BESKRIVNING STORKÖKSANLÄGGNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESKRIVNING STORKÖKSANLÄGGNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-07-01"

Transkript

1 1/22 OMBYGGNAD AV TRYGGHETSBOSTÄDER KV PRÄNTAREN MARGARETAGATAN 5 BORÅS STAD Uppdragsnummer: ABBO-0001 Revidering KAROLINA GUSTAFSSON Uppdragsansvarig

2 2/22 Sid Beskrivning 1-22 Utrustningslista Bilaga 1 Allmänna tekniska föreskrifter Bilaga 2

3 3/22 av utrustning och inredning i kök med tillhörande utrymmen. Komplett leverans inklusive frakt och montering avses. Garantitid enligt AF. Måttsatt installationsritning som även redovisar läge för brunnar som erfordras för resp utrustnings funktion skall tillhandahållas senast 14 dagar efter erhållen beställning. Drifts- och skötselinstruktioner för i anläggningen ingående apparater, skall överlämnas till beställaren före tidpunkt för samordnad provning, CD-skiva samt papperskopior insatta i pärmar. Se AF. Drifts- och skötselinstruktioner skall omfatta 2 omgångar med kopplingsschema, detaljerade beskrivningar, utförliga anvisningar för service. Drifts- och skötselinstruktioner skall vara avfattade på svenska och insatta i pärmar med register. Erforderliga muntliga instruktioner skall lämnas den tillträdande personalen vid igångkörning, varvid skall räknas med två besök. Förutom anbudssumman, som skall avse all i beskrivningen angiven utrustning och inredning, skall anbud innehålla specifikation med pris för varje pos nr. Broschyrer med typbeteckningar, tekniska data etc. bilägges anbud. Där fabrikat eller typ angivits gäller även likvärdig utrustning. Beställaren förbehåller sig rätten att avgöra om av anbudsgivare föreslagen utrustning är likvärdig samt att utesluta delar av den beskrivna utrustningen. Erforderliga anslutningsdetaljer för el och vatten såsom gummikabel, sladd med jordad stickpropp, strömbrytare, återsugningsskydd, backventil mm skall ingå. Där blandare föreskrivs skall dessa ha inbyggda och typgodkända backventiler / återsugningsskydd typ EB

4 4/22 Inkoppling till EL resp. RÖR utföres av El resp. RÖR entreprenör. Rördragning (ingår i RÖR) till golvbrunn skall ingå. Alla infästningar och håltagningar skall utföras enligt Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV 10:1 Underlag för relationsritningar skall tillhandahållas FLYTTNING, RIVNING, DEMONTERING MM I entreprenaden skall ingå att flytta, riva och bortforsla den inredning och utrustning som inte längre skall användas. ( Samråd med Beställare. ) STÄDNING Entreprenören skall utföra daglig städning av inre och yttre arbetsområde avseende egna arbeten inkl. att allt eget emballagematerial mm tas om hand och bortforslas.

5 5/22 1 Mikrovågsugn 1 st Mikrovågsugn med mikrovågseffekt ca 1100W. Effektreglering Rostfri utvändig klädsel. Rostfritt ugnsutrymme 2 Kaffebryggare 1 st Kaffebryggare i rostfritt utförande med dim. ca 430 x 380 x 620 mm. Inkl. glaskannor. Bryggning skall ske i två 1,8 liters serveringskannor samtidigt, varvid bryggningstiden ej skall överstiga 4 minuter. 4 st glaskannor skall ingå. 4 st plattor för varmhållning. Rostfria filterhållare för pappersfilter. Anslutning till kallvatten. Strömställare med signallampor samt kabel för anslutning. 3 Värmeplatta 1 st Termostatstyrda värmeplattor för varmhållning av glaskannor. Vid servering av te eller kaffe. 2 plattor med teflonyta.

6 6/ Vakanta 6 Spis 1 st Spis med dim ca 650x650xh 900 mm, typ ETH6565 U1. 4 st fyrkantiga plattor, minst 300 x 300 mm vardera. Utformas så att slät häll bildas. Varmluftsugn GN 1/1. Rostfri in- och utsida. Invändiga kanter avrundade. Minst tre olika värmefunktioner; övervärme eller över- och undervärme samt på och avslag av fläkten. Steglöst termostatreglerad upp till 270 C. Rostfritt stativ. Justerbara ben. Skyddsräcke på front. 7 Återuppvärmningsugn 1 st Återuppvärmingsugn typ Scanbox Regeneration RB111 E eller likvärdig. Borttagbar servicepanel för enklare service. Runda hörn med helsvetsad innerbehållare. Löstagbara gejderstegar invändigt för lätt rengöring. Inga vassa hörn. Fullisolerad. Tätningslister som tål hög värme. Engreppshandtag på dörr.

7 7/22 Dörrar med glas invändigt för värmeisolering Automatisk avstängning av fläktar när dörr öppnas Fläktar ändrar riktning med jämna mellanrum för optimal värmespridning Fast anslutet vattenuttag. Invändigt avlopp för enkel rengöring. Utlopp på baksida till golvbrunn. Automatisk kontroll av fuktighet i ugnsutrymmet. Varningssummer när återuppvärmningen är klar. USB för HACCP för enkel kontroll av temperaturer och tider med lagring upp till 13 dagar och med möjlighet till temperaturkontroll på 30 olika mätpunkter/gång. Kärntemperaturgivare för styrning eller kontroll av av uppvärmning och tider samt temperaturer. Möjlighet att programmera två starttider för uppvärmning /dag 85 mm gejderavstånd. Kapacitet 10 GN1/1-kantiner. Max temperatur 160 C Stativ Glasdörr Belysning invändigt Komplett uppsättning galler.

8 8/22 8 Kokeri 1 st 3-facks kokeri för potatis, grönsaker etc. Dim ca 1200 x 650 x h 850 mm. 3 st syrafasta och rostfria kokbassänger, för gastronorm 1/1 dj 200 mm. Varje bassäng direktuppvärmd med termostatstyrda element, förlagda under bassängen. Separata avtappningsventiler. Torrkokningsskydd. Ytter- och innermantel av rostfri stålplåt. Rostfritt stativ med ställbara fötter. OBS fästplåt, blandare och pistoldusch skall ingå i kök. Blandare ska ha inbyggda och typgodkända backventiler/återsugningsskydd typ EB Fabrikat Armatec typ AT1159 eller likvärdig. Upphängningskrok. Rostfri underhylla Vakanta

9 9/22 11 Diskmaskin 1 st Diskmaskin med grovdiskfunktion i rostfritt utförande typ WD 7 Autohood eller likvärdig men i utförande enligt nedan. Maskinen skall klara kravet SS-EN Diskmaskinen skall ha oinskränkt luftgap ( dvs att vattenpåfyllningsrör aldrig får hamna under vattenyta i tråg ) Diskmaskinen skall vara utförd så att anslutande vatteninstallation ej skall behöva vara utförd med BAskyddsmodul enligt SS-EN1717. Automatik för disk- och sköljmoment. Varmhållningselement och genomströmmare för ca 55 C ingångstemperatur. Automatisk huvlyft. Isolering för max 35 C yttemperatur. Doseringsutrustning för disk- och torkmedel. Maskinen levereras komplett. Vid drift får ljudnivån ej överstiga 66 db (A) Vakanta

10 10/22 14 Kylskåp 1 st Kylskåp med utvändig dim. ca 850 x 765 x h2160 mm. Volym ca 700 liter. Typ Haglund BRIS-850 KA eller likvärdigt Utvändig klädsel mattslipad rostfri plåt, invändigt, rostfri plåt med rundade hörn. Chassi och dörrar av 0,7 mm rostfri plåt Köldmedium R-290 (propan) 5 st flyttbara rostfria hyllor anpassade till GN. Inbyggt luftkylt ljudisolerat kylaggregat med expansionsventil. Automatisk avfrostning, tövattentork. Löstagbar tövattenlåda för enkel rengöring Varvtalsstyrd lågenergifläkt Temperaturområde ca+2 C + 12 C Utvändigt avläsbar termometer. Anslutning 230 V Ledbelysning. Låsbar dörr med fotpedal. Justerbara fötter. Larmtermostat med signalutgång för koppling till externt larm. Ställbar tidsfördröjning.

11 11/22 15 Kylskåp 1 st Kylskåp med utvändig dim. ca 600 x 765 x h2160 mm. Volym ca 500 liter. Typ Haglund BRIS-600 KA eller likvärdigt Utvändig klädsel mattslipad rostfri plåt, invändigt, rostfri plåt med rundade hörn. Chassi och dörrar av 0,7 mm rostfri plåt Köldmedium R-290 (propan) 5 st flyttbara rostfria hyllor anpassade till GN. Inbyggt luftkylt ljudisolerat kylaggregat med expansionsventil. Automatisk avfrostning, tövattentork. Löstagbar tövattenlåda för enkel rengöring Varvtalsstyrd lågenergifläkt Temperaturområde ca+2 C + 12 C Utvändigt avläsbar termometer. Anslutning 230 V Ledbelysning. Låsbar dörr med fotpedal. Justerbara fötter. Larmtermostat med signalutgång för koppling till externt larm. Ställbar tidsfördröjning.

12 12/22 16 Kylskåp 1 st Kylskåp med utvändig dim. ca 850 x 765 x h2160 mm. Volym ca 700 liter. Typ Haglund BRIS-850 KA eller likvärdigt Utvändig klädsel mattslipad rostfri plåt, invändigt, rostfri plåt med rundade hörn. Chassi och dörrar av 0,7 mm rostfri plåt Köldmedium R-290 (propan) 5 st flyttbara rostfria hyllor anpassade till GN. Inbyggt luftkylt ljudisolerat kylaggregat med expansionsventil. Automatisk avfrostning, tövattentork. Löstagbar tövattenlåda för enkel rengöring Varvtalsstyrd lågenergifläkt Temperaturområde ca+2 C + 12 C Utvändigt avläsbar termometer. Anslutning 230 V Ledbelysning. Låsbar dörr med fotpedal. Justerbara fötter. Larmtermostat med signalutgång för koppling till externt larm. Ställbar tidsfördröjning.

13 13/22 17 Frysskåp 1 st Kylskåp med utvändig dim. ca 850 x 765 x h2160 mm. Volym ca 700 liter. Typ Haglund BRIS-850 FA eller likvärdigt Utvändig klädsel mattslipad rostfri plåt, invändigt, rostfri plåt med rundade hörn. Chassi och dörrar av 0,7 mm rostfri plåt Köldmedium R-290 (propan) 5 st flyttbara rostfria hyllor anpassade till GN. Inbyggt luftkylt ljudisolerat kylaggregat med expansionsventil. Automatisk avfrostning, tövattentork. Löstagbar tövattenlåda för enkel rengöring Varvtalsstyrd lågenergifläkt Temperaturområde ca-25 C - 5 C Utvändigt avläsbar termometer. Anslutning 230 V Ledbelysning. Låsbar dörr med fotpedal. Justerbara fötter. Larmtermostat med signalutgång för koppling till externt larm. Ställbar tidsfördröjning Vakanta

14 14/22 21 Exponeringskylmonter 1 st Kyldisk ca 1200 x 650 mm i rostfritt utförande för självbetjäning. Höjd inkl överdel 1500 mm. Rostfri skiva med kylbrunn. Justerbar botten till olika nivåer och lutningar Kylda underskåp anpassat för gastronorm, med rostfri front. Inreds med gejderställ, anpassat för GN 1/1. Rostfria justerbara rörben. Automatisk avfrostning, tövattentork Över kyldisk placeras kyld glasmonter med lutande front. 2 glashyllor GN 1/1 anpassade. Luckor för självbetjäning och för påfyllnad från insidan. Kyldisken förses med inbyggd ljudisolerad och vibrationsdämpad kylmaskin för kyldisk och kylmonter. Kylan till överdel ska kunna stängas av. Typ Porkka DL1202 CL eller likvärdig. Ca längd enligt planritning. Mått kontrolleras på plats Vakanta Bänkar 6 st Innehåll, ca-mått och kantsektioner m m se ritning. Benställningar utförs rostfria med justerbara fötter. Bänkhöjd mm.

15 15/22 Disklådor djup 300 mm, om inget annat anges. Disklåda före diskmaskin placeras så att diskkorgar med gods kan skjutas över disklådan utan risk för att stjälpa. Där fästplåtar för blandare föreskrivs skall samrådas med rörentreprenör. Flyttbara hyllor och gejder i rostfritt. Underhyllor och gallerunderhyllor i rostfritt, löstagbara. I gallerhyllor under diskbänkar skall de utföras i mindre löstagbara sektioner och hänsyn tas till avloppsdragning och golvbrunn. Vägghyllor skall vara rostfria och flyttbart monterade på rostfria konsoler och väggskenor med längd ca 700 mm. Överhyllor på bänkar skall vara flyttbara och monterade på rostfria ståndare, som fästes i bänkens benställning. Fästjärn för eluttag, magnetlist etc, utföres som 2 st rostfria plåtar, bredd (höjd) ca 100 mm, som skruvas med rostfri maskinskruv i horisontellt, rostfritt stag, som svetsas mellan ståndarna. Plåtarna sammanbinds i nederkant med rostfri skruv och kupolmutter samt rostfria distanshylsor. Skruvarna monteras parvis med jämn delning, avstånd max 300 mm. Draglådor utföres, som rostfri ram med rostfritt förstycke utdragbar på rostfria expansionsbeslag och försedd med kantin 1/1-150 i plast. Lådhurtsar bredd ca 400 mm, förses med 3 st rostfria ramar med rostfria förstycken, utdragbara på rostskyddade expansionsbeslag och försedda med kantiner 1/1-150 i plast. Lådhurtsar i höj- och sänkbara bänkar utföres lika ovan men med höjd anpassad till benställningen och försedd med 2 st kantinramar.

16 16/22 Bänkskåp utförs i rostfritt och förses med flyttbar hylla. Skärbrädor ca 500x600 mm, utförs av 25 mm renofin, utdragbara på rostfria gejdrar. Hållare för skärbrädor utföres av rostfria rundjärn. 35 Expeditionsdisk 1 st Rostfri expeditionsdisk med toppskiva i laminat ca 800x650x h850 mm. 1 st lådhurts, 4 lådor. 1 st underskåp, ca 400 mm, med två flyttbara hyllor med lucka. Toppskiva i laminat, färg enligt A. Utförande enligt Trätekniks standard eller likvärdigt. Stomme i fyrkantsrör av rostfritt Justerbara fötter.

17 17/22 36 Expeditionsdisk 1 st Expeditionsdisk med toppskiva i laminat. ca 1000x650x h900 mm. Bakkant kantsektion 11 Underskåp med två flyttbara hyllor i laminat med luckor. Skåp (samtliga sidor), hyllor, luckor och toppskiva i laminat, färg enligt A. Utförande enligt Trätekniks standard eller likvärdigt. Stomme i fyrkantsrör av rostfritt Justerbara fötter. 37 Expeditionsdisk 1 st Expeditionsdisk med toppskiva i laminat. ca 1000x650x h900 mm. Bakkant kantsektion 11 1 st underskåp, ca 600 mm, med två flyttbara hyllor i laminat med lucka. 1 st lådhurts, ca 400 mm, 3 lådor, i laminat. Skåp (samtliga sidor), hyllor, luckor, lådhurts och toppskiva i laminat, färg enligt A. Utförande enligt Trätekniks standard eller likvärdigt. Stomme i fyrkantsrör av rostfritt Justerbara fötter.

18 18/22 38 Expeditionsdisk 1 st Expeditionsdisk utan toppskiva ca 1200x650 mm. Färdig bänkhöjd 850 mm. 2 st skjutdörrar. Utförs med gejderfack för korgar. Utförande enligt Trätekniks standard eller likvärdigt. Stomme i fyrkantsrör av rostfritt Justerbara fötter. På expeditionsdisken monteras en bänkmonter typ Porkka DL1202 TL eller likvärdig, lika överdelen av exponeringskylmonter pos 21. I monter fälls brickdispenser, pos 55, in. Hålet inklädes med rostfri stos Vakanta 43 Vakant 44 Hyllsektion 1 st Hyllsektion med hyllor i rostfritt utförande Rostfria konsoler och väggskenor. 2 st hyllplan, hylldjup ca 400 mm. Montagehöjd ca 1300 mm öfg. Ca längd enligt planritning. Mått kontrolleras på plats.

19 19/ Hyllställning 2 st Hyllställning av lättmetall i natureloxerar utförande med rostfria hyllplan alternativt helt i rostfritt. Gavelstegar så utförda att hyllorna lätt kan flyttas. 4 st släta hyllplan, hylldjup ca 450 mm. Justerbara fötter. Erforderliga krysstag i ryggen. Ca längd enligt planritning. Mått kontrolleras på plats. 47 Hyllställning 1 st Hyllställning av lättmetall i natureloxerar utförande med rostfria hyllplan alternativt helt i rostfritt. Gavelstegar så utförda att hyllorna lätt kan flyttas. 4 st släta hyllplan, hylldjup ca 450 mm. Justerbara fötter. Erforderliga krysstag i ryggen. Ca längd enligt planritning. Mått kontrolleras på plats Vakanta

20 20/22 51 Utlämningshylla 1 st Över kokeri pos. 8 och tallriksdispenser pos 56. Placeras 1 st utlämningshylla djup ca 300 mm längd ca 1600 mm. Rostfri toppskiva och front i maskinglas samt gavlar i akryl med helt inklädd underlagsskiva. Monteras på kokeri pos Brickbana 1 st Rostfri brickbana. Beskrivs av A. 53 Vakant 54 Kylvagnar Tillhandahålls av brukare. 55 Brickdispenser infälld 1 st Rostfri brickdispenser, höjd 750 mm. Uppgift om brickmått inhämtas från beställaren. Brickkapacitet ca 120 brickor. Monteras i bänk pos Tallriksdispenser, mobila Tillhandahålls av brukare. 57 Brickreturvagn Tillhandahålls av brukare.

21 21/ Vakanta 61 Redskapshållare 1 st Redskapshållare för 5 borstar och skrapor mm. 62 Vakant 63 Utslagsback 1 st Ingår i RÖR Tvättställ 2 st Ingår i RÖR Vakanta 68 Spolstation 1 st Spolstation / doseringsutrustning för skumrengöring och desinfektion typ Ecolab Penguin Foam BA med inbyggd BA skyddsmodul eller likvärdig. Komplett med 15 m slang, skummunstycke, sköljmunstycke, doseringstipar mm. Enheten skall klara kravet SS-EN Vakanta 71 Golvbrunn 1 st Ingår i RÖR.

22 22/22 72 Golvbrunn / ränna 1 st Ingår i RÖR. 73 Golvbrunn / ränna 1 st Ingår i RÖR. 74 Golvbrunn / ränna 1 st Ingår i RÖR. 75 Golvbrunn / ränna 1 st Ingår i RÖR. 76 Golvbrunn / ränna 1 st Ingår i RÖR Vakanta 81 Jalusi 1 st Beskrivs av A.

23 Pos Ant Rum Utrustning Kapacitet Spänning V Effekt kw kv vv Avlopp Anmärkning 1 1 Kök Mikrovågsugn Servering Kaffebryggare 3x400 3,5 X 3 1 Matsal Värmeplatta 230 0,5 4-5 Vakanta 6 1 Kök Spis 4-platt, m ugn 3x Kök Återuppvärmningsugn Ca 10-GN1/1-65 3x X Golvbrunn Golvbrunn ingår i RÖR 8 1 Servering Kokeri 3-fack 3x400 13,5 X X Golvbrunn Golvbrunn ingår i RÖR 9-10 Vakanta 11 1 Disk Diskmaskin 3x X X Golvbrunn Golvbrunn ingår i RÖR Vakanta 14 1 Kök Kylskåp 700 liter 230 0, Kök Kylskåp 500 liter 230 0, Kök Kylskåp 700 liter 230 0, Kök Frysskåp 700 liter 230 0, Vakanta 21 1 Servering Exponeringskylmonter 230 0,6 Serveringskök BORÅS STAD OMBYGGNAD Tengbom Utrustningslista för kök 1:5 Bilaga

24 Pos Ant Rum Utrustning Kapacitet Spänning V Effekt kw kv vv Avlopp Anmärkning Vakanta 31 1 Kök Bänk m vägghylla X X X Blandare och ledad pip ingår i RÖR 32 1 Kök Bänk med överhylla X X X Blandare ingår i RÖR Kök Bänk med överhylla 34 1 Kök Bänk m vägghylla 35 1 Servering Expeditionsdisk 36 1 Matsal Expeditionsdisk 37 1 Matsal Expeditionsdisk 38 1 Servering Expeditionsdisk m monter 230 0, Vakanta 41 1 Disk Förspolningsbänk X X X Blandare och förspol.dusch i RÖR Disk Rullbana X 43 Vakant 44 1 Disk Hyllsektion 2 hyllplan Montagehöjd undre hyllplan 1250 öfg Förråd Hyllställning 46 1 Förråd Hyllställning Serveringskök BORÅS STAD OMBYGGNAD Tengbom Utrustningslista för kök 2:5 Bilaga

25 Pos Ant Rum Utrustning Kapacitet Spänning V Effekt kw kv vv Avlopp Anmärkning 47 1 Städ Hyllställning Vakanta 51 1 Servering Utlämningshylla 52 1 Servering Brickbana 53 Vakant 54 Varumot Kylvagnar 230 1,5 Tillhandahålls av brukaren. Ca 0,2kW/st. Ca 8 uttag Servering Brickdispenser Infälld 56 Servering Tallriksdispenser Tillhandahålls av brukaren 57 Matsal Brickreturvagn Tillhandahålls av brukaren Vakanta 61 1 Städ Redskapshållare 62 Vakant 63 1 Städ Utslagsback X X X Ingår i RÖR Disk Tvättställ X X X Ingår i RÖR. Max djup ca 270mm Kök Tvättställ X X X Ingår i RÖR. Serveringskök BORÅS STAD OMBYGGNAD Tengbom Utrustningslista för kök 3:5 Bilaga

26 Pos Ant Rum Utrustning Kapacitet Spänning V Effekt kw kv vv Avlopp Anmärkning Vakanta 68 1 Disk Spolstation X X Ingår i RÖR Vakanta 71 1 Varumottag Golvbrunn X Ingår i RÖR. Bef. görs större Varumottag Golvbrunn/ränna X Ingår i RÖR Kök Golvbrunn/ränna X Ingår i RÖR Kök Golvbrunn/ränna X Ingår i RÖR Disk Golvbrunn/ränna X Ingår i RÖR Disk Golvbrunn/ränna X Ingår i RÖR Vakanta 81 1 Servering Jalusi Beskrivs av A. Serveringskök BORÅS STAD OMBYGGNAD Tengbom Utrustningslista för kök 4:5 Bilaga

27 Pos Ant Rum Utrustning Kapacitet Spänning V Effekt kw kv vv Avlopp Anmärkning GRÄNSDRAGNINGAR MELLAN KÖK, BYGG, EL, VVS och KYLA: - MED HÖJD I MM ÖVER FÄRDIGT GOLV MENAS ANSLUTNNGSPUNKT PÅ VÄGG ELLER DYL. - ALL HORISONTELL LEDNINGSDRAGNING MIN 300 MM ÖFG. - FÄSTJÄRN FÖR LEDNINGSKANALER, AVVISARLISTER, HÖRNSKYDD, TVÅLAUTOMATER OCH PAPPERSHÅLLARE INGÅR I ARKITEKTENS HANDLING. - DUBBLA ELUTTAG FÖR HANDREDSKAP PLACERAS C/C 1,5 METER VID ARBETSBÄNKAR, INGÅR I EL-HANDLING. - SÄKERHETSBRYTARE SAMT ANSLUTNINGSKABLAR TILL FAST ANSLUTNA MASKINER OCH LIKNANDE INGÅR I EL-HANDLING. - ANSLUTNING AV BELYSNING I VENT.KÅPOR INGÅR I EL-HANDLING. - BLANDARE, VATTENLÅS, BRÄDDAVLOPP, KULVENTILER AVSTÄNGNINGSVENTILER SAMT ÅTERSUGNINGSSKYDD (EJ DISKMASKINER) INGÅR I VVS-HANDLING. - BLANDAREPIPS UTLOPP 1200 MM ÖFG. - GOLVBRUNNAR, SPÄRRBRUNNAR I ROSTFRITT UTFÖRANDE MED SILHINKAR INGÅR I VVS-HANDLING. - IMKÅPOR MED BELYSNING INGÅR I VENT-HANDLINGAR, IMKÅPOR MONTERAS MIN 2050 MM ÖFG. - KYLA I SOPRUM, KYL- OCH FRYSRUM SAMT ANSLUTNINGAR TILL KYL- OCH FRYSSKÅP/BÄNKAR INGÅR I VVS-HANDLING ELLER KYLHANDLING. - TEMPERATURÖVERVAKNINGSSYSTEM OCH INTERN ELDRAGNING INGÅR I KOMPLETT CENTRALKYLANLÄGGNING VILKET INGÅR I VVS-HANDLING ELLER KYLHANDLING. ANGIVNA ANSLUTNINGSUPPGIFTER ÄR PRELIMINÄRA, BEROENDE PÅ VILKET FABRIKAT OCH ENTREPRENÖR SOM UPPHANDLAS. Serveringskök BORÅS STAD OMBYGGNAD Tengbom Utrustningslista för kök 5:5 Bilaga

28 ALLMÄNNA TEKNISKA FÖRESKRIFTER (Bilaga 2) Denna beskrivning ansluter till AMA 08 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION, M.M. YV MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M.M. AV VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR YVB MÄRKNING OCH SKYLTNING AV VERKSAMHETS-ANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR YVB.1 Märkning och skyltning av inredningar, utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel YVB.12 Skyltning av inredningar, utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel YVC PROVNING OCH INJUSTERING AV VERKSAMHETS-ANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR 1/13

29 ALLMÄNNA TEKNISKA FÖRESKRIFTER (Bilaga 2) YVC.3 Provning och injustering av utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel Intyg och protokoll skall överlämnas till beställaren senast vid slutbesiktning. Injustering och egenprovning skall vara slutförd före start av den samordnade funktionsprovningen. Protokoll från egenprovningen och injustering upprättas i tre omgångar och överlämnas till beställaren senast i samband med samordnad provning av respektive etapp. Samordnad funktionsprovning skall utföras med general/totalentreprenören som provningsledare. Provningen utförs i samband med färdigställandet av respektive del/etapp enligt tidplan och skall vara slutförd före färdigställandet av respektive del/etapp som skall avlämnas till beställaren. Samtliga installationsentreprenörer skall deltaga aktivt i provningen. Eventuella felaktigheter som uppmärksammas på provningen skall vara avhjälpta till färdigställandet av respektive del. Den samordnade funktionsprovningen skall omfatta samtliga delfunktioner i respektive installationsdel, såväl som helhetsfunktionen vid samverkan mellan de olika installationsdelarna. Upplägg för den samordnade provningens start skall presenteras för beställaren tre veckor före provningens start. YX TEKNISK DOKUMENTATION M.M. FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR YXC BYGGHANDLINGAR FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR Entreprenören skall tillhandahålla kvalitetsplan, miljöplan, tidplan senast två veckor före byggstart. YXC.1 Bygghandlingar för inredningar för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel 2/13

30 ALLMÄNNA TEKNISKA FÖRESKRIFTER (Bilaga 2) YXC.3 Bygghandlingar för utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel Entreprenören upprättar måttritningar, utvisande alla för installationen erforderliga mått beträffande anslutningar, infästningar, inkopplingar etc. Bindande måttritningar i skala 1:50 innehållande bl.a. uppgifter om anslutningseffekter, rördimensioner samt andra för övriga entreprenörers arbeten nödvändiga uppgifter skall levereras senast två (2) veckor efter beställning YXD RELATIONSHANDLINGAR FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR YXD.1 Relationshandlingar för inredningar för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel YXD.3 Relationshandlingar för utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel YXE UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR Entreprenören skall tillhandahålla underlag för relationsritningar och redovisa samtliga avvikelser som görs under arbetets gång och som inte föranlett revidering av bygghandling. Underlaget skall överlämnas i samband med färdigställandet av respektive del/etapp i form av en omgång daterade och attesterade papperskopior. YXE.1 Underlag för relationshandlingar för inredningar för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel YXE.3 Underlag för relationshandlingar för utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel YXH DRIFTSINSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR 3/13

31 ALLMÄNNA TEKNISKA FÖRESKRIFTER (Bilaga 2) YXH.3 Driftsinstruktioner för utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel Instruktionerna skall vara skrivna på svenska och överlämnas i två (2) omgångar i samband med samordnad provning. Intyg om överensstämmelse med EU-direktivets krav skall överlämnas till beställaren vid färdigställandet av respektive del/etapp. General/totalentreprenören svarar för samordning och sammanställning av CEmärkning YXK YXK.1 YXK.3 UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR Underhållsinstruktioner för inredningar för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel Underhållsinstruktioner för inredningar för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel Utrustningarnas och maskinernas driftsäkerhet och beständighet är beroende av skötsel och underhåll. Underhållspersonal skall därför ha tillgång till ändamålsenliga underhållsinstruktioner. Utformningen av den enskilda instruktionen anpassas till utrustningarnas och maskinernas omfattning, driftförhållanden, den organisation som finns för drift och underhåll mm. General/totalentreprenören svarar för samordning och sammanställning av underhållsinstruktioner. YXP INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR YXP.3 Information till drift- och underhåll utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel Vid beställarens övertagande av driftsansvaret eller vid slutbesiktning, skall en genomgång av instruktioner för drift och underhåll ske med personal, så att upphandlad utrustning används på rätt och ändamålsenligt sätt. Instruktionen skall genomföras vid 2 skilda tillfällen, en gång innan kökets igångsättning och en gång efter ca 1 månad. Köksentreprenören skall i samråd med den tillträdande kökspersonalen träffa överenskommelse om instruktionstider. 4/13

32 ALLMÄNNA TEKNISKA FÖRESKRIFTER (Bilaga 2) YY ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING YYX TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR Fri service inkl. material och arbete under garantitiden ingår. Inställelsetid samt påbörjan av arbete för åtgärdande av garantifel skall ske inom sex (6) timmar. Förebyggande servicebesök (dokumenterat) skall ske en gång var 6:e månad under garantitiden. Föranmälan skall ske. Garantitid enligt AF. STORKÖKSUTRUSTNING 1 UTFÖRANDE OCH FUNKTIONSKRAV (Gäller i tillämpliga delar) 1.1 ALLMÄNT 1.11 RITNINGAR Alla mått i mm. Måttsättning avser färdiga ytor. Föreskrifterna gäller då ej annat angivits på ritningar eller i beskrivningar. Mått kontrolleras på plats före tillverkning. 1.2 ALLMÄNNA TEKNISKA FÖRESKRIFTER 1.21 ALLMÄNT I beskrivning och på ritning använda uttryck som uppsätta, anordna etc., innefattar såväl leverans som montage av det material och arbete, som erfordras för respektive positions kompletta färdigställande. Material t ex. fogmassa, lim, spackel, avloppsrör mm. som återfinns i Byggvarubedömningen (BVB) ska användas framför likvärdig produkt som inte är registrerad i BVB. Om önskad produkt inte återfinns i BVB är strävan alltid i första hand att få produkten granskad och registrerad i BVB. Alla infästningar och håltagningar skall utföras enligt Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum BBV 10:1 5/13

33 ALLMÄNNA TEKNISKA FÖRESKRIFTER (Bilaga 2) Anser entreprenören att det saknas delar eller utrustning för anläggningens eller utrustningen kompletta funktion skall dessa medtagas i anbudet och särskilt specificeras. Samtliga lås ingående i entreprenaden skall fungera med samma nyckel om inte annat anges MYNDIGHETER Allt i entreprenaden ingående material och arbete skall uppfylla gällande statliga och kommunala lagar och förordningar ELUTRUSTNING Maskiner och apparater skall ha minst berörings- och droppskyddat utförande, vilket anses uppfyllt av kapslingsklass IP21. Där rengöring kommer att ske med högtrycksrengöring eller motsvarande, krävs i de zoner där detta är särskilt aktuellt, höljen som erbjuder minst lika gott skydd mot vatten som spolsäkert utförande, vilket anses uppfyllt av kapslingsklass IP45. Kraven på kapslingsklass gäller även för den elmaterial som är placerad utvändigt åtkomligt, t ex manöverapparat, signallampa eller instrument på en apparat. Lådor för kopplingsplintar, centraler, startapparater etc. skall placeras eller förses med skydd så att de ej kan utsättas för dropp och utföras i material som ej kan rosta. Kabelinföringar skall ske underifrån. Eventuella öppningar för ventilation etc. utföres så att elektriska komponenter är skyddade från vatten och rengöringsmedel enligt ovan. Samtliga utrustningar som skall elanslutas med stickpropp, skall levereras med mjuk gummikabel och stickpropp. Föreskriven belysning skall vara försedd med strömbrytare. Samtliga stickproppar skall vara i slagfast utförande (gummi eller mjukplast). Typ av stickpropp kontrolleras med elkonsulten eller beställare. S-märkt elmaterial skall användas i full omfattning. Alla "roterande" eller skärenheter skall vara försedda med motorskydd så att de ej kan starta utan återställning efter strömavbrott. 6/13

34 ALLMÄNNA TEKNISKA FÖRESKRIFTER (Bilaga 2) Manöverdon och utrustningar skall, inom nedanstående effektområden, vara försedda med anslutningsplintar för motsvarande ledningsdimension enligt följande: 0-10 kw 2,5 mm² kw 6,0 mm² kw 16,0 mm² kw 35,0 mm² Magnetfältsmätningar skall redovisas för varje maskin/apparat i särskilt protokoll MÄRKNING Samtliga nya maskiner skall märkas med positionsnummer och beteckning. Märkskylt skall ha texthöjd minimum 3 mm. Skylten får ej monteras på lock eller dylikt som lätt kan tas loss från apparaten. Apparat med arbetsbrytare förses med skylt både vid apparat och brytare. Inplastade instruktioner/bruksanvisningar (laminerade i hårdplast) skall finnas till varje maskin och monteras på plats enligt överenskommelse med brukare. Bruksanvisning skall vara avfattande på svenska. På maskinen skall på fullt synlig plats finnas tydliga och permanenta skyltar med - tillverkarens namn - typbeteckning - tillverkningsnummer och tillverkningsår - märkeffekter - spänning och strömart - samt i förekommande fall volym eller storlek - CE märkning 7/13

35 ALLMÄNNA TEKNISKA FÖRESKRIFTER (Bilaga 2) 1.3 MATERIAL OCH UTFÖRANDE 1.31 MATERIAL Med rostfritt utförande avses i denna beskrivning rostfri plåt och inte plast, aluminium etc. Rostfri plåt skall vara minst EN (2333) kvalitet. Rostfri plåt sammanfogas genom gas- eller bågsvetsning med tillsatsmaterial av syrafast kvalitet. Porer eller innebränningar i svetsen får ej förekomma. Svetsade skarvar förläggs så att de kan efterbehandlas. All plåt skall ha fullkomligt jämn och slät yta. Där materialet genom hård bearbetning ex. vid bockning eller dylikt, erhåller en grövre yta, skall denna nedslipas till samma finhetsgrad som för ytan i sin helhet. Där skruvar används för hopfogning skall dessa vara av samma material och med samma ytbehandling som de hopfogade detaljerna. Där rostfritt stål anbringas mot vanligt järn eller stål skall det senare omsorgsfullt befrias från rost genom stålborstning och rostskyddsmålas minst 2 gånger. Alla skarvar, stosar mm skall svetsas med efterföljande betning och putsning. alla kanter på plåt mm skall avrundas och slipas så att inga grader eller ojämnheter kvarstår. Fria hörn och vinklas skall, om inget annat anges, vara väl avrundade. Erforderliga håltagningar för andra entreprenörer utförs i samråd med respektive entreprenör. All montering av plåt i fronter, skivor mm skall utföras med försänkta skruvar. All plåtinredning skall ljudisoleras eller ljuddämpas med ljuddämpande material. Samtliga synliga rostfria ytor skall under montage/byggtiden vara täckta med skyddsplast för att skydda mot repor och onödiga skador. Stål och metallprofiler skall sammanfogas genom svetsning respektive hårdlödning med efterföljande noggrann slipning. Rostfria stålprofiler skall vara av samma kvalitet som rostfri plåt. Stål skall varmgalvaniseras om ej målning föreskrivs. Om målningsbehandling föreskrivs skall stål behandlas genom sprutning med rostskyddsfärg samt därefter 2 gånger sprutning med slagfast lack. Ytterbeklädnad som ej utsätts för tryck får utföras av minst 1.0 mm plåt. Gjutgods skall vara spänningsfritt och porfritt. Efterlagningar och fyllningar tillåts ej. Gjutna hällar skall ha slät och plan yta utan bearbetning. 8/13

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer

FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM6 & WD-PRM7. Installations- och användarmanual

FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM6 & WD-PRM7. Installations- och användarmanual FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM6 & WD-PRM7 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: (Sv) Gäller från: 201403 Rev.: 3.0 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Rubrik Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Typ MSB 2014 2014-02-01 Reservkraftsystem typ MSB 2014 Innehållsförteckning 2013-07-01 Flik Systembeskrivning 1 Ansvar för starkströmsanläggning. 2 Revideringstabell

Läs mer

VATTENINSTALLATION 2011:1. säkervatten.se

VATTENINSTALLATION 2011:1. säkervatten.se branschregler : SÄKER VATTENINSTALLATION 2011:1 säkervatten.se 1 2011 Säker Vatten AB Grafisk form: Friberg Grafiska Illustrationer: Runius Design Foto: Svartpunkt AB: Jennifer Nemie, Magnus Glans. Matton,

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

Vi är ISO 9001 Kvalitetscertifierade och ISO 14001 Miljöcertifierade av SEMKO

Vi är ISO 9001 Kvalitetscertifierade och ISO 14001 Miljöcertifierade av SEMKO Vasatherm är ett ISO 9002- och Välkommen 14001 certifierat till Vasatherm företag Vasatherm möjligheternas företag Vasatherm har konstruerat fläktkonvektorer sedan 1988, då det första jobbet Vasaterminalen

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

DIN LEVERANTÖR OCH SERVICEPARTNER

DIN LEVERANTÖR OCH SERVICEPARTNER WWW.BURECA.SE 1 DIN LEVERANTÖR OCH SERVICEPARTNER Försäljning, installation och tjänster: BURECA är en certifierad kylfirma som säljer, levererar och installerar köksutrustning samt utför service till

Läs mer

Förspolningsmaskin WD-PRM 6 & WD-PRM 7. Installations- och användarmanual

Förspolningsmaskin WD-PRM 6 & WD-PRM 7. Installations- och användarmanual Förspolningsmaskin WD-PRM 6 & WD-PRM 7 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2011 Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM för projektörer och entreprenörer UTGÅVA 21 2013-03-26 48 sidor Viktig information läs detta först! SISAB:s projekteringsanvisningar är till för att klarlägga de

Läs mer

Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning

Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning 1(15) Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning ALLMÄNNA ANVISNINGAR - Myndighetskrav ska alltid uppfyllas. - Minimikrav enl. Hus AMA 11 ska innehållas * Eventuella avsteg

Läs mer

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun

Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Våtrums renovering sida 1 av 2 Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Härmed inbjudes ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag:

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0 Reviderad: 2013-05-07 : Handläggare: Mats Karlström STYRDOKUMENT 2013 Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (101) FÖRORD STYRDOKUMENT Dessa styrdokument skall användas vid all projektering på uppdrag av

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Mars 2008

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Mars 2008 sakervatten.se Branschregler Mars 2008 Säker Vatteninstallation Långsiktigt hållbara installationer Oavsett vilket slags VVS-installation som ska göras. Oavsett om det gäller offentlig lokal eller småhus

Läs mer

Handbok för besiktningar av nybyggda småhus

Handbok för besiktningar av nybyggda småhus 2013 BESIKTNINGsmannaboken Handbok för besiktningar av nybyggda småhus Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR), Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Trä-och Möbelföretagen (TMF), Gar-Bo Försäkring

Läs mer

1. Förord. 2. Inledning. 3. Normtidsberäkning / Ingående arbeten. 4. Beräkningsgång. 5. Påverkande faktorer. 6. Installationsdelar. 7.

1. Förord. 2. Inledning. 3. Normtidsberäkning / Ingående arbeten. 4. Beräkningsgång. 5. Påverkande faktorer. 6. Installationsdelar. 7. 1. Förord 2. Inledning 3. Normtidsberäkning / Ingående arbeten 4. Beräkningsgång 5. Påverkande faktorer 6. Installationsdelar 7. Analyser 8. Ackordsbestämmelser 9. Information Förord Föreliggande kompendium

Läs mer

Vattensäker installation med kopparrör

Vattensäker installation med kopparrör Vattensäker installation med kopparrör Monteringsanvisning med installationsexempel Utgåva 3 2012 Rörmaterial i en byggnad måste vara ekonomiskt, funktionellt, pålitligt och rent. Det ska underlätta planering

Läs mer

17. HISSANLÄGGNINGAR BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR

17. HISSANLÄGGNINGAR BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR 17. HISSANLÄGGNINGAR BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter Upprättad 120308 / Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen

Läs mer

FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM 60 & WD-PRM 90. Installations- och användarmanual

FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM 60 & WD-PRM 90. Installations- och användarmanual FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM 60 & WD-PRM 90 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 05. 2010 Rev.: 1.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat

Läs mer

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Stadsledningskontoret Näringsliv & Destination 1(21) Datum 2012-01-27 Handläggare Lars O Petersson Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Upphandlande enhet: Stadsledningskontoret Näringsliv

Läs mer

HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING. Östersund 2009-04-20

HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING. Östersund 2009-04-20 RAMBESKRIVNING VS HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY Sidan 1 av 10 HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING Östersund 2009-04-20 RAMBESKRIVNING

Läs mer

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Förord Redan under planering och projektering bestäms det hur väl byggprocessen och den färdiga byggnaden kommer att fungera. Byggherren arkitekten och

Läs mer