DYNAFLEET ONLINE Utgåva februari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DYNAFLEET ONLINE Utgåva februari 2015"

Transkript

1 DYNAFLEET ONLINE Utgåva februari 2015

2 Introduktion Introduktion Om Dynafleet Online hjälp Dynafleet Online hjälp kallas också WebHelp och är ett HTML-baserat hjälpsystem som är oberoende av plattform. Hjälpsystemet har förbättrats med en dynamisk innehållsförteckning och möjligheter till sökning och index ger dig avancerade navigeringsfunktioner. Tillgängliga WebHelp-funktioner beskrivs nedan. Innehållsförteckning Hjälpsystemets innehållsförteckning når du genom att klicka på knappen Innehåll i övre vänstra hörnet. En mapp representerar en kategori eller ett huvudämne. En sida representerar ett enskilt ämne. Alla mapp-ikoner går att expandera; alla ämnen som ingår i ett huvudämne visas. När du klickar på en sid-ikon visas motsvarande sida i höger fönster. Index Index för WebHelp är baserad på Microsofts HTML standardhjälp och du når den genom att klicka på knappen Index i övre vänstra hörnet. Index består av en lista av ämnen och nyckelord som är sorterade alfabetiskt/numeriskt. När du klickar på ett nyckelord visas ämnet i fönstret till höger. Om ett uppslagsord i Index motsvarar flera sidor i hjälpsystemet visas en dialogruta med en lista över funna ämnen. Du väljer helt enkelt det ämne du vill se och klickar på Visa. Du kan skriva en del av ett ord, hela ordet eller en fras i rutan överst på Index-sidan när du söker i Index. Sök Det här är en kraftfull funktion med fulltextsökning som hjälper dig att hitta informationen snabbt och enkelt. Skriv bara in ordet (orden) du söker efter och klicka på SÖK; sedan visas de ämnen som innehåller ordet (orden) i listan nedan. Klicka på ett nyckelord för att visa ämnet i höger fönster. Närstående ämnen Navigeringslänkarna fungerar ungefär som WinHelps se även de ger korsreferenser till andra ämnen som innehåller närstående ämnen

3 Generell information Generell information Användargränssnitt Börja med att logga in i systemet med ditt användarnamn och lösenord. Du kan navigera genom gränssnittet från de olika delarna. 1. Navigeringsflikar börja med att välja ditt arbetsområde. 2. Resursvy välj om du vill arbeta med fordon, förare eller användare. 3. Arbetsvy informationen visas i det här området. 4. Varningsikoner ikonerna markeras när det kommer nya meddelanden eller varningar. Navigation Du navigerar i Dynafleet Online (DFOL) med flikarna i den övre systemraden. När du klickar på en flik får du tillgång till funktionen som tilldelats den fliken. Flikarnas innehåll beskrivs här som vyer. Du får tillgång till olika vyer beroende på vilket typ av användare du har loggat in dig som (till exempel administratör, användare). Till vänster hittar du resursvyn, det vill säga förare, fordon och användare. Om du till exempel vill sända ett meddelande till en användare ska du klicka på kommunicera med. Samma sak gäller för fordon. för att se vilka användare du kan - 3 -

4 Generell information Uppdatera vyer Om du växlar till ett annat område när du arbetar med en vy kommer informationen i denna första vy att vara kvar tills du återgår. Klicka på fliken två gånger för att uppdatera startsidan i en viss vy. Markera och välja Om du vill välja ut fler än ett objekt kan du använda Ctrl eller Skift. Valproceduren är mycket lik den i Windows. Det innebär att du kan markera flera objekt på en gång med Skift eller ett åt gången med Ctrl. Det är också möjligt att använda Ctrl-Skift-urvalet för att behålla ett tidigare urval och samtidigt markera flera objekt på samma gång. Skift-urval är endast möjligt i en grupp eller vagnpark. Det går alltså inte att markera objekt från olika grupper med Skift-urval. Du kan däremot markera flera grupper på samma gång med Skift. Dra och släppa Om du vill markera objekt för att ta med dem i en rapport klickar du på objektens ikoner eller textbeskrivning och drar dem till rapportvyn. Du kan också använda pilen objekt till rapportvyn. för att flytta valda Inga dubbelklick behövs Du behöver inte dubbelklicka när du går från en flik till en annan eller om du väljer ett fordon i stället för en förare, etcetera. Högerklickning När texten säger åt dig att högerklicka handlar det om din högra musknapp. Du kan högerklicka i vissa vyer. Genom att högerklicka får du tillgång till ytterligare funktioner, till exempel att skapa nya foldrar i meddelandefunktionen. Utskrift Om det finns en på sidan kan den visas i en utskriftsversion. När du klickar på ikonen visas ett nytt fönster med sidans utskriftsversion. Grupper Du kan organisera dina fordon och förare genom att skapa grupper. 1. Högerklicka på en huvudgrupp av förare och välj Ny grupp och ange sedan ett namn för den här gruppen. 2. Dra därefter de fordon eller förare som du vill inkludera i gruppen. Du kan radera grupperna genom att högerklicka och välja Ta bort

5 Generell information Flervagnpark Administratör Om du vill se en lista över dina vagnparker klickar du på kund(multifleet)ikonen i resursvyn. Högerklicka på vagnparken som du vill arbeta med, välj Gå till vagnpark. När vagnparken är aktiv kan du gå tillbaka till multifleetvyn genom att välja kund och sedan högerklicka på den. Välj Gå till kund. På kund(multifleet)nivå kan du skapa och ändra multifleetanvändare/administratörer och vagnparker. På vagnparksnivå finns samma funktioner som när man är inloggad som vanlig vagnparksadministratör. Användare När du är inloggad som multifleetanvändare kan du skapa rapporter och hantera serviceplaner. Systemöversikt Dynafleet Online gör det möjligt för åkerier och speditörer att kommunicera med fordonen i vagnparken. För att kommunikationen ska fungera måste fordonen vara utrustade med var sin Dynafleet mobilenhet. Informationsflödet mellan systemet och fordonsdatorn går via mobiltelefonnätverket. Fordonen kan exportera data till systemet på regelbunden basis eller så kan speditören välja att ladda ned data manuellt. Informationen som laddas ned från fordonen lagras i en fjärrdatabas. Systemkrav PC med Windows 2000 eller XP. Internet Explorer 8.0 eller nyare. Skärmupplösning pixlar. Internetuppkoppling Hjälp Ring något av följande telefonnummer om du behöver hjälp eller service: Brasilien Belgien Norge Frankrike Tyskland Österrike Sverige Storbritannien

6 Generell information Finland Luxemburg Danmark Schweiz Nederländerna Italien Övriga länder (ej avgiftsfritt) - 6 -

7 Systemområden Info Info När du har loggat in i systemet kommer du till Informationsvyn. I den här vyn presenteras Dynafleet nyheter och hjälp. Nyheter Nyheterna innehåller information som rör den vagnpark du tillhör. Dynafleet nyheter Dynafleet nyheter innehåller allmän information som rör Dynafleet. Dynafleet Online Du kan läsa handboken online eller ladda ned hjälpen som en pdf-fil. Administration Om du är en administratör kan du lägga till och redigera nyheterna genom att klicka på. Rapporter Rapporter Översiktsrapporter Med en översiktsrapport kan du få en översikt över dina fordon och förare. I rapporten visas tider, mätarställning, bränsleförbrukning för varje fordon och förare under specificerade tider och vissa parametrar som ger information om förarnas körstil. (För ekonomi, tomgång o.s.v.). Rapporten kan också vara bra om du vill få en översikt och jämföra vissa parametrar för olika fordon och förare. Översiktsrapporten ger dig en översikt över dina fordon och förare och visar följande parametrar för den valda tidsperioden: Hur länge motorn varit i gång Mätarställning Förbrukad bränslemängd Genomsnittlig bränsleförbrukning Dessutom visar den de relativa värdena i procent av den tid motorn har varit i gång för olika tillstånd för motorn och fordonet, t.ex. för Ekonomi, Tomgång o.s.v. Beroende på valet av kolumner presenteras parametrarna på följande flikar: Allmänt Driftmässigt - 7 -

8 Körning Fordonsfunktioner I urvalsvyn för översiktsrapporter kan du välja att Inkludera förardata i fordonsrapporterna och att Inkludera fordonsinformation i förarrapporterna. Om flera förare har kört samma fordon kan rapporten visa resultatet för varje fordon per förare och totalt för varje fordon. Om en förare har kört flera fordon kan rapporten visa resultatet för varje förare per fordon och totalt för varje förare. Rapportprofiler Du kan tillämpa en profil eller mall (fjärr-, distributions- eller anläggningstransporter) när du skapar rapporten. När en profil tillämpas i en rapport markeras de tillämpbara rapportuppgifterna med grönt, gult och orange. Grönt indikerar ett resultat som överstiger målresultatet, gult anger ett resultat nära målresultatet och orange betyder ett resultat som underskrider målresultatet. Funktionen är tillgänglig i både förar- och fordonsversionerna av rapporten. Tillämpa rapportprofiler För att skapa en rapport med hjälp av en rapportprofil ska du välja önskad profil från fältet Rapportprofil innan du genererar rapporten. Du kan välja mellan standardprofiler för fjärr-, distributions- och anläggningstransporter. I Hantera rapportprofiler finns information om hur du skapar och redigerar egna rapportprofiler. När rapporten väl har skapats, markeras innehållet i den i enlighet med de gränser som du har angett i den valda profilen. I rapporten visas de gränsvärden som används och text som förklarar huruvida lägre eller högre värden är bäst för vart och ett av de markerade fälten. Obs! Endast de fält som har inkluderats i rapportprofilen är markerade i rapporten. Rapporterna kan visas online och skrivas ut. Om du exporterar rapporter till Excel läggs kolumner markerade med RÖD, GUL eller GRÖN till i kalkylbladet för att illustrera de olika resultatnivåerna. Rapporter med vidaresökning Kanske upptäcker du vid granskningen av en rapport att du skulle vilja ha mer information om ett visst värde. Fältvärden som visas som länkar när man för muspekaren över dem är klickbara. Om du klickar på något av dessa värden kommer du till en mer detaljerad rapportnivå. Se Rapportering med vidaresökning för mer information. Fältbeskrivningar Total tid: Totala antalet timmar inom den valda tidsperioden. Total sträcka: Den totala körsträckan. Totalt bränsle: Den totala bränslevolymen. Genomsnittligt bränsle: Genomsnittlig bränsleförbrukning Genomsnittligt AdBlue: Den genomsnittliga AdBlue-förbrukningen. Genomsnittlig hastighet: Den genomsnittliga hastigheten under körningen. Genomsnittligt antal bromsningar: Det genomsnittliga antalet gånger som fordonets bromsar har använts

9 Genomsnittligt antal hårda bromsningar: Det genomsnittliga antalet gånger som föraren har bromsat hårt. Genomsnittligt antal stopp: Det genomsnittliga antalet gånger som fordonet har stannat. Kraftuttagstid: Tid som kraftuttaget använts (tiden då motorn varit i gång och arbete utförts). Tomgångstid: Tid som använts för tomgångskörning. Tid inom ekonomivarvtal: Tid som använts för ekonomikörning. Tid över ekonomivarvtal: Tid som använts för körning över ekonomigränsen. Utrullningstid: Tid som fordonet rullar utan att gaspedalen används. Tid med farthållare: Tid som farthållaren använts. Överskriden hastighet för fordon (vagnparksbegränsning): Tid som fordonet körts över den hastighetsgräns som angetts i fordonets inställningar. Tid med högsta växeln: Tid som fordonet körts på högsta växeln. Motorbelastningstid: Tid som fordonet körts med en motorbelastning över 90 procent av maximalt vridmoment. Tid med övervarvad motor: Tid som fordonet körts med motorvarvtal inom den röda zonen. I-Shift-läge Fordonsvikt Automattid: Tid som fordonet körts med I-Shift i automatläge. Manuell tid: Tid som fordonet körts med I-Shift i manuellt läge. Power-tid: Tid som fordonet körts med I-Shift i Power-läge. Distans med låg vikt: Distans körd med låg tågvikt. Distans med medelhög vikt: Distans körd med medelhög tågvikt. Distans med maxvikt: Distans körd med full tågvikt. Sortera rapportdata per kolumn Du kan sortera rapportdata i stigande eller fallande ordning per kolumn genom att klicka på kolumnrubriken. Obs! Datasortering är inaktiverat när Inkludera förarinformation har valts. Datasortering stöds inte för Internet Explorer 10 och tidigare versioner. Adblue är ett registrerat varumärke som tillhör Verband Der Automobilindustrie e.v. (VDA) för AUS32 (Aqueous Urea Solution 32 %). Vätskan benämns även ofta Automotive Urea Solution (urealösning för fordon). Sammanfattad rapport En sammanfattad rapport ger dig en detaljerad sammanfattning av fordonens och förarnas resultat för den valda tidsperioden. I rapporten visas genomsnittlig hastighet, tid, mätarställning och bränsleförbrukning för varje fordon och förare. Du får dessutom en detaljerad specifikation av de olika - 9 -

10 parametrarna som gör att du kan analysera förarnas körstil. Siffrorna kan listas som absoluta eller relativa värden. Rapporten kan vara bra om du vill få både en helhetsbild och en detaljerad bild så att du kan jämföra olika fordon och förare. En sammanfattad rapport ger dig en fullständig sammanfattning av den information som finns att tillgå. Följande parametrar visas: Genomsnittlig hastighet Hur länge motorn varit i gång Mätarställning Förbrukad bränslemängd Genomsnittlig bränsleförbrukning Dessutom visar den de absoluta och relativa värdena för de olika tillstånden för motorn och fordonet, t.ex. för Ekonomi eller Tomgång o.s.v. För varje tillstånd visas tid, körsträcka och bränsleförbrukning. Beroende på valet av kolumner presenteras parametrarna på följande flikar: Driftmässigt Körning Rapportprofiler Du kan tillämpa en profil eller mall (fjärr-, distributions- eller anläggningstransporter) när du skapar rapporten. När en profil tillämpas i en rapport markeras de tillämpbara rapportuppgifterna med grönt, gult och orange. Grönt indikerar ett resultat som överstiger målresultatet, gult anger ett resultat nära målresultatet och orange betyder ett resultat som underskrider målresultatet. Funktionen är tillgänglig i både förar- och fordonsversionerna av rapporten. Tillämpa rapportprofiler För att skapa en rapport med hjälp av en rapportprofil ska du välja önskad profil från fältet Rapportprofil innan du genererar rapporten. Du kan välja mellan standardprofiler för fjärr-, distributions- och anläggningstransporter. I Hantera rapportprofiler finns information om hur du skapar och redigerar egna rapportprofiler. När rapporten väl har skapats, markeras innehållet i den i enlighet med de gränser som du har angett i den valda profilen. I rapporten visas de gränsvärden som används och text som förklarar huruvida lägre eller högre värden är bäst för vart och ett av de markerade fälten. Obs! Endast de fält som har inkluderats i rapportprofilen är markerade i rapporten. Rapporterna kan visas online och skrivas ut. Om du exporterar rapporter till Excel läggs kolumner markerade med RÖD, GUL eller GRÖN till i kalkylbladet för att illustrera de olika resultatnivåerna. Rapporter med vidaresökning Kanske upptäcker du vid granskningen av en rapport att du skulle vilja ha mer information om ett visst värde. Fältvärden som visas som länkar när man för muspekaren över dem är klickbara. Om du klickar på något av dessa värden kommer du till en mer detaljerad rapportnivå. Se Rapportering med vidaresökning för mer information. Fältbeskrivningar Totalt: Summan av körning, kraftuttag och tomgång

11 Körning: Körning Kraftuttag: Kraftuttag. Tomgång: Tomgång Inom ekonomivarvtal: Motorn används inom gränserna för ekonomivarvtal. Över ekonomivarvtal: Motorn används över gränserna för ekonomivarvtal. Utrullning: Utrullning Farthållare: Fordonet körs med aktiverad farthållare. Överskriden hastighet: Fordonet körs över den hastighetsgräns som angetts i fordonets inställningar. Högsta växeln: Användningen av högsta växeln. Motorbelastning: Fordonet körs med en motorbelastning över 90 procent av maximalt vridmoment. Övervarvad motor: Fordonet körs med motorvarvtal inom den röda zonen. Undantagsrapport Undantagsrapporten är väldigt användbar när du vill se vissa parametrar (t.ex. genomsnittlig bränsleförbrukning) och jämföra undantagen med målen. I rapporten kan du ange målen för varje parameter (bränsleförbrukning, tomgångskörning, överskriden hastighet o.s.v.) och sammanställa fordon, förare eller grupper i åskådliga diagramrapporter och jämföra dem med varandra och med målen. Målen anges som mätpunkter och med rapporterna kan du jämföra resultat eller kontrollera hur ett resultat ser ut jämfört med målet. Rapporter med vidaresökning Kanske upptäcker du vid granskningen av en rapport att du skulle vilja ha mer information om ett visst värde. Fältvärden som visas som länkar när man för muspekaren över dem är klickbara. Om du klickar på något av dessa värden kommer du till en mer detaljerad rapportnivå. Se Rapportering med vidaresökning för mer information. Sortera rapportdata per kolumn Du kan sortera rapportdata i stigande eller fallande ordning per kolumn genom att klicka på kolumnrubriken. Datasortering stöds inte för Internet Explorer 10 och tidigare versioner. Bränsle- & AdBlue-rapport Du kan ta fram detaljerade rapporter om bränsle- och AdBlue-förbrukningen. Det gör det enklare att beräkna total bränsle- och AdBlue-volym för en specifik fordonsgrupp inom ett definierat tidsintervall. Rapporterna kan användas för statistik eller i presentationer. När du tar fram en diagramrapport får fordon med AdBlue ett extra diagram i rapporten. Adblue är ett registrerat varumärke som tillhör Verband Der Automobilindustrie e.v. (VDA) för AUS32 (Aqueous Urea Solution 32 %). Vätskan benämns även ofta Automotive Urea Solution (urealösning för fordon)

12 Sortera rapportdata per kolumn Du kan sortera rapportdata i stigande eller fallande ordning per kolumn genom att klicka på kolumnrubriken. Obs! Datasortering är inaktiverat när Inkludera förarinformationeller presentationstypen Trend har valts. Datasortering stöds inte för Internet Explorer 10 och tidigare versioner. Körsträckarapport Du kan få detaljerad information om körsträckan för en angivet fordon eller förare. Du kan inkludera förare i den begärda fordonsrapporten för att jämföra olika förare i samma fordon. När du skapar en rapport får du information om totalt antal körda mil, kraftuttag och tomgångskörning. Sortera rapportdata per kolumn Du kan sortera rapportdata i stigande eller fallande ordning per kolumn genom att klicka på kolumnrubriken. Obs! Datasortering är inaktiverat när Inkludera förarinformation eller presentationstypen Trend har valts. Datasortering stöds inte för Internet Explorer 10 och tidigare versioner. Tidrapport När du vill ta fram en tidrapport kan den visa körtid, väntetid med mera för en förare eller ett fordon. Det kan vara användbart för statistik och presentationer. Sortera rapportdata per kolumn Du kan sortera rapportdata i stigande eller fallande ordning per kolumn genom att klicka på kolumnrubriken. Obs! Datasortering är inaktiverat när Inkludera förarinformation eller presentationstypen Trend har valts. Datasortering stöds inte för Internet Explorer 10 och tidigare versioner. Miljörapport Miljörapporten är bra att ha när du ska dokumentera och redogöra för dina fordons utsläpp, till exempel i företagets miljörapporter eller för särskilda transportändamål. I rapporten beräknas olika utsläpp baserat på bränsleförbrukningen och motor- och fordonsspecifikationerna i Volvos fordonsdatabas eller fordonens Euro-klass. Beroende på syftet med en miljörapport kan du välja olika mätenheter: Totalt och Per kilometer/miles. Rapporten ser olika ut beroende på vad du väljer. Sortera rapportdata per kolumn Du kan sortera rapportdata i stigande eller fallande ordning per kolumn genom att klicka på kolumnrubriken

13 Datasortering stöds inte för Internet Explorer 10 och tidigare versioner. Vägmätarrapport Vägmätarrapporten extraherar uppdaterade vägmätaravläsningar från dina fordon. I rapporten visas den vägmätarställning som ligger närmast det angivna datumet. Om du är mer intresserad av att få veta den senaste vägmätarställningen kan du välja Senast kända. Rapporter med vidaresökning Kanske upptäcker du vid granskningen av en rapport att du skulle vilja ha mer information om ett visst värde. Fältvärden som visas som länkar när man för muspekaren över dem är klickbara. Om du klickar på något av dessa värden kommer du till en mer detaljerad rapportnivå. Se Rapportering med vidaresökning för mer information. Fältbeskrivningar Vägmätarställning: Den vägmätarställning som är närmast det valda datumet, eller den senaste vägmätarställningen om alternativet Senast kända har valts. Närmast datum: Datumet för vägmätarställningen. Dagar som saknas: Vägmätarställningsvärdet ackumuleras över tiden. Om det finns luckor i tidsperioden visas antalet dagar som saknas i det här fältet. Sortera rapportdata Du kan sortera rapportdata i stigande eller fallande ordning i kolumnen Vägmätarställning genom att klicka på kolumnrubriken. Datasortering stöds inte för Internet Explorer 10 och tidigare versioner. Säkerhetsrapport Säkerhetsrapporten ger en indikation på en förares körbeteende ur säkerhetssynpunkt. Informationen i rapporten kan användas för att följa upp enskilda förares eller förargruppers prestationer över tid. Informationen kan också användas för att utvärdera hur ett fordon eller en grupp fordon har körts ur säkerhetssynpunkt. Säkerhetsrapporten kan användas för Volvo FH/FM/FMX (ej Classic) som prenumererar på tjänsten Fuel & Environment är utrustade med ett aktivt säkerhetssystem Obs! Fordonen genererar inga data om säkerhetssystemen har stängts av. Fältbeskrivningar Avstånd Totalt: Den totala körsträckan. Säkerhet tillgänglig: Sträcka som körts i fordon som kan ge data till säkerhetsrapporten. Utan säkerhetsbälte Sträcka: Sträcka som körts utan säkerhetsbälte

14 Maxhastighet: Maxhastigheten för körning utan säkerhetsbälte. Överskriden hastighet (fordonsbegränsning) Överskriden hastighet (fordonsbegränsning) får inte förväxlas med parametern Överskriden hastighet för fordon (vagnparksbegränsning) som finns i översiktsrapporten och i den sammanfattande rapporten. Parametern Överskriden hastighet för fordon (vagnparksbegränsning) kan konfigureras i fordonsinställningarna, medan Överskriden hastighet (fordonsbegränsning) är en inställning i fordonet som bara kan ändras på en Volvoverkstad. Sträcka: Sträcka som körts med en hastighet som överstiger gränsen för fordonet. Gränsvärde: Den aktuella inställningen för hastighetsbegränsning i fordonet. Hård bromsning: Antal hårda inbromsningar som föraren gjort. ESP-aktivering: Antal gånger som det elektroniska stabilitetsprogrammet aktiverats på grund av exempelvis manövrar för att undvika hinder, felbedömningar av hastigheten i kurvor o.s.v. Kollisionsvarning: Antal gånger som fordonet varit nära en frontalkrock och föraren har varnats både visuellt och med en ljudsignal i hytten. Nödbromsning: Antal gånger som full nödbromsning har aktiverats automatiskt eftersom det funnits en överhängande risk för frontalkrock. LKS-varning: Antal varningar från körfältsassistansen för att fordonet oavsiktligt har hamnat utanför det avsedda körfältet. DAS-kritiskt: Antalet gånger som uppmärksamhetsassistansen har registrerat att föraren varit mycket ouppmärksam. DAS-varning: Antalet gånger som föraren har fått en varning om försämrad uppmärksamhet. Sortera rapportdata per kolumn Du kan sortera rapportdata i stigande eller fallande ordning per kolumn genom att klicka på kolumnrubriken. Datasortering stöds inte för Internet Explorer 10 och tidigare versioner. Aktivitetsrapport Aktivitetsrapporten visar föraraktiviteten baserad på de parametrar som är valda för färdskrivaren. Rapporten är användbar när du vill presentera uppgifter om körning, arbete, väntetid respektive vila. När den valda detaljnivån för aktivitet är Aktivitet kan du också inkludera information om historiska överträdelser för föraren. Fältbeskrivningar Körning: Använd tid för körning. Arbetar: Använd tid för arbete (och inte körning). Väntar: Använd väntetid. Vilar: Använd vilotid. Inloggad tid: Total tidslängd

15 Detaljnivå för aktivitet Rapporten över föraraktivitet kan visas i tre varianter eller detaljnivåer Dag: Föraraktiviteter per dygn (24 tim). Flera förare kan väljas och resultatet kan även visas i ett diagram. I diagramvyn visas ett sammanfattande cirkeldiagram för var och en av de valda förarna. Aktivitet: En aktivitet per rad. Inloggning/utloggning: En inloggningssession per rad. De två sista detaljnivåerna kan endast visas för en förare åt gången och är inte tillgängliga i diagramform. Aktivitetsval Aktivitetsval används för att välja om rapporten ska visa detaljerade aktiviteter eller inte. Observera att endast fordon med servicepaketet Driver Times stöder detaljerade aktiviteter. Endast aktiviteter: Den enkla aktivitetsrapporten. Aktiviteter med detaljerad information: En aktivitetsrapport som visar detaljerad information om varje aktivitet där så är möjligt. Endast detaljerad information: En rapport som endast visar detaljerad information och inte huvudaktiviteterna. Rapportalternativ När den valda detaljnivån för aktivitet är Aktivitetkan du också inkludera information om historiska överträdelser. Överträdelsehistorik: Visar en tabell med överträdelsehistoriken. Arbetstidsdirektiv - rapport I arbetstidsdirektivrapporten visas föraraktiviteter baserat på föraraktiviteter som hämtats från fordonet och förarkortet med manuellt ändrade aktiviteter. I rapporten visas Arbetar, Tillgänglighet och Vilotid om förarna. Den visar också hur många överträdelser som gjorts av reglerna om arbetstidsdirektivet. I slutet av rapporten finns en totalsumma för alla de olika aktiviteterna. Arbetstid är summan av körning, arbete och tillgänglighet Fältbeskrivning Rapporten innehåller följande fält. Regelfälten visas endast när detaljnivån är vecka. Arbetstid: Tid som använts för arbets- och körningsaktiviteter. Tillgänglighet: Tid som använts för tillgänglig aktivitet, t.ex. väntetid. Vila: Tid som använts för vila. Nattregel: Antal gånger som nattregeln har överträtts. Detta fält visas endast på veckodetaljnivå. Veckoregel: Antal gånger som veckoregeln har överträtts. Detta fält visas endast på veckodetaljnivå

16 Rastregel: Antal gånger som vilo- och rastregeln har överträtts. Detta fält visas endast på veckodetaljnivå. Detaljnivå Arbetstidsdirektivrapporten kan visas i två varianter eller Detaljnivåer. Vecka: Föraraktiviteter sammanfattade veckovis. Flera förare kan väljas. Aktivitet: Alla aktiviteter för föraren visas. Rapporten kan endast genereras för en förare i taget. Spårningsrapport I spårningsrapporten visas positions- och händelserelaterade data för ett fordon eller en grupp fordon för en vald tidsperiod. Parametrarna för fordonsspårning visas på följande flikar: Allmänt Tur Vikter (visas endast om det är valt) Temperaturer (visas endast om det är valt) Fältbeskrivning Rapporten innehåller följande fält. Fordon: Fordonets namn. Tid för händelse: Tidpunkten för händelsen. Händelsetrigger: Händelsens trigger. Förarnamn: Namnet på föraren som använde fordonet vid tidpunkten för händelsen, om bekant. Föraraktivitet: Föraraktivitet vid tidpunkten för händelsen. Aktivitetsdetaljer: Detaljerad aktivitet vid tidpunkten för händelsen. Observera att endast fordon med servicepaketet Driver Times stöder detaljerade aktiviteter. Vägmätare: Fordonets vägmätarställning vid tidpunkten för händelsen. Bränsle: Totalt bränslevärde vid tidpunkten för händelsen. Bränslenivå (%): Aktuell bränslenivå i bränsletanken i procent av maxvärdet. Ackumulerad varaktighet: Ackumulerad varaktighet, dvs. tidpunkten för händelsen i förhållande till den första händelsen i rapporten. Ackumulerat avstånd: Ackumulerat avstånd sedan den första händelsen i rapporten. Ackumulerat bränsle: Ackumulerat bränslevärde sedan den första händelsen i rapporten. Plats: Fordonets plats vid tidpunkten för händelsen. Fältet visas endast om Plats har tagits med i rapportparametrarna. I fältet visas land, ort, län och gatuadress. Observera att det kan ta längre tid att skapa en rapport om du tar med det här fältet, eftersom adressökningen kan ta lite tid. Latitud/longitud: Latitud och longitud vid tidpunkten för händelse. Fältet visas endast om Latitud/longitud har tagits med i rapportparametrarna. Temperaturer: Temperaturvärden vid tidpunkten för händelsen. Temperaturfliken visas bara om Temperaturer har inkluderats i rapportparametrarna

17 Vikter: Viktvärden vid tidpunkten för händelsen. Viktfliken visas bara om Vikter har inkluderats i rapportparametrarna. Filtrera Triggers Användaren kan välja att begränsa rapporten så att endast händelser som genererats av valda Triggers visas. Minst en Trigger måste väljas. Om du vill välja fler Triggers håller du ned Skift eller Control när du väljer Trigger. Tillgängliga Triggers är följande: Körning: En händelse som mottagits på grund av triggertypen start av körning. Stopp: En händelse som mottagits på grund av triggertypen stopp. Föraraktivitet: En händelse som mottagits på grund av en ändring i föraraktivitet. Inloggning: En händelse som mottagits på grund av förarens inloggning. Utloggning: En händelse som mottagits på grund av förarens utloggning. Avstånd: En händelse som mottagits på grund av triggertypen avstånd. Tid, i rörelse: En händelse som mottagits på grund av triggertypen tid i rörelse. Tid: En händelse som mottagits på grund av triggertypen tid. Positionsbegäran: En händelse som mottagits på grund av en positionsbegäran. Order: En händelse som mottagits på grund av en orderuppdatering. Larm: En händelse som mottagits på grund av ett nödstopps- eller motorstoppslarm Föraraktivitetslarm: En händelse som mottagits på grund av ett körtidslarm. Geofence närmar sig: En händelse som mottagits på grund av att fordonet passerar en geofencegränsyta av typen Närmar sig. Lämnar Geofence: En händelse som mottagits på grund av att fordonet passerar en geofencegränsyta av typen Lämnar. Geofence har nåtts: En händelse som mottagits på grund av att fordonet passerar en geofencegränsyta av typen Ankommit. Föraraktivitetsdetaljer: En händelse som mottagits på grund av en ändring i detaljerad föraraktivitet. Ändring i bränslenivå: En händelse som mottagits på grund av en ändring av bränslenivån med mer än 10 procent medan fordonet stod still. Temperaturlarm: En händelse som mottagits på grund av triggertypen temperatur. Lastdörr: En händelse som mottagits på grund av triggertypen lastdörr. Defroster: En händelse som mottagits på grund av triggertypen defroster. AdBlue-nivå låg: En händelse som mottagits på grund av att AdBlue-nivån var låg. Det är samma varning som på instrumenteringen i fordonet. Höga utsläppsnivåer: En händelse som mottagits på grund av att SCR-systemet inte fungerar som det ska eller att fordonet kör utan AdBlue, vilket ger ökade kväveoxidutsläpp. ESP: En händelse som mottagits på grund av en varning från det elektroniska stabilitetsprogrammet, till exempel i samband med manövrar för att undvika hinder, felbedömningar av hastigheten i kurvor

18 o.s.v. Denna händelse är endast tillgänglig på Volvo FH/FM/FMX (ej Classic) som är utrustade med ett ESP-system. Kollisionsvarning: En händelse som mottagits på grund av att fordonet varit nära en frontalkrock. Denna händelse är endast tillgänglig på Volvo FH/FM/FMX (ej Classic) som är utrustade med ett system för kollisionsvarning. Nödbromsning: En händelse som mottagits på grund av att full nödbromsning aktiverats automatiskt, eftersom det funnits en överhängande risk för frontalkrock. Denna händelse är endast tillgänglig på Volvo FH/FM/FMX (ej Classic) som är utrustade med ett system för nödbromsning. DAS-kritiskt: En händelse som mottagits på grund av att uppmärksamhetsassistansen registrerat att föraren varit mycket ouppmärksam. Föraren bör stanna och ta en paus. Denna händelse är endast tillgänglig på Volvo FH/FM/FMX (ej Classic) som är utrustade med ett system för uppmärksamhetsassistans. Adblue är ett registrerat varumärke som tillhör Verband Der Automobilindustrie e.v. (VDA) för AUS32 (Aqueous Urea Solution 32 %). Vätskan benämns även ofta Automotive Urea Solution (urealösning för fordon). Välj intressepunkter Det går att begränsa händelserna till endast händelser som är nära en intressepunkt. Eventuella positioner som ligger mer än 500 meter från intressepunkten tas inte med i rapporten. Det går endast att välja en intressepunkt. Begränsat radantal Spårningsrapporten är begränsad till ett maximalt radantal för att undvika långa svarstider. Om valet genererar en rapport som innehåller fler rader än maxantalet, begränsas rapporten. Ett meddelande visas då i rapportens huvud tillsammans med tidpunkten för den sista händelsen som togs med i rapporten. Om du vill hämta återstående data för det valda sökkriteriet kan du ställa in den tidpunkten som starttid för en ny rapportgenerering. Detaljrapport Detaljrapporten innehåller information om ett visst fordon, som tillverkare, VIN och alias (fordonets displaynamn). Informationen i tabellen anges antingen manuellt eller hämtas från VDA. Hantering av loggdata Om du ställer samman en rapport och upptäcker att det saknas dataintervall kan du ladda ned informationen som fattas med hjälp av loggdatahanteringen. Om det saknas uppgifter har tidigare nerladdning av data misslyckats och det finns ett tomt fält i loggfilen. 1. Om du vill öppna rapportvyn klickar du på Rapporter. 2. Klicka på symbolen för fordonet eller föraren för att välja vilken typ av data du vill komplettera. 3. Välj fordonet eller föraren som du vill granska ur resursvyn till vänster

19 Skapa och visa rapporter I rapportvyn kan du välja mellan olika rapporttyper. Du kanske vill se en förares aktivitet under den senaste dagen eller över en viss tidsperiod. Exemplen nedan gäller förarrapporter. Proceduren är densamma för fordonsrapporter. 1. Om du vill öppna rapportvyn klickar du på fliken Rapporter. 2. Välj vilken rapporttyp du vill se. De rapporter som finns för förare anges under förarikonen. 3. Välj den förare/förargrupp du vill granska genom att välja förare i resursvyn och klicka på pilikonen. Håll ned CTRL-tangenten för att välja flera förare. Du kan också välja förare genom att dra dem. 4. Välj den rapporttyp du vill se om det är en ny typ än den du valde tidigare. 5. Välj den tidsperiod du vill se en rapport för. Du väljer datum genom att klicka på. 6. Välj rapporttyp, om du vill att rapporten ska skapas grafiskt eller i tabellform. 7. Klicka på för att skapa rapporten. Välj kryssrutan för inkludera förar- eller fordonsdetaljer om du vill att fordonsdata ska vara med i rapporten. Fordonsdata inkluderas däremot inte om du vill skapa en grafisk rapport. Samma sak gäller för förare om du vill skapa en grafisk fordonsrapport. Om du inte väljer en eller flera förare får du ett meddelande att det inte går att skapa någon rapport. Nya rapporter i rapportvyn Om du befinner dig i rapportvyn och vill skapa en ny rapport kan du uppdatera informationen och klicka på. Skapa PDF-filer som kan skrivas ut Du kan skapa en PDF-version av rapporten genom att klicka på knappen Generera PDF. PDF-versionen innehåller alla kolumner med data, som är fördelade på de olika rapportfilerna. Obs! Det går inte att sortera informationen i PDF-filen per kolumn. Det innebär att alla data som är sorterade per kolumn i det grafiska användargränssnittet inte visas sorterade i PDF-versionen. Skriva ut rapporter Om du vill skriva ut en rapport klickar du på knappen Skriv ut. Utskriften visar den valda rapportfliken med den aktuella sortering som använts för informationen. Rapportering med vidaresökning Rapportering med vidaresökning innebär att du kan använda länkar i rapporter för att komma åt mer detaljerade uppgifter. De detaljerade rapporterna har samma filter tidsintervall, fordon och/eller förare som ursprungsrapporten

20 I följande tabell kan du se vilka rapporter som det finns vidaresökningslänkar för. Ursprunglig rapport Möjlighet till vidaresökning Detaljerad rapport Översikt Fordons- eller förarnamn Sammanfattad rapport Total tid Tidrapport Total sträcka Körsträckarapport Bränsle totalt Rapport om bränsle och Adblue Genomsnittligt bränsle Rapport om bränsle och Adblue Genomsnittlig AdBlue Rapport om bränsle och Adblue Undantag Fordons- eller förarnamn Översiktsrapport Vägmätare Fordonsnamn Översiktsrapport Du kan alltid gå tillbaka till de ursprungliga eller senast visade rapporterna genom att klicka på knappen. Adblue är ett registrerat varumärke som tillhör Verband Der Automobilindustrie e.v. (VDA) för AUS32 (Aqueous Urea Solution 32 %). Vätskan benämns även ofta Automotive Urea Solution (urealösning för fordon). Favoritrapporter Om du tar fram samma rapporter regelbundet kan du skapa favoritrapporter. Dessa rapporter finns i startvyn under fliken Rapporter. När du har skapat en favoritrapport kan du välja att prenumerera på den. Genom att prenumerera på en rapport kommer du få den automatiskt per e-post utan att logga in på Dynafleet Online. För att du ska kunna se information om rapporten utan att behöva öppna e-posten och läsa meddelandet visas viss information som vagnpark och favoritrapportnamn i ämnesfältet. Följande information visas i e-postmeddelandets brödtext: rapporttyp, skapat-datum, datumintervall och valda fordon/förare/grupper. Favoritrapportnamnet är också namnet på den rapportfil som medföljer e-postmeddelandet. Spara favoritrapporter 1. Om du vill öppna rapportvyn klickar du på fliken Rapporter. 2. Börja genom att skapa den rapport du vill ta fram, välj en rapporttyp och den information du vill ta med i den. 3. Skapa rapporten genom att klicka på. 4. Klicka på för att spara rapporten. 5. Ange ett unikt namn på rapporten. Byta namn på favoritrapporter Om du har stavat fel på en favoritrapport eller om du av någon annan anledning vill byta namn på rapporten så går det bra. 1. Om du vill öppna rapportvyn klickar du på fliken Rapporter. 2. Klicka på för att redigera rapporten. 3. Välj den favoritrapport du vill byta namn på. 4. Klicka på byt namn. 5. Ange ett nytt namn och klicka på spara

DYNAFLEET ONLINE Utgiven i maj 2013

DYNAFLEET ONLINE Utgiven i maj 2013 DYNAFLEET ONLINE Utgiven i maj 2013 Introduktion Introduktion Om Dynafleet Online hjälp Dynafleet Online hjälp kallas också WebHelp och är ett HTML-baserat hjälpsystem som är oberoende av plattform. Hjälpsystemet

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik Tele2 Växel Användarmanual Statistik Innehåll 1. Tele2 Växel Statistik... 3 1.1 Få tillgång till Tele2 Växel Statistik... 4 1.2 Översikt Tele2 Växel Statistik... 5 2. Tele2 Växel Statistik Bas... 7 2.1

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning I denna minikurs går vi igenom praktiskt handhavande i MONITORs listfönster för att kunna jobba effektivare med rapporter. Vi ger även exempel på bra standardrapporter

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1. Ny version 2013-09

F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1. Ny version 2013-09 F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1 Ny version 2013-09 F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 2 Innehåll Ny menystruktur... 3 Fordon... 3

Läs mer

Nyheter i IA-systemet

Nyheter i IA-systemet Nyheter i IA-systemet från 2015-09-27 Sida 2 av 11 INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM VERSIONEN... 3 2. NYTT GRÄNSSNITT... 4 2.1. Logga ut-knappen... 4 2.2. Hjälp och information om systemet... 4 2.3. Vallistor...

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Volvo Construction Equipment CareTrack. teknisk vägledning. en rundtur bland online-funktionerna

Volvo Construction Equipment CareTrack. teknisk vägledning. en rundtur bland online-funktionerna Volvo Construction Equipment CareTrack teknisk vägledning en rundtur bland online-funktionerna CareTrack i arbete CareTrack är ett maskinövervakningssystem som är särskilt utformat för att vara enkelt

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning

Telia Touchpoint mobil växellösning Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med Statistik Bas Få tillgång till Touchpoint Statistik Bas Tillgång till Touchpoint Statistik Bas får du från Adminwebben; samma gränssnitt som du administrerar

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

WEB KLIENT användarmanual

WEB KLIENT användarmanual WEB KLIENT användarmanual sida 1 av 11 Innehåll ANVÄNDARMANUAL... 3 LOGGA IN PÅ BOOMERANG... 4 SKAPA RAPPORTER... 8 HANTERA AVVIKELSER... 9 SUPPORT, FÖRSÄLJNING OCH INSTALLATION ETC.... 11 sida 2 av 11

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Version 2.3 2014-07-02

Version 2.3 2014-07-02 Version 2.3 2014-07-02 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunskapsserie Kom i gång med Mamut Online Survey Kom i gång med Mamut Online Survey Innehåll MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GÅNG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-ANVÄNDARE:

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

SJF LATHUND EPISERVER 7.0

SJF LATHUND EPISERVER 7.0 SJF LATHUND EPISERVER 7.0 LOgGA IN. Logga in URL: http://test.sjf.discoworks.se/epiui/cms SKAPA OCH REDIGERA SIDOR. Skapa sida Öppna trädnavigeringen genom att klicka på den mörkgrå struktursymbolen längst

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20 Doxcentral Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v..9 0-0-0 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och filer.

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3

Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3 Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3 Innehållsförteckning Ändra larmtext... 3 Skapa rapport... 5 Skriva ut rapport... 7 Skapa Epostrapport... 9 Kvittera larm... 12 Lägga till och ta bort värden ifrån

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Beskrivning av DriftDagboken v.1.3

Beskrivning av DriftDagboken v.1.3 Beskrivning av DriftDagboken v.1.3 1 ÖVERSIKT :s produkt Driftdagboken är en dagbok/loggbok för operatörer inom industrin, där händelser i form av information om anläggningen, planlagt underhåll, driftsstörningar,

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003. 2 3 1 Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder? PTS-ER-2004:14, ISSN 1650-9862. www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.pdf

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

DynaMaster 3.3 redaktörsmanual

DynaMaster 3.3 redaktörsmanual DynaMaster 3.3 redaktörsmanual 2005 Infogate AB. All rights reserved. Halmstad 2005-09-07 3 Innehållsförteckning Inledning... 4 Verktygslådan... 5 Lista med poster... 6 Träd med poster... 7 Översikt...

Läs mer

FAST TID LATHUND DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST.

FAST TID LATHUND DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. FAST TID LATHUND DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. FASTTID LATHUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inloggningsuppgifter... 2 Nytt lösenord/återställning av

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Travelreporter manual

Travelreporter manual Travelreporter manual Allmänt! 2 Börja använda Travelreporter! 3 Lägga in en bil! 4 Starta din första tripp! 5 Stoppa trippen! 6 Lägga till ytterligare information på en Tripp! 7 Lägga till en anmärkning/notis

Läs mer

Business Online Generellt

Business Online Generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Menyn Du kan navigera i Business Online på flera olika sätt. Ingången till de olika funktionerna hittar du via toppmenyn. Genom

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. Vad innebär ett POP-konto? POP har länge varit det dominerande sättet

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30)

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30) Netwise Office Web Netwise Office Web... 2 Allmänt... 2 Användargränssnitt... 2 Inloggning... 4 Felmeddelande vid personlig inloggning... 5 Katalogsökning... 6 Användarinformation... 8 Avancerad sökning...

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 3.5 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 4 2.2 APPLIKATIONSÖVERSIKT 5 3. HUVUDMENY 6 3.1 SÖK

Läs mer

Inlämning i Studentportalen

Inlämning i Studentportalen Guide Inlämning i Studentportalen Via en inlämning kan studenter ladda upp filer som lärare kan bedöma. Det kan vara en individuell inlämning eller en gruppinlämning. Här kan även lärare och studenter

Läs mer

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-03-09

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-03-09 SKÖTSELSKOLAN Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 203-03-09 Innehållsförteckning. Aktivera ett användarkonto, jag har en egen e-postadress 3 2. Aktivera ett användarkonto,

Läs mer