V.36) 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Inga delar av detta dokument får kopieras, mångfaldigas eller översättas

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

PROJEKTRAPPORT O-RINGEN 2010

PROJEKTRAPPORT O-RINGEN 2010 PROJEKTRAPPORT O-RINGEN 2010 Författare: Martin Andersson JTH DD08 Erik Berggren JTH DD08 Henrik Hagstedt JTH DD08 Henrik Johansson JTH DD08 Björn Lindén JTH DD08 Björn Nygren JTH DD08 Tim Olsson JTH DD08

Läs mer

Boolware Handbok drift. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com

Boolware Handbok drift. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com Boolware Handbok drift SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com Copyright 2001-2015 Softbool AB. All rights reserved. All Softbool products are trademarks or registered trademarks of Softbool AB. Other

Läs mer

Installationsguide för Debian GNU/Linux

Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Copyright 2004 2015 Debian Installer-teamet Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner för Debian GNU/Linux

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk

Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk Gustaf Forsman Daniel Hult EXAMENSARBETE 2008 Datateknik Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk Implementation of 802.1x in wired computer networks

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

Grundkunskap i Slackware Linux. (Slackware Linux Essentials)

Grundkunskap i Slackware Linux. (Slackware Linux Essentials) Grundkunskap i Slackware Linux. (Slackware Linux Essentials) Officiell handledning till Slackware Linux. av David CANTRELL, Logan JOHNSON och Chris LUMENS. Översättning av Erik JONSSON. Lättversion utan

Läs mer

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Linux Mint 14 Nadia Svensk version: Zwopper och Jan-Olof Sidan 1 av 30 Innehållsförteckning INTRODUKTION TILL LINUX MINT... 3 Historia...3 Syfte...3 Versionsnummer

Läs mer

Planering av rollbaserade mapprättigheter i Windows-miljö. Jan Bergman

Planering av rollbaserade mapprättigheter i Windows-miljö. Jan Bergman Planering av rollbaserade mapprättigheter i Windows-miljö Jan Bergman Examensarbete för Tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Informationsbehandling Raseborg 2014 EXAMENSARBETE Författare: Jan

Läs mer

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst?

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? 2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? Innan jag kan besvara frågan om vilket som är bäst av arbetsgrupp och Windows NT-domän (det rätta svaret är för övrigt: det beror på) behöver vi

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

En prestanda- och funktionsanalys av Hypervisors för molnbaserade datacenter

En prestanda- och funktionsanalys av Hypervisors för molnbaserade datacenter En prestanda- och funktionsanalys av Hypervisors för molnbaserade datacenter Examensarbete 15hp - Högskoleingenjörsexamen i datateknik, 180hp Robin Bard Simon Banasik Malmö högskola - Teknik och samhälle

Läs mer

Officiell Användarguide

Officiell Användarguide Officiell Användarguide Linux Mint 17.2 Cinnamon Edition Sid 1 av 45 Innehållsförteckning INTRODUKTION TILL LINUX MINT... 4 HISTORIK...4 SYFTE...4 VERSIONSNUMMER OCH KODNAMN...5 UTGÅVOR...6 OM DU BEHÖVER

Läs mer

Fjärrinstallation och IT-administration på distans

Fjärrinstallation och IT-administration på distans Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Fjärrinstallation och IT-administration på distans Jukka Kovalainen Mikael Jansson Juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, C Datavetenskap

Läs mer