Documents To Go for BlackBerry Smartphones Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Documents To Go for BlackBerry Smartphones Användarhandbok"

Transkript

1 Documents To Go for BlackBerry Smartphones Användarhandbok Version:

2 SWD

3 Innehåll Om Documents To Go... 3 Komma igång... 4 Skapa en ny fil... 4 Öppna en fil... 4 Markera en fil som favorit... 4 Zooma in eller ut i en fil... 4 Skicka filer med BlackBerry Tag... 5 Dokument... 6 Ändra redigeringsläge för dokument... 6 Visa spårade ändringar... 6 Visa eller infoga kommentarer... 6 Ändra text- eller styckeformat... 6 Infoga eller redigera en tabell... 7 Söka och ersätta text i dokument... 7 Visa ordantalet i dokument... 7 Genvägar: Dokument... 7 Kalkylblad... 9 Redigera en cell... 9 Växla kalkylblad... 9 Låsa fönsterrutor i ett kalkylblad... 9 Infoga eller ändra en rad eller kolumn... 9 Infoga en funktion... 9 Ändra talformat Ändra cellformat Sortera celler i ett kalkylblad Genvägar: Kalkylblad Presentationer Ändra redigeringsläge för bildspel Bläddra mellan bilder Infoga en ny bild eller en punktlista i en bild Flytta bilder i en presentation PDF:er Visa PDF:er Hoppa mellan sidor i PDF:er Söka efter och markera text i PDF:er... 13

4 IT-policyregler Feedback Juridiskt meddelande... 16

5 Om Documents To Go Om Documents To Go Documents To Go är ett program som du kan använda när du behöver visa och redigera Microsoft Office-filer direkt i BlackBerry-smarttelefonen. Med det här programmet kan du visa PDF-filer samt visa, redigera och formatera följande: Microsoft Word dokument Microsoft Excel kalkylblad Microsoft PowerPoint presentationer 3

6 Komma igång Komma igång Skapa en ny fil 1. Tryck på knappen Meny i Documents To Go. 2. Gör något av följande: Klicka på Nytt dokument om du vill skapa ett nytt dokument. Skapa ett nytt kalkylblad genom att klicka på Nytt kalkylblad. Klicka på Ny presentation om du vill skapa en ny presentation. 3. Ange önskad information i filen. 4. Tryck på knappen Meny > Spara. Öppna en fil Gör något av följande: Om du vill öppna en fil från skärmen Documents To Go går du till Filer, Senaste eller vyn Favoriter, där du söker reda på filen och klickar på den. Om du vill öppna en fil som finns i en mapp på BlackBerry-smarttelefonen klickar du på Bläddra på skärmen Documents To Go. Sök reda på och klicka på filen. Om du vill öppna en fil som bifogats till ett meddelande markerar du filen i meddelandet. Tryck på Meny-knappen > Documents To Go. Öppna lösenordsskyddade filer genom att fylla i fältet Ange lösenord. Klicka på OK. Markera en fil som favorit 1. I vyn Filer på skärmen Documents To Go markerar du den fil du vill ange som favorit. 2. Tryck på knappen Meny > Markera som favorit. Zooma in eller ut i en fil 1. Tryck på knappen Meny > Zooma. 2. Klicka på önskad zoomningsgrad. 4

7 Komma igång Skicka filer med BlackBerry Tag Om din leverantör av trådlösa tjänster har funktioner för NFC-teknik och du har BlackBerry 7.1 eller senare installerat i BlackBerry-smarttelefonen kan du använda BlackBerry Tag till att skicka dokument, kalkylblad, presentationer och.pdf-filer till NFC-kompatibla enheter. 1. Aktivera NFC-teknik i smarttelefonen. 2. På skärmen Documents To Go markerar du en fil. 3. Tryck på knappen Meny > Skicka > Märkord. 4. Tryck baksidan av smarttelefonen mot en NFC-kompatibel enhet. 5. Om det behövs klickar du på Skicka. När filen har överförts vibrerar smarttelefonen. 5

8 Dokument Dokument Ändra redigeringsläge för dokument Som standard är visningsläget aktiverat när du öppnar ett dokument. I visningsläget kan du snabbt gå till olika delar av dokumentet utan att göra ändringar i det. Om du vill ändra i dokumentet måste du gå över till redigeringsläge. På skärmen Word To Go trycker du på knappen Meny > Redigeringsläge. Visa spårade ändringar Om ett dokument innehåller spårade ändringar kan du visa de ändringarna på BlackBerry-smarttelefonen. Gör något av följande på skärmen Word To Go: Visa spårade ändringar i ett dokument genom att trycka på knappen Meny > Visa > Visa ändringar. Om du vill dölja spårade ändringar trycker du på knappen Meny > Visa > Dölj ändringar. Gå till nästa ändring genom att trycka på knappen Meny > Visa > Nästa ändring. Gå till föregående ändring genom att trycka på knappen Meny > Visa > Föregående ändring. Om du vill ändra hur spårade ändringar visas i smarttelefonen trycker du på knappen Meny > Alternativ. Visa eller infoga kommentarer Gör något av följande på skärmen Word To Go: Visa kommentarer i ett dokument genom att trycka på knappen Meny > Visa > Kommentarer. Dölj kommentarer genom att trycka på knappen Meny > Dölj kommentarer. Om du vill infoga en kommentar placerar du markören där du vill infoga kommentaren. Tryck på knappen Meny > Infoga > Kommentar. Ändra text- eller styckeformat Du kan ändra textformatet i ett dokument med alternativ som teckensnitt, stil, storlek och färg. Alternativen för styckeformat är till exempel textjustering, indrag och avstånd. På skärmen Word To Go trycker du på knappen Meny > Formatera. Ändra teckensnitt, stil, storlek eller färg genom att klicka på Tecken. Om du vill ändra texten till fetstil klickar du på Fetstil. Om du vill ändra texten till kursiv stil klickar du på Kursiv. Om du vill göra text understruken klickar du på Understrykning. 6

9 Dokument Ändra styckeformatet genom att klicka på Stycke. Infoga en punktlista eller numrerad lista genom att klicka på Punkter och numrering. Klicka på ett listformat. Tryck på knappen Meny > Spara. Klicka på Hyperlänk om du vill infoga en länk. Skriv in adressen till en webbplats. Klicka på OK. Om du vill infoga ett bokmärke klickar du på Bokmärke. Markera ett bokmärke. Tryck på knappen Meny > Spara. Infoga eller redigera en tabell Gör något av följande på skärmen Word To Go: Infoga en tabell genom att placera markören där du vill infoga tabellen. Tryck på knappen Meny > Infoga > Tabell. Ange antal kolumner och rader som ska ingå i tabellen. Klicka på OK. Infoga rader i en tabell genom att trycka på knappen Meny > Tabell > Infoga rader ovanför eller Infoga rader nedanför. Om du vill ta bort en tabell trycker du på knappen Meny > Tabell > Ta bort tabell. Om du vill ta bort en rad trycker du på knappen Meny > Tabell > Ta bort rader. Söka och ersätta text i dokument 1. På skärmen Word To Go trycker du på knappen Meny > Sök. 2. Skriv in ett ord du vill söka efter i fältet Sök efter. Hitta ordet genom att klicka på Sök. Om du vill söka och ersätta ordet på ett ställe anger du utbytesordet i fältet Ersätt med. Klicka på Ersätt. Om du vill söka och ersätta alla förekomster av ordet anger du utbytesord i fältet Ersätt med. Klicka på Ersätt alla. Visa ordantalet i dokument På skärmen Word To Go trycker du på knappen Meny > Visa > Ordräkning. Genvägar: Dokument Bläddra nedåt en sida åt gången Bläddra nedåt på sidan Bläddra uppåt på sidan Gå högst upp i dokumentet Gå längst ned i dokumentet Tryck på Enter. Tryck på blanksteg. Tryck på Skift-knappen och blanksteg. Tryck på T Tryck på B 7

10 Dokument Gå till nästa sida Tryck på N Gå till föregående sida Tryck på P Hitta ett ord Tryck på F. Zooma in eller ut i ett dokument Tryck på Z 8

11 Kalkylblad Kalkylblad Redigera en cell På skärmen Sheet To Go trycker du på knappen Meny > Redigera cell. Växla kalkylblad 1. På skärmen Sheet To Go trycker du på knappen Meny > Kalkylblad. 2. Klicka på det kalkylblad som du vill gå över till. Låsa fönsterrutor i ett kalkylblad På skärmen Sheet To Go trycker du på knappen Meny > Lås fönsterrutor. Infoga eller ändra en rad eller kolumn På skärmen Sheet To Go trycker du på knappen Meny. Om du vill infoga en rad klickar du på Rad > Infoga. Om du vill infoga en kolumn klickar du på Kolumn > Infoga. Om du vill ändra höjden på en rad klickar du på Rad > Radhöjd. Anpassa radhöjden med hjälp av styrplattan. Klicka på styrplattan om du vill ställa in radhöjden. Om du vill ändra bredden på en kolumn klickar du på Kolumn > Kolumnbredd. Anpassa kolumnbredden med hjälp av styrplattan. Klicka på styrplattan om du vill ställa in kolumnbredden. Om du vill dölja en rad eller kolumn klickar du på Rad eller Kolumn > Dölj rad eller Dölj kolumn. Justera kolumnen så att texten anpassas automatiskt genom att klicka på Kolumn > Autopassa. Infoga en funktion 1. På skärmen Sheet To Go markerar du cell där funktionen ska infogas. 2. Tryck på knappen Meny. Infoga funktionen Automatisk summa genom att klicka på Infoga > Automatisk summa. Om du vill infoga en annan funktion klickar du på Infoga > Funktion. Klicka på en funktion. 9

12 Kalkylblad Ändra talformat Du kan ändra formatet för talen i en cell så att de får ett särskilt format, t.ex. Valuta, Datum, Tid, Bråk, Procent eller Vetenskapligt. 1. På skärmen Sheet To Go trycker du på knappen Meny > Formatera. 2. Ändra fältet Format enligt önskemål. 3. Ändra formatfälten. 4. Tryck på knappen Meny > Spara. Ändra cellformat På skärmen Sheet To Go trycker du på knappen Meny > Formatera > Cell. Om du vill ändra celltexten till fet eller kursiv stil markerar du kryssrutan för Fetstil eller Kursiv. Ändra textens format med hjälp av fälten Teckensnitt, Teckensnittsstorlek och Textfärg. Cellfärgen ändrar du i fältet Cellfärg. Om du vill ändra celltextens justering kan du göra det i fälten Vågrät justering eller Lodrät justering. Sortera celler i ett kalkylblad 1. På skärmen Sheet To Go markerar du de celler du vill sortera. 2. Tryck på knappen Meny > Sortera. 3. Anpassa sorteringen med hjälp av fälten Sortera efter, Sedan efter och Sedan efter. 4. Tryck på knappen Meny > Spara. Genvägar: Kalkylblad Beroende på vilken BlackBerry-smarttelefon du har kanske vissa genvägar inte finns. Gå till cellen nedanför den aktuella cellen Gå till cellen ovanför den aktuella cellen Visa cellinnehållet Återgå till högst upp på kalkylbladet Gå till slutet av kalkybladet Tryck på Enter. Tryck på Skift-knappen och Enter. Tryck på blanksteg. Tryck på T Tryck på B 10

13 Kalkylblad Gå till nästa kalkylblad Gå till föregående kalkylblad Hitta ett ord eller en fras Gå till en specifik cell Zooma in i ett kalkylblad Tryck på N Tryck på P Tryck på F Tryck på G Tryck på Z 11

14 Presentationer Presentationer Ändra redigeringsläge för bildspel Som standard är visningsläget aktiverat när du öppnar ett bildspel. I visningsläget kan du snabbt gå till olika delar av bildspelet utan att göra ändringar i det. Om du vill ändra i bildspelet måste du gå över till redigeringsläge. På skärmen Slideshow To Go trycker du på knappen Meny > Redigeringsläge. Bläddra mellan bilder På skärmen Slideshow To Go trycker du på knappen Meny. Gå till nästa bild genom att klicka på Nästa bild. Om du vill gå till den föregående bilden klickar du på Föregående bild. Klicka på Gå till bild om du vill gå till en viss bild. Klicka på en bild. Infoga en ny bild eller en punktlista i en bild Gör något av följande på skärmen Slideshow To Go: Infoga en ny bild genom att placera markören där du vill infoga den nya bilden. Tryck på knappen Meny > Bilder > Infoga bild. Om du vill infoga en bild som är en dubblett av den föregående bilden trycker du på knappen Meny > Bilder > Duplicera bild. Skapa en ny punkt i en punktlista genom att trycka på knappen Meny > Ny listpunkt. Flytta bilder i en presentation 1. På skärmen Slideshow To Go trycker du på knappen Meny > Bilder > Sortera bilder. 2. Markera bilden som du vill flytta. 3. Tryck på knappen Meny > Flytta ned eller Flytta upp. 4. Tryck på knappen Meny > Spara ändringar. 12

15 PDF:er PDF:er Visa PDF:er Du kan visa ett PDF-dokument på två sätt. Med sidvyn visas en PDF så som den visas på datorn. Med kolumnvyn visas innehållet i en PDF i en kolumn så att den enkelt kan granskas på BlackBerry-smarttelefonen. Gör något av följande: Om du vill visa ett dokument i Sidvy trycker du på knappen Meny > Sidvy. Om du vill visa ett dokument i Kolumnvy trycker du på knappen Meny > Kolumnvy. Hoppa mellan sidor i PDF:er 1. Tryck på knappen Meny > Gå till sida. 2. Ange sidnumret som du vill gå till. 3. Klicka på OK. Söka efter och markera text i PDF:er Du kan söka efter text och markera text i både Kolumnvy och Sidvy. Gör något av följande: Om du vill söka efter text trycker du på knappen Meny > Sök. Skriv in ordet eller frasen som du vill hitta. Klicka på Sök. Om sökningen är versalkänslig markerar du kryssrutan intill alternativet Versalkänslig sökning. Om du endast söker efter specifika ord markerar du kryssrutan intill alternativet Endast ord. Markera text genom att trycka på knappen Meny > Börja val. Markera texten som du vill kopiera. Tryck på knappen Meny > Kopiera. 13

16 IT-policyregler IT-policyregler BlackBerry Enterprise Server-administratörer kan använda IT-policyer till att förhindra användare från att få tillgång till vissa program och funktioner. Mer information om IT-policyregler finns på där du kan läsa Referenshandboken för policyer för BlackBerry Enterprise Server. 14

17 Feedback Feedback Om du vill lämna feedback går du till 15

18 Juridiskt meddelande Juridiskt meddelande 2012 Research In Motion Limited. Med ensamrätt. BlackBerry, RIM, Research In Motion och relaterade varumärken, namn och logotyper tillhör Research In Motion Limited och är registrerade och/eller används i USA och andra länder runt om i världen. Microsoft, Excel och PowerPoint är varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Documents To Go, Sheet To Go och Slideshow To Go är varumärken som tillhör DataViz, Inc. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. Den här dokumentationen och all dokumentation som medföljer det här avtalet eller finns tillgänglig på go/docs tillhandahålls eller görs tillgänglig "I BEFINTLIGT SKICK" och "I TILLGÄNGLIGT SKICK", och utan några som helst villkor, godkännanden, garantier, intyganden eller ansvar från Research In Motion Limited och dess tillhörande företag ("RIM"), och RIM åtar sig inget ansvar för tryckfel, tekniska fel eller andra felaktigheter, misstag eller utelämnanden i den här dokumentationen. För att skydda RIM:s interna och konfidentiella information och/eller affärshemligheter kan vissa aspekter av RIM:s teknik beskrivas i generella termer i den här dokumentationen. RIM förbehåller sig rätten att periodiskt ändra information i det här dokumentet, men RIM förbinder sig inte att tillhandahålla sådana ändringar, uppdateringar, förbättringar eller andra tillägg till den här dokumentationen vid lämplig tidpunkt eller över huvud taget. Denna dokumentation kan innehålla referenser till informationskällor från tredje part, hårdvara eller programvara, produkter och tjänster. inklusive komponenter och innehåll som skyddas av copyright eller webbplatser från tredje part (sammantaget "tredjepartsprodukter och -tjänster"). RIM kontrollerar inte och ansvarar inte för tredjepartsprodukter och -tjänster, inklusive, utan begränsning, innehållet, exakthet, copyrightuppfyllelse, kompatibilitet, prestanda, tillförlitlighet, lagenlighet, anständighet, länkar eller andra aspekter på tredjepartsprodukter och -tjänster. Medtagande av tredjepartsprodukter och - tjänster i denna dokumentation innebär inte att RIM har godkänt tredjepartsprodukterna eller -tjänsterna på något som helst sätt. FÖRUTOM DÄR DET UTTRYCKLIGEN ÄR FÖRBJUDET ENLIGT GÄLLANDE LAG UNDANTAS ALLA TYPER AV VILLKOR, GODKÄNNANDEN, UTFÄSTELSER, FRAMSTÄLLNINGAR ELLER GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ALLA VILLKOR, GODKÄNNANDEN, ELLER GARANTIER GÄLLANDE HÅLLBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ANVÄNDNING, SÄLJBARHET, SÄLJBHARHETSKVALITET, ICKE-INTRÅNG, GODKÄND KVALITET ELLER TITEL, ELLER SOM UPPSTÅR AV YRKANDEN, SEDER, AFFÄRSFÖRLOPP, HANDELSBRUK ELLER RELATERAT TILL DOKUMENTATIONEN FÖR NÅGON SOM HELST PROGRAMVARA, MASKINVARA, TJÄNST ELLER TREDJEPARTSPRODUKT OCH -TJÄNST SOM NÄMNS HÄR. DU KAN DESSUTOM HA ANDRA RÄTTIGHETER BEROENDE PÅ DELSTAT ELLER REGION. I VISSA JURISDIKTIONER ÄR DET INTE TILLÅTET ATT UTESLUTA ELLER BEGRÄNSA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV GÄLLANDE LAGAR KAN INGA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR SOM ÄR RELATERADE TILL DOKUMENTATIONEN EXKLUDERAS FRÅN OVANSTÅENDE, MEN DE KAN BEGRÄNSAS, OCH ÄR HÄRMED BEGRÄNSADE TILL NITTIO (90) DAGAR FRÅN DATUMET DU FÖRST KÖPTE DOKUMENTATIONEN ELLER FÖREMÅLET SOM ÄRENDET GÄLLER. I MÖJLIGASTE UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING I DIN JURISDIKTION SKA RIM INTE VID NÅGON HÄNDELSE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR SOM ÄR RELATERADE TILL DEN HÄR DOKUMENTATIONEN ELLER DESS ANVÄNDNING, ELLER PRESTANDA ELLER ICKE-PRESTANDA HOS NÅGON PROGRAMVARA, MASKINVARA, TJÄNST ELLER NÅGRA TREJDEPARTSPRODUKTER OCH -TJÄNSTER SOM NÄMNS HÄR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGRA AV FÖLJANDE SKADOR: DIREKTA, FÖLJDSKADOR, TYPISKA, UNDERORDNADE, INDIREKTA, SÄRSKILDA, SKADESTÅNDSFÖRPLIKTANDE ELLER FÖRVÄRRADE SKADOR, SKADOR FÖR UTEBLIVNA INTÄKTER ELLER VINSTER, UTEBLIVNA FÖRVÄNTADE BESPARINGAR, VERKSAMHETSAVBROTT, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION, MISSADE AFFÄRSMÖJLIGHETER, SKADADE ELLER FÖRLORADE DATA, OFÖRMÅGA ATT ÖVERFÖRA ELLER TA EMOT DATA, PROBLEM SOM ÄR KOPPLADE MED PROGRAM SOM ANVÄNDS I SAMBAND MED RIM-PRODUKTER ELLER -TJÄNSTER, DRIFTSSTOPPSKOSTNADER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING AV RIM- PRODUKTER ELLER -TJÄNSTER ELLER DELAR AV DENSAMMA ELLER AV SAMTALSAVGIFTER, KOSTNAD FÖR ANSKAFFANDE AV 16

19 Juridiskt meddelande ERSÄTTNINGSVAROR, KOSTNADER FÖR INTRÄDE, INRÄTTNINGAR ELLER TJÄNSTER, KOSTNADER FÖR KAPITAL ELLER ANDRA LIKNANDE PENNINGFÖRLUSTER, OAVSETT OM SÅDANA SKADOR KUNNAT FÖRUTSÄGAS ELLER INTE, OCH ÄVEN OM RIM HAR MEDDELATS OM ATT SÅDANA SKADOR KAN INTRÄFFA. I MÖJLIGASTE UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING I DIN JURISDIKTION SKA RIM INTE HA NÅGON SOM HELST SKYLDIGHET, PLIKT ELLER ANSVAR GÄLLANDE KONTRAKT, BEDRÄGERI ELLER NÅGOT ANNAT GENTEMOT DIG, INKLUSIVE ANSVAR FÖR OAKTSAMHET ELLER STRIKT ANSVAR. BEGRÄNSNINGARNA, UNDANTAGEN OCH FRISKRIVNINGARNA HÄR GÄLLER: (A) OBEROENDE AV SKÄLET TILL HANDLINGEN, ANSPRÅKET ELLER TALAN FRÅN DIG, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL KONTRAKTSBROTT, OAKTSAMHET, BEDRÄGERI, STRIKT ANSVAR ELLER ANDRA LAGLIGA GRUNDER OCH SKA GÄLLA ÄVEN UNDER EN VÄSENTLIG ÖVERTRÄDELSE ELLER ÖVERTRÄDELSER ELLER ATT DET GRUNDLÄGGANDE SYFTET MED DET HÄR AVTALET ELLER AVHJÄLPANDEN SOM FINNS HÄR; OCH (B) ATT RIM OCH DESS TILLHÖRANDE FÖRETAG, EFTERTRÄDARE, ÖVERTAGARE, REPRESENTANTER, LEVERANTÖRER (INKLUSIVE SÄNDNINGSTJÄNSTLEVERANTÖRER), AUKTORISERADE RIM-DISTRIBUTÖRER (OCKSÅ INKLUSIVE SÄNDNINGSTJÄNSTLEVERANTÖRER) OCH DERAS RESPEKTIVE CHEFER, ANSTÄLLDA OCH OBEROENDE UPPDRAGSTAGARE. UTÖVER OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG SKA INGA CHEFER, ANSTÄLLDA, AGENTER, DISTRIBUTÖRER, LEVERANTÖRER, OBEROENDE UPPDRAGSTAGARE HOS RIM ELLER RIM:S TILLHÖRANDE FÖRETAG HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGOT SOM UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV ELLER I ANSLUTNING TILL DOKUMENTATIONEN. Innan du prenumererar på, installerar eller använder några tredjepartsprodukter och -tjänster är det ditt ansvar all din sändningsleverantör har funktioner för alla deras funktioner. Vissa sändingsleverantörer erbjuder eventuellt inte Internetwebbläsarfuntkioner med ett abonnemang på BlackBerry Internet Service. Kontrollera tillgängligheten, roaming-möjligheter, serviceplaner och funktioner hos din tjänstleverantör. Installation eller användning av tredjepartsprodukter och -tjänster med RIM:s produkter och tjänster kan kräva en eller fler patentlicenser, varumärkeslicenser, copyrightlicenser eller andra licenser för att undvika kränkning av eller brott mot tredjepartsrättigheter. Du ansvarar helt för användning av tredjepartsprodukter och -tjänster om några tredjepartslicenser kräver sådant. Om de behövs har du ansvar för att skaffa dem. Du bör inte installera eller använda tredjepartsprodukter och -tjänster förrän du har skaffat alla nödvändiga licenser. Alla tredjepartsprodukter och - tjänster som medföljer RIM:s produkter och tjänster tillhandahålls för din bekvämlighet och tillhandahålls "I BEFINTLIGT SKICK" utan några som helst uttryckliga eller underförstådda godkännanden, representationer eller garantier från RIM, och RIM påtar sig inte något som helst ansvarar i relation till dem. Din användning av tredjepartsprodukter och -tjänster styrs av och är föremål för att du samtycker till villkoren i separata licenser och andra avtal som gäller i enlighet med tredje parter, förutom där det uttryckligen täcks av en licens eller ett annat avtal med RIM Vissa funktioner i den här dokumentationen kräver en lägsta version av BlackBerry Enterprise Server, BlackBerry Desktop Software eller BlackBerry Device Software. Användarvillkoren för alla RIM-produkter och -tjänster finns angivna i en separat licens eller ett annat avtal med RIM som gäller i enlighet med det INGET I DEN HÄR DOKUMENTATIONEN ERSÄTTER UTTRYCKLIGA SKRIFTLIGA AVTAL ELLER GARANTIER SOM TILLHANDAHÅLLITS AV RIM FÖR ANDRA DELAR AV EN RIM-PRODUKT ELLER -TJÄNST ÄN DEN HÄR DOKUMENTATIONEN. Research In Motion Limited 295 Phillip Street Waterloo, ON N2L 3W8 Kanada Research In Motion UK Limited Centrum House 36 Station Road 17

20 Juridiskt meddelande Egham, Surrey TW20 9LF Storbritannien Utgiven i Kanada 18

Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series

Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-007 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-007 RCG41GW/RCL21CW Innehåll Välkommen till BlackBerry!...5 Om att sätta i ett SIM-kort...6 Grunder för telefonen...7

Läs mer

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN.

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. Detta Avtal upplåter en licens till Dig, kunden, att använda Programvaran

Läs mer

Spam Manager. Användarhandbok

Spam Manager. Användarhandbok Spam Manager Användarhandbok Användarhandbok för Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantecs logotyp,

Läs mer

Numbers 09 Användarhandbok

Numbers 09 Användarhandbok Numbers 09 Användarhandbok KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program som beskrivs i den är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Pages 09 Användarhandbok

Pages 09 Användarhandbok Pages 09 Användarhandbok KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program som beskrivs i den är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

www.novell.com/documentation Användarhandbok Vibe 4.0 Mars 2015

www.novell.com/documentation Användarhandbok Vibe 4.0 Mars 2015 www.novell.com/documentation Användarhandbok Vibe 4.0 Mars 2015 Juridisk information Novell Inc. gör inga utfästelser och lämnar heller inga garantier med avseende på innehållet eller användningen av den

Läs mer

Ytterligare program. Nokia N95-1

Ytterligare program. Nokia N95-1 Ytterligare program Nokia N95-1 OM TILLÄGGSPROGRAM FÖR NOKIA N95 I enhetens minne och på dvd-rom-skivan som medföljer enheten hittar du ytterligare program från Nokia och andra programutvecklare. INGEN

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

Enterprise PeopleTools 8.46 PeopleBook: Använda PeopleSoft-program

Enterprise PeopleTools 8.46 PeopleBook: Använda PeopleSoft-program Enterprise PeopleTools 8.46 PeopleBook: Använda PeopleSoft-program April 2006 Enterprise PeopleTools 8.46 PeopleBook: Använda PeopleSoft-program SKU ELM9UPA-B 0406 Copyright 2002-2006, Oracle. Alla rättigheter

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN). NORD- ELLER

Läs mer

VERSION ANVÄNDARGUIDE FÖR WINDOWS 32-BIT

VERSION ANVÄNDARGUIDE FÖR WINDOWS 32-BIT VERSION ANVÄNDARGUIDE FÖR WINDOWS 32-BIT TM Friskrivningsklausul Novell, Inc. ger ingen garanti av något slag för innehållet i denna handbok, vare sig uttrycklig eller underförstådd, inklusive men inte

Läs mer

Novell Rollbaserad logistikmodul för Identity Manager

Novell Rollbaserad logistikmodul för Identity Manager Användarprogram: användarhandbok Novell Rollbaserad logistikmodul för Identity Manager 4.0 15 oktober 2010 www.novell.com Rollbaserad logistikmodul för Identity Manager 4.0 Användarprogram: användarhandbok

Läs mer

Din manual NOKIA N95-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827868

Din manual NOKIA N95-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827868 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N95-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

A. Markera ett inköpsalternativ. B. Fastställa Kundens prisnivå. C. Definiera Kundens organisation (välj endast ett)

A. Markera ett inköpsalternativ. B. Fastställa Kundens prisnivå. C. Definiera Kundens organisation (välj endast ett) Open Value Avtal Myndighet Avtalets nummer Föregående avtalsnummer Detta Open Value Avtal ingås mellan Kunden och Microsoft från och med ikraftträdandedatumet. Kundinformation Kundens ID: Bolagets namn

Läs mer

Din HTC Desire. Användarhandbok

Din HTC Desire. Användarhandbok Din HTC Desire Användarhandbok Läs det här först innan du gör något annat Ladda batteriet Batteriet i telefonen har inte laddats än. Det är viktigt att inte ta bort batteriet medan telefonen laddas. Det

Läs mer

Författarens Skrivare Användarguide 5.1. Version. För Macintosh

Författarens Skrivare Användarguide 5.1. Version. För Macintosh Författarens Skrivare Användarguide Version 5.1 För Macintosh 1 2010-2015 Swatski företag. Alla rättigheter förbehållna. Swatski företag. 45 White Birch Lane, North Andover, Massachusetts 01845 FileMaker,

Läs mer

1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL.

1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL. ADOBE Licensavtal för persondatorprogramvara 1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL. 1.1 FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN OCH DEN ÖVRIGA INFORMATIONEN

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN.

PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN. PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN. VIKTIGT-LÄS VILLKOREN NOGA INNAN DE ANSÖKER OM, GODTAR, ANVÄNDER,

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du

Läs mer

Spam Manager. Handbok för karantänadministratörer

Spam Manager. Handbok för karantänadministratörer Spam Manager Handbok för karantänadministratörer Handbok för karantänadministratörer i Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med

Läs mer

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2. You'll find the answers to all your questions on the KASPERSKY

Läs mer

Porsche Design P'9981 smartphone from BlackBerry. Version: 7.1. Användarhandbok

Porsche Design P'9981 smartphone from BlackBerry. Version: 7.1. Användarhandbok Porsche Design P'9981 smartphone from BlackBerry Version: 7.1 Användarhandbok Publicerad: 2012-09-27 SWD-20120927143543623 Innehåll Snabbhjälp... 9 Komma igång: smarttelefonen... 9 Populära ämnen... 28

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 1. Avtalets omfång. Detta avtal gäller ditt köp av Play4free Funds, kontanter, mynt eller någon av våra andra virtuella valutor

Läs mer

BlackBerry Bold 9790 Smartphone. Version: 7.1. Användarhandbok

BlackBerry Bold 9790 Smartphone. Version: 7.1. Användarhandbok BlackBerry Bold 9790 Smartphone Version: 7.1 Användarhandbok Publicerad: 2012-09-19 SWD-20120919131030365 Innehåll Snabbhjälp... 9 Komma igång: smarttelefonen... 9 Populära ämnen... 28 Praktiska tips...

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer