Drift och underhållsinstruktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drift och underhållsinstruktion"

Transkript

1 Omfattning: Drift och underhållsinstruktion för värme-, vatten- och sanitetsinstallationer oktober 2006

2 1 Adress- och telefonförteckningar 2 Ventil- och rumsförteckningar 3 Injusteringsprotokoll 4 Komponentförteckningar 5 Felsökning 6 Underhållsbeskrivningar 7 Underhållsscheman 8 Provtryckningsprotokoll 9 Brandskydd 10 Byggvarudeklarationer PJ Värmeväxlare, kondensorer och förångare 13 PK Pumpar, kompressorer mm 14 PL Behållare för fast, flytande eller gasformigt medium 15 PM Apparater för rening eller behandling av fast, flytande eller gasformigt medium i rörsystem 16 PN Rörledningar mm 17 PR Brunnar, spygatter, golvrännor mm PS PSD PT PV R U UG Ventiler mm i vätskesystem och gassystem Styrventiler Rumsmonterade värmare och kylare Uttagsposter, armaturer mm i vätskesystem eller gassystem Isolering av installationer Apparater för styrning och övervakning Mätare

3 Adress- och telefonförteckning Sida: 1 (3) Beställarebyggherre: Beställare Vägen Staden Telefon: Jourtelefon: Fax: Entreprenör Rör Rörentreprenören Gatan Staden Telefon: Jourtelefon: Fax: Leverantör AB Sjöbo Bruk Box Sjöbo Telefon: Jourtelefon: Fax: Levererat komponenter: B1, Golvbrunn Ahlsell AB Stockholm Telefon: Jourtelefon: Fax: Levererat komponenter: KVVVVVC01-21, Kopparrör Armatec AB Box Göteborg Telefon: Jourtelefon: Fax: Levererat komponenter: AV1, Avstängningsventil, AV2, Avstängningsventil, BV1, Backventil, BV2, Backventil, VP01-EX01, Expansionskärl, VP01-SÄV1, Säkerhetsventil, VP01-VX01, Värmeväxlare, FV01-SIL1, Smutsfilter, VP01-MF01, Vattenmätare, VP01-SIL1, Smutsfilter, VV01-MF01, Vattenmätare, VV01-SÄV1, Säkerhetsventil, VV01-VX01, Värmeväxlare Danfoss AB Industrigatan Mjölby Telefon: Jourtelefon: Fax: Levererat komponenter: RAD.TERMOSTAT, Radiatortermostat, RADVENTIL, Radiatorventil

4 Adress- och telefonförteckning Sida: 2 (3) Beställarebyggherre: Epecon AB Florettgatan Helsingborg Telefon: Jourtelefon: Fax: Levererat komponenter: MC..-XYY, Radiatorer Grundfos AB Box Angered Telefon: Jourtelefon: Fax: Levererat komponenter: VP01-CP01A,B, Cirkulationspump, VV01-CP01, Cirkulationspump Mora Armatur AB Box Mora Telefon: Jourtelefon: Fax: Levererat komponenter: BL10, Tvättställsblandare engrepps, BL11, Köksblandare Paroc AB Skövde Telefon: Jourtelefon: Fax: Levererat komponenter: FV,VS,VP,VV,VVC, Isolering+plastplåt Pipelife Sverige AB Box Ljung Telefon: Jourtelefon: Fax: Levererat komponenter: KV01-33, PEM-rör TAC Svenska AB Fabriksvägen Västerhaninge Telefon: Jourtelefon: Fax: Levererat komponenter: RV1RV2, Injusteringsventil, VP01-SV11, Styrventil, VV01-SV11, Styrventil Tour & Andersson AB Ljung Telefon: Jourtelefon: Fax: Levererat ventiler:

5 Adress- och telefonförteckning Sida: 3 (3) Beställarebyggherre: AV, RV

6 Ventilförteckning Sida: 1 (1) Beställarebyggherre: Vent.nr System Placering Betjänar Beteckning Dim 1 FV01 UC VP01-VX01 AV 2 FV01 UC VP01-VX01 AV 3 VP01 UC VP01-VX01 AV 4 VP01 UC VP01-VX01 RV 50 5 VP01 UC VP01-EXP1 AV 6 KV UC Påfyllning VP01-system ÅS1 AV 7 KV UC Påfyllning VP01-system ÅS1 AV 8 VVC UC VP01-CP01 AV VV01-VX01 9 VVC UC VP01-CP01 AV 20 VV01-VX01 10 KV UC VP01-VX01 AV 11 KV UC Kriskoppling AV 12 KV UC Inkommande KV AV 13 KV UC WC AV 14 KV UC WC AV 15 FV01 UC VP01-VX01 AV 16 FV01 UC VP01-VX01 AV 17 VP01 13 Frd 06 Expedition AV 18 VP01 13 Frd 06 Expedition RV VP01 UC 06 Expedition AV 07 Förråd 08 Kontor 20 VP01 UC 06 Expedition RV Förråd 08 Kontor 21 KV Korridor 04 Tvätt AV 22 VV Korridor 04 Tvätt AV 23 VVC Korridor 04 Tvätt RV KV Passage RWC AV 25 VV Passage RWC AV WC WC 26 VVC Passage RWC RV 1009 WC

7 Rumsförteckning Sida: 1 (1) Beställarebyggherre: Betjänar Vent.nr System Placering Beteckning Dim 04 Tvätt 21 KV Korridor AV 22 VV Korridor AV 23 VVC Korridor RV Expedition 17 VP01 13 Frd AV 18 VP01 13 Frd RV VP01 UC AV 20 VP01 UC RV Förråd 19 VP01 UC AV 20 VP01 UC RV Kontor 19 VP01 UC AV 20 VP01 UC RV 1514 Inkommande KV Kriskoppling Påfyllning VP01-system ÅS1 12 KV UC 11 KV UC 6 KV UC AV AV AV 7 KV UC AV RWC 24 KV Passage AV 25 VV Passage AV 26 VVC Passage RV 1009 WC 13 KV UC AV 14 KV UC AV 24 KV Passage AV 25 VV Passage AV 26 VVC Passage RV 1009 VP01-CP01 8 VVC UC AV 9 VVC UC AV 20 VP01-EXP1 VP01-VX01 5 VP01 UC 1 FV01 UC AV AV 2 FV01 UC AV 3 VP01 UC AV 4 VP01 UC RV KV UC AV 15 FV01 UC AV 16 FV01 UC AV VV01-VX01 8 VVC UC AV 9 VVC UC AV 20

8 Protokoll Injustering av komponenter Sida: 1 (1) Beställarebyggherre: Mätinstrment: Injusterat av: Kalibrerad datum: Injusteringsdatum: Anm: Komponent vent.nr System Modell Dim Proj. flöde Uppmätt flöde Diff.tryck Proj. värde Inställt värde Anm VP01-CP01A,B MAGNA UPED F VP01 1,000 ls VV01-CP01 UPE B VV01 0,250 ls

9 Protokoll Injustering av ventiler Sida: 1 (1) Beställarebyggherre: Mätinstrment: Injusterat av: Kalibrerad datum: Injusteringsdatum: Anm: Vent.nr System Modell Dim Proj.flöde Uppmätt flöde Diff.tryck Proj.värde Inställt värde Anm 4 VP VVC VP VP VVC VVC 1009

10 Komponentförteckning Sida: 1 (2) Beställarebyggherre: Beteckning benämning Placering Ama-kod Data VP01-VX01 Värmeväxlare UC PJ Leverantör: Armatec AB, Göteborg Modell: IC16-50, AT8473 Proj.flöde v-sid (1): 0,39 ls Proj.flöde k-sid (2): 0,72 ls Temp.in v-sid(1) C: 100 Temp.ut v-sid(1) C: 63 Temp.in k-sid(2) C: 60 Temp.ut k-sid(2) C: 80 Effekt: 60 kw FV01-SIL1 Smutsfilter UC PM Leverantör: Armatec AB, Göteborg Modell: AT 4048 Maskvidd: 0,6 mm VP01-CP01A,B Cirkulationspump UC PK Leverantör: Grundfos AB, Angered Modell: MAGNA UPED F Proj.flöde: 1,0 ls Tryck: 55 kpa Märkspänning V~: 230 Märkström A: 0,15-1,55 VP01-MF01 Vattenmätare UC UG Leverantör: Armatec AB, Göteborg Modell: AT 7075 Mätartyp: VVMÄT m3 Startdatum fr.: Startvärde: 0 VP01-SIL1 Smutsfilter UC PM Leverantör: Armatec AB, Göteborg Modell: AT 4003 Maskvidd: 0,9 mm VP01-SV11 Styrventil UC PSD Leverantör: TAC Svenska AB, Västerhaninge Modell: V231 Övrigt: 1,0 Kvs VV01-CP01 Cirkulationspump UC PK Leverantör: Grundfos AB, Angered Modell: UPE B Proj.flöde: 0,25 ls Tryck: 30 kpa Märkspänning V~: 230 Märkström A: 0,18-0,26 VV01-MF01 Vattenmätare UC U Leverantör: Armatec AB, Göteborg Modell: AT VV01-SV11 Styrventil UC PSD Leverantör: TAC Svenska AB, Västerhaninge Modell: V231 Övrigt: 0,63 Kvs VV01-SÄV1 Säkerhetsventil UC PS Leverantör: Armatec AB, Göteborg Modell: AT 4641 Öppn.tryck: 10 bar VV01-VX01 Värmeväxlare UC PJ Leverantör: Armatec AB, Göteborg Modell: IC28-80, AT8473 Proj.flöde v-sid (1): 0,6 ls Proj.flöde k-sid (2): 0,5 ls

11 Komponentförteckning Sida: 2 (2) Beställarebyggherre: Beteckning benämning Placering Ama-kod Data Temp.in v-sid(1) C: 65 Temp.ut v-sid(1) C: 20 Temp.in k-sid(2) C: 6 Temp.ut k-sid(2) C: 60 Effekt: 105 kw VP01-EX01 Expansionskärl UC PL Leverantör: Armatec AB, Göteborg Modell: AT 8363 Öppn.tryck: 2,5 bar Volym: 100 V Förtryck: 1,2 bar VP01-SÄV1 Säkerhetsventil UC PS Leverantör: Armatec AB, Göteborg Modell: AT 8310 Öppn.tryck: 2,5 bar

12 Felsökning Sida: 1 (6) Beställarebyggherre: Innehållsförteckning Sida Tappkallvatten...2 Felsökning...2 Felsökningsschema...2 Avloppssystem...3 Felsökning...3 Felsökningsschema...3 Värmesystemköldbärarsystem...4 Felsökning...4 Felsökningsschema...4 Tappvarmvatten...5 Felsökning...5 Felsökningsschema...5

13 Felsökning Sida: 2 (6) Beställarebyggherre: Tappkallvatten Felsökning Föreskrifter Vid läckage eller ingrepp i systemet skall aktuell gruppavstängningsventil stängas och systemet dräneras. Utläckt vatten skall omedelbart torkas upp för att förhindra skador. Efter ingrepp i systemet skall alla ingående ventiler kontrolleras innan gruppavstängningsventilen öppnas. Ventilen skall öppnas långsamt för att förhindra tryckstötar som kan förorsaka skador. Allmänt Om vattenförsörjningen upphör kontrollera först om någon vattenläcka finns inom byggnaden. Läckage i kommunal ledning åtgärdas av vattenverket. Vid läckage i kommunal ledning stäng alla tappställen tills vattentrycket är återställt. När vattentrycket är återställt öppna försiktigt, då luft ofta finns i systemet. Vid felsökning i tappkallvattensystemet ta hjälp av felsökningsschema och anvisningar från fabrikanten i denna pärm. Felsökningsschema Tappkranar, blandare eller ventiler läcker Orsak Tätning defekt. Ventilspindel kärvar. Smuts på tätningsytor. Se fabrikantanvisning i denna pärm. Försämrat tappvattenflöde eller lågt tryck Orsak Avstängningsventil stryp. Lågt servistryck. Igensatt sil. Missfärgning av tappvatten Orsak Vatten har ej tagits ut under längre tid. Systemet har nyligen reparerats. Kontrollera aktuell gruppavstängningsventil. Kontakta vattenverket. Demontera och rengör. Spola ur systemet kraftigt till dess vattnet blir rent. Fortsätter missfärgningen under längre tid kontakta vattenverket.

14 Felsökning Sida: 3 (6) Beställarebyggherre: Avloppssystem Felsökning Föreskrifter Vid stopp eller försämrad genomströmning i avloppsledning och utslagsställen skall rensning snarast utföras för att förebygga skador på lokaler och inventarier. Allmänt Vid stopp i avloppssystem för spillvatten kontrolleras först om stoppet ligger i vattenlås. Om renslucka finns på liggande eller stående ledning, lossa denna och använd rensband. Ligger stoppet i utvändig brunn måste denna rengöras. Stopp i dagvattenledning förekommer främst på grund av att löv eller fasta föremål tätat tak brunnar eller hängrännor. Spolbrunnar i mark bör vid behov renspolas av kunnig personal. Fel vid servicebrunnar avhjälps av personal från kommunala myndigheter. Vid felsökning i avloppssystemet ta hjälp av felsökningsschema och anvisningar från fabrikanter i denna pärm. Felsökningsschema Dålig lukt Orsak Uttorkade vattenlås. Spola igenom avloppssystemet ordentligt. Stopp eller försämrad genomströmning Orsak Fett, fasta föremål eller torkat slam. Spola igenom med varmvatten om det inte är helt stopp. Lossa närmaste renslucka och rensa upp med lämpligt hjälpmedel. Stopp i golvbrunnar, handfat eller diskbänkar Orsak Sil igensatt. Vattenlås igensatt. Stopp i toalettstolar Orsak Papper, trasor, dambindor och dylikt i vattenlåset. Lossa rensplugg i vattenlåset och medlämpligt verktyg rensa bort orsaken till stoppet Rensa upp avloppsröret med hjälp av en krok eller liknande verktyg.

15 Felsökning Sida: 4 (6) Beställarebyggherre: Värmesystem köldbararsystem Felsökning Föreskrifter Vid läckage eller ingrepp i systemet skall aktuell gruppavstängningsventil stängas och systemet dräneras. Utläckt vatten skall omedelbart torkas upp för att förhindra skador. Rör och armatur bör avsvalna innan ingrepp, för att förhindra brännskador. Efter ingrepp i systemet skall alla ingående ventiler kontrolleras innan gruppavstängningsventiler öppnas. Allmänt Vid felsökning i värmesystemet köldbärarsystemet ta hjälp av felsökningsschema och anvisningar från fabrikanten i denna pärm. Felsökningsschema Golvvärme Radiatorer blir ej varma Kylbafflar o.d. avger ej kyla Orsak Luft i systemet. Avlufta radiatorerkylbafflar och eller golvvärmeslingor, samt höjdpunkter i systemen. Termostatventil vid radiator golvvärmefördelare eller kylbaffel kärvar. Cirkulationspump ur funktion. Filtersil igensatt. Felaktig inställning i reglercentral. Fel signal från reglerutrustning. Fel i reglerutrustning. För låg temperatur på primärvatten. Manometer visar för lågt tryck Orsak För lite vatten i systemet. Öppna och stäng ventilen några gånger eventuellt demontera termostatdel och kontrollera spindelns rörlighet. Kontrollera cirkulationspumpens säkring och motorskydd. Kontakta eventuellt fackman. Demontera filtret och gör rent. Kontrollera inställningar. Kontrollera att termometrar ej är defekta. Kontrollera givarnas fastsättning och elanslutningar. Kontakta fackman. Vid fjärrvärmeleverans kontakta värmeverket. Systemet påfylls tills manometern visar rätt tryck. Om trycket fortfarande sjunker bör fackman tillkallas.

16 Felsökning Sida: 5 (6) Beställarebyggherre: Tappvarmvatten Felsökning Föreskrifter Vid läckage eller ingrepp i systemet skall aktuell gruppavstängningsventil stängas och systemet dräneras. Utläckt vatten skall omedelbart torkas upp för att förhindra skador. Efter ingrepp i systemet skall alla ingående ventiler kontrolleras innan gruppavstängningsventilen öppnas. Ventilen skall öppnas långsamt för att förhindra tryckstötar som kan förorsaka skador. Allmänt Om vattenförsörjningen upphör kontrollera först om någon vattenläcka finns inom byggnaden. Läckage i kommunal ledning åtgärdas av vattenverket. Vid läckage i kommunal ledning stäng alla tappställen tills vattentrycket är återställt. När vattentrycket är återställt öppna försiktigt, då luft ofta finns i systemet. Vid felsökning i tappvarmvattensystemet ta hjälp av felsökningsschema och anvisningar från fabrikanten i denna pärm. Felsökningsschema Tappkranar, blandare eller ventiler läcker Orsak Tätning defekt. Ventilspindel kärvar. Smuts på tätningsytor. Se fabrikantanvisning i denna pärm. Försämrat tappvattenflöde eller lågt tryck Orsak Avstängningsventil stryp. Lågt servistryck. Igensatt sil. Kontrollera aktuell gruppavstängningsventil. Kontakta vattenverket. Demontera och rengör. Missfärgning av tappvatten Orsak Vatten har ej tagits ut under längre tid. Systemet har nyligen reparerats. Spola ur systemet kraftigt till dess vattnet blir rent. Fortsätter missfärgningen under längre tid kontakta vattenverket.

17 Felsökning Sida: 6 (6) Beställarebyggherre: Lång tid innan varmvatten kommer i tappkran Orsak Cirkulationspump ur funktion. Kontrollera VVC-pumpen. Kontrollera säkring och motorskydd. Vid behov kontakta fackman. För låg eller hög varmvattentemperatur Orsak Blandningsregulator. Inställningar av reglerutrustning. Vattenvärmare igensatt. Fel i reglerutrustning. Avbrott i tillförseln av primärvatten eller för låg eller hög temperatur på primärvattnet. Kontakta fackman. Kontrollera inställningar. Mät avgående temperatur. Rengör vattenvärmaren. Kontakta fackman. Vid fjärrvärmeleverans kontakta värmeverket.

18 Underhållsbeskrivning Sida: 1 (13) Beställarebyggherre: Komponent: B1, Golvbrunn Rubrik: Golvbrunnar i allmänna utrymmen Beskrivning Kontroll Underhåll utförs vecka: 05, 09, 13, 18, 22, 26, 31, 35, 39, 44, 48, 52 Kontrollera Att brunnarnas vattenlås är påfyllda och att brunnarna ej är blockerade. I rum som sällan används kan brunnarna bli torra med besvärande lukt som följd.

19 Underhållsbeskrivning Sida: 2 (13) Beställarebyggherre: Komponent: BLANDARE, Blandare och tappkranar Rubrik: Blandare och tappkranar Beskrivning Kontroll Underhåll utförs vecka: 14, 40 Kontrollera: Att tappkranar och blandare inte läcker och byt packning, Oring vid behov. Att strålsamlaren finns på plats och ej är igensatt. Termostatblandare med avseende på skållningsrisk, vid behov kalibrera temperaturinställningen eventuellt byt känselkropp. Ta hjälp av instruktioner för blandarna i denna pärm. Legionella kontroll Underhåll utförs vecka: 05, 31 Mät temperaturen vid tappstället, temperaturen får EJ understiga 50 C

20 Underhållsbeskrivning Sida: 3 (13) Beställarebyggherre: Komponent: VP01-EX01, Expansionskärl Rubrik: Expansionskärl med membran Beskrivning Funtionsprov säkerhetsv. Underhåll utförs vecka: 05, 18, 31, 44 Säkerhetsventilen funktionsprovas genom att med avsedd ratt eller liknande anordning lätta käglan var 3:e månad. Kontroll Underhåll utförs vecka: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 Typ Flexcon IPX Reflex DSL m.fl.1. Kontrollera anläggningens tryck. Om trycket i systemet är lägre än expansionskärlets förtryck skall systemet fyllas på. Notera ev. påfyllning. Vid normal drift skall trycket ej understiga det på manometern inställda förtrycket eller överskrida den röda markeringen. Kontrollera att inga läckage förekommer. Vid system med fryspunktsnedsättande medel: Medel påfylles systemet efter blandning i blandningskärlet. Efter avslutad påfyllning skall alla rester spolas ur blandningspumpen. Vid behov skall förtrycket kontrolleras: 1. Stäng av expansionskärlet mot systemet 2. Tappa ur trycket i kärlet tills manometern står på Kontrollera förtrycket i kärlet med hjälp av en lufttrycksmätare. 4. Förtrycket skall nu vara lika med det på kärlet angivna förtrycket (eller lägsta tillåtna trycket i systemet, för att inte få luft i högt belägna delar) och om så inte är fallet fylls kvävgas eller luft på till rätt förtryck erhålles. Kontroll skyltar Underhåll utförs vecka: Ventiler mot systemet öppnas igen, systemet fylls på så att trycket motsvarar aktuellt systemtryck. Kontrollera tillverknings och märkskyltar 1 ggrår.

21 Underhållsbeskrivning Sida: 4 (13) Beställarebyggherre: Komponent: VP01-VX01, Värmeväxlare Rubrik: Värmeväxlare Beskrivning Kontroll Underhåll utförs vecka: 05, 09, 13, 18, 22, 26, 31, 35, 39, 44, 48, 52 Kontrollera temperaturen på växlaren. Temperaturen skall överensstämma med föreskrivna värden. Kontrollera ev. läckage eller yttre skada på växlare eller anslutande rör. Förekommer läckage vid "lödd" värmeväxlare måste växlaren bytas. Finns det packningar i värmeväxlaren bytes dessa. Motionera de avstängningsventiler på primär- och sekundärsida som erfordras för att göra växlaren trycklös. Kontrollera termometrar. Kontroll Underhåll utförs vecka: 05 Kontrollera tillverknings- och märkskyltar 1ggrår. Kontroll Underhåll utförs vecka: 05, 18, 31, 44 Motionera säkerhetsventil (-er) var 3:e månad.

22 Underhållsbeskrivning Sida: 5 (13) Beställarebyggherre: Komponent: Rubrik: FV01-SIL1, Smutsfilter Smutsfilter och silar Beskrivning Kontroll rengöring Underhåll utförs vecka: 35 Kontrollera att differenstrycket ej är för högt. Under normal drift räcker en rengöring per år, beroende på erfarenhet från respektive anläggning. Lossa locket och dra ur silen. Spola av och tvätta ren den före återmontage. Spirovent: "AIR", "AIR & DIRT", "DIRT". Armaturjonsson: AJ8070, AJ8072 Flamco: Flamcovent Clean Ahlsell: Avi 1715, 1720, 1730 LPM: Airvec Ta hjälp av fabrikantens anvisningar under aktuell flik i denna pärm.

23 Underhållsbeskrivning Sida: 6 (13) Beställarebyggherre: Komponent: VP01-CP01A,B, Cirkulationspump Rubrik: Cirkulationspump med våt motor Beskrivning Kontroll Underhåll utförs vecka: 05, 31 Med våt motor 1. Kontrollera att inga läckage förekommer. 2. Kontrollera så att pumpen ej låter illa. 3. Kontrollera elanslutning. Värme- och VVC-pumpar av denna typ är i stort sett skötselfria eftersom de saknar packbox och är smörjfria. Man bör dock observera att de ej körs torra, eftersom lagren är vattensmorda. Om pumpen stannat på grund av föroreningar: Bryt strömmen. Skruva ur luftningspluggen och vrid rotoraxeln med hjälp av en skruvmejsel tills den roterar lätt. Skruva i luftningspluggen och starta pumpen. Om driftstörningar kvarstår kontakta VVS installatör. Vid första start kontrollera att vatten tränger fram till lagren genom att vrida på luftningsskruven, samt att rotorn kommer igång.

24 Underhållsbeskrivning Sida: 7 (13) Beställarebyggherre: Komponent: VP01-MF01, Vattenmätare Rubrik: Vattenmätare Beskrivning Avläsning Underhåll utförs vecka: 05, 09, 13, 18, 22, 26, 31, 35, 39, 44, 48, 52 Läs av vattenmätaren. Kontroll Underhåll utförs vecka: 05, 09, 13, 18, 22, 26, 31, 35, 39, 44, 48, 52 kontrollera Funktion och eventuella läckage.

25 Underhållsbeskrivning Sida: 8 (13) Beställarebyggherre: Komponent: Rubrik: VP01-SIL1, Smutsfilter Smutsfilter och silar Beskrivning Kontroll rengöring Underhåll utförs vecka: 35 Kontrollera att differenstrycket ej är för högt. Under normal drift räcker en rengöring per år, beroende på erfarenhet från respektive anläggning. Lossa locket och dra ur silen. Spola av och tvätta ren den före återmontage. Spirovent: "AIR", "AIR & DIRT", "DIRT". Armaturjonsson: AJ8070, AJ8072 Flamco: Flamcovent Clean Ahlsell: Avi 1715, 1720, 1730 LPM: Airvec Ta hjälp av fabrikantens anvisningar under aktuell flik i denna pärm.

26 Underhållsbeskrivning Sida: 9 (13) Beställarebyggherre: Komponent: VP01-SV11, Styrventil Rubrik: Styrventiler Beskrivning Kontroll Underhåll utförs vecka: 05, 31 Kontrollera styrventilens funktion och kondition. Kontrollera att styrventilens packbox ej läcker samt att ventilstången är fri från beläggningar. Kontrollera anslutningar med avseende på läckage samt fastsättning av ingående delar. Kontrollera reglercentraler. Därvid skall inställningen i reglercentralenkontrolleras mot verklig temperatur i luftkanalrör, eventuell temperatur i lokal. I övrigt se separata manualer för respektive reglerutrustning i styrskåp eller i denna pärm.

27 Underhållsbeskrivning Sida: 10 (13) Beställarebyggherre: Komponent: VV01-CP01, Cirkulationspump Rubrik: Cirkulationspump med våt motor Beskrivning Kontroll Underhåll utförs vecka: 05, 31 Med våt motor 1. Kontrollera att inga läckage förekommer. 2. Kontrollera så att pumpen ej låter illa. 3. Kontrollera elanslutning. Värme- och VVC-pumpar av denna typ är i stort sett skötselfria eftersom de saknar packbox och är smörjfria. Man bör dock observera att de ej körs torra, eftersom lagren är vattensmorda. Om pumpen stannat på grund av föroreningar: Bryt strömmen. Skruva ur luftningspluggen och vrid rotoraxeln med hjälp av en skruvmejsel tills den roterar lätt. Skruva i luftningspluggen och starta pumpen. Om driftstörningar kvarstår kontakta VVS installatör. Vid första start kontrollera att vatten tränger fram till lagren genom att vrida på luftningsskruven, samt att rotorn kommer igång.

28 Underhållsbeskrivning Sida: 11 (13) Beställarebyggherre: Komponent: VV01-MF01, Vattenmätare Rubrik: Vattenmätare Beskrivning Avläsning Underhåll utförs vecka: 05, 09, 13, 18, 22, 26, 31, 35, 39, 44, 48, 52 Läs av vattenmätaren. Kontroll Underhåll utförs vecka: 05, 09, 13, 18, 22, 26, 31, 35, 39, 44, 48, 52 kontrollera Funktion och eventuella läckage.

29 Underhållsbeskrivning Sida: 12 (13) Beställarebyggherre: Komponent: VV01-SV11, Styrventil Rubrik: Styrventiler Beskrivning Kontroll Underhåll utförs vecka: 05, 31 Kontrollera styrventilens funktion och kondition. Kontrollera att styrventilens packbox ej läcker samt att ventilstången är fri från beläggningar. Kontrollera anslutningar med avseende på läckage samt fastsättning av ingående delar. Kontrollera reglercentraler. Därvid skall inställningen i reglercentralenkontrolleras mot verklig temperatur i luftkanalrör, eventuell temperatur i lokal. I övrigt se separata manualer för respektive reglerutrustning i styrskåp eller i denna pärm.

30 Underhållsbeskrivning Sida: 13 (13) Beställarebyggherre: Komponent: VV01-VX01, Värmeväxlare Rubrik: Värmeväxlare Beskrivning Kontroll Underhåll utförs vecka: 05, 09, 13, 18, 22, 26, 31, 35, 39, 44, 48, 52 Kontrollera temperaturen på växlaren. Temperaturen skall överensstämma med föreskrivna värden. Kontrollera ev. läckage eller yttre skada på växlare eller anslutande rör. Förekommer läckage vid "lödd" värmeväxlare måste växlaren bytas. Finns det packningar i värmeväxlaren bytes dessa. Motionera de avstängningsventiler på primär- och sekundärsida som erfordras för att göra växlaren trycklös. Kontrollera termometrar. Kontroll Underhåll utförs vecka: 05 Kontrollera tillverknings- och märkskyltar 1ggrår. Kontroll Underhåll utförs vecka: 05, 18, 31, 44 Motionera säkerhetsventil (-er) var 3:e månad.

31 År: Underhållsschema Vecka: 1-26 Sida: 1 (2) Beställarebyggherre: Markeringsförklaring som skall utföras X utförd utan anmärkning O Fel föreligger! Kräver åtgärd. Beteckning B1 Kontroll BLANDARE Kontroll Legionella kontroll VP01-EX01 Funtionsprov säkerhetsv. Kontroll Kontroll skyltar VP01-VX01 Kontroll Kontroll Kontroll FV01-SIL1 Kontroll rengöring VP01-CP01A,B Kontroll VP01-MF01 Avläsning Kontroll VP01-SIL1 Kontroll rengöring VP01-SV11 Kontroll VV01-CP01 Kontroll VV01-MF01 Avläsning Kontroll VV01-SV11 Kontroll VV01-VX01 Kontroll Kontroll Kontroll

32 År: Underhållsschema Vecka: Sida: 2 (2) Beställarebyggherre: Markeringsförklaring som skall utföras X utförd utan anmärkning O Fel föreligger! Kräver åtgärd. Beteckning B1 Kontroll BLANDARE Kontroll Legionella kontroll VP01-EX01 Funtionsprov säkerhetsv. Kontroll Kontroll skyltar VP01-VX01 Kontroll Kontroll Kontroll FV01-SIL1 Kontroll rengöring VP01-CP01A,B Kontroll VP01-MF01 Avläsning Kontroll VP01-SIL1 Kontroll rengöring VP01-SV11 Kontroll VV01-CP01 Kontroll VV01-MF01 Avläsning Kontroll VV01-SV11 Kontroll VV01-VX01 Kontroll Kontroll Kontroll

33 Service under garantitid Sida: 1 (1) Beställarebyggherre: Beteckning Person kontaktad före besök Datum Servicåtgärd Datum Signatur Namnförtydligande VP01-VX01 VP01-CP01A,B VV01-CP01

34 Brandskydd Sida: 1 (1) Beställarebyggherre: Brandskydd Allmänt All personal skall informeras om utrymningsvägar, närmaste brandredskaps placering och användning, samt hur räddningstjänst tillkallas. Förebyggande åtgärder Gör regelbunden tillsyn av att utrymningsvägar, brandredskap och att fastighetens tillfartsvägar ej är blockerade. Fel på elektrisk utrustning skall snarast rapporteras till ansvarig fastighetsskötare eller myndighet. Vid installation där hål tas i vägg eller golv skall hålet tätas med material av rätt brandklass. er vid brand RÄDDA - LARMA - SLÄCK - Tillse att ingen befinner sig inom det eldhärjade området. - Larma räddningstjänst på telefon 112. Utlös internt brandlarm om sådant finns. - Försök begränsa branden med närmaste brandredskap. Vid brand i elektriska apparater, bryt strömmen innan du släcker. - Möt räddningstjänsten vid huvudinfarten.

35 Förteckning Byggvarudeklaration Sida: 1 (2) Beställarebyggherre: AMA-kod Beteckning Benämning Leverantör Modell Finns Ja Nej Dokument nr PJ VP01-VX01 Värmeväxlare Armatec AB IC16-50, AT8473 Ja PM FV01-SIL1 Smutsfilter Armatec AB AT 4048 Ja PK VP01-CP01A,B Cirkulationspump Grundfos AB MAGNA UPED F Ja UG VP01-MF01 Vattenmätare Armatec AB AT 7075 Ja PM VP01-SIL1 Smutsfilter Armatec AB AT 4003 Ja PSD VP01-SV11 Styrventil TAC Svenska AB V231 Nej PK VV01-CP01 Cirkulationspump Grundfos AB UPE B Ja U VV01-MF01 Vattenmätare Armatec AB AT Ja PSD VV01-SV11 Styrventil TAC Svenska AB V231 Nej PS VV01-SÄV1 Säkerhetsventil Armatec AB AT 4641 Nej PJ VV01-VX01 Värmeväxlare Armatec AB IC28-80, AT8473 Nej PL VP01-EX01 Expansionskärl Armatec AB AT 8363 Ja PS VP01-SÄV1 Säkerhetsventil Armatec AB AT 8310 Nej PN KVVVVVC01-21 Kopparrör Ahlsell AB Cu-rör Ja PN KV01-33 PEM-rör Pipelife Sverige AB PE-M Ja PR B1 Golvbrunn AB Sjöbo Bruk Purus ODEN+NOOD Ja PS AV1 Avstängningsventil Armatec AB AT 3561, 3590 Nej PS AV2 Avstängningsventil Armatec AB AT 3561, 3590 Nej PS BV1 Backventil Armatec AB AT 1159 Ja PS BV2 Backventil Armatec AB AT 1169 typ CA Ja PSD RV1RV2 Injusteringsventil TAC Svenska AB STAD + STAF Ja PT MC..-XYY Radiatorer Epecon AB Modul Nej PT RAD.TERMOSTAT Radiatortermostat Danfoss AB RA2000 Ja PT RADVENTIL Radiatorventil Danfoss AB RA-K-VB Ja PV BL10 Tvättställsblandare engrepps Mora Armatur AB MA Ja

36 Förteckning Byggvarudeklaration Sida: 2 (2) Beställarebyggherre: AMA-kod Beteckning Benämning Leverantör Modell Finns Ja Nej Dokument nr PV BL11 Köksblandare Mora Armatur AB MA Ja PV BLANDARE Blandare och tappkranar Ja R FV,VS,VP,VV,VVC Isolering+plastplåt Paroc AB Komfortskål m fl Ja

GEMINA TERMIX VVX Modell Sollentuna

GEMINA TERMIX VVX Modell Sollentuna GEMINA TERMIX VVX Modell Sollentuna TERMIX VVX är en sammanbyggd villavärmeväxlare och innehåller ett komplett värmesystem med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. GEMINA

Läs mer

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX GEMINA TERMIX VVX TERMIX VVX är en sammanbyggd villavärmeväxlare och innehåller ett komplett värmesystem med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. GEMINA TERMIX LSV9896508.doc/08.02.2005

Läs mer

RF/D. SweTherm Villaprefab. B-utförande. SweTherm AB DRIFT & SKÖTSEL. Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare

RF/D. SweTherm Villaprefab. B-utförande. SweTherm AB DRIFT & SKÖTSEL. Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare DRIFT:D5018 SweTherm Villaprefab DRIFT & SKÖTSEL RF/D B-utförande Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare SweTherm AB Lötängsgatan 1 803 01 Gävle Innehåll sida 1. Uppackning och upphängning

Läs mer

Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ

Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ 2006-09 Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ Avstängning värmesystem Avstängning värmesystem retur/filter tillopp Avstängning kallvatten/ Filter kallvatten Avstängning varmvatten Termometer värmesystem

Läs mer

Gemina Termix VVX-I Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten.

Gemina Termix VVX-I Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten. Användarhandledning Gemina Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten. Innehållsförteckning CE försäkran............................... 2 Varningar..................................

Läs mer

din fjärrvärmecentral

din fjärrvärmecentral din fjärrvärmecentral en handbok för dig som sköter värmen i huset Rapport 2004:1 DIN FJÄRRVÄRME- CENTRAL En handbok för Dig som sköter värmen i huset ISSN 1401 9264 2004 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 041111

Läs mer

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning Skötselråd för din fjärrvärmeanläggning Innehållsförteckning 1. Principskiss fjärrvärmeanläggning 4 2. Fjärrvärmeanläggning 5 3. Värmemätare och smutsfilter 6 4. Värmeväxlare 7 5. Expansionskärl 8 6. Reglering

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. 2008 Villaväxlare 18 kw Danfoss PM 1(12) 08-08-26 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

Termix VVX-ID Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten.

Termix VVX-ID Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. Termix VVX-ID Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. Innehållsförteckning Försäkran om överensstämmelse... 2 Säkerhetsinstruktioner... 3 Förvaring... 3

Läs mer

Hanögatan 5 21124 Malmö. Pos. Benämning. Rad givare Siemens 0AD26.22OJ209. Avst FV tillopp ISO G'tt inv 2

Hanögatan 5 21124 Malmö. Pos. Benämning. Rad givare Siemens 0AD26.22OJ209. Avst FV tillopp ISO G'tt inv 2 Tau District Heating AB www.!audh.se Pos Benämning Hanögatan 5 21124 Malmö 040-292310 Fax 040-93 70 66 Pos Benämning Pos Benämning 1 Värmeväxlare DH39-24 10 Rad givare Siemens 0AD26.22OJ209 19 Avst FV

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Värmepumpar. DHP-A DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro. www.heating.danfoss.

Värmepumpar. DHP-A DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro. www.heating.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Serviceanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

IVT 490 ELEKTRO STANDARD

IVT 490 ELEKTRO STANDARD IVT 490 ELEKTRO STANDARD Handledning i montage drifttagning skötsel Art. nr: 9518055 Version 1.1 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 1 (9) 2013-03

Läs mer

VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17

VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17 VÄRMEPUMPAR VRY Installation av värmepumpar inom fastigheterna: - Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) - Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) - Ysby 10:1 (Perstorpsvägen 1) Laholms Kommun TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER

Läs mer

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Viktig information... 2 Produktbeskrivning... 3 Placering av värmepumpen... 4 Uppställning och montering... 4 Rörinstallation...5-6 Fyllning

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Fjärrvärmecentral Innehåll Välkommen till Fortum Värme 3 Att ansluta till Fortum Värmes fjärrvärme 4 1 Dimensionering av din fjärrvärmecentral 4 1.1 Tryck i fjärrvärmesystemet 4 1.2 Temperaturer i fjärrvärmesystemet

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Villaväxlare 18 kw Danfoss 2007 1(8) 13-02-28 Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villaväxlare

Läs mer

Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 -

Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 - Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 - Garanti och försäkring Tack för att du har valt en värmepump från Thorén! Du bidrar till en bättre

Läs mer

Så fungerar fjärrvärme

Så fungerar fjärrvärme Fjärrvärmehandboken Innehåll 4 Fjärrvärmens idé 5 Så fungerar fjärrvärme 7 Olika kopplingsprinciper 8 En effektiv fjärrvärmecentral 9 Skötsel av fjärrvärmeanläggningen 10 Den tvåstegskopplade fjärrvärmecentralen

Läs mer

TP Orion Danfoss ECL 110

TP Orion Danfoss ECL 110 Instruktionsmanual TP Orion Danfoss ECL 110 Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av aggregatet 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation

Läs mer

Drift & Skötselinstruktioner Volym 1 Upplaga 3 december 2006

Drift & Skötselinstruktioner Volym 1 Upplaga 3 december 2006 Drift & Skötselinstruktioner Volym 1 Upplaga 3 december 2006 Brf Matrosen Kontakt: info@matrosen.se Felanmälan:felanmalan@matrosen.se 2 Drift & Skötselinstruktioner 1. Inledning sid 3 2. Värme och ventilation

Läs mer

Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65

Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65 Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65 Fr.o.m SN-1410254765H6 2014-06-03 CZ06525 Ver B Innehållsförteckning Förord... 4 1. Panel och styrenhet... 5 2. Inställningar under drift... 6 2.1. Display...

Läs mer