Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2003 1"

Transkript

1 Åov

2 2 Åov Suv kou Suv kou, Koovc, p Ofoo: Suv hopp vå 2004 Fyfoo: P Wk

3 Ihåföck Föo 5 Oo 6 Fövb Uvck F y 9 Poövk 14 Vkhövk Kou B- och ub 16 Fh 19 Kouy 21 Kuu- och f 24 L 26 Mjö 27 N fö bk, vuxub och o 29 Soc 30 Sby 32 Övföy och föo 34 Kouvo 34 I h å f ö c k Bo Sbck koc 35 Sbck - obo 36 Mh AB 37 Suv E - koc 37 Suv V AB 38 SKIFU - koc 39 Subo Suv AB 40 Ghov Föv AB 41 Skö Pbo 2:3 KB 41 Uvck Suv AB 41 Suv/Tå Rjföbu 41 Suv H AB 41 Suv Kok 41 Svk Kou Fök AB 41 Fö o j å ov 42 F övk Ruk 43 Bföppo 43 Bk 44 Dfov 46 Ivov 47 Rovpcp 51 No 49 3

4 4

5 M foku på koo och uvck A ko u vk h u å kou h. M föök h få fö ovk på h och fåo o j ko kok upp o kouyofö. Fö v j ock vå h o jup bö å ko Suv, o kk k fökpp pok upp. E kv u v j kock vå b kou Å. F uo få Söoå oko - h o fö h by. D 6 pb föv u fck Njuu. H by o u f ök f h. Ef h ho ö. D v o vå uk A Lh o f bu kvövf Sockho. O, bå och fö ö åo v ko b o få å P Så kou boku fö V h jo v 100 jo koo v h få Av uko k 78 jo h h u å, 26 jo få V p v? få å. Av koök på y 4 % h hf å po öök. E by h ockå å po - och hkppoo, ko och föko. Su f koök på ok oå, b.. fö kö v v och by. Sö v kou p å po, v och ck vk. N v f ko å ok fö kou vkh. Iv bå bf och y by, v och kj h 185 jo koo påk. bo på oå. V bhöv v kp kook buff u fök föko, fö hj och kopuvck o ocj. Kouy bu pb 2003 h o å kp buff på 1 % v kou obu. D ov c 35 jo koo. Må v å pbu h ok v oföu ko kk. V bhöv h buff fö ku ö å övk. To övk obu v j yf f fku å vkh k o bu. A uo å by v o vkh h oo v. D h o oo och k åvh få bu å hop. Ro y bo fo v yfö h ju Suv D 100 f å fö! Bfok o hh ök 55 po Suv och u f Suvo. Sb b kou h uvck. Möjh bo kou och b bo yck på och å b kokvfk. E bbuj å Suv-Tå-Hö. Tåföb öv öu ko föb, u åå yck ö. I b ko å, ko fövk v E4 Sy, kv fo y och b h o. Suv och Tå kou ky u hop vb v ook o v bo fö f v vkh. kv fo b fö, oo, bkyh och kou. E yck kok b h v u o Iv Suv AB Åkok Scc Pk AB - ovo fö Suvo - b.. yck kv vk fö bk och fök. Duo h v 20- boå vå bv uv. Föb fö ö k v kou ho, by v y p v Kovk, h påå u h å. Må fåo åå ock ö, b.. bfööj, b öv kouoch oo k fo By och v Suv h böj f. D y booå Måo u k uppby. I h by u koofh på p fö f.. Fyhu, Mh j p k fö by ffjhu och f på å. Ekoo och Uvck o o o b f v foku h och v få. Suv o vo h fo y. U 2003 ofö b.. o ov Döv OS (fö å!) ofv. I kou kvkh k v j å pov h. I pok o ofö fö j å po b och b by. Låjukfåvo h k ov 50 po. 300 f b h 2003 å. D xp u v åk b o kv bå uhåh och yk. I N uko få vå å u k h fö uff bu o pok, k Jobb F bo ko b 2003, v f bv v bö. H Ew Bck Kouy ofö 5

6 O o Suv kou Koufuk Övföy K Föo V K Kouvo Sbck AB Kouy Sby Fh Mjö Soc Kouykoo Sbykoo Fhkoo Mjökoo Socj B- och ub B- och ubkoo Kuu- och f Kuu & F L Lkoo N fö bk, vuxub och o Föv fö bk, vuxub och o Kou bo Koufuk Sbck AB Suv E AB Suv E E AB Rko Suv AB Suv-Tå Rjföbu 78,75 % Suv V AB Uvck Suv AB Kovk Föv AB Ko Oj AB 75 % Suv H AB 45 % Suv Kok 68 % Suv kou Iufhuvck AB SKIFU Suv Föok AB Suv kou Pk AB - Pk Svk Kou Fök AB 50 % Mh AB SuBo Ghov Föv AB Skö Pbo KB Suv 11 % 6

7 Uvck 2003 Bfokuvck Suv vx Fok ök 55 po u 2003 (127 po å 2002) och uppck v åkf 2002/ po ( po åkf 2001/2002). Bfokuvck Suv kck v bb xpo f å Uvck h f v å. Ef f å u fö hf v h fok 1988 ök o c 300 po p å.o å h ö fok på vå uppå. Df h bfok k f 2001, fö u vå å å ök Fö u 2003 U å fö po (991 å 2002), vk ö 1994 och ök o poc jfö fö å. Föo bv fö fö å 1995 pov, 59 f fö ö. Ify kou k po (3 592 å 2002), o ufy ök åo po (3 400 å 2002). D u fyo på -3 po. Go och u v fyo pov, v v o öv Sv Bfokuvck Fyo Föo Bfok åuku k o fö k. Suv h ock åo fö å u 24 å och åo hö å å. Äv Suvo fok ök u po. Föuo Suv ök v fok Tå, Hö och Hukv, k Å och No. Nv och y A ök Sy h å ök Suv f ö å u fö å på D uvck h v k k. A ( SCB fö) ök u 2003 y (43 710). D ov ök 2,8 poc (1,1), vk hö k ök 2,2 poc (2,4). U 2003 h fö b uvck vkh Suv, b.. SPP, Fco Tchoo, Bbo Suv, SCA, Två Bå, Ho Sö B och To Eo ko böh och v Aböh ök u 2003 f h k å. D öpp böh ök 4,8 (3,9) poc och o böh 7,2 (6,7) poc. S h Suv u hö 2003 bb v ök v. S uö k ö v och bö c 300 po A, Suv Abö å, poc Abkå Öpp bö Nvuku och poå Syuku Suv h fö kf u 1990-, få u j. Io ffö bch föj, ub och fok po och kuu j h ö yök k. Mk h k o b.. bch vk och vå och oo. Jfö k y hö f o bch föj, h och kouko, off föv byu. S o ffö vk. F ö v b 7

8 Jo och kobuk Tvk E Byu H och kouk Föj Ub och fok Vå och oo P och kuu j Off föv F ö v b Sy p bch, poc, å 2001 Ekook ovy Suv Rk Io v f Suv f o och o k poå; cuofbkoo, IT/ ko bk och fök. Fö oå h u å uvckb o fö Åkok Scc Pk AB, o v ö kvfc pökp. E fö h uvck kop k cuofbkoo, vkh o ffö pocu, kk u och vku. L fö SCA, Mo Pp och Akzo Nob. Io oå bv of fok- och uvckvkh o, b v fokc Fb Scc Couco Nwok (FSCN) v Mhöko. Suv of bk- och fök ufö o. Vkh of h k få f och uvck v kocövp IT-y pckop o po, k och f k kuc och kukoo. Nå v ö bv If, Sk, No, Ty-H och SPV. Shkoo Uvck o vkoo påvk k hk koo o bo v of xpo och po. D ob kojukuv h fo och 2003 u b j å föhåv v vx. Okh på o fk h kvå. Do h föv u å. S bk vx v BNP (buoopouk) o OECDoå b 1,9 % D vk koo D vk koo h u 2003 p v juk v och v xpouvck o off kouo p på. Huhå kouo h o uvck jföv o k och v åh. Abk fo v vk y och böh. Kouko Kou (k. ) uö v v hk koo och v 2003 fö c 20 % v BNP. L på bk uvck v y och ö v uoo fö kouko. I k åå uj v kko Sv kou. D ö k kou kk huvuk ko bo på uvck v ku k o hh, bfokuvck. Sku uvck bo på y, på öuvck. Hö y kv o hö ö ö ku ök. Efo kou vkh y pov ko ock kko o bo på ök ö bb upp v hö ko o ö ök k. Fö kou å huvuk ök y, v f ko b, o pov oko koo. M f ko b påvk ockå kou ko pov, fo ko fö bö och ocb k föv k. U 2003 föv kouko uuvck föb åo, f bo på of khöj. Sko föv ock ov kf v u. Ru bo huvuk på kov fo kou hu p ko vx v ku och b. F E xpv pok, f USA, föv b vx vkoo v åh u Akv vk koo föu ök 2004 o kojuku fök. D kou ko uvck föv ko v bo v och vk kf uv kojukuv v uppå. I yh p uvck på bk o o jukfåvo uö ho o öjh k f v kou å. Mo bku v kook pob o f kouko uv v o by hu o uck kou och yck u f ck. K - - SCB 8

9 F y S ov D ov fö Suv koukoc of 12 kou, 17 kv bo och vå kouföbu. Av bo å 14 Sbckkoc o 100% v Suv kou. Öv o å Suv H AB, Svk Kou Fök AB, Suv-Tå Rjföbu Suv Kok. D ö oofö o k 2003 bu o v y fö bk, vuxub och o. Äfy öv h bo uöv o koufuk vj y och f kv fö bo. Bo vkh å u y v kouy och pkv boy v fö vkkv o f v koufuk uppå. D ov v o å vj bv vkh öv v koufuk bu å och f. Ekook övk I bu fö 2003 f f f å fö koukoc: Ub f kvx k v ofö 22:29 k. Nåo fö h jo bff kou ub u 2003 u h v ofö 22:29. Sk, b och vf ck vkh oko, poå (bo), f v kf vkh. I kou boku fö 2003 ck k och b kf vkh oko k poå. Uko på o 93,5 Mk. Nov kf vkh uppå 171,8 Mk vkv uppå 113,7 Mk. Iv f å 66% v å vkv. Ikf vkh h, huhåvf ck fko, vkv och vk på v kp. D kf vkh ck fko, vkv och vk på v kp Övko kf vkh 0,2 Mk. Låf k v v kf vkh kook ö v o bk. Låf h k bopp v 19,8 Mk kf vkh kook ö v. Sbckkoc uppå o o vk på 8 % på kp D o vk på kp xk. jföö po fö Sbckkoc uppå %. D övff å b. E v vk b å hö Sbck h å å o o 2 %. Å u Ru f fo uppå 2003 ov 63,8 Mk vk föb jfö föå å 26,4 Mk. Rk jföö po bo h ock u fö 48,8 Mk. D ffö o fövoo o v u uppå. Ok o uko f b. Ök b föko. Ök k po. Ök ko fö uopc o v och fjoo. Ök ko o vhå och off by V h uyj å övko. L kk bk. Sbckkoc u j bu vk b pov u på y 15 Mk. Ru f fo Mk Kou -93,5-63,2-25,1-20,5 18,3 Sbck AB 15,5-34,4-97,8 50,7 3,1 Suv H AB -0,3 1,4 0,5 9,4 2,8 Suv Kok 1,0-0, Suv-Tå Rjföbu 0,9 2,4 1,7 1,2-9,7 Svk Koufök AB 4,5 0, I u å jföö po +10 Mk fö kou och +3,8 Mk fö Sbckkoc. D o koco å 2003, uyck vkh k kuv kk, uj och b uppå 5 168,6 Mk, vk ök 166,3 Mk (3,3 %) få föå å. F ö v b 9

10 F ö v b 10 Suv kou Bkv Bkv kou kv på kook b fö kou och. R u, fö v po, få kv på v uko v å. Av u på 93,5 Mk k p 29,4 Mk hfö påk v b övko. Hy h ockå v på 4,1 Mk b få p... övv Bkv b f hy po 78,2 Mk p k ck å T ko uko bkv 2002, 26,2 Mk, vk b o k 104,4 Mk ck , vk b c 34,5 Mk p å. Mk 2003 Å u -93,5 - Avå, ov -4,1 - Avå, k v åkk -10,0 + T, påk övko 29,4 Ju u bkv -78,2 - Avå föå å uko bkv -26,2 To uko ck ,4 Få kou u u p... y k KL 8 kp. 5, övko o få å o påk vkh u Noko Vkh oko kou å 2003 uppå 3 375,0 Mk vk ök 139,3 Mk få ,3%. Ökk och 2001 fof hö ökk fö kk vk fö v u. Ik och ko uvck på föj kou Mk Ik 774,6 755,1 675,2 644,5 619,2 Ko , , , , ,2 Avkv -117,4-114,7-112,8-111,4-111,7 Noko , , , , ,7 Fö, % 4,3 5,8 5,4 3,1 4, Vkh ko Koc Kou Poko, k. ök, u 2003 uppå 172,4 Mk, jfö 179,1 Mk 2002, vk b k 6,7 Mk. A k u 2002 fck å po p... pok. Skk, uj och b Skk, uj och b b c 78 % v kou k. Vkh xo och vf f k b åå 22%. D kk uvck föv u 2003 o bo på bkuvck. I o fck kou b bk o å k yö. Skk, uj och b h uvck på föj Mk E kk 3 164, , , , ,6 Su 8,2 18,0 29,5 40,0 0,0 Kouj -200,4-182,3-175,9-162,7-139,0 Ikouj -133,0-130,9-158,8-149,1-151,6 Ifö 67,3 67,1 67,1 67,4 49,8 Iföv -18,8-18,7 0,0 0,0 0,0 G b 394,8 413,7 382,7 408,5 456,3 Su 3 282, , , , ,1 Ök 103,0 142,2 139,6 87,7 176,3 Ök, % 3,2 4,7 4,8 3,1 6,7 Noko och kk Fö kf vkh oko v kk och b övkå å på kook uvck. Uppå oko hö 100 % v kk och b öjh f p ov vkv och ök v poå öv bk. Nyck uppå 2003 å boku 102,8 %, vk 0,8 poch hö % 103% 102% 101% 100% 99% 98% 97% Noko v kk E åock fö v o k bk o b u v på o kook huhå kouföbu u bo uppå 2 % v kp. Fö Suv kou ku b u på 38,6 Mk och yck ku på 98,8 %. E u vå ku ockå fö kou v b v uå v Tå Kou å uppå 5 833,7 Mk v å u vv 2 740,8 Mk uå kou bo. Tå h u å k 127,4 Mk. A k ffö åb fo få kocbo, kou v fö boku h fo på kk vk å ku p... fö b u fö yck kk kou u å.

11 Fö å och oå % Aå 95,1 93,8 93,0 92,2 93,8 Oå 4,9 6,2 7,0 7,8 6,2 A å h ök å, bo på ök uå kou bo, fö 2003 ockå bo på oå h k. Suv kou fu o bk å h bo Rjföbu. Ibk b v koufuk bu fpocy. Ibk o å få och å u koc bo. Go k f vkh o bk k koukoc ooö by offö o u f ko fö kou och bo. A ko kocbo ö på k vko. Uå kou bo, Mk Bo Ghov 23,0 0,0 Skfu 7,0 0,0 Suv Föok 79,4 83,5 G Föv 85,1 105,4 Pk 121,5 123,9 Mh 881,0 971,0 Suv E 253,0 253,0 Suv - Tå Rjföbu 2,0 2,3 Kovk Föv 115,0 115,0 Suv V 445,0 445,0 Rko 1,2 1,2 Subo 168,8 157,2 Sbck 544,8 545,2 Skö Pbo 14,0 14,0 Su uå 2 740, ,7 Avå kof -5,9-6,9 Su åf 2 734, ,8 Lkv, o k och bkoohv kof pc uppck 27,5 Mk 31 cb R v kou f b å uppck 2 740,8 Mk och v huvuk åf åfo på kou bo. D v fo b och o fö pkv å. Mk ?????? 5,61% 5,03% 5,50% Rb o fo M % U 2003 v o b på kou f å 2 å och 1,8 å. V å uå v o b 1,9 å (1,6 å 2002) och kou o på b å uppck 5,30 % (5,58 % 2002). 5,19% 4,56% 6,0 4,8 3,6 2,4 1,2 0,0 Sku och v Kou ku och v uppå 3 904,9 Mk v åkf D k 33,9 Mk få föå å. Mk v ku bo ö på k uå kou bo. D b ku uppck 3 209,1 Mk jfö 3 284,2 Mk, v k 75,1 Mk. Öv ku h ock ök 45,2 Mk. D ffö ök b uppup ko o xpv ko, ök på po och öko. Av o åku v åkf ujo 446,4 Mk uppå v kou cfkpo. Cfkuppå h bk, o bku v vk uppå, kfc o åf ku. Kou f ku uppck 2 762,7 Mk och huvuk f v kou Mu T No po, bou bk. D o föfo fö kou b ku v v åkf 1,9 å. D o b på kou f ku h u å p 2 å och 1,8 å. V åkf uppck b 2 å (1,6 å 2002) och kou o uppåko uppck 4,35 % 31 cb 2003 (4,92% 31 cb 2002). D o föfo fö kou b ku v v åkf 1,9 å. D o b på kou f ku h u å p 2 å och 1,8 å. V åkf uppck b 2 å (1,6 å 2002) fö kou o uppåko N v kou b fö o ku Mk. U 2003 k b ku b u å få 30 % 20 %. D h v föå fö kou å ko b u 2003, o å u h bk k kof uppå. Mk ,9% 4,96% 4,39% 4,83% 4,38% Rb o ku M % Kv D h u å fu o åbhov, ffö fö kou bo. Fö k bo f v bk kou och bo öp fbhov h kou u ok kv F ö v b 11

12 F ö v b 12 Typ Bvj Uyj k/ , å, Mk Mk Köf 550 0,0 Chckkk ,0 Cfkpo ,0 Mu T No po ,0 D ko uppå k o kou cfkpo på o 500 Mk, chckkk och köf o 750 Mk. Kou åf uppåbhov oo vk Mu T No-po (MTN) o Mk, uyj Mk p 31 cb Po öjö o öp 1 å och hö 10 å. Eou Skvk Ek Bk och No. Ouyj k kuv Mu T No po uppck p 31 cb Mk. Hö kvh Suv kou h upp å S & Poo kv kou. Kou h å hö kvh, K-1, v v kof uppå AA- (på k få AAA C, AAA hö kvh) v åf uppå. R åp S & Poo`, b och vf okook uku, f öu och å vå på k ku. Fuk bö b. Låföf 2004 Efo kou oå å hå kv u och å öj uyj o v å. U 2004 h kou f å o föf o c 600 Mk, bk o. Nov Nov u 2003 uppå 185,9 Mk. B ö v k Gu, åuppby v oh v Sköb ko, ov v Mokj och Rö uppbo. Nov v vkv v 158,3 % vk b kou ku f v v fö. Kou h u å v vkv. 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Nov v vkv E kp och o D kp uppå 1 928,8 Mk v åkf, k ov å u Kou o, v. hu o v å o f kp, uppå 33,1 %, k 0,8 poch. So h k kou f å 10,2 poch. D k o kou oock o b kou hfh k. Rk uo poku o o vföb å h o på 5,9 %. So % Kou 33,1 % 33.9% 37,8% 41.6% 43.3% Koc 28,3 % 29.2% 31,8% 35.7% 36.1% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% So Koc Kou Sbck AB Sbckkoc ov u fö 2003 på 15,5 Mk fö bokupoo och k. Ru xk. jföö po åo b jfö föå å. Pov u v ffö Suv Ekoc 45 Mk och Mh på 28 Mk. Koc h fof å o på 2,5%. Ruuvck bö ock v pov ko å vfö åo föb o v. Kou h u 2003 kv o f å kko G Föv AB. Suv H AB Suv H v upp v u fö bokupoo och k på 0,3 Mk, vk fö 1,7 Mk jfö föå å. Suv-Tå Rjföbu Rjföbu ov pov u fö ,9 Mk. D fö 1,5 Mk jfö Ru h påvk v v ök pov.

13 Svk Kou Fök AB Bo ov u f fo på 4,5 Mk u fö h vkhå. Suv kok Kouföbu ov övko på 1,0 Mk v föbu fö h vkhå. Övko bo på x få Suv kou ub u vå E p pouko Muk Vo u hö. Ekookö ko D k ko ko öv k Suv kou 2003 och v o å uppv of u. Kou ov uo vvoy o öv å vkv. Kou h hy f kpc, åk bbkp (o) h o v u fö. D o poku b v å v o u fo v å v f å (k bokoc). Kou f k bö o b. Kou bhöv kok ppkv v k å fö ö f pob. S u kooppkv h f å j uppfy. Pookh h v v b, v h buföjh uvck v. Ko å k uko å o pov uuvck å åupp. Fö uvå k upphå kv o buföjh och ppkv uf 2003 å vkh u fö v oo. E k f oåkf b ffkv kooy. Gu fö u koo o o kooy få och föv hå o bu. Lyck v hå poc v, ök föu fö bv o och ffkv vkh fö hå kk o kou k v upp kou kv v o kook huhå. Suv kou å å u å åöv b koo och kp o k o. E pov uuvck vö fö hu v kou f ko k å. D f fv yck kv ö kou k uppv uuvck o o o fö k v kojukuv och f u å povå ök och bfok b. F ö v b 13

14 F ö v b 14 Poövk A U å h v ök åo. Ök bo huvuk på vk övå v. A åvö h o k. D f oå o jo po b övå y poy. Tv A p föv B- och ub Fhkoo Föv fö bk, vuxub och o Kouykoo Kuu&F Lkoo Mjökoo Socj Sbykoo Övföy k 5 4 SUMMA I kou po f uöv kpp Abv U å f kouy bu o bv fö koukoc S k u fö uvck v bvpok u v po. E vk uvckb pojk D föov och bvo u v kouföbu. Pofööj U 10-åpo ko kpp v vå åpo. Uöv k kou ky fö o u v ok. Äv o ky o o vkhoå f.. y f by våh o v pcoå. Povå Fö å Poå A v To Ab U å h b uök hj fo. A hj h ök 300 och h h ök få %. Go k bu h ofö fö ocj fö f , v o bu k uppf poc v. Oh Ab k oho h 2003 fo åv o fö o vkh o o fö k pojk. U hö k Hov v yf v p påböj fo ok hofj kv. T h jukfåvo ov o juk p. D bk ock v b v oho fo jukkv kf ök. I fo ko ov fo v fåvo o o b. D ov k fo k v bv och yck o öjh jfö ok bv och bch. Kou k jv ockå föj uvck ko åppo och åov. M hy ök jukkv jukfåvo 2003 på ov vå o D ök v juk v u å h å v. U hö ov o v på å fåvo k ov c 50 åb, åo o ov h bp på c 10 Mk. Pok U å ofö j v pok o ofö v å. Sfv k ko u öv bv pov fö vj f. Ru h ov fö ok föv o u fö u u pkv oo. D o y fko k fö å fof vå påvk buo v b fö, bfö. V f ho o upp y ökå o ö öjh po och yk uvck. Ekv v ockå bv yck hö, v jfö bv. Äv få hö by. Uvckpojk U å vu uvckpo o öp y å. Po ko u uv och ppo k p u vå S påå föb fö po fö y chf o ouko kp. F ok buvckpojk h påå u å. E k pojk ö v jvy upp påböj u vå. D pojk p påå u åpo och yf uvck ok bupp v. D fö u uppv yck o och få bupp. Lök Ef åo å b ku fö ök kou p u hö. Ru ko ku u fö ufo v kou f öpok.

15 Kofk D bkofk o uö v Koubföbu u på vå ck öv våvckopo. U kofk ku o v vkh foå, ock v u fo och o fö h fö fck o v v föko. Ef kofk ku ock kou ff våå övko Kou o b. b y på o kvoupp o vå och oo. Sjukfåvo Rov v fåvo på u v juko. 4 kp 1 L o kou ov. Uppf v hvå Sjukfåvo poc v o b. Nyck Poc To jukfåvo 8,8 -vv jukfåvo 60 71,93 Kvo, jukfåvo 9,80 M, jukfåvo 4,52 29 å y jukfåvo 5, å, jukfåvo 8,10 50 å, jukfåvo 11,06 Poko Kou o poko h uvck påföj : Mk Lö och 1 873, , , , ,6 Soc vf 660,2 599,9 565,2 536,3 506,2 Poko 172,4 179,1 159,5 128,4 124,5 Öv poko 25,0 30,3 36,1 31,0 32,3 Su 2 730, , , , ,6 F ö v b 15

16 B - o c h u b Vkh u å Må och åuppfy B- och ub Pok v Vkhv Skojö och ko k v y fö ko Skoo b på ok kv kp y och v jö fö. D b b b/v och Ofö Lf No Dkö b- och ubföv N Öb vux b föhå, obb och vufåo ockå kou föj upp fyk jö. I yuök o jo åku 3 och 7 uko få oå o v yck vk ko h b kop och b obb. D f b och uo k ockå y kojö Dfuppföj, Mk Bu 2003 Uf 2003 Uf 2002 Vkh k 149,1 200,3 207,6 Vkh ko -1564,6-1634,3-1580,0 Avkv och o 0,0-4,3-4,8 Vkh oko -1415,5-1438,3-1377,2 Sk 1415,5 1415,5 1365,9 Å u 0,0-22,8-11,3 B u, å 6,7 15,6 Poko, Mk 1041,9 1107,9 1062,8 S- och föku 86,6 84,6 Nov 0,0 1,0 0,0 Vkhoå bopp Mk Bu 2003 Uf 2003 Avvk Föko -267,0-283,9-16,9 Guko -745,1-752,5-7,4 Gyko -230,2-228,1 2,1 Kuuko -18,9-19,3-0,4 Sko -59,1-56,9 2,2 Övp och o -87,6-90,0-2,4 Vuxub -7,6-7,6 0,0 Su ,5-1438,3-22,8 Vkh A Gyko Ev, Goko P v, k Exk ok, k Guko/Föko B föko, o Ev uko Ko b föko k D:o uko/fökok, k D:o xk ok, k Ak Kovux å uf 2002 och ju Få p 2003 å Kovux N fö bk, vuxub och o. jö och. D ok upp u p o föby obb. U hö 2003 h ub v köj ofö v 12 koo. A u och y på ko h bö vk v v bå åku 3 och å 7. Ev och fö kh och öjh påvk fåo o ö åv uv k och upp o o kojö k uvck och k Ev kh och fy c fö vu ko fö. I koo f fo b fo v kå, vå, vkyobu och ok y. På f koo f ockå å, bbokupp och k. Ev ffå fy b xp jv ku vj v och hu k b fö å å. Ev åku 7 v v å by på påå yuök o h o fy. Föfy uyck b föå, ok koå, föö, uvck, bukok föko och. Äv fö uko v h kok ko b. Fö uvck yck vk och föu fö k h öjh fy och kh. D f ockå yck öj uvck. E å h fo fö fök vfy på yko och b påå. Io Suv yu f b o uu b fåo. A b/v k få o bkukp kouc, kv och k I föko b o k och v u och f fö- 16

17 yck b yck. Sö v v uko å upp å. D f ock fö o upp o å å och b bhö yko o po. Skoo b på ok uvck vu up v pofooo o k föj v o koy. F k h ofö fob o oå. Go b på ök öjh å fö vj v och ö v puk. E b okuo v v kukp och v o koy u ockå övå och kofo. A v o k u påk fh åku 3 och 6 ök. T påk och kou och kv vk fö v k å få ko. Mvh o o och k påå - och påku pojk. D kook u k v på å b/v o h ö bhov ockå få ö ö D uppföj o jo b föå kop uv v y å v o h ö bhov k få ö ö v fök föv. I bub och pokuo o vk v å. A k och yko h v Wop fö ök vuxh ko foku på v bhov v k ö. Exp på yko j pcpo och ocoo. Föko och ko o h fö b h vuo och föby b o fu ho yh. B k v föko ko u u of h v föu och oh. Vj yh k fu uk u ppkv fö b å fu vk v fö b k ku få b ufo ö. U å h vk föv och y-h k b och uo k o b ok BRÅ-upp h uvck. B- och vfö B föko fo ök och 2003 v b o 300 f A b å 1-5 å o o vkh 83 % vk ök 2 poch jfö Effk v fo o ofö 2002 bå och ko fö ök kou å. A v kou uko h k 140, h v kou få ukoo ök y 40 v. Mov åupp ko h 185 v, vk åo f jfö föå å. I kou yko k v 150 och u D få ykoo o f kou h 480 v få Suv kou. Po oå Sko o b/v vx och b ö och o b och uo pok vkh få å å yko. Dfö vk po ko v h o koy och b övå kofo/ fu på b. D föhå å u By och vk j fö föv uvckb. U å h föv b yck kvfåo vk f oku bå på ko- k- och fövvå. D fövövp kvov f på Skovk h. Abjöfåo vk uvckoå fo b bjö föu fö o jö. N hp fö bjöb h uv och v u å. Sjukfåvo o pob v o ökk h. Jfö å k fåvof p få 0,96 0,89. D ko och k å jukkv o k, jukkv upp ök kf. A h h k ok å jukkv på vvå och b kv k oh på bp. Sö h u å I ju fck 4 5 å 3 vff föko vk v fopk o b hå xx. F Föuo koufuk ko bu o y kop å h föv o upp o ko påvk vkh å: By - Föhå By ko v u å p b o b och uo o koy, få föko yko. Svk k b och uo vå kou - I ko f b och uo. D fö u ko b öp yh, fö, kyk f fö vå b och uo y och uvck uppvx. Syk kvb - E yk kvb vk fö h yck b åuppfy fö v vå koo. Skovk h f ko o koo å v vk k o ö fö k ko kvb. Sjvk k vj ko uo v ko. Lokfööjp - F 2012 k b ukoå y Fö okyo p v k ök kf å kook vvck. Övy v o - O öh c ko u fö k o fö och k b öv h o v u på. B - o c h u b 17

18 B - o c h u b Ekoo B- och ubföv ov uko på 22,8 Mk. Uko bo på föv j yck ofö v fuk bu bp på 5,8 Mk och - och föku ök 4,5 Mk. Hf v uko, y 9 Mk, bo på ö ök v b föko bk å 2002 och 2003 o f pok öf bbhå poh. D och 2004 ko poh föko k. I öv h föv hf fö yck po föhå kook uy. U hö h o jo fö k pob vk v å o ffk på håu B få koo ök bb fo få ykoo h b kou. Ev yko kook ubyb på o ov uko u ko y v vk po v å på. N få ykoo huvuk bju po o hö b å få v ö v v få v b v y po och oko p v ök. Föv h uåpuk få k hö 2001 och 2003 och ofö pb, y hu ko fö yub kou h fö och b v få ykoo. Hö 2003 böj 250 Suvv få ykoo kou. Goko p v ök k jfö hö 2001 å v h åo få ko kou. D fö koök på 4,7 Mk fö åku. Skokjuko ök Mk ffö oå by. E b fko b fö vå och vxv bo o h kokju b fö ov v kou o bo. Så, Höu och Njuu kok ov v o uko å D h fö h o o bök föko u o ko å och v fö hö föhå kook uy. 18

19 Fh Pok v: Vkhv: Ofö L-Ek Nyb Fhkö Ch Eo Dfuppföj, Mk Bu 2003 Uf 2003 Uf 2002 Vkh k 855,2 956, ,6 Vkh ko -672,2-763,3-929,0 Avkv och o -202,6-202,1-202,4 Vkh oko -19,6-9,0-16,8 F k 3,7 3,9 4,4 Sk 15,9 7,7 15,4 Å u 0,0 2,6 3,0 B u, å 8,8 6,0 Poko, Mk 149,1 165,2 157,3 Söku, Mk 10,2 10,2 Nov 139,4 98,2 117,9 Vkhoåbopp Mk Bu 2003 Uf 2003 Avvk Ikf By- och föv 7,0 10,1 3,1 Kou- o koovc 0,5 0,9 0,4 Svc 0,2 1,4 1,2 Tkk pouko/vc 0,1-0,6-0,7 Suv Kök 0,3-0,9-1,2 Hopojk 0,0-0,3-0,3 Nou, kf. 8,1 10,6 2,5 Skf Ujö -13,7-13,6 0,1 Suv Kök -2,1-2,1 0,0 Noko, kf. -15,8-15,7 0,1 Noko, o -7,7-5,1 2,6 Vkh A S ok To buo, kv vv vv hy E ok Dfko, Mk 121,4 108,1 - k/kv 193,58 172,12 Fvhjp. o ku uhå, Mk 13,7 14,3 - k/kv 21,82 22,77 Sko 9,4 9,7 - k/kv 15,04 15,44 Skö 4,9 4,4 - k/kv 7,89 7,06 P uhå, Mk 36,4 44,5 - k/kv 58,10 70,81 Vkh u å Må och åuppfy Fh h f övp å Hö kuöjh Kop po Ekoo b Mjöhy Ty oo D v kuöjh fö fhkoo jo u N f b 2004 NKI-o (öjkux), fö kf vkh. Kuöjh fö pk och v ko ockå. U 2003 h kv b påå fö föb kok och vc hy. Uvck v u k f h påå u å. Ku k k ku ö f och ockå få kvo på å ufö. SuvKök och SSvc h kou ff ku och v Tkk pouko och vc h hf o b. D kook å h kp på 10 Mk. M å u på + 2,6 Mk uppå kp 11,4 Mk. Mjöb h å å bå på u v b och jöupp k vky å v. E x kou fö k b och fö fo. Sö h u å So h på hy u j ö o ok. Tyv h u u å pov f o ff k ko ofö u Fhf oo h p fö b ffkv. Io foå h jv bupp b, v po koc på kukok. U å pojk Suv FM yf föb vc o o ok öfuko, ffö fy, fo och po. F h 19

20 F h 20 Svc ku h f v kook k, å övko. D f k okyo, fkv och f j vk bu å föh och y v. E y objk h ockå ko. E å v v kvy h ofö o föhoppv höj vh ho po o ufö j o kv. Svc v o jö och upp h jo p fö v v kk och föbuk h k få föå å. Föu fö föåvkh h fö p... Suv V o ö ku kö jv föå och f bhov v vkh ko u. E bpoopojk u v å, fhkoo o föökupp. Pojk pojk Ökövk kou, Vo och Vvk. E öv uppu v Åkvk poukokök f. Kyko poukokök öpp å, fö b.. k vhå på och po b föu. Io Suv Kök b föb u, få b vhy och föb. Äv 2003 bv y å fö och buk och övvo. Ujö p vj å u c oboo och o bv x f ck v v. Nyp h jo Gvbckpk, Våv, Ö pk och Skopk. E fo h jo på by f Såå. Ekoo Fhkoo u 2,6 Mk. Ifö 2003 f å pkv på 5 Mk fö p fhuhå. U å ko y pkv på 3,2 Mk. Fhkoo h k å pkv och uo ov övko. Koubjk j påvk u fö v bå pov och v. Fö fhkoo o, ov föo k v ko. By- och fövv ov u på + 3,1 Mk. Hyk x och uppck 514,6 Mk, vk öv v o bu och x pkv på 1 Mk. Kpko bv bu, f på u v v bv åo bk. By- och fövv D p fhuhå h uc kf u å. Få vå på c 65 Mk fö å å h ko k öv 20 Mk och fö 2003 y o f pkv på 5 Mk. U 2003 uppck p uhå 38 Mk. A kf k v uhå hö koök fö och fjv, o u 3 å ök 30 Mk 86 Mk, ök på y 50 % på 3 å. Fökko uppå o 9,6 Mk, få kou föky 6,4 Mk. D ö k b v H föko cb Ko fö och å v by bv 5,4 Mk och fhkoo h h hå fök på 4,0 Mk. Su k u Dfv Ko fö h ök kf. To uppå ko 47,5 Mk. Ev fö böj v å och u å fö 6 å v p ö. Hö p hö föbuk b by hö ko bu. Av y vö ck få 1 p U vö po fck kou ö p o å xcpo hö. Fö fjv v fö 2003 xk fö v k på 8 %, vk ov 3,1 Mk. Sk ubv, å v v oå, vk vk pov. Sköko öv fö fö å 5 Mk, ök 0,5 Mk få fö å o å å hö. Ok kv fö k kö ö och ko föj upp u ko å. Öv vcfuko Kouvc, k. cpo och vx v pov u, bo på ko fö po och ub. Ko fö koovc h k b.. o k okyo och y v fö kopk. Boook () Skook () Buo, kv Dfko, Mk 9,6 9,5 - k/kv 221, Fvhjp. o ku uhå, Mk 1,7 1,7 - k/kv 40, P uhå, Mk 5, k/kv 124, Sko, Mk 6,0 2,7 - k/kv 138,27 59,53 Skö, Mk 0,3 0,2 - k/kv 6,54 3,84 Svc D o b pov kook u v jk o ofö u föo, ockå o fökh jukvk. Supp h på o x upp få ffö ocföv. Av h ook hf u å, vk b oföu ko uppå. Tkk pouko och vc Ru påvk v v koubjk. Vkö fo uvck pov. Föå uko k ö hfö jk. D povkh. Suv Kök Suv kök påvk v koubjk, k k 0,5 Mk. Öpp v poukokök Kyko ko, b v koök. Ujö To kook vvk fö v. U å h kpp bv of öj v och buk ök. F E v fh y å fh uhåbu k ko vå uhåbhov. Go bå - och fjvko b 2004 ök bu fö p uhå 55 Mk. E ov v uhåbhov ko p fö fh å p å. A hy u vvck ok vk och po oå fö föb koo. I 2004 å bu k x hyk ök 3 Mk. Av fö vuhå fy få 2004 få by fh. Fö Tkk pouko och vc ko b o fö och op föb o v å. Buo, kv Dfko, Mk 43,8 42,5 - k /kv 167, Fvhjp o ku uhå, Mk k/kv 20,13 22,00 P uhå, Mk k/kv 55,04 56,26 Sko, Tk k/kv 4,27 11,60 Skö, Tk k/kv 14,66 13,50

21 Vkh u å Må och åuppfy Må Kou koo b. Go koo öv kook uvck. Sk jukfåvo. Koukoc kv bv. Ek och uppk vc koubo, koukoc och kouy. Ök bfok och f bf. Måuppfy Bkv uppå å h v. Uppföj v bupob h kp. Ab fö å å fo. Låjukfåvo h påvk o Rhbpojk. Mov 50 håb h åå j. P Kouy Pok v: Vkhv: Ofö Ew Bck Koukö P Gv h juk ök åo, o hö jukkv h juköko v åo föv. Sk uök v koo vc h ufö u å. E bok h föb och ofö vå D fö b v v v h få uppk o koukoc. Of b h fö vc v fö v y poy. Bfok h u å ök 55 po. Sö h u å Kokvfk Kokvfkh b h p v bpkv o å h. S fkoå h p och fö k fk Dfuppföj, Mk Bu 2003 Uf 2003 Uf 2002 Vkh k 41,8 159,3 205,2 Vkh ko -273,4-395,5-475,5 Avkv och o -10,8-11,8-11,3 Vkh oko -242,4-248,0-281,6 Sk 242,4 242,4 273,6 h bu v kouy. D fkfö o f ko o u ko upph v fk o k u A fjo h k 10 % få o o E kob fj/buko h f o ko buk Aökbk fö fj f u på h och foobochy f på f f påk. Två bu h uu uok håpuop fö u fö yk. U å h 12 buhåp hkppp o b få Vvk. Upph v kofk h ofö. Ru bv v kf pök oå pö bu. Fökvkh Fökvkh v uko på 6,5 Mk f bo på fö b på H föko ub 4,0 Mk fhkoo u B ff Svk Kou Fök AB övo kou fök. E fö vko h ub c 1,0 Mk fhkoo. K o u y Å u 0,0-5,6-8,0 B u, å 33,4 68,6 Poko, Mk 63,0 116,6 118,7 Söku, Mk 5,1 4,2 Nov 120,3 23,1 10,6 Vkhoå, bopp Mk Bu 2003 Uf 2003 Avvk Kou vkh -171,1-167,1 4,0 Huhåvf 0,0-3,0-3,0 Kouykoo -71,3-77,9-6,6 Su -242,4-248,0-5,6 Vkh A Ak Abkv å 2002 och ju Få p 2003 å Abkv N fö bk, vuxub och o. Huhåvf Suv kou v fö och bh v huhåvf kou. Rko Suv AB h upp fö kou o ku och pö p och föj upp vkh. E y x h kf få 1 p Tx v vkb, f på 85 % och ö på 15 %. E uppföj v vkb x öv koufuk u hö. Avf h k 8 % jfö Do h ovopo och f vf ök. D o vf h k 5 %. E ök åv v föpck och ppp fök y hf v vfk. 21

22 K o u y Föv o Åkok, ovo fö Suvo, h b v och höko. U hö vöj v koo fök f huu koo. D h få b och pou påå. Uh och h fö vuvck h u å fö y uvckh. Abkh h övfö yb föv fö bk, vuxub och o. E o u h ofö påböj på upp v kou föov. Exp på ö u övfö v buppf få bykoo fhkoo, o öo, o IT vkh, fhu koukoc, fö jö, by och fh, åoo bp kokvfk. A 21 b h hf föj foku och po fö b fö håb uvck u 2003: f v - och k kop jökv v upph oföo - föb kouko håb hp Av v Åk h å kou föf. D å vå fåo, få uyj IT på b h v ooku f och f v o oku. U å h v kv Å kou o juk uppo. Lk f v få kou. U å v kvpå på p 1 kouhu och på vku. D k y ffå på kouupp v föv upp v ku och pok upp okup. Skhh Eh h u å b föby chcko fö bkykoo/kh. U å jo på b koo och fökoo. I b fhkoo fö v kövvk v kou koo. Uvckh Vkh o o v h fö vuvck h foku vvc. Av fö yfö och b h Åkok Scc Pk AB pkv Iv Suv. Pojk Mbokoo, Epu Suv Suvbo och ffv jö h vu u å. Pojk No B, o b höj kov No B o Suvbo pk, h fo u å. Ekoov U å h b koo ko cu, föj v fök o uppck u hö. Koo h jo v u fö k k uppp. Poo h v o o v, b.. bo på povå, vk of kyb. E y kookö h ky och böj u hö. U 2003 påböj upph v buöy, ppovky fö h foo få koo- och PA-y. Ifö v y p u E föu h påböj k kok h. Syf v kok h k b fö fö och poc o f o köp- och vöfkuh. Pov E fö bv h f och f v kouy u vå. U hö påböj k föov och bvo. Suv kou o v 11 kou v Kouföbu pojk. Av o och bo v kou o bv u vå bkkofk. U å ub p å po o fö. E ök 100 po/å jfö föå å. A v fö 1942 fck v vå f u hö foo o po och jpo. Ifoo v uppk och 56 % v bju o. Ifö v y PA-y h fö o jobb o och böj övå föv. U hö h pojk på ub och kou v y fö f. Ifö pojk vu vk fh v kk o ffö på ub och fö o hh. Kouh kvv å h uppå. Eh h v föhovå o oå bvk hb, föby och hofj v ku. A po o u kouh v v uppå IT-h U vkhå h vk o c fuko v upph v uu och j o IT-oå. IT-h h kv b f v kou E-po och Ipocy. Shph Mjöboku o fu 1991 h uvck Lvjöboku. Såv fokhouo o jöuo Suv kou h bkv. Shph h kv vk fö Noå b, bvk jvu fö jv o Suv cu. Ifooh Eh vkh föå fö ko. Må ko ö wbb och b o bv fö foo. N x foo h fö kouykoo h på ö v v p. Upph h ofö v po Skop och foo M Suv. 22

23 Ekoo Kouy ov v åu 5,6 Mk. Kouykoo uo kou vkh h poko på 56 %. D ö buvvk k fök v kyko fö y kookö, uvckko fö ko- oy, f pofök v koov. V h ko fö fö v y öy b v u. E bu 2002 ko v u föj v vb.o.. å HUR-pojk (H, uvck, fko), f få kopbu.o.. å Ko fö Rjföbu Suv/Tå, öv bu 1,0 Mk. Po o b j h po få 58 å å. F b h uyj öjh, vk ök ko fö föbu. Mkou h kop föbu fö ök poko föj v ök poub. K o u y 23

24 K u u - o c h f Vkh u å N f.o.. p 2003 få kuu kuu- och f. S ck ov öv fö bk, vuxub och o. Må och åuppfy Lko å oy vkh o kuu- och f voå v å vkh fö b och uo k po. Föv b v och åv fö b och uo k kuu- och fv. Fåvkh fö fukoh h fu b fo, yck ck v EU-pojk F fö. Kuu- och f Pok v Vkhv Ofö M Joho Kuu- och fchf Ch Söb Kuuv 51 off bfö och b Kuuko 102 fö fö föko och ko. I Kuu h o 483 po, och kobo h å bök. A kook ö o- och ffö b på fö vkh fö b och uo. Sfv h åuppfy o kuu- och f vkhoå v o v u 2003, o ofö bp. Dfuppföj, Mk Bu 2003 Uf 2003 Uf 2002 Vkh k 38,3 69,7 73,7 Vkh ko -253,2-285,1-285,5 Avkv och o -2,2-2,6-3,0 Vkh oko -217,1-218,0-214,8 Sk 217,1 217,1 213,2 Å u 0,0-0,9-1,6 B u, å 4,8 12,5 Poko, Mk 79,4 93,3 91,2 Söku, Mk 6,8 7,3 Nov 3,3 1,0 3,7 Vkhoå Bu 2003 Uf 2003 Avvk bopp Mk Kuuvkh -82,2-82,1 0,1 Fvkh -89,1-90,0-0,9 Sö kuu- och fvkh -32,0-31,1 0,9 Kuu och o -13,5-14,5-1,0 S: xk. fykvkh -216,8-217,7-0,9 Fykvkh -0,3-0,3 0,0 Su -217,1-218,0-0,9 Vkh A Ak Iov å uf 2002 och ju Få p 2003 å Iov N fö bk, vuxub och o. Sö h u å Ny ok h kp fö Lju bbok, b Lju ko och Lju Akv cu (LAC). Foou bv u 2003 o vkh o Kuu & F. U 3-3 Sv-F Suo- Ruo, o pouc v Foou v v po v Sv bök Hfo uu. Spoh vkh, po och ok, ck öv kou bo Ghov Föv AB. Avk v öv ku k v hvåkf fööj jo vkh o öv 1 ovb. Sköbh åv och h bv vk kop o oh och v, föuo u uppk oh fö ko. E bupp pok h jo u o uovkh c Suv. T yck EU-pojk, So fk v, Ipp Vo och MAIT (uk b ), vu U å ockå pojk o f v EU-: IRIS (v u h), ucuv och uvck v Svvkoå. U hö v Suv uu u p vck v bpk, och få åkf h Kuu på ö, kå v bpk. S åkf h kou åv hö kouv Kuu. F U fö å v 2004 föb ooo v Kuu & F, k kf Ooo b koo bo och v b 24

Årsredovisning 2004 1

Årsredovisning 2004 1 Åv 2004 1 2 Åv Suv ku 2004. Suv ku, Kvc, p 2005. Sk : Tbjö L, Sbyk Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk,

Läs mer

Systemmätetal, mål och resultat 2014

Systemmätetal, mål och resultat 2014 Sä, å och R ä bä ä R ä vå (0) R ä ä ä Må ä, k j jäfö () Rfö o Ppkv Sä Må P ä v å S p c v å Mbo Mbo Poc och poko Kok våc, p o ko f på fo Må ä ppf Må ä v ppf Må ä ppf R -12- R - R 2012- / 12-12- (+/0/-/)

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration.

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration. . v x v j. Pk om T T Pbkv Pbmm Djp 249 v kf 2007-01-05 och h yf ö möj uppfö uppbo m hö uymm och fuko fö fm po v Gxv Ö. P h omfö fom b fö uppbo h fu. P h m bv ku. E ök om jp k fö möjö bo våvåhu h komm få

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF IDA I MALMÖ K ch Mmm HSB böi khm ö mm 14 ju 2016 kck 19,00 Lk: Fk Hu, Nb D 1. Öppvmm 2. V v mmö 3. Amvmmöv v pkö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkm

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

Jenny Nyström Stoopendaal.

Jenny Nyström Stoopendaal. N 49 F 6 b 889 (03) yå D 48 2 ( = 0 v) Uäk 0 k k qv v bäk ä k FHF v HG ä å byå k 0 6 4 7 U v å v ä ä k Jy Ny å k å v å vk by vk V bv å y å bk åå y å b ä k; v ä y vä ä bk v å v å k v å bkvk å 2 0 å bk v

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet yk. v D v. k ä ä k Sky Yk Ykä F Fkä Gkä Ää P v Kv Iv S Bv S C S Ex å B- PEDAGOGISKT ARBETE SOCIALT ARBETE FRITID OCH HÄLSA Ex å Ex å Ex å Ex å B Ev P I M Bk A P S Hä B Fkvå O Bvk H P ä Väk Skä /vx Ovk

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ K ch Mmm HSB böep khm ö mmm16mjk19 Lk:RöAu,Röbm6A D 1. Öppvmm 2. Vvmmö 3. Amvmmöv v pk ö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkmvv

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

V E C K A pågår som bekant i

V E C K A pågår som bekant i N:R 31 (1074) TORSDAG-EN DEN 1 AUGUSTI 1907 20:DE Å R G N v h^. MAN v OMfj h, fv v ö h. D h v ch h v. D h v f jf ch j, f b bö ch fö v f. D f, f, v v fö v, fö b v v yh. Af v f b yh j h f A Ty-H, v, hv öf

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning D: F8-/A A: 6--4 Ju O J-N M c - MK u Vh M U T R ED N I N G A T ER N AT I V. f f N ch N h f h. f h f. M N ch K u f Ö f Å ch K. f N ch h f. D. J ch f. N f c. u f. D,, ch h f. Mf h. D f u u uuu. V f u f.

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

Strategier för Det flerkärniga. Skåne. Strukturbild för Skåne

Strategier för Det flerkärniga. Skåne. Strukturbild för Skåne S fö D f Så Suub fö Så Pj: T A, A fö, R Så. Tx: T A, M Åb, I S, J H, V Sö, T Uz-F, A fö, R Så Lyu: D Rbyå AB Iu: D Rbyå AB ( ) Ty: Ex P U: 2000 x U : R Så, A fö, 2013 POLITISK STYRGRUPP R Så (R x) Pu Lb,

Läs mer

Arbetsplan Högalidskolan. Läsåret skolenhet F-6 samt skolenhet 7-9. Högalidskolan Innehåll: 1. Orientering

Arbetsplan Högalidskolan. Läsåret skolenhet F-6 samt skolenhet 7-9. Högalidskolan Innehåll: 1. Orientering Hö 2015-06-24 Abp Hö h F-6 m h 7-9 Läå 2015-2016 Ihå: 1. O 2. I, upp ch uppf 3. Sm ch vmhp 4. Uv ch f 5. Evvå 6. Hm, ch vmv 7. Ubäh 8. Expjä 9. Sym vb 10. D 11. Suvc 12. Su- ch y Hö 2015-06-24 B bp uö

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

T O R S D A G E N D E N 2 6 J U L I 1906.

T O R S D A G E N D E N 2 6 J U L I 1906. HUFVUREKÖR FRÖKEN 19:E O R S G E N E N 2 6 J U L 1906. N:R 3 0 (1021) E V F WNKLERFEL. EN KVNNLG GLOBE-ROER. V P R E S E N E R G u b, k E Wk k k, j u u - u p p k k u. F k W k k k k S k y b, k k b y b k,

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Bomässa 16-18 APRIL. Framtidens energi. Möt Mandelmanns på mässan - sid 10. Inspirerande föreläsningar. Fantastiska erbjudanden väntar...

Bomässa 16-18 APRIL. Framtidens energi. Möt Mandelmanns på mässan - sid 10. Inspirerande föreläsningar. Fantastiska erbjudanden väntar... Bomä MÄSSAN DÄR DU BYGGER OCH BOR VÄNERSBORG 16-18 APRIL 2010 Fm - 8 Mö Mm på mä - 10 Fmjp 120 Ip föä - 4 F bju vä... väbo 16-18 APRIL VI HÄLSAR HELA FAMILJEN VÄLKOMMEN TILL NYA BOMÄSSAN Gö D Bo Bä 16-18

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

Statistik. om Stockholm Basområdeslistan Årsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Basområdeslistan Årsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Å 2015 C I I 1 1 2 2015 3 I 3 O 3 4 O 4 1 20141231, 2 20141231,, 3 O, 20141231 1 2015 2014,,,,, 1 (O) U O : 2014 ( ) 2014( ) ://www w, @w 2 OÅI 2015 I O,, x / 1987 1999 I: (YO) YO : ( ) YO: I/Y (1) (2)

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. LLCTRERAD N:R 36 (6) LÖRDAGEN PRENUMERATONPR PR ÅR: DUN DUN MODETDN MED PLAN- CHER OCH HANDARB DUN MODETDN OTAN PL ANNA REDAKTÖR UTGFNNGDAGAR: KR 5 : 5: 3: - OCH 6 MAJ 899 UTGFARE: 2:TE BYRÅ OCH EXPEDTON:

Läs mer

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX.

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. TORSDAGEN DEN 10 OKTOBER 1907 N:R 41 (1084) HUFVTJD R E D AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: 20:DE Å R G. JOHAN NORDLING. ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. " / ^ O L O N E L F O X y c c u c p y " u f å b j u by,

Läs mer

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014 vo LILLA PIRATFÖRLAGETS V & vå 2014 A f so sö Hov s j L Assos K E 15 å J å s å och o v så M E bv fus! H o f och vs h hu j su D v så h s bo s och v så K su ss I vå v so öv u vå fös böc: Too u v E V och

Läs mer

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12 RU Affä M väx 10 å! S 12 A - H b ä få RU - A Kö! Iv S 2 S 7 Sy E X X1 S 9 V ä fövå å å ff äj f. D j v å fö 20 å, h v ä b RU 2.0. V vå h v ö b. Sbb, h ffv. Vå b f ä öj h vå ö! H h ö vä ö, b f, j bhv! D

Läs mer

Att mötas på nya sätt

Att mötas på nya sätt MARKSTEDT/EDENVIK På www.hudd.com få du uppv m v Yug. Dä h du äv vå öppd, p och my m yg fomo om vå kofäggg. A mö på y ä Hudd Kof & Yug, Hmdväg 6, 132 81 Sjö-Boo, 08-747 61 00, fx 08-747 61 01, fo@hudd.com,

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

Så här gör du för att få biljett

Så här gör du för att få biljett Nu f öjgh fö dg o ä dg hdppd och v Hby Hch på T 2 äg p. Nd ä pch fö d ch Så hä gö du fö få bj 1. Ko Gö Tgö på 48 ch och gö bäg: Ad: Go.Tgo@HbyFobo. 2. Hä u bj vd Hby Fobo T2 hv ch. Nä du h bo bj fobo få

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum >>> REPORTAGE PROGRAMMET AKTIVITETER TÄVLINGAR ERBJUDANDEN HÖTTIP f ö H m u C a u Va a h Lä 7 6! www.hf. pgamm Pgam W c A Vaua Cum F vä a: P a & C käa aa m J uh & J uh öagk 10-16 a k T ma & y a D a p g

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

Fredag 9-18, Lördag & Söndag nyströms bilar! Varmt välkommen!

Fredag 9-18, Lördag & Söndag nyströms bilar! Varmt välkommen! - J - - - Ö U H -!! J %! Y!!!!! - U Ö Ö Ö Ö HU H YÖ UH U UH Ö J UU Ö U H H % U U U! HJU U YH U U HJU U U U H HJU U UH - - - - U -- H % -- % % % % - Ö - - - - Ö HU H YÖ Ö UJÖ UH U U- HY Ö UJÖ -HJU Ö U -

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bog Bgföbu Bgy 2010-2011 RÖDA ffo om INTE m totpog. g. Otob It 2- u Ap 2 x pog Et fm bt tg mt fm bt p- och otob totpog D gö m p utgt. B o ö h m H u B o p At Pc Nm Kubb t g Tot pog 25/7 4/10 5/10 12/10

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ K h Mmm HSB blmhm mm 3 mj 2016 1830 L: Eupp, S D 1 Fmmpp 2 Vmm 3 Ammmp 4 G 5 G 6 Vpjmmmjup 7 Vm 8 Fm bh 9 S mhp 10

Läs mer

Logo. Bakgrund. Tekniska data:

Logo. Bakgrund. Tekniska data: Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 Bkud vu k d c u d k d k Tkk d: : H V Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 d 14032010 Sk G 1 21600 P Mddd: Ipu py duy x p d yp duy Ipu duy' dd duy x v

Läs mer

ning att låta sina läsare få kasta en hastig i sal, vore dock ganska svårt o c h dessutom strationsbyggnaden, hvars fasad vetter utåt

ning att låta sina läsare få kasta en hastig i sal, vore dock ganska svårt o c h dessutom strationsbyggnaden, hvars fasad vetter utåt : 2 5 (00 : _ 5 : C C > 5 : > 3 : : VJ C Ö : 8 Ö 29 899 Ö C V: Ä Ä 2 3 : J 2: ÖV Y Ä Ö V Ö ; 0 5 Y C X : 7 C YC w 8 8 5 : w w w V w V : w! : x - w W 22 53 88 Ö Ä Ä x - V - Ä 899 x x x x V Y ; 2 x : ( x

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

Lärarekårens l ö n efråga.

Lärarekårens l ö n efråga. Läk ö f A m ä övk Å ck p fö ö L k ä, h h m fkk ä Jä k v äj fö Tm:, f, k k f mh ä ö v u h 8 ) v, fö:äk k:omk ufö D uvck u u ö f D k ö k v äm fä fkkäö»m 6 u pm, vv 8 u ä u, häf ch häf ä, vk k m u, m öv 8

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 1 f 0 5 0 7 0 2 0 5 0 7 0 2 0 0~ 0 6 0 4 0 7 0 2 0 7 0 1 0 1 0 5 г 0 4 0 7 0 2~ 0 5 0 7 0 4 0 0 6 4 0 5 0 7 0 2 g 0 0 0 0 1~ 0 2 0 5 0 5 0 1 0 0 2 1 c 0 5oloa c 0 4 0 0 0 1 0 7 0 2 0 0 0 7 0 2 0 5 г 0

Läs mer

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE:

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: (7) Ö Å PP P Å - 6 PPP» P» P» ; J Ö ÖP Ö Ö C Ä Ä J YÅ C P Y 6 ÖPP 6 7 6 6 Ä Ö PÅ ÖÅ C YC Ä W CÉ W Ö C- Ö Ä Q C J Ä q - x x " W x x W 6 W 77 7 76 x 7 7 W x 6 6 6 ; 7 - P' C-J C 7 P' C Ä C P > (é ) z > P'

Läs mer

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag!

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag! SKOLRESA på Gold! Bok d dg! Skolpk All d gå! I pk gå följd: Bå /, luch/mddg v på övf Ekl pvä Buf Vby Hm-Kppby-Vby Hm Log um/ugo md hlpo F é hl vl ll Kppby Somm- & Vld fö hl kl! Mgolf på Kppby Ävymgolfb

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

VÄSTMANLÄNDSKA SÄRDRAG

VÄSTMANLÄNDSKA SÄRDRAG 2013-06-25 S 1(20) VÄSTNÄNSK SÄRRG Få guv h jäbuk hgh-h Väm kv - I ä v v bå, ukju bg m ö åg äg åg m uug Väm ä bå g v kmmu. T k Väm hö kå Hä, N, bg h jubg kmmu. Väm Bgg h ä. S gmm gk gä m Bgg h ä v gm Jävåg

Läs mer

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar STRUKTURSKISS - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få J 2006 Gdkäd Kuyl 2006-01-25 Hållb häll li 1 ukui - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få Uppd D ld hökl bli i Cpu i Tllhä äll k på låiki,

Läs mer

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER N:R 44 (143) SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. U T G I F V A R E : J O H A N NÄR STATSMINISTERN AAÅNDAGEN DEN 17 b ä l cböllp u, ä * V* L äl, fö Ev L, v ju Guf v. Dl. Ef öl vl Jb y fv xcll

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning å å ä Ö öö ö ö Ö ö å å ä Ö ö Ö ö Ö Ö ö å å å å ä å å ö ö ä å å ä å ä å ä å å ä å å ö å ö ä ö å ä ä å å ö ä ö ö å ä ö ää ä ä ä å å ö ä å å ä å å ä ö ä åä å ä ö ä å ä å å ö ö å ö ö ö ö å å ä ä ö ö å ä ö

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 a b c d e f g h i j k 1 aska tomhet 1 2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 10 stygg lid 10 11 atle snigel 11 12

Läs mer

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se Lå c P c L j T b å S Hå P0860E/107427 S c å MT å. T K C- ö å c å å E: 2000 w ORD PRIS 599 399 ORD PRIS 999 599 ORD PRIS 1.195 899 R S5110/06 + T1150/10/107283 T Mx ESB5400BK/105158 T j 5 c E: 700 w, c:

Läs mer

Akademisiernas 20:e årsutställning.

Akademisiernas 20:e årsutställning. N:R 26 (329) 25:TE ÅRG VANLIGA UPPLAGAN HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV UTGIFVARE: SONDAGEN DEN 30 JUNI 92 JOHAN NORDLING LOSNUMMERPRIS: 2 ORE BITR REDAKTOR: ERNST HÖGMAN REDSEKRETERARE: WAGNER ELIN TEOLOGISKA

Läs mer