Documents To Go for BlackBerry Smartphones Användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Documents To Go for BlackBerry Smartphones Användarhandbok"

Transkript

1 Documents To Go for BlackBerry Smartphones Användarhandbok Version:

2 SWD

3 Innehåll Om Documents To Go... 3 Komma igång... 4 Skapa en ny fil... 4 Öppna en fil... 4 Markera en fil som favorit... 4 Zooma in eller ut i en fil... 4 Skicka filer med BlackBerry Tag... 5 Dokument... 6 Ändra redigeringsläge för dokument... 6 Visa spårade ändringar... 6 Visa eller infoga kommentarer... 6 Ändra text- eller styckeformat... 6 Infoga eller redigera en tabell... 7 Söka och ersätta text i dokument... 7 Visa ordantalet i dokument... 7 Genvägar: Dokument... 7 Kalkylblad... 9 Redigera en cell... 9 Växla kalkylblad... 9 Låsa fönsterrutor i ett kalkylblad... 9 Infoga eller ändra en rad eller kolumn... 9 Infoga en funktion... 9 Ändra talformat Ändra cellformat Sortera celler i ett kalkylblad Genvägar: Kalkylblad Presentationer Ändra redigeringsläge för bildspel Bläddra mellan bilder Infoga en ny bild eller en punktlista i en bild Flytta bilder i en presentation PDF:er Visa PDF:er Hoppa mellan sidor i PDF:er Söka efter och markera text i PDF:er... 13

4 IT-policyregler Feedback Juridiskt meddelande... 16

5 Om Documents To Go Om Documents To Go Documents To Go är ett program som du kan använda när du behöver visa och redigera Microsoft Office-filer direkt i BlackBerry-smarttelefonen. Med det här programmet kan du visa PDF-filer samt visa, redigera och formatera följande: Microsoft Word dokument Microsoft Excel kalkylblad Microsoft PowerPoint presentationer 3

6 Komma igång Komma igång Skapa en ny fil 1. Tryck på knappen Meny i Documents To Go. 2. Gör något av följande: Klicka på Nytt dokument om du vill skapa ett nytt dokument. Skapa ett nytt kalkylblad genom att klicka på Nytt kalkylblad. Klicka på Ny presentation om du vill skapa en ny presentation. 3. Ange önskad information i filen. 4. Tryck på knappen Meny > Spara. Öppna en fil Gör något av följande: Om du vill öppna en fil från skärmen Documents To Go går du till Filer, Senaste eller vyn Favoriter, där du söker reda på filen och klickar på den. Om du vill öppna en fil som finns i en mapp på BlackBerry-smarttelefonen klickar du på Bläddra på skärmen Documents To Go. Sök reda på och klicka på filen. Om du vill öppna en fil som bifogats till ett meddelande markerar du filen i meddelandet. Tryck på Meny-knappen > Documents To Go. Öppna lösenordsskyddade filer genom att fylla i fältet Ange lösenord. Klicka på OK. Markera en fil som favorit 1. I vyn Filer på skärmen Documents To Go markerar du den fil du vill ange som favorit. 2. Tryck på knappen Meny > Markera som favorit. Zooma in eller ut i en fil 1. Tryck på knappen Meny > Zooma. 2. Klicka på önskad zoomningsgrad. 4

7 Komma igång Skicka filer med BlackBerry Tag Om din leverantör av trådlösa tjänster har funktioner för NFC-teknik och du har BlackBerry 7.1 eller senare installerat i BlackBerry-smarttelefonen kan du använda BlackBerry Tag till att skicka dokument, kalkylblad, presentationer och.pdf-filer till NFC-kompatibla enheter. 1. Aktivera NFC-teknik i smarttelefonen. 2. På skärmen Documents To Go markerar du en fil. 3. Tryck på knappen Meny > Skicka > Märkord. 4. Tryck baksidan av smarttelefonen mot en NFC-kompatibel enhet. 5. Om det behövs klickar du på Skicka. När filen har överförts vibrerar smarttelefonen. 5

