TRANSVERTER för 144 Mhz (2 meter) för inkoppling till QROlle eller annan sändtagare på 14 (28Mhz)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRANSVERTER för 144 Mhz (2 meter) för inkoppling till QROlle eller annan sändtagare på 14 (28Mhz)"

Transkript

1 TRANSVERTER för 144 Mhz (2 meter) för inkoppling till QROlle eller annan sändtagare på 14 (28Mhz) Innehåll: sid Komponentlista 1 Kopplingschema 4 Monteringsinstruktioner 5 Lindningsinstruktioner 6 Mekanisk uppbyggnad 7 Trimningsinstruktioner 9 Innan monteringen startar är det lämpligt att man går igenom komponenterna i byggsatsen och lär känna dem. Jämförelse kan göras med komponentlistan, komponentplaceringsritningen och kopplingsschemat. Många ytmonterade komponenter är små och komponentens värde eller benämning ersättes därför med en kod (märkning). För att underlätta arbetet bör komponenterna sorteras, så att man lätt kan hitta dem. Risken att man tar fel minskar också. Vissa komponenter måste vara rättvända på kretskortet. På de större elektrolytkondensatorerna står tydliga - tecken. Det omärkta längre benet är allså + polen. Det gäller bara att titta på komponentplacerinigsritningen och se hur dessa skall vändas. De mindre tantalkondensatorerna har ett färgat band, som betecknar + polen. Fabrikat Kemet har gula tantalkondensatorer och bandet är brunt. Detta band är utritat på komponentplacering-sritningen. Alla halvledare måste vändas rätt. Diodernas katoder är märkta med ett band. På komponentplaceringsritningen är detta band utritat. Dubbeldioderna och transistorerna går i allmänhet inte att vända fel. Man måste bara se till att man inte löder fast dem upp och ner (detta är faktiskt möjligt). Kontrollera alltid med lupp. MOS-FET:n BF991 (M91) har fyra ben och kan möjligen lödas fel. Det bredare benet är source och skall alltså förbindas med source-motståndet 560 ohm och dess avkoppling 0,1 uf. Tittar man noga på kretskortet ser man att lödytan för source är något bredare än de tre övriga. Komponenterna kommer osorterade i påsar. Skriv ut detta dokument för att få en lista på antal, komponentvärde och märkning. Sorteringen ger kunskap om märkning och att man kan kontrollera antal. Identifiera komponenten enligt dess märkning (använd en bra lupp). Tejpa fast komponent-förpackningens ena ända (endast relevant för dom ytmonterade kondensatorerna och motstånden). På detta hittar man komponenterna lätt och man kan plocka dom ( förpackningen kan delas) sedan med en vass kniv (exempelvis skalpell) Olof Holmstrand SM6DJH / Tilman D. Thulesius SM0JZT ver Dec 2005 Sid 1

2 Motstånd Typ SMD 1206 Värde Märkn. Elfa nr Ant. 10 ohm 10R R R R NOTERA: Transvertern presenteras för inkoppling mot en kortvågtransciever för 14 Mhz-bandet. För de som vill bygga transvertern för inkoppling mot en kortvågstransciever på 28Mhz användes komponentvärdena inom parentes Kohm ,8 K ,9 K ,8 K K K K Trimpotentiometer typ 72P 1 Kohm Kondensatorer Typ SMD 1206 Värde Märkning Elfa nr Antal 1 pf A ,7 L ,9 Q ,7 S ,8 W A C E (2) (22 J ) Forts på nästa sida Märkning Motståndens märkning är lätt att lära sig. Motstånd med litet toleransvärde har 4 siffror. Bokstaven R förekommer och betyder decimalkomma. Den ersätter en siffra. Den sista siffran betyder antalet nollor. En nolla som sista siffra betyder alltså avsaknaden av extra nollor. Ex: 2R20 betyder 2,2 ohm, eftersom R betyder decimalkomma betyder 3,9 kohm, eftersom ettan betyder att man skall lägga till en nolla. Märk att 1000 betyder 100 ohm, eftersom den sista nollan säger att det inte skall finnas någon extra nolla till det som står framför. Motstånd med högre toleransvärde har bara tre siffror. Bokstaven R förekommer även här. Ex: 4R7 betyder 4,7 ohm. 682 betyder 6,8 kohm, eftersom tvåan betyder att man skall lägga till två nollor. 100 betyder 10 ohm, eftersom sista nollan betyder att det inte skall vara extra nollor till det som står framför. Ibland kan man i stället se 10R och det betyder naturligtvis också 10 ohm. I byggsatsen finns några hålmonterade motstånd. Här användes den vanliga färgkoden. 22 ohm har färgerna röd röd svart, 100 ohm brun svart brun och NTC-motståndet 4,7 kohm gul violett röd. Drosslarnas märkning följer samma princip som motståndens. Enheten är uh. Toleransvärdet för drosslar är i allmänhet högt. Därför användes endast tre siffror. Bokstaven R användes även på drosslar. Ex: 1R0 betyder 1 uh och 102 betyder 1000 uh o.s.v. Vissa fabrikat har numera märkning av kondensatorer. Här förekommer en annan princip beroende på att det är ont om plats. Först står en bokstav och därefter en siffra. Exempelvis betyder bokstaven A 1,0 och bokstaven L 2,7. Siffran efteråt betyder hur många steg decimalkommat skall flyttas åt höger. Man får då värdet i pf. Ex: L0 betyder 2,7 pf, eftersom nollan säger att decimalkommat inte skall flyttas. Står det A5 är värdet pf=0,1 uf, eftersom decimalkommat skall flyttas fem steg åt höger. Märk att det förekommer kondensatorer som är omärkta. Dessa måste man hålla reda på, annars kan det lätt bli fel. Om sådana leveras i byggsatsen, finns dessa i egna påsar. Sid Olof Holmstrand SM6DJH / Tilman D. Thulesius SM0JZT ver Dec 2005

3 (22 J ) (33 N ) (47 S ) 56 U A (3) 1 nf A nf A Keramisk RM=5 mm 6,8 pf 500 V pf 500 V pf (endast för trimning) Elektrolyt 100 uf 16 V Trimkondensator 2-22 pf Induktanser Värde Märkning Elfa nr Antal 220 nh R R uh 1R Drossel typ 4B nh Toko typ MC Spolsats 7V1S, Neosid BF991 M BFR92A P RA13H1317M fabr Mitsubishi 1 Acal AB, tel Diverse Relä G6H BNC-chassi med lödöra DIN-kont 5 pol, sladdhane DIN-kont 5 pol, chassihona Apparatlåda, Eddystone Skruv M3x Skruv M3x Mutter M Plastfötter Lödöra Skruvkärna till T 1 (se beskrivning av spolarna) Halvledare Typ Märkning Elfa nr Antal BAS BAT18 A BC847B 1F BC857B 3F Lacktråd 0,3 mm Lacktråd 0,4 mm Förtent koppartråd 0,5 mm Förtent koppartråd 1 mm Mellanplåt 2 mm Al-plåt 18x66 mm 1 Mönsterkort 61x105 mm, TRV144, UHF units 1 Kristall 130,0000 MHz, HC49U, serieresonans 1(0) (Kristall 116,0000 MHz, HC49U, serieresonans 1) KEYEX Stockholm 2005 Olof Holmstrand SM6DJH / Tilman D. Thulesius SM0JZT ver Dec 2005 Sid 3

4 Sid Olof Holmstrand SM6DJH / Tilman D. Thulesius SM0JZT ver Dec 2005

5 Monteringsinstruktioner Montera de ytmonterade komponenterna med stor försiktighet. Tänk på att du aldrig applicerar mera lödtenn än vad som behövs för att komponenten skall få follgod kontakt. Ett vällött kretskort är en skönhet och för mycket lödtenn serslarvigt ut och kan ofta dölja en illa gjord lödning och inte minst även en kallödning som inte ger kontakt. Det finns ganska många olika sätt att montera ytmonterade komponenter. Ett effektivt och enkelt sätt är att först förtenna med lite tenn den ena av dom lödöar som skall användas. Komponenten placeras sedan på kortet, makas i läge med med ett spetsigt föremål och hålls i läge emedan man med lödkolvspetsen värmer den tidigare förtennta ytan. Säkerställ så att komponenten hamnar rakt och snyggt. När så skett löder man fast de andra lödpunkterna. Sist justeras den första lödpunkten med friskt tenn för en säker och snygg lödning. Ett viktigt tips är att om möjligt alltid jobba med en förstoringslupp / glasögontillsats. Du ser bättre och kan med ens beundra ett vackert resultat. Tänk på vad den kände konstruktören Leonardo da Vinci sa: En vacker bro är en hållbar bro. Det gäller även för en lödning. En vacker lödning... Placeringsritning Ett par tips: 1. Montera komponenterna enligt schemat: dom lägsta först och sedan högre och högre. Anledningen till detta är att det exempelvis är lätt att skada isoleringen på en elektrolytkondensator med lödkolven om man skall montera en liten ytmonterad komponent i närheten. 2. Pricka av komponenterna på placeringsritningen vart efter de monterats. 3. Ta för vana att montera komponenterna så att de är avläsbara från samma håll. Titta på palceringesritningen så förstår du vad som menas. Detta gäller dock endast för kondensatorer och motstånd EJ för halvledarna. 4. När man monterar de hålmonterade kondensatorerna 22 pf och 6,8 pf (vid relä och vid L11), får man tänka på att de måste vara nertryckta med så korta ben som möjligt. Frekvensen 144 MHz är ganska hög och kondensatorerna får inte vara för induktiva. 5. Var noga med polariseringen av dioder (D1-3) och elektrolytkondensatorerna (100uF). 6. Var noga med placeringen av transistorerna Q1-2 (BF991 märkta M91 ). Det ena benet är lite bredare och skall ovilkorligen placeras på den största lödön (se bild) Olof Holmstrand SM6DJH / Tilman D. Thulesius SM0JZT ver Dec 2005 Sid 5

6 Lindningsinstruktioner till Spolar och transformator T L1, L2, L5, L6, L11 och L12 är luftlindade och självbärande. De lindas med 0,4 mm lacktråd och skall vara tätlindade. Lindningsriktningen är densamma som gängorna på en vanlig skruv. Trådändarna förtenns innan spolarna monteras på mönsterkortet. Bäst är om avståndet mellan spolarna och mönsterkortet är c:a 0,5-1 mm, men detta är inte kritiskt. Då erhålles högt Q-värde och god mekanisk stabilitet. Spolarna tillverkas genom att man lindar tråden på ett popnitsborr med diametern 3,2 mm (detta borr behövs sedan, när man skall ta upp hål i apparatlådan). Återfjädring gör att innerdiametern blir c:a 3,5 mm. L1: 7,5 varv L2: 1,5 varv L5: 5,5 varv L6: 14,5 varv L11: 16,5 varv L12: 3,5 varv L3, L4, L7 och L10 är färdiga trimbara spolar av fabrikat Toko, typ MC139, medelvärde 83 nh (Elfa nr ). L8 och L9 är uppbyggda med spolsatsen 7V1S, av fabrikat Neosid (Elfa nr ). Dessa spolar tillverkas på följande sätt: Klipp av 72 mm av lacktråd 0,4 mm. Förtenn trådändarna c:a 5 mm och skrapa bort hartsoch lackrester. Titta på mönsterkortet och se vilka två stift av de fem, som skall användas. Vira fast ena trådändan och löd fast den. Var försiktig, eftersom stommen inte tål hög värme. Gör en kortvarig lödning. Linda drygt fyra varv enligt fotografiet. Vira den andra trådändan på det andra stiftet och löd. Tryck ihop lindningen med nageln, så att spolen blir tätlindad. Klipp av utskjutande trådändar och kontrollera att det inte blir kortslutning, när skärmburken träs på. Hylskärnan skall inte användas i dessa spolar. Spolstommen skall föras in helt i skärmburken och skall sticka ut ur hålet på burkens ovansida. Montera sedan spolarna på mönsterkortet. Skärmburken skall vara ordentligt nertryckt mot kortet. Transformatorn T består av tre lindningar och 0,3 mm lacktråd skall användas. Varje lindning skall ha 4 varv vardera. Lindningarna lindas i gängorna på en skruvkärna (se fotografi). Många typer av skruvkärnor kan användas. Det viktiga är dock att det är en VHF-kärna och klarar frekvensen Den innersta lindningen används för injeceringen av oscillatorsignalen och anslutes uppåt i bild. utan förluster. Lämpligt ferritmaterial är Fi110. Skruvkärnan F100b i spolsatsen 7V1S går mycket bra att använda. Vill man använda en toroidkärna i stället går det också bra. Då rekommenderas T (Elfa nr ). Man använder 0,2 mm lacktråd och lindar 3x5 varv. De två lindningarna vid dioderna D1 och D2 lindas bifilärt. Hur detta går till kan studeras vid tillverkningen av T1, T2 och T3 på QROlle-sidorna. Sid Olof Holmstrand SM6DJH / Tilman D. Thulesius SM0JZT ver Dec 2005

7 Mekanisk monteringsinstruktion Var noga då du mäter upp placeringen för hålen. Kolla gärna både en och två gånger extra innan du slår ett körnslag för markering och sedan borrar hålen. VIKTIGT att notera är att lådans sidor inte är paralella. Därför mätes botten från undersidans kanter. Placeringen av sidornas borrhål (viktigt att studera den vy som gäller). En pelarborrmaskin är att föredra för att få rena snitt och kontroll. Har du inte en lämplig borrdiameter för DIN-kontaktens hål kan man lätt fila upp exempelvis ett 10mm hål till 15 mm. Notera att en 3.2 mm borr användes för skruvarna Olof Holmstrand SM6DJH / Tilman D. Thulesius SM0JZT ver Dec 2005 Sid 7

8 Mekanisk monteringsinstruktion -forts. Som redan nämnt är det viktigt att säkerställa placerinen av de hål som behövs för dom olika kontakterna och skruven. Innan monteringen sker är det av förklarliga skäl oerhört viktigt att man gör en OR- DENTLIG okulärbesiktning av kretskortet på undersidan. När väl allt är monterat låter sig detta INTE göra. Titta efter eventuella kallödningar eller kortslutningar. Monteringen måste ske enligt en viss följd. 1. Kretskortet monteras på dom långa skruven och som distans används två muttrar (se bild). På kretskortets ovansida monteras sedan ytterligare en mutter. 2. PA-modulen skall monteras med en distansplåt. Detta för att modulens tilledningar skall ha så korta tilledningar som möjligt. För kylningens skull är det viktigt att kontroller att plåten är helt plan och att inga grader från exempelvis borrningen gör att kontaktytan blir begränsad för värmeöverföringen. Vid SSB och CW blir det inte så där värst med värmeutvecklingen vid de små effekterna vi har att röra oss med. Det är dock ändå mycket viktigt att man inte slarvara här. Skruvförbandet skall dras med förstånd - Lagom är allt som behövs för att värmeledningen skall fungera. Drar man för hårt och har en dåligt plan mellanplåt kan man förstöra PA-modulen. Notera läget av de lödöron som skall säkerställa en god jordning av modulen mot kretskortet. 3. Korta och löd fast PA-modulens tilledningar. Gör en stadig jordning med trådmärlor enligt bild. 4. Montera BNC-kontakterna enligt bild. Notera att lödöronen skall användas för att säkerställa en direkt och god jordning. Inte misnt viktigt med korta tilledningar på 2-meterssidan. 144MHz är en ganska hög frekvens trots allt och slarv straffar sig obenhörligen. 5. Löd tilledningar så korta som möjligt. Använd gärna den grova förtennta tråden. På 2-meterssidan kan man klippa av en bit av mittledaren med en fin sidavbitare för att minska trådlängd. Notera att 9V spännigsmatning ej är inkopplad på bilden. Man kan välja att ta denna spänning från QROlle (via pinne 5) eller montera en liten spänningsregulator (78L09) till13.8v. 6. DIN-kontakten monteras med dom korta 3 mmskruvarna. Spänningsmatningen sker företrädesvis med den grova tråden. Notera att Volt tas in via ben 1 och 2 (se bild). Jordledningen (-) anslutes via kontaktens chassie och pinne 3. TX-styrning sker via pinne 4. Om man vill ta 9V spänning från QROlle så rekomenderas att ta det via pinne 5. Notera att Olle ha ritat in andra pinnar i schemat. Ledningsdragningen är dock lite enklare på detta sätt. Hur du gör är egalt. Huvudsaken att rätt signal och spänning hamnar på rätt ställe. Sid Olof Holmstrand SM6DJH / Tilman D. Thulesius SM0JZT ver Dec 2005

9 TRIMNINGSINSTRUKTION 1. Förinställningar: Ställ C2 för maximal kapacitans. Ställ också trimpotentiometern i ändläge motsols. 2. Kontroll av arbetspunkter: Lägg på matningspänning på +9 V. Mät spänningsfall över tilledningsmotstånden. P g a sättet att åstadkomma arbetspunkterna kan en viss spridning förekomma. 100 ohm till Q1: 0,3-0,5 V 100 ohm till Q2: 0,3-0,5 V 100 ohm till Q3: 0,25-0,3 V. När oscillatorn svänger, sjunker spänningen 0,03-0,05 V. 560 ohm till Q4: 4,0-5,0 V Förbind +9 V med +TX, så att även +TX får matningspänning 9 V. 560 ohm till Q5: 4,0-5,0 V 68 ohm till Q6: 1,5-1,7 V Bryt matningspänningen. 3. Trimma oscillatorn: Gör i ordning en bit kopplingstråd 8-10 cm lång. Löd fast tråden mellan Tp1 och punkten mellan D3 och motståndet 220 ohm. Koppla en voltmeter till Tp3. Lägg på matningspänning enbart på +9 V. Trimma L7, så att oscillatorn startar och maximera spänningen på voltmetern (ca 0.6V). En justering av inställningen kan sedan bli nödvändig att göra för att oscillatorn skall ligga på rätt frekvens. Slå av matningspänningen och löd bort tråden. 4. Trimma konverterdelen: Koppla en mottagare 14 MHz (28 MHz) till RX ut. Anslut antenn till antennkontakten, alternativt kabel från signalgenerator. Förinställ C1 i ungefärligt läge enligt fotografi. Lägg på matningspänning på +9 V. Lyssna efter en stark 144 MHz signal. Maximera på mottagarens S-meter C1, L3 och L4. Slå av matningspänningen. Koppla bort mottagare och antenn eller signalgenerator. Vrid på trimpotentiometern, så att amperemetern visar 300 ma. Koppla in drivning 14 MHz (28 MHz) 0 dbm (1 mw) till TX in. Trimma L8, L9 och L10 för maximalt utslag på en voltmeter, som är ansluten till Tp3. 15 W uteffekt motsvarar ungefär 2,2 V, om lasten är 50 ohm resistivt. Amperemetern visar då 1,8-2,0 A. Bryt spänningarna och koppla bort drivningen 14 MHz (28 MHz). 6. Trimning av fällan 130 MHz (116 MHz): Löd fast tillfälligt en kondensator 33 pf (värdet okritiskt) mellan Tp1 och Tp2. Kontrollera att drivningen 14 MHz (28 MHz) är bortkopplad och att konstlast är ansluten. Lägg först på 13,5 V och sedan 9 V på +9 V och +TX. Vrid in kärnan på L10 något, så att utslag erhålles på voltmetern, som är ansluten till Tp3. Vrid nu C2 och dippa voltmeterutslaget. Bryt spänningarna och löd bort 33 pf kondensatorn. Anslut drivning 14 MHz (28 MHz) 0 dbm och slå på spänningarna. Trimma tillbaka L10 i sitt rätta läge. Bryt spänningarna. 7. Frekvensinställning: Genom att ändra inställningen på L7 kan oscillatorns frekvens ändras några khz. Man kan ansluta en frekvensräknare till Tp1 för denna justering. Justera inte för mycket, så att oscillatorns uteffekt blir för låg eller att oscillatorn slutar att svänga. Har man ingen frekvensräknare kan man justera på en 144 MHz signal, vars frekvens är känd. 5. Trimma sändardelen: Anslut en konstlast 50 ohm eller en bra 144 MHz-antenn till antennkontakten. Anslut +13,5 V och ha en amperemeter i serie. Koppla ihop +9 V och +TX och anslut 9 V spänning Olof Holmstrand SM6DJH / Tilman D. Thulesius SM0JZT ver Dec 2005 Sid 9

Montering av kretskort 10-40X

Montering av kretskort 10-40X Byggbeskrivning programmerbar digital signaldekoder 10 40X 1[8] Montering av kretskort 10-40X Du har blivit ägare till en byggsats framtagen av signalsidan.se och Hemi konsult HB. Byggsatsen innehåller

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Disposition av prototypkort

Disposition av prototypkort Mekinstruktioner Disposition av prototypkort För att undvika att prototypkortet inte får plats eller att man måste löda om en massa sladdar är det viktigt att man kollar innan att allt får plats på kortet

Läs mer

Bygge av Dip-It. Upplägg

Bygge av Dip-It. Upplägg Bygge av Dip-It Detta är ett byggprojekt sponsrat av SSA för att stimulera teknikintresset bland radioamatörer samt öka kunskapen. Projektet är redovisat i SSA:s medlemstidning QTC. Bygget gjorde under

Läs mer

Projekt "Kabelsökare" ver 1.4

Projekt Kabelsökare ver 1.4 Projekt "Kabelsökare" ver 1.4 Kan du, väckt mitt i natten, redovisa för 4011:ans pinnkonfiguration och offsetkompensera en 741:a på minst två olika sätt kan du sluta läsa. Kasta en blick på schemat och

Läs mer

Lödövning, likriktare och zenerstabilisering

Lödövning, likriktare och zenerstabilisering Ellab016A Namn Datum Handledarens sign. Laboration Lödövning, likriktare och zenerstabilisering Varför denna laboration? Att kunna hantera en lödkolv är nödvändigt. I den här laborationen ingår en lödövning

Läs mer

MOTTAGARE FÖR SAQ VLF-SÄNDAREN I GRIMETON BYGGBESKRIVNING OCH LITE OM HUR DEN FUNGERAR

MOTTAGARE FÖR SAQ VLF-SÄNDAREN I GRIMETON BYGGBESKRIVNING OCH LITE OM HUR DEN FUNGERAR MOTTAGARE FÖR SAQ VLF-SÄNDAREN I GRIMETON BYGGBESKRIVNING OCH LITE OM HUR DEN FUNGERAR Världsarvet Grimeton/ Execubic AB, 2014 1 Innehåll m.m. Kretskort Rulle med 0,3 mm lackad koppartråd för L 1, L 3

Läs mer

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker.

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. LARM Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. INNEHÅLL kretskort och larmpanel batterihållare brickor lysdioder, LED motstånd summer strömbrytare påsnitar skruvar kartong

Läs mer

Trim Volvo 480 Turbo

Trim Volvo 480 Turbo Trim Volvo 480 Turbo Öka laddtrycket på Volvo 480. 40 hkr för 1 krona. OBS! Jag har gjort denna modifiering på årsmodell 92. Kan inte garantera funktion på andra årsmodeller. All trimning sker på egen

Läs mer

Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar.

Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar. Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar. Detta förväntas du hitta i din byggsats: 1st Kretskort 3st Motstånd R1,R2,R3 1st Spänningsregulator 78L05 1st Diod D1 2st Kondensatorer

Läs mer

KE-2. KE-2 Omformare 12DC till 220VAC. Tekniska data 100-270W beroende på transformatorval

KE-2. KE-2 Omformare 12DC till 220VAC. Tekniska data 100-270W beroende på transformatorval KE-2 KE-2 Omformare 12DC till 220VAC Tekniska data Effekt Matningsspänning Utspänning Vågform 100-270W beroende på transformatorval 9-15VDC (MC eller bilbatteri) 220V-270V Fyrkant Förord Omformaren lämpar

Läs mer

QROlle II Mekanisk sammansättning

QROlle II Mekanisk sammansättning Byggbeskrivning för: QROlle II Mekanisk sammansättning Mera information på: www.qrolle.se QROlle II - Mekanisk sammansättning - Oct 24, 2009 SM0JZT Tilman Sida: 1(8) Så här kommer din QROlle II att se

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VAG 1.8T TVÄRSTÄLLD (AUDI & VW), 95-98

INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VAG 1.8T TVÄRSTÄLLD (AUDI & VW), 95-98 INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VAG 1.8T TVÄRSTÄLLD (AUDI & VW), 95-98 Audi, VW 1995-> Effekt: 150 hk Moment: 210 Nm Audi, VW Effekt: 180 hk Moment: 235 Nm Original Med BC 250 Audi, VW 1995-> Effekt:

Läs mer

0,7W AM/FM Sändare Mono

0,7W AM/FM Sändare Mono FMS7 0,7W AM/FM Sändare Mono FM-sändaren har tre ingångar och två trimpunkter. Den färdigbyggda FMS8, är vid leverans intrimmad för att arbeta på en frekvens precis ovanför 104MHz och en matningsspänning

Läs mer

VING - TIPS HAR DU KÖPT COM - RADIO? GL 1100 GL 1200 GL 1500 X X SIDA 3 1 GRUPP

VING - TIPS HAR DU KÖPT COM - RADIO? GL 1100 GL 1200 GL 1500 X X SIDA 3 1 GRUPP GL 00 GL 00 GL 500 HAR DU KÖPT COM - RADIO? Toppen, då kan vi snacka med varandra när vi är ute och åker med våra wingar. Men... är det inte besvärligt att använda handmiken och den inbyggda högtalaren

Läs mer

Strömförsörjning. Transformatorns arbetssätt

Strömförsörjning. Transformatorns arbetssätt Strömförsörjning Transformatorns arbetssätt Transformatorn kan omvandla växelspänningar och växelströmmar. En fulltransformators in och utgångar är galvaniskt skilda från varandra. Att in- och utgångarna

Läs mer

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion 060508 Elbilstävlingen Tilläggsuppdrag till Magneter och Motorer och Rörelse och Konstruktion Av: Pauliina Kanto NO-lärare och NTA-utbildare, Håbo kommun 1 Inledning Dessa tilläggsuppdrag passar utmärkt

Läs mer

Byggbeskrivning. till nummerpresentatören

Byggbeskrivning. till nummerpresentatören Byggbeskrivning till nummerpresentatören Arbetet med nummerpresentatören kommer att ge dig många värdefulla elektronikkunskaper. Du kommer att få komponentkännedom, lära dig löda och att programmera en

Läs mer

Mät resistans med en multimeter

Mät resistans med en multimeter elab003a Mät resistans med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Laboration Resistans och hur man mäter resistans Olika ämnen har olika förmåga att leda den elektriska strömmen Om det finns gott om

Läs mer

LCD Display, Instruktion

LCD Display, Instruktion LCD Display, Instruktion Voltmeter, Amperemeter Specifikation: Matningsspänning: 6-18 Volt, kan tas från det system man mäter. Stömförbrukning: C:a 1,5 milliampere Visningsområden: 0-19.99 Volt (spänningsmodell)

Läs mer

/2' Består av tenn legerat med bly

/2' Består av tenn legerat med bly /2' Består av tenn legerat med bly Lodet passerar vid stelnandet ett halvfast eutektiskt tillstånd. I detta temperaturintervall får fogen LQWH rubbas. /RGNDQOHJHUDVPHG Koppar Silver Vismut, kadmium, indium

Läs mer

Modifiering av Ra200 för 12V drift

Modifiering av Ra200 för 12V drift Modifiering av Ra200 för 12V drift SM7UCZ, Johnny Apell, Ekedalsvägen 11, 373 00 JÄMJÖ Det finns säkert många Ra200 stående i garderoberna på grund av att det inte finns någon vettig strömförsörjning till

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

En QRP-transceiver för 20 och 80 meter

En QRP-transceiver för 20 och 80 meter En QRP-transceiver för 20 och 80 meter Mera information om QROlle och dess vidare utveckling finns på den officiella hemsidan. www.qrolle.se QROlle En QRP-transceiver för 20 och 80 meter Konstruktören

Läs mer

HOWTO: HDD Clock. 1 Översikt. Eller: hur man gör en HDD klocka. Peter Faltpihl & Gustav Andersson. Linköpings Universitet, Norrköping 2011-10-04

HOWTO: HDD Clock. 1 Översikt. Eller: hur man gör en HDD klocka. Peter Faltpihl & Gustav Andersson. Linköpings Universitet, Norrköping 2011-10-04 HOWTO: HDD Clock Eller: hur man gör en HDD klocka Peter Faltpihl & Gustav Andersson. Linköpings Universitet, Norrköping 2011-10-04 Har du någonsin undrat vad man kan göra med en gammal hårddisk som du

Läs mer

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Här följer en liten lödkurs som ska hjälpa er att löda till husbehov så ni slipper kall-lödningar och onödiga glappkontakter

Läs mer

3.4 RLC kretsen. 3.4.1 Impedans, Z

3.4 RLC kretsen. 3.4.1 Impedans, Z 3.4 RLC kretsen L 11 Växelströmskretsar kan ha olika utsende, men en av de mest använda är RLC kretsen. Den heter så eftersom den har ett motstånd, en spole och en kondensator i serie. De tre komponenterna

Läs mer

OLK-1. Optisk Larm Kontaktmodul 1. För Laser eller IR dioder

OLK-1. Optisk Larm Kontaktmodul 1. För Laser eller IR dioder OLK-1 Optisk Larm Kontaktmodul 1 För Laser eller IR dioder Beskrivning OLK-1 är en Laser/IR kontakt som baseras kring en faslåst slinga för att minska risken för störningar samt falska detekteringar och

Läs mer

Elektriska Kretsar. En fördjupning gjord av Philip Åhagen. Philip Åhagen 2009-12-03. Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 2009/2010 KPP 039

Elektriska Kretsar. En fördjupning gjord av Philip Åhagen. Philip Åhagen 2009-12-03. Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 2009/2010 KPP 039 Mälardalens Högskola Elektriska Kretsar En fördjupning gjord av Philip Åhagen Philip Åhagen 2009-12-03 Table of Contents Inledning... 3 Grundläggande ellära... 4 Spänning... 4 Ström... 4 Resistans... 4

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

V1b sida 1 av 7. Att montera lysdioder som skalbelysning i elektronikutrustning.

V1b sida 1 av 7. Att montera lysdioder som skalbelysning i elektronikutrustning. V1b sida 1 av 7 Att montera lysdioder som skalbelysning i elektronikutrustning. Med den utveckling inom LED-produkter som vi nu ser, så öppnar sig nya möjligheter vid renovering av äldre radioutrustning.

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 2. Laborationens namn Växelströmskretsar. Kommentarer. Utförd den.

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 2. Laborationens namn Växelströmskretsar. Kommentarer. Utförd den. Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet Lab nr 2 version 3.1 Laborationens namn Växelströmskretsar Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Inledning I denna laboration skall

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

Studiehandledning Elektronik grund

Studiehandledning Elektronik grund Studiehandledning Elektronik grund Steg 1 Pröva på Bläddra först igenom boken för att bekanta dig med materialet och för att lära dig att hitta bland kapitlen. Bekanta dig sedan med kopplingsbordet och

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Crash course till Eagle 4. Easily Applicable Graphical Layout Editor

Crash course till Eagle 4. Easily Applicable Graphical Layout Editor Crash course till Eagle 4 Easily Applicable Graphical Layout Editor Inledning Eagle är ett program där man smidigt kan designa sina egna kretskort. I denna manual kommer jag att ge en funktionsbeskrivning

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Öppna Xbox 360 Slim Guide

Öppna Xbox 360 Slim Guide Öppna Xbox 360 Slim Guide Det finns många olika sätt att öppna sin Xbox 360 Slim. Ett antal guider finns att hitta på nätet och alla har sina favoriter. Jag har valt att öppna Xbox 360 Slim med X8 unlock

Läs mer

Bygg din egen GPS antenn

Bygg din egen GPS antenn Bygg din egen GPS antenn 2 Vi har under två år använt extern antenn till GPSmottagare, en Garmin 152. Fördelen med extern eller yttre antenn är att den kan placeras där mottagningen blir bäst. Den som

Läs mer

Kråkgärdeteamets ESR-transceiver

Kråkgärdeteamets ESR-transceiver Sidan 1 av 14 Kråkgärdeteamets ESR-transceiver Detta är Kråkegärdeteamets bidrag till ESR:s utlysta tävling om en klassrumstransceiver med möjlighet att köra skarpt i en riktig antenn. Reglerna föreskriver:

Läs mer

Introbot09 Byggbeskrivning

Introbot09 Byggbeskrivning Introbot09 Byggbeskrivning 25 mars 2011 Chalmers Robotförening 2011-03-25 1 Innehåll 1 Introduktion 4 2 Förberedelser 6 2.1 Komponentlista............................ 6 2.2 Kretskort och ritning.........................

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

AmpWorks 30W byggbeskrivning

AmpWorks 30W byggbeskrivning AmpWorks 30W byggbeskrivning Denna byggbeskrivning är skyddad av internationell upphovsrätt & dess innehåll ägs av Lehnert Amps AB. Det är inte tillåtet att mångfaldiga, lägga ut på Internet, länka eller

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

4. Hur får jag bättre bas i bilen?

4. Hur får jag bättre bas i bilen? DLS Svenska AB 2007-08-15 Följande texter är hämtade från Nårdik:s hemsida, www.nardik.se. Då vi tycker att dessa råd är mycket bra så har vi med tillstånd från Nårdik fått lov att publicera dessa. Här

Läs mer

IKUSI STG Produktöversikt

IKUSI STG Produktöversikt Produktöversikt Följande moduler finns att tillgå i STG serien: Typ Benämning Art. nr. BAS-120 Basplatta 715201 COF-120 Skåp 715202 SPI-300 Programmeringsenhet 709009 STG-200 Nätdel/kontrollenhet 715200

Läs mer

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808 Linnéuniversitetet Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik Laborationshäfte för kursen Elektricitetslära och magnetism - 1FY808 Ditt namn:... eftersom labhäften far runt i labsalen. 1 1. Instrumentjämförelse

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING TELESKOPSPRIDARE TURBO 3 CT-70 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TURBO 3 / CT-70 Sid. Installationsanvisning 1 Montering / byte av munstycke innan installation 1 Sektorinställning innan installation

Läs mer

Installationsanvisning - Våg 7022, 7026, 7028

Installationsanvisning - Våg 7022, 7026, 7028 Installationsanvisning - Våg 7022, 7026, 7028 LI 2013-10-08 INNEHÅLL Innehållsförteckning Installation Avlägsna transportspärr 4 Innan installation 5 Kassavåg 6 Sidovåg 8 Anslutning av kablage 9 Montering

Läs mer

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting REINFORCED HUMIDITY C O N S T R U C T I O N TEMPERATURE STANDARD MMM COMPATIBLE MMM MONTERINGS MANUAL Version MMM 1.1 page 1 love connecting Hej! Vi är mycket glada att du valt att bygga en M-Play modul.

Läs mer

Servicemanual. Autonomous Pallet System 800 Prototyp. Utfärdat: 2008-05-14

Servicemanual. Autonomous Pallet System 800 Prototyp. Utfärdat: 2008-05-14 Servicemanual Autonomous Pallet System 800 Prototyp Utfärdat: 2008-05-14 Servicemanual APS800 1. NIOS II... 3 1.1 Koppla till NIOS II... 3 1.2 Kopplingar till batteri...3 1.3 Utökad spänningsgren...4 1.4

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning elab005a Strömdelning och spänningsdelning Namn Datum Handledarens sign Laboration I den här laborationen kommer du omväxlande att mäta ström och spänning samt även använda metoden för indirekt strömmätning

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning COWBOY Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning Montering och bruksanvisning Stegen monteras på husfasader och ansluts till fönster eller balkonger för att fungera som extra utrymningsväg

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan Bosses Trimguide Guiden bygger på mitt eget gamla valspråk ungefär rätt är alltid bättre än exakt fel! Med det menar jag att man skall se till att kunna få till ett skapligt bra trim snabbt och säkert

Läs mer

Filtrering av matningsspänningar för. känsliga analoga tillämpningar

Filtrering av matningsspänningar för. känsliga analoga tillämpningar 1-1 Filtrering av matningsspänningar för -5-6 -7-8 känsliga analoga tillämpningar SP Devices -9 215-2-25-1 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 Problemet Ibland behöver man en matningsspänning som har extra lite störningar

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Pallställ

Monterings- och bruksanvisning. Pallställ Monterings- och bruksanvisning Pallställ MONTERING AV GAVLAR Åtdragningsmoment skruvförband Skruv M0 8.8 Max åtdragningsmoment 7 Nm Till skruvförbanden skall användas Lockingmuttrar M0 klass 8 Taptite

Läs mer

Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken

Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken <http://skrotboken.blogspot.com> Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken Så här ser det färdiga ryggsäckskortet ut. Detta behöver du 1 cardstock eller mönsterpapper 12 x 12 1 cardstock eller mönsterpapper

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer

Elektronik för hobby och skola

Elektronik för hobby och skola November 2006 Elektronik för hobby och skola Belganet Dataelektronik www.bde.se P1 D1 VCC LARM (=0V) IN P3 1N4001 C7 47u/16 R1 22,1k C1 R5 2,2M R4 R2 3,3k 3,3k C2 R3 22,1k R6 R7 39k R8 R11 68k C5 10n T4

Läs mer

Växelström K O M P E N D I U M 2 ELEKTRO

Växelström K O M P E N D I U M 2 ELEKTRO MEÅ NIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Sverker Johansson Johan Pålsson 999-09- Rev.0 Växelström K O M P E N D I M ELEKTRO INNEHÅLL. ALLMÄNT OM LIK- OCH VÄXELSPÄNNINGAR.... SAMBANDET MELLAN STRÖM

Läs mer

AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual

AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual 1 All information i följande manual gäller vid publikationstillfället och kan utan förvarning ändras. Vi rekommenderar därför att ni innan

Läs mer

INSTRUKTIONER 60-TALSVAGNAR

INSTRUKTIONER 60-TALSVAGNAR Instruktion 60-talsvagnar v. 1.2 Sida 1 av 7 INSTRUKTIONER 60-TALSVAGNAR Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen.

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 art. 80-721xx CanCom kretskort C721 är avsedd att användas i portabla fjärrstyrningsutrustningar. Radion har dubbelriktad kommunikation så att man kan visa status och

Läs mer

Montering av fönstermarkis

Montering av fönstermarkis Monteringsanvisning fönstermarkis Montering av fönstermarkis Detta behöver du för monteringen: a. Borrmaskin samt borr Ø 4 mm b. Tumstock c. Stjärnskruvmejsel d. Blocknyckel Ø 10 mm e. Blyertspenna d a

Läs mer

SM Serien Strömförsörjning. Zenerdioden används i huvudsak för att stabilisera likspänningar.

SM Serien Strömförsörjning. Zenerdioden används i huvudsak för att stabilisera likspänningar. Zenerdioden. Zenerdioden används i huvudsak för att stabilisera likspänningar. I sin enklaste form tillsammans med ett seriemotstånd, där lasten kopplas parallellt med zenerdioden. I mer avancerade spänningsstabilisatorer

Läs mer

Sammanfattning av likströmsläran

Sammanfattning av likströmsläran Innehåll Sammanfattning av likströmsläran... Testa-dig-själv-likströmsläran...9 Felsökning.11 Mätinstrument...13 Varför har vi växelström..17 Växelspännings- och växelströmsbegrepp..18 Vektorräknig..0

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE

ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE 1. INLEDNING 1. Inledning 2. Huvudegenskaper 3. Tekniska specifikationer 4. Beskrivning av frontpanel 5. Användning 1 Koppla på/av 2 Batteri 3 Kopplingsdiagram 4 Mäta

Läs mer

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A)

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A) INFÄSTNINGSGUIDE INFÄSTNINGSGUIDE Infästningsguiden är framtagen för att vara en enkel vägledning och ett stöd vid val av infästningar till olika typer av byggnadsmaterial. Tänkvärt är dock att vissa material

Läs mer

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 INSTRUKTIONER YD Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL SOM

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

Tack för att du har valt en inglasning från Mekoflex! Vi önskar dig stort nöje och många trevliga stunder i det nya inglasade rummet.

Tack för att du har valt en inglasning från Mekoflex! Vi önskar dig stort nöje och många trevliga stunder i det nya inglasade rummet. Tack för att du har valt en inglasning från Mekoflex! Vi önskar dig stort nöje och många trevliga stunder i det nya inglasade rummet. Kontrollera först innehållet i förpackningen enligt förteckningen nedan.

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Anvisningsnr Version Art. nr. 30668471 1.2 30682095, 30682096 Dragkrok, fast M8901547 Sida 1 / 16 Utrustning A0000162 A0000163 A0000161 A0000172 A0000165 IMG-213560 Sida 2 / 16 IMG-223189 Sida 3 / 16 IMG-213320

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING MO508

INSTALLATIONSANVISNING MO508 INSTALLATIONSANVISNING MO508 Korskopplingsbox KB 112 KORSKOPPLINGSBOX KB 112 Terminering och skarvning av kabel, typ GRSQBDV/GASQBDUV eller liknande. KB 112 är framtagen för att kunna användas som enkelbox,

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Beteckning Tekniska Bestämmelser för mönsterkort och kretskort TBE 105 Utgåva 4 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 PRODUKTKRAV...2

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

Höj arbetstemperaturen hos DC-DC-omvandlarmoduler genom att förstå deras komponenter. Av Ann-Marie Bayliss, marknadschef, Murata Power Solutions

Höj arbetstemperaturen hos DC-DC-omvandlarmoduler genom att förstå deras komponenter. Av Ann-Marie Bayliss, marknadschef, Murata Power Solutions Höj arbetstemperaturen hos DC-DC-omvandlarmoduler genom att förstå deras komponenter Av Ann-Marie Bayliss, marknadschef, Murata Power Solutions När effekttätheten ökar kan den interna arbetstemperaturen

Läs mer

Montera farthållare i Audi TT mk1

Montera farthållare i Audi TT mk1 Montera farthållare i Audi TT mk1 Följande är inte tänkt att användas som en instruktion hur du gör för att montera farthållare i din Audi TT utan endast beskrivning på hur jag gjorde. Om du ändå väljer

Läs mer

Byggsats för automatisk laddare Beställningsnummer: 197912

Byggsats för automatisk laddare Beställningsnummer: 197912 Byggsats för automatisk laddare Beställningsnummer: 197912 Viktigt! Följande måste absolut läsas! Garantin upphävs för skador som uppkommit på grund av att man har underlåtit att följa bruksanvisningen.

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

Glastak. Taklutning minimum 6 = 105mm/m.

Glastak. Taklutning minimum 6 = 105mm/m. Glastak Taklutning minimum 6 = 105mm/m. Denna anvisning ska följas för att uppfylla garantivillkoren. Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera. Se inventeringslista

Läs mer

Kortfattad beskrivning av Moduler enligt Fremo N-RE(skåNe)

Kortfattad beskrivning av Moduler enligt Fremo N-RE(skåNe) Kortfattad beskrivning av Moduler enligt Fremo N-RE(skåNe) Nedanstående beskrivningar är bara ett sätt att bygga modulerna. Många varianter på byggsätt och val av material finns. Ta nedanstående som tips

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Monteringsanvisning Tunnbastu (1013)

Monteringsanvisning Tunnbastu (1013) Monteringsanvisning Tunnbastu (1013) 1 Montera bastun på ett plant underlag. Obs! Del 1 hör ej till leveransen. Montera bastuns bas, delarna passar i de utskurna spåren. Skruva ihop delarna (skruvhål finns

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer