Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012

2 2(22) Verksamhetsberättelse 2012 för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund (BDHIF) har fortsatt arbetet under 2012 med att utveckla distriktet på samma positiva sätt som påbörjades under 2010 och fortsatte under Med en kunnig kanslist och en aktiv idrottskonsulent samt engagerad styrelse så har det gått att fortsätta att uppfylla visionen. Under verksamhetsåret 2012 gällde fortsatt att utöka verksamheten i Dalsland, samt att vara del/helarrangör vid arrangemang, tävlingar och utbildningar, och att genom detta och på andra sätt locka till ett tätare samarbete mellan så väl förbundsstyrelsen och föreningarna som olika föreningar emellan. Vision Den vision som formulerades inför 2011 gällde även 2012 och är fortfarande mycket aktuell. Vissa mål är uppnådda och arbetet fortsätter med att förverkliga och utveckla uppsatta mål. Viktiga mål som kontinuerligt gäller för styrelsen: - att arbeta för att alla ska vara med - att arbeta för att få minst 1 ny handikappidrottsaktiv förening i varje kommun - att allt arbete inom förbundet på något sätt skall komma våra aktiva till gagn - att rekrytera ledare inom handikappidrott genom att inspirera och engagera ÅRSMÖTE OCH STYRELSENS ARBETE Årsmötet avhölls lördagen den 31 mars 2012 i Sessionssalen Skansgatan 3 i Uddevalla. Peter Ojala, ledamot i Förbundsstyrelsen för Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska kommitté (SHIF/SPK) ledde årsmötesförhandlingarna som mötesordförande. 5 röstberättigade ombud från 5 medlemsföreningar deltog vid årsmötet. Styrelsen har under året haft 9 protokollförda styrelsemöten samt dessutom 3 arbetsmöten. Omslagsbild från prova-på-klättring med Bohusläns Klätterklubb i Rimnershallen Uddevalla. Foto: Johnny Bergmark.

3 3(22) Vid årsmötet den 31 mars 2012 valdes: Styrelse Ordförande 1 år omval Ulf Eliasson Ledamot 2 år omval Håkan Sundberg Ledamot 2 år nyval Roar Bråten Ersättare 1 år omval Anders Ericsson Ersättare 1 år nyval Marie Lohr Ersättare 1 år nyval Anemone Karlsson Revisorer Revisor ordinarie 1 år omval Mona Granath Revisor ersättare 1 år omval Lars Flodin Valberedning Valberedning ordförande 1 år omval Per Back Valberedning ledamot 1 år omval Stefan Hansson Valberedning ledamot 1 år nyval Adrian Forsén Styrelsen har under året 2012 bestått av: Uppdrag Namn Mandattid Förening Styrelse Ordförande Ulf Eliasson Uddevalla Ridklubb Vice ordförande Håkan Sundberg FUB Uddevalla Sekreterare Ulf Eriksson FUB Uddevalla Kassör Birgitta Lindqvist FUB Uddevalla Ledamot Roar Bråten Ersättare Anders Ericsson Uddevalla Ridklubb Ersättare Marie Lohr IK Orient Hoppet Ersättare Anemone Karlsson FUB Uddevalla Revisorer Revisor Mona Granath Ersättare Lars Flodin Valberedning Ordförande Per Back IK Orient Hoppet/FUB Uddevalla Ledamot Stefan Hansson Norrvikens Handikappidrottsförening Ledamot Adrian Forsén IK Orient Hoppet

4 4(22) Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund (BDHIF) är anslutet till: Riksidrottsförbundet Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté Västsvenska Idrottsförbundet Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Destination Uddevalla RF SHIF/SPK VSIF SISU DU REPRESENTATION Förbundets styrelse och personal har haft följande representation under 2012: Information om handikappidrott Uddevalla Vuxenutbildning 3 april Information om handikappidrott Uddevalla Gymnasieskola Agneberg Barn- och fritidsprogrammet 15 maj Möte med SISU Idrottsutbildarna Väst i Åmål 13 juni Föreningsträff i Mellerud 7 november VSIF-SDF konferens i Göteborg november

5 5(22) Föreläsning med Mikael Andersson på temat Att göra det omöjliga möjligt på Hotell Bohusgården i Uddevalla 5 december Foto: Johnny Bergmark V-G regionen i Vänersborg angående Handikappidrottsstipendium 2 tillfällen Möte Stiftelsen NCC-Julstipendium 2 tillfällen Möte SDF-regionsamverkan 4 tillfällen BDHIF har besökt så många medlemsföreningar som det har varit möjligt under året. FÖRENINGAR ANSLUTNA TILL BDHIF 31 DECEMBER 2012 FUB Stenungsund FUB Uddevalla Färgelanda Handikappidrottsförening IF SOL IK Oddevold IK Orient Löparklubben Spring Åmål Norrvikens Handikappidrottsförening Stenungsunds Handikappidrottsförening Stenungsunds Idrottsförening Sotenäs Handikappidrottsförening Stala IF Skee Skyttegille Uddevalla Basketförening Uddevalla Ridklubb Uddevalla Skidklubb

6 6(22) VERKSAMHETEN INOM BDHIF Prioriterade fokusområden I Mål- och verksamhetsplanen för 2012 definierades fem prioriterade fokusområden för BDHIF att arbeta med under året: Förbundsutveckling, Rekrytering, Information/- Marknadsföring, Utbildning och Tävling. De fem fokusområdena följs upp under respektive rubrik nedan. Funktionshinderidrotter som organiseras av andra SF BDHIF besökte under maj 2012 OK Skogsmunken i Munkedal och informerades om och deltog i deras precisionsorientering (PreO). PreO är en gren inom orienteringssporten där alla kan delta oavsett ålder och rörelseförmåga. Man tävlar i lätt terräng som har stigar och vägar som är framkomliga även med rullstol. Foto: Johnny Bergmark. BDHIF besöktes under november 2012 av Uddevalla Golfklubb (UGK), som informerade om sitt projekt Anpassning av golfbanan för personer med funktionsnedsättning. BDHIF informerade i sin tur dem om olika aspekter av tillgänglig verksamhet, tillgänglig information och tillgänglig fysisk miljö utifrån olika funktionsnedsättningar. En av målsättningarna med UGKs projekt är att bli Sveriges första golfbana där hela banan är anpassad för golfare med funktionsnedsättning. FÖRBUNDSUTVECKLING BDHIF har under verksamhetsåret 2012 arbetat inom fokusområde Förbundsutveckling, med syfte att ge ökad kunskap och kompetens till BDHIFs förtroendevalda och anställda, vilket i förlängningen ska komma aktiva och medlemsföreningar till gagn. BDHIF konstaterar att förbundet nu är på god väg, men att det finns saker kvar att göra inom detta område. BASEN Handikappidrottens grundutbildning Ordförande och två anställda från BDHIF deltog i BASEN Handikappidrottens grundutbildning på Vara Folkhögskola 21 januari Utbildningen arrangerades av Västergötlands Handikappidrottsförbund, och detta var utbildningsdag två av två (dag ett hölls 19 november 2011). Dagen innehöll prova-på-idrotter, redovisning av ledarfrågor samt

7 7(22) utvärdering. Idrotter som kunde provas var elektronskytte, rullstolsbasket, rullstols-murderball och rullstolsinnebandy. Utvecklings- och planeringsdag BDHIF arrangerade i samarbete med SISU Idrottsutbildarna Väst den 30 november 2012 en utvecklings- och planeringsdag för förtroendevalda och anställda. Ordförande, sekreterare, valberedningens ordförande samt två anställda deltog tillsammans med två processledare från SISU. Temat för dagen var förbundsutveckling med syfte att arbeta fram underlag till verksamhetsplaneringen för 2013 och framåt samt att genomföra delar av den SWOT-analys som initierats av SHIF/SPK. Resultatet av dagen ligger till grund för BDHIFs verksamhetsplan för Tankens kraft BDHIFs anställda lyssnade på Mikael Anderssons öppna föreläsning Tankens kraft i december Mikael talade om hur tankens kraft kan göra det omöjliga möjligt, och att det tar tid - ofta lång tid - och krävs mycket tålamod för att identifiera sina mål, hitta sina drivkrafter och förverkliga sina drömmar. Att varje individ har resurser och möjligheter att själv påverka sin livssituation. Ett mycket tänkvärt och berörande föredrag om att den verkliga kärnan i tankens kraft är "att överskrida våra självskapade begränsningar och istället fokusera på våra möjligheter och förutsättningar". Se även bild på Mikael Andersson sid 4. REKRYTERING BDHIF har under verksamhetsåret 2012 inom fokusområde Rekrytering arbetat med bl a prova-på-idrotter och projekt Idrott för alla i Dalsland. BDHIF noterar en mycket glädjande ökning med ca 25 aktiva inom skadegrupp U i IKAPP-sektionen hos Löparklubben Spring Åmål, som blev ny medlem under november 2011! Målet för 2012 var att öka antalet medlemsföreningar med minst 1 per kommun och antalet aktiva idrottsutövare med funktionsnedsättning med minst 14 personer. BDHIF konstaterar att antal aktiva idrottsutövare med funktionsnedsättning har ökat med ca 25 personer genom LK Spring Åmåls medlemsökning, och att målet t o m överträffats med ca 10 personer. Antal medlemsföreningar har ökat med 1 förening, och BDHIF konstaterar att förbundet kommit en liten bit på väg. PROVA-PÅ-IDROTTER i Rimnershallen i Uddevalla lördagen 17 mars Ett 40 tal ledare/instruktörer från Friskis&Svettis Uddevalla, Göteborgs Rullstolsbasketklubb, Bohusläns Klätterklubb, Bowls Sweden, Team Träffpunkten-Lidköping, SRF Trollhättan-Lilla Edet och IK Orient Hoppet, erbjöd besökarna möjligheter att prova på elva olika idrotter/aktiviteter. Uppskattningsvis 250 personer besökte arrangemanget.

8 8(22) Prova-på Enkeljympa med Friskis&Svettis Uddevalla. Foto: Johnny Bergmark. Se även omslagsbilden med prova-på Klättring. Prova-på Träning med medicinboll med IK Orient Hoppet. Foto: Elisabeth Karlsson. Prova-på Bowls med Bowls Sweden. Foto: Johnny Bergmark. Prova-på Rullstolsbasket med Göteborgs Rullstolsbasketklubb. Foto: Johnny Bergmark. Prova-på Elektronskytte med Team Träffpunkten SRF Lidköping. Foto: Johnny Bergmark

9 9(22) Prova-på New Age Kurling med Bowls Sweden. Foto: Foto: Johnny: Bergmark. Prova-på Showdown med SRF Trollhättan-Lilla Edet. Foto Johnny: Bergmark. NYA MEDLEMSFÖRENINGAR Löparklubben Spring Åmål I slutet av 2011 beviljades Löparklubben Spring Åmål inträde i SHIF/SPK, och hälsas nu varmt välkomna i förbundet och distriktet! LK Spring Åmåls IKAPP-sektion kan under 2012 visa upp en ökning av nya aktiva inom skadegrupp U med cirka 25 personer. Några deltagare och ledare i LK Spring Åmåls sektion Ikapp. Foto: Göran Johansson.

10 10(22) Träning med LK Spring Åmåls sektion Ikapp. Foto: LK Spring Åmål. Idrottsföreningen Special Olympics i Lysekil I början av 2012 har Idrottsföreningen Special Olympics i Lysekil (IF SOL) beviljats inträde i SHIF/SPK, och hälsas varmt välkomna i förbundet och distriktet! IF SOL bedriver Floorhockey, som är en idrott inom Special Olympics. PROJEKT Idrott för alla i Dalsland Inom ramen för projekt Idrott för alla i Dalsland har BDHIF under 2012 arbetat med kartläggning av föreningar och idrotter i dalslandskommunerna, samt deltagit i möte med SISU Idrottsutbildarna Väst i Åmål. Projektet är förlängt att pågå även under INFORMATION/MARKNADSFÖRING BDHIF har under verksamhetsåret 2012 arbetat med informationsaktiviteter och arbetat med övergången till ny hemsida i IdrottOnline Förbund. Kansliet har också stöttat medlemsföreningarna i deras arbete att ansluta sig till IdrottOnline, vilket är att krav för att lämna föreningsrapporter och söka LOK-stöd. Målet för 2012 var att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i alla fjorton kommuner i distriktet ska känna till vilka möjligheter som finns att utöva funktionshinderidrott i sin egen kommun eller i sitt närområde. BDHIF konstaterar att målet nåtts endast i liten omfattning, och förbundet arbetar vidare med att nå ut till målgrupperna på olika sätt. Informationsaktiviteter BDHIF har under verksamhetsåret 2012 inom fokusområde Information/Marknadsföring informerat om funktionshinderidrott vid två skolor (Uddevalla Vuxenutbildning och Uddevalla Gymnasieskola Agneberg) samt vid en föreningsträff i Mellerud för alla föreningar i Dalsland.

11 11(22) Hemsida Nuvarande hemsidan hos Laget.se saknar vissa administrativa funktioner, och BDHIF har under 2012 fortsatt arbetat med övergången till en ny hemsida i IdrottOnline Förbund. Övergången till den nya hemsidan kommer att slutföras under UTBILDNING BDHIF har under verksamhetsåret 2012 inom fokusområde Utbildning arbetat med planering, genomförande och uppföljning av Plattformen ledarutbildning med inriktning handikappidrott. Målet för 2012 var att minst 10 personer i målgruppen skulle få ökad kunskap om handikappidrott och ledarskap. BDHIF konstaterar att målet inom fokusområde Utbildning överträffats, då 13 personer erhållit kursintyg efter genomgången Plattformen ledarutbildning med inriktning handikappidrott. PLATTFORMEN ledarutbildning med inriktning handikappidrott Under oktober och november 2012 genomfördes en tvådagars Plattformen ledarutbildning med inriktning handikappidrott i Rimnershallen i Uddevalla. Utbildningen arrangerades av BDHIF i samarbete med SISU Idrottsutbildarna Väst. Syftet var att ge en grundläggande utbildning i handikappidrott. Under utbildningsdagarna varvades föreläsningar och gruppdiskussioner med praktiska övningar. Under planeringens gång utvecklades utbildningen till att bli ett pilotprojekt för SISU, då det enligt uppgift från dem var första gången som de håller en Plattformen-utbildning med inriktning handikappidrott. Utvärderingar från kursdeltagarna visar att både teoretiska pass och praktikpass uppfattades mycket positivt, och att innehållet i Plattformenmodulerna utgjorde en bra kombination med handikappidrotts-modulerna. Utvärderingar från de tre kursledarna visar att vissa mindre ändringar kan göra kursinnehållet ännu bättre anpassat till den heterogena målgruppens varierande förutsättningar. BDHIF är mycket stolta över att ha varit delaktiga i detta pilotprojekt, och vi har förhoppningar om att resultatet kan bidra Plattformen Ledarutbildning Handikappidrott dag 2. Stående Per Back, Stellan Ström, Annika Zäll, Kenneth Börjesson, Nicholas Mattiasson, Patrik Johansson, Sylvia Peterson, Joel Eksell, Björn Panozo, Elisabeth Karlsson. Sittande kursledarna Viktor Weiberg, Dick Stenberg, Stina Wikström. Foto: Elisabeth Karlsson.

12 12(22) till utvecklandet av en handikappidrottsutbildning som ingår i SISUs ordinarie utbildningsprogram. Vi planerar att hålla utbildningen igen vid två tillfällen under 2013 med samma upplägg och samma kursledare och med ett ännu bättre och mer anpassat innehåll. Kursledarna Dick Stenberg och Stina Wikström från Göteborgs Handikappidrottsförbund föreläser om handikappidrott för engagerade kursdeltagare. Foto: Elisabeth Karlsson. Kursledare Stina Wikström går igenom vad som är viktigt att tänka på när man tränar personer med synskada eller utvecklingsstörning. Foto: Elisabeth Karlsson.. Praktisk övning i hur det kan vara att vara synskadad respektive ledsagare. Foto: Elisabeth Karlsson.

13 13(22) TÄVLING BDHIF har under verksamhetsåret 2012 inom fokusområde Tävling arrangerat Särskolemästerskap i friidrott samt delsponsrat fyra friidrotts- och fotbollsarrangemang. Målet för 2012 var att genomföra arrangemang som upplevs som bra av både deltagare och medarrangörer. BDHIF konstaterar att målet i vissa delar uppnåtts under året, och förbundet fortsätter arbeta för fler och bättre tävlingsarrangemang. SÄRSKOLEMÄSTERSKAP i Friidrott på Rimnersvallen i Uddevalla 13 september Arrangemanget var ett samarbete mellan BDHIF och Uddevalla Gymnasieskola Agneberg Barn- och fritidsprogrammet, Friidrottsklubben IK Orient Hoppet, Uddevalla Kommun Kultur Fritid Natur, Friskis&Svettis-Uddevalla samt Röda Korset Uddevalla. Deltagarantalet var i det närmaste dubbelt mot förra året med hela 153 tävlande från 14 stycken grundsärskolor och gymnasiesärskolor från 9 olika kommuner i Bohuslän och Dalsland. Elever/funktionärer från Uddevalla Gymnasieskola Agneberg Barn- och fritidsprogrammet Foto: Johnny Bergmark. Kula för högstadiet Foto: Johnny Bergmark

14 14(22) Löpning 400 meter för högstadiet. Foto: Johnny Bergmark. Längdhopp för mellanstadiet. Foto Johnny Bergmark. Det fanns också möjlighet att prova-på trekamp, här testas Jerkerspel. Foto: Johnny Bergmark.

15 15(22) ALLA PLATSAR på Gullmarsvallen i Lysekil 3 maj BDHIF besökte arrangemanget och sponsrade medaljerna.. Löpning 100 meter för högstadiet. Foto: Johnny Bergmark. Höjdhopp för högstadiet. Foto: Johnny Bergmark Längdhopp för högstadiet. Foto: Johnny Bergmark.

16 16(22) SPECIAL GÖTEBORGSVARVET 11 maj Norrvikens HIF samt IK Orient Hoppet sprang loppet. BDHIF sponsrade deras resor. Foto: Anita Hansson, Norrvikens HIF. ORUST LION CUP 22 september Arrangerades av Stala IF, fotbollscupen besöktes och delsponsrades av BDHIF. Matchbild. Foto: Johnny Bergmark.

17 17(22) IDROTTSPRESTATIONER 2012 FLOORHOCKEY Nationella Spelen i Floorhockey i Lysekil april IF SOL från Lysekil höll i hela arrangemanget och tog också hem silvret. Matchbild med IF SOL i svart-vita tröjor mot Rånäs 4H i Nationella Spelen i Floorhockey i Lysekil april Foto: Johnny Bergmark. FOTBOLL Frösunda Open Cup i fotboll i Uddevalla 17 juni Sibräcka Änglar/Stala IF vann i div 5. Matchbild med Sibräcka Änglar i grön/vita tröjor. Foto: Johnny Bergmark.

18 18(22) IK Oddevold Grunden knep andraplatsen i div 6. Matchbild från div 2 med IK Oddevold Grunden i blå/vita tröjor. Foto: Johnny Bergmark. SM & Special Olympics i fotboll div 5 i Vimmerby 1-2 september. Sibräcka Änglar/Stala IF spelade hem ett silver. Lagbild silvermedaljörer i div 5 Sibräcka Änglar/Stala IF. Foto: Annika Zäll. Orust Lion Cup i fotboll i Varekil 22 september IK Oddevold Grunden segrade i div 3-4. Sibräcka Änglar/Stala IF segrade i div 5. IK Oddevold Grunden tog hem segern i div 6. Luciacupen i fotboll Mölndal 9 december Sibräcka Änglar/Stala IF tog hem cupsegern i div 5. Stenungsunds IF med sitt lag Allstar Knatte gjorde fina prestationer.

19 19(22) Spelare och tränare i Stenungsunds IF Allstar Knatte. Foto: Jessica Roos Rahmquist. BOCCIA Nordby Super Market Cup 15 april Norrvikens HIFs Viktor Trygg stod som slutsegrare. Tvåa kom Magnus Tabell och trea Rickard Simonsson. Göteborg Open november Norrvikens HIFs Malin Johansson nådde kvartsfinalen i Boccia. SIMNING Göteborg Open november Norrvikens HIFs Caroline Riese tog en 2:a plats i simning i åldersgruppen år. LÖPNING Special Göteborgsvarvet 11 maj Norrvikens HIF och löparklubben Spring Åmåls sektion IKAPP samt IK Orient Hoppet hade många löpare på plats som gjorde bra ifrån sig. FRIIDROTT Svenska Handikappidrottsspelen 21 april i Norrköping IK Orient Hoppets Isabelle Karlsson slog nytt svenskt rekord i kula 4.0 kg med 8.50 meter. Isabelle slog även till med nytt rekord i slägga med meter vid tävlingar i Söderhamn den 29 maj. SKYTTE Håkan Gustafsson från Skee Skyttegille kvalificerade sig till Paralympics i London Håkan gjorde bra ifrån sig på plats, med att vara en poäng från att nå final. Håkan gjorde även bra ifrån sig i några Världscupstävlingar där han var nära en pallplats.

20 20(22) UTMÄRKELSER Norrvikens Handikappidrottsförening Norrvikens HIFs Jessica Hansson erhöll Rotarys Ungdomsstipendium 2012 på kr för sitt initiativtagande till danstillställningar för personer med funktionsnedsättning. Uddevalla Skidklubb Uddevalla Skidklubb erhöll under hösten 2012, kr från Tumba Pokalen. Detta pris inrättades förra året till minne av Sven Tumba och är prispengar från Uddevalla Näringsliv Masters i golf, där vinnaren skänker just kr till handikappidrottsverksamhet. Uddevalla Skidklubb ska nu använda dessa pengar till fortsatt handikappanpassning av sin anläggning Bjursjöstugan i Uddevalla. Foto: Johnny Bergmark.

21 21(22) SLUTORD FRÅN STYRELSEN Verksamhetsåret 2012 blev ett bra år för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund (BDHIF). BDHIF har under året haft två större aktiviteter. En dag med Prova-på-idrotter i Rimnershallen i Uddevalla, där det fanns 11 olika idrotter att prova på och som blev ett välbesökt arrangemang med ett par hundra besökare. Även ett särskolemästerskap i friidrott genomfördes med ett deltagarrekord från hela vårt distrikt. BDHIF har även tillsammans med SISU Idrottsutbildarna Väst haft en två dagars Plattformen ledarutbildning med inriktning handikappidrott samt en styrelseutbildning som varit positiva. Med dessa lyckade arrangemang så hoppas styrelsen att vi får fler föreningar och aktiva till förbundet. Arbetet med Mål och Verksamhetsplan för BDHIF har fortsatt under året. Viktigt att poängtera är att styrelsens arbete är beroende av aktiva föreningar och att samarbete och dialog föder framgång. Arbetet med samverkan mellan BDHIF, Göteborgs Handikappidrottsförbund (GHIF) och Västergötlands Handikappidrottsförbund (VHIF) som startade redan 2010, har fortgått även under 2012 och kommer att fortsätta under 2013, för att försöka hitta samarbetsformer som tilltalar alla. Under 2013 har styrelsen fortsatt ambitionen att öka antalet medlemsföreningar i BDHIF. Styrelsen för Bohuslän Dals Handikappidrottsförbund tackar personal och sina medlemsföreningar för ett bra Uddevalla mars 2013 Ulf Eliasson, ordförande Håkan Sundberg, vice ordförande Ulf Eriksson, sekreterare Birgitta Lindqvist, kassör Roar Bråten, ledamot

22 Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund, Skansgatan 3, Uddevalla

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 2(10) Verksamhetsberättelse 2011 för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund (BDHIF) har fortsatt arbetet under

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Göteborgs Handikappidrottsförbunds Verksamhetsidé och Visioner Göteborgs Handikappidrottsförbund, GHIF, är organiserat som ett av 21 Specialidrottsförbund under Svenska Handikappidrottsförbundet,

Läs mer

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012 Västgöten Årg. 19 Nr 1-2012 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Kälkhockey i Vänersborg F Per klar för London F Årets ledare positiv och pålitlig F Konsten att gå till historien F

Läs mer

Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland

Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland Västgöten Årg. 21 Nr 1-2014 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Elisabeth årets ledare F Framgångar på Skol-SM F Elhockeystart F Inspirerande Budodag F Innebandyledare utbildas och

Läs mer

HAL L A N D S H A N D I K A P P I D R O T T S F Ö R B U N D V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4. 0 1. 0 1 2 0 1 4. 1 2.

HAL L A N D S H A N D I K A P P I D R O T T S F Ö R B U N D V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4. 0 1. 0 1 2 0 1 4. 1 2. HAL L A N D S H A N D I K A P P I D R O T T S F Ö R B U N D V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4. 0 1. 0 1 2 0 1 4. 1 2. 3 1 S T Y R E L S E N Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av

Läs mer

Västgöten. Årg. 20 Nr 1-2013. F Annorlunda skoldag F Succé för Mariestad Open F Fotbollen utvecklas F Dubbelt IF Änglarna F Linda årets idrottare

Västgöten. Årg. 20 Nr 1-2013. F Annorlunda skoldag F Succé för Mariestad Open F Fotbollen utvecklas F Dubbelt IF Änglarna F Linda årets idrottare Västgöten Årg. 20 Nr 1-2013 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Annorlunda skoldag F Succé för Mariestad Open F Fotbollen utvecklas F Dubbelt IF Änglarna F Linda årets idrottare och

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Omslag: Uppvärmning till Stångåloppet 25 augusti Maria Bjurström, Boccia, Linköpings HIF Tjejdagen, 24 augusti ÅRSMÖTE Tid: onsdag 26 mars

Läs mer

Västgöten. Årg. 22 Nr 2-2015. F Många kom till årsmötet F Framgångsrikt år för HBK F Glada stipendiater F Finalrysare i Stenstorpscup och mycket mera!

Västgöten. Årg. 22 Nr 2-2015. F Många kom till årsmötet F Framgångsrikt år för HBK F Glada stipendiater F Finalrysare i Stenstorpscup och mycket mera! Västgöten Årg. 22 Nr 2-2015 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Många kom till årsmötet F Framgångsrikt år för HBK F Glada stipendiater F Finalrysare i Stenstorpscup och mycket mera!

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Jennie Ekström, EM 2009, Reykjavik Omslag: Anna Seth, Special Olympics European Summer Games 2010, Polen. Innehållsförteckning KOMMENTARER 4-7 VERKSAMHETEN 8-21 IDROTTERNA 22-31 ORGANISATIONEN

Läs mer

Västgöten. Årg. 21 Nr 3-2014

Västgöten. Årg. 21 Nr 3-2014 Västgöten Årg. 21 Nr 3-2014 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Juniorfight på BillingeBragden F 40-årsjubileum i Lidköping F Blåsigt ungdomsspel F Jennies världsrekord F Fullt ös

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm Innehållsförteckning Sida Välkommen... 4 Program... 5 Röstlängd... 6 Föredragningslista... 7 Deltagarlista... 8 Verksamhetsberättelse 2010-2011... 10 Granskningsrapport... 52 Fakta och statistik från 2010...

Läs mer

verksamhets- och Förvaltningsberättelse

verksamhets- och Förvaltningsberättelse verksamhets- och Förvaltningsberättelse 12 INNEHÅLL Året som gått... 3 Specialdistriktsförbund i distriktet... 4 Styrelse och uppdrag, personal... 5-6 Vision och värdegrund... 7 Idrotten i samhället...

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2011 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2012 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll SISU Idrottsutbildarna Halland, Box 93, 301 03 Halmstad, tel. 035-17 74 00 Besöksadress: Spetsvinkelgatan

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

KFUM Örebro Friidrott

KFUM Örebro Friidrott KFUM 2014 Örebro Friidrott Verksamhetsberättelse för år 2014 2014-01-01 2014-12-31 0 KFUM Örebro Friidrott Verksamhetsberättelse för år 2014 2014-01-01 2014-12-31 Innehållsförteckning 1 Ordföranden har

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s ÅRSBERÄTTELSE 2014 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2015 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010-2011

Verksamhetsberättelse 2010-2011 Verksamhetsberättelse 2010-2011 Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Inledning I samband med förbundsmötet i mars 2010 reviderades den framtidsplan som antogs 2008, dock utan att ändra

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

Föräldraföreningen för Synskadade Barn och Ungdomar, väst

Föräldraföreningen för Synskadade Barn och Ungdomar, väst Föräldraföreningen för Synskadade Barn och Ungdomar, väst Verksamhetsberättelse 2012 Vår Styrelse Björn Rosvall Onsala 0300-20 816 Ordförande Fredrik Posse Skövde 0500-45 60 50 Kassör Lillemor Axell Tvärred

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 OMSLAG: Jeffrey Ige. FOTO: Karl Nilsson. Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges paralympiska Kommitté Idrottens hus Södra Fiskartorpsvägen 15 A-H 114 33 Stockholm

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 IF Friskis&Svettis Västerås 2010 1 IF Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under

Läs mer

TEMA: Inkludering. Malmö Open: Tävlingarna en internationell succé. Porträttet: Gunilla Wallengren. nr 1 2015 årgång 43

TEMA: Inkludering. Malmö Open: Tävlingarna en internationell succé. Porträttet: Gunilla Wallengren. nr 1 2015 årgång 43 nr 1 2015 årgång 43 TEMA: Inkludering Malmö Open: Tävlingarna en internationell succé Porträttet: Gunilla Wallengren Handikappidrottens huvudsponsorer 1 Ifö Care funktionell badrumsinredning Läs mer på

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

2014 Verksamhetsberättelse

2014 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning Ordföranden har ordet 3 Idrottens organisation 4 Styrelse, projektgrupper och kansli 2014 5 Verksamhetsplan för Tennis Stockholm 2015 6 Policy i olika frågor

Läs mer

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse med årsredovisning Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs

Läs mer

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb.

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb. VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb. 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan av styrelsens

Läs mer