På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma"

Transkript

1 På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma

2 Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld som respekterar och värdesätter alla barn som lyssnar till och lär av barn som ger varje barn framtidstro och möjligheter Rädda Barnen 2010 Författare: Guhn Godani Textbearbetning: Helene Thornblad Faktagranskning: Björn Wrangsjö Grafisk Form: Annelie Rehnström Tryck: Rentryck ISBN: Rädda Barnen Stockholm Besöksadress: Landsvägen 39, Sundbyberg Telefon: Fax: Rädda Barnen har kunnat genomföra detta arbete tack vare ett generöst stöd av Europeiska Flyktingfonden.

3 Innehåll Inledning Med Rädda Barnens ögon Bättre bemötande där barnen finns Projektet för förbättrat mottagande av barn på flykt Målgrupp Rapportens syfte Metoder Ensam, ung och asylsökande Bakgrund Upplevelser av våld och utsatthet Vad vi bör veta Posttraumatisk stress Asylprocessen Kommunernas mottagande Gruppboende Barn i släkthem och familjehem Ungas behov av nätverk Samtalsgrupp i skolmiljö från utanförskap till tillhörighet Samtalens innehåll Presentation, innehåll, motivation och motvilja Mitt nätverk kompisar, hem och skola Separation, saknad och sorg Ilska, hämnd och avund Utvärdering av höstens samtalsgrupp Vårterminen Samtal om samhällsfrågor Trygghet, rädsla och kontakt med människor Oro och meningslöshet Glädje och lust Utvärdering Avslutning Även vuxna behöver nätverk Referenser

4 4 På flykt på egen hand

5 Inledning Rädda Barnen firade sin 90-årsdag i november I mer än 90 år har världen, via Rädda Barnen och andra frivilliga organisationer, bistått barn i krigsområden. Våldet har inte minskat i omfattning. I dag är barn och ungdomar direkta objekt för politiskt och militärt våld i krig. För 20 år sedan antog FN konventionen om barnets rättigheter. Medborgare under 18 år fick då tydliga samhälliga rättigheter som de saknat tidigare. Nästan alla länder i FN skrev under konventionen och förband sig därmed att följa den i sina beslut. 20 år är en kort tid. Det behövs mer tid än så för att förändra vårt medvetande, vår moral och våra värderingar. Det är lätt att tappa fokus och glömma bort mänskliga rättigheter när samhällen bryter samman och våld tar över, eller när långvarig fattigdom och misär bryter sönder vår empati. Våld och brist på mänskliga rättigheter jagar bort familjer från sina hem. Att stanna kvar kan innebära att riskera sitt eget, sina barns och sina anhörigas liv. Familjer tvingas lämna sina hem i all hast och får bara med sig det allra nödvändigaste. Barn är beroende av vuxnas omsorg och skydd för sin överlevnad. Den slutgiltiga lösningen är, för dem som har möjlighet till det, att fly. Flykten är inte riskfri utan ofta omtumlande, farlig och innebär umbäranden, hunger och sömnlöshet som sätter spår i varje enskild individ. Rädda Barnens närvaro i krigsområden gör barnets behov synliga. Genom vårt arbete med barn på flykt i Sverige kan vi sprida information om deras rättigheter och påverka mottagandet av dessa barn i samhället. Med Rädda Barnens ögon Med den här rapporten vill Rädda Barnen väcka tankar om hur viktigt det är att vi förstår orsakerna till att vuxna och barn tvingas bort från sina hem, och vilka konsekvenser dessa händelser får för dessa familjer. Det är alltid en solidaritetshandling att ta emot flyktingar. Kunskap om den situation som ligger bakom flykten är nödvändig för att kunna använda rätt verktyg i mottagandet. Rädda Barnen vill, precis som för 90 år sedan, göra läsaren medveten om barnets utsatthet i våldsamma samhällen och i krig. Idag mer än någonsin. Vi som möter flyktingbarn som grannar, i vården eller i andra sammanhang måste känna till deras behov av trygghet. Otrygghet och traumatiska minnen hotar att förgöra deras livsförutsättningar. Deras inre styckas sönder av minnen av våld och På flykt på egen hand 5

6 övergrepp. Det som skett kan ingen göra ogjort, men vi kan hjälpa barnen att mildra smärtan. När vi tar emot flyktingar ger vi människor en chans att gå vidare och utvecklas fysiskt och psykiskt. Solidaritetshandlingen hålls vid liv när vi fyller på med kunskaper om deras ursprung och lyssnar till deras berättelser. Men det är lätt att påverkas av fördomar, okunskap och lögner. Vår uppfattning färgar vårt bemötande, medvetet eller omedvetet. Barn på flykt har samma rättigheter och behov som alla barn i Sverige. Skillnaden är att dessa barn har förlorat en förutsättning för sin utveckling, nämligen en trygg barndom. Därför behövs något alldeles extra från oss som möter dem i vår vardag. Med rätt bemötande och vägledning och vid behov behandling kan barnen gå vidare i sina liv. Bättre bemötande där barnen finns Rädda Barnen har sedan 1992 tagit emot traumatiserade barn på flykt i behandling på en liten klinik, som vi kallade Barn i krig-teamet. I teamet ingick psykologer, psykoterapeuter och psykiatriska konsulter, samtliga specialiserade på arbete med barn och ungdomar. Små och stora barn kom och sökte hjälp med att klara av att leva med sina skräckfyllda minnen, obeskrivliga sorg och hämndlust på dem som skadat eller dödat deras mamma och pappa, eller våldfört sig på dem själva. Varje besökande barn har tillfört en unik historia om hur barn drabbas av krig, förföljelse och vuxnas våld och hänsynslöshet. År av erfarenhet har lärt oss hur barn uppfattar våld och vilken hjälp de behöver för att fortsätta leva. Varje flyktingbarn bär sina egna minnen och vart och en av dem behöver tid och hjälp, för att mildra den sorg som känns omöjlig att bära. Det är inte möjligt att ge alla behandling, vi räcker inte till för varje enskilt barn. Men alla barn behöver inte behandling. För de flesta räcker ett gott bemötande och en normal vardag för att mildra skräck och psykiska men. Lärare i förskola och skola är de verkliga mottagarna av Sveriges alla flyktingbarn. Pedagogernas närvaro och bemötande är en viktig faktor för att hjälpa dem vidare i livet. Parallellt med undervisningen sker en process där barnen kan börja se sin omgivning utan att skrämmas av den, få en tillhörighet i gruppen och känna tillit till vuxna. Om bemötandet sker i en trygg miljö med omtanke och medvetenhet om barnets specifika behov fungerar läkningen av psykiska skador i barnets vardag. Det kan ta mycket lång tid, men gott om tid kan barn aldrig få nog av. 6 På flykt på egen hand

7 Projektet för förbättrat mottagande av barn på flykt Erfarenheterna från Rädda Barnens arbete väckte intresset för att sprida kunskaperna från teamet till fler som möter barn och ungdomar på flykt. Mer specifikt vill Rädda Barnen sprida kunskapen om hur viktigt ett bra mottagande och bemötande är för att läkningen av psykiska skador av våldsamma händelser ska komma igång. Rädda Barnen beviljades finansiella medel via Europeiska flyktingfonden till projektet Förbättrat mottagande av flyktingbarn från Irak, Afghanistan och andra länder. Arbetet startade i en tid då många flyktingar flydde från Irak och sökte skydd i Sverige, samtidigt som våldet i Afghanistan och Somalia förvärrades. De erfarenheter som gjorts inom ramen för projektet presenteras i fyra separata rapporter som distribueras utan kostnad till människor som deltar i och ansvarar för första mötet med barn på flykt. Varje rapport fokuserar på ett tema och kan läsas separat utan koppling till de övriga. De teman vi har valt att presentera är: När banden bryts, om förskolans bemötande av barn, med fokus på bruten anknytning till föräldrar i samband med trauma. När stödet inte räcker, om barns rätt till vård och bemötandet inom vården. En del av B-laget, om flyktingbarns möte med skolan. På flykt på egen hand, om ensamma flyktingbarns behov och dilemma. Målgrupp Rapporten vänder sig till kommunernas gruppboende, socialtjänst och familjeenheter, gode män och kommunens politiker. Även släktingar som tagit emot barn/ungdomar i sitt hem kan ha nytta av innehållet i rapporten, liksom vuxna i familjehem. Rapportens syfte Att synliggöra ensamkommande flyktingbarns behov av bra mottagande Att ge förslag på innehållet i ett förbättrat mottagande Att synliggöra barns och ungdomars oro och svårigheter i mötet med en ny kultur utan stöd från sin familj Att öka förståelsen för ensamkommande barns bakgrund och behov av särskilt omhändertagande Att beskriva släkthemmets/familjehemmets dilemman På flykt på egen hand 7

8 Metoder Innehållet i rapporten bygger främst på samtal med ensamkomna barn och ungdomar inom ramen för Rädda Barnens kliniska arbete. I behandlingsarbetet har släktfamiljer och familjehem deltagit och gett sin syn på rollen som ställföreträdande förälder. Viktig information har även framkommit i handledning och utbildning av personal i kommunernas gruppboende, gode män och familjehemsföräldrar. Samarbetet med socialtjänstens familjeenhet i Södertälje har gett kunskap om socialtjänsten roll i mottagandet av barnen. Dessutom bygger delar av innehållet på intervjuer med vuxna i familjehem. 8 På flykt på egen hand

9 Ensam, ung och asylsökande Man har alltid oro. Först om man får stanna. Sedan en ny oro, var ska jag bo, får jag gå kvar i skolan? Det är värst i mörkret om nätterna. Tankar som rör mig avbryts av tankar på mamma och mina syskon. Måtte mamma överleva och när får jag träffa henne igen? Tänker hon på mig? Saknar hon mig, eller..? Jag vågar inte ringa. Risken för att jag ska gråta under samtalet håller mig tillbaka. Jag är rädd för att mamma ska oroa sig ännu mer och att jag ska göra henne ledsen. Usch, vad jag är ensam. Alla andra har sin familj och jag har ingen. Nu måste jag vara duktig och klara av det här. Det har jag lovat mamma och mig själv. Men det är så svårt att sova och tankarna far runt och stör. När jag är i rörelse tänker jag inte. Ibland hjälper det att slå någon. Det lugnar ner trycket i bröstet. Det är värst när jag stannar upp och blir stilla. Mina föräldrar skickade iväg mig och jag visste inte vad som skulle hända. Först nu vet jag hur hopplöst det är att vara ensam, galet och outhärdligt. Hjälp mig någon! Berättelsen bygger på tankar från en tonåring på flykt från sitt hemland. Han är ensam i Sverige och resterna av hans familj finns kvar i hemlandet. Kontakten är dålig. Det är svårt att ringa och han vågar inte av rädsla för vilka känslor det ska väcka i honom och i mamma. Han lever på gränsen till känslomässigt sammanbrott men måste vidare. Bakgrund Gruppen ensamma flyktingbarn förbryllar och oroar. Tankar kring barnen väcker motsägelsefulla känslor. Vilka föräldrar sänder iväg sina barn över hela världen? Vilka motiv och orsaker finns bakom? Samtidigt måste samhället ta ansvar, barnen tas omhand, få företrädare, tillgång till vård och samma rättigheter som alla andra barn i Sverige. Sverige har tagit emot flyktingbarn under lång tid. Bakom varje våg av förflyttningar finns krig och konflikter, hunger och fattigdom. Judiska barn var den första grupp som Sverige tog emot med början 1938, då frivilliga organisationer och judiska församlingar hjälpte barn ut ur Tyskland. 500 utvalda barn kom till Sverige och placerades i fosterhem eller på barnhem. Betydligt fler barn fördes från Finland till Sverige under samma tid. Cirka finska krigsbarn togs emot under åren Tio år senare, 1956, i samband med massflykten från Ungern, var cirka ensamma ungdomar i åldern år på flykt. En del av dem kom till Sverige. På flykt på egen hand 9

10 Sverige tog emot flera stora flyktingströmmar även under och 80-talen, med stor sannolikhet även ensamma barn. Det finns uppgifter från 1970-talet om mottagande av barn från Chile och Mellersta Östern, offer för krig och politisk förföljelse i hemländerna. Statens Invandrarverk har registrerat ensamkommande flyktingbarn sedan Av statistiken framgår att barn och ungdomar sökt asyl i Sverige varje år sedan dess. Omkring barn är på flykt i Europa idag och cirka har sökt sig till Sverige under de senaste tio åren. Utanför statistiken befinner sig barn som lever i landet illegalt. De överlever på att arbeta svart, eller utsätts för trafficking och tvingas till prostitution, kriminalitet eller svartjobb i farliga miljöer. De senaste åren har antalet ensamkommande flyktingbarn ökat markant. Ökningen beror på att ungdomar flyr från Irak, Afghanistan och Somalia, länder som levt med terrorattacker och krigshandlingar under lång tid. De flesta är pojkar. I regel är barnen inte förberedda på flykten. Föräldrarna eller någon släkting informerar dem strax innan avresan. Antagligen hålls ungdomarna utanför planeringen för att de inte ska röja planerna, eller protestera så kraftfullt att de inte går att fullfölja. Oavsett bakgrunden till flykten riskerar barnen att utsättas för utnyttjande och övergrepp. Barn liksom vuxna flyr till Europa med hjälp av smugglare. Någon annan väg in till Europa finns inte för människor som flyr hastigt från sitt hemland. Barnen beskriver osäkerheten och rädslan för upptäckt som outhärdlig. Ibland avbryter smugglarna resan och barnen får hitta mat och husrum efter egen förmåga, innan resan fortsätter till slutmålet. Upplevelser av våld och utsatthet Få flickor får hjälp att fly till Europa. Bland dem som ändå kommer finns våldtagna och hotade flickor, som flyr från skammen att inte vara oskulder när föräldrarna börjar planera för giftermål. De kan aldrig berätta om övergreppen av rädsla för skam och förnedring från omgivningen. En rörd flicka kan inte gifta sig utan tvingas begå självmord, eller fly och leva gömd från familj och släkt. Det finns ingen väg tillbaka för dessa jagade flickor. Ensamma pojkars bakgrund är lika grym med upplevelser av våld i krig. Om de deserterar hotas de av fängelse eller avrättning om de stannar i landet. Flera berättar om tortyr i polishäktet och misshandel på gatan som tvingat dem att fly. Många flyr för att undkomma militärtjänstgöring. Vanligtvis tillhör dessa pojkar minoritetsbefolkningar som känner sig förföljda av majoritetskulturen. Förföljelsen och tvånget att strida i motståndarnas armé gör situationen omöjlig och leder till att de flyr ut ur landet för att undkomma. 10 På flykt på egen hand

11 Barn från krigsområden separeras från sina anhöriga när de följer gruppen av flyende människor bort från våldet. Flykten kan pågå i veckor och månader. Barnen förlorar kontakten med sina familjer och tvingas leva med osäkerheten om föräldrar och syskon lever, eller om alla är döda. Ibland har våld och övergrepp i hemmet tvingat ut barnen på gatan där de förenat sig med andra i samma situation. Ungdomarna är extremt utsatta för nya övergrepp. Homosexuella pojkar hånas och utnyttjas och flyr för sitt liv för att bli accepterade för sin sexuella läggning. En stor grupp ensamma barn kommer till Sverige i skydd av en familj. Med nytt namn och ålder registreras de som biologiska barn till vuxna släktingar, som ibland är helt främmande för barnet. De lär sig att ljuga om sin bakgrund och förneka sin längtan efter föräldrarna av rädsla för att röja hemligheten, bli straffade och i värsta fall återsända till hemlandet. Det är vanligt att släktingar hjälper varandra med barnen, men för att passa in i det svenska familjebegreppet tvingas barnet byta identitet. Lögnen är en anpassning till reglerna och görs för att skydda barnet. Trots det är barnet oskyddat och kan inte söka hjälp av rädsla för att de själva eller fosterfamiljen straffas om de avslöjar sin hemlighet. Vad vi bör veta Karen är 15 år när hon smyger ut genom dörren och försvinner bort från sitt föräldrahem. Det är mitt i natten. Pappa sover i rummet intill. Han har lovat sin hustru att hålla ögonen på dottern. Mamman anade att Karen planerade att rymma hemifrån bort genom djungeln till de andra i motståndsrörelsen. Bröderna hade valt samma väg. Mamman bevakade sin dotter, men den här kvällen måste hon besöka släktingar och sova över till nästa dag. Karen var beredd och hade inväntat ögonblicket. Rädd men beslutsam att lämna fattigdomen, förnedringen som omgav föräldrarnas liv. Karen försvinner i mörkret och kontakten med föräldrarna bryts i flera år. Undernärd, trött och ledsen förs Karen till Sverige. Hon har lärt sig att döda och hålla vakt i ensamhet i utkanten av lägret. Krafterna tog slut och hon kapitulerade inför upplevelser som väckte starka känslor som hon inte kunde hantera. Vilsen återförenas hon med systern och svågern i Sverige. Lappen med deras adress och telefonnummer har hon gömt i väskan ända sedan det beslutades att hon måste avbryta militärlivet. Vägen hemåt var för alltid stängd. Flykten förde henne allt längre bort från dem hon främst behövde. På flykt på egen hand 11

12 Svåra och potentiellt traumatiserande händelser upprepas i ungdomarnas berättelser. Starka och tåliga har de klarat sig genom situationer som är helt otänkbara för barn i vår del av världen. När vi inte vet vad som ligger bakom ett barns eller ungdoms personlighet och reaktionsmönster går det heller inte att bemöta på rätt sätt. Därför måste vi veta. Ofta bygger vi försvar mot att ställa frågor om barnets bakgrund, på grund av egna obehagskänslor eller rädsla för att väcka oro hos barnet. Om vuxna inte tar initiativet blir tystnaden ömsesidig. Varje barns bakgrund måste kartläggas. Barnets förmåga att ta hand om sina känslor måste vägas mot vår kunskap om barnets speciella behov. Detta ska sedan ligga till grund för beslut om boende, vård och omhändertagande. Barn från krigsområden som flyr till Sverige har upplevt krigshandlingar där de antigen har varit offer eller iakttagare. Många har aldrig gått i skolan, eller kunnat leka. En del av dem har växt upp med en ensam förälder och tagit vuxet ansvar för familjen, sedan de förlorat sina fäder i krig. Ungdomar kan ha känt sig förföljda under hela uppväxten och har aldrig känt trygghet och tillit till andra. Karen har något hon vill berätta men är rädd för min reaktion. Vi samtalar utan att benämna det med ord. Jag vet vad det är, men låtsas inte om det. Efter en tid berättar hon om våldtäkten som en granne utsatt henne för. Mamma fick aldrig veta. Karen smög hem och gömde sig i sängen utan säga något. Skammen var stor och det kändes som det var hennes fel. Mamma hade sänt henne till grannen som befann sig i en livskris. Karen skulle hjälpa till med hushållsarbetet och det var då det hände. Överrumplad och stel av skräck lät hon det hända. Passiviteten och att hon behandlades som värdelös bet sig fast i sinnet som en böld. Hon skulle aldrig kunna gifta sig. Om ryktet spreds skulle hon straffas. Flera av hennes väninnor tog sina liv genom att hälla bensin över sig och tända på. Likt brinnande facklor sprang de skrikande utmed gatan mot sin egen död. Karen vågade inte, utan tänkte ut en annan plan. Förnedringen efter våldtäkten kunde hon däremot inte fly från. 1 Varje ensamkommande barn befinner sig i en livskris. De har en sorg efter anhöriga och allt de skilts från och kan lida av posttraumatisk stress. Samtidigt har barn ett ofullständigt försvarssystem. Försvaret är skörare och ska i normala omständigheter skyddas av föräldrarna. Barn behöver samtala med vuxna för att finna förklaring till sina känslor. De behöver få möjlighet att förbereda sig inför 1. I samtal med Karen på Rädda Barnens centrum för barn och ungdomar i kris. Författaren är terapeuten. 12 På flykt på egen hand

13 det som händer i framtiden på kort och lång sikt. De behöver hjälp med att skapa och upprätthålla kontakt med sina föräldrar. Mina påtryckningar har pågått i flera veckor, om att ringa hem och tala med mamma. Nej, jag vill inte, svarar Karen. Jag kommer att gråta och göra mamma ledsen. Jag kommer inte kunna säga något! Ring till mamma, jag hjälper dig, upprepar jag. Signalerna går fram och Karen håller i luren så knogarna vitnar. När det klickar till i luren gråter Karen. Hon får inte fram ett ljud och mamma gråter i andra ändan. Jag lämnar Karen ensam i rummet och tar emot henne när samtalet är över. Lycklig, lättad men också mycket stolt över att ha brutit en gräns. Det tar en stund att samla Karens känslor innan hon kan gå hem. I Migrationsverkets riktlinjer för mottagande av ensamma flyktingbarn ingår att göra efterforskning av föräldrar. Barnen vill inte avslöja var föräldrarna finns. Oron över att bli återsänd tystar dem. Periodvis har myndigheten också följt regeln om att återförena barnet med föräldern oavsett barnets eget behov av skydd. Barnets rätt till sina föräldrar har motiverat beslutet. Barnen får rådet av smugglare och ungdomar i samma situation att hålla tyst, vilket leder till att de inte får hjälp med efterforskning av föräldrarna. Många barn har förlorat sina föräldrar och har ingen att ringa. Dessa barn behöver hjälp med att kartlägga sin släkt. De svarar ofta att det inte finns någon familjemedlem kvar, men vi får inte låta oss nöja med det. När barn börjar berätta finns syskon, farbröder och kusiner som kan göra skillnad mellan total ensamhet och hopp om tillhörighet. Om det inte finns någon i livet, kan mamma ändå finnas med som en ängel på axeln, eller i stolen bredvid. Den efterforskning av anhöriga som ingår i kommunernas utredningsuppdrag omfattas av tystnadsplikten och behöver inte bli en del av barnets asylutredning. Tystnaden kan naturligtvis brytas om det är för barnets bästa, eller barnets egen önskan. Där är däremot inte acceptabelt att utesluta efterforskningen bara för att barnet inte tar upp frågan. Erfarenheten visar att barnen ständigt oroar sig över sina anhöriga och att de ska komma till skada. I ensamheten maler tankarna, pådrivna av ångest över att aldrig få återse föräldrar och syskon. Barn i krigsområden har upplevt föräldrarnas oförmåga att skydda sig själva och att de har förlorat sin omnipotens. Känslan förstärks av barnets egen utsatthet. Pojkar har ofta en väl grundad oro för sina mammor och systrar. Hemlandets kultur accepterar inte att kvinnor tar del i samhällslivet, eller arbetar utanför hemmet. Mamman och systrarna kan inte försörja sig, inte gifta sig, utan fadern eller brödernas närvaro. På flykt på egen hand 13

14 Posttraumatisk stress När Karen berättar om våldtäkten kan hon smälta ner känslorna som är kopplade till traumat. Våldtäkt är det vanligaste brotten mot mänskliga rättigheter i krig och den händelse som traumatiserar flest flickor och kvinnor i världen. En våldsam och livsfarlig händelse är alltid potentiellt traumatiserande. Forskning på barn visar att upprepade potentiellt traumatiserade händelser leder till posttraumatisk stress (PTSD), som måste få professionell behandling. Spontanläkning förekommer alltså inte. I mottagandet av ensamkommande barn måste barnets psykiska hälsa bedömas för att posttraumatiska reaktioner ska kunna identifieras. Det måste även finnas möjlighet att remittera barnet till behandling. Vårdkedjan får inte som idag bortse från barnets behov av vård för att det saknas kunskap, för att barnet är asylsökande eller för att tidpunkten inte anses vara lämplig. Rädda Barnens erfarenhet är att barn som inte får traumabehandling i Sverige inte kommer att få det i något annat land om asylansökan avslås. Traumabehandling kan inte vänta. Tiden försvårar läkningen i motsats till andra sår. Traumatiserade barn är ofta vaksamma och försiktiga i kontakten med andra. De gör sig små och osynliga, i hopp om att undkomma nytt våld. De undviker många situationer och allt främmande och okänt väcker ny oro och ångest. Långt ifrån alla barn reagerar passivt efter trauman. Lika många barn är aggressiva och kastas runt i konflikter de inte kan förhindra eller se sin del av. De markerar avstånd till vuxna och jämnåriga och rensar bort all vänskap och förståelse med ilska och hat, som kan dölja sorg eller skuldkänslor. Andra barn slåss mot en passivitet som andra har försatt dem i med våld. I sin skrämmande framfart väcker de rädsla hos andra barn. Rädslan triggar igång ilska, som uttrycks i explosivt våld mot den rädde kamraten eller andra som råkar stå i vägen. Passiva försvarslösa barn passar mycket dåligt ihop med aggressiva och ledsna slagskämpar. Traumatisering är en faktor att räkna med i mötet med flyktingbarn. Barn från krigsområden har med stor sannolikhet sett och utsatts för upprepat våld, som syns i deras beteenden. Om vi inte frågar barnet i samband med introduktionen, kan vi inte veta. Vetskapen är viktig för anpassningen av boendet och omsorgen efter barnets behov. Samtidigt behöver barnet självt förstå sina kaotiska känslor. 14 På flykt på egen hand

15 Asylprocessen Utöver bördan barnen bär med sig försvåras läkningen av asylprocessens ovisshet. Det är svårt att förbereda sig inför den kris ovissheten kan leda till och krisen är svår att hantera när den inträffar. Barn känner sig hjälplösa när de inte kan fatta egna beslut och inte förstår. Det är en omöjlig livssituation att leva i väntan utan datum för det slutgiltiga beskedet. Anspänningen ökar med väntan på beslut och dränerar individerna på psykiska krafter. Barn som känner uppenbar fara för sitt liv om de återvänder till hemlandet har det svårast. I förtvivlan över att aldrig befrias från ångesten begår de desperata och självdestruktiva handlingar. I dystra stunder kan barn vara rädda för att de ska kasta sig framför bussen på vägen hem, av okontrollerbar förtvivlan. Rädda Barnens erfarenhet är att flertalet ungdomar och barn i skolåldern har sådana tankar någon gång under asylprocessen. När de får avslag på sin ansökan ökar risken för självskadebeteende och suicidtankar. I mitten av 2000-talet insjuknade många asylsökande barn i depressiv devitalisering, eller apati som deras tillstånd kallades. Bakgrunden till deras livshotande hälsotillstånd var uppgivenhet, hopplöshet över att inte kunna se sin framtid, att inte kunna befria sig från lång utdragen stress efter våld, övergrepp och oviss väntan. Flera av dessa barn hade försökt ta sina liv innan de insjuknade. Känslan av uppgivenhet och förtvivlan är påtaglig när barn berättar om sin livssituation, och vi inte kan göra något för att hjälpa dem. Maktlösheten drabbar alla som möter barnen i sin vardag. Risken är att vi undviker att lyssna för att skydda oss mot egna känslor. I vår inre konflikt inför att inte kunna hjälpa dem som ber om hjälp är det viktigt att vi är tydliga, inför oss själva och barnet, om våra möjligheter och begränsningar. Vi måste tydliggöra våra roller som lärare, kurator, rektor eller skolsköterska och inte svika barnet i de rollerna. Ett barn i kris behöver omges av stabila förutsägbara vuxna. Personal i kommunernas gruppboenden kan ha fått instruktioner om att inte blanda sig i barnets asylutredning. Gode mannen bär ansvaret att tillvarata barnets rättigheter i migrationsprocessen. Det är gott nog, men det räcker inte då barns oro över asylprocessen bubblar fram i alla sammanhang. Barn måste kunna vända sig till de vuxna de känner mest tillit till för att ställa frågor och få svar. De som möter barnen dagligen måste kunna hantera deras oro och ångest. Därför måste personalen ha kännedom om asylprocessens olika delar och i samarbete med gode mannen kunna svara på frågor om hur den går till och vilka rättigheter barnet har. Det betyder inte att personalen ska påverka eller förhindra Migrationsverkets arbete och beslut. På flykt på egen hand 15

16 16 På flykt på egen hand

17 Kommunernas mottagande I flera år har det förts diskussioner om Sveriges omhändertagande av ensamkommande flyktingbarn. Kommunala gruppboenden initierades 2005 efter många år av kritik mot Migrationsverket som fram till dess ansvarade för boendet. Kritiken handlade främst om att Migrationsverket både ansvarade för asylutredningen och efterforskningen efter anhöriga, och för boendet och det dagliga omhändertagandet. Ungdomarna berättade att de inte kände sig trygga och inte vågade lita på personalen. Kommunernas socialtjänster har kompetensen att bedöma barns behov och erbjuda omsorg och boende till barn utan vårdnadshavare och debatten drev fram ett kommunalt ansvar för vård och boende. Förändringen har väckt nya frågor och det kommunala övertagandet har inte gått så smidigt som det var tänkt. Under 10 år har Sverige tagit emot nästan ensamkommande barn. En fjärdedel av barnen har med sig uppgifter om anhöriga som kan erbjuda dem bostad. Det kan vara ett äldre syskon, en moster, eller pappas kusin. En del av dessa anhöriga har barnet aldrig träffat, eller bara sett när de var så små att de inte har några minnen från mötet. Övriga barn och ungdomar tas emot i ankomstkommuner, ordnar mottagande, tillfälligt boende och så snart som möjligt flyttar barnet till en anvisningskommun. Där ska barnet erbjudas boende och omsorg och helst förberedas för att integreras efter eventuellt uppehållstillstånd. Under lång tid fungerade endast fyra kommuner som ankomstkommuner; Solna, Sigtuna, Mölndal och Malmö. I takt med att de ensamkommande barnen blivit fler har situationen för ankomstkommunerna blivit omöjlig. Efter vädjanden och politisk påtryckning har fler anslutit sig, och idag finns nio ankomstkommuner i landet. Det räcker inte. Stora grupper av barn fastnar i ankomstkommunerna. Mottagande, utredning och planering efter varje enskilt barns behov fungerar inte. Det är svårt att mobilisera solidaritet och engagemang för barnen, främst på grund av föreställningen om att barnen har så stora behov att kommunens resurser inte räcker till. Idag saknar 800 barn och ungdomar kommunplacering. De börjar sin tid i Sverige med väntan på ännu en förflyttning. Under tiden bygger de trygghet till barn i samma situation som de snart ska lämna. Ytterligare uppbrott ökar riskerna för att skada barnets anknytning och tillit till vuxna och fördjupar negativa effekter av uppbrott från föräldrar och hemlandet. Gruppboende De kommuner som tar emot barnen erbjuder placering i gruppboende för barn och ungdomar i samma situation. I gruppboendet blandas barn med olika språk, kultur och bakgrund som har förlusten av föräldrarnas skydd gemensamt. De har På flykt på egen hand 17

18 alla upplevt uppbrott och separationer och är sköra, märkta av flykten, vilsna och misstänksamma i tillvaron. Barn sörjer förlusten av kompisarna och den bräckliga trygghet de byggt upp i boendet i ankomstkommunen. Formerna för mottagande är likartade i olika gruppboenden. Bräcklig planering och bristande kunskap om barnens behov har skapat problem som kopieras av andra kommuner som omedvetet begår samma misstag. Mest anmärkningsvärt är att barnen inte utreds innan de placeras i grupphem. Som förklaring anges att ankomstkommunen eller Migrationsverket ska utreda barnen. Socialtjänsten integreras inte i mottagandet. Asylsökande barn behandlas inte som andra barn i kommunen, och det råder osäkerhet om vem som ska se till barnens behov av boende, vård och särskild omsorg. Det är hög tid att kommunerna börjar räkna med ensamkommande barn i socialtjänst, skolor och sjukvård och inser att ingen annan bär ansvaret. Barn i släkthem och familjehem Karen började må allt sämre. Ibland kom hon inte till våra samtal och hörde inte av sig. I vissa stunder talade hon om sig själv som meningslös och att hon inte ville leva. Hon beskrev hur tanken låste sig när hon väntade på bussen. Hon stirrade på vägen och kände sig dragen till den. Karen uttryckte suicidtankar och rädsla för vart tankarna skulle leda henne. Det tog lång tid för henne att berätta om vad som förändrade hennes sinne. Problemet var att hon kände sig dåligt behandlad av sina släktingar. Hon som längtat så mycket efter att få vara med sin familj och känt att återföreningen skulle förändra hennes liv till det bättre. Nu var hon istället kontrollerad och behandlades som en hemhjälp. Fick inte sitta med vid bordet, men skulle servera familjen och vännerna. Hon skulle vara tyst när männen pratade. Karen var chockad och rädd. Så hade det aldrig varit i hennes hem och hon förstod inte vad som orsakat förändringen. Karen protesterade, men det blev bara värre. Hon fick inte klä sig som hon ville och skulle komma hem direkt efter skolan. När släktingen slog henne för andra gången rymde hon. Efter en tid av lättnad kom sorgen och besvikelsen. Varför blev det så här? Kvar fanns rädslan för att mötas spontant på gatan. Förut var hotet instängt i hemmet nu fanns det överallt. Karen bodde i ett släkthem dit hon fördes direkt efter att ha landat på flygplatsen. Liksom andra barn i släkt- eller familjehem var hon mindre synlig än barn i grupphem. Barn i släkthem förväntas vara omhändertagna och trygga i sitt boende och därför dröjer socialtjänsten med att utreda hemmet och barnets behov, eller gör en förenklad utredning. Men barnet kan känna sig isolerat om relationerna inte fungerar. Rädsla för att förvärra situationen kan hindra barnet från att berätta om hur det mår. Om en vuxen i släktfamiljen även utses som god man är barnet 18 På flykt på egen hand

19 omringat och kan inte ta hjälp utanför familjen. Det finns berättelser från barn som rädda och tystade inte kunnat ta sig ur sin familj förrän de uppnått myndighetsåldern. En flicka berättade hur hon i många år bodde hos mamma, som var sträng, orättvis och slog henne. Uppgiven och arg lyckades flickan anmäla sin mamma som visade sig vara hennes halvsyster. Anledningen till att systern var så hård vet vi inte, men det framgår av historien att hon inte var glad över sitt stora ansvar och tvingad att behålla hemligheten för att skydda flickan. Berättelsen om flickan fick ett lyckligt slut när hon äntligen fick återförenas med en kärleksfull, biologisk och efterlängtad mamma. Det är en ansvarsfull uppgift att ansvara för andras barn och det kan bli konfliktfyllt om ansvaret inte är genomtänkt och bygger på frivillighet. Ett släkthem kan vara ett äldre syskon till barnet, en farbror, moster, eller avlägsen kusin. Mottagandet kan bygga på vänskap och kärlek till barnets biologiska föräldrar, på förväntan, tvång från släkten, solidaritet mot landsmän eller ekonomiska avväganden. Släkthemmen saknar vanligtvis det stöd från kommunen som normalt ges till familjehemsföräldrar. Familjehemmen rekryteras och utreds av kommunens familjehemssekreterare, får utbildning och kan ingå i nätverk med andra familjer. Dessutom har familjen och barnet regelbunden kontakt med familjehemssekreteraren. Släkthemmen har inte samma förhållande till kommunen. Utredningen är inte lika omfattande som för familjehemmen, och uppföljningen är ofta sparsam. Kommunernas socialtjänst måste skärpa uppmärksamheten på flyktingbarnen, utreda deras behov av boende och omsorg och bedöma om släkthemmet kan uppfylla det. Det är en stor omställning för en familj att ta emot ett föräldralöst barn, oavsett om familjen är ett familjehem eller ett släkthem. Familjerna isoleras ofta, då stödet är obefintligt. Föräldrarna är ofta oförberedda på vilken inverkan asylutredningen får på vardagslivet. Dagligen ställs familjen inför svåra frågeställningar som: Vilka trauman barnet har varit med om och hur familjen ska förhålla sig till dem. Är det rätt att tala om dem eller bättre att låta det vara? Asylprocessen och vilken roll föräldrarna kan ta i den. Rädslan för avslag ger osäkerhet och oro som kan smitta av sig till hela familjen. Det känns smärtsamt att inte kunna hjälpa en ung människa som vädjar om hjälp för att slippa resa tillbaka till hemlandet. Om familjen är förberedd på att det kan bli avslag på asylansökan finns en viss känslomässig beredskap, även om det i stunden känns förfärligt och orättvist. Vardagsproblemen ökar i styrka med barnets ålder. Tonåringar markerar sitt oberoende och vill inte alltid följa familjens regler. Kompisars negativa inverkan väcker oro. Släkthemmet måste ta ställning till regler för tider och pengar, samarbete och respekt. Om konflikter uppstår kan familjehemmen På flykt på egen hand 19

20 känna sig osäkra på om de beror på kulturskillnader eller är normala för åldern och situationen. Flera nya samarbetspartners. Familjen ska samverka med den gode mannen, lärare, juridiska ombud, socialsekreterare och Migrationsverket i svåra och främmande frågeställningar. Karen kom efter en tid till ett familjehem. Hon erbjöds ett eget rum där hon vistades när hon var hemma. Ibland samtalade hon med kvinnan och de kom i stunder varandra nära. Ändå var det mycket Karen undrade över och kände sig rädd inför. Familjen hade en hund som gick in och ut i köket och en katt som smög på bänkar och bord. Hon var rädd för hundar sedan hon var liten. Där hon växte upp ansågs hundar farliga och smittförande. Katter hade hon aldrig sett och tyckte att katthår flög och blandade sig med maten på tallriken. I stunder av ensamhet var hon rädd för sonen som kom på besök ibland. Hon visste inte vad han hade för tankar om henne. Karen slutade äta hemma och höll sig borta när kvinnan i familjen var bortrest. Hemmet blev ett fängelse och Karen ville bort. Karens liv försvårades av att hon kom till ett svenskt familjehem. Hon kunde inte förmedla sin oro av rädsla för att inte bli förstådd och hade inget annat alternativt boende. Hon var för rädd för att leva ensam. Karen var svårt märkt av det liv hon levt innan hon kom till Sverige. Våldtäkten var början på en serie av våldsamma händelser som Karen var en del av eller bevittnade. När hon sedan kom i trygghet vaknade känslorna som tryckts undan och skapade konflikter inom henne och med omgivningen. Barn kan tolka omgivningen felaktigt, och hamna i nya farliga situationer för att de inte kan läsa av omgivningens signaler. Om släkthemmet eller familjehemmet inte känner till barnets bakgrund blir feltolkningarna fler. Familjer som modigt och solidariskt öppnar sina hem för barn som flytt på egen hand behöver kommunens fulla stöd för sin insats. Stödet kan vara regelbunden handledning, enskilt eller i grupp med andra familjer. De måste erbjudas utbildning om migrationsfrågor och ansvarsfördelningen mellan familjen, kommunen och den gode mannen. De behöver få diskutera trauma och sorgereaktioner hos barn och ungdomar och få vägledning i vårdfrågor. Alla vuxna med relation till barnet behöver få diskutera med andra för att öka tryggheten i rollen som extraförälder. Reflekterande samtal i grupper kan vara en öppning för såväl familjerna som för familjehemssekreterare som ofta är lika vilsna i flyktingfrågor som de mottagande familjerna. 20 På flykt på egen hand

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper.

Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper. Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Att möta de ensamkommande barnen

Att möta de ensamkommande barnen Att möta de ensamkommande barnen Vi skrattar och pratar, men här inne (pekar på sitt hjärta) känns det som om man vill dö (16-årig pojke från Afghanistan) Monica Brendler-Lindqvist Rädda Barnen kämpar

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Nu känner jag mig som en del av världen

Nu känner jag mig som en del av världen Nu känner jag mig som en del av världen En studie om ungas liv idag och deras erfarenheter av att tidigare ha levt gömda Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Karin Andersson & Johanna Korol Handledare:

Läs mer

Vägen ut från familjevåld

Vägen ut från familjevåld Vägen ut från familjevåld Information för hedersvåldsutsatta kvinnor och flickor Boken innehåller fakta om våld i nära relationer, om hedersrelaterat våld och om kvinnors rättigheter i det svenska samhället.

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning 1 Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Jessica Pettersson Inom förskolan förekommer begreppet barn som far illa men vad innebär det? Syftet med denna studie var att

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning

Unga som har sex mot ersättning Unga som har sex mot ersättning En kunskapsöversikt till stöd och hjälp Linda Jonsson och Caroline Engvall Socialsekreterare, fältassistenter och kuratorer på ungdomsmottagningar och många fler möter

Läs mer

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter STÖDMATERIAL Unga med skyddade personuppgifter Unga med skyddade personuppgifter Om du har fler frågor om unga med skyddade personuppgifter är du välkommen att kontakta Skolverket. I vissa fall kan vi

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Förskolans roll i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp

Förskolans roll i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp Förskolans roll i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp Birgitta Eriksson Examensarbete 10 poäng VT 05 Examensarbete på lärarprogrammet 140 p Institutionen för Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik

Läs mer

I mötet med en våldsutsatt person... 1

I mötet med en våldsutsatt person... 1 I mötet med en våldsutsatt person... 1 Att möta en våldsutsatt flicka/kvinna första gången... 3 Handlingsplan och samarbete med andra aktörer... 4 Att möta människor i en krissituation... 4 Vilken hjälp

Läs mer

ATT SLÄPPA TAGET OM DEN ANDRE

ATT SLÄPPA TAGET OM DEN ANDRE ATT SLÄPPA TAGET OM DEN ANDRE OCH ATT GREPPA TAG OM SIG SJÄLV U tv ärdering av Uppla n d s Väsby ko mmuns anhö r igprogram M aria Wiberg 0 06 Författar en k an nå s på A ddict u s mottagningen, Va llentuna

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer