bladet Har tomten redan varit här? Industrikonsulter skapar kluster Kristianstad gör tvärt om Mer om kraft Nummer 9 från starten December 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bladet Har tomten redan varit här? Industrikonsulter skapar kluster Kristianstad gör tvärt om Mer om kraft Nummer 9 från starten December 2004"

Transkript

1 bladet Nummer 9 från starten December 2004 Har tomten redan varit här? Iår kom julklappen tidigare än de geografiska områden som vi formaliteter, kraft version 2.0. vanligt. Den 1 december hittills varit svaga, t ex Mälardalen Förändringarna görs för att vi beslutade KKs styrelse att och storstäder. skall bli mer träffsäkra i urvalet av kraft skall erhålla 5 Mkr i extra finansiering för Detta innebär att i ett första skede 15 kraftgrupper (ca 90 företag) kan starta. Lyckas vi med det har drygt 600 företag deltagit i kraft vid slutet av Behöver jag skriva att vi i ledningen är glada över beslutet? Vi Slutligen finns det ett intresse av att starta grupper inom verksamheter som har en stark tillväxtpotential. Som alla involverade är medvetna om är det inte helt lätt att starta en kraftgrupp, och skall man uppfylla alla tre kraven ovan blir det betydligt svårare. Tag därför tidig kontakt med kraftgrupper, effektivisera rutinerna kring genomförandet av programmet samt naturligtvis för att vi skall höja siffran över andelen som rapporterar tydlig koppling mellan kraft och affärsutveckling! Prakademisk kunskap dvs kopplingen mellan teori och praktik adresserar nämligen kärnan är speciellt glada då kraft är ett lokal kraftansvarig i Lund, i kraftkonceptet; reflekterad koncept som vi tror starkt på och som vi nu får ytterligare möjligheter att utveckla. Faktum är att utvecklingsarbetet redan påbörjats. Det första steget togs i Göteborg i augusti! Resultatet av förändringsarbetet blir inte speciellt omfattande. I kraft version 2.0 är grundstommen densamma (som Arne Hegerfors sa, varför ändra på ett vinnande koncept?). De förändringarna som trots allt sker är två område. Det första handlar om prioriterade grupper. Vår finansiär ser gärna en tydligare koppling mellan kraft och högskolornas verksamhet inom forskningen, därför kommer vi att prioriterar grupper som har tydlig koppling till forskningsprofiler på den högskola/universitet som gruppen kopplas upp mot. Det finns även anledning att prioritera grupper som startas i Göteborg, Jönköping eller Umeå (se hemsidan för kontaktuppgifter) och diskutera vad prioriteringarna ovan betyder för din tilltänkta grupp. Det andra området som vi förändrat inom handlar om förenklingar när det gäller uppstartsfasen och genomförandet av grupperna. För att ledningsteamet skall vara så väl samkört som möjligt innan gruppen startar vill vi gärna att ledningsteamet gör en tydlig arbetsfördelning. Vi har även förstärkt erfarenhetsutbytet mellan ledningsteamen i grupperna och försökt göra kopplingen mellan utvecklingstema och de företagsspecifika affärsutvecklingsprojekt tydligare. Slutligen har vi utvecklat rutinerna kring utvärdering av programmet. Det kan ni läsa mer om på i dokumentet kunskap omsätts i handling, handling