Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8"

Transkript

1 Hamn- och gatunämnden Plats och tid Stadshus B rum B1, kl ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M) Lennart Andrén (M) Marita Johansson (M) Göran Jarhult (M) Maria Eriksson (C) Karl-Johan Wiktorp (FP) tom kl Lennart Isaksson (S) Leif Rehbinder (S) Karin Sandström (S) Lena Karlsson (S) Kerstin Holmlund (S) Gunnar Ericson (M) 93 Gunnar Ericson (M) Ulla Öhman (C) Jenny Serey (S) Henrik Petzäll, förvaltningschef Erika Hurtig, verksamhetsutvecklare Petra Erenmalm, controller Lennart Isaksson (S) Justeringens plats och tid Hamn- och gatuförvaltningen Sekreterare Erika Hurtig Paragraf Ordförande Ann-Charlotte Stenkil Justerande Lennart Isaksson

2 Hamn- och gatunämnden BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Hamn- och gatunämnden Sammanträdesdatum 25 augusti 2014 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokoll Datum för anslags nedtagande Hamn- och gatuförvaltningen Underskrift Erika Hurtig

3 Hamn- och gatunämnden HGN 88 Dnr HGN 2014/0079 Driftbudget 2015 och plan anta förslag till driftbudget 2015 och plan Hamn- och gatuförvaltningen har lämnat ett förslag till budget för hamnoch gatunämnden och dess verksamhet 2015 och plan I förslaget redovisas bland annat planerade verksamhetsförändringar och anpassningar, arbete enligt Kommunfullmäktiges övergripande mål och strategiska inriktningar samt taxor 2014 och omvärldsfaktorer som kan påverka framtida verksamheter. Arbetsutskottet behandlade ärendet i HGN AU 72/2014 samt HGN AU 85/2014. Protokollsutdrag Controller Kommunstyrelsen

4 Hamn- och gatunämnden HGN 89 Dnr HGN 2012/0260 Förslag till Taxa för upplåtelse av offentliga platser 2015 och tills vidare - anta Taxa för upplåtelse av offentliga platser 2015 och tills vidare efter att följande ändringar gjorts: o under punkt B1 i taxan lägga till taxa som avser reklam för tillfällig skyltning, att betalas per tillfälle o komplettera taxan med en kartbild som visar avgränsningarna för det centrumnära taxeområdet o en genomgående översyn av taxan utförs under 2015 Hamn- och gatuförvaltningen skriver i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 maj 2014 att man har tagit fram ett förslag till reviderad Taxa för upplåtelse av offentliga platser 2015 och tills vidare. Ändringen innebär ett tillägg i texten under D Avgiftsklasser om att Taxan årligen ska omräknas med 100 % av förändringen av Konsumentprisindex. Förändringen föreslås börja gälla from den 1 januari Arbetsutskottet behandlade ärendet i HGN AU 73/2014 samt HGN AU 86/2014. Protokollsutdrag Utvecklare evenemang och offentlig plats

5 Hamn- och gatunämnden HGN 90 Dnr HGN 2013/0165 Hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn 2015 och tills vidare - anta Hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn 2015 och tills vidare - en genomgående översyn av taxan utförs under Hamn- och gatuförvaltningen har i ett tjänsteutlåtande daterat en 3 juni 2014 tagit fram ett förslag till reviderad taxa för Varbergs hamn. Förslaget innebär en uppräkning ifrån föregående års taxa, för fasta båtplatser med 5%, gästhamnsavgift med cirka 2%, husbil lågsäsong med 5% samt elavgift med 5% Arbetsutskottet behandlade ärendet i HGN AU 88/2014. Protokollsutdrag: Avdelningschef Hamn

6 Hamn- och gatunämnden HGN 91 Dnr HGN 2013/0165 Hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn 2015 och tills vidare - anta Hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn 2015 och tills vidare - en genomgående översyn av taxan utförs under Hamn- och gatuförvaltningen har i ett tjänsteutlåtande daterat en 3 juni 2014 tagit fram förslag till reviderad hamntaxa för Träslövsläges hamn. Förslaget innebär en uppräkning ifrån föregående års taxa med 5% för fasta båtplatser. Arbetsutskottet behandlade ärendet i HGN AU 87/2014. Protokollsutdrag: Avdelningschef Hamn

7 Hamn- och gatunämnden HGN 92 Dnr HGN 2014/0079 Revidering av investeringsbudget revidera respektive komplettera tidigare beslut om förslag till investeringsbudget 2015 enligt följande: o Norrgatan ny total projektkostnad tkr (revidering) o Västra Vallgatan, gång- och cykelväg sträckan Bäckgatan Lasarettsgatan. Total kostnad tkr varav nettokostnaden för projektet är tkr (komplettering) Hamn- och gatunämnden har fattat beslut om förslag till investeringsbudget 2015 samt investeringsplan Behov finns att revidera respektive komplettera detta tidigare beslut om förslag till investeringsbudget för två projekt. Projekt Norrgatan har i tidigare beslut en angiven projektkostnad uppgående till tkr med en prognos för 2014 angiven till tkr. Total projektkostnad behöver revideras och anges till tkr med en prognos för år 2015 uppgående till tkr. Projekt 35XXX Västra Vallgatan, gång- och cykelväg sträckan Bäckgatan Lasarettsgatan. En gång- och cykelväg på sträckan är en viktig länk i Varbergs huvudcykelstråk för sträckningen mellan centrum och kommunens södra delar. Denna gång- och cykelväg utgör också en viktig förutsättning för kollektivtrafikutbyggnaden på Västra Vallgatan. Projektet utgör en komplettering av tidigare beslutat förslag till investeringsbudget för 2015 och total projektkostnad anges till tkr, varav tidigare beslutat kollektivtrafikprojekt delfinansierar projektet med 750 tkr. Arbetsutskottet behandlade ärendet i HGN AU 89/2014. Protokollsutdrag: Controller Kommunstyrelsen

8 Hamn- och gatunämnden HGN 93 Dnr Förvaltningen informerar Förvaltningen informerar om a) Riktlinjer för uteserveringar Förvaltningschefen informerar om att ett nytt möte mellan hamnoch gatunämndens och byggnadsnämndens arbetsutskott planeras till den 1 september klockan b) Rekrytering Förvaltningschefen informerar om pågående rekryteringar. c) Stadshus B Förvaltningschefen informerar om att det är ännu inte bestämt ett exakt datum för återflytt till Stadshus B. Prot. utdrag:

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Östanå Wärdshus kl. 13.00-15.00 Beslutande Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Ersättare Nils-Erik Johansson

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet 2014-06-18 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.15-16.00 Beslutande Börje Wilsborn (C), Andreas Granlöf (S) och Lola Frödeberg (VF) Övriga deltagare Annelie Ekstrand, 45 Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Plats och tid Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S) Cecilia Vilhelmsson (S), tjänstgör ej 66 Kristina Lindberg

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Ulla-Britt Lindblad, ordförande Maj Lundgren Torsten Medalen Berit Johansson Elise Ryder-Wikén Eva Simonsson Annika Jakobsson,ersättare

Ulla-Britt Lindblad, ordförande Maj Lundgren Torsten Medalen Berit Johansson Elise Ryder-Wikén Eva Simonsson Annika Jakobsson,ersättare Sammanträdesdatum 2 Plats och tid Kommunkontoret, Bergssalen, kl 08.30-15.00 Beslutande Ulla-Britt Lindblad, ordförande Maj Lundgren Torsten Medalen Berit Johansson Eva Simonsson Annika Jakobsson,ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 12 11 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 12 11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal C kl. 14.00-14.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Michalowski (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-08-13 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-08-13 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-08-13 1 Plats och tid kl 08.30 11.05 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 2012-03-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Anita Jonasson Kroon Anna Lundblad Mårtensson

Läs mer

Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Kulturnämnden. Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning Miljöbokslut 2009... 1 Genomgång av Verksamhetsberättelse 2009 och Verksamhetsplan 2010-2012... 2 sattestanter från KS... 3 Yttrande arbetsmiljöpolicy... 4 Riktlinjer för beslut

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer