DYNAFLEET ONLINE Utgåva februari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DYNAFLEET ONLINE Utgåva februari 2015"

Transkript

1 DYNAFLEET ONLINE Utgåva februari 2015

2 Introduktion Introduktion Om Dynafleet Online hjälp Dynafleet Online hjälp kallas också WebHelp och är ett HTML-baserat hjälpsystem som är oberoende av plattform. Hjälpsystemet har förbättrats med en dynamisk innehållsförteckning och möjligheter till sökning och index ger dig avancerade navigeringsfunktioner. Tillgängliga WebHelp-funktioner beskrivs nedan. Innehållsförteckning Hjälpsystemets innehållsförteckning når du genom att klicka på knappen Innehåll i övre vänstra hörnet. En mapp representerar en kategori eller ett huvudämne. En sida representerar ett enskilt ämne. Alla mapp-ikoner går att expandera; alla ämnen som ingår i ett huvudämne visas. När du klickar på en sid-ikon visas motsvarande sida i höger fönster. Index Index för WebHelp är baserad på Microsofts HTML standardhjälp och du når den genom att klicka på knappen Index i övre vänstra hörnet. Index består av en lista av ämnen och nyckelord som är sorterade alfabetiskt/numeriskt. När du klickar på ett nyckelord visas ämnet i fönstret till höger. Om ett uppslagsord i Index motsvarar flera sidor i hjälpsystemet visas en dialogruta med en lista över funna ämnen. Du väljer helt enkelt det ämne du vill se och klickar på Visa. Du kan skriva en del av ett ord, hela ordet eller en fras i rutan överst på Index-sidan när du söker i Index. Sök Det här är en kraftfull funktion med fulltextsökning som hjälper dig att hitta informationen snabbt och enkelt. Skriv bara in ordet (orden) du söker efter och klicka på SÖK; sedan visas de ämnen som innehåller ordet (orden) i listan nedan. Klicka på ett nyckelord för att visa ämnet i höger fönster. Närstående ämnen Navigeringslänkarna fungerar ungefär som WinHelps se även de ger korsreferenser till andra ämnen som innehåller närstående ämnen

3 Generell information Generell information Användargränssnitt Börja med att logga in i systemet med ditt användarnamn och lösenord. Du kan navigera genom gränssnittet från de olika delarna. 1. Navigeringsflikar börja med att välja ditt arbetsområde. 2. Resursvy välj om du vill arbeta med fordon, förare eller användare. 3. Arbetsvy informationen visas i det här området. 4. Varningsikoner ikonerna markeras när det kommer nya meddelanden eller varningar. Navigation Du navigerar i Dynafleet Online (DFOL) med flikarna i den övre systemraden. När du klickar på en flik får du tillgång till funktionen som tilldelats den fliken. Flikarnas innehåll beskrivs här som vyer. Du får tillgång till olika vyer beroende på vilket typ av användare du har loggat in dig som (till exempel administratör, användare). Till vänster hittar du resursvyn, det vill säga förare, fordon och användare. Om du till exempel vill sända ett meddelande till en användare ska du klicka på kommunicera med. Samma sak gäller för fordon. för att se vilka användare du kan - 3 -

4 Generell information Uppdatera vyer Om du växlar till ett annat område när du arbetar med en vy kommer informationen i denna första vy att vara kvar tills du återgår. Klicka på fliken två gånger för att uppdatera startsidan i en viss vy. Markera och välja Om du vill välja ut fler än ett objekt kan du använda Ctrl eller Skift. Valproceduren är mycket lik den i Windows. Det innebär att du kan markera flera objekt på en gång med Skift eller ett åt gången med Ctrl. Det är också möjligt att använda Ctrl-Skift-urvalet för att behålla ett tidigare urval och samtidigt markera flera objekt på samma gång. Skift-urval är endast möjligt i en grupp eller vagnpark. Det går alltså inte att markera objekt från olika grupper med Skift-urval. Du kan däremot markera flera grupper på samma gång med Skift. Dra och släppa Om du vill markera objekt för att ta med dem i en rapport klickar du på objektens ikoner eller textbeskrivning och drar dem till rapportvyn. Du kan också använda pilen objekt till rapportvyn. för att flytta valda Inga dubbelklick behövs Du behöver inte dubbelklicka när du går från en flik till en annan eller om du väljer ett fordon i stället för en förare, etcetera. Högerklickning När texten säger åt dig att högerklicka handlar det om din högra musknapp. Du kan högerklicka i vissa vyer. Genom att högerklicka får du tillgång till ytterligare funktioner, till exempel att skapa nya foldrar i meddelandefunktionen. Utskrift Om det finns en på sidan kan den visas i en utskriftsversion. När du klickar på ikonen visas ett nytt fönster med sidans utskriftsversion. Grupper Du kan organisera dina fordon och förare genom att skapa grupper. 1. Högerklicka på en huvudgrupp av förare och välj Ny grupp och ange sedan ett namn för den här gruppen. 2. Dra därefter de fordon eller förare som du vill inkludera i gruppen. Du kan radera grupperna genom att högerklicka och välja Ta bort

5 Generell information Flervagnpark Administratör Om du vill se en lista över dina vagnparker klickar du på kund(multifleet)ikonen i resursvyn. Högerklicka på vagnparken som du vill arbeta med, välj Gå till vagnpark. När vagnparken är aktiv kan du gå tillbaka till multifleetvyn genom att välja kund och sedan högerklicka på den. Välj Gå till kund. På kund(multifleet)nivå kan du skapa och ändra multifleetanvändare/administratörer och vagnparker. På vagnparksnivå finns samma funktioner som när man är inloggad som vanlig vagnparksadministratör. Användare När du är inloggad som multifleetanvändare kan du skapa rapporter och hantera serviceplaner. Systemöversikt Dynafleet Online gör det möjligt för åkerier och speditörer att kommunicera med fordonen i vagnparken. För att kommunikationen ska fungera måste fordonen vara utrustade med var sin Dynafleet mobilenhet. Informationsflödet mellan systemet och fordonsdatorn går via mobiltelefonnätverket. Fordonen kan exportera data till systemet på regelbunden basis eller så kan speditören välja att ladda ned data manuellt. Informationen som laddas ned från fordonen lagras i en fjärrdatabas. Systemkrav PC med Windows 2000 eller XP. Internet Explorer 8.0 eller nyare. Skärmupplösning pixlar. Internetuppkoppling Hjälp Ring något av följande telefonnummer om du behöver hjälp eller service: Brasilien Belgien Norge Frankrike Tyskland Österrike Sverige Storbritannien

6 Generell information Finland Luxemburg Danmark Schweiz Nederländerna Italien Övriga länder (ej avgiftsfritt) - 6 -

7 Systemområden Info Info När du har loggat in i systemet kommer du till Informationsvyn. I den här vyn presenteras Dynafleet nyheter och hjälp. Nyheter Nyheterna innehåller information som rör den vagnpark du tillhör. Dynafleet nyheter Dynafleet nyheter innehåller allmän information som rör Dynafleet. Dynafleet Online Du kan läsa handboken online eller ladda ned hjälpen som en pdf-fil. Administration Om du är en administratör kan du lägga till och redigera nyheterna genom att klicka på. Rapporter Rapporter Översiktsrapporter Med en översiktsrapport kan du få en översikt över dina fordon och förare. I rapporten visas tider, mätarställning, bränsleförbrukning för varje fordon och förare under specificerade tider och vissa parametrar som ger information om förarnas körstil. (För ekonomi, tomgång o.s.v.). Rapporten kan också vara bra om du vill få en översikt och jämföra vissa parametrar för olika fordon och förare. Översiktsrapporten ger dig en översikt över dina fordon och förare och visar följande parametrar för den valda tidsperioden: Hur länge motorn varit i gång Mätarställning Förbrukad bränslemängd Genomsnittlig bränsleförbrukning Dessutom visar den de relativa värdena i procent av den tid motorn har varit i gång för olika tillstånd för motorn och fordonet, t.ex. för Ekonomi, Tomgång o.s.v. Beroende på valet av kolumner presenteras parametrarna på följande flikar: Allmänt Driftmässigt - 7 -

8 Körning Fordonsfunktioner I urvalsvyn för översiktsrapporter kan du välja att Inkludera förardata i fordonsrapporterna och att Inkludera fordonsinformation i förarrapporterna. Om flera förare har kört samma fordon kan rapporten visa resultatet för varje fordon per förare och totalt för varje fordon. Om en förare har kört flera fordon kan rapporten visa resultatet för varje förare per fordon och totalt för varje förare. Rapportprofiler Du kan tillämpa en profil eller mall (fjärr-, distributions- eller anläggningstransporter) när du skapar rapporten. När en profil tillämpas i en rapport markeras de tillämpbara rapportuppgifterna med grönt, gult och orange. Grönt indikerar ett resultat som överstiger målresultatet, gult anger ett resultat nära målresultatet och orange betyder ett resultat som underskrider målresultatet. Funktionen är tillgänglig i både förar- och fordonsversionerna av rapporten. Tillämpa rapportprofiler För att skapa en rapport med hjälp av en rapportprofil ska du välja önskad profil från fältet Rapportprofil innan du genererar rapporten. Du kan välja mellan standardprofiler för fjärr-, distributions- och anläggningstransporter. I Hantera rapportprofiler finns information om hur du skapar och redigerar egna rapportprofiler. När rapporten väl har skapats, markeras innehållet i den i enlighet med de gränser som du har angett i den valda profilen. I rapporten visas de gränsvärden som används och text som förklarar huruvida lägre eller högre värden är bäst för vart och ett av de markerade fälten. Obs! Endast de fält som har inkluderats i rapportprofilen är markerade i rapporten. Rapporterna kan visas online och skrivas ut. Om du exporterar rapporter till Excel läggs kolumner markerade med RÖD, GUL eller GRÖN till i kalkylbladet för att illustrera de olika resultatnivåerna. Rapporter med vidaresökning Kanske upptäcker du vid granskningen av en rapport att du skulle vilja ha mer information om ett visst värde. Fältvärden som visas som länkar när man för muspekaren över dem är klickbara. Om du klickar på något av dessa värden kommer du till en mer detaljerad rapportnivå. Se Rapportering med vidaresökning för mer information. Fältbeskrivningar Total tid: Totala antalet timmar inom den valda tidsperioden. Total sträcka: Den totala körsträckan. Totalt bränsle: Den totala bränslevolymen. Genomsnittligt bränsle: Genomsnittlig bränsleförbrukning Genomsnittligt AdBlue: Den genomsnittliga AdBlue-förbrukningen. Genomsnittlig hastighet: Den genomsnittliga hastigheten under körningen. Genomsnittligt antal bromsningar: Det genomsnittliga antalet gånger som fordonets bromsar har använts

9 Genomsnittligt antal hårda bromsningar: Det genomsnittliga antalet gånger som föraren har bromsat hårt. Genomsnittligt antal stopp: Det genomsnittliga antalet gånger som fordonet har stannat. Kraftuttagstid: Tid som kraftuttaget använts (tiden då motorn varit i gång och arbete utförts). Tomgångstid: Tid som använts för tomgångskörning. Tid inom ekonomivarvtal: Tid som använts för ekonomikörning. Tid över ekonomivarvtal: Tid som använts för körning över ekonomigränsen. Utrullningstid: Tid som fordonet rullar utan att gaspedalen används. Tid med farthållare: Tid som farthållaren använts. Överskriden hastighet för fordon (vagnparksbegränsning): Tid som fordonet körts över den hastighetsgräns som angetts i fordonets inställningar. Tid med högsta växeln: Tid som fordonet körts på högsta växeln. Motorbelastningstid: Tid som fordonet körts med en motorbelastning över 90 procent av maximalt vridmoment. Tid med övervarvad motor: Tid som fordonet körts med motorvarvtal inom den röda zonen. I-Shift-läge Fordonsvikt Automattid: Tid som fordonet körts med I-Shift i automatläge. Manuell tid: Tid som fordonet körts med I-Shift i manuellt läge. Power-tid: Tid som fordonet körts med I-Shift i Power-läge. Distans med låg vikt: Distans körd med låg tågvikt. Distans med medelhög vikt: Distans körd med medelhög tågvikt. Distans med maxvikt: Distans körd med full tågvikt. Sortera rapportdata per kolumn Du kan sortera rapportdata i stigande eller fallande ordning per kolumn genom att klicka på kolumnrubriken. Obs! Datasortering är inaktiverat när Inkludera förarinformation har valts. Datasortering stöds inte för Internet Explorer 10 och tidigare versioner. Adblue är ett registrerat varumärke som tillhör Verband Der Automobilindustrie e.v. (VDA) för AUS32 (Aqueous Urea Solution 32 %). Vätskan benämns även ofta Automotive Urea Solution (urealösning för fordon). Sammanfattad rapport En sammanfattad rapport ger dig en detaljerad sammanfattning av fordonens och förarnas resultat för den valda tidsperioden. I rapporten visas genomsnittlig hastighet, tid, mätarställning och bränsleförbrukning för varje fordon och förare. Du får dessutom en detaljerad specifikation av de olika - 9 -

10 parametrarna som gör att du kan analysera förarnas körstil. Siffrorna kan listas som absoluta eller relativa värden. Rapporten kan vara bra om du vill få både en helhetsbild och en detaljerad bild så att du kan jämföra olika fordon och förare. En sammanfattad rapport ger dig en fullständig sammanfattning av den information som finns att tillgå. Följande parametrar visas: Genomsnittlig hastighet Hur länge motorn varit i gång Mätarställning Förbrukad bränslemängd Genomsnittlig bränsleförbrukning Dessutom visar den de absoluta och relativa värdena för de olika tillstånden för motorn och fordonet, t.ex. för Ekonomi eller Tomgång o.s.v. För varje tillstånd visas tid, körsträcka och bränsleförbrukning. Beroende på valet av kolumner presenteras parametrarna på följande flikar: Driftmässigt Körning Rapportprofiler Du kan tillämpa en profil eller mall (fjärr-, distributions- eller anläggningstransporter) när du skapar rapporten. När en profil tillämpas i en rapport markeras de tillämpbara rapportuppgifterna med grönt, gult och orange. Grönt indikerar ett resultat som överstiger målresultatet, gult anger ett resultat nära målresultatet och orange betyder ett resultat som underskrider målresultatet. Funktionen är tillgänglig i både förar- och fordonsversionerna av rapporten. Tillämpa rapportprofiler För att skapa en rapport med hjälp av en rapportprofil ska du välja önskad profil från fältet Rapportprofil innan du genererar rapporten. Du kan välja mellan standardprofiler för fjärr-, distributions- och anläggningstransporter. I Hantera rapportprofiler finns information om hur du skapar och redigerar egna rapportprofiler. När rapporten väl har skapats, markeras innehållet i den i enlighet med de gränser som du har angett i den valda profilen. I rapporten visas de gränsvärden som används och text som förklarar huruvida lägre eller högre värden är bäst för vart och ett av de markerade fälten. Obs! Endast de fält som har inkluderats i rapportprofilen är markerade i rapporten. Rapporterna kan visas online och skrivas ut. Om du exporterar rapporter till Excel läggs kolumner markerade med RÖD, GUL eller GRÖN till i kalkylbladet för att illustrera de olika resultatnivåerna. Rapporter med vidaresökning Kanske upptäcker du vid granskningen av en rapport att du skulle vilja ha mer information om ett visst värde. Fältvärden som visas som länkar när man för muspekaren över dem är klickbara. Om du klickar på något av dessa värden kommer du till en mer detaljerad rapportnivå. Se Rapportering med vidaresökning för mer information. Fältbeskrivningar Totalt: Summan av körning, kraftuttag och tomgång

11 Körning: Körning Kraftuttag: Kraftuttag. Tomgång: Tomgång Inom ekonomivarvtal: Motorn används inom gränserna för ekonomivarvtal. Över ekonomivarvtal: Motorn används över gränserna för ekonomivarvtal. Utrullning: Utrullning Farthållare: Fordonet körs med aktiverad farthållare. Överskriden hastighet: Fordonet körs över den hastighetsgräns som angetts i fordonets inställningar. Högsta växeln: Användningen av högsta växeln. Motorbelastning: Fordonet körs med en motorbelastning över 90 procent av maximalt vridmoment. Övervarvad motor: Fordonet körs med motorvarvtal inom den röda zonen. Undantagsrapport Undantagsrapporten är väldigt användbar när du vill se vissa parametrar (t.ex. genomsnittlig bränsleförbrukning) och jämföra undantagen med målen. I rapporten kan du ange målen för varje parameter (bränsleförbrukning, tomgångskörning, överskriden hastighet o.s.v.) och sammanställa fordon, förare eller grupper i åskådliga diagramrapporter och jämföra dem med varandra och med målen. Målen anges som mätpunkter och med rapporterna kan du jämföra resultat eller kontrollera hur ett resultat ser ut jämfört med målet. Rapporter med vidaresökning Kanske upptäcker du vid granskningen av en rapport att du skulle vilja ha mer information om ett visst värde. Fältvärden som visas som länkar när man för muspekaren över dem är klickbara. Om du klickar på något av dessa värden kommer du till en mer detaljerad rapportnivå. Se Rapportering med vidaresökning för mer information. Sortera rapportdata per kolumn Du kan sortera rapportdata i stigande eller fallande ordning per kolumn genom att klicka på kolumnrubriken. Datasortering stöds inte för Internet Explorer 10 och tidigare versioner. Bränsle- & AdBlue-rapport Du kan ta fram detaljerade rapporter om bränsle- och AdBlue-förbrukningen. Det gör det enklare att beräkna total bränsle- och AdBlue-volym för en specifik fordonsgrupp inom ett definierat tidsintervall. Rapporterna kan användas för statistik eller i presentationer. När du tar fram en diagramrapport får fordon med AdBlue ett extra diagram i rapporten. Adblue är ett registrerat varumärke som tillhör Verband Der Automobilindustrie e.v. (VDA) för AUS32 (Aqueous Urea Solution 32 %). Vätskan benämns även ofta Automotive Urea Solution (urealösning för fordon)

12 Sortera rapportdata per kolumn Du kan sortera rapportdata i stigande eller fallande ordning per kolumn genom att klicka på kolumnrubriken. Obs! Datasortering är inaktiverat när Inkludera förarinformationeller presentationstypen Trend har valts. Datasortering stöds inte för Internet Explorer 10 och tidigare versioner. Körsträckarapport Du kan få detaljerad information om körsträckan för en angivet fordon eller förare. Du kan inkludera förare i den begärda fordonsrapporten för att jämföra olika förare i samma fordon. När du skapar en rapport får du information om totalt antal körda mil, kraftuttag och tomgångskörning. Sortera rapportdata per kolumn Du kan sortera rapportdata i stigande eller fallande ordning per kolumn genom att klicka på kolumnrubriken. Obs! Datasortering är inaktiverat när Inkludera förarinformation eller presentationstypen Trend har valts. Datasortering stöds inte för Internet Explorer 10 och tidigare versioner. Tidrapport När du vill ta fram en tidrapport kan den visa körtid, väntetid med mera för en förare eller ett fordon. Det kan vara användbart för statistik och presentationer. Sortera rapportdata per kolumn Du kan sortera rapportdata i stigande eller fallande ordning per kolumn genom att klicka på kolumnrubriken. Obs! Datasortering är inaktiverat när Inkludera förarinformation eller presentationstypen Trend har valts. Datasortering stöds inte för Internet Explorer 10 och tidigare versioner. Miljörapport Miljörapporten är bra att ha när du ska dokumentera och redogöra för dina fordons utsläpp, till exempel i företagets miljörapporter eller för särskilda transportändamål. I rapporten beräknas olika utsläpp baserat på bränsleförbrukningen och motor- och fordonsspecifikationerna i Volvos fordonsdatabas eller fordonens Euro-klass. Beroende på syftet med en miljörapport kan du välja olika mätenheter: Totalt och Per kilometer/miles. Rapporten ser olika ut beroende på vad du väljer. Sortera rapportdata per kolumn Du kan sortera rapportdata i stigande eller fallande ordning per kolumn genom att klicka på kolumnrubriken

13 Datasortering stöds inte för Internet Explorer 10 och tidigare versioner. Vägmätarrapport Vägmätarrapporten extraherar uppdaterade vägmätaravläsningar från dina fordon. I rapporten visas den vägmätarställning som ligger närmast det angivna datumet. Om du är mer intresserad av att få veta den senaste vägmätarställningen kan du välja Senast kända. Rapporter med vidaresökning Kanske upptäcker du vid granskningen av en rapport att du skulle vilja ha mer information om ett visst värde. Fältvärden som visas som länkar när man för muspekaren över dem är klickbara. Om du klickar på något av dessa värden kommer du till en mer detaljerad rapportnivå. Se Rapportering med vidaresökning för mer information. Fältbeskrivningar Vägmätarställning: Den vägmätarställning som är närmast det valda datumet, eller den senaste vägmätarställningen om alternativet Senast kända har valts. Närmast datum: Datumet för vägmätarställningen. Dagar som saknas: Vägmätarställningsvärdet ackumuleras över tiden. Om det finns luckor i tidsperioden visas antalet dagar som saknas i det här fältet. Sortera rapportdata Du kan sortera rapportdata i stigande eller fallande ordning i kolumnen Vägmätarställning genom att klicka på kolumnrubriken. Datasortering stöds inte för Internet Explorer 10 och tidigare versioner. Säkerhetsrapport Säkerhetsrapporten ger en indikation på en förares körbeteende ur säkerhetssynpunkt. Informationen i rapporten kan användas för att följa upp enskilda förares eller förargruppers prestationer över tid. Informationen kan också användas för att utvärdera hur ett fordon eller en grupp fordon har körts ur säkerhetssynpunkt. Säkerhetsrapporten kan användas för Volvo FH/FM/FMX (ej Classic) som prenumererar på tjänsten Fuel & Environment är utrustade med ett aktivt säkerhetssystem Obs! Fordonen genererar inga data om säkerhetssystemen har stängts av. Fältbeskrivningar Avstånd Totalt: Den totala körsträckan. Säkerhet tillgänglig: Sträcka som körts i fordon som kan ge data till säkerhetsrapporten. Utan säkerhetsbälte Sträcka: Sträcka som körts utan säkerhetsbälte

14 Maxhastighet: Maxhastigheten för körning utan säkerhetsbälte. Överskriden hastighet (fordonsbegränsning) Överskriden hastighet (fordonsbegränsning) får inte förväxlas med parametern Överskriden hastighet för fordon (vagnparksbegränsning) som finns i översiktsrapporten och i den sammanfattande rapporten. Parametern Överskriden hastighet för fordon (vagnparksbegränsning) kan konfigureras i fordonsinställningarna, medan Överskriden hastighet (fordonsbegränsning) är en inställning i fordonet som bara kan ändras på en Volvoverkstad. Sträcka: Sträcka som körts med en hastighet som överstiger gränsen för fordonet. Gränsvärde: Den aktuella inställningen för hastighetsbegränsning i fordonet. Hård bromsning: Antal hårda inbromsningar som föraren gjort. ESP-aktivering: Antal gånger som det elektroniska stabilitetsprogrammet aktiverats på grund av exempelvis manövrar för att undvika hinder, felbedömningar av hastigheten i kurvor o.s.v. Kollisionsvarning: Antal gånger som fordonet varit nära en frontalkrock och föraren har varnats både visuellt och med en ljudsignal i hytten. Nödbromsning: Antal gånger som full nödbromsning har aktiverats automatiskt eftersom det funnits en överhängande risk för frontalkrock. LKS-varning: Antal varningar från körfältsassistansen för att fordonet oavsiktligt har hamnat utanför det avsedda körfältet. DAS-kritiskt: Antalet gånger som uppmärksamhetsassistansen har registrerat att föraren varit mycket ouppmärksam. DAS-varning: Antalet gånger som föraren har fått en varning om försämrad uppmärksamhet. Sortera rapportdata per kolumn Du kan sortera rapportdata i stigande eller fallande ordning per kolumn genom att klicka på kolumnrubriken. Datasortering stöds inte för Internet Explorer 10 och tidigare versioner. Aktivitetsrapport Aktivitetsrapporten visar föraraktiviteten baserad på de parametrar som är valda för färdskrivaren. Rapporten är användbar när du vill presentera uppgifter om körning, arbete, väntetid respektive vila. När den valda detaljnivån för aktivitet är Aktivitet kan du också inkludera information om historiska överträdelser för föraren. Fältbeskrivningar Körning: Använd tid för körning. Arbetar: Använd tid för arbete (och inte körning). Väntar: Använd väntetid. Vilar: Använd vilotid. Inloggad tid: Total tidslängd

15 Detaljnivå för aktivitet Rapporten över föraraktivitet kan visas i tre varianter eller detaljnivåer Dag: Föraraktiviteter per dygn (24 tim). Flera förare kan väljas och resultatet kan även visas i ett diagram. I diagramvyn visas ett sammanfattande cirkeldiagram för var och en av de valda förarna. Aktivitet: En aktivitet per rad. Inloggning/utloggning: En inloggningssession per rad. De två sista detaljnivåerna kan endast visas för en förare åt gången och är inte tillgängliga i diagramform. Aktivitetsval Aktivitetsval används för att välja om rapporten ska visa detaljerade aktiviteter eller inte. Observera att endast fordon med servicepaketet Driver Times stöder detaljerade aktiviteter. Endast aktiviteter: Den enkla aktivitetsrapporten. Aktiviteter med detaljerad information: En aktivitetsrapport som visar detaljerad information om varje aktivitet där så är möjligt. Endast detaljerad information: En rapport som endast visar detaljerad information och inte huvudaktiviteterna. Rapportalternativ När den valda detaljnivån för aktivitet är Aktivitetkan du också inkludera information om historiska överträdelser. Överträdelsehistorik: Visar en tabell med överträdelsehistoriken. Arbetstidsdirektiv - rapport I arbetstidsdirektivrapporten visas föraraktiviteter baserat på föraraktiviteter som hämtats från fordonet och förarkortet med manuellt ändrade aktiviteter. I rapporten visas Arbetar, Tillgänglighet och Vilotid om förarna. Den visar också hur många överträdelser som gjorts av reglerna om arbetstidsdirektivet. I slutet av rapporten finns en totalsumma för alla de olika aktiviteterna. Arbetstid är summan av körning, arbete och tillgänglighet Fältbeskrivning Rapporten innehåller följande fält. Regelfälten visas endast när detaljnivån är vecka. Arbetstid: Tid som använts för arbets- och körningsaktiviteter. Tillgänglighet: Tid som använts för tillgänglig aktivitet, t.ex. väntetid. Vila: Tid som använts för vila. Nattregel: Antal gånger som nattregeln har överträtts. Detta fält visas endast på veckodetaljnivå. Veckoregel: Antal gånger som veckoregeln har överträtts. Detta fält visas endast på veckodetaljnivå

16 Rastregel: Antal gånger som vilo- och rastregeln har överträtts. Detta fält visas endast på veckodetaljnivå. Detaljnivå Arbetstidsdirektivrapporten kan visas i två varianter eller Detaljnivåer. Vecka: Föraraktiviteter sammanfattade veckovis. Flera förare kan väljas. Aktivitet: Alla aktiviteter för föraren visas. Rapporten kan endast genereras för en förare i taget. Spårningsrapport I spårningsrapporten visas positions- och händelserelaterade data för ett fordon eller en grupp fordon för en vald tidsperiod. Parametrarna för fordonsspårning visas på följande flikar: Allmänt Tur Vikter (visas endast om det är valt) Temperaturer (visas endast om det är valt) Fältbeskrivning Rapporten innehåller följande fält. Fordon: Fordonets namn. Tid för händelse: Tidpunkten för händelsen. Händelsetrigger: Händelsens trigger. Förarnamn: Namnet på föraren som använde fordonet vid tidpunkten för händelsen, om bekant. Föraraktivitet: Föraraktivitet vid tidpunkten för händelsen. Aktivitetsdetaljer: Detaljerad aktivitet vid tidpunkten för händelsen. Observera att endast fordon med servicepaketet Driver Times stöder detaljerade aktiviteter. Vägmätare: Fordonets vägmätarställning vid tidpunkten för händelsen. Bränsle: Totalt bränslevärde vid tidpunkten för händelsen. Bränslenivå (%): Aktuell bränslenivå i bränsletanken i procent av maxvärdet. Ackumulerad varaktighet: Ackumulerad varaktighet, dvs. tidpunkten för händelsen i förhållande till den första händelsen i rapporten. Ackumulerat avstånd: Ackumulerat avstånd sedan den första händelsen i rapporten. Ackumulerat bränsle: Ackumulerat bränslevärde sedan den första händelsen i rapporten. Plats: Fordonets plats vid tidpunkten för händelsen. Fältet visas endast om Plats har tagits med i rapportparametrarna. I fältet visas land, ort, län och gatuadress. Observera att det kan ta längre tid att skapa en rapport om du tar med det här fältet, eftersom adressökningen kan ta lite tid. Latitud/longitud: Latitud och longitud vid tidpunkten för händelse. Fältet visas endast om Latitud/longitud har tagits med i rapportparametrarna. Temperaturer: Temperaturvärden vid tidpunkten för händelsen. Temperaturfliken visas bara om Temperaturer har inkluderats i rapportparametrarna

17 Vikter: Viktvärden vid tidpunkten för händelsen. Viktfliken visas bara om Vikter har inkluderats i rapportparametrarna. Filtrera Triggers Användaren kan välja att begränsa rapporten så att endast händelser som genererats av valda Triggers visas. Minst en Trigger måste väljas. Om du vill välja fler Triggers håller du ned Skift eller Control när du väljer Trigger. Tillgängliga Triggers är följande: Körning: En händelse som mottagits på grund av triggertypen start av körning. Stopp: En händelse som mottagits på grund av triggertypen stopp. Föraraktivitet: En händelse som mottagits på grund av en ändring i föraraktivitet. Inloggning: En händelse som mottagits på grund av förarens inloggning. Utloggning: En händelse som mottagits på grund av förarens utloggning. Avstånd: En händelse som mottagits på grund av triggertypen avstånd. Tid, i rörelse: En händelse som mottagits på grund av triggertypen tid i rörelse. Tid: En händelse som mottagits på grund av triggertypen tid. Positionsbegäran: En händelse som mottagits på grund av en positionsbegäran. Order: En händelse som mottagits på grund av en orderuppdatering. Larm: En händelse som mottagits på grund av ett nödstopps- eller motorstoppslarm Föraraktivitetslarm: En händelse som mottagits på grund av ett körtidslarm. Geofence närmar sig: En händelse som mottagits på grund av att fordonet passerar en geofencegränsyta av typen Närmar sig. Lämnar Geofence: En händelse som mottagits på grund av att fordonet passerar en geofencegränsyta av typen Lämnar. Geofence har nåtts: En händelse som mottagits på grund av att fordonet passerar en geofencegränsyta av typen Ankommit. Föraraktivitetsdetaljer: En händelse som mottagits på grund av en ändring i detaljerad föraraktivitet. Ändring i bränslenivå: En händelse som mottagits på grund av en ändring av bränslenivån med mer än 10 procent medan fordonet stod still. Temperaturlarm: En händelse som mottagits på grund av triggertypen temperatur. Lastdörr: En händelse som mottagits på grund av triggertypen lastdörr. Defroster: En händelse som mottagits på grund av triggertypen defroster. AdBlue-nivå låg: En händelse som mottagits på grund av att AdBlue-nivån var låg. Det är samma varning som på instrumenteringen i fordonet. Höga utsläppsnivåer: En händelse som mottagits på grund av att SCR-systemet inte fungerar som det ska eller att fordonet kör utan AdBlue, vilket ger ökade kväveoxidutsläpp. ESP: En händelse som mottagits på grund av en varning från det elektroniska stabilitetsprogrammet, till exempel i samband med manövrar för att undvika hinder, felbedömningar av hastigheten i kurvor

18 o.s.v. Denna händelse är endast tillgänglig på Volvo FH/FM/FMX (ej Classic) som är utrustade med ett ESP-system. Kollisionsvarning: En händelse som mottagits på grund av att fordonet varit nära en frontalkrock. Denna händelse är endast tillgänglig på Volvo FH/FM/FMX (ej Classic) som är utrustade med ett system för kollisionsvarning. Nödbromsning: En händelse som mottagits på grund av att full nödbromsning aktiverats automatiskt, eftersom det funnits en överhängande risk för frontalkrock. Denna händelse är endast tillgänglig på Volvo FH/FM/FMX (ej Classic) som är utrustade med ett system för nödbromsning. DAS-kritiskt: En händelse som mottagits på grund av att uppmärksamhetsassistansen registrerat att föraren varit mycket ouppmärksam. Föraren bör stanna och ta en paus. Denna händelse är endast tillgänglig på Volvo FH/FM/FMX (ej Classic) som är utrustade med ett system för uppmärksamhetsassistans. Adblue är ett registrerat varumärke som tillhör Verband Der Automobilindustrie e.v. (VDA) för AUS32 (Aqueous Urea Solution 32 %). Vätskan benämns även ofta Automotive Urea Solution (urealösning för fordon). Välj intressepunkter Det går att begränsa händelserna till endast händelser som är nära en intressepunkt. Eventuella positioner som ligger mer än 500 meter från intressepunkten tas inte med i rapporten. Det går endast att välja en intressepunkt. Begränsat radantal Spårningsrapporten är begränsad till ett maximalt radantal för att undvika långa svarstider. Om valet genererar en rapport som innehåller fler rader än maxantalet, begränsas rapporten. Ett meddelande visas då i rapportens huvud tillsammans med tidpunkten för den sista händelsen som togs med i rapporten. Om du vill hämta återstående data för det valda sökkriteriet kan du ställa in den tidpunkten som starttid för en ny rapportgenerering. Detaljrapport Detaljrapporten innehåller information om ett visst fordon, som tillverkare, VIN och alias (fordonets displaynamn). Informationen i tabellen anges antingen manuellt eller hämtas från VDA. Hantering av loggdata Om du ställer samman en rapport och upptäcker att det saknas dataintervall kan du ladda ned informationen som fattas med hjälp av loggdatahanteringen. Om det saknas uppgifter har tidigare nerladdning av data misslyckats och det finns ett tomt fält i loggfilen. 1. Om du vill öppna rapportvyn klickar du på Rapporter. 2. Klicka på symbolen för fordonet eller föraren för att välja vilken typ av data du vill komplettera. 3. Välj fordonet eller föraren som du vill granska ur resursvyn till vänster

19 Skapa och visa rapporter I rapportvyn kan du välja mellan olika rapporttyper. Du kanske vill se en förares aktivitet under den senaste dagen eller över en viss tidsperiod. Exemplen nedan gäller förarrapporter. Proceduren är densamma för fordonsrapporter. 1. Om du vill öppna rapportvyn klickar du på fliken Rapporter. 2. Välj vilken rapporttyp du vill se. De rapporter som finns för förare anges under förarikonen. 3. Välj den förare/förargrupp du vill granska genom att välja förare i resursvyn och klicka på pilikonen. Håll ned CTRL-tangenten för att välja flera förare. Du kan också välja förare genom att dra dem. 4. Välj den rapporttyp du vill se om det är en ny typ än den du valde tidigare. 5. Välj den tidsperiod du vill se en rapport för. Du väljer datum genom att klicka på. 6. Välj rapporttyp, om du vill att rapporten ska skapas grafiskt eller i tabellform. 7. Klicka på för att skapa rapporten. Välj kryssrutan för inkludera förar- eller fordonsdetaljer om du vill att fordonsdata ska vara med i rapporten. Fordonsdata inkluderas däremot inte om du vill skapa en grafisk rapport. Samma sak gäller för förare om du vill skapa en grafisk fordonsrapport. Om du inte väljer en eller flera förare får du ett meddelande att det inte går att skapa någon rapport. Nya rapporter i rapportvyn Om du befinner dig i rapportvyn och vill skapa en ny rapport kan du uppdatera informationen och klicka på. Skapa PDF-filer som kan skrivas ut Du kan skapa en PDF-version av rapporten genom att klicka på knappen Generera PDF. PDF-versionen innehåller alla kolumner med data, som är fördelade på de olika rapportfilerna. Obs! Det går inte att sortera informationen i PDF-filen per kolumn. Det innebär att alla data som är sorterade per kolumn i det grafiska användargränssnittet inte visas sorterade i PDF-versionen. Skriva ut rapporter Om du vill skriva ut en rapport klickar du på knappen Skriv ut. Utskriften visar den valda rapportfliken med den aktuella sortering som använts för informationen. Rapportering med vidaresökning Rapportering med vidaresökning innebär att du kan använda länkar i rapporter för att komma åt mer detaljerade uppgifter. De detaljerade rapporterna har samma filter tidsintervall, fordon och/eller förare som ursprungsrapporten

20 I följande tabell kan du se vilka rapporter som det finns vidaresökningslänkar för. Ursprunglig rapport Möjlighet till vidaresökning Detaljerad rapport Översikt Fordons- eller förarnamn Sammanfattad rapport Total tid Tidrapport Total sträcka Körsträckarapport Bränsle totalt Rapport om bränsle och Adblue Genomsnittligt bränsle Rapport om bränsle och Adblue Genomsnittlig AdBlue Rapport om bränsle och Adblue Undantag Fordons- eller förarnamn Översiktsrapport Vägmätare Fordonsnamn Översiktsrapport Du kan alltid gå tillbaka till de ursprungliga eller senast visade rapporterna genom att klicka på knappen. Adblue är ett registrerat varumärke som tillhör Verband Der Automobilindustrie e.v. (VDA) för AUS32 (Aqueous Urea Solution 32 %). Vätskan benämns även ofta Automotive Urea Solution (urealösning för fordon). Favoritrapporter Om du tar fram samma rapporter regelbundet kan du skapa favoritrapporter. Dessa rapporter finns i startvyn under fliken Rapporter. När du har skapat en favoritrapport kan du välja att prenumerera på den. Genom att prenumerera på en rapport kommer du få den automatiskt per e-post utan att logga in på Dynafleet Online. För att du ska kunna se information om rapporten utan att behöva öppna e-posten och läsa meddelandet visas viss information som vagnpark och favoritrapportnamn i ämnesfältet. Följande information visas i e-postmeddelandets brödtext: rapporttyp, skapat-datum, datumintervall och valda fordon/förare/grupper. Favoritrapportnamnet är också namnet på den rapportfil som medföljer e-postmeddelandet. Spara favoritrapporter 1. Om du vill öppna rapportvyn klickar du på fliken Rapporter. 2. Börja genom att skapa den rapport du vill ta fram, välj en rapporttyp och den information du vill ta med i den. 3. Skapa rapporten genom att klicka på. 4. Klicka på för att spara rapporten. 5. Ange ett unikt namn på rapporten. Byta namn på favoritrapporter Om du har stavat fel på en favoritrapport eller om du av någon annan anledning vill byta namn på rapporten så går det bra. 1. Om du vill öppna rapportvyn klickar du på fliken Rapporter. 2. Klicka på för att redigera rapporten. 3. Välj den favoritrapport du vill byta namn på. 4. Klicka på byt namn. 5. Ange ett nytt namn och klicka på spara

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624)

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624) Pyramids Infostudior Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7 Version 1.6 - (100624) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Handbok för administratörer. SITHS Admin

Handbok för administratörer. SITHS Admin Handbok för administratörer SITHS Admin SITHS Admin Handbok 2 Handbok för administratörer. SITHS Admin (2010-03-19, Release v2.8) 2010 TeliaSonera Sverige AB SITHS Admin Handbok 3 Index administrera funktion,

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

myweblog Användarhandbok

myweblog Användarhandbok myweblog Användarhandbok Version 2.1SE Utgiven 2010-06-30 Copyright Magnus Winsth 2006-2010 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Innehållsförteckning... 3 2 Förord... 5 3 Systemkrav, säkerhet och backup... 6 3.1

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Bruksanvisning för PolyScope

Bruksanvisning för PolyScope Bruksanvisning för PolyScope Version 1.8 1 augusti 2013 Den information som ingår häri tillhör Universal Robots A/S och får inte återges, i sin helhet eller delvis, utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd

Läs mer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System November 2014 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 4 Starta QlikView... 4 Inloggning... 4 Utloggning... 5 Startsidan

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

Better Lender interaktiv demo

Better Lender interaktiv demo Better Lender interaktiv demo ii Better Lender interaktiv demo Innehåll Kapitel 1. Introduktion......... 1 Välkommen till Better Lender......... 1 Verksamheten i översikt.......... 2 Kapitel 2. Verksamhetsvarningar....

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

1. ANVÄNDARGRÄNSSNITT...1

1. ANVÄNDARGRÄNSSNITT...1 1. ANVÄNDARGRÄNSSNITT...1 1.1 EXEMPELFÖRETAG...1 1.2 STARTSIDA/HEM...1 1.3 OM FÖRETAGET...2 1.4 KONTAKTA OSS...2 1.5 KÖPVILLKOR...3 1.6 VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR...4 1.7 LOGGA IN...4 1.8 SKAPA KONTO...5

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer