OLK-1. Optisk Larm Kontaktmodul 1. För Laser eller IR dioder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OLK-1. Optisk Larm Kontaktmodul 1. För Laser eller IR dioder"

Transkript

1 OLK-1 Optisk Larm Kontaktmodul 1 För Laser eller IR dioder Beskrivning OLK-1 är en Laser/IR kontakt som baseras kring en faslåst slinga för att minska risken för störningar samt falska detekteringar och försök till att lura OLK-1. OLK-1 kan användas med laser eller IR diod som den är. Lasern kan vara en lasermodul eller en laserdiod med tillhörande styrelektronik som drivs med 3V. OLK-1 är en modul som är avsedd att användas tillsammans WL-1 sändarmodul eller som fristående modul med kapacitet att driva ett relä. Utsignal vid larm OLK-1 genererar en utsignal som är låg (0V) så länge som laserstrålen eller IR ljuset fallet på sensorn (fotodioden). Ett relä kan som option kopplas in, detta är då draget tills laserstrålen eller IR ljuset bryts. OLK-1 kan sänka 25mA utan problem men för den som skall driva ett relä kan man montera en extra transistor på OLK-1 kortet, transistorn utökar detta till över 100mA. Transistor för detta ändamål ingår inte i grundbyggsatsen. Tekniska data OLK-1 Matas med 9V till 15V, optimalt 9/12V. Strömförbrukningen är ungefär 24mA, vilken kan justeras ned till under 1mA genom val av annan IC2 och IC2 samt IC3 och IC4 till lågeffektsvarianter som då kostar betydligt mera. Räckvidden kan variera kraftigt och beror på om man använder laser eller ir-diod samt vilken optik och vilka filter som kopplas in mellan laser/ir dioden och fotodioden. Normalt räcker IR dioden runt 3-5 meter utan optik och filter under måttliga ljusförhållanden, med laser räcker den så lång som strålen räcker och täcker in sensorn med sin punkt. 1

2 Utbyggnader I grundbyggsatsen ingår endast komponenter och kretskort, du väljer laser eller ir diodbaserad och reflektorer till IR dioderna. Som utbyggnad kan du välja låda och kontakter, då ingår låda och kontakter samt mekaniska detaljer utom filter och linser som du måste välja till själv. 1. Basbyggsatsen består av komponenter och kretskort. 2. Utbyggnaden består av relädrivning och låda 3. OLK-1 kan också fås som färdigbyggd och testad. Eftersom OLK-1 utrustad med en speciell kontakt med vilken man monterar OLK-1 direkt ovanpå WL-1 eller annan logik kan man kombinera och bygga ut i princip hur långt som helst, inom vissa gränser. OLK-1 fungerar direkt med: WL-1 (Trådlös sensorsändare) kodar och sänder information om bruten stråle vidare till WL-2 mottagarmodulen. (WL-1 och WL-2 måste beställas separat) OLK-1 monterad ovanpå WL-1 På bilden ovan ser du OLK-1 med monterad ovanpå WL-1. Fotodioden med reflektor till höger syns monterad på OLK-1, sändarmodulen som är monterad på WL-1 syns också som ett grönt kretskort stående på höjden. Anslutningskontakten på OLK-1 sitter längst fram på kretskortet. Ljussändarna lasermodulen samt IR dioden syns till vänster i bilden. Den röda lysdioden sitter på WL-1 och lyser blinkar till varje gång som strålen bryts. OLK-1 innehåller allt för att driva lasermodul eller IR dioder samt de förstärkare som behövs för att mottaga laser/ir ljuset med en fotodiod. OLK-1 är tillräckligt känslig för att agera som reflexdetektor, men speglar eller direkprojecering är att föredra. 2

3 3

4 Funktionsbeskrivning OLK-1 är uppbyggd kring en PLL krets IC2, denna har en inbyggd oscillator som är ström/spänningsstyrd och en fasjämförare samt några förstärkare. Denna oscillator sätts att svänga på en grundfrekvens med en RC krets, då ingen insignal finns i form av laserstråle eller IR ljus. För ritning se sida 3. Utsignalen från fasjämföraren är går genom ett lågpassfilter som jämnar ut den inbyggda fasjämförarens digitala utsignal till en dc spänning. Fasjämföraren är i princip en x-or krets. IC2 kommer att jämföra oscillatorns fas och frekvens med den som detekteras av fotodioden. Skulle för hög frekvens inkomma vid fotodioden kommer signalen efter lågpassfiltret (C4/C5) att bli högre för att justera utt den inbyggda oscillatorns frekvens och det motsatta om frekvensen var för låg. Det finns gränser för hur frekvensen kan justeras, som kallas låsområde, är inkommande signal från fotodioden utanför detta låsområde kommer oscillatorn att gå till sin grundfrekvens. IC2 är utrustad med en speciell utgång för just detta ändamål. Denna går som tidigare sagts låg när vi har låsning inom gränserna och hög när låsning saknas. Utsignalen nyttjar vi till att kunna driva ett relä eller som signal till WL-1(trådlös sensorsändare). Skall ett relä användas måste en transistor T2 och R12 samt R11 kopplas in för att klara av att driva reläet utan problem. Lasern eller IR dioden måste alltså intensitetsmoduleras i takt med oscillatorn i IC2. Tyvärr har vi noterat att enklare lasermoduler som kommer i form av laserpennor inte klarar av höga frekvenser, kanske runt 500Hz men är billiga och fungerar, därav två alternativ komponenter till IC2 en för 400Hz och en för runt 4000Hz. Oscillatorn måste buffras med en transistor T1, dessutom måste spänningen regleras(ic4) mycket noggrant för att lasermodulen inte skall brinna upp. Lasermodulen drivs med 3V+/- 0.1V och drar en del ström. Detta passar också rätt bra för IR dioder, vissa kan behöva ett 10-40Ohms motstånd i serie med dioden. Man kan paralellkoppla flera IR dioder för större täckningsyta. Behöver man starkare IR dioder eller lasermoduler kan T1 bytas ut till 2N2222 samt IC4 byts ut till en högeffektsvariant i samma serie. IC4 kan tåla max 100mA. Fotodiodens insignal är en relativt svag ström och måste förstärkas upp till en högre spänning. Det gör vi med IC1 som är kopplad i transkonduktans läge(omvandlar ström till spänning). R3 bestämmer förstärkningsgraden och C2 begränsar bandbredden något. IC1 matar den förstärkta diodsignalen till IC2. IC2 klarar av att låsa på signaler som är större än ca 50mV och låser efter cirka klockcykler vilket ger den snabbaste reaktionstiden för OLK-1. Höjs frekvensen på IC2's inbyggda oscillator bättras reaktionstiden i motsvarande grad. Reaktionstid=(1/400)*15 S för 400Hz. IC1 består av två förstärkare varav den ena används för att skapa en sk. virtuell jord som behövs av fotodiodförstärkaren. IC2 arbetar med max 9V vilket betyder att vi måste reglera dess matningsspänning av två skäl, den inte skall ta skada samt att stabilisera den inbyggda oscillatorn så den inte störs av varierande batterispänningar. OLK-1 behöver kan behöva trimmas in för att fungerar som tänkt, se texten för speciella önskemål om hastighet och känslighet. C4/C5 bestämer låsområdet och du kan behöva justera deras värden om du har problem med störningar från lysrör genom att öka deras värden. 4

5 Håll också utkik på eller skriv ett mail till så kommer du med i elektronik tips forumet. OLK-1 kontaktlist OLK-1 är utrustad med en stiftlist i ena änden, denna är tänkt att anslutas till ett styrkort av olika slag eller den för ändamålet utvecklade sensorsändare WL-1. Stiftlisten, stift 1 är det som är närmast D3; Ben Funktion 1 Jord/0V 2 Optionell relädrivning max 100mA, kräver extern diod. 3 Sensor Puls, övergång Låg till Hög => sensorn aktiverad 4 +Vcc 4-15V (9V eller 12V) Byggbeskrivning Rengör kretskortet från skyddslacken med aceton eller ren bensin, kopparbanorna skall bli blanka och kortet rent från förorerningar och skyddslack som brukar bli mörk när man tar bort den. OLK-1 Layout sedd ovanifrån (ej i skala) När du börjar montera komponenterna kan det hända att något komponentben verkar vara för tjockt, du måste då lirka lite eller eventuellt borra upp hålet lite, detta kan gå bra med en nål eller ett avklippt komponentben. Se upp med de tunna borren, som är 0,6mm eller tunnare, de bryts av oerhört lätt om man lirkar med dem och är relativt dyra. OLK-1 är som tidigare skrivits avsedd att användas tillsammans med annan utrustning och har ingen separat matningskontakt. Skall den användas som fristående enhet kan man koppla in en 9V batterikontakt eller liknande direkt på stiftlisten. Detsamma gäller relädrivning. 5

6 Monteringen av komponenter Börja med att montera motstånd och eventuella kontakter, montera därefter kondensatorer och siste halvledare. Var försiktig med ledningsbanorna som lätt förstörs om man värmer för länge. Behöver du ta bort någon komponent för omlödning använd då avlödningsstrumpa. Använd också det högkvalitativa lödtennet som medföljer. OLK-1 Komponentplacering (ej i skala) Tillslagsprov Efter det alla alla komponenter är monterade är det dags för testkörning, det mest kritiska momentet. Felpolariseras kretsarna kan de gå sönder. Jag brukar koppla in ett motstånd om 100 Ohm i serie med plus som "säkring" och mäta spänningen över det eller helt enkelt genom att känna med fingrarna om det blir varmt, VILKET DET INTE SKALL BLI (inte ens ljummet). Lämpligt kan vara att mata med ett 9V batteri eller 12V, OBS! Använder du batterieleminator måste den leverera DC, reglerar eller oreglerat kvittar då stabiliseringskretsar finns i kopplingen. Levererar den AC måste du koppla in en diod av typ 1N4002 i serie med plus för att halvvågslikrikta spänningen. Började det inte brinna eller bli varmt, känn på IC3 och IC4, blir de varma, STÄNG AV, då har du monterat dem fel eller felpolariserat kopplingen. Relädrift Om du skall koppla in relä måste du ansluta T1 och R12 samt R11 för relädriften. Skall du inte ha relä utan WL-1 eller annan koppling finns ingen signalering som talar om att ljusstrålen brutits monterad på OLK-1. Har du WL-1 ansluten kan du använda lysdioden på WL-1 som indikator att ljusstrålen brutits. 6

7 Funktionskontroll utan oscilloscope Att testa OLK-1 utan WL-1 eller relä kräver tillgång till oscilloscope eller att du löder in en diod i serie med ett 1K motstånd från plus till pinne 3. Denna kommer då att lysa när ljusstråle inte är bruten. Sensor och Sändar montage Det är nu dags att montera D1 oh D2, D1 måste monteras i backriktningen, dvs anoden till plus (det långa benet). D2 skall monteras i framriktningen, dvs det långa benet till minus. Titta på komponentplaceringsskissen. Är det en lasermodul som du monterar är plus märkt med rött och skall kopplas till den fyrkantiga lödön vid D2 och den svarta ledningen till den runda lödön vid D2. Kontroll av sensorer och sändare Anslut matningsspänningen igen, lasermodulen skall lysa (titta INTE in i laserstrålen du kan få fläckar på hornhinnan). IR dioden lyser inte med synligt ljus så här vet vi inte. Rikta laserstrålen eller IR lysdioden mot D1. Släck lysrör och annan belysning. Svep långsamt fram och tillbaka över D1 med litet avstånd om 2-3 dm. Beroende på om du har relä eller WL-1 eller en inlödd testlysdiod skall du nu kunna höra klickar från reläet respektive att lysdioden blinkar till kort på WL-1 respektive att den inlödda testlysdioden släcks. Gör den det fungerar allt. Felsökning Om inte kan det vara en rad olika problem, har du släckt alla lysrör och inget direkt solljus lyser på D1?. Kontrollera att alla komponenter är monterade rätt, särskilt D1 och D2, mät spänningen på ben 4 IC2 som skall vara 5V, mät spänningen på mittbenet IC4 som skall vara 3V, mät även spänningen vid ben 5 IC1 som skall vara halva matningsspänningen. Stämmer allt detta är IC3 och IC4 korrekt anslutna och där är inga kortslutningar vid matningarna. Fungerar det fortfarande inte är problemet djupare, det kan vara fel på T1, det kan också vara så att IC1 eller IC2 är sönder, men det är ovanligt. Det är troligare att störljus kommer in och mättar D1 så den inte kan detektera det önskade ljuset från laser eller IR-diod. Du behöver en frekvensräknare eller ett oscilloscope för att gå vidare. Du skall då mäta signalen vid ben 5 på IC2, där skall vara en fyrkantsvåg om cirka 400Hz eller 4000Hz beroende på om du valt Lasermodul eller IR diod. Frekvensen kan vara ända nere i 300Hz resp. 3000Hz. Mät vidare att du får en fyrkantsvåg vid ben 3 på IC2 som kommer från diodförstärkaren IC1, den kan vara svag, när du riktar laserstråler resp. irdioden mot fotodioden. Finns där ingen fyrkantsvåg har du troligen vänt D1 åt fel håll eller så är den i mättning, gör helt mörkt i rummer och prova några gånger. Slutligen kan det också vara fel på IC1 eller felaktigt motstånd R3 inmonterat. Ytterligare tips För att säkerställa funktion utomhus under natt såsom dag måste sensorn noggrant kapslas in så att den dels inte fångar upp ströljus från Laser/IR sändaren, och dels inte går i mättning. Detta görs genom att man monterar dagsljusfilter framför fotodioden om man använder IR dioder. För lasern kan man använda särskilda filter som är anpassade exakt för lasern eller en röd transparent plastbit om man nyttjar en laser med rött ljus. Optik är nödvändigt om större avstånd skall nås, i det enklaste fallet kan man använda sig av små reflektorer som medföljer byggsatsen. Med god optik och laser samt filter kan man nå 100 meter. Med stora reflektorer (bil/mc lamphus) kan man nå mycket långt med både IR och 7

8 Laser, ett par kilometer upp till kanske över någon mil om man byter ut fotodioden mot en fotodiod av multiplicerande typ (lavin effekt). För det sistnämnda avståndet krävs omsorgsfullt mekaniskt arbete såvälsom filtrering och optik, men går om man är envis. Det kan vara frustrerande,allt fungerar perfekt när man testar i labbet för att inte alls fungera när utrustnigen är på plats, dagsljus är starkt närmare 1kW/kvadratmeter under sommardagar, vilken sensor som helst mättas av detta starka ljus. Lycka till! För support kan du maila till Alla som köpt byggsatser av oss har 3 månaders mail support. OLK-1 Komponentförteckning OBS! Du kan välja värden inom parantes för högre frekvensval till IR diod. Beroende på ditt val levereras endast komponenter till IR eller laser. Komponenter med fet stil ingår i basbyggsatsen Motstånd, kol eller metallfilm 1/8w tolerans (1-5%) R1 100K eller 1M lågeffektsvariant R2 100K eller 1M lågeffektsvariant R3 1,5M/1M Diodförstärkning, högre värde högre förstärkning R4 8.2K (10k för högre frekvens) R5 10K (R6 bortplockad) R7 100 Ohm i serie med vissa IR dioder som ej tål 3V R8 10K R9 270 Ohm R Ohm R Ohm R12 10K Kondensatorer C1 22uF/16V minielyt lågprofil rm=2,54mm C2 100pF/63V keramisk rm=5mm (67pF/63V keramisk rm 5mm) C3 100nF/63V polyester WIMA rm 5mm (1uF/16V minielyt) C4 1uF/16V minielyt lågprofil rm=2,54mm C5 330nF/63V polyester WIMA rm 5mm (10uF/16V minielyt) C6 330nF/63V polyester WIMA rm 5mm (22nF/63V polyester WIMA rm 5mm) C7 220uF/16V minielyt rm=2,54mm (ej kritisk) C8 100nF/63V polyester WIMA rm 5mm C9 100nF/63V polyester WIMA rm 5mm C10 100nF/63V polyester WIMA rm 5mm Dioder D1 IR diod IR333/TSUS5400 eller Lasermodul 3V (OBS! till IR dioder krävs seriemotstånd om 16 Ohm) D2 Fotodiod BPW34/OP905/SFH2030 (lavintyp:s2381) BPW34 och OP905 samt S2381 fungerar med lasermodulen 8

9 Transistorer T1 T2 BC557 BC557 Integrerade kretsar IC1 NE567 (NE567L lågeffekt) IC2 LM358/TL082 (Dual OP amp) IC3 78L05 spänningsstabilisator fast 5V IC4 LM317L spänningsstabilisator justerbar Övriga mekaniska detaljer K1 OLK-1 Etsat och borrat kretskort Lödtenn 2dm Montagekabel ca 4dm S1 4 pin vinklad stiftlist D1 2 pin hylslist för komponentben D2 2 pin hylslist för komponentben Låda saknas inmonteras i samma låda som WL-1 eller styrkortet genom att OLK-1 kortet sticks ner i WL-1 motsvarande 4 pins hylslist så att OLK-1 ligger ovanpå WL-1. Optik Plaströr för inmontering Diodreflektor för 6mm dioder Laserfilter måste anpassas till din laservåglängd, det finns flera olika modeller Dagsljusfilter kommer också i olika modeller. Rödfilter RK1 (Optiken är den kritiska delen när man bygger utrustning av det här slaget.) 9

BYGGSATSER Ing-Steen Innehållsförtekning

BYGGSATSER Ing-Steen Innehållsförtekning BYGGSATSER Ing-Steen Innehållsförtekning Konstruktioner som är markerade med fet text är de aktuella, vi rekommenderar dessa före de andra i respektive grupp. Dock håller vi ett begränsat lager med de

Läs mer

Swedish Radio Supply AB SRS nyhetsbrev HAM

Swedish Radio Supply AB SRS nyhetsbrev HAM Swedish Radio Supply AB SRS nyhetsbrev HAM 2011-10-27 Dagens tema: IC-7600 aktuell nu den mörka årstiden, även LED IC-7600, nu är det höst och HF Accesory-kontakten på ICOM riggarna Att få en lysdiod att

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

Dagens tema är: IC-2200H och Crossbandrelästationer

Dagens tema är: IC-2200H och Crossbandrelästationer Dagens tema är: IC-2200H och Crossbandrelästationer - Falska CE-märken - IC-2200H ett krutpaket - Gör crossbandrelästation med IC-910 - Gör crossbandrelästation med IC-E2820 - Dito med IC-2725E - D-STAR,

Läs mer

Swedish Radio Supply AB SRS nyhetsbrev HAM

Swedish Radio Supply AB SRS nyhetsbrev HAM Swedish Radio Supply AB SRS nyhetsbrev HAM 2010-11-18 Dagens tema: IC-2200H och crossbandrelästationer Falska CE-märken IC-2200H ett krutpaket Gör crossbandrelästation med IC-910 Gör crossbandrelästation

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Tel. 031-762 07 01 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 1 3. Installation 2

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Swedish Radio Supply AB SRS nyhetsbrev HAM

Swedish Radio Supply AB SRS nyhetsbrev HAM Swedish Radio Supply AB SRS nyhetsbrev HAM 2011-02-09 Dagens tema: IC-7410 IC-7410 ny radio Crimptångsväska Ännu en ny HotSpot i SM3 Ännu en ny HotSpot i SM7 IC-7600 hur tänker man? IC-7600 hur funkar

Läs mer

Swedish Radio Supply AB SRS nyhetsbrev amatörradio

Swedish Radio Supply AB SRS nyhetsbrev amatörradio Swedish Radio Supply AB SRS nyhetsbrev amatörradio 2012-10-17 Dagens tema: ID-51E, IC-7100 Nytt amatörband på gränsvåg IC-7100 ID-51E IC-7800 60 grader C, varmt? IC-706alla kan INTE sända på 84 MHz Spänningsfall

Läs mer

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning:

NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning: NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning: Introduktion 2 Vad gör NX-5? 2 Daglig användning 2 Säkerhetslarm 2 Inbrottsalarm 3 Hur fungerar de olika funktionerna

Läs mer

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt...

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt... Innehåll Inledning... 3 Projektorns funktioner... 3 Förpackningens innehåll... 4 Projektorns utsida... 5 Kontroller och funktioner... 6 Installera projektorn... 9 Välja placering... 9 Ställa in önskad

Läs mer

Swedish Radio Supply AB SRS nyhetsbrev HAM

Swedish Radio Supply AB SRS nyhetsbrev HAM Swedish Radio Supply AB SRS nyhetsbrev HAM 2009-09-10 Dagens tema: Duplexfilter till repeatern Nu funkar webbshoppen IC-78 sommarpris REA IC-E880 IC-703 en omgång ytterligare En begagnad IC-756PROIII?

Läs mer

EnergyWatch - Frågor & Svar

EnergyWatch - Frågor & Svar Frågor & Svar EnergyWatch - Frågor & Svar Innehållsförteckning Om Energy Watch. 2 Montering.... 4 Programinstallation.. 4 Start.. 5 Förbrukning... 5 Analys..... 6 Ständigt på...7 Inställningar... 7 Felsökning...

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS SK 700E med option parameter box T. Nr. 0603 7162 BU 0710 SE Last Update: Januari

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

MASTER'S THESIS. Avståndskamera för utomhusbruk. Mats Hägg. Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik

MASTER'S THESIS. Avståndskamera för utomhusbruk. Mats Hägg. Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik 2000:317 MASTER'S THESIS Avståndskamera för utomhusbruk Mats Hägg Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik Institutionen för Systemteknik Avdelningen för Signalbehandling 2000:317 ISSN: 1402-1617 ISRN: LTU-EX--00/317--SE

Läs mer

e-sense Connect Manual för installation i lärosal

e-sense Connect Manual för installation i lärosal e-sense Connect Manual för installation i lärosal Innehåll Introduktion trådlös kommunikation e-sense Connect 3 Komponenter 4 5 Installationsexempel 6 Systemuppbyggnad, gruppindelning 7 Placering av Kontroll

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing

Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing Tänk dig att strömbrytaren kan fästas där du vill, till exempel på glas, en murad vägg eller en timmervägg. Du behöver inte ta hänsyn till att kablar

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer