Drift och underhållsinstruktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drift och underhållsinstruktion"

Transkript

1 Omfattning: Drift och underhållsinstruktion för värme-, vatten- och sanitetsinstallationer oktober 2006

2 1 Adress- och telefonförteckningar 2 Ventil- och rumsförteckningar 3 Injusteringsprotokoll 4 Komponentförteckningar 5 Felsökning 6 Underhållsbeskrivningar 7 Underhållsscheman 8 Provtryckningsprotokoll 9 Brandskydd 10 Byggvarudeklarationer PJ Värmeväxlare, kondensorer och förångare 13 PK Pumpar, kompressorer mm 14 PL Behållare för fast, flytande eller gasformigt medium 15 PM Apparater för rening eller behandling av fast, flytande eller gasformigt medium i rörsystem 16 PN Rörledningar mm 17 PR Brunnar, spygatter, golvrännor mm PS PSD PT PV R U UG Ventiler mm i vätskesystem och gassystem Styrventiler Rumsmonterade värmare och kylare Uttagsposter, armaturer mm i vätskesystem eller gassystem Isolering av installationer Apparater för styrning och övervakning Mätare

3 Adress- och telefonförteckning Sida: 1 (3) Beställarebyggherre: Beställare Vägen Staden Telefon: Jourtelefon: Fax: Entreprenör Rör Rörentreprenören Gatan Staden Telefon: Jourtelefon: Fax: Leverantör AB Sjöbo Bruk Box Sjöbo Telefon: Jourtelefon: Fax: Levererat komponenter: B1, Golvbrunn Ahlsell AB Stockholm Telefon: Jourtelefon: Fax: Levererat komponenter: KVVVVVC01-21, Kopparrör Armatec AB Box Göteborg Telefon: Jourtelefon: Fax: Levererat komponenter: AV1, Avstängningsventil, AV2, Avstängningsventil, BV1, Backventil, BV2, Backventil, VP01-EX01, Expansionskärl, VP01-SÄV1, Säkerhetsventil, VP01-VX01, Värmeväxlare, FV01-SIL1, Smutsfilter, VP01-MF01, Vattenmätare, VP01-SIL1, Smutsfilter, VV01-MF01, Vattenmätare, VV01-SÄV1, Säkerhetsventil, VV01-VX01, Värmeväxlare Danfoss AB Industrigatan Mjölby Telefon: Jourtelefon: Fax: Levererat komponenter: RAD.TERMOSTAT, Radiatortermostat, RADVENTIL, Radiatorventil

4 Adress- och telefonförteckning Sida: 2 (3) Beställarebyggherre: Epecon AB Florettgatan Helsingborg Telefon: Jourtelefon: Fax: Levererat komponenter: MC..-XYY, Radiatorer Grundfos AB Box Angered Telefon: Jourtelefon: Fax: Levererat komponenter: VP01-CP01A,B, Cirkulationspump, VV01-CP01, Cirkulationspump Mora Armatur AB Box Mora Telefon: Jourtelefon: Fax: Levererat komponenter: BL10, Tvättställsblandare engrepps, BL11, Köksblandare Paroc AB Skövde Telefon: Jourtelefon: Fax: Levererat komponenter: FV,VS,VP,VV,VVC, Isolering+plastplåt Pipelife Sverige AB Box Ljung Telefon: Jourtelefon: Fax: Levererat komponenter: KV01-33, PEM-rör TAC Svenska AB Fabriksvägen Västerhaninge Telefon: Jourtelefon: Fax: Levererat komponenter: RV1RV2, Injusteringsventil, VP01-SV11, Styrventil, VV01-SV11, Styrventil Tour & Andersson AB Ljung Telefon: Jourtelefon: Fax: Levererat ventiler:

5 Adress- och telefonförteckning Sida: 3 (3) Beställarebyggherre: AV, RV

6 Ventilförteckning Sida: 1 (1) Beställarebyggherre: Vent.nr System Placering Betjänar Beteckning Dim 1 FV01 UC VP01-VX01 AV 2 FV01 UC VP01-VX01 AV 3 VP01 UC VP01-VX01 AV 4 VP01 UC VP01-VX01 RV 50 5 VP01 UC VP01-EXP1 AV 6 KV UC Påfyllning VP01-system ÅS1 AV 7 KV UC Påfyllning VP01-system ÅS1 AV 8 VVC UC VP01-CP01 AV VV01-VX01 9 VVC UC VP01-CP01 AV 20 VV01-VX01 10 KV UC VP01-VX01 AV 11 KV UC Kriskoppling AV 12 KV UC Inkommande KV AV 13 KV UC WC AV 14 KV UC WC AV 15 FV01 UC VP01-VX01 AV 16 FV01 UC VP01-VX01 AV 17 VP01 13 Frd 06 Expedition AV 18 VP01 13 Frd 06 Expedition RV VP01 UC 06 Expedition AV 07 Förråd 08 Kontor 20 VP01 UC 06 Expedition RV Förråd 08 Kontor 21 KV Korridor 04 Tvätt AV 22 VV Korridor 04 Tvätt AV 23 VVC Korridor 04 Tvätt RV KV Passage RWC AV 25 VV Passage RWC AV WC WC 26 VVC Passage RWC RV 1009 WC

7 Rumsförteckning Sida: 1 (1) Beställarebyggherre: Betjänar Vent.nr System Placering Beteckning Dim 04 Tvätt 21 KV Korridor AV 22 VV Korridor AV 23 VVC Korridor RV Expedition 17 VP01 13 Frd AV 18 VP01 13 Frd RV VP01 UC AV 20 VP01 UC RV Förråd 19 VP01 UC AV 20 VP01 UC RV Kontor 19 VP01 UC AV 20 VP01 UC RV 1514 Inkommande KV Kriskoppling Påfyllning VP01-system ÅS1 12 KV UC 11 KV UC 6 KV UC AV AV AV 7 KV UC AV RWC 24 KV Passage AV 25 VV Passage AV 26 VVC Passage RV 1009 WC 13 KV UC AV 14 KV UC AV 24 KV Passage AV 25 VV Passage AV 26 VVC Passage RV 1009 VP01-CP01 8 VVC UC AV 9 VVC UC AV 20 VP01-EXP1 VP01-VX01 5 VP01 UC 1 FV01 UC AV AV 2 FV01 UC AV 3 VP01 UC AV 4 VP01 UC RV KV UC AV 15 FV01 UC AV 16 FV01 UC AV VV01-VX01 8 VVC UC AV 9 VVC UC AV 20

