SELLING. sellingkvarken.org REGIONAL TILLVÄXT GENOM KULTUR SELLINGKVARKEN.COM. Selling 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SELLING. sellingkvarken.org REGIONAL TILLVÄXT GENOM KULTUR SELLINGKVARKEN.COM. Selling 1"

Transkript

1 Hela denna bilaga är en annons från Kvarkenrådet och Region Västerbotten Selling 1 SELLING REGIONAL TILLVÄXT GENOM KULTUR SELLINGKVARKEN.COM sellingkvarken.org

2 2 Selling Hela denna bilaga är en annons från Kvarkenrådet och Region Västerbotten Gränsöverskridande. kreativa tillgangar KULTTUURI = PÄÄOMA (Kultur = Kapital). Så står det just nu med stora bokstäver på konstmuseet Kiasmas fasad i Helsingfors. Orden ingår i en installation av den chilenske konstnären Alfredo Jaar, och de får oss att fundera på vilken betydelse kulturen och kreativiteten har i vårt samhälle. Alltför ofta anses kultur och de kreativa sektorerna vara grädden på moset, roligt och lättsinnigt, men varken nödvändigt eller lönsamt. Dock håller denna uppfattning på att ändras, och man inser att de kreativa branscherna utgör en seriös ekonomisk sektor med god tillväxtpotential. När man talar om kreativ ekonomi så handlar det om ett ekonomiskt mervärde som den kreativa kompetensen och de kreativa branscherna skapar för hela samhällsekonomin. Kulturen och den kreativa ekonomin är en viktig sektor för välståndet och näringslivsutvecklingen i en region. Den skapar tillväxt och välmående, den sysselsätter och skapar nya företag. Ett av Kvarkenrådets strategiska insatsområden under kommande år är att jobba för en gränsregionalt bärkraftig välfärdsutveckling inom Kvarkenregionen. I detta tema ingår att bidra till utvecklingen av kulturella och kreativa näringar inom regionen. Utveckling av de kulturella och kreativa sektorerna är även en viktig del av Europa 2020 tillväxtstrategin. Ett av den kreativa branschens problem är att näringskedjan är underutvecklad. Integrering av affärsmässigt tänkande i det kreativa arbetet och ökat fokus på marknadens behov är grundstenar i branschens ekonomiska tillväxtpotential. Detta arbetar Kvarkenrådets Selling -projekt med att utveckla. Selling-projektets huvudsakliga syfte är att öka etableringen av branschnära företag inom de kreativa näringarna och därmed utveckla en mer effektiv och lönsam näringskedja, att öka management- och producentkompetensen inom den kreativa sektorn, samt att höja intresset och kännedomen för företag inom kreativa näringar. I en glest befolkad perifer region som Kvarkenregionen är samarbete över gränserna en förutsättning för att uppnå regional utveckling och tillväxt. I perifera områden finns inte alltid en tillräckligt stor kritisk massa inom den egna regionen, men genom gränsöverskridande samarbete kan detta uppnås. Det kan också vara närmare till en potentiell samarbetspartner på andra sidan en nationsgräns än inom det egna landet. Så är fallet också inom den kreativa branschen. I Västerbotten på ena sidan Kvarken är de kreativa metoderna väl utvecklade, i de österbottniska landskapen på andra sidan Kvarken är företagsamheten stark. Kan vi utnyttja de befintliga resurserna och lära oss av varandra, så kan Kvarkenregionen bli en framgångsregion inom de kulturella och kreativa näringarna, ett starkt kreativt kluster. SUSANNA EHRS Koordinator Kvarkenrådet r.f. Kvarkenrådet är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum för de tre österbottniska landskapen i Finland samt Västerbotten och Örnsköldsvik i Sverige som tillsammans bildar Kvarkenregionen. Kvarkenrådet grundades 1972, och är ett av Nordiska ministerrådets officiella gränsregionala samarbetsorgan. Susanna Ehrs. Norra Sverige och Finland har gemensam framtid Kultur och kreativitet har under en lång tid varit bärande byggsten för Västerbottens utveckling och har med tiden utvecklats till en växande näringsgren. Kultur leder till samhällsutveckling, stimulerar till fria tankar och bidrar till innovationer och nya näringar. Kultur ger också hälsa och personlig utveckling och ingen skulle ifrågasätta barnens behov av kultur under uppväxten. Forskning visar att äldre och seniorer får ett friskare, längre och ett mer rikt liv med kultur, vilket i sin tur sparar pengar i vård och omsorgssektorn. Kultur ger samhällsutveckling för såväl människor som näringsliv. Vad som är relativt nytt är insikten om industrins behov av kreativa näringar. Både basindustrin och småskalig industriverksamhet drar nytta av den kreativa industrins framgångar. Vi ser exempelvis en utveckling där funktioner ur spel- och filmindustrin flyttar in i andra näringar, där man använder virtuella världar och modern digital teknik för att styra och simulera avancerade processer. Kultur och kreativa näringar har fått en självklar plats i våra regioners utveckling och omnämns därför som framtidens stål och kan bli en av våra basnäringar. En vision skulle mycket väl kunna vara att vår nordliga region blir ett kreativt nav i Sverige och Europa. Kreativa näringar är en modern företeelse, men bottnar i en kulturtradition förvaltad och förmedlad av människor genom sin historia. I århundraden har musik, berättelser och bilder återgetts till nya generationer. Medvetna satsningar har också lett till att Umeå och Västerbotten har fått europeisk status som kulturhuvudstad. Västerbotten berikas också av människor från världens alla hörn. Den rikedomen behövs i Västerbottens strävan att utvecklas med hjälp av kreativa näringar. För det är genom möten mellan människor med olika bakgrund och kunskap och mellan olika branscher som nya spännande och oväntade upptäckter uppstår. Vi har en spännande framtid framför oss. Projektet Selling har inneburit en brygga för kultur och kreativa näringar att ta klivet över Kvarken. Vi har återväckt kontakter för att byta erfarenheter och kunskaper om våra regioners kultur och kreativa näringar. Norra Sverige och Finland har en gemensam framtid där kultur och kreativa näringar även i fortsättningen kommer bidra till samhällsutveckling, attraktivitet och tillväxt. ANNA PETTERSSON Regiondirektör Region Västerbotten Anna Pettersson.

3 Hela denna bilaga är en annons från Kvarkenrådet och Region Västerbotten Selling 3 Kreativa Kvarken Är du nyfiken på vad du håller i dina händer och ögnar genom? Då tycker vi att du ska läsa vidare och få reda på det, finna svaren på vad och varför. Förväntansfulla och med viss spänning började vi arbeta med projektet Selling regional tillväxt genom kultur för snart tre år sedan. Tanken bakom projektet var att gynna verksamhetsförutsättningarna för kulturella och kreativa näringar i Kvarken regionen; i Västerbotten, Österbotten och Södra Österbotten. Utan att fastna i begreppsträsket är det på sin plats att med ett par ord förklara kulturella och kreativa näringar. När vi talar om dessa näringar talar vi om företag vars konstnärliga eller kreativa målsättningar är den drivande faktorn. Med andra ord kan man säga kulturell verksamhet som drivs i företagsform. Alltså har vi i projektet Selling arbetat med dessa företag och även instanser som berör branschen, såsom kulturinstitutioner och företagarföreningar. Sedan 2011 har vi arrangerat utbildning och tillfällen för gränsöverskridande möten. Vi har flaggat för regionens kulturföretag på hemmaplan och borta. Vi har gjort vårt bästa i att få till en positiv förändring i branschen. Vi har lyckats och misslyckats, men framför allt lärt oss och andra mycket nytt. Vi har gjort en lång rad saker, men mycket mera återstår att göras. Vi har inte kunnat arbeta med alla olika branscher inom dessa näringar utan har koncentrerad oss på dem som visat mest intresse och behov av att delta. Vi hoppas att vi gjort nytta. Konstnärer från regionen har fått möjlighet att delta i workshops ute i Europa, designers har fått tillfälle att knyta kontakter över Kvarken och ett besök av 6 europeiska journalister i regionen resulterade i artiklar i världstäckande design och arkitektur tidningar Mark och Frame, Polska upplagan av National Geographic och finska ekonomi tidningen Talous ja tekniikka. Vårt uppdrag var på inget sätt att lyfta de enskilda kulturföretagen, men för att synliggöra branschen har vi valt att porträttera några av regionernas kulturföretag i denna tidningsbilaga. Men tro oss, det finns många fler värda att bekanta sig med! Om du ännu inte fått svaret på vad och varför så kommer de här. Denna publikation uppmärksammar några av de kulturföretag som finns i regionen och det arbete som görs inom branschen. Genom den hoppas vi att flera upptäcker det utbudet som finns så nära till hands eller till och med bli nyfiken på branschen och de möjligheter som den erbjuder för dig som vill starta eget företag. Hör gärna av dig om du funderar på något så hjälper vi dig så gott vi kan! Hälsningar, RIIKKA & LINDA projektledarna i Västerbotten och Österbotten RIIKKA ENGMAN Region Västerbotten LINDA BLOMQVIST Yrkeshögskolan Novia EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö Grenseoverskridende samarbeid over fjell og hav Cross-border cooperation over mountain and sea sellingkvarken.com Frågor om innehållet i denna bilaga besvaras av Riikka Engman, telefon +46(0) Skribent: Karin Larsson. Fotograf: Janne Lindmark. Layout: Joachim Ljungquist.

4 4 Selling Hela denna bilaga är en annons från Kvarkenrådet och Region Västerbotten Tanja, Andreas och Johanna visar upp några av sina mönster. Mönsterkollektivet Fyran Mönsterkollektivet Fyran hyr in sig i en mindre lokal i Campus Allegro, där de kan träffas då och då som hel grupp. Kollektivet drog igång verksamheten för ett par år sedan och fick en flygande start. Vi åkte på Formexmässan i Stockholm och kom hem med ett kontrakt med Sydkorea, det var helt otroligt, säger Tanja Krokvik. Fyran består av Anna Aromäki, Johanna Högväg, Tanja Krokvik och Andreas Haals I grunden har de egna designföretag och driver Fyran som ett gemensamt aktiebolag på deltid. Eftersom de bor utspritt runt Österbotten sker kommunikationen med genom dator och telefon men de försöker också träffas någon gång i veckan i lokalen. Från början ingick de i ett mönsterprojekt som anordnades av Juthbacka Kulturcentrum. Det skalades så småningom ner och bestod till slut av de fyra medlemmarna som trivdes så bra att de bestämde sig för att starta något ihop. Den gemensamma nämnaren är intresset för mönster. Vi har alla lite olika sätt att planera mönster men våra arbeten bygger alltid på ett kollektivt samarbete där alla är med och påverkar, säger Andreas. utbildning, innan den flyttade från Nykarleby till Jakobstad. Att hyra in sig på Campus Allegro ser de som en bra sak, inte minst för att miljön är dynamisk med många intressanta människor i omlopp. Det låter komplicerat att dela idéer med tre andra, men faktum är att de hittat en metod som fungerar väldigt bra. Någon börjar skissa och skickar sedan vidare till nästa tills alla fått tycka, tänka och rita. Från början var man rädd att förändra ett mönster som redan var bra och det gäller alltid att inte överarbeta skisserna. Vi sparar allt, diskuterar väldigt mycket omkring resultatet och brukar tillslut vara överens, säger Tanja. Kund i Korea Enligt Johanna är en fördel med att jobba kollektivt att man inte blir lika personligt involverad som i ensamjobben. Det uppstår heller ingen tävlan utan alla kan känna sig delaktiga i den konstnärliga processen. Gruppen blir helt enkelt lite modigare, vågar ta ut svängarna mer och smittas av ett självförtroende som för saker framåt. Vi hade precis startat bolaget när vi åkte över till Sverige på Formexmässan. Efter några timmar kom det förbi ett Sydkoreanskt företag som blev jätteintresserade av våra produkter och kort efteråt gjorde vi vår första affär, säger Johanna. Finland och Sverige Vid en snabb till ser mönstret Flinga ut som en grafisk iskristall, men kollar man närmare består det av tätt sammanfogade hölador med inåtbuktande väggar och branta snedtak. Det är själva grejen, att ta bekanta föremål och transformera dem till något helt annat. Idéerna hittar de alltid i sin närhet i det Österbottniska landskapet eller genom prylar de vuxit upp med och blir slutligen anteckningsböcker, omslagspapper, affischer, pennhållare, vykort och andra produkter som kan tänkas berikas av snygga mönster. Medlemmarna i Fyran hämtar inspiration både från Finland och Sverige. Framförallt anser de att det är viktigt att betona sitt kulturarv, både av stolthet och av medvetenhet att det genuina ofta säljer. Vi får ofta höra att det syns på våra mönster att vi kommer från Finland och det känns bra att vi har en så tydlig identitet i finsk design. Nyligen hade vi ett möte med ett gäng japanska kunder i Helsingfors. De blev helt begeistrade i mönstret Väva som vi skapat utifrån en trasmatta. De kunde bara inte tro att det var något som alla har hemma på golvet, säger Johanna. Ingen brådska Mötet resulterade i ett projekt där kunden köpt rätten att använda 54 olika mönster till en kalender som trycks på japanskt washipapper med fyrans logo på, vilket förhoppningsvis kommer öppna ännu fler dörrar på den internationella marknaden. Mönsterkollektivet Fyran säljer bra och beställningarna ökar ständigt. Alla produkter trycks på Svanenmärkt papper och helst ska de vara gjorda med tanke på hållbarhet och ekologi. Jämfört med många platser på jorden har vi gott om tid och kan slow things down. Det viktigaste för oss är att fömedla själva hantverket. Från början tänkte vi att det kanske vara helt ute att skriva för hand, men det verkar finnas fler än vi som inte kan leva utan snygga skrivblock, säger Tanja. Skissar ihop Anna, Tanja, Johanna och Andreas har alla gått Novias design- Produkter som pryds av Fyrans mönster. I några av Fyrans mönster gömmer sig bekanta föremål såsom hölador och trasmattor.

5 Hela denna bilaga är en annons från Kvarkenrådet och Region Västerbotten Selling 5 Ovan: Ett ugglemotiv på t-shirt. Till höger: Några av Hannas mönster på omslagspapper. Hanna tecknar sina motiv för hand. Designern Hanna Karlzon Hanna Karlzon är en av de sista hyresgästerna i inkubatorhuset Krenova i Umeå som nu töms för utvärdering. Hon håller precis på att plocka ihop de sista sakerna för att flytta hem ateljén till lägenheten. Det har varit otroligt bra att få jobba här tillsammans med så många intressanta och kreativa människor. Det känns lite sorgligt att säga hej då, säger Hanna. Krenova är ett projekt inom Västerbotten och Norrbotten för att nyblivna eller blivande företagare inom kreativa branscher ska kunna prova vingarna ett år, med gratis arbetsplats, dator och affärsrådgivning. Uppåt hundra företag har kunnat utvecklas med hjälp av Krenova och efter tre år är det nu dags att tömma huset i Umeå och utvärdera projektet. Hanna Karlzon är i grunden bildlärare, fast tillfälligheter har fört henne ut på helt andra vägar än de som leder till klassrummen. Att få vara på Krenova har bland annat bidragit till att hon kunnat testa sina idéer om de håller ekonomiskt. Först började jag sy väskor och kläder och trodde länge att det var det jag skulle göra. Sedan kom jag in mer och mer på mönsterdesign. Just nu gör jag bland annat posters, omslagspapper och tyger som bygger på egna illustrationer som sedan sätts samman och bearbetas repetitivt i photoshop. Blommor, blad En tatuerad 70-talstapet slingrar sig ner över Hannas högerarm och ut genom pennan. Just 70-talets mönster är en av hennes passioner och hon samlar både på tyger och designar egna, med förkärlek till blommor, blad och djur. Tatueringen har gett upphov till mängder av förfrågningar om att rita tatueringar åt andra, men där är det blankt nej. Hanna Karlzon är helt klar över sin identitet som illustratör och designer och att rita tatueringsmotiv är inte hennes grej vilket det kanske borde vara med tanke på pengarna, tillägger hon med ett litet leende. Jag har alltid tecknat och kan sitta och pilla med mönster hur länge som helst, men jag försöker anpassa mig till verkligheten också, annars blir det svårt att få det att gå ihop ekonomiskt, säger Hanna. Blandar stilar Idéer finns ofta nära till hands, till exempel i mammans trädgård, eller den aldrig sinande källan Internet där Hannas favorit är Pinterest. Däremot sneglar hon inte så mycket på andra kontemporära illustratörer, tapetaffärer eller liknande utan försöker istället att utveckla den egna stilen som enligt Hanna är en blandning mellan Art Noveau, punk och 70-tal. Jag älskar att odla och mycket av det jag gör har någon sorts koppling till min uppväxt i Burträsk. Jag utgår exempelvis från lokala blommor som rallarros och lupiner och ibland har även motiven haft rena Västerbottensteman. Mycket som jag ritar är inte tänkt att bli mönster från början, men jag kan oftast inte låta bli att ta in bilden i photoshop för att kolla om det skulle kunna funka. Nyligen har Hanna inlett ett samarbete med Designmäklarna i Holmsund som trycker upp hennes illustrationer på tapeter, textilier och inredningsprodukter. Här handlar det mer om beställningsarbeten, där uppdragsgivaren kan ha synpunkter på hur mönstret ska se ut. Det är lätt att hamna i samma sorts motiv och pastellfärger. Kunder gör att man tvingas kompromissa och det kan vara väldigt utvecklande, säger Hanna. Bra chans Nu återstår bara några få dagar på Krenova innan rummet ska vara tömt tyvärr, för Hanna säger att hon gärna hade stannat kvar. För hennes del har året här betytt mycket, både för den personliga utvecklingen och för att hon fått chansen att starta eget utan att behöva bekymra sig alltför mycket om ekonomin. Krenova är en helt fantastisk plats som hjälpt mig otroligt mycket som företagare. Det känns väldigt trist att behöva lämna alla trevliga människor som jobbar här. Via dem har jag också kunnat bygga upp ett nätverk som både gett jobb och nya samarbeten. Idag är jag helt säker på vad jag vill göra och det känns omöjligt att tänka sig något annat. Utan den här möjligheten hade jag kanske inte vågat prova på livet som egen företagare.

6 6 Selling Hela denna bilaga är en annons från Kvarkenrådet och Region Västerbotten. Lasse Forsman driver företaget Smak&Form/Gourmet Garage tillsammans med frun Anna Aromäki. Smak pa Gourmet Garage Gourmet Garage är precis vad det låter som; en restaurang i ett garage, diskret placerat i en gammal nedlagd verkstad mitt i ett industriområde i Jakobstad. Sommartid flyttar restaurangen ut i en specialinredd trailer som ambulerar runt på bröllop och fester. Vi är redan bokade hela sommaren, säger Lasse Forsman som driver företaget tillsammans med hustrun Anna Aromäki. Det krävs tid och tålamod att förändra en traditionell matkultur, både vad beträffar ingredienser och hur mycket maten får kosta. Smak&Form/Gourmet Garage har sedan starten 2005 haft en klar strategi för vad de anser vara god och vällagad mat. Grunden är den fina råvaran. Gärna lite upphottad med kulinariska inslag från andra kulturer och smakinriktningar, fast ändå på finskt vis. Årstiderna styr givetvis valet av råvaror, men grundregeln är alltid att maten görs på plats och till den stund maten är tänkt att serveras. Vi vill laga ärlig mat och försöker köpa så lokala och närodlade produkter som det bara går. Vår mat bottnar alltid i våra egna mattraditioner som exempelvis frigående limousine-kor och vildfångad sik, abborre och gös. Lasse experimenterar mycket med de smaker som vi anser vara våra, men som lika gärna är någon annans fast lite olika. En klassisk italiensk Vitello Tonnato, till exempel, alltså tunnskivad kalv i tonfisksås, blir minst lika god med kallskuren limousinfilé och närfiskad rökt sik istället för importerad tonfisk. Vi är även med i ett projekt som heter Matriket Österbotten. Det syftar bland annat till att belysa våra egna mattraditioner och få människor att göra medvetna val när det gäller råvaror. Inte så dyrt I Umeå finns Bistro Le Garage, även den inhyst i ett garage utanför centrum, där Lasse nyligen ätit och imponerats av maten. När de själva skulle döpa sin restaurang till något med gourmet fick det bli med suffixet garage för att tona ner klangen av pretentiös finkrog. Utemiljön är lite ovanlig med sin slamrande bilverkstad vägg i vägg och en trafikled rakt nedanför, men inne är det desto mysigare med en enkel och stilfull inredning som snarare inbjuder till samtal mellan borden än diskreta sittningar på tu man hand. Kvalitetsvinerna importeras av en god vän och serveras endast på ett fåtal ställen i Finland, med klar förkärlek till Italien. Vi vill framförallt vara ett matställe som håller en bra nivå utan att vara en konkurrent till centrumrestaurangerna snarare ett komplement. Vi kan anses något dyrare, men det beror nog på att vi alltid serverar 3 eller 4 rätter, men sällan går menyerna över 50. Flera rätter Gourmet Garage fungerar inte riktigt som en vanlig restaurang där man slinker in på en bit mat. Här får man beställa i förväg och det är förutbestämda trerättersmenyer som gäller, ett par, tre olika per säsong allt för att komma bort från mycket-mat-på-ett-fat-tänket som enligt Lasse är det typiskt österbottniska sättet att äta. Restaurangen funkar också som en plats där traktens företag kan hyra in sig för att laga mat, kanske snappa upp lite nya köksgrepp och samtidigt lära känna varandra under andra förutsättningar än på jobbet. Det är ingen traditionell kockskola vi driver, utan mer en form för att människor ska kunna umgås och ha kul tillsammans med matlagning i fokus, säger Lasse. Catering Nu när sommaren nalkas har garaget stängt och bussen tinat fram. Det är ingen vanlig foodtruck utan snarare en trailer vars släp inretts med ett komplett restaurangkök med allt vad det innebär av spisar, kylar, diskar och redskap. Med eller utan serveringspersonal det avgör kunden tuffar bussen runt på allehanda fester och företagsjippon. Som mest har de haft 2000 gäster på samma kväll och beställaren kan välja på allt från traditionella trerättersmenyer till grillning över öppen eld. Bussen var länge företagets enda kök, men successivt har Lasse och Anna byggt upp sitt företag och kunnat investera i den stationära restaurangen som även innebär att de jämnar ut arbetsinsatsen över hela året. Det har tagit tid att få någon sorts balans i tillvaron. Fortfarande jobbar vi periodvis väldigt mycket, men numera kan vi faktiskt ta några veckor semester och förlita oss på vår duktiga personal, säger Lasse. På sommaren inkvarteras restaurangen i en trailer med komplett restaurangkök. Under vinterhalvåret hittar man Gourmet Garage i en gammal verkstadslokal på ett industriområde i Jakobstad.

7 Hela denna bilaga är en annons från Kvarkenrådet och Region Västerbotten Selling 7 Anna Lynam och fårfarmaren Åsa Bergquist Nytänk med MinFarm Att leva hållbart och medvetet kan vara en utmaning, särskilt när det gäller mat. MinFarm vänder helt på koncepten och låter konsumenten komma så nära råvaran som det bara går. Man kan till och med besöka sin leverantör, klappa djuren och förvissa sig om att de har det bra, säger Anna Lynam som tillsammans med maken Stephen driver projektet MinFarm som nu blivit moget att permanentas. Via hemsidan klickar kunden in sig på MinFarms beställningssida och sen börjar det roliga. Här kan man klicka sig fram mellan gårdarna, lära känna bönderna och i lugn och ro beställa kött, ägg och grönsaker för hämtning senare i höst. Det är något helt annat än att vandra längs storköpens tröstlösa gångar och fingra på gasförpackat kött som håller sig fint inuti plasten men snabbt bryts ner i kontakt med luft och på vägen förlorar i både smak och näringsinnehåll. Som konsument på MinFarm vet kunden exakt var köttet kommer ifrån, hur djuren haft det under sin livstid samt var och hur de slaktats. En del vill absolut ha KRAVkött, för andra är närproducerat viktigast eller att lantbrukaren verkar trevlig och snäll mot djuren, säger Anna. Via filmer, intervjuer och berättelser får kunden en helt unik insyn i djurens vardag och människorna som sköter om dem. De kan till och med göra personliga besök hos producenterna. Ulliga och gulliga Tålmarksbonden Åsa Bergquist står mitt i fårhjorden och flaskmatar ett lamm som mist sin mamma i juverinflammation. Det är en fridsam flock gotlandsfår och ryafår på 35 tackor och ett 50-tal årslamm som precis kommit ut på grönbete och vaktas av hunden Kwai. Han lystrar på kommandon från Åsa och lyder direkt. Kwai, gå bakom. Kwai slår en vid lov för att kunna pressa flocken dit han vill och sedan lägger han sig ner och kollar att alla går åt rätt håll. Flera lamm kommer fram och slickar honom på nosen, kanske känner de tryggheten från den kloka bordercollien. Hunden Kwai vaktar fårhjorden. Idyllen är total. Himlen är blå, solen värmer och fåren mumsar vällustigt av det ljusgröna gräset. För Åsas del är MinFarm ett bra sätt att slippa ägna sig åt försäljning och marknadsföring. Dessutom är det praktiskt att veta i förväg hur många lamm som ska slaktas vilket även ger en hint om nästa års produktion. Det jag kan och brinner för är fåren. Resten, som försäljning och marknadsföring känns bra att kunna överlåta till Anna, säger Åsa. Allt fler gårdar Efter ett par år av fundering och planering startades MinFarm som ett pilotprojekt 2013 där åtta jämtländska bönder fick ta emot beställningar från tio kunder som valts ut via en förfrågan på Facebook. Det har fungerat väldigt bra och samtliga gårdar har tackat ja till att vara med i år också, säger Anna. I år har kundantalet vuxit till 600, producenterna till 20 fördelade på Jämtland och Västerbotten. Redan efter ett par veckor i skarpt läge börjar beställningskvoterna fyllas. Gårdarna väljs med omsorg, både på rekommendation från andra lantbrukare och LRF. Leveranserna sker ett par gånger om året. Med hänsyn till miljön har vi valt att inte ha hemkörning, istället organiserar vi utlämningsställen dit folk får komma och hämta sina beställningar. MinFarm gör också en rolig grej av själva hämtningen. Det är ju ett bra sätt att lära känna nya människor som tänker lite liknande, säger Anna. Anna Lynam driver MinFarm tillsammans med maken Stephen Lynam. Vänder på steken Anna och Stephen jobbar helhjärtat med sitt projekt, inte minst när det gäller databiten eftersom hemsidan är centralpunkten där kunderna bygger upp sin beställningslista. Vi tror att det finns ett jättestort intresse och ett behov av att ta kontroll över maten. För många är det dessutom en möjlighet att visa barnen var livsmedlen kommer ifrån. Hela vårt koncept skapar en plattform som bygger mer på mötet mellan människor än själva kommersen. Att vi lyckats vända på en orättvis pyramid känns också bra. Hos oss får producenten 80 procent och administratören 20 procent. Hos traditionella handlare är det i vissa fall tvärtom, säger Anna.

8 8 Selling Hela denna bilaga är en annons från Kvarkenrådet och Region Västerbotten Patricia och Dragos trivs med att arbeta på Malakta. Konstkollektivet Malakta I Malax, en halvtimme från Vasa, jobbar tio konstnärer i kollektivet Malakta. Två av dem är paret Patricia Rodas och Dragos Alexandrescu. Det här är ett inspirerande ställe att jobba på. Alla är väldigt engagerade och man har hela tiden stort utbyte av andras tankar och ideer kring konst säger Patricia Rodas. Själva byggnaden är ett mejeri från 30-talet och namnet Malakta kommer från ett mjölkpulver som tillverkades på talet. Rester av maskiner finns fortfarande kvar i form av egensinniga konstverk som står här och var. Här kan konstnärer hyra in sig på kortare eller längre tid och har då tillgång till både eget rum och gemensamma ytor. Patricia och Dragos kom hit Båda jobbar med foto- och video projekt, ibland tillsammans, oftast inte. Never again, skämtar Dragos och kramar om Patricia. Dragos är från Rumänien där han även gått konstakademien; en traditionell konstutbildning med betoning på måleri, som inte direkt återspeglar den konst som han håller på med idag. Född 1974 var han liten när Ceausescus fortfarande styrde landet med järnhand, en maktstruktur som påverkade landet många år efter avrättningen Fram till slutet av 70-talet var Rumänien ganska okey, men då bestämde regeringen att landet inte skulle vara beroende av någon annan vilket skapade stora ekonomiska problem. Statsskulden skulle betalas av på kort tid och det var folkets plikt att ställa upp. Regeringen sålde ut allt som gick att sälja, bland annat landets jordbruksproduktion vilket ledde till livsmedelsbrist. Folket fick köa flera timmar per dag för att köpa mat, det nödvändigaste som bröd, socker, olja och kött. Men som barn lärde man sig att hantera livet ändå. Elransoneringen som mörklade landet ett par timmar per dag blev en spöklek i kolsvarta trappuppgångar och brödköerna blev också en sorts lekplats. Här i Finland är det givetvis enklare att leva, även om Rumänien också utvecklas, men nöd och frustration gör också att människor blir mer kreativa. Här är det ganska politiskt slött. Ingen orkar bry Jag vill att mina bilder ska beröra på ett personligt plan, säger Patricia. sig om de problem som faktiskt finns, säger Dragos. Kortfilm Idag jobbar Dragos mest med rörliga bilder, gärna svart-vit kortfilm och ofta med ämnen som på något sätt har med ekonomi att göra. Han avslutade just ett filmprojekt där han drar paralleller mellan andra världskrigets finska krigsbarn som skickades till Sverige och rumänska barn som lämnas hos äldre släktingar för att föräldrarna ska kunna jobba utomlands. Min konst är ett socialt ställningstagande, ofta som en protest mot de politiska systemens dysfunktioner. I det här fallet lämnar människor sina barn för att ge dem en högre materiell standard, men för barnen är det ett trauma, säger Dragos. Våld inom relationer Fotografen och fotokonstnären Patricia Rodas har mest gjort coffee table-böcker de senaste åren, beställningsjobb med vackra bilder och trivsamma ämnen som kakor, mat och natur. Förra året fick hon ett arbetsstipendium för att jobba heltid med en bildserie om våld i nära relationer. Resultatet är en serie abstrakta svart-vita bilder som är tagna med en storformatskamera. Negativen framkallar Patricia själv och skriver ut dem på konstpapper av hög kvalitet. Som titeln The personal violence antyder finns en personlig koppling till Patricia Rodas egna erfarenheter av en våldsam relation från ett tidigare förhållande i vuxen ålder. Jag har upplevt våld på nära håll och tycker att det är ett ämne Dragos beskriver sin konst som ett socialt ställningstagande. som även behöver synas i konsten. Jag vill att mina bilder ska beröra på ett personligt plan och kanske bidra till att öppna ögonen för det våld som statistiskt sett finns mitt i bland oss, men som ofta är väldigt osynligt, säger Patricia. Längre fram i projektet hoppas Patricia kunna samarbeta med skyddshem för att nå fram till människor som traumatiserats av sina erfarenheter av våld. Kameran får stryk Bilderna är som mörka landskap, ibland nästan svarta med strimmor av ljus och med en rörelseoskärpa som skapats av att Patricia gått loss fysiskt på sin utrustning: Sparkat på kameran, skakat den och hunsat den som en metafor för det egna känsloregistret. Som kontrast till det abstrakta och för att ge bilderna en mer begriplig kontext har Patricia även skrivit dikter som kommer ligga intill bilderna. Det är en ständig balansgång mellan allmänt eller privat, mellan det som är alltför övertydligt eller alltför introvert. Genom att komplettera bilderna med dikter tror jag att jag kan nå betraktaren utan att för den skull servera sanningar på silverfat. Solen tittar fram mellan mörka moln och landskapets ljusgröna färg säger sommar men blåsten är kall. En dalmatinblandning slickar handen och en vallhund nosar baken. En och annan bil far förbi. Livet är gott.

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JOAKIM HEDSTRÖM Boken ingår i EU-projektet 3C4Incubators där syftet var att utveckla kulturföretagande och kulturinkubatorer. I Sverige drevs projektet av Regionförbundet Östsam och fokuserade på ett

Läs mer

Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör.

Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör. Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör. Redaktör: Pernilla Alexandersson. Referensgrupp: Herman Geijer, Sara Bergsmark och Charlotta Nordblom Nellgård. Illustration och

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

MUSIK & ENTREPRENÖRSKAP

MUSIK & ENTREPRENÖRSKAP MUSIK & ENTREPRENÖRSKAP Artisten, Göteborg, 7 december 1999 Denna dokumentation innehåller ett sammandrag av inläggen vid konferensen Musik & entreprenörskap på Artisten i Göteborg den 7 december 1999.

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Inte visste jag att jag var en egen sektor En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Uppdrag: Intervjuer med åtta kreatörer i Örebro län Beställare:

Läs mer

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA ALFABETA ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR Nyfiken på mer? Titta in på www.alfabeta.se Copyright 2011 text: Anna Häggblom-Stålhammar Grafisk form: Pelle Olsson Alfabeta Bokförlag AB, Stockholm ISBN 978-91-501-1101-9

Läs mer

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA ALFABETA ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR Nyfiken på mer? Titta in på www.alfabeta.se Copyright 2011 text: Anna Häggblom-Stålhammar Grafisk form: Pelle Olsson Alfabeta Bokförlag AB, Stockholm ISBN 978-91-501-1101-9

Läs mer

Ett samlat Kliv. Ett samlat Kliv

Ett samlat Kliv. Ett samlat Kliv Vill du veta mer? Kontakta Kultur i Väst vx 031-333 51 00 Västra Götalandsregionens Kultursekretariat Regionens Hus 462 80 Vänersborg Ett samlat Kliv Mellan 2011 och 2014 har några skolor i Västra Götaland

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Internationell feriepraktik, 2013

Internationell feriepraktik, 2013 Internationell feriepraktik, 2013 CITAT FRÅN ELEVERNAS SKRIFTLIGA RAPPORTER Efter de två veckor vi befann oss i London känner jag mig berikad. Berikad på ny kunskap; hur det är att jobba i en butik, hur

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta Av: Jesper Lindén Framgång är en hemlighet som alla framgångsrika entreprenörer bär på, eller hur? Sant, men det är

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus!

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus! HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS Marknadsplats 2013 Eskilstuna företagare i fokus! 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS årets innovatör Ar det du nasta gang? Kriterier För

Läs mer

bildning Lagar läckert och färgglatt Mötesplats visar vägen tillbaka sid 3 circle line på 50- talet sid 25 år i keramikverkstaden

bildning Lagar läckert och färgglatt Mötesplats visar vägen tillbaka sid 3 circle line på 50- talet sid 25 år i keramikverkstaden &Folk bildning nummer 3 40 år i keramikverkstaden sid 20 circle line på 50- talet sid 25 Mötesplats visar vägen tillbaka sid 3 Souad Sabri på cirkel Lagar läckert och färgglatt Förord conny Pettersson

Läs mer

Abigail Sykes abigail.g.sykes@gmail.com WWW.KULTURTANTEN30.BLOGSPOT.COM. Mia Andersson mia.andersson@live.se. Elvira Fridell elvira.fe@hotmail.

Abigail Sykes abigail.g.sykes@gmail.com WWW.KULTURTANTEN30.BLOGSPOT.COM. Mia Andersson mia.andersson@live.se. Elvira Fridell elvira.fe@hotmail. sid. 1 Gatan är en plats som ger möjlighet för många perspektiv och infallsvinklar. Där gränser mellan fin- och fulkultur bryts ner och där olika människoöden samspelar. Gata Magazine vill skrapa bort

Läs mer

Vad tänker du på när du hör ordet konst?

Vad tänker du på när du hör ordet konst? Artifact LEDARE REDAKTIONEN Denise Lindberg God morgon! Sovit gott? Inte? Har du svårt att hitta ditt uttryck? I vårt magasin Artifact skriver vi om hur människor valt att uttrycka sig. Det behöver inte

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända PERSONLIGT ENTREPRENÖRSKAP ATT FÅ SAKER ATT HÄNDA Stefan Olsson Marcus Frödin www.universeimagine.com Denna e-bok är fri att sprida och använda. Vid

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer