DYNAFLEET ONLINE Utgiven i maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DYNAFLEET ONLINE Utgiven i maj 2013"

Transkript

1 DYNAFLEET ONLINE Utgiven i maj 2013

2 Introduktion Introduktion Om Dynafleet Online hjälp Dynafleet Online hjälp kallas också WebHelp och är ett HTML-baserat hjälpsystem som är oberoende av plattform. Hjälpsystemet har förbättrats med en dynamisk innehållsförteckning och möjligheter till sökning och index ger dig avancerade navigeringsfunktioner. Tillgängliga WebHelp-funktioner beskrivs nedan. Innehållsförteckning Hjälpsystemets innehållsförteckning når du genom att klicka på knappen Innehåll i övre vänstra hörnet. En mapp representerar en kategori eller ett huvudämne. En sida representerar ett enskilt ämne. Alla mapp-ikoner går att expandera; alla ämnen som ingår i ett huvudämne visas. När du klickar på en sid-ikon visas motsvarande sida i höger fönster. Index Index för WebHelp är baserad på Microsofts HTML standardhjälp och du når den genom att klicka på knappen Index i övre vänstra hörnet. Index består av en lista av ämnen och nyckelord som är sorterade alfabetiskt/numeriskt. När du klickar på ett nyckelord visas ämnet i fönstret till höger. Om ett uppslagsord i Index motsvarar flera sidor i hjälpsystemet visas en dialogruta med en lista över funna ämnen. Du väljer helt enkelt det ämne du vill se och klickar på Visa. Du kan skriva en del av ett ord, hela ordet eller en fras i rutan överst på Index-sidan när du söker i Index. Sök Det här är en kraftfull funktion med fulltextsökning som hjälper dig att hitta informationen snabbt och enkelt. Skriv bara in ordet (orden) du söker efter och klicka på SÖK; sedan visas de ämnen som innehåller ordet (orden) i listan nedan. Klicka på ett nyckelord för att visa ämnet i höger fönster. Närstående ämnen Navigeringslänkarna fungerar ungefär som WinHelps se även de ger korsreferenser till andra ämnen som innehåller närstående ämnen

3 Generell information Generell information Användargränssnitt Börja med att logga in i systemet med ditt användarnamn och lösenord. Du kan navigera genom gränssnittet från de olika delarna. 1. Navigeringsflikar börja med att välja ditt arbetsområde. 2. Resursvy välj om du vill arbeta med fordon, förare eller användare. 3. Arbetsvy informationen visas i det här området. 4. Varningsikoner ikonerna markeras när det kommer nya meddelanden eller varningar. Navigation Du navigerar i Dynafleet Online (DFOL) med flikarna i den övre systemraden. När du klickar på en flik får du tillgång till funktionen som tilldelats den fliken. Flikarnas innehåll beskrivs här som vyer. Du får tillgång till olika vyer beroende på vilket typ av användare du har loggat in dig som (till exempel administratör, användare). Till vänster hittar du resursvyn, det vill säga förare, fordon och användare. Om du till exempel vill sända ett meddelande till en användare ska du klicka på kommunicera med. Samma sak gäller för fordon. för att se vilka användare du kan - 3 -

4 Generell information Uppdatera vyer Om du växlar till ett annat område när du arbetar med en vy kommer informationen i denna första vy att vara kvar tills du återgår. Klicka på fliken två gånger för att uppdatera startsidan i en viss vy. Markera och välja Om du vill välja ut fler än ett objekt kan du använda Ctrl eller Skift. Valproceduren är mycket lik den i Windows. Det innebär att du kan markera flera objekt på en gång med Skift eller ett åt gången med Ctrl. Det är också möjligt att använda Ctrl-Skift-urvalet för att behålla ett tidigare urval och samtidigt markera flera objekt på samma gång. Skift-urval är endast möjligt i en grupp eller vagnpark. Det går alltså inte att markera objekt från olika grupper med Skift-urval. Du kan däremot markera flera grupper på samma gång med Skift. Dra och släppa Om du vill markera objekt för att ta med dem i en rapport klickar du på objektens ikoner eller textbeskrivning och drar dem till rapportvyn. Du kan också använda pilen objekt till rapportvyn. för att flytta valda Inga dubbelklick behövs Du behöver inte dubbelklicka när du går från en flik till en annan eller om du väljer ett fordon i stället för en förare, etcetera. Högerklickning När texten säger åt dig att högerklicka handlar det om din högra musknapp. Du kan högerklicka i vissa vyer. Genom att högerklicka får du tillgång till ytterligare funktioner, till exempel att skapa nya foldrar i meddelandefunktionen. Utskrift Om det finns en på sidan kan den visas i en utskriftsversion. När du klickar på ikonen visas ett nytt fönster med sidans utskriftsversion. Grupper Du kan organisera dina fordon och förare genom att skapa grupper. 1. Högerklicka på en huvudgrupp av förare och välj Ny grupp och ange sedan ett namn för den här gruppen. 2. Dra därefter de fordon eller förare som du vill inkludera i gruppen. Du kan radera grupperna genom att högerklicka och välja Ta bort

5 Generell information Flervagnpark Administratör Om du vill se en lista över dina vagnparker klickar du på kund(multifleet)ikonen i resursvyn. Högerklicka på vagnparken som du vill arbeta med, välj Gå till vagnpark. När vagnparken är aktiv kan du gå tillbaka till multifleetvyn genom att välja kund och sedan högerklicka på den. Välj Gå till kund. På kund(multifleet)nivå kan du skapa och ändra multifleetanvändare/administratörer och vagnparker. På vagnparksnivå finns samma funktioner som när man är inloggad som vanlig vagnparksadministratör. Användare När du är inloggad som multifleetanvändare kan du skapa rapporter och hantera serviceplaner. Systemöversikt Dynafleet Online gör det möjligt för åkerier och speditörer att kommunicera med fordonen i vagnparken. För att kommunikationen ska fungera måste fordonen vara utrustade med var sin Dynafleet mobilenhet. Informationsflödet mellan systemet och fordonsdatorn går via mobiltelefonnätverket. Fordonen kan exportera data till systemet på regelbunden basis eller så kan speditören välja att ladda ned data manuellt. Informationen som laddas ned från fordonen lagras i en fjärrdatabas. Systemkrav PC med Windows 2000 eller XP. Internet Explorer 8.0 eller nyare. Skärmupplösning pixlar. Internetuppkoppling Hjälp Ring något av följande telefonnummer om du behöver hjälp eller service: Brasilien Belgien Norge Frankrike Tyskland Österrike Sverige Storbritannien

6 Generell information Finland Luxemburg Danmark Schweiz Nederländerna Italien Övriga länder (ej avgiftsfritt) - 6 -

7 Systemområden Systemområden Info Info När du har loggat in i systemet kommer du till Informationsvyn. I den här vyn presenteras Dynafleet nyheter och hjälp. Nyheter Nyheterna innehåller information som rör den vagnpark du tillhör. Dynafleet nyheter Dynafleet nyheter innehåller allmän information som rör Dynafleet. Dynafleet Online Du kan läsa handboken online eller ladda ned hjälpen som en pdf-fil. Administration Om du är en administratör kan du lägga till och redigera nyheterna genom att klicka på. Rapporter Rapporter Översiktsrapporter Med en översiktsrapport kan du få en översikt över dina fordon och förare. I rapporten visas tider, mätarställning, bränsleförbrukning för varje fordon och förare under specificerade tider och vissa parametrar som ger information om förarnas körstil. (T.ex. om ekonomi- och tomgångskörning). Rapporten kan också vara bra om du vill få en översikt och jämföra vissa parametrar för olika fordon och förare. Översiktsrapporten ger dig en översikt över dina fordon och förare och visar följande parametrar för den valda tidsperioden: Hur länge motorn varit i gång Mätarställning Förbrukad bränslemängd Genomsnittlig bränsleförbrukning Dessutom visar den de relativa värdena i procent av den tid motorn har varit i gång för olika tillstånd för motorn och fordonet, t.ex. för Ekonomi eller Tomgång

8 Systemområden I urvalsvyn för översiktsrapporter kan du välja att Inkludera förardata i fordonsrapporterna och att Inkludera fordonsinformation i förarrapporterna. Om flera förare har kört samma fordon kan rapporten visa resultatet för varje fordon per förare och totalt för varje fordon. Om en förare har kört flera fordon kan rapporten visa resultatet för varje förare per fordon och totalt för varje förare. Rapportprofiler Du kan tillämpa en profil eller mall (fjärr-, distributions- eller anläggningstransporter) när du skapar rapporten. När en profil tillämpas i en rapport markeras de tillämpbara rapportuppgifterna med grönt, gult och orange. Grönt indikerar ett resultat som överstiger målresultatet, gult anger ett resultat nära målresultatet och orange betyder ett resultat som underskrider målresultatet. Funktionen är tillgänglig i både förar- och fordonsversionerna av rapporten. Tillämpa rapportprofiler För att skapa en rapport med hjälp av en rapportprofil ska du välja önskad profil från fältet Rapportprofil innan du genererar rapporten. Du kan välja mellan standardprofiler för fjärr-, distributions- och anläggningstransporter. I Hantera rapportprofiler finns information om hur du skapar och redigerar egna rapportprofiler. När rapporten väl har skapats, markeras innehållet i den i enlighet med de gränser som du har angett i den valda profilen. I rapporten visas de gränsvärden som används och text som förklarar huruvida lägre eller högre värden är bäst för vart och ett av de markerade fälten. Obs! Endast de fält som har inkluderats i rapportprofilen är markerade i rapporten. Rapporterna kan visas online och skrivas ut. Om du exporterar rapporter till Excel läggs kolumner markerade med RÖD, GUL eller GRÖN till i kalkylbladet för att illustrera de olika resultatnivåerna. Rapporter med vidaresökning Kanske upptäcker du vid granskningen av en rapport att du skulle vilja ha mer information om ett visst värde. Då kan du klicka på de fältvärden som visas som länkar och komma till en mer detaljerad rapportnivå. Se Rapportering med vidaresökning för mer information. Fältbeskrivningar Total tid: Totala antalet timmar inom den valda tidsperioden. Total sträcka: Den totala körsträckan. Totalt bränsle: Den totala bränslevolymen. Genomsnittligt bränsle: Genomsnittlig bränsleförbrukning Genomsnittligt AdBlue: Den genomsnittliga AdBlue-förbrukningen. Genomsnittlig hastighet: Den genomsnittliga hastigheten under körningen. Genomsnittligt antal bromsningar: Det genomsnittliga antalet gånger som fordonets bromsar har använts. Genomsnittligt antal stopp: Det genomsnittliga antalet gånger som fordonet har stannat. Kraftuttagstid: Tid som kraftuttaget använts (tiden då motorn varit i gång och arbete utförts)

9 Systemområden Tomgångstid: Tid som använts för tomgångskörning. Tid inom ekonomivarvtal: Tid som använts för ekonomikörning. Tid över ekonomivarvtal: Tid som använts för körning över ekonomigränsen. Utrullningstid: Tid som fordonet rullar utan att gaspedalen används. Tid med farthållare: Tid som farthållaren använts. Tid med överskriden hastighet: Tid som fordonet körts över den hastighetsgräns som angetts i fordonets inställningar. Tid med högsta växeln: Tid som fordonet körts på högsta växeln. Motorbelastningstid: Tid som fordonet körts med en motorbelastning över 90 procent av maximalt vridmoment. Tid med övervarvad motor: Tid som fordonet körts med motorvarvtal inom den röda zonen. I-Shift-läge Fordonsvikt Automattid: Tid som fordonet körts med I-Shift i automatläge. Manuell tid: Tid som fordonet körts med I-Shift i manuellt läge. Power-tid: Tid som fordonet körts med I-Shift i Power-läge. Distans med låg vikt: Sträcka som fordonet körts med en tågvikt under 13 ton. Distans med medelhög vikt: Sträcka som fordonet körts med en tågvikt mellan 13 och 28 ton. Distans med maxvikt: Sträcka som fordonet körts med en tågvikt över 28 ton. Adblue är ett registrerat varumärke som tillhör Verband Der Automobilindustrie e.v. (VDA) för AUS32 (Aqueous Urea Solution 32 %). Vätskan benämns även ofta Automotive Urea Solution (urealösning för fordon). Sammanfattad rapport En sammanfattad rapport ger dig en detaljerad sammanfattning av fordonens och förarnas resultat för den valda tidsperioden. I rapporten visas genomsnittlig hastighet, tid, mätarställning och bränsleförbrukning för varje fordon och förare. Du får dessutom en detaljerad specifikation av de olika parametrarna som gör att du kan analysera förarnas körstil. Rapporten anger både absoluta och relativa värden. Rapporten kan vara bra om du vill få både en helhetsbild och en detaljerad bild så att du kan jämföra olika fordon och förare. En sammanfattad rapport ger dig en fullständig sammanfattning av den information som finns att tillgå. Följande parametrar visas: Genomsnittlig hastighet Hur länge motorn varit i gång Mätarställning Förbrukad bränslemängd Genomsnittlig bränsleförbrukning Dessutom visar den de absoluta och relativa värdena för olika tillstånd för motorn och fordonet, t.ex. för Ekonomi eller Tomgång. För varje tillstånd visas tid, körsträcka och bränsleförbrukning

10 Systemområden Rapportprofiler Du kan tillämpa en profil eller mall (fjärr-, distributions- eller anläggningstransporter) när du skapar rapporten. När en profil tillämpas i en rapport markeras de tillämpbara rapportuppgifterna med grönt, gult och orange. Grönt indikerar ett resultat som överstiger målresultatet, gult anger ett resultat nära målresultatet och orange betyder ett resultat som underskrider målresultatet. Funktionen är tillgänglig i både förar- och fordonsversionerna av rapporten. Tillämpa rapportprofiler För att skapa en rapport med hjälp av en rapportprofil ska du välja önskad profil från fältet Rapportprofil innan du genererar rapporten. Du kan välja mellan standardprofiler för fjärr-, distributions- och anläggningstransporter. I Hantera rapportprofiler finns information om hur du skapar och redigerar egna rapportprofiler. När rapporten väl har skapats, markeras innehållet i den i enlighet med de gränser som du har angett i den valda profilen. I rapporten visas de gränsvärden som används och text som förklarar huruvida lägre eller högre värden är bäst för vart och ett av de markerade fälten. Obs! Endast de fält som har inkluderats i rapportprofilen är markerade i rapporten. Rapporterna kan visas online och skrivas ut. Om du exporterar rapporter till Excel läggs kolumner markerade med RÖD, GUL eller GRÖN till i kalkylbladet för att illustrera de olika resultatnivåerna. Rapporter med vidaresökning Kanske upptäcker du vid granskningen av en rapport att du skulle vilja ha mer information om ett visst värde. Då kan du klicka på de fältvärden som visas som länkar och komma till en mer detaljerad rapportnivå. Se Rapportering med vidaresökning för mer information. Fältbeskrivningar Totalt: Summan av körning, kraftuttag och tomgång Körning: Körning Kraftuttag: Kraftuttag. Tomgång: Tomgång Inom ekonomivarvtal: Motorn används inom gränserna för ekonomivarvtal. Över ekonomivarvtal: Motorn används över gränserna för ekonomivarvtal. Utrullning: Utrullning Farthållare: Fordonet körs med aktiverad farthållare. Överskriden hastighet: Fordonet körs över den hastighetsgräns som angetts i fordonets inställningar. Högsta växeln: Användningen av högsta växeln. Motorbelastning: Fordonet körs med en motorbelastning över 90 procent av maximalt vridmoment. Övervarvad motor: Fordonet körs med motorvarvtal inom den röda zonen

11 Systemområden Undantagsrapport Undantagsrapporten är väldigt användbar när du vill se vissa parametrar (t.ex. genomsnittlig bränsleförbrukning) och jämföra undantagen med målen. I rapporten kan du ange målen för varje parameter (bränsleförbrukning, tomgångskörning, överskriden hastighet m.m.) och sammanställa fordon, förare eller grupper i åskådliga diagramrapporter och jämföra dem med varandra och med målen. Målen anges som mätpunkter och med rapporterna kan du jämföra resultat eller kontrollera hur ett resultat ser ut jämfört med målet. Rapporter med vidaresökning Kanske upptäcker du vid granskningen av en rapport att du skulle vilja ha mer information om ett visst värde. Då kan du klicka på de fältvärden som visas som länkar och komma till en mer detaljerad rapportnivå. Se Rapportering med vidaresökning för mer information. Bränsle- & AdBlue-rapport Du kan ta fram detaljerade rapporter om bränsle- och AdBlue-förbrukningen. Det gör det enklare att beräkna total bränsle- och AdBlue-volym för en specifik fordonsgrupp inom ett definierat tidsintervall. Rapporterna kan användas för statistik eller i presentationer. När du tar fram en diagramrapport får fordon med AdBlue ett extra diagram i rapporten. Adblue är ett registrerat varumärke som tillhör Verband Der Automobilindustrie e.v. (VDA) för AUS32 (Aqueous Urea Solution 32 %). Vätskan benämns även ofta Automotive Urea Solution (urealösning för fordon). Körsträckarapport Du kan få detaljerad information om körsträckan för en angivet fordon eller förare. Du kan inkludera förare i den begärda fordonsrapporten för att jämföra olika förare i samma fordon. När du skapar en rapport får du information om totalt antal körda mil, kraftuttag och tomgångskörning. Tidrapport När du vill ta fram en tidrapport kan den visa körtid, väntetid med mera för en förare eller ett fordon. Det kan vara användbart för statistik och presentationer. Miljörapport Miljörapporten är bra att ha när du ska dokumentera och redogöra för dina fordons utsläpp, till exempel i företagets miljörapporter eller för särskilda transportändamål. I rapporten beräknas olika utsläpp baserat på bränsleförbrukningen och motor- och fordonsspecifikationerna i Volvos fordonsdatabas eller fordonens Euro-klass. Beroende på syftet med en miljörapport kan du välja olika mätenheter: Totalt och Per kilometer/miles. Rapporten ser olika ut beroende på vad du väljer. Kommentarer Utsläppen är genomsnittliga värden och kan variera beroende på hur fordonet används. Referensvärdena för Euro 4 och Euro 5 beräknas med EU-standarden för maximala utsläppsnivåer

12 Systemområden Utsläppen av SO2 beror på svavelhalten i bränslet. Se i kolumnen under den svavelhalt som motsvarar bränslekvaliteten i fordonet. Om förbrukningen av AdBlue inte anges omfattar kväveoxidutsläppen inte de ökade utsläppen vid körning utan AdBlue. Höga utsläppsnivåer kan bero på att fordonet körs med tom AdBlue-tank eller på att SCR-systemet inte fungerar som det ska. I båda fall blir resultatet höga nivåer av kväveoxidutsläpp. Rapporten tar inte hänsyn till den positiva effekt som det valfria Volvo-partikelfiltret har på Euro 5- motorer. Utsläppsinformationen för fordon som inte är Volvofordon är sammanställd enbart i informationssyfte och beräknas med EU-standarden för maximala utsläppsnivåer. Adblue är ett registrerat varumärke som tillhör Verband Der Automobilindustrie e.v. (VDA) för AUS32 (Aqueous Urea Solution 32 %). Vätskan benämns även ofta Automotive Urea Solution (urealösning för fordon). Vägmätarrapport En rapport för att extrahera uppdaterade vägmätaravläsningar från dina fordon. I rapporten visas den vägmätarställning som ligger närmast det angivna datumet. Om du är mer intresserad av att få veta den senaste vägmätarställningen kan du välja Senast kända. Rapporter med vidaresökning Kanske upptäcker du vid granskningen av en rapport att du skulle vilja ha mer information om ett visst värde. Då kan du klicka på de fältvärden som visas som länkar och komma till en mer detaljerad rapportnivå. Se Rapportering med vidaresökning för mer information. Fältbeskrivningar Vägmätarställning: Den vägmätarställning som är närmast det valda datumet, eller den senaste vägmätarställningen om alternativet Senast kända har valts. Närmast datum: Datumet för vägmätarställningen. Dagar som saknas: Vägmätarställningsvärdet ackumuleras över tiden. Om det finns luckor i tidsperioden visas antalet dagar som saknas i det här fältet. Aktivitetsrapport Aktivitetsrapporten visar föraraktiviteten baserad på de parametrar som är valda för färdskrivaren. Rapporten är användbar när du vill presentera uppgifter om körning, arbete, väntetid respektive vila. När den valda detaljnivån för aktivitet är Aktivitet kan du också inkludera information om historiska överträdelser för föraren. Fältbeskrivningar Körning: Använd tid för körning. Arbetar: Använd tid för arbete (och inte körning). Väntar: Använd väntetid. Vilar: Använd vilotid. Inloggad tid: Total tidslängd

13 Systemområden Detaljnivå Rapporten över föraraktivitet kan visas i tre varianter eller detaljnivåer Dag: Föraraktiviteter per dygn (24 tim). Flera förare kan väljas och resultatet kan även visas i ett diagram. I diagramvyn visas ett sammanfattande cirkeldiagram för var och en av de valda förarna. Aktivitet: En aktivitet per rad. Inloggning/utloggning: En inloggningssession per rad. De två sista detaljnivåerna kan endast visas för en förare åt gången och är inte tillgängliga i diagramform. Aktivitetsval Aktivitetsval används för att välja om rapporten ska visa detaljerade aktiviteter eller inte. Observera att endast fordon med servicepaketet Driver Times stöder detaljerade aktiviteter. Endast aktiviteter: Den enkla aktivitetsrapporten. Aktiviteter med detaljerad information: En aktivitetsrapport som visar detaljerad information om varje aktivitet där så är möjligt. Endast detaljerad information: En rapport som endast visar detaljerad information och inte huvudaktiviteterna. Rapportalternativ När den valda detaljnivån för aktivitet är Aktivitetkan du också inkludera information om historiska överträdelser. Överträdelsehistorik: Visar en tabell med överträdelsehistoriken. Arbetstidsdirektiv rapport I arbetstidsdirektivrapporten visas föraraktiviteter baserat på föraraktiviteter som hämtats från fordonet och förarkortet med manuellt ändrade aktiviteter. I rapporten visas Arbetar, Tillgänglighet och Vilotid om förarna. Den visar också hur många överträdelser som gjorts av reglerna om arbetstidsdirektivet. I slutet av rapporten finns en totalsumma för alla de olika aktiviteterna. Arbetstid är summan av körning, arbete och tillgänglighet Fältbeskrivning Rapporten innehåller följande fält. Regelfälten visas endast när detaljnivån är vecka. Arbetstid: Tid som använts för arbets- och körningsaktiviteter. Tillgänglighet: Tid som använts för tillgänglig aktivitet, t.ex. väntetid. Vila: Tid som använts för vila. Nattregel: Antal gånger som nattregeln har överträtts. Detta fält visas endast på veckodetaljnivå. Veckoregel: Antal gånger som veckoregeln har överträtts. Detta fält visas endast på veckodetaljnivå

14 Systemområden Rastregel: Antal gånger som vilo- och rastregeln har överträtts. Detta fält visas endast på veckodetaljnivå. Detaljnivå Arbetstidsdirektivrapporten kan visas i två varianter eller Detaljnivåer. Vecka: Föraraktiviteter sammanfattade veckovis. Flera förare kan väljas. Aktivitet: Alla aktiviteter för föraren visas. Rapporten kan endast genereras för en förare i taget. Spårningsrapport I spårningsrapporten visas positions- och händelserelaterade data för ett fordon eller en grupp fordon för en vald tidsperiod. Fältbeskrivning Rapporten innehåller följande fält. Fordon: Fordonets namn. Tid för händelse: Tidpunkten för händelsen. Händelsetrigger: Händelsens trigger. Förarnamn: Namnet på föraren som använde fordonet vid tidpunkten för händelsen, om bekant. Föraraktivitet: Föraraktivitet vid tidpunkten för händelsen. Aktivitetsdetaljer: Detaljerad aktivitet vid tidpunkten för händelsen. Observera att endast fordon med servicepaketet Driver Times stöder detaljerade aktiviteter. Vägmätare: Fordonets vägmätarställning vid tidpunkten för händelsen. Bränsle: Totalt bränslevärde vid tidpunkten för händelsen. Bränslenivå (%): Aktuell bränslenivå i bränsletanken i procent av maxvärdet. Ackumulerad varaktighet: Ackumulerad varaktighet, dvs. tidpunkten för händelsen i förhållande till den första händelsen i rapporten. Ackumulerat avstånd: Ackumulerat avstånd sedan den första händelsen i rapporten. Ackumulerat bränsle: Ackumulerat bränslevärde sedan den första händelsen i rapporten. Plats: Fordonets plats vid tidpunkten för händelsen. Fältet visas endast om Plats har tagits med i rapportparametrarna. I fältet visas land, ort, län och gatuadress. Observera att det kan ta längre tid att skapa en rapport om du tar med det här fältet, eftersom adressökningen kan ta lite tid. Latitud/longitud: Latitud och longitud vid tidpunkten för händelse. Fältet visas endast om Latitud/longitud har tagits med i rapportparametrarna. Temperaturer: Temperaturvärden vid tidpunkten för händelsen. Fältet visas endast om Temperaturer har tagits med i rapportparametrarna. Vikter: Viktvärden vid tidpunkten för händelsen. Fältet visas endast om Vikter har tagits med i rapportparametrarna

15 Systemområden Filtrera Triggers Användaren kan välja att begränsa rapporten så att endast händelser som genererats av valda Triggers visas. Minst en Trigger måste väljas. Om du vill välja fler Triggers håller du ned Skift eller Control när du väljer Trigger. Tillgängliga Triggers är följande: Körning: En händelse som mottagits på grund av triggertypen start av körning. Stopp: En händelse som mottagits på grund av triggertypen stopp. Föraraktivitet: En händelse som mottagits på grund av en ändring i föraraktivitet. Inloggning: En händelse som mottagits på grund av förarens inloggning. Utloggning: En händelse som mottagits på grund av förarens utloggning. Avstånd: En händelse som mottagits på grund av triggertypen avstånd. Tid, i rörelse: En händelse som mottagits på grund av triggertypen tid i rörelse. Tid: En händelse som mottagits på grund av triggertypen tid. Positionsbegäran: En händelse som mottagits på grund av en positionsbegäran. Order: En händelse som mottagits på grund av en orderuppdatering. Larm: En händelse som mottagits på grund av ett nödstopps- eller motorstoppslarm Föraraktivitetslarm: En händelse som mottagits på grund av ett körtidslarm. Geofence närmar sig: En händelse som mottagits på grund av att fordonet passerar en geofencegränsyta av typen Närmar sig. Lämnar Geofence: En händelse som mottagits på grund av att fordonet passerar en geofencegränsyta av typen Lämnar. Geofence har nåtts: En händelse som mottagits på grund av att fordonet passerar en geofencegränsyta av typen Har nåtts. Föraraktivitetsdetaljer: En händelse som mottagits på grund av en ändring i detaljerad föraraktivitet. Ändring i bränslenivå: En händelse som mottagits på grund av en ändring av bränslenivån med mer än 10 procent medan fordonet stod still. Temperaturlarm: En händelse som mottagits på grund av triggertypen temperatur. Lastdörr: En händelse som mottagits på grund av triggertypen lastdörr. Defroster: En händelse som mottagits på grund av triggertypen defroster. AdBlue-nivå låg: En händelse som mottagits på grund av att AdBlue-nivån var låg. Det är samma varning som på instrumenteringen i fordonet. Höga utsläppsnivåer: En händelse som mottagits på grund av att SCR-systemet inte fungerar som det ska eller av att fordonet kör utan AdBlue, vilket ger ökat kväveoxidutsläpp. Adblue är ett registrerat varumärke som tillhör Verband Der Automobilindustrie e.v. (VDA) för AUS32 (Aqueous Urea Solution 32 %). Vätskan benämns även ofta Automotive Urea Solution (urealösning för fordon)

16 Systemområden Välj intressepunkter Det går att begränsa händelserna till endast händelser som är nära en intressepunkt. Eventuella positioner som ligger mer än 500 meter från intressepunkten tas inte med i rapporten. Det går endast att välja en intressepunkt. Begränsat radantal Spårningsrapporten är begränsad till ett maximalt radantal för att undvika långa svarstider. Om valet genererar en rapport som innehåller fler rader än maxantalet, begränsas rapporten. Ett meddelande visas då i rapportens huvud tillsammans med tidpunkten för den sista händelsen som togs med i rapporten. Om du vill hämta återstående data för det valda sökkriteriet kan du ställa in den tidpunkten som starttid för en ny rapportgenerering. Detaljrapport Detaljrapporten innehåller information om ett visst fordon, som tillverkare, VIN och alias (fordonets displaynamn). Informationen i tabellen anges antingen manuellt eller hämtas från VDA. Hantering av loggdata Om du ställer samman en rapport och upptäcker att det saknas dataintervall kan du ladda ned informationen som fattas med hjälp av loggdatahanteringen. Om det saknas uppgifter har tidigare nerladdning av data misslyckats och det finns ett tomt fält i loggfilen. 1. Om du vill öppna rapportvyn klickar du på Rapporter. 2. Klicka på symbolen för fordonet eller föraren för att välja vilken typ av data du vill komplettera. 3. Välj fordonet eller föraren som du vill granska ur resursvyn till vänster. Skapa och visa rapporter I rapportvyn kan du välja mellan olika rapporttyper. Du kanske vill se en förares aktivitet under den senaste dagen eller över en viss tidsperiod. Exemplen nedan gäller förarrapporter. Proceduren är densamma för fordonsrapporter. 1. Om du vill öppna rapportvyn klickar du på fliken Rapporter. 2. Välj vilken rapporttyp du vill se. De rapporter som finns för förare anges under förarikonen. 3. Välj den förare/förargrupp du vill granska genom att välja förare i resursvyn och klicka på pilikonen. Håll ned CTRL-tangenten för att välja flera förare. Du kan också välja förare genom att dra dem. 4. Välj den rapporttyp du vill se om det är en ny typ än den du valde tidigare. 5. Välj den tidsperiod du vill se en rapport för. Du väljer datum genom att klicka på. 6. Välj rapporttyp, om du vill att rapporten ska skapas grafiskt eller i tabellform. 7. Klicka på för att skapa rapporten. Välj kryssrutan för inkludera förar- eller fordonsdetaljer om du vill att fordonsdata ska vara med i rapporten. Fordonsdata inkluderas däremot inte om du vill skapa en grafisk rapport. Samma sak gäller för förare om du vill skapa en grafisk fordonsrapport

17 Systemområden Om du inte väljer en eller flera förare får du ett meddelande att det inte går att skapa någon rapport. Nya rapporter i rapportvyn Om du befinner dig i rapportvyn och vill skapa en ny rapport kan du uppdatera informationen och klicka på. Skriva ut rapporter När du har skapat rapporten kan du skriva ut den. Systemet gör en utskriftsversion av rapporten du har tagit fram. För att skriva ut rapporterna behöver du ha en skrivare ansluten till datorn och dessutom måste rapporten innehålla data. 1. Skapa rapporten du vill skriva ut. 2. Klicka på för att starta ett nytt fönster. 3. Klicka på i det nya fönstret för att skriva ut rapporten

18 Rapportering med vidaresökning Rapportering med vidaresökning Rapportering med vidaresökning innebär att du kan använda länkar i rapporter för att komma åt mer detaljerade uppgifter. De detaljerade rapporterna har samma filter tidsintervall, fordon och/eller förare som ursprungsrapporten. I följande tabell kan du se vilka rapporter som det finns vidaresökningslänkar för. Ursprunglig rapport Möjlighet till vidaresökning Detaljerad rapport Översikt Fordons- eller förarnamn Sammanfattad rapport Total tid Tidrapport Total sträcka Körsträckarapport Totalt bränsle Rapport om bränsle och Adblue Genomsnittligt bränsle Rapport om bränsle och Adblue Genomsnittlig AdBlue Rapport om bränsle och Adblue Undantag Fordonskolumn eller namn Översiktsrapport Vägmätare Fordonskolumn eller namn Översiktsrapport Du kan alltid gå tillbaka till de ursprungliga eller senast visade rapporterna genom att klicka på knappen. Adblue är ett registrerat varumärke som tillhör Verband Der Automobilindustrie e.v. (VDA) för AUS32 (Aqueous Urea Solution 32 %). Vätskan benämns även ofta Automotive Urea Solution (urealösning för fordon). Favoritrapporter Om du tar fram samma rapporter regelbundet kan du skapa favoritrapporter. Dessa rapporter finns i startvyn under fliken Rapporter. När du har skapat en favoritrapport kan du välja att prenumerera på den. Genom att prenumerera på en rapport kommer du få den automatiskt per e-post utan att logga in på Dynafleet Online. För att du ska kunna se information om rapporten utan att behöva öppna e-posten och läsa meddelandet visas viss information som vagnpark och favoritrapportnamn i ämnesfältet. Följande information visas i e-postmeddelandets brödtext: rapporttyp, skapat-datum, datumintervall och valda fordon/förare/grupper. Favoritrapportnamnet är också namnet på den rapportfil som medföljer e-postmeddelandet. Spara favoritrapporter 1. Om du vill öppna rapportvyn klickar du på fliken Rapporter. 2. Börja genom att skapa den rapport du vill ta fram, välj en rapporttyp och den information du vill ta med i den. 3. Skapa rapporten genom att klicka på. 4. Klicka på för att spara rapporten. 5. Ange ett unikt namn på rapporten. Byta namn på favoritrapporter Om du har stavat fel på en favoritrapport eller om du av någon annan anledning vill byta namn på rapporten så går det bra

19 Rapportering med vidaresökning 1. Om du vill öppna rapportvyn klickar du på fliken Rapporter. 2. Klicka på för att redigera rapporten. 3. Välj den favoritrapport du vill byta namn på. 4. Klicka på byt namn. 5. Ange ett nytt namn och klicka på spara. Radera favoritrapporter Rapporter kan bli föråldrade eller så kan rapportens förutsättningar ändras. När så sker kan du radera rapporten. 1. Om du vill öppna rapportvyn klickar du på fliken Rapporter. 2. Klicka på för att redigera rapporten. 3. Välj den favoritrapport du vill radera. 4. Klicka på ta bort. Det går inte att ångra radering. Rapporter Det går att skapa flera olika rapporter i Dynafleet Online. Du kan skapa rapporter om förare och/eller fordon. Beroende på hur du ska använda rapporten kan du presentera resultatet i diagram eller tabeller. Du kan hantera rapporterna från startvyn i Rapporter. I listan ser du de olika typerna av rapporter, dina favoritrapporter och eventuella rapportprenumerationer. Rapportrubriker Skapa och visa rapporter Prenumerera på rapporter Favoritrapporter Dölja kolumner Rapporttyper Rapporttyp Översikt Fordon/Förare Översiktsrapport Sammanfattad rapport Undantagsrapport Rapporterna finns i både tabell- och diagramformat. Rapporten kan exporteras och skrivas ut. Rapporterna finns i både tabell- och diagramformat. Rapporten kan exporteras och skrivas ut. Rapporten visar undantagen inom de valda områdena. Rapporterna finns både som

20 Rapportering med vidaresökning Bränsle- & AdBlue-rapport Körsträckarapport Tidrapport Miljörapport Vägmätarrapport Aktivitetsrapport Arbetstidsdirektiv rapport Spårningsrapport tabeller och diagram. Rapporten kan exporteras och skrivas ut. Beroende på vilka parametrar som valts visas värdet i en vertikal stapel per valt fordon. Höjden på stapeln återger värdet. Rapporten visar förbrukningen i liter eller gallon. Rapporterna finns i både tabell- och diagramformat. Rapporten kan exporteras och skrivas ut. Rapporten visar mätarställningen under en viss tidsperiod. Rapporterna finns både som tabeller och diagram. Rapporten kan exporteras och skrivas ut. Rapporten visar hur lång tid som använts för körning, tomgång och kraftuttag. Rapporterna finns både som tabeller och diagram. Rapporten kan exporteras och skrivas ut. Rapporten visar utsläppen från fordonen. Rapporten kan exporteras och skrivas ut. Rapporten visar vägmätarställningen för tiden från dess att fordonet registrerades tills i dag. Rapporten kan exporteras och skrivas ut. Rapporten visar information om förare och föraraktivitet. Rapporterna finns i både tabell- och diagramformat. Rapporten kan exporteras och skrivas ut. I arbetstidsdirektivrapporten visas föraraktiviteter baserat på föraraktiviteter som hämtats från fordonsoch förarkorten med manuellt ändrade aktiviteter. Rapporten kan exporteras och skrivas ut. I spårningsrapporten visas

DYNAFLEET ONLINE Utgåva februari 2015

DYNAFLEET ONLINE Utgåva februari 2015 DYNAFLEET ONLINE Utgåva februari 2015 Introduktion Introduktion Om Dynafleet Online hjälp Dynafleet Online hjälp kallas också WebHelp och är ett HTML-baserat hjälpsystem som är oberoende av plattform.

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik Tele2 Växel Användarmanual Statistik Innehåll 1. Tele2 Växel Statistik... 3 1.1 Få tillgång till Tele2 Växel Statistik... 4 1.2 Översikt Tele2 Växel Statistik... 5 2. Tele2 Växel Statistik Bas... 7 2.1

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23 Manual Invånare Stöd och Behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna vara aktiv

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version ODD FELLOW ORDEN Manual Sidverktyget oddfellow.se version 1210012 Kort om intranätet odd fellow ordens webplats består av två delar; En publik del vars målgrupp är besökare som inte är medlemmar i orden

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Användarhandbok StepStones Recruiters Space

Användarhandbok StepStones Recruiters Space Användarhandbok StepStones Recruiters Space CV-Sökningar I denna del av Recruiters Space kan du söka efter passande kandidater i StepStones CV-databas. Du kan också registrera CV-agenter som automatiskt

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling release 1.8. Stockholm,

Manual Invånare. Stöd och Behandling release 1.8. Stockholm, Manual Invånare Stöd och Behandling release 1.8 Stockholm, 2016-09-29 Revisionshistorik Version Författare Kommentar 0.1 Anni Axelsson Upprättat dokument 0.2 Anni Axelsson Uppdaterad utifrån förändringar

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18.

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18. Innehållsförteckning Avdelning Sida Användaradministration 2 Notiser 10 Nyheter 11 Meddelande 12 Annonsering 14 Design 15 Inställningar 18 Profilsida 19 1 Användaradministration Under Användaradministration

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Outlook Web App 2013

Outlook Web App 2013 Outlook Web App 2013 Boka egen tid Boka egen möten tid Vyer Schemaläggning Gruppkalender Dela kalender Semester Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-25 Innehåll Logga ut... 1 Öppna

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-koordinator Senast uppdaterad: 2012-01-12 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4.

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Adressen till webbklienten live.com skrivs in i webbläsarens adressfält Skriv in hela din e-postadress Utseendet på det här området används av Microsoft

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-03-09

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-03-09 SKÖTSELSKOLAN Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 203-03-09 Innehållsförteckning. Aktivera ett användarkonto, jag har en egen e-postadress 3 2. Aktivera ett användarkonto,

Läs mer

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo!

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo! Pappersfri post Användarhandbok Välkommen till din Brevo! I Brevo kan du ta emot och hantera post som du brukar få hem i din vanliga brevlåda. Du kan sortera och spara alla dina dokument och du kommer

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14.

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 6 Nyheter 7 Dagböcker 8 Meddelanden 11 Statistik 12 Mål 13 Evenemang 14 Profilsida 16 Sjukvårdande yta 17 1 Registrering

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

WEB KLIENT användarmanual

WEB KLIENT användarmanual WEB KLIENT användarmanual sida 1 av 11 Innehåll ANVÄNDARMANUAL... 3 LOGGA IN PÅ BOOMERANG... 4 SKAPA RAPPORTER... 8 HANTERA AVVIKELSER... 9 SUPPORT, FÖRSÄLJNING OCH INSTALLATION ETC.... 11 sida 2 av 11

Läs mer

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003. 2 3 1 Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder? PTS-ER-2004:14, ISSN 1650-9862. www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.pdf

Läs mer

För att komma åt din webmail gör du som tidigare, startar din webläsare och skriver "epost.tierp.se" i adressfältet.

För att komma åt din webmail gör du som tidigare, startar din webläsare och skriver epost.tierp.se i adressfältet. Outlook Webmail Innehåll Outlook Webmail... 3 Inloggning... 3 Navigeringsfönstret... 4 E-post... 5 Skapa och skicka meddelande... 6 Ange alternativ för meddelanden... 6 Adressboken... 7 Kontrollera stavning...

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning 2016-09-15 Skapat av: Fältström Ingrid 1 (31) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaringar... 3 1.1.1 Kolumn... 3 1.1.2 Lista... 3 1.1.3 Posttyp...

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

Manual Invånaradministratör

Manual Invånaradministratör Manual Invånaradministratör Stöd och Behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning I denna minikurs går vi igenom praktiskt handhavande i MONITORs listfönster för att kunna jobba effektivare med rapporter. Vi ger även exempel på bra standardrapporter

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports Att använda LUVIT Reports I LUVIT Administration finns menyn LUVIT Reports där ett antal fördefinierade standardrapporter finns tillgängliga.

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Berättarministeriet. Lathund Light

Berättarministeriet. Lathund Light Berättarministeriet Lathund Light 1 1.1 - Administrationspanelen 1.1 - Logga in För att göra ändringar på berattarministeriet.se måste du logga in i administrationspanelen. Du måste då skriva in adressen

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Webbmejlens gränssnitt

Webbmejlens gränssnitt SoftIT Webbmejl Denna manual ger dig information om hur du använder ditt e-postkonto via webbläsaren. Webbmejlen når du via vår hemsida http://www.softit.se. Välj sedan webbmejl från menyn eller gå via

Läs mer

Lathund Fritidshem 2014-10-03

Lathund Fritidshem 2014-10-03 Lathund Fritidshem 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du vill se... 4 Kolumner...

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior Sekreterare och Plussekreterare Version 3.7.3 via Melior Logga in i Melior. Öppna MedSpeech via Externa program i menyraden, välj Utskrift diktatlista, v.g. se nedan. MedSpeech startar och du får upp en

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Version 2.3 2014-07-02

Version 2.3 2014-07-02 Version 2.3 2014-07-02 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Conferencing. Novell. Conferencing 1.0. novdocx (sv) 6 April 2007 STARTA CONFERENCING-KLIENTEN: LOGGA IN: Juli 2007. Conferencing Snabbstartguide

Conferencing. Novell. Conferencing 1.0. novdocx (sv) 6 April 2007 STARTA CONFERENCING-KLIENTEN: LOGGA IN: Juli 2007. Conferencing Snabbstartguide Conferencing Snabbstartguide Novell Conferencing 1.0 Juli 2007 SNABBSTART www.novell.com Conferencing Novell Conferencing använder Conferencing-teknologi. Termen "Conferencing" i det här bladet avser alla

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer