Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum"

Transkript

1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande Stig Axelsson (S) 2:e vice ordförande Alf Carlsnäs (KD) Ann-Carin Jonsson (M) Lars Johansson (C) Siv Nilsson (M) tj. ersättare Ingela Mejenqvist-Heikkilä (S) tj. ersättare Övriga deltagande Arne Annerhult kultur- och fritidschef Utses att justera Justeringens plats Lars Johansson Fritidskontoret Underskrifter... Sekreterare Arne Annerhult Paragrafer 1-7 Ordförande... Rolf Davidsson Justerande... Lars Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kultur- och fritidsnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Fritidskontoret Underskrift... Ewa Johansson

2 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens au Kuf 1 Au 1 Information om verksamheten. - Rekrytering av kultursekreterare pågår. Sista ansökningsdag är 20 januari. - Danskurser arrangeras på biblioteket även denna vår tals utställning pågår med början v3. - Utställning om vapengravyr sker fr o m 16 februari. - Konstutställning under april månad. - 4 föreställningar i teaterföreningens regi är bokade under våren. - Konsert med Maria Boberg och Stefan Kardebratt arrangeras den 29 mars i Missionskyrkan. - Nya lånediskar är installerade i Hillerstorp och Åsenhöga. - Simhallen öppnar åter den 20 januari och invigning sker den 7 februari. - Tjänsten som kultursekreterare är nu tillsatt. Tillträde sker 1 maj Nyöppnandet av simhallen lockade många besökare. Ca 1500 besök första veckan.

3 Kultur- och fritidsnämnden Kuf 2 Delegationsbeslut Följande delegationsbeslut har fattats med stöd av kultur- och fritidsnämndens bemyndigande. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har beslutat: 2 att Rolf Davidsson, Reine Engvall, Stig Axelsson, samt Arne Annerhult får deltaga på utvecklingsdagar inom fritidssektorn i Malmö/Landskrona april 2009, enligt Au Kultur- och fritidschef har beslutat: 1 att utbetala startbidrag till Lokalavdelning Kinesiska Riksförbundet med 500:-

4 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens au Kuf 3 Au Brahefestivalen 2009 i Gnosjö kommun. Smålands musik och teater, SMOT, har under hösten 2008 kontaktat kommunledningen och framfört förslaget att förlägga 2009 års Brahefestival till Gnosjö kommun. För att evenemanget skall kunna genomföras krävs en egeninsats på minst 50 tkr från värdkommunen. Härutöver tillkommer pengar från regionförbund, landstinget, Smålands musik och teater samt flera andra aktörer vilket sammanlagt ger ett omfattande program med både amatörer och professionella aktörer under fem höstdagar. Genomförandet av festivalen bygger på en aktiv medverkan av kultur- och fritidsnämnd samt föreningsliv i kommunen. Festivalen genomfördes senast i Vetlanda kommun under 2008 och var då en stor succé. Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått information om festivalen och dess upplägg av representanter för SMOT vid sitt sammanträde , och vid informationen deltog även representanter för kultur- och fritidsförvaltningen samt kultur- och fritidsnämnden. Vid efterföljande diskussion om hur den kommunala egenfinansieringen förordades att pengarna skall tas från de s k konstpengarna som kommunen erhöll vid försäljning av tavlor. Ett större beslut om hur dessa pengar skall användas skall tas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i januari, men beslutet om kommunen önskar stå som värd för Brahefestivalen 2009 kan inte avvaktas till dess utan måste tas innan året är slut. Kommunstyrelsen beslutade : att tacka ja till erbjudandet om att förlägga 2009 års Brahefestival till Gnosjö kommun, under förutsättning av att även kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom detta, att i så fall ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att tillsammans med SMOT planera och genomföra festivalen, att finansiera Gnosjö kommuns egeninsats 50 tkr genom användande av de pengar som kommunen erhållit genom konstförsäljning 2007, samt att kultur- och fritidsnämnden finansierar sina eventuella vikariekostnader under augusti september inom befintlig ram.

5 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens au Kuf 3 Au Brahefestivalen 2009 i Gnosjö kommun (fortsättning). Kultur- och fritidsnämnden har nu att ta ställning till projektets genomförande under Under ärendets handläggning har områdeschef Per-Anders Larsson åtagit sig att vara kultur- och fritidsnämndens kontaktperson, under förutsättning att viss avlastning sker från hans tjänst som områdeschef, speciellt under månaderna augusti och september. Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden: Kultur och fritidsnämnden beslutar att aktivt medverka i Brahefestivalen i Gnosjö under 2009, med områdeschef Per-Anders Larsson som KUF:s kontaktperson, samt att täcka eventuella merkostnader för vikarie för Per-Anders Larsson inom KUF:s befintliga ram. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen SMOT

6 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens au Kuf 4 Au HG-69 ansökan om bidrag riktat mot flickor. HG-69 anhåller genom skrivelse, daterad , om ett bidrag på 5.000:- avsett för ett flicklags deltagande i Nissan Cup i Halmstad den 5 januari Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden: Kultur och fritidsnämnden beslutar att bevilja HG-69 ett bidrag på 2.500:- avsett att täcka kostnader för deltagande i Nissan Cup i Halmstad. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. HG-69

7 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens au Kuf 5 Au Badstatistik 2008 Föreståndare Björn Thorsson har sammanställt badstatistik med kommentarer gällande Handlingarna lämnas till sammanträdet. Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden: Kultur och fritidsnämnden beslutar att med ett godkännande lägga rapporten till handlingarna. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Björn Thorsson

8 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens au Kuf 6 Au Byte av bryggor. I 2009-års investeringsbudget finns avsatt medel för byte av badbryggor. Förvaltningens avsikt är att bryggorna vid Välornas badplats ska bytas ut innan badsäsongen De gamla, överblivna bryggorna bör då samtidigt avyttras. Fiskeklubben Fenan, som ansvarar för fisket i Marieströms Damm, samt för båtbryggorna i Hären, har stort behov av bryggor och har muntligt meddelat att de skulle kunna ta emot samtliga överblivna bryggor för placering dels i Marieströms Damm samt i Hären som båtbryggor. Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden: Kultur och fritidsnämnden beslutar att skänka samtliga befintliga, begagnade bryggor vid Välorna till Fiskeklubben Fenan, avsett till båtbryggor i Hären, samt fiskebryggor i Marieströms Damm. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Fiskeklubben Fenan

9 Kultur- och fritidsnämnden Kuf 7 Meddelanden - Kommunfullmäktige Justering av 2009 ramar. - Kommunfullmäktige Taxor Kommunfullmäktige Grafisk profil för Gnosjö kommun. - Kommunstyrelsen Ansökan om drogförebyggande insatser. - Socialförvaltningen, Kommunala Pensionärsrådet Protokoll. PUO

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande

Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande 2015-02-16 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15 ande Björn Andreasson (M), Ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-01-12 Sid 1(23 ) Instans Socialutskottet Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Björn

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Plats och tid Beslutande 18 feb kl 19.00 20.00 Kommunalhuset rum Bergaholm Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Tj ej vid

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14 Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Ändrat öppethållande Arena Skövde upplevelsebad... 5 Verksamhetsplan 2012-2014... 6 Medborgarförslag

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Mats Martinsson, tf förvaltningschef IFO Moa Blom, nämndsekreterare Hans Österman, avdelningschef barn, familj & vuxna

Mats Martinsson, tf förvaltningschef IFO Moa Blom, nämndsekreterare Hans Österman, avdelningschef barn, familj & vuxna 2014-04-15 1(18) Plats och tid Oden, Parkg 6, Alvesta 15 april 2014 Justerade paragrafer 13 ande Jimmy Hammarström (AA), ordf. Siv Wittengård (M) Allan Hellberg (M) Kauko Antbacke (KD) Stig Jakobsson (FP)

Läs mer

Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD)

Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Sammanträdesdatum 1 (13) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-15.30 Beslutande Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Övriga deltagande Laszlo Palfi, HR-chef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur & Fritid tfn 0140-681 00 TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-30 Sida 1(25) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, kl. 13.30-17.25 Bengt E Carlsson, (S) Matiida

Läs mer

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/ 1 (15) Plats och Tid Sjöliden 2013-02-12 kl 1830 Beslutande Lars Bryntesson Ordförande Birgitta Schöllin V ordförande Christoffer Nathanson Jenny Danielsson Gustaf Nordquist Britt-Marie Skoglund Kjell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda bibliotek, sammanträdesrum 3, den 19 april 2011, kl. 15.30 16.50 Beslutande Övriga deltagande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer