BESKRIVNING STORKÖKSANLÄGGNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESKRIVNING STORKÖKSANLÄGGNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-07-01"

Transkript

1 1/22 OMBYGGNAD AV TRYGGHETSBOSTÄDER KV PRÄNTAREN MARGARETAGATAN 5 BORÅS STAD Uppdragsnummer: ABBO-0001 Revidering KAROLINA GUSTAFSSON Uppdragsansvarig

2 2/22 Sid Beskrivning 1-22 Utrustningslista Bilaga 1 Allmänna tekniska föreskrifter Bilaga 2

3 3/22 av utrustning och inredning i kök med tillhörande utrymmen. Komplett leverans inklusive frakt och montering avses. Garantitid enligt AF. Måttsatt installationsritning som även redovisar läge för brunnar som erfordras för resp utrustnings funktion skall tillhandahållas senast 14 dagar efter erhållen beställning. Drifts- och skötselinstruktioner för i anläggningen ingående apparater, skall överlämnas till beställaren före tidpunkt för samordnad provning, CD-skiva samt papperskopior insatta i pärmar. Se AF. Drifts- och skötselinstruktioner skall omfatta 2 omgångar med kopplingsschema, detaljerade beskrivningar, utförliga anvisningar för service. Drifts- och skötselinstruktioner skall vara avfattade på svenska och insatta i pärmar med register. Erforderliga muntliga instruktioner skall lämnas den tillträdande personalen vid igångkörning, varvid skall räknas med två besök. Förutom anbudssumman, som skall avse all i beskrivningen angiven utrustning och inredning, skall anbud innehålla specifikation med pris för varje pos nr. Broschyrer med typbeteckningar, tekniska data etc. bilägges anbud. Där fabrikat eller typ angivits gäller även likvärdig utrustning. Beställaren förbehåller sig rätten att avgöra om av anbudsgivare föreslagen utrustning är likvärdig samt att utesluta delar av den beskrivna utrustningen. Erforderliga anslutningsdetaljer för el och vatten såsom gummikabel, sladd med jordad stickpropp, strömbrytare, återsugningsskydd, backventil mm skall ingå. Där blandare föreskrivs skall dessa ha inbyggda och typgodkända backventiler / återsugningsskydd typ EB

4 4/22 Inkoppling till EL resp. RÖR utföres av El resp. RÖR entreprenör. Rördragning (ingår i RÖR) till golvbrunn skall ingå. Alla infästningar och håltagningar skall utföras enligt Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV 10:1 Underlag för relationsritningar skall tillhandahållas FLYTTNING, RIVNING, DEMONTERING MM I entreprenaden skall ingå att flytta, riva och bortforsla den inredning och utrustning som inte längre skall användas. ( Samråd med Beställare. ) STÄDNING Entreprenören skall utföra daglig städning av inre och yttre arbetsområde avseende egna arbeten inkl. att allt eget emballagematerial mm tas om hand och bortforslas.

5 5/22 1 Mikrovågsugn 1 st Mikrovågsugn med mikrovågseffekt ca 1100W. Effektreglering Rostfri utvändig klädsel. Rostfritt ugnsutrymme 2 Kaffebryggare 1 st Kaffebryggare i rostfritt utförande med dim. ca 430 x 380 x 620 mm. Inkl. glaskannor. Bryggning skall ske i två 1,8 liters serveringskannor samtidigt, varvid bryggningstiden ej skall överstiga 4 minuter. 4 st glaskannor skall ingå. 4 st plattor för varmhållning. Rostfria filterhållare för pappersfilter. Anslutning till kallvatten. Strömställare med signallampor samt kabel för anslutning. 3 Värmeplatta 1 st Termostatstyrda värmeplattor för varmhållning av glaskannor. Vid servering av te eller kaffe. 2 plattor med teflonyta.

6 6/ Vakanta 6 Spis 1 st Spis med dim ca 650x650xh 900 mm, typ ETH6565 U1. 4 st fyrkantiga plattor, minst 300 x 300 mm vardera. Utformas så att slät häll bildas. Varmluftsugn GN 1/1. Rostfri in- och utsida. Invändiga kanter avrundade. Minst tre olika värmefunktioner; övervärme eller över- och undervärme samt på och avslag av fläkten. Steglöst termostatreglerad upp till 270 C. Rostfritt stativ. Justerbara ben. Skyddsräcke på front. 7 Återuppvärmningsugn 1 st Återuppvärmingsugn typ Scanbox Regeneration RB111 E eller likvärdig. Borttagbar servicepanel för enklare service. Runda hörn med helsvetsad innerbehållare. Löstagbara gejderstegar invändigt för lätt rengöring. Inga vassa hörn. Fullisolerad. Tätningslister som tål hög värme. Engreppshandtag på dörr.

7 7/22 Dörrar med glas invändigt för värmeisolering Automatisk avstängning av fläktar när dörr öppnas Fläktar ändrar riktning med jämna mellanrum för optimal värmespridning Fast anslutet vattenuttag. Invändigt avlopp för enkel rengöring. Utlopp på baksida till golvbrunn. Automatisk kontroll av fuktighet i ugnsutrymmet. Varningssummer när återuppvärmningen är klar. USB för HACCP för enkel kontroll av temperaturer och tider med lagring upp till 13 dagar och med möjlighet till temperaturkontroll på 30 olika mätpunkter/gång. Kärntemperaturgivare för styrning eller kontroll av av uppvärmning och tider samt temperaturer. Möjlighet att programmera två starttider för uppvärmning /dag 85 mm gejderavstånd. Kapacitet 10 GN1/1-kantiner. Max temperatur 160 C Stativ Glasdörr Belysning invändigt Komplett uppsättning galler.

8 8/22 8 Kokeri 1 st 3-facks kokeri för potatis, grönsaker etc. Dim ca 1200 x 650 x h 850 mm. 3 st syrafasta och rostfria kokbassänger, för gastronorm 1/1 dj 200 mm. Varje bassäng direktuppvärmd med termostatstyrda element, förlagda under bassängen. Separata avtappningsventiler. Torrkokningsskydd. Ytter- och innermantel av rostfri stålplåt. Rostfritt stativ med ställbara fötter. OBS fästplåt, blandare och pistoldusch skall ingå i kök. Blandare ska ha inbyggda och typgodkända backventiler/återsugningsskydd typ EB Fabrikat Armatec typ AT1159 eller likvärdig. Upphängningskrok. Rostfri underhylla Vakanta

9 9/22 11 Diskmaskin 1 st Diskmaskin med grovdiskfunktion i rostfritt utförande typ WD 7 Autohood eller likvärdig men i utförande enligt nedan. Maskinen skall klara kravet SS-EN Diskmaskinen skall ha oinskränkt luftgap ( dvs att vattenpåfyllningsrör aldrig får hamna under vattenyta i tråg ) Diskmaskinen skall vara utförd så att anslutande vatteninstallation ej skall behöva vara utförd med BAskyddsmodul enligt SS-EN1717. Automatik för disk- och sköljmoment. Varmhållningselement och genomströmmare för ca 55 C ingångstemperatur. Automatisk huvlyft. Isolering för max 35 C yttemperatur. Doseringsutrustning för disk- och torkmedel. Maskinen levereras komplett. Vid drift får ljudnivån ej överstiga 66 db (A) Vakanta

10 10/22 14 Kylskåp 1 st Kylskåp med utvändig dim. ca 850 x 765 x h2160 mm. Volym ca 700 liter. Typ Haglund BRIS-850 KA eller likvärdigt Utvändig klädsel mattslipad rostfri plåt, invändigt, rostfri plåt med rundade hörn. Chassi och dörrar av 0,7 mm rostfri plåt Köldmedium R-290 (propan) 5 st flyttbara rostfria hyllor anpassade till GN. Inbyggt luftkylt ljudisolerat kylaggregat med expansionsventil. Automatisk avfrostning, tövattentork. Löstagbar tövattenlåda för enkel rengöring Varvtalsstyrd lågenergifläkt Temperaturområde ca+2 C + 12 C Utvändigt avläsbar termometer. Anslutning 230 V Ledbelysning. Låsbar dörr med fotpedal. Justerbara fötter. Larmtermostat med signalutgång för koppling till externt larm. Ställbar tidsfördröjning.

11 11/22 15 Kylskåp 1 st Kylskåp med utvändig dim. ca 600 x 765 x h2160 mm. Volym ca 500 liter. Typ Haglund BRIS-600 KA eller likvärdigt Utvändig klädsel mattslipad rostfri plåt, invändigt, rostfri plåt med rundade hörn. Chassi och dörrar av 0,7 mm rostfri plåt Köldmedium R-290 (propan) 5 st flyttbara rostfria hyllor anpassade till GN. Inbyggt luftkylt ljudisolerat kylaggregat med expansionsventil. Automatisk avfrostning, tövattentork. Löstagbar tövattenlåda för enkel rengöring Varvtalsstyrd lågenergifläkt Temperaturområde ca+2 C + 12 C Utvändigt avläsbar termometer. Anslutning 230 V Ledbelysning. Låsbar dörr med fotpedal. Justerbara fötter. Larmtermostat med signalutgång för koppling till externt larm. Ställbar tidsfördröjning.

12 12/22 16 Kylskåp 1 st Kylskåp med utvändig dim. ca 850 x 765 x h2160 mm. Volym ca 700 liter. Typ Haglund BRIS-850 KA eller likvärdigt Utvändig klädsel mattslipad rostfri plåt, invändigt, rostfri plåt med rundade hörn. Chassi och dörrar av 0,7 mm rostfri plåt Köldmedium R-290 (propan) 5 st flyttbara rostfria hyllor anpassade till GN. Inbyggt luftkylt ljudisolerat kylaggregat med expansionsventil. Automatisk avfrostning, tövattentork. Löstagbar tövattenlåda för enkel rengöring Varvtalsstyrd lågenergifläkt Temperaturområde ca+2 C + 12 C Utvändigt avläsbar termometer. Anslutning 230 V Ledbelysning. Låsbar dörr med fotpedal. Justerbara fötter. Larmtermostat med signalutgång för koppling till externt larm. Ställbar tidsfördröjning.

13 13/22 17 Frysskåp 1 st Kylskåp med utvändig dim. ca 850 x 765 x h2160 mm. Volym ca 700 liter. Typ Haglund BRIS-850 FA eller likvärdigt Utvändig klädsel mattslipad rostfri plåt, invändigt, rostfri plåt med rundade hörn. Chassi och dörrar av 0,7 mm rostfri plåt Köldmedium R-290 (propan) 5 st flyttbara rostfria hyllor anpassade till GN. Inbyggt luftkylt ljudisolerat kylaggregat med expansionsventil. Automatisk avfrostning, tövattentork. Löstagbar tövattenlåda för enkel rengöring Varvtalsstyrd lågenergifläkt Temperaturområde ca-25 C - 5 C Utvändigt avläsbar termometer. Anslutning 230 V Ledbelysning. Låsbar dörr med fotpedal. Justerbara fötter. Larmtermostat med signalutgång för koppling till externt larm. Ställbar tidsfördröjning Vakanta

14 14/22 21 Exponeringskylmonter 1 st Kyldisk ca 1200 x 650 mm i rostfritt utförande för självbetjäning. Höjd inkl överdel 1500 mm. Rostfri skiva med kylbrunn. Justerbar botten till olika nivåer och lutningar Kylda underskåp anpassat för gastronorm, med rostfri front. Inreds med gejderställ, anpassat för GN 1/1. Rostfria justerbara rörben. Automatisk avfrostning, tövattentork Över kyldisk placeras kyld glasmonter med lutande front. 2 glashyllor GN 1/1 anpassade. Luckor för självbetjäning och för påfyllnad från insidan. Kyldisken förses med inbyggd ljudisolerad och vibrationsdämpad kylmaskin för kyldisk och kylmonter. Kylan till överdel ska kunna stängas av. Typ Porkka DL1202 CL eller likvärdig. Ca längd enligt planritning. Mått kontrolleras på plats Vakanta Bänkar 6 st Innehåll, ca-mått och kantsektioner m m se ritning. Benställningar utförs rostfria med justerbara fötter. Bänkhöjd mm.

15 15/22 Disklådor djup 300 mm, om inget annat anges. Disklåda före diskmaskin placeras så att diskkorgar med gods kan skjutas över disklådan utan risk för att stjälpa. Där fästplåtar för blandare föreskrivs skall samrådas med rörentreprenör. Flyttbara hyllor och gejder i rostfritt. Underhyllor och gallerunderhyllor i rostfritt, löstagbara. I gallerhyllor under diskbänkar skall de utföras i mindre löstagbara sektioner och hänsyn tas till avloppsdragning och golvbrunn. Vägghyllor skall vara rostfria och flyttbart monterade på rostfria konsoler och väggskenor med längd ca 700 mm. Överhyllor på bänkar skall vara flyttbara och monterade på rostfria ståndare, som fästes i bänkens benställning. Fästjärn för eluttag, magnetlist etc, utföres som 2 st rostfria plåtar, bredd (höjd) ca 100 mm, som skruvas med rostfri maskinskruv i horisontellt, rostfritt stag, som svetsas mellan ståndarna. Plåtarna sammanbinds i nederkant med rostfri skruv och kupolmutter samt rostfria distanshylsor. Skruvarna monteras parvis med jämn delning, avstånd max 300 mm. Draglådor utföres, som rostfri ram med rostfritt förstycke utdragbar på rostfria expansionsbeslag och försedd med kantin 1/1-150 i plast. Lådhurtsar bredd ca 400 mm, förses med 3 st rostfria ramar med rostfria förstycken, utdragbara på rostskyddade expansionsbeslag och försedda med kantiner 1/1-150 i plast. Lådhurtsar i höj- och sänkbara bänkar utföres lika ovan men med höjd anpassad till benställningen och försedd med 2 st kantinramar.

16 16/22 Bänkskåp utförs i rostfritt och förses med flyttbar hylla. Skärbrädor ca 500x600 mm, utförs av 25 mm renofin, utdragbara på rostfria gejdrar. Hållare för skärbrädor utföres av rostfria rundjärn. 35 Expeditionsdisk 1 st Rostfri expeditionsdisk med toppskiva i laminat ca 800x650x h850 mm. 1 st lådhurts, 4 lådor. 1 st underskåp, ca 400 mm, med två flyttbara hyllor med lucka. Toppskiva i laminat, färg enligt A. Utförande enligt Trätekniks standard eller likvärdigt. Stomme i fyrkantsrör av rostfritt Justerbara fötter.

17 17/22 36 Expeditionsdisk 1 st Expeditionsdisk med toppskiva i laminat. ca 1000x650x h900 mm. Bakkant kantsektion 11 Underskåp med två flyttbara hyllor i laminat med luckor. Skåp (samtliga sidor), hyllor, luckor och toppskiva i laminat, färg enligt A. Utförande enligt Trätekniks standard eller likvärdigt. Stomme i fyrkantsrör av rostfritt Justerbara fötter. 37 Expeditionsdisk 1 st Expeditionsdisk med toppskiva i laminat. ca 1000x650x h900 mm. Bakkant kantsektion 11 1 st underskåp, ca 600 mm, med två flyttbara hyllor i laminat med lucka. 1 st lådhurts, ca 400 mm, 3 lådor, i laminat. Skåp (samtliga sidor), hyllor, luckor, lådhurts och toppskiva i laminat, färg enligt A. Utförande enligt Trätekniks standard eller likvärdigt. Stomme i fyrkantsrör av rostfritt Justerbara fötter.

18 18/22 38 Expeditionsdisk 1 st Expeditionsdisk utan toppskiva ca 1200x650 mm. Färdig bänkhöjd 850 mm. 2 st skjutdörrar. Utförs med gejderfack för korgar. Utförande enligt Trätekniks standard eller likvärdigt. Stomme i fyrkantsrör av rostfritt Justerbara fötter. På expeditionsdisken monteras en bänkmonter typ Porkka DL1202 TL eller likvärdig, lika överdelen av exponeringskylmonter pos 21. I monter fälls brickdispenser, pos 55, in. Hålet inklädes med rostfri stos Vakanta 43 Vakant 44 Hyllsektion 1 st Hyllsektion med hyllor i rostfritt utförande Rostfria konsoler och väggskenor. 2 st hyllplan, hylldjup ca 400 mm. Montagehöjd ca 1300 mm öfg. Ca längd enligt planritning. Mått kontrolleras på plats.

19 19/ Hyllställning 2 st Hyllställning av lättmetall i natureloxerar utförande med rostfria hyllplan alternativt helt i rostfritt. Gavelstegar så utförda att hyllorna lätt kan flyttas. 4 st släta hyllplan, hylldjup ca 450 mm. Justerbara fötter. Erforderliga krysstag i ryggen. Ca längd enligt planritning. Mått kontrolleras på plats. 47 Hyllställning 1 st Hyllställning av lättmetall i natureloxerar utförande med rostfria hyllplan alternativt helt i rostfritt. Gavelstegar så utförda att hyllorna lätt kan flyttas. 4 st släta hyllplan, hylldjup ca 450 mm. Justerbara fötter. Erforderliga krysstag i ryggen. Ca längd enligt planritning. Mått kontrolleras på plats Vakanta

20 20/22 51 Utlämningshylla 1 st Över kokeri pos. 8 och tallriksdispenser pos 56. Placeras 1 st utlämningshylla djup ca 300 mm längd ca 1600 mm. Rostfri toppskiva och front i maskinglas samt gavlar i akryl med helt inklädd underlagsskiva. Monteras på kokeri pos Brickbana 1 st Rostfri brickbana. Beskrivs av A. 53 Vakant 54 Kylvagnar Tillhandahålls av brukare. 55 Brickdispenser infälld 1 st Rostfri brickdispenser, höjd 750 mm. Uppgift om brickmått inhämtas från beställaren. Brickkapacitet ca 120 brickor. Monteras i bänk pos Tallriksdispenser, mobila Tillhandahålls av brukare. 57 Brickreturvagn Tillhandahålls av brukare.

21 21/ Vakanta 61 Redskapshållare 1 st Redskapshållare för 5 borstar och skrapor mm. 62 Vakant 63 Utslagsback 1 st Ingår i RÖR Tvättställ 2 st Ingår i RÖR Vakanta 68 Spolstation 1 st Spolstation / doseringsutrustning för skumrengöring och desinfektion typ Ecolab Penguin Foam BA med inbyggd BA skyddsmodul eller likvärdig. Komplett med 15 m slang, skummunstycke, sköljmunstycke, doseringstipar mm. Enheten skall klara kravet SS-EN Vakanta 71 Golvbrunn 1 st Ingår i RÖR.

22 22/22 72 Golvbrunn / ränna 1 st Ingår i RÖR. 73 Golvbrunn / ränna 1 st Ingår i RÖR. 74 Golvbrunn / ränna 1 st Ingår i RÖR. 75 Golvbrunn / ränna 1 st Ingår i RÖR. 76 Golvbrunn / ränna 1 st Ingår i RÖR Vakanta 81 Jalusi 1 st Beskrivs av A.

23 Pos Ant Rum Utrustning Kapacitet Spänning V Effekt kw kv vv Avlopp Anmärkning 1 1 Kök Mikrovågsugn Servering Kaffebryggare 3x400 3,5 X 3 1 Matsal Värmeplatta 230 0,5 4-5 Vakanta 6 1 Kök Spis 4-platt, m ugn 3x Kök Återuppvärmningsugn Ca 10-GN1/1-65 3x X Golvbrunn Golvbrunn ingår i RÖR 8 1 Servering Kokeri 3-fack 3x400 13,5 X X Golvbrunn Golvbrunn ingår i RÖR 9-10 Vakanta 11 1 Disk Diskmaskin 3x X X Golvbrunn Golvbrunn ingår i RÖR Vakanta 14 1 Kök Kylskåp 700 liter 230 0, Kök Kylskåp 500 liter 230 0, Kök Kylskåp 700 liter 230 0, Kök Frysskåp 700 liter 230 0, Vakanta 21 1 Servering Exponeringskylmonter 230 0,6 Serveringskök BORÅS STAD OMBYGGNAD Tengbom Utrustningslista för kök 1:5 Bilaga

24 Pos Ant Rum Utrustning Kapacitet Spänning V Effekt kw kv vv Avlopp Anmärkning Vakanta 31 1 Kök Bänk m vägghylla X X X Blandare och ledad pip ingår i RÖR 32 1 Kök Bänk med överhylla X X X Blandare ingår i RÖR Kök Bänk med överhylla 34 1 Kök Bänk m vägghylla 35 1 Servering Expeditionsdisk 36 1 Matsal Expeditionsdisk 37 1 Matsal Expeditionsdisk 38 1 Servering Expeditionsdisk m monter 230 0, Vakanta 41 1 Disk Förspolningsbänk X X X Blandare och förspol.dusch i RÖR Disk Rullbana X 43 Vakant 44 1 Disk Hyllsektion 2 hyllplan Montagehöjd undre hyllplan 1250 öfg Förråd Hyllställning 46 1 Förråd Hyllställning Serveringskök BORÅS STAD OMBYGGNAD Tengbom Utrustningslista för kök 2:5 Bilaga

25 Pos Ant Rum Utrustning Kapacitet Spänning V Effekt kw kv vv Avlopp Anmärkning 47 1 Städ Hyllställning Vakanta 51 1 Servering Utlämningshylla 52 1 Servering Brickbana 53 Vakant 54 Varumot Kylvagnar 230 1,5 Tillhandahålls av brukaren. Ca 0,2kW/st. Ca 8 uttag Servering Brickdispenser Infälld 56 Servering Tallriksdispenser Tillhandahålls av brukaren 57 Matsal Brickreturvagn Tillhandahålls av brukaren Vakanta 61 1 Städ Redskapshållare 62 Vakant 63 1 Städ Utslagsback X X X Ingår i RÖR Disk Tvättställ X X X Ingår i RÖR. Max djup ca 270mm Kök Tvättställ X X X Ingår i RÖR. Serveringskök BORÅS STAD OMBYGGNAD Tengbom Utrustningslista för kök 3:5 Bilaga

26 Pos Ant Rum Utrustning Kapacitet Spänning V Effekt kw kv vv Avlopp Anmärkning Vakanta 68 1 Disk Spolstation X X Ingår i RÖR Vakanta 71 1 Varumottag Golvbrunn X Ingår i RÖR. Bef. görs större Varumottag Golvbrunn/ränna X Ingår i RÖR Kök Golvbrunn/ränna X Ingår i RÖR Kök Golvbrunn/ränna X Ingår i RÖR Disk Golvbrunn/ränna X Ingår i RÖR Disk Golvbrunn/ränna X Ingår i RÖR Vakanta 81 1 Servering Jalusi Beskrivs av A. Serveringskök BORÅS STAD OMBYGGNAD Tengbom Utrustningslista för kök 4:5 Bilaga

27 Pos Ant Rum Utrustning Kapacitet Spänning V Effekt kw kv vv Avlopp Anmärkning GRÄNSDRAGNINGAR MELLAN KÖK, BYGG, EL, VVS och KYLA: - MED HÖJD I MM ÖVER FÄRDIGT GOLV MENAS ANSLUTNNGSPUNKT PÅ VÄGG ELLER DYL. - ALL HORISONTELL LEDNINGSDRAGNING MIN 300 MM ÖFG. - FÄSTJÄRN FÖR LEDNINGSKANALER, AVVISARLISTER, HÖRNSKYDD, TVÅLAUTOMATER OCH PAPPERSHÅLLARE INGÅR I ARKITEKTENS HANDLING. - DUBBLA ELUTTAG FÖR HANDREDSKAP PLACERAS C/C 1,5 METER VID ARBETSBÄNKAR, INGÅR I EL-HANDLING. - SÄKERHETSBRYTARE SAMT ANSLUTNINGSKABLAR TILL FAST ANSLUTNA MASKINER OCH LIKNANDE INGÅR I EL-HANDLING. - ANSLUTNING AV BELYSNING I VENT.KÅPOR INGÅR I EL-HANDLING. - BLANDARE, VATTENLÅS, BRÄDDAVLOPP, KULVENTILER AVSTÄNGNINGSVENTILER SAMT ÅTERSUGNINGSSKYDD (EJ DISKMASKINER) INGÅR I VVS-HANDLING. - BLANDAREPIPS UTLOPP 1200 MM ÖFG. - GOLVBRUNNAR, SPÄRRBRUNNAR I ROSTFRITT UTFÖRANDE MED SILHINKAR INGÅR I VVS-HANDLING. - IMKÅPOR MED BELYSNING INGÅR I VENT-HANDLINGAR, IMKÅPOR MONTERAS MIN 2050 MM ÖFG. - KYLA I SOPRUM, KYL- OCH FRYSRUM SAMT ANSLUTNINGAR TILL KYL- OCH FRYSSKÅP/BÄNKAR INGÅR I VVS-HANDLING ELLER KYLHANDLING. - TEMPERATURÖVERVAKNINGSSYSTEM OCH INTERN ELDRAGNING INGÅR I KOMPLETT CENTRALKYLANLÄGGNING VILKET INGÅR I VVS-HANDLING ELLER KYLHANDLING. ANGIVNA ANSLUTNINGSUPPGIFTER ÄR PRELIMINÄRA, BEROENDE PÅ VILKET FABRIKAT OCH ENTREPRENÖR SOM UPPHANDLAS. Serveringskök BORÅS STAD OMBYGGNAD Tengbom Utrustningslista för kök 5:5 Bilaga

28 ALLMÄNNA TEKNISKA FÖRESKRIFTER (Bilaga 2) Denna beskrivning ansluter till AMA 08 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION, M.M. YV MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M.M. AV VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR YVB MÄRKNING OCH SKYLTNING AV VERKSAMHETS-ANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR YVB.1 Märkning och skyltning av inredningar, utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel YVB.12 Skyltning av inredningar, utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel YVC PROVNING OCH INJUSTERING AV VERKSAMHETS-ANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR 1/13

29 ALLMÄNNA TEKNISKA FÖRESKRIFTER (Bilaga 2) YVC.3 Provning och injustering av utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel Intyg och protokoll skall överlämnas till beställaren senast vid slutbesiktning. Injustering och egenprovning skall vara slutförd före start av den samordnade funktionsprovningen. Protokoll från egenprovningen och injustering upprättas i tre omgångar och överlämnas till beställaren senast i samband med samordnad provning av respektive etapp. Samordnad funktionsprovning skall utföras med general/totalentreprenören som provningsledare. Provningen utförs i samband med färdigställandet av respektive del/etapp enligt tidplan och skall vara slutförd före färdigställandet av respektive del/etapp som skall avlämnas till beställaren. Samtliga installationsentreprenörer skall deltaga aktivt i provningen. Eventuella felaktigheter som uppmärksammas på provningen skall vara avhjälpta till färdigställandet av respektive del. Den samordnade funktionsprovningen skall omfatta samtliga delfunktioner i respektive installationsdel, såväl som helhetsfunktionen vid samverkan mellan de olika installationsdelarna. Upplägg för den samordnade provningens start skall presenteras för beställaren tre veckor före provningens start. YX TEKNISK DOKUMENTATION M.M. FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR YXC BYGGHANDLINGAR FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR Entreprenören skall tillhandahålla kvalitetsplan, miljöplan, tidplan senast två veckor före byggstart. YXC.1 Bygghandlingar för inredningar för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel 2/13

30 ALLMÄNNA TEKNISKA FÖRESKRIFTER (Bilaga 2) YXC.3 Bygghandlingar för utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel Entreprenören upprättar måttritningar, utvisande alla för installationen erforderliga mått beträffande anslutningar, infästningar, inkopplingar etc. Bindande måttritningar i skala 1:50 innehållande bl.a. uppgifter om anslutningseffekter, rördimensioner samt andra för övriga entreprenörers arbeten nödvändiga uppgifter skall levereras senast två (2) veckor efter beställning YXD RELATIONSHANDLINGAR FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR YXD.1 Relationshandlingar för inredningar för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel YXD.3 Relationshandlingar för utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel YXE UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR Entreprenören skall tillhandahålla underlag för relationsritningar och redovisa samtliga avvikelser som görs under arbetets gång och som inte föranlett revidering av bygghandling. Underlaget skall överlämnas i samband med färdigställandet av respektive del/etapp i form av en omgång daterade och attesterade papperskopior. YXE.1 Underlag för relationshandlingar för inredningar för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel YXE.3 Underlag för relationshandlingar för utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel YXH DRIFTSINSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR 3/13

31 ALLMÄNNA TEKNISKA FÖRESKRIFTER (Bilaga 2) YXH.3 Driftsinstruktioner för utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel Instruktionerna skall vara skrivna på svenska och överlämnas i två (2) omgångar i samband med samordnad provning. Intyg om överensstämmelse med EU-direktivets krav skall överlämnas till beställaren vid färdigställandet av respektive del/etapp. General/totalentreprenören svarar för samordning och sammanställning av CEmärkning YXK YXK.1 YXK.3 UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR Underhållsinstruktioner för inredningar för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel Underhållsinstruktioner för inredningar för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel Utrustningarnas och maskinernas driftsäkerhet och beständighet är beroende av skötsel och underhåll. Underhållspersonal skall därför ha tillgång till ändamålsenliga underhållsinstruktioner. Utformningen av den enskilda instruktionen anpassas till utrustningarnas och maskinernas omfattning, driftförhållanden, den organisation som finns för drift och underhåll mm. General/totalentreprenören svarar för samordning och sammanställning av underhållsinstruktioner. YXP INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR YXP.3 Information till drift- och underhåll utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel Vid beställarens övertagande av driftsansvaret eller vid slutbesiktning, skall en genomgång av instruktioner för drift och underhåll ske med personal, så att upphandlad utrustning används på rätt och ändamålsenligt sätt. Instruktionen skall genomföras vid 2 skilda tillfällen, en gång innan kökets igångsättning och en gång efter ca 1 månad. Köksentreprenören skall i samråd med den tillträdande kökspersonalen träffa överenskommelse om instruktionstider. 4/13

32 ALLMÄNNA TEKNISKA FÖRESKRIFTER (Bilaga 2) YY ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING YYX TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR Fri service inkl. material och arbete under garantitiden ingår. Inställelsetid samt påbörjan av arbete för åtgärdande av garantifel skall ske inom sex (6) timmar. Förebyggande servicebesök (dokumenterat) skall ske en gång var 6:e månad under garantitiden. Föranmälan skall ske. Garantitid enligt AF. STORKÖKSUTRUSTNING 1 UTFÖRANDE OCH FUNKTIONSKRAV (Gäller i tillämpliga delar) 1.1 ALLMÄNT 1.11 RITNINGAR Alla mått i mm. Måttsättning avser färdiga ytor. Föreskrifterna gäller då ej annat angivits på ritningar eller i beskrivningar. Mått kontrolleras på plats före tillverkning. 1.2 ALLMÄNNA TEKNISKA FÖRESKRIFTER 1.21 ALLMÄNT I beskrivning och på ritning använda uttryck som uppsätta, anordna etc., innefattar såväl leverans som montage av det material och arbete, som erfordras för respektive positions kompletta färdigställande. Material t ex. fogmassa, lim, spackel, avloppsrör mm. som återfinns i Byggvarubedömningen (BVB) ska användas framför likvärdig produkt som inte är registrerad i BVB. Om önskad produkt inte återfinns i BVB är strävan alltid i första hand att få produkten granskad och registrerad i BVB. Alla infästningar och håltagningar skall utföras enligt Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum BBV 10:1 5/13

33 ALLMÄNNA TEKNISKA FÖRESKRIFTER (Bilaga 2) Anser entreprenören att det saknas delar eller utrustning för anläggningens eller utrustningen kompletta funktion skall dessa medtagas i anbudet och särskilt specificeras. Samtliga lås ingående i entreprenaden skall fungera med samma nyckel om inte annat anges MYNDIGHETER Allt i entreprenaden ingående material och arbete skall uppfylla gällande statliga och kommunala lagar och förordningar ELUTRUSTNING Maskiner och apparater skall ha minst berörings- och droppskyddat utförande, vilket anses uppfyllt av kapslingsklass IP21. Där rengöring kommer att ske med högtrycksrengöring eller motsvarande, krävs i de zoner där detta är särskilt aktuellt, höljen som erbjuder minst lika gott skydd mot vatten som spolsäkert utförande, vilket anses uppfyllt av kapslingsklass IP45. Kraven på kapslingsklass gäller även för den elmaterial som är placerad utvändigt åtkomligt, t ex manöverapparat, signallampa eller instrument på en apparat. Lådor för kopplingsplintar, centraler, startapparater etc. skall placeras eller förses med skydd så att de ej kan utsättas för dropp och utföras i material som ej kan rosta. Kabelinföringar skall ske underifrån. Eventuella öppningar för ventilation etc. utföres så att elektriska komponenter är skyddade från vatten och rengöringsmedel enligt ovan. Samtliga utrustningar som skall elanslutas med stickpropp, skall levereras med mjuk gummikabel och stickpropp. Föreskriven belysning skall vara försedd med strömbrytare. Samtliga stickproppar skall vara i slagfast utförande (gummi eller mjukplast). Typ av stickpropp kontrolleras med elkonsulten eller beställare. S-märkt elmaterial skall användas i full omfattning. Alla "roterande" eller skärenheter skall vara försedda med motorskydd så att de ej kan starta utan återställning efter strömavbrott. 6/13

34 ALLMÄNNA TEKNISKA FÖRESKRIFTER (Bilaga 2) Manöverdon och utrustningar skall, inom nedanstående effektområden, vara försedda med anslutningsplintar för motsvarande ledningsdimension enligt följande: 0-10 kw 2,5 mm² kw 6,0 mm² kw 16,0 mm² kw 35,0 mm² Magnetfältsmätningar skall redovisas för varje maskin/apparat i särskilt protokoll MÄRKNING Samtliga nya maskiner skall märkas med positionsnummer och beteckning. Märkskylt skall ha texthöjd minimum 3 mm. Skylten får ej monteras på lock eller dylikt som lätt kan tas loss från apparaten. Apparat med arbetsbrytare förses med skylt både vid apparat och brytare. Inplastade instruktioner/bruksanvisningar (laminerade i hårdplast) skall finnas till varje maskin och monteras på plats enligt överenskommelse med brukare. Bruksanvisning skall vara avfattande på svenska. På maskinen skall på fullt synlig plats finnas tydliga och permanenta skyltar med - tillverkarens namn - typbeteckning - tillverkningsnummer och tillverkningsår - märkeffekter - spänning och strömart - samt i förekommande fall volym eller storlek - CE märkning 7/13

35 ALLMÄNNA TEKNISKA FÖRESKRIFTER (Bilaga 2) 1.3 MATERIAL OCH UTFÖRANDE 1.31 MATERIAL Med rostfritt utförande avses i denna beskrivning rostfri plåt och inte plast, aluminium etc. Rostfri plåt skall vara minst EN (2333) kvalitet. Rostfri plåt sammanfogas genom gas- eller bågsvetsning med tillsatsmaterial av syrafast kvalitet. Porer eller innebränningar i svetsen får ej förekomma. Svetsade skarvar förläggs så att de kan efterbehandlas. All plåt skall ha fullkomligt jämn och slät yta. Där materialet genom hård bearbetning ex. vid bockning eller dylikt, erhåller en grövre yta, skall denna nedslipas till samma finhetsgrad som för ytan i sin helhet. Där skruvar används för hopfogning skall dessa vara av samma material och med samma ytbehandling som de hopfogade detaljerna. Där rostfritt stål anbringas mot vanligt järn eller stål skall det senare omsorgsfullt befrias från rost genom stålborstning och rostskyddsmålas minst 2 gånger. Alla skarvar, stosar mm skall svetsas med efterföljande betning och putsning. alla kanter på plåt mm skall avrundas och slipas så att inga grader eller ojämnheter kvarstår. Fria hörn och vinklas skall, om inget annat anges, vara väl avrundade. Erforderliga håltagningar för andra entreprenörer utförs i samråd med respektive entreprenör. All montering av plåt i fronter, skivor mm skall utföras med försänkta skruvar. All plåtinredning skall ljudisoleras eller ljuddämpas med ljuddämpande material. Samtliga synliga rostfria ytor skall under montage/byggtiden vara täckta med skyddsplast för att skydda mot repor och onödiga skador. Stål och metallprofiler skall sammanfogas genom svetsning respektive hårdlödning med efterföljande noggrann slipning. Rostfria stålprofiler skall vara av samma kvalitet som rostfri plåt. Stål skall varmgalvaniseras om ej målning föreskrivs. Om målningsbehandling föreskrivs skall stål behandlas genom sprutning med rostskyddsfärg samt därefter 2 gånger sprutning med slagfast lack. Ytterbeklädnad som ej utsätts för tryck får utföras av minst 1.0 mm plåt. Gjutgods skall vara spänningsfritt och porfritt. Efterlagningar och fyllningar tillåts ej. Gjutna hällar skall ha slät och plan yta utan bearbetning. 8/13

B Engström konsult ab

B Engström konsult ab 1(5) B Engström konsult ab Runstensvägen 26, 446 35 ÄLVÄNGEN, Tel. 0303-746 373 RÅD & ANVISNINGAR PROJEKTERING AV LIVMEDELSLOKALER PLANERING Anvisningarna avser ny- och ombyggnad av livsmedelslokal Livsmedelslokalerna

Läs mer

produktblad Inredning Disk och arbetsbänkar

produktblad Inredning Disk och arbetsbänkar Ledande när det gäller hygien, ergonomi och design Bäst på hygien QuickClean Upptäck våra nya arbetsbänkar som är anpassade för framtidens behov av ännu renare storkök. Vår bedömning är att hygienkraven

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Bänkar & rostfria hyllor

Bänkar & rostfria hyllor Bänkar & rostfria hyllor Colia Kylbänk GHL Teknisk info GHL 3KL 800 GHL 3KL3 1200 GHL 33KL3 1600 GHL 33K33 2000 Mått 800x650x900 mm 1200x650x900 mm 1600x650x900 mm 2000x650x900 mm Temperaturområde +3-+10

Läs mer

Prislista 2012. IDESTA FOODTECH AB Blidögatan 34 211 24 Malmö Sweden. Tel +46 40-38 50 50 Fax +46 40-18 36 23 Email:foodtech@idesta.se www.idesta.

Prislista 2012. IDESTA FOODTECH AB Blidögatan 34 211 24 Malmö Sweden. Tel +46 40-38 50 50 Fax +46 40-18 36 23 Email:foodtech@idesta.se www.idesta. IDESTA FOODTECH AB Blidögatan 34 211 24 Malmö Sweden Tel +46 40-38 50 50 Fax +46 40-18 36 23 Email:foodtech@idesta.se www.idesta.se Allmänna försäljnings- och leveransvillkor Betalning: 30 dagar netto

Läs mer

Verktygsskåp 6221 6221 H*B*D = 800*750*400 Användes i olika kombinationer eller enskilt. Kuben har täta sidor och tre hyllplan. Levereras monterat.

Verktygsskåp 6221 6221 H*B*D = 800*750*400 Användes i olika kombinationer eller enskilt. Kuben har täta sidor och tre hyllplan. Levereras monterat. Produktlista Plåtinrednignar i Malung 2008 Verktygsskåp Produktnummer Beskrivning Övrig information Verktygsskåp 6035 6035 H*B*D = 1700*750*400 Skåp med fem kullagrande utdragslådor och ett utdrags bord.

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

IDO Seven D Badrumsmöbler

IDO Seven D Badrumsmöbler Produktinformation Trä Trä är ett levande material som kan variera i utseende beroende på t ex ålder och växtplats. Dina badrumsmöbler kan därför avvika i färg och struktur mot badrumsmöbler som du sett

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Kyl-, frysskåp & blast chillers

Kyl-, frysskåp & blast chillers Kyl-, frysskåp & blast chillers Kylskåp Liebherr GKPv 1470, 6573 & 6570 Teknisk info GKPv 1470 GKPv 6573 GKPv 6570 Mått utv BxDxH Invändiga mått BxDxH Temperaturområde Ansl el 1430x830x2150 mm 1240x650x1550

Läs mer

Arb.nr 1854 Datum 20xx-xx-xx GH PH 2013-09-11 GH PH

Arb.nr 1854 Datum 20xx-xx-xx GH PH 2013-09-11 GH PH 2013-09-11 1/7 ledn. /st Fas Ingår i VVS DENNA SIDA ENLIGT SENARE! GB GOLVBRUNNAR, totalt ca: 0 st x Ingår i VVS GR GOLVRÄNNOR, totalt ca: 0 st x Ingår i VVS GG GOLVGROP, totalt ca: 0 st x Ingår i VVS

Läs mer

BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO FÖRVARING

BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO FÖRVARING 1 (6) DATUM 2014-10-21 UTGÅVA 6 ART NR 39270 BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR Dessa anvisningar är till hjälp vid montering av bänkskivor med laminatyta. Felaktig hantering kan avsevärt förkorta

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr TILLVAL MICASA FASTIGHETER Vid mått som inte finns som standard lämnas offert. När både engångsbelopp och hyrestillägg per månad anges betalas båda beloppen. 2013-08-15 VARA BESKRIVNING FORMAT ENGÅNGS-

Läs mer

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum HANDLING FU1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG C5 Gruppen AB Karlbergsvägen 84 113 35 STOCKHOLM Tel 08-690 26 90 Fax 08-690 26 99 Beställare. Lägenhet nr Ort:.. Datum.....

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30 Rumsfunktionsprogram Stockholm 37 2 Hänvisningar För fullständig kravställan se även: Administrativa föreskrifter A-ritningar E- handlingar VVS-handlingar Ljudhandling Brandskyddsdokumentation med Brandritningar

Läs mer

Brickvagn. Brickvagnarna är avsedda för placering i matsalar för avdukning av bord där brickorna tillhandahålls.

Brickvagn. Brickvagnarna är avsedda för placering i matsalar för avdukning av bord där brickorna tillhandahålls. Brickvagn Brickvagnarna är avsedda för placering i matsalar för avdukning av bord där brickorna tillhandahålls. Finns för 10 alternativt 20 brickor 430x330mm eller för cafébrickor 360x280mm. Tillverkad

Läs mer

PRISLISTA STORKÖK 2014-09-01 Priser exkl moms

PRISLISTA STORKÖK 2014-09-01 Priser exkl moms 1 av 25 Tel : (+46) 08-550 20760 Fax: (+46) 08-550 18840 info@gastroteknik.se PRISLISTA STORKÖK 2014-09-01 Priser exkl moms Innehåll Brickdispensrar - Sida 2 Brödvärmeri - Sida 6 Dispensrar - Sida 8 Draglådor

Läs mer

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr TILLVAL MICASA FASTIGHETER Vid mått som inte finns som standard lämnas offert. När både engångsbelopp och hyrestillägg per månad anges betalas båda beloppen. 2013-11-14 VARA BESKRIVNING FORMAT ENGÅNGS-

Läs mer

TYPRUM: Avdelningskök NUS

TYPRUM: Avdelningskök NUS TYPRUM 2014-12-12 TYPRUM: Avdelningskök NUS Innehåll Checklista avdelningskök Typrumsritningar: Avdelningskök Hänvisningar 1. VLL:s projekteringsanvisningar 2. Typrumsritning Tvättplats TYP 1 2 (4) Checklista

Läs mer

Medicin- och labkylskåp Lågtemperaturfrysar

Medicin- och labkylskåp Lågtemperaturfrysar Medicin- och labkylskåp Lågtemperaturfrysar Medicinkylskåp Medi Line Modell M: Modell M/M: Modell M/M: Modell MC 0 och MC : Medicinskåp med belysning och låsbart fack för narkotiska preparat. Medicinskåp

Läs mer

BOKLOK FLEX KÖK. BÄNKSKIVA IKEA PERSONLIG, ekmönstrad HANDTAG IKEA BLANKETT. DISKBÄNK IKEA BOHOLMEN (ovanlimmad) LUCKA IKEA METOD, Veddinge vit

BOKLOK FLEX KÖK. BÄNKSKIVA IKEA PERSONLIG, ekmönstrad HANDTAG IKEA BLANKETT. DISKBÄNK IKEA BOHOLMEN (ovanlimmad) LUCKA IKEA METOD, Veddinge vit KÖK BÄNKSKIVA IKEA PERSONLIG, ekmönstrad Fukt-, värme- och reptålig laminatbänkskiva som är lätt att rengöra. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och ev. milt rengöringsmedel eller tvållösning. Eftertorka

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm 1 (7) Datum 2015-04-21 04.00 Diarienr (åberopas) A130.360/ /2015 Saknr. 9100 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Upphandlingssektionenn Ansvarig entreprenadupphandlare: Naida Culum Isolerglas

Läs mer

GOURMETTI - Buffévagn

GOURMETTI - Buffévagn GOURMETTI - Buffévagn Buffévagn med helbrunn på rostfria ben/laminatfyllningar. Standard med vit- eller boklaminat. Anges inget, levereras vit laminat. 2 st fällbara brickbanor 250 mm, överhylla med hostskydd,

Läs mer

Herrgården, renovering av badrum

Herrgården, renovering av badrum Datum 2009 03 20 Uppdragsnummer Utgåva/Status Förfrågningsunderlag Handlingsnummer 11.1 Rolf Olsson Jörgen Persson Rolf Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Ruben Rausings gata

Läs mer

L I N K Ö P I N G S U N I V E R S I T E T

L I N K Ö P I N G S U N I V E R S I T E T L I N K Ö P I N G S U N I V E R S I T E T Kv Kopparhammaren nr 7 I N R E D N I N G S E N T R E P R E N A D GARDINER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 0 03 6 Innehåll: Mängdförteckning Beskrivning Rumsförteckning 5

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING

MONTERINGS- ANVISNING Art nr 1MONT 007 SE 2010-04-01 utg 2 MONTERINGS- ANVISNING Sanitetsbrunn FURO 007 Rens- och spolbrunn FURO 195 KLINKERGOLV K1 KLINKERGOLV K3 KLINKERGOLV K4 KLINKERGOLV K5 GOLV MED PLASTMASSA OCH STÅLSLIPAT

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Kyl- och frysutrustning för hälsosektorn

Kyl- och frysutrustning för hälsosektorn Kyl- och frysutrustning för hälsosektorn NYHET! Lågtemperaturfrysar Skåp & boxar -85 C Medicinskåp Laboratorieskåp Forsknings- och testskåp Ismaskiner Lågtemperaturfrysar Förvaring och lagring av mediciner

Läs mer

Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 7 20 OKTOBER 2015 28 SIDOR

Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 7 20 OKTOBER 2015 28 SIDOR Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 7 20 OKTOBER 2015 28 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Rumsanvisningar förskola... 3 Senaste

Läs mer

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör 1. Allmänt Denna drift- och skötselanvisning gäller för luftvärmare SDLV och tillbehör för denna. Läs alltid igenom denna

Läs mer

TRANSPORT & FÖRVARING AV KYLD MAT SDX THERMOBOX ORIGINALET SEDAN 1969

TRANSPORT & FÖRVARING AV KYLD MAT SDX THERMOBOX ORIGINALET SEDAN 1969 TRANSPORT & FÖRVARING AV KYLD MAT SDX THERMOBOX ORIGINALET SEDAN 1969 SDX välkända kvalitet och livslängd Insidan helt i rostfritt Extremt hög driftsäkerhet Pressade gejdrar, enkel rengöring och ökad säkerheten

Läs mer

www.tylo.se Sköna duschar från Tylö

www.tylo.se Sköna duschar från Tylö www.tylo.se Sköna duschar från Tylö B A S T U D U S C H Å N G B A D Tylö är allt som behövs i ett badrum nästan. Vi på Tylö har lång erfarenhet av att tillverka kvalitetsprodukter inom bastu, dusch och

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 mars 2015/pelj Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 Innehåll Väggar i Lägenhet... 1 Golv... 1 Innertak i lägenhet... 2 Dörrar... 2 Fönster, fönsterdörr och

Läs mer

Nya. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095

Nya. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095 Nya Fritidshus toaletter Art nr. 1095 Förbränningstoalett 26.495 SEK Toamoa Förbränning Art nr 1002-02 Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Två förbränningsprogram Säker Lätt installerad Toamoa är en

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

High Productivity Cooking. ProThermetic stekbord, tippbart, 100L, compoundbotten. High Productivity Cooking

High Productivity Cooking. ProThermetic stekbord, tippbart, 100L, compoundbotten. High Productivity Cooking Produkt # Modell # Namn # SIS # AIA # 100L, compoundbotten 586154 (PFET10ECEO) ProThermetic stekbord, tippbart, 100L, compoundbotten, kroppshöjd 700 mm, fristående, djup 900 mm Kort specifikation Pos.

Läs mer

Konservativ och traditionell eller snarare modern och öppen för nya utmaningar... Vilken typ av personlighet är du?

Konservativ och traditionell eller snarare modern och öppen för nya utmaningar... Vilken typ av personlighet är du? -ett badrum som passar! Konservativ och traditionell eller snarare modern och öppen för nya utmaningar... Vilken typ av personlighet är du? Camargue Skärgård möbelkoncept kompletterar vårt breda utbud

Läs mer

HANDBOK. Kokeri. viktiga handlingar för installation och underhåll 4-001. Doc. nr. 521 14 31 Edition2 2010/02

HANDBOK. Kokeri. viktiga handlingar för installation och underhåll 4-001. Doc. nr. 521 14 31 Edition2 2010/02 4-001 Kokeri HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Fr.o.m. serie nummer 11070xxx / From serial number 11070xxx Doc. nr. 521 14 31 Edition2 2010/02 Om handboken I den här handboken

Läs mer

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se Purus Line En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum Purus är sedan många år anslutet till Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens Riksorganisation. Det gör valet tryggt, oavsett

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

www.pamu.se PRISLISTA 2014 Tel. vxl: +46 (0)472-162 50 Fax: +46 (0)472-162 59 E-mail: info@pamu.se PAMU AB, Lyckegårdsvägen 8, SE - 342 32 ALVESTA

www.pamu.se PRISLISTA 2014 Tel. vxl: +46 (0)472-162 50 Fax: +46 (0)472-162 59 E-mail: info@pamu.se PAMU AB, Lyckegårdsvägen 8, SE - 342 32 ALVESTA www.pamu.se PRISLISTA 2014 Tel. vxl: +46 (0)472-162 50 Fax: +46 (0)472-162 59 E-mail: info@pamu.se PAMU AB, Lyckegårdsvägen 8, SE - 342 32 ALVESTA INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2014 sid 1-3 Skåp med enkellucka

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r.

~ lida LcsD~-\o--tZ/ r. ~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r. II&.>l.'LIDI Richardson Ing-byrå Rörstrandsgatan 62, 113 33 Stockholm, Telefon 070-4177622, Fax 08-34 46 Il Postgiro: 782159-8 Bank~iro:5805-5534 Org.nr: 4i1~lIiiIm~, E-post: Innehar

Läs mer

All Day 600 vägghängt möbelpaket med tvättställ och bottenventil i astone Mineral Art nr 897 42 88. All Day spegelskåp 550 Art nr 897 39 24

All Day 600 vägghängt möbelpaket med tvättställ och bottenventil i astone Mineral Art nr 897 42 88. All Day spegelskåp 550 Art nr 897 39 24 BADRUMSMÖBLER ALTERNA all day 2 3 All Day 600 vägghängt möbelpaket med tvättställ och bottenventil i astone Mineral Art nr 897 42 88 All Day spegelskåp 550 Art nr 897 39 24 Blandare beställs separat. 4

Läs mer

DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA

DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA Tänk med tumstocken när du planerar köket Se till att avståndet mellan spis, diskho och kyl känns komfortabelt.

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 3/2008 MONTERINGS- OCH SKÖTSELNVISNING IDO Seven D Innehållsförteckning IDO Seven D Måttuppgifter monteringsskena Generell monteringsanvisning för skåp i serien Seven D - fäst monteringsskenor på vägg

Läs mer

PURUS LINE, TILE INSERT

PURUS LINE, TILE INSERT DESIGNBRUNNAR PURUS LINE, TILE INSERT DITT PERSONLIGA VAL Man ska trivas i badrummet. Platsen där man både startar och avslutar dagen. Purus designbrunnar är exempel på hur kreativitet och utveckling kan

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

Välj rätt spis, häll och ugn

Välj rätt spis, häll och ugn Välj rätt spis, häll och ugn 1 Som alternativ till en hel spis kan du välja att köpa häll och ugn separat. Du kan då placera ugnen i en bekväm arbetshöjd. Spishällen kan antingen bestå av enskilda gjutjärnsplattor

Läs mer

FrontShield 56/66 entrédörrar

FrontShield 56/66 entrédörrar FrontShield 56/66 entrédörrar Preconal har dörren vi är dörrspecialisten! Entrédörrar som håller! Preconal har med stor framgång styrt utvecklingen av entrédörrar. Vår erfarenhet tillsammans med ständiga

Läs mer

Fritidshus toaletter N-2014:1

Fritidshus toaletter N-2014:1 Fritidshus toaletter N-2014:1 Förbränningstoaett Toamoa Förbränning Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Energisnål Två program Säker Lätt installerad Miljövänlig Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett

Läs mer

Huset på bilderna kan vara extrautrustat. arkitektens val - Black & White utrustning och tillbehör

Huset på bilderna kan vara extrautrustat. arkitektens val - Black & White utrustning och tillbehör Huset på bilderna kan vara extrautrustat. arkitektens val - Black & White utrustning och tillbehör MPG Fast genomgående post insida. Vitmålad utsida. Vinklad profil. Vinklad profil med invändigt handtag

Läs mer

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter?

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? 1 Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? Underhållsskyldighet enligt 32 i bostadsrättsföreningens stadgar. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att

Läs mer

Monteringsanvisning. KUNGSÄTER KÖK AB GÅRDSHORN 21 519 92 KUNGSÄTER TELEFON 0320-20 70 30 FAX 0320-811 60 www.kungsaterkok.se

Monteringsanvisning. KUNGSÄTER KÖK AB GÅRDSHORN 21 519 92 KUNGSÄTER TELEFON 0320-20 70 30 FAX 0320-811 60 www.kungsaterkok.se Monteringsanvisning KUNGSÄTER KÖK AB GÅRDSHORN 59 9 KUNGSÄTER TELEFON 00-0 70 0 FAX 00-8 60 www.kungsaterkok.se Innan montering Vid leveransen Kontrollera eventuell synlig skada på godset. (Ev. skador

Läs mer

Krav på livsmedelslokaler

Krav på livsmedelslokaler Krav på livsmedelslokaler Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett kafé. Här får du hjälp med att planera

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer 2010-05-20 Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14 Underhåll och reparationer Brf Oliven 13-14, Oxelösund sida 1 av 5 1. Balkong Ingen målning, håltagning, påförande av material

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER EFTER RELINING MED PROLINE-METODEN.

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER EFTER RELINING MED PROLINE-METODEN. Sidan 1 av 5 DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER EFTER RELINING MED PROLINE-METODEN. Efter utförd relining med Prolinemetoden finns några viktiga punkter att tänka på vid fortsatt upprustning eller underhåll

Läs mer

Huvdiskmaskin WD-6 BECAUSE WE DO CARE

Huvdiskmaskin WD-6 BECAUSE WE DO CARE Huvdiskmaskin WD-6 BECAUSE WE DO CARE Alla installationer skall vara en bra referens! www.wexiodisk.com WD-6 En av marknadens bästa diskmaskiner för små och medelstora kök. WD-6 När du förväntar dig det

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

PRISLISTA JANUARI 2013

PRISLISTA JANUARI 2013 PRISLISTA JANUARI 2013 M E T A F I C H LOBELIUS INTERIÖR AB Edsviksvägen 90 B, 191 43 Sollentuna, SWEDEN VAT-no: SE556909667901 Tel + 46 8 35 79 15 Fax + 46 8 35 79 35 www.lobelius.se Bäste kund! Sollentuna..............................

Läs mer

KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER

KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett kafé. Här får du hjälp med att planera

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL INSTALLATIONSGUIDE för montering av Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljerad varmvattenberedare Carat Opal 2000SL passar för Fritidshuset Villan Det mindre boendet Carat Opal 2000SL

Läs mer

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning EL KONTROLLERA Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. KARTONGENS INNEHÅLL I leveransen av

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410 Värmekällaren Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT Version 201410 Grunden till ett sunt byggande Grunden till ett tryggt hus Värmekällaren byggs upp av tre delar: Termogrund, LK-

Läs mer

BLAST-serien. Den nya generationen blästerskåp

BLAST-serien. Den nya generationen blästerskåp BLAST-serien Den nya generationen blästerskåp Den nya generationen blästerskåp i BLAST-serien kan kombineras och utformas som man önskar. Man kan sätta upp skåpet på väggen eller placera det på en ställning

Läs mer

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning ACO Bygg ACO Self Markrännor Torrt runt huset med markrännor ACO Self euroline 123 ACO Self Markrännor ACO Self Markrännor Du har kanske sett dem i gågator och på torg, men säkert aldrig reflekterat över

Läs mer

OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!!

OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!! Sida 1 av 5 Upplysningar rörande utflyttningsstädning och frånträde av lägenheter OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!! På följande sidor finns ett städprotokoll som vi följer utan undantag när vi besiktigar en

Läs mer

Bilaga 2 Teknisk specifikation

Bilaga 2 Teknisk specifikation Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 Bilaga 2 Teknisk specifikation

Läs mer

Att tänka på när du skall. flytta

Att tänka på när du skall. flytta Att tänka på när du skall flytta Bra att veta när du ska flytta ut Tips på vägen för att underlätta flytten Börja flyttstäda redan veckan innan, avfrosta kyl/frys, städa golvbrunnar, putsa fönster, damma

Läs mer

Harvia-badrumsbastur. Naturligt välbehag.

Harvia-badrumsbastur. Naturligt välbehag. Harvia-badrumsbastur Vad vore väl skönare än att efter en stressig arbetsdag kunna unna sig ett uppfriskande bad i en egen bastu. En stund i bastun ger nya krafter och en skön känsla av välbefinnande.

Läs mer

Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS

Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS POSTNR ORT TELEFON MOBIL DATUM E-POST Vedums köksprocess steg för

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning 2009-12-10 Domlux Montering av fönster 1 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas för extra

Läs mer

FLL 16 ton Nordic Box

FLL 16 ton Nordic Box FLL 16 ton Nordic Box Volvo FL 16-ton Nordic Box-koncept Volvo Nordic box är en komplett och effektiv distributionsvagn, enkel att beställa och klar att använda direkt från fabrik. Den har en totalvikt

Läs mer

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13 Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Storheden 1:55 Lokalanpassning 2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-11-13 Senast ändrad: 2013-00-00 PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström

Läs mer

inredning Brf vitklövern, AlSike

inredning Brf vitklövern, AlSike inredning Brf vitklövern, ALSIKE INnehåll Välkommen till Brf Vitklövern sid 3 Inredning: kök sid 4 Inredning: KÖK/ÖVRIGA YTOr sid 5 Inredning: BAd sid 6 Med reservation för eventuella produktändringar

Läs mer

www.elkapsling.se Svensk tillverkning Svensk kvalitet svenska jobb... För senaste uppdatering, besök vår webbplats: 1:1

www.elkapsling.se Svensk tillverkning Svensk kvalitet svenska jobb... För senaste uppdatering, besök vår webbplats: 1:1 För senaste uppdatering, besök vår webbplats: www.elkapsling.se Svensk tillverkning Svensk kvalitet svenska Svenska priser}ger jobb... Elkapsling A ox 18, 841 Ånge, Telefon: 0690-76 00, Fax 0690-76 01

Läs mer

Förvaringsskåp med dörr och jalusi

Förvaringsskåp med dörr och jalusi Förvaringsskåp med dörr och jalusi Modell NCD2 samt NSO NCD2 1909 NSO 2010 Förvaringsskåp för hem och kontor. NSO har en elegant design och färgsättning som gör den självklar i alla kontorsmiljöer. NCD

Läs mer

BOKLOK FLEX RUMSBESKRIVNING FLEX INREDNING KÖK. IKEA FOLKLIG Induktionshäll med booster, svart. IKEA BEJUBLAD Ugn, vit glas

BOKLOK FLEX RUMSBESKRIVNING FLEX INREDNING KÖK. IKEA FOLKLIG Induktionshäll med booster, svart. IKEA BEJUBLAD Ugn, vit glas BOKLOK FLEX RUMSBESKRIVNING FLEX Väggarna är vitmålade, i taket sitter vita gipsskivor och golven är av matt eklaminat. INREDNING KÖK METOD-köket är från IKEA och monteras med IKEA VEDDINGE vita luckor-

Läs mer

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning S-5096-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... Skötsel... 5 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar

Läs mer

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET 7, Söderkullag. 68-72, Hus C (2803) SVÄRDFÄSTET 8, Östergårdsplan 1-7, Hus D (2802) SVÄRDFÄSTET 9, Gullbrandsg. 19-23 Hus E (2801) ARMBORSTET 5, Söderkullag. 53-65 (Traktorgarage)(0701)

Läs mer

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T 2010-04-05 SE för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T Ditt bästa val av toalett! Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett som är framtagen specifikt för Dig som har fritidshus

Läs mer

Future DC och Future DF perfekta för det mindre behovet av nedkylning och infrysning

Future DC och Future DF perfekta för det mindre behovet av nedkylning och infrysning Future DC och Future DF perfekta för det mindre behovet av nedkylning och infrysning För tre olika kylbehov och kombinationer I modern mathantering spelar matens rätta nedkylning och infrysning en väsentlig

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

www.jafo.eu MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR I PLAST OCH TILLBEHÖR UTGÅVA 3

www.jafo.eu MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR I PLAST OCH TILLBEHÖR UTGÅVA 3 UTGÅVA 3 Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR

Läs mer