Var god ange systemets identitetskod här

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Var god ange systemets identitetskod här"

Transkript

1 Bruksanvisning ProMinent klordioxidsystem Bello Zon typ CDVb Del 1 CDVb Var god ange systemets identitetskod här För säker och korrekt användning av systemet Bello Zon krävs del 1 och 2 av bruksanvisningen. De är endast giltiga om de används tillsammans. Var god läs alla bruksanvisningar först. Spara dem i informationssyfte. Garantin blir ogiltig om skador uppstår på grund av fel som gjorts under installationen. Artikelnr ProMinent Dosiertechnik GmbH Heidelberg Germany BA BEZ /04 GB

2 Information om utgivningen Information om utgivningen Bruksanvisning Bello Zon typ CDVb, del 1 ProMinent Dosiertechnik GmbH, 2003 ProMinent Dosiertechnik GmbH Im Schuhmachergewann Heidelberg Tyskland Tfn: Fax: Med reservation för ändringar Tryckt i Tyskland Sida

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 1 Lagring och transport Krav på installationsplatsen Montering Installation Hydraulisk installation Bypassledning Säkerhetsanordningar till bypassledningen Flödesgenerator till bypassledningen Doserpunkt Mixer Spolanordning Suglans/suggarnityr Vattenförsörjning suganordning Nyttig information när det gäller kemikalieförsörjningen Elektriska installationer...13 Tillägg

4 Allmänna användarinstruktioner För säker och korrekt användning av Bello Zon -systemet krävs del 1 och 2 av bruksanvisningarna. De är endast giltiga om de används tillsammans. Var god läs alla bruksanvisningar först. Spara dem i informationssyfte. Garantin blir ogiltig om skador uppstår på grund av fel som gjorts under installationen. s Allmänna användarinstruktioner Var god läs följande användarinstruktioner. Om du känner till dessa instruktioner kommer du att få mer nytta av bruksanvisningarna. I texten framhävs i synnerhet följande: listor arbetsföreskrifter Instruktioner för arbetsrutiner: ANMÄRKNING Anmärkningar skall underlätta arbetet. Säkerhetsanvisningar är markerade med piktogram: Anger en potentiellt farlig situation. Om du inte undviker detta kan du riskera livet eller ådra dig allvarliga personskador. FÖRSIKTIGHET Anger en potentiellt farlig situation. Om du inte undviker detta kan du ådra dig måttliga eller mindre kroppskador eller orsaka materiella skador. VIKTIGT Anger en potentiellt farlig eller skadlig situation. Om du inte undviker detta kan följden bli att din egendom skadas. Information till operatören Innehåller information och citat från de allmänna riktlinjerna för operatörens ansvarsområde. Dessa riktlinjer befriar inte på något sätt operatören från sitt ansvar utan de fungerar endast som en påminnelse om vissa problem eller gör operatören medveten om dessa. Dessa riktlinjer gör inte anspråk på att vara fullständiga, vara giltiga för alla länder och alla typer av tillämpningar eller att vara helt uppdaterade. Maskinvarans och programvarans versionsnummer visas på styrenhetens display. Maskinvaruversionen visas före snedstrecket och programvaran visas efter, t.ex. 02/3.13). Om du reklamerar Bello Zon -systemet eller gör tillägg till det ber vi dig att alltid ange versionsnummer och identitetskod. Sida

5 Lagring och transport/krav på installationsplatsen 1 Lagring och transport Bello Zon CDV klordioxidutrustning levereras alltid i ett träemballage. Innan klordioxidsystemet lagras eller transporteras måste det alltid tömmas. Miljövillkor för förvaring och transport: Temperatur: -10 C till +40 C Fuktighet: < 92 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande Diverse: skyddas mot solljus Utöver identitetskodalternativen omfattar leveransen även följande: en spolanordning (se avsnitt 4.1.6) en luftningsventil för huvudvattenledningen eller bypassledningen tillbehörs- och reservdelssatserna (monteringsmaterial och PG-gängade kontaktdon) etiketter till suglansar/sugenhetssatser varningsetiketter (se avsnitt 3) De levererade objektens vikt (utan emballage) Bypassutformning/systemtyp CDV CDV 120 CDV 220 CDV 600 CDV 2000 Bypass utan förmixning och utan bypassövervakning kg Bypass med förmixning och utan bypassövervakning kg 20 21,2 57, ,5 Bypass utan förmixning och med bypassövervakning kg 19 20,2 56, Bypass med förmixning och med bypassövervakning kg 21 22,2 58, ,5 Bypass med förmixning och med bypassövervakning med bypasspump av rostfritt stål kg 41,3 42,5 79,2 94,3 172,3 Bypasspump kg 18,5 18,5 18,5 24,5 30 Väggfäste bypasspump kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2 Krav på installationsplatsen Var god följ nationella och lokala bestämmelser. Systemoperatören är ansvarig för att dessa bestämmelser följs. Krav på installationsplatsen: Klordioxidsystemet får inte installeras utomhus. Klordioxidsystemet måste vara skyddat så att obehöriga inte kommer åt det. Klordioxidsystemet måste vara placerat så att det är skyddat mot solen, mot frost och så att det är väl ventilerat. Om rumstemperaturen är under 10 C måste uppvärmd inklädnad användas om möjligt. Det måste gå att komma åt systemet utan hinder vid leverans av komponentbehållare till systemet. Det måste finnas en utrymningsväg. Det måste finnas en jämn, vertikal vägg för installationen av Bello Zon -systemet. Det måste finnas en vattenkran. Det måste finnas ett avloppsrör. Det krävs en nätanslutning.

6 Krav på installationsplatsen Information till operatören Nedan listas några punkter när det gäller dessa bestämmelser som är tillämpliga i Tyskland: föreskriften om olycksförebyggande åtgärder Klorering av vatten, föreskrift 8.15, april 1979 (håller på att revideras) Doseringssystem för klordioxid, DVGW informationsblad W 624, DVGW registrerad förening, Eschborn, 10/1996 Klordioxid i vattenbehandling, DVGW arbetsblad W 224, DVGW inregistrerad förening, Eschborn, 04/1986, ISSN direktiven för skydd av obehandlat vatten mot föroreningar ( 19 Vattenskyddslagen - WHG, version ) föreskriften om farliga ämnen, i synnerhet 17 (Allmän skyddsplikt) och 20 (bruksanvisning se även föreskriften om olycksförebyggande åtgärder 9). Enligt dessa föreskrifter krävs följande: a)installationsplatsen måste vara frostskyddad och det måste gå att låsa rummet. Det måste finnas ett ventilationssystem (anmärkning: Rumstemperaturen får inte sjunka under 0 C för att bildningen av klordioxid inte skall bli för långsam.). b)platsen får inte vara ett arbetsrum där det alltid finns människor. Undantag är: systemet är nödvändigt för den process som äger rum där endast de mängder av kemikalier som krävs för arbetsprocessen finns i lokalen systemet och kemikalierna är skyddade så att inte obehöriga kommer åt dem c)rummet måste vara avskilt från andra rum med en brandhärdig skiljevägg (risk för spontan förbränning av torkad natriumkloritlösning, NaClO 2 ). Med följande undantag: endast utspädd natriumkloritlösning används (7,5 %) det finns endast små mängder av natriumkloritlösning i utrustningen kemikalierna förvaras i kar. d)för att ta bort utspillda kemikalier på ett säkert sätt måste det finnas en huvudvattenförsörjning med en vattenkran och ett avlopp i installationsrummet. Utspillda kemikalier måste tvättas bort omedelbart med vatten. Kemikalier får aldrig komma i kontakt med varandra. e)det måste finnas en utrymningsväg. f) Installationsrummet måste vara markerat som ett sådant. (anmärkning: se avsnitt 3 Installation ) g) Mobila klordioxidsystem får inte installeras i låsta rum om de har ett tillräckligt skydd som hindrar obehöriga personer att komma åt dem. h)klordioxidsystemet får inte installeras utomhus. Sida

7 Montering 3 Montering VIKTIGT Det måste vara enkelt att komma åt systemet för underhåll och service. Den tillbehörssats som levereras tillsammans med utrustningen innehåller de skruvar som krävs (tillbehörssats = påse med PG gängade kontaktdon etc.) Bello Zon -systemet skall fästas på en lämplig, jämn och vertikal vägg så nära doserpunkten som möjligt (för mätspecifikationsblad, se Tillägg) Den installerade utrustningens höjd skall vara sådan att: LCD-displayen på styrenheten kan läsas utan problem. det finns tillräckligt med utrymme för komponentbehållarna under fästet. vätskenivån i de fulla komponentbehållarna är under doseringspumparna (se mätspecifikationsbladen för behållarnas höjd för Bello Zon -komponenter). doseringspumparnas maximala sughöjd inte överskrids Maximal matningshöjd för doseringspumparna i m WG: CDVb ,8 2,2 2, efter monteringen skall fastsättningsdelarna av metall smörjas med vaselin för att skydda mot korrosion Varningsskyltar skall sättas upp vid tillträdespunkten till klordioxidsystemet och kemikalielagren eller andra platser beroende på de nationella bestämmelserna (varningsskyltar ingår i leveransen i enlighet med de tyska bestämmelserna): Dessa två skyltar skall placeras tillsammans vid ingången till rum där Bello Zon klordioxidsystem är installerade: Fig. 1: Fastsättning av fäste CDV Klordioxidsystem Ingång endast för behöriga personer 1 Plugg 2 Skruv 3 Fäste 4 Bricka (plast) 5 Bricka 6 Sexkantsmutter 7 Skyddskåpa Dessa två skyltar måste placeras tillsammans vid ingångarna till rum där kloritkomponenten lagras eller används: Natriumklorit NaClO , ,5 3 Sätt upp denna skylt i rum där natriumklorit hanteras: Detta är lagrings- och dekanteringsområden för de kemikalietankar som är anslutna till Bello Zon systemen. Behållare och utrustning skall inte bytas ut mot varandra 10 1 Natriumklorit + syra = mycket giftig klordioxidgas MYCKET FARLIG Fig. 2: Fastsättning av fäste CDV

8 Installation 4 Installation VIKTIGT Var god följ nationella och lokala bestämmelser Hydraulisk installation Använd endast PVC-rör till bypassledningen. Klordioxid är väldigt skadligt för andra material. Risk för sprickbildning. Giftiga klordioxidångor kan komma ut. Använd endast PVC-rör med PN 16 (bar) till bypassledningen. Bello Zon -systemets bypassledning får inte utsättas för undertryck. Detta kan leda till en okontrollerad tömning av kemikalier. Kraftigt undertryck och samtidig bildning av gas-/vattenblandningsfaser kan leda till utsläpp av klordioxidgas. Under ogynnsamma omständigheter kan den kritiska gaskoncentrationen på 300 g/m 3 överskridas vilket kan leda till en explosion i bypassledningen. Följande komponenter skall oundvikligen installeras hydrauliskt: Bypassledning Flödesgeneratorenhet för bypassledningen Doserpunkt Mixer (i förekommande fall) Spolanordning Suglansar/sugenheter Suganordning för vattenförsörjning Fig. 3 1 Kontakt vattenmätare (frekvens eller analog signal) 2 Huvudvattenledning 3 Bypassledning 4 Bypasspump 5 Vattenanslutning för sugning 6 Tömningsventil 7 Avluftningsventil reaktorhus 8 Spolanordningar 9 Doseringspunkt (fläns och vattentätt rör) 10 Hålltank 11 Provvattenledning 12 Provtagningspunkt klordioxid (t.ex. D1C och CLE) 13 Bello Zon syra i säkerhetskärl 14 Bello Zon klorit i säkerhetskärl Sida

9 Installation Bypassledning Bypassledningen matas antingen från huvudvattenledningen eller också matas den separat. Syftet med bypassledningen är att späda ut klordioxidkoncentrationen i klordioxidlösningen från reaktorn från ungefär 20 g/l (= ppm) till ungefär 0,1-0,2 g/l (= ppm) och att transportera denna lösning till Doserpunkten. Använd endast PVC-rör till bypassledningen. Klordioxid skadar andra material allvarligt. Risk för sprickbildning. Giftiga klordioxidångor kan komma ut. Använd endast PVC-rör med PN 16 (bar) till bypassledningen. Det högsta tillåtna drifttrycket i systemet på 8 bar får inte överskridas. Det får inte förekommanågra trycksprång. Kontrollera att bypassledningens alla gängade kopplingsdetaljer är korrekt påskruvade på fästet. En del gängade kopplingsdetaljer tas bort i fabriken inför transporten. Det får inte finnas några smutspartiklar i bypassvattnet. De kan blockera en flödesmätare eller en senare installerad blandare Säkerhetsanordningar till bypassledningen Bypassledningen måste installeras så att undertryck aldrig kan uppstå när systemet är deaktiverat eller defekt. Reaktorn kan explodera om klordioxidlösningen i reaktorn utsätts för undertryck. Flödet i bypassledningen måste övervakas så att doseringen kan stängas av om det inte finns något vattenflöde. I regel övervakas bypassflödet med hjälp av flödesmätaren i Bello Zon -systemet och styrenheten. För CDV-system utan bypassövervakning måste operatören säkerställa att det alltid är ett tillräckligt flöde genom bypassledningen under doseringen av klordioxid. Annars kan en oacceptabelt hög koncentration av klordioxid byggas upp i bypassledningen. Om bypassledningen inte är helt fylld med vatten kan en kritisk gasfas bildas och leda till en explosion i bypassledningen. Använd exempelvis en flödesmätare med minimikontakt. Max drifttryck: 8 bar Typ Bypassledning Diameter (mm) CDVb 15 - CDVb 600 DN CDVb 2000 DN Det finns primärt en särskild risk för undertryck i följande fall: om flödesriktningen ändras i huvudvattenledningen (med stor diameter) (backventiler är aldrig 100 % vattentäta) huvudvattenledningen tappas av under Bello Zon -systemets Doserventil bypassledningen är väldigt lång, i synnerhet om den tappas av under, dvs. Bello Zon -systemets Doserventil är placerad under Doserpunkten (h = undertryck, se fig. 5). Beroende på tillämpning och förhållandena på installationsplatsen måste klordioxidsystemet ha en komplett uppsättning säkerhetsanordningar.

10 Installation Fig. 4 Installationsexempel 1: Doserventilen (6) till Bello Zon -systemet är placerat under Doserpunkten (9). 1 Kontakt vattenmätare (frekvens eller analog signal) 2 Huvudvattenledning 3 Bypassledning 4 Bypasspump 5 Vattenanslutning för avtappning 6 Insprutningsventil 7 Avluftningsventil reaktorhus 8 Spolanordningar 9 Insprutningspunkt (fläns och vattentätt rör) 10 Hålltank 11 Provvattenledning 12 Provtagningspunkt klordioxid (t.ex. D1C och CLE) 13 Bello Zon syra i säkerhetskärl 14 Bello Zon klorit i säkerhetskärl 15 Avluftningsventil 16 Backslagsventil Fig. 5 Installationsexempel 2: Doserventilen (6) till Bello Zon -systemet är placerad ovanför Doserpunkten (9): Det krävs en backslagsventil och en avlufningsventil på bypassledningen. Sida

11 Installation Vid minsta tveksamhet skall bypassledningen förses med en backslagsventil i slutet av ledningen, strax före Doserpunkten (öppningstryck > 1,5 bar) (se fig. 5, nr 16). Använd en konstruktion som inte påverkas av mottryck så att funktionen upprätthålls även med ökat mottryck. en avluftningsventil på bypassledningens högsta punkt (se fig. 5, nr 15 i leverans, art. nr: ) Flödesgenerator till bypassledningen För att generera flöde i bypassledningen kan följande installeras som ett alternativ: en flödesregulator i huvudvattenledningen (t.ex. slidventil, fjäderbelastad eller belastad backventil) en bypassvattenpump i bypassledningen före Bello Zon -systemet (bypasspumpen kan föreglas med hjälp av Bello Zon -systemets styrenhet). Vid installationen av en bypasspump är det lämpligt att en snedsätesventil monteras (art. nr ) vid Bello Zon -systemets mynning Indoseringspunkt Montera ett insticksrör vid Doserpunkten i huvudvattenledningen (för att minimera korrosionen): upp till nominell bredd DN 80 för huvudvattenledningen art. nr upp till nominell bredd DN 80 för huvudvattenledningen med kulventil art. nr från nominell bredd DN 100 för huvudvattenledningen art. nr från nominell bredd DN 100 för huvudvattenledningen med kulventil art. nr Fig. 6 På flaskrengöringsmaskiner matas bypassledningen normalt direkt tillbaka till kallvattenzontanken. En tömningsventil skall monteras på tankanslutningen: Tömningsventil art. nr Kallvattentankanslutning: 1" yttergänga, kopplingsmutter, rostfritt stål art. nr Insats art. nr Blandare Med undertryck i bypassledningen och samtidig bildning av gas-/vattenblandningsfaser kan det förekomma utsläpp av klordioxidgas. Under ogynnsamma omständigheter kan den kritiska gaskoncentrationen på 300 g/m 3 överskridas vilket kan leda till en explosion i blandaren. Blandarens utloppsrör måste därför placeras stigande upp till Doserpunkten (9) på det sätt som framgår av fig. 4. Om utloppsröret till Doserpunkten måste ha en fallande placering måste bildning av undertryck undvikas genom montering av en avluftningsventil (jfr. fig 5, nr 15).

12 Installation För cirkulationssystem finns det vanligtvis inget behov av en förblandare i bypassledningen. För alla flödessystem krävs det en förblandare ( i synnerhet om ingen tank är ansluten till huvudvattenledningen som hålltank). För att åstadkomma en homogen blandning skall en extra blandare monteras i huvudvattenledningen vid behov. Systemtyperna CDVb 15 till CDVb 120 kan förses med en förmonterad blandare på fästet (i enlighet med den relevanta identitetskodversionen) Spolanordning Spolanordningen, som också ingår i leveransen, måste monteras på bypassledningen efter Bello Zon -systemet för att möjliggöra tömning av reaktorn för underhållsarbeten (se fig. 7, 4 och 5). Fig. 7 Undantag: Spolanordningen behöver inte monteras om stora mängder klordioxidlösning kan doseras från reaktorn in i hela systemet utan att koncentrationen där ökar till oönskade nivåer Suglansar/sugenheter VIKTIGT använd endast tvåstegs suglansar. Använd endast lämpliga slangar och anslutningssatser. Se till att korrekta delar för syrasidan och kloritsidan används. Suglansarna skall inte placeras i komponentbehållarna i detta skede Justera längden på varje suglans (senare måste bottenventilen flyta strax ovanför bottnen i behållaren). Var god placera etiketterna syra och klorit (ingår i leveransen) på toppen av suglansarna eller uppsugningsrören (syra är röd och och till vänster och klorit är blå och till höger) så att de är tydligt synliga. Justera sugslangen så att de senare alltid är stigande och spänningsfria Dra kopplingsmuttern och låsringen över sugslangen (se fig. 8) Tryck slangens ända så långt det går över sockeln Fäst sockeln på pumpens insugningsventil Tryck på sugslangen på sockeln och dra åt kopplingsmuttern Dra snabbt i sugslangen och dra åt kopplingsmuttern igen. 1 Sugslang 2 Kopplingsmutter 3 Tryckring 4 Slangsockel 5 Insugningsventil pump Fig Suganordning för vattenförsörjning Av säkerhetsskäl sugs luften i reaktorlådan ut med hjälp av en suganordning (består av ejektor och magnetventil). Ledningen måste alltid leda vatten - även när systemet inte är i drift. Därför får bypassledningen inte användas. Ejektorn behöver en separat vattenförsörjning (vattentryck 1-6 bar, vattenkvalitet: dricksvatten, utan klordioxid och utan partiklar). För in ett PVC-rör DN 10 från vattenledningen till systemet för in ett PVC-rör från systemet till avtappningen (alltid fallande med ett fritt utlopp) Instruktioner för kemikalieförsörjningen Kemikaliebehållare anslutna direkt till Bello Zon -systemet Sida

13 Installation Påfyllningsnivåerna i kemikaliebehållarna får inte ligga över Bello Zon -systemet eller doserpunkten. Detta kan leda till en okontrollerad uttömning av kemikalier. Om det sedan är ett kraftigt undertryck och om gas-/vattenblandningsfaser samtidigt bildas kan det förekomma klordioxidgasutsläpp. Under ogynnsamma omständigheter kan den kritiska gaskoncentrationen på 300 g/m 3 överskridas vilket kan leda till en explosion i bypassledningen. Påfyllningsnivåerna i kemikaliebehållarna får inte vara placerade över Bello Zon - systemet eller Doserpunkten. Om detta inte följs kan kemikalier komma ut om det finns en läcka på doseringspumpens sugsida. De kemikaliebehållare som är anslutna direkt till Bello Zon -systemet får inte vara större än 1000 l. Om större mängder kemikalier behövs krävs det en tankpark som är hydrauliskt separerad och utjämningsbehållare (se nästa avsnitt) Tankpark Om stora mängder kemikalier används kan det vara nödvändigt att ha en tankpark. Var god följ de lokala bestämmelserna för tankparker (t.ex. i Tyskland WHG ( vattenskyddslagen)). Tankparken måste vara tydligt markerad (syra = röd, klorit = blå). Vid fyllning av tankparkerna är det nödvändigt att vara försiktig så att inte syra och klorit blandas. Om detta inte görs kan följden bli att en klordioxidfas omedelbart bidlas i den aktuella tanken och detta kan leda till en explosion. Kemikalier kan enklast identifieras med hjälp av lackmuspapper: syra ger färgen röd, klorit ger en blå färg på samma sätt som kemikalieidentifieringssystemet på Bello Zon - systemet. Olika anslutningssystem (adaptrar) för syra- och klorittankar är ingen garanti för komplett skydd. I detta avseendethar operatören ett särskilt ansvar eftersom konsekvenserna efter en olycka ökar med tankparkens storlek. Tankparken måste vara hydrauliskt separerad från Bello Zon -systemet med hjälp av en utjämningsbehållare annars kan följden bli en okontrollerad uttömning av kemikalier. En automatisk skalventil är en adekvat ersättning (nivåskillnader leder till skillnader i matningstrycket) och är inte praktiskt när det gäller korrosion. 4.2 Elektriska installationer Det måste gå att stänga av klordioxidsystemen med hjälp av en nödstoppbrytare. Denna nödstoppbrytare måste vara placerad på en lätt åtkomlig, säker plats nära dörren till klordioxidsystemets driftrum. Nödstoppbrytaren måste vara markerad som en sådan. Nödstoppbrytaren måste betjäna den elektriska försörjningsenhet till vilken systemet är anslutet utan att släppa igenom någon spänning. När Bello Zon -systemet är i drift måste ett tillräckligt flöde garanteras ibypassledningen. Annars kan en explosiv klordioxidfas uppstå i systemets komponenter. Det är bäst att övervaka flödet i bypassledningen med en flödesmätare med minimal kontakt, så att doseringen slås av om inget vatten rinner genom ledningen. VIKTIGT En skyddsanordning mot överbelastning och kortslutning måste installeras för Bello Zon -systemet. Till alla ytterligare kabelanslutningar skall endast flexibla kablar användas (kontakt vattenmätare, )

14 Installation Ledningar till styrenheten VIKTIGT Endast behörig personal får öppna styrenheten. Innan enheten öppnas måste du se till att det inte finns någon spänning i styrenheten eller att ingen spänning är ansluten till den. Installera t.ex. en reparationsströmbrytare som kan isoleras för detta ändamål. ANMÄRKNING Isolera överblivna strömbrytare som har tagits bort med blindpluggar från tillbehörssatsen. Öppna hus: ta bort de fyra plattskruvarna, lossa frontdelen och placera den i parkeringsläge (se fig. 9) Fig. 9 Ta bort urtagningar: Markera de urtagningar som krävs på undersidan av den bakre sektionen för (se fig. 10) nätkabeln nivåövervakaren andra möjliga alternativ (beroende på den aktiva koden) Fjärrkontroll analog kontakt Styrvariabel, (utgångsvärde kontakt eller analog CL02) Varning (signallampa) måste alltid installeras tillbehör Läckvarning, säkerhetskar syra/klorit Flottörströmbrytare syra Flottörströmbrytare klorit Fig. 10 Flödesmätarens frekvens är densamma som kontaktvattenmätares frekvens Bypasspump Siren (larm) Matarspänning eller fördelarhus Sida

15 Installation Ta bort det urtag som har markerats för PG9/PG 11 gängade kopplingsdetaljer med en skruvmejsel (se j och kfig. 11) max. 3,5 mm Fig. 11 Ta bort den strömbrytare som har markerats för PG 7 gängade kopplingsdetaljer med en uppsättning polygriper med hjälp av en stödyta (t.ex. ett mynt se jfig. 12) VIKTIGT Arbeta alltid med en ren stödyta eftersom tätningsytorna är placerade i närheten av urtagen. Fig. 12 Montering av PG gängade kopplingsdetaljer: ANMÄRKNING Montera PG 9/PG 11 gängade kopplingsdetaljerna först (av utrymmesskäl). Montera PG 9/PG 11 gängade kopplingsdetaler (se l, fig. 11) för PG 9 gängade kopplingsdetaljer med dubbel genomföring (tillbehör läckvarning) tryck på den gängade kopplingsdetaljen på kabeln, för in den i det gängade hålet och skruva in den. Montera PG 7 gängade kopplingsdetaler (se l, fig. 12) Med de gängade kopplingsdetaljerna PG 7 trycker du bara kabeln över dessa Tryck skruvarna genom de gängade kopplingsdetaljerna och fäst dem längst upp med en låsmutter (se k, fig. 12) dra åt uttagsskruvarna till de gängade kopplingsdetaljerna tills kablarna är fästa. Montera bypasspumpen ANMÄRKNING Använd en skyddsanordning för effekter > 0,6 kw

16 Installation Anslut nätkabeln VIKTIGT Nätspänningen är endast ansluten när utrustningen används. Matningsledningen måste vara en elektrisk kabel med 3 x 1 mm 2 diameter. ANMÄRKNING Om en bypasspump används kan styrenheten förse den med nätspänning. När detta sker förreglas bypasspumpen samtidigt ihop med produktionen av klordioxid. För att åtskilja två kablar som är likadana (t.ex. matarspänningen till doseringspumparna) etiketteras olika med identifieringsringar. (A för syra, C för klorit). Installation av kablar korta ledarna till korrekt längd och ta bort ungefär 7 mm av isoleringen kläm fast termineringen anslut ledarna i enlighet med kopplingsschemana (se bilaga) dra åt de gängade kopplingsdetaljernas uttagsskruvar ordentligt så att de sitter riktigt. Montera nödströmbrytaren Det måste gå att stänga av klordioxidsystemet med en nödstoppbrytare. Denna nödstoppbrytare måste vara placerad på en lätt åtkomlig, säker plats nära dörren till klordioxidsystemets driftrum och den skall markeras som en sådan. Nödstoppbrytaren måste betjäna den elektriska försörjningsenhet till vilken systemet är anslutet så att den inte matar någon spänning. Montera en nödstoppbrytare på nätkabeln. Bello Zon -systemet är nu redo att tas i drift av en servicetekniker från ProMinent (se del 2 av bruksanvisningarna) Sida

17 Tillägg/specifikationer Tillägg Specifikation CDVb Spolanordning 1030 d20 DN25/d Nät matning Syra Klorit

18 Tabell över uttagsplan/plug in-kort Tabell över uttagsplan/plug in-kort Uttagsanslutningsledning Plug in-kortplan Plug in-kort Basenhet 11(+)(BN), 12(-)(BK) Kontaktingång tvåstegs nivåbrytare klorit TOM 13(+)(BU) Kontaktingång tvåstegs nivåbrytare syra FÖR 15(+)(BN), 16(-)(BK) Kontaktingång tvåstegs nivåbrytare klorit TOM 39(+)(BU) Kontaktingång Nivåbrytare klorit FÖR 17(+)(BN), 18(-)(BK) Kontaktingång Pump syra (reglering) 19(+)(BN), 20(-)(BK) Kontaktingång Pump klorit (reglering) } 21(+)(BN), 22(-)(BK) Digital ingång Instickspunkt 12 Art. nr Doseringsövervakning syra Plug in-kort digital ingång Kort nr (+)(BN), 23(-)(BK) Digital ingång Bello Zon 39(+)(BU) Doseringsövervakning, klorit Kontaktingång tvåstegs nivåbrytare klorit FÖR 41(+), 42(-) Kontaktingång Reglerande variabelingång, kontakt (t.ex. D1C) 43(+), 44(-) Kontaktingång Kontaktflödesmätare 54(BN), 55(BU), 56(GNYE) 58(BN), 59(BU), 60(GNYE) Effektrelä Magnetventil (uttömning) Effektrelä Bypasspump 61, 63 Effektrelä Larm 64(N)(BU), 65(L1)(BN) Effektrelä Signallampa (varning) 67(BN), 68(BU), 69(GNYE) Pump syra (matarspänning) 71(BN), 72(BU), 70(GNYE) Pump klorit (matarspänning) L1(BN), N (BU), PE (GNYE) Matarspänning Alternativ 1(E), 2(-), 3(+) Digital ingång (Namur) Insticksplats 1 Art. nr Flödesmätare, frekvens Plug-in-kort digital ingång tre trådar Kort nr (+), 3(-) Art. nr: Signalingång (ma) Insticksplats1 Kort nr Flödesmätare, analog Kort strömingång B 4(+), 5(-) Signalutgång (ma) Insticksplats2 Art. nr Registreringsinstrument (flödesvärde)kort strömingång B Kort nr (V+), 7(+), 8(-) Signalingång (ma) Insticksplats3 Art. nr Reglerande variabelingång, analog Plug in-kort strömingång B Kort nr (extern kontroller) 9(+), 10(-) Signalutgång (ma) Insticksplats 4 Art. nr Registreringskort (reglerande variabel)plug in-kort strömutgång B Kort nr (V+), 28(+), 29(-) Signalgång (ma), fjärrkontroll Insticksplats 5 Art. nr analog (t.ex. kontrollrum) Plug in-kort strömingång B Kort nr (+), 31(-) Digital ingång Insticksplats 6 Art. nr Fjärrkontroll, kontakt (t.ex. kontrollrum)plug in-kort digital ingång tre trådar Kort nr (+), 33(-) Art. nr: ,4 Digital ingång Insticksplats 7 Kort nr Bypassflödesövervakning Kort digital ingång tre trådar Variabel area flödesmätare 35(+), 36(-) Signalutgång (ma) Insticksplats 8 Art. nr Registreringsinstrument (värde ClO 2 ) Plug in-kort strömutgång B Kortnr Tillbehör 47(+), 48(-) Digital ingång Insticksplats 9 Order nr ,5 Säkerhetskärl syra (läckövervakning) Kort digital ingång Kortnr (-), 49(+) Digital ingång Bello Zon Säkerhetskärl klorit (läckövervakning) Sida

19 Tekniska data Elektriska tekniska data Genomsnittlig förbrukning i W CDVb V/115 V V 52 * 762 * med en rostfri bypasspump, endast 230 V Reglering Spänningsmatning Nominell spänning: Säkringar: 230 V AC, 50/60 Hz 115 V AC, 50/60 Hz 24 V DC Miniatyrsäkring 5 x 20 mm för V: 0,2 A supertrög, Art. nr för V: 0,4 A trög, Art. nr för 24 V: 1,25 A trög, Art. nr ANMÄRKNING Säkringen är placerad i en säkringshållare med bajonettfäste till höger i styrenhetens uttagsområde (se kopplingsschemat). Ingångar Kontaktingångar: för kontakter eller kopplingstransistorer: Tomgångsspänning: 24 V ± 1 V Ingångsresistans: 3,5 k Kopplingspunkt: 12 V ± 4 V Digitala ingångar (tvåtrådig): Ingångar: enligt DIN (Namur) matad tomgångsspänning: 8,2 V Kopplingspunkter: Låg-högövergång ohmsk: 6,6 ma Låg-/högövergång ohmsk: 6,4 ma Digitala ingångar - tretrådiga som tvåtrådig men med extra spänningsmatning: 8,2 V Normala signalgångar (ma) 0/ ma, potentialfria (isoleringsspänning: 500 V) Precision: 1 % av strömingångsområdet A/D-omvandlingens resolution: 11 bit Utgångar: Digitala utgångar (reläkontakter): Tungrelä för pumpreglering Typ av kontakt: Normalt öppen kontakt Belastningskapacitet: 24 V DC/50 ma (ohmsk) mek. livslängd: > 100 x 10 6 Kopplingscykler Tillslagstid: 100 ms Frekvens: /min Effektrelä: Typ av kontakt: tvåvägskontakt Belastningskapacitet: 250 V AC/3 A/700 VA mek. livslängd: > 20 x 10 6 Kopplingscykler Ordna RC-kretsskydd för induktiva laster. Normala signalgångar (ma) 0/ ma, potentialfria max last: 600

20 Kretsschema Kretsschema Digital inputnormal signal (Namur) input (0/4-20 ma) Normal signal input (0/4-20 ma) Contact inputs Digital inputs Normal signalnormal signal output output (0/4-20 ma) (0/4-20 ma) Contact outputs 39 + BU E - + Flowmeter (frequency) (0-10 khz) Flowmeter analogue Recorder (flow rate) V Control variable input, analogue, e.g. external controller Writer (regulating variable) BN 2-stage level switch, acid containers BKBU BNBK 2-stage level switch, chlorite containers Pump acid (control) Pump chlorite (control Dosing monitor, acid Dosing monitor, chlorit Internal External Sida

Grafisk beskrivning av mjukvarumenyn 2-4. Bestämning av klordioxid och klorit 5. Kapacitetsdata för systemen 6

Grafisk beskrivning av mjukvarumenyn 2-4. Bestämning av klordioxid och klorit 5. Kapacitetsdata för systemen 6 Tillägg till Bello Zon Driftinstruktion Innehåll Sida Grafisk beskrivning av mjukvarumenyn 2-4 Bestämning av klordioxid och klorit 5 ProMinent Kapacitetsdata för systemen 6 Fig. 1 Uppbyggnad av Bello Zon

Läs mer

Bruksanvisning Klordioxidanläggningar Bello Zon Typ CDVc Del 1

Bruksanvisning Klordioxidanläggningar Bello Zon Typ CDVc Del 1 Bruksanvisning Klordioxidanläggningar Bello Zon Typ CDVc Del 1 CDVc Ange anläggningens identkod här För en säker och ändamålsenlig drift av anläggningen Bello Zon krävs bruksanvisningens del 1 och 2. Båda

Läs mer

CDVb 15-120. Var god ange utrustningens identitetskod här

CDVb 15-120. Var god ange utrustningens identitetskod här Bruksanvisning ProMinent klordioxidsystem Bello Zon typ CDVb Del 2 CDVb 15-120 CDVb Var god ange utrustningens identitetskod här För säker och korrekt användning av Bello Zon -systemet krävs del 1 och

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK

Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK Driftinstruktion Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK DHV-S-DL P_MAZ_0028_SW DHV-S-DK Läs alltid igenom instruktionsboken, innan något arbete påbörjas! Användaren är ansvarig för skador

Läs mer

Elektrisk Ureamembranpump

Elektrisk Ureamembranpump Elektrisk Ureamembranpump 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 S S Användningsinstruktion för elektrisk Urea-membranpump Innehållsförteckning 1. Allmänna uppgifter 2 1.1 Ändamålsenlig användning 2 1.2

Läs mer

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.:

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: Bruksanvisning Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: 90 27 885 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Monterings- och driftinstruktion DULCOMARIN II, N-modul (Nätenhetsmodul utan relä) DXMaN

Monterings- och driftinstruktion DULCOMARIN II, N-modul (Nätenhetsmodul utan relä) DXMaN Monterings- och driftinstruktion DULCOMARIN II, N-modul (Nätenhetsmodul utan relä) DXMaN Ange din enhets ID-kod här! DXMa _ Läs alltid igenom instruktionsboken, innan något arbete påbörjas! Användaren

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1 PromoSol 130/4 Sida 1 Innehåll 1 Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Produkt beskrivning... 3 3 Mått... 4 4 Teknisk specifikation... 4 5 Solkretspump, Grundfos Solar 20 65 130... 5 6 Montering...

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Therme Varmvattenberedare. Monteringsanvisning

Therme Varmvattenberedare. Monteringsanvisning Therme Varmvattenberedare Monteringsanvisning A B C D 18 Ø 55 mm 17 20 19 22 22 21 6 2 Therme Varmvattenberedare Innehållsförteckning Använda symboler... 3 Monteringsanvisning Vattenförsörjning... 4 Placering...

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit GRUNDFOS PRODUKTbroschyr Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Avskiljning av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Med Grundfos Cleanvent og Magvent löser man detta. Luftavskiljning

Läs mer

Installation och användning. Läckagedetektorer, CLS/FLS/FLS10/MiniCAS II

Installation och användning. Läckagedetektorer, CLS/FLS/FLS10/MiniCAS II Installation och användning Läckagedetektorer, /FLS/FLS/MiniCAS II INTRODUKTION Det finns flera givare för tillståndsövervakning som kan användas med pumpar från ITT FLYGT. för överhettad stator. för detektering

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Öppnaknapp Scoria Touch

Öppnaknapp Scoria Touch Öppnaknapp är en öppnaknapp som fungerar dels som oberoende öppnaknapp (Stand Alone) i direkt samverkan med ett elektriskt lås, eller ansluten till ett passersystems undercentral. 1.0 Beskrivning 1.1 Introduktion

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

Modell 8630 PresSura rum tryck monitor. Installationsanvisning

Modell 8630 PresSura rum tryck monitor. Installationsanvisning Modell 8630 PresSura rum tryck monitor Installationsanvisning Förberedelse Denna installations anvisning guidar installatören genom installationen av en TSI modell 8630 PresSura monitor. Läs igenom instruktionen

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE TACK FÖR ATT NI HANDLAR AV OSS! 1 ANVÄNDARMANUAL KOMMERSIELL OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T SPECIFIKATIONER Modell: Ozonpro-3500T Ozonutsläpp: 3500mg/tim Tidur: 1,3,5,10,20,30,40,50min

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

NAVAL-KULVENTILER AV STÅL OCH AV ROSTFRITT STÅL; INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL

NAVAL-KULVENTILER AV STÅL OCH AV ROSTFRITT STÅL; INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL 1(5) NAVAL-KULVENTILER AV STÅL OCH AV ROSTFRITT STÅL; INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL STÅL MATERIAL ROSTFRITT MATERIAL DEL BENÄMNING 1 HUS P235GH 1.4404 2 KULA AISI 304 1.4404 3 SÄTESRING

Läs mer

Monteringsinstruktion DULCOTROL DWCa Byggsats

Monteringsinstruktion DULCOTROL DWCa Byggsats Monteringsinstruktion DULCOTROL DWCa Byggsats SV A1999 Läs alltid igenom instruktionsboken, innan något arbete påbörjas. Användaren är ansvarig. för skador som uppkommit på grund av felaktig användning,

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

ProMinent. Driftinstruktion Omrörare

ProMinent. Driftinstruktion Omrörare Driftinstruktion Alla former av återgivning får endast ske medtillverkarens tillstånd.. ProMinent DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Var vänlig läs igenom driftinstruktionen helt före idrifttagning av denna

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter.

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter. BRUKSANVISNING Djupurladdningsskydd 6 A med laddningstillståndsindikering b/n 11113 och ytterligare användbara funktioner så som: Överskottshantering Prioriterad frånkoppling Bästa kund, Du har köpt ett

Läs mer

Elektromekaniska ställdon

Elektromekaniska ställdon 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UEC.1 Ställdon för ventil, elektriska 505 / SQL36E Användningsområde ACVATIX Elektromekaniska ställdon för vridspjällventiler VKF46.. SQL36E.., SQL36E.. Matningsspänning

Läs mer

GARDENA Bevattningspump 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet

GARDENA Bevattningspump 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet GARDENA Bevattningspump 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet Välkommen till GARDENA trädgård... Läs igenom bruksanvisningen noggrant och följ anvisningarna. Lär dig med hjälp av bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna

Läs mer

BRUKSANVISNING KRM-1 & KRM-2

BRUKSANVISNING KRM-1 & KRM-2 -1 & -2 V2.0 (05.11.2015) 1 (8) GIVRENS KONSTRUKTION. Elektronik. B. Övre kapsling med tätning.. Lägre kapsling med tätning. dapterplatta med packning. E. Optisk rökgivare. F. Gummihylsa (endast för isolerade

Läs mer

COFFEE QUEEN. Användarmanual. QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell. U / SE Rev 091214. Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. ... ...

COFFEE QUEEN. Användarmanual. QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell. U / SE Rev 091214. Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. ... ... Användarmanual COFFEE QUEEN QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. Din återförsäljare...... U / SE Rev 091214 1. Innehåll. WATER LINE 1. Innehåll 2 2.

Läs mer

KNX/EIB. 1 Säkerhetsanvisningar. 2 Enhetens konstruktion

KNX/EIB. 1 Säkerhetsanvisningar. 2 Enhetens konstruktion Fönsteraktor infälld Best. nr. : 2164 00 Jalusiaktor 1-facks infälld Best. nr. : 2165 00 Värmeaktor 1-facks infälld Best. nr. : 2166 00 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

DeLaval Y/D start Instruktionsbok

DeLaval Y/D start Instruktionsbok Instruktionsbok 87077931 2013-12-16, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval Y/D start... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 DeLaval Y/D start 1 Förord...

Läs mer

För att försäkra sig om att separatorn fungerar optimalt, måste den rengöras då och då. Garanti gäller ej för skador som beror på föroreningar.

För att försäkra sig om att separatorn fungerar optimalt, måste den rengöras då och då. Garanti gäller ej för skador som beror på föroreningar. Användarhandbok: Oljeseparator, type 5411 Säkerhetsföreskrifter: Oljeavskiljaren måste anslutas till ett korrekt installerat eluttag med jordad kontakt. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid installation

Läs mer

Förstahandsvalet när det gäller energibesparing för ishallar.

Förstahandsvalet när det gäller energibesparing för ishallar. Förstahandsvalet när det gäller energibesparing för ishallar. Realice system Spara energi och få en bättre is Detta är den andra och förbättrade generationen av det välkända Realicesystemet. Det består

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

Funktionsmanual nivåsond. PS3xxx PS3xxA /2012

Funktionsmanual nivåsond. PS3xxx PS3xxA /2012 Funktionsmanual nivåsond PS3xxx 14014571.03 01/2012 Innehåll 1 Anmärkning...2 1.1 Symboler som används...2 2 Säkerhetsanvisningar...3 3 Medföljande artiklar...3 4 Funktion och egenskaper...4 5 Montering...4

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

esense ( -D) CO 2 -transmitter

esense ( -D) CO 2 -transmitter Installationsmanual för alla kapslingar esense ( -D) CO 2 -transmitter esense - D esense - K och esense - Ip54 Allmänt Luftanalysatorn esense är konstruerade för att mäta koldioxid (CO 2 ) i kontors- och

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR Pumpar för yrkesmän Hz Konstruerade för höga prestanda Pumparna är resultatet av år av expertis och avancerad teknik WEDA-pumparna härstammar ursprungligen från WEDA-gjuteriet

Läs mer

Motorventil Installation och underhåll

Motorventil Installation och underhåll 192011 Motorventil Installation och underhåll Denna manual är avsedd för Ventiler med serienummer som börjar med 19-. Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual.

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. BRUKSANVISNING 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. I denna instruktionsmanual har instruktionerna gällande säkerhet märkts med den allmänna symbolen för

Läs mer

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV BN30 SV BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 2 Teknisk information... 3 Transport

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

SE... LP8 Lyftplattform. Vers. 3.00

SE... LP8 Lyftplattform. Vers. 3.00 SE.... LP8 Lyftplattform Vers. 3.00 LP8 Lyftplattform Artikelnr.: 3091xx 1.00... Syfte och användning.... 3 1.01...Tillverkare...3 1.02...Syfte och användning...3 1.03...Viktigt/varningar...4 1.04...Komponenter...5

Läs mer

modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång

modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång SAUTER EY-modulo 5 PDS 92.046 se Produktdatablad EY-IO533 modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång Din fördel för mer energieffektivitet SAUTER EY-modulo 5 teknologi: modulär, snabb och

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Sida 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Sida 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Sida Boiler Elektro Innehållsförteckning Använda symboler... 0 Modell... 0 Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Platsval och montering... 0 Vattenanslutning...

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

TORKEL 820 Batteriurladdare

TORKEL 820 Batteriurladdare TORKEL 820 Batteriurladdare A Megger Group Company TORKEL 820 TELECOM TORKEL 820 Telecom Batteriurladdare Telekommunikations- och radioutrustning skall försörjas av batterier under ett nätspänningsavbrott.

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Dryckomat Manual Sept 2011

Dryckomat Manual Sept 2011 Dryckomat Manual Sept 2011 Innehållsförteckning Installation sid 3 För att komma in i maskinen sid 4 Inställning koncentrat sid 5 Reperation / byte av magnetventil m.m sid 6 Kopplingar sid 7 Kopplingar

Läs mer

Kopplingsdosa för nivågivare. Teknisk Specifikation

Kopplingsdosa för nivågivare. Teknisk Specifikation Kopplingsdosa för nivågivare Teknisk Specifikation Innehållsförteckning Innehållsförteckning Flygt Kopplingsdosa för nivågivare... 2 Produkt... 2 Benämning... 2 Godkännanden och standarder... 2 Hölje...

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare Bruksanvisning Svensk Emotron I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test 42.9060E EAN: 5706445114009 Vägguttagsprovare med RCD-test sid 1 Allmänt Den här bruksanvisningen innehåller både information och varningstext som är nödvändig

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

Tryckklass. k VS värde [m 3 /h] vid 220 C 29.4 bar DN 15...50 20 mm

Tryckklass. k VS värde [m 3 /h] vid 220 C 29.4 bar DN 15...50 20 mm 56.126/1 BUS: Flänsad 3-vägs ventil, PN Reglerventil, fri från silionfett, för kontinuerlig reglering av kallvatten, varmvatten, hetvatten, ånga eller luft i HVAC installationer. Vattenkvalitet motsvarande

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET SWE Styrenhet RC-2 modul Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT 1. INNAN DU BÖRJAR Beskrivning av symbolerna i manualen: Symbol OBS! GLÖM INTE! TEKNISK INFORMATION Meaning Varning! Viktigt! Detaljerad teknisk

Läs mer

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler Version: 31.01.2012 Typgodkänd och uppfyller kraven i normerna EN 1366-2 och EN 13501-3. Brandklass EI 60 (ve,ho,io) S, och i betongbjälklag även E 90

Läs mer

Alla enheter är utrustade med G2 filter och filterbytesindikator.

Alla enheter är utrustade med G2 filter och filterbytesindikator. Teknisk beskrivning ELEKTRISKA KOPPLINGAR: Spänning: Spänning på styrning (fläkt typ FK) Skyddsklass: Typ av skydd: För användning i våtutrymmen 230 V AC 50 Hz 12 V DC II IP X5 Fotnot: 1) Silvento typ

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. under användning... 3 1.3. efter användning... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-1-UP VÄGGMONTERAD-MED MEMBRANHYDROFOR FIGURFÖRTECKNING...

INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-1-UP VÄGGMONTERAD-MED MEMBRANHYDROFOR FIGURFÖRTECKNING... VATTENRENING INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-1-UP VÄGGMONTERAD-MED MEMBRANHYDROFOR FIGURFÖRTECKNING... 2 KRAV PÅ INSTALLATIONSFÖRHÅLLANDEN... 3 KRAV PÅ FÖRBEHANDLING...

Läs mer

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 _spjallbackventil_130722 Sida 1(7) Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 Beskrivning Universellt användbar spjällbackventil för inspänning mellan flänsar. Enkelt montage

Läs mer

S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare

S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare Mätrör DN20 till DN1 Analog utsignal 0/4-20 ma Pulsutgång, öppen kollektor Automatisk nollpunktskalibrering Stort urval av mätrör och elektrodmaterial Beskrivning

Läs mer