BESLUT YourLenses ITD, , Box 16195, Stockholm. Lensway AB, , Box, 49135, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUT 2003-11-26. YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm. Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm"

Transkript

1 BESLUT Ärendenr. 29. Sökande YourLenses ITD, , Box 16195, Stockholm Motpart Lensway AB, , Box, 49135, Stockholm Ombud: Advokat Fredrik v B, Setterwalls Advokatbyrå, Arsenalsgatan 6, Stockholm Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet yourlenses.se Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande Beslut YourLenses ITD:s ansökan om överföring av domännamnet yourlenses.se lämnas utan bifall. 1

2 Bakgrund Sökanden YourLenses ITD registrerades som enskild firma Motparten, Lensways AB, registrerade domännamnet yourlenses.se två dagar tidigare, således Domännamnet yourlenses förekommer sedan tidigare under annan toppdomän, nämligen yourlenses.com, vilken innehas av annat företag än någon av parterna i detta förfarande, nämligen Orbiglobe AB. Under hemsidan yourlenses.com anges företaget YourLenses Scandinavia AB som den kommersiella aktör som tillhandahåller produkterna i fråga. Yrkanden m m Enskilda firman YourLenses ITD har i ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande yrkat att domännamnet yourlenses.se skall överföras till sökanden. Till stöd för sitt yrkande har sökanden anfört att YourLenses ITD har bedrivit försäljning av kontaktlinser via webbplatsen yourlenses.com sedan början av mars månad Domännamnet yourlenses.com registrerades YourLenses ITD ingav ansökan om registrering av sin firma, vilken registrering skedde Lensway AB har tidigare haft ett samarbete med grundaren av Yourlenses ITD, varför det skulle te sig föga troligt att Lensway AB inte känt till YourLenses ITD. Lensway AB har bestritt bifall till sökandens yrkande att domännamnet yourlenses.se skall överföras till sökanden. Härvid har Lensway AB framhållit i huvudsak det följande. Lensway AB bedriver försäljning av kontaktlinser, liksom andra produkter och tjänster för synvård, under den generella domänen lensway.se. Genom att registrera ett antal domännamn som associerar till kontaktlinser, såsom 2

3 linser.se, linser.nu, kontaktlins.com och linsbutiken.com, låter Lensway AB dessa spegla sin huvuddomän lensway.se, där försäljning och marknadsföring sker av Lensway AB:s produkter. Registreringen av yourlenses.se är ett led i denna strategi. Då Lensway AB registrerade domännamnet yourlenses.se, således , kände man inte till sökandens ansökan om registrering av den enskilda firman YourLenses ITD eller att sökanden bedrev näringsverksamhet under denna firma. Lensway AB:s registrering av domännamnet yourlenses skedde därför inte för att vilseleda konsumenter eller för att skada anseendet hos sökandens firma eller i syfte att förhindra att sökanden skulle kunna använda sin enskilda firma i ett domännamn. Registreringen skall i stället ses som ett led i Lensway AB:s nämnda strategi, varför företaget har ett berättigat intresse av domännamnet. YourLenses ITD kan knappast påräkna att yourlenses sett för sig skulle ha särskiljningsförmåga, varför sökanden inte torde åtnjuta någon exklusivitet för detta ord. Fastmera finns ett frihållningsbehov för detta ord för ifrågavarande varor och tjänster. Lensway AB har därför varken registrerat eller använt yourlenses.se i ond tro. Tvistlösarens skäl Av de allmänna villkoren vid registrering av domännamn under toppdomänen.se följer att registrering inte kan ske av ett domännamn som är identiskt med ett tidigare registrerat domännamn. Domännamnet yourlenses.se har således kunnat registreras eftersom eftersom något identiskt domännamn inte funnits registrerat under ifrågavarande toppdomän. Ett registrerat domännamn får dock, enligt p. 17 b) av de allmänna villkoren, överföras till den som begärt tvistlösningsförfarande, nämligen om domännamnet, enligt p. 17 c) av de allmänna villkoren, är identiskt eller förväxlingsbart med bl a varukännetecken eller näringskännetecken som sökanden kan visa rätt till och innehavaren inte har någon rätt eller något berättigat intresse till domännamnet och domännamnet registrerats eller använts i ond tro. 3

4 Lensway AB har registrerat domännamnet yourlenses.se vid en tidpunkt när YourLenses ITG:s firmaregistrering ännu ej meddelats. Frågan är då om sökanden bedrivit sådan verksamhet under tiden före domännamnsregistreringen som skulle innebära att sökanden redan dessförinnan vunnit en rätt till näringskännetecknet eller, i förekommande fall, varukännetecknet yourlenses. Sökanden skall enligt p. 17 c) av de allmänna villkoren visa att sådan rätt består. Härvidlag förekommer inte andra uppgifter än de som sökanden uppgivt, nämligen att sökanden sedan mars månad 2003, d v s ungefär två månader före firmaregistreringen av YourLenses ITD, skulle ha bedrivit handel med kontaktlinser från en webbplats som tydligen innehas av ett annat företag än sökandens. Huruvida denna handel skett under firman YourLenses ITD är inte utrett. Det kan därför inte beläggas att sökanden haft någon rättsgrund för sitt yrkande om överföring vid tillfället för motpartens registrering av domännamnet yourlenses.se. Eftersom det inte heller har visats att sökandens verksamhet var känd under en benämning som är förväxlingsbar med det av Lensway AB:s registrerade domännamnet yourlenses.se kan inte denna registrering anses ha skett i ond tro, i vart fall inte relativt sökandens företag. Vad gäller frågan om Lensway AB har ett berättigat intresse av att inneha domännamnet yourlenses.se får noteras, att Lensway AB tycks ha marknadsfört varor och tjänster under detta domännamn, låt vara med särskilt fokus på ett annat domännamn, lensway.se. Vidare kan noteras, i anslutning till vad som framgått ovan, att Lensway AB inte tycks ha registrerat eller använt domännamnet yourlenses.se i syfte att vilseleda konsumenter eller för att skada ett känneteckens eller en rättighets anseende, i vart fall inte relativt sökandens företag. Huruvida sådana förhållanden skulle kunna föreligga vid en värdering som inbegriper det eller de företag som står bakom marknadsföring av kontaktlinser under domännamnet yourlenses.com kan inte prövas i detta ärende. 4

5 Med hänsyn till vad som nu sagts saknas förutsättningar för att överföra domännamnet yourlenses.se till sökanden. Bolagets ansökan om överföring skall därför lämnas utan bifall Tvistlösare har varit professorn Jan Rosén 5

6 6

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-10 207 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockholmshem AB Box 9003 102 71 Stockholm Ombud: Prodocon AB, Gårda Torget 2 412 50 Göteborg MOTPART Name Navigation

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-03 236 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Samsung Electronics Co. Ltd of Korea 416, Maetan-dong 443-742 Suweon-si, Kyungki-do, Republiken Korea Ombud Baker and

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-12-12 444 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Johan Å 187 77 Täby MOTPART Håkan H Webshop Trollhättan 461 42 Trollhättan SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

BESLUT 2005-03-31. Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn. AB N Esbjörnsson, 556087-5212, Box 7, 277 21 Kivik

BESLUT 2005-03-31. Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn. AB N Esbjörnsson, 556087-5212, Box 7, 277 21 Kivik BESLUT 2005-03-31 Ärendenr. 78 Sökande Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn Ombud: Sveriges Kommuner och Landsting, Förbundsjurist Ellen H H, 118 82 Stockholm Motpart AB N Esbjörnsson, 556087-5212,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-05-11 300 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Microsoft AB 164 93 Kista Ombud: Advokatfirman Fylgia KB Malin F 102 04 Stockholm MOTPART Niclas V 623 46 Hemse SAKEN

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-06-23 762 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Takvandring Sverige AB (556662-9621) Södra Allén 5 852 39 Sundsvall Ombud: VAMO Varumärkesombudet AB Box 7067 402 32

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-03-20 804 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Gunnar L Ombud: Kajsa Åkesson Skarp Stockholm Advokatbyrå AB Box 7467 103 92 Stockholm INNEHAVARE Podiet Skattekonsulter

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-04-06 659 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Itelligence AG (DE813209371) Königsbreede 1 D-33605 Bielefeld Tyskland Ombud: Maria Z c/o Fenix Legal KB Stureplan 4C,

Läs mer

Marknadsföring av katalogtjänster på Internet

Marknadsföring av katalogtjänster på Internet MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:8 2008: Datum 2011-04-05 Dnr C 12/10 KÄRANDE Hittapunktse AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm Ombud: advokaten P. E. A., Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm

Läs mer

Marknadsföring av fläckborttagningsmedel. 1. Marknadsdomstolen lämnar Universalbolaget i Helsingborg Aktiebolags talan utan bifall.

Marknadsföring av fläckborttagningsmedel. 1. Marknadsdomstolen lämnar Universalbolaget i Helsingborg Aktiebolags talan utan bifall. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:27 2008: Datum 2010-11-02 Dnr C Dnr 35/09 och C 2/10 KÄRANDE Universalbolaget i Helsingborg Aktiebolag, Box 22064, 250 22 Helsingborg Ombud: advokaten M. P., Advokatfirman J.

Läs mer

Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning.

Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning. BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-05-23 Dnr: 08-11198 42 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 Peder.Cristvall@pts.se Stiftelsen för Internetinfrastruktur Att. Danny Aerts Box

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:1 2006-01-18 Dnr C 12/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:1 2006-01-18 Dnr C 12/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:1 2006-01-18 Dnr C 12/05 KÄRANDE Eniro Sverige AB, 556445-1846, 169 87 STOCKHOLM Ombud: advokaterna Anders Kylhammar och Magnus Jonson, Sandart & Partners Advokatbyrå HB, Engelbrektsgatan

Läs mer

1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 5. DOM (DELDOM) 2015-05-19 meddelad i Stockholm

1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 5. DOM (DELDOM) 2015-05-19 meddelad i Stockholm 1 (DEL) meddelad i Stockholm Mål nr: PARTER (Antal motparter: 2) Motpart Offentlig försvarare: Advokat Foyen Advokatfirma Göteborg AB Stora Nygatan 33 411 08 Göteborg Åklagare Kammaråklagare Åklagarmyndigheten

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012-12-11 2012:15 Mål C 26/11 KÄRANDE Elskling AB, Sandelsgatan 16, bv, 115 34 Stockholm Ombud: Advokaterna M. F. och C. T., S. Advokatbyrå, Box 4501, 203 20 Malmö SVARANDE Kundkraft

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2001:28 2001-12-10 Dnr C 19/00

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2001:28 2001-12-10 Dnr C 19/00 1 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2001:28 2001-12-10 Dnr C 19/00 KÄRANDE Ahhaaa AB, 556492-0584, Borgarfjordsgatan 16, 164 40 KISTA Ombud: advokaten E.W. och jur. kand. F.F., S. & G. Advokatbyrå KB, Box 7418, 103

Läs mer

Frobbit AB www.frobbit.se

Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit AB www.frobbit.se Svar på Remiss från.se angående Alternativt Tviste Förfarande Frobbit! lämnar härmed sina synpunkter på.se remiss angående Alternativt TvisteFörfarande (ATF)..SE ställde i remissen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:12 2007-05-16 Dnr C 31/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:12 2007-05-16 Dnr C 31/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:12 2007-05-16 Dnr C 31/05 KÄRANDE Synsam Service Aktiebolag, Box 30153, 104 25 STOCKHOLM Ombud: advokaten T. C-W. och jur. kand. K. L., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 21 NUMMER 2 2010

VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 21 NUMMER 2 2010 VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 21 NUMMER 2 2010 NORDEN Ny varemerkelov i Norge DESIGNSKYDD Designkollision med gamla varumärken VITE Hundmat i Högsta domstolen REKLAMJURIDIK I huvudet

Läs mer

Marknadsföring av guldköptjänster

Marknadsföring av guldköptjänster MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:11 2008: Datum 2011-05-24 Dnr C 8/10 KÄRANDE/GENSVARANDE SMS Guld AB, Box 5075, 102 42 Stockholm Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

R 6425/2000 2000-06-22. Till Statsrådet och chefen för Näringsdepartementet

R 6425/2000 2000-06-22. Till Statsrådet och chefen för Näringsdepartementet R 6425/2000 2000-06-22 Till Statsrådet och chefen för Näringsdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 april 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över Domännamnsutredningens betänkande.se?.

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:19 2005-06-07 Dnr C 19/04

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:19 2005-06-07 Dnr C 19/04 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:19 2005-06-07 Dnr C 19/04 KÄRANDE OLKA Golf & Konferens Resor Aktiebolag, Stora Nygatan 13, 411 08 GÖTEBORG Ombud: advokaten Christina Berggren och jur kand Marie Widmark, Magnusson

Läs mer

Varumärken på Internet

Varumärken på Internet VARUMÄRKESSKYDD DESIGNSKYDD BRANDING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 26 NUMMER 1 2015 Varumärken på Internet 18 22 26 32 40 Tvist: Fängelse och skadestånd för piratkopiehandel. Tvist: Nedsänkt lock gör snusdosor

Läs mer

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn.

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn. AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR PARTER One.com (nedan: One.com eller Registraren) som är, eller som senast den 31 maj 2009 kommer att vara, av Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

P MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:12 DOM 2008: 2010-05-04 Dnr C 19/09

P MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:12 DOM 2008: 2010-05-04 Dnr C 19/09 P MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:12 DOM 2008: 2010-05-04 Dnr C 19/09 SÖKANDE Svenska Fotografers Förbund, Årstaängsvägen 5 B, 7 tr, 117 43 Stockholm Ombud: advokaten J. B., Advokatfirma L. DLA Nordic KB,

Läs mer

KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113 56 Stockholm

KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113 56 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:24 2008: Datum 2010-10-05 Dnr C 31/09 KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113

Läs mer

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE Föredraganden Caroline

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2008 T 399-07 KLAGANDE NFC Siljanhus AB:s konkursbo, 556446-2298 Adress hos konkursförvaltaren Konkursförvaltare: Advokat G.B.

Läs mer