SKOLPLAN med arbetsplan och KURSKATALOG. DILLE GÅRD Naturbruksgymnasium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKOLPLAN med arbetsplan och KURSKATALOG. DILLE GÅRD Naturbruksgymnasium"

Transkript

1 SKOLPLAN med arbetsplan och KURSKATALOG DILLE GÅRD Läsåret

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Viktiga telefonnummer 3. Krishantering 4. Kontakt 5. Vision och Mål 6. Policydokument 7. Verksamhet på Dille Gård 8. Studier vid Dille Gård 9. Elever 10. Hästar på Dille Gård 11. Hundar på Dille Gård 12. Övrigt Bilaga 1: Datorkontrakt Fastställs att gälla tillsvidare dock längst tom : Datum: Elisabeth Englund Rektor Dille Gård

3 1. Inledning 1.1 Presentation och organisation av Dille Gård Dille Gård är varumärket för flera företag med säte på Dille Gård. Dille Gård AB är ett naturbruksgymnasium som drivs som friskola. I koncernen ingår: Dillebolagen VD Johan Eriksson Dille Gård AB Dille Gård Dille Foder och Maskin AB Dille Fastighet AB Dille Restaurang AB Dille Maskin AB Vår koncern leds av en VD och en ledningsgrupp som sammanträder 1 ggr/månad. Tillsammans med en extern styrelse så genomförs det 4 st styrelsemöten per år. Koncernen bedriver verksamhet i Östersund och i Sundsvall. Dille Gård är beläget i Åsbygden, ca en mil norr om Östersund. 2. Viktiga telefonnummer och mejladresser Dille Gård Beredskapstelefon (dygnet runt) AKUT: SOS 112 Sjukvårdsupplysningen 1177 alternativt Kurator (vidarekoppling till mobil) Hälsocentralen Krokom Distriktsveterinärerna Norra Storsjöbygden (dygnet runt jourtelefon ) Sjukanmälan Kortnummer från telefonen i respektive boende: # 1 = Beredskapstelefonen # 2 = Skolans expedition, Webbadress och mejl till skolan: och Alla elever ska mata in ICE (In Case om Emergency= telefonnummer till närmast anhörig) i sina mobiltelefoner

4 3. Krishantering Om en olycka eller annan allvarlig händelse inträffar vid Dille Gård så är alla ansvariga för att punkterna nedan blir utförda! För mer info läs Krishanteringsplanen! 1. HÄV LIVSFARLIGT LÄGE! Släck eld, slå av tändningen om trafikolycka! 2. RÄDDA LIV! Ge HLR och första hjälpen! 3. LARMA, RING 112! VAD har hänt? VAR har det hänt? ANTAL skadade? VEM är du? 4. VARNA Ex andra trafikanter, varningstriangel 5. INFORMERA Personal Dille Gård, Beredskapstelefon: Utrymningsplaner och återsamlingsplats Utrymningsplaner finns uppsatta i entrén på samtliga byggnader. Vid brand eller annan allvarlig händelse är: Återsamlingsplatsen för personal och elever mitt på ridplanen söder om stall 4. Återsamlingsplats för hästarna är hagarna söder om ridhuset. Rädda människor före hästar! Brand övning genomförs regelbundet under året. 3.2 Larmning av personal Jourhavande larmar (m h a beredskapstelefon) övrig personal enligt utdelad larmlista. 4. Kontakt 4.1 Adress- och kontaktuppgifter Adress: Dille Gård Telefon: (kontor) Dille 226, ÅS Fax: Hemsida: Mejl: 4.2 Adress till eleverna Elevernas post kommer till kontoret och läggs i postfack på skolan. Elevadress: Elevens Namn, Årskurs xx, (Västra, Östra, Södra, Norra), c/o Dille Gård,Dille 226, ÅS Exempel: Lisa Larsson, Årskurs 1,Västra, c/o Dille Gård, Dille 226, ÅS

5 5. Vision och Mål Vision för Dille Gårds - vår vision är en ledstjärna in i framtiden Våra elever ska VÅGA, VILJA och KUNNA ta ansvar för sin egen livssituation och därigenom bidra till utvecklingen av samhället. Våra elever ska beroende på eget intresse vara väl förberedda för eget företagande, högre studier och vara attraktiva för arbetsgivare inom de gröna näringarna. Mål för Dille Gårds Vi vill stärka elevernas egenvärde och självförtroende. Nyckelbegrepp är: - tilltro till sin egen förmåga. - ödmjukhet inför möten med människor och kulturer. - tryggheten och viljan att möta olika sociala situationer. Vi vill utifrån varje elevs förmåga och förutsättningar utveckla våra elevers samlade kompetens (kunskaper och färdigheter). Vi vill att våra elever ökar sin medvetenhet om samspelet mellan människor, djur och natur. Vi vill lägga stor vikt på elevernas förståelse om naturbrukets roll i ett hållbart samhälle. Vi vill att våra elever övar upp sin förmåga att diskutera och framföra åsikter för att leva i ett demokratiskt samhälle. Vi vill att våra mål ska vara utvärderingsbara. Det innebär att vi kommer att mäta hur väl vi uppfyller målen. De kommer vi att göra på flera sätt genom bland annat intervjuer och enkäter.

6 6. Policydokument 6.1 Data och IT-policy Datorerna på Dille Gård är ett redskap för att stödja och effektivisera arbetet och kommunikationen för elever och personal. Det innebär att privat bruk, t ex chattning, inte får förekomma under arbetstid/skoltid Datorerna kommer att finnas tillgängliga i fritidslokalen även efter skoltid. Alla användare är ansvariga för sitt konto och är skyldiga att hålla lösenordet hemligt. På skolans datorer är det inte tillåtet att hantera, spara eller ladda ned texter eller bilder som kan upplevas som kränkande eller nedlåtande för andra. Det är inte tillåtet att ladda ned spel eller andra program utan medgivande av rektor. De lagar som styr informationshantering, främst upphovsrätt-, sekretess- och personuppgiftslagen (PUL), skall i stort vara kända av alla användare av datorer på Dille gård. Mot bakgrund av skolans ekologiska tänkande skall vi tillsammans eftersträva så lite utskrifter och kopiering som möjligt. Samtliga användare av skolans datorer förbinder sig att ta del av och följa denna policy genom ett kontrakt. Den som bryter mot denna policy eller missbrukar skolans datorer, kan bli avstängd under en längre eller kortare tid. 6.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete På nästa sida så visas hur vårt systematiska arbetsmiljöarbete ser ut.

7 Fysisk och psykisk arbetsmiljö Elev-Klassråd I det dagliga arbetet Forum för att diskutera/åtgärda arbetsmiljö Arbetslagsträffar (ALT) Genomförs 1 ggr/månad med - pedagogisk personal - SKALMAN-gruppen Medarbetarsamtal Arbetsmiljögrupp Rektor, Skyddsombud Elevskyddsombud Repr. utomhusmiljön Träffas 4 ggr/år Husmöten Skyddsronder Samtal med skyddsombud Åtgärdsanmälan Lämnas till skyddsombud Skyddsrond Genomförs två ggr/år, v 43, v 13 På våren i samband med fastighetsgenomgången (fastighetsägaren deltar) Åtgärdsplan Pågående punkter Utbildning Handbrandsläckning och Hjärt/Lungräddning i september Utrymningsövning 1ggr/år Utbildning av elevskyddsombud Dokumentation Arbetsmiljöpolicy Åtgärdsplan med prioritering och riskbedömning Organisationsplan All dokumentation finns på X: Slutförda punkter Riskbedömning Prioritering 1

8 6.3 Alkoholpolicy och Drogpolicy Elevrådet är ansvarig för utformningen av alkohol- och drogpolicyn. Skolans ledning är ansvarig för efterlevnad och uppföljning av alkohol- och drogpolicyn. Dille Gård står för en alkohol- och drogfri skola. Personal och lärare ska föregå med gott exempel. Eleverna ska förstå riskerna och följderna av missbruk. Under uppdatering! Eleverna ska vara med och påverka innehållet! 20 augusti 2010/EE Det kommer att göras under terminens inledning. När det är klart så kommer alla elever att få en ny sida i skolaplanen! /EE 1

9 7. Verksamhet på Dille Gård 7.1 Läsåret Inriktning islandshäst bedrivs med elever i årskurs 1, 2 och 3. Inriktning naturturism på naturbruksprogrammet bedrivs i åk 1, 2 och 3. Skolan är försöksskola för lärlingsutbildning inom naturturism. 7.2 Kvalitetsredovisning En kvalitetsredovisning speglar hur skolan arbetar med att utveckla undervisning och kvaliteten av verksamheten. Vi arbetar kontinuerligt under läsåret med att utvärdera vår verksamhet. Föräldrar, elever och personal genomför utvärderingar. Alla dessa utvärderingar sammanställs sedan till en kvalitetsredovisning. Föregående läsårs kvalitetsredovisning finns att läsa på 8. Studier vid Dille Gård 8.1 Hur går det till att läsa olika kurser? Under din gymnasietid så kommer du att läsa flera kurser. Alla kurser följer samma kontrollstationer och det är bra för dig att veta hur arbetet med kurserna läggs upp. 1. Kursen startar och du tar tillsammans med läraren och dina klasskamrater fram din personliga målsättning med kurserna. Läraren går igenom kursens mål (vad som ska hända under kursen) och vad som krävs för att nå de olika betygen (betygskriterierna). Ställ frågor och tala om vad du tycker och tänker, det är dina studier! Alla elever gör en individuell studieplan tillsammans med mentor. 2. Undervisningen i kursen startar, du hänger med och pluggar! 3. Om du av någon anledning halkar efter eller inte kan följa med i den ordinarie studietakten så bestämmer du, din lärare och din mentor hur du bäst ska hämta igen och komma ikapp. Rektor och föräldrar har också ett finger med i diskussionen! Det kallas att vi gör ett åtgärdsprogram. Ibland kallar vi till en elevvårdskonferens, EVK. Då träffas alla på en och samma gång, du som elev, lärare, mentor, rektor, föräldrar, kurator och skolsköterska. Syftet är förstås att det ska bli så bra som möjligt för dig som elev. Om det är så att du riskerar att få betyget IG i en eller flera kurser så kommer din lärare att berätta det för dig i god tid så att du får reda på vad du behöver tänka på och göra annorlunda. 4. Åtgärdsprogrammet följs och du får information och feed-back på hur det går! Funkar det som bestämdes i åtgärdsprogrammet eller är det något som behöver göras annorlunda? 5. Du kan alltid fråga din lärare hur du ligger till i kurserna! En gång per termin så kontaktar mentorn dina föräldrar för att berätta hur det går för dig i kurserna.

10 8. 2 Slutbetyg och samlat betygsdokument Naturbruksprogrammets alla kurser delas upp i tre olika typer. Kärnämnen läser alla elever oavsett vilket nationellt program man har valt. Gemensamma kurser är kurser som ger programmet dess karaktär, hos oss är det till exempel kurser inom häst och/eller jakt/fiske. Men, det är också kurser inom ekonomi och biologi. Till sist så finns det möjlighet att välja mellan ett antal olika individuellt valbara kurser. Du bestämmer vilka kurser du vill läsa men kurserna tillsammans ska bli ett visst antal poäng. Vissa individuellt valbara kurser ges varje år och vissa ges vartannat år. Betyg sätts av läraren efter avslutad kurs. Läraren ska kunna svara på vad du som elev behöver göra för att nå ett högre betyg. I slutet av varje kurs genomför läraren ett betygssamtal. I den individuella studieplanen skriver eleven och läraren in när kursen startar och när den slutar. När din gymnasieutbildning är klar så ska du ha läst minst 2500 poäng. Beroende på hur du väljer kurser så kan du läsa utökat program, d v s mer än 2500 poäng. Ibland kan en elev inte följa den ordinarie studietakten och programmet behöver reduceras. Det bestämmer rektor. Om du har minst 2500 poäng och har fått betyg i alla kurser (IG, G, VG eller MVG) så får du ett slutbetyg. Slutbetyget ger dig behörighet att söka till universitet och högskola. Om du inte har fått betyg i alla kurser utan har fått ett streck (-) i någon kurs så får du ett samlat betygsdokument. Du är inte behörig att söka vidare utan måste i så falla komplettera dina betyg för att kunna få ett slutbetyg. Om du har ett IG i någon kurs så har du rätt att läsa upp det betyget till ett G inom ett år från det att du slutat skolan. Du kan inte läsa upp ett betyg från exempelvis G till VG eller VG till MVG Validering och prövning Ett exempel: Om du är en fena på att köra traktor eller är uppvuxen i Storbritannien så kan du antingen validera eller pröva dina kunskaper och färdigheter i till exempel Basmaskin körning eller Engelska. En validering betyder att läraren ger dig uppgifter, praktiska och/eller teoretiska. Med dina resultat så kan läraren avgöra vilka kursmål som du redan kan och vilka kursmål som du har kvar att göra. Inget betyg sätts utan istället kan du koncentrera dig på de kursmål som du har kvar. En prövning innebär att du vid ett enda tillfälle ska visa att du har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att få ett betyg kursen. Läraren kan ge dig material i förväg som du sedan ska läsa in på egen hand. När prövningen är klar så sätts betyget. 1 Läs mer i Dille Gårds rutin för betygsättning

11 8.4 APU organisation och mål APU står för arbetsplatsförlagd utbildning och finns på alla nationella program med yrkesämnen. APU:n planeras och genomförs med utgångspunkt i kursmålen som finns för varje kurs. APU:n sker under ledning av en handledare på arbetsplatsen. Du genomför 15 veckors APU fördelat på alla tre läsåren. 8.5 Mentorsgrupper Alla elever på skolan delas in i mentorsgrupper och tillhör en mentor under sin skoltid på Dille Gård. Grupperna träffas en gång per vecka och elever från alla årskurser finns representerade. Träffarna leds av mentorn. Varje mentor ansvarar för att upprätthålla kontakt med sina föräldrar. Tillsammans med mentorn utformar eleven sin individuella studieplan. 8.6 Frånvarohantering och rapportering vid Dille Gård Bakgrund Dille Gård tar alltid närvaro på alla elever och på alla lektionspass. Gymnasieskolan är en frivillig skolform. Det betyder att du har valt att går den här utbildningen men som elev väljer du inte vilka lektioner du ska gå på. Du ska delta i all undervisning! Det är ditt ansvar! Skolan är skyldiga att rapportera till CSN om en elev har en hög frånvaro. CSN kan besluta om att dra tillbaka inackorderingsbidraget och du kan dessutom bli återbetalningsskyldig. Om du har mycket frånvaro kan det leda till att det inte finns underlag för att sätta betyg 2. Med frånvaro menas all tid som du inte är närvarande på lektionerna Frånvaro Lärare ansvarar för att föra frånvaro på varje lektionspass. rapportera in frånvaro. Mentorn ansvarar för att vid hög andel ogiltig frånvaro eller hög andel frånvaro som kan påverka studiegången ex sjukdom eller ledighet samtala med berörd elev. kontakta vårdnadshavare om en förbättring inte sker. anmäla till rektor om frånvaron blir för hög. Rektor ansvarar för att anmäla till CSN om frånvaron för en elev blir för hög. Tala om för vårdnadshavaren att en anmälan är skickad till CSN. 2 Betygen som sätts är IG = Icke godkänt, G = Godkänt, VG = Väl Godkänt och MVG = Mycket Väl Godkänt

12 Du, eleven, ansvarar för att alltid sjukanmäla dig. Om du är under 18 år ska din sjukanmälan göras av vårdnadshavare. Om du är över 18 år kan du sjukanmäla dig själv. Läs mer under: Sjukanmälan nedan! Alltid och i god tid söka ledigt om det finns behov att vara borta från en lektion Sjukanmälan och Ledighetsansökan Sjukanmälan Du ska (eller elevens vårdnadshavare om eleven är under 18 år) ska vid sjukdom sjukanmäla dig på telefon Om personal inte svarar så tas samtalet emot av Dille Gårds svarsservice. Tala om: namn, klass, ett telefonnummer där du kan nås samt en orsak till varför du inte kan närvara. Tänk på att tala tydligt! Sjukanmälan ska göras senast kl och är det enda sättet att anmäla sjukfrånvaro på. Sjukintyg krävs om sjukdomen varar längre än en vecka. Ledighetsansökan Du, eleven, ansvarar för att lämna in ledighetsansökan till mentor senast 5 skoldagar före din önskade ledighet. Mentor kan bevilja ledighet upp till en dag. Avslag ska motiveras. Rektor beviljar ledighet längre än en dag. Avslag ska motiveras. Ledighet kan beviljas för max 5 dagar per läsår. Avsteg från regeln beslutas av rektor. Planerad resa bokas alltid efter det att ledigheten beviljats. 8.7 Utvecklings- och föräldrasamtal Föräldrasamtal och föräldramöte En gång per termin genomförs en uppföljning av eleverna. Denna uppföljning ligger till grund för samtal med föräldrar till elever i årskurs 1, samt brev eller mejl till föräldrar med elever i årskurs 2 och Elevvårdsmöten och elevvårdskonferenser Elevvårdsmöten genomförs en gång per månad, och vid behov kallas berörda till ett separat elevvårdsmöte och/eller en elevvårdskonferens. Till elevvårdskonferensen kallas elev, vårdnadshavare, mentor, ämneslärare (vid behov), fritidsledare (vid behov), skolsköterska och kurator 8.8 Utvärdering Utvärdering sker två gånger per år och ligger till grund för den kvalitetsredovisning som skolan sammanställer en gång per år. 8.9 Stalljour och anläggningsjour Schema för stalljour och anläggningsjour tas fram av läraren i kursen Häst- och Stallskötsel. Stall- och anläggningsjour ingår i kursmålen för APU och omfattar hela anläggningen.

13 8.10 Elevråd och klassråd Elevråd och klassråd sammanträder regelbundet, mötena protokollförs och läggs ut på z- online Besökstider på personalexpeditionen Expeditionen är stängd varje dag mellan klockan

14 8.12 Arbetsplan för Dille Gårds Vi bedriver undervisningen utifrån ett formativt arbetssätt, vilket innebär att vi ser lärandet som en process och att det är helheten som beaktas. Vi har definierat två viktiga begrepp i vår undervisning: TEMA: Ett tema utgår från en gemensam målbild, startpunkt och slutpunkt. Temat skall innehålla de moment som framgår av bild 1 nedan. ÄMNESINTEGRERING: Ämnesintegrering innebär att arbeten, undervisning och redovisningar som eleverna gör inom ett ämne/kurs kan eleven tillgodogöra sig inom andra ämnen och kurser. Ett exempel på detta är en rapport som skrivs inom kursen Växt och djurliv. Eleven kan då bearbeta rapporten inom kursen Svenska A och slutligen kan resultatet bedömas utifrån två kursplaner. Alla elever ingår i en mentorsgrupp som följer ett mentorsprogram och träffas regelbundet. Fokus ligger på att utveckla elevernas sociala kompetens och att de har möjlighet att reflektera över såväl sitt lärande som sitt liv här på skolan. Alla elever äger sin egen studieplan som i årskurs 3 omformas till ett CV. Vi skapar tillfällen för eleverna att redovisa, guida, informera och förevisa kunskaper och färdigheter för olika åhörare. Vi använder oss av utvärderingsklockan (bild 4) för att göra formativa utvärderingar. Den framgår av bild 4. Resultatet efter varje läsår redovisas i en kvalitetsredovisning. Vi uppmuntrar eleverna att ta aktiv del i ex. elev-, mat-, stall-, hundråd mm för att de ska utveckla sin förmåga att framföra sina åsikter. 1

15 Mål och pedagogik vid Dille Gård Mål och pedagogik vid Dille Gård GENOMFÖRANDE DEFINIERA FÖRSTÅELSE? STARTPUNKT LÄRBEHOV? METODIKEN STRUKTURERA LÄRBEHOVEN FORMULERA MÅLEN PLANLÄGGNING LÄRANDE GENOMFÖRANDE: Startpunkten Förevisning, film, bild, text, tal, uppvisning mm. Startpunkten skall tala för sig själv, vara tydlig och innehålla så många detaljer som behövs för att täcka in de önskade lärbehoven Förståelse Vad hände, vad såg vi, vad hörde vi? Använd frågor för att utveckla deras förståelse och utröna hur mycket de har förstått. Alla skall ha förstått startpunkten i stora drag. Definiera I mindre grupper definiera vad det handlar om och sammanfatta huvuddelarna i startpunkten. Ta fram lärbehov Vad behöver vi lära oss för att klara av en liknande situation, fast bättre? Viktigt att allas behov kartläggs. Målet Vilka kursmål skall nås? UPPFÖLJNING/ UTVÄRDERING KVARSTÅENDE LÄRBEHOV? Bild nr 1 Bild nr 2

16 GENOMFÖRANDE: Mål och pedagogik vid Dille Gård Strukturera lärbehoven Samla och organisera de lärbehov som hänger samman. Värdera och prioritera mot projektmålet Formulera mål för lärandet Vad, hur och under vilka omständigheter skall jag/vi kunna göra.. Delmål, vad och när? Huvudmål? Utvärderingsbara? Återkoppl till föräldrarna av utvärdering, KASAM och uppföljning Utvärdering 1/10 1/11 Sammanställning 1/12 Kasam, uppföljning Åk 1,2,3 1/1 Förändring Justering av vht ELEVEN I FOKUS Medarbetar/ Utvecklingssamtal 1/2 Föräldrar Medarbetare Muntlig utvärdering Kasam, uppföljning Åk 1,2,3 1/3 Utvärderingsklockan DILLE GÅRD Planläggning När och i vilken ordning skall de olika momenten tas. Kom också överens med eleverna om hur de olika momenten skall betygsättas och examineras! Lärande Vid starten av varje lektion, teori såväl som praktik, kan en återkoppling till startpunkten ske. Eller, presentera en liten startpunkt just för den enskilda lektionen. Uppföljning/utvärdering Lyckades startpunkten? Vad skall vi förändra? Hur fungerar lärandet? Förändringar till nästa genomförande+ uppnådde vi delmål och huvudmål? Medarbetarsamtal 1/9 Elevsamtal, Mentor 1/8 Skolåret presenteras För elever och föräldrar Skolstart Mentorsprogram 1/7 Utvärdering 1/6 1/5 1/4 Föräldrar ges info om utvärderingen och läsåret Återkoppling till föräldrarna Bild nr 3 Bild nr 4

17 9. Elever 9.1 Elevboende på Dille Gård Elever hyr rum med del i kök/toalett samt tillgång till tvättmaskin av Dille Fastighet AB. Alla detaljer regleras i hyreskontraktet Kontaktpersoner för Dille Gårds elevboenden Fritidsledare, Sara Söderström tel: e-post: Fritidsledare, Anna Ringnér tel: e-post: 9.2 Ekonomi för elever Resor för elever Elever som bor utanför Dille Gård ansvarar och bekostar själv sina resor till och från skolan. En del hemkommuner ersätter kostnaden för busskort för sina elever Inackorderingsbidrag Inackorderingsbidrag söker eleven själv hos CSN. Mer information på 9.3 Elevvård Skolhälsovård och Kurator Vi samarbetar med Elevhälsan i Krokoms kommun. Vår skolsyster heter Maria Kingstad och vår kurator heter Annelie Thors. De finns på plats på skolan på fasta tider varje och/eller varannan vecka. Via Elevhälsan har vi också en skolläkare och en specialpedagog knuten till Dille Gård Studievägledning Arbetsmarknadsdagar och yrkesvägledning genomförs under vårterminen Fritidsverksamhet Målet med fritidsverksamheten vid Dille Gård är att eleverna ska känna sig trygga i sitt boende samt att ha någon att vända sig till på sin fritid. Verksamheten utformas i samarbete med eleverna och stor hänsyn tas till vilka aktiviteter som de vill göra. Fritidsverksamheten ingår inte i gymnasieskolans uppdrag och därför finansieras inte individuella aktiviteter av skolan. Skolans bidrag är en fritidslokal, tv, tidningar, böcker, spel, diverse utrustning för idrott, anordnande av aktiviteter, möjlighet att hyra idrottshall samt tillgång till ridanläggningen på Dille Gård. Undervisningsmateriel såsom exempelvis vapen, hästar, sportutrustning mm kan även disponeras för fritidsaktiviteter då behovet finns och där det är lämpligt. 1

18 9.4 Försäkringsskydd för elever Hemförsäkring Elevens hemförsäkring från föräldrahemmet täcker lösegendom men även ansvar och rättsskydd för privatpersoner. Olika regler kan gälla i olika försäkringsbolag för hur bortaskyddet är utformat. Hemförsäkringen rekommenderas att innehålla allrisk Olycksfallsförsäkring via skolan och privat Dille Gård AB har en olycksfallsförsäkring för inskrivna elever vid skolan. Det är en olycksfallsförsäkring som gäller heltid, dvs under skoltid, till och från skolan samt fritid. Exakta försäkringsvillkor finns på skolan. Varje elev rekommenderas att teckna en privat olycksfallsförsäkring Hästförsäkring Dille Gård ansvarar inte för elevernas hästar eller utrustning som hör till elevernas hästar. De elever som tar med egen häst och utrustning ansvarar för att de har en försäkring för häst och egendom som motsvarar deras behov Ansvarsförsäkring för Dille Gård Dille Gård AB har en ansvarsförsäkring som täcker skador då tredje person drabbas pga av skolans verksamhet. 9.5 Övrigt Skjutsar och transporter till och från Dille Gård Skoladministratören bokar och samordnar akuta transportbehov till ATG och djursjukhus samt besök på Hälsocentralen i Krokom. Planerade besök på ATG och djursjukhus ska anmälas minst 5 skoldagar i förväg till skoladministratören som då kan hjälpa till att arrangera skjuts mot en ersättning, 150 kr för transport av häst samt 100 kr för transport av hund. Vid försovning GÅ (med benen) till skolan från busshållplatsen! Om elev frågar lärare om samåkning så är detta helt OK, på lärarens villkor Transporter inför/efter lov och APU-perioder samt övriga behov Skoladministratören samordnar skjutsar inför och efter lov och APU-perioder. Anmälan om behov av skjuts ska göras senast en vecka före till skoladministratören. Skoladministratören ansvarar för att sätta upp lappar där bokning kan ske Rid- och Hästkläder samt idrottskläder och övrig klädsel. Klädseln ska vara hel och ren och ändamålsenlig. All ridning ska ske i ridkläder I matsalen ska klädseln vara ren och fri från löst skräp.

19 9.5.4 Tider för olika aktiviteter Matservering Frukost serveras mellan kl Lunch serveras för åk 1 kl 1200 och för åk 2 och 3 kl 1145 Middag serveras mellan kl 1630 och Stalljour Stalljouren startar kl 0700 varje morgon. Närvaro förs alltid och arbetet utförs gemensamt. 10. Hästar på Dille Gård 10.1 Hästpolicy All hantering av häst på Dille Gård utgår från hästens naturliga beteende och behov, där hästens välbefinnande sätts i centrum. På Dille Gård arbetar vi för en god arbetsmiljö med hästar och människor i samspel, där säkerhet, ansvarskänsla och respekt är i fokus. Hästverksamheten ingår i det kretsloppstänkande som genomsyrar hela Dille Gård. På Dille gård vill vi ge eleven en kunskap och förståelse för hästens dagliga skötsel, träning och tävling med inriktning speciellt på Islandhästen. Vi vill ge eleven en bra grund för att efter avslutat utbildning kunna arbeta som hästskötare och också vara väl förberedd för Svenska Islandshästförbundets utbildningar. Eleven skall öva upp ett rationellt och säkert arbetssätt med vanligt förekommande arbetsuppgifter ett stall med ridverksamhet. Dille Gård är en arbetsplats som vi skall kunna visa upp med stolthet! Hästhållning Utfodring sker tre gånger per dag för installade hästar. Hästar som går på lösdrift ska generellt sett ha fri tillgång på grovfoder och påfyllning av balar ska göras på dagtid. Under årets kallaste månader har lösdriftshästarna alltid fri tillgång på grovfoder. Under varmare perioder eller om grovfodrets kvalitet inte medger fri tillgång, portioneras fodret i samråd med hästlärare. Systemet gäller alla lösdriftshagar. Hästarna på Dille Gård ska erbjudas utevistelse under en stor del av dygnet och hålls i lämpliga flockar. Hästarna på Dille Gård utfodras med ett analyserat grovfoder och foderstat utifrån detta. Boxhästar på Dille Gård får inte helrakas. Endast så kallad lusrand och triangel på hals/bringa är tillåtet. Hästar på lösdrift på Dille Gård får inte helrakas. Endast så kallad lusrand är tillåtet Säkerhet All hästhantering skall ske med respekt och lugn. Hästen är ett vanedjur och mår bäst av fasta rutiner. För att minimera risken för olyckor och skapa en trygg miljö för hästar och människor skall all hantering ske enligt de rutiner som vi har på Dille Gård. Hästarna ska hanteras på ett säkert sätt.

20 Grimma med grimskaft skall användas när hästen leds Hästen ska ej bindas utanför boxarna där det finns risk för att de kan fastna med huvudet täckeshängare. Ha alltid med mobiltelefon men stäng av ljudet! Använd för arbetet lämplig klädsel och skor, tänk på att smycken och piercing lätt fastnar och är en skaderisk. Ingen ridning är tillåten på skolans innergård dvs kring flaggstången framför Södra eller öster om skolbyggnaden ner mot stall 4. Alla människor och fordon skall vid ridning passeras i skritt. Vid risksituationer som till exempel: lastning av häst avgör ansvarig personal vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas. Lastning ska ske på ett så säkert sätt som möjligt. Hjälm och handskar är exempel på säkerhetsåtgärder Ridning och körning Vid all ridning, körning och arbete från marken skall väl avpassad och godkänd hjälm bäras. Ridning och körning av hästar är tillåten på och utanför skolans område. Reflexer ska bäras vid ridning och körning i mökrer (även lampor används vid körning i mörker). Vid ridning och körning utanför skolans område skall eleven vara väl insatt i allemansrätten och visa hänsyn till markägare och boende i området. Alla representerar Dille Gård! Meddela alltid en kamrat var du ska rida och hur länge du blir borta om du rider ensam! Ha alltid med mobiltelefon men stäng av ljudet! Skolan rekommenderar att eleverna bär skyddsväst. Kontrollera alltid att utrustningen är hel och att den sitter bra på hästen innan du rider/kör. Skolans hästar kan, efter överenskommelse med hästansvarig, hyras i utbildningssyfte. Hästpolicyn gäller också vid hyrd häst. Ingen ridning eller körning av skolans elever får ske efter klockan av hänsyn till hästar och människor. Alla ska kunna vila mellan kl 2100 och Använd korrekt ridklädsel ridbyxor och sko/stövel med klack. Lösa halsdukar eller fladdriga kläder innebär en skaderisk Skolhästar Eleverna i åk 1 har tar hand om skolhästarna i en stalljour. Denna ingår i kursen Häst- och stallskötsel. Om eleven missköter stalljouren får eleven först en varning. Om eleven fortsätter att missköta stalljouren blir följden att eleven inte har möjlighet att ta med egen häst till Dille Gård. Eleven tilldelas i samråd med ridläraren en skolhäst som rids under en period på ca 4 veckor. Eleven ansvarar för att hästdagbok förs enligt anvisningarna, efter varje ridlektion. Hästen skall visiteras före och efter ridning. Elevens egen häst kan efter samråd med ridläraren användas i undervisningen, men bör då användas en hel period. Vid upptäckt av hälsoproblem hos någon skolhäst kontakta alltid hästansvarig eller ridlärare samt anteckna i hästdagboken. Stalljouren startar senast 7.30 varje morgon. Närvaro förs alltid och arbetet utförs gemensamt Elevernas egna hästar och elevstallarna Samtliga elever har möjlighet att stalla upp sina egna hästar på skolan, hingst endast efter samråd med hästansvariga. Alla elever som stallar upp sin häst på Dille Gård är skyldiga att delta i skolans stallråd. Syftet med stallrådet är att främja eleverna samarbete kring de egna hästarna och deras skötsel och tillsammans skapa bra rutiner. Organisera och samordna arbetet med elevhästarna Föra fram önskemål och behov för att kunna hålla elevhästar på ett bra sätt. Ansvara för att elevhästarna sköts om och att det alltid finns någon som ser efter elevernas hästar ex över lov och APU-perioder.

Hä stpolicy elevstället

Hä stpolicy elevstället 2015-06-18 rev. 2015-06-18 Sida 1 av 5 Hä stpolicy elevstället Innehåll Inledning... 2 Säkerhetsrutiner... 3 Personlig skyddsutrustning... 3 Ridning... 3 Körning, longering och tömkörning... 3 Reflexer...

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 15/16 Kontakt Jens Naezer rektor 0725 17 77 99 Steffen Dotter administratör 031 337 89 00 För övrig personal se hemsidan för aktuell information.

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Innehåll 1. Inledning Språkintroduktion 2. Närvaro 3. Elevhälsa 4. Betyg och bedömning 5. Elevdemokrati 6. IKT 7. Ordningsregler 8. Kontaktuppgifter Välkommen

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Hä stpolicy elevstället

Hä stpolicy elevstället 2014-06-26 Sida 1 av 5 Hä stpolicy elevstället Välkommen till Lillerudsgymnasiets elevstall! Vi är många som ska samsas i stallet med våra hästar. Vi har därför en policy för hästhållningen i vårt elevstall.

Läs mer

Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst!

Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst! Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst! Hos oss blir du sedd och får möjlighet att uppnå dina mål vare sig det är att komma vidare till högskoleutbildning eller att gå direkt ut

Läs mer

SRG:s policy för HÄSTHÅLLNING

SRG:s policy för HÄSTHÅLLNING SRG:s policy för HÄSTHÅLLNING Policy gällande hästhållning är viktigt ur flera aspekter. Policyn syftar till att sätta hästens välbefinnande i centrum och lösa arbetsuppgifterna på ett sätt som är säkert

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Styrdokument... 3 Handlingsplan för

Läs mer

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00

Läs mer

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8.

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. De Geerhandboken Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. ORDNINGSREGLER 9. KONTAKTUPPGIFTER Under uppdatering, se hemsida istället

Läs mer

Stallpolicy HÄSTHÅLLNING. Välkommen till Strömstad Ridklubb

Stallpolicy HÄSTHÅLLNING. Välkommen till Strömstad Ridklubb Stallpolicy HÄSTHÅLLNING Välkommen till Strömstad Ridklubb Stallpolicy HÄSTHÅLLNING Strömstad Ridklubb Policy gällande hästhållning är viktigt ur flera aspekter. Policyn syftar till att sätta hästens välbefinnande

Läs mer

Välkommen till Öknaskolan

Välkommen till Öknaskolan Välkommen till Öknaskolan Kvällen i korthet Fika Värdegrundsarbete Betygssystemet och utbildningens upplägg Inriktningarna och individuella val Arbetsplatsförlagt lärande, APL Skola24 Biblioteket Ekonomi

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-3 och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete.

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete. Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium, till stora delar en fräsch och nyrenoverad skola. Målsättningen för skolan är att du tillsammans med skolans lärare och övrig personal

Läs mer

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2016-08-11 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2016/2017 2016-08-11 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling

Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskolan Läsår 2015/16 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskolan

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 (6) Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Östra Skolan 2012/2013. Planen reviderad 2012 08 01 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utgår från Skollagen

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2014-2015 Arbetsmiljölagen Målet med arbetsmiljöarbetet är att verksamheten ska bedrivas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. I skolan styrs

Läs mer

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLKURATORSENHETEN Utbildningsförvaltningen UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLA Typ av skola grundskola gymnasium Huvudman kommunal skola friskola Stadium/ år F-5 6 9 F-9 gymn Antal elever INLEDNING Detta

Läs mer

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Version 090224/EO Innehåll 1.0 Kurser på gymnasiet 1.1 Olika typer av kurser 1.2 Betyg 1.3 Slutbetyg 1.3.1 Jämförelsetal 1.3.2 Meritpoäng 1.4 Samlat betygsdokument

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014

Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014 Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014 Kontaktuppgifter Rektor Lydia Folke 021-403941 lydia.folke@it-gymnasiet.se Besöksadress samt postadress IT-Gymnasiet Västerås Ingenjör

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Innehåll Grunduppgifter... 4 Verksamhetsformer som omfattas av planen:... 4 Ansvarig för planen:... 4 Vår vision...

Läs mer

Policy hästskötsel och hantering Wången AB 2014-2015

Policy hästskötsel och hantering Wången AB 2014-2015 Policy hästskötsel och hantering Wången AB 2014-2015 Personlig skyddsutrustning och klädsel Personlig skyddsutrustning bärs vid respektive aktivitet Körning Hjälm, handskar, körglasögon Grövre skor som

Läs mer

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2014-2015 Rålambshovsskolan Elever Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 3 ARBETSPLAN... 3 BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 4 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP...

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret 2017-2018 Detta informationshäfte ger en kortfattad information om Akademi Båstad gymnasium. Syftet är att ge information om vår verksamhet och även tydliggöra

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

Vemdalens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vemdalens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Vemdalens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Elevhälsoplan. Grundskola Malmö

Elevhälsoplan. Grundskola Malmö Elevhälsoplan Grundskola Malmö Läsåret 2016-2017 Innehåll Inledning 1.1 Elevhälsoteamet 1.2 Mål med elevhälsoarbetet 2. Utvärdering av föregående års plan 3. Kartläggning 4. Nulägesanalys 5. Främjande

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 12/13 Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! Vi på Aspero Idrottsgymnasium har som mål att göra dig till vinnare - både studiemässigt,

Läs mer

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-06-17 Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola samt Grundsärskola Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Skolplikten motsvaras av rätten till utbildning. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång och skolan har ansvar för att

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2014/2015 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15 Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Faktoriet Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15 Vår vision På vår skola vill vi skapa goda relationer

Läs mer

Sunne gymnasieskola Broby Läsåret 2015/16

Sunne gymnasieskola Broby Läsåret 2015/16 Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Sunne gymnasieskola Broby Läsåret 2015/16 Ronnie Palmquist rektor 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola förskoleklass åk 1-2 och fritidshem Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, åk 7-9 Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School

Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School Läsår 2011-2012 1 Innehåll Inledning..S.3 Syfte.S.4 Utvecklingsplanens innehåll.s.5 Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogram

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium

Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium Alla som arbetar på Hörby Yrkesgymnasium, elever såväl som personal, har rätt att vistas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Det förutsätts att

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Undervisning för nyanlända vid Hedlundaskolan

Undervisning för nyanlända vid Hedlundaskolan 20130902 Undervisning för nyanlända vid Hedlundaskolan 1 Innehållsförteckning Hedlundaskolan Världens skola!... 3 Anmälan av ny elev (nyanländ)... 3 Inskrivning... 4 Pedagogiskt samtal... 4 Introduktionsperiod

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2015-2016 Rålambshovsskolan Elever Innehåll BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP... 4 FRIENDS... 4 FRÅNVARO-ELEVER...

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Om du går in på vår hemsida hittar du mer information om Häst & Ridsport samt hela skolans utbud.

Om du går in på vår hemsida  hittar du mer information om Häst & Ridsport samt hela skolans utbud. Kontakt Vill du veta mer? Om du går in på vår hemsida www.nbgkalmar.se hittar du mer information om Häst & Ridsport samt hela skolans utbud. Har du eller dina föräldrar frågor? Skicka e-post till info@nbgkalmar.se

Läs mer

Ordningsregler F-6. Västra Ingelstad skola. Läsåret 10/11

Ordningsregler F-6. Västra Ingelstad skola. Läsåret 10/11 Ordningsregler F-6 Västra Ingelstad skola Läsåret 10/11 Vi vill arbeta i en skola där vi alla bryr oss om och respekterar varandra. För att detta ska fungera måste alla elever följa vissa gemensamma regler.

Läs mer

Elevhälsoplan Ådalsskolan

Elevhälsoplan Ådalsskolan Elevhälsoplan Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 5 Innehåll Syfte... 3 Styrdokument... 3 Elevhälsans ansvar och organisation... 3 Arbetsgång och elevhälsomöten... 3 Dokumentation... 4 Utvärdering och uppföljning...

Läs mer

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Birgitta Wikström 140908 Reviderad 141024 Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2014 Kunskapsförvaltningens verksamheter

Läs mer

Information till hemmen från

Information till hemmen från Information till hemmen från Aktuellt under läsåret 2014/2015 Höstterminen 2014 Börjar onsdagen den 20 augusti Terminsavslutning fredagen den 19 december Höstlov vecka 44, 27-31 oktober Vårterminen 2015

Läs mer

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan Till dig som börjar på Vidåkersskolan 2012/2013 SKOLAN ÄR VIKTIG! Vi hoppas Du håller med oss om detta och att du kommer att trivas. Det är en förmån att få gå i skolan och den är viktig för Din framtid.

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4 Verksamhetsplan 2015 Möckelngymnasiet rektorsområde 4 2015-02- 18 Leena Jonsson Arndt Rektor 1 1. Inledning I rektorsområde 4, Möckelngymnasiet Karlskoga, ingår från läsåret 2014/15 följande utbildningsprogram:

Läs mer

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16 Elev- och föräldrainformation Läsåret 2015/16 Innehåll Innehåll... 2 Personal... 4 Studie- och yrkesvägledare... 4 Skolkurator... 4 Skolhälsovård... 4 Specialpedagogen... 4 Läsårstider, avslutningar och

Läs mer

Föräldraråd den 29 september 2009

Föräldraråd den 29 september 2009 Närvarande: Föräldraråd den 29 september 2009 Föräldrar: Maria Loeb, Helena Gustafsson, Henrik Marken, Anna-Lena Ringsbacka och Mariana Dovebrant. Elever: Hanna Dahlqvist, Rebecca Holmkvist, Anna Carlsson,

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

Rutiner vid frånvaro av elev

Rutiner vid frånvaro av elev Rutiner vid frånvaro av elev Sameskolstyrelsen 20160304 Rutiner vid frånvaro av elev Skollagen kap 7 Alla skolpliktiga barn har en ovillkorlig rätt att få tillgång till utbildning. För att inga barn ska

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Antagen 2009-10-22 2. (5) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt föräldrar om förhållanden eller situationer

Läs mer

DOKUMENTATION VID OANMÄLD FRÅNVARO

DOKUMENTATION VID OANMÄLD FRÅNVARO Bilaga 1 DOKUMENTATION VID OANMÄLD FRÅNVARO Elev: Klass: 1:a frånvarotillfället - information till vårdnadshavare Datum och ämnen för oanmäld frånvaro: Datum för kontakt med vårdnadshavare: Viktigt att

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2016 2017 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB Årlig plan 2012/13 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB 1 Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Skollagen sid. 3 Vision

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Handledarutbildning Fordonstestteknik

Handledarutbildning Fordonstestteknik Handledarutbildning Fordonstestteknik Utbildningsmål Efter kursen ska handledaren: Veta vad handledaruppgiften går ut på Känna till aktuell yrkesutbildning i stort och hur den bedrivs i skolan Ha förkunskap

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Östra Frölunda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Östra Frölunda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Östra Frölunda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: F-6 och Fritidshemmet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling

Läs mer

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017-01-01 2017-08-31. Innehållsförteckning 1. Likabehandlingsplanen 2. Skolans likabehandlingsarbete 3. Rutiner för

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer