Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)"

Transkript

1 Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER SÖKANDE Microsoft AB Kista Ombud: Advokatfirman Fylgia KB Malin F Stockholm MOTPART Niclas V Hemse SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <navision.se>.se meddelar följande BESLUT Domännamnet <navision.se> överförs till Sökanden, Microsoft AB. 1

2 BAKGRUND Sökanden är ett mjukvaruföretag och helägt dotterbolag till Microsoft Corporation (USA). Microsoft Business Solutions ApS (Danmark), är ett helägt dotterbolag till Microsoft Development Center Copenhagen ApS (Danmark), vilket i sin tur ägs av Microsoft Corporation. Microsoft Business Solutions ApS är innehavare till flera registrerade varumärken innehållande ordet NAVISION, bl a Gemenskapsvarumärket nr NAVISION (ord) i klasserna 9, 16 och 42, samt den svenska nationella registreringen nr NAVISION (ord) i klass 9. Då det är Tvistlösarens uppfattning att såväl Sökanden som Motparten gemensamt kallar ovannämnda koncernföretag Microsoft eller Sökanden, kommer även Tvistlösaren att nedan gemensamt kalla dessa företag Sökanden, där annat inte särskilt framgår. Mot bakgrund av att varumärket NAVISION är registrerat i namnet av Microsoft Business Solutions ApS, har Tvistlösaren av Sökanden begärt kompletterande uppgifter avseende koncernstrukturen och dokumentation som visar Microsoft AB:s rätt att yrka överföring av det omtvistade domännamnet till Microsoft AB. Sökanden har den 8 maj 2009 inkommit med komplettering i form av dels årsredovisningar för aktuella företag där koncernstruktur och ägarförhållanden framgår, dels ett intyg från Microsoft Development Center Copenhagen ApS som bekräftar Microsoft AB:s rätt att yrka överföring till Microsoft AB. Det omtvistade domännamnet registrerades för Motparten den 9 maj YRKANDEN Sökanden yrkar att domännamnet <navision.se> överförs till Sökanden, Microsoft AB. Motparten bestrider bifall till Sökandens yrkande om överföring. PARTERNA HAR ANFÖRT Sökanden Sökanden uppger att man har utvecklat ett affärssystem med främsta syfte att förbättra samarbetet mellan försäljning, produktion och inköp inom ett företag och att effektivisera dessa verksamheter. Affärssystemet kallas enligt Sökanden i dagligt tal NAVISION, men har det formella produktnamnet Microsoft Dynamic NAV. Systemet marknadsförs över hela världen, inklusive i Sverige. Varumärkesregistreringarna för NAVISION omfattar bl a mjukvaruprogram och annons- och reklamverksamhet. Motpartens webbplats består av en förstasida, vilken tidigare fungerade som reklamplats med möjlighet för Sökandens samarbetspartners att erhålla annonsutrymme. Det omtvistade domännamnet kommer högst vid sökningar på NAVISION i sökmotorn Google. 2

3 Sökanden hänvisar till information från Motparten och drar slutsatsen att webbplatsen fungerar som en kontaktförmedling mellan kunder och återförsäljare av Sökandens produkt, där Motparten tjänar pengar genom att bl a ta ut en förmedlingsavgift. Sökanden uppger att man själva erbjuder samma tjänst från sin officiella webbplats, och att Motpartens användning av varumärket är vilseledande. Sökanden anser att <navision.se> är förväxlingsbart med varumärket NAVISION, och att detta kännetecken är väl ansett i Sverige (med hänvisning till Bilaga 3, två artiklar från ComputerSweden). Enligt Sökanden har motparten ingen rätt till eller berättigat intresse i det omtvistade domännamnet. Slutligen anser Sökanden att domännamnet har registrerats och använts i ond tro. Motpartens enda anledning till registreringen måste ha varit vetskapen om och förekomsten av varumärket NAVISION. Eftersom det är Sökandens produkter som marknadsförs under <navision.se>, har även användning skett i ond tro. Motparten Motparten påpekar att Sökanden är ett världskänt företag och menar att det inte finns någon risk att besökare till Motpartens webbplats skulle förväxla denna med en webbplats från Sökanden. Motparten hänvisar till att Sökanden redan den 6 september 2005 på sin webbplats informerade om att NAVISION byter namn till Microsoft Dynamics Nav. Vidare argumenterar Motparten att Sökanden har resurser för att aktivt välja vilka domännamn man vill äga, och att Sökanden uppenbarligen valt att inte registrera det omtvistade domännamnet. Eftersom <navision.se> var ledigt 2007, har Motparten registrerat detsamma. Motparten pekar på det faktum att Sökanden under domännamnet <navision.com> tillhandahåller en webbplats som enbart innehåller information om Microsoft Dynamics och drar slutsatsen att Sökanden själv valt att urvattna kännetecknet NAVISION efter namnbytet. Motparten upplyser att man genom kompetent och hårt arbete lyckats få <navision.se> positionerat högst upp i sökmotorerna. Motparten bekräftar att man tjänar pengar på innehavet av det omtvistade domännamnet, bl a genom annonsplatser. Motparten tar även betalt för förmedling av uppdrag och planerar att utöka tjänsterna under <navision.se> till att även omfatta konsulttjänster, mm. Därmed anser sig Motparten ha ett berättigat intresse till domännamnet i den mening som avses i Allmänna Villkor vid registrering av domännamn under.se. Motparten anser att sökanden på ett otillbörligt sätt tvingat annonsören på Motpartens webbplats att upphöra med sin annonsering, och att Sökanden även på andra sätt skadat Motpartens affärsverksamhet. Beträffande ond tro, anför Motparten att Sökanden inte påstått att marknadsföringen på Motpartens webbplats skadat Sökanden, att domännamnet har missbrukats eller att Motparten registrerat <navision.se> för att överlåta det till någon konkurrent. 3

4 Vidare menar Motparten att den urvattning som skett av varumärket har Sökandens stått för medan Motparten anser sig ha arbetat hårt för att återskapa NAVISION som ett starkt varumärke, eftersom detta är en konkurrensfördel för Motparten. Slutligen pekar Motparten på ett annat svenskt domännamn, baserat på ett av Sökandens varumärken men registrerat för en tredje part. Då Sökanden inte verkar ha inlett något tvistlösningsförfarande mot innehavaren av det domännamnet, drar Motparten slutsatsen att Sökanden accepterar att domäner baserade på Sökandens varumärken ägs av andra företag. TVISTLÖSARENS SKÄL Enligt punkt 18 c) i Allmänna villkor för registrering av domännamn under toppdomänen.se, får ett domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100), eller en geografisk beteckning/ursprungsbeteckning som skyddas genom rådets förordning (EG) 510/2006, vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och i) innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och ii) domännamnet registrerats eller använts i ond tro. Identiskt eller förväxlingsbart Sökanden, Microsoft AB, hänvisar till varumärkesrättigheter i Sverige och EU för NAVISION, registrerade för Microsoft Business Solutions ApS. Av de kompletterande handlingarna i ärendet framgår dels att Microsoft AB ingår i samma koncern som den formelle varumärkesinnehavaren, dels att vederbörligt tillstånd inhämtats för Microsoft AB att få det omtvistade domännamnet överfört till sig därmed även indikerande ett tillstånd att i eget namn driva tvistlösningsförfarandet. Tvistlösaren drar slutsatsen att Microsoft AB därmed kan visa rätt till varumärket NAVISION enligt kraven i 18 c) Allmänna Villkor. Vidare konstateras att NAVISION har rättsgrund i Sverige, såväl genom den svenska nationella registreringen som genom Gemenskapsregistreringarna. Domännamnet <navision.se> är identiskt med Sökandens varumärke NAVISION, eftersom ändelsen.se, det vill säga den svenska nationella toppdomänen, inte ska räknas med i bedömningen av om ett omtvistat domännamn är identiskt eller förväxlingsbart med annans kännetecken. Sökandens hävdar även att varumärket är väl ansett här i riket. Som bevis för det anförda, har Sökanden hänvisat till två artiklar, daterade 6 december 2008 respektive 18 februari 2009, från tidskriften ComputerSweden. Underlaget för påståendet om att NAVISION är väl ansett är således alldeles för magert för att kunna dra de långtgående slutsatser Sökanden gör. Frågan huruvida NAVISION är välkänt eller ej har dock ingen betydelse, eftersom Sökanden har kunnat visa varumärkesrättigheter genom befintliga registreringar. 4

5 Det är således Tvistlösarens uppfattning att domännamnet <navision.se> är förväxlingsbart med Sökandens varumärke NAVISION, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket Sökanden kan visa rätt. Rätt eller berättigat intresse Motparten har uppenbarligen inte erhållit något tillstånd från Sökanden att registrera det omtvistade domännamnet. Motparten har inte heller hävdat någon egen varumärkes- eller firmarätt till NAVISION, eller att motparten är känd under domännamnet. Motparten hänvisar till det faktum att denne driver kommersiell verksamhet under <navision.se>, och åberopar härvid som det får förstås punkt 18 d) i Allmänna Villkor vilken anger att en innehavare får anses ha en rätt eller berättigat intresse till domännamnet särskilt om det visas att användning eller förberedande av användning skett i samband med marknadsföring av varor eller tjänster innan tvistlösningen inleddes. Det som avses i nämnda regel är dock inte vilken som helst kommersiell användning, utan enbart sådan som skett i god tro (jämför exempelvis med bona fide use i paragraf 4 (c)(i) UDRP 1 ). Frågan är således om den användning som är aktuell i nu föreliggande ärende, är att anse som sådan godtrosanvändning som ger domäninnehavaren ett berättigat intresse? Motpartens verksamhet synes gå ut på att fungera som en kontaktförmedling mellan kunder och återförsäljare av Sökandens produkt. Motparten kan därmed liknas med en (icke auktoriserad) återförsäljare av affärssystemet NAVISION. Liknande situationer har tidigare behandlats i bl a det s k Volvo-Tuning målet 2, samt i flera ATF-ärenden, bl a ATF Nr 9 <peugeot.se>, ATF Nr 37 <funai.se> och ATF Nr 39 <plantronics.se>. Av praxis framgår att en återförsäljarverksamhet, eller därmed jämställt förhållande, inte ger denne en rätt eller berättigat intresse att registrera domännamn som är förväxlingsbara med andras kännetecken. Det faktum att Motparten förmedlar Sökandens produkt till försäljning på sin hemsida legitimerar således inte Motparten att registrera ett domännamn som enbart består av Sökandens varumärke. Mot bakgrund av ovanstående drar Tvistlösaren slutsatsen att Motparten inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet <navision.se>. Registrerats eller använts i ond tro I ärendet är ostridigt att Motparten registrerade <navision.se> i full vetskap om att kännetecknet NAVISION ägdes av annan. Av handlingarna i ärendet och båda parters inlagor framgår att Motparten redan vid registreringstillfället hade som syfte att marknadsföra (förmedla) Sökandens affärssystem NAVISION under det omtvistade domännamnet. Att Sökandens och Motpartens respektive webbplatser för produkten har olika utseende spelar i sammanhanget ingen roll. Förväxlingen och utnyttjandet av sökandens kännetecken har skett redan när en presumtiv kund har klickat på <navision.se> i tron att adressen skulle leda till en officiell webbplats för Sökandens produkt. 1 the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy 2 Stenungsunds tingsrätt, dom , mål nr. T

6 Motparten har medgivit att webbplatsen under det aktuella domännamnet har bedrivits kommersiellt, bland annat genom annonsering. Motparten har vidare medgivit att mycket arbete har lagts ner på att positionera domännamnet/varumärket i sökmotorerna för att därmed öka intresset för annonsörer på Motpartens webbplats. Av Bilaga 3 till Ansökan, samt Bilaga 2 i Svaromålet, framgår att Motparten framfört sin avsikt att sälja domännamnet. I ett e-postmeddelande daterat 11 februari 2009 skriver Motparten till Sökanden: Har ni någonting emot att en av era partners äger domänen? Dvs om jag säljer den till någon av de jag har kontakter med. I ett meddelande daterat den 27 februari 2009 skriver Motparten: Jag har ett företag som vill köpa domänen av mig. Är det säkert att ni inte har någonting emot att jag säljer den till dem? Vill ju egentligen inte göra mig av med domänen, men då ni hindrat mig från att skaffa ytterligare inkomster genom aktiv påverkan på min enda annonsör så överväger jag det givetvis: Av ovanstående försäljningserbjudande kan inte uteslutas att domännamnet registrerades även med syftet att sälja detta till Sökanden, eller åtminstone att detta syfte uppstått därefter som en reaktion på Sökandens kontakter med Motpartens annonsör. Förfarandet är i varje fall ytterligare en indikation på ond tro hos Motparten. Tvistlösaren drar slutsatsen att Motparten såväl registrerat som använt domännamnet i ond tro. På.SE vägnar Petter Rindforth 6

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-03 236 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Samsung Electronics Co. Ltd of Korea 416, Maetan-dong 443-742 Suweon-si, Kyungki-do, Republiken Korea Ombud Baker and

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-12-12 444 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Johan Å 187 77 Täby MOTPART Håkan H Webshop Trollhättan 461 42 Trollhättan SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-04-06 659 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Itelligence AG (DE813209371) Königsbreede 1 D-33605 Bielefeld Tyskland Ombud: Maria Z c/o Fenix Legal KB Stureplan 4C,

Läs mer

BESLUT 2005-03-31. Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn. AB N Esbjörnsson, 556087-5212, Box 7, 277 21 Kivik

BESLUT 2005-03-31. Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn. AB N Esbjörnsson, 556087-5212, Box 7, 277 21 Kivik BESLUT 2005-03-31 Ärendenr. 78 Sökande Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn Ombud: Sveriges Kommuner och Landsting, Förbundsjurist Ellen H H, 118 82 Stockholm Motpart AB N Esbjörnsson, 556087-5212,

Läs mer

VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 21 NUMMER 2 2010

VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 21 NUMMER 2 2010 VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 21 NUMMER 2 2010 NORDEN Ny varemerkelov i Norge DESIGNSKYDD Designkollision med gamla varumärken VITE Hundmat i Högsta domstolen REKLAMJURIDIK I huvudet

Läs mer

Varumärken på Internet

Varumärken på Internet VARUMÄRKESSKYDD DESIGNSKYDD BRANDING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 26 NUMMER 1 2015 Varumärken på Internet 18 22 26 32 40 Tvist: Fängelse och skadestånd för piratkopiehandel. Tvist: Nedsänkt lock gör snusdosor

Läs mer

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012-12-11 2012:15 Mål C 26/11 KÄRANDE Elskling AB, Sandelsgatan 16, bv, 115 34 Stockholm Ombud: Advokaterna M. F. och C. T., S. Advokatbyrå, Box 4501, 203 20 Malmö SVARANDE Kundkraft

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

ANVÄNDNING AV VARUMÄRKEN PÅ INTERNET

ANVÄNDNING AV VARUMÄRKEN PÅ INTERNET Av Sarah Snyder 1 I den allt hårdare konkurrensen kan en produkts namn och design bli avgörande för ett företags framgång. Varumärket som individualiseringsmedel har därför fått en allt större betydelse

Läs mer

Domänregistrarens ansvar för domännamn som påstås utgöra intrång

Domänregistrarens ansvar för domännamn som påstås utgöra intrång Domänregistrarens ansvar för domännamn som påstås utgöra intrång Inledning Domänregistrarens ansvar för domännamn Enligt REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011, gäller

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 22 NUMMER

VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 22 NUMMER VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 22 NUMMER 4 2011 Tema Webb Egen toppdomän. Något för dig? Marknadsföring Riskabla ring-upp-kampanjer. Varumärkesutveckling Ledningens delaktighet. Sista

Läs mer

Information. REGgie. FAQ för blivande registrarer. Avtal och Juridik

Information. REGgie. FAQ för blivande registrarer. Avtal och Juridik REGgie Avtal och Juridik Senast sparat: 2009-02-11 17:05 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2007 Innehållsförteckning 1 AVTAL MELLAN.SE OCH REGISTRAR...3 1.1 VAD INNEBÄR KRAVET OM EN DIREKTLÄNK?...3

Läs mer

Frobbit AB www.frobbit.se

Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit AB www.frobbit.se Svar på Remiss från.se angående Alternativt Tviste Förfarande Frobbit! lämnar härmed sina synpunkter på.se remiss angående Alternativt TvisteFörfarande (ATF)..SE ställde i remissen

Läs mer

Frobbit AB www.frobbit.se

Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit AB www.frobbit.se Svar på Uppföljningsremiss från.se angående Alternativt Tviste Förfarande Frobbit! lämnar härmed sina synpunkter på.se Uppföljningsremiss angående Alternativt TvisteFörfarande

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning.

Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning. BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-05-23 Dnr: 08-11198 42 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 Peder.Cristvall@pts.se Stiftelsen för Internetinfrastruktur Att. Danny Aerts Box

Läs mer

Tillgä ngligä rä ttsskyddsmedel fö r skydd äv kä nnetecken under.fi töppdömä nen

Tillgä ngligä rä ttsskyddsmedel fö r skydd äv kä nnetecken under.fi töppdömä nen Tillgä ngligä rä ttsskyddsmedel fö r skydd äv kä nnetecken under.fi töppdömä nen - med fokus på alternativ tvistlösning och framtida förändringar Övningsseminariearbete i immaterialrätt Sebastian Åstrand

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:12 2007-05-16 Dnr C 31/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:12 2007-05-16 Dnr C 31/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:12 2007-05-16 Dnr C 31/05 KÄRANDE Synsam Service Aktiebolag, Box 30153, 104 25 STOCKHOLM Ombud: advokaten T. C-W. och jur. kand. K. L., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

Marknadsföring av guldköptjänster

Marknadsföring av guldköptjänster MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:11 2008: Datum 2011-05-24 Dnr C 8/10 KÄRANDE/GENSVARANDE SMS Guld AB, Box 5075, 102 42 Stockholm Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

Anders Nyman Stoppa domänskojarna! oseriösa metoder vid försäljning av domännamn och webbplatser

Anders Nyman Stoppa domänskojarna! oseriösa metoder vid försäljning av domännamn och webbplatser Anders Nyman Stoppa domänskojarna! oseriösa metoder vid försäljning av domännamn och webbplatser Anders Nyman Stoppa domänskojarna! oseriösa metoder vid försäljning av domännamn och webbplatser Stoppa

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:25 2002-10-15 Dnr C 15/01

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:25 2002-10-15 Dnr C 15/01 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:25 2002-10-15 Dnr C 15/01 KÄRANDE AB LivsHälsa medvetandeutveckling, 556511-4112, Torstenssonsgatan 3, 114 56 STOCKHOLM Ombud: dr. Henning Witte, Villagatan 13 B, 114 32 STOCKHOLM

Läs mer

R 6425/2000 2000-06-22. Till Statsrådet och chefen för Näringsdepartementet

R 6425/2000 2000-06-22. Till Statsrådet och chefen för Näringsdepartementet R 6425/2000 2000-06-22 Till Statsrådet och chefen för Näringsdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 april 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över Domännamnsutredningens betänkande.se?.

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström

KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström STÄMNINGSANSÖKAN 2014-07-07 Dm 2011/2174 Marknadsdomstolen KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box48 651 02 Karlstad SVARANDE Baraspara Sverige AB, 556787-4309

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 6075-14 1 SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826 80 Söderhamn SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20 Information Registry Services FAQ för Registrarer SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2009 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 7 1.1 VAD ÄR SKILLNADEN PÅ.SE, REGISTRY SERVICES OCH SE DIREKT?... 7 1.2

Läs mer

HFD 2014 ref 18. Lagrum: 5 lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

HFD 2014 ref 18. Lagrum: 5 lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor HFD 2014 ref 18 Ett svar på en fråga som ställts i en ansökan om förhandsbesked har inte ansetts ha sådan betydelse för sökanden att ett besked varit motiverat (I och II). Lagrum: 5 lagen (1998:189) om

Läs mer

Marknadsföring av fläckborttagningsmedel. 1. Marknadsdomstolen lämnar Universalbolaget i Helsingborg Aktiebolags talan utan bifall.

Marknadsföring av fläckborttagningsmedel. 1. Marknadsdomstolen lämnar Universalbolaget i Helsingborg Aktiebolags talan utan bifall. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:27 2008: Datum 2010-11-02 Dnr C Dnr 35/09 och C 2/10 KÄRANDE Universalbolaget i Helsingborg Aktiebolag, Box 22064, 250 22 Helsingborg Ombud: advokaten M. P., Advokatfirman J.

Läs mer

Rätten till domännamn

Rätten till domännamn Institutionen för handelsrätt Rätten till domännamn En studie av regelverket för domännamn registrerade i Sverige Martin Peters Kandidatuppsats 15 högskolepoäng Handledare Jonas Ledendal HARK11 Kandidatkurs

Läs mer