Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)"

Transkript

1 Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER SÖKANDE Länsförsäkringar AB publ ( ) StockholmLand OMBUD: P-E H Petter Rindforth Groth & Co KB Box Stockholm MOTPART Sangita Srinivas Bhau Patil Road Pune India SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet lansforskringar.se.se meddelar följande BESLUT Domännamnet lansforskringar.se skall överföras till Sökanden. 1

2 BAKGRUND Sökanden har den 27 juli 2007 ansökt om tvistlösning för domännamnet lansforskringar.se och begärt att ansökan ska prövas av en tvistlösare..se har utsett Jonas Gulliksson till tvistlösare. Ansökan har delgivits Motparten, men något svar har inte inkommit inom den angivna svarsfristen på 30 dagar. Tvistlösaren har inte funnit anledning att begära in någon komplettering enligt 14 i Förfaranderegler för ATF från Sökanden. YRKANDEN Sökanden har yrkat att domännamnet lansforskringar.se ska överföras till Sökanden. PARTERNA HAR ANFÖRT Sökanden har anfört följande. Länsförsäkringsgruppen består av 24 lokala och kundägda Länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, med dotterbolag inom sak-, liv- och fondförsäkring, bank samt djur- och grödaförsäkring. Länsförsäkringar är en av Sveriges största finansiella koncerner med drygt 3 miljoner kunder, en premieintäkt (sakförsäkring) 2006 på (16,35 miljarder) kronor och ett rörelseresultat på (4,57 miljarder) kronor. Länsförsäkringar är ett mycket välkänt och inarbetat varumärke i Sverige för bl a bank- och försäkringstjänster. Länsförsäkringar har en lång historia. Redan för drygt 200 år sedan, 1801, bildades det första ömsesidiga lokala bolaget inom Länsförsäkringar inledde Länsförsäkringsbolagen en frivillig allians. Sedan 1969 har det gemensamma kännetecknet Länsförsäkringar använts av alla bolag inom koncernen. Förutom det gemensamma kännetecknet Länsförsäkringar i form av firma för Länsförsäkringar AB och firmadominant i de 24 länsbolagen, finns ett antal varumärken inom koncernen, innehållande kännetecknet LÄNSFÖRSÄKRINGAR. Ett av dessa är det svenska nationella varumärket nr LÄNSFÖRSÄKRINGAR, registrerat 22 februari 2002 för varor och tjänster i klasserna 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 och 42 - bl a försäkringsverksamhet, telekommunikationer, bankrörelse, företagsundersökningar, trycksaker och instruktionstjänster 2

3 Sedan 2004 har Länsförsäkringar, som en del av sin framgångsrika och rikstäckande marknadsföring, låtit producera radioreklam och reklamfilmer, där bl a Henrik "Henke" Larsson och Felix Herngren medverkat. Internet är en mycket viktig marknadsförings-, service- och informationskanal för Länsförsäkringar. <lansforsakringar.se> (registrerad 1 november 1999) är en sammanhållande webbplats för gruppen, med lokala hemsidor för varje bolag. Totalt hade webbplatsen över (femton miljoner) besök och inloggningar under De inloggade kunderna erbjuds överblick över hela sitt produktengagemang samt vanliga internetbanktjänster som att betala räkningar, byta fonder i fondförsäkringar och genomföra aktiehandel. Allt fler använder också Internet till att anmäla skador och ansöka om lån. Då flertalet av dessa tjänster involverar känsliga privatekonomiska uppgifter samt uppgifter om hälsa och skador, är det för såväl Länsförsäkringar som dess kunder oerhört viktigt att ingen vilseleds över Internet genom att av misstag logga in och lämna uppgifter på en piratsida i tron att man kommit till Länsförsäkringar. Motparten lät registrera <lansforskringar.se> den 3 mars När Sökanden upptäckte existensen av <lansforskringar.se>, skickades ett varningsbrev till Motparten på den postadress i Indien som Sökanden efter särskild begäran erhållit från.se/ils. I brevet, som avsändes den 11 juli 2007, upplystes Motparten om Sökandens känneteckensrättigheter och uppmanades denne att senast den 19 juli 2007 återsända undertecknad överlåtelseblankett. Motparten har dock ännu inte besvarat brevet. Motpartens verksamhet är, utöver vad som framgår nedan, inte känd. Identiskt/förväxlingsbart Enligt svensk och internationell domännamnspraxis ska vid likhetsbedömningen domännamn - varumärke bortses från den till domännamnet knutna toppdomänen (i detta fall.se). Domännamnet <lansforskringar.se> är i princip identiskt, och i varje fall förväxlingsbart, med Sökandens kännetecken LÄNSFÖRSÄKRINGAR. Även om det numera är möjligt att registrera domännamn med exempelvis de svenska nationella tecknen Å, Ä och Ö, är det fortfarande absolut vanligast att translitterera dessa bokstäver till exempelvis A och 0. Sökanden har själv, i sin huvudadress <lansforsakringar.se> translittererat bokstäverna Ä och Ö i kännetecknet LÄNSFÖRSÄKRINGAR. Motpartens domännamn består uppenbart av det translittererade LÄNSFÖRSÄKRINGAR / LANSFORSAKRINGAR, med undantag av att åttonde bokstaven - ett "a" - saknas. Helhetsintrycken mellan "lansforskringar" - "lansforsakringar" - Länsförsäkringar är förväxlingsbart lika. 3

4 Vi får i detta sammanhang också hänvisa till tidigare avgjorda ärenden avseende uppsåtligt felstavade domänvarianter av kännetecknet Länsförsäkringar: ATF 120: lanforsakringar.se ATF 166: lansforakringar.se ATF 189: lansfosakringar.se I samtliga fall beslöt Tvistlösarna att domännamnen skulle överföras till Länsförsäkringar, och i ATF 189 konstaterade Tvistlösaren Jan Rosen beträffande Sökandens känneteckensrätt att "Det finns inte... anledning att betvivla att kännetecknet LÄNSFÖRSÄKRINGAR vunnit ett ansenligt rättsskydd till förmån för Sökanden genom omfattande marknadsföring och annan användning i Sverige. Ingen rätt eller berättigat intresse Motparten har ingen rätt eller berättigat intresse till domännamnet <lansforskringar.se>. Länsförsäkringar har inte givit Motparten något tillstånd att låta registrera domännamn innehållande kännetecknet LÄNSFÖRSÄKRINGAR eller något därmed förväxlingsbart ord. Motparten är inte allmänt känd under kännetecknet LÄNSFÖRSÄKRINGAR eller LANSFORSKRINGAR och domännamnet eller kännetecknet har inte använts av Motparten för någon verksamhet som inte inkräktar på Länsförsäkringars känneteckensrätt (d v s det existerar ingen godtrosanvändning). Det faktum att Motparten under webbadressen lagt upp en länksamling till olika finansinstitut, banker och försäkringsbolag är inte sådan användning av kännetecknet LÄNSFÖRSÄKRINGAR som ger något rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Registrerats eller använts i ond tro Registreringen av <lansforskringar.se> har uppenbart tillkommit i ond tro. Länsförsäkringar är, som ovan påpekats, en av Sveriges största finansiella koncerner. En stor del av försäljning och information sker just över Internet, via den webbplats som är knuten till <lansforsakringar.se>. Uppgiften om de över 15 miljonerna besökare på Länsförsäkringars hemsida finns att läsa på Länsförsäkringars officiella webbplats. Motparten har sökt utnyttja det faktum att användare stundtals kan stava fel och glömma enstaka bokstäver, vilket särskilt ligger i farans riktning beträffande ett långt kännetecken som Länsförsäkringar, där surfaren dessutom måste komma ihåg att translitterera "ä" och "ö" till "a" och "o". I förhoppningen att få ta del av annons- och klickintäkter från en del av de 15 miljonerna besökarna på <lansforsakringar.se>, har Motparten registrerat ett felstavat domännamn: <lansforskringar.se>. Metoden kallas även typosquatting, känd i Sverige som "fulregistrering". Motparten är visserligen synbarligen en fysisk person med förmodad adress i Pune i Indien. Motparten har dock uppenbart god kännedom om Sverige, Länsförsäkringar och svenska konsumenters sökvanor. Motparten har valt den svenska toppdomänen.se. En sökning på "lansforskringar" i sökmotorn Google ger, med det inbyggda rättstavningsverktyget, frågan: "Menade du: Länsförsäkringar", och de 10 träffarna avser i samtliga fall tredjepartssiter där hänvisning till Klaganden har felstavats i adresser 4

5 Domännamnet är även använt i ond tro, då <lansforskringar.se> används till en hemsida med länksamling till olika finansinstitut, banker och försäkringsbolag, Någon länk till Sökandens officiella hemsida har inte kunnat påträffas, däremot finns länkar till Sökandens konkurrenter och andra fristående aktörer på marknaden. Den länk på siten som heter "Länsförsäkring...", leder till en undersida på samma site med länken LÄNSFÖRSÄKRINGAR (där således Motparten från Pune i Indien stavat Klagandens kännetecken helt rätt!), vilken i sin tur leder till den externa siten MonGenie.com med länkar till Klagandens konkurrenter Genom att utnyttja risken för att användare som önskar komma till Länsförsäkringars officiella webbplats av misstag hamnar hos Motparten, kan Motparten tjäna pengar på annonsklick under <lansforskringar.se>. Då ett antal av länkarna på <lansforskringar.se> går till Sökandens konkurrenter, utnyttjar Motparten otillbörligen Sökandens goodwill till att marknadsföra försäkrings och banktjänster från andra företag. Det är således helt klart att Motparten både registrerat och använder domännamnet i ond tro. TVISTLÖSARENS SKÄL Ett domännamn kan, enligt de Allmänna villkoren punkt 18 c), i samband med tvistlösningsförfarande avregistreras eller överlåtas till den som begärt sådant förfarande om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden ), eller titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösning kan visa rätt, och Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och Domännamnet registrerats eller använts i ond tro Tvistlösaren gör följande bedömning. Länsförsäkringar är Sökandens officiella firma och Sökanden är innehavare av det svenska nationella varumärket LÄNSFÖRSÄKRINGAR. Domännamnet lansforskringar.se är nästintill identiskt med Sökandens firma och varumärke och får därmed anses förväxlingsbart med dessa Sökandens näringskännetecken. Motparten har inte bemött ansökan och således inte heller visat att det föreligger något berättigat intresse för Motparten att använda domännamnet lansforskringar.se. Det har i ansökan i övrigt inte framkommit några andra omständigheter som ger anledning till slutsatsen att det skulle ha uppkommit ett sådant intresse. Mot bakgrund av att domännamnet lansforskringar.se är förväxlingsbart och nästintill identiskt med Sökandens välkända firma Länsförsäkringar, måste det anses vara uppenbart att Motparten vid registreringen av domännamnet varit medveten om existensen av Sökandens firma. Ordet lansforskringar saknar betydelse i svenska språket och eftersom den svenska bokstaven ä ofta i 5

6 domännamn omskrives som a utgör detta ytterligare stöd för bedömningen att Motparten medvetet har eftersträvat en likhet med Länsförsäkringars näringskännetecken. Det torde därmed vara uppenbart att Motparten har registrerat domännamnet lansforskringar.se i ond tro i avsikt att dra nytta av det renommé och den officiella prägel som finns kopplade till namnet för att på ett vilseledande sätt locka besökare till en annan hemsida. På grund av det anförda ska ansökan bifallas och domännamnet lansforskringar.se överföras till Sökanden. På.SE vägnar Jonas Gulliksson 6

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-05-11 300 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Microsoft AB 164 93 Kista Ombud: Advokatfirman Fylgia KB Malin F 102 04 Stockholm MOTPART Niclas V 623 46 Hemse SAKEN

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-03 236 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Samsung Electronics Co. Ltd of Korea 416, Maetan-dong 443-742 Suweon-si, Kyungki-do, Republiken Korea Ombud Baker and

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <baltic.se> BESLUT 2006-10-31 Ärendenr. 136 Sökande Baltic Saftey Products AB, 556200-0777, Box 60, 545 02 Älgarås Ombud: Prodocon AB, Peter J, Gårda Torget 2, 412 50 Göteborg Motpart Name Navigation AB, 556678-3485,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-10-18 621 ÄRENDENUMMER SÖKANDE MasterCard International Incorporated ([US]95-2536378) 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577 USA Ombud: Groth

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-12-12 444 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Johan Å 187 77 Täby MOTPART Håkan H Webshop Trollhättan 461 42 Trollhättan SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-20 626 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Mobillån Sverige AB (556692-7165) Box 3423 103 68 Stockholm Ombud: Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-04-06 659 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Itelligence AG (DE813209371) Königsbreede 1 D-33605 Bielefeld Tyskland Ombud: Maria Z c/o Fenix Legal KB Stureplan 4C,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-10 207 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockholmshem AB Box 9003 102 71 Stockholm Ombud: Prodocon AB, Gårda Torget 2 412 50 Göteborg MOTPART Name Navigation

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-06-23 762 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Takvandring Sverige AB (556662-9621) Södra Allén 5 852 39 Sundsvall Ombud: VAMO Varumärkesombudet AB Box 7067 402 32

Läs mer

BESLUT 2005-03-31. Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn. AB N Esbjörnsson, 556087-5212, Box 7, 277 21 Kivik

BESLUT 2005-03-31. Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn. AB N Esbjörnsson, 556087-5212, Box 7, 277 21 Kivik BESLUT 2005-03-31 Ärendenr. 78 Sökande Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn Ombud: Sveriges Kommuner och Landsting, Förbundsjurist Ellen H H, 118 82 Stockholm Motpart AB N Esbjörnsson, 556087-5212,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-12-02 716 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Göteborg Energi AB (556362-6794) Box 53 401 20 Göteborg Ombud: Katarina N, Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-03-20 804 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Gunnar L Ombud: Kajsa Åkesson Skarp Stockholm Advokatbyrå AB Box 7467 103 92 Stockholm INNEHAVARE Podiet Skattekonsulter

Läs mer

BESLUT 2003-11-26. YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm. Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm

BESLUT 2003-11-26. YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm. Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm BESLUT 2003-11-26 Ärendenr. 29. Sökande YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm Motpart Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm Ombud: Advokat Fredrik v B, Setterwalls Advokatbyrå,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2013-09-11 686 SÖKANDE Stockholms dramatiska högskola (org-nr 202100-6388) Box 27095 102 51 Stockholm Ombud: Ulrika B, Advokatfirman Delphi

Läs mer

VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 21 NUMMER 2 2010

VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 21 NUMMER 2 2010 VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 21 NUMMER 2 2010 NORDEN Ny varemerkelov i Norge DESIGNSKYDD Designkollision med gamla varumärken VITE Hundmat i Högsta domstolen REKLAMJURIDIK I huvudet

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 1 Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-08-25 254 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Staten genom Vägverket (202100-0639) 781 87 BORLÄNGE Ombud: Verksjuristen Rogert A, Vägverket, 781 87 BORLÄNGE 103

Läs mer

REGISTERVILLKOR. UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009.

REGISTERVILLKOR. UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009. UTKAST FÖR REMISS (2007-12-17) REGISTERVILLKOR UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009. Den som ackrediterats som Registrar av.se har förbundit sig att tillämpa dessa Registervillkor i förhållande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN UNDER.SE

ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN UNDER.SE ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN I. INLEDNING NIC-SE Network Information Center Sweden Aktiebolag (NIC-SE), 556542-8033, Box 5774, 114 87, tillhandahåller en tjänst som innefattar behandling

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN

ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN Domäner Regler Allmänna villkor Nya Allmänna villkor gäller från 2004-07-06 ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN I. INLEDNING NIC-SE Network Information Center Sweden Aktiebolag (NIC-SE), 556542-8033,

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

avslutas med en bokstav eller siffra, och får inte uteslutande bestå av bindestreck.

avslutas med en bokstav eller siffra, och får inte uteslutande bestå av bindestreck. .SE:s ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN Gällande fr.o.m. 12 februari 2007 Dessa allmänna villkor kan från tid till annan komma att kompletteras med bestämmelser i tjänstespecifika villkor.

Läs mer

Varumärken på Internet

Varumärken på Internet VARUMÄRKESSKYDD DESIGNSKYDD BRANDING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 26 NUMMER 1 2015 Varumärken på Internet 18 22 26 32 40 Tvist: Fängelse och skadestånd för piratkopiehandel. Tvist: Nedsänkt lock gör snusdosor

Läs mer

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012-12-11 2012:15 Mål C 26/11 KÄRANDE Elskling AB, Sandelsgatan 16, bv, 115 34 Stockholm Ombud: Advokaterna M. F. och C. T., S. Advokatbyrå, Box 4501, 203 20 Malmö SVARANDE Kundkraft

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

Frobbit AB www.frobbit.se

Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit AB www.frobbit.se Svar på Remiss från.se angående Alternativt Tviste Förfarande Frobbit! lämnar härmed sina synpunkter på.se remiss angående Alternativt TvisteFörfarande (ATF)..SE ställde i remissen

Läs mer

ANVÄNDNING AV VARUMÄRKEN PÅ INTERNET

ANVÄNDNING AV VARUMÄRKEN PÅ INTERNET Av Sarah Snyder 1 I den allt hårdare konkurrensen kan en produkts namn och design bli avgörande för ett företags framgång. Varumärket som individualiseringsmedel har därför fått en allt större betydelse

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:30 2002-12-03 Dnr C 19/01

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:30 2002-12-03 Dnr C 19/01 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:30 2002-12-03 Dnr C 19/01 KÄRANDE Poolia AB, 556447-9912, Box 30081, 104 25 STOCKHOLM Ombud: jur.kand. Göran Starkebo och jur.kand. Susanne Ståhlberg, Albihns Stockholm AB, Box

Läs mer

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m.

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:10 2008: Datum 2011-04-12 Dnr C 11/10 KÄRANDE Eniro Sverige AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur.kand. J. B., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

Läs mer