bladet Har tomten redan varit här? Industrikonsulter skapar kluster Kristianstad gör tvärt om Mer om kraft Nummer 9 från starten December 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bladet Har tomten redan varit här? Industrikonsulter skapar kluster Kristianstad gör tvärt om Mer om kraft Nummer 9 från starten December 2004"

Transkript

1 bladet Nummer 9 från starten December 2004 Har tomten redan varit här? Iår kom julklappen tidigare än de geografiska områden som vi formaliteter, kraft version 2.0. vanligt. Den 1 december hittills varit svaga, t ex Mälardalen Förändringarna görs för att vi beslutade KKs styrelse att och storstäder. skall bli mer träffsäkra i urvalet av kraft skall erhålla 5 Mkr i extra finansiering för Detta innebär att i ett första skede 15 kraftgrupper (ca 90 företag) kan starta. Lyckas vi med det har drygt 600 företag deltagit i kraft vid slutet av Behöver jag skriva att vi i ledningen är glada över beslutet? Vi Slutligen finns det ett intresse av att starta grupper inom verksamheter som har en stark tillväxtpotential. Som alla involverade är medvetna om är det inte helt lätt att starta en kraftgrupp, och skall man uppfylla alla tre kraven ovan blir det betydligt svårare. Tag därför tidig kontakt med kraftgrupper, effektivisera rutinerna kring genomförandet av programmet samt naturligtvis för att vi skall höja siffran över andelen som rapporterar tydlig koppling mellan kraft och affärsutveckling! Prakademisk kunskap dvs kopplingen mellan teori och praktik adresserar nämligen kärnan är speciellt glada då kraft är ett lokal kraftansvarig i Lund, i kraftkonceptet; reflekterad koncept som vi tror starkt på och som vi nu får ytterligare möjligheter att utveckla. Faktum är att utvecklingsarbetet redan påbörjats. Det första steget togs i Göteborg i augusti! Resultatet av förändringsarbetet blir inte speciellt omfattande. I kraft version 2.0 är grundstommen densamma (som Arne Hegerfors sa, varför ändra på ett vinnande koncept?). De förändringarna som trots allt sker är två område. Det första handlar om prioriterade grupper. Vår finansiär ser gärna en tydligare koppling mellan kraft och högskolornas verksamhet inom forskningen, därför kommer vi att prioriterar grupper som har tydlig koppling till forskningsprofiler på den högskola/universitet som gruppen kopplas upp mot. Det finns även anledning att prioritera grupper som startas i Göteborg, Jönköping eller Umeå (se hemsidan för kontaktuppgifter) och diskutera vad prioriteringarna ovan betyder för din tilltänkta grupp. Det andra området som vi förändrat inom handlar om förenklingar när det gäller uppstartsfasen och genomförandet av grupperna. För att ledningsteamet skall vara så väl samkört som möjligt innan gruppen startar vill vi gärna att ledningsteamet gör en tydlig arbetsfördelning. Vi har även förstärkt erfarenhetsutbytet mellan ledningsteamen i grupperna och försökt göra kopplingen mellan utvecklingstema och de företagsspecifika affärsutvecklingsprojekt tydligare. Slutligen har vi utvecklat rutinerna kring utvärdering av programmet. Det kan ni läsa mer om på i dokumentet kunskap omsätts i handling, handling som i nästa fas reflekteras över och skapar behov av mer kunskap som i sin tur lägger grunden till mer handling. Kort sagt en positiv utvecklingsspiral. I detta kraftblad kan ni läsa många intressanta berättelser från kraftgrupper och kraftföretag. Nytt är även att vi har en berätttelse om hur kraftkonceptet spritts till andra verksamheter, något som är mycket positivt. Berättelserna i kraftbladet möjliggörs av det faktum att fler än någonsin har arbetat med kraft i år. Ett stort tack till alla ni som medverkat som deltagare, resurspersoner, ledningsteam, visionärer, reflekterare med mera i kraftsammanhang. Ni förtjänar alla en riktigt GOD JUL och välkomna tillbaks med ny energi under Anders Melander Industrikonsulter skapar kluster En grupp konsulter i Örnsköldsvik tar kraft till hjälp för att erövra världen. Det är fem mindre konsultföretag som bildat Industrikonsultgruppen och som nu påbörjar ett samarbete inom ramen för kraft. Konsulterna ser att marknaden blir allt mer internationell och att kunderna efterfrågar nyckelfärdiga lösningar, berättar Håkan Bohman på Handelshögskolan i Umeå som är projektledare. De fem konsultföretagen är var och en för sig för små för helhetsuppdrag. Dessutom är det inte särskilt sannolikt att det byggs nya massa- och pappersbruk i Sverige under överskådlig tid. Framtidens marknad finns över hela världen. Kraftprojektet har två uppgifter. För det första ska man med hjälp av studenter från handelshögskolan kartlägga hur marknaden ser ut. För det andra ska gruppen utveckla samarbetsformer så att man gemensamt kan ta större och mer komplexa uppdrag. Projektet skiljer sig från många andra inom kraft, eftersom konsultföretagen är akademiska miljöer med upparbetade kontakter in i högskolevärlden. Ändå bedömer man att kraft tillför viktiga mervärden. Kristianstad gör tvärt om Kritianstad är det senaste tillskottet av högskolor som arbetar med kraft för affärsutveckling. Men här har man valt att vända på steken och börja med ett mycket konkret utbildningsprojekt för att sedan styra över det till affärsutveckling. Vi startade med en utbildning i 3D-simulering, berättar projektledaren Sören Augustinsson. Initiativet kom från nätverket Träriket och sju av deras medlemsföretag, tillverkare av möbler och inredningar. Företagen arbetar med allt kortare serier och på kundorder. Deras problem påminner om det kraft hade i inledningsskedet: Hur säljer man en idé? Kunderna klarar sällan av att översätta en ritning till en bild av hur produkten kommer att se ut, säger Sören. Lösningen blev en utbildning i 3D-simulering och implementering av arbetsmetoden hos de medverkande företagen. Denna fas är slutförd och nu börjar gruppen diskutera hur verktyget kan användas i affärsutveckling. Vilket är tvärt om mot hur kraftprojekt brukar funera. I det här fallet hade den första utbildningen samma funktion som 3D-simuleringen får för kunderna. Företagen ser konkret vad de inledningsvis får. Mer om kraft Vill du veta mer om kraft? Besök programmets hemsida på adressen Gå vidare med länken kontakt så kommer du till en lista över medverkande högskolor och kontaktpersoner

2 kraftbladet december 2004 Sidan 2 kraft-tankar används för bättre vård Sedan 2002 pågår ett utvecklingsprogram vid ett av Västra Götalandsregionens sjukhus med projektledare från Handelshögskolan i Göteborg och handledare från näringslivet. Som handledare anlitas konsulter med egen chefserfarenhet bl.a. av att bedriva förbättringsarbete. Metoden som används är densamma som i kraft. Programmets tema är Ledning i Förbättring och Tillämpning. Upphovet är svårigheterna att skapa en förbättringskultur i sjukvården. Beslut fattas, chefer går på kurs men organisationen fortsättter att arbeta som förr. Det är en parallell till kraft, berättar Lars-Erik Norbäck som även var med i utvecklingen av kraftkonceptet. Skillnaden är att man i sjukhusprogrammet arbetar mer konsekvent på hemmaplan med samtliga chefer, men också med att engagera alla medarbetare på sjukhuset. Detta är själva förutsättningen för de seminarier som hålls. Arbetsformen har visat sig fungera bättre än en utvecklingsmodell som innebär att en projektgrupp frikopplas från basorganisationen. Så här beskrivs problemet i en presentation av arbetssättet: Konflikten mellan den administrativa och professionella kulturen blir ofta destruktiv och leder till att ansatser för att förändra sjukvården ofta misslyckas. I sjukvården förekommer dessutom många olika yrkesgrupper (var och en med sina specialiteter och ibland med monopol på sina arbetsuppgifter. För att få till stånd en förbättringskultur krävs även ett utökat tvärprofessionellt samarbete. Sjukhusprogrammet är i full gång och kraftpedagogiken engagerar successivt hela organisationen, inte bara enstaka chefer. Lift pågår 2005 ut och ska därefter övergå till en naturlig, självgående process. Integrerade grupper sätter fart på tillverkningen i Söderhamn Söderhamn kan bli en förebild för hur väl fungerande företagsnätverk skapas. kraft är en av ingredienserna i projektet Firsam, som ska fylla ut luckan efter Emerson Energy System som flyttat sin tillverkning ur landet. Bakom projektet står eldsjälen Arild Frånberg. Han var platschef för Emersons anläggning i Söderhamn. När flyttbeslutet kom, insåg han att kommunen var på väg att förlora kompetent arbetskraft. Han ordnade finansiering för projektet Ekis, Elektroniken kvar i Söderhamn, under sex månader. Till Ekis knöts tidigare medarbetare från Emerson, bl a den tekniske chefen. Potentiell totalleverantör Syftet var att karlägga marknadens behov av kompetensen i Söderhamn. Kompetens som saknades för att uppfylla kundkraven, åtgärdades med utbildningsinsatser.. Resultatet blev ett företag med 60 anställda, ElectroSystem Technique Sweden AB. I samband med en större offert, insåg vi att allt som ingick kunde tillverkas i Söderhamn, berättar Arild. Ur insikten formades projektet Firsamgruppen i Söderhamn, samlad till det första kraftmötet. Firsam, företag i regional samverkan. Det omfattar 15 företag som arbetar med allt från utveckling och produktion av elektronik och mekanik till distribution. Tillsammans är Firsamföretagen en totalleverantör. Så långt har projektet kommit. Nu krävs en katalysator för att utveckla samarbetet och skapa en konkurrenskraftig organisation. Det är här som kraft kommer in i bilden. Tre kraftgrupper har bildats, var och en med en egen projektledare. Grupperna samordnas av en krafthandledare, Jahn Öberg. kraft hjälper oss att lösa samverkan med högskolevärlden, säger han. Inspiration från andra Projektledare är Lars Bengtsson, vars professur är placerad på CFL i Söderhamn och knuten tillhögskolan i Gävle, Anders Hugnell, KTH och regionansvarig för Pro Design samt Lars Torsten Eriksson vid högskolan i Gävle. Projekt Firsam sträcker sig över två år. Året med kraft är en katalysator som ska utveckla företagen till en samtrimmad och flexibel enhet på marknaden. kraftgrupperna träffades första gången under en heldag i början av december. På mötet medverkade även Per Nilsson från handelshögskolan i Umeå och Christer Wiklund, som var krafthandledare för SSMG-gruppen i Örnsköldsvik. Deltagarna konstaterade att det finns många paralleller mellan SSMG och vad som nu sker i Söderhamn. Med den skillnaden att Firsam är ett tre gånger så stort och mer heltäckande nätverk. Det finns många erfarenheter att hämta ur tidigare kraftprojekt, konstaterar Arild Frånberg. Vi får säkert anledning att återkomma till Firsam här i kraftbladet. Visionen är ett stort närverk av företag med skilda kompetenser, som är geografiskt och affärsmässigt samlade. Ett Toyota City i miniatyr i Hälsingland.

3 kraftbladet december 2004 Sidan 3 Lärarna från skolan spökar i kraftgrupperna. Det är en av slutsatserna i en studie av lärprocessen i kraft. Den är gjord av Jan Karlsson, doktorand vid pedagogiska institutionen på Lunds Universitet. Lärandet börjar när monologen upphör Jan Karlsson inriktar sig på mötet mellan företagare och forskare. Vad kan de båda grupperna lära varandra och hur går lärande till? Som en del i forskningen följde han en kraftgrupp under fyra sammankomster. Vad som särskilt intresserade honom var andremannen eller - kvinnan från företaget, i den studerade gruppen t ex ekonomichef eller marknadschef. Rangordningen var tydlig. Det var VD:arna som förde talan medan övriga var mer tysta, berättar Jan. Han följde upp med djupintervjuer med de tysta deltagarna. Intervjuerna visade på en styrka i att flera personer medverkar från samma företag. De kan då gemensamt reflektera över problematiken i det egna företaget. Men för att cheferna skall kunna överföra kunskaperna från kraftgruppen till den egna organisationen krävs att VD ger tydliga befogenheter i detta avseende. Företag i Gnosjöregionen söker samarbete i kraft Mould Supply Group (MSG) väcker intresse för kraft i småföretagarmetropolen Gnosjö. Vi har kontaktats av andra verktygsmakare som vill följa efter, berätttar Bo Willermark på IUC Gnosjöregionen AB, som var krafthandledare för MSG. Jan Karlsson forskar i mötet mellan småföretagare och forskare. Traditionen sätter spår Jan konstaterar också att tidsfaktorn är av stor betydelse, och att de nya kunskaperna inte alltid ges tid i det dagliga arbetet. Den traditionella skolan har satt djupa spår och även en drivande VD kan förvandlas till lydig elev som förväntar sig att bli serverad kunskaper när forskare föreläser. Det finns en risk att kraftkonceptet störs av den gamla förmedlingspedagogiken, konstaterar Jan. Begreppet föreläsare är ett arv En förklaring till Gnosjös framgångar är en företagaranda utöver det vanliga i kombination med informella nätverk. Det är en miljö där företagarna upplevt ett begränsat behov formaliserade nätverksprojekt som kraft. Men den pågående utflyttningen av jobb har förändrat kartan även i Gnosjö. Företagen måste bli mer inriktade på utveckling och marknadsföring. Det kräver i sin tur resurser och tillgång till spetskompetens. Mould Supply Group är ett resultat av marknadens nya krav. Gruppen består av fyra verktygsmakare, spridda över hela södra Sverige. En gemensam marknadsorganisation utvecklades inom ramen för kraftgruppen, där ytterligare två företag deltog. Resultatet är att företagen tillsammans erbjuder kunderna större flexibilitet, bredare kompetens och högre kapacitet. Verktygsbranschen går just nu igenom ett stålbad. kraft kom i precis rätt tid, konstaterar Bo Willermark. Kollegerna i branschen ser vad från gamla tider. En auktoritet håller monolog och eleverna sittter tysta och lyssnar för att gå konfunderade därifrån. Men respekten avtar med tiden. I slutet av studien blev företagarna mer personliga och konkretiserade problemen på företagen, samtidigt som de också började ställa större krav på föreläsarna. Den riktigt spännande processen började när deltagarna förtydligade vad de själva egentligen behövde och samtidigt ifrågasatte forskarnas auktoritet. Det blir gärna så att forskaren håller föreläsningar som för studenter. Men kraftdeltagarna har gedigen erfarenhet, vilket är av stort intresse för akademin, säger Jan. När man tar ansvar för sitt kunskapsbehov och samtidigt ifrågasätter auktoriteter leder detta till ett dubbelriktat lärarna, till nytta för både företag och forskare. Sin fortsatta forskning inriktar Jan Karlsson på hur forskare lär som händer. Nu har andra verktygsmakare kontaktat IUC i Gnosjöregionen och Polymercentrum i Östbo Västbo AB, för att dra igång ytterligare en kraftgrupp. Bo Willermarks erfarenhet är att kraft rör om i grytan och öppnar nya möjligheter. Däremot tycker han att projektets tidsbegränsning är ett problem. Det handlar om tunga förändringsprocesser som kan ta många år, säger han. Önskvärt vore en större flexibilitet där programmets längd anpassades efter varje grupps behov. Dessutom tycker han att hela kraftprogrammet borde förlängas. Lagom till att det hittat sina former så är det bara ett år kvar av den tilldelade tiden. sig av mötet med småföretagare och vilken betydelse denna samverkan har för akademien. Studien av kraftgruppen beskrivs i en magisteruppsats med rubriken När småföretagare möter forskare, Den kan laddas ned på krafts hemsida, under länken forskning. Fick kraft att bli årets företagare Fredrik Larsson i Sollefteå var tveksam till om han skulle driva sitt företag Nipsoft AB vidare efter att enda kunden gått i konkurs. Med stöd av medlemmarna i kraftgruppen bestämde han sig för att fortsätta.det ledde till att han utsågs till Årets Företagare i Sollefteå. Fredrik är datavetare från Umeå. Efter examen började han arbeta för ett telebolag i Sollefteå. Men redan då funderade han på att starta eget företag. Arbetsgivaren var angelägen att behålla honom. Lösningen blev att Fredrik startade eget och fortsatte arbeta som underleverantör av programvaror av faktureringsssystem och liknande. Följden av IT-kraschen blev att den ende kunden gick i konkurs. Men spekulanterna på boet upp ögonen för Fredriks systemlösningar. I efterhand har det visat sig att konkursen var den bästa marknadsföring som vi kunde tänka oss, säger Fredrik. Han säger vi, eftersom Nipsoft AB idag har åtta anställda plus två konsulter på heltid. Under våren utökas styrkan med fyra personer. Enligt Fredrik hade det här inte varit möjligt utan kraft eller något liknande nätverk.

4 kraftbladet december 2004 Sidan 4 Reklambyråer förklarar ketchupeffekten Ketchupeffekten börjar bli omtalad i kraft. Men vad består den av? Reklambyrån Effect i Vimmerby är en del av förklaringen. Effect anlitades av kraftgruppen 7 Inredare för profilering, utbildning för mässdeltagande, design av monter och liknande. På samma gång blev reklambyrån bekant med kraftkonceptet och intresset väcktes. Vi borde kunna göra samma sak i reklambranschen, resonerade Ricky Andersson på Effect. Han pratade med kompanjonen och brodern Jimmy, som kontaktade Christer Kedström vid Lunds Universitet med en rak fråga: Går det att bilda en kraftgrupp med reklambyråer på landsorten? Christer kopplade i sin tur in doktoranden Jörgen Adolfsson som kontaktade ett antal reklambyråer. Det visade sig att intresset både fanns och var stort. Utifrån detta formerades gruppen ReklamkrAft som träffades första gången i slutet av november Ett unikt samarbete Representanter för sju reklambyråer kom, vilket kan betraktas som en sensation. Utöver Effect var det Signalera och Eminent i Lund, Klingstedt & Co och Metod i Kristianstad, Goodrace i Växjö, Ny Reklam i Jönköping och Lennandia i Karlskrona. Bröderna Jimmy och Ricky Andersson på reklambyrån Effect tog initiativ till en kraftgrupp med reklambyåer efter att de sett hur bra programmet fungerade hos en kund. Den som arbetar i andra branscher undrar säkert vari sensationen ligger. Men reklambranschen har ingen tradition av samarbete, särskilt inte utanför vattenhålen i Stockholms innerstad. Det är inte ofta som man kliver omkring i en annan byrå, skrattar Jimmy Andersson som tog initiativet. Men samtidigt har marknaden förändrats. Konkurrenten är inte längre en annan reklambyrå. Det är tryckerier, inhousebyråer hos kunderna och många amatörer med hemdator. Den traditionella reklambyrån måste vässa sitt erbjudande till kunden. Från början var det spänt, säger Anna Klingstedt på Klingstedt & Co som fick lokalkonkurrrenten Metod vid samma bord. Men spänningen släppte allt mer för varje kraftmöte. Det gick upp för alla att det finns mycket att vinna på samarbete. Samarbete förutsätter öppenhet. Vilket i sin tur gav upphov till många ahaupplevelser. Vi upptäckte att vår situation inte var unik. I gruppen fanns också lösningar på problem som vi andra brottades med, berättar Anna. Saltade räkningar? Ett ambitiöst utvecklingsprogram togs fram med allt från professionellt styrelsearbete till hur man förvaltar och utvecklar ett kunskapsföretag. Ledarskap, arbete i grupp och kreativitet var andra punkter. Just kreativiteten är det som förknippas med reklambyråer. Men kreativitet förutsätter struktur, vilket blev en huvudfråga. kraft har gett oss bra verktyg att arbeta med, bland annat för kalkylering, berättar Anna. Mången reklamköpare har nog misstänkt att byrån inte kan kalkylera, utan nöjer sig med att salta och peppra fakturorna. Genomgången av kunniga ekonomer från högskolan visade på motsatt problem. Gruppens medlemmar är för billiga. De tar inte betalt för allt jobb de utför. Med bättre kalkylmetoder och uppföljning förbättras byråns lönsamhet och kunden får klara besked om vad det är som kostar. Nu är det ettåriga projektet avslutat. Alla inblandade är nöjda och räknar kallt med ett fortsatt samarbete. Ett möte är inplanerat under våren. Butikerna organiserar sig i kedjor för att dela på kostnaderna för utbildning och marknadsföring. Det borde gå lika bra för reklambyråer, anser Jimmy Andersson. Anna Klingstedt håller med, men påpekar att byråerna inte kan hålla ihop gruppen av egen kraft. Det behövs externa resurser. Därför är det Christer Kedström och Jörgen Adolfsson som organiserar även vårens samling. Slutligen förklaringen till ketchupeffekten i kraft. Framgångsrika grupper inspirerar andra att starta nya grupper. Kronobergs län utvecklas enligt kraft Metodiken som utvecklats inom kraft är ett kraftfullt verktyg för regional utveckling. Det skriver Lars Johansson i en utredning som ligger till grund för ett regionalt tillväxtprogram för Kronobergs län, som sjösätts under Lars Johansson sitter i krafts styrelse, men det är en annan erfarenhet som är upphovet till förslaget. Han startade Profil- Gruppen AB i Åseda och utvecklade det till ett framgångsrikt företag. Han är kvar som delägare och vice ordförande i styrelsen. Kontakter med högskolor över hela landet har varit viktiga för Profilgruppen, anser han. Erfarenheten är att högskolorna kan lämna värdefulla bidrag till utvecklingsprocessen. Under förutsättning att det sker på företagets villkor. Ett av många exempel från ProfilGruppen är utvecklingen av företagets kvalitetssystem, som genomfördes med högskolestöd och anställning av nybakade civilingenjörer. ProfilGruppen var föregångare med kvalitetssystem enligt ISO Men traditionen är annars att företagen används för akademins syften. kraft vänder på steken. Det är företagen i kraftgrupperna som skriver dagordningen och kallar in rätt kompetens. På samma gång är kraft en arena för erfarenhetsutbyte melllan företag. Många kraftgrupper leder vidare till samarbete som fortsätter efter projektets avslutande. Mellan företag från olika branscher som annars inte hade mötts och mellan konkurrenter som normalt hållit distansen. Vad vi ser är embryon till kluster, säger Lars Johansson. Och här kommer poängen i hans rapport: kraft är ett verktyg för att upptäcka och utveckla kluster.vilket är målet för tillväxtprogrammet i Kronobergs län. Under 2005 startar Sideum, Södra Smålands Innovationscentrum. Det är ett paraply som ska spänna över universitet, offentlig verksamhet och företag. Med andra ord trippel helix, ett akademiskt ord att skrämma företagare med. Frågan är om det fungerar i praktiken. Som rutinerade företagare svarar Lars Johansson så här: Om det görs på rätt sätt. Aluminiumriket är ett exempel som visar att klusterbildningar är en viktig faktor för tillväxt. Rätt är att arbeta på samma sätt som kraft, med utgångspunkt från företagens behov.

5 kraftbladet december 2004 Sidan 5 Neutral arena förenar F och U Västervik har varit beroende av ett företag: Electrolux som framgångsrikt under långt tid utvecklat och tillverkat dammsugare i skärgårdsstaden under 50 år. Nu flyttar hela verksamheten till Ungern. Arbetet med att hitta ersättningsjobb pågår för fullt. Men kommmunledningen har insett att inga nya storföretag kommer flygande. Istället gäller det att utveckla vad som redan finns på plats utifrån de lokala förutsättningar som finns och med aktivt stöd från olika Högskolor. kraft är en av hörnstenarna i framtidssatsningen, berättar Claes Pierrou, utvecklingsledare på Högskolecentrum i Västervik och en av de drivande personerna bakom satsningen på kraft i samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Två kraftgrupper är i full verksamhet och ytterligare tre startar inom kort. De etablerade grupperna är Nekst, ett nätverk av unga företagare, och en grupp med underleverantörer till den marina industrin. Det sistnämnda är ett av kommunens huvudspår mot framtiden och ingår i ett projekt kallat Sjöstaden. Västervik har en fin båtbyggartradition samt ett antal duktiga underleverantörer inom den marina sektorn, berättar Claes. I alla våra kraft-grupper hämtar vi handledare från trakten som väl känner till företagen och Vackra leenden. Det är ett oväntat resultat av kraft. I augusti breddade vi sortimentet med preparat och utrustning för tandblekning, berättar Marcus Nordwall, vd för Unident AB i Falkenberg. Unident startades 1992 av tandläkaren Leif Nordwall. Han kom hem från branschmässa med agenturen för en ny produkt. Företaget har växt sedan dess och drivs idag av sönerna Marcus och Christian. från närliggande högskolor i Jönköping, Linköping och Kalmar. Neutral forskningsarena Ett av dragloken är Windy Scandinavia, tillverkare av fritidsbåtar i det lyxigare segmentet. Deras kundkrav driver utvecklingen av ny teknik och effektivare produktutveckling och produktion där leverantörerna spelar en viktig roll, av intresse även för andra branscher. Två högskolor är redan inkopplade i forsknings- och utvecklingsarbetet i Västervik, Linköpings universitet och Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Västervik ligger tillräckligt långt från alla högskolor för att bli en neutral zon för forskning över högskolegränserna, i samverkan med näringslivet och det offentliga, säger projektledaren Mike Danilovic, forskare vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. På plats finns redan Anders Sjögren, adjungerad professor vid Linköpings tekniska högskola. Hans tjänst finansieras med pengar från bl a den lokala sparbankssstiftelsen. Stiftelsen har även skjutit till pengar för att formera kraftgrupperna i Västervik. kraft-klister Forskningen som påbörjats handlar om polymera material. Målet med satsningen i Västervik är att i samverkan med andra högskolor bygga på med produktionsteknik Ett företag måste hela tiden få externa impulser, säger Marcus. Därför gick han för tre år sedan med i ALMI:s utvecklingsprogram LIFT. Gruppen ombildades sedan till kraftgrupp på initiativ av Almi-konsulten Einar Grönlund. Han knöt i sin tur Anders Ericsom på handelshögskolan i Göteborg till gruppen. kraft blev en turbo på samarbetet mellan företagen och har bidragit till att Unident fortsätter växa. Det säger allt att vi fördubbblat omsättningen under de tre år som vi medverkat i LIFT och och produktutveckling. Men det gäller även att samverka intensivt med näringslivet. Eller som Mike uttrycker det: Förena forskning med utveckling, F+U, för att skapa en dynamisk näringslivsutveckling som förmår stödja utvecklingen av den nya framväxande marina industrin och vara attraktiv för andra nyetableringar i Västervik. Klistret i detta arbete är kraft och målet att skapa ett livskraftigt och dynamiskt kluster bestående av företag, akademi och offentlig verksamhet. kraft, säger Marcus. Han anser att kraft erbjuder en bra balans mellan kompetens från högskola och diskussioner mellan företag. Projektet ser till att en vital funktion hålls igång. Vi behöver hela tiden nya impulser, men företagare hinner inte driva en grupp. Det krävs en handledare som planerar och driver på, anser han. Önskemålet från Unident är ett ständigt pågående kraftprojekt där företagarna löpande kan bolla idéer med utomstående, ta in experter för att belysa aktuella frågor och tillföra Genom satsningen på forskning och utveckling vill vi skapa en kreativ gryta som både mynnnar ut i fler arbetstillfällen och utveckling av ny kunskap, till nytta långt utanför Västerviks gränser. De kommunala utvecklingsstrategierna sammanstrålar med företagens utvecklingsbehov och forskarnas intresse att skapa ny kunskap, följa med och stödja denna spännande omvandlingsoch utvecklingsprocess, avslutar Mike Danilovic. Projektet ser mycket lovande ut, säger Västerviks kommunalråd Harald Hjalmarsson, som har stora förhoppningar på idén att göra Västervik till en neutral arena för forskning vid flera högskolor med hjälp av kraft, här symboliserat av kunskapens äpplen kraft gav marknadsutveckling med vackert bett organisationen nya impulser. Unident har idag ett brett sortiment av dentalt förbrukningsmaterial, alltså sådant som tandläkare använder, exempelvis bedövning och cement. Det senaste tillskottet är preparat för blekning av tänder. Här har Unident blivit svensk representant för den marknadsledande metoden Zoom, känt från teveprogram som Extreme makeover. Timingen är bästa tänkbara, säger Marcus som menar att kraft gav upphov till beslutet att bredda sortimentet och skärpa bettet mot marknaden.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling

Kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling Kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling kraft, Mars O1 No 6 Kraftbladet skickas till alla som arbetar för kraft-konceptets genomförande -----------------------------

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Intäktslyftet. Ett program med fokus på just ditt företags utmaningar och möjligheter att skapa ökade intäkter.

Intäktslyftet. Ett program med fokus på just ditt företags utmaningar och möjligheter att skapa ökade intäkter. Ett program med fokus på just ditt företags utmaningar och möjligheter att skapa ökade intäkter. Praktiskt. Handlingsorienterat. Resultatinriktat. Intäktslyftet STEN K. JOHNSON CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP

Läs mer

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM AUDITION SPEED DATE FÖRBEREDANDE AKTIVITETER FÖR STUDENTER Inför Audition Kartlägg

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare Tips som hjälper dig att vara ödmjuk 1. Skaffa en mentor som du vågar blotta dig för. 2. Tänk på mångfalden. Olika bakgrund, kultur, kön och

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden 2015-08-18 1. Inledning Nu är det tre år sedan vi hade vårt första möte med Jan Westlund, Intellectual Property Officer Aeronautics, Saab. De beskrev, efter

Läs mer

Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra?

Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra? Wapnö Gård, Halmstad den 3 juni 2014 Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra? DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Gastronomiska Samtal Halland Processledning och dokumentation:

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

SMÅLAND entreprenörskap & design Entreprenörskap, med fokus på i alla avseenden hållbar utveckling, där design är tillväxtkraft.

SMÅLAND entreprenörskap & design Entreprenörskap, med fokus på i alla avseenden hållbar utveckling, där design är tillväxtkraft. Sammanfattning slutrapport SMÅLAND entreprenörskap & design Entreprenörskap, med fokus på i alla avseenden hållbar utveckling, där design är tillväxtkraft. 1 Sammanfattning En förstudie genomfördes sommaren

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Närvarande: Johan Kostela, Fredrik Remes, Mandy Bengts, Lars Karlsson, Åsa Svensson, Petter Kolseth, Hans Rosendahl, Mats Rönnelid och Per Carlsson.

Närvarande: Johan Kostela, Fredrik Remes, Mandy Bengts, Lars Karlsson, Åsa Svensson, Petter Kolseth, Hans Rosendahl, Mats Rönnelid och Per Carlsson. Mötesanteckningar Workshop KTP handledare Nya biblioteket, Falun 2014 10 22 13.00 15.00 Närvarande: Johan Kostela, Fredrik Remes, Mandy Bengts, Lars Karlsson, Åsa Svensson, Petter Kolseth, Hans Rosendahl,

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk Kunskap Workshops Klara. Djupintervjuer Verkliga fall Färdiga. Gå! Råd och strategier Program för att hantera framtidens utmaningar i fjärrvärmebranschen. Personlig utveckling Nätverk Program för Sveriges

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB Growth Consulting AB En företagspresentation 2017-02-04 Growth Consulting AB Entreprenöriella affärskonsulter Vi hjälper våra kunder att etablera en KRAFTIG TILLVÄXT med långsiktig STABIL LÖNSAMHET. 2017-02-04

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet

Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet 7,5 poäng översiktskurs anordnad av Linköpings universitet för chefer inom vård och omsorg Kurspresentation Att leda och planera en komplex verksamhet som vård

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Slutrapport kraftgrupp Media

Slutrapport kraftgrupp Media Slutrapport kraftgrupp Media (Fiktivt exempel) Bakgrundsbeskrivning och kort sammanfattning Ledare och deltagare i gruppen var: krafthandledare Philip Jansson, Konsulting AB Innehållsledare Stina Skolman,

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Är färre och större universitet alltid bättre?

Är färre och större universitet alltid bättre? Detta är en utbyggd artikel relativt vad som publicerades i tidningen Ny Teknik, 27-8- 29, under rubriken Mindre universitet vinner över större. Här bifogas även diverse jämförande grafer samt lite utvidgade

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

KAMPEN MOT ENTROPIN DE FRAMTIDA UTMANINGARNA RÖSTER OM IUC. VÄRLDENS BÄSTA INDUSTRI Ett magasin med insikter och inspiration från IUC Västerbotten.

KAMPEN MOT ENTROPIN DE FRAMTIDA UTMANINGARNA RÖSTER OM IUC. VÄRLDENS BÄSTA INDUSTRI Ett magasin med insikter och inspiration från IUC Västerbotten. KAMPEN MOT ENTROPIN RÖSTER OM IUC DE FRAMTIDA UTMANINGARNA VÄRLDENS BÄSTA INDUSTRI Ett magasin med insikter och inspiration från IUC Västerbotten. IUC VÄSTERBOTTEN EN KATALYSATOR FÖR TILLVÄXT IUC Västerbotten

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Endagskurser i relationsutveckling

Endagskurser i relationsutveckling Endagskurser i relationsutveckling Bygg på dina kunskaper Självinsikt (SDI) Grupputveckling, samarbete och feedback Chefskap och situationsanpassat ledarskap Kommunikation och konflikthantering Personlig

Läs mer

Kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling

Kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling Kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling kraft, Februari O1 No 5 Kraftbladet skickas till alla som arbetar för kraft-konceptets genomförande -----------------------------

Läs mer

En handbok för företaget

En handbok för företaget En handbok för företaget Inledning Den här handboken vänder sig till er på företaget som är inblandade i PRAO-verksamheten. Det kommer nästan dagligen rapporter om den brist på arbetskraft som näringslivet

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

HR-nätverket Stockholm

HR-nätverket Stockholm Program hösten 2012 Ny internationell standard för bedömningstjänster i arbetslivet - ISO 10667 Maria Åkerlund & Anders Sjöberg Tid: 30 augusti, 2012, kl 9.00 12.00, frukost serveras från 8.30 Plats: Kungliga

Läs mer

Estetik och kvalitet. med ansvar för helheten. www.cchoganas.se

Estetik och kvalitet. med ansvar för helheten. www.cchoganas.se Estetik och kvalitet med ansvar för helheten www.cchoganas.se Vi älskar kakel och klinker! Visst är det härligt att vara förälskad! Den där pirrande känslan som är så speciell. Men det finaste är när

Läs mer

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Augusti 2010 Här kommer årets andra nyhetsbrev från Teknikcollege Sverige! Vi vill gärna uppdatera er om vad som händer inom Teknikcollege Sverige och kommer därför under

Läs mer

MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG

MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG SHR Södra och Fernia Consulting AB MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG PROGRAMBESKRIVNING Program 2010/11 Bakgrund/Syfte Södra Sverige blir alltmer konkurrensutsatt, men är också ett tillväxtområde

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

Kom igång snabbt Lyft ditt LinkedIn nätverkande till en ny nivå. LinkedInexpert.se 1

Kom igång snabbt Lyft ditt LinkedIn nätverkande till en ny nivå. LinkedInexpert.se 1 Kom igång snabbt Lyft ditt LinkedIn nätverkande till en ny nivå LinkedInexpert.se 1 Bra sätt att använda LinkedIn Innehållsförteckning Många möjligheter med LinkedIn Historiskt sätt är LinkedIn känt för

Läs mer