TRANSVERTER för 144 Mhz (2 meter) för inkoppling till QROlle eller annan sändtagare på 14 (28Mhz)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRANSVERTER för 144 Mhz (2 meter) för inkoppling till QROlle eller annan sändtagare på 14 (28Mhz)"

Transkript

1 TRANSVERTER för 144 Mhz (2 meter) för inkoppling till QROlle eller annan sändtagare på 14 (28Mhz) Innehåll: sid Komponentlista 1 Kopplingschema 4 Monteringsinstruktioner 5 Lindningsinstruktioner 6 Mekanisk uppbyggnad 7 Trimningsinstruktioner 9 Innan monteringen startar är det lämpligt att man går igenom komponenterna i byggsatsen och lär känna dem. Jämförelse kan göras med komponentlistan, komponentplaceringsritningen och kopplingsschemat. Många ytmonterade komponenter är små och komponentens värde eller benämning ersättes därför med en kod (märkning). För att underlätta arbetet bör komponenterna sorteras, så att man lätt kan hitta dem. Risken att man tar fel minskar också. Vissa komponenter måste vara rättvända på kretskortet. På de större elektrolytkondensatorerna står tydliga - tecken. Det omärkta längre benet är allså + polen. Det gäller bara att titta på komponentplacerinigsritningen och se hur dessa skall vändas. De mindre tantalkondensatorerna har ett färgat band, som betecknar + polen. Fabrikat Kemet har gula tantalkondensatorer och bandet är brunt. Detta band är utritat på komponentplacering-sritningen. Alla halvledare måste vändas rätt. Diodernas katoder är märkta med ett band. På komponentplaceringsritningen är detta band utritat. Dubbeldioderna och transistorerna går i allmänhet inte att vända fel. Man måste bara se till att man inte löder fast dem upp och ner (detta är faktiskt möjligt). Kontrollera alltid med lupp. MOS-FET:n BF991 (M91) har fyra ben och kan möjligen lödas fel. Det bredare benet är source och skall alltså förbindas med source-motståndet 560 ohm och dess avkoppling 0,1 uf. Tittar man noga på kretskortet ser man att lödytan för source är något bredare än de tre övriga. Komponenterna kommer osorterade i påsar. Skriv ut detta dokument för att få en lista på antal, komponentvärde och märkning. Sorteringen ger kunskap om märkning och att man kan kontrollera antal. Identifiera komponenten enligt dess märkning (använd en bra lupp). Tejpa fast komponent-förpackningens ena ända (endast relevant för dom ytmonterade kondensatorerna och motstånden). På detta hittar man komponenterna lätt och man kan plocka dom ( förpackningen kan delas) sedan med en vass kniv (exempelvis skalpell) Olof Holmstrand SM6DJH / Tilman D. Thulesius SM0JZT ver Dec 2005 Sid 1

2 Motstånd Typ SMD 1206 Värde Märkn. Elfa nr Ant. 10 ohm 10R R R R NOTERA: Transvertern presenteras för inkoppling mot en kortvågtransciever för 14 Mhz-bandet. För de som vill bygga transvertern för inkoppling mot en kortvågstransciever på 28Mhz användes komponentvärdena inom parentes Kohm ,8 K ,9 K ,8 K K K K Trimpotentiometer typ 72P 1 Kohm Kondensatorer Typ SMD 1206 Värde Märkning Elfa nr Antal 1 pf A ,7 L ,9 Q ,7 S ,8 W A C E (2) (22 J ) Forts på nästa sida Märkning Motståndens märkning är lätt att lära sig. Motstånd med litet toleransvärde har 4 siffror. Bokstaven R förekommer och betyder decimalkomma. Den ersätter en siffra. Den sista siffran betyder antalet nollor. En nolla som sista siffra betyder alltså avsaknaden av extra nollor. Ex: 2R20 betyder 2,2 ohm, eftersom R betyder decimalkomma betyder 3,9 kohm, eftersom ettan betyder att man skall lägga till en nolla. Märk att 1000 betyder 100 ohm, eftersom den sista nollan säger att det inte skall finnas någon extra nolla till det som står framför. Motstånd med högre toleransvärde har bara tre siffror. Bokstaven R förekommer även här. Ex: 4R7 betyder 4,7 ohm. 682 betyder 6,8 kohm, eftersom tvåan betyder att man skall lägga till två nollor. 100 betyder 10 ohm, eftersom sista nollan betyder att det inte skall vara extra nollor till det som står framför. Ibland kan man i stället se 10R och det betyder naturligtvis också 10 ohm. I byggsatsen finns några hålmonterade motstånd. Här användes den vanliga färgkoden. 22 ohm har färgerna röd röd svart, 100 ohm brun svart brun och NTC-motståndet 4,7 kohm gul violett röd. Drosslarnas märkning följer samma princip som motståndens. Enheten är uh. Toleransvärdet för drosslar är i allmänhet högt. Därför användes endast tre siffror. Bokstaven R användes även på drosslar. Ex: 1R0 betyder 1 uh och 102 betyder 1000 uh o.s.v. Vissa fabrikat har numera märkning av kondensatorer. Här förekommer en annan princip beroende på att det är ont om plats. Först står en bokstav och därefter en siffra. Exempelvis betyder bokstaven A 1,0 och bokstaven L 2,7. Siffran efteråt betyder hur många steg decimalkommat skall flyttas åt höger. Man får då värdet i pf. Ex: L0 betyder 2,7 pf, eftersom nollan säger att decimalkommat inte skall flyttas. Står det A5 är värdet pf=0,1 uf, eftersom decimalkommat skall flyttas fem steg åt höger. Märk att det förekommer kondensatorer som är omärkta. Dessa måste man hålla reda på, annars kan det lätt bli fel. Om sådana leveras i byggsatsen, finns dessa i egna påsar. Sid Olof Holmstrand SM6DJH / Tilman D. Thulesius SM0JZT ver Dec 2005

3 (22 J ) (33 N ) (47 S ) 56 U A (3) 1 nf A nf A Keramisk RM=5 mm 6,8 pf 500 V pf 500 V pf (endast för trimning) Elektrolyt 100 uf 16 V Trimkondensator 2-22 pf Induktanser Värde Märkning Elfa nr Antal 220 nh R R uh 1R Drossel typ 4B nh Toko typ MC Spolsats 7V1S, Neosid BF991 M BFR92A P RA13H1317M fabr Mitsubishi 1 Acal AB, tel Diverse Relä G6H BNC-chassi med lödöra DIN-kont 5 pol, sladdhane DIN-kont 5 pol, chassihona Apparatlåda, Eddystone Skruv M3x Skruv M3x Mutter M Plastfötter Lödöra Skruvkärna till T 1 (se beskrivning av spolarna) Halvledare Typ Märkning Elfa nr Antal BAS BAT18 A BC847B 1F BC857B 3F Lacktråd 0,3 mm Lacktråd 0,4 mm Förtent koppartråd 0,5 mm Förtent koppartråd 1 mm Mellanplåt 2 mm Al-plåt 18x66 mm 1 Mönsterkort 61x105 mm, TRV144, UHF units 1 Kristall 130,0000 MHz, HC49U, serieresonans 1(0) (Kristall 116,0000 MHz, HC49U, serieresonans 1) KEYEX Stockholm 2005 Olof Holmstrand SM6DJH / Tilman D. Thulesius SM0JZT ver Dec 2005 Sid 3

4 Sid Olof Holmstrand SM6DJH / Tilman D. Thulesius SM0JZT ver Dec 2005

5 Monteringsinstruktioner Montera de ytmonterade komponenterna med stor försiktighet. Tänk på att du aldrig applicerar mera lödtenn än vad som behövs för att komponenten skall få follgod kontakt. Ett vällött kretskort är en skönhet och för mycket lödtenn serslarvigt ut och kan ofta dölja en illa gjord lödning och inte minst även en kallödning som inte ger kontakt. Det finns ganska många olika sätt att montera ytmonterade komponenter. Ett effektivt och enkelt sätt är att först förtenna med lite tenn den ena av dom lödöar som skall användas. Komponenten placeras sedan på kortet, makas i läge med med ett spetsigt föremål och hålls i läge emedan man med lödkolvspetsen värmer den tidigare förtennta ytan. Säkerställ så att komponenten hamnar rakt och snyggt. När så skett löder man fast de andra lödpunkterna. Sist justeras den första lödpunkten med friskt tenn för en säker och snygg lödning. Ett viktigt tips är att om möjligt alltid jobba med en förstoringslupp / glasögontillsats. Du ser bättre och kan med ens beundra ett vackert resultat. Tänk på vad den kände konstruktören Leonardo da Vinci sa: En vacker bro är en hållbar bro. Det gäller även för en lödning. En vacker lödning... Placeringsritning Ett par tips: 1. Montera komponenterna enligt schemat: dom lägsta först och sedan högre och högre. Anledningen till detta är att det exempelvis är lätt att skada isoleringen på en elektrolytkondensator med lödkolven om man skall montera en liten ytmonterad komponent i närheten. 2. Pricka av komponenterna på placeringsritningen vart efter de monterats. 3. Ta för vana att montera komponenterna så att de är avläsbara från samma håll. Titta på palceringesritningen så förstår du vad som menas. Detta gäller dock endast för kondensatorer och motstånd EJ för halvledarna. 4. När man monterar de hålmonterade kondensatorerna 22 pf och 6,8 pf (vid relä och vid L11), får man tänka på att de måste vara nertryckta med så korta ben som möjligt. Frekvensen 144 MHz är ganska hög och kondensatorerna får inte vara för induktiva. 5. Var noga med polariseringen av dioder (D1-3) och elektrolytkondensatorerna (100uF). 6. Var noga med placeringen av transistorerna Q1-2 (BF991 märkta M91 ). Det ena benet är lite bredare och skall ovilkorligen placeras på den största lödön (se bild) Olof Holmstrand SM6DJH / Tilman D. Thulesius SM0JZT ver Dec 2005 Sid 5

6 Lindningsinstruktioner till Spolar och transformator T L1, L2, L5, L6, L11 och L12 är luftlindade och självbärande. De lindas med 0,4 mm lacktråd och skall vara tätlindade. Lindningsriktningen är densamma som gängorna på en vanlig skruv. Trådändarna förtenns innan spolarna monteras på mönsterkortet. Bäst är om avståndet mellan spolarna och mönsterkortet är c:a 0,5-1 mm, men detta är inte kritiskt. Då erhålles högt Q-värde och god mekanisk stabilitet. Spolarna tillverkas genom att man lindar tråden på ett popnitsborr med diametern 3,2 mm (detta borr behövs sedan, när man skall ta upp hål i apparatlådan). Återfjädring gör att innerdiametern blir c:a 3,5 mm. L1: 7,5 varv L2: 1,5 varv L5: 5,5 varv L6: 14,5 varv L11: 16,5 varv L12: 3,5 varv L3, L4, L7 och L10 är färdiga trimbara spolar av fabrikat Toko, typ MC139, medelvärde 83 nh (Elfa nr ). L8 och L9 är uppbyggda med spolsatsen 7V1S, av fabrikat Neosid (Elfa nr ). Dessa spolar tillverkas på följande sätt: Klipp av 72 mm av lacktråd 0,4 mm. Förtenn trådändarna c:a 5 mm och skrapa bort hartsoch lackrester. Titta på mönsterkortet och se vilka två stift av de fem, som skall användas. Vira fast ena trådändan och löd fast den. Var försiktig, eftersom stommen inte tål hög värme. Gör en kortvarig lödning. Linda drygt fyra varv enligt fotografiet. Vira den andra trådändan på det andra stiftet och löd. Tryck ihop lindningen med nageln, så att spolen blir tätlindad. Klipp av utskjutande trådändar och kontrollera att det inte blir kortslutning, när skärmburken träs på. Hylskärnan skall inte användas i dessa spolar. Spolstommen skall föras in helt i skärmburken och skall sticka ut ur hålet på burkens ovansida. Montera sedan spolarna på mönsterkortet. Skärmburken skall vara ordentligt nertryckt mot kortet. Transformatorn T består av tre lindningar och 0,3 mm lacktråd skall användas. Varje lindning skall ha 4 varv vardera. Lindningarna lindas i gängorna på en skruvkärna (se fotografi). Många typer av skruvkärnor kan användas. Det viktiga är dock att det är en VHF-kärna och klarar frekvensen Den innersta lindningen används för injeceringen av oscillatorsignalen och anslutes uppåt i bild. utan förluster. Lämpligt ferritmaterial är Fi110. Skruvkärnan F100b i spolsatsen 7V1S går mycket bra att använda. Vill man använda en toroidkärna i stället går det också bra. Då rekommenderas T (Elfa nr ). Man använder 0,2 mm lacktråd och lindar 3x5 varv. De två lindningarna vid dioderna D1 och D2 lindas bifilärt. Hur detta går till kan studeras vid tillverkningen av T1, T2 och T3 på QROlle-sidorna. Sid Olof Holmstrand SM6DJH / Tilman D. Thulesius SM0JZT ver Dec 2005

7 Mekanisk monteringsinstruktion Var noga då du mäter upp placeringen för hålen. Kolla gärna både en och två gånger extra innan du slår ett körnslag för markering och sedan borrar hålen. VIKTIGT att notera är att lådans sidor inte är paralella. Därför mätes botten från undersidans kanter. Placeringen av sidornas borrhål (viktigt att studera den vy som gäller). En pelarborrmaskin är att föredra för att få rena snitt och kontroll. Har du inte en lämplig borrdiameter för DIN-kontaktens hål kan man lätt fila upp exempelvis ett 10mm hål till 15 mm. Notera att en 3.2 mm borr användes för skruvarna Olof Holmstrand SM6DJH / Tilman D. Thulesius SM0JZT ver Dec 2005 Sid 7

8 Mekanisk monteringsinstruktion -forts. Som redan nämnt är det viktigt att säkerställa placerinen av de hål som behövs för dom olika kontakterna och skruven. Innan monteringen sker är det av förklarliga skäl oerhört viktigt att man gör en OR- DENTLIG okulärbesiktning av kretskortet på undersidan. När väl allt är monterat låter sig detta INTE göra. Titta efter eventuella kallödningar eller kortslutningar. Monteringen måste ske enligt en viss följd. 1. Kretskortet monteras på dom långa skruven och som distans används två muttrar (se bild). På kretskortets ovansida monteras sedan ytterligare en mutter. 2. PA-modulen skall monteras med en distansplåt. Detta för att modulens tilledningar skall ha så korta tilledningar som möjligt. För kylningens skull är det viktigt att kontroller att plåten är helt plan och att inga grader från exempelvis borrningen gör att kontaktytan blir begränsad för värmeöverföringen. Vid SSB och CW blir det inte så där värst med värmeutvecklingen vid de små effekterna vi har att röra oss med. Det är dock ändå mycket viktigt att man inte slarvara här. Skruvförbandet skall dras med förstånd - Lagom är allt som behövs för att värmeledningen skall fungera. Drar man för hårt och har en dåligt plan mellanplåt kan man förstöra PA-modulen. Notera läget av de lödöron som skall säkerställa en god jordning av modulen mot kretskortet. 3. Korta och löd fast PA-modulens tilledningar. Gör en stadig jordning med trådmärlor enligt bild. 4. Montera BNC-kontakterna enligt bild. Notera att lödöronen skall användas för att säkerställa en direkt och god jordning. Inte misnt viktigt med korta tilledningar på 2-meterssidan. 144MHz är en ganska hög frekvens trots allt och slarv straffar sig obenhörligen. 5. Löd tilledningar så korta som möjligt. Använd gärna den grova förtennta tråden. På 2-meterssidan kan man klippa av en bit av mittledaren med en fin sidavbitare för att minska trådlängd. Notera att 9V spännigsmatning ej är inkopplad på bilden. Man kan välja att ta denna spänning från QROlle (via pinne 5) eller montera en liten spänningsregulator (78L09) till13.8v. 6. DIN-kontakten monteras med dom korta 3 mmskruvarna. Spänningsmatningen sker företrädesvis med den grova tråden. Notera att Volt tas in via ben 1 och 2 (se bild). Jordledningen (-) anslutes via kontaktens chassie och pinne 3. TX-styrning sker via pinne 4. Om man vill ta 9V spänning från QROlle så rekomenderas att ta det via pinne 5. Notera att Olle ha ritat in andra pinnar i schemat. Ledningsdragningen är dock lite enklare på detta sätt. Hur du gör är egalt. Huvudsaken att rätt signal och spänning hamnar på rätt ställe. Sid Olof Holmstrand SM6DJH / Tilman D. Thulesius SM0JZT ver Dec 2005

9 TRIMNINGSINSTRUKTION 1. Förinställningar: Ställ C2 för maximal kapacitans. Ställ också trimpotentiometern i ändläge motsols. 2. Kontroll av arbetspunkter: Lägg på matningspänning på +9 V. Mät spänningsfall över tilledningsmotstånden. P g a sättet att åstadkomma arbetspunkterna kan en viss spridning förekomma. 100 ohm till Q1: 0,3-0,5 V 100 ohm till Q2: 0,3-0,5 V 100 ohm till Q3: 0,25-0,3 V. När oscillatorn svänger, sjunker spänningen 0,03-0,05 V. 560 ohm till Q4: 4,0-5,0 V Förbind +9 V med +TX, så att även +TX får matningspänning 9 V. 560 ohm till Q5: 4,0-5,0 V 68 ohm till Q6: 1,5-1,7 V Bryt matningspänningen. 3. Trimma oscillatorn: Gör i ordning en bit kopplingstråd 8-10 cm lång. Löd fast tråden mellan Tp1 och punkten mellan D3 och motståndet 220 ohm. Koppla en voltmeter till Tp3. Lägg på matningspänning enbart på +9 V. Trimma L7, så att oscillatorn startar och maximera spänningen på voltmetern (ca 0.6V). En justering av inställningen kan sedan bli nödvändig att göra för att oscillatorn skall ligga på rätt frekvens. Slå av matningspänningen och löd bort tråden. 4. Trimma konverterdelen: Koppla en mottagare 14 MHz (28 MHz) till RX ut. Anslut antenn till antennkontakten, alternativt kabel från signalgenerator. Förinställ C1 i ungefärligt läge enligt fotografi. Lägg på matningspänning på +9 V. Lyssna efter en stark 144 MHz signal. Maximera på mottagarens S-meter C1, L3 och L4. Slå av matningspänningen. Koppla bort mottagare och antenn eller signalgenerator. Vrid på trimpotentiometern, så att amperemetern visar 300 ma. Koppla in drivning 14 MHz (28 MHz) 0 dbm (1 mw) till TX in. Trimma L8, L9 och L10 för maximalt utslag på en voltmeter, som är ansluten till Tp3. 15 W uteffekt motsvarar ungefär 2,2 V, om lasten är 50 ohm resistivt. Amperemetern visar då 1,8-2,0 A. Bryt spänningarna och koppla bort drivningen 14 MHz (28 MHz). 6. Trimning av fällan 130 MHz (116 MHz): Löd fast tillfälligt en kondensator 33 pf (värdet okritiskt) mellan Tp1 och Tp2. Kontrollera att drivningen 14 MHz (28 MHz) är bortkopplad och att konstlast är ansluten. Lägg först på 13,5 V och sedan 9 V på +9 V och +TX. Vrid in kärnan på L10 något, så att utslag erhålles på voltmetern, som är ansluten till Tp3. Vrid nu C2 och dippa voltmeterutslaget. Bryt spänningarna och löd bort 33 pf kondensatorn. Anslut drivning 14 MHz (28 MHz) 0 dbm och slå på spänningarna. Trimma tillbaka L10 i sitt rätta läge. Bryt spänningarna. 7. Frekvensinställning: Genom att ändra inställningen på L7 kan oscillatorns frekvens ändras några khz. Man kan ansluta en frekvensräknare till Tp1 för denna justering. Justera inte för mycket, så att oscillatorns uteffekt blir för låg eller att oscillatorn slutar att svänga. Har man ingen frekvensräknare kan man justera på en 144 MHz signal, vars frekvens är känd. 5. Trimma sändardelen: Anslut en konstlast 50 ohm eller en bra 144 MHz-antenn till antennkontakten. Anslut +13,5 V och ha en amperemeter i serie. Koppla ihop +9 V och +TX och anslut 9 V spänning Olof Holmstrand SM6DJH / Tilman D. Thulesius SM0JZT ver Dec 2005 Sid 9

Komponentlista. Innan lödarbetet startar är det lämpligt att man går

Komponentlista. Innan lödarbetet startar är det lämpligt att man går Komponenterna kommer osorterade i påsar. Skriv ut detta dokument för att få en lista på antal, komponentvärde och märkning. Sorteringen ger kunskap om märkning och att man kan kontrollera antal. Identifiera

Läs mer

Byggsats Radio med förstärkare Art.nr: 99409

Byggsats Radio med förstärkare Art.nr: 99409 1 Byggsats Radio med förstärkare Art.nr: 99409 Förrådsgatan 33A 542 35 Mariestad sagitta@sagitta.se Tel: 0501 163 44 Fax: 0501 787 80 www.sagitta.se Inledning Byggsatsen består av en radiomottagare, en

Läs mer

Montering av kretskort 10-40X

Montering av kretskort 10-40X Byggbeskrivning programmerbar digital signaldekoder 10 40X 1[8] Montering av kretskort 10-40X Du har blivit ägare till en byggsats framtagen av signalsidan.se och Hemi konsult HB. Byggsatsen innehåller

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Monteringsanvisning till R/C motorstyrning v1.0

Monteringsanvisning till R/C motorstyrning v1.0 Monteringsanvisning till R/C motorstyrning v1.0 Tack för att ni köpt en byggsats av JETRONIC. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg för steg. Verktyg du behöver för monteringen och

Läs mer

Som byggsats finns denna i tre utförande: 1. Komponenter och etsat samt färdigborrat kretskort. 2. Låda och kontakter. 3. Färdigbyggd.

Som byggsats finns denna i tre utförande: 1. Komponenter och etsat samt färdigborrat kretskort. 2. Låda och kontakter. 3. Färdigbyggd. FMS-5 250mW FM-Sändare Denna FM-sändare har en audioingång och en trimpunkt. Den är vid leverans, som färdigbyggd, intrimmad för att arbeta på en frekvens precis ovanför 104MHz och en matningsspänning

Läs mer

QROlle II Analoga kort A och B

QROlle II Analoga kort A och B Bygginstruktioner för: QROlle II Analoga kort A och B Med alla ytmonterade (SMD) komponeter förmonterade ver 1.5 29 Jan 2010 Mer information även på: www.qrolle.se Bygginstruktion med förmonterade SMD

Läs mer

FMS-20. Komponenter FMS-20

FMS-20. Komponenter FMS-20 FMS-20 Komponenter FMS-20 FMS-20 är en mycket enkel FM sändare baserad på en colpitts oscillator. FMS-20 drivs med 5-15V, 9V batteri är optimala ur både ekonomi och räckvidd. Var försiktig med sändare,

Läs mer

Disposition av prototypkort

Disposition av prototypkort Mekinstruktioner Disposition av prototypkort För att undvika att prototypkortet inte får plats eller att man måste löda om en massa sladdar är det viktigt att man kollar innan att allt får plats på kortet

Läs mer

10-501 ir-detektor. Denna bygganvisning riktar sig till dej som köpt Hemi-konsult s ir-detektor 10-501.

10-501 ir-detektor. Denna bygganvisning riktar sig till dej som köpt Hemi-konsult s ir-detektor 10-501. 10-501 ir-detektor Denna bygganvisning riktar sig till dej som köpt Hemi-konsult s ir-detektor 10-501. Byggsatsen innehåller en komplett uppsättning delar för att bygga en infraröd-detektor till modelljärnvägen.

Läs mer

Beskrivning elektronikkrets NOT vatten

Beskrivning elektronikkrets NOT vatten Beskrivning elektronikkrets NOT vatten Kretsen som ingår i uppgiften är en typ av rinnande ljus. Den fungerar så att lysdioderna kommer att tändas en efter en beroende på hur mycket spänning som alstras

Läs mer

Modifieringsförslag till Moody Tremolo

Modifieringsförslag till Moody Tremolo Modifieringsförslag till Moody Tremolo Här följer ett par förslag på tillägg och modifieringar som du kan göra på din Moody Tremolo (MT). Pedalen fick några nya komponentvärden april 2015. Samma kretskort

Läs mer

Lödövning - kretskort 1

Lödövning - kretskort 1 ELEKTROMEKANIK Lödövning - kretskort 1 Inlämningsuppgift 5:c Lödövning Namn: Datum: Här ska du: Lära dig att utföra lödningar på ett kretskort. Texten beskriver hur de olika komponenterna ska monteras

Läs mer

Lödövning, likriktare och zenerstabilisering

Lödövning, likriktare och zenerstabilisering Ellab016A Namn Datum Handledarens sign. Laboration Lödövning, likriktare och zenerstabilisering Varför denna laboration? Att kunna hantera en lödkolv är nödvändigt. I den här laborationen ingår en lödövning

Läs mer

Bygge av Dip-It. Upplägg

Bygge av Dip-It. Upplägg Bygge av Dip-It Detta är ett byggprojekt sponsrat av SSA för att stimulera teknikintresset bland radioamatörer samt öka kunskapen. Projektet är redovisat i SSA:s medlemstidning QTC. Bygget gjorde under

Läs mer

Montering av Wisp628.

Montering av Wisp628. Montering av Wisp628. Monteringen bör inte medföra några problem för den som har monterat ett par kretskort förut. Som vanligt gäller noggrannhet och lite tålamod. Komponentnumren ( D2, R1 o.s.v.) i texten

Läs mer

Komponentlista och enkel byggbeskrivning för LTS MM-RIAA

Komponentlista och enkel byggbeskrivning för LTS MM-RIAA Komponentlista och enkel byggbeskrivning för LTS MM-RIAA Komponenter som finns angivna på mönsterkortet. Beteckning Värde/namn Elfa bestnr R1,R2 75 kω 60-744-21 R3-R6 22 Ω 60-703-61 R7,R8 100 kω 60-745-61

Läs mer

Lödinstruktion, JoyFi(tm) v1.0

Lödinstruktion, JoyFi(tm) v1.0 Om detta dokument Detta är lödinstruktion för JoyFi v.0, en adapter som gör att du kan använda joysticks trådlöst till C64/Amiga Produkten levereras i två delar: en sändare (MASTER) samt en mottagare (SLAVE).

Läs mer

L/C-meter 2007 Byggbeskrivning v 10.3.2007

L/C-meter 2007 Byggbeskrivning v 10.3.2007 LC-Meter 2007 bygginstruktion (Ändringar med rött!) Montera alla ytmonterade komponenter först, men det lönar sig att lämna C2 och C3 omonterade, eftersom det kan hända att mätarens kalibrering inte kräver

Läs mer

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker.

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. LARM Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. INNEHÅLL kretskort och larmpanel batterihållare brickor lysdioder, LED motstånd summer strömbrytare påsnitar skruvar kartong

Läs mer

Projekt "Kabelsökare" ver 1.4

Projekt Kabelsökare ver 1.4 Projekt "Kabelsökare" ver 1.4 Kan du, väckt mitt i natten, redovisa för 4011:ans pinnkonfiguration och offsetkompensera en 741:a på minst två olika sätt kan du sluta läsa. Kasta en blick på schemat och

Läs mer

4:3 Passiva komponenter. Inledning

4:3 Passiva komponenter. Inledning 4:3 Passiva komponenter. Inledning I det här kapitlet skall du gå igenom de tre viktigaste passiva komponenterna, nämligen motståndet, kondensatorn och spolen. Du frågar dig säkert varför de kallas passiva

Läs mer

Prova på. Brun Svart Orange/ Brun Svart Svart Röd Röd Röd Orange/ Röd Röd Svart Röd

Prova på. Brun Svart Orange/ Brun Svart Svart Röd Röd Röd Orange/ Röd Röd Svart Röd Kopplingsövningar Det här kapitlet har vi kallat "Prova på". Prova på Det är till för att du ska bekanta dig med det kopplingsbord - breadboard som du ska arbeta med och det universalinstrument av god

Läs mer

Utökning av mätområdet på ett mätinstrument med LED

Utökning av mätområdet på ett mätinstrument med LED Utökning av mätområdet på ett mätinstrument med LED Som rubriken säger skall denna artikel handla om en möjlighet att få ett mätinstrument att visa mer info än vad som är brukligt. När jag har bytt ut

Läs mer

Trim Volvo 480 Turbo

Trim Volvo 480 Turbo Trim Volvo 480 Turbo Öka laddtrycket på Volvo 480. 40 hkr för 1 krona. OBS! Jag har gjort denna modifiering på årsmodell 92. Kan inte garantera funktion på andra årsmodeller. All trimning sker på egen

Läs mer

Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar.

Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar. Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar. Detta förväntas du hitta i din byggsats: 1st Kretskort 3st Motstånd R1,R2,R3 1st Spänningsregulator 78L05 1st Diod D1 2st Kondensatorer

Läs mer

MOTTAGARE FÖR SAQ VLF-SÄNDAREN I GRIMETON BYGGBESKRIVNING OCH LITE OM HUR DEN FUNGERAR

MOTTAGARE FÖR SAQ VLF-SÄNDAREN I GRIMETON BYGGBESKRIVNING OCH LITE OM HUR DEN FUNGERAR MOTTAGARE FÖR SAQ VLF-SÄNDAREN I GRIMETON BYGGBESKRIVNING OCH LITE OM HUR DEN FUNGERAR Världsarvet Grimeton/ Execubic AB, 2014 1 Innehåll m.m. Kretskort Rulle med 0,3 mm lackad koppartråd för L 1, L 3

Läs mer

Modifieringsförslag till Moody Boost

Modifieringsförslag till Moody Boost Modifieringsförslag till Moody Boost Moody Boost (MB) är en mycket enkel krets, en transistor och ett fåtal passiva komponenter- Trots det finns det flera justeringar som du kan göra för att få pedalen

Läs mer

Bilden föreställer en komplett CW-tranceiver för 80 m bandet. Pixie 2 heter den och är nyligen byggd av Sture SM7CHX.

Bilden föreställer en komplett CW-tranceiver för 80 m bandet. Pixie 2 heter den och är nyligen byggd av Sture SM7CHX. Trött på att borra hål? Är du trött på att borra hål i dina mönsterkort och tycker att de moderna SMD-komponenterna är att för små och pilliga så kanske "ytmontering" av gamla hederliga komponenter avsedda

Läs mer

KE-2. KE-2 Omformare 12DC till 220VAC. Tekniska data 100-270W beroende på transformatorval

KE-2. KE-2 Omformare 12DC till 220VAC. Tekniska data 100-270W beroende på transformatorval KE-2 KE-2 Omformare 12DC till 220VAC Tekniska data Effekt Matningsspänning Utspänning Vågform 100-270W beroende på transformatorval 9-15VDC (MC eller bilbatteri) 220V-270V Fyrkant Förord Omformaren lämpar

Läs mer

QROlle II Mekanisk sammansättning

QROlle II Mekanisk sammansättning Byggbeskrivning för: QROlle II Mekanisk sammansättning Mera information på: www.qrolle.se QROlle II - Mekanisk sammansättning - Oct 24, 2009 SM0JZT Tilman Sida: 1(8) Så här kommer din QROlle II att se

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VAG 1.8T TVÄRSTÄLLD (AUDI & VW), 95-98

INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VAG 1.8T TVÄRSTÄLLD (AUDI & VW), 95-98 INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VAG 1.8T TVÄRSTÄLLD (AUDI & VW), 95-98 Audi, VW 1995-> Effekt: 150 hk Moment: 210 Nm Audi, VW Effekt: 180 hk Moment: 235 Nm Original Med BC 250 Audi, VW 1995-> Effekt:

Läs mer

1. Påsen öppnas. Lådan, pedaldelarna, kretskortet och komponentpåsen.

1. Påsen öppnas. Lådan, pedaldelarna, kretskortet och komponentpåsen. Bygger en BYOC Kuzsco jr Red Llama clone kit Följ med i bygget av en av BYOC s minipedaler! Den här pdf en visar, främst i bilder, hur minipedalen sätts ihop. Texten är kortfattad och är främst inriktad

Läs mer

Emtithal Majeed, Örbyhus skola, Örbyhus www.lektion.se

Emtithal Majeed, Örbyhus skola, Örbyhus www.lektion.se Emtithal Majeed, Örbyhus skola, Örbyhus www.lektion.se * Skillnader mellan radiorör och halvledarkomponenter 1.Halvledarkomponenter är mycket mindre I storlek 2.De är mycket tåliga för slag och stötar

Läs mer

QROlle II Analogkort A och B

QROlle II Analogkort A och B Byggbeskrivning för byggsats: QROlle II Analogkort A och B För mer information se: www.qrolle.se Version 2.4 svenska Orginaltext av SM0JZT / Tilman Översättning: SM4UOX / Lars 1 (25) Så här kommer din

Läs mer

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion 060508 Elbilstävlingen Tilläggsuppdrag till Magneter och Motorer och Rörelse och Konstruktion Av: Pauliina Kanto NO-lärare och NTA-utbildare, Håbo kommun 1 Inledning Dessa tilläggsuppdrag passar utmärkt

Läs mer

Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk

Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk Färdig koppling D1 R2 IC1 R1 D2 R3 D3 R7 R5 T1 T2 R6 T3 R6 Uppgiften innehåller: Namn Värde Utseende Antal R1 11 kω brun, brun, svart, röd, brun 1 st R2 120

Läs mer

Mät resistans med en multimeter

Mät resistans med en multimeter elab003a Mät resistans med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Laboration Resistans och hur man mäter resistans Olika ämnen har olika förmåga att leda den elektriska strömmen Om det finns gott om

Läs mer

Avkoppla rätt en kvantitativ undersökning av parasitinduktans hos olika layoutalternativ

Avkoppla rätt en kvantitativ undersökning av parasitinduktans hos olika layoutalternativ Avkoppla rätt en kvantitativ undersökning av parasitinduktans hos olika layoutalternativ Per Magnusson, Signal Processing Devices Sweden AB, per.magnusson@spdevices.com Gunnar Karlström, BK Services, gunnar@bkd.se

Läs mer

Strömförsörjning. Transformatorns arbetssätt

Strömförsörjning. Transformatorns arbetssätt Strömförsörjning Transformatorns arbetssätt Transformatorn kan omvandla växelspänningar och växelströmmar. En fulltransformators in och utgångar är galvaniskt skilda från varandra. Att in- och utgångarna

Läs mer

Instruktion SP-Kristall

Instruktion SP-Kristall Instruktion SP-Kristall www.cloudbuster.se info@cloudbuster.se Denna kan användas som den är ihop med en frekvensgenerator eller en 15hz zapper, eller så gjuter man in den i orgonit i ett rör eller i pyramidform.

Läs mer

VING - TIPS HAR DU KÖPT COM - RADIO? GL 1100 GL 1200 GL 1500 X X SIDA 3 1 GRUPP

VING - TIPS HAR DU KÖPT COM - RADIO? GL 1100 GL 1200 GL 1500 X X SIDA 3 1 GRUPP GL 00 GL 00 GL 500 HAR DU KÖPT COM - RADIO? Toppen, då kan vi snacka med varandra när vi är ute och åker med våra wingar. Men... är det inte besvärligt att använda handmiken och den inbyggda högtalaren

Läs mer

4:8 Transistorn och transistorförstärkaren.

4:8 Transistorn och transistorförstärkaren. 4:8 Transistorn och transistorförstärkaren. Inledning I kapitlet om halvledare lärde vi oss att en P-ledare har positiva laddningsbärare, och en N-ledare har negativa laddningsbärare. Om vi sammanfogar

Läs mer

Bygg en entransistors Booster till datorn eller MP3-spelaren

Bygg en entransistors Booster till datorn eller MP3-spelaren Bygg en entransistors Booster till datorn eller MP3-spelaren De högtalare som levereras till datorerna har oftast högst mediokra data. Men genom att kombinera lite enkel teknik från elektronikens barndom

Läs mer

SM Serien Strömförsörjning

SM Serien Strömförsörjning SM Serien Strömförsörjning Kondensatorn Kondensator, en behållare för elektrisk energi. Placera en plastfolie mellan två aluminiumfolier och du har en kondensator. Det kan vara praktiskt att rulla ihop

Läs mer

MKARS 80. 80 m QRP transceiver Bygginstruktion och användarmanual. Innehållsförteckning

MKARS 80. 80 m QRP transceiver Bygginstruktion och användarmanual. Innehållsförteckning MKARS 8 8 m QRP transceiver Bygginstruktion och användarmanual Författare Steve Drury G6ALU Översättning Olof Lööf, SM2DCU Innehållsförteckning Avsnitt Sida 1. Specifikationer 2 2. Introduktion och bakgrund

Läs mer

T1-modulen Lektionerna Radioamatörkurs OH6AG Bearbetning och översättning: Thomas Anderssén, OH6NT Heikki Lahtivirta, OH2LH

T1-modulen Lektionerna Radioamatörkurs OH6AG Bearbetning och översättning: Thomas Anderssén, OH6NT Heikki Lahtivirta, OH2LH T1-modulen Lektionerna 13-15 Radioamatörkurs - 2011 Bearbetning och översättning: Thomas Anderssén, OH6NT Original: Heikki Lahtivirta, OH2LH 1 Spolar gör större motstånd ju högre strömmens frekvens är,

Läs mer

4:7 Dioden och likriktning.

4:7 Dioden och likriktning. 4:7 Dioden och likriktning. Inledning Nu skall vi se vad vi har för användning av våra kunskaper från det tidigare avsnittet om halvledare. Det är ju inget självändamål att tillverka halvledare, utan de

Läs mer

Byggbeskrivning. till nummerpresentatören

Byggbeskrivning. till nummerpresentatören Byggbeskrivning till nummerpresentatören Arbetet med nummerpresentatören kommer att ge dig många värdefulla elektronikkunskaper. Du kommer att få komponentkännedom, lära dig löda och att programmera en

Läs mer

Bygginstruktion till FREDI-byggsatsen

Bygginstruktion till FREDI-byggsatsen Bygginstruktion till FREDI-byggsatsen Här kommer en kortfattad guide till hur man får ihop en Fremos körkontroll FREDI av version 1.8 Originalet till denna instruktion finns på: http://www.nskalaskane.se/index.php/tips/95-fredibygge

Läs mer

0,7W AM/FM Sändare Mono

0,7W AM/FM Sändare Mono FMS7 0,7W AM/FM Sändare Mono FM-sändaren har tre ingångar och två trimpunkter. Den färdigbyggda FMS8, är vid leverans intrimmad för att arbeta på en frekvens precis ovanför 104MHz och en matningsspänning

Läs mer

FELSÖKNING MÄTNING KONTROLL

FELSÖKNING MÄTNING KONTROLL FELSÖKNING MÄTNING KONTROLL LH 070901S vers. 06 2002 I:\Salg\Produkt og Marketing\BROCHURERarbejdskopi\Service\LH 070900DK 2LEDAD GIVARE Användning: Färgkod: Den 2ledade givaren består i huvudsak av ett

Läs mer

LCD Display, Instruktion

LCD Display, Instruktion LCD Display, Instruktion Voltmeter, Amperemeter Specifikation: Matningsspänning: 6-18 Volt, kan tas från det system man mäter. Stömförbrukning: C:a 1,5 milliampere Visningsområden: 0-19.99 Volt (spänningsmodell)

Läs mer

/2' Består av tenn legerat med bly

/2' Består av tenn legerat med bly /2' Består av tenn legerat med bly Lodet passerar vid stelnandet ett halvfast eutektiskt tillstånd. I detta temperaturintervall får fogen LQWH rubbas. /RGNDQOHJHUDVPHG Koppar Silver Vismut, kadmium, indium

Läs mer

I bild 1 har vi satt R7 till 0 Ohm. Bild 1. Med R7=0 får man ett nytt maxläge.

I bild 1 har vi satt R7 till 0 Ohm. Bild 1. Med R7=0 får man ett nytt maxläge. Modifieringar Fuzz I det här dokumentet förslås en del modifieringar som kan göras till Moody Fuzz. För att ha behållning av texten bör man ha tillgång till manualen. Vi ska diskutera: 1. Noise Fuzz Fuzzen

Läs mer

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar 9428 IDEsektionen Laboration 5 Växelströmsmätningar 1 Förberedelseuppgifter laboration 4 1. Antag att vi mäter spänningen över en okänd komponent resultatet blir u(t)= 3sin(ωt) [V]. Motsvarande ström är

Läs mer

Radiostörningar är lätta att bli av med

Radiostörningar är lätta att bli av med Radiostörningar är lätta att bli av med I stort sett all modern elektronik innehåller som bekant någon form av switchade spänningsomvandlare eller mikroprocessorer vilka är potentiella källor till allvarliga

Läs mer

Induktiv beröringsfri närvarogivare/detektor med oscillator, (Proximity switch)

Induktiv beröringsfri närvarogivare/detektor med oscillator, (Proximity switch) Induktiv beröringsfri närvarogivare/detektor med oscillator, (Proximity switch) Om spolar och resonanskretsar Pot Core Såväl motstånd som kondensatorer kan vi oftast betrakta som ideala, det vill säga

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Laboration II Elektronik

Laboration II Elektronik 817/Thomas Munther IDE-sektionen Halmstad Högskola Laboration II Elektronik Transistor- och diodkopplingar Switchande dioder, D1N4148 Zenerdiod, BZX55/C3V3, BZX55/C9V1 Lysdioder, Grön, Gul, Röd, Vit och

Läs mer

HOWTO: HDD Clock. 1 Översikt. Eller: hur man gör en HDD klocka. Peter Faltpihl & Gustav Andersson. Linköpings Universitet, Norrköping 2011-10-04

HOWTO: HDD Clock. 1 Översikt. Eller: hur man gör en HDD klocka. Peter Faltpihl & Gustav Andersson. Linköpings Universitet, Norrköping 2011-10-04 HOWTO: HDD Clock Eller: hur man gör en HDD klocka Peter Faltpihl & Gustav Andersson. Linköpings Universitet, Norrköping 2011-10-04 Har du någonsin undrat vad man kan göra med en gammal hårddisk som du

Läs mer

Modifiering av Ra200 för 12V drift

Modifiering av Ra200 för 12V drift Modifiering av Ra200 för 12V drift SM7UCZ, Johnny Apell, Ekedalsvägen 11, 373 00 JÄMJÖ Det finns säkert många Ra200 stående i garderoberna på grund av att det inte finns någon vettig strömförsörjning till

Läs mer

Ameritron AL-84 noteringar (4 x EL519, 580w pep SSB, 400w CW)

Ameritron AL-84 noteringar (4 x EL519, 580w pep SSB, 400w CW) Ameritron AL-84 noteringar (4 x EL519, 580w pep SSB, 400w CW) Hittade ett Ameritron AL-84 slutsteg på ebay till rena vrakpriset, och tog hem det mest på kul. Kosmetiskt visade sig steget vara 9 av 10 och

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VOLVO S/V40 FAS2

INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VOLVO S/V40 FAS2 INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VOLVO S/V40 FAS2 bild på S40 fas1 Original Med BC 250 Volvo S40 2.0T, 1998 2000 Fas I Volvo S40 2.0T Effekt: 160 hk Effekt: 197 hk Moment: 240 Nm Moment: 280 Nm Volvo S40

Läs mer

Öppna Xbox 360 Slim Guide

Öppna Xbox 360 Slim Guide Öppna Xbox 360 Slim Guide Det finns många olika sätt att öppna sin Xbox 360 Slim. Ett antal guider finns att hitta på nätet och alla har sina favoriter. Jag har valt att öppna Xbox 360 Slim med X8 unlock

Läs mer

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm +P1 M1 M2 - + P1 M3 M4 - Preliminär manual Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Montering och inkoppling av produkter LABORATIONSPLATTA LARMSYSTEM KSENIA Centralapparat lares 16IP CA El/teknikrum +P

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

V1b sida 1 av 7. Att montera lysdioder som skalbelysning i elektronikutrustning.

V1b sida 1 av 7. Att montera lysdioder som skalbelysning i elektronikutrustning. V1b sida 1 av 7 Att montera lysdioder som skalbelysning i elektronikutrustning. Med den utveckling inom LED-produkter som vi nu ser, så öppnar sig nya möjligheter vid renovering av äldre radioutrustning.

Läs mer

Hur jag lagade fläkten på min Citroen Xantia Break -96 AC.

Hur jag lagade fläkten på min Citroen Xantia Break -96 AC. Page 1 of 9 Hur jag lagade fläkten på min Citroen Xantia Break -96 AC. Plötsligt en dag gick kupéfläkten på högsta fart hela tiden och gick inte att stänga av. Naturligtvis vände jag mej direkt till Citroenakuten

Läs mer

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Här följer en liten lödkurs som ska hjälpa er att löda till husbehov så ni slipper kall-lödningar och onödiga glappkontakter

Läs mer

3.4 RLC kretsen. 3.4.1 Impedans, Z

3.4 RLC kretsen. 3.4.1 Impedans, Z 3.4 RLC kretsen L 11 Växelströmskretsar kan ha olika utsende, men en av de mest använda är RLC kretsen. Den heter så eftersom den har ett motstånd, en spole och en kondensator i serie. De tre komponenterna

Läs mer

Så här installerar och använder du NRS PA250, PA450, PA2250, SWA1000.

Så här installerar och använder du NRS PA250, PA450, PA2250, SWA1000. Så här installerar och använder du NRS PA250, PA450, PA2250, SWA1000. Välkommen! Tack för att du köpt en NRS förstärkare. Vi är övertygad om att du kommer att mycket glädje av denna produkt i många år

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Lödinstruktion, Varta-killer(tm)

Lödinstruktion, Varta-killer(tm) Om detta dokument Detta är en instruktion för lödning av Varta-killer(tm) (gult kretskort). Varta-batterier återfinns i många retrodatorsammanhang i form av en batteribackup för att hålla kvar klockan

Läs mer

Gitarrdelar.SE. Byggbeskrivning Gitarrdelars LP-kit. Innehållsförteckning

Gitarrdelar.SE. Byggbeskrivning Gitarrdelars LP-kit. Innehållsförteckning Byggbeskrivning Gitarrdelars LP-kit. Gitarrdelar.SE Innehållsförteckning Limma kropp och hals...2 Montera översadel...3 Montera Mekaniken...4 Montera stränghållare...6 Montera stallet...9 Stränga upp och

Läs mer

Elektriska Kretsar. En fördjupning gjord av Philip Åhagen. Philip Åhagen 2009-12-03. Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 2009/2010 KPP 039

Elektriska Kretsar. En fördjupning gjord av Philip Åhagen. Philip Åhagen 2009-12-03. Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 2009/2010 KPP 039 Mälardalens Högskola Elektriska Kretsar En fördjupning gjord av Philip Åhagen Philip Åhagen 2009-12-03 Table of Contents Inledning... 3 Grundläggande ellära... 4 Spänning... 4 Ström... 4 Resistans... 4

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

INSTALLATION. 1) Läs igenom hela beskrivningen minst en gång för att få en känsla av vad som kommer krävas i form av arbete och verktyg.

INSTALLATION. 1) Läs igenom hela beskrivningen minst en gång för att få en känsla av vad som kommer krävas i form av arbete och verktyg. SA500 G3 INSTALLATIONSANVISNING PORSCHE 944NA 1985B-87 INSTALLATION DETTA BEHÖVS FÖR ATT INSTALLERA 1) Lite olika skruvmejslar 2) Lödkolv och lödtenn 3) Kabelskalare och avbitare 4) Kabelskotång + flatstift

Läs mer

KAPITEL 5 MTU AB

KAPITEL 5 MTU AB KAPITEL 5 MTU AB 2007 79 Kort repetition av vad vi hittills lärt oss om växelspänning: Den växlar riktning hela tiden. Hur ofta den växlar kallas frekvens. Vi kan räkna med ohms lag om kretsen bara har

Läs mer

50 Mhz. Antenner. Ett försök till antennbygge och antennteori på the magic band 50Mhz. By SM3UQO Björn

50 Mhz. Antenner. Ett försök till antennbygge och antennteori på the magic band 50Mhz. By SM3UQO Björn 50 Mhz Antenner Ett försök till antennbygge och antennteori på the magic band 50Mhz By SM3UQO Björn Det här försöket till antennverkstad på klubben hänger lite ihop med att 6m bandet helt plötsligt blev

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB FORDONSDETEKTOR DB402. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB FORDONSDETEKTOR DB402. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB FORDONSDETEKTOR DB402 Utgåva 1 Revision: 6 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Innehåll Teknisk data...2 Beskrivning

Läs mer

Räkneuppgifter på avsnittet Fält Tommy Andersson

Räkneuppgifter på avsnittet Fält Tommy Andersson Räkneuppgifter på avsnittet Fält Tommy Andersson 1. En negativt laddad pappersbit befinner sig nära en oladdad metallplåt. Får man attraktion, repulsion eller ingen kraftpåverkan? Motivera! 2. På ett mönsterkort

Läs mer

Ett band från början till slut

Ett band från början till slut Ett band från början till slut Det här är berättelsen om ett nybörjarband, från att det sätts upp tills det är färdigvävt. Brickvävning går ut på att mäta upp ett antal lika långa trådar, trä dem i hålen

Läs mer

OLK-1. Optisk Larm Kontaktmodul 1. För Laser eller IR dioder

OLK-1. Optisk Larm Kontaktmodul 1. För Laser eller IR dioder OLK-1 Optisk Larm Kontaktmodul 1 För Laser eller IR dioder Beskrivning OLK-1 är en Laser/IR kontakt som baseras kring en faslåst slinga för att minska risken för störningar samt falska detekteringar och

Läs mer

KOMPENDIUM I RÖNTGENTEKNOLOGI

KOMPENDIUM I RÖNTGENTEKNOLOGI KOMPENDIUM I RÖNTGENTEKNOLOGI KAPITEL 1 ELLÄRA Reviderad: 20050816 Inledning Som ni vet går allt på elektricitet även röntgenapparater. Därför inleds röntgenteknikkursen med en kort presentation av ellärans

Läs mer

Kopplingsdosa för nivågivare. Teknisk Specifikation

Kopplingsdosa för nivågivare. Teknisk Specifikation Kopplingsdosa för nivågivare Teknisk Specifikation Innehållsförteckning Innehållsförteckning Flygt Kopplingsdosa för nivågivare... 2 Produkt... 2 Benämning... 2 Godkännanden och standarder... 2 Hölje...

Läs mer

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell MANUAL Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell Du har valt ankarspel 710Fs från South Pacific. Det utmärks av kompakt uppbyggnad, enkelt att sköta och lätt att installera.

Läs mer

Montagevägledning SWG 120

Montagevägledning SWG 120 Montagevägledning SWG 120 Maj 2012 1 Kontrollera att höjden och bredden för väggen överensstämmer med ritningen. 2 Kontrollera att väggarna, golvet och taket är i våg. 01 02 Justering om golvet ej är plant.

Läs mer

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier.

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Sidan 1 av 6 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med

Läs mer

DigiMAX Dator/Radio inteface för digital mode

DigiMAX Dator/Radio inteface för digital mode 1. Beskrivning ' PC / Radio Interface Fig. 1. DigiMAX interface - frontpanel 1.1 Ljud delen Ljud delen är uppbyggd av två st. linjetransformatorer och avskiljer därigenom radio och datorn galvaniskt för

Läs mer

Konstantspänningslikriktare. typ LEIF.

Konstantspänningslikriktare. typ LEIF. Konstantspänningslikriktare typ EIF. Sidan 1 av 7 Mekanisk uppbyggnad ikriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. ådan har ventilationshål på ovan och undersida för att erhålla god kylning

Läs mer

Installation och drift av Ankarspel South Pacific VA600, VA1000, VA1000C

Installation och drift av Ankarspel South Pacific VA600, VA1000, VA1000C MANUAL Installation och drift av Ankarspel South Pacific VA600, VA1000, VA1000C Du har valt ett ankarspel från South Pacific. Dessa ankarspel och kapstan utmärks av: Rostfritt kabelarhjul för både lina

Läs mer

Konstantspänningslikriktare.

Konstantspänningslikriktare. Konstantspänningslikriktare. Sidan 1 av 8 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med hjälp av naturlig konvektion.

Läs mer

Monteringsanvisning för HLF - Räckessystem

Monteringsanvisning för HLF - Räckessystem Monteringsanvisning för HLF - Räckessystem Tack för ditt köp av Herrljunga ledstångsfabriks räckessystem. Vi önskar dig all lycka med monteringen av ditt nya räcke och hoppas att instruktionerna är tydliga.

Läs mer

En QRP-transceiver för 20 och 80 meter

En QRP-transceiver för 20 och 80 meter En QRP-transceiver för 20 och 80 meter Mera information om QROlle och dess vidare utveckling finns på den officiella hemsidan. www.qrolle.se QROlle En QRP-transceiver för 20 och 80 meter Konstruktören

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 2. Laborationens namn Växelströmskretsar. Kommentarer. Utförd den.

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 2. Laborationens namn Växelströmskretsar. Kommentarer. Utförd den. Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet Lab nr 2 version 3.1 Laborationens namn Växelströmskretsar Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Inledning I denna laboration skall

Läs mer

Batteri. Lampa. Strömbrytare. Tungelement. Motstånd. Potentiometer. Fotomotstånd. Kondensator. Lysdiod. Transistor. Motor. Mikrofon.

Batteri. Lampa. Strömbrytare. Tungelement. Motstånd. Potentiometer. Fotomotstånd. Kondensator. Lysdiod. Transistor. Motor. Mikrofon. Batteri Lampa Strömbrytare Tungelement Motstånd Potentiometer Fotomotstånd Kondensator Lysdiod Transistor Motor Mikrofon Högtalare Ampèremeter 1 1. Koppla upp kretsen. Se till att motorns plus och minuspol

Läs mer

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik Förberedelseuppgifter: Uppgifterna skall lösas före laborationen med papper och penna och vara snyggt uppställda med figurer. a) Gör beräkningarna till uppgifterna

Läs mer