som i nästa fas reflekteras över och skapar behov av mer kunskap som i sin tur lägger grunden till mer handling. Kort sagt en positiv utvecklingsspiral. I detta kraftblad kan ni läsa många intressanta berättelser från kraftgrupper och kraftföretag. Nytt är även att vi har en berätttelse om hur kraftkonceptet spritts till andra verksamheter, något som är mycket positivt. Berättelserna i kraftbladet möjliggörs av det faktum att fler än någonsin har arbetat med kraft i år. Ett stort tack till alla ni som medverkat som deltagare, resurspersoner, ledningsteam, visionärer, reflekterare med mera i kraftsammanhang. Ni förtjänar alla en riktigt GOD JUL och välkomna tillbaks med ny energi under Anders Melander Industrikonsulter skapar kluster En grupp konsulter i Örnsköldsvik tar kraft till hjälp för att erövra världen. Det är fem mindre konsultföretag som bildat Industrikonsultgruppen och som nu påbörjar ett samarbete inom ramen för kraft. Konsulterna ser att marknaden blir allt mer internationell och att kunderna efterfrågar nyckelfärdiga lösningar, berättar Håkan Bohman på Handelshögskolan i Umeå som är projektledare. De fem konsultföretagen är var och en för sig för små för helhetsuppdrag. Dessutom är det inte särskilt sannolikt att det byggs nya massa- och pappersbruk i Sverige under överskådlig tid. Framtidens marknad finns över hela världen. Kraftprojektet har två uppgifter. För det första ska man med hjälp av studenter från handelshögskolan kartlägga hur marknaden ser ut. För det andra ska gruppen utveckla samarbetsformer så att man gemensamt kan ta större och mer komplexa uppdrag. Projektet skiljer sig från många andra inom kraft, eftersom konsultföretagen är akademiska miljöer med upparbetade kontakter in i högskolevärlden. Ändå bedömer man att kraft tillför viktiga mervärden. Kristianstad gör tvärt om Kritianstad är det senaste tillskottet av högskolor som arbetar med kraft för affärsutveckling. Men här har man valt att vända på steken och börja med ett mycket konkret utbildningsprojekt för att sedan styra över det till affärsutveckling. Vi startade med en utbildning i 3D-simulering, berättar projektledaren Sören Augustinsson. Initiativet kom från nätverket Träriket och sju av deras medlemsföretag, tillverkare av möbler och inredningar. Företagen arbetar med allt kortare serier och på kundorder. Deras problem påminner om det kraft hade i inledningsskedet: Hur säljer man en idé? Kunderna klarar sällan av att översätta en ritning till en bild av hur produkten kommer att se ut, säger Sören. Lösningen blev en utbildning i 3D-simulering och implementering av arbetsmetoden hos de medverkande företagen. Denna fas är slutförd och nu börjar gruppen diskutera hur verktyget kan användas i affärsutveckling. Vilket är tvärt om mot hur kraftprojekt brukar funera. I det här fallet hade den första utbildningen samma funktion som 3D-simuleringen får för kunderna. Företagen ser konkret vad de inledningsvis får. Mer om kraft Vill du veta mer om kraft? Besök programmets hemsida på adressen Gå vidare med länken kontakt så kommer du till en lista över medverkande högskolor och kontaktpersoner

2 kraftbladet december 2004 Sidan 2 kraft-tankar används för bättre vård Sedan 2002 pågår ett utvecklingsprogram vid ett av Västra Götalandsregionens sjukhus med projektledare från Handelshögskolan i Göteborg och handledare från näringslivet. Som handledare anlitas konsulter med egen chefserfarenhet bl.a. av att bedriva förbättringsarbete. Metoden som används är densamma som i kraft. Programmets tema är Ledning i Förbättring och Tillämpning. Upphovet är svårigheterna att skapa en förbättringskultur i sjukvården. Beslut fattas, chefer går på kurs men organisationen fortsättter att arbeta som förr. Det är en parallell till kraft, berättar Lars-Erik Norbäck som även var med i utvecklingen av kraftkonceptet. Skillnaden är att man i sjukhusprogrammet arbetar mer konsekvent på hemmaplan med samtliga chefer, men också med att engagera alla medarbetare på sjukhuset. Detta är själva förutsättningen för de seminarier som hålls. Arbetsformen har visat sig fungera bättre än en utvecklingsmodell som innebär att en projektgrupp frikopplas från basorganisationen. Så här beskrivs problemet i en presentation av arbetssättet: Konflikten mellan den administrativa och professionella kulturen blir ofta destruktiv och leder till att ansatser för att förändra sjukvården ofta misslyckas. I sjukvården förekommer dessutom många olika yrkesgrupper (var och en med sina specialiteter och ibland med monopol på sina arbetsuppgifter. För att få till stånd en förbättringskultur krävs även ett utökat tvärprofessionellt samarbete. Sjukhusprogrammet är i full gång och kraftpedagogiken engagerar successivt hela organisationen, inte bara enstaka chefer. Lift pågår 2005 ut och ska därefter övergå till en naturlig, självgående process. Integrerade grupper sätter fart på tillverkningen i Söderhamn Söderhamn kan bli en förebild för hur väl fungerande företagsnätverk skapas. kraft är en av ingredienserna i projektet Firsam, som ska fylla ut luckan efter Emerson Energy System som flyttat sin tillverkning ur landet. Bakom projektet står eldsjälen Arild Frånberg. Han var platschef för Emersons anläggning i Söderhamn. När flyttbeslutet kom, insåg han att kommunen var på väg att förlora kompetent arbetskraft. Han ordnade finansiering för projektet Ekis, Elektroniken kvar i Söderhamn, under sex månader. Till Ekis knöts tidigare medarbetare från Emerson, bl a den tekniske chefen. Potentiell totalleverantör Syftet var att karlägga marknadens behov av kompetensen i Söderhamn. Kompetens som saknades för att uppfylla kundkraven, åtgärdades med utbildningsinsatser.. Resultatet blev ett företag med 60 anställda, ElectroSystem Technique Sweden AB. I samband med en större offert, insåg vi att allt som ingick kunde tillverkas i Söderhamn, berättar Arild. Ur insikten formades projektet Firsamgruppen i Söderhamn, samlad till det första kraftmötet. Firsam, företag i regional samverkan. Det omfattar 15 företag som arbetar med allt från utveckling och produktion av elektronik och mekanik till distribution. Tillsammans är Firsamföretagen en totalleverantör. Så långt har projektet kommit. Nu krävs en katalysator för att utveckla samarbetet och skapa en konkurrenskraftig organisation. Det är här som kraft kommer in i bilden. Tre kraftgrupper har bildats, var och en med en egen projektledare. Grupperna samordnas av en krafthandledare, Jahn Öberg. kraft hjälper oss att lösa samverkan med högskolevärlden, säger han. Inspiration från andra Projektledare är Lars Bengtsson, vars professur är placerad på CFL i Söderhamn och knuten tillhögskolan i Gävle, Anders Hugnell, KTH och regionansvarig för Pro Design samt Lars Torsten Eriksson vid högskolan i Gävle. Projekt Firsam sträcker sig över två år. Året med kraft är en katalysator som ska utveckla företagen till en samtrimmad och flexibel enhet på marknaden. kraftgrupperna träffades första gången under en heldag i början av december. På mötet medverkade även Per Nilsson från handelshögskolan i Umeå och Christer Wiklund, som var krafthandledare för SSMG-gruppen i Örnsköldsvik. Deltagarna konstaterade att det finns många paralleller mellan SSMG och vad som nu sker i Söderhamn. Med den skillnaden att Firsam är ett tre gånger så stort och mer heltäckande nätverk. Det finns många erfarenheter att hämta ur tidigare kraftprojekt, konstaterar Arild Frånberg. Vi får säkert anledning att återkomma till Firsam här i kraftbladet. Visionen är ett stort närverk av företag med skilda kompetenser, som är geografiskt och affärsmässigt samlade. Ett Toyota City i miniatyr i Hälsingland.

3 kraftbladet december 2004 Sidan 3 Lärarna från skolan spökar i kraftgrupperna. Det är en av slutsatserna i en studie av lärprocessen i kraft. Den är gjord av Jan Karlsson, doktorand vid pedagogiska institutionen på Lunds Universitet. Lärandet börjar när monologen upphör Jan Karlsson inriktar sig på mötet mellan företagare och forskare. Vad kan de båda grupperna lära varandra och hur går lärande till? Som en del i forskningen följde han en kraftgrupp under fyra sammankomster. Vad som särskilt intresserade honom var andremannen eller - kvinnan från företaget, i den studerade gruppen t ex ekonomichef eller marknadschef. Rangordningen var tydlig. Det var VD:arna som förde talan medan övriga var mer tysta, berättar Jan. Han följde upp med djupintervjuer med de tysta deltagarna. Intervjuerna visade på en styrka i att flera personer medverkar från samma företag. De kan då gemensamt reflektera över problematiken i det egna företaget. Men för att cheferna skall kunna överföra kunskaperna från kraftgruppen till den egna organisationen krävs att VD ger tydliga befogenheter i detta avseende. Företag i Gnosjöregionen söker samarbete i kraft Mould Supply Group (MSG) väcker intresse för kraft i småföretagarmetropolen Gnosjö. Vi har kontaktats av andra verktygsmakare som vill följa efter, berätttar Bo Willermark på IUC Gnosjöregionen AB, som var krafthandledare för MSG. Jan Karlsson forskar i mötet mellan småföretagare och forskare. Traditionen sätter spår Jan konstaterar också att tidsfaktorn är av stor betydelse, och att de nya kunskaperna inte alltid ges tid i det dagliga arbetet. Den traditionella skolan har satt djupa spår och även en drivande VD kan förvandlas till lydig elev som förväntar sig att bli serverad kunskaper när forskare föreläser. Det finns en risk att kraftkonceptet störs av den gamla förmedlingspedagogiken, konstaterar Jan. Begreppet föreläsare är ett arv En förklaring till Gnosjös framgångar är en företagaranda utöver det vanliga i kombination med informella nätverk. Det är en miljö där företagarna upplevt ett begränsat behov formaliserade nätverksprojekt som kraft. Men den pågående utflyttningen av jobb har förändrat kartan även i Gnosjö. Företagen måste bli mer inriktade på utveckling och marknadsföring. Det kräver i sin tur resurser och tillgång till spetskompetens. Mould Supply Group är ett resultat av marknadens nya krav. Gruppen består av fyra verktygsmakare, spridda över hela södra Sverige. En gemensam marknadsorganisation utvecklades inom ramen för kraftgruppen, där ytterligare två företag deltog. Resultatet är att företagen tillsammans erbjuder kunderna större flexibilitet, bredare kompetens och högre kapacitet. Verktygsbranschen går just nu igenom ett stålbad. kraft kom i precis rätt tid, konstaterar Bo Willermark. Kollegerna i branschen ser vad från gamla tider. En auktoritet håller monolog och eleverna sittter tysta och lyssnar för att gå konfunderade därifrån. Men respekten avtar med tiden. I slutet av studien blev företagarna mer personliga och konkretiserade problemen på företagen, samtidigt som de också började ställa större krav på föreläsarna. Den riktigt spännande processen började när deltagarna förtydligade vad de själva egentligen behövde och samtidigt ifrågasatte forskarnas auktoritet. Det blir gärna så att forskaren håller föreläsningar som för studenter. Men kraftdeltagarna har gedigen erfarenhet, vilket är av stort intresse för akademin, säger Jan. När man tar ansvar för sitt kunskapsbehov och samtidigt ifrågasätter auktoriteter leder detta till ett dubbelriktat lärarna, till nytta för både företag och forskare. Sin fortsatta forskning inriktar Jan Karlsson på hur forskare lär som händer. Nu har andra verktygsmakare kontaktat IUC i Gnosjöregionen och Polymercentrum i Östbo Västbo AB, för att dra igång ytterligare en kraftgrupp. Bo Willermarks erfarenhet är att kraft rör om i grytan och öppnar nya möjligheter. Däremot tycker han att projektets tidsbegränsning är ett problem. Det handlar om tunga förändringsprocesser som kan ta många år, säger han. Önskvärt vore en större flexibilitet där programmets längd anpassades efter varje grupps behov. Dessutom tycker han att hela kraftprogrammet borde förlängas. Lagom till att det hittat sina former så är det bara ett år kvar av den tilldelade tiden. sig av mötet med småföretagare och vilken betydelse denna samverkan har för akademien. Studien av kraftgruppen beskrivs i en magisteruppsats med rubriken När småföretagare möter forskare, Den kan laddas ned på krafts hemsida, under länken forskning. Fick kraft att bli årets företagare Fredrik Larsson i Sollefteå var tveksam till om han skulle driva sitt företag Nipsoft AB vidare efter att enda kunden gått i konkurs. Med stöd av medlemmarna i kraftgruppen bestämde han sig för att fortsätta.det ledde till att han utsågs till Årets Företagare i Sollefteå. Fredrik är datavetare från Umeå. Efter examen började han arbeta för ett telebolag i Sollefteå. Men redan då funderade han på att starta eget företag. Arbetsgivaren var angelägen att behålla honom. Lösningen blev att Fredrik startade eget och fortsatte arbeta som underleverantör av programvaror av faktureringsssystem och liknande. Följden av IT-kraschen blev att den ende kunden gick i konkurs. Men spekulanterna på boet upp ögonen för Fredriks systemlösningar. I efterhand har det visat sig att konkursen var den bästa marknadsföring som vi kunde tänka oss, säger Fredrik. Han säger vi, eftersom Nipsoft AB idag har åtta anställda plus två konsulter på heltid. Under våren utökas styrkan med fyra personer. Enligt Fredrik hade det här inte varit möjligt utan kraft eller något liknande nätverk.

4 kraftbladet december 2004 Sidan 4 Reklambyråer förklarar ketchupeffekten Ketchupeffekten börjar bli omtalad i kraft. Men vad består den av? Reklambyrån Effect i Vimmerby är en del av förklaringen. Effect anlitades av kraftgruppen 7 Inredare för profilering, utbildning för mässdeltagande, design av monter och liknande. På samma gång blev reklambyrån bekant med kraftkonceptet och intresset väcktes. Vi borde kunna göra samma sak i reklambranschen, resonerade Ricky Andersson på Effect. Han pratade med kompanjonen och brodern Jimmy, som kontaktade Christer Kedström vid Lunds Universitet med en rak fråga: Går det att bilda en kraftgrupp med reklambyråer på landsorten? Christer kopplade i sin tur in doktoranden Jörgen Adolfsson som kontaktade ett antal reklambyråer. Det visade sig att intresset både fanns och var stort. Utifrån detta formerades gruppen ReklamkrAft som träffades första gången i slutet av november Ett unikt samarbete Representanter för sju reklambyråer kom, vilket kan betraktas som en sensation. Utöver Effect var det Signalera och Eminent i Lund, Klingstedt & Co och Metod i Kristianstad, Goodrace i Växjö, Ny Reklam i Jönköping och Lennandia i Karlskrona. Bröderna Jimmy och Ricky Andersson på reklambyrån Effect tog initiativ till en kraftgrupp med reklambyåer efter att de sett hur bra programmet fungerade hos en kund. Den som arbetar i andra branscher undrar säkert vari sensationen ligger. Men reklambranschen har ingen tradition av samarbete, särskilt inte utanför vattenhålen i Stockholms innerstad. Det är inte ofta som man kliver omkring i en annan byrå, skrattar Jimmy Andersson som tog initiativet. Men samtidigt har marknaden förändrats. Konkurrenten är inte längre en annan reklambyrå. Det är tryckerier, inhousebyråer hos kunderna och många amatörer med hemdator. Den traditionella reklambyrån måste vässa sitt erbjudande till kunden. Från början var det spänt, säger Anna Klingstedt på Klingstedt & Co som fick lokalkonkurrrenten Metod vid samma bord. Men spänningen släppte allt mer för varje kraftmöte. Det gick upp för alla att det finns mycket att vinna på samarbete. Samarbete förutsätter öppenhet. Vilket i sin tur gav upphov till många ahaupplevelser. Vi upptäckte att vår situation inte var unik. I gruppen fanns också lösningar på problem som vi andra brottades med, berättar Anna. Saltade räkningar? Ett ambitiöst utvecklingsprogram togs fram med allt från professionellt styrelsearbete till hur man förvaltar och utvecklar ett kunskapsföretag. Ledarskap, arbete i grupp och kreativitet var andra punkter. Just kreativiteten är det som förknippas med reklambyråer. Men kreativitet förutsätter struktur, vilket blev en huvudfråga. kraft har gett oss bra verktyg att arbeta med, bland annat för kalkylering, berättar Anna. Mången reklamköpare har nog misstänkt att byrån inte kan kalkylera, utan nöjer sig med att salta och peppra fakturorna. Genomgången av kunniga ekonomer från högskolan visade på motsatt problem. Gruppens medlemmar är för billiga. De tar inte betalt för allt jobb de utför. Med bättre kalkylmetoder och uppföljning förbättras byråns lönsamhet och kunden får klara besked om vad det är som kostar. Nu är det ettåriga projektet avslutat. Alla inblandade är nöjda och räknar kallt med ett fortsatt samarbete. Ett möte är inplanerat under våren. Butikerna organiserar sig i kedjor för att dela på kostnaderna för utbildning och marknadsföring. Det borde gå lika bra för reklambyråer, anser Jimmy Andersson. Anna Klingstedt håller med, men påpekar att byråerna inte kan hålla ihop gruppen av egen kraft. Det behövs externa resurser. Därför är det Christer Kedström och Jörgen Adolfsson som organiserar även vårens samling. Slutligen förklaringen till ketchupeffekten i kraft. Framgångsrika grupper inspirerar andra att starta nya grupper. Kronobergs län utvecklas enligt kraft Metodiken som utvecklats inom kraft är ett kraftfullt verktyg för regional utveckling. Det skriver Lars Johansson i en utredning som ligger till grund för ett regionalt tillväxtprogram för Kronobergs län, som sjösätts under Lars Johansson sitter i krafts styrelse, men det är en annan erfarenhet som är upphovet till förslaget. Han startade Profil- Gruppen AB i Åseda och utvecklade det till ett framgångsrikt företag. Han är kvar som delägare och vice ordförande i styrelsen. Kontakter med högskolor över hela landet har varit viktiga för Profilgruppen, anser han. Erfarenheten är att högskolorna kan lämna värdefulla bidrag till utvecklingsprocessen. Under förutsättning att det sker på företagets villkor. Ett av många exempel från ProfilGruppen är utvecklingen av företagets kvalitetssystem, som genomfördes med högskolestöd och anställning av nybakade civilingenjörer. ProfilGruppen var föregångare med kvalitetssystem enligt ISO Men traditionen är annars att företagen används för akademins syften. kraft vänder på steken. Det är företagen i kraftgrupperna som skriver dagordningen och kallar in rätt kompetens. På samma gång är kraft en arena för erfarenhetsutbyte melllan företag. Många kraftgrupper leder vidare till samarbete som fortsätter efter projektets avslutande. Mellan företag från olika branscher som annars inte hade mötts och mellan konkurrenter som normalt hållit distansen. Vad vi ser är embryon till kluster, säger Lars Johansson. Och här kommer poängen i hans rapport: kraft är ett verktyg för att upptäcka och utveckla kluster.vilket är målet för tillväxtprogrammet i Kronobergs län. Under 2005 startar Sideum, Södra Smålands Innovationscentrum. Det är ett paraply som ska spänna över universitet, offentlig verksamhet och företag. Med andra ord trippel helix, ett akademiskt ord att skrämma företagare med. Frågan är om det fungerar i praktiken. Som rutinerade företagare svarar Lars Johansson så här: Om det görs på rätt sätt. Aluminiumriket är ett exempel som visar att klusterbildningar är en viktig faktor för tillväxt. Rätt är att arbeta på samma sätt som kraft, med utgångspunkt från företagens behov.

5 kraftbladet december 2004 Sidan 5 Neutral arena förenar F och U Västervik har varit beroende av ett företag: Electrolux som framgångsrikt under långt tid utvecklat och tillverkat dammsugare i skärgårdsstaden under 50 år. Nu flyttar hela verksamheten till Ungern. Arbetet med att hitta ersättningsjobb pågår för fullt. Men kommmunledningen har insett att inga nya storföretag kommer flygande. Istället gäller det att utveckla vad som redan finns på plats utifrån de lokala förutsättningar som finns och med aktivt stöd från olika Högskolor. kraft är en av hörnstenarna i framtidssatsningen, berättar Claes Pierrou, utvecklingsledare på Högskolecentrum i Västervik och en av de drivande personerna bakom satsningen på kraft i samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Två kraftgrupper är i full verksamhet och ytterligare tre startar inom kort. De etablerade grupperna är Nekst, ett nätverk av unga företagare, och en grupp med underleverantörer till den marina industrin. Det sistnämnda är ett av kommunens huvudspår mot framtiden och ingår i ett projekt kallat Sjöstaden. Västervik har en fin båtbyggartradition samt ett antal duktiga underleverantörer inom den marina sektorn, berättar Claes. I alla våra kraft-grupper hämtar vi handledare från trakten som väl känner till företagen och Vackra leenden. Det är ett oväntat resultat av kraft. I augusti breddade vi sortimentet med preparat och utrustning för tandblekning, berättar Marcus Nordwall, vd för Unident AB i Falkenberg. Unident startades 1992 av tandläkaren Leif Nordwall. Han kom hem från branschmässa med agenturen för en ny produkt. Företaget har växt sedan dess och drivs idag av sönerna Marcus och Christian. från närliggande högskolor i Jönköping, Linköping och Kalmar. Neutral forskningsarena Ett av dragloken är Windy Scandinavia, tillverkare av fritidsbåtar i det lyxigare segmentet. Deras kundkrav driver utvecklingen av ny teknik och effektivare produktutveckling och produktion där leverantörerna spelar en viktig roll, av intresse även för andra branscher. Två högskolor är redan inkopplade i forsknings- och utvecklingsarbetet i Västervik, Linköpings universitet och Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Västervik ligger tillräckligt långt från alla högskolor för att bli en neutral zon för forskning över högskolegränserna, i samverkan med näringslivet och det offentliga, säger projektledaren Mike Danilovic, forskare vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. På plats finns redan Anders Sjögren, adjungerad professor vid Linköpings tekniska högskola. Hans tjänst finansieras med pengar från bl a den lokala sparbankssstiftelsen. Stiftelsen har även skjutit till pengar för att formera kraftgrupperna i Västervik. kraft-klister Forskningen som påbörjats handlar om polymera material. Målet med satsningen i Västervik är att i samverkan med andra högskolor bygga på med produktionsteknik Ett företag måste hela tiden få externa impulser, säger Marcus. Därför gick han för tre år sedan med i ALMI:s utvecklingsprogram LIFT. Gruppen ombildades sedan till kraftgrupp på initiativ av Almi-konsulten Einar Grönlund. Han knöt i sin tur Anders Ericsom på handelshögskolan i Göteborg till gruppen. kraft blev en turbo på samarbetet mellan företagen och har bidragit till att Unident fortsätter växa. Det säger allt att vi fördubbblat omsättningen under de tre år som vi medverkat i LIFT och och produktutveckling. Men det gäller även att samverka intensivt med näringslivet. Eller som Mike uttrycker det: Förena forskning med utveckling, F+U, för att skapa en dynamisk näringslivsutveckling som förmår stödja utvecklingen av den nya framväxande marina industrin och vara attraktiv för andra nyetableringar i Västervik. Klistret i detta arbete är kraft och målet att skapa ett livskraftigt och dynamiskt kluster bestående av företag, akademi och offentlig verksamhet. kraft, säger Marcus. Han anser att kraft erbjuder en bra balans mellan kompetens från högskola och diskussioner mellan företag. Projektet ser till att en vital funktion hålls igång. Vi behöver hela tiden nya impulser, men företagare hinner inte driva en grupp. Det krävs en handledare som planerar och driver på, anser han. Önskemålet från Unident är ett ständigt pågående kraftprojekt där företagarna löpande kan bolla idéer med utomstående, ta in experter för att belysa aktuella frågor och tillföra Genom satsningen på forskning och utveckling vill vi skapa en kreativ gryta som både mynnnar ut i fler arbetstillfällen och utveckling av ny kunskap, till nytta långt utanför Västerviks gränser. De kommunala utvecklingsstrategierna sammanstrålar med företagens utvecklingsbehov och forskarnas intresse att skapa ny kunskap, följa med och stödja denna spännande omvandlingsoch utvecklingsprocess, avslutar Mike Danilovic. Projektet ser mycket lovande ut, säger Västerviks kommunalråd Harald Hjalmarsson, som har stora förhoppningar på idén att göra Västervik till en neutral arena för forskning vid flera högskolor med hjälp av kraft, här symboliserat av kunskapens äpplen kraft gav marknadsutveckling med vackert bett organisationen nya impulser. Unident har idag ett brett sortiment av dentalt förbrukningsmaterial, alltså sådant som tandläkare använder, exempelvis bedövning och cement. Det senaste tillskottet är preparat för blekning av tänder. Här har Unident blivit svensk representant för den marknadsledande metoden Zoom, känt från teveprogram som Extreme makeover. Timingen är bästa tänkbara, säger Marcus som menar att kraft gav upphov till beslutet att bredda sortimentet och skärpa bettet mot marknaden.

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

Kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling

Kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling Kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling kraft, Januari O1 No 4 Kraftbladet skickas till alla som arbetar för kraft-konceptets genomförande -----------------------------

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans

Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans Socionomyrket är fantastiskt vi citerar gärna ett blogginlägg från en socialsekreterare. Om ni bara visste hur mycket

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman Ett projekt med tydlig affärsnytta - Delutvärdering VAD VI VILL Ett övergripande mål för Företagsakademin 3.0 är att hitta sätt som gör CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 2013-01-22 Minnesanteckningar Diana Unander Nordle Tel: 0470-79 48 78 Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 Dagen inleddes med en genomgång av vilka förväntningar

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Navets verksamhetsberättelse 2005

Navets verksamhetsberättelse 2005 Navet - Nätverk för administratörer vid Umeå universitet NAVET Umeå universitets administratörer bildade i februari 2000 ett nätverk som går under namnet Navet. Det krävs inget medlemskap, utan nätverket

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

Nationella och regionala klusterprofiler

Nationella och regionala klusterprofiler Nationella och regionala klusterprofiler Företag inom bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik i Sverige 2004 Arbetsmaterial 04 12 29 VINNOVA Analys VA 2005:2 BioMedley Denna redovisning är utformad som

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget Ett samarbetsprojekt mellan länets 7 kommuner och Länsstyrelsen i Västernorrland Ägs och administreras av Länsstyrelsen PROJEKTORGANISATION Projektägare:

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk Kunskap Workshops Klara. Djupintervjuer Verkliga fall Färdiga. Gå! Råd och strategier Program för att hantera framtidens utmaningar i fjärrvärmebranschen. Personlig utveckling Nätverk Program för Sveriges

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling

kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling kraft, Maj O1 No 7 Kraftbladet skickas till alla som arbetar för kraft-konceptets genomförande -----------------------------

Läs mer

Två utbildningsträffar, tillsammans med andra företag, som ger dig kunskap och praktiska verktyg i att utveckla ditt företag.

Två utbildningsträffar, tillsammans med andra företag, som ger dig kunskap och praktiska verktyg i att utveckla ditt företag. Affärsutveckling Hitta och förfina ditt företags konkurrenskraft! Bygg målmedvetet, långsiktigt och framgångsrikt! Analysmodeller och praktisk vägledning! MÅLGRUPP: Ledning, ledningsgrupp MÅLSÄTTNING:

Läs mer

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 2006-09-06 Kl 10.00-15.00 15-27

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 2006-09-06 Kl 10.00-15.00 15-27 Sammanträdesplats: Gränsö Slott, Västervik Deltagande Ledamöter Sven-Olof Karlsson FORSS ordförande Ewa Idvall H län Claes Hallert E län Jan Ernerudh HU Karin Fälth-Magnusson ordförande /Pk 1 Peter Blomstrand

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare.

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare. IKOT 2011 Gruppmedlemmar Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng Handledare Göran Brännare 2 Innehållsförteckning 1 Voice of the Customer... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Resultat

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Endagskurser i relationsutveckling

Endagskurser i relationsutveckling Endagskurser i relationsutveckling Bygg på dina kunskaper Självinsikt (SDI) Grupputveckling, samarbete och feedback Chefskap och situationsanpassat ledarskap Kommunikation och konflikthantering Personlig

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant?

En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant? En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant? FoU-kortet ett erbjudande till små och medelstora företag i Västra Götaland FoU-kortet ett erbjudande till små och medelstora

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT.

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. Bakgrund Första projektet startade i april 2008. Initiativ av Sandbacka Park efter förstudier och företagskontakter som påtalat ett behov. Finansiärer är Sandvikens kommun, Region

Läs mer

För bra för att avsluta

För bra för att avsluta JUV SK6 2006-08-28 För bra för att avsluta Rapport från gruppintervjuer om framtiden efter kraft Den här rapporten är ett bidrag till diskussionen om vad som ska komma efter kraft, när programmet formellt

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Möjligheter och svårigheter med samverkan utifrån rollerna som ledare och medarbetare i akademiska miljöer

Möjligheter och svårigheter med samverkan utifrån rollerna som ledare och medarbetare i akademiska miljöer 2010-02-25 Möjligheter och svårigheter med samverkan utifrån rollerna som ledare och medarbetare i akademiska miljöer Christina Björklund Ann Fagraeus Tillträdande ungdomar och åldersavgångar till/från

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer