0,7W AM/FM Sändare Mono

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "0,7W AM/FM Sändare Mono"

Transkript

1 FMS7 0,7W AM/FM Sändare Mono FM-sändaren har tre ingångar och två trimpunkter. Den färdigbyggda FMS8, är vid leverans intrimmad för att arbeta på en frekvens precis ovanför 104MHz och en matningsspänning på 12VDC. Som signalkälla användes vid intrimningen ljudutgången, för hörlur, på en MP-3 spelare av fabrikat Sony. Observera att sedan dessa bilder togs har kontakterna flyttats. Boxad HF 65 Anslutningskontakterna synes, hålet i locket är frekvensjustering. Kontakt till vänster är Antennutgången Kontakten till höger är matningsspänningen Kontakten till vänster är ljudingången Hålet till höger trimning av modulation 1

2 Som byggsats finns FMS7 i tre varianter: 1. Komponenter och kretskort 2. Inbyggnadslåda med kontakter 3. Färdigbyggd Matningsspänningen skall vara mellan 4,5 V till 40 V max. Strömförbrukningen varierar mellan 4mA till 1250mA. Som strömkälla rekommenderas ett motorcykelbatteri eller bilbatteri, 9V batteri kan duga i nödfall. Ju högre matningspänning, desto längre räckvidd. Antennen kan vara en enkel ledare på dryga metern (1/2 vågs antenn), men den optimala antennen är 2,16 meter (helvågsantenn), då erhålls god räckvidd. Den medföljande är en enkel kabelstump. En riktig dipolantenn ger förstås bästa räckvidd. Audioingången kan trimmas in för olika ljudkällor, mikrofon eller cd/mp3 spelare. Detta görs genom att justera modulationen med en ISOLERAD trimmejsel i hålet på lådans baksida. En oisolerad mejsel kan bränna sönder säkringar och komponenter, höljet är jordat och den interna justeringspunkten är inte det på grund av tekniska skäl. Koppla bort batteriet när du justerar litet åt gången är tipset. Justera för bästa ljud. Det är dock mycket enklare att justera ljudet på cd/mp3 spelaren. Det frekvensområde sändaren jobbar med är MHz direkt, men den kan fås att arbeta på frekvenser mellan 50 till 240 MHz genom justeringar av den på kretskortet etsade spolen. Frekvensjustering sker med en trimkondensator inom det band som man justerat spolen. Löder du över ett spolvarv till kommer sändaren att jobba på MHz. Frekvensen kan justeras via trimpunkten i locket, detta måste ske med den medföljande ISOLERADE trim mejseln. Det blir kortslutning mellan plus och minus om kanten vidrör en icke isolerad trimmejsel!!! Gummimuffen skall visserligen hindra detta, men ändå är en plastmejsel det man skall trimma in sändaren med. Denna sändare är den som vi rekommenderar att bygga om du inte tidigare byggt sändare, då den är mycket lättbyggd då inga spolar eller kritiska komponenter finns. Sändaren har en måttlig räckvidd, några hundra meter upp till några kilometer, med hög matningsspänning upp till 10 Kilometer. Ljudkvaliteten är av mycket god MONO kvalitet, sändaren klarar lätt en frekvensgång från Hz. Det går att ansluta en dynamisk mikrofon eller en datormikrofon(elektret) direkt till konstruktionen, se bilder nedan.men vilken annan ljudkälla som helst går att ansluta, man kan justera ingångsnivån om det är nödvändigt. Apparaten matas med spänningar från 3V upp till 25V, nominellt rekommenderas 9V eller 12V batteri, gärna laddningsbart. Strömförbrukningen ökar med matningsspänningen, runt 3 ma vid 3V och upp till runt 300 ma eller mer vid spänningar över 25V. Transistorer och kondensatorer är typade med max 40V. Som antenn kan man använda en 2,16 meter lång kabelstump eller en teleskopantenn, det bästa är dock en vanlig rundradioantenn av den typ som man brukar installera på villor. Antennutgången är anpassad till 75 Ohm. 2

3 Sändaren både AM och FM moduleras, detta beroende på konstruktionen, inre arbetspunkter förskjuts i transistorn. En av nackdelarna med denna sändare är att den driver i frekvens med matningsspänningen och omgivningstemperaturen, den har ingen kristall och arbetspunkterna förskjuts vid olika matningsspänningar. Men det är som alltid, enkelheten borgar för vissa nackdelar. Denna sändare är inte tillåten att använda i alla länder och kan kräva certifikat och radiolicens med mera. Kom också ihåg att man kanske måste kontakta STIM i de fallen man har lyssnare. Sändaren är alltså god som trådlös mikrofon, MC interkom, MP3 sändare, din egen radiokanal med mera. Komponentlistan som medföljer är rekommendation enbart, en ytmonterad mycket mindre variant finns också, den heter FMS7Y. De medföljande komponenterna är de som vi anser konstruktionen fungera bäst med under nuvarande utvecklingsgrad. Kablar och kontakter kan variera inom vissa gränser, kablarnas färger garanteras inte. Det som är markerat med kursiv text tillhör det som kan variera vid leveransen. Observera att mikrofon inte medföljer byggsatsen, som mikrofon duger en örfon (Elfa: ) eller örfon (Elfa: ). PC mikrofon CMP202 (Elfa: ) är den vi rekommenderar, den är känslig samtidigt som den är hyfsat billig. Överstyrning och förvrängning av ljudet är alltid ett problem med mikrofoner. Justera R 6 för bästa ljud samt avståndet till mikrofonen. Mikrofonförstärkaren som sitter i sändaren är av enklaste modell och kan ge problem med vissa signalnivåer och återkoppling vid svaga batterier. Redan utan antenn räcker sändaren en avsevärd sträcka, runt 30 meter genom väggar golv och tak, tänk på det om du bor i hyreshus, inte alla vill höra dina sändningar. Med en enkel antenn bestående av en trådstump når du flera hundra meter, med en rundstrålande antenn som på bilden nedan når du flera kilometer, riktantennen riktar du sändningar med och kan nå betydligt längre. Standard rundstrålande andtenn för rundradio, typ 350SKr Standard rundradio Riktantenn, typ 650SKr Vill du satsa högre kan du skaffa en riktig sändarantenn, sådana som lokalradiostationer brukar använda. Men de kostar förstås en del mera så kanske det är dags att fundera på en kraftfullare sändare. Sådana antenner brukar bestå av ett gäng dipoler kopplade så att de sänder ut mot var sin sektor, kronantenner kallas de. 3

4 Sändaren funktionsbeskrivning Ritningen nedan visar hur sändaren är konstruerad. Den utgörs av en oscillator som är beräknad att fungera över 50MHz. Transistorn T1 har vid frekvenser över 50MHz så pass stor fasvridning från kollektor till emitter, att konstruktionen kan självsvänga. L och C6 utgör resonansfrekvensen. Spolen L är etsad på kretskortet för enkelheten skull. Transistorn är inte HF mässigt aktivt då C2 och C3 avkopplar all högfrekvens till plus och jord. Däremot kan låga frekvenser (talområdet och litet till) nå transistorn T1:s bas. Transistorns T1 kommer att AM moduleras av de låga frekvenser som når basen, från ljudkällan via T2. Dessutom kommer inre arbetspunkter och kapacitanser att förskjutas när denna AM moduleras, på ett sådant vis att även FM modulation erhålles. Konstruktionen kan ändras till ren FM modulation om så önskas om en kapacitansdiod kopplas in i kretsen L och C6, samt att T1:s C4 kopplas ur. Detta kommer med i nästa revision av sändaren. Sändaren är försedd med en ingångsförstärkare, kraftfull nog att förstärka en signal från mikrofon av dynamisk eller elektrettyp. Förstärkaren är av enklaste typ och utgöres av T2, R5 och R4. C4 och C5 utgör avkopplingskondensatorer. R6 är till för att reglera AM/FM modulationen så att inte överstyrning sker. Dr1 och C8 fungerar som ett filter för höga frekvenser som kan läcka ut från oscillatorn in i ljudkällan och tvärt om. C9 är avkopplingskondensator till skydd för elektretmikrofoner och andra ljudkällor. Motståndet R9 är till för elektretmikrofoner, som kräver viss matningsspänning. En vanlig PC mikrofon kan anslutas direkt. D1 skyddar sändaren mot felpolarisation och kondensatorn C11 filtrerar bort högfrekvenskomponenter. 4

5 Kopplingar inne i sändarlådan Antennnutgången måste impedansanpassas till 75 Ohms utgångsimpedans, detta görs med R7 och R8, visserligen tappar man en del i signal, ogillas detta kan man ordna med en liten transformator i stället. Dessa motstånd kopplas in direkt vid chassikontakten. Antenn chassiekontakten Antenn proppen Antennkontakten på sändaren kopplas till motståndet till vänster (R8)som är på 680 Ohm. Motståndet till höger (R7) är på 68 Ohm och borgar för korrekt antennimpedans. En koaxialkabel (75 Ohm) skall användas som ledare till antennen och lödes då fast i antennproppen K2. Vill man kan man löda in ett spröt eller en kabelstump (till K2(2)) i den medföljande gula hankontakten, längden skall då vara cirka 2,16 meter, frekvensberoende. Vi rekommenderar också att använda riktiga antenner om det är möjligt av utrymmesskäl. En vanlig rundradioantenn för husmontage av typen dipol duger gott, riktverkan är också att rekomendera. 5

6 Mikrofoner och ljudkällor kopplas in enligt ritningarna ovan, observera att konstruktionen är förberedd för olika ljudkällor, det enda du behöver göra är att löda på trådar till din 3,5 mm telepropp enligt ritningen ovan och bilderna nedan. Kontakten K4 är 3,5 mm teleproppen. Beroende på hur man tänkt sig använda sändaren kan den arbeta i två lägen, med PCmikrofon sk. Elektret som behöver matningsspänning, eller med dynamiska mikrofoner eller med en godtycklig ljudkälla såsom en MP3:spelare eller bandspelare. Stift två är matningsspänningen till elektretmikrofonen. En standard PC-mic skall passa direkt med 3,5 mm proppen. Matningsspänningen till sändaren kan vara ett 9V batteri inne i lådan eller en extern källa. Strömomkopplaren SW1 är till för byte mellan batteri och extern matning, i läget extern matning är batteriet bortkopplat. Denna ledningsdragning måste göras mellan batterikontakten K7 och strömbrytaren SW1 samt DC kontakten K6 med lösa ledningar inne i lådan. Kontakten K5 är anslutningen på kretskortet. K5(2) är jord och K5(1) är plus. Alla kontakterna i chassiet 9V batterikontakt K6(1)=PLUS K6(2)=MINUS/JORD K1(1)=Jord K1(2)=Antenn K3(1)=AUDIO K3(2)=MIC-POWER K3(3)=JORD SW1(1)=K6(1) SW1(2)=K5(1) SW1(3)=K7(röd) SW1(1)=Till SW1(2)=Pol1 SW1(3)=Till 6

7 Montering i lådan Sändaren skall monteras in en skärmad aluminiumlåda. Den måste borras för kontakter och kretskortsmontage. Figurerna nedan visar hur kontakterna sitter och även justeringshålet för sändarfrekvens. Frontpanel och lock Frontpanel med alla kontakter Det lättaste är att först löda fast alla trådar på kretskortet som skall anslutas till kontakterna. Tvinna trådarna till ljudkontakten och tvinna även trådarna till matningsspänningen så gott det går. Löd på audiotrådarna från kretskortet till K3. Löd fast plusledningen från kretskortet till SW1(2). Löd fast den röda plusledningen från K7 till SW1(3). Löd fast en tråd till SW1(1). Trä muttern till K6 över minustråden från kretskortet(k6(2)) och plustråden från SW1(1) samt minustråden från K7, trä sedan alla dessa ledningar genom montagehålet för K6 och löd fast dessa till K6 enligt följande tidigare visad ritning. Skruva sedan fast K6 och SW1 samt K3. Skruva fast kretskortet med de medföljande distanserna och löd sist fast trådarna som skall kopplas till antennkontakten K1. Det kan vara litet knepigt att skruva fast kretskortet, det är trångt men går, det är nämligen tänkt att man skall kunna montera in även en mottagare i lådan senare. 7

8 Borrhål i lådan Försänkta skruvhål för kretskortsmontage Distanshylsorna och de tre montagehålen Kretskortet monterat med distanshylsorna. Till höger, kretskortens skruvhål i botten på lådan. I lådans lock(to) måste ett hål borras för trimkondensatorn. I lådans Front och Backside måste också hål borras för kontakter och trimpotentiometer. 8

9 Montage av komponenter på kretskort Börja med att montera de två byglarna, sedda som streck till höger om T1 i bilden nedan. Kretskortet sett uppifrån med komponentplaceringar Montera sedan motstånd, drossel, diod 1N4002, kondensatorer, trimkondensator, trimmotstånd och avsluta med att montera transistorerna. Sist löder du fast anslutningsledningarna till chassikontakterna. Observera att D1 skall monteras med ringen mot C6/R6 annars blir den förspänd i backriktningen. En del av komponenterna kan vara litet tjuriga beroende på att hålen är avpassade exakt för komponenternas bendiamterar, lödningar blir betydligt bättre om hålen är precis lika stora som benen, var försiktig. Du kan eventuellt vidga hålen litet med ett avklippt komponentben eller en nål, men helst med ett borr. 9

10 Komponenter med ledningsbanor utritade. Sändaren fungerar med 9V batteri eller extern matning, kondensatorerna och transistorerna kan tåla 40V. Använd kylfläns på T1 vid 24V matningsspänning eller högre. Den lilla strömbrytaren växlar mellan intern matning(9v batteri) eller extern matning, plus är på mittstiftet. Sändaren är polarisationsskyddad via D1, men inte skyddad mon överspänning eller överström. Löd på trådarna på kontakterna och strömbrytare innan du monterar dem i boxen, trä på muttern direkt efter det att du monterat kontakterna/strömbrytaren i lådan. 10

11 Kretskortslayout, 32 * 38 mm. DC chassikontakt Sist skall du löda på trådarna från kontakterna till kretskortet. Använd så korta ledningar som möjligt. Tvinna strömförsörjningsledningarna och ljudledningarna. Tvinna inte antennledningarna. Kretskortet sett uppifrån med alla komponenterna monterade. Trimkondensatorn i mitten och byglarnas placering framträder tydligt liksom D1:s ring. Trimmotståndet syns längst ner i bilden som en svart komponent. Etsade spolar är en god ide då precisionen är hög liksom den mekaniska hållfastigheten. Att etsa kretskort Helt klart det svåraste momentet, möjligheterna till misslyckanden är stora. Först måste vi rita kretskortet och därifrån få ut en sk. Layout. Denna layout kan man skriva ut på vinylpapper eller Pelikan Laser-Film CGF-640 med laserskrivare. Gott resultat kan även ske med bläckstråleskrivare. Har man tillgång till en plotter kan man använda overhead film. Kretskortet måste sedan inköpas, färdigbelagt med positiv film, eller så måste vi själva spraya på positivt lack (P-20) och låta detta torka i ugn +75C under minuter. Överföringen av mönstret på layouten till kretskortet sker genom UV belysning under 3,5 till 4 minuter med UV-Lysrör eller Elfa UV lampa från 35 cm höjd. Lägg layouten med trycket nedåt mot kretskortsytan. Framkallningen sker med positiv framkallare, kaustiksoda, 1 påse till en liter värmd till +50C. Det belysta kretskortet sänkes ned i sodalösningen som skall vara i cirkulation med luftbubblor. Kretskortsmönstret skall framträda helt tydligt. Skölj av i vatten. Framkallningen tar någon minut eller tre. Man kan försiktigt gnugga kretskortsytan med fingrarna för att få bort lackrester. Ibland behöver man växla mellan soda, vatten och gnugga. Själva etsningen sker i vit etspulverlösning eller brun järnklorid eller en blandning av 50% salpetersyra och 50% väteperoxid. Etspulver och järnklorid måste värmas till +50C. Hela etsförloppet skall ske under kraftig vätskecirkulation med luftbubblor. Det hela tar mellan 30 sekunder till 5 minuter. 11

12 Inne i lådan är det viktigt att man är noggrann med ledningsdragningen, gör som på bilderna så fungerar det bäst. Frontpanelens baksida måste också isoleras för att batteriet inte skall kunna kortsluta någon lödanslutning eller medverka till att någon ledning går av. 9V batterikontaktens anslutningsledningar är ömtåliga, därför måste man surra samman alla ledarna med en liten nejtråd så att dessa fixeras och inte bryts av. Se till att kablarna kan komma igenom pertinaxplattorna som du måste klippa till. Se också upp med skruvhålen till locket så att inga skruvar kan tränga igenom och förstöra kablarna på insidan i lådan. I 0,5 mm pertinax klipper du ut två isoleringsplattor Nejtråden till vänster bredvid den stora svarta kontakten Såhär skall batteriet installeras i lådan, det är trångt. PC mikrofon ansluten till sändaren. Test av sändaren Starta sändaren, se till att locket är påsatt. Starta en radio på frekvensen 102,9 MHz, denna frekvens levereras de färdiga sändarna med, eller på en frekvens som inte är upptagen. Anslut en ljudkälla. Trimma trimkondensatorn tills knäppar hörs i radion, vrid fram och tillbaka.du skall nu höra ljudkällan. Det hela är mycket känsligt att trimma in, ha tålamod. När du väl lyckats med att ställa in rätt frekvens måste du justera modulationen, det gör du med trimmotståndet. Justera trimmotståndet till bästa ljudkvalitet, den inbyggda förstärkaren kan både dämpa höga signaler samt förstärka svaga, som från en mikrofon. Den rekommenderade mikrofonen tillsammans med sändaren blir mycket ljudkänslig. Finjustera radion för bästa ljud. Brum och annat som kan höras i bakgrunden när det är tyst i radion kan vara nätbrum, en dålig jordning i ljudkällan, eller en dålig batterieleminator. Lycka Till! 12

13 Komponenter FMS7 Detta är förslag på komponenter till FMS7 Boxad. Andra och liknande komponenter kan också fungera. FMS7 Komponenter och kretskort Kretskort Elfa art Antal Noteringar Etsat och borrat kretskort 32 * 38 mm (För fyra st FMS7) Framkallare fotoresist (400g räcker till 40 st) Etspulver (1000g, räcker till 40 st) Förförstärkare och sändare Elfa art Antal Noteringar R l 100 Ohm motstånd R 2, R 3 10 KOhm motstånd R KOhm motstånd R KOhm motstånd R 6 22 KOhm Trimpotentiometer C 1 2,7 pf keramisk skivkondensator C 2, C pf keramisk skivkondensator C 4, C 5 4,7 uf/50 Volt minielyt C 6 1,8-22 pf Trimkondensator modell grön (bytas mot kapacitansdiod) T 1 2N2219A Transistor T 2 BC 547B Transistor Audioanpassning Elfa art Antal Noteringar Dr 1 0,68 uh Drossel (axial) C 8 47 pf ker. Skivkondensator R 9 4,7 Kohm C 9 4,7 uf / 25 Volt Minielyt Matningsspänning Elfa art Antal Noteringar D 1 1N4002 Diod, pol skydd C 11 4,7 uf/50 Volt minielyt Kopplingstråd och lödtenn LT 2 m Lödtenn m W 1 2 dm Isolerad kopplingstråd (röd) dm W 2 2 dm Isolerad kopplingstråd (svart) dm W 3 2 dm Isolerad kopplingstråd (violett) dm W 4 2 dm Isolerad kopplingstråd (gul) dm FMS7 Inbyggnadslåda och kontakter Låda och montagedetaljer Elfa art Antal Noteringar LD Alu.box 2/A 58*72*28 mm S1-4 4 * M2 * 10 Försänkt skruv, kretskort M1-6 6 * M2 mutter H1-4 4 * Distanshylsa vinyl G Gummigenomföring 4,7 * 11 mm (P1, P2 Pertinax/glasfiber plattor 0,5 mm, se bilder) Antennutgång Elfa art Antal Noteringar K 1 Phono chassihylsdon (svart) K 2 Phonostiftpropp (gul) Ant 1 2,16 m pianotråd eller teleskopeantenn 2,16m Antenanpassning Elfa art Antal Noteringar R 7 68 Ohm R Ohm C 7 27 pf ker skivkondensator Ljudingången Elfa art Antal Noteringar K 3 Telejack 3,5mm 3pol panelmontage K 4 Telepropp 3,5 mm 3pol för kabel Matningsspänning Elfa art Antal Noteringar K 5 DC chassidon 2,1mm K 6 DC propp 2,1/5,5 mm rak K 7 9V batterikontakt SW 1 1-pol Subminiatyrströmställare till-till

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

KE-2. KE-2 Omformare 12DC till 220VAC. Tekniska data 100-270W beroende på transformatorval

KE-2. KE-2 Omformare 12DC till 220VAC. Tekniska data 100-270W beroende på transformatorval KE-2 KE-2 Omformare 12DC till 220VAC Tekniska data Effekt Matningsspänning Utspänning Vågform 100-270W beroende på transformatorval 9-15VDC (MC eller bilbatteri) 220V-270V Fyrkant Förord Omformaren lämpar

Läs mer

VING - TIPS HAR DU KÖPT COM - RADIO? GL 1100 GL 1200 GL 1500 X X SIDA 3 1 GRUPP

VING - TIPS HAR DU KÖPT COM - RADIO? GL 1100 GL 1200 GL 1500 X X SIDA 3 1 GRUPP GL 00 GL 00 GL 500 HAR DU KÖPT COM - RADIO? Toppen, då kan vi snacka med varandra när vi är ute och åker med våra wingar. Men... är det inte besvärligt att använda handmiken och den inbyggda högtalaren

Läs mer

OLK-1. Optisk Larm Kontaktmodul 1. För Laser eller IR dioder

OLK-1. Optisk Larm Kontaktmodul 1. För Laser eller IR dioder OLK-1 Optisk Larm Kontaktmodul 1 För Laser eller IR dioder Beskrivning OLK-1 är en Laser/IR kontakt som baseras kring en faslåst slinga för att minska risken för störningar samt falska detekteringar och

Läs mer

Montering av kretskort 10-40X

Montering av kretskort 10-40X Byggbeskrivning programmerbar digital signaldekoder 10 40X 1[8] Montering av kretskort 10-40X Du har blivit ägare till en byggsats framtagen av signalsidan.se och Hemi konsult HB. Byggsatsen innehåller

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker.

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. LARM Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. INNEHÅLL kretskort och larmpanel batterihållare brickor lysdioder, LED motstånd summer strömbrytare påsnitar skruvar kartong

Läs mer

Trim Volvo 480 Turbo

Trim Volvo 480 Turbo Trim Volvo 480 Turbo Öka laddtrycket på Volvo 480. 40 hkr för 1 krona. OBS! Jag har gjort denna modifiering på årsmodell 92. Kan inte garantera funktion på andra årsmodeller. All trimning sker på egen

Läs mer

TRANSVERTER för 144 Mhz (2 meter) för inkoppling till QROlle eller annan sändtagare på 14 (28Mhz)

TRANSVERTER för 144 Mhz (2 meter) för inkoppling till QROlle eller annan sändtagare på 14 (28Mhz) TRANSVERTER för 144 Mhz (2 meter) för inkoppling till QROlle eller annan sändtagare på 14 (28Mhz) Innehåll: sid Komponentlista 1 Kopplingschema 4 Monteringsinstruktioner 5 Lindningsinstruktioner 6 Mekanisk

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar.

Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar. Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar. Detta förväntas du hitta i din byggsats: 1st Kretskort 3st Motstånd R1,R2,R3 1st Spänningsregulator 78L05 1st Diod D1 2st Kondensatorer

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

QROlle II Mekanisk sammansättning

QROlle II Mekanisk sammansättning Byggbeskrivning för: QROlle II Mekanisk sammansättning Mera information på: www.qrolle.se QROlle II - Mekanisk sammansättning - Oct 24, 2009 SM0JZT Tilman Sida: 1(8) Så här kommer din QROlle II att se

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Projekt "Kabelsökare" ver 1.4

Projekt Kabelsökare ver 1.4 Projekt "Kabelsökare" ver 1.4 Kan du, väckt mitt i natten, redovisa för 4011:ans pinnkonfiguration och offsetkompensera en 741:a på minst två olika sätt kan du sluta läsa. Kasta en blick på schemat och

Läs mer

Lödövning, likriktare och zenerstabilisering

Lödövning, likriktare och zenerstabilisering Ellab016A Namn Datum Handledarens sign. Laboration Lödövning, likriktare och zenerstabilisering Varför denna laboration? Att kunna hantera en lödkolv är nödvändigt. I den här laborationen ingår en lödövning

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

IKUSI STG Produktöversikt

IKUSI STG Produktöversikt Produktöversikt Följande moduler finns att tillgå i STG serien: Typ Benämning Art. nr. BAS-120 Basplatta 715201 COF-120 Skåp 715202 SPI-300 Programmeringsenhet 709009 STG-200 Nätdel/kontrollenhet 715200

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Bygg din egen GPS antenn

Bygg din egen GPS antenn Bygg din egen GPS antenn 2 Vi har under två år använt extern antenn till GPSmottagare, en Garmin 152. Fördelen med extern eller yttre antenn är att den kan placeras där mottagningen blir bäst. Den som

Läs mer

Modifiering av Ra200 för 12V drift

Modifiering av Ra200 för 12V drift Modifiering av Ra200 för 12V drift SM7UCZ, Johnny Apell, Ekedalsvägen 11, 373 00 JÄMJÖ Det finns säkert många Ra200 stående i garderoberna på grund av att det inte finns någon vettig strömförsörjning till

Läs mer

Bygge av Dip-It. Upplägg

Bygge av Dip-It. Upplägg Bygge av Dip-It Detta är ett byggprojekt sponsrat av SSA för att stimulera teknikintresset bland radioamatörer samt öka kunskapen. Projektet är redovisat i SSA:s medlemstidning QTC. Bygget gjorde under

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

MOTTAGARE FÖR SAQ VLF-SÄNDAREN I GRIMETON BYGGBESKRIVNING OCH LITE OM HUR DEN FUNGERAR

MOTTAGARE FÖR SAQ VLF-SÄNDAREN I GRIMETON BYGGBESKRIVNING OCH LITE OM HUR DEN FUNGERAR MOTTAGARE FÖR SAQ VLF-SÄNDAREN I GRIMETON BYGGBESKRIVNING OCH LITE OM HUR DEN FUNGERAR Världsarvet Grimeton/ Execubic AB, 2014 1 Innehåll m.m. Kretskort Rulle med 0,3 mm lackad koppartråd för L 1, L 3

Läs mer

V1b sida 1 av 7. Att montera lysdioder som skalbelysning i elektronikutrustning.

V1b sida 1 av 7. Att montera lysdioder som skalbelysning i elektronikutrustning. V1b sida 1 av 7 Att montera lysdioder som skalbelysning i elektronikutrustning. Med den utveckling inom LED-produkter som vi nu ser, så öppnar sig nya möjligheter vid renovering av äldre radioutrustning.

Läs mer

Byggbeskrivning. till nummerpresentatören

Byggbeskrivning. till nummerpresentatören Byggbeskrivning till nummerpresentatören Arbetet med nummerpresentatören kommer att ge dig många värdefulla elektronikkunskaper. Du kommer att få komponentkännedom, lära dig löda och att programmera en

Läs mer

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com FörberedELSER Tack för din beställning av larmpaketet Ninja, nu skall vi steg för steg installera larmet tillsammans. Installationsprocessen går till så här: 1. Du packar upp ditt larmpaket och placerar

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

4. Hur får jag bättre bas i bilen?

4. Hur får jag bättre bas i bilen? DLS Svenska AB 2007-08-15 Följande texter är hämtade från Nårdik:s hemsida, www.nardik.se. Då vi tycker att dessa råd är mycket bra så har vi med tillstånd från Nårdik fått lov att publicera dessa. Här

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Disposition av prototypkort

Disposition av prototypkort Mekinstruktioner Disposition av prototypkort För att undvika att prototypkortet inte får plats eller att man måste löda om en massa sladdar är det viktigt att man kollar innan att allt får plats på kortet

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

RÅD OCH TIPS FÖR DIG SOM VILL BYGGA BILLJUD

RÅD OCH TIPS FÖR DIG SOM VILL BYGGA BILLJUD RÅD OCH TIPS FÖR DIG SOM VILL BYGGA BILLJUD På följande 10 sidor finns en del grundläggande tips om montering av billjud. Vill du mer omfattande kunskaper föreslår vi att du laddar hem vår kompletta ljudhandbok

Läs mer

Studiehandledning Elektronik grund

Studiehandledning Elektronik grund Studiehandledning Elektronik grund Steg 1 Pröva på Bläddra först igenom boken för att bekanta dig med materialet och för att lära dig att hitta bland kapitlen. Bekanta dig sedan med kopplingsbordet och

Läs mer

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov.

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Om en extern enhet så som en minimottagare ansluts till en hörapparat så kan det ibland visa sig uppstå funderingar kring strömförbrukning. Detta

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Filtrering av matningsspänningar för. känsliga analoga tillämpningar

Filtrering av matningsspänningar för. känsliga analoga tillämpningar 1-1 Filtrering av matningsspänningar för -5-6 -7-8 känsliga analoga tillämpningar SP Devices -9 215-2-25-1 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 Problemet Ibland behöver man en matningsspänning som har extra lite störningar

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

+ LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN. 31 MHz ELLER 155 MHz. Nu 6W Micro 4 DC-155

+ LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN. 31 MHz ELLER 155 MHz. Nu 6W Micro 4 DC-155 MICRO 4 14 SID svensk 2006 06-05-12 07.40 Sida 1 + LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN Nu 6W Micro 4 DC-155 31 MHz ELLER 155 MHz. MICRO 4 14 SID svensk 2006 06-05-12 07.40 Sida

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

ELSATS TILL PLOGSTYRNING 2335.00

ELSATS TILL PLOGSTYRNING 2335.00 PLOGSTYRNING 2335.00 BESKRIVNING Elsats 2335.00 är ett komplett canbus-system som är anpassat för att styra hydrauliska funktioner på plogbilar. Det är konstruerat för att monteras på fordon med fast,

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Elektriska Kretsar. En fördjupning gjord av Philip Åhagen. Philip Åhagen 2009-12-03. Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 2009/2010 KPP 039

Elektriska Kretsar. En fördjupning gjord av Philip Åhagen. Philip Åhagen 2009-12-03. Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 2009/2010 KPP 039 Mälardalens Högskola Elektriska Kretsar En fördjupning gjord av Philip Åhagen Philip Åhagen 2009-12-03 Table of Contents Inledning... 3 Grundläggande ellära... 4 Spänning... 4 Ström... 4 Resistans... 4

Läs mer

T1-modulen Lektionerna 19-21. Radioamatörkurs OH6AG - 2011

T1-modulen Lektionerna 19-21. Radioamatörkurs OH6AG - 2011 T1-modulen Lektionerna 19-21 Radioamatörkurs - 2011 Bearbetning och översättning: Thomas Anderssén, OH6NT, Tomas Tallkvist, OH6NVQ Original: Heikki Lahtivirta, OH2LH 1 Blockdiagram En apparats uppbyggnad

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Manual Likriktare SM2100

Manual Likriktare SM2100 Manual Likriktare SM2100 Produsent: Swansons Telemekanik AB Importør: Extron AS Telefon +46(0)303-746 320 63 83 33 90 Mobil: 900 32 394 Hjemmeside www.swtm.se www.extron.no, E-post: post@extron.no VAT.NO/Org.

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

ELSATS TILL PLOGSTYRNING 2335.01

ELSATS TILL PLOGSTYRNING 2335.01 BESKRIVNING Elsats 2335.01 är ett komplett canbus-system som är anpassat för att styra hydrauliska funktioner på plogbilar. Det är konstruerat för att monteras på fordon med fast, dubbel- eller lastkännande

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

SPYBALL 6800 INSTALLATIONSMANUAL VEHICLE SECURITY

SPYBALL 6800 INSTALLATIONSMANUAL VEHICLE SECURITY SPYBALL 6800 INSTALLATIONSMANUAL VEHICLE SECURITY Denna manual ger informationen som krävs för att installera larmsystemet och ställa in det enligt kundens önskemål och/eller eventuella lokala försäkringskrav.

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini SE Installationsanvisning Trådlös öppningsdetektor mini 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 100 - Innehåll Förord...- 102 - Batterivarningsanvisningar...- 103

Läs mer

AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual

AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual 1 All information i följande manual gäller vid publikationstillfället och kan utan förvarning ändras. Vi rekommenderar därför att ni innan

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Elsats till plogstyrning 2335.00 Systemlösning för lastbilar med plogutrustning

Elsats till plogstyrning 2335.00 Systemlösning för lastbilar med plogutrustning BESKRIVNING Elsats 2335.00 är ett komplett canbus-system som är anpassat för att styra hydrauliska funktioner på plogbilar. Det är konstruerat för att monteras på fordon med fast, dubbel- eller lastkännande

Läs mer

Poler och nollställen, motkoppling och loopstabilitet. Skrivet av: Hans Beijner 2003-07-27

Poler och nollställen, motkoppling och loopstabilitet. Skrivet av: Hans Beijner 2003-07-27 Poler och nollställen, motkoppling och loopstabilitet Skrivet av: Hans Beijner 003-07-7 Inledning All text i detta dokument är skyddad enligt lagen om Copyright och får ej användas, kopieras eller citeras

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

TTUSB. Komma-igång-manual. Innehåll i lådan: *USB-kabel *CD-skiva med programvara (fri programvara från Audacity,

TTUSB. Komma-igång-manual. Innehåll i lådan: *USB-kabel *CD-skiva med programvara (fri programvara från Audacity, TTUSB Komma-igång-manual Innehåll i lådan: Uppifrån och mot vänster: *Slipmat (att placera ovanpå skivtallrik) *Skivpuck för 45-varvs skivor *Tonarmsvikt *Skivtallrik *USB-kabel *CD-skiva med programvara

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Gör en egen luftslangtelefon

Gör en egen luftslangtelefon Gör en egen luftslangtelefon De elektromagnetiska fälten kring en telefon har i princip tre källor: 1. Pulser (transienter) på inkommande ledning. 2. Själva telefonapparaten. 3. Elektronik i hörluren (högtalare

Läs mer

Tentamen i Fysik för K1, 000818

Tentamen i Fysik för K1, 000818 Tentamen i Fysik för K1, 000818 TID: 8.00-13.00. HJÄLPMEDEL: LÄROBÖCKER (3 ST), RÄKNETABELL, GODKÄND RÄKNARE. ANTAL UPPGIFTER: VÅGLÄRA OCH OPTIK: 5 ST, ELLÄRA: 3 ST. LÖSNINGAR: LÖSNINGARNA SKA VARA MOTIVERADE

Läs mer

Manual Likriktare EDC2100

Manual Likriktare EDC2100 Manual Likriktare EDC2100 Postadress/Postal address Elrond Komponent AB Telefon nr/telephone no +46(0)8-4498080 Telefax nr/telefax no +46(0)8-4498089 VAT.NO SE556336886801 Åvägen 38 SE-141 25 HUDDINGE

Läs mer

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator Hörlursriggen Manual Illustration: Staffan Melin/Oscillator Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator Innehållsförteckning Inledning 3 Förklarar vad utrustningen är till för samt några viktiga begrepp.

Läs mer

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC Så att fler rum kan bli trygga! SKISS P950 Pruta aldrig på tryggheten Tänk dig en handikapptoalett, där du valt larmet. I fem år har det suttit där oanvänt. Allt som

Läs mer

VRX928RVD 1. INNAN DU BÖRJAR 2. INNEHÅLLET I FÖRPACKNINGEN. Innehåll. Svenska. Installations- och ledningsdragningsanvisningar

VRX928RVD 1. INNAN DU BÖRJAR 2. INNEHÅLLET I FÖRPACKNINGEN. Innehåll. Svenska. Installations- och ledningsdragningsanvisningar VRX928RVD Innehåll 1. INNAN DU BÖRJAR 1. INNAN DU BÖRJAR... 565 2. INNEHÅLLET I FÖRPACKNINGEN... 565 3. ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER... 566 4. ATT OBSERVERA VID INSTALLATIONEN... 566 5. HUR MAN INSTALLERAR

Läs mer

3.4 RLC kretsen. 3.4.1 Impedans, Z

3.4 RLC kretsen. 3.4.1 Impedans, Z 3.4 RLC kretsen L 11 Växelströmskretsar kan ha olika utsende, men en av de mest använda är RLC kretsen. Den heter så eftersom den har ett motstånd, en spole och en kondensator i serie. De tre komponenterna

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Radion... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal... 7 Låsning

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator BIGmack och LITTLEmack levereras med fyra olika utbytbara lock. Dessa kan skruvas loss moturs sedan kan ett annat lock skruvas fast medurs. På det fastsatta locket skall alltid ett genomskinligt Snap lock

Läs mer

Montera farthållare i Audi TT mk1

Montera farthållare i Audi TT mk1 Montera farthållare i Audi TT mk1 Följande är inte tänkt att användas som en instruktion hur du gör för att montera farthållare i din Audi TT utan endast beskrivning på hur jag gjorde. Om du ändå väljer

Läs mer

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10 EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation Vid installation av elektriska motorer bör nedan angivna regler följas. Detta för att minimera de problem som kan uppstå

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE SVENSKA Produktbeskrivning...3 Förberedelser...4 Koder...5 Mottagare...6 Programmering av mottagare...7 Sändare T20...17

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Läs mer

KONTROLLSKÅP LAWN MATE 7 & 12

KONTROLLSKÅP LAWN MATE 7 & 12 INSTALLATIONSANVISNING KONTROLLSKÅP LAWN MATE 7 & 12 2000-08-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP Sid. Installationsanvisning 1 Placering 1 Väggmontage 1 Nätanslutning 1 Ventilströmanslutning 2 Pumpstart-

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

LCD Display, Instruktion

LCD Display, Instruktion LCD Display, Instruktion Voltmeter, Amperemeter Specifikation: Matningsspänning: 6-18 Volt, kan tas från det system man mäter. Stömförbrukning: C:a 1,5 milliampere Visningsområden: 0-19.99 Volt (spänningsmodell)

Läs mer

XTZ 80 CENTER. Centerhögtalare. Bruksanvisning

XTZ 80 CENTER. Centerhögtalare. Bruksanvisning XTZ 80 CENTER Centerhögtalare Bruksanvisning För för att bäst kunna utnyttja Din nya högtalare bör Du läsa igenom denna bruksanvisning innan Du tar systemet i bruk. Det kan krävas mycket tålamod och kunskap

Läs mer

Teknisk specifikation

Teknisk specifikation Teknisk specifikation APP 700/APX 700 Styr- och övervakningsenheter 97019_01 Data Produkt APP 700/APX 700-serien är särskilt utformad för avloppsoch renvattensystem, både vad gäller konstruktion och funktionalitet.

Läs mer

Hela antennsortimentet hittar du på autokatalogen. Antenner hittar du under noden bilstereo/multimedia. Sedan är de grupperade enligt fm, gps, gsm,

Hela antennsortimentet hittar du på autokatalogen. Antenner hittar du under noden bilstereo/multimedia. Sedan är de grupperade enligt fm, gps, gsm, 16 Hela antennsortimentet hittar du på autokatalogen. Antenner hittar du under noden bilstereo/multimedia. Sedan är de grupperade enligt fm, gps, gsm, kombination osv. Antenner 2011 FM / Universalantenner

Läs mer

Bruksanvisning Repeater RP-900

Bruksanvisning Repeater RP-900 Bruksanvisning Repeater RP-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.0 2012-03-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 2 3 MONTERING...

Läs mer

Inkoppling av ADSL-modem

Inkoppling av ADSL-modem Här nedan följer hjälpavsnitt för: Inkoppling av ADSL-modem. Inkoppling av Kabel-TV modem Inkoppling av fiberanslutning Inkoppling av LAN-anslutning E-post Support Inkoppling av ADSL-modem Först så måste

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 3 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

Elektronik grundkurs Laboration 6: Logikkretsar

Elektronik grundkurs Laboration 6: Logikkretsar Elektronik grundkurs Laboration 6: Logikkretsar Förberedelseuppgifter: 1. Förklara vad som menas med logiskt sving. 2. Förklara vad som menas med störmarginal. 3. Förklara vad som menas med stegfördröjning.

Läs mer