KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåren 2014-2015"

Transkript

1 KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåren Syfte och mål Kommunikationsdokumentet beskriver de informationsinsatser som ska utföras under verksamhetsåret i Andelsföreningen Södra Vätterbygdens Folkhögskola. Syftet med planen är - att tydliggöra SVF:s kommunikationsvägar externt och internt, - att fastställa de ansvarsområden som hör till kommunikationsplanen, - att ge verktyg för utvärdering av kommunikationsplanen. Målet för informationsinsatserna är - att göra SVF känt i huvudmannens olika organisationer/församlingar och dess medlemmar samt olika bidragsgivare - att fylla utbildningsplatserna, - att öka kännedomen om SVF i samhället. 2 Målgrupper Externa målgrupper Potentiella sökande ur ett brett socialt perspektiv, företrädesvis år Potentiella sökande till SVF:s eftergymnasiala yrkesutbildningar (GFK och Journalist) Arbetssökande Lågutbildade Funktionshindrade Invandrare SYV:are och kuratorer inom utbildningsväsendet och arbetsförmedlingar SVF:s huvudmän, Svenska Missionskyrkan, Equmenia, och dess medlemmar Bidragsgivare Interna målgrupper Studerande Personal; grupper och individuellt Andelsföreningens styrelse 3 Informationsvägar Externa informationsvägar Webbsidor Tryckt informationsmaterial Linjernas webbsidor (FIN) (via FIN) (via FIN) Facebook Linjepresentationer

2 Medverkan i mässor Konferenser/festivaler Press/annonsering Utskick Affischering Utbildningsmässa för kommunens gymnasieelever Arbetsförmedlingens mässa Equmeniakyrkans kyrkokonferens Equmenias riksstämma Ungdomsfestivaler, t ex Frizon Gullbrannafestivalen Strandfestivalen (Oskarshamn) T ex Sändaren Jönköpings Posten Jönköping.nu samt t ex Google AdWords, Facebook m fl Församlingar i Equmeniakyrkan region Öst Vägledningscentrum/SYV:are/gymnasieskolor Nyhetsbrev enligt sändlista Öppet hus Samverkan Folkhögskolor i Småland Samverkan webb, tryck. Folkhögskolor inom Folkhögskolerådet saker, mässor, festivaler Folkhögskolans dag Interna informationsvägar Personal Studerande Veckoinformation via e-post SVF:s webbsida Informationsskärm i entrén Skolråd Lärar- och samverkansråd Klassråd Informationsskärm i entrén Studeranderåd SVF:s webbsida Information via e-post Informationsfika

3 Handling 8.2 SVF Strategisk översiktsplan Externt Aktivitet/kanal Målgrupp Ansvarig Tidsaspekt / när Webbsidor grafiskaklubben.blogspot.com Potentiella sökande, huvudmännen, evenemangspublik, f d studerande webbansvarig GFK - Grafisk form & Kommunikation på Facebook Potentiella sökande, uppdragstagare, arbetsgivare webbansvarig i samarbete med resp linjeledare folkhogskola.nu (FIN), inkl utbildningsinfo.nu, arbetsformedlingen.nu Facebook Potentiella sökande Uppdatering årligen oktober/november, lediga platser vår/sommar Tryckt informationsmaterial, linjeledare GFK Årlig uppdatering under höstterminen Mässmedverkan Utbildningsmässa för gymnasieelever Potentiella sökande, år SYV Vårterminen efter inbjudan Arbetsförmedlingens mässor Konferenser/festivaler Potentiella sökande; arbetssökande, lågutbildade, invandrare SYV Vårterminen efter inbjudan Kyrkokonferensen Huvudmannen och huvudmannens medlemmar Årligen under våren Equmenias riksstämma "- Årligen under våren Ungdomsfestivaler Potentiella sökande år Efter inbjudan, huvudsakligen vår-sommar-höst Press/annonsering T ex Sändaren Huvudmannen och dess medlemmar Utbildningsbilagor etc Jönköpings Posten Evenemangspublik Vid offentligt evenemang Jönköping.nu Potentiella sökande Årligen vår/sommar

4 Handling 8.2 SVF Vid behov Utskick T ex Församlingar region Öst SYV/Arbetsförmedlingar Inför Öppet Hus, ansökningsperiod Affischering Evenemangspublik, potentiella sökande Vid evenemang, inför Öppet Hus, ansökningsperiod Öppet hus Potentiella sökande, f d studerande, anhöriga, styrelse, intresserade Årligen mars månad Internt Aktivitet/kanal Målgrupp Vägen till målet Ansvarig Tidsaspekt / när Personal Veckoinformation via e-post SVF.s personal Inhämta information konferens, skolverksamhet, studerandekår. E- postlista Informationsskärm i entrén SVF:s studerande, personal, besökande Inhämta information konferens, skolverksamhet, studerandekår, konferenskoordinator Skolråd SVF:s webbsida SVF:s personal "- webbansvarig Lärar- och samverkansråd Studerande Klassråd Informationsskärm i entrén Studeranderåd E-post SVF:s studerande, personal, besökande SVF:s studerande Inhämta information konferens, skolverksamhet, studerandekår Inhämta information angående aktuella arrangemang, ändringar i planering etc linjeledare/klassföreståndare, konferenskoordinator SVF:s webbsida SVF:s studerande "- webbansvarig Informationsfika SVF:s studerande "- en Onsdag fm

5 5 Utvärdering och uppdatering Kommunikationsplanen utvärderas vartannat år av Kommunikationsplansgruppen, som väljs av skolrådet. Uppdatering av kommunikationsdokumentet görs vartannat år av arbetsgrupp som väljs av skolrådet. Bilaga Linjespecifika externa kommunikationsvägar

6 Bilaga LINJESPECIFIKA EXTERNA KOMMUNIKATIONSVÄGAR Allmän linje - kontinuerliga informationskontakter med gymnasieskolornas SYV:are, kuratorer - kontinuerlig kontakt med Skol- och barnomsorgsförvaltningens gymnasieavdelning - informationsmaterial till handläggare etc inom kommunernas socialtjänster (gäller fr f a utbildningarna för personer med psykisk ohälsa och aspergers syndrom) - kommunikation med internationella aktörer, t ex Bonch Bruevich University of Telecommunication, St Petersburg, och med aktörer på den kinesiska marknaden -behovsannonsering lokalt i Jönköping.Nu alternativt annan "gratistidning" Bibellinje - utskick i samarbete med Ö Götalands distrikt höst och vår ang Bibellinjen samt (avser vt) öppet hus - banner på Crossnet inför ansökningsperiod - affischering och PR via SVF:s fältstudiestuderande i resp församling - ev annonsering i t ex Dagen Collegelinje - offentlig Thanksgiving Service - pröva på-dag förlagd till höstterminen - film på SVF:s hemsida/facebooksida om livet på Collegelinjen Grafisk form & Kommunikation - Kontakter via företag som handlett praktikanter - Kontakter via företag som anställt GFK:are - - aktiviteter via sociala media som ex Facebook, Twitter, bloggar, forum - externa produktioner åt företag och föreningar - offentliga utställningar utanför skolan, bl a i samband med projektarbeten Journalistlinje - via företag som handlett praktikanter - via företag som anställt SVF-journalister - löpande kontakter med omvärld genom produktioner etc - f d SVF:are som via sitt arbete informerar om utbildningen - produktioner: Oktember, vårtidning, sändningar i lokal-tv och -radio - yrkes verksamhet av linjens lärare - Musiklinje - egna offentliga konserter etc - medverkan i lokala samarrangemang - tidigare studerande är viktiga ambassadörer, en del nu professionella pedagoger/musiker, andra verksamma amatörer - - lärarna är aktiva utövare av musik utanför skolan och sprider därigenom information om SVF och Musiklinjen - annonsering i Rum'ba inför Öppet hus - om möjligt och vid behov genomföra konserter/info-besök på gymnasieskolor i upptagningsområdet, d v s 1) Småland, Västergötland, Östergötland, 2) Närke, Halland, Blekine, Skåne, Sörmland, 3) Västmanland, Värmland, Dalarna, Uppland.

Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013

Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013 Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013 Avdelningen för kompetensförsörjning Dokumenttyp Plan Dokumentnamn Kommunikationsoch marknadsföringsplan Fastställd/upprättad 2013-01-18 Beslutsinstans Nämnden

Läs mer

Kommunikationsplan för Fridhems folkhögskola

Kommunikationsplan för Fridhems folkhögskola Kommunikationsplan för Fridhems folkhögskola 1. Syftet med kommunikationsplanen I ett allt mer föränderligt samhälle är det viktigt för Fridhems folkhögskola att kommunicera rätt. Informationen ska förmedlas

Läs mer

Kommunikationsplan 2015 för naturvetenskapliga fakulteten

Kommunikationsplan 2015 för naturvetenskapliga fakulteten 2015-02-11 STYR 2015/10 Kansli N Dragana Trivic Kommunikationsansvarig Kommunikationsplan 2015 för naturvetenskapliga fakulteten Postadress Box 118, 221 00 Lund Besöksadress Astronomihuset, Sölvegatan

Läs mer

Ledning och styrning

Ledning och styrning Ledning och styrning Antagen av SVF:s styrelse 2010-12--03 reviderad 2011-12-12 "Ägardirektiv" Folkbildningsrådets direktiv SMK:s & SMU:s styrdokument Strategisk analys Verksamhetsidé Vision Värderingar/Förhållningssätt

Läs mer

Rapport från arbetsgruppen för Planering av lansering av Institution Z

Rapport från arbetsgruppen för Planering av lansering av Institution Z Rapport från arbetsgruppen för Planering av lansering av Institution Z ARBETSGRUPPENS UPPDRAG, MEDLEMMAR OCH ARBETSSÄTT Uppdrag Arbetsgruppens uppdrag har varit att kartlägga och planera kommunikationsinsatser

Läs mer

Kommunikationsplan. för. Sandvikens Folkbibliotek

Kommunikationsplan. för. Sandvikens Folkbibliotek Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(13) Marcus Strand 026-24 16 12 marcus.strand@sandviken.se Kommunikationsplan för Sandvikens Folkbibliotek Sandvikens Folkbibliotek Version nr 1 Kommunikationsplan

Läs mer

Folkhögskolans dag. för dig som ska planera. Folkhögskolans

Folkhögskolans dag. för dig som ska planera. Folkhögskolans Folkhögskolan en väg till högre studier Folkhögskolan en social och personlig utbildningsform Vi bryr oss En andra chans Vi lär oss tillsammans Mångfald för alla människor, idéer och intressen Folkhögskolan

Läs mer

terminstider - studiestöd - lovdagar studeranderåd - kostnader - internat - m m

terminstider - studiestöd - lovdagar studeranderåd - kostnader - internat - m m terminstider - studiestöd - lovdagar studeranderåd - kostnader - internat - m m läsåret 2015/2016 Innehåll 3 Välkommen till SVF! 4 Läsåret 2015/2016 5 Personal, linjeledare 6 Allmänt om SVF och folkbildning

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Region Värmland

Informations- och kommunikationspolicy för Region Värmland Beslutad av regionstyrelsen 2012-09-27 Sida 1 Enheten för kommunikation Hedvig Bergenheim, 054-701 10 19 hedvig.bergenheim@regionvarmland.se Informations- och kommunikationspolicy för Region Värmland Policyn

Läs mer

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 2011-08-29 Tekniska fakultetskansliet Kommunikation

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 2011-08-29 Tekniska fakultetskansliet Kommunikation Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 2011-08-29 Tekniska fakultetskansliet Kommunikation Kommunikationsplan för studentrekrytering 2011-2014 Kommunikationsplanen är ett mål- och styrdokument för

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap Lunds universitet MKVA12 Kvalificerad yrkespraktik (30 hp) 2011-06-01 Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj Praktikuppgift

Läs mer

Nationellt kansli Stockholm. Verksamhetsberättelse 2013

Nationellt kansli Stockholm. Verksamhetsberättelse 2013 Nationellt kansli Stockholm Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Fakta sid 3 Styrgruppens berättelse sid 3 Organisation och arbetssätt sid 3 Beskrivning av verksamheten 2013 sid 4 Kommunikation,

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Diarienummer 2014-12-03 Ks 2014.357.600 1 (13) Plan för studie- och yrkesvägledning Antagen av Kommunstyrelsen 2014-11-25, 282. Postadress: BOXHOLMS KOMMUN, Barn-

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI KANALSTRATEGI 2015-2020. KOMMUNIKATIONS OCH KANALSTRATEGI Svenska Ridsportförbundet

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI KANALSTRATEGI 2015-2020. KOMMUNIKATIONS OCH KANALSTRATEGI Svenska Ridsportförbundet KOMMUNIKATIONS OCH Svenska Ridsportförbundet 1 Innehåll Syfte, vision inriktningsmål.sid 3 Långsiktiga, kortsiktiga mål sid 4 Inriktningsmål sid 5 Inriktningsmål sid 7 Inriktningsmål, uppdrag sid 8 Kanalstrategi

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 med sikte på 2015 för Alviks kulturhusförening

Verksamhetsplan 2013 med sikte på 2015 för Alviks kulturhusförening Verksamhetsplan 2013 med sikte på 2015 för Alviks kulturhusförening 1 Vision Om 10 år ska Alviks kulturhus vara fyllt av kulturverksamhet, från morgon till kväll, året runt. Den dominerande dansverksamheten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BROTTSOFFERJOUREN 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BROTTSOFFERJOUREN 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BROTTSOFFERJOUREN 2013 Föreningen har till ändamål att på lämpligt sätt lämna stöd och hjälp till personer som blivit utsatta för kriminella övergrepp och våldshandlingar. Föreningen

Läs mer

Kommunikationsutbildning

Kommunikationsutbildning Kommunikationsutbildning Program för dagen 09.45-10.15 Kort introduktion av medverkande VinnVäxt-initiativ Vi går laget runt med en kort presentation av vilket initiativ ni kommer från, din roll i organisationen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Innehållsförteckning- Arbetsområde 2

Innehållsförteckning- Arbetsområde 2 Innehållsförteckning- Arbetsområde 2 Sida Datum 20 Rekrytering 20.1 Mål 2:2 2009-04-17 20.2 Organisation 2:2 2009-04-17 20.3 Uppgifter 2:3 2009-04-17 20.4 Rekrytering 2:3 2009-04-17 20.5 Information 2:3

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 030611 Reviderad upplaga enl. beslut i Barn- och utbildningsnämnden 120613 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc).

Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Rekryteringsinsatser Lena Kolvik Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Sammanfattning Satsningar för att rekrytera studenter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola

VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola 2011-2012 Utvärderas årligen Faställd av Skolstyrelsen Viebäcks folkhögskola 2010-11-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Introduktion sid 3 2. Folkbildningsförordningen mm

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-2014 för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION... 3 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN... 3 5. KANALSTRATEGI...

Läs mer

Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att att

Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att att Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-04-08 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommunikationsstrategi och aktivitetsplan

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN SUNET

KOMMUNIKATIONSPLAN SUNET 2012-09-24 KOMMUNIKATIONSPLAN SUNET Beställare: SUNET, gm. Hans Wallberg/Börje Josefsson Kommunikatör: Maria Vårenius Mottagare: SUNET:s styrelse Version nr: Prel. 4.0 Revisionshistorik Datum Version nr

Läs mer

RIKTLINJER FÖR WEBBPLATS PÅ INTERNET. Örebro l äns landsting

RIKTLINJER FÖR WEBBPLATS PÅ INTERNET. Örebro l äns landsting RIKTLINJER FÖR WEBBPLATS PÅ INTERNET Örebro l äns landsting Inledning Detta dokument anger riktlinjer för Örebro läns landstings webbplats och har sin grund i landstingets policy för information och kommunikation,

Läs mer