OLK-1. Optisk Larm Kontaktmodul 1. För Laser eller IR dioder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OLK-1. Optisk Larm Kontaktmodul 1. För Laser eller IR dioder"

Transkript

1 OLK-1 Optisk Larm Kontaktmodul 1 För Laser eller IR dioder Beskrivning OLK-1 är en Laser/IR kontakt som baseras kring en faslåst slinga för att minska risken för störningar samt falska detekteringar och försök till att lura OLK-1. OLK-1 kan användas med laser eller IR diod som den är. Lasern kan vara en lasermodul eller en laserdiod med tillhörande styrelektronik som drivs med 3V. OLK-1 är en modul som är avsedd att användas tillsammans WL-1 sändarmodul eller som fristående modul med kapacitet att driva ett relä. Utsignal vid larm OLK-1 genererar en utsignal som är låg (0V) så länge som laserstrålen eller IR ljuset fallet på sensorn (fotodioden). Ett relä kan som option kopplas in, detta är då draget tills laserstrålen eller IR ljuset bryts. OLK-1 kan sänka 25mA utan problem men för den som skall driva ett relä kan man montera en extra transistor på OLK-1 kortet, transistorn utökar detta till över 100mA. Transistor för detta ändamål ingår inte i grundbyggsatsen. Tekniska data OLK-1 Matas med 9V till 15V, optimalt 9/12V. Strömförbrukningen är ungefär 24mA, vilken kan justeras ned till under 1mA genom val av annan IC2 och IC2 samt IC3 och IC4 till lågeffektsvarianter som då kostar betydligt mera. Räckvidden kan variera kraftigt och beror på om man använder laser eller ir-diod samt vilken optik och vilka filter som kopplas in mellan laser/ir dioden och fotodioden. Normalt räcker IR dioden runt 3-5 meter utan optik och filter under måttliga ljusförhållanden, med laser räcker den så lång som strålen räcker och täcker in sensorn med sin punkt. 1

2 Utbyggnader I grundbyggsatsen ingår endast komponenter och kretskort, du väljer laser eller ir diodbaserad och reflektorer till IR dioderna. Som utbyggnad kan du välja låda och kontakter, då ingår låda och kontakter samt mekaniska detaljer utom filter och linser som du måste välja till själv. 1. Basbyggsatsen består av komponenter och kretskort. 2. Utbyggnaden består av relädrivning och låda 3. OLK-1 kan också fås som färdigbyggd och testad. Eftersom OLK-1 utrustad med en speciell kontakt med vilken man monterar OLK-1 direkt ovanpå WL-1 eller annan logik kan man kombinera och bygga ut i princip hur långt som helst, inom vissa gränser. OLK-1 fungerar direkt med: WL-1 (Trådlös sensorsändare) kodar och sänder information om bruten stråle vidare till WL-2 mottagarmodulen. (WL-1 och WL-2 måste beställas separat) OLK-1 monterad ovanpå WL-1 På bilden ovan ser du OLK-1 med monterad ovanpå WL-1. Fotodioden med reflektor till höger syns monterad på OLK-1, sändarmodulen som är monterad på WL-1 syns också som ett grönt kretskort stående på höjden. Anslutningskontakten på OLK-1 sitter längst fram på kretskortet. Ljussändarna lasermodulen samt IR dioden syns till vänster i bilden. Den röda lysdioden sitter på WL-1 och lyser blinkar till varje gång som strålen bryts. OLK-1 innehåller allt för att driva lasermodul eller IR dioder samt de förstärkare som behövs för att mottaga laser/ir ljuset med en fotodiod. OLK-1 är tillräckligt känslig för att agera som reflexdetektor, men speglar eller direkprojecering är att föredra. 2

3 3

4 Funktionsbeskrivning OLK-1 är uppbyggd kring en PLL krets IC2, denna har en inbyggd oscillator som är ström/spänningsstyrd och en fasjämförare samt några förstärkare. Denna oscillator sätts att svänga på en grundfrekvens med en RC krets, då ingen insignal finns i form av laserstråle eller IR ljus. För ritning se sida 3. Utsignalen från fasjämföraren är går genom ett lågpassfilter som jämnar ut den inbyggda fasjämförarens digitala utsignal till en dc spänning. Fasjämföraren är i princip en x-or krets. IC2 kommer att jämföra oscillatorns fas och frekvens med den som detekteras av fotodioden. Skulle för hög frekvens inkomma vid fotodioden kommer signalen efter lågpassfiltret (C4/C5) att bli högre för att justera utt den inbyggda oscillatorns frekvens och det motsatta om frekvensen var för låg. Det finns gränser för hur frekvensen kan justeras, som kallas låsområde, är inkommande signal från fotodioden utanför detta låsområde kommer oscillatorn att gå till sin grundfrekvens. IC2 är utrustad med en speciell utgång för just detta ändamål. Denna går som tidigare sagts låg när vi har låsning inom gränserna och hög när låsning saknas. Utsignalen nyttjar vi till att kunna driva ett relä eller som signal till WL-1(trådlös sensorsändare). Skall ett relä användas måste en transistor T2 och R12 samt R11 kopplas in för att klara av att driva reläet utan problem. Lasern eller IR dioden måste alltså intensitetsmoduleras i takt med oscillatorn i IC2. Tyvärr har vi noterat att enklare lasermoduler som kommer i form av laserpennor inte klarar av höga frekvenser, kanske runt 500Hz men är billiga och fungerar, därav två alternativ komponenter till IC2 en för 400Hz och en för runt 4000Hz. Oscillatorn måste buffras med en transistor T1, dessutom måste spänningen regleras(ic4) mycket noggrant för att lasermodulen inte skall brinna upp. Lasermodulen drivs med 3V+/- 0.1V och drar en del ström. Detta passar också rätt bra för IR dioder, vissa kan behöva ett 10-40Ohms motstånd i serie med dioden. Man kan paralellkoppla flera IR dioder för större täckningsyta. Behöver man starkare IR dioder eller lasermoduler kan T1 bytas ut till 2N2222 samt IC4 byts ut till en högeffektsvariant i samma serie. IC4 kan tåla max 100mA. Fotodiodens insignal är en relativt svag ström och måste förstärkas upp till en högre spänning. Det gör vi med IC1 som är kopplad i transkonduktans läge(omvandlar ström till spänning). R3 bestämmer förstärkningsgraden och C2 begränsar bandbredden något. IC1 matar den förstärkta diodsignalen till IC2. IC2 klarar av att låsa på signaler som är större än ca 50mV och låser efter cirka klockcykler vilket ger den snabbaste reaktionstiden för OLK-1. Höjs frekvensen på IC2's inbyggda oscillator bättras reaktionstiden i motsvarande grad. Reaktionstid=(1/400)*15 S för 400Hz. IC1 består av två förstärkare varav den ena används för att skapa en sk. virtuell jord som behövs av fotodiodförstärkaren. IC2 arbetar med max 9V vilket betyder att vi måste reglera dess matningsspänning av två skäl, den inte skall ta skada samt att stabilisera den inbyggda oscillatorn så den inte störs av varierande batterispänningar. OLK-1 behöver kan behöva trimmas in för att fungerar som tänkt, se texten för speciella önskemål om hastighet och känslighet. C4/C5 bestämer låsområdet och du kan behöva justera deras värden om du har problem med störningar från lysrör genom att öka deras värden. 4

5 Håll också utkik på eller skriv ett mail till så kommer du med i elektronik tips forumet. OLK-1 kontaktlist OLK-1 är utrustad med en stiftlist i ena änden, denna är tänkt att anslutas till ett styrkort av olika slag eller den för ändamålet utvecklade sensorsändare WL-1. Stiftlisten, stift 1 är det som är närmast D3; Ben Funktion 1 Jord/0V 2 Optionell relädrivning max 100mA, kräver extern diod. 3 Sensor Puls, övergång Låg till Hög => sensorn aktiverad 4 +Vcc 4-15V (9V eller 12V) Byggbeskrivning Rengör kretskortet från skyddslacken med aceton eller ren bensin, kopparbanorna skall bli blanka och kortet rent från förorerningar och skyddslack som brukar bli mörk när man tar bort den. OLK-1 Layout sedd ovanifrån (ej i skala) När du börjar montera komponenterna kan det hända att något komponentben verkar vara för tjockt, du måste då lirka lite eller eventuellt borra upp hålet lite, detta kan gå bra med en nål eller ett avklippt komponentben. Se upp med de tunna borren, som är 0,6mm eller tunnare, de bryts av oerhört lätt om man lirkar med dem och är relativt dyra. OLK-1 är som tidigare skrivits avsedd att användas tillsammans med annan utrustning och har ingen separat matningskontakt. Skall den användas som fristående enhet kan man koppla in en 9V batterikontakt eller liknande direkt på stiftlisten. Detsamma gäller relädrivning. 5

6 Monteringen av komponenter Börja med att montera motstånd och eventuella kontakter, montera därefter kondensatorer och siste halvledare. Var försiktig med ledningsbanorna som lätt förstörs om man värmer för länge. Behöver du ta bort någon komponent för omlödning använd då avlödningsstrumpa. Använd också det högkvalitativa lödtennet som medföljer. OLK-1 Komponentplacering (ej i skala) Tillslagsprov Efter det alla alla komponenter är monterade är det dags för testkörning, det mest kritiska momentet. Felpolariseras kretsarna kan de gå sönder. Jag brukar koppla in ett motstånd om 100 Ohm i serie med plus som "säkring" och mäta spänningen över det eller helt enkelt genom att känna med fingrarna om det blir varmt, VILKET DET INTE SKALL BLI (inte ens ljummet). Lämpligt kan vara att mata med ett 9V batteri eller 12V, OBS! Använder du batterieleminator måste den leverera DC, reglerar eller oreglerat kvittar då stabiliseringskretsar finns i kopplingen. Levererar den AC måste du koppla in en diod av typ 1N4002 i serie med plus för att halvvågslikrikta spänningen. Började det inte brinna eller bli varmt, känn på IC3 och IC4, blir de varma, STÄNG AV, då har du monterat dem fel eller felpolariserat kopplingen. Relädrift Om du skall koppla in relä måste du ansluta T1 och R12 samt R11 för relädriften. Skall du inte ha relä utan WL-1 eller annan koppling finns ingen signalering som talar om att ljusstrålen brutits monterad på OLK-1. Har du WL-1 ansluten kan du använda lysdioden på WL-1 som indikator att ljusstrålen brutits. 6

7 Funktionskontroll utan oscilloscope Att testa OLK-1 utan WL-1 eller relä kräver tillgång till oscilloscope eller att du löder in en diod i serie med ett 1K motstånd från plus till pinne 3. Denna kommer då att lysa när ljusstråle inte är bruten. Sensor och Sändar montage Det är nu dags att montera D1 oh D2, D1 måste monteras i backriktningen, dvs anoden till plus (det långa benet). D2 skall monteras i framriktningen, dvs det långa benet till minus. Titta på komponentplaceringsskissen. Är det en lasermodul som du monterar är plus märkt med rött och skall kopplas till den fyrkantiga lödön vid D2 och den svarta ledningen till den runda lödön vid D2. Kontroll av sensorer och sändare Anslut matningsspänningen igen, lasermodulen skall lysa (titta INTE in i laserstrålen du kan få fläckar på hornhinnan). IR dioden lyser inte med synligt ljus så här vet vi inte. Rikta laserstrålen eller IR lysdioden mot D1. Släck lysrör och annan belysning. Svep långsamt fram och tillbaka över D1 med litet avstånd om 2-3 dm. Beroende på om du har relä eller WL-1 eller en inlödd testlysdiod skall du nu kunna höra klickar från reläet respektive att lysdioden blinkar till kort på WL-1 respektive att den inlödda testlysdioden släcks. Gör den det fungerar allt. Felsökning Om inte kan det vara en rad olika problem, har du släckt alla lysrör och inget direkt solljus lyser på D1?. Kontrollera att alla komponenter är monterade rätt, särskilt D1 och D2, mät spänningen på ben 4 IC2 som skall vara 5V, mät spänningen på mittbenet IC4 som skall vara 3V, mät även spänningen vid ben 5 IC1 som skall vara halva matningsspänningen. Stämmer allt detta är IC3 och IC4 korrekt anslutna och där är inga kortslutningar vid matningarna. Fungerar det fortfarande inte är problemet djupare, det kan vara fel på T1, det kan också vara så att IC1 eller IC2 är sönder, men det är ovanligt. Det är troligare att störljus kommer in och mättar D1 så den inte kan detektera det önskade ljuset från laser eller IR-diod. Du behöver en frekvensräknare eller ett oscilloscope för att gå vidare. Du skall då mäta signalen vid ben 5 på IC2, där skall vara en fyrkantsvåg om cirka 400Hz eller 4000Hz beroende på om du valt Lasermodul eller IR diod. Frekvensen kan vara ända nere i 300Hz resp. 3000Hz. Mät vidare att du får en fyrkantsvåg vid ben 3 på IC2 som kommer från diodförstärkaren IC1, den kan vara svag, när du riktar laserstråler resp. irdioden mot fotodioden. Finns där ingen fyrkantsvåg har du troligen vänt D1 åt fel håll eller så är den i mättning, gör helt mörkt i rummer och prova några gånger. Slutligen kan det också vara fel på IC1 eller felaktigt motstånd R3 inmonterat. Ytterligare tips För att säkerställa funktion utomhus under natt såsom dag måste sensorn noggrant kapslas in så att den dels inte fångar upp ströljus från Laser/IR sändaren, och dels inte går i mättning. Detta görs genom att man monterar dagsljusfilter framför fotodioden om man använder IR dioder. För lasern kan man använda särskilda filter som är anpassade exakt för lasern eller en röd transparent plastbit om man nyttjar en laser med rött ljus. Optik är nödvändigt om större avstånd skall nås, i det enklaste fallet kan man använda sig av små reflektorer som medföljer byggsatsen. Med god optik och laser samt filter kan man nå 100 meter. Med stora reflektorer (bil/mc lamphus) kan man nå mycket långt med både IR och 7

8 Laser, ett par kilometer upp till kanske över någon mil om man byter ut fotodioden mot en fotodiod av multiplicerande typ (lavin effekt). För det sistnämnda avståndet krävs omsorgsfullt mekaniskt arbete såvälsom filtrering och optik, men går om man är envis. Det kan vara frustrerande,allt fungerar perfekt när man testar i labbet för att inte alls fungera när utrustnigen är på plats, dagsljus är starkt närmare 1kW/kvadratmeter under sommardagar, vilken sensor som helst mättas av detta starka ljus. Lycka till! För support kan du maila till Alla som köpt byggsatser av oss har 3 månaders mail support. OLK-1 Komponentförteckning OBS! Du kan välja värden inom parantes för högre frekvensval till IR diod. Beroende på ditt val levereras endast komponenter till IR eller laser. Komponenter med fet stil ingår i basbyggsatsen Motstånd, kol eller metallfilm 1/8w tolerans (1-5%) R1 100K eller 1M lågeffektsvariant R2 100K eller 1M lågeffektsvariant R3 1,5M/1M Diodförstärkning, högre värde högre förstärkning R4 8.2K (10k för högre frekvens) R5 10K (R6 bortplockad) R7 100 Ohm i serie med vissa IR dioder som ej tål 3V R8 10K R9 270 Ohm R Ohm R Ohm R12 10K Kondensatorer C1 22uF/16V minielyt lågprofil rm=2,54mm C2 100pF/63V keramisk rm=5mm (67pF/63V keramisk rm 5mm) C3 100nF/63V polyester WIMA rm 5mm (1uF/16V minielyt) C4 1uF/16V minielyt lågprofil rm=2,54mm C5 330nF/63V polyester WIMA rm 5mm (10uF/16V minielyt) C6 330nF/63V polyester WIMA rm 5mm (22nF/63V polyester WIMA rm 5mm) C7 220uF/16V minielyt rm=2,54mm (ej kritisk) C8 100nF/63V polyester WIMA rm 5mm C9 100nF/63V polyester WIMA rm 5mm C10 100nF/63V polyester WIMA rm 5mm Dioder D1 IR diod IR333/TSUS5400 eller Lasermodul 3V (OBS! till IR dioder krävs seriemotstånd om 16 Ohm) D2 Fotodiod BPW34/OP905/SFH2030 (lavintyp:s2381) BPW34 och OP905 samt S2381 fungerar med lasermodulen 8

9 Transistorer T1 T2 BC557 BC557 Integrerade kretsar IC1 NE567 (NE567L lågeffekt) IC2 LM358/TL082 (Dual OP amp) IC3 78L05 spänningsstabilisator fast 5V IC4 LM317L spänningsstabilisator justerbar Övriga mekaniska detaljer K1 OLK-1 Etsat och borrat kretskort Lödtenn 2dm Montagekabel ca 4dm S1 4 pin vinklad stiftlist D1 2 pin hylslist för komponentben D2 2 pin hylslist för komponentben Låda saknas inmonteras i samma låda som WL-1 eller styrkortet genom att OLK-1 kortet sticks ner i WL-1 motsvarande 4 pins hylslist så att OLK-1 ligger ovanpå WL-1. Optik Plaströr för inmontering Diodreflektor för 6mm dioder Laserfilter måste anpassas till din laservåglängd, det finns flera olika modeller Dagsljusfilter kommer också i olika modeller. Rödfilter RK1 (Optiken är den kritiska delen när man bygger utrustning av det här slaget.) 9

WL-1 Sensorsändare. WL-1 sensorsändare

WL-1 Sensorsändare. WL-1 sensorsändare WL-1 Sensorsändare WL-1 sensorsändare WL-1 Sensorsändare Den trådlösa sensorsändaren WL-1 är avsedd att kopplas samman med olika typer av sensorer som till exempel PIRK-1 eller OLK-1. Man kan på så vis

Läs mer

WL-2. WL-2 V1.0 monterad

WL-2. WL-2 V1.0 monterad WL-2 WL-2 V1.0 monterad WL-2 är en trådlös mottagarmodul för olika typer av gränsvärdessensorer, det betyter att den inte kan ta emot digitaliserade värden från sensorer och avkoda dem, WL-2 utgör endast

Läs mer

Montering av kretskort 10-40X

Montering av kretskort 10-40X Byggbeskrivning programmerbar digital signaldekoder 10 40X 1[8] Montering av kretskort 10-40X Du har blivit ägare till en byggsats framtagen av signalsidan.se och Hemi konsult HB. Byggsatsen innehåller

Läs mer

KE-2. KE-2 Omformare 12DC till 220VAC. Tekniska data 100-270W beroende på transformatorval

KE-2. KE-2 Omformare 12DC till 220VAC. Tekniska data 100-270W beroende på transformatorval KE-2 KE-2 Omformare 12DC till 220VAC Tekniska data Effekt Matningsspänning Utspänning Vågform 100-270W beroende på transformatorval 9-15VDC (MC eller bilbatteri) 220V-270V Fyrkant Förord Omformaren lämpar

Läs mer

10-501 ir-detektor. Denna bygganvisning riktar sig till dej som köpt Hemi-konsult s ir-detektor 10-501.

10-501 ir-detektor. Denna bygganvisning riktar sig till dej som köpt Hemi-konsult s ir-detektor 10-501. 10-501 ir-detektor Denna bygganvisning riktar sig till dej som köpt Hemi-konsult s ir-detektor 10-501. Byggsatsen innehåller en komplett uppsättning delar för att bygga en infraröd-detektor till modelljärnvägen.

Läs mer

Laboration II Elektronik

Laboration II Elektronik 817/Thomas Munther IDE-sektionen Halmstad Högskola Laboration II Elektronik Transistor- och diodkopplingar Switchande dioder, D1N4148 Zenerdiod, BZX55/C3V3, BZX55/C9V1 Lysdioder, Grön, Gul, Röd, Vit och

Läs mer

Beskrivning elektronikkrets NOT vatten

Beskrivning elektronikkrets NOT vatten Beskrivning elektronikkrets NOT vatten Kretsen som ingår i uppgiften är en typ av rinnande ljus. Den fungerar så att lysdioderna kommer att tändas en efter en beroende på hur mycket spänning som alstras

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

FMS-20. Komponenter FMS-20

FMS-20. Komponenter FMS-20 FMS-20 Komponenter FMS-20 FMS-20 är en mycket enkel FM sändare baserad på en colpitts oscillator. FMS-20 drivs med 5-15V, 9V batteri är optimala ur både ekonomi och räckvidd. Var försiktig med sändare,

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar.

Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar. Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar. Detta förväntas du hitta i din byggsats: 1st Kretskort 3st Motstånd R1,R2,R3 1st Spänningsregulator 78L05 1st Diod D1 2st Kondensatorer

Läs mer

Monteringsanvisning till R/C motorstyrning v1.0

Monteringsanvisning till R/C motorstyrning v1.0 Monteringsanvisning till R/C motorstyrning v1.0 Tack för att ni köpt en byggsats av JETRONIC. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg för steg. Verktyg du behöver för monteringen och

Läs mer

Disposition av prototypkort

Disposition av prototypkort Mekinstruktioner Disposition av prototypkort För att undvika att prototypkortet inte får plats eller att man måste löda om en massa sladdar är det viktigt att man kollar innan att allt får plats på kortet

Läs mer

Lödinstruktion, RiboCop(tm) v1.0

Lödinstruktion, RiboCop(tm) v1.0 Om detta dokument Detta är lödinstruktion som steg för steg går igenom hur du bygger ihop en RiboCop64 med hjälp av lödkittet. OBS: Lödkittet är inget för nybörjare, då detta bygge är väldigt komplicerat

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk

Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk Färdig koppling D1 R2 IC1 R1 D2 R3 D3 R7 R5 T1 T2 R6 T3 R6 Uppgiften innehåller: Namn Värde Utseende Antal R1 11 kω brun, brun, svart, röd, brun 1 st R2 120

Läs mer

Som byggsats finns denna i tre utförande: 1. Komponenter och etsat samt färdigborrat kretskort. 2. Låda och kontakter. 3. Färdigbyggd.

Som byggsats finns denna i tre utförande: 1. Komponenter och etsat samt färdigborrat kretskort. 2. Låda och kontakter. 3. Färdigbyggd. FMS-5 250mW FM-Sändare Denna FM-sändare har en audioingång och en trimpunkt. Den är vid leverans, som färdigbyggd, intrimmad för att arbeta på en frekvens precis ovanför 104MHz och en matningsspänning

Läs mer

Montering av Wisp628.

Montering av Wisp628. Montering av Wisp628. Monteringen bör inte medföra några problem för den som har monterat ett par kretskort förut. Som vanligt gäller noggrannhet och lite tålamod. Komponentnumren ( D2, R1 o.s.v.) i texten

Läs mer

Komponentlista och enkel byggbeskrivning för LTS MM-RIAA

Komponentlista och enkel byggbeskrivning för LTS MM-RIAA Komponentlista och enkel byggbeskrivning för LTS MM-RIAA Komponenter som finns angivna på mönsterkortet. Beteckning Värde/namn Elfa bestnr R1,R2 75 kω 60-744-21 R3-R6 22 Ω 60-703-61 R7,R8 100 kω 60-745-61

Läs mer

Byggsats Radio med förstärkare Art.nr: 99409

Byggsats Radio med förstärkare Art.nr: 99409 1 Byggsats Radio med förstärkare Art.nr: 99409 Förrådsgatan 33A 542 35 Mariestad sagitta@sagitta.se Tel: 0501 163 44 Fax: 0501 787 80 www.sagitta.se Inledning Byggsatsen består av en radiomottagare, en

Läs mer

Prova på. Brun Svart Orange/ Brun Svart Svart Röd Röd Röd Orange/ Röd Röd Svart Röd

Prova på. Brun Svart Orange/ Brun Svart Svart Röd Röd Röd Orange/ Röd Röd Svart Röd Kopplingsövningar Det här kapitlet har vi kallat "Prova på". Prova på Det är till för att du ska bekanta dig med det kopplingsbord - breadboard som du ska arbeta med och det universalinstrument av god

Läs mer

HOWTO: HDD Clock. 1 Översikt. Eller: hur man gör en HDD klocka. Peter Faltpihl & Gustav Andersson. Linköpings Universitet, Norrköping 2011-10-04

HOWTO: HDD Clock. 1 Översikt. Eller: hur man gör en HDD klocka. Peter Faltpihl & Gustav Andersson. Linköpings Universitet, Norrköping 2011-10-04 HOWTO: HDD Clock Eller: hur man gör en HDD klocka Peter Faltpihl & Gustav Andersson. Linköpings Universitet, Norrköping 2011-10-04 Har du någonsin undrat vad man kan göra med en gammal hårddisk som du

Läs mer

MPX-1 Stereocoder MPX-1

MPX-1 Stereocoder MPX-1 MPX-1 Stereocoder MPX-1 Teknisk data Drivspänning 9-15V Strömförbrukning 40-70mA Ingångssignal 775mV stereo Frekvensomfång 20-15000 Hz Bandbredd 200kHz Multiplexmetoden 38kHz switch / 19kHz pilot Bandpasshöjande

Läs mer

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier.

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Sidan 1 av 6 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

Lödinstruktion, JoyFi(tm) v1.0

Lödinstruktion, JoyFi(tm) v1.0 Om detta dokument Detta är lödinstruktion för JoyFi v.0, en adapter som gör att du kan använda joysticks trådlöst till C64/Amiga Produkten levereras i två delar: en sändare (MASTER) samt en mottagare (SLAVE).

Läs mer

5:2 Digitalteknik Boolesk algebra. Inledning OCH-funktionen

5:2 Digitalteknik Boolesk algebra. Inledning OCH-funktionen 5:2 Digitalteknik Boolesk algebra. Inledning I en dator representeras det binära talsystemet med signaler i form av elektriska spänningar. 0 = 0 V (låg spänning), 1 = 5 V(hög spänning). Datorn kombinerar

Läs mer

LMDT-810. NEXA LMDT-810 Rörelsevakt. Säkerhet. Tekniska data. KOMPATIBILITET Den här sändaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare.

LMDT-810. NEXA LMDT-810 Rörelsevakt. Säkerhet. Tekniska data. KOMPATIBILITET Den här sändaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. LMDT-810 NEXA LMDT-810 Rörelsevakt KOMPATIBILITET Den här sändaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Trådlös rörelsevakt för styrning av en eller flera mottagare. Men inbyggd

Läs mer

Ljudkikare. Pipornas längd i tum, för utrymmets skull. Samt dess packningsordning. (1 = 25,4mm) Rördiameter 10mm

Ljudkikare. Pipornas längd i tum, för utrymmets skull. Samt dess packningsordning. (1 = 25,4mm) Rördiameter 10mm Ljudkikare Denna ljudkikare baseras på ett paket rör, avstämda inom talområdet 300-3500 Hz. Flera varianter av elektroniken finns, billigare varianter med enbart transistorer och dyrare med operationsförstärkare

Läs mer

Modifieringsförslag till Moody Tremolo

Modifieringsförslag till Moody Tremolo Modifieringsförslag till Moody Tremolo Här följer ett par förslag på tillägg och modifieringar som du kan göra på din Moody Tremolo (MT). Pedalen fick några nya komponentvärden april 2015. Samma kretskort

Läs mer

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum:

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum: UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH Apparater på labbet Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): Rättningsdatum Kommentarer Godkänd: Rättningsdatum Signatur

Läs mer

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker.

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. LARM Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. INNEHÅLL kretskort och larmpanel batterihållare brickor lysdioder, LED motstånd summer strömbrytare påsnitar skruvar kartong

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Batteri. Lampa. Strömbrytare. Tungelement. Motstånd. Potentiometer. Fotomotstånd. Kondensator. Lysdiod. Transistor. Motor. Mikrofon.

Batteri. Lampa. Strömbrytare. Tungelement. Motstånd. Potentiometer. Fotomotstånd. Kondensator. Lysdiod. Transistor. Motor. Mikrofon. Batteri Lampa Strömbrytare Tungelement Motstånd Potentiometer Fotomotstånd Kondensator Lysdiod Transistor Motor Mikrofon Högtalare Ampèremeter 1 1. Koppla upp kretsen. Se till att motorns plus och minuspol

Läs mer

Föreläsning 6: Opto-komponenter

Föreläsning 6: Opto-komponenter Föreläsning 6: Opto-komponenter Opto-komponent Interaktion ljus - halvledare Fotoledare Fotodiod / Solcell Lysdiod Halvledarlaser 1 Komponentfysik - Kursöversikt Bipolära Transistorer pn-övergång: kapacitanser

Läs mer

Isolationsförstärkare

Isolationsförstärkare Isolationsförstärkare Säker överföring av signaler med hjälp av elektriskt isolerade delar Agneta Bränberg dec 2014 Behov av galvanisk (elektrisk) isolation mellan signalkällan och resten av mätsystemet

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340191 / 1340193) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340191 / 1340193). Värmevakten

Läs mer

Emtithal Majeed, Örbyhus skola, Örbyhus www.lektion.se

Emtithal Majeed, Örbyhus skola, Örbyhus www.lektion.se Emtithal Majeed, Örbyhus skola, Örbyhus www.lektion.se * Skillnader mellan radiorör och halvledarkomponenter 1.Halvledarkomponenter är mycket mindre I storlek 2.De är mycket tåliga för slag och stötar

Läs mer

Experiment med schmittrigger

Experiment med schmittrigger dlab00a Experiment med schmittrigger Namn Datum Handledarens sign. Varför denna laboration? Schmittriggern är en mycket användbar koppling inom såväl analog- som digitaltekniken. Ofta används den för att

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande Z-LYFTEN PRODUKTION AB Blankettnr: BL10050 Utfärdad av: FN Datum: 050114 Utgåva: 2 Service Meddelande 2013-03-28 Gällande: Den nya vinkelgivaren för radiomanövrering. Utbytt Vinkelgivare Ny Vinkelgivare

Läs mer

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier.

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Sidan 1 av 6 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med

Läs mer

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008 Utgåva februari 2008 M700 Serien Moduler EGENSKAPER Analog, adresserbar kommunikation Inbyggd identifikation av modultyp som automatiskt identifierar modulen i brandlarmcentralen. (Ej M700X) Stabil kommunikationsteknik

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

SVEBRYREGULATOR Byggbeskrivning med många bilder

SVEBRYREGULATOR Byggbeskrivning med många bilder SVEBRYREGULATOR Byggbeskrivning med många bilder Tja, efter att ha läst massa trådar om Svebryregulatorn så kom jag fram till att många eftersökte en byggbeskrivning, så då tog jag och knåpade ihop en

Läs mer

Bygg en entransistors Booster till datorn eller MP3-spelaren

Bygg en entransistors Booster till datorn eller MP3-spelaren Bygg en entransistors Booster till datorn eller MP3-spelaren De högtalare som levereras till datorerna har oftast högst mediokra data. Men genom att kombinera lite enkel teknik från elektronikens barndom

Läs mer

Bruksanvisning Repeater RP-900

Bruksanvisning Repeater RP-900 Bruksanvisning Repeater RP-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.0 2012-03-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 2 3 MONTERING...

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Konstantspänningslikriktare.

Konstantspänningslikriktare. Konstantspänningslikriktare. Sidan 1 av 8 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med hjälp av naturlig konvektion.

Läs mer

Aluminium (svarteloxerad)

Aluminium (svarteloxerad) SPACEGUARD SG 0 Beskrivning Räckvidd -0 meter till 9 korsade ljusstrålar Aktiv höjd 60 mm till 800 mm Totalhöjd 80 mm till 0 mm Fast kabel eller kontaktdon Automatisk känslighetsjustering Vattentät kapsling,

Läs mer

Projekt "Kabelsökare" ver 1.4

Projekt Kabelsökare ver 1.4 Projekt "Kabelsökare" ver 1.4 Kan du, väckt mitt i natten, redovisa för 4011:ans pinnkonfiguration och offsetkompensera en 741:a på minst två olika sätt kan du sluta läsa. Kasta en blick på schemat och

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier.

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Sidan 1 av 7 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med

Läs mer

Dieselvakt DVGSM/DVSIR/DVMOT

Dieselvakt DVGSM/DVSIR/DVMOT Dieselvakt Maxade funktioner i minimalt format! DVGSM/DVSIR/DVMOT Installations och användarmanual V3.2 Larmtillverkning sedan 1976 www.hellmertz.se Innehållförteckning: Innehållförteckning:... 2 Introduktion

Läs mer

Programmera i teknik - kreativa projekt med Arduino

Programmera i teknik - kreativa projekt med Arduino NYHET! Utkommer i augusti 2017 Smakprov ur boken Programmera i teknik - kreativa projekt med Arduino av Martin Blom Skavnes och Staffan Melin PROJEKT LJUS s 1 I det här projektet kommer du att bygga en

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

Sling X POWER SUPPLIES - MADE IN SWEDEN SVENSKA

Sling X POWER SUPPLIES - MADE IN SWEDEN SVENSKA POWER SUPPLIES - MADE IN SWEDEN SVENSKA Milleteknik ger reservkraft som säkerställer drift. Alla våra produkter är designade för bästa driftsäkerhet och lång livslängd - för såväl elektronik som batterier.

Läs mer

Inkopplingsexempel med centralapparat lares 4.0

Inkopplingsexempel med centralapparat lares 4.0 Inkopplingsexempel med centralapparat lares 4.0 NEHÅLLSFÖRECKNG IRdetektor unum...2 IRdetektor Vanderbilt PDMI2/ PDMI8... 3 IR/MW kombinationsdetektor unum D... 4 IR/MW kombinationsdetektor PDMIXA2/ PDMIXA8...

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

Umeå universitet Tillämpad fysik och elektronik Ville Jalkanen mfl Laboration Tema OP. Analog elektronik för Elkraft 7.

Umeå universitet Tillämpad fysik och elektronik Ville Jalkanen mfl Laboration Tema OP. Analog elektronik för Elkraft 7. Laboration Tema OP Analog elektronik för Elkraft 7.5 hp 1 Applikationer med operationsförstärkare Operationsförstärkaren är ett byggblock för analoga konstruktörer. Den går att använda för att förstärka

Läs mer

Modifieringsförslag till Moody Boost

Modifieringsförslag till Moody Boost Modifieringsförslag till Moody Boost Moody Boost (MB) är en mycket enkel krets, en transistor och ett fåtal passiva komponenter- Trots det finns det flera justeringar som du kan göra för att få pedalen

Läs mer

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 5 Operationsförstärkaren. Elektronik för D ETIA01

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 5 Operationsförstärkaren. Elektronik för D ETIA01 Elektro och Informationsteknik LTH Laboration 5 Operationsförstärkaren Elektronik för D ETIA01 Johan Kåredal Anders J Johansson Lund April 2008 Laboration 5 Mål Efter laborationen vill vi att du ska: fått

Läs mer

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 17 dec 2007 klockan 8:00 13:00 för inskrivna på elektroteknik Ht 2007.

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 17 dec 2007 klockan 8:00 13:00 för inskrivna på elektroteknik Ht 2007. Tekniska Högskolan i Lund Institutionen för Elektrovetenskap Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 17 dec 2007 klockan 8:00 13:00 för inskrivna på elektroteknik Ht 2007. Uppgifterna i tentamen ger totalt

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

SM Serien Strömförsörjning. Transistorn

SM Serien Strömförsörjning. Transistorn Transistorn Transistorn är en av de viktigaste uppfinningar som gjorts under modern tid. Utan denna skulle varken rymdfärder eller PC-datorer vara möjliga. Transistorn ingår som komponent i Integrerade

Läs mer

R-COD 500 & 500 IR Installera, Driftsätta, Använda

R-COD 500 & 500 IR Installera, Driftsätta, Använda R-COD R-COD 500 & 500 IR Installera, Driftsätta, Använda Montering Inkoppling Programmering Dagligt handhavande Også tilgjengelig på norsk (endast R-COD 500) Også tilgængelig på dansk ( ) Also available

Läs mer

Du har följande material: 1 Kopplingsdäck 2 LM339 4 komparatorer i vardera kapsel. ( ELFA art.nr datablad finns )

Du har följande material: 1 Kopplingsdäck 2 LM339 4 komparatorer i vardera kapsel. ( ELFA art.nr datablad finns ) Projektuppgift Digital elektronik CEL08 Syfte: Det här lilla projektet har som syfte att visa hur man kan konverterar en analog signal till en digital. Här visas endast en metod, flash-omvandlare. Uppgift:

Läs mer

Undersökning av logiknivåer (V I

Undersökning av logiknivåer (V I dlab002a Undersökning av logiknivåer (V I Namn Datum Handledarens sign. Laboration Varför denna laboration? Vid såväl konstruktion som felsökning och reparation av digitala kretskort är det viktigt att

Läs mer

Cédric Cano Uppsala 25-11-99 701005-0693 Mätsystem F4Sys. Pulsmätare med IR-sensor

Cédric Cano Uppsala 25-11-99 701005-0693 Mätsystem F4Sys. Pulsmätare med IR-sensor édric ano Uppsala 51199 010050693 Mätsystem F4Sys Pulsmätare med Isensor Sammanfattning Jag har valt att konstruera en pulsmätare som arbetar genom att utnyttja Iteknik. Då ett finger placeras på Isensorn

Läs mer

ETE115 Ellära och elektronik, vt 2013 Laboration 1

ETE115 Ellära och elektronik, vt 2013 Laboration 1 ETE115 Ellära och elektronik, vt 2013 Laboration 1 Sammanfattning Syftet med denna laboration är att ge tillfälle till praktiska erfarenheter av elektriska kretsar. Grundläggande mätningar görs på ett

Läs mer

Filtrering av matningsspänningar för. känsliga analoga tillämpningar

Filtrering av matningsspänningar för. känsliga analoga tillämpningar 1-1 Filtrering av matningsspänningar för -5-6 -7-8 känsliga analoga tillämpningar SP Devices -9 215-2-25-1 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 Problemet Ibland behöver man en matningsspänning som har extra lite störningar

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

HÄLLEBERGSSKOLAN. Ur kursplanen för området elektronik i ämnet teknik:

HÄLLEBERGSSKOLAN. Ur kursplanen för området elektronik i ämnet teknik: Björne Torstenson Ur kursplanen för området elektronik i ämnet teknik: TEKNIK ELEKTRONIK Centralt innehåll Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter, till exempel lysdioder och enkla förstärkare.

Läs mer

KONTROLLENHET SR1 KOMPLETT LÖSNING FÖR CEDES CEGARD LI

KONTROLLENHET SR1 KOMPLETT LÖSNING FÖR CEDES CEGARD LI KONTROLLENHET SR1 / FM2 Komplett lösning för Cedes Cegard LI Version 1.00 2014-04 TEKNISKA DATA KONTROLLENHET SR1 KOMPLETT LÖSNING FÖR CEDES CEGARD LI Mått(B x H x D): 205 x 175 x 105mm StrömbelastningTrafo:

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D Lars-Erik ederlöf Per Liljas Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ET 03 för D 200-08-20 Tentamen omfattar 40 poäng, 2 poäng för varje uppgift. 20 poäng ger godkänd tentamen. Tillåtet hjälpmedel

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Elektronik och Microbit

Elektronik och Microbit Elektronik och Microbit BBC micro: bit har 25 externa anslutningar i kortets nederkant. De stora (kallas pin) som är numrerade 0, 1 och 2 är de som är vanligast att använda. 3V står för 3 volt och GND

Läs mer

VentoFlex & PreVento INSTALLATIONSANVISNING. Copyright 2008 Ventotech AB

VentoFlex & PreVento INSTALLATIONSANVISNING. Copyright 2008 Ventotech AB VentoFlex & PreVento INSTALLATIONSANVISNING VentoFlex och PreVento Detta levererade system har som uppgift att styra ventilationsflöden genom fläktar och spjäll. Ofta för att reducera fukt på vindar, men

Läs mer

I bild 1 har vi satt R7 till 0 Ohm. Bild 1. Med R7=0 får man ett nytt maxläge.

I bild 1 har vi satt R7 till 0 Ohm. Bild 1. Med R7=0 får man ett nytt maxläge. Modifieringar Fuzz I det här dokumentet förslås en del modifieringar som kan göras till Moody Fuzz. För att ha behållning av texten bör man ha tillgång till manualen. Vi ska diskutera: 1. Noise Fuzz Fuzzen

Läs mer

Laboration 1: Styrning av lysdioder med en spänning

Laboration 1: Styrning av lysdioder med en spänning TSTE20 Elektronik Laboration 1: Styrning av lysdioder med en spänning v0.3 Kent Palmkvist, ISY, LiU Laboranter Namn Personnummer Godkänd Översikt I denna labroation ska en enkel Analog till Digital (A/D)

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe och EPIsafe 2. Art.nr och Programversion x.x.x eller senare. Rev PB SE

Rekonditionering. EPIsafe och EPIsafe 2. Art.nr och Programversion x.x.x eller senare. Rev PB SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe och EPIsafe 2 Art.nr 464220 och 464230 Programversion x.x.x eller senare Rev PB SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Utökning av mätområdet på ett mätinstrument med LED

Utökning av mätområdet på ett mätinstrument med LED Utökning av mätområdet på ett mätinstrument med LED Som rubriken säger skall denna artikel handla om en möjlighet att få ett mätinstrument att visa mer info än vad som är brukligt. När jag har bytt ut

Läs mer

Sling X-B3 POWER SUPPLIES - MADE IN SWEDEN SVENSKA

Sling X-B3 POWER SUPPLIES - MADE IN SWEDEN SVENSKA SVENSKA 5219304 Milleteknik ger reservkraft som säkerställer drift. Alla våra produkter är designade för bästa driftsäkerhet och lång livslängd - för såväl elektronik som batterier. larmövervakningsmodul

Läs mer

Systemkonstruktion LABORATION LOGIK

Systemkonstruktion LABORATION LOGIK Systemkonstruktion LABORATION LOGIK Laborationsansvarig: Anders Arvidsson Utskriftsdatum: 2005-04-26 Syfte Denna laboration syftar till att visa några av logikkretsarnas analoga egenskaper. Genom att experimentera

Läs mer

Ipad i teknikundervisningen

Ipad i teknikundervisningen Ipad i teknikundervisningen Innan vi börjar 1. Anslut till MAUs nätverk 2. Om du har platta: ladda ner appen micro:bit från Appstore eller Google Play 3. Lite material som berör passet: https://tinyurl.com/cetis-malmo

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

Bruksanvisning Reflexavkännande fotocell O5PG / / 2007

Bruksanvisning Reflexavkännande fotocell O5PG / / 2007 Bruksanvisning Reflexavkännande fotocell O5PG 704156 / 00 08 / 007 Innehåll Funktion... 3 Montering... 3 Tryckknappar och indikering... 3 Elektrisk anslutning... 4 Idrifttagande... 4 Inställning av känslighet

Läs mer

Skitigare Boost. Ersätt R4 med en resistor med större värde, sätt exempelvis R4=22k.

Skitigare Boost. Ersätt R4 med en resistor med större värde, sätt exempelvis R4=22k. Modifieringar Boost I det här dokumentet föreslås en del modifieringar som kan göras på Moody Boost. Dokumentet är komplettering till manualen som ingår i byggsatsen Moody Boost kit. Vi ska diskutera:

Läs mer

BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida: 1. BESKRIVNING AV CarGard... 1 2. ANVÄNDNING AV CarGard... 2 Aktivering av larmet...2 Avstängning av larmet...2 Vid larm....2 Vid service av

Läs mer

Digitalteknik: CoolRunner-II CPLD Starter Kit Med kommentarer för kursen ht 2012

Digitalteknik: CoolRunner-II CPLD Starter Kit Med kommentarer för kursen ht 2012 Med kommentarer för kursen ht 2012 2012 CR:1 CoolRunner-II CPLD Starter Kit är ett litet utvecklingssystem för Xilinx-kretsen XC2C256. Utvecklingskortet kommer från företaget Digilent. Vid laborationerna

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4600FD12. Fiat Ducato Husbil 2012->

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4600FD12. Fiat Ducato Husbil 2012-> INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4600FD12 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller använd

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer

Handbok FJÄRRSTYRT RELÄ Typ: RR120X/240X

Handbok FJÄRRSTYRT RELÄ Typ: RR120X/240X Handbok FJÄRRSTYRT RELÄ Typ: RR120X/240X CSD AB 97-03-01 RR120X/240X är ett fjärrstyrt dubbelrelä för 12- resp. 24 Volt likström elsystem. Reläet styrs av en mikroprocessor vilken kan ställas in att utföra

Läs mer

TSTE20 Elektronik Lab5 : Enkla förstärkarsteg

TSTE20 Elektronik Lab5 : Enkla förstärkarsteg TSTE20 Elektronik Lab5 : Enkla förstärkarsteg Version 0.3 Mikael Olofsson Kent Palmkvist Prakash Harikumar 18 mars 2014 Laborant Personnummer Datum Godkänd 1 1 Introduktion I denna laboration kommer ni

Läs mer

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual Bruksanvisning i original Vital 2 och Vital 3 Användarmanual Swedish v1b 2TLC172219401_B Allmänt Vital bygger på ett enkanaligt säkerhetskoncept där ett flertal säkerhetskomponenter (t.ex. givare) kan

Läs mer