Sammanfattning Summary

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning Summary"

Transkript

1 Projektrapport Power Shift är ett event som sammanför unga människor och ungdomsföreningar från hela landet för att utbyta den erfarenhet och kunskap som behövs för att vara effektiv, innovativ och engagerad inom klimatrörelsen. Eventet innehåller kunskapsutbyten, workshops och inspirerande talare. Helgen avslutas med en stor aktion där de nyligen förvärvade kunskaperna används för att nå ut med budskapet till samhället.

2 Sammanfattning Power Shift har anordnats världen över de senaste fem åren och för varje år växer rörelsen och fler länder organiserar egna nationella Power Shift. Storbritannien var först i Europa då de anordnade ett Power Shift år 2009 inför COP15 och de har varit drivande inom arbetet med att skapa nätverket Power Shift Europe. Tillsammans har USA, Storbritannien, Australien, Kanada och Indien engagerat och mobiliserat mer än unga. Förra året arrangerades ett första Power Shift i Sverige i Göteborg. Eventet samlade drygt 150 deltagare från hela landet och blev väldigt lyckat. I år anordnades Power Shift i Stockholm för ca 200 deltagare helgen september. Temat för årets konferens var Ny Energi, och det innefattade både förnyelsebar energi och ny energi inom klimatrörelsen. Temat genomsyrade hela konferensen både teoretiskt och praktiskt. På fredagen hölls fyra inspirationstal och det pratades både mänsklig evolution, solenergi, gräsrotsrörelser och globalt nätverkande. På lördagen gick teori över i handling och deltagarna fick gå på en valfri workshop som bland annat behandlade elens roll i det hållbara samhället, biogasens potential i Sverige, vågkraft som teknik, framtidens batterier och 7 myter om energi. Under eftermiddagen delades deltagarna in i grupper för att utifrån olika energifrågeställningar jobba fram ett dokument vi valt att kalla Vår gemensamma vision. Dokumentet är indelat i olika delar såsom transport och elförsörjning, och har som syfte att medla till politiker och beslutsfattare vad Sveriges unga vill ha för framtid. Dokumentet sammanställdes under en omröstning med alla konferensens deltagare under lördagskvällen, och på söndagen lämnades visionen över till regeringens Framtidskommission och Svenskt Näringsliv under ett panelsamtal. Utvärderingarna visar att 96 % av deltagarna som fyllde i utvärderingen efter Power Shift 2012 ämnar fortsätta engagera sig i klimatfrågan, och att över 70 % känner att de fått de verktyg de behöver för att kunna påverka politiker och opinion inom klimat- och energifrågor. Summary The first Power Shift Sweden was arranged last year, 2011, in Gothenbourg. The event gathered around 150 youth participants interested in climate issues from around the country. This year, Power Shift Sweden took place in Stockholm 21 st -23 rd of September and gathered around 200 young people. The theme for this year s conference was New Energy. The theme surrounded the whole conference, both theoretically and practically. Friday the 21 st focused on inspiration and four lecturers shared their story on how they work with climate and energy issues in their everyday life. On Saturday, theory was brought into action as the participants went to workshops which were about renewable energy, electrical cars, youth climate movement etc. In the afternoon, the participants were divided into small groups, each with the task to come up with visions for a more sustainable society on different topics such as transport, education and housing. The visions were put together in a final document called Our common vision, which were handed over to the government s Framtidskommission and to Svenskt Näringsliv during a panel debate on the Sunday. The written evaluations show that 96 % of the participants who filled in the evaluation will continue to be engaged in the climate issue, and that more than 70 % feel that Power Shift has given them the tools and the confidence to continue to do so, and to actively have an impact on climate and energy policy. 2

3 Innehåll Sammanfattning... 2 Summary Syfte Bakgrund Power Shift 2012 vägen fram Organisationen under Power Shift Samarbeten Marknadsföring och kommunikation Power Shift 2012 konferensen Deltagare... 7 Deltagarnas största orosmoln, idag och i framtiden... 7 Förväntningar på Power Shift Art Shift... 8 Tröjtryck... 8 Fototävling Inspirationskvällen Kunskapsworkshops Vår Gemensamma Vision Mässan Kvällsunderhållning Aktionen (flashmoben) Paneldebatten Sammanställning Exponering och synlighet Ekonomisk redovisning Utvärderingar deltagare Utvärderingar volontärer Slutord: Utsikter och framtidsplaner

4 1. Syfte Power Shift arrangerades i år för andra gången och syftade till att bygga vidare på det engagemang som föddes under förra årets konferens. Power Shift vill framförallt belysa klimatfrågan ur ungas perspektiv samt hur akut situationen är med tanke på vår framtid. På så sätt ska Power Shift både vara en plattform för gränsöverskridande möten och projekt för klimat- och energifrågan. Konferensen vill också ge energi till ungdomsklimatrörelsen genom att ge inspiration och verktyg för att driva lyckade kampanjer och projekt. Power Shift vill även ge unga människor möjlighet att vidareutveckla och bidra med sina personliga åsikter och reflektioner kring hur en hållbar framtid ser ut för just dem års konferens innehöll ett nytt tema: Ny Energi, vilket syftade både till en diskussion om framtidens energikällor och till hur man bibehåller den nya energi som finns i en ungdomsrörelse. Ett av de viktigaste målen var att samla alla deltagares tankar om ett framtida hållbart Sverige till en gemensam handlingsplan vid namn Vår Gemensamma Vision. Syftet med handlingsplanen var dels att förmedla den till politiska makthavare och näringsliv, dels att deltagarna själva skulle få ett konkret dokument för lokala initiativ i till exempel skolor och kommuner. Dokumentet är resultatet av några av de mål som sattes upp vid projektets början: Att samla trehundra unga till en gemensam klimat- och energikonferens. Att skapa en klimatneutral konferens med närproducerad mat, grön el och reko material. Att ge den kunskap som krävs för att unga ska kunna agera i klimat- och energifrågor. Att tillsammans skapa ett åtgärdsprogram för hållbar utveckling på lokalt plan. Att ge förståelse för komplexa beslutsprocesser genom att jobba fram en gemensam vision. Att genomföra en kreativ aktion som får publik och medial uppmärksamhet. Att ge unga självförtroende till att ta egna initiativ i klimatfrågan efter Power Shift. 2. Bakgrund Power Shift arrangerades första gången i Sverige 2011 i Göteborg. Innan dess har konferensen anordnats världen över de senaste fem åren och för varje år växer rörelsen och fler länder organiserar egna nationella Power Shift. Storbritannien var först i Europa då de anordnade ett Power Shift år 2009 inför COP15. Tillsammans har USA, Storbritannien, Australien, Kanada och Indien engagerat och mobiliserat mer än unga klimatledare, och 2009 bildades plattformen Power Shift Europe. Representanter tågluffade genom Europa och uppmuntrade alla länder att genomföra egna Power Shift under hösten De genomförde även en utbildning i respektive land med potentiella arrangörer. Sverige valde då att delta för första gången och Power Shift Sweden arrangerades 7-9 oktober Dagarna innehöll inspirationsföreläsningar, workshops, en mässa, en politisk debatt, samt en avslutande aktion med syfte att dra till sig samhällets intresse. 4

5 3. Power Shift 2012 vägen fram 3.1 Organisationen under Power Shift 2012 Power Shift Sweden bytte 2012 namn till Power Shift Sverige för att ge en tydligare bild av att det är en svensk konferens, om än med internationella anknytningar, som arrangeras. Power Shift 2012 har haft två projektledare istället för en som under Projektledare 2012 har Caroline Jonsson och Johanna Lakso varit. Fördelarna med att ha två projektledare har varit många. Idéer och tankar har kunnat ventileras på ett bättre sätt och arbetsbördan har kunnat fördelas mer jämnt. Utöver de två projektledarna så har ledningsteamet bestått av 4-6 personer som haft posterna logistikansvarig, marknadsföringsansvarig, tävlingsansvarig och programansvarig. I början av året var tanken att alla poster skulle ha två ansvariga personer, men det visade sig svårt att hålla den organisationen under året, varför teamet slutade på fyra personer utöver projektledarna de sista månaderna innan konferensen. Flera av posterna hade då också helt bytt ansvarig person sedan planeringen av konferensen inleddes i februari. Anledningen till att flera ansvariga personer byttes ut och att vi inte lyckades hålla ett team på åtta personer, som var grundtanken, är framförallt att de ungdomar som är engagerade i Power Shift också är engagerade i mycket annat. Då ansvarsposterna stundvis krävde mycket tid av de ansvariga var det inte alla som kände att de hann med sin post, varför de valde att lämna teamet. Det har dock hela tiden funnits någon annan som varit villig att ta över och ingen post har stått utan ansvarig vid något tillfälle. Kommunikationen inom ledningsteamet har framförallt skett via regelbundna Skype-möten varannan vecka. Därtill har ett antal fysiska träffar ägt rum under året för att underlätta organisationen; en kickoff i februari, en planerings- och aktionshelg i maj och en utbildningshelg i september. De team medlemmar som befunnit sig på samma ort har i största möjliga mån träffats och arbetat tillsammans. Utöver ledningsteamet har ett varierande antal volontärer hjälpt till med arrangemanget på olika sätt. Under själva konferensen deltog 14 volontärer utöver de 6 organisatörerna (ledningsteamet), som alla genomgick en volontärutbildning en vecka innan konferensen. Volontärernas uppgift under konferensen var bland annat att bemanna receptionen, vara gruppledare och hjälpa deltagarna tillrätta. Ett försök gjordes 2012 med att starta upp ett ambassadörsnätverk, med syfte att marknadsföra konferensen med hjälp av tidigare deltagares erfarenheter. Detta fungerade dock inte så bra och nätverket bestod som mest av tre personer. Anledningarna till att det inte fungerade kan vara många, men bristen på information om vad ett ambassadörsuppdrag skulle innebära kan vara en sådan. Information skickades ut via både mail och Facebook, men kanske var det ändå inte tillräckligt. En annan anledning kan vara att det saknades incitament för 2011 års deltagare vad de skulle tjäna på att vara ambassadörer för Power Shift

6 Förslagsvis behålls organisationsstrukturen till Power Shift 2013 med två projektledare och de tre posterna logistikansvarig, marknadsföringsansvarig och programansvarig till Posten tävlingsansvarig behålls om det beslutas att en tävling ska utlysas även Utöver dessa poster läggs förslagsvis posten ambassadörsansvarig till så att det blir tydligare vem som har ansvaret för ambassadörsnätverket och vad ett sådant ansvar innebär. Tanken med att ha två ansvariga på varje post är god, men kanske var det också det som gjorde att organisationen var rörig i början av året. Förslaget blir därför att ha en ansvarig på varje post men att den personen aktivt söker hjälp från volontärer lokalt och regionalt. 3.2 Samarbeten Power Shift 2012 hade inte kunnat genomföras utan våra många samarbeten med myndigheter organisationer och företag. Våra huvudpartners var Energimyndigheten, Svensk Energi, Fältbiologerna, Nossebro Energi och Kulturhuset Stockholm, som alla stöttade projektet ekonomiskt. Bidrog ekonomiskt gjorde också Energigas Sverige och Sweco. Fältbiologerna hjälpte också till att administrera Power Shifts ekonomi under hela projektets gång. Kulturhuset Stockholm samarbetade kring projektet Art Shift, som syftar till att visualisera klimatfrågan med konst och kultur. Vinnarna i Power Shifts fototävling ställdes ut på Lava på Kulturhuset. Dessutom bidrog Kulturhuset Stockholm med lokaler till söndagens paneldebatt. Övriga samarbetspartners var Matbiten Konsult (som stod för den ekologiska matlagningen under konferensen), Kahls The och Kaffe (som sponsrade med kravoch rättvisemärkt kaffe), Clas Ohlson (som sponsrade med allt tänkbart kontorsmaterial) och Studiefrämjandet (som sponsrade ljudanläggningen för att vi skulle kunna ha musikunderhållning). Många av våra samarbetspartners deltog under lördagens mässa där de ställde ut sin verksamhet Marknadsföring och kommunikation Sedan beslutet togs om att arrangera Power Shift i Sverige har det funnits en hemsida, eller som har tillhandahållit all information om eventet och som har uppdaterats kontinuerligt. Det gjordes även ett event på Facebook och det skapades en Twitter-konto för att kunna marknadsföra eventet strategiskt. Ett hundratal gymnasieskolor i och omkring Stockholm kontaktades via mejl och ombads publicera flyern på hemsidan samt att tipsa skoleleverna om konferensen. Denna information skickades även ut till universitet och folkhögskolor i Stockholmstrakten. Utöver denna marknadsföring via sociala medier använde vi oss av traditionella affischer och flygblad som spreds och sattes upp runt om i landet. Under september månad inleddes en skolturné där representanter från Power Shift åkte ut till olika gymnasieskolor i Stockholm och informerade om konferensen. I samband med denna turné hölls dessutom en längre föreläsning om hållbarhet, ny energi och ungdomsengagemang för två miljökunskapsklasser på Kungstensgymnasiet i Stockholm. I september månad skickade vi även ut ett pressmeddelande till över 100 tidningar och journalister, innehållandes information om viktiga händelser under konferensen. Samma månad fick vi en debattartikel publicerad i tidningen Landet Runt. 6

7 Inför nästa år kommer marknadsföringen att kunna dra stor nytta av det lyckade genomförandet av två Power Shift konferenser då många av första årets deltagare återvände med sina vänner hoppas vi att ordet om Power Shift kan nå ännu vidare nästa år. 4. Power Shift 2012 konferensen 4.1 Deltagare I årets konferens deltog sammanlagt 197 personer (156 personer 2011) fördelat på 6 organisatörer (teamet) 153 deltagare 14 volontärer 4 välkomsttalare 20 workshopledare/mässdeltagare Årets konferens täckte deltagarmässigt ett större geografiskt upptagningsområde jämfört med förra året. Årets deltagare kom från Lund i söder till Jokkmokk i norr och spridningen över landet var jämnare än förra året. Representerade fanns deltagare från alla tre storstadsregioner, men också från små kommuner som Bräkne-Hoby, Aneby, Lyckeby, Färila och Fårösund. Antal internationella besökare ökade från en förra året till fem i år och kom från Finland, England och Tyskland. Deltagarnas största orosmoln, idag och i framtiden På konferensens andra dag, lördag morgon, fick deltagarna individuellt skriva ner vad de oroar sig för i dag och i framtiden. Ett stort orosmoln var att det ekonomiska system vi har i världen (som bygger på att konsumtion styr människors liv) kommer att krascha, och att det tillsammans med de accelererande klimatförändringarna skulle kunna leda till en kollaps av den trygga värld vi lever i idag. Att människan inte är varsam med naturen, utan utnyttjar den på ett ohållbart sätt samtidigt som så många är omedvetna om sina handlingar, var också en oro som flera kände. Oron var också stor för att människor kommer sluta bry sig om miljö- och klimatfrågor för att det känns som att man ändå inte kan göra någon skillnad, trots att en hög del av Sveriges och världens befolkning lider av klimatångest. Några specifika orosmoln som flera nämnde var den stora risken för att Shell ska borra i Arktis och vilka konsekvenser det kommer innebära för miljön, att klimatförändringar kommer leda till krig, att massförflyttningar av människogrupper kommer behöva ske, att det inte kommer finnas några hållbara jobb för de unga, att den biologiska mångfalden är på väg att dö ut, att det inte kommer finnas tillräckligt med mat och rent vatten i framtiden, samtidigt som antalet naturkatastrofer ökar, och att ansvaret för att ta tag i dessa problem kommer fortsätta slussas runt utan att politiker eller någon annan gör någonting i tid för att rädda den här planeten. Ett annat stort orosmoln var att beslutsfattare inte lyssnar på de unga. En del av deltagarna oroade sig för att det redan är för sent att rädda klimatet, oss själva och vår planet. I stunder av kaos och kris bryr sig mindre och mindre om andra och mer och mer om sig själv så jag fruktar hat och rasism på grund av klimatförändringar och resursbrist skrev en av deltagarna. Förväntningar på Power Shift 2012 På lördag morgon fick deltagarna också individuellt skriva ner vad de hade för förväntningar på Power Shift Deltagarna i Power Shift 2012 förväntade sig framförallt att bli inspirerade av 7

8 andra, ha roligt, lära sig nya saker som rör klimat och energi samt att känna hopp och kunna samla kraft till att fortsätta arbeta med klimatfrågan. Specifika förväntningar var också att ta fram ett visionsdokument som beslutsfattare på högsta nivå ska ta hänsyn till när de diskuterar klimat- och energifrågor, att hitta en förening eller organisation att engagera sig vidare i, att arrangera en flashmob som skulle få stort publikt genomslag och väcka tankar hos åhörarna samt att lära sig om hur individen kan minska sin miljöpåverkan. En förväntning som genomsyrade alla andra var att under konferensen hitta medel, verktyg och motivation till att få den äldre generationen att lyssna på unga människor i frågor som rör deras framtid. 4.2 Art Shift Precis som 2011 anordnades Art Shift som en parallell del till Power Shift Art Shift syftar till att lyfta kreativitet och alla typer av konst, då Power Shift anser att det är ett viktigt inslag i omställningen till ett hållbart samhälle. Att använda fantasi och kreativitet ger oss möjlighet att verkligen se utanför ramarna och att spränga gränser, samt krossa myter och föreställningar om vad som är möjligt och omöjligt i dagens samhälle. Art Shift tog sig 2012 uttryck i formerna beskrivna nedan. Tröjtryck Inför konferensen uppmanades alla deltagare att ta med en tröja hemifrån att trycka Power Shifts logga på. Vi valde denna uppmaning dels för att spara på resurser och minska den miljöpåverkan som textilindustrin står för genom att använda second hand tröjor, och dels för att lära ut trycktekniken till unga så att de i framtiden kan använda denna själva. Till själva tryckningen köptes material in som nu tillhör Power Shift. En stor del av denna kostnad är en engångskostnad och om tryckmaterialet används även till Power Shift 2013 kommer totalkostnaden bli mycket lägre eftersom detta kan återanvändas. Power Shift 2012-trycket trycktes på alla tröjorna och dessa användes under flashmoben på söndagen och kunde sedan tas med hem av deltagarna. För att skapa ett tydligt tema användes samma färger och typ av grafik på allt kommunikationsmaterial- programblad, rollups, tröjtryck och hemsida. 8

9 Fototävling Inför konferensen i september anordnades en fototävling på årets tema Ny Energi, där kreativa tolkningar av temat uppmuntrades. Tävlingen resulterade i en utställning på Kulturhuset Lava i Stockholm som hade vernissage samma dag som klimathelgens flashmob och avslutningssession den 23 september. Syftet med tävlingen var att möjliggöra en uppladdning inför klimathelgen och skapa uppmärksamhet kring Power Shift och vad Power Shifts är för något. Information om tävling och utställning spreds på hemsidan och på olika Facebooksidor, samt i mail till hundratals gymnasielärare och fotokursledare (med extra fokus på Stockholmsregionen). Vi fick in en stor variation bilder med tillhörande motiveringar, och 19 bilder valdes ut till utställningen, där stor vikt lades på att behålla denna variation. De olika typer av energi som inkluderades var: förnybara energislag, biogasdrivna fordon, kärlek som energikälla, växters växtkraft på våren, återvinning och återanvändning, att använda kreativiteten som verktyg, att cykeln får ersätta bil och motorcykel som fordon och att nya energikällor egentligen är gamla. På vernissagen kl den 23 september bjöds de omkring 120 gästerna på ekologiska kex med hemgjord hummus och ekologisk äppel- och apelsinjuice i pappersmuggar (som till större delen diskades eller återvanns). Ansvarig för tävlingen, Olivia Andersson, talade inför besökarna vid två tillfällen om konstens betydelse i en omställning till ett mer hållbart samhälle. Vi hyser naturligtvis förhoppningen att många av gästerna blev inspirerade av bilderna och de tillhörande texterna. 9

10 Ett konkret resultat av utställningen var att under utställningsperioden som följde blev vi kontaktade av vice ordförande för Sveriges Energiföreningars Riks Organisation, Sero, som bad att få ställa ut fyra bilder tillsammans med information om Power Shift under ett energiseminarium den 6-7 oktober i Värmland. Diskussion förs i skrivande stund om att låta fotoutställningen åka på turné runt i landet. 4.3 Inspirationskvällen Den första kvällen ägnades åt att ge deltagarna inspiration till hur de kan engagera sig på olika sätt i miljöfrågor, samt ge information om förnyelsebar energi. Fem stycken talare från olika länder och med olika bakgrund höll var sitt föredrag. Johanna Lakso och Caroline Jonsson, projektledare för Power Shift Sverige. De första talarna, Johanna Lakso och Caroline Jonsson, anordnar Power Shift 2012 i Stockholm och anordnade också Power Shift i Göteborg De jobbar båda för en omställning till 100 % förnybar energi och för att den unga klimatrörelsen i Sverige ska få mer inflytande. I sitt inledande tal berättade de båda om vad som fått just dem att engagera sig i klimatfrågan, och varför de startat det viktiga arbetet med Power Shift. Fredrik Hannerz, Sverige, doktor i naturgeografi, arbetar på Stockholm Resilience Centre med globala miljöfrågor. Talare nummer två, Fredrik Hennerz har arbetat med internationella miljöfrågor under 10 års tid i Sverige och utomlands, bland annat på Regeringskansliet, Europaparlamentet och Världsbanken. Föredraget handlade om människans tidsålder, Antropocen, och vilka utmaningar denna nya tidsålder ställer oss inför. Sissa Pagels, Sverige, grundare till organisationen Green Teens i Karlskrona Sissela Pagels som just nu jobbar med att arrangera eventet Live Green Mission berättade i sitt förderag om hur hon som ordförande för en miljöorganisation i Blekinge lyckats engagera ett stort antal blekingebor att tänka mer på miljön. Talet hade som syfte att peppa andra unga till att göra samma sak, och visa att det finns stora möjligheter att påverka, även om man bara är en eller ett fåtal personer 10

11 James Spelling, Schweiz, doktorerar i termisk solenergi på Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. James Spelling, som 2012 fått utmärkelsen European Talent Award for Innovative Energy Systems för sitt arbete, var fjärde talaren i ordningen. I sitt föredrag berättade han om hur den solkraftsteknik som han arbetar med fungerar, och han tog upp flera positiva exempel på hur denna teknik redan implementeras i flera delar av världen. Emma Biermann, England, jobbar på 350.org, arrangör av Power Shift UK 2009 och koordinator för Power Shift Europe. Den femte och sista talaren, Emma Biermann, berättade om hur hon började engagera sig i miljöfrågor då hon reste med flera andra ungdomar till Arktis. Vidare berättade hon om hur hon anordnade Power Shift i England 2009 och berättade generellt om hur den internationella miljörörelsen arbetar. 4.4 Kunskapsworkshops För att göra deltagarna lite extra förberedda för arbetet med Vår Gemensamma Vision senare under lördagen hölls på lördag förmiddag 12 workshops som fokuserade på kunskap. Deltagarna kunde antingen välja helt fritt vilken workshop de ville gå på, eller snacka ihop sig i sina reflektionsgrupper om vilka workshops man skulle gå på för att få med den kunskap som kunde behövas senare under dagen. De workshops som erbjöds var: Ladda Sverige Elens roll i det hållbara samhället, Helena Olssén, Svensk Energi. Hur ser elens roll ut i det hållbara samhället? Kan vi med el spara energi och bidra till minskade koldioxidutsläpp? Vad behöver elbranschen göra och vad kan vi som elanvändare göra? Deltagarna fick diskutera framtidens energifrågor med Svensk Energi. Biogasens potential i Sverige, Maria Pohjonen, Energigas Sverige, och Linus Pettersson, LRF. Biogas lyfts ofta fram som ett hållbart alternativ till fossila drivmedel. Denna workshop erbjöd fördjupning i biogasens möjligheter och begränsningar, och ställde frågor som Är biogasen överskattad i media? Vågkraft som teknik, Linnea Sjökvist, Uppsala Universitet. Hur kan vi omvandla vågornas energi till elektricitet? Denna workshop visade hur vågor på ett hav kan användas till elproduktion, ett forskningsområde där Sverige ligger i framkant, och diskuterade sant och falskt när det kommer till reglerkraft och intermittens för förnybar elkraft. Rymdstationen en gränslös workshop, Ebba Kierkegaard, Umbilical Design. Vill du skapa innovation för framtiden med inspiration från rymden? Denna workshop tog sig an utmaningar för skapa en mer hållbar livsstil på jorden, och tog sin utgångspunkt i rymden för att få perspektiv. 11

12 7 myter om energi, Emma Petersson, Naturskyddsföreningen. I rapporten Dags att välja framtidens energisystem visar Naturskyddsföreningen sin bild av hur framtidens elsystem skulle kunna se ut. Fokus är 100 % förnybart (fokus på el) och för att nå dit måste en hel del av alla myter som florerar synas i sömmarna. Detta var en workshop kring myter som påverkar synen på förnybar energi, kärnkraft och energieffektiviseringar. Hur undervisar man om energi så det berör? Lisen Vogt, KNUT projektet. Deltagarna fick i denna workshop se exempel på hur engagemang för energi, klimat och resursfrågor kan väckas hos barn och ungdomar. Workshopen lyfte frågor som mår man dåligt av att vara orolig för klimatet? och diskuterade hur man når ut på bästa sätt, på bästa sändningstid. Framtidens batterier och andra sätt att kemiskt lagra energi, Jesper Jacobsson, Jonas Högström, Katarzyna Ciosek och Sara Malmgren, Uppsala Universitet. Batterier, och andra sätt att lagra energi kemiskt, har en viktig roll i omställningen till ett hållbart energisystem då de kan hjälpa oss att jämna ut variationerna i elproduktion från förnyelsebara energikällor. I den här workshopen diskuterades nuvarande och framtida lösningar för kemisk energilagring, möjligheter att splittra vatten samt bränslecellens potential. Halvera din elräkning Dubblera din miljövinst, Per Ribbing, Sveriges Vindkraftskooperativ. Hur du kan gå med i ett vindkraftkooperativ och få en lägre elnota och samtidigt göra en insats för att stänga gamla kolkraftverk i Danmark? Det diskuterades i denna workshop som handlade om vindkraft och dess möjligheter. Walk the Talk erbjuder ungdomar verktyg för att ta täten i byggandet av vår hållbara framtid, Victoria Bignet och Evangelina Lindberger, Stockholm Environment Institute. Hur omvandlar man medvetenhet och vilja att förändra till konkret handling? Hur odlar man hållbart engagemang bland unga, och hur kan ungdomar ta täten när den internationella politiken inte verkar räcka till? Walk the Talk skapar en plattform för att stärka ungas handlingskraft i hållbarhetsfrågor. En workshop kring hållbara transporter och med el som drivmedel, Mikael Hagman, Jämtkraft ska Sverige ha en fossiloberoende fordonsflotta, ett viktigt steg mot ett hållbarare samhälle. När el från förnybara källor blir en del av framtidens transporter har Jämtkraft kompetensen och den här workshopen syftade till att dela med sig av denna. Deltagarna fick lära sig om snabbladdning och smartladdning med teknik som går hand i hand med den teknik som biltillverkarna levererar. 12

13 Hållbarhetsturnén 2013, Magnus Åkerlind, Ungdomar.se. Är det inte dags att väcka alla Sveriges gymnasielever och få dem att tro på och jobba för en mer hållbar värld? Hållbarhetsturnén 2013 har som ambition att inspirera, engagera och framförallt göra massor med unga delaktiga. Denna workshop erbjöd deltagarna en kreativ brainstorm kring hur turnéer av det här slaget kan få som bäst genomslagskraft. An introduction to the Push Europe campaign and movement building theory, Emma Biermann, Push Europe Denna workshop gav deltagarna möjlighet att få reda på mer om unga klimataktivister runtom i Europa som kampanjar tillsammans. Den gav också verktyg i hur man skapar rörelser, vad som är kärnan i en rörelse och hur man kan skapa förändring. 4.5 Vår Gemensamma Vision Deltagarna tog under lördag eftermiddag gemensamt fram ett antal visioner som samlades i ett dokument som på söndagen lämnades över till Petter Hojem från regeringens Framtidskommission och till Svenskt Näringsliv. Dokumentet fungerade också som diskussionsunderlag till Paneldebatten. Deltagarna var indelade i grupper om upp till 10 personer. Varje grupp fick på fredagen välja och rangordna tre utav 9 frågeställningar, alla på temat Ny Energi, som de helst ville arbeta med under lördagen. På lördagen arbetade grupperna med frågeställningen som de blivit tilldelad under ledning av en volontär som fungerade som gruppledare. Gruppledaren gav en kort inledning om syftet med övningen och ställde några frågor för att öppna deltagarnas tankar mot olika riktningar. Sedan fick alla gruppdeltagare enskilt lista olika faktorer de ansåg vara viktiga för frågeställningen (Det är viktigt att...) och sedan gemensamt diskutera det de skrivit ned. Faktorerna sammanställdes på en lista och sedan fick deltagarna rösta om vilka faktorer som var viktigast utifrån frågeställningen. Sedan gjordes faktorerna om till påståenden genom att Det är viktigt att... ströks, och deltagarna fick betygsätta alla påståenden utifrån hur väl de stämde med hur det ser ut idag. Deltagarna vägde sedan de olika poängen mot varandra (hur viktigt faktorn var gentemot hur väl det stämde med hur det ser ut idag) och valde ut max fem faktorer att arbeta vidare med som sina visioner. För varje vision arbetade sedan deltagarna fram ett antal åtgärder som de ansåg behövas för att nå upp till visionerna. Senare under eftermiddagen slogs de grupper som hade arbetat med samma frågeställning ihop. De båda gruppernas visioner och åtgärder presenterades för varandra och sammanfogades till en lista. Dessa visioner röstade sedan den nya gruppen om och valde ut ca fem visioner, med tillhörande åtgärder, som de upplevde vara viktigast. Sedan gjordes en power point-slide till alla visioner som 13

14 innehöll visionen och åtgärderna samt en motivering till varför visionen är viktig för att uppnå frågeställningen. Gruppen utsåg två personer som skulle presentera visionerna inför alla andra grupper på scenen i aulan. Efter att alla visioner presenteras fick den stora gruppen rösta igenom vilka visioner som skulle stå med i det slutgiltiga dokumentet. Röstningen skedde genom acklamation och handuppräckning och majoriteten avgjorde. Dokumentet sammanställdes sedan av projektledarna. 4.6 Mässan Under lördagen pågick också en mässa för deltagarna mellan 12:00 och 13:30. Här hade deltagarna en chans att träffa våra samarbetspartners och många av workshopledarna. Även andra organisationer fick delta på mässan. Chansen att komma närmare företagen och organisationerna och ställa frågor verkad mycket uppskattad av deltagarna. Organisationerna och företagen som var med och ställde ut under mässan var: Energigas Sverige är en medlemsfinansierad branschorganisation, som arbetar för en ökad användning av energigaser. De verkar för att Sverige genom en säker, miljömedveten och effektiv gasanvändning får en hållbar och långsiktig energipolitik. Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. De sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Svensk Energi är elbranschens samlade röst. Elen är en naturlig och oumbärlig del av vardagen för människor och företag. Svensk Energi arbetar med att synliggöra och förbättra elens roll i och för ett klimatsmartare samhälle. Fältbiologerna är Sveriges största miljöförening för barn och unga, som gör ett fantastiskt jobb med att utbilda unga i miljö- och klimatfrågor. De ordnar en mängd spännande aktiviteter och bevakar aktuella händelser, som till exempel kalkbrottet i Ojnareskogen. Greenpeace är en oberoende internationell miljöorganisation som agerar för att förändra attityder och beteenden, skydda och bevara miljön och verka för fred. Jordens vänner är en partipolitiskt obunden miljöorganisation som verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. 14

15 Jämtkraft levererar el till hela landet men står stadigt förankrat i Jämtland, och har ett engagemang som sträcker sig långt utöver att sälja el. Hållbarhetsturnén drivs av Ungdomar.se som är en av Sveriges största ungdomssajter. Genom turnén vill de inspirera unga, förändra attityder, höja kunskapsnivån i gymnasieskolan och skapa förutsättningar för företag, organisationer och myndigheter att hjälpa unga skapa en mer hållbar värld. Borlänge Energi är ett energiföretag med höga visioner för ett hållbart samhälle. Det var företagets eget ungdomsråd som kommer deltog under mässan. Teater Nea är en fri teatergrupp vars föreställningar kännetecknas av komik, svärta och sting. Allvarliga frågor kring angelägna ämnen som genus, status, relationer och miljö gestaltas. Men inga facit serveras publiken uppmanas att fundera, reflektera och diskutera, och därigenom växa som människor. 4.7 Kvällsunderhållning På lördagen bjöd Power Shift in alla sina deltagare till en helkväll med musik och kabaré. Underhållningen ägde rum i Globala gymnasiets aula. Först ut var miljökabarén Vem beställde kakan?, en uppsättning av gruppen Sweet Dreams, som på ett kreativt och lekfullt sätt ger perspektiv på olika miljö- och klimatfrågor ur olika och osannolika synvinklar. Föreställningen gav, det allvarliga ämnet till trots, publiken mycket glädje och humor, ett inslag som ibland behövs när frågorna känns stora och svåra. Efter kabarén äntrade bandet Hildas gitarr scenen och aulan fylldes av ivrigt dansande människor. Energi i både publik som på scenen fick tiden att gå fort, och strax var det dags för nästa band att ta över. Kvällens sista band, Musikkollektivet, gjorde lika bra ifrån sig. Såväl publik som bandmedlemmar hade gott om ny energi att göra av med, och spelningen avslutades vid 23-tiden och följdes av en snabb nedmontering av ljudanläggningen. Trötta, nöjda och glada kunde vi i teamet konstatera att underhållningen för kvällen blivit mycket uppskattad. 15

16 4.8 Aktionen (flashmoben) Mellan klockan 12 och 13 på söndagen fylldes Sergels torg med stressade businesskvinnor och businessmän som till ljudet av accelererande klockor sprang runt och skräpade ner med sina lattemuggar och smart phones i händerna. De fyllde torget med gammal elektronik och annat skräp medan de hetsigt envisades med att leva enligt devisen Business as usual. Syftet med flashmoben var att illustrera hur destruktivt och ohållbart dagens slit- och slängsamhälle är. Det verkar krävas mer än en väckarklocka för att väcka oss, men en förändring måste ske, och vi måste ställa om tillsammans. Som en deltagare på konferensen ropade till de stressade människorna på torget: Vi behöver ett Power Shift NU! Därefter illustrerade andra halvan av flashmoben ett glädjande alternativ till dagens samhälle, där människor istället städar upp, reder ut sina problem och gladeligen samarbetar. Flashmoben avslutades med att alla deltagare gick ihop tätt tillsammans och fyra personer lyftes upp på de andra medan de vecklade ut en stor banderoll med Power Shifts logga. På söndag förmiddag samlades deltagarna för att öva igenom flahmoben som genomfördes på Sergels torg totalt tre gånger. Väl på plats var det väldigt många människor som stannade upp och bevittnade spektaklet. Efter varje genomförande av berättade projektledaren Johanna Lakso om Power Shift och bjöd i allmänheten till avslutningssessionen som hölls i kulturhuset kl

17 4.10 Paneldebatten Power Shift avslutades med en paneldiskussion i Hörsalen på Kulturhuset i samarbete med Lava. Samtalet leddes av moderatorn Linn Andersson och deltagare i panelen var Alva Snis Sigtryggsson, arrangör av Power Shift, Petter Hojem, sakkunnig på regeringens Framtidskommission, Lorentz Tovatt, skribent på Supermiljöbloggen och Maria Sunér Flemming, klimat- och energiansvarig på Svenskt Näringsliv. Arrangemanget var öppet från allmänheten, och utöver deltagarna från Power Shift uppskattar vi att cirka 30 personer kom. Som grund för diskussionen låg det dokument som tagits fram under helgen, Vår Gemensamma Vision. Alva inledde med att presentera visionerna och publiken kom med tillägg om saker som de ville ta upp. Därefter började diskussionen och Petter och Maria fick kommentera visionerna. De tyckte att visionerna såg bra ut, men saknade exempelvis satsningar på innovation och forskning och aspekter om biologisk mångfald. Samtalet fortsatte att diskutera hur vi ska nå en hållbar samhällsutveckling med fokus på energi. Man pratade bland annat om politikens ramar kontra näringslivets egen möjlighet att gå före. Lorentz kommenterade utifrån miljörörelsens perspektiv. Under hela diskussionen togs frågor in från publiken för att inkludera så många åsikter och perspektiv som möjligt på diskussionen. Mot slutet av samtalet lyftes det hela även till ett globalt perspektiv och FN-konferensen Rio+20 diskuterades. Alva som varit där som LSU:s ungdomsrepresentant i svenska delegationen berättade om själva mötet och Petter lyfte vad som kommer att göras framöver ifrån regeringens sida. Maria lyfte näringslivets roll i de globala frågorna och Lorentz kommenterade det hela. Under hela samtalet väcktes många intressanta frågor och diskussioner och det var en bra balans mellan olika perspektiv. Det hela avslutades med att Vår Gemensamma Vision lämnades över till Petter och Maria med önskan om att de ska inkludera den i deras vardagliga arbete. Återkoppling från de båda kommer att ges framöver om vad visionen har bidragit med. Därefter avslutade projektledarna Johanna och Caroline hela Power Shift med en genomgång av vad vi gjort under helgen och hur vi går vidare framöver. 5 Sammanställning 5.1 Exponering och synlighet Under hela 2012 har Power Shift jobbar hårt med att synas ute bland folket, på skolor, i media och i sociala medier. Hemsidan har förbättrats avsevärt sedan 2011 och har tillsammans med Facebookgruppen fungerat som främsta informationskanal utåt. Facebookgruppen Power Shift Sverige har 148 medlemmar och Facebooksidan har 250 likes. Twitterkontot PowerShiftSE har 74 följare. 17

18 Power Shift har släppt fem pressmeddelanden under 2012 samt skrivit ett flertal debattartiklar. Den 16 maj publicerade Hållbarhetswebben en artikel online om Power Shift och den 26 september publicerade Uppsala Fria Tidning Power Shifts debattartikel Sverige behöver Ny Energi. Power Shift har också omnämnts på många gröna organisationers hemsidor, i nyhetsbrev och i olika utskick till ungdomar runt om i landet. Nytt för i år är att Power Shift under året deltagit i ett flertal event och hållit föredrag och workshops, bland annat under Hållbarhetsfestivalen Planet Lund, Globala Malmö, Future Perfect på Vaxholm, Almedalen på Gotland, Knut-punkten i Borlänge och Live Green Mission i Blekinge. Dessutom har Power Shift marknadsförts genom att en representant från organisationsteamet har åkt runt i gymnasieskolor och Universitet och föreläst om klimat- och energifrågan i september månad. 5.2 Ekonomisk redovisning Den ekonomiska stöttning som Power Shifts samarbetspartners har bidragit med är helt nödvändig för att konferensen ska kunna arrangeras. Arbetet med konferensen sker helt ideellt, men utgifter för mat, resor, lokaler och material uppstår alltid vid stora event. De samarbetspartners som hjälpt till ekonomiskt är Energimyndigheten, Svensk Energi, Kulturhuset Stockholm, Fältbiologerna, Nossebro Energi, Ungdomar.se, Energigas Sverige, Jämtkraft och Sweco Environment. Kostnaderna för Power Shift konferensen höll sig inom årets budget. Det som skiljde sig markant från budget var lokal- och matkostnaderna som inte riktigt landade på vad vi planerat. Den totala kostnaden för konferensen blev kr. Biljettintäkterna, som inte är tänkta att finansiera eventet, bidrog med lite drygt kr. Utgiftsposter Utgifter Budget Lokalkostnad Matkostnad Reseersättning Materialkostnad ART-Shift Tryckkostnad Övrigt Summa

19 5.3 Utvärderingar deltagare Vid deltagarnas ankomst till Power Shift fick de alla en skriftlig enkät som de ombads att fylla i och lämna till arrangörerna när de lämnade konferensen. Trots upprepade påminnelser om detta under helgen var ändå svarsprocenten låg och landade på knappt 50 %. Diagrammen nedan kan därför inte ses som statistiskt tillförlitliga, men de kan ändå ge oss en fingervisning om hur deltagarna uppfattade Power Shift 2012 och hur konferensen har påverkat dem. Generellt om Power Shift Figur 1 Tror du att du kommer fortsätta engagera dig i klimatfrågan? Figur 2 Hur många av de nya kontakter du fått under helgen kommer du att fortsätta ha kontakt med angående klimatfrågan? 19

20 Figur 3 Har Power Shift ändrat din inställning till dina möjligheter att påverka politiker/opinion när det kommer till klimatfrågan? Figur 4 Känner du att du fått större självförtroende till att ta egna initiativ till att agera inom klimatfrågan? 20

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

a. Mötesordförande YRKANDE: Att välja Linn Andersson till mötesordförande. BIFALL

a. Mötesordförande YRKANDE: Att välja Linn Andersson till mötesordförande. BIFALL 1 Klimatnätverkets årsmöte 2013-10-02 13:30 Nybohovsgränd 18, Stockholm 1. Mötets öppnande Mötet öppnas 11.42. 2. Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande YRKANDE: Att välja Linn Andersson till mötesordförande.

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Innehåll Inledning...2 Sajten we-change-larare.se...3 Hur vill du att din värld ska se ut?...4 Utmaningarna i tävlingen...6 Magasinet

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Inbjudan till Sveriges företag Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Kära företag! Lördag den 31 mars 2012 klockan 20.30 är det dags att släcka! År 2011 deltog över 5 000 städer i 135 länder i Earth Hour.

Läs mer

Motion #1. Denna motion föreslår att ändra fotnoten som definierar en ung i föreningen PUSH Sverige. Motionen har lämnats in av Johanna Lakso.

Motion #1. Denna motion föreslår att ändra fotnoten som definierar en ung i föreningen PUSH Sverige. Motionen har lämnats in av Johanna Lakso. Motion #1 Ändra fotnoten hur ung definieras Denna motion föreslår att ändra fotnoten som definierar en ung i föreningen PUSH Sverige. Motionen har lämnats in av Johanna Lakso. Mötet föreslås att i kapitel

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

Klimatafton. 28 april kl 18-20.15

Klimatafton. 28 april kl 18-20.15 Hej! Vill du bli Hildas klimatcoach? Smarta val gynnar miljön och din ekonomi! Klimatcoacherna bjuds på spännande studieresor och får en ipad som arbetsverktyg Vi söker dig som bryr dig om miljö och klimat

Läs mer

DEMOKRATINATTA. Hur gick det?

DEMOKRATINATTA. Hur gick det? DEMOKRATINATTA Tänk dig en eftermiddag/kväll med många spännande föreläsningar, möten och workshops. Tänk dig att få ställa politikerna mot väggen och berätta om vad just DU tycker ska bli bättre i Borås.

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete.

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete. Medlemsveckan arrangeras två gånger per år och innebär att vi lyfter fram allt det fantastiska en får ut av att vara engagerad i Latinamerikagrupperna med syftet att värva fler medlemmar till föreningen

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. PRIO-lektion november Nu börjar nedräkningen inför FN:s klimatmöte i Paris, som ska pågå mellan den 30 november och 11 december. Världens länder ska då enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla

Läs mer

Att vara ambassadör i Hjärnkoll

Att vara ambassadör i Hjärnkoll Detta dokument beskriver riktlinjerna för uppgiften som i kampanjen Hjärnkoll. Det utgör grunden för en gemensam överenskommelse som sluts mellan varje enskild och Hjärnkolls projektadministration under

Läs mer

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99 Utvärdering av Klimatmatchen 203 i Skåne November 203, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse och resorna till

Läs mer

Projektplan. för. Sharing Resources. time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth

Projektplan. för. Sharing Resources. time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth Projektplan för Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth Syfte IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld VISION Våra elever ska förändra världen. I samverkan med samhälle, omvärld, kultur och näringsliv skapas meningsfulla

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

WE_CHANGE ALLMÄN INFO

WE_CHANGE ALLMÄN INFO WE_CHANGE 2016 - ALLMÄN INFO Turnéplan Jönköping 4-5 april - Jönköping University Stockholm 7-8 april - Thorildsplans Gymnasium Uppsala 11-12 april - Rikssalen Slottet & Rosendalsgymnasiet Linköping 14-15

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Hälsa, klimat och matmässa - Inspirationsdag den 5 mars på Alandica. SaveThePlanet.ax i samarbete med Hälsans dag

Hälsa, klimat och matmässa - Inspirationsdag den 5 mars på Alandica. SaveThePlanet.ax i samarbete med Hälsans dag 1 Hälsa, klimat och matmässa - Inspirationsdag den 5 mars på Alandica SaveThePlanet.ax i samarbete med Hälsans dag Innehåll: 2 Kort beskrivning av evenemanget sid. 3 Målgrupp sid. 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

www.tagegranit.se 08-783 77 28

www.tagegranit.se 08-783 77 28 Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Läroplanen för grundskolan, Lgr 11 Vi erbjuder din skola ett brett spektra av olika pedagogiska och konstnärliga Skapande skola paket

Läs mer

Inspirationsförmiddag Ästad Gård

Inspirationsförmiddag Ästad Gård Utvärderingsrapport 2 av Lust H projektet Inspirationsförmiddag Ästad Gård 6 november 2003 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 2004-02-23 1. Bakgrund Den 6 november 2003 arrangerade Lust H-teamet en inspirationsförmiddag

Läs mer

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Kom igång med klimatsamtal! Det här häftet är tänkt som en hjälp och inspiration för dig som är ledare och vill skapa en programkväll kring klimatfrågan.

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Power Through Paris Workshop

Power Through Paris Workshop Power Through Paris Workshop (en 2,5 timmar lång session) Material som behövs Blädderblock och pennor Mediaspelare för den 15 minuter långa filmenwww.350.org/power-through-parisvideo) Utskriven information

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21

Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21 Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21 22 förbund och närmare 30 deltagare. Gemensam valstrategi Handikappförbundens kongress fastställde en gemensam valstrategi med ambitionen att alla medlemsförbund

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Inbjudan: Earth Hour mars släcker vi för en ljusare framtid. Släcker du? Från Världsnaturfonden WWF

Inbjudan: Earth Hour mars släcker vi för en ljusare framtid. Släcker du? Från Världsnaturfonden WWF Inbjudan: Earth Hour 2010 27 mars 20.30 släcker vi för en ljusare framtid. Släcker du? Från Världsnaturfonden WWF Inbjudan till Earth Hour Kära trossamfund, Årets Earth Hour blev en enorm framgång. Den

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande. OUCI +! Datum: 17/11-09 Tid: 08.34 Plats: Linas kök Närvarande: Madeleine Lindberg, Olivia Ekman och Lina Nilsson 1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Maten och miljön #4. Svensk mat- och miljöinformation och Vegonorm i Almedalen

Maten och miljön #4. Svensk mat- och miljöinformation och Vegonorm i Almedalen Maten och miljön #4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NYHETSBREV FRÅN SVENSK

Läs mer

Information om Litteraturrundan 2016

Information om Litteraturrundan 2016 Information om Litteraturrundan 2016 Vad är Litteraturrundan? Litteraturrundan är ett fantastiskt tillfälle för författare och läsare att mötas. Konceptet är delvis samma som för Konstrundan, men med litteraturen

Läs mer

Fallstudier inom Formas ansvarsområde

Fallstudier inom Formas ansvarsområde Fallstudier inom Formas ansvarsområde Formas uppdrag inom analys och utvärdering Regeringen uppdrar Formas att: utvärdera den forskning och utveckling som rådet har fördelat medel till, i utvärderingen

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

ENGAGEMANGSGUIDER 2011 Nätverksträff 1 En sammanfattning

ENGAGEMANGSGUIDER 2011 Nätverksträff 1 En sammanfattning ENGAGEMANGSGUIDER 2011 Nätverksträff 1 En sammanfattning Den första nätverksträffen 2011 i projektet Engagemangsguider pågick mellan den 9-10 juni på Södra Teatern i Stockholm. Ett önskemål bland de Engagemangsguider

Läs mer

Praktikrapport. ABC Aktiva insatser för människa och miljö

Praktikrapport. ABC Aktiva insatser för människa och miljö Praktikrapport ABC Aktiva insatser för människa och miljö Som praktikplats för hösten 2012 valde jag att ansöka om en plats på ABC aktiva insatser för människa och miljö. Då jag under mina tre senaste

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS MAJ 2017, GÖTEBORG

En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS MAJ 2017, GÖTEBORG En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS 17-18 MAJ 2017, GÖTEBORG Inbjudan Hur kommer framtidens elkraftssystem se ut i telefoner, bilar, hus och städer?

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion

Verksamhetsberättelse 2012. Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion Verksamhetsberättelse 2012 Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion 2012 har varit ett händelserikt år med några nyförvärv i DUS styrelse, många aktiviteter och inspirerande träffar/utbyten. Nedan följer

Läs mer

Verksamhetesberättelse 2015

Verksamhetesberättelse 2015 VERKSAMHETBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅR 2015 Verksamhetesberättelse 2015 Inför år 2015 hade Sverok Mälardalen höga ambitioner gällande ökad synlighet samt utbildning. Förhoppningen var att öka spridningen kring

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr Vikmanshyttan Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. Foto: Berit Zöllner Projektägare: Hedemora Näringsliv AB Projektledare: Inger Wilstrand Kommun: Hedemora Dnr: 84 Jnr:

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Hållbar utveckling för barn & unga

Hållbar utveckling för barn & unga Hållbar utveckling för barn & unga Sveriges största nätverk för arbete med miljö och hållbar utveckling Vi på Håll Sverige Rent är övertygade om att arbetet med hållbar utveckling börjar med barn och unga.

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS MAJ 2017, GÖTEBORG

En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS MAJ 2017, GÖTEBORG En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS 17-18 MAJ 2017, GÖTEBORG Inbjudan Hur kommer framtidens elkraftssystem se ut i telefoner, bilar, hus och städer?

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se Produktportfölj THS Näringsliv Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivsverksamhet.

Läs mer

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Ordna en Klädbytardag på Sveriges största Klädbytardag den 9 april som också är Miljövänliga Dagen. Naturskyddsföreningens kretsar, ideella medlemmar

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013 I DIN VARDAG NR. 3 - OKTOBER 2013 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN ETT SAMARBETE FÖR

Läs mer

Vilken värld! Om demokrati i kläm. Om hotade mänskliga rättigheter. Om din möjlighet att förändra världen.

Vilken värld! Om demokrati i kläm. Om hotade mänskliga rättigheter. Om din möjlighet att förändra världen. Vilken värld! Om demokrati i kläm. Om hotade mänskliga rättigheter. Om din möjlighet att förändra världen. Stå upp för mänskliga rättigheter under valåret Nästa år är det val i Sverige. Det sker i en tid

Läs mer

Skolprogram 2013. Youth Change the World med Wake-Up Call

Skolprogram 2013. Youth Change the World med Wake-Up Call Skolprogram 2013 Youth Change the World med Wake-Up Call Ett inspirationspass där föreläsaren med hjälp av exempel på framgångsrika projekt och företag som drivs av unga i Sverige och världen visar på

Läs mer

Klimatdialog 2010 LYSEKIL

Klimatdialog 2010 LYSEKIL Klimatdialog 2010 LYSEKIL klimatdialog 2010 LYSEKIL! På initiativ av Lysekil kommun kommer unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under hösten 2010 tillsammans skapa förslag och projekt kring

Läs mer

Företagspaket. Umeå 27/1-30/1. Tema: mentorskap. Kontaktpersoner. Projektledare: Stina Ingvarsson 070-381 15 87 Annelie Dammander 070-241 42 95

Företagspaket. Umeå 27/1-30/1. Tema: mentorskap. Kontaktpersoner. Projektledare: Stina Ingvarsson 070-381 15 87 Annelie Dammander 070-241 42 95 Företagspaket datatjej 2005 Umeå 27/1-30/1 Tema: mentorskap Kontaktpersoner Projektledare: Stina Ingvarsson 070-381 15 87 Annelie Dammander 070-241 42 95 Hemsida: Mailadress: www.cs.umu.se/ datatjej datatjej@cs.umu.se

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Policy för fred och omställning till en hållbar värld

Policy för fred och omställning till en hållbar värld Policy för fred och omställning till en hållbar värld Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. 1 Mos 1:26 Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Rom

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Eftermiddagens innehåll:

Eftermiddagens innehåll: Eftermiddagens innehåll: Kort om Håll Sverige Rent Vad är hållbar utveckling? Hållbar utveckling i de nya läroplanerna Grön Flagg Vad gör skolorna/förskolorna idag? Friluftsmuseer och Grön Flagg- skolor

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Ett namn på sina problem Omgivningen Förståelse för sig själv Möjlighet att få rätt stöd Tänka funktionshinder istället för lat, slarvig, en ökad tro

Ett namn på sina problem Omgivningen Förståelse för sig själv Möjlighet att få rätt stöd Tänka funktionshinder istället för lat, slarvig, en ökad tro Hade du känt mig hade du inte dömt mig Hade jag hjälpt dig hade du aldrig glömt mig Hade du ta t dig tid hade du kanske fattat Hade jag vågat hade vi kanske snackat Hade vi bara haft mer tid Hade jag kanske

Läs mer

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Föreningen Poesi utan gränser Uppsala Språklärarsällskap

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Program for 7 9 oktober i Goteborg

Program for 7 9 oktober i Goteborg Program for 7 9 oktober i Goteborg WE RE BUILDING A GLOBAL MOVEMENT TO SOLVE THE CLIMATE CRISIS. Our online campaigns, grassroots organizing, and mass public actions are led from the bottom up by thousands

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Grupp 1 Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Arbete God utbildning för alla barn och ungdomar Arbeta

Läs mer

Circular Economy.se. Föreläsningar & workshops 2015. Tobias Jansson tobias@circulareconomy.se

Circular Economy.se. Föreläsningar & workshops 2015. Tobias Jansson tobias@circulareconomy.se Circular Economy.se Föreläsningar & workshops 2015 Tobias Jansson tobias@circulareconomy.se CSR Västsverige, maj 2013 Vi har allt att vinna på cirkulär ekonomi Cirkulär ekonomi är en vision om ett ekonomiskt

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret

Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

Konceptbeskrivning Ungagemang

Konceptbeskrivning Ungagemang Konceptbeskrivning Ungagemang Vad är Ungagemang? Syftet med Ungagemang är att skapa en fysisk mötesplats där unga ges verktyg och inspiration för att själva förvandla idéer till aktiviteter som skapar

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

~ Omställning Tranås ~

~ Omställning Tranås ~ ~ Omställning Tranås ~ Arbete med hållbar utveckling i Tranås och Sommenbygd Förstudie hösten 2011 Hypotes Vi tror att det finns många som arbetar med omställningsarbete men inte ser det i ett större sammanhang

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi!

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Under november månad har vi fortsatt med demokratiutbildning för ledningsgrupperna i förvaltningarna. Detta var årets sista tillfälle för demokratiutbildning!

Läs mer

Oro för ekonomin och klimatet ger ökat stöd för kärnkraften

Oro för ekonomin och klimatet ger ökat stöd för kärnkraften Pressmeddelande 2009-04-08 Oro för ekonomin och klimatet ger ökat stöd för kärnkraften Svenska folket anser att den ekonomiska krisen (37 procent) och klimathotet (18 procent) är de allvarligaste samhällsproblemen

Läs mer