Tillsammans för Borås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsammans för Borås"

Transkript

1 Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest

2 En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver vård och omsorg i vår stad. Allt för många äldre tvingas dock leva i ensamhet och isolering och personalbristen inom äldreomsorgen skapar i många fall en ohållbar arbetssituation för de anställda vilket går ut över de äldres rätt till en god vård och omsorg. Öka personaltätheten där behovet är som störst. Inför en verksamhet med terapihundar. Satsa på flera sociala mötesplatser för äldre. Säkerställ att de äldre som vill, regelbundet får komma ut i friska luften. Inför en volontärförmedling i syfte att avlasta personal. Att det i samtliga av kommunens äldreboenden installeras sprinklers. I syfte att skapa en trygg omsorg skall kommunen eller motsvarande vårdgivare begära utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personal inom dessa verksamheter. En ansvarsfull invandringspolitik Den oansvariga invandrings- och integrationspolitiken som övriga partier driver har fått allvarliga konsekvenser för Borås stad. Gettofiering, ökad kriminalitet, otrygghet, gruppmotsättningar, ett ansvarslöst resursslöseri på mångkulturella integrationsprojekt och en allt mer svårhanterlig segregation, är bara några exempel. Sverigedemokraterna är det enda partiet i Borås som ifrågasätter rimligheten med en fortsatt hög invandring då dess konsekvenser både socialt och ekonomiskt är fullständigt oacceptabla. Vi är beredda att ta ansvar för situationen och stoppa utvecklingen. Kommunen skall, tills dess att en mer ansvarsfull invandringspolitik inrättats på nationell nivå, motsätta sig avtal om invandrarmottagning. Kommunen skall årligen upprätta mångkulturellt bokslut där invandringens kostnader redovisas. Kommunens integrationsarbete skall ersättas av assimileringsfrämjande verksamhet.

3 Stopp för etnisk kvotering och så kallad positiv särbehandling. En kunskapsinriktad skola för alla Den socialdemokratiska skolpolitiken har misslyckats i grunden. Alldeles för många elever går ut grundskolan utan att nå kunskapsmålen. Arbetsmiljön är i många fall ohållbar. Våld, mobbning, sexuella trakasserier och etniska motsättningar har fått en skrämmande utbredning. Vidareutveckla klassmorfarsystemet i syfte att förbättra ordningen och förbättra relationerna över generationsgränserna. Skolan skall i sitt arbete med att motverka främlingsfientlighet även motverka den fientlighet som riktas mot svenskar. Tillskriv regeringen med en begäran om att få bli försökskommun för slopad hemspråksundervisning. Inför en jourskola dit stökiga elever kan flyttas för att få behovsanpassad hjälp. Det är mobbaren och inte offret som skall straffas. Verka för att ordningsomdömena förblir kvar. Skolan skall bli bättre på att förmedla det lokala och nationella kulturarvet. Familj och barnomsorg Sverigedemokraterna vill främja en utveckling som ger familjerna större självständighet och ökad valfrihet. Ett högt skattetryck i kombination med kraftiga subventioner av vissa barnomsorgsformer har gjort att många familjer tvingats välja barnomsorg efter ekonomiska kriterier istället för beakta vad som är bäst för just deras barn. Skapa valfrihet för barnfamiljer genom att behålla vårdnadsbidraget och främja fler barnomsorgsalternativ. Inför ett maxtak för barnsgruppernas storlek i Borås. Barnomsorgen skall inte utgå från ett genusperspektiv. Alla försök till att ändra barns naturliga beteendemönster skall motverkas.

4 Ett tryggare Borås Sverigedemokraterna ser med oro på den växande brottligheten i vår stad. Våldsbrott, sexualbrott och ökad vandalism skapar otrygghet och kostar Borås invånare stora summor varje år. Vi är på det klara med att många av de åtgärder som krävs måste vidtas på riksnivå i form av en ansvarsfull invandringspolitik, fler poliser med ökade befogenheter och skärpta lagar, men i avvaktan på en sundare regering som vågar ta krafttag, vill sverigedemokraterna göra allt vi kan för att tvinga tillbaka brottsligheten i staden. Ge det brottsförebyggande arbetet högre prioritet och öka stödet till brottsoffer. Öka anslagen för rekrytering av trygghetsvärdar. Satsa på mobila brottspreventiva enheter som med framgång bedrivits i en rad andra kommuner. All stadsplanering skall utgå från ett trygghetsperspektiv. Ett attraktivt företagsklimat Sverigedemokraterna i Borås vill skapa goda förutsättningar för företagande och entreprenörskap i kommunen. En väl fungerande infrastruktur och attraktiva markområden är av avgörande betydelse för en långsiktigt hållbar och positiv utveckling för näringslivet i Borås men omnejd. Traditionellt viktiga områden som handel och logistik har en fortsatt utvecklingspotential i Borås. Även verksamheter inom design, produktutveckling och miljöteknik får allt större betydelse. Högskolan har en allt viktigare roll att spela som samarbetspartner till näringslivet. Öka samordningen och planeringen mellan organisationer i regionen som har stöd till småföretag som en viktig del av sin verksamhet. En renodling av alla de projekt och initiativ som förekommer vore önskvärt ur effektivitetssynpunkt och till gagn för företagen. Den offentliga upphandlingsprocessen inom kommunen skall skötas enligt lagens andra och dess bokstav. Verka på olika sätt för ett attraktivare företagsklimat genom god kommunal service och en rimlig kommunalskatt som kan locka konkurrenskraftiga företag till Borås.

5 Ökat medborgarinflytande Borås har kommit relativt långt i arbetet med att vitalisera den lokala demokratin. Mycket kan dock fortfarande göras i syfte att öka kommuninvånarnas inflytande och därmed också stärka känslan av delaktighet och möjlighet att påverka den lokala politiken. Inför medborgarförslag i likhet med samtliga övriga kommuner i Sjuhärad. Anordna fler kommunala folkomröstningar. Stadsplanering och bebyggelser skall i största möjliga utsträckning handikappanpassas. Borås skall vara tillgängligt för alla kommuninvånare. Din kommun ditt val!

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

FOKUSFRÅGOR 2014-2018

FOKUSFRÅGOR 2014-2018 FOKUSFRÅGOR 2014-2018 Möjligheternas kommun Politik, näringsliv och kommunikation Sverigedemokraterna anser att tröskeln mellan politiker, ansvariga tjänstemän och företagarna i kommunen ska vara så låg

Läs mer

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 Inledning Vi moderater vill ha en skola som präglas av kunskap, arbetsro och trygghet, där varje elev ska kunna utveckla sin

Läs mer

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 1 2015 06 02 Ett liberalt Eskilstuna Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 Folkpartiet Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 överlämnas härmed

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Valplattform för en välfärd utan vinstintressen

Valplattform för en välfärd utan vinstintressen Valplattform för en välfärd utan vinstintressen Valplattform för Vänsterpartiet Mölndal 2014-18 I årets val i september skapas grunden för Mölndals och dess innevånares framtid. Under det sista decenniet

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE 31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM 2011 2014 2/18 3/22 Innehållsförteckning ANSVAR...3 4 ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE...4 5 1. 100 000 FLER JOBB,

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Äldre program och manifest. Valmanifest Frihet för Sverige

Äldre program och manifest. Valmanifest Frihet för Sverige Äldre program och manifest Valmanifest Frihet för Sverige Från 2002 Innehåll Frihet för Sverige 3 Sverige behöver en ny regering 4 En politik för människor makten över våra liv 5 Utmaningar och reformer

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

Valmanifest Valet 2006

Valmanifest Valet 2006 Valmanifest Valet 2006 Antaget 2006-05-05 Socialdemokraterna i Västerbotten 1 INLEDNING Vi tror på Västerbotten och på människorna i vårt län! Västerbotten erbjuder stora möjligheter till ett gott och

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

Budget 2012. Vi sätter Norrtälje kommuns invånare i centrum

Budget 2012. Vi sätter Norrtälje kommuns invånare i centrum Budget 2012 Vi sätter Norrtälje kommuns invånare i centrum Vi tror på möjligheten att förbättra i kommunen. Vi är övertygade om att en politik som förenar tillväxt och social sammanhållning, utveckling

Läs mer

Vi är svensk välfärd. Innehållsförteckning. Gävle kommunplan Sverigedemokraternas budget 2013 och utblick 2014-2016

Vi är svensk välfärd. Innehållsförteckning. Gävle kommunplan Sverigedemokraternas budget 2013 och utblick 2014-2016 Vi är svensk välfärd Gävle kommunplan Sverigedemokraternas budget 2013 och utblick 2014-2016 Innehållsförteckning Politisk huvudskrivelse 2 Beslutsunderlag 3 FÖRVALTNINGSPLAN Omvärld 4 Näringsliv och arbetsmarknad

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt framgångsrikt ur ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt framgångsrikt ur ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Strategisk plan 2015-2017 med ekonomiska ramar Ett framgångsrikt Borlänge Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en fantastisk natur,

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Partistyrelsens yttrande Riksstämman 2007 Område 9 Handläggare: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Område: Version Utbildning. Lära för livet 3 Slutlig version: Ja Nej 5 10 Yttrandet svarar

Läs mer