8 Protokoll Injustering av komponenter Sida: 1 (1) Beställarebyggherre: Mätinstrment: Injusterat av: Kalibrerad datum: Injusteringsdatum: Anm: Komponent vent.nr System Modell Dim Proj. flöde Uppmätt flöde Diff.tryck Proj. värde Inställt värde Anm VP01-CP01A,B MAGNA UPED F VP01 1,000 ls VV01-CP01 UPE B VV01 0,250 ls

9 Protokoll Injustering av ventiler Sida: 1 (1) Beställarebyggherre: Mätinstrment: Injusterat av: Kalibrerad datum: Injusteringsdatum: Anm: Vent.nr System Modell Dim Proj.flöde Uppmätt flöde Diff.tryck Proj.värde Inställt värde Anm 4 VP VVC VP VP VVC VVC 1009

10 Komponentförteckning Sida: 1 (2) Beställarebyggherre: Beteckning benämning Placering Ama-kod Data VP01-VX01 Värmeväxlare UC PJ Leverantör: Armatec AB, Göteborg Modell: IC16-50, AT8473 Proj.flöde v-sid (1): 0,39 ls Proj.flöde k-sid (2): 0,72 ls Temp.in v-sid(1) C: 100 Temp.ut v-sid(1) C: 63 Temp.in k-sid(2) C: 60 Temp.ut k-sid(2) C: 80 Effekt: 60 kw FV01-SIL1 Smutsfilter UC PM Leverantör: Armatec AB, Göteborg Modell: AT 4048 Maskvidd: 0,6 mm VP01-CP01A,B Cirkulationspump UC PK Leverantör: Grundfos AB, Angered Modell: MAGNA UPED F Proj.flöde: 1,0 ls Tryck: 55 kpa Märkspänning V~: 230 Märkström A: 0,15-1,55 VP01-MF01 Vattenmätare UC UG Leverantör: Armatec AB, Göteborg Modell: AT 7075 Mätartyp: VVMÄT m3 Startdatum fr.: Startvärde: 0 VP01-SIL1 Smutsfilter UC PM Leverantör: Armatec AB, Göteborg Modell: AT 4003 Maskvidd: 0,9 mm VP01-SV11 Styrventil UC PSD Leverantör: TAC Svenska AB, Västerhaninge Modell: V231 Övrigt: 1,0 Kvs VV01-CP01 Cirkulationspump UC PK Leverantör: Grundfos AB, Angered Modell: UPE B Proj.flöde: 0,25 ls Tryck: 30 kpa Märkspänning V~: 230 Märkström A: 0,18-0,26 VV01-MF01 Vattenmätare UC U Leverantör: Armatec AB, Göteborg Modell: AT VV01-SV11 Styrventil UC PSD Leverantör: TAC Svenska AB, Västerhaninge Modell: V231 Övrigt: 0,63 Kvs VV01-SÄV1 Säkerhetsventil UC PS Leverantör: Armatec AB, Göteborg Modell: AT 4641 Öppn.tryck: 10 bar VV01-VX01 Värmeväxlare UC PJ Leverantör: Armatec AB, Göteborg Modell: IC28-80, AT8473 Proj.flöde v-sid (1): 0,6 ls Proj.flöde k-sid (2): 0,5 ls

11 Komponentförteckning Sida: 2 (2) Beställarebyggherre: Beteckning benämning Placering Ama-kod Data Temp.in v-sid(1) C: 65 Temp.ut v-sid(1) C: 20 Temp.in k-sid(2) C: 6 Temp.ut k-sid(2) C: 60 Effekt: 105 kw VP01-EX01 Expansionskärl UC PL Leverantör: Armatec AB, Göteborg Modell: AT 8363 Öppn.tryck: 2,5 bar Volym: 100 V Förtryck: 1,2 bar VP01-SÄV1 Säkerhetsventil UC PS Leverantör: Armatec AB, Göteborg Modell: AT 8310 Öppn.tryck: 2,5 bar

12 Felsökning Sida: 1 (6) Beställarebyggherre: Innehållsförteckning Sida Tappkallvatten...2 Felsökning...2 Felsökningsschema...2 Avloppssystem...3 Felsökning...3 Felsökningsschema...3 Värmesystemköldbärarsystem...4 Felsökning...4 Felsökningsschema...4 Tappvarmvatten...5 Felsökning...5 Felsökningsschema...5

13 Felsökning Sida: 2 (6) Beställarebyggherre: Tappkallvatten Felsökning Föreskrifter Vid läckage eller ingrepp i systemet skall aktuell gruppavstängningsventil stängas och systemet dräneras. Utläckt vatten skall omedelbart torkas upp för att förhindra skador. Efter ingrepp i systemet skall alla ingående ventiler kontrolleras innan gruppavstängningsventilen öppnas. Ventilen skall öppnas långsamt för att förhindra tryckstötar som kan förorsaka skador. Allmänt Om vattenförsörjningen upphör kontrollera först om någon vattenläcka finns inom byggnaden. Läckage i kommunal ledning åtgärdas av vattenverket. Vid läckage i kommunal ledning stäng alla tappställen tills vattentrycket är återställt. När vattentrycket är återställt öppna försiktigt, då luft ofta finns i systemet. Vid felsökning i tappkallvattensystemet ta hjälp av felsökningsschema och anvisningar från fabrikanten i denna pärm. Felsökningsschema Tappkranar, blandare eller ventiler läcker Orsak Tätning defekt. Ventilspindel kärvar. Smuts på tätningsytor. Se fabrikantanvisning i denna pärm. Försämrat tappvattenflöde eller lågt tryck Orsak Avstängningsventil stryp. Lågt servistryck. Igensatt sil. Missfärgning av tappvatten Orsak Vatten har ej tagits ut under längre tid. Systemet har nyligen reparerats. Kontrollera aktuell gruppavstängningsventil. Kontakta vattenverket. Demontera och rengör. Spola ur systemet kraftigt till dess vattnet blir rent. Fortsätter missfärgningen under längre tid kontakta vattenverket.

14 Felsökning Sida: 3 (6) Beställarebyggherre: Avloppssystem Felsökning Föreskrifter Vid stopp eller försämrad genomströmning i avloppsledning och utslagsställen skall rensning snarast utföras för att förebygga skador på lokaler och inventarier. Allmänt Vid stopp i avloppssystem för spillvatten kontrolleras först om stoppet ligger i vattenlås. Om renslucka finns på liggande eller stående ledning, lossa denna och använd rensband. Ligger stoppet i utvändig brunn måste denna rengöras. Stopp i dagvattenledning förekommer främst på grund av att löv eller fasta föremål tätat tak brunnar eller hängrännor. Spolbrunnar i mark bör vid behov renspolas av kunnig personal. Fel vid servicebrunnar avhjälps av personal från kommunala myndigheter. Vid felsökning i avloppssystemet ta hjälp av felsökningsschema och anvisningar från fabrikanter i denna pärm. Felsökningsschema Dålig lukt Orsak Uttorkade vattenlås. Spola igenom avloppssystemet ordentligt. Stopp eller försämrad genomströmning Orsak Fett, fasta föremål eller torkat slam. Spola igenom med varmvatten om det inte är helt stopp. Lossa närmaste renslucka och rensa upp med lämpligt hjälpmedel. Stopp i golvbrunnar, handfat eller diskbänkar Orsak Sil igensatt. Vattenlås igensatt. Stopp i toalettstolar Orsak Papper, trasor, dambindor och dylikt i vattenlåset. Lossa rensplugg i vattenlåset och medlämpligt verktyg rensa bort orsaken till stoppet Rensa upp avloppsröret med hjälp av en krok eller liknande verktyg.

15 Felsökning Sida: 4 (6) Beställarebyggherre: Värmesystem köldbararsystem Felsökning Föreskrifter Vid läckage eller ingrepp i systemet skall aktuell gruppavstängningsventil stängas och systemet dräneras. Utläckt vatten skall omedelbart torkas upp för att förhindra skador. Rör och armatur bör avsvalna innan ingrepp, för att förhindra brännskador. Efter ingrepp i systemet skall alla ingående ventiler kontrolleras innan gruppavstängningsventiler öppnas. Allmänt Vid felsökning i värmesystemet köldbärarsystemet ta hjälp av felsökningsschema och anvisningar från fabrikanten i denna pärm. Felsökningsschema Golvvärme Radiatorer blir ej varma Kylbafflar o.d. avger ej kyla Orsak Luft i systemet. Avlufta radiatorerkylbafflar och eller golvvärmeslingor, samt höjdpunkter i systemen. Termostatventil vid radiator golvvärmefördelare eller kylbaffel kärvar. Cirkulationspump ur funktion. Filtersil igensatt. Felaktig inställning i reglercentral. Fel signal från reglerutrustning. Fel i reglerutrustning. För låg temperatur på primärvatten. Manometer visar för lågt tryck Orsak För lite vatten i systemet. Öppna och stäng ventilen några gånger eventuellt demontera termostatdel och kontrollera spindelns rörlighet. Kontrollera cirkulationspumpens säkring och motorskydd. Kontakta eventuellt fackman. Demontera filtret och gör rent. Kontrollera inställningar. Kontrollera att termometrar ej är defekta. Kontrollera givarnas fastsättning och elanslutningar. Kontakta fackman. Vid fjärrvärmeleverans kontakta värmeverket. Systemet påfylls tills manometern visar rätt tryck. Om trycket fortfarande sjunker bör fackman tillkallas.

16 Felsökning Sida: 5 (6) Beställarebyggherre: Tappvarmvatten Felsökning Föreskrifter Vid läckage eller ingrepp i systemet skall aktuell gruppavstängningsventil stängas och systemet dräneras. Utläckt vatten skall omedelbart torkas upp för att förhindra skador. Efter ingrepp i systemet skall alla ingående ventiler kontrolleras innan gruppavstängningsventilen öppnas. Ventilen skall öppnas långsamt för att förhindra tryckstötar som kan förorsaka skador. Allmänt Om vattenförsörjningen upphör kontrollera först om någon vattenläcka finns inom byggnaden. Läckage i kommunal ledning åtgärdas av vattenverket. Vid läckage i kommunal ledning stäng alla tappställen tills vattentrycket är återställt. När vattentrycket är återställt öppna försiktigt, då luft ofta finns i systemet. Vid felsökning i tappvarmvattensystemet ta hjälp av felsökningsschema och anvisningar från fabrikanten i denna pärm. Felsökningsschema Tappkranar, blandare eller ventiler läcker Orsak Tätning defekt. Ventilspindel kärvar. Smuts på tätningsytor. Se fabrikantanvisning i denna pärm. Försämrat tappvattenflöde eller lågt tryck Orsak Avstängningsventil stryp. Lågt servistryck. Igensatt sil. Kontrollera aktuell gruppavstängningsventil. Kontakta vattenverket. Demontera och rengör. Missfärgning av tappvatten Orsak Vatten har ej tagits ut under längre tid. Systemet har nyligen reparerats. Spola ur systemet kraftigt till dess vattnet blir rent. Fortsätter missfärgningen under längre tid kontakta vattenverket.

17 Felsökning Sida: 6 (6) Beställarebyggherre: Lång tid innan varmvatten kommer i tappkran Orsak Cirkulationspump ur funktion. Kontrollera VVC-pumpen. Kontrollera säkring och motorskydd. Vid behov kontakta fackman. För låg eller hög varmvattentemperatur Orsak Blandningsregulator. Inställningar av reglerutrustning. Vattenvärmare igensatt. Fel i reglerutrustning. Avbrott i tillförseln av primärvatten eller för låg eller hög temperatur på primärvattnet. Kontakta fackman. Kontrollera inställningar. Mät avgående temperatur. Rengör vattenvärmaren. Kontakta fackman. Vid fjärrvärmeleverans kontakta värmeverket.

18 Underhållsbeskrivning Sida: 1 (13) Beställarebyggherre: Komponent: B1, Golvbrunn Rubrik: Golvbrunnar i allmänna utrymmen Beskrivning Kontroll Underhåll utförs vecka: 05, 09, 13, 18, 22, 26, 31, 35, 39, 44, 48, 52 Kontrollera Att brunnarnas vattenlås är påfyllda och att brunnarna ej är blockerade. I rum som sällan används kan brunnarna bli torra med besvärande lukt som följd.

19 Underhållsbeskrivning Sida: 2 (13) Beställarebyggherre: Komponent: BLANDARE, Blandare och tappkranar Rubrik: Blandare och tappkranar Beskrivning Kontroll Underhåll utförs vecka: 14, 40 Kontrollera: Att tappkranar och blandare inte läcker och byt packning, Oring vid behov. Att strålsamlaren finns på plats och ej är igensatt. Termostatblandare med avseende på skållningsrisk, vid behov kalibrera temperaturinställningen eventuellt byt känselkropp. Ta hjälp av instruktioner för blandarna i denna pärm. Legionella kontroll Underhåll utförs vecka: 05, 31 Mät temperaturen vid tappstället, temperaturen får EJ understiga 50 C

20 Underhållsbeskrivning Sida: 3 (13) Beställarebyggherre: Komponent: VP01-EX01, Expansionskärl Rubrik: Expansionskärl med membran Beskrivning Funtionsprov säkerhetsv. Underhåll utförs vecka: 05, 18, 31, 44 Säkerhetsventilen funktionsprovas genom att med avsedd ratt eller liknande anordning lätta käglan var 3:e månad. Kontroll Underhåll utförs vecka: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 Typ Flexcon IPX Reflex DSL m.fl.1. Kontrollera anläggningens tryck. Om trycket i systemet är lägre än expansionskärlets förtryck skall systemet fyllas på. Notera ev. påfyllning. Vid normal drift skall trycket ej understiga det på manometern inställda förtrycket eller överskrida den röda markeringen. Kontrollera att inga läckage förekommer. Vid system med fryspunktsnedsättande medel: Medel påfylles systemet efter blandning i blandningskärlet. Efter avslutad påfyllning skall alla rester spolas ur blandningspumpen. Vid behov skall förtrycket kontrolleras: 1. Stäng av expansionskärlet mot systemet 2. Tappa ur trycket i kärlet tills manometern står på Kontrollera förtrycket i kärlet med hjälp av en lufttrycksmätare. 4. Förtrycket skall nu vara lika med det på kärlet angivna förtrycket (eller lägsta tillåtna trycket i systemet, för att inte få luft i högt belägna delar) och om så inte är fallet fylls kvävgas eller luft på till rätt förtryck erhålles. Kontroll skyltar Underhåll utförs vecka: Ventiler mot systemet öppnas igen, systemet fylls på så att trycket motsvarar aktuellt systemtryck. Kontrollera tillverknings och märkskyltar 1 ggrår.

21 Underhållsbeskrivning Sida: 4 (13) Beställarebyggherre: Komponent: VP01-VX01, Värmeväxlare Rubrik: Värmeväxlare Beskrivning Kontroll Underhåll utförs vecka: 05, 09, 13, 18, 22, 26, 31, 35, 39, 44, 48, 52 Kontrollera temperaturen på växlaren. Temperaturen skall överensstämma med föreskrivna värden. Kontrollera ev. läckage eller yttre skada på växlare eller anslutande rör. Förekommer läckage vid "lödd" värmeväxlare måste växlaren bytas. Finns det packningar i värmeväxlaren bytes dessa. Motionera de avstängningsventiler på primär- och sekundärsida som erfordras för att göra växlaren trycklös. Kontrollera termometrar. Kontroll Underhåll utförs vecka: 05 Kontrollera tillverknings- och märkskyltar 1ggrår. Kontroll Underhåll utförs vecka: 05, 18, 31, 44 Motionera säkerhetsventil (-er) var 3:e månad.

22 Underhållsbeskrivning Sida: 5 (13) Beställarebyggherre: Komponent: Rubrik: FV01-SIL1, Smutsfilter Smutsfilter och silar Beskrivning Kontroll rengöring Underhåll utförs vecka: 35 Kontrollera att differenstrycket ej är för högt. Under normal drift räcker en rengöring per år, beroende på erfarenhet från respektive anläggning. Lossa locket och dra ur silen. Spola av och tvätta ren den före återmontage. Spirovent: "AIR", "AIR & DIRT", "DIRT". Armaturjonsson: AJ8070, AJ8072 Flamco: Flamcovent Clean Ahlsell: Avi 1715, 1720, 1730 LPM: Airvec Ta hjälp av fabrikantens anvisningar under aktuell flik i denna pärm.

23 Underhållsbeskrivning Sida: 6 (13) Beställarebyggherre: Komponent: VP01-CP01A,B, Cirkulationspump Rubrik: Cirkulationspump med våt motor Beskrivning Kontroll Underhåll utförs vecka: 05, 31 Med våt motor 1. Kontrollera att inga läckage förekommer. 2. Kontrollera så att pumpen ej låter illa. 3. Kontrollera elanslutning. Värme- och VVC-pumpar av denna typ är i stort sett skötselfria eftersom de saknar packbox och är smörjfria. Man bör dock observera att de ej körs torra, eftersom lagren är vattensmorda. Om pumpen stannat på grund av föroreningar: Bryt strömmen. Skruva ur luftningspluggen och vrid rotoraxeln med hjälp av en skruvmejsel tills den roterar lätt. Skruva i luftningspluggen och starta pumpen. Om driftstörningar kvarstår kontakta VVS installatör. Vid första start kontrollera att vatten tränger fram till lagren genom att vrida på luftningsskruven, samt att rotorn kommer igång.

24 Underhållsbeskrivning Sida: 7 (13) Beställarebyggherre: Komponent: VP01-MF01, Vattenmätare Rubrik: Vattenmätare Beskrivning Avläsning Underhåll utförs vecka: 05, 09, 13, 18, 22, 26, 31, 35, 39, 44, 48, 52 Läs av vattenmätaren. Kontroll Underhåll utförs vecka: 05, 09, 13, 18, 22, 26, 31, 35, 39, 44, 48, 52 kontrollera Funktion och eventuella läckage.

25 Underhållsbeskrivning Sida: 8 (13) Beställarebyggherre: Komponent: Rubrik: VP01-SIL1, Smutsfilter Smutsfilter och silar Beskrivning Kontroll rengöring Underhåll utförs vecka: 35 Kontrollera att differenstrycket ej är för högt. Under normal drift räcker en rengöring per år, beroende på erfarenhet från respektive anläggning. Lossa locket och dra ur silen. Spola av och tvätta ren den före återmontage. Spirovent: "AIR", "AIR & DIRT", "DIRT". Armaturjonsson: AJ8070, AJ8072 Flamco: Flamcovent Clean Ahlsell: Avi 1715, 1720, 1730 LPM: Airvec Ta hjälp av fabrikantens anvisningar under aktuell flik i denna pärm.

26 Underhållsbeskrivning Sida: 9 (13) Beställarebyggherre: Komponent: VP01-SV11, Styrventil Rubrik: Styrventiler Beskrivning Kontroll Underhåll utförs vecka: 05, 31 Kontrollera styrventilens funktion och kondition. Kontrollera att styrventilens packbox ej läcker samt att ventilstången är fri från beläggningar. Kontrollera anslutningar med avseende på läckage samt fastsättning av ingående delar. Kontrollera reglercentraler. Därvid skall inställningen i reglercentralenkontrolleras mot verklig temperatur i luftkanalrör, eventuell temperatur i lokal. I övrigt se separata manualer för respektive reglerutrustning i styrskåp eller i denna pärm.

27 Underhållsbeskrivning Sida: 10 (13) Beställarebyggherre: Komponent: VV01-CP01, Cirkulationspump Rubrik: Cirkulationspump med våt motor Beskrivning Kontroll Underhåll utförs vecka: 05, 31 Med våt motor 1. Kontrollera att inga läckage förekommer. 2. Kontrollera så att pumpen ej låter illa. 3. Kontrollera elanslutning. Värme- och VVC-pumpar av denna typ är i stort sett skötselfria eftersom de saknar packbox och är smörjfria. Man bör dock observera att de ej körs torra, eftersom lagren är vattensmorda. Om pumpen stannat på grund av föroreningar: Bryt strömmen. Skruva ur luftningspluggen och vrid rotoraxeln med hjälp av en skruvmejsel tills den roterar lätt. Skruva i luftningspluggen och starta pumpen. Om driftstörningar kvarstår kontakta VVS installatör. Vid första start kontrollera att vatten tränger fram till lagren genom att vrida på luftningsskruven, samt att rotorn kommer igång.

28 Underhållsbeskrivning Sida: 11 (13) Beställarebyggherre: Komponent: VV01-MF01, Vattenmätare Rubrik: Vattenmätare Beskrivning Avläsning Underhåll utförs vecka: 05, 09, 13, 18, 22, 26, 31, 35, 39, 44, 48, 52 Läs av vattenmätaren. Kontroll Underhåll utförs vecka: 05, 09, 13, 18, 22, 26, 31, 35, 39, 44, 48, 52 kontrollera Funktion och eventuella läckage.

29 Underhållsbeskrivning Sida: 12 (13) Beställarebyggherre: Komponent: VV01-SV11, Styrventil Rubrik: Styrventiler Beskrivning Kontroll Underhåll utförs vecka: 05, 31 Kontrollera styrventilens funktion och kondition. Kontrollera att styrventilens packbox ej läcker samt att ventilstången är fri från beläggningar. Kontrollera anslutningar med avseende på läckage samt fastsättning av ingående delar. Kontrollera reglercentraler. Därvid skall inställningen i reglercentralenkontrolleras mot verklig temperatur i luftkanalrör, eventuell temperatur i lokal. I övrigt se separata manualer för respektive reglerutrustning i styrskåp eller i denna pärm.

30 Underhållsbeskrivning Sida: 13 (13) Beställarebyggherre: Komponent: VV01-VX01, Värmeväxlare Rubrik: Värmeväxlare Beskrivning Kontroll Underhåll utförs vecka: 05, 09, 13, 18, 22, 26, 31, 35, 39, 44, 48, 52 Kontrollera temperaturen på växlaren. Temperaturen skall överensstämma med föreskrivna värden. Kontrollera ev. läckage eller yttre skada på växlare eller anslutande rör. Förekommer läckage vid "lödd" värmeväxlare måste växlaren bytas. Finns det packningar i värmeväxlaren bytes dessa. Motionera de avstängningsventiler på primär- och sekundärsida som erfordras för att göra växlaren trycklös. Kontrollera termometrar. Kontroll Underhåll utförs vecka: 05 Kontrollera tillverknings- och märkskyltar 1ggrår. Kontroll Underhåll utförs vecka: 05, 18, 31, 44 Motionera säkerhetsventil (-er) var 3:e månad.

31 År: Underhållsschema Vecka: 1-26 Sida: 1 (2) Beställarebyggherre: Markeringsförklaring som skall utföras X utförd utan anmärkning O Fel föreligger! Kräver åtgärd. Beteckning B1 Kontroll BLANDARE Kontroll Legionella kontroll VP01-EX01 Funtionsprov säkerhetsv. Kontroll Kontroll skyltar VP01-VX01 Kontroll Kontroll Kontroll FV01-SIL1 Kontroll rengöring VP01-CP01A,B Kontroll VP01-MF01 Avläsning Kontroll VP01-SIL1 Kontroll rengöring VP01-SV11 Kontroll VV01-CP01 Kontroll VV01-MF01 Avläsning Kontroll VV01-SV11 Kontroll VV01-VX01 Kontroll Kontroll Kontroll

32 År: Underhållsschema Vecka: Sida: 2 (2) Beställarebyggherre: Markeringsförklaring som skall utföras X utförd utan anmärkning O Fel föreligger! Kräver åtgärd. Beteckning B1 Kontroll BLANDARE Kontroll Legionella kontroll VP01-EX01 Funtionsprov säkerhetsv. Kontroll Kontroll skyltar VP01-VX01 Kontroll Kontroll Kontroll FV01-SIL1 Kontroll rengöring VP01-CP01A,B Kontroll VP01-MF01 Avläsning Kontroll VP01-SIL1 Kontroll rengöring VP01-SV11 Kontroll VV01-CP01 Kontroll VV01-MF01 Avläsning Kontroll VV01-SV11 Kontroll VV01-VX01 Kontroll Kontroll Kontroll

33 Service under garantitid Sida: 1 (1) Beställarebyggherre: Beteckning Person kontaktad före besök Datum Servicåtgärd Datum Signatur Namnförtydligande VP01-VX01 VP01-CP01A,B VV01-CP01

34 Brandskydd Sida: 1 (1) Beställarebyggherre: Brandskydd Allmänt All personal skall informeras om utrymningsvägar, närmaste brandredskaps placering och användning, samt hur räddningstjänst tillkallas. Förebyggande åtgärder Gör regelbunden tillsyn av att utrymningsvägar, brandredskap och att fastighetens tillfartsvägar ej är blockerade. Fel på elektrisk utrustning skall snarast rapporteras till ansvarig fastighetsskötare eller myndighet. Vid installation där hål tas i vägg eller golv skall hålet tätas med material av rätt brandklass. er vid brand RÄDDA - LARMA - SLÄCK - Tillse att ingen befinner sig inom det eldhärjade området. - Larma räddningstjänst på telefon 112. Utlös internt brandlarm om sådant finns. - Försök begränsa branden med närmaste brandredskap. Vid brand i elektriska apparater, bryt strömmen innan du släcker. - Möt räddningstjänsten vid huvudinfarten.

35 Förteckning Byggvarudeklaration Sida: 1 (2) Beställarebyggherre: AMA-kod Beteckning Benämning Leverantör Modell Finns Ja Nej Dokument nr PJ VP01-VX01 Värmeväxlare Armatec AB IC16-50, AT8473 Ja PM FV01-SIL1 Smutsfilter Armatec AB AT 4048 Ja PK VP01-CP01A,B Cirkulationspump Grundfos AB MAGNA UPED F Ja UG VP01-MF01 Vattenmätare Armatec AB AT 7075 Ja PM VP01-SIL1 Smutsfilter Armatec AB AT 4003 Ja PSD VP01-SV11 Styrventil TAC Svenska AB V231 Nej PK VV01-CP01 Cirkulationspump Grundfos AB UPE B Ja U VV01-MF01 Vattenmätare Armatec AB AT Ja PSD VV01-SV11 Styrventil TAC Svenska AB V231 Nej PS VV01-SÄV1 Säkerhetsventil Armatec AB AT 4641 Nej PJ VV01-VX01 Värmeväxlare Armatec AB IC28-80, AT8473 Nej PL VP01-EX01 Expansionskärl Armatec AB AT 8363 Ja PS VP01-SÄV1 Säkerhetsventil Armatec AB AT 8310 Nej PN KVVVVVC01-21 Kopparrör Ahlsell AB Cu-rör Ja PN KV01-33 PEM-rör Pipelife Sverige AB PE-M Ja PR B1 Golvbrunn AB Sjöbo Bruk Purus ODEN+NOOD Ja PS AV1 Avstängningsventil Armatec AB AT 3561, 3590 Nej PS AV2 Avstängningsventil Armatec AB AT 3561, 3590 Nej PS BV1 Backventil Armatec AB AT 1159 Ja PS BV2 Backventil Armatec AB AT 1169 typ CA Ja PSD RV1RV2 Injusteringsventil TAC Svenska AB STAD + STAF Ja PT MC..-XYY Radiatorer Epecon AB Modul Nej PT RAD.TERMOSTAT Radiatortermostat Danfoss AB RA2000 Ja PT RADVENTIL Radiatorventil Danfoss AB RA-K-VB Ja PV BL10 Tvättställsblandare engrepps Mora Armatur AB MA Ja

36 Förteckning Byggvarudeklaration Sida: 2 (2) Beställarebyggherre: AMA-kod Beteckning Benämning Leverantör Modell Finns Ja Nej Dokument nr PV BL11 Köksblandare Mora Armatur AB MA Ja PV BLANDARE Blandare och tappkranar Ja R FV,VS,VP,VV,VVC Isolering+plastplåt Paroc AB Komfortskål m fl Ja

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. 2008 Villaväxlare 18 kw Danfoss PM 1(12) 08-08-26 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Villaväxlare 18 kw Danfoss 2007 1(8) 13-02-28 Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villaväxlare

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2008 1(12) 08-12-17 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412.

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412. 1(15) 12-02-03 Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning 2(15)

Läs mer

Drift-skötsel instruktioner

Drift-skötsel instruktioner Anvisning för användare Denna anvisning innehåller instruktioner för installation, daglig drift och underhåll. Anvisningen skall alltid finnas tillgänglig för användare i undercentralen och får inte avlägsnas.

Läs mer

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX GEMINA TERMIX VVX TERMIX VVX är en sammanbyggd villavärmeväxlare och innehåller ett komplett värmesystem med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. GEMINA TERMIX LSV9896508.doc/08.02.2005

Läs mer

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning Skötselråd för din fjärrvärmeanläggning Innehållsförteckning 1. Principskiss fjärrvärmeanläggning 4 2. Fjärrvärmeanläggning 5 3. Värmemätare och smutsfilter 6 4. Värmeväxlare 7 5. Expansionskärl 8 6. Reglering

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Beteckning, märkning och skyltning

Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

Drift- och skötselanvisningar Fjärrvärmecentral TAU DH39-30

Drift- och skötselanvisningar Fjärrvärmecentral TAU DH39-30 Drift- och skötselanvisningar Fjärrvärmecentral TAU DH39-30 Kapacitet 20 kw golv-/radiatorvärme 35 kw varmvatten med effektiv tvåstegskoppling - 1 - Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 1.1 Ankomstkontroll

Läs mer

TP Orion Danfoss ECL 110

TP Orion Danfoss ECL 110 Instruktionsmanual TP Orion Danfoss ECL 110 Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av aggregatet 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation

Läs mer

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Fjärrvärmecentraler Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Vattenvärmardelen i REDAN villacentraler består av en lödd plattvärmeväxlare (2) och en inbyggd regulator (1). Kallvattnet leds genom regulatorn

Läs mer

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN INGÅR I HUSPÄRMEN FLIK 5 2010-02-07 1(6) INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN 1. KORT BESKRIVNING AV SYSTEMET Hetvatten distribueras av Södertörns Fjärrvärme AB till vår undercentral.

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Gemina Termix VVX-I Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten.

Gemina Termix VVX-I Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten. Användarhandledning Gemina Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten. Innehållsförteckning CE försäkran............................... 2 Varningar..................................

Läs mer

Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307.

Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307. 1(12) Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning - typ 2000/01. Art.nr

Läs mer

Hanögatan 5 21124 Malmö. Pos. Benämning. Rad givare Siemens 0AD26.22OJ209. Avst FV tillopp ISO G'tt inv 2

Hanögatan 5 21124 Malmö. Pos. Benämning. Rad givare Siemens 0AD26.22OJ209. Avst FV tillopp ISO G'tt inv 2 Tau District Heating AB www.!audh.se Pos Benämning Hanögatan 5 21124 Malmö 040-292310 Fax 040-93 70 66 Pos Benämning Pos Benämning 1 Värmeväxlare DH39-24 10 Rad givare Siemens 0AD26.22OJ209 19 Avst FV

Läs mer

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning S-5096-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... Skötsel... 5 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341.

Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341. 1(13) Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning 2(13) Komponentförteckning- typ 2000/06.

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Siemens RVA36 / Redan PTC Art.nr 41321212

Villacentral typ 2000/08 Siemens RVA36 / Redan PTC Art.nr 41321212 1(12) Villacentral typ 2000/08 Siemens RVA36 / Redan PTC Art.nr 41321212 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning 2(12) Komponentförteckning-

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

Enkla tips för skötsel av din fjärrvärmecentral

Enkla tips för skötsel av din fjärrvärmecentral Enkla tips för skötsel av din fjärrvärmecentral Den här foldern hoppas vi ska hjälpa dig att optimera driften och förenkla skötseln av din fjärrvärmecentral. Den innehåller de punkter vi tycker är viktigast

Läs mer

Värmesystem för hus i BRF Bronskatten

Värmesystem för hus i BRF Bronskatten Värmesystem för hus i BRF Bronskatten Detta är en handledning för värmesystemen i BRF Bronskattens hus som har en Nibe Fighter 310P värmepump. Notera att detta inte ersätter monterings- och skötselanvisningen.

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE VVC-ventiler TA-Therm Termostatisk cirkulationsventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Termostatventilen för automatisk injustering av

Läs mer

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-12-28 : STYRDOKUMENT Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas av projektörer som upprättar förfrågningsunderlag

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ-3-42 GOLD SD 12-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 12-120/SILVER C CX 35-120

Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ-3-42 GOLD SD 12-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 12-120/SILVER C CX 35-120 Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ-3-42 GOLD SD 12-12/GOLD CX /12 SILVER C SD 12-12/SILVER C CX 35-12 1. Allmänt Rörkopplingsenheten används för att driva runt vatten-/ glykolblandning mellan

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION Instruktion Före start Spara energi - spara pengar - förbättra komfort-temperaturen ECL Comfort regulatorn är utvecklad av Danfoss för automatisk

Läs mer

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar Utnyttja det mervärde som ett medlemskap i Fastighetsägarna ger! SNABB NÄRA ENKEL TRYGG Egenkontroll i samarbete med Med Er egen insats kan en egenkontroll

Läs mer

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C RO 80 medföljande komponenter. Tappkran (Faucet). Tappkran (genomföringshål i diskbänk 12mm). Övre täckbricka (på diskbänken). Gummitätning under övre täckbrickan.

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

RF/D. SweTherm Villaprefab. B-utförande. SweTherm AB DRIFT & SKÖTSEL. Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare

RF/D. SweTherm Villaprefab. B-utförande. SweTherm AB DRIFT & SKÖTSEL. Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare DRIFT:D5018 SweTherm Villaprefab DRIFT & SKÖTSEL RF/D B-utförande Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare SweTherm AB Lötängsgatan 1 803 01 Gävle Innehåll sida 1. Uppackning och upphängning

Läs mer

LK Värmeväxlarpaket -10

LK Värmeväxlarpaket -10 LK Värmeväxlarpaket -10 Utförande LK Värmeväxlarpaket är främst tänkt till glykolblandade golvvärmesystem som behöver skiljas från det övriga värmesystemet. Exempel på detta kan vara uterum vinterträdgårdar

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 VÄRMESYSTEM... 3 PJB VÄRMEVÄXLARE... 4 PKB PUMPAR... 4 PLC.41

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437 Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Examinator/Tfn: Lars Westerlund 1223 Skrivtid: 9.00-15.00 Jourhavande lärare/tfn: Lars Westerlund

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat en hydrofortank från Aqua Expert AB, ett ledande

Läs mer

Gamla golvbrunnar. Hitta rätt bland gamla golvbrunnar

Gamla golvbrunnar. Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Utgåva 4 Gamla golvbrunnar Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Vid besiktning av våtrum kan det ofta vara svårt att identifiera golvbrunnens fabrikat och ålder. Vi har i detta kompendium sammanställt äldre

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Hitta rätt bland gamla golvbrunnar

Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Hitta rätt bland gamla golvbrunnar www.jafo.eu JAFO AB, Lund 0910. Med reservation för eventuella ändringar. Utgåva 3 INFORMATION OM ÄLDRE GOLVBRUNNAR Vid besiktning av våtrum kan det ofta vara svårt att

Läs mer

En- Pos Text Mängd het

En- Pos Text Mängd het Datum 1.3 Sid 1-5 56 VÄRMESYSTEM PHB.12 Elpannor för värmevatten Vägghängd LK Elpanna 11 kw 3-fas 400 V LK Elpanna 11 komplett med utetemperaturkompenserad framledningstemperatur, expansionskärl, säkerhetsventil

Läs mer

LK Värmeväxlarpaket 10 - n

LK Värmeväxlarpaket 10 - n LK Värmeväxlarpaket 10 - n 6 9 14 2 5 15 12 11 13 7 10 3 4 14 1 8 Utförande LK Värmeväxlarpaket är främst tänkt till glykolblandade golvvärmesystem som behöver skiljas från det övriga värmesystemet. Exempel

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Consultec Byggprogram / HDa Prisändringsrapport VVS-grossister Anr/Kod Antal Ben1 / Varurupp

Consultec Byggprogram / HDa Prisändringsrapport VVS-grossister Anr/Kod Antal Ben1 / Varurupp 0110 MA-avloppsrör 2404068 2427448 0 1618624 1679598 3 1703915 1719433 0 1960104 1960104 0111 MA-rördelar 2262496 2284929 0 1415837 1527857 7 1516112 1546412 1 1491234 1491234 0112 MA-rörstillbehör 1639228

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Kärlberäkning för värmesystem

Kärlberäkning för värmesystem Kärlberäkning för värmesystem Beräkning av ett Flexcon-expansionskärl för värmesystem med fast eller utbytbart membran Grundläggande begrepp för beräkning av Flexcon-expansionskärl Du behöver förstå följande

Läs mer

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB 140228_060529:12 QMT 7MS0XXXTUXX Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Så fungerar fjärrvärme

Så fungerar fjärrvärme Fjärrvärmehandboken Innehåll 4 Fjärrvärmens idé 5 Så fungerar fjärrvärme 7 Olika kopplingsprinciper 8 En effektiv fjärrvärmecentral 9 Skötsel av fjärrvärmeanläggningen 10 Den tvåstegskopplade fjärrvärmecentralen

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2014/10) sv Innehållsförteckning 1 Säkerhetsanvisningar...2 1.1 Allmänna säkerhetsanvisningar...2 1.2 Avsedd användning...2 1.3 Säkerhet för elektriska hushållsapparater

Läs mer

Durgo Luftningsventiler

Durgo Luftningsventiler Durgo Luftningsventiler Luftningsventilens funktion Avloppsventilationens uppgift är att släppa in luft för att utjämna det undertryck som kan uppstå när vätska strömmar i ledningarna. Annars finns det

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

Datablad 5.12 Utgåva A. Våt larmventil Svensk Trim - CE-märkt

Datablad 5.12 Utgåva A. Våt larmventil Svensk Trim - CE-märkt Datablad 5.2 Beskrivning Modellerna B, D och E våt larmventiler är utformade för att användas vid installationer av sprinkler med våtrör i byggnader som inte omfattas av frystemperaturer. En mängd olika

Läs mer

din fjärrvärmecentral

din fjärrvärmecentral din fjärrvärmecentral en handbok för dig som sköter värmen i huset Rapport 2004:1 DIN FJÄRRVÄRME- CENTRAL En handbok för Dig som sköter värmen i huset ISSN 1401 9264 2004 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 041111

Läs mer

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION...

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... VATTENRENING INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 INSTALLATION MELLAN PUMP OCH HYDROFOR... 4 INSTALLATION

Läs mer

Översvämning i källare. Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen?

Översvämning i källare. Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen? Översvämning i källare Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen? Innehållsförteckning Ordlista...3 Om en översvämning inträffar!...4 Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem...6

Läs mer

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Manual VVC Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Installationsanvisning - Användarhandbok. www.neptunbath.com 2007:1

Installationsanvisning - Användarhandbok. www.neptunbath.com 2007:1 Installationsanvisning - Användarhandbok www.neptunbath.com 2007:1 Innehållsförteckning 3. Installation Kap. 1. Före installation 2 2. Specifikationer 2 3. Installation 3 4. Användarinstruktion 4 5. Varningar

Läs mer

Termix VVX-ID Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten.

Termix VVX-ID Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. Termix VVX-ID Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. Innehållsförteckning Försäkran om överensstämmelse... 2 Säkerhetsinstruktioner... 3 Förvaring... 3

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp 1 (12) Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: En1 Tentamensdatum: 2012-05-31 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar, den ena med

Läs mer

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM... 3 PMB.21 FILTER FÖR RENING AV

Läs mer

Servicevägledning Danfoss fjärrvärme Utgåva 4. Danfoss AB. Servicevägledning Fjärrvärme. Datum 10-04-28.

Servicevägledning Danfoss fjärrvärme Utgåva 4. Danfoss AB. Servicevägledning Fjärrvärme. Datum 10-04-28. Danfoss AB Servicevägledning Fjärrvärme Datum 10-04-28. Servicevägledning Danfoss fjärrvärmeprodukter Kund Danfoss servicepartners Växlarfabrikant Danfoss Kontakter på Danfoss: Karl-Olof Olsson Telefon

Läs mer

DRIFT OCH UNDERHÅLL. VATTENFILTER Typ Beta 9, 18, 25 INNEHÅLL

DRIFT OCH UNDERHÅLL. VATTENFILTER Typ Beta 9, 18, 25 INNEHÅLL DRIFT OCH UNDERHÅLL SVENSKA VATTENFILTER Typ Beta 9, 18, 25 INNEHÅLL 1. ÖVERGRIPANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 2. ALLMÄNNA EGENSKAPER...4 3. AVSETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE...4 4. TRANSPORT OCH HANTERING...5

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer

~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r.

~ lida LcsD~-\o--tZ/ r. ~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r. II&.>l.'LIDI Richardson Ing-byrå Rörstrandsgatan 62, 113 33 Stockholm, Telefon 070-4177622, Fax 08-34 46 Il Postgiro: 782159-8 Bank~iro:5805-5534 Org.nr: 4i1~lIiiIm~, E-post: Innehar

Läs mer