Varför är axeln svullen? Ligger hon på den sidan så att ett generellt ödem fördelas dit? Lokal inflammation (borde ha ömhet/smärta i något läge)?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför är axeln svullen? Ligger hon på den sidan så att ett generellt ödem fördelas dit? Lokal inflammation (borde ha ömhet/smärta i något läge)?"

Transkript

1 Bästa svar i skriftliga provet i specialistexamen i allmänmedicin De erfarna allmänläkare som granskat frågorna, två för varje uppgift, har valt ut det bästa svaret, eller ett av de bästa svaren, på varje uppgift. Ofta fanns många bra svar och det var inte så lätt att välja. De som svarade får vara anonyma. Några har fått med mer än ett bland de bästa svaren. Uppgift 1 Eivor, 49 år, hjärnblödning Här skulle jag grundligt sätta mig in i patientens sjukhistoria. Be om hjälp att plocka fram tidigare journaluppgifter. När det gäller makens brev, vill jag gärna prata med maken själv. Varför vill han ha journaluppgifterna? Är han missnöjd med något? Är det något han är speciellt orolig över? Är han god man, har han rätt att läsa journalerna? I så fall helst tillsammans med läkare som kan förklara. Ska jag vara patientens ansvariga läkare framgent? Jag skulle också prata med personalen som känner Eivor, både för att få en bild av hur hon brukar fungera och en närmare beskrivning kring den här svullna axeln. Hur länge? Haft liknande tidigare? Ser personalen någon förklaring? Om möjligt gärna prata med sjukgymnasten. Vad gäller axeln skulle jag vilja undersöka patienten. Förklara noga för henne, med blickkontakt, vem jag är och varför jag är där. Fråga om jag får undersöka. Försöka se var sitter svullnaden? Gör det ont vid något moment i undersökningen? Även efter att ha frågat patienten göra ett basalt allmänstatus inkl cor, pulm, övriga perifera ödem, översiktligt övriga leder, ytterligare svullnader? Varför är axeln svullen? Ligger hon på den sidan så att ett generellt ödem fördelas dit? Lokal inflammation (borde ha ömhet/smärta i något läge)? Varför ökar hon i vikt sen ett halvår? Hur mycket näring har hon fått (för mycket)? Ödem? Hjärtsvikt? Hypotyreos? Kanske komplettera med TSH, CRP och SR och beroende på statusfynd EKG och BNP. Verkar inte ha besvär, vilket också är en viktigt komponent. För vems skull ska vi göra något åt detta? För patientens förstås. Och då kanske det är viktigast att försöka ta reda på orsaken och inte bara sätta in NSAID symtomatiskt om enda symptomet är svullnad. Uppgift 2 Lars 50 år, vill kolla alla prover Allra först försöker jag ta reda på varför han vill ha kroppen undersökt och inte litar på att han skulle känna av symtom om något inte fungerar. Har han någon ärftlighet för hjärt

2 kärlsjukdom? Något annat? Vad består det nya arbetet av? Har han några symtom som han funderat mer över? Om inte, här vill jag ta en diskussion om det relevanta i att återkommande göra allmänna undersökningar på människor som egentligen mår bra. Jag förklarar att man rimligen kan lita på kroppens signaler om något organ sviktar. Han vill ha allt kollat och det finns ju ingen möjlighet, vilket han antagligen begriper, när vi resonerar kring vad allt är och därmed hoppas jag fått med honom på mitt spår, nämligen att han måste precisera sina farhågor och ev symtom. Jag hoppas att jag också kommer ihåg att berömma honom för att han vill ta ansvar för sin hälsa och att bara genom att inte röka har han redan gjort mycket. Farbroderns prostatacancer spökar väl antagligen, och då tycker jag att det är rimligt att gå igenom ev symtom samt självkart göra en prostatapalpation. Vad gäller PSA informerar jag om de svårigheter som kan finnas i tolkningen, ev ger jag skriftlig information och ber honom återkomma efter att ha läst den. Det kan ju ställa till oro att ta PSA efter palpationen, men ev kan det ändå vara rimligt. Om provet är normalt och så även palp fyndet så har vi ju sparat ett besök. Om inte några särskilda symtom i övrigt framkommer, kommer jag ändå att lyssna på hjärta och lungor, känna på magen och ta ett blodtryck samt ett blodsocker, därmed tycker jag att det kan räcka. Att blodtrycket ligger lågt är ju sällan ett problem annat än ev av övergående ortostatisk karaktär, så det ska han inte oroa sig för. Om han vill fortsätta kontrollera sitt blodtryck hemma kan han göra det, men i så fall under liknande förhållanden och inte bara när han känner sig stressad eller orolig. Blodtryckförändringar är viktiga bara på lång sikt. Lars har också frågor om selen, och då måste jag erkänna att jag inte är så påläst om detta nu längre. Ev hjälper jag honom med lite sökning på Internet, kanske Infomedia har, något och jag berättar att min tolkning av att det inte längre skrivs så mycket, är att det sannolikt har varit svårt att påvisa effekter av tillskottsbehandling hos i övrigt friska människor med normal kost. Jag passar också på att säga att det är viktigt att inte ta för mycket, eftersom det är giftigt i högre doser. Uppgift 3 a Malin 22 år hjärtklappning Utvidgad anamnes när kom attacken? Stress? Rökning? Dyspepsi? Alkohol? Måltid? Graviditet? Ångest? Detta kan ge upphov till hjärtklappning. Försöker få fram om vad det är Malin är orolig för att det kan vara och fokusera på det. Viktigt ta henne på allvar. Jag skulle kontrollera EKG, Hb, och TSH för att utesluta arrytmi, anemi och hypertyros. Lugnande besked att det är vanligt med hjärtklappning, ovanligt med allvarlig sjukdom. Låter anamnestiskt som hälsporre klinisk undersökning, information om ofarlighet, potentiellt långvarigt. Ingen behandling vetenskapligt bevisad kan prova inlägg i skorna (ev ortopedteknisk remiss) NSAID kort tid. Förklarar att jag inte kan se något samband mellan hjärtklappning och hälbesvären.

3 Erbjuder återbesök efter provsvar viktigt med uppföljning och mer lugnande besked till en sån här patient. Uppgift 3 b 14 årig pojke med anafylaktisk reaktion Besöksorsak: anafylaxi efter getingstick. Her: Inga andra i familjen har allergi/atopi och har inte reagerat på getingstick. Tid sjd: frisk, ej op. Tar inga mediciner. Nnv sjd :blev getingststucken förra sommaren, armen svullnade upp, var på en VC nära sommarstugan. Fick pcv och Tavegyl. Akt: hjälpte pappa klippa häcken, plötsligt getingstsucken. Mådde snabbt dåligt, pappa körde sin son snabbt till VC som ligger nära hemmet. Status: AT blek, kallsvettig, uppegående, litet tungt att andas, irritation i halsen, börjar bli yr. Cor: ngt takycard, tunn puls Bltr: 90/60 Pulm: enstaka rhonci, i övrigt tysta a ljud Bed: Anafylaxi. Larmar ambulans. Ger 0,3 mg adrenalin im,100 mg Solucortef, inhal adrenalin och ventoline växelvis i Maxin 2 min med mask. Ligger på brits med sänkt huvudända. Sjunker i bltr till systoliskt, yr, får upprepade doser adrenalin på 0,3 0,5 mg im/sc. Sätter nål, kopplar dropp. Ger antihistamin (Tavegyl p.o?). Stabiliserad när ambulansen kommer med syst.bltr. 100, åker till USiL, ej intuberad. Resonemang: högst prioritet, livshotande tillstånd. Kollar pat hela tiden. Info (om patient/anhörig kan ta emot detta) är att ha adrenalin pruta alltid tillhands (Epipen) och ev cortisontab. Uppgift 4 Ingrid 48 år, bröstcancer Skulle vilja göra hembesök med distriktsköterska efter helgen. Misstänker skelettmetastas ryggsmärtor, ev hjärnmetastas huvudvärk, oro, konfusion. Nu inför helgen föreslå T.Morfin 10 mg x vb om patient accepterar mer tabletter. Överväga perorala steroider i hjärnödemdos för att se om det kan ha effekt på huvudvärk, konfusion, oro. Har hon kända hjärnmetastaser? Kolla i epikris. För förstoppningen som förvärras om hon börjar ta mer morfin föreslår Laktipex 10 mg x 1 + ev Laxoberaldroppar 10 dr till kvällen. Vid hembesöket diskutera med familjen Hur vill man ha det? Hur ställer man sig till medicinering i pallaitivt syfte? Informera om de behandlingsmöjligheter och biverkningar som finns. Ställa in peroral Morfindos Dolcontin x 2 eller kontinuerlig infusionspump s.c.? Ordna för maken vård av närstående penning borde han ju ha. Diskutera huvudvärk + centrala symtom om ej kända hjärnmetastaser överväga CT hjärna mycket beroende på pats inställning. Vill hon vara hemma sista tiden och inte utsättas för undersökningar i onödan avstå.

4 Koppla in vårt ASIH team (Avancerad Sjukvård I Hemmet). Ordna med journal, skriftlig info angående handläggning vid dödsfall osv. Uppgift 5 Axel, 3 år, örvärk Börjar med ÖNH status. Rengör båda hörselgångarna med hjälp av öronmikroskop för att kunna se ordentligt. Svalgstatus. Eftersom det är perforerad otit bör man behandla med PC (enligt konsensus vad jag förstår pga bakterierna kan vara mer virulenta om trh perforeras). Jag skulle välja Kåvepenin i otitdos försöker förklara för fadern att bara för Kåvepenin ej hjälpt tidigare, betyder det inte att det inte hjälper nu. Kåvepenin är vanligtvis mkt effektiv på de bakterier som orsakar otit. Risk för resistensutveckling och framtida problem om man använder bredare antibiotika på fel indikationer. Råd om högläge, näsdroppar, Alvedon vb. Kan gå på dagis om ej ont eller feber och om han vill. Pappa får en telefontid om 2 3 dagar för lägeskoll med tanke på hans skepsis mot Kåvepenin. Diskussion kring naturalförloppet av otit, rekommenderar om möjligt att man i första hand söker mig (som är fast dr. på VC) och undviker jourbesök (kan vänta till nästa morgon om akut ont på natten) då jag kan följa upp bättre. Pc kanske ej behövs vid alla otiter och vi får ett grepp om hur många otiter Axel får/har haft. Bättre resursutnyttjande av sjukvården (om nu pappan köper det!). Bokar en tid om 3 mån för otitkontroll. Uppgift 6 Öppet hus a) Att unga människor dör under träning är trots allt mycket ovanligt och det är uppenbart så att träning och motion är nyttigt för hälsan i det långa loppet. Ofta beror sådana dödsfall på att man haft någon liten infektion som påverkat hjärtmuskeln och det är ingenting man kan hitta i förväg med någon undersökning. Däremot är det viktigt att inte träna med feber eller infektion i kroppen. Ungdomar som har släktingar som avlidit plötsligt av hjärtstopp bör ta kontakt med läkare för att diskutera om det kan finnas någon ärftlig del i det hela, som man i så fall kanske kan hitta med undersökning, likaså om det förekommit svimningstillfällen bör undersökning göras. Extern träning med styrkelyft eller konditionsträning på elitnivå kan möjligen påverka hjärtat så att det finns en ökad risk för rytmrubbning, men för vanlig träning finns ingen anledning till oro om man tar hänsyn till vad som tidigare sagts om infektioner. b) Bältros får man pga av att tidigare i livet har haft vattenkoppor. Viruset stannar sedan kvar i en nervrot och gömmer sig för immunförsvaret, men kan blomma upp om man blir lite nedsatt av något annat skäl. Har man då haft vattenkoppor tidigare har man alltså redan smittan i sig och kan inte få en ny smitta. Däremot är bägge tillstånden, vattenkoppor och bältros, vanliga vilket innebär att det ibland händer att man träffat ett barn med vattenkoppor just innan man får bältros, som egentligen beror på att man är nedsatt efter en liten förkylning tex. Tvärtom är det däremot så att bältros med färska

5 blåsor som innehåller viruset kan ge vattenkoppor hos en person som inte tidigare haft detta virus. c) Halsprov kan vara positiva utan att man har någon egentlig infektion och ska i så fall inte behandlas om det inte är en smitta som går runt i familjen. Det är också så att negativa halsprov måste värderas efter hur det ser ut i halsen och andra symtom. Alltså bör en läkare göra undersökning i de flesta fall, om det inte är ett led i smittspårning vid ständiga familjehalsflussar. Uppgift 7 Märta, 85 år, för hög dos insulin Dagens problem är alltså vad jag skall göra med feladministreringen av insulinet. jag kontaktar distriktsköterskan per telefon. konfirmerar att hon fått 30 istället för 8 enheter av mix insulinet. hur mår pat nu? nuvarande b glu? om glu nu ligger bra >8 10 mmol/liter förhör jag mig ang möjligheterna att ha kvar pat hemma eller om hon behöver remitteras in. om dottern är införstådd och sjuksköterskan kan garantera noggrann observation föreslår jag: b glu kontroll var annan timme (+puls/bt ett par ggr.) om b glu <5 extra glas mjölk/saft/druvsocker förebyggande. Om b glu trots detta sjunker eller allmänpåverkad, pat in akut. Halvera Insulatard till natten. Avstå glizipid (förmodligen utsättas helt dessutom, ej kombineras med insulin hos åldring pga risk hypoglycemier)) ddiskuterar med sköterskan att det ska skall skrivas en incidensrapport för att undvika att misstag som detta återupprepas. jag ringer upp pat (och dottern) och informerar så att de förstår situationen och så att de går med på upplägget. följer upp med telefon med dsk i morgon. Uppgift 8 Bertil, 60 år, deprimerad Tänder röda lampan så vi får prata ifred. Beklagar att det varit jobbigt för pat och att han ej haft någon läkare att ringa. Försöker etablera kontakt/förtroende. Undviker att pat behöver dra hela sin historia igen, men kompletterar med några frågor om min kollegas journal är bristfällig, ex duration symtom: nedstämd, trött, aptit, sömn, alkohol (info om risken med självmedicinering),initiativlöshet, oro/ångest. utlösande faktor/ krisreaktion? social situation, arbete pats egna tankar

6 Gör en uppdaterad suicidbedömning beaktar riskfaktorer, man, ensamstående? arbetslös? Livsleda skada sig själv inte leva längre suicidtankar suicidplaner. Om jag delar kollegans bedömning att han behöver medicinering diskuterar med patient: genes depression = serotoninbrist, livssituation påverkar, ej ovanlig, brukar bli bra! vad tänker pat om sin situation? vad tror han skulle hjälpa? hur ser han på medicinen efter detta besök? Ang. SSRI: informerar hur det fungerar, återställer signalsubstanser ofta biverkningar ett par veckor (oro, illamående, yrsel, diarré) vanligt, ofarligt men obehagligt ibland.. Biverkningar minskar efter 3 4 veckor, aldrig bestående. effekt efter 1 2 månader, ofta doshöjning ibland preparatbyte som ej behöver vara så konstigt ej beroendeframkallande, ofta behövs dock medicinen 6 12 månader och ibland längre Behov samtalskontakt? Sjukskrivning? Erbjuda sömnmedicin. Jag lovar följa patient om han vill, ser vilken hjälp av ovanstående han önskar. Får tid för snar telefonkontakt (2 3 dagar) + återbesök 2 veckor. Bemöter patientens tanke att medicinen ger bot. SSRI ger ej bot men hjälper sinnesstämningen så den ej blir så nedstämd och hämmad så att du ej kan tänka eller försöka bearbeta din situation. Efter någon månad brukar tankarna klarna och du ser mer vaket på din situation. Uppgift 9 Lisbet, 44 år, hosta Här föreligger sannolikt en patient med oerhört mycket att vinna på att sluta röka. Hon har sannolikt en begynnande/ lindrig måttlig KOL. Hon uppvisar vid tillfället ingen reversibilitet på betastimulerare. Hon har ett CRP som inte indicerar någon pneumoni. Hon har en ökad hosta men ej ökade sputa/ökad sputumpurulens och uppfyller därmed ej de kriterier för exacerbation av KOL som bör antibiotikabehandlas. Det viktigaste här är nog att prata med patienten om rökning och att göra det på ett klokt sätt. Hon har sannolikt redan dåligt samvete för sin rökning. Hon har gjort misslyckade försök att sluta. Hon har hört talas om en tablett som kan hjälpa. Jag skulle försöka använda mina kunskaper i motiverande samtalsmetodik. Inte tjata/predika. Fråga pat om det är OK att prata om rökning. Om ja höra vad hon redan vet om hälsoeffekter. Vill /behöver hon få veta mer? Låt henne skatta dels hur motiverad hon är till rökstopp, dels hur hon bedömer sin förmåga att sluta (vill,kan). Beroende på utfall gå vidare låg motivation kort information med pat s

7 samtycke. Hög motivation stödja denna. Zyban som hon hört talas om ges tillsammans med rökavvänjningsprogram vilket vi f.n. saknar där jag jobbar. Hennes aktuella besvär ÖLI + hosta symtomatisk behandling. Hostmedicin till natten. Jag skulle boka ett återbesök inkl. spirometri för en fördjupad diskussion om rökning och KOL. Uppgift 10 Jessika, 20 år, tarmbesvär Jag misstänker direkt att denna patient har en allvarlig tarmsjukdom med tanke på fistlar och abcesser, tarmbesvär. Hon tror själv att hon ska få någon typ av penicillin. Jag förklarar för patienten att de symtom hon har tyder på att tarmen inte mår bra och att det behöver utredas mer. Hon kommer kunna få hjälp så att hon mår bättre och inte behöver skämmas för sin tarm. Det finns olika typer av mediciner. Hon får börja med att gå till lab där jag tar blodstatus (anemi), infektionsprover, folat, B12/homocystein samt malabsorbtionsprover, leverprover, för ordningens skull faecesodling + transglutaminasantikroppar (2 sjukor?). Proverna har jag svar på om 2 dagar (de flesta) bokar återbesök tillsammans med mamma/pappa om patient önskar så. Under tiden ringer jag till min favoritsamarbetspartner gastroentorologen Kicki Z. som inom en vecka ordnar med ett besök så att pat kan få en specialistbed, diagnos (Morbus Crohn?), coloskopi, fistelrtg, salazopurin m.m. ev. vitaminer. Jag kommer sedan ha kontakt med patienten i samarbete med gastroenterolog angående tarmen samt ta hand om mer vardagliga åkommor som passerar i livet. Uppgift 11 Hans, 53 år, konflikt på arbetet Detta var verkligen en komplicerad uppgift! Frågan är varför han bokade en tid till mig?? Jag skulle fråga det. Här föreligger en konflikt mellan Hans och hans chef samt att företagsläkaren sjukskrivit men Hans vill inte vara sjukskriven. Vet Hans att han kan arbeta när han är sjukskriven? Vad har han gjort under sjukskrivningen? Försökte kartlägga hur Hans mår, hur hand livssituation i övrigt ser ut familj, vänner, tobak, alkohol, motionsvanor, konfliktmönster. Har Hans själv någon idé om hur han kan lösa sin situation? Vill han ha samtalskontakt? Fråga om jag kan kontakta företagsläkaren och höra hur han ser på det. Via företagsläkaren initiera möte mellan arbetsgivaren, chefen, och Hans och mig och/eller företagsläkaren. Fråga om Hans vill ha hjälp med undersökning/bedömning av axelbesvären. Sjukgymnastik? Kartlägga om Hans varit sjukskriven tidigare, haft konflikter med sin chef (eller andra arbetsgivare tidigare). Bedömer hans psykiska status. Depression, personlighetsstörning, missbruk, självmordstankar. Hans behöver hjälp att hantera sin konflikt, den kränkning han upplever sig ha blivit utsatt för. Sannolikt är han bäst hjälpt av (kognitivt orienterad) samtalskontakt för att komma ur sin chock och sedan hitta något sätt att hantera sin situation. Skulle han kunna ta de nya arbetsuppgifter han blivit erbjuden? Söka nytt arbete? Jag skulle låta företagsläkaren fortsätta hålla i hans sjukskrivning, hänvisa det v.b.

8 Det bästa är ju om enbart en läkare är inblandad och då tycker jag i första hand företagsläkaren är bäst lämpad för detta.

Del 4_5 sidor_13 poäng

Del 4_5 sidor_13 poäng Del 4_5 sidor_13 poäng Linda är 23 år. Hon söker dig på vårdcentralen pga magbesvär. Linda arbetar som försäljare på Guldfynd. Hon feströker och tar p-piller. Ibland ibuprofen mot mensvärk. Hon är för

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Journalföreläsning HT 2011. Per Nordberg/Jonas Mehra

Journalföreläsning HT 2011. Per Nordberg/Jonas Mehra Journalföreläsning HT 2011 Per Nordberg/Jonas Mehra Nuvarande sjukdomar Aktuellt Aktuella mediciner Allergi/överkänslighet MRSA-smitta Status Allmäntillstånd Munhåla och svalg Sköldkörtel Ytliga lymfkörtlar

Läs mer

Lunginflammation och vaccinering

Lunginflammation och vaccinering Låt inte lunginflammation komma som en blixt från klar himmel. Lunginflammation och vaccinering Om lunginflammation Lunginflammation (pneumoni) innebär att de små luftfyllda blåsorna i det inre av lungorna

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Journalföreläsning DSM2 121029. Hanna Lenhoff/Simon Wajntraub

Journalföreläsning DSM2 121029. Hanna Lenhoff/Simon Wajntraub Journalföreläsning DSM2 121029 Hanna Lenhoff/Simon Wajntraub Läkarjournal på SÖS Anamnes Intagnings-/besöksorsak. Remittent Tidigare sjukdomar Nuvarande sjukdomar Aktuellt Aktuella mediciner Allergi/överkänslighet

Läs mer

Integrerande MEQ-fråga 2

Integrerande MEQ-fråga 2 Skrivningskod :.. 1 (13) Integrerande Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset Restskrivning 2013-08-30 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 13 sidor (inkl. detta försättsblad) där

Läs mer

Förvirringstillstånd vid avancerad cancer. Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem

Förvirringstillstånd vid avancerad cancer. Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem Förvirringstillstånd vid avancerad cancer Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem Referenslitteratur Strang P: Förvirring, delirium och terminal

Läs mer

Sifferkod:.. Eva, som har lätt för att uttrycka sig, berättar:

Sifferkod:.. Eva, som har lätt för att uttrycka sig, berättar: Eva som är 55 år, kommer i början av september till dig på Vårdcentralen i Täby. Eva är gift och jobbar deltid med ekonomi i makens företag. Hon har barn och barnbarn. Eva har hypertoni och medicinerar

Läs mer

Är depression vanligt? Vad är en depression?

Är depression vanligt? Vad är en depression? Depression Din läkare har ställt diagnosen depression. Kanske har Du uppsökt läkare av helt andra orsaker och väntade Dig inte att det kunde vara en depression som låg bakom. Eller också har Du känt Dig

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT

Delexamen 4 Infektion FACIT MEQ-fråga 1 Sida 1 (7) (Totalt 19 poäng) Natten är på väg att övergå idag i mitten av februari och du är medicinjour på Norrtälje sjukhus när en 66-årig man dyker upp. Han berättar att han för 3 dagar

Läs mer

Förkylningstider stundar. Hur ska jag tänka?

Förkylningstider stundar. Hur ska jag tänka? Förkylningstider stundar. Hur ska jag tänka? Du har ett bra immunförsvar. Var rädd om det. Använd mer av din egen kraft. Undvik antibiotika när det inte behövs. Vårt immunförsvar är en viktig kraft som

Läs mer

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare.

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. SEMINARIUM SVK HT 2014/VT2015 Fall- medvetslöshet 1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. Dottern talade med patienten tidigare på dagen. Hon lät då förvirrad,

Läs mer

Anemifall Mouna, 33 årig kvinna. Anamnes Hereditet Kända sjukdomar i släkten? Nej, har inte hört något om den tidigare släkten i Irak.

Anemifall Mouna, 33 årig kvinna. Anamnes Hereditet Kända sjukdomar i släkten? Nej, har inte hört något om den tidigare släkten i Irak. Anemifall 140925 Herman Nilsson-Ehle Sektionen f Hematologi och Koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Mouna, 33 årig kvinna Född i Sverige, föräldrarna kommer från Irak. Arbetar som mellanchef

Läs mer

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng Delexamination 2 Klinisk medicin Ht2011 MEQ1 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen?

Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen? Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen? Nils Rodhe Distriktsläkare Falu Vårdcentral, Falun Centrum för Klinisk Forskning, Dalarna Kvinnor Män Äldre Cystit hos kvinnor Obehagligt Men

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården?

Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården? Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården? Läkardagarna i Örebro 2010 Barbro Nordström Distriktsläkare i Uppsala Här jobbar jag 29 vårdcentraler, 8 kommuner Hemsjukvården i kommunal

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå ORDLISTA NIVÅ 1&2 Ord och fraser som kan vara svåra att förstå Före besöket Akut Att vara akut sjuk eller att få en akut tid betyder att du måste få hjälp i dag. Om det inte är akut kan du få en tid hos

Läs mer

Skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2005.

Skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2005. Skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2005. Anvisning till skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2005 Provet består av tio kliniska situationer och en informationsuppgift.

Läs mer

Journalmall för psykiatrikursen

Journalmall för psykiatrikursen Journalmall för psykiatrikursen Obligatoriska rubriker (enligt Melior) i kursiv stil. Dessa rubriker samt övriga som bör kommenteras vid varje samtal är markerade med *. Övriga rubriker används när så

Läs mer

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Pneumoni - Tonsillit - Sinuit - Otit Vilka bör antibiotikabehandlas? Vilka kan avstå från behandling? Vilka antibiotika bör användas? Tecken allvarlig infektion:

Läs mer

Rutin för att kontakta sjuksköterska i Söderköpings kommun

Rutin för att kontakta sjuksköterska i Söderköpings kommun 1(6) Rutin för att kontakta sjuksköterska i Söderköpings kommun Innehåll Detta häfte innehåller information för Dig som arbetar inom äldre- och funktionshinderomsorgen i Söderköpings kommun när Du behöver

Läs mer

Svåra närståendemöten i palliativ vård

Svåra närståendemöten i palliativ vård Svåra närståendemöten i palliativ vård Professor Peter Strang Karolinska Institutet, Stockholm Överläkare vid Stockholms Sjukhems palliativa sekt. Hur påverkas närstående? psykisk stress fysisk utmattning

Läs mer

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Del 2. 7 sidor. 18 poäng

Del 2. 7 sidor. 18 poäng 7 sidor. 18 poäng Sara är utbildad journalist. Hon har familj och ett barn. Hennes huvudsakliga symtom är halsbränna och buksmärta. Halsbrännan är besvärlig, men under de senaste två månaderna har symtomen

Läs mer

Samtal med den döende människan

Samtal med den döende människan Samtal med den döende människan Carl Johan Fürst Örenäs 2016-06-08 Samtal med den döende människan Vad kan det handla om Läkare Medmänniska När Hur Svårigheter - utmaningar http://www.ipcrc.net/video_popup.php?vimeo_code=20151627

Läs mer

MEQ fråga. Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt16/ht Totalt 21 poäng

MEQ fråga. Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt16/ht Totalt 21 poäng MEQ fråga Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt16/ht16 2016 03 01 Totalt 21 poäng Obs! Om vi frågar om t ex 2 åtgärder skriv då bara 2 åtgärder. Skriver du fler rättas endast de 2 första.

Läs mer

Oro, ångest och depression

Oro, ångest och depression Oro, ångest och depression Annika Pohl öl LAH Motala Annika Pohl öl LAH Motala 1 Marianne 57år -85 opererad för hudförändring på hö ben juli diagnos av malignt melanom med spridning till lever, lunga,

Läs mer

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen.

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen. Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades han några gånger för

Läs mer

Totalt antal poäng på tentamen: Max: 59p För att få respektive betyg krävs: 70% =G: 41p 85% = VG:50p

Totalt antal poäng på tentamen: Max: 59p För att få respektive betyg krävs: 70% =G: 41p 85% = VG:50p Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen 61SÄ01 Ssk 07b 3 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-10-25 Tid: 17:00-21.00 Hjälpmedel:

Läs mer

hittills inhämtade anamnesen

hittills inhämtade anamnesen Du jobbar som AT-läkare på vårdcentralen i Vivalla när Ferenc, 55 år, kommer till dig på öppna mottagningen. Han söker för återkommande smärtor i vänster fot, på stortåns ovansida och fotsulan, sedan cirka

Läs mer

MEQ fråga poäng. Anvisning:

MEQ fråga poäng. Anvisning: MEQ fråga 1 63-ÅRIG MAN 10 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (inkl denna) där sista sidan innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Poäng anges vid varje delfråga. Man får bara ha

Läs mer

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Tentamensskrivning Pediatrik. Del I - MEQ-frågor

Tentamensskrivning Pediatrik. Del I - MEQ-frågor Tentamensskrivning 2007-10-23 Pediatrik Del I - MEQ-frågor! När skrivningen börjar tar Du det första (översta bladet) och vänder det rätt.! Fyll i Din kod högst upp.! Besvara frågan och lägg bladet i kuvertet.

Läs mer

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART.

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. HJÄRTGUIDEN En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. Välkommen till Hjärtguiden Hjärtguiden vänder sig till dig som behandlats

Läs mer

1 (7) 1. Nämn tre principiellt olika sjukdomsgrupper man bör ha i åtanke. vid utredning av denna patient!

1 (7) 1. Nämn tre principiellt olika sjukdomsgrupper man bör ha i åtanke. vid utredning av denna patient! 1 (7) En 55-årig man kommer till dig på infektionsmottagningen i slutet av juli. Han är remitterad från akuten där han var för 2 veckor sedan pga. långvarig feber och viktnedgång. Viktnedgång sedan februari,

Läs mer

Integrerad MEQ fråga 2 DX2. Totalt 17 poäng. Anvisning:

Integrerad MEQ fråga 2 DX2. Totalt 17 poäng. Anvisning: Integrerad MEQ fråga 2 DX2 Totalt 17 poäng Tentamensnummer: Anvisning: Frågan är uppdelad på sju sidor (inkl detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig

Läs mer

En del läkare letar på Internet.

En del läkare letar på Internet. En del läkare letar på Internet. Jag har också varit med om att inta tas på allvar vid en addisonkris, samt blivit nekad av sos att åka ambulans. Här i småland och Kalmar skulle personalen verkligen behöva

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT s

Delexamen 4 Infektion FACIT s MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) En 71-årig man inkommer med ambulans. Han har haft snuva, slemhosta och huvudvärk i två dagar. Känt sig varm. I morse påtagligt sämre med frysningar, trötthet, mycket hosta och en

Läs mer

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem!

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem! JUNI 2003 För hemvändare och hemmaväntare Välkommen hem! 1 2 Den här broschyren riktar sig både till dig som kommer hem efter mission och till dig som väntat hemma. 3 Utgiven av Sida 2003 Avdelningen för

Läs mer

Lunginflammation och vaccinering

Lunginflammation och vaccinering Se till att du inte tappar andan när du verkligen behöver den! Lunginflammation och vaccinering Om lunginflammation Lunginflammation (pneumoni) innebär att de små luftfyllda blåsorna i det inre av lungorna

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 11 augusti poäng MEQ 2

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 11 augusti poäng MEQ 2 Delexamination 3 Klinisk Medicin 11 augusti 2013 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer

God palliativ vård state of the art

God palliativ vård state of the art God palliativ vård state of the art Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet, Stockholm Stockholms sjukhem 2015-03-11 Professor P Strang Vård av döende Vård av döende har alltid

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

Resultat på OSCE Termin 6,

Resultat på OSCE Termin 6, Resultat på Termin 6, Examinator: Student: Bo Carlberg CAS-ID xxxxxxx xxxxxxx@student.umu.se Totalpoäng på 96 poäng av maximala 120 p (80,0 %) Det krävs 70 % totalt för godkänt på Du är Godkänd på denna

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap samt Institutionen för Arbets- och miljömedicin Samhällsmedicinska blocket, T9, V08

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap samt Institutionen för Arbets- och miljömedicin Samhällsmedicinska blocket, T9, V08 1 LYCKA TILL! 1. Vilka skador kan arbete med t.ex. borrar, mutterdragare, slipmaskiner och betongvibratorer orsaka? Vilka symptom får patienterna? (3p) 2. Vilka faktorer i arbetet kan orsaka muskuloskeletala

Läs mer

Maternella dödsfall i Sverige 2009. MM-ArG SFOG Visby 2010

Maternella dödsfall i Sverige 2009. MM-ArG SFOG Visby 2010 Maternella dödsfall i Sverige 2009 MM-ArG SFOG Visby 2010 MM-ARG Systematisk granskning av maternella dödsfall Avidentifierade fall Maternell död: död under graviditet eller < 42 dagar post partum Anhörigtillstånd

Läs mer

Studentinstruktion Kirurgistation SP (11 min)

Studentinstruktion Kirurgistation SP (11 min) Studentinstruktion Kirurgistation SP (11 min) Som kirurgjour på akutmottagningen ska du handlägga en patient, vars akutjournal anger: Besöksorsak: Söker för buksmärta Status Nu opåverkad. Temp 37.4 ºC

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 22 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Fakta om tuberkulos Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Vad är tuberkulos? Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Den ger oftast lunginflammation

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

Hemvårdsenheten och Mobila Hembesöksteamet

Hemvårdsenheten och Mobila Hembesöksteamet Hemvårdsenheten och Mobila Hembesöksteamet Ett gemensamt arbete mellan landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun Christina Mörk Hemvårdsenheten Läkarvård i hemmet till äldre multisjuka patienter Svårt

Läs mer

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting ALLERGIVACCINATION Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja en allergivaccinationsbehandling, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge dig information om behandlingens

Läs mer

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck Den dolda folksjukdomen Har du högt blodtryck? Den frågan kan långt ifrån alla besvara. Högt blodtryck, hypertoni, är något av en dold folksjukdom trots

Läs mer

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre September 2007 MEQ1 MEQ 1 Sida 1 En 63-årig kvinna söker på VC pga tryck i bröstet vid ansträngning sedan ungefär 6 månader tillbaka. I vanliga fall brukar hon gå rejäla promenader dagligen med sina två

Läs mer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Borrelia-Artrit 1. VAD ÄR BORRELIA-ARTRIT 1.1 Vad är det? Borrelia-artrit är en av de sjukdomar som orsakas av bakterien Borrelia och som överförs genom bett

Läs mer

Astma Back to basics. Mikael Lundborg

Astma Back to basics. Mikael Lundborg Astma Back to basics Mikael Lundborg 2010-04-22 *Allmänläkare, Viktoriakliniken Halmstad *Ordförande, Läkemedelskommittén Halland *Sekreterare, SFAM:s Nätverk för Astma- allergioch KOL-intresserade allmänläkare

Läs mer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Information från Socialstyrelsen i samarbete med: Sveriges Kommuner och Landsting Sjukvårdsrådgivningen Svensk Urologisk Förening Svensk Onkologisk Förening

Läs mer

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol)

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Läs mer Vill du läsa mer om Diflucan, gå in på www.diflucan.se, www.fass.se eller läs bipacksedeln som följer med förpackningen. Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Pfizer AB Vetenskapsvägen

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Nedre luftvägsinfektioner hos vuxna Nya riktlinjer och kvalitetsindikatorer

Nedre luftvägsinfektioner hos vuxna Nya riktlinjer och kvalitetsindikatorer Nedre luftvägsinfektioner hos vuxna Nya riktlinjer och kvalitetsindikatorer Sven Engström Distriktsläkare Gränna Vårdcentral Ordf. SFAMQ Omfattning Patienter med luftvägsinfektioner är vanliga i primärvården

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1 Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke Fallbeskrivning 1 85-årig man Kontaktorsak Inkommer med remiss från kommunsköterska via kirurgakuten, smärta vänster fot. Ohållbar hemsituation. Socialt

Läs mer

Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor)

Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor) Kommunkontoret Personalavdelningen Riktlinjer 1( ) Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor) Ska göras innan arbetet påbörjas Riktlinjerna är

Läs mer

Vardagspediatrik och lite annat. Det vanliga är det vanliga och det ovanliga är ovanligt (men det finns). Motto. Innehåll

Vardagspediatrik och lite annat. Det vanliga är det vanliga och det ovanliga är ovanligt (men det finns). Motto. Innehåll Vardagspediatrik och lite annat Christian Moëll Barn och Ungdomssjukhuset i Lund Januari 2013 Motto Det vanliga är det vanliga och det ovanliga är ovanligt (men det finns). Innehåll 1. Hosta 2. Enures

Läs mer

Om läkemedel. vid adhd STEG 1. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet.

Om läkemedel. vid adhd STEG 1. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet. Om läkemedel vid adhd Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, 010-476 19 99, var du än bor i länet. STEG 1 BUP-mottagning finns på alla orter i Halland: Kungsbacka Tfn 0300-56 52 17 Varberg Tfn 0340-48

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY VAD ÄR SYNJARDY? Din läkare har ordinerat SYNJARDY för att sänka ditt blodsocker.

Läs mer

TENTAMEN Mikrobiologi

TENTAMEN Mikrobiologi TENTAMEN Mikrobiologi Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad A Medicinsk mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp Termin 1, Sjuksköterskeprogrammet Datum: 2013-04-25 Skrivtid: 5 timmar Hjälpmedel: Inget

Läs mer

Integrerande. MEQ-fråga. Delexamination 2. Klinisk medicin poäng

Integrerande. MEQ-fråga. Delexamination 2. Klinisk medicin poäng Integrerande MEQ-fråga Delexamination 2 Klinisk medicin 2016-04-19 22 poäng Obs! Om vi frågar om t ex 2 åtgärder skriv då bara 2 åtgärder. Skriver du fler rättas endast de 2 första. Anvisning: Frågan är

Läs mer

Patienten i centrum. Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning FUB Malin Nystrand

Patienten i centrum. Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning FUB Malin Nystrand Patienten i centrum Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning 2016-10-22 FUB Malin Nystrand Vad jag skall prata om Kroppen och hälsan är viktigt Varför kan det vara

Läs mer

Global Rating Scale Pass Borderline Fail Utgående från din magkänsla, snarare än från poängsättningen, hur presterade studenten på stationen?

Global Rating Scale Pass Borderline Fail Utgående från din magkänsla, snarare än från poängsättningen, hur presterade studenten på stationen? Station 1 HLR Skills Tillfredsställande Ej tillfredsställande Kontroll av medvetande (ruska om, ropa) 1 0 Kontroll av andning. Öppnar luftvägen 0.5 0 Kontroll av andning: Titta, lyssna, känn (ca 10 sek)

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

MEQ 4 (17 poäng) 4:1 Vilken akut undersökning (ej blodprov) beställer du för att bekräfta detta? Svar: KOD:...

MEQ 4 (17 poäng) 4:1 Vilken akut undersökning (ej blodprov) beställer du för att bekräfta detta? Svar: KOD:... MEQ 4 (17 poäng) En 45-årig lantbrukare söker på din vårdcentral på grund av ökad andnöd Han berättar att han i samband med förkylningar kunnat känna så sedan flera år tillbaka, men nu känner han det också

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista

TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista kvävas falsk krupp krupp difteri laryngit virus allergi struphuvud stämband svullna slemhinneödem andningssvårigheter förkyld hosta tilltäppt

Läs mer

MEQ-fråga. Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset. 2016 04 19 Totalt 22 poäng. Anvisning:

MEQ-fråga. Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset. 2016 04 19 Totalt 22 poäng. Anvisning: Integrerande MEQ-fråga Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset VT16/HT16 2016 04 19 Totalt 22 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (exklusive detta försättsblad) där nästföljande sidas

Läs mer

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste.

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. Oroliga själar Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. 1 Sluta oroa dig i onödan! Om du har generaliserat ångestsyndrom har du antagligen fått uppmaningen många

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Del 3. 7 sidor 13 poäng

Del 3. 7 sidor 13 poäng 7 sidor 13 poäng Till akutmottagningen kommer David 28 år. Han arbetar på bank, är sambo och har en 1-årig son. Under tonåren kontrollerades han några gånger för något fel i leverproverna som enligt David

Läs mer

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT 1. Husläkarmottagning Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Maria Hälleberg Nyman (MHN), Anita Ross (AR), Sigrid Odencrants (SO). INDIVIDUELL TENTAMEN I OMVÅRDNADSVETENSKAP B, OM1414

Maria Hälleberg Nyman (MHN), Anita Ross (AR), Sigrid Odencrants (SO). INDIVIDUELL TENTAMEN I OMVÅRDNADSVETENSKAP B, OM1414 Sjuksköterskeprogrammet HT 2014 Kurs: Omvårdnadsvetenskap B II, klinisk kurs, OM1414 Datum: 2015-01-02 Antal frågor: 5 huvudfrågor. Lärare: Maria Hälleberg Nyman (MHN), Anita Ross (AR), Sigrid Odencrants

Läs mer

Del 7_10 sidor_16 poäng

Del 7_10 sidor_16 poäng Du arbetar som kardiologjour i Uppsala. Du blir uppringd av en husläkare på en mottagning 40 km från sjukhuset efter att fått ett EKG (se EKG 1 på nästa sida) överfaxat. Husläkaren berättar att han har

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede - Fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Mars 2010. Detta är en uppdatera version av den som utkom 2007. Uppdateringen

Läs mer

1.1 Tolka bifogat EKG (1 p). 1.2 Nämn två ytterligare tänkbara differentialdiagnoser? (2p) Sida 1 av 7

1.1 Tolka bifogat EKG (1 p). 1.2 Nämn två ytterligare tänkbara differentialdiagnoser? (2p) Sida 1 av 7 Du har fått AT-tjänst i Lycksele, där man har gemensam medicin och kirurgjour. Klockan 01.20, när du precis har somnat, blir du kallad till akuten. En 56- årig man har just anlänt med en halvtimmes anamnes

Läs mer

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion.

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Pegasys_patientbrosch_105x148_071 1 07-08-28 15.10.27 Pegasys_patientbrosch_105x148_072 2 07-08-28 15.10.29

Läs mer