8 Dokument Dokument Ändra redigeringsläge för dokument Som standard är visningsläget aktiverat när du öppnar ett dokument. I visningsläget kan du snabbt gå till olika delar av dokumentet utan att göra ändringar i det. Om du vill ändra i dokumentet måste du gå över till redigeringsläge. På skärmen Word To Go trycker du på knappen Meny > Redigeringsläge. Visa spårade ändringar Om ett dokument innehåller spårade ändringar kan du visa de ändringarna på BlackBerry-smarttelefonen. Gör något av följande på skärmen Word To Go: Visa spårade ändringar i ett dokument genom att trycka på knappen Meny > Visa > Visa ändringar. Om du vill dölja spårade ändringar trycker du på knappen Meny > Visa > Dölj ändringar. Gå till nästa ändring genom att trycka på knappen Meny > Visa > Nästa ändring. Gå till föregående ändring genom att trycka på knappen Meny > Visa > Föregående ändring. Om du vill ändra hur spårade ändringar visas i smarttelefonen trycker du på knappen Meny > Alternativ. Visa eller infoga kommentarer Gör något av följande på skärmen Word To Go: Visa kommentarer i ett dokument genom att trycka på knappen Meny > Visa > Kommentarer. Dölj kommentarer genom att trycka på knappen Meny > Dölj kommentarer. Om du vill infoga en kommentar placerar du markören där du vill infoga kommentaren. Tryck på knappen Meny > Infoga > Kommentar. Ändra text- eller styckeformat Du kan ändra textformatet i ett dokument med alternativ som teckensnitt, stil, storlek och färg. Alternativen för styckeformat är till exempel textjustering, indrag och avstånd. På skärmen Word To Go trycker du på knappen Meny > Formatera. Ändra teckensnitt, stil, storlek eller färg genom att klicka på Tecken. Om du vill ändra texten till fetstil klickar du på Fetstil. Om du vill ändra texten till kursiv stil klickar du på Kursiv. Om du vill göra text understruken klickar du på Understrykning. 6

9 Dokument Ändra styckeformatet genom att klicka på Stycke. Infoga en punktlista eller numrerad lista genom att klicka på Punkter och numrering. Klicka på ett listformat. Tryck på knappen Meny > Spara. Klicka på Hyperlänk om du vill infoga en länk. Skriv in adressen till en webbplats. Klicka på OK. Om du vill infoga ett bokmärke klickar du på Bokmärke. Markera ett bokmärke. Tryck på knappen Meny > Spara. Infoga eller redigera en tabell Gör något av följande på skärmen Word To Go: Infoga en tabell genom att placera markören där du vill infoga tabellen. Tryck på knappen Meny > Infoga > Tabell. Ange antal kolumner och rader som ska ingå i tabellen. Klicka på OK. Infoga rader i en tabell genom att trycka på knappen Meny > Tabell > Infoga rader ovanför eller Infoga rader nedanför. Om du vill ta bort en tabell trycker du på knappen Meny > Tabell > Ta bort tabell. Om du vill ta bort en rad trycker du på knappen Meny > Tabell > Ta bort rader. Söka och ersätta text i dokument 1. På skärmen Word To Go trycker du på knappen Meny > Sök. 2. Skriv in ett ord du vill söka efter i fältet Sök efter. Hitta ordet genom att klicka på Sök. Om du vill söka och ersätta ordet på ett ställe anger du utbytesordet i fältet Ersätt med. Klicka på Ersätt. Om du vill söka och ersätta alla förekomster av ordet anger du utbytesord i fältet Ersätt med. Klicka på Ersätt alla. Visa ordantalet i dokument På skärmen Word To Go trycker du på knappen Meny > Visa > Ordräkning. Genvägar: Dokument Bläddra nedåt en sida åt gången Bläddra nedåt på sidan Bläddra uppåt på sidan Gå högst upp i dokumentet Gå längst ned i dokumentet Tryck på Enter. Tryck på blanksteg. Tryck på Skift-knappen och blanksteg. Tryck på T Tryck på B 7

10 Dokument Gå till nästa sida Tryck på N Gå till föregående sida Tryck på P Hitta ett ord Tryck på F. Zooma in eller ut i ett dokument Tryck på Z 8

11 Kalkylblad Kalkylblad Redigera en cell På skärmen Sheet To Go trycker du på knappen Meny > Redigera cell. Växla kalkylblad 1. På skärmen Sheet To Go trycker du på knappen Meny > Kalkylblad. 2. Klicka på det kalkylblad som du vill gå över till. Låsa fönsterrutor i ett kalkylblad På skärmen Sheet To Go trycker du på knappen Meny > Lås fönsterrutor. Infoga eller ändra en rad eller kolumn På skärmen Sheet To Go trycker du på knappen Meny. Om du vill infoga en rad klickar du på Rad > Infoga. Om du vill infoga en kolumn klickar du på Kolumn > Infoga. Om du vill ändra höjden på en rad klickar du på Rad > Radhöjd. Anpassa radhöjden med hjälp av styrplattan. Klicka på styrplattan om du vill ställa in radhöjden. Om du vill ändra bredden på en kolumn klickar du på Kolumn > Kolumnbredd. Anpassa kolumnbredden med hjälp av styrplattan. Klicka på styrplattan om du vill ställa in kolumnbredden. Om du vill dölja en rad eller kolumn klickar du på Rad eller Kolumn > Dölj rad eller Dölj kolumn. Justera kolumnen så att texten anpassas automatiskt genom att klicka på Kolumn > Autopassa. Infoga en funktion 1. På skärmen Sheet To Go markerar du cell där funktionen ska infogas. 2. Tryck på knappen Meny. Infoga funktionen Automatisk summa genom att klicka på Infoga > Automatisk summa. Om du vill infoga en annan funktion klickar du på Infoga > Funktion. Klicka på en funktion. 9

12 Kalkylblad Ändra talformat Du kan ändra formatet för talen i en cell så att de får ett särskilt format, t.ex. Valuta, Datum, Tid, Bråk, Procent eller Vetenskapligt. 1. På skärmen Sheet To Go trycker du på knappen Meny > Formatera. 2. Ändra fältet Format enligt önskemål. 3. Ändra formatfälten. 4. Tryck på knappen Meny > Spara. Ändra cellformat På skärmen Sheet To Go trycker du på knappen Meny > Formatera > Cell. Om du vill ändra celltexten till fet eller kursiv stil markerar du kryssrutan för Fetstil eller Kursiv. Ändra textens format med hjälp av fälten Teckensnitt, Teckensnittsstorlek och Textfärg. Cellfärgen ändrar du i fältet Cellfärg. Om du vill ändra celltextens justering kan du göra det i fälten Vågrät justering eller Lodrät justering. Sortera celler i ett kalkylblad 1. På skärmen Sheet To Go markerar du de celler du vill sortera. 2. Tryck på knappen Meny > Sortera. 3. Anpassa sorteringen med hjälp av fälten Sortera efter, Sedan efter och Sedan efter. 4. Tryck på knappen Meny > Spara. Genvägar: Kalkylblad Beroende på vilken BlackBerry-smarttelefon du har kanske vissa genvägar inte finns. Gå till cellen nedanför den aktuella cellen Gå till cellen ovanför den aktuella cellen Visa cellinnehållet Återgå till högst upp på kalkylbladet Gå till slutet av kalkybladet Tryck på Enter. Tryck på Skift-knappen och Enter. Tryck på blanksteg. Tryck på T Tryck på B 10

13 Kalkylblad Gå till nästa kalkylblad Gå till föregående kalkylblad Hitta ett ord eller en fras Gå till en specifik cell Zooma in i ett kalkylblad Tryck på N Tryck på P Tryck på F Tryck på G Tryck på Z 11

14 Presentationer Presentationer Ändra redigeringsläge för bildspel Som standard är visningsläget aktiverat när du öppnar ett bildspel. I visningsläget kan du snabbt gå till olika delar av bildspelet utan att göra ändringar i det. Om du vill ändra i bildspelet måste du gå över till redigeringsläge. På skärmen Slideshow To Go trycker du på knappen Meny > Redigeringsläge. Bläddra mellan bilder På skärmen Slideshow To Go trycker du på knappen Meny. Gå till nästa bild genom att klicka på Nästa bild. Om du vill gå till den föregående bilden klickar du på Föregående bild. Klicka på Gå till bild om du vill gå till en viss bild. Klicka på en bild. Infoga en ny bild eller en punktlista i en bild Gör något av följande på skärmen Slideshow To Go: Infoga en ny bild genom att placera markören där du vill infoga den nya bilden. Tryck på knappen Meny > Bilder > Infoga bild. Om du vill infoga en bild som är en dubblett av den föregående bilden trycker du på knappen Meny > Bilder > Duplicera bild. Skapa en ny punkt i en punktlista genom att trycka på knappen Meny > Ny listpunkt. Flytta bilder i en presentation 1. På skärmen Slideshow To Go trycker du på knappen Meny > Bilder > Sortera bilder. 2. Markera bilden som du vill flytta. 3. Tryck på knappen Meny > Flytta ned eller Flytta upp. 4. Tryck på knappen Meny > Spara ändringar. 12

15 PDF:er PDF:er Visa PDF:er Du kan visa ett PDF-dokument på två sätt. Med sidvyn visas en PDF så som den visas på datorn. Med kolumnvyn visas innehållet i en PDF i en kolumn så att den enkelt kan granskas på BlackBerry-smarttelefonen. Gör något av följande: Om du vill visa ett dokument i Sidvy trycker du på knappen Meny > Sidvy. Om du vill visa ett dokument i Kolumnvy trycker du på knappen Meny > Kolumnvy. Hoppa mellan sidor i PDF:er 1. Tryck på knappen Meny > Gå till sida. 2. Ange sidnumret som du vill gå till. 3. Klicka på OK. Söka efter och markera text i PDF:er Du kan söka efter text och markera text i både Kolumnvy och Sidvy. Gör något av följande: Om du vill söka efter text trycker du på knappen Meny > Sök. Skriv in ordet eller frasen som du vill hitta. Klicka på Sök. Om sökningen är versalkänslig markerar du kryssrutan intill alternativet Versalkänslig sökning. Om du endast söker efter specifika ord markerar du kryssrutan intill alternativet Endast ord. Markera text genom att trycka på knappen Meny > Börja val. Markera texten som du vill kopiera. Tryck på knappen Meny > Kopiera. 13

16 IT-policyregler IT-policyregler BlackBerry Enterprise Server-administratörer kan använda IT-policyer till att förhindra användare från att få tillgång till vissa program och funktioner. Mer information om IT-policyregler finns på där du kan läsa Referenshandboken för policyer för BlackBerry Enterprise Server. 14

17 Feedback Feedback Om du vill lämna feedback går du till 15

18 Juridiskt meddelande Juridiskt meddelande 2012 Research In Motion Limited. Med ensamrätt. BlackBerry, RIM, Research In Motion och relaterade varumärken, namn och logotyper tillhör Research In Motion Limited och är registrerade och/eller används i USA och andra länder runt om i världen. Microsoft, Excel och PowerPoint är varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Documents To Go, Sheet To Go och Slideshow To Go är varumärken som tillhör DataViz, Inc. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. Den här dokumentationen och all dokumentation som medföljer det här avtalet eller finns tillgänglig på go/docs tillhandahålls eller görs tillgänglig "I BEFINTLIGT SKICK" och "I TILLGÄNGLIGT SKICK", och utan några som helst villkor, godkännanden, garantier, intyganden eller ansvar från Research In Motion Limited och dess tillhörande företag ("RIM"), och RIM åtar sig inget ansvar för tryckfel, tekniska fel eller andra felaktigheter, misstag eller utelämnanden i den här dokumentationen. För att skydda RIM:s interna och konfidentiella information och/eller affärshemligheter kan vissa aspekter av RIM:s teknik beskrivas i generella termer i den här dokumentationen. RIM förbehåller sig rätten att periodiskt ändra information i det här dokumentet, men RIM förbinder sig inte att tillhandahålla sådana ändringar, uppdateringar, förbättringar eller andra tillägg till den här dokumentationen vid lämplig tidpunkt eller över huvud taget. Denna dokumentation kan innehålla referenser till informationskällor från tredje part, hårdvara eller programvara, produkter och tjänster. inklusive komponenter och innehåll som skyddas av copyright eller webbplatser från tredje part (sammantaget "tredjepartsprodukter och -tjänster"). RIM kontrollerar inte och ansvarar inte för tredjepartsprodukter och -tjänster, inklusive, utan begränsning, innehållet, exakthet, copyrightuppfyllelse, kompatibilitet, prestanda, tillförlitlighet, lagenlighet, anständighet, länkar eller andra aspekter på tredjepartsprodukter och -tjänster. Medtagande av tredjepartsprodukter och - tjänster i denna dokumentation innebär inte att RIM har godkänt tredjepartsprodukterna eller -tjänsterna på något som helst sätt. FÖRUTOM DÄR DET UTTRYCKLIGEN ÄR FÖRBJUDET ENLIGT GÄLLANDE LAG UNDANTAS ALLA TYPER AV VILLKOR, GODKÄNNANDEN, UTFÄSTELSER, FRAMSTÄLLNINGAR ELLER GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ALLA VILLKOR, GODKÄNNANDEN, ELLER GARANTIER GÄLLANDE HÅLLBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ANVÄNDNING, SÄLJBARHET, SÄLJBHARHETSKVALITET, ICKE-INTRÅNG, GODKÄND KVALITET ELLER TITEL, ELLER SOM UPPSTÅR AV YRKANDEN, SEDER, AFFÄRSFÖRLOPP, HANDELSBRUK ELLER RELATERAT TILL DOKUMENTATIONEN FÖR NÅGON SOM HELST PROGRAMVARA, MASKINVARA, TJÄNST ELLER TREDJEPARTSPRODUKT OCH -TJÄNST SOM NÄMNS HÄR. DU KAN DESSUTOM HA ANDRA RÄTTIGHETER BEROENDE PÅ DELSTAT ELLER REGION. I VISSA JURISDIKTIONER ÄR DET INTE TILLÅTET ATT UTESLUTA ELLER BEGRÄNSA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV GÄLLANDE LAGAR KAN INGA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR SOM ÄR RELATERADE TILL DOKUMENTATIONEN EXKLUDERAS FRÅN OVANSTÅENDE, MEN DE KAN BEGRÄNSAS, OCH ÄR HÄRMED BEGRÄNSADE TILL NITTIO (90) DAGAR FRÅN DATUMET DU FÖRST KÖPTE DOKUMENTATIONEN ELLER FÖREMÅLET SOM ÄRENDET GÄLLER. I MÖJLIGASTE UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING I DIN JURISDIKTION SKA RIM INTE VID NÅGON HÄNDELSE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR SOM ÄR RELATERADE TILL DEN HÄR DOKUMENTATIONEN ELLER DESS ANVÄNDNING, ELLER PRESTANDA ELLER ICKE-PRESTANDA HOS NÅGON PROGRAMVARA, MASKINVARA, TJÄNST ELLER NÅGRA TREJDEPARTSPRODUKTER OCH -TJÄNSTER SOM NÄMNS HÄR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGRA AV FÖLJANDE SKADOR: DIREKTA, FÖLJDSKADOR, TYPISKA, UNDERORDNADE, INDIREKTA, SÄRSKILDA, SKADESTÅNDSFÖRPLIKTANDE ELLER FÖRVÄRRADE SKADOR, SKADOR FÖR UTEBLIVNA INTÄKTER ELLER VINSTER, UTEBLIVNA FÖRVÄNTADE BESPARINGAR, VERKSAMHETSAVBROTT, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION, MISSADE AFFÄRSMÖJLIGHETER, SKADADE ELLER FÖRLORADE DATA, OFÖRMÅGA ATT ÖVERFÖRA ELLER TA EMOT DATA, PROBLEM SOM ÄR KOPPLADE MED PROGRAM SOM ANVÄNDS I SAMBAND MED RIM-PRODUKTER ELLER -TJÄNSTER, DRIFTSSTOPPSKOSTNADER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING AV RIM- PRODUKTER ELLER -TJÄNSTER ELLER DELAR AV DENSAMMA ELLER AV SAMTALSAVGIFTER, KOSTNAD FÖR ANSKAFFANDE AV 16

19 Juridiskt meddelande ERSÄTTNINGSVAROR, KOSTNADER FÖR INTRÄDE, INRÄTTNINGAR ELLER TJÄNSTER, KOSTNADER FÖR KAPITAL ELLER ANDRA LIKNANDE PENNINGFÖRLUSTER, OAVSETT OM SÅDANA SKADOR KUNNAT FÖRUTSÄGAS ELLER INTE, OCH ÄVEN OM RIM HAR MEDDELATS OM ATT SÅDANA SKADOR KAN INTRÄFFA. I MÖJLIGASTE UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING I DIN JURISDIKTION SKA RIM INTE HA NÅGON SOM HELST SKYLDIGHET, PLIKT ELLER ANSVAR GÄLLANDE KONTRAKT, BEDRÄGERI ELLER NÅGOT ANNAT GENTEMOT DIG, INKLUSIVE ANSVAR FÖR OAKTSAMHET ELLER STRIKT ANSVAR. BEGRÄNSNINGARNA, UNDANTAGEN OCH FRISKRIVNINGARNA HÄR GÄLLER: (A) OBEROENDE AV SKÄLET TILL HANDLINGEN, ANSPRÅKET ELLER TALAN FRÅN DIG, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL KONTRAKTSBROTT, OAKTSAMHET, BEDRÄGERI, STRIKT ANSVAR ELLER ANDRA LAGLIGA GRUNDER OCH SKA GÄLLA ÄVEN UNDER EN VÄSENTLIG ÖVERTRÄDELSE ELLER ÖVERTRÄDELSER ELLER ATT DET GRUNDLÄGGANDE SYFTET MED DET HÄR AVTALET ELLER AVHJÄLPANDEN SOM FINNS HÄR; OCH (B) ATT RIM OCH DESS TILLHÖRANDE FÖRETAG, EFTERTRÄDARE, ÖVERTAGARE, REPRESENTANTER, LEVERANTÖRER (INKLUSIVE SÄNDNINGSTJÄNSTLEVERANTÖRER), AUKTORISERADE RIM-DISTRIBUTÖRER (OCKSÅ INKLUSIVE SÄNDNINGSTJÄNSTLEVERANTÖRER) OCH DERAS RESPEKTIVE CHEFER, ANSTÄLLDA OCH OBEROENDE UPPDRAGSTAGARE. UTÖVER OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG SKA INGA CHEFER, ANSTÄLLDA, AGENTER, DISTRIBUTÖRER, LEVERANTÖRER, OBEROENDE UPPDRAGSTAGARE HOS RIM ELLER RIM:S TILLHÖRANDE FÖRETAG HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGOT SOM UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV ELLER I ANSLUTNING TILL DOKUMENTATIONEN. Innan du prenumererar på, installerar eller använder några tredjepartsprodukter och -tjänster är det ditt ansvar all din sändningsleverantör har funktioner för alla deras funktioner. Vissa sändingsleverantörer erbjuder eventuellt inte Internetwebbläsarfuntkioner med ett abonnemang på BlackBerry Internet Service. Kontrollera tillgängligheten, roaming-möjligheter, serviceplaner och funktioner hos din tjänstleverantör. Installation eller användning av tredjepartsprodukter och -tjänster med RIM:s produkter och tjänster kan kräva en eller fler patentlicenser, varumärkeslicenser, copyrightlicenser eller andra licenser för att undvika kränkning av eller brott mot tredjepartsrättigheter. Du ansvarar helt för användning av tredjepartsprodukter och -tjänster om några tredjepartslicenser kräver sådant. Om de behövs har du ansvar för att skaffa dem. Du bör inte installera eller använda tredjepartsprodukter och -tjänster förrän du har skaffat alla nödvändiga licenser. Alla tredjepartsprodukter och - tjänster som medföljer RIM:s produkter och tjänster tillhandahålls för din bekvämlighet och tillhandahålls "I BEFINTLIGT SKICK" utan några som helst uttryckliga eller underförstådda godkännanden, representationer eller garantier från RIM, och RIM påtar sig inte något som helst ansvarar i relation till dem. Din användning av tredjepartsprodukter och -tjänster styrs av och är föremål för att du samtycker till villkoren i separata licenser och andra avtal som gäller i enlighet med tredje parter, förutom där det uttryckligen täcks av en licens eller ett annat avtal med RIM Vissa funktioner i den här dokumentationen kräver en lägsta version av BlackBerry Enterprise Server, BlackBerry Desktop Software eller BlackBerry Device Software. Användarvillkoren för alla RIM-produkter och -tjänster finns angivna i en separat licens eller ett annat avtal med RIM som gäller i enlighet med det INGET I DEN HÄR DOKUMENTATIONEN ERSÄTTER UTTRYCKLIGA SKRIFTLIGA AVTAL ELLER GARANTIER SOM TILLHANDAHÅLLITS AV RIM FÖR ANDRA DELAR AV EN RIM-PRODUKT ELLER -TJÄNST ÄN DEN HÄR DOKUMENTATIONEN. Research In Motion Limited 295 Phillip Street Waterloo, ON N2L 3W8 Kanada Research In Motion UK Limited Centrum House 36 Station Road 17

20 Juridiskt meddelande Egham, Surrey TW20 9LF Storbritannien Utgiven i Kanada 18

Switch Smartphones. Användarhandbok

Switch Smartphones. Användarhandbok Switch Smartphones Användarhandbok SWD-1789441-1107023942-007 Innehåll Byta smarttelefon... 2 Om att byta smarttelefon... 2 Processflöde: Byta BlackBerry-smarttelefoner... 2 Flytta data till en ny smarttelefon

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series

Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-007 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-007 RCG41GW/RCL21CW Innehåll Välkommen till BlackBerry!...5 Om att sätta i ett SIM-kort...6 Grunder för telefonen...7

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Microsoft Word 2000 Grunder

Microsoft Word 2000 Grunder Kapitel 1 Introduktion till Microsoft Word 2000 1 Läs detta först.......................................... 1-1 1.1 Mål.............................................. 1-2 1.2 Förkunskaper......................................

Läs mer

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering Innehåll Redigeringsverktyget... 3 Hantera bilder... 5 Infoga pdf-fil... 5 Lägg till mall... 6 Infoga YouTube-klipp... 6 Infoga länk... 7 Infoga tabell... 8 Kodupprensning... 10 CSS-klass... 10 Egna anteckningar:...

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Lektion 5 MS Powerpoint

Lektion 5 MS Powerpoint Lektion 5 MS Powerpoint Version 1.0 Författare: Juha Söderqvist 1 Innehåll 1. Introduktion... 1 1.1 Konkurrerande programvara... 1 2 Powerpoint 2016 - Grafiska gränssnitt... 1 3 Hello World... 2 3.1 Hello

Läs mer

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 och Microsoft Dynamics CRM Online hösten 2013 Först ska du välja rätt arbetsområde försäljning,

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND WORD 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Kapitel 1 Microsoft Word 2000

Kapitel 1 Microsoft Word 2000 ADM1205 Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... X 4 Installation av övningsfiler... X 5 Facit... XI 6 Innehåll på CD:n... XI Kapitel

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

LATHUND POWERPOINT 2000

LATHUND POWERPOINT 2000 LATHUND POWERPOINT 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel Mångfaldigande

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

SÖKORDSREGISTER SÖKORD

SÖKORDSREGISTER SÖKORD SÖKORDSREGISTER SÖKORD A Absoluta referenser... 133 Anpassa... 17 -Anpassa menyer... 17 -Anpassa verktygsfält... 18 -Anpassa verktygsknappar... 19 Arbetsbladsmenyraden... 20 Arbetsbok... 21 -Ny arbetsbok...

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Innehåll. Kapitel 1 Allmän IT-kunskap. Avsnitt 1 Allmän IT-kunskap... 1

Innehåll. Kapitel 1 Allmän IT-kunskap. Avsnitt 1 Allmän IT-kunskap... 1 I Innehåll Kapitel 1 Allmän IT-kunskap Avsnitt 1 Allmän IT-kunskap... 1 1 Datorn i Samhället... 4 1.1 Informationssamhället... 4 1.2 Elektronisk handel... 5 2 Ergonomi... 5 2.1 Arbetsställning... 5 2.2

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

E-post. Safari och webbläsare. Öppna PDF-filer i Reader. Så här öppnar du en PDF-fil:

E-post. Safari och webbläsare. Öppna PDF-filer i Reader. Så här öppnar du en PDF-fil: Adobe Reader-hjälp för ios: Öppna PDF-filer i Reader Öppna PDF-filer i Reader v. 11.2.0, Jan. 21 2013 Så här öppnar du en PDF-fil: 1. Hämta PDF-filen på din enhet via valfritt program. 2. Gör en lång tryckning

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N76 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn

Läs mer

ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio

ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio Gäller version 3.38 Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

WordPad Windows 10 för seniorer

WordPad Windows 10 för seniorer WordPad Windows 10 för seniorer WordPad är ett textredigeringsprogram som du kan använda till att skapa och redigera dokument. Till skillnad från Anteckningar kan du i WordPad använda formatering och grafik,

Läs mer

GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt

GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt GroupWise WebAccess snabbstartsguide till det grundläggande gränssnittet 8 Novell GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt SNABBSTART www.novell.com Använda det grundläggande gränssnittet i GroupWise

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

LATHUND POWERPOINT 2003 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886-08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND POWERPOINT 2003 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886-08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND POWERPOINT 2003 SV/EN RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886-08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela

Läs mer

Pyramid SMS. Pyramid Business Studio version 3.40A (070724)

Pyramid SMS. Pyramid Business Studio version 3.40A (070724) Pyramid SMS Pyramid Business Studio version 3.40A (070724) Manual för SMS-hantering i version 3.40A, för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. För senare förändringar eller tillägg,

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Lathund för att skapa dokument i redigeraren

Lathund för att skapa dokument i redigeraren Lathund för att skapa dokument i redigeraren Denna guide beskriver hur man skapar ett dokument i redigeraren. Redigeraren är Fronters inbyggda textredigerare. Man kan även låta andra skriva och kommentera

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Excel-guide. Introduktion

Excel-guide. Introduktion Excel-guide Introduktion I denna laboration kommer ni få använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Laborationen utgår ifrån Excel 2010, men om ni vill använda ett annat program för att lösa uppgifterna

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN

LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

Anslutningshanterare Användarhandbok

Anslutningshanterare Användarhandbok Anslutningshanterare Användarhandbok Utgåva 1.0 SV 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Snabbguide Duxbury Braille Translator Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Innehåll Installation... 3 Installera SWIFT mall för Word... 7 Anpassa DBT... 8 Registrera

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL XP RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Preliminärt utbildningsinnehåll

Preliminärt utbildningsinnehåll 2009-01-29 1 (6) Preliminärt utbildningsinnehåll MS Windows XP Pro Grunderna för hur Windows fungerar Begrepp Skrivbordet Aktivitetsfältet Startmenyn Fönsterhantering, menyval och dialogrutor Växla mellan

Läs mer

Talknappstjänsten 1.5

Talknappstjänsten 1.5 Talknappstjänsten 1.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som

Läs mer

Outlook 2016 Tips och råd

Outlook 2016 Tips och råd Outlook 2016 Tips och råd Kortkommandon och genvägar för dina favoritprogram för e-post och kalender Gäller i Outlook 2016 för Windows 1. Gå till inkorgen snabbt Har du just startat datorn och vill se

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs Acrobat 9 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat 9?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat 9... 8 Starta programmet... 8

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

POWER POINT FÖRDJUPNING

POWER POINT FÖRDJUPNING POWER POINT 010 FÖRDJUPNING Microsoft PowerPoint 010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Teman Del 1 Skapa presentation med tema...7 Välja tema...8 Redigera

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

Word Online Version 1.0 Skolkontoret

Word Online Version 1.0 Skolkontoret Word Online Version 1.0 Skolkontoret 1 Innehåll Vad är Word Online?... 3 Arbeta i Word Online... 4 Logga in... 4 Skapa ett Worddokument via OneDrive... 4 Öppna ett redan skapat Worddokument i Word Online...

Läs mer

LATHUND LOTUS NOTES 6.5. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND LOTUS NOTES 6.5. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND LOTUS NOTES 6.5 RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet.

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet. kortkommando Kortkommandon Koppla kortkommandon till menykommandon eller andra element Du kan koppla ett kortkommando till ett kommando, ett makro, ett teckensnitt, en autotextpost, en formatmall eller

Läs mer

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Excel Inledning Microsoft Excel är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office. Kalkyl betyder här beräkning så vi kan säga att Excel är ett program som används för

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN LATHUND WORD XP/2002 SV/EN RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Excel... 1 Starta Excel... 1 Öppna en fil... 1 Programinställningar... 2 Markören... 3 Flytta markören via tangentbordet... 3 Med tangenten Enter... 3 Med piltangenter

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

LATHUND PUBLISHER 2000

LATHUND PUBLISHER 2000 LATHUND PUBLISHER 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Handbok KSystemLog. Nicolas Ternisien

Handbok KSystemLog. Nicolas Ternisien Nicolas Ternisien 2 Innehåll 1 Använda KSystemLog 5 1.1 Inledning........................................... 5 1.1.1 Vad är KSystemLog?................................ 5 1.1.2 Funktioner......................................

Läs mer

kalkylprogram Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

kalkylprogram Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Överför data till kalkylprogram I vissa funktioner, t ex Transaktionsöversikt, Kontoöversikt, Saldo- och räntehistorik och Räntesatsförlopp

Läs mer

Kom igång-guide: Spara tusenlappar med Libreoffice - IDG.se

Kom igång-guide: Spara tusenlappar med Libreoffice - IDG.se 1 av 6 2013-03-10 09:03 DETTA ÄR EN UTSKRIFT FRÅN PC FÖR ALLA Artikelns webbadress: http://www.idg.se/2.1085/1.495243 /kom-igang-guide--spara-tusenlappar-med-libreoffice 2013-03-10 08:33 - PC för Alla:

Läs mer

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx 1. Öppna Word 2007 i 97-2003 2. Vilken Explorer har jag 3. Inloggning med Explorer 8 4. Sökväg till sidan 5. Ha två fönster öppna 6. Stilar 7. Storleksändra 8. Inklistring av text 9. Bilder till startsidan

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ Examination http://pimbevis.skolutveckling.se/ Nivå 1 Frågefilm om sökning på internet Inlämningsuppgift - Worddokument med bilder http://www.pim.skolutveckling.se/upload/pimpresentation.ppt

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

LATHUND LOTUS NOTES 6.5 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 00 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND LOTUS NOTES 6.5 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 00 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND LOTUS NOTES 6.5 SV/EN RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 00 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela

Läs mer

Användning av pdf Vägledningen 24-timmarswebben

Användning av pdf Vägledningen 24-timmarswebben 1 (7) Användning av pdf Version 1.1 Uppdaterad: 2007-07-03 Användning av pdf I den här checklistan får du veta hur du skapar tillgängliga pdf-dokument. Checklistan är ett extramaterial till 1. Använd gärna

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta.

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta. Snabbstartsguide Microsoft PowerPoint 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Hitta det du behöver Klicka

Läs mer