Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012

2 2(22) Verksamhetsberättelse 2012 för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund (BDHIF) har fortsatt arbetet under 2012 med att utveckla distriktet på samma positiva sätt som påbörjades under 2010 och fortsatte under Med en kunnig kanslist och en aktiv idrottskonsulent samt engagerad styrelse så har det gått att fortsätta att uppfylla visionen. Under verksamhetsåret 2012 gällde fortsatt att utöka verksamheten i Dalsland, samt att vara del/helarrangör vid arrangemang, tävlingar och utbildningar, och att genom detta och på andra sätt locka till ett tätare samarbete mellan så väl förbundsstyrelsen och föreningarna som olika föreningar emellan. Vision Den vision som formulerades inför 2011 gällde även 2012 och är fortfarande mycket aktuell. Vissa mål är uppnådda och arbetet fortsätter med att förverkliga och utveckla uppsatta mål. Viktiga mål som kontinuerligt gäller för styrelsen: - att arbeta för att alla ska vara med - att arbeta för att få minst 1 ny handikappidrottsaktiv förening i varje kommun - att allt arbete inom förbundet på något sätt skall komma våra aktiva till gagn - att rekrytera ledare inom handikappidrott genom att inspirera och engagera ÅRSMÖTE OCH STYRELSENS ARBETE Årsmötet avhölls lördagen den 31 mars 2012 i Sessionssalen Skansgatan 3 i Uddevalla. Peter Ojala, ledamot i Förbundsstyrelsen för Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska kommitté (SHIF/SPK) ledde årsmötesförhandlingarna som mötesordförande. 5 röstberättigade ombud från 5 medlemsföreningar deltog vid årsmötet. Styrelsen har under året haft 9 protokollförda styrelsemöten samt dessutom 3 arbetsmöten. Omslagsbild från prova-på-klättring med Bohusläns Klätterklubb i Rimnershallen Uddevalla. Foto: Johnny Bergmark.

3 3(22) Vid årsmötet den 31 mars 2012 valdes: Styrelse Ordförande 1 år omval Ulf Eliasson Ledamot 2 år omval Håkan Sundberg Ledamot 2 år nyval Roar Bråten Ersättare 1 år omval Anders Ericsson Ersättare 1 år nyval Marie Lohr Ersättare 1 år nyval Anemone Karlsson Revisorer Revisor ordinarie 1 år omval Mona Granath Revisor ersättare 1 år omval Lars Flodin Valberedning Valberedning ordförande 1 år omval Per Back Valberedning ledamot 1 år omval Stefan Hansson Valberedning ledamot 1 år nyval Adrian Forsén Styrelsen har under året 2012 bestått av: Uppdrag Namn Mandattid Förening Styrelse Ordförande Ulf Eliasson Uddevalla Ridklubb Vice ordförande Håkan Sundberg FUB Uddevalla Sekreterare Ulf Eriksson FUB Uddevalla Kassör Birgitta Lindqvist FUB Uddevalla Ledamot Roar Bråten Ersättare Anders Ericsson Uddevalla Ridklubb Ersättare Marie Lohr IK Orient Hoppet Ersättare Anemone Karlsson FUB Uddevalla Revisorer Revisor Mona Granath Ersättare Lars Flodin Valberedning Ordförande Per Back IK Orient Hoppet/FUB Uddevalla Ledamot Stefan Hansson Norrvikens Handikappidrottsförening Ledamot Adrian Forsén IK Orient Hoppet

4 4(22) Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund (BDHIF) är anslutet till: Riksidrottsförbundet Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté Västsvenska Idrottsförbundet Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Destination Uddevalla RF SHIF/SPK VSIF SISU DU REPRESENTATION Förbundets styrelse och personal har haft följande representation under 2012: Information om handikappidrott Uddevalla Vuxenutbildning 3 april Information om handikappidrott Uddevalla Gymnasieskola Agneberg Barn- och fritidsprogrammet 15 maj Möte med SISU Idrottsutbildarna Väst i Åmål 13 juni Föreningsträff i Mellerud 7 november VSIF-SDF konferens i Göteborg november

5 5(22) Föreläsning med Mikael Andersson på temat Att göra det omöjliga möjligt på Hotell Bohusgården i Uddevalla 5 december Foto: Johnny Bergmark V-G regionen i Vänersborg angående Handikappidrottsstipendium 2 tillfällen Möte Stiftelsen NCC-Julstipendium 2 tillfällen Möte SDF-regionsamverkan 4 tillfällen BDHIF har besökt så många medlemsföreningar som det har varit möjligt under året. FÖRENINGAR ANSLUTNA TILL BDHIF 31 DECEMBER 2012 FUB Stenungsund FUB Uddevalla Färgelanda Handikappidrottsförening IF SOL IK Oddevold IK Orient Löparklubben Spring Åmål Norrvikens Handikappidrottsförening Stenungsunds Handikappidrottsförening Stenungsunds Idrottsförening Sotenäs Handikappidrottsförening Stala IF Skee Skyttegille Uddevalla Basketförening Uddevalla Ridklubb Uddevalla Skidklubb

6 6(22) VERKSAMHETEN INOM BDHIF Prioriterade fokusområden I Mål- och verksamhetsplanen för 2012 definierades fem prioriterade fokusområden för BDHIF att arbeta med under året: Förbundsutveckling, Rekrytering, Information/- Marknadsföring, Utbildning och Tävling. De fem fokusområdena följs upp under respektive rubrik nedan. Funktionshinderidrotter som organiseras av andra SF BDHIF besökte under maj 2012 OK Skogsmunken i Munkedal och informerades om och deltog i deras precisionsorientering (PreO). PreO är en gren inom orienteringssporten där alla kan delta oavsett ålder och rörelseförmåga. Man tävlar i lätt terräng som har stigar och vägar som är framkomliga även med rullstol. Foto: Johnny Bergmark. BDHIF besöktes under november 2012 av Uddevalla Golfklubb (UGK), som informerade om sitt projekt Anpassning av golfbanan för personer med funktionsnedsättning. BDHIF informerade i sin tur dem om olika aspekter av tillgänglig verksamhet, tillgänglig information och tillgänglig fysisk miljö utifrån olika funktionsnedsättningar. En av målsättningarna med UGKs projekt är att bli Sveriges första golfbana där hela banan är anpassad för golfare med funktionsnedsättning. FÖRBUNDSUTVECKLING BDHIF har under verksamhetsåret 2012 arbetat inom fokusområde Förbundsutveckling, med syfte att ge ökad kunskap och kompetens till BDHIFs förtroendevalda och anställda, vilket i förlängningen ska komma aktiva och medlemsföreningar till gagn. BDHIF konstaterar att förbundet nu är på god väg, men att det finns saker kvar att göra inom detta område. BASEN Handikappidrottens grundutbildning Ordförande och två anställda från BDHIF deltog i BASEN Handikappidrottens grundutbildning på Vara Folkhögskola 21 januari Utbildningen arrangerades av Västergötlands Handikappidrottsförbund, och detta var utbildningsdag två av två (dag ett hölls 19 november 2011). Dagen innehöll prova-på-idrotter, redovisning av ledarfrågor samt

7 7(22) utvärdering. Idrotter som kunde provas var elektronskytte, rullstolsbasket, rullstols-murderball och rullstolsinnebandy. Utvecklings- och planeringsdag BDHIF arrangerade i samarbete med SISU Idrottsutbildarna Väst den 30 november 2012 en utvecklings- och planeringsdag för förtroendevalda och anställda. Ordförande, sekreterare, valberedningens ordförande samt två anställda deltog tillsammans med två processledare från SISU. Temat för dagen var förbundsutveckling med syfte att arbeta fram underlag till verksamhetsplaneringen för 2013 och framåt samt att genomföra delar av den SWOT-analys som initierats av SHIF/SPK. Resultatet av dagen ligger till grund för BDHIFs verksamhetsplan för Tankens kraft BDHIFs anställda lyssnade på Mikael Anderssons öppna föreläsning Tankens kraft i december Mikael talade om hur tankens kraft kan göra det omöjliga möjligt, och att det tar tid - ofta lång tid - och krävs mycket tålamod för att identifiera sina mål, hitta sina drivkrafter och förverkliga sina drömmar. Att varje individ har resurser och möjligheter att själv påverka sin livssituation. Ett mycket tänkvärt och berörande föredrag om att den verkliga kärnan i tankens kraft är "att överskrida våra självskapade begränsningar och istället fokusera på våra möjligheter och förutsättningar". Se även bild på Mikael Andersson sid 4. REKRYTERING BDHIF har under verksamhetsåret 2012 inom fokusområde Rekrytering arbetat med bl a prova-på-idrotter och projekt Idrott för alla i Dalsland. BDHIF noterar en mycket glädjande ökning med ca 25 aktiva inom skadegrupp U i IKAPP-sektionen hos Löparklubben Spring Åmål, som blev ny medlem under november 2011! Målet för 2012 var att öka antalet medlemsföreningar med minst 1 per kommun och antalet aktiva idrottsutövare med funktionsnedsättning med minst 14 personer. BDHIF konstaterar att antal aktiva idrottsutövare med funktionsnedsättning har ökat med ca 25 personer genom LK Spring Åmåls medlemsökning, och att målet t o m överträffats med ca 10 personer. Antal medlemsföreningar har ökat med 1 förening, och BDHIF konstaterar att förbundet kommit en liten bit på väg. PROVA-PÅ-IDROTTER i Rimnershallen i Uddevalla lördagen 17 mars Ett 40 tal ledare/instruktörer från Friskis&Svettis Uddevalla, Göteborgs Rullstolsbasketklubb, Bohusläns Klätterklubb, Bowls Sweden, Team Träffpunkten-Lidköping, SRF Trollhättan-Lilla Edet och IK Orient Hoppet, erbjöd besökarna möjligheter att prova på elva olika idrotter/aktiviteter. Uppskattningsvis 250 personer besökte arrangemanget.

8 8(22) Prova-på Enkeljympa med Friskis&Svettis Uddevalla. Foto: Johnny Bergmark. Se även omslagsbilden med prova-på Klättring. Prova-på Träning med medicinboll med IK Orient Hoppet. Foto: Elisabeth Karlsson. Prova-på Bowls med Bowls Sweden. Foto: Johnny Bergmark. Prova-på Rullstolsbasket med Göteborgs Rullstolsbasketklubb. Foto: Johnny Bergmark. Prova-på Elektronskytte med Team Träffpunkten SRF Lidköping. Foto: Johnny Bergmark

9 9(22) Prova-på New Age Kurling med Bowls Sweden. Foto: Foto: Johnny: Bergmark. Prova-på Showdown med SRF Trollhättan-Lilla Edet. Foto Johnny: Bergmark. NYA MEDLEMSFÖRENINGAR Löparklubben Spring Åmål I slutet av 2011 beviljades Löparklubben Spring Åmål inträde i SHIF/SPK, och hälsas nu varmt välkomna i förbundet och distriktet! LK Spring Åmåls IKAPP-sektion kan under 2012 visa upp en ökning av nya aktiva inom skadegrupp U med cirka 25 personer. Några deltagare och ledare i LK Spring Åmåls sektion Ikapp. Foto: Göran Johansson.

10 10(22) Träning med LK Spring Åmåls sektion Ikapp. Foto: LK Spring Åmål. Idrottsföreningen Special Olympics i Lysekil I början av 2012 har Idrottsföreningen Special Olympics i Lysekil (IF SOL) beviljats inträde i SHIF/SPK, och hälsas varmt välkomna i förbundet och distriktet! IF SOL bedriver Floorhockey, som är en idrott inom Special Olympics. PROJEKT Idrott för alla i Dalsland Inom ramen för projekt Idrott för alla i Dalsland har BDHIF under 2012 arbetat med kartläggning av föreningar och idrotter i dalslandskommunerna, samt deltagit i möte med SISU Idrottsutbildarna Väst i Åmål. Projektet är förlängt att pågå även under INFORMATION/MARKNADSFÖRING BDHIF har under verksamhetsåret 2012 arbetat med informationsaktiviteter och arbetat med övergången till ny hemsida i IdrottOnline Förbund. Kansliet har också stöttat medlemsföreningarna i deras arbete att ansluta sig till IdrottOnline, vilket är att krav för att lämna föreningsrapporter och söka LOK-stöd. Målet för 2012 var att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i alla fjorton kommuner i distriktet ska känna till vilka möjligheter som finns att utöva funktionshinderidrott i sin egen kommun eller i sitt närområde. BDHIF konstaterar att målet nåtts endast i liten omfattning, och förbundet arbetar vidare med att nå ut till målgrupperna på olika sätt. Informationsaktiviteter BDHIF har under verksamhetsåret 2012 inom fokusområde Information/Marknadsföring informerat om funktionshinderidrott vid två skolor (Uddevalla Vuxenutbildning och Uddevalla Gymnasieskola Agneberg) samt vid en föreningsträff i Mellerud för alla föreningar i Dalsland.

11 11(22) Hemsida Nuvarande hemsidan hos Laget.se saknar vissa administrativa funktioner, och BDHIF har under 2012 fortsatt arbetat med övergången till en ny hemsida i IdrottOnline Förbund. Övergången till den nya hemsidan kommer att slutföras under UTBILDNING BDHIF har under verksamhetsåret 2012 inom fokusområde Utbildning arbetat med planering, genomförande och uppföljning av Plattformen ledarutbildning med inriktning handikappidrott. Målet för 2012 var att minst 10 personer i målgruppen skulle få ökad kunskap om handikappidrott och ledarskap. BDHIF konstaterar att målet inom fokusområde Utbildning överträffats, då 13 personer erhållit kursintyg efter genomgången Plattformen ledarutbildning med inriktning handikappidrott. PLATTFORMEN ledarutbildning med inriktning handikappidrott Under oktober och november 2012 genomfördes en tvådagars Plattformen ledarutbildning med inriktning handikappidrott i Rimnershallen i Uddevalla. Utbildningen arrangerades av BDHIF i samarbete med SISU Idrottsutbildarna Väst. Syftet var att ge en grundläggande utbildning i handikappidrott. Under utbildningsdagarna varvades föreläsningar och gruppdiskussioner med praktiska övningar. Under planeringens gång utvecklades utbildningen till att bli ett pilotprojekt för SISU, då det enligt uppgift från dem var första gången som de håller en Plattformen-utbildning med inriktning handikappidrott. Utvärderingar från kursdeltagarna visar att både teoretiska pass och praktikpass uppfattades mycket positivt, och att innehållet i Plattformenmodulerna utgjorde en bra kombination med handikappidrotts-modulerna. Utvärderingar från de tre kursledarna visar att vissa mindre ändringar kan göra kursinnehållet ännu bättre anpassat till den heterogena målgruppens varierande förutsättningar. BDHIF är mycket stolta över att ha varit delaktiga i detta pilotprojekt, och vi har förhoppningar om att resultatet kan bidra Plattformen Ledarutbildning Handikappidrott dag 2. Stående Per Back, Stellan Ström, Annika Zäll, Kenneth Börjesson, Nicholas Mattiasson, Patrik Johansson, Sylvia Peterson, Joel Eksell, Björn Panozo, Elisabeth Karlsson. Sittande kursledarna Viktor Weiberg, Dick Stenberg, Stina Wikström. Foto: Elisabeth Karlsson.

12 12(22) till utvecklandet av en handikappidrottsutbildning som ingår i SISUs ordinarie utbildningsprogram. Vi planerar att hålla utbildningen igen vid två tillfällen under 2013 med samma upplägg och samma kursledare och med ett ännu bättre och mer anpassat innehåll. Kursledarna Dick Stenberg och Stina Wikström från Göteborgs Handikappidrottsförbund föreläser om handikappidrott för engagerade kursdeltagare. Foto: Elisabeth Karlsson. Kursledare Stina Wikström går igenom vad som är viktigt att tänka på när man tränar personer med synskada eller utvecklingsstörning. Foto: Elisabeth Karlsson.. Praktisk övning i hur det kan vara att vara synskadad respektive ledsagare. Foto: Elisabeth Karlsson.

13 13(22) TÄVLING BDHIF har under verksamhetsåret 2012 inom fokusområde Tävling arrangerat Särskolemästerskap i friidrott samt delsponsrat fyra friidrotts- och fotbollsarrangemang. Målet för 2012 var att genomföra arrangemang som upplevs som bra av både deltagare och medarrangörer. BDHIF konstaterar att målet i vissa delar uppnåtts under året, och förbundet fortsätter arbeta för fler och bättre tävlingsarrangemang. SÄRSKOLEMÄSTERSKAP i Friidrott på Rimnersvallen i Uddevalla 13 september Arrangemanget var ett samarbete mellan BDHIF och Uddevalla Gymnasieskola Agneberg Barn- och fritidsprogrammet, Friidrottsklubben IK Orient Hoppet, Uddevalla Kommun Kultur Fritid Natur, Friskis&Svettis-Uddevalla samt Röda Korset Uddevalla. Deltagarantalet var i det närmaste dubbelt mot förra året med hela 153 tävlande från 14 stycken grundsärskolor och gymnasiesärskolor från 9 olika kommuner i Bohuslän och Dalsland. Elever/funktionärer från Uddevalla Gymnasieskola Agneberg Barn- och fritidsprogrammet Foto: Johnny Bergmark. Kula för högstadiet Foto: Johnny Bergmark

14 14(22) Löpning 400 meter för högstadiet. Foto: Johnny Bergmark. Längdhopp för mellanstadiet. Foto Johnny Bergmark. Det fanns också möjlighet att prova-på trekamp, här testas Jerkerspel. Foto: Johnny Bergmark.

15 15(22) ALLA PLATSAR på Gullmarsvallen i Lysekil 3 maj BDHIF besökte arrangemanget och sponsrade medaljerna.. Löpning 100 meter för högstadiet. Foto: Johnny Bergmark. Höjdhopp för högstadiet. Foto: Johnny Bergmark Längdhopp för högstadiet. Foto: Johnny Bergmark.

16 16(22) SPECIAL GÖTEBORGSVARVET 11 maj Norrvikens HIF samt IK Orient Hoppet sprang loppet. BDHIF sponsrade deras resor. Foto: Anita Hansson, Norrvikens HIF. ORUST LION CUP 22 september Arrangerades av Stala IF, fotbollscupen besöktes och delsponsrades av BDHIF. Matchbild. Foto: Johnny Bergmark.

17 17(22) IDROTTSPRESTATIONER 2012 FLOORHOCKEY Nationella Spelen i Floorhockey i Lysekil april IF SOL från Lysekil höll i hela arrangemanget och tog också hem silvret. Matchbild med IF SOL i svart-vita tröjor mot Rånäs 4H i Nationella Spelen i Floorhockey i Lysekil april Foto: Johnny Bergmark. FOTBOLL Frösunda Open Cup i fotboll i Uddevalla 17 juni Sibräcka Änglar/Stala IF vann i div 5. Matchbild med Sibräcka Änglar i grön/vita tröjor. Foto: Johnny Bergmark.

18 18(22) IK Oddevold Grunden knep andraplatsen i div 6. Matchbild från div 2 med IK Oddevold Grunden i blå/vita tröjor. Foto: Johnny Bergmark. SM & Special Olympics i fotboll div 5 i Vimmerby 1-2 september. Sibräcka Änglar/Stala IF spelade hem ett silver. Lagbild silvermedaljörer i div 5 Sibräcka Änglar/Stala IF. Foto: Annika Zäll. Orust Lion Cup i fotboll i Varekil 22 september IK Oddevold Grunden segrade i div 3-4. Sibräcka Änglar/Stala IF segrade i div 5. IK Oddevold Grunden tog hem segern i div 6. Luciacupen i fotboll Mölndal 9 december Sibräcka Änglar/Stala IF tog hem cupsegern i div 5. Stenungsunds IF med sitt lag Allstar Knatte gjorde fina prestationer.

19 19(22) Spelare och tränare i Stenungsunds IF Allstar Knatte. Foto: Jessica Roos Rahmquist. BOCCIA Nordby Super Market Cup 15 april Norrvikens HIFs Viktor Trygg stod som slutsegrare. Tvåa kom Magnus Tabell och trea Rickard Simonsson. Göteborg Open november Norrvikens HIFs Malin Johansson nådde kvartsfinalen i Boccia. SIMNING Göteborg Open november Norrvikens HIFs Caroline Riese tog en 2:a plats i simning i åldersgruppen år. LÖPNING Special Göteborgsvarvet 11 maj Norrvikens HIF och löparklubben Spring Åmåls sektion IKAPP samt IK Orient Hoppet hade många löpare på plats som gjorde bra ifrån sig. FRIIDROTT Svenska Handikappidrottsspelen 21 april i Norrköping IK Orient Hoppets Isabelle Karlsson slog nytt svenskt rekord i kula 4.0 kg med 8.50 meter. Isabelle slog även till med nytt rekord i slägga med meter vid tävlingar i Söderhamn den 29 maj. SKYTTE Håkan Gustafsson från Skee Skyttegille kvalificerade sig till Paralympics i London Håkan gjorde bra ifrån sig på plats, med att vara en poäng från att nå final. Håkan gjorde även bra ifrån sig i några Världscupstävlingar där han var nära en pallplats.

20 20(22) UTMÄRKELSER Norrvikens Handikappidrottsförening Norrvikens HIFs Jessica Hansson erhöll Rotarys Ungdomsstipendium 2012 på kr för sitt initiativtagande till danstillställningar för personer med funktionsnedsättning. Uddevalla Skidklubb Uddevalla Skidklubb erhöll under hösten 2012, kr från Tumba Pokalen. Detta pris inrättades förra året till minne av Sven Tumba och är prispengar från Uddevalla Näringsliv Masters i golf, där vinnaren skänker just kr till handikappidrottsverksamhet. Uddevalla Skidklubb ska nu använda dessa pengar till fortsatt handikappanpassning av sin anläggning Bjursjöstugan i Uddevalla. Foto: Johnny Bergmark.

21 21(22) SLUTORD FRÅN STYRELSEN Verksamhetsåret 2012 blev ett bra år för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund (BDHIF). BDHIF har under året haft två större aktiviteter. En dag med Prova-på-idrotter i Rimnershallen i Uddevalla, där det fanns 11 olika idrotter att prova på och som blev ett välbesökt arrangemang med ett par hundra besökare. Även ett särskolemästerskap i friidrott genomfördes med ett deltagarrekord från hela vårt distrikt. BDHIF har även tillsammans med SISU Idrottsutbildarna Väst haft en två dagars Plattformen ledarutbildning med inriktning handikappidrott samt en styrelseutbildning som varit positiva. Med dessa lyckade arrangemang så hoppas styrelsen att vi får fler föreningar och aktiva till förbundet. Arbetet med Mål och Verksamhetsplan för BDHIF har fortsatt under året. Viktigt att poängtera är att styrelsens arbete är beroende av aktiva föreningar och att samarbete och dialog föder framgång. Arbetet med samverkan mellan BDHIF, Göteborgs Handikappidrottsförbund (GHIF) och Västergötlands Handikappidrottsförbund (VHIF) som startade redan 2010, har fortgått även under 2012 och kommer att fortsätta under 2013, för att försöka hitta samarbetsformer som tilltalar alla. Under 2013 har styrelsen fortsatt ambitionen att öka antalet medlemsföreningar i BDHIF. Styrelsen för Bohuslän Dals Handikappidrottsförbund tackar personal och sina medlemsföreningar för ett bra Uddevalla mars 2013 Ulf Eliasson, ordförande Håkan Sundberg, vice ordförande Ulf Eriksson, sekreterare Birgitta Lindqvist, kassör Roar Bråten, ledamot

22 Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund, Skansgatan 3, Uddevalla

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 2(10) Verksamhetsberättelse 2011 för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund (BDHIF) har fortsatt arbetet under

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund Verksamhetsidé och Visioner Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbunds styrelse har under år 2010 skaffat sig

Läs mer

Mål- och verksamhetsplan

Mål- och verksamhetsplan Mål- och verksamhetsplan 2013-2014 2 (6) Mål- och Verksamhetsplan 2013-2014 Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund (BDHIF) bildades 1992 och är ett av 21 specialidrotts-distrikts-förbund

Läs mer

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Reviderad Mål- och verksamhetsplan för år 2014 Bildkollage på framsidan: Överst: Prova-på klättring med Bohusläns Klätterklubb och prova-på elektronskytte med Team

Läs mer

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Verksamhetsberättelse 2013 Bildkollage på framsidan: Övre raden från Alla Platsar i Lysekil: Rasmus Olaussin åk 3 stöter kula; Meja Wunsch åk 3 hoppar längdhopp; Kasper

Läs mer

Anmälningsärenden. Sida 1(1) Kultursekretariatet. Tjänsteutlåtande Datum 2013-05-21 Diarienummer KUN 8-2013

Anmälningsärenden. Sida 1(1) Kultursekretariatet. Tjänsteutlåtande Datum 2013-05-21 Diarienummer KUN 8-2013 Sida 1(1) Tjänsteutlåtande Datum 2013-05-21 Diarienummer KUN 8-2013 Kultursekretariatet Handläggare Charlotte Gerd Telefon 010-441 33 10 E-post charlotte.gerd@vgregion.se Kulturnämnden Anmälningsärenden

Läs mer

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Mål- och verksamhetsplan 2016 Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Bild saknas Boccia Bordtennis Bänkpress Elhockey Floorhockey Fotboll Friidrott löpning Friidrott rullstol Goalball Innebandy Judo Kälkhockey

Läs mer

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Verksamhetsplan Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014 Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Södermanlands Handikappidrottsförbund är Svenska Handikappidrottsförbundets

Läs mer

Idrottens organisation

Idrottens organisation Idrottens organisation Riksidrottsstyrelsen, RS Riksidrottsförbundet RF Förbundsstyrelsen, FS SISU Idrottsutbildarna SOK:s styrelse Sveriges Olympiska Kommitté SOK 71 Specialidrottsförbund SF Styrelser

Läs mer

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Verksamhetsberättelse för år 2014 Bildkollage på framsidan: Övre raden: Löpare från IK Orient HOPPET i Special Göteborgsvarvet 16 maj 2014. Foto Per Back. Aurelia

Läs mer

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés Förbundsmöte 9-10 maj 2015, Scandic Triangeln Malmö

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés Förbundsmöte 9-10 maj 2015, Scandic Triangeln Malmö 7. FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG 10.1 Behandling av förbundsstyrelsens förslag till Strategi2020, verksamhetsoch ekonomisk plan. (se punkt 5 i FM-dokumentationen) 10.2 Fastställande av föreningarnas medlemsavgift

Läs mer

Verksamhetsmål och riktlinjer

Verksamhetsmål och riktlinjer Verksamhetsmål och riktlinjer Introduktion Detta dokument beskriver Trollhättans IF Friidrott målsättning och värderingar. Det ger anvisningar och riktlinjer hur förening skall agera. Dessutom pekar det

Läs mer

Idrott och fritid. med GLÄDJE för alla. i 14 kommuner

Idrott och fritid. med GLÄDJE för alla. i 14 kommuner Idrott och fritid med GLÄDJE för alla i 14 kommuner Verksamhetsberättelse för år 2015 Bilder på framsidan: Överst till höger: Matchbild från Orust Lion Cup 13 juni 2015. Foto Jörgen Andersson. Överst till

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Parasport Skåne Nutid och Framtid

Parasport Skåne Nutid och Framtid Parasport Skåne Nutid och Framtid 2016-2020 Raimo Dubbelman processledare SISU 40 års styrelsearbete i förbund och föreningar Baskettränare sedan 1972 Från elit till mikrobasket Elittränare Steg 4 INOM

Läs mer

MÅLSÄTTNING / VERKSAMHET

MÅLSÄTTNING / VERKSAMHET 2015 / VERKSAMHET HALLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND:s ORGANISATIONSPLAN Styrelsen AU Kansli Intern kommunikation Arrangemang och idrott Valberedning Rekrytering Utbildning Marknadsföring och information

Läs mer

Idrottsaktiviteter för funktionshindrade i Jämtland-Härjedalen

Idrottsaktiviteter för funktionshindrade i Jämtland-Härjedalen Idrottsaktiviteter för funktionshindrade i Jämtland-Härjedalen Denna folder och ytterligare information finns på vår hemsida: www.handikappidrott.se/jamtland-harjedalen Vid frågor ring Jämtland-Härjedalens

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Fyra distrikt en plan för verksamheterna

Fyra distrikt en plan för verksamheterna 2016 Fyra distrikt en plan för verksamheterna Parasportförbundets distrikt runt Mälaren genomför 2016 ett ökat antal verksamheter gemensamt. Det ger oss bättre möjligheter att ta ansvar för det som vi

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Lokal idrottskatalog. Föreningar och dess idrotter

Lokal idrottskatalog. Föreningar och dess idrotter Lokal idrottskatalog Föreningar och dess idrotter Innehållsförteckning Inledning...4 Alpint...5 Boccia...6 Bordtennis...7 Bowling...8 Bågskytte...9 Bänkpress...9 Cykel...10 Femkamp...10 Fotboll...11 Friidrott...12

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 IBF Borlänge Verksamhetsåret 2014-2015 Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen under året har uppgått till 571 st. Fördelningen är 77 st. ledare, lagföräldrar, styrelse samt

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06

Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06 Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06 Mötet genomfördes på Idrottens Hus i Stockholm, lokal Rosen. Mötesdeltagare: Annica Landström Walther (ordförande) Bo Andersson Leif Söderling Hans Wirén

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/ CASTING REGION ÖST FÖR VERKSAMHETSÅRET 2009 01 01 2009 12 31 Sida 1 av 5 STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/CASTING REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad på scenen på Glada Hudik teater i september månad Konserthuset med tjejgruppen Upp & ner gympa Ombord på Birka Klippans möte

Läs mer

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna.

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. IFK Lidingö Friidrottsklubb Protokoll årsmöte 2013-04-17 Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. Före det formella årsmötet förrättas prisutdelning. Hanen utdelades till Nadja

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Innehåll Svenska Cheerleadingförbundet -2015... 2 Mission... 2 Vision... 2 Organisation... 2 Kommittéer och utskott... 2 Mästerskap och tävlingar...

Läs mer

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämman öppnades av WED-Förbundet Region Stockholms ordförande Birgitta Westin. 1. Johnny Karlsson valdes till ordförande för årsstämman.

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011 Verksamhetsberättelse Västra Regionen 2011 Västra Regionen omfattar Hallands län, Jönköpings kommun samt hela Västra Götaland utom Göteborg och Mölndal Verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Västra

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2013

Protokoll Årsmöte 2013 Protokoll Årsmöte 2013 www.sporren.info Datum: 2013-02-25 Plats: Stadshuset/Ryttmästaren Tid: 17.00-18.00 Närvarande: Helene Hopfgarten, Birgitta Lilja, Catharina Hedlund-Östman, Tordleif Hansson, Monica

Läs mer

Årsberättelse 1/1-31/12 2010

Årsberättelse 1/1-31/12 2010 Årsberättelse 1/1-31/12 2010 - 2 - Förbundsstyrelse / övriga uppdrag Styrelseuppdrag Ordförande Sekreterare, vice kassör Mats Simonsson Lödde Birgitta Nilsson Lödde Eleonor Ståhl Ängelholm Tommy Persson

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22

Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22 Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22 Plats: Hotell Örgryte, Göteborg. kl: 14.00. Kallade: Samtliga röstberättigade föreningar inom SCF, avgående styrelse, kandidater till

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Bohuslän-Dals Bridgeförbund verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse för Bohuslän-Dals Bridgeförbund verksamhetsåret Verksamhetsberättelse för Bohuslän-Dals Bridgeförbund verksamhetsåret 2010-07-01-2011-06-30 Styrelsens sammansättning Ordf Mikael Olsson Kungshamn Sekr Erik Sved Tjörn Kassör Kerstin Olsen Tanum Tävlingsled

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna 2016-03-02 * Program vid årsmötet 2016-03-02 på Njudungsgymnasiet, Vetlanda * Dagordning *

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13. Valla Folkhögskola i Linköping

ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13. Valla Folkhögskola i Linköping ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND PROTOKOLL fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13 Tid 13.00 13.30 Plats Valla Folkhögskola i Linköping DISTRIKTSORDFÖRANDENS VÄLKOMSTHÄLSNING Styrelsens ordförande Gillis Persson

Läs mer

Hallands Handikappidrottsförbund

Hallands Handikappidrottsförbund Hallands Handikappidrottsförbund H A L L A N D S H A N D I K A P P I D R O T T S F Ö R B U N Ds V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 5. 0 1. 0 1 2 0 1 5. 1 2. 3 1 S T Y R E L S E N Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Klara Jansson, Naturskyddsföreningen Jan Hansson, Öckerö kommun Rolf Holmgren, Strömstads kommun Bo Wernlundh, Västkustens Båtförbund

Klara Jansson, Naturskyddsföreningen Jan Hansson, Öckerö kommun Rolf Holmgren, Strömstads kommun Bo Wernlundh, Västkustens Båtförbund Protokoll Årsmöte Tid: Fredagen den 28 mars kl. 09.00-09.30 Plats: Sjöfartsmuseet, Göteborg Beslutande Klara Jansson, Naturskyddsföreningen Jan Hansson, Öckerö kommun Rolf Holmgren, Strömstads kommun Bo

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 29-30 oktober 2016 Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Stadgar. Fastställda av BDHIFs årsmöte 31 mars 2012 Godkända av Förbundsmötet 2011

Stadgar. Fastställda av BDHIFs årsmöte 31 mars 2012 Godkända av Förbundsmötet 2011 Stadgar Fastställda av BDHIFs årsmöte 31 mars 2012 Godkända av Förbundsmötet 2011 Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté Stadgar för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-2011 avseende Stockholmspostens konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2011 var 102 (111). Vi har fått två nya medlemmar under året

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Önskar vi er alla, spelare, ledare, föräldrar, styrelser & sponsorer!

Önskar vi er alla, spelare, ledare, föräldrar, styrelser & sponsorer! Nr 9 dec-15 Önskar vi er alla, spelare, ledare, föräldrar, styrelser & sponsorer! Tillsammans kan vi komma långt, det viktigaste är att ALLA spelar på sina villkor och har roligt! PINGIS i Nordvästra Götaland

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS ÅRSBERÄTTELSE 2009 Fredrik Åström, Ordförande Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört tre stycken protokollförda möten. Styrelsen har bestått av följande individer:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

PROTOKOLL. Ingvar Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

PROTOKOLL. Ingvar Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat. ÅRSMÖTE 2016 1 Sammanträdesdatum: Torsdagen den 28 april 2016 Tid: Klockan 18.30 Plats: Brännö Folkets Park, Hylte Protokollets omfattning: 1-18 Arsmötet föregicks av ett samtal om folkbildningens roll

Läs mer

Välkomna till. UngO teket. Kunskap, engagemang och delaktighet för unga orienterare NAMN FÖRENING. ungoteket.se

Välkomna till. UngO teket. Kunskap, engagemang och delaktighet för unga orienterare NAMN FÖRENING. ungoteket.se Välkomna till UngO teket Kunskap, engagemang och delaktighet för unga orienterare NAMN FÖRENING UngO teket Om UngOteket på 30 sekunder Är du en ung orienterare som vill lära dig mer om vad som händer bakom

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Förbundsmöte 9-10 maj Beslutsunderlag från påverkanstorget

Förbundsmöte 9-10 maj Beslutsunderlag från påverkanstorget Förbundsmöte 9-10 maj 2015 Beslutsunderlag från påverkanstorget 1 2 8. Behandling av verksamhetsberättelse och årsbokslut för perioden 2013-14 Se dokument 12. SHIF/SPKs verksamhetsberättelse 2013-2014.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR GÖTEBORGS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND 2008 Göteborgs Handikappidrottsförbunds styrelse avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2008. Styrelsen har under året bestått av: Ordförande:

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av både kvinnor och män.

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av både kvinnor och män. Original 27 27 Styrelsens sammansättning Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av både kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter Välkommen till Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter -Vad har man att rätta sig efter vad styr en förening -Styrelsens ansvar

Läs mer

Övre Norra Motorcykel- och Snöskoterförbundet BUDGETFÖRSLAG 2016

Övre Norra Motorcykel- och Snöskoterförbundet BUDGETFÖRSLAG 2016 BUDGETFÖRSLAG 2016 INTÄKTER Bidrag VIF 20 000,00 Bidrag NIF 10 000,00 Bidrag Svemo 13 250,00 Summa intäkter 43 250,00 KOSTNADER Verksamhetskostnader 5 500,00 Övriga externa kostnader 32 300,00 Personalkostnader

Läs mer

Framtidsdag 2011-01-22

Framtidsdag 2011-01-22 Framtidsdag 2011-01-22 Blekinge Skyttesportförbund -Kansliet är avvecklat helt -All ekonomi finns nu under nya förbundets namn -Nya hemsidan på idrott online är igång Hur skall vi vidmakthålla och förbättra

Läs mer

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 Inledning Styrelsen som valdes på årsmötet 2013 bestod av samma personer som arbetade i styrelsen 2012. Vi

Läs mer

Behållning och rekrytering av ledare. Köping 2010

Behållning och rekrytering av ledare. Köping 2010 Behållning och rekrytering av ledare Köping 2010 Är ungas oberäkneliga livssituation ett argument för att inte välja in dom i styrelser? Det är ungas eget ansvar att ta initiativ till att vara med och

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november!

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november! Vill du bli ledare inom idrotten? Är du mellan 14-20 år och intresserad av att bli ledare eller organisationsledare* och tycker det är kul att träffa andra ungdomar! I höst kör vi igång med en ny omgång

Läs mer

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga.

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga. Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/2 2016 i IF Rigors klubbstuga. Närvarande: HOF: Sven-Erik Dahlberg Frida Andersson Anders Larsson Fredrik Böregård Peter Badenfelt Tomas

Läs mer

www.brastadgolfcenter.nu/golfklubb Ordinarie årsmöte, Brastad GK Plats: Stångenäs AIS klubbstuga Datum 2009-02-14 Tid: 13:00 Förslag till dagordning 1 Öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Fastställande

Läs mer

Fyra distrikt en verksamhetsplan

Fyra distrikt en verksamhetsplan 2016 Fyra distrikt en verksamhetsplan Parasportförbundets distrikt runt Mälaren genomför 2016 ett ökat antal verksamheter gemensamt. Det gör vi för att på ett bättre sätt kunna ta ansvar för det som vi

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE Styrelsens sammansättning Gert Nilsson Anders Carlsson Irma Sundh Ann Salomonsson Olle Lundgren Daniel Pollak Sven Jansson Staffan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 95 årsmöte Dag: Lördag 9 mars 2013 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och parentation

Läs mer

Verksamhetsberättelse för SMC Gotland

Verksamhetsberättelse för SMC Gotland Verksamhetsberättelse för SMC Gotland Verksamhetsåret omfattar tiden 1 september 2012 t.o.m. 31 augusti 2013 Styrelse Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer: Ordförande Vice ordförande

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 SMKF/ Modern Femkamp 2010-01-26 Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Ordföranden Johan Hederstedt hälsade

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETSORGAN I NORRKÖPING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 (20140415-20150415) HSO har under verksamhetsåret haft följande förtroendevalda: Ordförande:

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Stadgar. Fastställda vid BDHIFs årsmöte 22 mars 2014 Godkända av SHIF/SPKs Förbundsstyrelse 5-6 december 2014

Stadgar. Fastställda vid BDHIFs årsmöte 22 mars 2014 Godkända av SHIF/SPKs Förbundsstyrelse 5-6 december 2014 Stadgar Fastställda vid BDHIFs årsmöte 22 mars 2014 Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté Dokumenthistorik fr o m 2012 2012-03-31 Antagna vid BDHIFs årsmöte 2013-02-08+09

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund. verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund. verksamhetsåret Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund verksamhetsåret 2009 2010 Styrelsen för Hallands Badmintonförbund får härmed avge verksamhetsberättelse för säsongen 2009/2010. Styrelsens sammansättning

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 29-30 oktober 2016 Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 FUB SKÅNE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 Styrelsen för FUB SKÅNE (föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) avger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 1/1 31/12 2006. Föreningens

Läs mer

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga denna till handlingarna.

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga denna till handlingarna. Årsmöte Lindesbergs Curlingklubb Tid och plats 2016.09.23 i klubblokalen Närvarande Sören Edelton, Kjell Guldbrand, Sören Eriksson, Lars-Uno Karlsson, Patrick wiiand, Patrik Klockare, Kenneth Carlsson,

Läs mer