Varför är axeln svullen? Ligger hon på den sidan så att ett generellt ödem fördelas dit? Lokal inflammation (borde ha ömhet/smärta i något läge)?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför är axeln svullen? Ligger hon på den sidan så att ett generellt ödem fördelas dit? Lokal inflammation (borde ha ömhet/smärta i något läge)?"

Transkript

1 Bästa svar i skriftliga provet i specialistexamen i allmänmedicin De erfarna allmänläkare som granskat frågorna, två för varje uppgift, har valt ut det bästa svaret, eller ett av de bästa svaren, på varje uppgift. Ofta fanns många bra svar och det var inte så lätt att välja. De som svarade får vara anonyma. Några har fått med mer än ett bland de bästa svaren. Uppgift 1 Eivor, 49 år, hjärnblödning Här skulle jag grundligt sätta mig in i patientens sjukhistoria. Be om hjälp att plocka fram tidigare journaluppgifter. När det gäller makens brev, vill jag gärna prata med maken själv. Varför vill han ha journaluppgifterna? Är han missnöjd med något? Är det något han är speciellt orolig över? Är han god man, har han rätt att läsa journalerna? I så fall helst tillsammans med läkare som kan förklara. Ska jag vara patientens ansvariga läkare framgent? Jag skulle också prata med personalen som känner Eivor, både för att få en bild av hur hon brukar fungera och en närmare beskrivning kring den här svullna axeln. Hur länge? Haft liknande tidigare? Ser personalen någon förklaring? Om möjligt gärna prata med sjukgymnasten. Vad gäller axeln skulle jag vilja undersöka patienten. Förklara noga för henne, med blickkontakt, vem jag är och varför jag är där. Fråga om jag får undersöka. Försöka se var sitter svullnaden? Gör det ont vid något moment i undersökningen? Även efter att ha frågat patienten göra ett basalt allmänstatus inkl cor, pulm, övriga perifera ödem, översiktligt övriga leder, ytterligare svullnader? Varför är axeln svullen? Ligger hon på den sidan så att ett generellt ödem fördelas dit? Lokal inflammation (borde ha ömhet/smärta i något läge)? Varför ökar hon i vikt sen ett halvår? Hur mycket näring har hon fått (för mycket)? Ödem? Hjärtsvikt? Hypotyreos? Kanske komplettera med TSH, CRP och SR och beroende på statusfynd EKG och BNP. Verkar inte ha besvär, vilket också är en viktigt komponent. För vems skull ska vi göra något åt detta? För patientens förstås. Och då kanske det är viktigast att försöka ta reda på orsaken och inte bara sätta in NSAID symtomatiskt om enda symptomet är svullnad. Uppgift 2 Lars 50 år, vill kolla alla prover Allra först försöker jag ta reda på varför han vill ha kroppen undersökt och inte litar på att han skulle känna av symtom om något inte fungerar. Har han någon ärftlighet för hjärt

2 kärlsjukdom? Något annat? Vad består det nya arbetet av? Har han några symtom som han funderat mer över? Om inte, här vill jag ta en diskussion om det relevanta i att återkommande göra allmänna undersökningar på människor som egentligen mår bra. Jag förklarar att man rimligen kan lita på kroppens signaler om något organ sviktar. Han vill ha allt kollat och det finns ju ingen möjlighet, vilket han antagligen begriper, när vi resonerar kring vad allt är och därmed hoppas jag fått med honom på mitt spår, nämligen att han måste precisera sina farhågor och ev symtom. Jag hoppas att jag också kommer ihåg att berömma honom för att han vill ta ansvar för sin hälsa och att bara genom att inte röka har han redan gjort mycket. Farbroderns prostatacancer spökar väl antagligen, och då tycker jag att det är rimligt att gå igenom ev symtom samt självkart göra en prostatapalpation. Vad gäller PSA informerar jag om de svårigheter som kan finnas i tolkningen, ev ger jag skriftlig information och ber honom återkomma efter att ha läst den. Det kan ju ställa till oro att ta PSA efter palpationen, men ev kan det ändå vara rimligt. Om provet är normalt och så även palp fyndet så har vi ju sparat ett besök. Om inte några särskilda symtom i övrigt framkommer, kommer jag ändå att lyssna på hjärta och lungor, känna på magen och ta ett blodtryck samt ett blodsocker, därmed tycker jag att det kan räcka. Att blodtrycket ligger lågt är ju sällan ett problem annat än ev av övergående ortostatisk karaktär, så det ska han inte oroa sig för. Om han vill fortsätta kontrollera sitt blodtryck hemma kan han göra det, men i så fall under liknande förhållanden och inte bara när han känner sig stressad eller orolig. Blodtryckförändringar är viktiga bara på lång sikt. Lars har också frågor om selen, och då måste jag erkänna att jag inte är så påläst om detta nu längre. Ev hjälper jag honom med lite sökning på Internet, kanske Infomedia har, något och jag berättar att min tolkning av att det inte längre skrivs så mycket, är att det sannolikt har varit svårt att påvisa effekter av tillskottsbehandling hos i övrigt friska människor med normal kost. Jag passar också på att säga att det är viktigt att inte ta för mycket, eftersom det är giftigt i högre doser. Uppgift 3 a Malin 22 år hjärtklappning Utvidgad anamnes när kom attacken? Stress? Rökning? Dyspepsi? Alkohol? Måltid? Graviditet? Ångest? Detta kan ge upphov till hjärtklappning. Försöker få fram om vad det är Malin är orolig för att det kan vara och fokusera på det. Viktigt ta henne på allvar. Jag skulle kontrollera EKG, Hb, och TSH för att utesluta arrytmi, anemi och hypertyros. Lugnande besked att det är vanligt med hjärtklappning, ovanligt med allvarlig sjukdom. Låter anamnestiskt som hälsporre klinisk undersökning, information om ofarlighet, potentiellt långvarigt. Ingen behandling vetenskapligt bevisad kan prova inlägg i skorna (ev ortopedteknisk remiss) NSAID kort tid. Förklarar att jag inte kan se något samband mellan hjärtklappning och hälbesvären.

3 Erbjuder återbesök efter provsvar viktigt med uppföljning och mer lugnande besked till en sån här patient. Uppgift 3 b 14 årig pojke med anafylaktisk reaktion Besöksorsak: anafylaxi efter getingstick. Her: Inga andra i familjen har allergi/atopi och har inte reagerat på getingstick. Tid sjd: frisk, ej op. Tar inga mediciner. Nnv sjd :blev getingststucken förra sommaren, armen svullnade upp, var på en VC nära sommarstugan. Fick pcv och Tavegyl. Akt: hjälpte pappa klippa häcken, plötsligt getingstsucken. Mådde snabbt dåligt, pappa körde sin son snabbt till VC som ligger nära hemmet. Status: AT blek, kallsvettig, uppegående, litet tungt att andas, irritation i halsen, börjar bli yr. Cor: ngt takycard, tunn puls Bltr: 90/60 Pulm: enstaka rhonci, i övrigt tysta a ljud Bed: Anafylaxi. Larmar ambulans. Ger 0,3 mg adrenalin im,100 mg Solucortef, inhal adrenalin och ventoline växelvis i Maxin 2 min med mask. Ligger på brits med sänkt huvudända. Sjunker i bltr till systoliskt, yr, får upprepade doser adrenalin på 0,3 0,5 mg im/sc. Sätter nål, kopplar dropp. Ger antihistamin (Tavegyl p.o?). Stabiliserad när ambulansen kommer med syst.bltr. 100, åker till USiL, ej intuberad. Resonemang: högst prioritet, livshotande tillstånd. Kollar pat hela tiden. Info (om patient/anhörig kan ta emot detta) är att ha adrenalin pruta alltid tillhands (Epipen) och ev cortisontab. Uppgift 4 Ingrid 48 år, bröstcancer Skulle vilja göra hembesök med distriktsköterska efter helgen. Misstänker skelettmetastas ryggsmärtor, ev hjärnmetastas huvudvärk, oro, konfusion. Nu inför helgen föreslå T.Morfin 10 mg x vb om patient accepterar mer tabletter. Överväga perorala steroider i hjärnödemdos för att se om det kan ha effekt på huvudvärk, konfusion, oro. Har hon kända hjärnmetastaser? Kolla i epikris. För förstoppningen som förvärras om hon börjar ta mer morfin föreslår Laktipex 10 mg x 1 + ev Laxoberaldroppar 10 dr till kvällen. Vid hembesöket diskutera med familjen Hur vill man ha det? Hur ställer man sig till medicinering i pallaitivt syfte? Informera om de behandlingsmöjligheter och biverkningar som finns. Ställa in peroral Morfindos Dolcontin x 2 eller kontinuerlig infusionspump s.c.? Ordna för maken vård av närstående penning borde han ju ha. Diskutera huvudvärk + centrala symtom om ej kända hjärnmetastaser överväga CT hjärna mycket beroende på pats inställning. Vill hon vara hemma sista tiden och inte utsättas för undersökningar i onödan avstå.

4 Koppla in vårt ASIH team (Avancerad Sjukvård I Hemmet). Ordna med journal, skriftlig info angående handläggning vid dödsfall osv. Uppgift 5 Axel, 3 år, örvärk Börjar med ÖNH status. Rengör båda hörselgångarna med hjälp av öronmikroskop för att kunna se ordentligt. Svalgstatus. Eftersom det är perforerad otit bör man behandla med PC (enligt konsensus vad jag förstår pga bakterierna kan vara mer virulenta om trh perforeras). Jag skulle välja Kåvepenin i otitdos försöker förklara för fadern att bara för Kåvepenin ej hjälpt tidigare, betyder det inte att det inte hjälper nu. Kåvepenin är vanligtvis mkt effektiv på de bakterier som orsakar otit. Risk för resistensutveckling och framtida problem om man använder bredare antibiotika på fel indikationer. Råd om högläge, näsdroppar, Alvedon vb. Kan gå på dagis om ej ont eller feber och om han vill. Pappa får en telefontid om 2 3 dagar för lägeskoll med tanke på hans skepsis mot Kåvepenin. Diskussion kring naturalförloppet av otit, rekommenderar om möjligt att man i första hand söker mig (som är fast dr. på VC) och undviker jourbesök (kan vänta till nästa morgon om akut ont på natten) då jag kan följa upp bättre. Pc kanske ej behövs vid alla otiter och vi får ett grepp om hur många otiter Axel får/har haft. Bättre resursutnyttjande av sjukvården (om nu pappan köper det!). Bokar en tid om 3 mån för otitkontroll. Uppgift 6 Öppet hus a) Att unga människor dör under träning är trots allt mycket ovanligt och det är uppenbart så att träning och motion är nyttigt för hälsan i det långa loppet. Ofta beror sådana dödsfall på att man haft någon liten infektion som påverkat hjärtmuskeln och det är ingenting man kan hitta i förväg med någon undersökning. Däremot är det viktigt att inte träna med feber eller infektion i kroppen. Ungdomar som har släktingar som avlidit plötsligt av hjärtstopp bör ta kontakt med läkare för att diskutera om det kan finnas någon ärftlig del i det hela, som man i så fall kanske kan hitta med undersökning, likaså om det förekommit svimningstillfällen bör undersökning göras. Extern träning med styrkelyft eller konditionsträning på elitnivå kan möjligen påverka hjärtat så att det finns en ökad risk för rytmrubbning, men för vanlig träning finns ingen anledning till oro om man tar hänsyn till vad som tidigare sagts om infektioner. b) Bältros får man pga av att tidigare i livet har haft vattenkoppor. Viruset stannar sedan kvar i en nervrot och gömmer sig för immunförsvaret, men kan blomma upp om man blir lite nedsatt av något annat skäl. Har man då haft vattenkoppor tidigare har man alltså redan smittan i sig och kan inte få en ny smitta. Däremot är bägge tillstånden, vattenkoppor och bältros, vanliga vilket innebär att det ibland händer att man träffat ett barn med vattenkoppor just innan man får bältros, som egentligen beror på att man är nedsatt efter en liten förkylning tex. Tvärtom är det däremot så att bältros med färska

5 blåsor som innehåller viruset kan ge vattenkoppor hos en person som inte tidigare haft detta virus. c) Halsprov kan vara positiva utan att man har någon egentlig infektion och ska i så fall inte behandlas om det inte är en smitta som går runt i familjen. Det är också så att negativa halsprov måste värderas efter hur det ser ut i halsen och andra symtom. Alltså bör en läkare göra undersökning i de flesta fall, om det inte är ett led i smittspårning vid ständiga familjehalsflussar. Uppgift 7 Märta, 85 år, för hög dos insulin Dagens problem är alltså vad jag skall göra med feladministreringen av insulinet. jag kontaktar distriktsköterskan per telefon. konfirmerar att hon fått 30 istället för 8 enheter av mix insulinet. hur mår pat nu? nuvarande b glu? om glu nu ligger bra >8 10 mmol/liter förhör jag mig ang möjligheterna att ha kvar pat hemma eller om hon behöver remitteras in. om dottern är införstådd och sjuksköterskan kan garantera noggrann observation föreslår jag: b glu kontroll var annan timme (+puls/bt ett par ggr.) om b glu <5 extra glas mjölk/saft/druvsocker förebyggande. Om b glu trots detta sjunker eller allmänpåverkad, pat in akut. Halvera Insulatard till natten. Avstå glizipid (förmodligen utsättas helt dessutom, ej kombineras med insulin hos åldring pga risk hypoglycemier)) ddiskuterar med sköterskan att det ska skall skrivas en incidensrapport för att undvika att misstag som detta återupprepas. jag ringer upp pat (och dottern) och informerar så att de förstår situationen och så att de går med på upplägget. följer upp med telefon med dsk i morgon. Uppgift 8 Bertil, 60 år, deprimerad Tänder röda lampan så vi får prata ifred. Beklagar att det varit jobbigt för pat och att han ej haft någon läkare att ringa. Försöker etablera kontakt/förtroende. Undviker att pat behöver dra hela sin historia igen, men kompletterar med några frågor om min kollegas journal är bristfällig, ex duration symtom: nedstämd, trött, aptit, sömn, alkohol (info om risken med självmedicinering),initiativlöshet, oro/ångest. utlösande faktor/ krisreaktion? social situation, arbete pats egna tankar

6 Gör en uppdaterad suicidbedömning beaktar riskfaktorer, man, ensamstående? arbetslös? Livsleda skada sig själv inte leva längre suicidtankar suicidplaner. Om jag delar kollegans bedömning att han behöver medicinering diskuterar med patient: genes depression = serotoninbrist, livssituation påverkar, ej ovanlig, brukar bli bra! vad tänker pat om sin situation? vad tror han skulle hjälpa? hur ser han på medicinen efter detta besök? Ang. SSRI: informerar hur det fungerar, återställer signalsubstanser ofta biverkningar ett par veckor (oro, illamående, yrsel, diarré) vanligt, ofarligt men obehagligt ibland.. Biverkningar minskar efter 3 4 veckor, aldrig bestående. effekt efter 1 2 månader, ofta doshöjning ibland preparatbyte som ej behöver vara så konstigt ej beroendeframkallande, ofta behövs dock medicinen 6 12 månader och ibland längre Behov samtalskontakt? Sjukskrivning? Erbjuda sömnmedicin. Jag lovar följa patient om han vill, ser vilken hjälp av ovanstående han önskar. Får tid för snar telefonkontakt (2 3 dagar) + återbesök 2 veckor. Bemöter patientens tanke att medicinen ger bot. SSRI ger ej bot men hjälper sinnesstämningen så den ej blir så nedstämd och hämmad så att du ej kan tänka eller försöka bearbeta din situation. Efter någon månad brukar tankarna klarna och du ser mer vaket på din situation. Uppgift 9 Lisbet, 44 år, hosta Här föreligger sannolikt en patient med oerhört mycket att vinna på att sluta röka. Hon har sannolikt en begynnande/ lindrig måttlig KOL. Hon uppvisar vid tillfället ingen reversibilitet på betastimulerare. Hon har ett CRP som inte indicerar någon pneumoni. Hon har en ökad hosta men ej ökade sputa/ökad sputumpurulens och uppfyller därmed ej de kriterier för exacerbation av KOL som bör antibiotikabehandlas. Det viktigaste här är nog att prata med patienten om rökning och att göra det på ett klokt sätt. Hon har sannolikt redan dåligt samvete för sin rökning. Hon har gjort misslyckade försök att sluta. Hon har hört talas om en tablett som kan hjälpa. Jag skulle försöka använda mina kunskaper i motiverande samtalsmetodik. Inte tjata/predika. Fråga pat om det är OK att prata om rökning. Om ja höra vad hon redan vet om hälsoeffekter. Vill /behöver hon få veta mer? Låt henne skatta dels hur motiverad hon är till rökstopp, dels hur hon bedömer sin förmåga att sluta (vill,kan). Beroende på utfall gå vidare låg motivation kort information med pat s

7 samtycke. Hög motivation stödja denna. Zyban som hon hört talas om ges tillsammans med rökavvänjningsprogram vilket vi f.n. saknar där jag jobbar. Hennes aktuella besvär ÖLI + hosta symtomatisk behandling. Hostmedicin till natten. Jag skulle boka ett återbesök inkl. spirometri för en fördjupad diskussion om rökning och KOL. Uppgift 10 Jessika, 20 år, tarmbesvär Jag misstänker direkt att denna patient har en allvarlig tarmsjukdom med tanke på fistlar och abcesser, tarmbesvär. Hon tror själv att hon ska få någon typ av penicillin. Jag förklarar för patienten att de symtom hon har tyder på att tarmen inte mår bra och att det behöver utredas mer. Hon kommer kunna få hjälp så att hon mår bättre och inte behöver skämmas för sin tarm. Det finns olika typer av mediciner. Hon får börja med att gå till lab där jag tar blodstatus (anemi), infektionsprover, folat, B12/homocystein samt malabsorbtionsprover, leverprover, för ordningens skull faecesodling + transglutaminasantikroppar (2 sjukor?). Proverna har jag svar på om 2 dagar (de flesta) bokar återbesök tillsammans med mamma/pappa om patient önskar så. Under tiden ringer jag till min favoritsamarbetspartner gastroentorologen Kicki Z. som inom en vecka ordnar med ett besök så att pat kan få en specialistbed, diagnos (Morbus Crohn?), coloskopi, fistelrtg, salazopurin m.m. ev. vitaminer. Jag kommer sedan ha kontakt med patienten i samarbete med gastroenterolog angående tarmen samt ta hand om mer vardagliga åkommor som passerar i livet. Uppgift 11 Hans, 53 år, konflikt på arbetet Detta var verkligen en komplicerad uppgift! Frågan är varför han bokade en tid till mig?? Jag skulle fråga det. Här föreligger en konflikt mellan Hans och hans chef samt att företagsläkaren sjukskrivit men Hans vill inte vara sjukskriven. Vet Hans att han kan arbeta när han är sjukskriven? Vad har han gjort under sjukskrivningen? Försökte kartlägga hur Hans mår, hur hand livssituation i övrigt ser ut familj, vänner, tobak, alkohol, motionsvanor, konfliktmönster. Har Hans själv någon idé om hur han kan lösa sin situation? Vill han ha samtalskontakt? Fråga om jag kan kontakta företagsläkaren och höra hur han ser på det. Via företagsläkaren initiera möte mellan arbetsgivaren, chefen, och Hans och mig och/eller företagsläkaren. Fråga om Hans vill ha hjälp med undersökning/bedömning av axelbesvären. Sjukgymnastik? Kartlägga om Hans varit sjukskriven tidigare, haft konflikter med sin chef (eller andra arbetsgivare tidigare). Bedömer hans psykiska status. Depression, personlighetsstörning, missbruk, självmordstankar. Hans behöver hjälp att hantera sin konflikt, den kränkning han upplever sig ha blivit utsatt för. Sannolikt är han bäst hjälpt av (kognitivt orienterad) samtalskontakt för att komma ur sin chock och sedan hitta något sätt att hantera sin situation. Skulle han kunna ta de nya arbetsuppgifter han blivit erbjuden? Söka nytt arbete? Jag skulle låta företagsläkaren fortsätta hålla i hans sjukskrivning, hänvisa det v.b.

8 Det bästa är ju om enbart en läkare är inblandad och då tycker jag i första hand företagsläkaren är bäst lämpad för detta.

Förvirringstillstånd vid avancerad cancer. Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem

Förvirringstillstånd vid avancerad cancer. Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem Förvirringstillstånd vid avancerad cancer Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem Referenslitteratur Strang P: Förvirring, delirium och terminal

Läs mer

Skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2005.

Skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2005. Skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2005. Anvisning till skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2005 Provet består av tio kliniska situationer och en informationsuppgift.

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Maternella dödsfall i Sverige 2009. MM-ArG SFOG Visby 2010

Maternella dödsfall i Sverige 2009. MM-ArG SFOG Visby 2010 Maternella dödsfall i Sverige 2009 MM-ArG SFOG Visby 2010 MM-ARG Systematisk granskning av maternella dödsfall Avidentifierade fall Maternell död: död under graviditet eller < 42 dagar post partum Anhörigtillstånd

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

Vardagspediatrik och lite annat. Det vanliga är det vanliga och det ovanliga är ovanligt (men det finns). Motto. Innehåll

Vardagspediatrik och lite annat. Det vanliga är det vanliga och det ovanliga är ovanligt (men det finns). Motto. Innehåll Vardagspediatrik och lite annat Christian Moëll Barn och Ungdomssjukhuset i Lund Januari 2013 Motto Det vanliga är det vanliga och det ovanliga är ovanligt (men det finns). Innehåll 1. Hosta 2. Enures

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1 Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke Fallbeskrivning 1 85-årig man Kontaktorsak Inkommer med remiss från kommunsköterska via kirurgakuten, smärta vänster fot. Ohållbar hemsituation. Socialt

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

Peter Strang, professor, överläkare

Peter Strang, professor, överläkare Peter Strang, professor, överläkare Dyspné (andnöd) Andnöd/ dyspné är alltid en subjektiv känsla det patienten känner Det personalen ser eller mäter spelar mindre roll Många gånger oklart samband med syrgasmättnad

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

Vardagspediatrik och lite annat

Vardagspediatrik och lite annat Vardagspediatrik och lite annat Christian Moëll Barn och Ungdomssjukhuset i Lund September 2013 Innehåll 1. Hosta 2. Enures 3. Ont i magen 4. Dosering av vanliga mediciner 5. Stickblödning 6. Lite annat

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning TÖI ROSPE B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning Ordlista infarkt talförmåga diffus smärtförnimmelse hjärtattack disposition (för en sjukdom) omtöcknad squash övervikt kolesterolhalt kolhydrat

Läs mer

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan.

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. Soc: Gift, arbetar på Luftfartsverket. Tid/Nuv: Hypertoni. Opererad fyra år tidigare med mekanisk aortaklaff pga insufficiens samt thorakalt aortaaneurysm.

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting ALLERGIVACCINATION Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja en allergivaccinationsbehandling, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge dig information om behandlingens

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabiliteringg

Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabiliteringg Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabiliteringg Ångest och depression vid cancer Pia Dellson Enheten för cancerrehabilitering Skånes onkologiska klinik Skånes universitetssjukhus Psykiska problem

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Att arbeta med barn på en barnakutmott

Att arbeta med barn på en barnakutmott Att arbeta med barn på en barnakutmott 17.000 barn/år Medicinska sjukd Kirurgiska sjukd Öron-näsa-hals Bemötande/Kommunikation Barn är inte små vuxna Presentera dig Lugn Empati Närmande Arbeta på barnets

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer Läkemedelsfakta för barnfamiljer Finlands Apotekareförbund 2007 Till läsaren Läkemedel är en väsentlig del av hälsovården. Alla behöver läkemedel i något skede av livet, och ibland kan användningen av

Läs mer

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH)

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) Innehåll Autoimmun hepatit, AIH... 5 Vad är autoimmun hepatit (AIH)?... 5 Vad är orsaken till AIH?... 5 Smittar AIH?... 5 Hur vanligt är AIH?... 5 Hur ställs diagnosen vid AIH?...

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning Ordlista uppehållstillstånd akut sjukvård vårdcentral akutmottagning personnummer journal huvudvärk migrän yrsel skalle tryckkänsla dunka i huvudet kräkas

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Information från Socialstyrelsen i samarbete med: Sveriges Kommuner och Landsting Sjukvårdsrådgivningen Svensk Urologisk Förening Svensk Onkologisk Förening

Läs mer

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 KOL Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är: Kronisk obstruktiv lungsjukdom= KOL är en inflammatorisk luftrörs/lungsjukdom som ger kronisk

Läs mer

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Fredrik Resman Infektionsläkare SUS Malmö Diagnostik av

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Missbruk och infektioner Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Infektioner Patientfall 20-årig kvinna Iv missbruk sedan 15 års ålder Insjuknar i samband med egenavgiftning med

Läs mer

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 1 Disposition Gastroesofagal reflux -bakgrund, utredning, komplikationer, behandling Dysfagi -översiktligt orsaker

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Ett pressmaterial framtaget av Niconovum AB Faktamaterialet är granskat av Karl Olov Fagerström, docent, tobaks- och nikotinforskare, tel:

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling Psykiatrisk behandling Medicinsk behandling Evidensbaserad behandling Evidens betyder bevis Forskning och vetenskapliga resultat bevisar att behandlingen ger resultat Vård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

God palliativ vård state of the art

God palliativ vård state of the art God palliativ vård state of the art Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet, Stockholm Stockholms sjukhem 2015-03-11 Professor P Strang Vård av döende Vård av döende har alltid

Läs mer

Skrivningsnummer:.. Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18. Klinisk medicin. MEQ-fråga 1. Totalt 19 poäng. Anvisning:

Skrivningsnummer:.. Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18. Klinisk medicin. MEQ-fråga 1. Totalt 19 poäng. Anvisning: Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18 Klinisk medicin MEQ-fråga 1 Totalt 19 poäng Anvisning: All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014 Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Diabetes Faste P-glukos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes.

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Anita Groth, privat ÖNH-specialist Strama Vilka är symtomen vid förkylning? Snuva Ont

Läs mer

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Anafylaxi Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Sammanfattning Adrenalin im Adrenalin im Adrenalin! Allergiteamet Allergi-skalan (litet arbetsredskap

Läs mer

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Detta är svaren från en blandad publik av läkare, sköterskor och en del andra

Läs mer

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01 Bar 963 Ru Publicerat för enhet: Akutmedicinklinik; Allergimottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus; Akutmottagning Norra Version: 15 Älvsborgs Länssjukhus; Akutklinik gemensamt Innehållsansvarig: Anna-Lena

Läs mer

Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting

Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting INNEHÅLL Symtom 3 Orsak 3 Differentialdiagnoser 3 Frekvens 3 Läkarkontakt 3 Behandling 4 Kontroller 5 Komplikationer

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Instruktion till stationsansvarig, examinator

Instruktion till stationsansvarig, examinator Instruktion till stationsansvarig, examinator Pat med rizopati C8. Förväntat diagnosförslag: Diskbråck C7-C8. Beh: Expektans, smärtbehandling med läkemedel, ev mjuk halskrage tillfälligtvis, ev sjukgymnastik.

Läs mer

Endokrinologi och diabetes. T7 Fall för Klassundervisning

Endokrinologi och diabetes. T7 Fall för Klassundervisning Endokrinologi och diabetes T7 Fall för Klassundervisning Hur man handlägger en patient beror till stor del på var man befinner sig och vilka resurser som är tillgängliga. Därför börjar alla fall med var

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede - Fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Mars 2010. Detta är en uppdatera version av den som utkom 2007. Uppdateringen

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Olausson Filipsson, gruppledare/kurator, 2013-10-04 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem):

Läs mer

Ta hand om din hjärna

Ta hand om din hjärna Ta hand om din hjärna www.aivoliitto.fi Vad kan du göra för att minska risken att drabbas? En stroke uppstår sällan utan någon tydlig riskfaktor. Ju fler riskfaktorer du har samtidigt, desto större är

Läs mer

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi Anemi Järnbrist Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi När r föreligger f anemi? Kvinnor Hb

Läs mer

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga 1 Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga större besvär. Efter rutinstatus och EKG väljer du att

Läs mer

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se Till dig som har varit med om en svår händelse ljusdal.se När man har varit med om en svår händelse kan man reagera på olika sätt. Det kan vara bra att känna till vilka reaktioner man kan förvänta sig

Läs mer

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin 4 mg komprimerad sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Dette läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmafarmakologisk behandling Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Icke farmakologisk behandling RÖKSTOPP! På egna enheten eller via Kompetenscentrum för

Läs mer

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst. Barbro.holm-ivarsson@telia.com Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.jpg Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog

Läs mer

Vägen till ett tobaksfritt liv...

Vägen till ett tobaksfritt liv... Vägen till ett tobaksfritt liv... Varför ska du sluta röka eller snusa? Tobak skadar din hälsa Allvarliga sjukdomar som lungcancer, sjukdomar i lungor och luftrör, exempelvis KOL samt hjärt-kärlsjukdomar

Läs mer

Hälsokontroll allmän/utökad

Hälsokontroll allmän/utökad Hälsokontroll allmän/utökad Personuppgifter Personnummer: Namn: Adress: Postnummer: Telefon dagtid: Mobiltelefon: Mail: Civilstånd: Ort: Datum för besöket: Ansvarig SSK: (fylls i av Adocto) Företag/Privatperson:

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

Endokrinologi och diabetes STUDENT

Endokrinologi och diabetes STUDENT Endokrinologi och diabetes T6 8 Fall för Klassundervisning (titta gärna på fallen före) Reviderad juli 2015 STUDENT Bilden är Sandströms originalteckning av parathyroideakörtlarna. 1. Husläkarmottagning

Läs mer

Behandlingar Specialistgruppen AB

Behandlingar Specialistgruppen AB Behandlingar Specialistgruppen AB Specialistgruppen är precis som det låter, en mottagning med ett antal specialister inom en rad olika områden. Här finns naprapater, företagssköterska, läkare, psykolog,

Läs mer

Patientinformation om Taxotere (docetaxel)

Patientinformation om Taxotere (docetaxel) september 2012 SE-DOC-12-04-01 Patientinformation om xotere (docetaxel) sanofi-aventis AB Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00. Fax 08-634 55 00 www.sanofi.se Vid frågor om våra läkemedel kontakta:

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

Barn, infektioner och antibiotika

Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika -ett utbildningsmaterial inom ramen för föräldrautbildningen på BVC 1 Infektioner är normalt Småbarn är ofta sjuka i infektioner

Läs mer

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Fysisk hälsa Den fysiska hälsan är hur våra kroppar mår Den fysiska hälsan är till exempel sjukdom Fysisk hälsa kan även vara kosten vi får i oss. Kosten har en stor inverkan

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Apotekets råd om. Gaser och orolig mage

Apotekets råd om. Gaser och orolig mage Apotekets råd om Gaser och orolig mage De allra flesta har någon gång upplevt besvär med magen i någon form. Det kan vara allt ifrån symtom som diarré, förstoppning, gaser till mer diffusa symtom som magknip,

Läs mer

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder Patient information Några råd när någon i Din familj får en infektion varskrivelse 131 praktiserende læg Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Läs mer

Rökning och rökavvänjning. Cancersjukdom och rökning. -sjuksköterskans roll. Tumörhypoxi. Rökning och strålbehandling. ÖNH cancer och rökning

Rökning och rökavvänjning. Cancersjukdom och rökning. -sjuksköterskans roll. Tumörhypoxi. Rökning och strålbehandling. ÖNH cancer och rökning Rökning och rökavvänjning -sjuksköterskans roll Lena Sharp, leg ssk, Med Dr, Områdeschef Karolinska universitetssjukhuset Onkologkliniken, strålbeh avd Cancersjukdom och rökning 10 000 cancerfall/år i

Läs mer

Irritable Bowel Syndrome (IBS)

Irritable Bowel Syndrome (IBS) Irritable Bowel Syndrome (IBS) Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan kirurgi, gastroenterologi, klinisk mikrobiologi och klinisk kemi på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och husläkare i primärvården

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem!

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem! JUNI 2003 För hemvändare och hemmaväntare Välkommen hem! 1 2 Den här broschyren riktar sig både till dig som kommer hem efter mission och till dig som väntat hemma. 3 Utgiven av Sida 2003 Avdelningen för

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm För korttidsbehandling av lätta till måttliga smärttillstånd, inflammationer och feber Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i

Läs mer