Bokslutskommuniké januari-december januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké januari-december 2011. 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson"

Transkript

1 Bokslutskommuniké januari-december januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

2 Sammanfattning januari december 2011 Under fjärde kvartalet ökade Byggmax rörelseintäkterna med 12,6 procent och resultat före skatt ökade med 43,3 procent. Nettoomsättning fjärde kvartalet 618,3 (549,1) Mkr och 2 987,1 (2 773,0) Mkr för verksamhetsårets tolv månader. Rörelseresultat fjärde kvartalet 50,3 (37,9) Mkr och 277,5 (274,8) Mkr för verksamhetsårets tolv månader. Rörelsemarginal fjärde kvartalet 8,1 (6,9) procent och 9,3 (9,9) procent för verksamhetsårets tolv månader. Resultat per aktie fjärde kvartalet 0,6 (0,3) kronor per aktie och 3,0 (2,8) kronor per aktie för verksamhetsårets tolv månader. 2

3 Sammanfattning januari december 2011 Tretton (tolv) nya butiker har öppnats, sex i Sverige, tre i Norge och fyra i Finland. Styrelsen föreslår en utdelning av 1,8 kr per aktie för Koncernens två distributionslager har slagits samman till ett i Lysekil i oktober. Bolaget har kommunicerat att målet för antalet butiker som kan öppnas i befintliga marknader har höjts till 155 från Ett utökat sortiment som endast kan beställas via hemsidan, webvaror, lanserades i april Under tredje kvartalet har bolaget Byggmax Fastighetsutveckling 5 AB avyttrats och denna transaktion medförde ej någon resultateffekt. Under andra kvartalet har ett antal nyckelpersoner tecknat optioner i enlighet med det incitamentsprogram som bolagsstämman fattat beslut om. Målet för antal butiksöppningar under 2012 är butiker. 3

4 Butiker Tretton butiker öppnade under 2011, öppningar planerade för 2012 Butiksnätverk 31 december 2011 Följande etableringar har offentliggjorts för 2012: -Sverige: Ludvika -Norge: Moss, Askim -Finland: inga Butikerna offentliggörs när kontrakten är signerade och kommunala tillstånd är klara. Byggmax planerar att öppna butiker nästa år Antal butiker Finland Norge Sverige

5 Byggmax går med i Bricoalliance Bricoalliance är ett inköpssamarbete med 9 medlemmar i totalt 13 länder. Totalt antal butiker är 547, och omsättningen på årsbasis är cirka 16 miljarder SEK. Byggmax går med i detta samarbete för att ytterligare stärka vårt konkurrenskraftiga inköpsarbete. 5

6 Finansiella mål och utdelningspolicy Byggmax finansiella mål är: En tillväxt över 15% per år En EBIT-marginal över 11% Utdelningspolicy Utdelning på minst 50% av föregående års nettovinst 1,5 kr per aktie i utdelning för 2010 Styrelsen föreslår en utdelning av 1,8 kr per aktie för

7 Finansiell information 26 januari 2012

8 Resultatutveckling Nettoomsättningen ökade med 12,6 procent fjärde kvartalet och med 7,7 procent för verksamhetsårets tolv månader. Bruttomarginalen i fjärde kvartalet var högre än föregående år. Omkostnaderna ökade under fjärde kvartalet huvudsakligen till följd av kostnader för butiker öppnade under Resultatöversikt exklusive noteringskostnad 8

9 Försäljningsutveckling Rörelsens intäkter fjärde kvartalet 619,4 (550,1) Mkr, +12,6 procent och för verksamhetsårets tolv månader 2 992,1 (2 776,1) Mkr, +7,8 procent. Nettoomsättningen för jämförbara butiker fjärde kvartalet 2,3 procent i lokal valuta och för verksamhetsårets tolv månader -1,9 procent. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet i Sverige 444,7 (419,9) Mkr, för övriga länder på den nordiska marknaden 173,6 (129,2) Mkr. För verksamhetsårets tolv månader i Sverige 2 269,0 (2 202,3) Mkr, och för övriga nordiska marknader 718,0 (570,7) Mkr. 9

10 Bruttomarginal Fjärde kvartalet Bruttomarginal 31,6 (29,7) procent. Bruttomarginalen har stärkts av en positiv produkt mix och att Byggmax betalt leverantörerna snabbare mot rabatt under en längre tid i fjärde kvartalet jämfört med förra året. 31,6 29,7 29,7 30,1 Tolv månader Bruttomarginal 30,1 (29,7) procent. Kv 4 12 mån

11 Rörelsekostnader Fjärde kvartalet Personal- och övriga externa kostnader har totalt ökat med +17,5 Mkr. Det förklaras främst av kostnader, 14,4 Mkr, för butiker öppnade under Tolv månader Personal- och övriga externa kostnaderna har totalt ökat med 67,2 Mkr. Det förklaras främst av kostnader, 69,2 Mkr, för butiker som inte var öppnade motsvarande period Personalkostnader 247,1 214,7 55,1 61,9 Kv 4 12 mån Övriga rörelsekostnader 333,9 299, Högre marknadsföringskostnader, främst kostnader 10,4 Mkr kopplat till TV reklam i Finland och produktion av reklamfilmer. Utfallet för 2010 belastas med kostnader kopplat till börsintroduktionen (16,7 Mkr). 60,5 Kv 4 71,3 12 mån

12 Finansnettot 12

13 Finansiell ställning och kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten för Q4 minskade med 72,8 Mkr jämfört med föregående år. Detta förklaras främst av att Byggmax betalat leverantörerna snabbare mot rabatt under en längre tid i fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. 13

14 Finansiella rapporter i sammandrag januari december januari 2012

15 Resultaträkning 15

16 Balansräkning 16

17 Kassaflödesanalys 17

18 Kassaflödesanalys fortsättning Notera att likvida medel i kassaflödet är justerat för spärrade bankmedel 18

19 Största ägarna 31 december 2011 Namn/Adress Antal AK Innehav (%) ALTOR 2003 Sarl ,76 Lannebo fonder ,23 ZAMGATE INVESTMENTS (Stig Notlöv) ,07 Schroder Investment Management North America, Inc ,60 JARRTON MANAGEMENT (Göran Peterson) ,92 Handelsbanken fonder ,25 ULSLANE HOLDINGS (Lars Lindberg) ,25 Schroder Investment Management Ltd ,88 Swedbank Robur fonder ,72 GAM London Ltd ,70 Summan av de 10 största ägarna (ägargrupperat) - innehållsmässigt ,37 Summa övriga ägare ,63 Summa ,00 Källa: Euroclear. 19

Delårsrapport januari-mars 2012. 20 april 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2012. 20 april 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2012 20 april 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2012 Under första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättning med 22 procent Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké Stabil utveckling i svag marknad Fjärde kvartalet (juni 2011-augusti 2011) Nettoomsättningen uppgick till 358 MSEK (350), en ökning med 2,2 procent. Omsättningen i jämförbara

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 Fyrdubblat resultat och stärkt finansiell ställning Perioden 1 september 2006 31 maj 2007 Nettoomsättningen uppgick till 2.529,3

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Q2 JANUARI JUNI 2008

Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Q2 JANUARI JUNI 2008 Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Q2 JANUARI JUNI 11% organisk tillväxt i kvartalet Perioden 1 april 30 juni Omsättningen ökade med 27% till 1 245 (978) mkr, den organiska tillväxten uppgick till

Läs mer

Ett starkt kvartal i en utmanande höst

Ett starkt kvartal i en utmanande höst DELÅRSRAPPORT 14 januari 2014 FÖRSTA KVARTALET Ett starkt kvartal i en utmanande höst Första kvartalet () Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 243 1 245-2 Rörelseresultat exklusive reavinst fastighet, MSEK

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

NetOnNet öppnar nya Lagershopar i Malmö och Stockholm

NetOnNet öppnar nya Lagershopar i Malmö och Stockholm NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 Delårsrapport maj-oktober 2006 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med motsvarande period år 2005. NetOnNets räkenskapsår är 1 maj 30 april.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013 DELÅRSRAPPORT 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET Ökad försäljning och stark bruttomarginal damsortimentet åter på bra försäljningsnivå Kvartal 1 (SEP-NOV) Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 245 1

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål NetOnNet AB (publ) Org nr 556520-4137 Delårsrapport för perioden 1 maj 2010 31 juli 2010 Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål Koncernen, första kvartalet (maj 2010 juli 2010) Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Strukturåtgärder och starkt kassaflöde under fjärde kvartalet Fjärde kvartalet Rörelsens intäkter uppgick till 731 Mkr (654) och den organiska tillväxten blev 6 % Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 Q 3Nocom AB (publ) Delårsrapport januari - september Stark försäljning gav lönsamt tredje kvartal För första gången i Nocoms historia är företaget lönsamt i det traditionellt svaga tredje kvartalet. En

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014 PRESSMEDDELANDE 7 november 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation

Läs mer

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 23 juli 2003 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under första halvåret med 14,6 % där jämförbara butiker ökade med 3,7%. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutsrapport för New Wave Group AB (publ)

Bokslutsrapport för New Wave Group AB (publ) Bokslutsrapport för New Wave Group AB (publ) Q4 januari december 2006 Anja Pärson, flerfaldig världsmästare i Åre 2007, visar sin egen kollektion från Seger. God vinsttillväxt och starkt kassaflöde. PERIODEN

Läs mer

Förbättrat resultat och stärkta marginaler

Förbättrat resultat och stärkta marginaler 8 april 2014 Förbättrat resultat och stärkta marginaler Andra kvartalet (dec-feb) Halvåret () Förändring Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 114 1 148-34 2 357 2 393-36 Rörelseresultat exklusive engångsposter,

Läs mer

Delårsrapport första kvartalet 2015 Bra inledning på 2015 ny struktur på plats

Delårsrapport första kvartalet 2015 Bra inledning på 2015 ny struktur på plats Delårsrapport första kvartalet 215 Bra inledning på 215 ny struktur på plats i sammandrag Koncernens nettoomsättning uppgick till 23 673 (19 755). Exklusive effekten från förvärvet av Apotek Hjärtat var

Läs mer

Delårsrapport 2004-05-01 2004-10-31. Växjö

Delårsrapport 2004-05-01 2004-10-31. Växjö Delårsrapport 2004-05-01 2004-10-31 Försäljningen uppgick till 1 372,7 Mkr (1 155,3 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 146,9 Mkr (121,2 Mkr) Vinsten per aktie efter skatt uppgår till 2,24 kr (1,85

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer