Redigeringsläget. Enter (även kallad Retur) används för att skapa nya stycken/paragrafer. Vanliga radbrytningar skapas med Shift+Enter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redigeringsläget. Enter (även kallad Retur) används för att skapa nya stycken/paragrafer. Vanliga radbrytningar skapas med Shift+Enter."

Transkript

1 Redigeringsläget Innehållet i trycksaken skapas med hjälp av ett lättanvänt mallverktyg. Det finns inbyggda regler för hur du skall utforma innehållet, och du får meddelande om innehåll saknas eller om det råkar bli för mycket textmassa. Informationen från mallen visas längst ner på vänster sida och den uppdateras varje gång du sparar. Du behöver inte göra klart en trycksak vid ett tillfälle. Allt arbete sparas och finns tillgängligt när du loggar in nästa gång. I första nivån visas en översiktsbild. Vill du förstora eller förminska förhandsgranskningen klicka på + eller -. Navigera mellan de olika sidorna genom att klicka på någon av pilarna. Vill du skriva ut ditt utkastet kan du ladda ner det som en PDF-fil. Kräver att Acrobat Reader eller liknande PDF-läsare är installerad på datorn. Med hjälp av muspekaren väljer du den rubrik eller text som skall redigeras. Områden som är redigerbara ändrar färgintensitet när musen förs över dem. Varje gång en text sparas kommer förhandsvisningen att uppdateras i bakgrunden och mallen informerar om eventuella felaktigheter i den röda rutan nere till vänster. Ett klick på ett redigerbart fält öppnar upp ett fönster med information och möjlighet att välja eller redigera innehållet. När du sparar innehållet kommer förhandsvisningen att dateras upp automatiskt. En textredigerare används för att skriva in rubriker och text under Mina viktigaste frågor. Där finns även ett par tips som underlättar redigeringen. Enter (även kallad Retur) används för att skapa nya stycken/paragrafer. Vanliga radbrytningar skapas med Shift+Enter. När mallen tolkar texten kommer varje nytt stycke att inledas med en indentering/indrag. För att skapa en rubrik krävs att textmarkören står på rubrikraden och att Rubrik 3 eller Heading 3 väljs ur Format-listan överst till vänster.

2 Tips: Verktyget har ingen automatisk avstavning och radbryter bara om det måste. Du kan själv göra radbrytningar i vissa fält genom att trycka Enter. Tips: När du lagt in ditt citat, spara och se om det ser bra ut. Annars gå tillbaka och utöka/minska antal ord eller gör en radbrytning. Tips: Tänk på att det kan ta längre tid att ladda en sida om den är förstorad (inzoomad). Tips: Textinnehållet skrivs med fördel i en ordbehandlare innan det klistras in i foldern. Lägg in rubrikerna efter att texten klistrats in. Om du har frågor skicka mejl till till

3 Underlag personvalstexter 1. NÄRINGSLIV/FÖRETAGANDE Rubrik: "Fler företag betyder fler jobb och bättre välfärd" Fler företag betyder fler jobb, bättre ekonomi och mer välfärd. Därför vill vi att fler ska våga satsa på sina idéer och starta eget. Företag måste tillåtas växa med trygga och stabila regler. Vi har under mandatperioden förenklat regler, infört avdragsrätt för hushållstjänster och ROTavdrag, slopat förmögenhetsskatten, sänkt skatter och arbetsgivaravgifter och minskat sjuklöneansvaret. Vi vill fortsätta att förbättra företagsklimatet, både genom fler regelförenklingar och mer resurser till nyföretagande och utveckling. Så att vi får ett tryggare Sverige som har råd med välfärden. 2. FAMILJ Rubrik: "Låt familjerna bestämma" För att Sverige ska fungera är det nödvändigt att familjerna fungerar. Kristdemokraterna vill göra det lättare för familjer att själva planera sin vardag. Vi tycker inte att det är politikerna som ska bestämma hur folk ska ta hand om sina barn. Vi tror att barn mår bra av att vara med sina föräldrar, och vi vet att en trygg uppväxt ökar chanserna till ett bra liv. Vi kämpar aktivt mot diskriminering av dem som valt att vara hemma med sina små barn. Vi vill att rätt till vårdnadsbidrag ska finnas i hela Sverige. Och att alla familjer ska få stöd i den utsträckning som behövs för att klara vardagen. 3. SKOLA Rubrik: "En skola som ser varje barn" Skolan ska handla om kunskap. Det behövs tydliga mål och undervisning som passar varje elev. Vi vet att barn är olika och lär sig på olika sätt. Därför måste varje barn få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Extra viktigt är det att tidigt uppmärksamma de barn som har behov av särskilt stöd. Men det räcker inte. Skolan behöver en tydlig värdegrund som baseras på respekt för att människor är olika, men lika mycket värda. Mattetalen blir enklare att lösa i en trygg skola. Barnen förtjänar krafttag mot mobbning, trivsamma lokaler, bra mat och lärare som har tid för en pratstund. 4. TILLGÄNGLIGHET Rubrik: "Öka tillgängligheten" I ett mänskligare Sverige har alla samma värde. Funktionsnedsättning ska inte behöva vara ett oöverstigligt hinder. Vi vill göra stadsplaneringen bättre och kollektivtrafiken mer tillgänglig. Vi vill också korta väntetiderna till boenden. Och vi vill se till att sjukvården har nog med resurser för att minska den onödiga ohälsan hos personer med funktionsnedsättning. Tyvärr finns fortfarande fördomar som gör att personer med funktionsnedsättning har svårt att få jobb. Vi vill bekämpa diskriminering, öka delaktigheten, och se till att fler får det stöd de behöver för att kunna jobba.

4 5. ÄLDREPOLITIK Rubrik: "Äldre förtjänar respekt" För att leva trygga och värdiga liv behöver människor få bestämma mer själva, även när de blir äldre. Vi vill öka valfriheten och införa fler boendeformer. Och vi vill fortsätta satsa på kvaliteten i äldreomsorgen. Rätt omvårdnad är viktigt, men en pratstund eller en promenad kan betyda lika mycket som mediciner och näringsriktig mat. Men äldrepolitik handlar inte bara om vård och omsorg. Pensionärerna måste få del av skattesänkningarna. Och folk ska få bestämma själva om de vill trappa ner på jobbet lite tidigare, eller fortsätta jobba längre. Erfarenhet är en egenskap som borde värderas högre. 6. VÅRD Rubrik: Trygg vård utan köer Köer hör inte hemma i sjukvården. Ändå har vi under alltför många år betalat höga skatter för en vård vi inte fått. Kristdemokraterna har med hjälp av kömiljarden redan halverat vårdköerna, men vi nöjer oss inte förrän de är helt borta. Trygghet är att få vård i tid, men också att kunna välja var och av vem man ska vårdas. Därför vill vi ge människor större möjlighet att välja vårdform själva. Samtidigt vill vi utveckla patientsäkerheten för att göra risken för felbehandling mindre. Det behövs en ny modell inom vården som inriktar sig på systemets brister istället för på individuella misstag. 7. INTEGRATION Rubrik: Mångfald gör Sverige bättre Kristdemokraterna är emot främlingsfientlighet i alla former. I ett mänskligare Sverige har alla samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Vi uppskattar den mångfald och utveckling som invandring leder till. Möten mellan olika kulturer och människor med olika bakgrund gör Sverige bättre. Jobb och språk är nycklarna till integration, och vi vill att alla som kommer till Sverige ska få tillstånd att börja jobba direkt. Då får fler möjlighet att ta ansvar och påverka sin vardag. Vår politik handlar om att skapa förutsättningar för integration, inte att detaljplanera människors liv. 8. MILJÖ Rubrik: Det ska vara enkelt att vara miljövän Vi måste satsa på miljön för framtidens skull, det finns inga alternativ. Kristdemokraterna vill rädda klimatet och ändå skapa tillväxt. Utveckling och miljöarbete behöver inte vara storheter som ställs mot varandra. Saker kan produceras mer miljövänligt. Energi kan användas mer effektivt. Mat kan odlas utan de värsta bekämpningsmedlen. Det ska vara dyrt att förorena miljön samtidigt som det ska finnas goda möjligheter att leva, resa, tillverka och transportera på ett klimatsmart sätt. Så att det blir jobbigt att vara miljöovänlig, men enkelt att vara miljövän.

5 9. ARBETSLÖSHET/SOCIALFÖRSÄKRINGAR Rubrik: Arbetslösheten ska bekämpas Att jobba handlar om pengar, men också om gemenskap, om att vara behövd, om tillfredsställelsen i att göra ett bra jobb. Därför måste arbetslösheten bekämpas genom att det skapas fler jobb. Det är särskilt viktigt att stödja ungdomar och invandrare som aldrig varit inne på arbetsmarknaden. Det ska löna sig att arbeta och vara enkelt att gå från arbetslöshet till jobb. Samtidigt ska sjukförsäkringen och a-kassan finnas där när vi blir sjuka, arbetslösa eller på annat sätt råkar illa ut. Den som helt saknar förutsättningar att jobba ska självklart ges en trygg försörjning. 10. TRYGGHET/BROTT Rubrik: "Ett tryggare Sverige" Hederlighet kan inte ersättas av övervakningskameror. Ett tryggt samhälle går inte att lagstifta fram. Ett tryggt samhälle kräver medmänniskor som vågar gripa in och säga ifrån. Vi vill se ett samhälle där brottsoffer får upprättelse och de som begår brott blir straffade utan att bli dömda för livet. Polisen behöver få tid att även utreda inbrott och cykelstölder. Det krävs tidiga insatser för att fånga upp ungdomar som hamnat snett. Men samhället behöver framför allt bli bättre på att förebygga brott. Då krävs också en familjepolitik och en skolpolitik som ser till att barn kan växa upp i trygghet. 11. SKATTER Rubrik: "Låt folk ha sina pengar kvar" Utan en fungerande privatekonomi är det svårt att känna sig trygg. Bara den som aldrig har haft tomt i hushållskassan skulle kunna hävda något annat. Höjda skatter betyder mindre pengar i plånboken och mindre trygghet. Därför säger vi säger nej till höjd skatt. Pengar är inte allt. Men för vanliga människor spelar det roll om skatten är tusen kronor lägre per månad, eller några hundralappar för den delen. Vi vill att människor ska kunna leva på sin lön. Och spara en slant på banken. Därför vill Kristdemokraterna fortsätta att sänka skatten, både för de som jobbar och för pensionärerna. 12. CIVILSAMHÄLLET Rubrik: Ideellt engagemang betyder mycket Samhället består av mycket mer än staten. Varje människa ingår i flera olika gemenskaper. Den viktigaste är familjen. Men livet vore fattigt utan vännerna, församlingen, kulturklubben, fackföreningen, idrottslaget, arbetskamraterna, eller pensionärsföreningen. Kristdemokraterna vet hur viktiga de ideella krafterna är för utvecklingen. De skapar ett mänskligare Sverige där människor hinner bry sig om, räcka ut en hand, lyssna och hjälpa. Vi vill skapa möjligheter, tid och utrymme för människors engagemang och initiativ, bland annat genom att skattebefria gåvor till ideella organisationer.

6 13. KULTUR Rubrik: "Kulturen spelar en viktig roll" Kultur är opera och konstmuseer. Popmusik, fotboll, tidningar, film. Proffs och amatörer. Stora scener och korpligor. Kultur handlar om andningspauser och provokationer. Men också om kunskap och bildning. Utan kultur är ett samhälle varken civiliserat, demokratiskt eller mänskligt. Därför vill Kristdemokraterna se till att Sveriges kulturliv blomstrar som aldrig förr. För att få ett tryggare och mänskligare samhälle behöver vi prata mer om hur vi lever tillsammans. Om etik och om vad som är rätt och fel. Sådana samtal kräver tid, men också ett sammanhang. Här spelar kulturen en viktig roll. 14. UTRIKES/BISTÅND Rubrik: "En stark röst i världen" Kristdemokraterna tycker att Sveriges bistånd ska vara generöst. Vi kämpar för rättvis och hållbar global utveckling, jämställdhet och demokrati. Men att bekämpa fattigdom handlar om mer än biståndspolitiken. Vi ska ha jordens fattiga, förföljda och förtryckta för ögonen när vi formar vår politik på alla områden. Sverige har en viktig uppgift att underlätta för ökad handel och ekonomisk tillväxt, inte minst genom att riva ner EU:s handelshinder. Miljöpolitiken ska samverka med utvecklingspolitiken. Vi ska arbeta för att EU blir en fredsskapande kraft, inte enbart i Europa utan globalt. 15. MIGRATION Rubrik: "Välkommen till Sverige" Det finns de som vill sluta leden och stänga Sveriges gränser. Som tycker att vi är oss själva nog och påstår att Sverige inte har något att erbjuda alla dem som söker en bättre framtid. Som ställer grupper mot varandra. Kristdemokraterna håller inte med. Vi har fått nog av de krafter som försöker sprida rädsla och otrygghet. Vi vill inte anpassa vår världsbild efter deras. Främlingsfientlighet ska inte ha någon plats i Sverige. Kristdemokraterna vill istället att Sverige ska välkomna både människor på flykt undan förtryck och människor som vill komma till hit för att jobba.

MANIFEST VAL- I I III I I II I I II II II I I II I II I I. OCH 89 vallöften. för. ett. mänskligare. I sverige I I I I II II I II II I I I I I I I I I

MANIFEST VAL- I I III I I II I I II II II I I II I II I I. OCH 89 vallöften. för. ett. mänskligare. I sverige I I I I II II I II II I I I I I I I I I VAL- MANFEST 13 VAL- MANFEST Steg OCH 89 vallöften för ett mänskligare sverige 13 steg och 89 vallöften för ett mänskligare Sverige Kristdemokraterna ser tre viktiga uppgifter under den kommande mandatperioden.

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora. I ett tryggt samhälle lever vi i gemenskap. Vi ser varandra, vi bryr oss om och vågar sätta gränser. Vi växer

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK

VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK INLEDNING Under valrörelsen kommer vi i högre utsträckning än annars att sitta i debatter och hålla klasspressar (klassrumspresentationer). Många kommer under valrörelsen

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Sommartal. Anna Kinberg Batra. 6 juni 2015

Sommartal. Anna Kinberg Batra. 6 juni 2015 Sommartal Anna Kinberg Batra 6 juni 2015 Sommartal av Anna Kinberg Batra, 6 juni 2015 I dag firar vi Sverige. En nation, som om den själv hade fått välja, kanske skulle ha satt in en annons med texten

Läs mer

Valmanifest 2006 Arbete åt alla Rättvisa och trygghet 1) Ett konkurrenskraftigt Sverige 2) Sverige - en förebild i den gröna omställningen.

Valmanifest 2006 Arbete åt alla Rättvisa och trygghet 1) Ett konkurrenskraftigt Sverige 2) Sverige - en förebild i den gröna omställningen. Valmanifest 2006 Arbete åt alla är socialdemokratins viktigaste mål. Den höga tillväxten skapar många nya jobb varje arbetsdag. Stabila priser och låga räntor lägger grunden för framtida höga reallöneökningar.

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

Äldre program och manifest. Valmanifest Frihet för Sverige

Äldre program och manifest. Valmanifest Frihet för Sverige Äldre program och manifest Valmanifest Frihet för Sverige Från 2002 Innehåll Frihet för Sverige 3 Sverige behöver en ny regering 4 En politik för människor makten över våra liv 5 Utmaningar och reformer

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Intervju med Anders Bergman

Intervju med Anders Bergman Sida 1 av 5 Intervju med Anders Bergman 1. Inom vilka samhällsområden upplever du att det förekommer störst problem med främlingsfientlighet? Ett område där det förekommer stora problem med diskriminering

Läs mer

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3 SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA En tidning från framtidspartiet i svensk politik RIKSDAGEN KOMMUNEN

Läs mer