Sammanfattning Summary

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning Summary"

Transkript

1 Projektrapport Power Shift är ett event som sammanför unga människor och ungdomsföreningar från hela landet för att utbyta den erfarenhet och kunskap som behövs för att vara effektiv, innovativ och engagerad inom klimatrörelsen. Eventet innehåller kunskapsutbyten, workshops och inspirerande talare. Helgen avslutas med en stor aktion där de nyligen förvärvade kunskaperna används för att nå ut med budskapet till samhället.

2 Sammanfattning Power Shift har anordnats världen över de senaste fem åren och för varje år växer rörelsen och fler länder organiserar egna nationella Power Shift. Storbritannien var först i Europa då de anordnade ett Power Shift år 2009 inför COP15 och de har varit drivande inom arbetet med att skapa nätverket Power Shift Europe. Tillsammans har USA, Storbritannien, Australien, Kanada och Indien engagerat och mobiliserat mer än unga. Förra året arrangerades ett första Power Shift i Sverige i Göteborg. Eventet samlade drygt 150 deltagare från hela landet och blev väldigt lyckat. I år anordnades Power Shift i Stockholm för ca 200 deltagare helgen september. Temat för årets konferens var Ny Energi, och det innefattade både förnyelsebar energi och ny energi inom klimatrörelsen. Temat genomsyrade hela konferensen både teoretiskt och praktiskt. På fredagen hölls fyra inspirationstal och det pratades både mänsklig evolution, solenergi, gräsrotsrörelser och globalt nätverkande. På lördagen gick teori över i handling och deltagarna fick gå på en valfri workshop som bland annat behandlade elens roll i det hållbara samhället, biogasens potential i Sverige, vågkraft som teknik, framtidens batterier och 7 myter om energi. Under eftermiddagen delades deltagarna in i grupper för att utifrån olika energifrågeställningar jobba fram ett dokument vi valt att kalla Vår gemensamma vision. Dokumentet är indelat i olika delar såsom transport och elförsörjning, och har som syfte att medla till politiker och beslutsfattare vad Sveriges unga vill ha för framtid. Dokumentet sammanställdes under en omröstning med alla konferensens deltagare under lördagskvällen, och på söndagen lämnades visionen över till regeringens Framtidskommission och Svenskt Näringsliv under ett panelsamtal. Utvärderingarna visar att 96 % av deltagarna som fyllde i utvärderingen efter Power Shift 2012 ämnar fortsätta engagera sig i klimatfrågan, och att över 70 % känner att de fått de verktyg de behöver för att kunna påverka politiker och opinion inom klimat- och energifrågor. Summary The first Power Shift Sweden was arranged last year, 2011, in Gothenbourg. The event gathered around 150 youth participants interested in climate issues from around the country. This year, Power Shift Sweden took place in Stockholm 21 st -23 rd of September and gathered around 200 young people. The theme for this year s conference was New Energy. The theme surrounded the whole conference, both theoretically and practically. Friday the 21 st focused on inspiration and four lecturers shared their story on how they work with climate and energy issues in their everyday life. On Saturday, theory was brought into action as the participants went to workshops which were about renewable energy, electrical cars, youth climate movement etc. In the afternoon, the participants were divided into small groups, each with the task to come up with visions for a more sustainable society on different topics such as transport, education and housing. The visions were put together in a final document called Our common vision, which were handed over to the government s Framtidskommission and to Svenskt Näringsliv during a panel debate on the Sunday. The written evaluations show that 96 % of the participants who filled in the evaluation will continue to be engaged in the climate issue, and that more than 70 % feel that Power Shift has given them the tools and the confidence to continue to do so, and to actively have an impact on climate and energy policy. 2

3 Innehåll Sammanfattning... 2 Summary Syfte Bakgrund Power Shift 2012 vägen fram Organisationen under Power Shift Samarbeten Marknadsföring och kommunikation Power Shift 2012 konferensen Deltagare... 7 Deltagarnas största orosmoln, idag och i framtiden... 7 Förväntningar på Power Shift Art Shift... 8 Tröjtryck... 8 Fototävling Inspirationskvällen Kunskapsworkshops Vår Gemensamma Vision Mässan Kvällsunderhållning Aktionen (flashmoben) Paneldebatten Sammanställning Exponering och synlighet Ekonomisk redovisning Utvärderingar deltagare Utvärderingar volontärer Slutord: Utsikter och framtidsplaner

4 1. Syfte Power Shift arrangerades i år för andra gången och syftade till att bygga vidare på det engagemang som föddes under förra årets konferens. Power Shift vill framförallt belysa klimatfrågan ur ungas perspektiv samt hur akut situationen är med tanke på vår framtid. På så sätt ska Power Shift både vara en plattform för gränsöverskridande möten och projekt för klimat- och energifrågan. Konferensen vill också ge energi till ungdomsklimatrörelsen genom att ge inspiration och verktyg för att driva lyckade kampanjer och projekt. Power Shift vill även ge unga människor möjlighet att vidareutveckla och bidra med sina personliga åsikter och reflektioner kring hur en hållbar framtid ser ut för just dem års konferens innehöll ett nytt tema: Ny Energi, vilket syftade både till en diskussion om framtidens energikällor och till hur man bibehåller den nya energi som finns i en ungdomsrörelse. Ett av de viktigaste målen var att samla alla deltagares tankar om ett framtida hållbart Sverige till en gemensam handlingsplan vid namn Vår Gemensamma Vision. Syftet med handlingsplanen var dels att förmedla den till politiska makthavare och näringsliv, dels att deltagarna själva skulle få ett konkret dokument för lokala initiativ i till exempel skolor och kommuner. Dokumentet är resultatet av några av de mål som sattes upp vid projektets början: Att samla trehundra unga till en gemensam klimat- och energikonferens. Att skapa en klimatneutral konferens med närproducerad mat, grön el och reko material. Att ge den kunskap som krävs för att unga ska kunna agera i klimat- och energifrågor. Att tillsammans skapa ett åtgärdsprogram för hållbar utveckling på lokalt plan. Att ge förståelse för komplexa beslutsprocesser genom att jobba fram en gemensam vision. Att genomföra en kreativ aktion som får publik och medial uppmärksamhet. Att ge unga självförtroende till att ta egna initiativ i klimatfrågan efter Power Shift. 2. Bakgrund Power Shift arrangerades första gången i Sverige 2011 i Göteborg. Innan dess har konferensen anordnats världen över de senaste fem åren och för varje år växer rörelsen och fler länder organiserar egna nationella Power Shift. Storbritannien var först i Europa då de anordnade ett Power Shift år 2009 inför COP15. Tillsammans har USA, Storbritannien, Australien, Kanada och Indien engagerat och mobiliserat mer än unga klimatledare, och 2009 bildades plattformen Power Shift Europe. Representanter tågluffade genom Europa och uppmuntrade alla länder att genomföra egna Power Shift under hösten De genomförde även en utbildning i respektive land med potentiella arrangörer. Sverige valde då att delta för första gången och Power Shift Sweden arrangerades 7-9 oktober Dagarna innehöll inspirationsföreläsningar, workshops, en mässa, en politisk debatt, samt en avslutande aktion med syfte att dra till sig samhällets intresse. 4

5 3. Power Shift 2012 vägen fram 3.1 Organisationen under Power Shift 2012 Power Shift Sweden bytte 2012 namn till Power Shift Sverige för att ge en tydligare bild av att det är en svensk konferens, om än med internationella anknytningar, som arrangeras. Power Shift 2012 har haft två projektledare istället för en som under Projektledare 2012 har Caroline Jonsson och Johanna Lakso varit. Fördelarna med att ha två projektledare har varit många. Idéer och tankar har kunnat ventileras på ett bättre sätt och arbetsbördan har kunnat fördelas mer jämnt. Utöver de två projektledarna så har ledningsteamet bestått av 4-6 personer som haft posterna logistikansvarig, marknadsföringsansvarig, tävlingsansvarig och programansvarig. I början av året var tanken att alla poster skulle ha två ansvariga personer, men det visade sig svårt att hålla den organisationen under året, varför teamet slutade på fyra personer utöver projektledarna de sista månaderna innan konferensen. Flera av posterna hade då också helt bytt ansvarig person sedan planeringen av konferensen inleddes i februari. Anledningen till att flera ansvariga personer byttes ut och att vi inte lyckades hålla ett team på åtta personer, som var grundtanken, är framförallt att de ungdomar som är engagerade i Power Shift också är engagerade i mycket annat. Då ansvarsposterna stundvis krävde mycket tid av de ansvariga var det inte alla som kände att de hann med sin post, varför de valde att lämna teamet. Det har dock hela tiden funnits någon annan som varit villig att ta över och ingen post har stått utan ansvarig vid något tillfälle. Kommunikationen inom ledningsteamet har framförallt skett via regelbundna Skype-möten varannan vecka. Därtill har ett antal fysiska träffar ägt rum under året för att underlätta organisationen; en kickoff i februari, en planerings- och aktionshelg i maj och en utbildningshelg i september. De team medlemmar som befunnit sig på samma ort har i största möjliga mån träffats och arbetat tillsammans. Utöver ledningsteamet har ett varierande antal volontärer hjälpt till med arrangemanget på olika sätt. Under själva konferensen deltog 14 volontärer utöver de 6 organisatörerna (ledningsteamet), som alla genomgick en volontärutbildning en vecka innan konferensen. Volontärernas uppgift under konferensen var bland annat att bemanna receptionen, vara gruppledare och hjälpa deltagarna tillrätta. Ett försök gjordes 2012 med att starta upp ett ambassadörsnätverk, med syfte att marknadsföra konferensen med hjälp av tidigare deltagares erfarenheter. Detta fungerade dock inte så bra och nätverket bestod som mest av tre personer. Anledningarna till att det inte fungerade kan vara många, men bristen på information om vad ett ambassadörsuppdrag skulle innebära kan vara en sådan. Information skickades ut via både mail och Facebook, men kanske var det ändå inte tillräckligt. En annan anledning kan vara att det saknades incitament för 2011 års deltagare vad de skulle tjäna på att vara ambassadörer för Power Shift

6 Förslagsvis behålls organisationsstrukturen till Power Shift 2013 med två projektledare och de tre posterna logistikansvarig, marknadsföringsansvarig och programansvarig till Posten tävlingsansvarig behålls om det beslutas att en tävling ska utlysas även Utöver dessa poster läggs förslagsvis posten ambassadörsansvarig till så att det blir tydligare vem som har ansvaret för ambassadörsnätverket och vad ett sådant ansvar innebär. Tanken med att ha två ansvariga på varje post är god, men kanske var det också det som gjorde att organisationen var rörig i början av året. Förslaget blir därför att ha en ansvarig på varje post men att den personen aktivt söker hjälp från volontärer lokalt och regionalt. 3.2 Samarbeten Power Shift 2012 hade inte kunnat genomföras utan våra många samarbeten med myndigheter organisationer och företag. Våra huvudpartners var Energimyndigheten, Svensk Energi, Fältbiologerna, Nossebro Energi och Kulturhuset Stockholm, som alla stöttade projektet ekonomiskt. Bidrog ekonomiskt gjorde också Energigas Sverige och Sweco. Fältbiologerna hjälpte också till att administrera Power Shifts ekonomi under hela projektets gång. Kulturhuset Stockholm samarbetade kring projektet Art Shift, som syftar till att visualisera klimatfrågan med konst och kultur. Vinnarna i Power Shifts fototävling ställdes ut på Lava på Kulturhuset. Dessutom bidrog Kulturhuset Stockholm med lokaler till söndagens paneldebatt. Övriga samarbetspartners var Matbiten Konsult (som stod för den ekologiska matlagningen under konferensen), Kahls The och Kaffe (som sponsrade med kravoch rättvisemärkt kaffe), Clas Ohlson (som sponsrade med allt tänkbart kontorsmaterial) och Studiefrämjandet (som sponsrade ljudanläggningen för att vi skulle kunna ha musikunderhållning). Många av våra samarbetspartners deltog under lördagens mässa där de ställde ut sin verksamhet Marknadsföring och kommunikation Sedan beslutet togs om att arrangera Power Shift i Sverige har det funnits en hemsida, eller som har tillhandahållit all information om eventet och som har uppdaterats kontinuerligt. Det gjordes även ett event på Facebook och det skapades en Twitter-konto för att kunna marknadsföra eventet strategiskt. Ett hundratal gymnasieskolor i och omkring Stockholm kontaktades via mejl och ombads publicera flyern på hemsidan samt att tipsa skoleleverna om konferensen. Denna information skickades även ut till universitet och folkhögskolor i Stockholmstrakten. Utöver denna marknadsföring via sociala medier använde vi oss av traditionella affischer och flygblad som spreds och sattes upp runt om i landet. Under september månad inleddes en skolturné där representanter från Power Shift åkte ut till olika gymnasieskolor i Stockholm och informerade om konferensen. I samband med denna turné hölls dessutom en längre föreläsning om hållbarhet, ny energi och ungdomsengagemang för två miljökunskapsklasser på Kungstensgymnasiet i Stockholm. I september månad skickade vi även ut ett pressmeddelande till över 100 tidningar och journalister, innehållandes information om viktiga händelser under konferensen. Samma månad fick vi en debattartikel publicerad i tidningen Landet Runt. 6

7 Inför nästa år kommer marknadsföringen att kunna dra stor nytta av det lyckade genomförandet av två Power Shift konferenser då många av första årets deltagare återvände med sina vänner hoppas vi att ordet om Power Shift kan nå ännu vidare nästa år. 4. Power Shift 2012 konferensen 4.1 Deltagare I årets konferens deltog sammanlagt 197 personer (156 personer 2011) fördelat på 6 organisatörer (teamet) 153 deltagare 14 volontärer 4 välkomsttalare 20 workshopledare/mässdeltagare Årets konferens täckte deltagarmässigt ett större geografiskt upptagningsområde jämfört med förra året. Årets deltagare kom från Lund i söder till Jokkmokk i norr och spridningen över landet var jämnare än förra året. Representerade fanns deltagare från alla tre storstadsregioner, men också från små kommuner som Bräkne-Hoby, Aneby, Lyckeby, Färila och Fårösund. Antal internationella besökare ökade från en förra året till fem i år och kom från Finland, England och Tyskland. Deltagarnas största orosmoln, idag och i framtiden På konferensens andra dag, lördag morgon, fick deltagarna individuellt skriva ner vad de oroar sig för i dag och i framtiden. Ett stort orosmoln var att det ekonomiska system vi har i världen (som bygger på att konsumtion styr människors liv) kommer att krascha, och att det tillsammans med de accelererande klimatförändringarna skulle kunna leda till en kollaps av den trygga värld vi lever i idag. Att människan inte är varsam med naturen, utan utnyttjar den på ett ohållbart sätt samtidigt som så många är omedvetna om sina handlingar, var också en oro som flera kände. Oron var också stor för att människor kommer sluta bry sig om miljö- och klimatfrågor för att det känns som att man ändå inte kan göra någon skillnad, trots att en hög del av Sveriges och världens befolkning lider av klimatångest. Några specifika orosmoln som flera nämnde var den stora risken för att Shell ska borra i Arktis och vilka konsekvenser det kommer innebära för miljön, att klimatförändringar kommer leda till krig, att massförflyttningar av människogrupper kommer behöva ske, att det inte kommer finnas några hållbara jobb för de unga, att den biologiska mångfalden är på väg att dö ut, att det inte kommer finnas tillräckligt med mat och rent vatten i framtiden, samtidigt som antalet naturkatastrofer ökar, och att ansvaret för att ta tag i dessa problem kommer fortsätta slussas runt utan att politiker eller någon annan gör någonting i tid för att rädda den här planeten. Ett annat stort orosmoln var att beslutsfattare inte lyssnar på de unga. En del av deltagarna oroade sig för att det redan är för sent att rädda klimatet, oss själva och vår planet. I stunder av kaos och kris bryr sig mindre och mindre om andra och mer och mer om sig själv så jag fruktar hat och rasism på grund av klimatförändringar och resursbrist skrev en av deltagarna. Förväntningar på Power Shift 2012 På lördag morgon fick deltagarna också individuellt skriva ner vad de hade för förväntningar på Power Shift Deltagarna i Power Shift 2012 förväntade sig framförallt att bli inspirerade av 7

8 andra, ha roligt, lära sig nya saker som rör klimat och energi samt att känna hopp och kunna samla kraft till att fortsätta arbeta med klimatfrågan. Specifika förväntningar var också att ta fram ett visionsdokument som beslutsfattare på högsta nivå ska ta hänsyn till när de diskuterar klimat- och energifrågor, att hitta en förening eller organisation att engagera sig vidare i, att arrangera en flashmob som skulle få stort publikt genomslag och väcka tankar hos åhörarna samt att lära sig om hur individen kan minska sin miljöpåverkan. En förväntning som genomsyrade alla andra var att under konferensen hitta medel, verktyg och motivation till att få den äldre generationen att lyssna på unga människor i frågor som rör deras framtid. 4.2 Art Shift Precis som 2011 anordnades Art Shift som en parallell del till Power Shift Art Shift syftar till att lyfta kreativitet och alla typer av konst, då Power Shift anser att det är ett viktigt inslag i omställningen till ett hållbart samhälle. Att använda fantasi och kreativitet ger oss möjlighet att verkligen se utanför ramarna och att spränga gränser, samt krossa myter och föreställningar om vad som är möjligt och omöjligt i dagens samhälle. Art Shift tog sig 2012 uttryck i formerna beskrivna nedan. Tröjtryck Inför konferensen uppmanades alla deltagare att ta med en tröja hemifrån att trycka Power Shifts logga på. Vi valde denna uppmaning dels för att spara på resurser och minska den miljöpåverkan som textilindustrin står för genom att använda second hand tröjor, och dels för att lära ut trycktekniken till unga så att de i framtiden kan använda denna själva. Till själva tryckningen köptes material in som nu tillhör Power Shift. En stor del av denna kostnad är en engångskostnad och om tryckmaterialet används även till Power Shift 2013 kommer totalkostnaden bli mycket lägre eftersom detta kan återanvändas. Power Shift 2012-trycket trycktes på alla tröjorna och dessa användes under flashmoben på söndagen och kunde sedan tas med hem av deltagarna. För att skapa ett tydligt tema användes samma färger och typ av grafik på allt kommunikationsmaterial- programblad, rollups, tröjtryck och hemsida. 8

9 Fototävling Inför konferensen i september anordnades en fototävling på årets tema Ny Energi, där kreativa tolkningar av temat uppmuntrades. Tävlingen resulterade i en utställning på Kulturhuset Lava i Stockholm som hade vernissage samma dag som klimathelgens flashmob och avslutningssession den 23 september. Syftet med tävlingen var att möjliggöra en uppladdning inför klimathelgen och skapa uppmärksamhet kring Power Shift och vad Power Shifts är för något. Information om tävling och utställning spreds på hemsidan och på olika Facebooksidor, samt i mail till hundratals gymnasielärare och fotokursledare (med extra fokus på Stockholmsregionen). Vi fick in en stor variation bilder med tillhörande motiveringar, och 19 bilder valdes ut till utställningen, där stor vikt lades på att behålla denna variation. De olika typer av energi som inkluderades var: förnybara energislag, biogasdrivna fordon, kärlek som energikälla, växters växtkraft på våren, återvinning och återanvändning, att använda kreativiteten som verktyg, att cykeln får ersätta bil och motorcykel som fordon och att nya energikällor egentligen är gamla. På vernissagen kl den 23 september bjöds de omkring 120 gästerna på ekologiska kex med hemgjord hummus och ekologisk äppel- och apelsinjuice i pappersmuggar (som till större delen diskades eller återvanns). Ansvarig för tävlingen, Olivia Andersson, talade inför besökarna vid två tillfällen om konstens betydelse i en omställning till ett mer hållbart samhälle. Vi hyser naturligtvis förhoppningen att många av gästerna blev inspirerade av bilderna och de tillhörande texterna. 9

10 Ett konkret resultat av utställningen var att under utställningsperioden som följde blev vi kontaktade av vice ordförande för Sveriges Energiföreningars Riks Organisation, Sero, som bad att få ställa ut fyra bilder tillsammans med information om Power Shift under ett energiseminarium den 6-7 oktober i Värmland. Diskussion förs i skrivande stund om att låta fotoutställningen åka på turné runt i landet. 4.3 Inspirationskvällen Den första kvällen ägnades åt att ge deltagarna inspiration till hur de kan engagera sig på olika sätt i miljöfrågor, samt ge information om förnyelsebar energi. Fem stycken talare från olika länder och med olika bakgrund höll var sitt föredrag. Johanna Lakso och Caroline Jonsson, projektledare för Power Shift Sverige. De första talarna, Johanna Lakso och Caroline Jonsson, anordnar Power Shift 2012 i Stockholm och anordnade också Power Shift i Göteborg De jobbar båda för en omställning till 100 % förnybar energi och för att den unga klimatrörelsen i Sverige ska få mer inflytande. I sitt inledande tal berättade de båda om vad som fått just dem att engagera sig i klimatfrågan, och varför de startat det viktiga arbetet med Power Shift. Fredrik Hannerz, Sverige, doktor i naturgeografi, arbetar på Stockholm Resilience Centre med globala miljöfrågor. Talare nummer två, Fredrik Hennerz har arbetat med internationella miljöfrågor under 10 års tid i Sverige och utomlands, bland annat på Regeringskansliet, Europaparlamentet och Världsbanken. Föredraget handlade om människans tidsålder, Antropocen, och vilka utmaningar denna nya tidsålder ställer oss inför. Sissa Pagels, Sverige, grundare till organisationen Green Teens i Karlskrona Sissela Pagels som just nu jobbar med att arrangera eventet Live Green Mission berättade i sitt förderag om hur hon som ordförande för en miljöorganisation i Blekinge lyckats engagera ett stort antal blekingebor att tänka mer på miljön. Talet hade som syfte att peppa andra unga till att göra samma sak, och visa att det finns stora möjligheter att påverka, även om man bara är en eller ett fåtal personer 10

11 James Spelling, Schweiz, doktorerar i termisk solenergi på Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. James Spelling, som 2012 fått utmärkelsen European Talent Award for Innovative Energy Systems för sitt arbete, var fjärde talaren i ordningen. I sitt föredrag berättade han om hur den solkraftsteknik som han arbetar med fungerar, och han tog upp flera positiva exempel på hur denna teknik redan implementeras i flera delar av världen. Emma Biermann, England, jobbar på 350.org, arrangör av Power Shift UK 2009 och koordinator för Power Shift Europe. Den femte och sista talaren, Emma Biermann, berättade om hur hon började engagera sig i miljöfrågor då hon reste med flera andra ungdomar till Arktis. Vidare berättade hon om hur hon anordnade Power Shift i England 2009 och berättade generellt om hur den internationella miljörörelsen arbetar. 4.4 Kunskapsworkshops För att göra deltagarna lite extra förberedda för arbetet med Vår Gemensamma Vision senare under lördagen hölls på lördag förmiddag 12 workshops som fokuserade på kunskap. Deltagarna kunde antingen välja helt fritt vilken workshop de ville gå på, eller snacka ihop sig i sina reflektionsgrupper om vilka workshops man skulle gå på för att få med den kunskap som kunde behövas senare under dagen. De workshops som erbjöds var: Ladda Sverige Elens roll i det hållbara samhället, Helena Olssén, Svensk Energi. Hur ser elens roll ut i det hållbara samhället? Kan vi med el spara energi och bidra till minskade koldioxidutsläpp? Vad behöver elbranschen göra och vad kan vi som elanvändare göra? Deltagarna fick diskutera framtidens energifrågor med Svensk Energi. Biogasens potential i Sverige, Maria Pohjonen, Energigas Sverige, och Linus Pettersson, LRF. Biogas lyfts ofta fram som ett hållbart alternativ till fossila drivmedel. Denna workshop erbjöd fördjupning i biogasens möjligheter och begränsningar, och ställde frågor som Är biogasen överskattad i media? Vågkraft som teknik, Linnea Sjökvist, Uppsala Universitet. Hur kan vi omvandla vågornas energi till elektricitet? Denna workshop visade hur vågor på ett hav kan användas till elproduktion, ett forskningsområde där Sverige ligger i framkant, och diskuterade sant och falskt när det kommer till reglerkraft och intermittens för förnybar elkraft. Rymdstationen en gränslös workshop, Ebba Kierkegaard, Umbilical Design. Vill du skapa innovation för framtiden med inspiration från rymden? Denna workshop tog sig an utmaningar för skapa en mer hållbar livsstil på jorden, och tog sin utgångspunkt i rymden för att få perspektiv. 11

12 7 myter om energi, Emma Petersson, Naturskyddsföreningen. I rapporten Dags att välja framtidens energisystem visar Naturskyddsföreningen sin bild av hur framtidens elsystem skulle kunna se ut. Fokus är 100 % förnybart (fokus på el) och för att nå dit måste en hel del av alla myter som florerar synas i sömmarna. Detta var en workshop kring myter som påverkar synen på förnybar energi, kärnkraft och energieffektiviseringar. Hur undervisar man om energi så det berör? Lisen Vogt, KNUT projektet. Deltagarna fick i denna workshop se exempel på hur engagemang för energi, klimat och resursfrågor kan väckas hos barn och ungdomar. Workshopen lyfte frågor som mår man dåligt av att vara orolig för klimatet? och diskuterade hur man når ut på bästa sätt, på bästa sändningstid. Framtidens batterier och andra sätt att kemiskt lagra energi, Jesper Jacobsson, Jonas Högström, Katarzyna Ciosek och Sara Malmgren, Uppsala Universitet. Batterier, och andra sätt att lagra energi kemiskt, har en viktig roll i omställningen till ett hållbart energisystem då de kan hjälpa oss att jämna ut variationerna i elproduktion från förnyelsebara energikällor. I den här workshopen diskuterades nuvarande och framtida lösningar för kemisk energilagring, möjligheter att splittra vatten samt bränslecellens potential. Halvera din elräkning Dubblera din miljövinst, Per Ribbing, Sveriges Vindkraftskooperativ. Hur du kan gå med i ett vindkraftkooperativ och få en lägre elnota och samtidigt göra en insats för att stänga gamla kolkraftverk i Danmark? Det diskuterades i denna workshop som handlade om vindkraft och dess möjligheter. Walk the Talk erbjuder ungdomar verktyg för att ta täten i byggandet av vår hållbara framtid, Victoria Bignet och Evangelina Lindberger, Stockholm Environment Institute. Hur omvandlar man medvetenhet och vilja att förändra till konkret handling? Hur odlar man hållbart engagemang bland unga, och hur kan ungdomar ta täten när den internationella politiken inte verkar räcka till? Walk the Talk skapar en plattform för att stärka ungas handlingskraft i hållbarhetsfrågor. En workshop kring hållbara transporter och med el som drivmedel, Mikael Hagman, Jämtkraft ska Sverige ha en fossiloberoende fordonsflotta, ett viktigt steg mot ett hållbarare samhälle. När el från förnybara källor blir en del av framtidens transporter har Jämtkraft kompetensen och den här workshopen syftade till att dela med sig av denna. Deltagarna fick lära sig om snabbladdning och smartladdning med teknik som går hand i hand med den teknik som biltillverkarna levererar. 12

13 Hållbarhetsturnén 2013, Magnus Åkerlind, Ungdomar.se. Är det inte dags att väcka alla Sveriges gymnasielever och få dem att tro på och jobba för en mer hållbar värld? Hållbarhetsturnén 2013 har som ambition att inspirera, engagera och framförallt göra massor med unga delaktiga. Denna workshop erbjöd deltagarna en kreativ brainstorm kring hur turnéer av det här slaget kan få som bäst genomslagskraft. An introduction to the Push Europe campaign and movement building theory, Emma Biermann, Push Europe Denna workshop gav deltagarna möjlighet att få reda på mer om unga klimataktivister runtom i Europa som kampanjar tillsammans. Den gav också verktyg i hur man skapar rörelser, vad som är kärnan i en rörelse och hur man kan skapa förändring. 4.5 Vår Gemensamma Vision Deltagarna tog under lördag eftermiddag gemensamt fram ett antal visioner som samlades i ett dokument som på söndagen lämnades över till Petter Hojem från regeringens Framtidskommission och till Svenskt Näringsliv. Dokumentet fungerade också som diskussionsunderlag till Paneldebatten. Deltagarna var indelade i grupper om upp till 10 personer. Varje grupp fick på fredagen välja och rangordna tre utav 9 frågeställningar, alla på temat Ny Energi, som de helst ville arbeta med under lördagen. På lördagen arbetade grupperna med frågeställningen som de blivit tilldelad under ledning av en volontär som fungerade som gruppledare. Gruppledaren gav en kort inledning om syftet med övningen och ställde några frågor för att öppna deltagarnas tankar mot olika riktningar. Sedan fick alla gruppdeltagare enskilt lista olika faktorer de ansåg vara viktiga för frågeställningen (Det är viktigt att...) och sedan gemensamt diskutera det de skrivit ned. Faktorerna sammanställdes på en lista och sedan fick deltagarna rösta om vilka faktorer som var viktigast utifrån frågeställningen. Sedan gjordes faktorerna om till påståenden genom att Det är viktigt att... ströks, och deltagarna fick betygsätta alla påståenden utifrån hur väl de stämde med hur det ser ut idag. Deltagarna vägde sedan de olika poängen mot varandra (hur viktigt faktorn var gentemot hur väl det stämde med hur det ser ut idag) och valde ut max fem faktorer att arbeta vidare med som sina visioner. För varje vision arbetade sedan deltagarna fram ett antal åtgärder som de ansåg behövas för att nå upp till visionerna. Senare under eftermiddagen slogs de grupper som hade arbetat med samma frågeställning ihop. De båda gruppernas visioner och åtgärder presenterades för varandra och sammanfogades till en lista. Dessa visioner röstade sedan den nya gruppen om och valde ut ca fem visioner, med tillhörande åtgärder, som de upplevde vara viktigast. Sedan gjordes en power point-slide till alla visioner som 13

14 innehöll visionen och åtgärderna samt en motivering till varför visionen är viktig för att uppnå frågeställningen. Gruppen utsåg två personer som skulle presentera visionerna inför alla andra grupper på scenen i aulan. Efter att alla visioner presenteras fick den stora gruppen rösta igenom vilka visioner som skulle stå med i det slutgiltiga dokumentet. Röstningen skedde genom acklamation och handuppräckning och majoriteten avgjorde. Dokumentet sammanställdes sedan av projektledarna. 4.6 Mässan Under lördagen pågick också en mässa för deltagarna mellan 12:00 och 13:30. Här hade deltagarna en chans att träffa våra samarbetspartners och många av workshopledarna. Även andra organisationer fick delta på mässan. Chansen att komma närmare företagen och organisationerna och ställa frågor verkad mycket uppskattad av deltagarna. Organisationerna och företagen som var med och ställde ut under mässan var: Energigas Sverige är en medlemsfinansierad branschorganisation, som arbetar för en ökad användning av energigaser. De verkar för att Sverige genom en säker, miljömedveten och effektiv gasanvändning får en hållbar och långsiktig energipolitik. Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. De sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Svensk Energi är elbranschens samlade röst. Elen är en naturlig och oumbärlig del av vardagen för människor och företag. Svensk Energi arbetar med att synliggöra och förbättra elens roll i och för ett klimatsmartare samhälle. Fältbiologerna är Sveriges största miljöförening för barn och unga, som gör ett fantastiskt jobb med att utbilda unga i miljö- och klimatfrågor. De ordnar en mängd spännande aktiviteter och bevakar aktuella händelser, som till exempel kalkbrottet i Ojnareskogen. Greenpeace är en oberoende internationell miljöorganisation som agerar för att förändra attityder och beteenden, skydda och bevara miljön och verka för fred. Jordens vänner är en partipolitiskt obunden miljöorganisation som verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. 14

15 Jämtkraft levererar el till hela landet men står stadigt förankrat i Jämtland, och har ett engagemang som sträcker sig långt utöver att sälja el. Hållbarhetsturnén drivs av Ungdomar.se som är en av Sveriges största ungdomssajter. Genom turnén vill de inspirera unga, förändra attityder, höja kunskapsnivån i gymnasieskolan och skapa förutsättningar för företag, organisationer och myndigheter att hjälpa unga skapa en mer hållbar värld. Borlänge Energi är ett energiföretag med höga visioner för ett hållbart samhälle. Det var företagets eget ungdomsråd som kommer deltog under mässan. Teater Nea är en fri teatergrupp vars föreställningar kännetecknas av komik, svärta och sting. Allvarliga frågor kring angelägna ämnen som genus, status, relationer och miljö gestaltas. Men inga facit serveras publiken uppmanas att fundera, reflektera och diskutera, och därigenom växa som människor. 4.7 Kvällsunderhållning På lördagen bjöd Power Shift in alla sina deltagare till en helkväll med musik och kabaré. Underhållningen ägde rum i Globala gymnasiets aula. Först ut var miljökabarén Vem beställde kakan?, en uppsättning av gruppen Sweet Dreams, som på ett kreativt och lekfullt sätt ger perspektiv på olika miljö- och klimatfrågor ur olika och osannolika synvinklar. Föreställningen gav, det allvarliga ämnet till trots, publiken mycket glädje och humor, ett inslag som ibland behövs när frågorna känns stora och svåra. Efter kabarén äntrade bandet Hildas gitarr scenen och aulan fylldes av ivrigt dansande människor. Energi i både publik som på scenen fick tiden att gå fort, och strax var det dags för nästa band att ta över. Kvällens sista band, Musikkollektivet, gjorde lika bra ifrån sig. Såväl publik som bandmedlemmar hade gott om ny energi att göra av med, och spelningen avslutades vid 23-tiden och följdes av en snabb nedmontering av ljudanläggningen. Trötta, nöjda och glada kunde vi i teamet konstatera att underhållningen för kvällen blivit mycket uppskattad. 15

16 4.8 Aktionen (flashmoben) Mellan klockan 12 och 13 på söndagen fylldes Sergels torg med stressade businesskvinnor och businessmän som till ljudet av accelererande klockor sprang runt och skräpade ner med sina lattemuggar och smart phones i händerna. De fyllde torget med gammal elektronik och annat skräp medan de hetsigt envisades med att leva enligt devisen Business as usual. Syftet med flashmoben var att illustrera hur destruktivt och ohållbart dagens slit- och slängsamhälle är. Det verkar krävas mer än en väckarklocka för att väcka oss, men en förändring måste ske, och vi måste ställa om tillsammans. Som en deltagare på konferensen ropade till de stressade människorna på torget: Vi behöver ett Power Shift NU! Därefter illustrerade andra halvan av flashmoben ett glädjande alternativ till dagens samhälle, där människor istället städar upp, reder ut sina problem och gladeligen samarbetar. Flashmoben avslutades med att alla deltagare gick ihop tätt tillsammans och fyra personer lyftes upp på de andra medan de vecklade ut en stor banderoll med Power Shifts logga. På söndag förmiddag samlades deltagarna för att öva igenom flahmoben som genomfördes på Sergels torg totalt tre gånger. Väl på plats var det väldigt många människor som stannade upp och bevittnade spektaklet. Efter varje genomförande av berättade projektledaren Johanna Lakso om Power Shift och bjöd i allmänheten till avslutningssessionen som hölls i kulturhuset kl

17 4.10 Paneldebatten Power Shift avslutades med en paneldiskussion i Hörsalen på Kulturhuset i samarbete med Lava. Samtalet leddes av moderatorn Linn Andersson och deltagare i panelen var Alva Snis Sigtryggsson, arrangör av Power Shift, Petter Hojem, sakkunnig på regeringens Framtidskommission, Lorentz Tovatt, skribent på Supermiljöbloggen och Maria Sunér Flemming, klimat- och energiansvarig på Svenskt Näringsliv. Arrangemanget var öppet från allmänheten, och utöver deltagarna från Power Shift uppskattar vi att cirka 30 personer kom. Som grund för diskussionen låg det dokument som tagits fram under helgen, Vår Gemensamma Vision. Alva inledde med att presentera visionerna och publiken kom med tillägg om saker som de ville ta upp. Därefter började diskussionen och Petter och Maria fick kommentera visionerna. De tyckte att visionerna såg bra ut, men saknade exempelvis satsningar på innovation och forskning och aspekter om biologisk mångfald. Samtalet fortsatte att diskutera hur vi ska nå en hållbar samhällsutveckling med fokus på energi. Man pratade bland annat om politikens ramar kontra näringslivets egen möjlighet att gå före. Lorentz kommenterade utifrån miljörörelsens perspektiv. Under hela diskussionen togs frågor in från publiken för att inkludera så många åsikter och perspektiv som möjligt på diskussionen. Mot slutet av samtalet lyftes det hela även till ett globalt perspektiv och FN-konferensen Rio+20 diskuterades. Alva som varit där som LSU:s ungdomsrepresentant i svenska delegationen berättade om själva mötet och Petter lyfte vad som kommer att göras framöver ifrån regeringens sida. Maria lyfte näringslivets roll i de globala frågorna och Lorentz kommenterade det hela. Under hela samtalet väcktes många intressanta frågor och diskussioner och det var en bra balans mellan olika perspektiv. Det hela avslutades med att Vår Gemensamma Vision lämnades över till Petter och Maria med önskan om att de ska inkludera den i deras vardagliga arbete. Återkoppling från de båda kommer att ges framöver om vad visionen har bidragit med. Därefter avslutade projektledarna Johanna och Caroline hela Power Shift med en genomgång av vad vi gjort under helgen och hur vi går vidare framöver. 5 Sammanställning 5.1 Exponering och synlighet Under hela 2012 har Power Shift jobbar hårt med att synas ute bland folket, på skolor, i media och i sociala medier. Hemsidan har förbättrats avsevärt sedan 2011 och har tillsammans med Facebookgruppen fungerat som främsta informationskanal utåt. Facebookgruppen Power Shift Sverige har 148 medlemmar och Facebooksidan har 250 likes. Twitterkontot PowerShiftSE har 74 följare. 17

18 Power Shift har släppt fem pressmeddelanden under 2012 samt skrivit ett flertal debattartiklar. Den 16 maj publicerade Hållbarhetswebben en artikel online om Power Shift och den 26 september publicerade Uppsala Fria Tidning Power Shifts debattartikel Sverige behöver Ny Energi. Power Shift har också omnämnts på många gröna organisationers hemsidor, i nyhetsbrev och i olika utskick till ungdomar runt om i landet. Nytt för i år är att Power Shift under året deltagit i ett flertal event och hållit föredrag och workshops, bland annat under Hållbarhetsfestivalen Planet Lund, Globala Malmö, Future Perfect på Vaxholm, Almedalen på Gotland, Knut-punkten i Borlänge och Live Green Mission i Blekinge. Dessutom har Power Shift marknadsförts genom att en representant från organisationsteamet har åkt runt i gymnasieskolor och Universitet och föreläst om klimat- och energifrågan i september månad. 5.2 Ekonomisk redovisning Den ekonomiska stöttning som Power Shifts samarbetspartners har bidragit med är helt nödvändig för att konferensen ska kunna arrangeras. Arbetet med konferensen sker helt ideellt, men utgifter för mat, resor, lokaler och material uppstår alltid vid stora event. De samarbetspartners som hjälpt till ekonomiskt är Energimyndigheten, Svensk Energi, Kulturhuset Stockholm, Fältbiologerna, Nossebro Energi, Ungdomar.se, Energigas Sverige, Jämtkraft och Sweco Environment. Kostnaderna för Power Shift konferensen höll sig inom årets budget. Det som skiljde sig markant från budget var lokal- och matkostnaderna som inte riktigt landade på vad vi planerat. Den totala kostnaden för konferensen blev kr. Biljettintäkterna, som inte är tänkta att finansiera eventet, bidrog med lite drygt kr. Utgiftsposter Utgifter Budget Lokalkostnad Matkostnad Reseersättning Materialkostnad ART-Shift Tryckkostnad Övrigt Summa

19 5.3 Utvärderingar deltagare Vid deltagarnas ankomst till Power Shift fick de alla en skriftlig enkät som de ombads att fylla i och lämna till arrangörerna när de lämnade konferensen. Trots upprepade påminnelser om detta under helgen var ändå svarsprocenten låg och landade på knappt 50 %. Diagrammen nedan kan därför inte ses som statistiskt tillförlitliga, men de kan ändå ge oss en fingervisning om hur deltagarna uppfattade Power Shift 2012 och hur konferensen har påverkat dem. Generellt om Power Shift Figur 1 Tror du att du kommer fortsätta engagera dig i klimatfrågan? Figur 2 Hur många av de nya kontakter du fått under helgen kommer du att fortsätta ha kontakt med angående klimatfrågan? 19

20 Figur 3 Har Power Shift ändrat din inställning till dina möjligheter att påverka politiker/opinion när det kommer till klimatfrågan? Figur 4 Känner du att du fått större självförtroende till att ta egna initiativ till att agera inom klimatfrågan? 20

a. Mötesordförande YRKANDE: Att välja Linn Andersson till mötesordförande. BIFALL

a. Mötesordförande YRKANDE: Att välja Linn Andersson till mötesordförande. BIFALL 1 Klimatnätverkets årsmöte 2013-10-02 13:30 Nybohovsgränd 18, Stockholm 1. Mötets öppnande Mötet öppnas 11.42. 2. Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande YRKANDE: Att välja Linn Andersson till mötesordförande.

Läs mer

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Innehåll Inledning...2 Sajten we-change-larare.se...3 Hur vill du att din värld ska se ut?...4 Utmaningarna i tävlingen...6 Magasinet

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Projektplan. för. Sharing Resources. time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth

Projektplan. för. Sharing Resources. time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth Projektplan för Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth Syfte IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013 I DIN VARDAG NR. 3 - OKTOBER 2013 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN ETT SAMARBETE FÖR

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Kom igång med klimatsamtal! Det här häftet är tänkt som en hjälp och inspiration för dig som är ledare och vill skapa en programkväll kring klimatfrågan.

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Inbjudan till Sveriges företag Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Kära företag! Lördag den 31 mars 2012 klockan 20.30 är det dags att släcka! År 2011 deltog över 5 000 städer i 135 länder i Earth Hour.

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Program for 7 9 oktober i Goteborg

Program for 7 9 oktober i Goteborg Program for 7 9 oktober i Goteborg WE RE BUILDING A GLOBAL MOVEMENT TO SOLVE THE CLIMATE CRISIS. Our online campaigns, grassroots organizing, and mass public actions are led from the bottom up by thousands

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se Produktportfölj THS Näringsliv Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivsverksamhet.

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2008

Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2008 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2008 Vår VD mötte Al Gore. I samband med Leve Klotet-galan träffade Al Gore representanter för Göteborgs Stad. Sidan 6 Vi måste alla hjälpas

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG ARVIKA 12-03-29 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Arvika Datum då aktiviteten genomfördes: 29 mars 2012 Insamlingsperiod

Läs mer

Program för temaveckan

Program för temaveckan Program för temaveckan Miljökabarén - Svårigheten att förhandla med en blåval En musik- och teaterföreställning om jobbcoachning, krill och jordgubbsglass. Om tre djur som försöker anpassa sig till en

Läs mer

Redovisning. Sharing Resources

Redovisning. Sharing Resources Redovisning Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth 21 deltagare från 15 länder och 10 prep team medlemmar från 3 länder deltog i Sharing resources, som gick av

Läs mer

Projektrapport. Power Shift Sweden 2011 2011-10-30

Projektrapport. Power Shift Sweden 2011 2011-10-30 Projektrapport Power Shift Sweden 2011 Power Shift är ett event som sammanför unga människor och ungdomsföreningar från hela landet för att utbyta den erfarenhet och kunskap som behövs för att vara en

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Bli vår kompis du också! Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 23-24 MAJ 2015

Bli vår kompis du också! Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 23-24 MAJ 2015 Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 23-24 MAJ 2015 Bli vår kompis du också! Med Kulturernas Karneval vill vi lyfta fram hela det spektrum av kulturformer och kulturuttryck

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Kvinnolobbyns nyhetsbrev

Kvinnolobbyns nyhetsbrev Kvinnolobbyns nyhetsbrev nr 3/2010 Julbrev från ordföranden 2010-12-19 Då var det dags igen att önska alla medlemmar i Lobbyn varma julhälsningar inför stundande jul och nyår! Under året som gått har Lobbyn;

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Ämnesförslag projektarbeten

Ämnesförslag projektarbeten Ämnesförslag projektarbeten BioFuel Region vill få fler gymnasieelever att göra projektarbeten med koppling till hållbar utveckling. Eftersom vår kärnverksamhet handlar om biobränslen, bioenergi och skogsråvara

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne

Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne Vid Länsteatrarnas höstmöte var totalt var 55 medlemmar anmälda, 3 stycken lämnade återbud. På onsdag kvällen var som mest, 66 personer, då hade våra

Läs mer

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Läsåret 2014-2015 Föregående årsmöte Föregående årsmöte hölls i Göteborg 2014-05- 07 Verksamheten i stort Under året har styrelsen haft som mål att fortsätta

Läs mer

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD Framtidskompis är Stiftelsen Framtidsgenerationens ömsesidiga mentorsprogram en konkret möjlighet för dig, ditt företag och era medarbetare att vara med och bygga framtidens samhälle. VILL DU VARA MED?

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

~ Omställning Tranås ~

~ Omställning Tranås ~ ~ Omställning Tranås ~ Arbete med hållbar utveckling i Tranås och Sommenbygd Förstudie hösten 2011 Hypotes Vi tror att det finns många som arbetar med omställningsarbete men inte ser det i ett större sammanhang

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2015

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2015 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2015 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

Circular Economy.se. Föreläsningar & workshops 2015. Tobias Jansson tobias@circulareconomy.se

Circular Economy.se. Föreläsningar & workshops 2015. Tobias Jansson tobias@circulareconomy.se Circular Economy.se Föreläsningar & workshops 2015 Tobias Jansson tobias@circulareconomy.se CSR Västsverige, maj 2013 Vi har allt att vinna på cirkulär ekonomi Cirkulär ekonomi är en vision om ett ekonomiskt

Läs mer

KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT

KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT Konsument- och medborgarservice Konsument- och medborgarservice samordnar och utvecklar service för Göteborgs Stad. Vår målsättning är att underlätta

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Ett stort tack och glad sommar! Ea Baden genom Klimatnätverket. Maj juli 2012 Nyhetsbrev

Ett stort tack och glad sommar! Ea Baden genom Klimatnätverket. Maj juli 2012 Nyhetsbrev Maj juli 2012 Nyhetsbrev Om aktiviteter inom och utanför Naturskyddsföreningens nationella Klimatnätverk. Rio+20 blev en tandlös affär. De nödvändiga radikala och politiska åtgärderna för ett hållbart

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor Kraftsamlingen Information och erbjudanden från Dalakraft november 2014 Det är lätt att se vem som har dalakraft. Bäst i branschen! Så säger våra kunder 100 % grön el El från förnybara källor Husakuten,

Läs mer

INSPIRATION MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING

INSPIRATION MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING INSPIRATION MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Världen och du hållbar utveckling som utmaning Världen är stor och komplex, det kan kännas omöjligt att göra något åt de kriser

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativets nyhetsbrev augusti 2011 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Andreas Carlgren gästspelar i höstens första nyhetsbrev

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

Enkätsvaren samlades in under februari månad. Magnus Lindoffsson, projektledare RELACS Energikontor Sydost AB

Enkätsvaren samlades in under februari månad. Magnus Lindoffsson, projektledare RELACS Energikontor Sydost AB Marknadsundersökningen inom ramen för RELACS har gjorts i samarbete mellan Energikontor Sydost AB och kommunikationspecialisten Herr H Kommunikation. Herr H har utifrån projektbeskrivning, projektets enkätmall

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista.

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Minnesanteckningar workshop nummer 3 2014-01-23 Tid: 10:00-15:00 Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Nedan följer en summering av

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Framtiden underlag, trendspaning. Mats Söderström, Energisystem, Linköpings universitet

Framtiden underlag, trendspaning. Mats Söderström, Energisystem, Linköpings universitet Framtiden underlag, trendspaning Mats Söderström, Energisystem, Linköpings universitet Innehåll EU:s mål Framtidsbilder för svensk industri Utvecklingsplattform för energiintensiv industri Energimyndighetens

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB VKÖ-träff, program 22 maj, Lindesberg 09.00 Samling, kaffe & smörgås 09.30 Inledning, syfte med dagen, deltagarpresentation

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Hur leker man sig till en bättre värld?... 3 2011 -året då tusentals barn började skapa en bättre värld med Retoy... 3 Leksaksbytarbazaren och Retoy lab i Retoys verksamhet...

Läs mer

Därefter kontaktas de som anmält intresse via telefon för tidsbokning.

Därefter kontaktas de som anmält intresse via telefon för tidsbokning. Processbeskrivning Rådgivning mot större kunder som företag, organisationer, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kräver både förberedelser och uppföljning. Det kan beskrivas som en process med flera

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare SACT och SAASDC arrangerade 2013-03-02-03 Squaredans-seminariet 2013. Detta är seminariegruppens rapport om planering, genomförande, innehåll, feedback och kommentarer för vårt arbete. Bakgrund Squaredansseminariet

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer