Motpart Benkestok B.V., [NL] B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motpart Benkestok B.V., [NL] 009.281.435.B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland"

Transkript

1 BESLUT Ärendenr. 49. Sökande The Interactive Institute II AB, , Box 24081, Stockholm Motpart Benkestok B.V., [NL] B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet ii.se Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande Beslut Sökandens begäran om överföring av domännamnet ii.se lämnas utan bifall Postadress Besöksadress Telefon Telefax Hemsida II-Stiftelsen Box STOCKHOLM Sehlstedtsgatan E-post:

2 2 Bakgrund Benkestok BV ( Motparten ) registrerade domännamnet ii.se den 27 april Registrering skedde efter den slumpmässiga dragningen som ägde rum den 23 april Såväl Motparten som Sökanden deltog i dragningen där Motparten tilldelades domännamnet. The Interactive Institute II AB ( Sökanden ) ansökte den 24 februari 2004 om tvistlösning med yrkande att domännamnet ii.se skulle överföras till Sökanden. Samma datum betalades ansökningsavgiften in. Sökanden begärda att ansökan skulle prövas av en tvistlösare. Efter att ha förelagts att inkomma med svar i anledning av ansökan om tvistlösning inkom Motparten den 30 april 2004 med ett svaromål på engelska. Efter föreläggande från II- Stiftelsen, inkom Motparten med svaromål på svenska. Till tvistlösare har utsetts Jon Dal. Sökanden förelades av tvistelösaren, genom II-Stiftelsen, att komplettera med information och bevisning avseende att Sökanden innehar ett med domännamnet identiskt eller förväxlingsbart varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), eller titel på sökandens skyddade litterära eller konstnärliga verk, med rättsgrund i Sverige och till vilket sökanden kan visa rätt. Sökanden inkom med komplettering den 1 april Parterna har haft möjlighet att inkomma med svaromål på varandras inlagor. Yrkanden Sökanden yrkar att domännamnet ii.se överförs till Sökanden. Motparten yrkar att Sökandens talan skall ogillas.

3 3 Parterna har anfört Sökanden The Interactive Institute II AB bildades 1998 och är ett nationellt forskningsinstitut ägt av Stiftelsen för strategisk forskning. Sökanden bedriver forskning och utveckling inom området interaktiva digitala medier på uppdrag av staten, samt bidrar med regional utveckling i Sverige genom att på de orter där Sökanden verkar upprätta nära samarbete med såväl offentlig sektor, som lokalt näringsliv och kulturinstitutioner. P.g.a. verksamhetens art och inriktning är Internet och www centralt för Sökanden och dess identitet och marknadsföring som ledande forskningsinstitut inom sitt område. Motparten har förvärvat såväl domännamnet ii.se som k3.se. Sökanden finner det uppseendeväckande att Nils G. I (direktör hos Motparten), som har arbetat åt Konst, Kultur & Kommunikation K3 vid Malmö högskola, lokaliserad i samma byggnad som Sökanden ansöker om domänerna k3.se och ii.se. I har förärvat domänerna med god kännedom om Sökandens och K3:s existens. Sökande har kontaktat Motparten för att efterforska möjligheten att överta domänen men fått undvikande svar. Vid ett möte erbjöd I Sökanden att överta domänen om Sökanden går in i ett samarbete med I och erlägger 5000 EUR. Kopia av mail åberopas som bevisning härför av Sökanden. Att I erbjuder domänen till Sökanden mot en motprestation kan inte tolkas på annat sätt än att I förvärvat domänen för att locka Sökanden till samarbete. Som bevisning för att Sökanden innehar ett i Sverige gällande kännetecken som är identiskt/förväxlingsbart med domännamnet inkom Sökanden med komplettering bestående av i) kopia av registreringsbevis från PRV uppvisande att Sökandens firma är The Interactive Institute II AB och att bokstavskombinationen II således är en del av Sökandens registrerade firmanamn; ii) ett visitkort där II används som grafisk identifikator; iii) hänvisning till där ii används som huvudsaklig grafisk identifikator av Sökanden.

4 4 Motparten Benkestok BV är ett internationellt företag som bedriver utveckling och försäljning av nyhetstjänster och interaktiva medier. Företagets direktör är Nils G. I. Bolaget är en konkurrent till Sökanden. Genom dotterbolaget Benkestok AB i Malmö utvecklar och säljer koncernen utbildnings- och konsulttjänster inom interaktiva medier och digital journalistik. En lärobok på universitetsnivå Nettjournalisten publicerades av Benkestok AB 2002 och boken är nu en av huvudböckerna vid flera skandinaviska journalistskolor. En svensk utgåva är planerad att utkomma under 2005 och författaren Nils G. I kommer då att marknadsföra boken till svenska journalisthögskolor under en turné som kommer att gå under namnet I Interactive Tour 2005 Namnet ii.se används som varumärke på visitkort som används i samband med denna kampanj. Motparten är inte intresserad av att sälja domännamnet, trots flera påstötningar från Sökanden. Motparten använder redan idag domänen ii.se i sina trycksaker och som url. Motparten har visserligen vid ett tillfället erbjudit Sökanden att ta över domänen om Sökanden gick in i ett samarbete med Motparten som skulle kosta 5000 EUR, men detta skall inte ses som ett erbjudande att sälja domännamnet till Sökanden. Sökanden har inte försökt att registrera domännamnet ii.se under den tidsperiod som varumärkesinnehavare hade möjlighet att med förtur kunna registrera domännamn innan de släpptes för generell auktionering. Detta beror på att Sökanden inte vid denna tidpunkt kunde dokumentera några sådana rättigheter. Användandet av logon II konstituerar inte ett varumärke per se. Tvistlösarens/-lösarnas skäl Enligt punkten 17 c) i de Allmänna villkor vid registrering av domännamn under toppdomänen.se får ett domännamn överföras till Sökanden om i) domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett kännetecken som har rättsgrund i Sverige och till vilken Sökanden kan visa rätt; och ii) iii) Motparten inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet; och domännamnet registrerats eller använts i ond tro.

5 5 Samtliga tre krav skall vara uppfyllda för att en sökande skall kunna vinna bifall med sin ansökan. i) identiskt eller förväxlingsbart kännetecken Sökanden har som grund för att Sökanden skall anses vara innehavare av ett med domännamnet ii.se identiskt eller förväxlingsbart kännetecken med rättsgrund i Sverige i första hand åberopat sitt registrerade firmanamn The Interactive Institute II AB Firman innehåller visserligen bokstavskombinationen II men bokstavskombinationen kan enligt tvistlösaren inte anses vara så dominerande i firman att firman är att anse som förväxlingsbar med domännamnet ii.se. Sökanden har, såsom det får förstås, i andra hand anfört att beteckningen ii skall anses vara ett för Sökanden inarbetat kännetecken. Som bevising härför har Sökanden åberopat ett visitkort där ii används som grafisk indikator, samt hänvisat till webplatsen där ii används som huvudsaklig grafisk identifikator för Sökanden. Ensamrätt till ett kännetecken kan uppkomma, förutom genom registrering, även genom inarbetning. Ett kännetecken anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Kravet på kännedom innebär att viss del av omsättningskretsen skall känna till kännetecknet. Tvistlösaren finner att de omständigheter och den bevisning som Sökanden åberopat inte kan anses tillräckliga för att Sökanden skall anses ha styrkt att ii är ett för Sökanden inarbetat kännetecken. Tvistlösaren finner med stöd av det ovan anförda att Sökanden inte har kunnat visa

6 6 att Sökanden har rätt till ett i Sverige gällande kännetecken som är identiskt eller förväxlingsbart med domännamnet ii.se. Då samtliga tre krav skall vara uppfyllda för att Sökandens ansökan skall kunna bifallas finns inte anledning för tvistelösaren att ta ställning till frågan om Motparten har ett berättigat intresse till domännamnet och om Motparten registrerat eller använt domännamnet i ond tro. Med stöd av det ovan anförda beslutar tvistlösaren att lämna Sökandens ansökan utan bifall. På Stiftelsen för InternetInfrastrukturs vägnar Jon Dal

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-11-17 430 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Emaco KonsultPoolen AB 421 32 V Frölunda Ombud: Business & Entertainment Law HB, Claes Å 411 17 Göteborg MOTPART Kjell

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <baltic.se> BESLUT 2006-10-31 Ärendenr. 136 Sökande Baltic Saftey Products AB, 556200-0777, Box 60, 545 02 Älgarås Ombud: Prodocon AB, Peter J, Gårda Torget 2, 412 50 Göteborg Motpart Name Navigation AB, 556678-3485,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2010-05-25 385 SÖKANDE Badshop Malmö 211 25 Malmö MOTPART Lindströms Bad och Kakelvaruhus 234 24 Lomma SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

BESLUT 2005-03-31. Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn. AB N Esbjörnsson, 556087-5212, Box 7, 277 21 Kivik

BESLUT 2005-03-31. Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn. AB N Esbjörnsson, 556087-5212, Box 7, 277 21 Kivik BESLUT 2005-03-31 Ärendenr. 78 Sökande Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn Ombud: Sveriges Kommuner och Landsting, Förbundsjurist Ellen H H, 118 82 Stockholm Motpart AB N Esbjörnsson, 556087-5212,

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-07-26 406 ÄRENDENUMMER SÖKANDE SMS Guld AB 102 42 Stockholm Ombud: Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt AB, Advokat Daniel T 111 34 Stockholm

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-12-12 444 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Johan Å 187 77 Täby MOTPART Håkan H Webshop Trollhättan 461 42 Trollhättan SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

BESLUT 2003-11-26. YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm. Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm

BESLUT 2003-11-26. YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm. Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm BESLUT 2003-11-26 Ärendenr. 29. Sökande YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm Motpart Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm Ombud: Advokat Fredrik v B, Setterwalls Advokatbyrå,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-12-03 712 ÄRENDENUMMER SÖKANDE BML Group Ltd (org. nr C34836) G.B. Buildings Watar Street Ta Xbiex, Malta Ombud: Dipcon AB Skeppsbron 26 111 30 Stockholm

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-11-19 273 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Specsavers BV 1211 EC Hilversum Nederländerna OMBUD: Stefan B. och Dan K., Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Box 5719

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-06-23 762 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Takvandring Sverige AB (556662-9621) Södra Allén 5 852 39 Sundsvall Ombud: VAMO Varumärkesombudet AB Box 7067 402 32

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-07 628 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Arkivera Sverige AB (org.nr 556785-9748) Box 19065 104 32 Stockholm INNEHAVARE E.t.a.b relocation AB (org.nr 556847-8688)

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-12-02 716 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Göteborg Energi AB (556362-6794) Box 53 401 20 Göteborg Ombud: Katarina N, Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-03 236 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Samsung Electronics Co. Ltd of Korea 416, Maetan-dong 443-742 Suweon-si, Kyungki-do, Republiken Korea Ombud Baker and

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-08 214 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Länsförsäkringar AB publ (556549-7020) 106 50 StockholmLand OMBUD: P-E H Petter Rindforth Groth & Co KB Box 6107 102

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-23 351 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Satellitproffsen Syd AB 211 54 Malmö Ombud: Per S 211 34 Malmö MOTPART Göran S 429 44 Särö SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Tratech AB (556682-7233) Svetsarevägen 1, 771 42 Ludvika. Mia S Norsvägen 33, 777 94 Söderbärke. Ombud: Jerker N Agnetorp Ändetorp, 522 94 Tidaholm.

Tratech AB (556682-7233) Svetsarevägen 1, 771 42 Ludvika. Mia S Norsvägen 33, 777 94 Söderbärke. Ombud: Jerker N Agnetorp Ändetorp, 522 94 Tidaholm. BESLUT 2007-01-18 Ärendenr. 159 Sökande Tratech AB (556682-7233) Svetsarevägen 1, 771 42 Ludvika Ombud: Advokat Per G, Advokatfirman Sylwan och Fenger - Krog Box 304, 771 26 Ludvika Motpart Mia S Norsvägen

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-03-20 804 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Gunnar L Ombud: Kajsa Åkesson Skarp Stockholm Advokatbyrå AB Box 7467 103 92 Stockholm INNEHAVARE Podiet Skattekonsulter

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-04-06 659 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Itelligence AG (DE813209371) Königsbreede 1 D-33605 Bielefeld Tyskland Ombud: Maria Z c/o Fenix Legal KB Stureplan 4C,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-05-21 ÄRENDENUMMER 835 SÖKANDE WebHotel TjugoFyra AB (org/pers nr 556887-3946) Box 4028 128 04 Bagarmossen INNEHAVARE David E/Evig Webb SAKEN Alternativt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-20 626 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Mobillån Sverige AB (556692-7165) Box 3423 103 68 Stockholm Ombud: Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-05-11 300 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Microsoft AB 164 93 Kista Ombud: Advokatfirman Fylgia KB Malin F 102 04 Stockholm MOTPART Niclas V 623 46 Hemse SAKEN

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-05-14 561 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Södertälje kommun, arbetsställe: Museum Torekällberget (org nr 212000-0159) Torekällberget 151 89 Södertälje Ombud:

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2013-09-11 686 SÖKANDE Stockholms dramatiska högskola (org-nr 202100-6388) Box 27095 102 51 Stockholm Ombud: Ulrika B, Advokatfirman Delphi

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 1 Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-08-25 254 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Staten genom Vägverket (202100-0639) 781 87 BORLÄNGE Ombud: Verksjuristen Rogert A, Vägverket, 781 87 BORLÄNGE 103

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-10-18 621 ÄRENDENUMMER SÖKANDE MasterCard International Incorporated ([US]95-2536378) 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577 USA Ombud: Groth

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-10 207 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockholmshem AB Box 9003 102 71 Stockholm Ombud: Prodocon AB, Gårda Torget 2 412 50 Göteborg MOTPART Name Navigation

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN UNDER.SE

ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN UNDER.SE ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN I. INLEDNING NIC-SE Network Information Center Sweden Aktiebolag (NIC-SE), 556542-8033, Box 5774, 114 87, tillhandahåller en tjänst som innefattar behandling

Läs mer

REGISTERVILLKOR. UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009.

REGISTERVILLKOR. UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009. UTKAST FÖR REMISS (2007-12-17) REGISTERVILLKOR UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009. Den som ackrediterats som Registrar av.se har förbundit sig att tillämpa dessa Registervillkor i förhållande

Läs mer