Torktumlare PT 5137 WP PT 7137 WP. sv - SE. Installationsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torktumlare PT 5137 WP PT 7137 WP. sv - SE. Installationsplan"

Transkript

1 Installationsplan Torktumlare PT 5137 WP PT 7137 WP Läs ovillkorligen bruks- och installationsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagande. Detta för att undvika personskador och skador på maskinen / 01

2 Förkortningar och tecken: Anslutning krävs AL Frånluft KLZ Kalluft tilluft Anslutning möjlig eller nödvändig, beroende på produktutförandet ASK Avloppsslang kondensat PA Potentialutjämning B Fästanordning torktumlare SLA Anslutning för effekttoppsbrytare EL Elanslutning UG Stängd sockel F Justerbara ställfötter UO Öppen sockel KG Betal-/bokningssystem WTV Tvätt- och torkpelare KGA Anslutning för betal-/bokningssystem XKM Kommunikationsmodul KLA Kalluft utsläpp ZL Tilluft Med förbehåll för tekniska ändringar. 11/14/ / 01

3 PT 5137/7137 Torktumlarens mått / 01 3

4 PT 5137/7137 Installation / 01

5 PT 5137/7137 Installation / 01 5

6 PT 5137/7137 Uppställning / 01

7 PT 5137/7137 Uppställning / 01 7

8 PT 5137/7137 Tekniska data PT 5137 WP PT 7137 WP Torksystem Värmepump Värmepump Trumvolym l Kapacitet kg 6,5 6,5 Öppning för tvättgods, diameter mm Elanslutning (EL) Standardspänning 1N AC 230 V 1N AC 230 V Frekvens Hz Total anslutningseffekt kw 1,25 1,25 Säkring (utlösningsegenskap B enligt SS-EN 60898) A 1 x 10 1 x 10 Anslutningskabel, minsta tvärsnitt mm² 3 x 1,5 3 x 1,5 Anslutningskabel med kontakt Anslutningskabel, längd mm Avloppsslang kondensat (ASK) Vattenavlopp, temperatur max. C Flöde under toppar, max. l/min 3,6 3,6 Anslutningsstuts på uppställningsplatsen för avloppsslangen mm 10 x x 30 Avloppsslang (innerdiameter) mm 10 (DN10) 10 (DN10) Avloppsslang, längd mm Avloppspumpens matningshöjd från maskinens underkant, max. mm Potentialutjämning (PA) Maskinanslutning (med särskild byggsats) Anslutning för betal -/bokningssystem (KGA) Anslutning för betal-/bokningssystem Kommunikationsmodul (XKM) Gränssnitt RS 232 (modul XKM, extrautrustning) Uppställning ställfot (F) Ställfötter, antal Antal 4 4 Ställfot, reglerbar höjd, med gänga mm +14,5 / ,5 / -7 Ställfot, diameter mm Förankring (B) Golvförankring, standard Monteringssats (för förankring av 2 ställfötter) med fästbyglar Träskruv enligt DIN 571* mm 6 x 50 6 x 50 Plugg (diameter x längd)* mm 8 x 40 8 x 40 Golvförankring Miele sockel Uppställning på Miele-sockel (material för förankring ingår vid leverans) Nödvändiga fästpunkter Antal 4 4 Träskruv enligt DIN 571* mm 8 x 65 8 x 65 Plugg (diameter x längd)* mm 12 x x 60 Golvförankring befintlig sockel Uppställning av maskinen på befintlig sockel (betong eller mur) Sockelns yta, min. (bredd/djup) mm 600/ /650 Träskruv enligt DIN 571* mm 6 x 50 6 x 50 Plugg (diameter x längd)* mm 8 x 40 8 x 40 *För Sverige: använd expanderbult (ingår vid leverans) = standard, = tillval, + = på förfrågan, - = ej tillgängligt / 01

9 PT 5137/7137 Tekniska data PT 5137 WP PT 7137 WP Produktinformation Fullständiga mått (höjd/bredd/djup) mm 850/600/ /600/728 Höljets mått (höjd/bredd/djup) mm 850/595/ /595/697 Nischmått (höjd/djup) Minsta nischmått (utan förpackning) mm 900/ /600 Uppställningsmått Avstånd i sidled, min. mm Avstånd i sidled för tvätt-/torkpelare, rekommenderat mm Avstånd från vägg till maskinens front, min. mm Avstånd från vägg till maskinens front, rekommenderat mm Vikt och golvbelastning Maskinens vikt (nettovikt) kg 79,5 79,5 Maximal golvbelastning vid drift N Produktemissioner Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen (enligt SS-EN ISO 11204/11203) db (A) < 70 < 70 Värmeavgivning i uppställningslokalen W Alternativ/tillbehör Sluten sockel (UG) Sluten sockel, höjd 300 mm (UG 5005) Sluten sockel, höjd 470 mm (UG ) Sluten sockel, höjd 750 mm (UG ) Egenskaper Förzinkad sockel, sidoplåt av rostfritt stål Förzinkad sockel, sidoplåt med octoblått inbränt skikt Förzinkad sockel, sidoplåt med octoblått inbränt skikt Öppen sockel (UO) Öppen sockel, höjd 300 mm (UO 5005) Öppen sockel, höjd 470 mm (UO ) Förzinkad sockel, ovansida med octoblått inbränt skikt Förzinkad sockel, ovansida med octoblått inbränt skikt Tvätt-/torkpelare (WTV) Byggsats rostfritt stål (WTV 5062) Byggsats lotusvitt (WTV 5061) Byggsats för montering av tvätt-/torkpelare Byggsats för montering av tvätt-/torkpelare Betal-/bokningssystem (KG) System för enskild maskin (C 4060) System för enskild maskin (C 4065) System för enskild maskin (C 4070) System för flera maskiner (C 5200 BT) Fjärrkontroll (ABT 5220) Betal-/bokningssystem, endast för programdrift Betal-/bokningssystem för poletter och euromynt, för tids- och programdrift Betal-/bokningssystem för poletter och euromynt, för tids- och programdrift Huvudsystem för kortbetalning (för max. 8 maskiner) Övervakning av maskinerna via Bluetooth (en för varje enskild maskin) Tillbehör Monteringssats potentialutjämnare Kommunikationsmodul XKM (XKM RS ) Monteringssatsen kan beställas från Miele service Extrautrustning XKM-modul med RS 232 inkl. inbyggnadssats = standard, = tillval, + = på förfrågan, - = ej tillgängligt / 01 9

10 PT 5137/7137 Installations- och planeringstips Installationsförutsättningar Anslutning av produkten får ske endast till en elanläggning som har inrättats i enlighet med nationella lagar, förordningar och riktlinjer, liksom lokala bestämmelser och föreskrifter. Följ elbolagets föreskrifter och de regler som gäller för att förebygga olycksfall. Observera även försäkringsbolagets rekommendationer. Allmänna driftvillkor Uppställningslokalen bör hålla en temperatur på +2 C till +35 C. Kalluft som sugs in i maskinen värms upp och släpps sedan ut. Därför är det viktigt att det finns tillräcklig ventilation, särskilt i små uppställningslokaler. Se till att det inte är alltför varmt i rummet. Om det finns andra värmealstrande apparater i rummet, lufta rummet och/eller stäng av dessa. Annars måste du räkna med längre torktider och högre energiförbrukning. Elanslutning Torktumlaren är utrustad med en anslutningskabel och stickkontakt. Anslutningen får bara ske enligt VDE 0100 eller motsvarande nationella och lokala föreskrifter gällande elsäkerhet. Torktumlaren får på inga villkor anslutas till en förlängningskabel, exempelvis ett grenuttag. Det kan vara brandfarligt. Uppgifter om anslutningseffekt och säkring finns på typskylten. Jämför uppgifterna på typskylten med dem som gäller för elnätet. Vid fast anslutning måste strömmen kunna brytas allpoligt på uppställningsplatsen. Allpolig brytning kan ske via en strömbrytare med ett kontaktavstånd på minst 3 mm, t ex LS-brytare, säkringar och skydd (SS-EN 60947). Kontakten eller brytaren måste alltid vara tillgänglig. Om maskinen kopplas från elnätet, måste brytaren kunna spärras, alternativt måste kopplingspunkten övervakas konstant. Nyinstallation av anslutningen, ändring i anläggningen eller kontroll av skyddsjorden får endast utföras av behörig fackman. Uppgifterna i den tekniska specifikationen gällande kabeltvärsnitt avser endast den nödvändiga anslutningskabeln. För beräkning av övriga kabeldimensioner hänvisar vi till tillämpliga nationella och lokala bestämmelser. Potentialutjämning Om det krävs enligt nationella bestämmelser, ska även en potentialutjämning med god kontakt skapas. Anslutningsmaterialet för potentialutjämningen måste införskaffas separat. Betal-/bokningssystem Maskinen kan utrustas med ett betal-/bokningssystem (extra tillbehör). Systemet måste programmeras, och detta får endast utföras av Miele service eller en auktoriserad fackman. Seriellt gränssnitt Ett seriellt gränssnitt kan finnas förinstallerat, alternativt installeras i efterhand, beroende på produktutförande. Det seriella gränssnittet är tillgängligt via en anslutningsbar modul, XKM RS323. Modulen är endast avsedd att användas i Miele Professional-maskiner med kommunikationsöppning. Det utgående gränssnittet från XKM RS232-modulen motsvarar SELV (säkerhetsklenspänning) enligt SS-EN Även andra anslutna externa maskiner måste följa SELV. Den inkopplingsbara modulen levereras med en förbindelsekabel med en D-sub-kontakt för vidare anslutning. Uppställning och fastsättning Maskinen ska placeras på en helt jämn, vågrät och fast yta som tål angiven belastning. Golvbelastningen koncentreras punktvis på uppställningsytan i området kring respektive maskinfot. Det är absolut nödvändigt att säkra maskinen mot golvet. Maskinen ska riktas i längd- och tvärriktning med hjälp av de justerbara ställfötterna så att den hamnar exakt vågrätt. Avloppsslang kondensat Kondensvattnet som uppstår vid torkning pumpas ut genom avloppsslangen på torktumlarens baksida. Vattnet pumpas ut av en avloppspump med 1 meters pumphöjd. För att undvika hinder i vattenavloppet måste avloppsslangen läggas utan veck. Kröken vid slangens ände är vridbar och kan vid behov tas av. Denna torktumlare måste under vissa anslutningsförutsättningar utrustas med en backventil (extra tillbehör). Utan backventil kan vattnet rinna eller sugas tillbaka in i torktumlaren och sedan läcka ut. Skador kan uppstå. Möjligheter att placera vattenavloppet: 1. Direkt anslutning till avloppsrör i plast med gumminippel. Använd en backventil om slangänden riskerar att stå i vatten. 2. Anslutning till handfat med gumminippel. Använd alltid en backventil. 3. Avlopp i golvbrunn. Använd alltid en backventil. 4. Upphängning i tvätt- eller avloppsho. Se till att avloppsslangen inte glider iväg (fäst den gärna)! Annars finns det risk för att vatten rinner ut och orsakar skador. Använd en backventil om slangänden riskerar att stå i vatten. Maskinens främre ställfötter fästs vid golvet med hjälp av den bifogade fästbygeln. Fästmaterialet är avsett för fastsättning i betonggolv medels pluggar. Om golvet är av en annan typ, måste annat fästmaterial införskaffas / 01

11 PT 5137/7137 Uppställning på sockel Maskinen kan placeras på en sockel, antingen en redan befintlig betongsockel eller en sockel som köps som tillbehör från Miele. Sockeln kan vara öppen eller stängd. Betongens kvalitet och stabilitet ska bedömas med hänsyn till maskinens tyngd. Se till att betongsockeln står stadigt på golvet! Vid uppställning på en befintlig sockel (betongsockel eller murad sockel) måste maskinen säkras med fästbygeln. Annars finns det risk för att maskinen ramlar ner från sockeln vid centrifugering. Tvätt-/torkpelare Maskinen kan monteras i en tvättpelare tillsammans med en tvättmaskin/torktumlare från Miele. Till detta krävs en monteringssats (WTV, extra tillbehör). Byggsatsen ska monteras av en auktoriserad firma eller av Miele service / 01 11

Torktumlare PT 5135 C PT 7135 C. sv - SE. Installationsplan

Torktumlare PT 5135 C PT 7135 C. sv - SE. Installationsplan Installationsplan Torktumlare PT 5135 C PT 7135 C Läs ovillkorligen bruks- och installationsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagande. Detta för att undvika personskador och skador

Läs mer

Tvättmaskin PW 5064 MOPSTAR 60. sv - SE. Installationsplan

Tvättmaskin PW 5064 MOPSTAR 60. sv - SE. Installationsplan Installationsplan Tvättmaskin PW 5064 MOPSTAR 60 Läs ovillkorligen bruks- och installationsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagande. Detta för att undvika personskador och skador på

Läs mer

Tvättmaskin PW 5065 AV/LP. sv - SE. Installationsplan

Tvättmaskin PW 5065 AV/LP. sv - SE. Installationsplan Installationsplan Tvättmaskin PW 5065 AV/LP Läs ovillkorligen bruks- och installationsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagande. Detta för att undvika personskador och skador på maskinen.

Läs mer

Installationsplan Tvättmaskin PW 6080 EL AV/LP. sv - SE M.-Nr / 03

Installationsplan Tvättmaskin PW 6080 EL AV/LP. sv - SE M.-Nr / 03 Installationsplan Tvättmaskin PW 6080 EL AV/LP 36.15 sv - SE M.-Nr. 07 580 550 / 03 Miele AB Industrivägen 20, Box 1397 171 27 Solna Tel 08-562 29 000 Fax 08-562 29 209 Serviceanmälan: 077 077 00 20 Internet:

Läs mer

Miele Torktumlare PT 8000-serien

Miele Torktumlare PT 8000-serien Miele Torktumlare PT 8000-serien Miele kvalitet och mervärde i över 110 år Torktumlarna i PT 8000-serienbygger vidare på Miele-traditionen med många produktfördelar, DryPlus helt enkelt Fem olika storlekar

Läs mer

Installationsplan PG 8581 PG 8582 PG sv - SE

Installationsplan PG 8581 PG 8582 PG sv - SE Installationsplan PG 8581 PG 8582 PG 8583 Läs ovillkorligen bruksanvisningen och servicedokumentationen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv - SE M.-Nr. 10

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING Cylinda torktumlare

INSTALLATIONSANVISNING Cylinda torktumlare INSTALLATIONSANVISNING Cylinda torktumlare 1 INSTALLATION TORKTUMLARENS PLACERING Torktumlaren kan placeras fristående, inbyggd eller som tvättpelare. Tänk på att torktumlaren producerar värme och den

Läs mer

Installationsplan PG 8130 PG 8131 PG 8132 PG sv - SE

Installationsplan PG 8130 PG 8131 PG 8132 PG sv - SE Installationsplan PG 8130 PG 8131 PG 8132 PG 8133 Läs ovillkorligen bruksanvisningen och servicedokumentationen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv - SE M.-Nr.

Läs mer

Installationsplan PG Materialnummer / M-nr Version / Version 00 SE

Installationsplan PG Materialnummer / M-nr Version / Version 00 SE Installationsplan PG 8591 8593 Materialnummer / M-nr 10 390 930 Version / Version 00 SE Tekniska data Diskdesinfektor PG 8591-8593 Teckenförklaring Inringade förkortningar i fetstil betyder att anslutning

Läs mer

Installationsplan PG Materialnummer Version / Version 00 SE

Installationsplan PG Materialnummer Version / Version 00 SE Installationsplan PG 8581 8583 Materialnummer 10 390 460 Version / Version 00 SE Tekniska data Diskdesinfektor PG 8581-8583 Teckenförklaring Inringade förkortningar i fetstil betyder att anslutning krävs.

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Tvättmaskiner och torktumlare med 8 kg kapacitet

Tvättmaskiner och torktumlare med 8 kg kapacitet Tvättmaskiner och torktumlare med 8 kg kapacitet Tvättmaskiner och torktumlare Value Added Den nya 8 kg-klassen Tvättmaskiner och torktumlare med en kapacitet på 8 kg tvätt är ofta den idealiska storleken,

Läs mer

Tvättmaskin PW sv - SE. Installationsplan

Tvättmaskin PW sv - SE. Installationsplan Installationsplan Tvättmaskin PW 5136 Läs ovillkorligen bruks- och installationsanvisningarna innan tvättmaskinen ställs upp, installeras och tas i drift. På så vis undviker du såväl personskador som skador

Läs mer

HANDBOK. Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning. viktiga handlingar för installation och underhåll 5-002,-004. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK. Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning. viktiga handlingar för installation och underhåll 5-002,-004. Bruksanvisningen i orginal 5-002,-004 Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 11 75 Edition2 2015/05 Om handboken I den här handboken

Läs mer

Tvättmaskin PW 6055 AV/LP PW 6065 AV/LP. sv - SE. Installationsplan

Tvättmaskin PW 6055 AV/LP PW 6065 AV/LP. sv - SE. Installationsplan Installationsplan Tvättmaskin PW 6055 AV/LP PW 6065 AV/LP Läs ovillkorligen bruks- och installationsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagande. Detta för att undvika personskador och

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar COMBI+ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ E Quooker COMBI+ E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Sida 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Sida 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Sida Boiler Elektro Innehållsförteckning Använda symboler... 0 Modell... 0 Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Platsval och montering... 0 Vattenanslutning...

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI E Quooker COMBI E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning WILO-Fluidcontrol / - EK S Monterings- och skötselanvisning 2 049 542 / 0407 1 Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2 Anslutnings- och kapacitetsdata...3 3 Säkerhet...3

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Drivenhet 8000 ARITERM Drivenhet 8000 Innehållsförteckning Viktig information... 2 Tekniska data... 3 Åtdragningsmoment för kopplingar...3 Material... 3 Montering...

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

Instruction no AA. Installationsmanual. Torktumlare StreamLine T 9153 VP

Instruction no AA. Installationsmanual. Torktumlare StreamLine T 9153 VP Instruction no. 639 942.AA Installationsmanual Torktumlare StreamLine T 9153 VP Symboler Läs igenom anvisningarna. Varningstexter är märkta med en varningstriangel. Här anges hur faran kan undvikas. Signalord

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 300-V Stående varmvattenberedare 130 till 500 liter

VIESMANN VITOCELL 300-V Stående varmvattenberedare 130 till 500 liter VIESMANN VITOCELL -V Stående varmvattenberedare 1 till liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL -V Typ EVA och EVI Stående varmvattenberedare av rostfritt stål 4/215 Produktinformation

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ är en vattenbehållare med kokande (110 C) vatten. Quooker COMBI+

Läs mer

Indivo. lyftenheter för det bekväma köket

Indivo. lyftenheter för det bekväma köket Indivo lyftenheter för det bekväma köket Det flexibla köket Oavsett om köket är nytt eller om man har haft glädje av det i många år krävs det få förändringar för att göra det flexibelt och tillgängligt

Läs mer

Elektrisk Ureamembranpump

Elektrisk Ureamembranpump Elektrisk Ureamembranpump 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 S S Användningsinstruktion för elektrisk Urea-membranpump Innehållsförteckning 1. Allmänna uppgifter 2 1.1 Ändamålsenlig användning 2 1.2

Läs mer

Elsäkerhet. Använd aldrig vanlig dammsugare till bilen, varken i garage eller utomhus. Den saknar fuktskydd och uppfyller inte de krav som

Elsäkerhet. Använd aldrig vanlig dammsugare till bilen, varken i garage eller utomhus. Den saknar fuktskydd och uppfyller inte de krav som Elsäkerhet I våtutrymmen I badrum måste alla elinstallationer vara fast anslutna eller ha särskilt uttag kopplat till jordfelsbrytare. Det enda som är tillåtet utöver detta är specialuttag på 110 volt

Läs mer

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Monteringsanvisning för golvvärme Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Tack för att du valt våra golvvärmeprodukter. Du kommer att ha ett varmt och skönt golv i många år. Läs igenom denna

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre Astro2 Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

Instruction no AA. Installationsmanual. Torktumlare BaseLine T 8118 K

Instruction no AA. Installationsmanual. Torktumlare BaseLine T 8118 K Instruction no. 639 939.AA Installationsmanual Torktumlare BaseLine T 8118 K Symboler Läs igenom anvisningarna. Varningstexter är märkta med en varningstriangel. Här anges hur faran kan undvikas. Signalord

Läs mer

Monterings- och skötselanvisningar

Monterings- och skötselanvisningar Monterings- och skötselanvisningar E VAT T E V Ä R M A R E S V R W 0/ 0/8 0/ 0 0 0 8 U 9 9 R e v. F U K T I O S B E SKRIVIG Thermia SVR är en förrådsvattenvärmare med elektrisk uppvärmning. Uppvärmningen

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 160 till 1 000 liter

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 160 till 1 000 liter VIESMANN VITOCELL 1-V Stående varmvatteneredare 16 till 1 liter Datalad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL 1-V Typ CVA/CVAA/CVAA-A Stående varmvatteneredare av stål, med Ceraprotect-emaljering

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Bruksanvisning Frånluftsaggregat FBX-XL

Bruksanvisning Frånluftsaggregat FBX-XL Bruksanvisning Frånluftsaggregat FBX-XL 1. Säkerhet 2. Aggregatuppbyggnad 3. Monteringsanvisning 4. Injustering 5. Tekniska data 6. Drift- och skötselinstruktion 7. Garantibestämmelser 2015-05-13 1. Säkerhet

Läs mer

VBX 400. Frånluftsåtervinning. Handledning i montage drifttagning och skötsel. Art. nr: 6 720 640 739 Utgåva 2009/10

VBX 400. Frånluftsåtervinning. Handledning i montage drifttagning och skötsel. Art. nr: 6 720 640 739 Utgåva 2009/10 VBX 400 Frånluftsåtervinning Handledning i montage drifttagning och skötsel Art. nr: 6 720 640 739 Utgåva 2009/10 Handbok Frånluftsåtervinningsenhet VBX 400 Artikelnummer: 6 720 640 739 Utgåva: 2009/10

Läs mer

Arbetsplatsutrustning. Arbetsplatsutrustning

Arbetsplatsutrustning. Arbetsplatsutrustning 91 Utrustningsdetaljer Ett punktutsugningssystem dimensioneras för att endast de uttag som används är öppna. Detta för att begränsa centralenhetens storlek. Alla uttag måste alltså ha någon typ av ventil

Läs mer

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning klimatfabriken.se Viktigt! Läs noga igenom denna anvisning innan användning. Fläkten är anpassad för fast installation och ska installeras

Läs mer

Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT

Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA Förtillverkad shuntgrupp 930.3 REGLERSHUNT Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT O O5M OPTIMASHUNT är en kompakt prefabricerad shuntgrupp för små utrymmen och passar

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 Typ 5288

System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 Typ 5288 System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 Typ 5288 Figur 1 typ 6102-51, instrument i rackutförande Figur 2 typ 6102-52, instrument i rackutförande Figur

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

Bruksanvisning Torkskåp Cylinda TS 170

Bruksanvisning Torkskåp Cylinda TS 170 Bruksanvisning Torkskåp Cylinda TS 170 Bästa Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av ditt nya torkskåp. Torkskåpet har många finesser, för att få

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Murspis Bryssel. för insats Dovre 2175CB3. Utgåva 01/10

MONTERINGSANVISNING. Murspis Bryssel. för insats Dovre 2175CB3. Utgåva 01/10 MONTERINGSANVISNING Murspis Bryssel för insats Dovre 2175CB3 Utgåva 01/10 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Flakismaskiner QF800-QC700. Installation. Elinstallation. Placering av ismaskin

Flakismaskiner QF800-QC700. Installation. Elinstallation. Placering av ismaskin Flakismaskiner QF800-QC700 Installation Placering av ismaskin Elinstallation Ismaskinen måste installeras på en plats som uppfyller följande kriterier. Om något av dessa kriterier inte uppfylls ska en

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter

VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL 100-B Typ CVB/CVBB Stående varmvattenberedare av stål, med Ceraprotectemaljering

Läs mer

GARDENA Elektronisk Hydrostat

GARDENA Elektronisk Hydrostat GARDENA Elektronisk Hydrostat Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med den elektroniska

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

Handbok. Avfuktare Attack 20

Handbok. Avfuktare Attack 20 Handbok Avfuktare Attack 20 TACK! Tack för att Ni valde vår luftavfuktare. Vi hoppas att Ni kommer att ha glädje av de många fördelar som den har. Var vänlig läs igenom denna instruktion innan Ni börjar

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

Wilo-DrainLift TMP 40

Wilo-DrainLift TMP 40 Monterings- och skötselanvisning Ändringar utförda: 26.05.04 Wilo-DrainLift TMP 40 2522673/0504 Med reservation för tekniska ändringar! Monterings- och skötselanvisning 1 Innehåll: 1 Allmänt 1.1 Användning

Läs mer

Installationsanvisning. Kolfilter HG 10-13

Installationsanvisning. Kolfilter HG 10-13 Installationsanvisning Kolfilter HG 10-13 Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken OB115N SV För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken som uppslagsbok på en säker plats. ELEKTRISK

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530 NAF-Check spjällbackventiler PN 0 - PN 00 NAF 5650-5850 Fk 0.70(4)SE 8.98 Ersätter Fk 0.70()SE.95 Primära egenskaper NAF-Check spjällbackventiler tillverkas i kolstål, låglegerat stål och rostfritt stål.

Läs mer

MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21

MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21 MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21 Börja med att kontrollera att varan är felfri. Kökspannan braland 21 ger varmt vatten till elementen, golvvärmen etc. Hällen kan användas för matlagning. Den ger också värme

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000 1 1 Generellt 3 1.1 Leveransinnehåll 3 1.2 Uppställning 3 2 Dimensioner och anslutningar 4 3 Montering 5 3.1 Installation 5 3.2

Läs mer

DK EN DE FR SE MiniSpray MANUAL

DK EN DE FR SE MiniSpray MANUAL NiTO MiniSpray är ett doseringssystem som monteras på väggen. Systemet är avsett för såpa/vattenblandningar som strömmar genom en pistol eller borste (skaft med borste). Precisionsmunstyckena ger en korrekt

Läs mer

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_fid-40_85.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen - Tel.

Läs mer

IPX slutna expansionssystem

IPX slutna expansionssystem rett sortiment - 00 liter -- -,0 bar -0 - +99 C CE Användningsområde expansionskräl är avsedda för slutna värme och kylsystem. Ett membran (på - 00 litersmodellerna) och en gummibälg (på 00-000 litermodellerna)

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer

Installationsanvisning. DEVIreg 330 (+5 till +45 C) Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsanvisning. DEVIreg 330 (+5 till +45 C) Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsanvisning DEVIreg 330 (+5 till +45 C) Elektronisk termostat www.devi.com Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen.

Läs mer

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R R Gate -system Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R Bruksanvisning i original R-Gate Systems AB 1 Av säkerhetsskäl måste denna bruksanvisning med varningar läsas och noga efterlevas. Montering och

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING

VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING För Gisshults stugområde bygger Nässjö Affärsverk AB(NAV) allmän VA-anläggning med så kallad LPSteknik. Ledningsarbetet i stugområdet

Läs mer

Spiskåpa 392 16. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 16. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 16 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125623/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 16 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

INSTRUKTION ARSENIKFILTER S-41. Our World is Water

INSTRUKTION ARSENIKFILTER S-41. Our World is Water Instructions D1E-30Aver3 INSTRUKTION ARSENIKFILTER S-41 Our World is Water INSTALLATION OCH SKÖTSELANVISNING ARSENIKFILTER S-41 FIGURLISTA... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 Tabell 1... 2 ALLMÄN INFORMATION...

Läs mer

KERAMISK SPIS. Installations- och användningsanvisningar

KERAMISK SPIS. Installations- och användningsanvisningar KERAMISK SPIS ARDOX C TYP: C4, C6 Tillbehör Chef 220 Chef 240 Installations- och användningsanvisningar Översättning av de ursprungliga anvisningarna S/N: 085528/01 Rev.: 3.0 22.3.2010 Rev. 3.0 Bästa

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE

Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE S Bruksanvisningen skall ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr.

Läs mer

Montage- och bruksanvisning. Pallställ

Montage- och bruksanvisning. Pallställ Montage- oc bruksanvisning Pallställ Inför montaget. Detaljer om den byggnad, oc den miljö, där lagerssystemet ska användas. Däribland egenskaper os det golv som ska användas som fundament för lagerinredningen

Läs mer

Badrumselement med handdukstork

Badrumselement med handdukstork Badrumselement med handdukstork Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- och ETG100A-serien Bilden är endast avsedd som referens. Bilden överensstämmer inte nödvändigtvis med produkten i kartongen. Läs

Läs mer

BEDIENUNGSANWEISUNG KD 631.1 E/W KD 931.1 E/W. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG KD 631.1 E/W KD 931.1 E/W. mit Montageanweisungen Manual DB KPB.qxd 26/02/2003 10:10 PÆgina 1 BEDIENUNGANWEIUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruηυes

Läs mer

Installationsanvisning Professionell varmmangel PM 1210 PM 1214 PM 1217

Installationsanvisning Professionell varmmangel PM 1210 PM 1214 PM 1217 Installationsanvisning Professionell varmmangel PM 1210 PM 1214 PM 1217 Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv - SE M.-Nr.

Läs mer

KVALITET TILL ett RIMLIGT PRIS! BastuUGNAR VEDELDADE PRODUKTER 2012 2013

KVALITET TILL ett RIMLIGT PRIS! BastuUGNAR VEDELDADE PRODUKTER 2012 2013 KVALITET TILL ett RIMLIGT PRIS! BastuUGNAR VEDELDADE PRODUKTER 2012 2013 1 TRADITIONELLT Under nästan ett halvt sekel, har Kota bastuugnar och murgrytor erbjudit aktiva bastubadare kvalitet till ett rimligt

Läs mer

GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING

GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING 1 Innehåll Innehåll 2 Allmän information 2 Viktig information rörande säkerhet. 3 Installation 4 Inbyggning av apparaten 4 Ventilation 5 Elektrisk anslutning

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI STONET 6kW 907230 NARVI STONET 9kW 907232 1. PAKETET MED ELEKTRISKT BASTUAGGREGAT INNEHÅLLER: 1. Bastuaggregat med styrenhet 2. Fästplattor + fästskruvar 3. Temperaturgivare

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll SE Innehållsförteckning Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll MILJÖSKYDD Förpackningsmaterialen som används för denna apparat

Läs mer

Bruksanvisning Kylskåp

Bruksanvisning Kylskåp Bruksanvisning Kylskåp FKUv1662 Hantering av förpackningen Håll förpackningsmaterialet oåtkomligt för barn polyetenark och påsar kan orsaka kvävning! Lämna förpackningen vid en officiell återvinningsstation.

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 390 liter

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 390 liter VIESMANN VITOCELL 1-V Stående varmvattenberedare 39 liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL 1-V Typ CVW Stående varmvattenberedare av stål, med Ceraprotect-emaljering 4/215 Produktinformation

Läs mer

Installationsplan Tvättmaskin för professionellt bruk PW 413 S PW 418

Installationsplan Tvättmaskin för professionellt bruk PW 413 S PW 418 Installationsplan Tvättmaskin för professionellt bruk PW 413 S PW 418 Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 729

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Innehåll 1 Allmän information 1.1 Användning 1.2 Tekniska data Monterings- och skötselanvisning Cirkulationspumpar Typ: Wilo-IPL, -DPL, -LP, -LPR, -LPRC, -ZPR samt Perfecta torra (C-pumpar) 2 Säkerhet

Läs mer

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex Innhold DANSK... 3 SVENSKA... 12 1. Beskrivning av hällen... 13 2. Beståndsdelar... 13 3. Specifikation... 14 4. Förutsättningar för användningen... 14 5. Installation... 15 5.1 Installera spiskåpan...

Läs mer

AVFUKTARE MUD 340 OCH 340 S

AVFUKTARE MUD 340 OCH 340 S AVFUKTARE MUD 340 OCH 340 S Drift och skötselinstruktion Innehållsförteckning: 1. Allmänna säkerhetsregler 2. Funktionsprincip sorptionsavfuktare 3. Maskinfunktioner 4. Installationsanvisningar 5. Drifttagning,

Läs mer

ALGOT Förvaring för hela hemmet

ALGOT Förvaring för hela hemmet Bygg hela vägen upp till taket för att utnyttja varenda kvadratcentimeter, utan att använda så mycket golvyta. Välj metallhyllplan vid förvaring av tunga saker. Metallhyllplan med måtten 80x38 tål belastning

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

Tillbehör och torkutrustning för fastighetstvättstugor

Tillbehör och torkutrustning för fastighetstvättstugor Tillbehör och torkutrustning för fastighetstvättstugor TILLBEHÖR Torkutrustning Kallmangel Tvättvagnar Socklar med mera Miele AB har sedan början av 1980-talet varit en av Sveriges ledande leverantörer

Läs mer

Radonett AirGap 200/5

Radonett AirGap 200/5 Radonett AirGap 200/5 Återströmningsskydd modul AB kategori 5 för brutet vatten enligt SS-EN 1717 Installations-, skötsel- och garantianvisningar www.radonett.com Radonett Radonett tillverkar och säljer

Läs mer

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 490 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 8 Service och garanti... 9 /125895/2014-06-09 (9511) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. Vent

Installations- och skötselanvisning. Vent Installations- och skötselanvisning Vent 1 Aggregatuppbyggnad............................... 2 2 Projektering- och monteringsanvisning.................. 3 2.1 Ventilation.............................................

Läs mer