Reservföreläsningen inställd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reservföreläsningen inställd"

Transkript

1 Reservföreläsningen inställd n Reservtiden (fredag 10 mars kl 13-15) är en reservtid, ställs nu in eftersom inte något oförutsett hänt Operativsystem, Mats Björkman, MDH 1

2 Labredovisningar n Labbar som inte kommer in under den nuvarande perioden har nya chanser i samband med omtentaperioderna i juni resp. augusti Operativsystem, Mats Björkman, MDH 2

3 Gamla tentor n n n Ytterligare en gammal tenta upplagd Inga facit Fråga! Operativsystem, Mats Björkman, MDH 3

4 Operativsystem - input/output, skydd, virtualisering Mats Björkman

5 Innehåll i boken n I/O kapitel 5 ( , översiktligt) n Skydd kapitel 9 ( ) n Virtualisering kapitel (4:e), 8.3 (3:e) Operativsystem, Mats Björkman, MDH 5

6 Lärandemål, I/O n Typer av I/O-enheter n Character, Block & Special n Separat eller minnesmappad I/O n Typer av I/O-programmering n Programmerad, interrupt-driven & I/O genom DMA n I/O-abstraktionsskikt Operativsystem, Mats Björkman, MDH 6

7 Varför I/O? 7

8 Kontroll av periferienheter En I/O-enhet består typiskt av: 1. En mjukvarukontrollerad del (styrenhet, device controller) 2. En hårdvarudel (själva enheten) Disk Disk Printer DVD CPU Memory Disk controller Printer controller DVD controller System bus Operativsystem, Mats Björkman, MDH 8

9 Operativsystem, Mats Björkman, MDH 9

10 I/O-kontroll n Varje I/O-enhet har ett eller flera register som används för styrning eller in- och utmatning n Processorn interagerar med I/Oenheten genom att läsa och skriva från/ till dessa register Operativsystem, Mats Björkman, MDH 10

11 Kontrollregister och dataregister n Många I/O-enheter har separata register för kontroll av enheten respektive för att läsa/skriva data från/ till enheten Operativsystem, Mats Björkman, MDH 11

12 I/O-enheter I/O enheter kan vara av flera olika typer: n n Block devices Character devices Det finns en del enheter (special devices) som är varken eller, exempelvis: n Klocka som genererar timer-avbrott Operativsystem, Mats Björkman, MDH 12

13 Block devices n Data till och från block devices hanteras i block som kan adresseras n Hårddisk är typexemplet Operativsystem, Mats Björkman, MDH 13

14 Character devices n Skickar/tar emot en ström av tecken (characters) n Exempel: Tangentbord, mus, nätverkskort, skrivare n Fungerar inte som permanentlagring Operativsystem, Mats Björkman, MDH 14

15 Special devices n Hanterar något annat än data n Typexemplet: Hårdvarutimer för avbrottsgenerering n Här finns bara kontrollregister: för att sätta tiden för timeravbrott n Det enheten gör är att generera ett avbrott efter angiven tid Operativsystem, Mats Björkman, MDH 15

16 Separat eller minnesmappad I/O Alla I/O-styrenheter har en uppsättning register som används för kommunikation med CPU:n. Dessa register kan antingen vara separata (I/O-mappade) eller mappade i minnet (minnesmappade) I/O registers Memory space Memory space I/O registers Separat Minnesmappad Operativsystem, Mats Björkman, MDH 16

17 I/O-mappad I/O n Fördel: Många I/O-enheter är inte minne! n Nackdel: Kräver specialinstruktioner för access (exv. IN och OUT i x86), ofta inte tillgängligt från högnivåspråk Operativsystem, Mats Björkman, MDH 17

18 Minnesmappad I/O n Fördel: Kan använda vanliga minnesinstruktioner för access n Kan använda virtuellminnesskyddet för att skydda I/O-enheterna n Nackdel: Behöver sätta minnet till ocachebart för att få rätt beteende Operativsystem, Mats Björkman, MDH 18

19 I/O-programvara Tre principiella sätt att implementera I/O i programvara: n n n Programmerad I/O (pollning, busy waiting) Interrupt-driven I/O I/O via Direct Memory Access (DMA) SYNCHRONOUS ASYNCHRONOUS Exempel: Fest med gäster Exempel: Skriva på skrivare Operativsystem, Mats Björkman, MDH 19

20 Programmerad I/O copy_from_user(usr_buffer &p, &count); for(i=0;i<count;i++) { while(*printer_status_reg!=ready){} *printer_data_register=p[i]; } return_to_user(); Operativsystem, Mats Björkman, MDH 20

21 Programmerad I/O forts. Fördelar: n Lätt att programmera och förstå Nackdelar: n Använder CPU:n vid väntan på I/O (busy waiting) Operativsystem, Mats Björkman, MDH 21

22 Interrupt-driven I/O - 1 copy_from_user(usr_buffer &p, &count); while(*printer_status_reg! =READY){} for(i=0;i<count;i++) { } *printer_data_register=p[i]; block_and_schedule(); return_to_user(); acknowledge_interrupt(); unblock_user(); return_from_interrupt(); Operativsystem, Mats Björkman, MDH 22

23 Interrupt-driven I/O - 1 forts. Fördelar: n Programmet blockeras i väntan på I/O Nackdelar: n Mer komplext och svårprogrammerat n CPU:n får (alltför) många interrupts n Processen skeduleras för varje skrivning Operativsystem, Mats Björkman, MDH 23

24 Interrupt-driven I/O - 2 copy_from_user(usr_buffer &p, &count); while(*printer_status_reg!=ready){} *printer_data_reg=p[0]; block_and_schedule(); return_to_user(); acknowledge_interrupt(); if(count==0) unblock_user(); else { *printer_data_reg=p[i]; count--; i++; } return_from_interrupt(); Operativsystem, Mats Björkman, MDH 24

25 Interrupt-driven I/O - 2 forts. Fördelar: n Programmet blockeras i väntan på I/O n Slipper skedulera processen för varje skrivning Nackdelar: n Komplext och svårprogrammerat n CPU:n får (alltför) många interrupts n Problem om för mycket kod i interruptrutinen Operativsystem, Mats Björkman, MDH 25

26 I/O genom DMA copy_from_user(usr_buffer &p, &count); setup_dma_controller(p,count, ); block_and_schedule(); return_to_user(); acknowledge_interrupt(); unblock_user(); return_from_interrupt(); Operativsystem, Mats Björkman, MDH 26

27 Direct Memory Access (DMA) CPU DISK CONTROLLER MEMORY! Registers that! can be read and written by the CPU CPU DISK CONTROLLER DMA CONTROLLER MEMORY SYSTEM BUS! Address: Count: SYSTEM BUS Operativsystem, Mats Björkman, MDH 27

28 Fördelar: I/O genom DMA forts. n Programmet blockeras i väntan på I/O n Endast ett interrupt när allt är klart Nackdelar: n Behöver ha DMA-hårdvara (eller DMA-kapabla periferienheter) n Behöver sätta upp DMA-controllern n Måste hantera cachekonsistens! Operativsystem, Mats Björkman, MDH 28

29 Direct Memory Access (DMA) CPU DISK CONTROLLER MEMORY Cache! Registers that! can be read and written by the CPU CPU DISK CONTROLLER DMA CONTROLLER MEMORY SYSTEM BUS Cache! Address: Count: SYSTEM BUS Operativsystem, Mats Björkman, MDH 29

30 I/O genom DMA forts. Cachekonsistensproblemet: n Vi måste se till att inte processorn använder cachat gammalt data efter det att DMA:n har genomfört flyttningen av data! Operativsystem, Mats Björkman, MDH 30

31 I/O - abstraktionsskikt Vanliga användare vill slippa alltför låg nivå på I/Ohanteringen Vi behöver abstraktioner som ger: n n n n Ett oberoende av enheternas fysiska egenheter Uniform namngivning Felhantering så nära hårdvaran som möjligt Ett synkront utseende på asynkrona enheter Operativsystem, Mats Björkman, MDH 31

32 I/O abstraktionsskikt forts. Dessa krav kan uppfyllas genom fyra abstraktionsskikt: Användarprogram Enhetsoberoende operativsystemsrutiner Drivrutiner Interrupthanterare H Å R D V A R U P L A T T F O R M Operativsystem, Mats Björkman, MDH 32

33 Användarprogram Användarprogram Enhetsoberoende operativsystemsrutiner Drivrutiner Interrupthanterare Användarprogram kommer åt I/O-operationer genom systemanrop till biblioteksrutiner, som: n n n write(); read(); m.m. I/O på användarnivå innehåller också formatering och buffring: n printf(format string, list of expressions); H Å R D V A R U P L A T T F O R M Operativsystem, Mats Björkman, MDH 33

34 Användarprogram Enhetsoberoende operativsystemsrutiner Enhetsoberoende n Namngivning n Skydd Drivrutiner Interrupthanterare H Å R D V A R U P L A T T F O R M n Buffring n Allokering / Blockering A program that reads a file as input should be able to read a file on a floppy disk, a hard disk or a DVD without having to modify the program for each different device. - Tanenbaum Operativsystem, Mats Björkman, MDH 34

35 Drivrutiner Användarprogram Enhetsoberoende operativsystemsrutiner Drivrutiner Interrupthanterare En drivrutin: H Å R D V A R U P L A T T F O R M Den del av den I/O-hanterande programvaran som är beroende av den fysiska enheten separeras ofta från de delar som är enhetsoberoende. Den enhetsberoende delen brukar kallas drivrutin eller device driver. n Tolkar högnivåkommandon från övre skikt n Ser till att dessa utförs genom att ge enhetsspecifika kommandon till enheten via dess kontrollregister Drivrutiner exekverar i kernel mode, så de är mycket känsliga för fel Operativsystem, Mats Björkman, MDH 35

36 Interrupthanterare Användarprogram Enhetsoberoende operativsystemsrutiner Drivrutiner Interrupthanterare H Å R D V A R U P L A T T F O R M Interrupthanteraren tar hand om det praktiska i hanteringen mellan hårdvaruplattformen och drivrutinerna Operativsystem, Mats Björkman, MDH 36

37 I/O abstraktionsskikt, summering Användarprogram Enhetsoberoende operativsystemsrutiner Drivrutiner Interrupthanterare Gör I/O-anrop, formaterar I/O, buffring Namngivning, skydd, blockering, allokering Styr enheten via register, kontrollerar status Väcker upp drivrutinen när I/O är klar H Å R D V A R U P L A T T F O R M Utför den egentliga I/O-operationen Operativsystem, Mats Björkman, MDH 37

38 Lärandemålen I/O igen n Typer av I/O-enheter n Character, Block & Special n Separat eller minnesmappad I/O n Typer av I/O-programmering n Programmerad, interrupt-driven & I/O genom DMA n I/O-abstraktionsskikt Operativsystem, Mats Björkman, MDH 38

39 Lärandemål skydd n Skydd i ett operativsystem n Accessmatrisen n Accesskontrolllistor n Capabilities Operativsystem, Mats Björkman, MDH 39

40 Skydd i ett operativsystem n Vi har tidigare talat om: n Skydd mellan process och OS n Skydd mellan processer n Skydd för filer Operativsystem, Mats Björkman, MDH 40

41 Skydd i ett operativsystem n Mål för skydd: n Konfidentialitet obehöriga skall inte komma åt data n Dataintegritet obehöriga skall inte kunna manipulera data n Autenticering - Är du verkligen du? n Tillgänglighet obehöriga skall inte kunna hindra rättmätiga från att använda systemet Operativsystem, Mats Björkman, MDH 41

42 Skydd i ett operativsystem n Skyddsmekanismer: n Konfidentialitet kryptering, autenticering n Dataintegritet kryptogr. checksummor n Autenticering - lösenord, certifikat n Tillgänglighet skydd mot DoS (svårt) Operativsystem, Mats Björkman, MDH 42

43 Modell av OS-skydd Operativsystem, Mats Björkman, MDH 43

44 Skydd i ett operativsystem n Generellt sett måste OS:et för varje objekt i systemet (exv. process, fil, ) ha en policy för vem som får accessa objektet Operativsystem, Mats Björkman, MDH 44

45 Accessmatrisen n Accessmatrisen är en abstraktion som innehåller accessrättigheter för alla objekt i systemet Operativsystem, Mats Björkman, MDH 45

46 Accessmatrisen Operativsystem, Mats Björkman, MDH 46

47 Accessmatrisen n För domän, tänk bokens exempel från UNIX: n Rättigheter till filer i UNIX sätts utgående från ägarens User-ID och Grupp-ID n Paret User-ID + Grupp-ID utgör en domän, för varje fil finns specat vilka rättigheter en process med en viss User- ID + Grupp-ID har Operativsystem, Mats Björkman, MDH 47

48 Accessmatrisen n Accessmatrisen blir stor: n alla objekt alla domäner n Väldigt många platser i matrisen blir tomma n Vanligt att spara accessmatrisen på ett mer kompakt sätt Operativsystem, Mats Björkman, MDH 48

49 Accesskontrolllistor (ACL:er) n Accesskontrollistor (ACL:er) är ett sätt att spara accessmatrisen per objekt Operativsystem, Mats Björkman, MDH 49

50 Accesskontrolllistor (ACL:er) n Accesskontrollistor (ACL:er) är ett sätt att spara accessmatrisen per objekt Operativsystem, Mats Björkman, MDH 50

51 Accesskontrolllistor (ACL:er) n En förenklad variant av ACL är precis vad filsystem med accessrättigheter i filattributen har n När ett subjekt (typ en process som har en användare som ägare) vill accessa ett objekt (typ en fil), kontrolleras i objektets accesskontrollista ifall accessen skall tillåtas (vilka rättigheter har processens ägare till filen?) Operativsystem, Mats Björkman, MDH 51

52 Capabilities n Man kan även skiva matrisen på andra ledden och för varje subjekt ange vilka rättigheter subjektet har n Detta kallas capabilities Operativsystem, Mats Björkman, MDH 52

53 Capabilities n Man kan även skiva matrisen på andra ledden och för varje subjekt ange vilka rättigheter subjektet har Operativsystem, Mats Björkman, MDH 53

54 Capabilities n Då hämtas rättighetslistan associerad till subjektet när subjektet vill accessa ett objekt Operativsystem, Mats Björkman, MDH 54

55 Capabilities n För att inte capabilities skall kunna förfalskas krävs särskild hantering av dessa n Ett sätt är att OS:et hanterar och lagrar listorna över capabilities n Ett annat sätt är att använda kryptografiska signaturer (typ certifikat) Operativsystem, Mats Björkman, MDH 55

56 Mer om säkerhet? n Boken 9.5 är en kortintroduktion till kryptografi n Ni som kommer att gå datakommunikationskursen kommer att få en introduktion till nätsäkerhet i den kursen Operativsystem, Mats Björkman, MDH 56

57 Lärandemålen skydd igen n Skydd i ett operativsystem n Skyddsmatrisen n Accesskontrolllistor n Capabilities Operativsystem, Mats Björkman, MDH 57

58 Lärandemål virtualisering n Vad är virtualisering? n Hur åstadkoms virtualisering? Operativsystem, Mats Björkman, MDH 58

59 Virtualisering n OS handlar mycket om virtualisering: n Att ge processer en illusion om att de är ensamma på maskinen n Att ge processer illusionen av att hårdvaran är enkel och oproblematisk Operativsystem, Mats Björkman, MDH 59

60 Virtualisering n Detta kan tas ett steg längre: n Operativsystemet kan vara en del av det system som får illusionen av att vara ensam på hårdvaran n Detta är vad man menar idag med OSvirtualisering Operativsystem, Mats Björkman, MDH 60

61 Virtualisering - historia n Detta gjordes redan för länge sedan: n IBM gjorde detta för sitt System 370, lanserat som VM/370 år 1972 Operativsystem, Mats Björkman, MDH 61

62 Virtualisering VM/370 Operativsystem, Mats Björkman, MDH 62

63 VM/370 n Varje virtuell maskin fick illusionen av att vara ensam på hårdvaran n Ett effektivt sätt att åstadkomma multiprogrammering i något som ursprungligen var ett batchsystem Operativsystem, Mats Björkman, MDH 63

64 VM/370 n Dessutom kunde olika processer välja olika operativsystem n Populärt var att köra OS/360 för att slippa arbetet med att flytta (portera) gamla program till nya hårdvaruplattformar Operativsystem, Mats Björkman, MDH 64

65 VM/370 n Modernare varianter (z/vm) är fortfarande i bruk på IBM-system n Används fortfarande för att kunna köra gamla program på ny hårdvara Operativsystem, Mats Björkman, MDH 65

66 Hypervisors n I modernt språkbruk kallas koden mellan hårdvara och det virtuella operativsystemet ofta hypervisor n Boken delar upp hypervisors i Typ 1 och Typ 2 Operativsystem, Mats Björkman, MDH 66

67 Hypervisor typ 1 n En hypervisor typ 1 fungerar som IBM:s Virtual Machine Monitor: den ger det virtuella operativsystemet (ofta kallat gästoperativsystemet) tillgång till hårdvaran Operativsystem, Mats Björkman, MDH 67

68 VM/370 Operativsystem, Mats Björkman, MDH 68

69 Hypervisor typ 2 n En hypervisor typ 2 använder sig av ett värdoperativsystem i botten n Gästoperativsystemen kör sedan ovanpå värdoperativsystemet Operativsystem, Mats Björkman, MDH 69

70 x Operativsystem, Mats Björkman, MDH 70

71 Typ 1 vs Typ 2 n Typ 1 kan innebära mindre overhead, det virtuella operativsystemet kör nästan direkt på den fysiska hårdvaran n Typ 2 innebär enklare delning av hårdvaruresurser såsom I/O-enheter: värdoperativsystemet har drivrutinerna och kan fördela resurserna mellan gästerna Operativsystem, Mats Björkman, MDH 71

72 Äkta virtualisering vs paravirtualiserng n Äkta virtualisering innebär att gästoperativsystemet är det oförändrade operativsystemet som exekverar n Paravirtualisering innebär att gästoperativsystemet modifierats så att det enklare kan köra på värdsystemet Operativsystem, Mats Björkman, MDH 72

73 Äkta virtualisering vs paravirtualiserng Operativsystem, Mats Björkman, MDH 73

74 Problem med virtualisering n Virtualisering är överkomligt så länge man kör ett gästoperativsystem över en typ 1- hypervisor n I detta fall är det mest en fråga om att översätta till och från hårdvara som kanske inte stöds (exv. MacOS på PC) Operativsystem, Mats Björkman, MDH 74

75 Problem med virtualisering n Problemen uppstår när man antingen har mer än ett gästoperativsystem eller en typ 2-hypervisor som kör på ett värdoperativsystem Operativsystem, Mats Björkman, MDH 75

76 Problem med virtualisering n Problemexempel: En grundläggande uppgift för ett modernt OS är att tillhandahålla virtuellt minne, d.v.s. en mappning från virtuella adresser till fysiskt minne n Vad händer när två (eller flera) OS på samma hårdvara vill sköta det fysiska minnet? Operativsystem, Mats Björkman, MDH 76

77 Virtualisering - minne n Lösning: Ytterligare en nivå av virtualisering n Det som gäst-os:et uppfattar som fysiskt minne är fortfarande virtuellt n En ytterligare översättning från virtuellt fysiskt minne till fysiskt fysiskt minne sker i hårdvaran Operativsystem, Mats Björkman, MDH 77

78 Virtualisering - minne Operativsystem, Mats Björkman, MDH 78

79 Virtualisering mer problem n Samma problem som med minnet gäller för I/O-enheter n Flera operativsystem tror att de är ensamma om I/O-enheterna: hårddisk, tangentbord, display, etc. Operativsystem, Mats Björkman, MDH 79

80 Virtualisering I/O-problem n Det finns lite olika sätt att lösa dessa problem: n I typ 2-system kan allt kanaliseras via värd-os:et, värd-os:et får fördela hårdvaruresurserna mellan gästerna på liknande sätt som mellan processer inom ett OS Operativsystem, Mats Björkman, MDH 80

81 Virtualisering I/O-problem n I typ 1-system krävs någon annan form av virtualisering av I/O-resurserna: n Ett sätt kallas I/O-MMU, då sker översättningar mellan fysiska och virtuella resurser, exv. I/O-adresser n Interrupts: mappning sker mellan de fysiska hårdvarusignalerna och de virtuella signaler gäst-os:en mottar Operativsystem, Mats Björkman, MDH 81

82 Lärandemålen virtualisering igen n Vad är virtualisering? n Hur åstadkoms virtualisering? Operativsystem, Mats Björkman, MDH 82

83 OS-kursen, sammanfattning n OS:et som abstraktion och resurshanterare n Processer och processhantering n Baklås n Minne och minneshantering n Filsystem n I/O, skydd, virtualisering Operativsystem, Mats Björkman, MDH 83

Operativsystem - input/output, skydd, virtualisering

Operativsystem - input/output, skydd, virtualisering Operativsystem - input/output, skydd, virtualisering Mats Björkman 2015-03-12 Lärandemål, I/O n Typer av I/O-enheter n Character, Block & Special n Minnesmappad I/O n Typer av I/O-programmering n Programmerad,

Läs mer

Operativsystem Lektion 1. Lärare. Schema. Kurssajten Finns på adressen. Jan Erik Moström. Set Norman

Operativsystem Lektion 1. Lärare. Schema. Kurssajten Finns på adressen. Jan Erik Moström. Set Norman Operativsystem Lektion 1 1 Lärare jem@cs.umu.se, B449 Lektioner etc Set Norman set@cs.umu.se, NAdv105 Labbar, labhandledning 2 Schema Notera att det finns ändringar i schemat!! Under perioden 1-8 mars

Läs mer

Fö 8: Operativsystem II. Minneshantering. Minneshantering (1) Minneshantering (2) Minneshantering och Virtuelltminne.

Fö 8: Operativsystem II. Minneshantering. Minneshantering (1) Minneshantering (2) Minneshantering och Virtuelltminne. Fö 8: Operativsystem II Minneshantering och Virtuelltminne. Virtuella I/O enheter och Filsystemet. Flerprocessorsystem. Minneshantering Uniprogrammering: Minnet delas mellan operativsystem och användarprogrammet.

Läs mer

DVA315 Operativsystem

DVA315 Operativsystem DVA315 Operativsystem Mats Björkman Mälardalens högskola 2017-01-16 1 Kursen i korthet n Föreläsningar: OS-begrepp och teori n Ser på OS från OS-utvecklarens synvinkel n Inlämningsuppgifter: Programmering

Läs mer

Operativsystem. Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004. Agenda. Slideset 7. Exempel på operativsystem. Operativsystem

Operativsystem. Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004. Agenda. Slideset 7. Exempel på operativsystem. Operativsystem Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004 Mattias Wiggberg Dept. of Information Technology Box 337 SE751 05 Uppsala +46 18471 31 76 Collaboration Jakob Carlström Slideset 7 Agenda Exempel på operativsystem

Läs mer

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie 1.Introduktion 1.1 Inledning Den senaste trenden inom IT-världen är cloud computing (molntjänster). Molntjänster har uppnått stor popularitet både hos IT-chefer och ekonomichefer inom stora företag. Molntjänster

Läs mer

Introduktion till hårdvara, mjukvara och operativsystem

Introduktion till hårdvara, mjukvara och operativsystem Introduktion till hårdvara, mjukvara och operativsystem Grundläggande operativsystem 1DV415 1 1 Lärare Marcus Wilhelmsson Universitetsadjunkt i datavetenskap Linux, UNIX (Solaris, OpenSolaris, Mac OS X),

Läs mer

In- och Utenheter. Fö 3: In/Ut matning och kopplingsstruktur. Några exempel. Egenskaper. In- och Utenheter. Styrning.

In- och Utenheter. Fö 3: In/Ut matning och kopplingsstruktur. Några exempel. Egenskaper. In- och Utenheter. Styrning. Fö 3: In/Ut matning och kopplingsstruktur In- och Utenheter In- och Utenheter. Styrning. I/O-kanalenheter Kopplingsstruktur. Buss. Två huvudsakliga typer av I/O enheter: - Interaktiva. Exempelvis en terminal.

Läs mer

Fö 7: Operativsystem. Vad är ett operativsystem? Målsättning med operativsystem. Styr operativsystemet datorn?

Fö 7: Operativsystem. Vad är ett operativsystem? Målsättning med operativsystem. Styr operativsystemet datorn? Fö 7: Operativsystem Introduktion. Klassificering. Vad är ett operativsystem? Program som kontrollerar andra andra program. Gränssnitt mellan användare och hårdvaran. Kärnan. Historisk översikt. Typeset

Läs mer

Operativsystem. Innehåll. Operativsystemets funktion. Vad är ett OS? Vart hittar men ett OS? OS hanterar processorns resurser

Operativsystem. Innehåll. Operativsystemets funktion. Vad är ett OS? Vart hittar men ett OS? OS hanterar processorns resurser Innehåll Operativsystem Vad är operativsystem och hur fungerar de Vad är ett OS? Syfte Att tillåta flera program att köra samtidigt Att fungera som ett abstraktionslager mot hårdvaran Att hantera olika

Läs mer

DVA315 Operativsystem. Mats Björkman Mälardalens högskola

DVA315 Operativsystem. Mats Björkman Mälardalens högskola DVA315 Operativsystem Mats Björkman Mälardalens högskola 1 Kursen i korthet n Föreläsningar: OS-koncept och teori n Ser på OS från OS- utvecklarens perspek4v n Labbar: Programmering med OS-support n Ser

Läs mer

Operativsystem Introduktion

Operativsystem Introduktion Lärare Operativsystem Introduktion Jan Erik Moström jem+os@cs.umu.se Handledning Kurssajt Finns på www.cs.umu.se/kurser/tdbc33/vt06/ Mattias Linde linde@cs.umu.se Handledning www.cs.umu.se/kurser/tdbc33/vt06/jem

Läs mer

Datorsystem 5. På denna föreläsning skall vi prata om Operativsystem Exempel på tenta (typ fjolårets)

Datorsystem 5. På denna föreläsning skall vi prata om Operativsystem Exempel på tenta (typ fjolårets) Datorsystem 5 På denna föreläsning skall vi prata om Operativsystem Exempel på tenta (typ fjolårets) Vad är ett operativsystem (OS)? Syfte Att tillåta flera program att köra samtidigt Att fungera som ett

Läs mer

System S. Datorarkitektur - en inledning. Organisation av datorsystem: olika abstraktionsnivåer. den mest abstrakta synen på systemet

System S. Datorarkitektur - en inledning. Organisation av datorsystem: olika abstraktionsnivåer. den mest abstrakta synen på systemet Datorarkitektur - en inledning Organisation av datorsystem: olika abstraktionsnivåer System S den mest abstrakta synen på systemet A B C Ett högnivåperspektiv på systemet a1 b1 c1 a2 b3 b2 c2 c3 En mera

Läs mer

Tentamen i ID2206, ID2200 samt IS1350 Operativsystem

Tentamen i ID2206, ID2200 samt IS1350 Operativsystem Tentamen i ID2206, ID2200 samt IS1350 Operativsystem Tisdagen 2014-03-18 kl 09:00-13:00 Examinator: ID2206, ID2200 Robert Rönngren, IS1350 Jim Dowling Hjälpmedel: Inga Tentamensfrågorna behöver inte återlämnas

Läs mer

Lärare. Operativsystem. Handledning. Kurssajt. Schema. Lektioner. Jan Erik Moström

Lärare. Operativsystem. Handledning. Kurssajt. Schema. Lektioner. Jan Erik Moström Lärare Operativsystem Introduktion Jan Erik Moström jem+os@cs.umu.se Handledning Set Norman set@cs.umu.se Handledning Kurssajt Finns på www.cs.umu.se/kurser/tdbc28/vt05/ Innehåller: Schema Allmän info

Läs mer

Hur hänger det ihop med användarkommandon, biblioteksfunktioner och systemanrop?

Hur hänger det ihop med användarkommandon, biblioteksfunktioner och systemanrop? I/O Föreläsning 5 Dagens fråga: Hur hänger det ihop med användarkommandon, biblioteksfunktioner och systemanrop? User space Vanliga program Användarkommandon Kommandon som är inbyggda i kommandotolken

Läs mer

Olika OS. Unix, Linux och Windows. Unix. Unix. En översikt av ett par OS. Titt på hur de gör. Många varianter. Mycket gemensamt. En del som skiljer

Olika OS. Unix, Linux och Windows. Unix. Unix. En översikt av ett par OS. Titt på hur de gör. Många varianter. Mycket gemensamt. En del som skiljer Olika OS En översikt av ett par OS Titt på hur de gör Unix, Linux och Windows Unix Många varianter Mycket gemensamt Unix En del som skiljer Begrepp Hur skapas en process Deamon rocess Föräldrar & barn

Läs mer

Översikt. Datorarkitekturer med operativsystem. Inledning. Inledning

Översikt. Datorarkitekturer med operativsystem. Inledning. Inledning Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON Översikt Inledning Inledning Inledning En processor eller central processing unit (CPU) är enheten som exekverar program i en dator En dator är en maskin

Läs mer

En Von Neumann-arkitektur ( Von Neumann-principen i föreläsning 1) innebär:

En Von Neumann-arkitektur ( Von Neumann-principen i föreläsning 1) innebär: Lösningsförslag för 725G45-tentan 3/11-10 1. Vad menas med Von Neumann-arkitektur? (2p) En Von Neumann-arkitektur ( Von Neumann-principen i föreläsning 1) innebär: Data och instruktioner lagras i samma

Läs mer

Flera processer. Minneshantering. Trashing kan uppstå ändå. Ersätta globalt

Flera processer. Minneshantering. Trashing kan uppstå ändå. Ersätta globalt Flera processer Minneshantering Operativsystem lektion 6 Potentiellt problem: Den sida som plockas bort behöver inte vara den sida som används minst!! Det kan finnas andra processer som inte körs eller

Läs mer

Lösningsförslag till tentamen i IS1350 Operativsystem

Lösningsförslag till tentamen i IS1350 Operativsystem sförslag till tentamen i IS1350 Operativsystem Måndagen 2015-03-16 kl 09:00-13:00 Examinator: IS1350 Jim Dowling Hjälpmedel: Inga Tentamensfrågorna behöver inte återlämnas efter avslutad tentamen. Ange

Läs mer

Dagens OS. Unix, Linux och Windows. Unix. Unix. En översikt av dagens OS Titt på hur de gör. Många varianter Mycket gemensamt. En del som skiljer

Dagens OS. Unix, Linux och Windows. Unix. Unix. En översikt av dagens OS Titt på hur de gör. Många varianter Mycket gemensamt. En del som skiljer Dagens OS En översikt av dagens OS Titt på hur de gör Unix, Linux och Windows Unix Många varianter Mycket gemensamt Unix En del som skiljer Vanliga program, shell, etc System calls Interupts and traps

Läs mer

DVG A06. Operativsystem, mm. Karlstads universitet Datavetenskap. DVG A06 Johan Eklund. Datavetenskap, Karlstads universitet 1

DVG A06. Operativsystem, mm. Karlstads universitet Datavetenskap. DVG A06 Johan Eklund. Datavetenskap, Karlstads universitet 1 DVG A06 Operativsystem, mm DVG A06 Johan Eklund, 1 2 DVG A06 Johan Eklund, 2 Operativsystem - Vad är ett operativsystem? - Hur fungerar det..? - Vad använder vi operativsystemet till? - Vilka olika operativsystem

Läs mer

Minnets komponenter. Digitala System: Datorteknik. Programexekvering. Programexekvering. Enhet för utdata. Enhet för indata CPU.

Minnets komponenter. Digitala System: Datorteknik. Programexekvering. Programexekvering. Enhet för utdata. Enhet för indata CPU. Digitala System: Datorteknik Minnets komponenter ERIK LARSSON Enhet för indata CPU Enhet för utdata Sekundärminne Programexekvering Program i högnivåspråk.. Z:=(Y+X)*3. Kompilator Exekverbart program i

Läs mer

Operativsystem - Filsystem

Operativsystem - Filsystem Operativsystem - Filsystem Mats Björkman 2015-03-09 Administrativt n Extraföreläsning istället för den inställda: torsdag 12/3 kl 8-10 i Pi n Seminarier preliminärt schema ute n 15 minuter per grupp lämna

Läs mer

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering Föreläsning 2 Operativsystem och programmering Behov av operativsystem En dator så som beskriven i förra föreläsningen är nästan oanvändbar. Processorn kan bara ges enkla instruktioner såsom hämta data

Läs mer

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem?

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem? DVG A06 Operativsystem, mm Definition Den del av systemet som hanterar all hårdvara och all mjukvara. Kontrollerar: -alla filer -alla enheter -varje del av minnet -varje ögonblick av processortiden (-nätverk

Läs mer

Operativsystem DVG A06. Definition. Varför operativsystem? - Vad är ett operativsystem?

Operativsystem DVG A06. Definition. Varför operativsystem? - Vad är ett operativsystem? Operativsystem DVG A06 Operativsystem, mm - Vad är ett operativsystem? - Hur fungerar det..? - Vad använder vi operativsystemet till? - Vilka olika operativsystem finns? 2 Definition Den del av systemet

Läs mer

Random Access Memory. Amare Reda Jenny Holmberg Henrik Kreipke Gaylord Kaya

Random Access Memory. Amare Reda Jenny Holmberg Henrik Kreipke Gaylord Kaya Random Access Memory Amare Reda Jenny Holmberg Henrik Kreipke Gaylord Kaya Introduktion Historia Vad är RAM? Hur fungerar RAM? Dataöverföring, tidsklocka och termer Vilka är de olika typerna av RAM? Vad

Läs mer

Hjälpmedel: Inga hjälpmedel förutom penna, suddgummi och glatt humör.

Hjälpmedel: Inga hjälpmedel förutom penna, suddgummi och glatt humör. Tentamen Inst. för Informationsteknologi Avdelningen för Datorteknik Herbert P Sander Tel: 070 376 06 87 Ämne: Operativsystem Lokal: Post Scriptum, sal 2 Datum: Måndagen den 13 maj 2002 Tid: Kl 09.00-14.00

Läs mer

Operativsystem - Processer I

Operativsystem - Processer I Operativsystem - Processer I Mats Björkman 2015-01-21 Innehåll n Processer (föreläsning 2, den här) n n n Processmodell Processtillstånd Trådar n Processkommunikation (föreläsning 3) n n n Semaforer Monitorer

Läs mer

SVAR TILL TENTAMEN I DATORSYSTEM, VT2013

SVAR TILL TENTAMEN I DATORSYSTEM, VT2013 Rahim Rahmani (rahim@dsv.su.se) Division of ACT Department of Computer and Systems Sciences Stockholm University SVAR TILL TENTAMEN I DATORSYSTEM, VT2013 Tentamensdatum: 2013-03-21 Tentamen består av totalt

Läs mer

Operativsystem (IS1350) :00-12:00

Operativsystem (IS1350) :00-12:00 Operativsystem (IS1350) 2017-03-15 08:00-12:00 Namn: Instruktioner Betyg Du får endast ha med dig skrivmateriel. Mobiler etc skall lämnas till tentamensvakterna. Svaren skall lämnas på dessa sidor, använd

Läs mer

Vad är viktigast? Sammanfattning. Processer och trådar. Processer och trådar. Flerprocessorsystem. Schemaläggning. Interprocesskommunikation.

Vad är viktigast? Sammanfattning. Processer och trådar. Processer och trådar. Flerprocessorsystem. Schemaläggning. Interprocesskommunikation. Vad är viktigast? Sammanfattning Processer och trådar Avbrottshantering Vad det är och hur det fungerar (på låg nivå) Vilka problem finns Schemaläggning Flerprocessorsystem Varianter, problem Interprocesskommunikation

Läs mer

F6: I/O hantering. Typer av I/O i ett datorsystem. Protokoll för synkronisering. Drivrutiner. Memory mapped Port mapped. Polling Timed Interrupt DMA

F6: I/O hantering. Typer av I/O i ett datorsystem. Protokoll för synkronisering. Drivrutiner. Memory mapped Port mapped. Polling Timed Interrupt DMA F6: I/O hantering Typer av I/O i ett datorsystem Memory mapped Port mapped Protokoll för synkronisering Polling Timed Interrupt DMA Drivrutiner 1 Memory mapped I/O enheter avkodas precis som ett minne

Läs mer

Program kan beskrivas på olika abstrak3onsnivåer. Högnivåprogram: läsbart (för människor), hög abstrak3onsnivå, enkelt a> porta (fly>a 3ll en annan ar

Program kan beskrivas på olika abstrak3onsnivåer. Högnivåprogram: läsbart (för människor), hög abstrak3onsnivå, enkelt a> porta (fly>a 3ll en annan ar 1 Program kan beskrivas på olika abstrak3onsnivåer. Högnivåprogram: läsbart (för människor), hög abstrak3onsnivå, enkelt a> porta (fly>a 3ll en annan arkitektur), hårdvara osynlig Assembly- och maskinprogram:

Läs mer

0.1. INTRODUKTION 1. 2. Instruktionens opcode decodas till en språknivå som är förstålig för ALUn.

0.1. INTRODUKTION 1. 2. Instruktionens opcode decodas till en språknivå som är förstålig för ALUn. 0.1. INTRODUKTION 1 0.1 Introduktion Datorns klockfrekvens mäts i cykler per sekund, eller hertz. En miljon klockcykler är en megahertz, MHz. L1 cache (level 1) är den snabbaste formen av cache och sitter

Läs mer

Datorsystemteknik DAV A14 Föreläsning 1

Datorsystemteknik DAV A14 Föreläsning 1 Innehåll Datorsystemteknik DAV A14 Föreläsning 1 Kursinformation Introduktion till datorsystem Programmeringsmodellen Större delen av materialet framtaget av :Jan Eric Larsson, Mats Brorsson och Mirec

Läs mer

Minnet från processorns sida Datorteknik

Minnet från processorns sida Datorteknik Minnet från processorns sida Datorteknik ERIK LARSSON Processorn ger kommandon/instruktioner med en adress och förväntar sig data. Exempel: READ(ADR) -> DATA Fysisk adress Logisk adress READ 00001000 READ

Läs mer

4 grundregler. Minneshantering. Problemet. Windows minkrav

4 grundregler. Minneshantering. Problemet. Windows minkrav 4 grundregler 1. Man kan aldrig få för mycket minne 2. Minnet kan aldrig bli för snabbt Minneshantering 3. Minne kan aldrig bli för billigt 4. Programmens storlek ökar fortare än minnet i datorerna (känns

Läs mer

Hur delas CPU? Processormodell. Vårt produk9onsbolag igen. Produkt 2. Produkt Vinster med aa göra saker sam9digt.

Hur delas CPU? Processormodell. Vårt produk9onsbolag igen. Produkt 2. Produkt Vinster med aa göra saker sam9digt. Vinster med aa göra saker sam9digt Hur delas CPU? Del 1 av de tre vik9gaste resursfördelningsdelarna. Mul9programming NyAja resurser effek9vt genom aa exekvera 9llräckligt med processer för aa hålla varje

Läs mer

Behörighetssystem. Ska kontrollera att ingen läser, skriver, ändrar och/eller på annat sätt använder data utan rätt att göra det

Behörighetssystem. Ska kontrollera att ingen läser, skriver, ändrar och/eller på annat sätt använder data utan rätt att göra det Behörighetssystem Ska kontrollera att ingen läser, skriver, ändrar och/eller på annat sätt använder data utan rätt att göra det Systemet måste kunna registrera vilka resurser, d v s data och databärande

Läs mer

HF0010. Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp

HF0010. Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp HF0010 Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp Välkommna - till KTH, Haninge, Datateknik, kursen och till första steget mot att bli programmerare! Er lärare och kursansvarig: Nicklas Brandefelt, bfelt@kth.se

Läs mer

Datorsystemteknik DAVA14 Föreläsning 10

Datorsystemteknik DAVA14 Föreläsning 10 Datorsystemteknik DAVA14 Föreläsning 10 Från källkod till bitar Samspelet mellan program och hårdvara Med bilder från Mats Brorsson, Datorsystem: Program och maskinvara, studentlitteratur 1999 Assemblatorn

Läs mer

Outline. Datorsystemtekni. Kravspecifikation. Kravspecifikation (forts.)

Outline. Datorsystemtekni. Kravspecifikation. Kravspecifikation (forts.) Outline för D2, ICT2, E3 och Mek3 Nicholas Wickström Högskolan i Halmstad Sverige p.1/18 Förra föreläsningen Specifikation -Kravspecifikation -Funktionsspecifikation -Blockdiagram Operativsystem -Grunder,

Läs mer

Operative system. LRU-algoritm (2 p) Svar: 7 fel. c) Optimal algoritm (2 p) Svar: 6 fel

Operative system. LRU-algoritm (2 p) Svar: 7 fel. c) Optimal algoritm (2 p) Svar: 6 fel Uppgift 3 Till en process som kräver 8 sidor allokeras 4 sidoramar. Antag följande referenssträng: 1,2,8,3,4,3,8,2,1,4 Hur många sidofel kommer att genereras (demand paging) med en a) FIFO-algoritm (2

Läs mer

Introduktion till programmering

Introduktion till programmering Introduktion till programmering Vad är programmering? Vad gör en dator? Vad är ett datorprogram? 1 (9) Vad är programmering? För att bestämma en cirkels area måste du: 1. Dividera diametern 5 med 2. 2.

Läs mer

Operativsystem (ID2200/06) XX XX:00-XX:00

Operativsystem (ID2200/06) XX XX:00-XX:00 Operativsystem (ID2200/06) 2017-01-XX XX:00-XX:00 Namn: Instruktioner Du får, förutom skrivmateriel, endast ha med dig en egenhändigt handskriven A4-sida med anteckningar. Mobiler etc skall lämnas till

Läs mer

TDDIU81. Processer och trådar. Andreas Dahlberg, Jonathan Doherty, Tony Magnusson, Patrik Ottosson, Rasmus Siljedahl

TDDIU81. Processer och trådar. Andreas Dahlberg, Jonathan Doherty, Tony Magnusson, Patrik Ottosson, Rasmus Siljedahl TDDIU81 Processer och trådar Andreas Dahlberg, Jonathan Doherty, Tony Magnusson, Patrik Ottosson, Rasmus Siljedahl Sammanfattning Den här rapporten innehåller en kort genomgång av allmän process och trådhantering

Läs mer

Fö 2: Minnen. Introduktion. Primärminnet. Interna och externa minnen. Introduktion, Klassificiering

Fö 2: Minnen. Introduktion. Primärminnet. Interna och externa minnen. Introduktion, Klassificiering Fö 2: Minnen Introduktion, Klassificiering Primärminne Sekundärminne Minneshiearki Cache-minne Introduktion Primärminnet används för att lagra program och data som är aktuella att använda. Sekundärminnet

Läs mer

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till programmering

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till programmering Introduktion till programmering Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering med C# vid Linnéuniversitetet. Du får använda detta verk så här: Allt

Läs mer

Programmeringsteknisk översiktskurs för yrkeshögskoleprogram

Programmeringsteknisk översiktskurs för yrkeshögskoleprogram Programmeringsteknisk översiktskurs för yrkeshögskoleprogram Föreläsning 8 Våren 2005 Innehåll Vad är operativsystem, hur fungerar de? Självtest kapitel 1-10 Läsanvisningar: 1-10 + dessa OH-bilder F7 Lena

Läs mer

F7: I/O hantering. Asynkron och synkron busscykel 68000 Bussfördelning. Periferikretsar

F7: I/O hantering. Asynkron och synkron busscykel 68000 Bussfördelning. Periferikretsar 1 F7: I/O hantering Periferikretsar ADC, DAC, UART, etc. Databussar Seriella bussar I 2 C USB CAN Systembussar PCI VME Asynkron och synkron busscykel 68000 Bussfördelning 1 Periferikretsar ADC/DAC Räknare

Läs mer

7,5 högskolepoäng. Operativsystem och Systemarkitektur. IT-Tekniker och Systemarkitekt-programmet

7,5 högskolepoäng. Operativsystem och Systemarkitektur. IT-Tekniker och Systemarkitekt-programmet Operativsystem och Systemarkitektur Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2012-03-16 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

7,5 högskolepoäng. Operativsystem och Systemarkitektur. IT-Tekniker och Systemarkitekt-programmet

7,5 högskolepoäng. Operativsystem och Systemarkitektur. IT-Tekniker och Systemarkitekt-programmet Operativsystem och Systemarkitektur Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2012-08-28 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Introduktion till programmering. Programspråk och paradigmer

Introduktion till programmering. Programspråk och paradigmer Introduktion till programmering Programspråk och paradigmer Vad är ett programspråk? Aprogramming languageis a formal constructedlanguagedesigned to communicate instructions to a machine, particularly

Läs mer

Lågnivåprogrammering. Föreläsning 2 Lågnivåprogrammering. Binära tal. En enkel modell av datorns inre

Lågnivåprogrammering. Föreläsning 2 Lågnivåprogrammering. Binära tal. En enkel modell av datorns inre Lågnivåprogrammering Föreläsning 2 Lågnivåprogrammering Förberedelse inför laboration 2. Maskinspråk, assemblerspråk Talrepresentation En enkel dator, komponenter Instruktionsformat, instruktionscykel

Läs mer

Du kan även lyssna på sidorna i läroboken: Teknik direkt s Lyssna gör du på inläsningstjänst.

Du kan även lyssna på sidorna i läroboken: Teknik direkt s Lyssna gör du på inläsningstjänst. Datorn När du har läst det här avsnittet skall du: känna till datorns historia kunna vilka tekniker man använder för att ta kontakt idag kunna reflektera kring fördelar och nackdelar med modern kommunikationsteknik

Läs mer

Datorarkitektur. Informationsteknologi sommarkurs 5p, Agenda. Slideset 3

Datorarkitektur. Informationsteknologi sommarkurs 5p, Agenda. Slideset 3 Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004 Mattias Wiggberg Dept. of Information Technology Box 337 SE751 05 Uppsala +46 18471 31 76 Collaboration Jakob Carlström Datorarkitektur Slideset 3 Agenda Datorns

Läs mer

Den här texten ska förhoppningsvis underlätta en del av anpassningarna. Det kan säkert finnas en del fel och annat tok.

Den här texten ska förhoppningsvis underlätta en del av anpassningarna. Det kan säkert finnas en del fel och annat tok. Ver Okt 2011/pls Windows7, GX-IEC Developer, USB-adapter I olika kurser i styrteknik på Högskolan Dalarna används ett styrsystem från Mitsubishi och programvaran GX-IEC Developer. Kurserna går på distans

Läs mer

Operativsystem ID2206 7.5hp, ID2200 6hp

Operativsystem ID2206 7.5hp, ID2200 6hp Operativsystem ID2206 7.5hp, ID2200 6hp Robert Rönngren Innehåll Om kursen www.it.kth.se/courses/id2206 ID2200 Vad är ett operativsystem och varför ser de ut som de gör? kap. 1.1-1.3, 1.6-1.7 Processer

Läs mer

Operativsystem - Processkedulering

Operativsystem - Processkedulering Operativsystem - Processkedulering Mats Björkman 2015-02-02 Innehåll n Processer (föreläsning 2) n n n Processmodell Processtillstånd Trådar n Processkommunikation (föreläsning 3) n n n Semaforer Monitorer

Läs mer

Datorteknik ERIK LARSSON

Datorteknik ERIK LARSSON Datorteknik ERIK LARSSON Laborationer Gå bara på tillfällen där du är anmäld. Moment svarar mot 1.5hp, dvs 40 timmar arbete Schemalagd tid: 4*2 (lektioner)+4*4(laborationer)=20 timmar Material: Finns på

Läs mer

UNIX Introduktion UNIX. Datorerfarenhet. Vad menar man med operativsystem

UNIX Introduktion UNIX. Datorerfarenhet. Vad menar man med operativsystem UNIX Introduktion UNIX Inge Frick inge@nada.kth.se De datorer ni kommer att använda här är huvudsakligen SUN-maskiner som kör Solaris. Solaris är ett Unix operativsystem. Unix intro 2005 / Copyright Inge

Läs mer

Övning1 Datorteknik, HH vt12 - Talsystem, logik, minne, instruktioner, assembler

Övning1 Datorteknik, HH vt12 - Talsystem, logik, minne, instruktioner, assembler Övning1 Datorteknik, HH vt12 - Talsystem, logik, minne, instruktioner, assembler Talsystem Talsystem - binära tal F1.1) 2 n stycken tal från 0 till 2 n 1 F1.2) 9 bitar (512 kombinationer) Talsystem - 2-

Läs mer

Operativsystem. IS1350 7.5hp. Jim Dowling Docent, PhD jdowling@kth.se. [Bilder av Robert Rönngren]

Operativsystem. IS1350 7.5hp. Jim Dowling Docent, PhD jdowling@kth.se. [Bilder av Robert Rönngren] Operativsystem IS1350 7.5hp Jim Dowling Docent, PhD jdowling@kth.se [Bilder av Robert Rönngren] Innehåll Om kursen w w w. i t. k t h. s e / c o u r s e s / I S 1 3 5 0 Vad är ett operativsystem och varför

Läs mer

Per Holm Lågnivåprogrammering 2014/15 24 / 177. int och double = = 2, 147, 483, 647

Per Holm Lågnivåprogrammering 2014/15 24 / 177. int och double = = 2, 147, 483, 647 Lågnivåprogrammering Föreläsning 2 Lågnivåprogrammering Förberedelse inför laboration 2. Maskinspråk, assemblerspråk Talrepresentation En enkel dator, komponenter Instruktionsformat, instruktionscykel

Läs mer

IT-GUIDE Version 1.0 Författare: Juha Söderqvist

IT-GUIDE Version 1.0 Författare: Juha Söderqvist IT-GUIDE Version 1.0 Författare: Juha Söderqvist Innehåll INTRODUKTION... 3 DATOR... 3 persondator... 3 Tablet... 4 Laptop... 4 Telefoner... 4 MODERKORT... 5 PROCESSORN... 5 inbäddade system... 6 RAM-MINNE...

Läs mer

Datorteknik Y - Föreläsning 13

Datorteknik Y - Föreläsning 13 Datorteknik Y - Föreläsning 13 Andreas Ehliar 2014-04-08 Olika typer av minnen ROM (Read-only Memory) RWM (Read-Write Memory) Kallas väldigt ofta för RAM (För Random Access Memory Ej skrivbara minnen ROM

Läs mer

Mer datorarkitektur. En titt I datorn Minnen

Mer datorarkitektur. En titt I datorn Minnen Mer datorarkitektur En titt I datorn Minnen von Neumann-modellen von Neumann-modellen CPU (Central Processing Unit) Styrenhet hämtar programinstruktioner ALU (Arithmetic and Logical Unit) utför beräkningar

Läs mer

Beskrivning av porthantering i mikroprocessorn SAM3U som används på vårt labkort SAM3U- EK.

Beskrivning av porthantering i mikroprocessorn SAM3U som används på vårt labkort SAM3U- EK. Tomas Nordström Högskolan i Halmstad Dokumentversion 0.1, 2012-04- 01 Beskrivning av porthantering i mikroprocessorn SAM3U som används på vårt labkort SAM3U- EK. Informationen till detta kompendium är

Läs mer

Design och trender. Föreläsning 12

Design och trender. Föreläsning 12 Design och trender Föreläsning 12 Design och trender Varför är det svårt att skriva OS? Vad ska man tänka på när man implementerar OS? Vart är utvecklingen på väg? Fortsättningskurser för den som vill

Läs mer

Tentamen PC-teknik 5 p

Tentamen PC-teknik 5 p Tentamen PC-teknik 5 p Namn:. Klass:... Program: Di2, Em3, Et3 Datum: 03-08-15 Tid: 13:30-18:30 Lokal: E171 Hjälpmedel: Linjal, miniräknare, Instruktionsrepertoar för 8086 (utdelas), Lathund, Pacific C

Läs mer

OOP Objekt-orienterad programmering

OOP Objekt-orienterad programmering OOP Objekt-orienterad programmering OOP F1:1 Delkursansvarig Epost Kursens webbsidor sm@fc.dsv.su.se http://people.dsv.su.se/~sm/oop/ Föreläsning 1 Introduktion till kursen OOP Vad är Java? Ett första

Läs mer

Grundkurs i programmering - intro

Grundkurs i programmering - intro Grundkurs i programmering - intro Linda Mannila 4.9.2007 Dagens föreläsning Allmän kursinformation: mål, syfte, upplägg, examination, litteratur, etc. Hur arbetar en dator? Hur vi får datorn att förstå

Läs mer

Föreläsningsanteckningar 3. Mikroprogrammering II

Föreläsningsanteckningar 3. Mikroprogrammering II Föreläsningsanteckningar 3. Mikroprogrammering II Olle Seger 2012 Anders Nilsson 2016 1 Inledning Datorn, som vi byggde i förra föreläsningen, har en stor brist. Den saknar I/O. I denna föreläsning kompletterar

Läs mer

Program. Datorteknik. Semantiskt gap. C - Inledning. Abstraktionsnivå: Högnivåspråk. Assemblyspråk. Maskinspråk

Program. Datorteknik. Semantiskt gap. C - Inledning. Abstraktionsnivå: Högnivåspråk. Assemblyspråk. Maskinspråk Datorteknik ERIK LARSSON Program Abstraktionsnivå: Högnivåspråk» t ex C, C++ Assemblyspråk» t ex ADD R1, R2 Maskinspråk» t ex 001101.101 Semantiskt gap C - Inledning Alltmer avancerade programmeringsspråk

Läs mer

Utkast. Programmering. Signals. Olika typer av program. Sommarkurs 2007 www.hh.se/staff/vero/programmering. Avbrott i mjukvara.

Utkast. Programmering. Signals. Olika typer av program. Sommarkurs 2007 www.hh.se/staff/vero/programmering. Avbrott i mjukvara. Programmering Sommarkurs 2007 www.hh.se/staff/vero/programmering Verónica Gaspes Utkast Avbrott i mjukvara Larm signaler Avslutnings signaler IDE-sektionen Curses Juli 2 Olika typer av program Signals

Läs mer

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/17 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

Datorsystem 2 CPU. Förra gången: Datorns historia Denna gång: Byggstenar i en dators arkitektur. Visning av Akka (för de som är intresserade)

Datorsystem 2 CPU. Förra gången: Datorns historia Denna gång: Byggstenar i en dators arkitektur. Visning av Akka (för de som är intresserade) Datorsystem 2 CPU Förra gången: Datorns historia Denna gång: Byggstenar i en dators arkitektur CPU Visning av Akka (för de som är intresserade) En dators arkitektur På en lägre nivå kan vi ha lite olika

Läs mer

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python Introduktion till programmering och Python Hösten 2009 Dagens lektion Vad är programmering? Vad är en dator? Filer Att tala med datorer En första titt på Python 2 Vad är programmering? 3 VAD ÄR PROGRAMMERING?

Läs mer

Filsystem. Varför? Hur? För att kunna lagra data mer permanent än i RAM. Vettig organisation Vettiga namn

Filsystem. Varför? Hur? För att kunna lagra data mer permanent än i RAM. Vettig organisation Vettiga namn Varför? För att kunna lagra data mer permanent än i RAM Hur? Vettig organisation Vettiga namn Stora/små bokstäver 8-bitars tecken (teckenkodning) File extensions Längd Struktur på filerna Byte efter byte,

Läs mer

7,5 högskolepoäng. Operativsystem och Systemarkitektur. IT-Tekniker och Systemarkitekt-programmet

7,5 högskolepoäng. Operativsystem och Systemarkitektur. IT-Tekniker och Systemarkitekt-programmet Operativsystem och Systemarkitektur Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2012-06-01 Tid: 14.00 18.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 1: Programmets väg

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 1: Programmets väg Introduktion till programmering D0009E Föreläsning 1: Programmets väg 1 Vad är en dator? En maskin vars beteende styrs av de innehållet (bitmönster) som finns lagrade i datorns minne (inte helt olikt förra

Läs mer

SMD 134 Objektorienterad programmering

SMD 134 Objektorienterad programmering SMD 134 Objektorienterad programmering Lärare: pl@cdt.luth.se A 3113 Tomas Klockar klockar@sm.luth.se A 3019 Mats Folke folke@sm.luth.se A 3019 Labhandledare: Natasja Saburova Fredrik Jonsson Lars Persson

Läs mer

Operativsystem. Hierarkin för hårdvara läses nerifrån

Operativsystem. Hierarkin för hårdvara läses nerifrån Operativsystem DOS DiskOperatingSystem - ett jobb i taget. Dagens Operativsystem - prioriterar olika jobb. Om ett jobb pausas körs ett annat. Operativsystems viktigaste funktion är att bilda gränssnitt

Läs mer

Tentamen den 18 mars svar Datorteknik, EIT070

Tentamen den 18 mars svar Datorteknik, EIT070 Lunds Universitet LTH Tentamen den 18 mars 2015 - svar Datorteknik, EIT070 Skrivtid: 14.00-19.00 Tillåtna hjälpmedel: Inga. Maximalt antal poäng: 50 poäng För betyg 3 krävs 20 poäng För betyg 4 krävs 30

Läs mer

EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0

EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0 EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0 eklient plattform standard klassificering av klienter 1 av 13 eklient plattform standard klassificering av klienter 2 av 13 Innehåll Historik... Fel! Bokmärket

Läs mer

Närliggande allokering Datorteknik

Närliggande allokering Datorteknik Närliggande allokering Datorteknik ERIK LARSSON TID Problem: Minnet blir fragmenterat Paging Demand paging Sida (S) Dela upp primärminnet i ramar (frames) och program i sidor (pages) Program 0 RD.0 1 RD.1

Läs mer

Svar till tentamen den 16 december 2013 Datorarkitekturer med operativsystem, EDT621, 7,5 poäng

Svar till tentamen den 16 december 2013 Datorarkitekturer med operativsystem, EDT621, 7,5 poäng Lunds Universitet LTH Ingenjörshögskolan, Helsingborg Svar till tentamen den 16 december 2013 Datorarkitekturer med operativsystem, EDT621, 7,5 poäng Skrivtid: 08.00-13.00 Tillåtna hjälpmedel: Inga. Maximalt

Läs mer

DATORLÄRA 1 2013-09-02 Christophe Clément - Fysikum

DATORLÄRA 1 2013-09-02 Christophe Clément - Fysikum 1 DATORLÄRA 1 2013-09-02 Christophe Clément - Fysikum Datorlära 1 FK2002 & FK2005 ÖVERSIKT FÖR DATORLÄRA DELEN I KURSEN Datorlära 1 (alla) SU resurser, OpenOffice Writer Datorövning 2 (alla) Enkel databehandling

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering

Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering Kursens hemsida http:www.it.uu.se/edu/course/homepage/prog1/vt11 Studentportalen http://www.studentportalen.uu.se Lärare: Tom Smedsaas, Tom.Smedsaas@it.uu.se

Läs mer

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFÖRTECKNING 1. RFID-Kurser... 2 1.1. RFID Grundkurs... 2 1.2. RFID Fortsättningskurs... 3 1.3. RFID dator programmering... 4 1.4. RFID Systemadministration... 5 1.5. RFID Aktiv Systemadministration...

Läs mer

Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 12 april 2013

Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 12 april 2013 Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Laboration Grundläggande konfiguration av lagringslösning ATAboy Installation av Backupserver Konfiguration av Virtuellt bandbibliotek, VTL Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se

Läs mer

Datorsystemteknik DAV A14 Föreläsning 1

Datorsystemteknik DAV A14 Föreläsning 1 Innehåll Datorsystemteknik DAV A14 Föreläsning 1 Kursinformation Introduktion till datorsystem Programmeringsmodellen Större delen av materialet framtaget av :Jan Eric Larsson, Mats Brorsson och Mirec

Läs mer

Omkoppling av in- och utmatning. In- och utmatning i Unix. Kommando exempel, ls, pipe forts. Kommando exempel, ls, pipe

Omkoppling av in- och utmatning. In- och utmatning i Unix. Kommando exempel, ls, pipe forts. Kommando exempel, ls, pipe In- och utmatning i Unix Program i Unix skriver och läser till och från filer. En fil betyder här en vanlig fil med text eller binära data, ett tangentbord, en skärm, ett annat program etc. Innan ett program

Läs mer

Uppstart av OS med resp. utan krypering

Uppstart av OS med resp. utan krypering Linnéuniversitetet Projektrapport Grundläggande Operativsystem 1DV415 Uppstart av OS med resp. utan krypering Andreas Aspernäs, August Winberg 12 januari 2014 Sammanfattning Kryptering av hårddiskar blir

Läs mer

Program & programmering

Program & programmering Program & programmering Vad är program? Satser och instruktioner, toggla igenom exempel Program på olika nivåer, för olika maskiner, för olika saker Tolka program; kompilator, intepretator, binärbytekod,

Läs mer