Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2003 1"

Transkript

1 Åov

2 2 Åov Suv kou Suv kou, Koovc, p Ofoo: Suv hopp vå 2004 Fyfoo: P Wk

3 Ihåföck Föo 5 Oo 6 Fövb Uvck F y 9 Poövk 14 Vkhövk Kou B- och ub 16 Fh 19 Kouy 21 Kuu- och f 24 L 26 Mjö 27 N fö bk, vuxub och o 29 Soc 30 Sby 32 Övföy och föo 34 Kouvo 34 I h å f ö c k Bo Sbck koc 35 Sbck - obo 36 Mh AB 37 Suv E - koc 37 Suv V AB 38 SKIFU - koc 39 Subo Suv AB 40 Ghov Föv AB 41 Skö Pbo 2:3 KB 41 Uvck Suv AB 41 Suv/Tå Rjföbu 41 Suv H AB 41 Suv Kok 41 Svk Kou Fök AB 41 Fö o j å ov 42 F övk Ruk 43 Bföppo 43 Bk 44 Dfov 46 Ivov 47 Rovpcp 51 No 49 3

4 4

5 M foku på koo och uvck A ko u vk h u å kou h. M föök h få fö ovk på h och fåo o j ko kok upp o kouyofö. Fö v j ock vå h o jup bö å ko Suv, o kk k fökpp pok upp. E kv u v j kock vå b kou Å. F uo få Söoå oko - h o fö h by. D 6 pb föv u fck Njuu. H by o u f ök f h. Ef h ho ö. D v o vå uk A Lh o f bu kvövf Sockho. O, bå och fö ö åo v ko b o få å P Så kou boku fö V h jo v 100 jo koo v h få Av uko k 78 jo h h u å, 26 jo få V p v? få å. Av koök på y 4 % h hf å po öök. E by h ockå å po - och hkppoo, ko och föko. Su f koök på ok oå, b.. fö kö v v och by. Sö v kou p å po, v och ck vk. N v f ko å ok fö kou vkh. Iv bå bf och y by, v och kj h 185 jo koo påk. bo på oå. V bhöv v kp kook buff u fök föko, fö hj och kopuvck o ocj. Kouy bu pb 2003 h o å kp buff på 1 % v kou obu. D ov c 35 jo koo. Må v å pbu h ok v oföu ko kk. V bhöv h buff fö ku ö å övk. To övk obu v j yf f fku å vkh k o bu. A uo å by v o vkh h oo v. D h o oo och k åvh få bu å hop. Ro y bo fo v yfö h ju Suv D 100 f å fö! Bfok o hh ök 55 po Suv och u f Suvo. Sb b kou h uvck. Möjh bo kou och b bo yck på och å b kokvfk. E bbuj å Suv-Tå-Hö. Tåföb öv öu ko föb, u åå yck ö. I b ko å, ko fövk v E4 Sy, kv fo y och b h o. Suv och Tå kou ky u hop vb v ook o v bo fö f v vkh. kv fo b fö, oo, bkyh och kou. E yck kok b h v u o Iv Suv AB Åkok Scc Pk AB - ovo fö Suvo - b.. yck kv vk fö bk och fök. Duo h v 20- boå vå bv uv. Föb fö ö k v kou ho, by v y p v Kovk, h påå u h å. Må fåo åå ock ö, b.. bfööj, b öv kouoch oo k fo By och v Suv h böj f. D y booå Måo u k uppby. I h by u koofh på p fö f.. Fyhu, Mh j p k fö by ffjhu och f på å. Ekoo och Uvck o o o b f v foku h och v få. Suv o vo h fo y. U 2003 ofö b.. o ov Döv OS (fö å!) ofv. I kou kvkh k v j å pov h. I pok o ofö fö j å po b och b by. Låjukfåvo h k ov 50 po. 300 f b h 2003 å. D xp u v åk b o kv bå uhåh och yk. I N uko få vå å u k h fö uff bu o pok, k Jobb F bo ko b 2003, v f bv v bö. H Ew Bck Kouy ofö 5

6 O o Suv kou Koufuk Övföy K Föo V K Kouvo Sbck AB Kouy Sby Fh Mjö Soc Kouykoo Sbykoo Fhkoo Mjökoo Socj B- och ub B- och ubkoo Kuu- och f Kuu & F L Lkoo N fö bk, vuxub och o Föv fö bk, vuxub och o Kou bo Koufuk Sbck AB Suv E AB Suv E E AB Rko Suv AB Suv-Tå Rjföbu 78,75 % Suv V AB Uvck Suv AB Kovk Föv AB Ko Oj AB 75 % Suv H AB 45 % Suv Kok 68 % Suv kou Iufhuvck AB SKIFU Suv Föok AB Suv kou Pk AB - Pk Svk Kou Fök AB 50 % Mh AB SuBo Ghov Föv AB Skö Pbo KB Suv 11 % 6

7 Uvck 2003 Bfokuvck Suv vx Fok ök 55 po u 2003 (127 po å 2002) och uppck v åkf 2002/ po ( po åkf 2001/2002). Bfokuvck Suv kck v bb xpo f å Uvck h f v å. Ef f å u fö hf v h fok 1988 ök o c 300 po p å.o å h ö fok på vå uppå. Df h bfok k f 2001, fö u vå å å ök Fö u 2003 U å fö po (991 å 2002), vk ö 1994 och ök o poc jfö fö å. Föo bv fö fö å 1995 pov, 59 f fö ö. Ify kou k po (3 592 å 2002), o ufy ök åo po (3 400 å 2002). D u fyo på -3 po. Go och u v fyo pov, v v o öv Sv Bfokuvck Fyo Föo Bfok åuku k o fö k. Suv h ock åo fö å u 24 å och åo hö å å. Äv Suvo fok ök u po. Föuo Suv ök v fok Tå, Hö och Hukv, k Å och No. Nv och y A ök Sy h å ök Suv f ö å u fö å på D uvck h v k k. A ( SCB fö) ök u 2003 y (43 710). D ov ök 2,8 poc (1,1), vk hö k ök 2,2 poc (2,4). U 2003 h fö b uvck vkh Suv, b.. SPP, Fco Tchoo, Bbo Suv, SCA, Två Bå, Ho Sö B och To Eo ko böh och v Aböh ök u 2003 f h k å. D öpp böh ök 4,8 (3,9) poc och o böh 7,2 (6,7) poc. S h Suv u hö 2003 bb v ök v. S uö k ö v och bö c 300 po A, Suv Abö å, poc Abkå Öpp bö Nvuku och poå Syuku Suv h fö kf u 1990-, få u j. Io ffö bch föj, ub och fok po och kuu j h ö yök k. Mk h k o b.. bch vk och vå och oo. Jfö k y hö f o bch föj, h och kouko, off föv byu. S o ffö vk. F ö v b 7

8 Jo och kobuk Tvk E Byu H och kouk Föj Ub och fok Vå och oo P och kuu j Off föv F ö v b Sy p bch, poc, å 2001 Ekook ovy Suv Rk Io v f Suv f o och o k poå; cuofbkoo, IT/ ko bk och fök. Fö oå h u å uvckb o fö Åkok Scc Pk AB, o v ö kvfc pökp. E fö h uvck kop k cuofbkoo, vkh o ffö pocu, kk u och vku. L fö SCA, Mo Pp och Akzo Nob. Io oå bv of fok- och uvckvkh o, b v fokc Fb Scc Couco Nwok (FSCN) v Mhöko. Suv of bk- och fök ufö o. Vkh of h k få f och uvck v kocövp IT-y pckop o po, k och f k kuc och kukoo. Nå v ö bv If, Sk, No, Ty-H och SPV. Shkoo Uvck o vkoo påvk k hk koo o bo v of xpo och po. D ob kojukuv h fo och 2003 u b j å föhåv v vx. Okh på o fk h kvå. Do h föv u å. S bk vx v BNP (buoopouk) o OECDoå b 1,9 % D vk koo D vk koo h u 2003 p v juk v och v xpouvck o off kouo p på. Huhå kouo h o uvck jföv o k och v åh. Abk fo v vk y och böh. Kouko Kou (k. ) uö v v hk koo och v 2003 fö c 20 % v BNP. L på bk uvck v y och ö v uoo fö kouko. I k åå uj v kko Sv kou. D ö k kou kk huvuk ko bo på uvck v ku k o hh, bfokuvck. Sku uvck bo på y, på öuvck. Hö y kv o hö ö ö ku ök. Efo kou vkh y pov ko ock kko o bo på ök ö bb upp v hö ko o ö ök k. Fö kou å huvuk ök y, v f ko b, o pov oko koo. M f ko b påvk ockå kou ko pov, fo ko fö bö och ocb k föv k. U 2003 föv kouko uuvck föb åo, f bo på of khöj. Sko föv ock ov kf v u. Ru bo huvuk på kov fo kou hu p ko vx v ku och b. F E xpv pok, f USA, föv b vx vkoo v åh u Akv vk koo föu ök 2004 o kojuku fök. D kou ko uvck föv ko v bo v och vk kf uv kojukuv v uppå. I yh p uvck på bk o o jukfåvo uö ho o öjh k f v kou å. Mo bku v kook pob o f kouko uv v o by hu o uck kou och yck u f ck. K - - SCB 8

9 F y S ov D ov fö Suv koukoc of 12 kou, 17 kv bo och vå kouföbu. Av bo å 14 Sbckkoc o 100% v Suv kou. Öv o å Suv H AB, Svk Kou Fök AB, Suv-Tå Rjföbu Suv Kok. D ö oofö o k 2003 bu o v y fö bk, vuxub och o. Äfy öv h bo uöv o koufuk vj y och f kv fö bo. Bo vkh å u y v kouy och pkv boy v fö vkkv o f v koufuk uppå. D ov v o å vj bv vkh öv v koufuk bu å och f. Ekook övk I bu fö 2003 f f f å fö koukoc: Ub f kvx k v ofö 22:29 k. Nåo fö h jo bff kou ub u 2003 u h v ofö 22:29. Sk, b och vf ck vkh oko, poå (bo), f v kf vkh. I kou boku fö 2003 ck k och b kf vkh oko k poå. Uko på o 93,5 Mk. Nov kf vkh uppå 171,8 Mk vkv uppå 113,7 Mk. Iv f å 66% v å vkv. Ikf vkh h, huhåvf ck fko, vkv och vk på v kp. D kf vkh ck fko, vkv och vk på v kp Övko kf vkh 0,2 Mk. Låf k v v kf vkh kook ö v o bk. Låf h k bopp v 19,8 Mk kf vkh kook ö v. Sbckkoc uppå o o vk på 8 % på kp D o vk på kp xk. jföö po fö Sbckkoc uppå %. D övff å b. E v vk b å hö Sbck h å å o o 2 %. Å u Ru f fo uppå 2003 ov 63,8 Mk vk föb jfö föå å 26,4 Mk. Rk jföö po bo h ock u fö 48,8 Mk. D ffö o fövoo o v u uppå. Ok o uko f b. Ök b föko. Ök k po. Ök ko fö uopc o v och fjoo. Ök ko o vhå och off by V h uyj å övko. L kk bk. Sbckkoc u j bu vk b pov u på y 15 Mk. Ru f fo Mk Kou -93,5-63,2-25,1-20,5 18,3 Sbck AB 15,5-34,4-97,8 50,7 3,1 Suv H AB -0,3 1,4 0,5 9,4 2,8 Suv Kok 1,0-0, Suv-Tå Rjföbu 0,9 2,4 1,7 1,2-9,7 Svk Koufök AB 4,5 0, I u å jföö po +10 Mk fö kou och +3,8 Mk fö Sbckkoc. D o koco å 2003, uyck vkh k kuv kk, uj och b uppå 5 168,6 Mk, vk ök 166,3 Mk (3,3 %) få föå å. F ö v b 9

10 F ö v b 10 Suv kou Bkv Bkv kou kv på kook b fö kou och. R u, fö v po, få kv på v uko v å. Av u på 93,5 Mk k p 29,4 Mk hfö påk v b övko. Hy h ockå v på 4,1 Mk b få p... övv Bkv b f hy po 78,2 Mk p k ck å T ko uko bkv 2002, 26,2 Mk, vk b o k 104,4 Mk ck , vk b c 34,5 Mk p å. Mk 2003 Å u -93,5 - Avå, ov -4,1 - Avå, k v åkk -10,0 + T, påk övko 29,4 Ju u bkv -78,2 - Avå föå å uko bkv -26,2 To uko ck ,4 Få kou u u p... y k KL 8 kp. 5, övko o få å o påk vkh u Noko Vkh oko kou å 2003 uppå 3 375,0 Mk vk ök 139,3 Mk få ,3%. Ökk och 2001 fof hö ökk fö kk vk fö v u. Ik och ko uvck på föj kou Mk Ik 774,6 755,1 675,2 644,5 619,2 Ko , , , , ,2 Avkv -117,4-114,7-112,8-111,4-111,7 Noko , , , , ,7 Fö, % 4,3 5,8 5,4 3,1 4, Vkh ko Koc Kou Poko, k. ök, u 2003 uppå 172,4 Mk, jfö 179,1 Mk 2002, vk b k 6,7 Mk. A k u 2002 fck å po p... pok. Skk, uj och b Skk, uj och b b c 78 % v kou k. Vkh xo och vf f k b åå 22%. D kk uvck föv u 2003 o bo på bkuvck. I o fck kou b bk o å k yö. Skk, uj och b h uvck på föj Mk E kk 3 164, , , , ,6 Su 8,2 18,0 29,5 40,0 0,0 Kouj -200,4-182,3-175,9-162,7-139,0 Ikouj -133,0-130,9-158,8-149,1-151,6 Ifö 67,3 67,1 67,1 67,4 49,8 Iföv -18,8-18,7 0,0 0,0 0,0 G b 394,8 413,7 382,7 408,5 456,3 Su 3 282, , , , ,1 Ök 103,0 142,2 139,6 87,7 176,3 Ök, % 3,2 4,7 4,8 3,1 6,7 Noko och kk Fö kf vkh oko v kk och b övkå å på kook uvck. Uppå oko hö 100 % v kk och b öjh f p ov vkv och ök v poå öv bk. Nyck uppå 2003 å boku 102,8 %, vk 0,8 poch hö % 103% 102% 101% 100% 99% 98% 97% Noko v kk E åock fö v o k bk o b u v på o kook huhå kouföbu u bo uppå 2 % v kp. Fö Suv kou ku b u på 38,6 Mk och yck ku på 98,8 %. E u vå ku ockå fö kou v b v uå v Tå Kou å uppå 5 833,7 Mk v å u vv 2 740,8 Mk uå kou bo. Tå h u å k 127,4 Mk. A k ffö åb fo få kocbo, kou v fö boku h fo på kk vk å ku p... fö b u fö yck kk kou u å.

11 Fö å och oå % Aå 95,1 93,8 93,0 92,2 93,8 Oå 4,9 6,2 7,0 7,8 6,2 A å h ök å, bo på ök uå kou bo, fö 2003 ockå bo på oå h k. Suv kou fu o bk å h bo Rjföbu. Ibk b v koufuk bu fpocy. Ibk o å få och å u koc bo. Go k f vkh o bk k koukoc ooö by offö o u f ko fö kou och bo. A ko kocbo ö på k vko. Uå kou bo, Mk Bo Ghov 23,0 0,0 Skfu 7,0 0,0 Suv Föok 79,4 83,5 G Föv 85,1 105,4 Pk 121,5 123,9 Mh 881,0 971,0 Suv E 253,0 253,0 Suv - Tå Rjföbu 2,0 2,3 Kovk Föv 115,0 115,0 Suv V 445,0 445,0 Rko 1,2 1,2 Subo 168,8 157,2 Sbck 544,8 545,2 Skö Pbo 14,0 14,0 Su uå 2 740, ,7 Avå kof -5,9-6,9 Su åf 2 734, ,8 Lkv, o k och bkoohv kof pc uppck 27,5 Mk 31 cb R v kou f b å uppck 2 740,8 Mk och v huvuk åf åfo på kou bo. D v fo b och o fö pkv å. Mk ?????? 5,61% 5,03% 5,50% Rb o fo M % U 2003 v o b på kou f å 2 å och 1,8 å. V å uå v o b 1,9 å (1,6 å 2002) och kou o på b å uppck 5,30 % (5,58 % 2002). 5,19% 4,56% 6,0 4,8 3,6 2,4 1,2 0,0 Sku och v Kou ku och v uppå 3 904,9 Mk v åkf D k 33,9 Mk få föå å. Mk v ku bo ö på k uå kou bo. D b ku uppck 3 209,1 Mk jfö 3 284,2 Mk, v k 75,1 Mk. Öv ku h ock ök 45,2 Mk. D ffö ök b uppup ko o xpv ko, ök på po och öko. Av o åku v åkf ujo 446,4 Mk uppå v kou cfkpo. Cfkuppå h bk, o bku v vk uppå, kfc o åf ku. Kou f ku uppck 2 762,7 Mk och huvuk f v kou Mu T No po, bou bk. D o föfo fö kou b ku v v åkf 1,9 å. D o b på kou f ku h u å p 2 å och 1,8 å. V åkf uppck b 2 å (1,6 å 2002) och kou o uppåko uppck 4,35 % 31 cb 2003 (4,92% 31 cb 2002). D o föfo fö kou b ku v v åkf 1,9 å. D o b på kou f ku h u å p 2 å och 1,8 å. V åkf uppck b 2 å (1,6 å 2002) fö kou o uppåko N v kou b fö o ku Mk. U 2003 k b ku b u å få 30 % 20 %. D h v föå fö kou å ko b u 2003, o å u h bk k kof uppå. Mk ,9% 4,96% 4,39% 4,83% 4,38% Rb o ku M % Kv D h u å fu o åbhov, ffö fö kou bo. Fö k bo f v bk kou och bo öp fbhov h kou u ok kv F ö v b 11

12 F ö v b 12 Typ Bvj Uyj k/ , å, Mk Mk Köf 550 0,0 Chckkk ,0 Cfkpo ,0 Mu T No po ,0 D ko uppå k o kou cfkpo på o 500 Mk, chckkk och köf o 750 Mk. Kou åf uppåbhov oo vk Mu T No-po (MTN) o Mk, uyj Mk p 31 cb Po öjö o öp 1 å och hö 10 å. Eou Skvk Ek Bk och No. Ouyj k kuv Mu T No po uppck p 31 cb Mk. Hö kvh Suv kou h upp å S & Poo kv kou. Kou h å hö kvh, K-1, v v kof uppå AA- (på k få AAA C, AAA hö kvh) v åf uppå. R åp S & Poo`, b och vf okook uku, f öu och å vå på k ku. Fuk bö b. Låföf 2004 Efo kou oå å hå kv u och å öj uyj o v å. U 2004 h kou f å o föf o c 600 Mk, bk o. Nov Nov u 2003 uppå 185,9 Mk. B ö v k Gu, åuppby v oh v Sköb ko, ov v Mokj och Rö uppbo. Nov v vkv v 158,3 % vk b kou ku f v v fö. Kou h u å v vkv. 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Nov v vkv E kp och o D kp uppå 1 928,8 Mk v åkf, k ov å u Kou o, v. hu o v å o f kp, uppå 33,1 %, k 0,8 poch. So h k kou f å 10,2 poch. D k o kou oock o b kou hfh k. Rk uo poku o o vföb å h o på 5,9 %. So % Kou 33,1 % 33.9% 37,8% 41.6% 43.3% Koc 28,3 % 29.2% 31,8% 35.7% 36.1% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% So Koc Kou Sbck AB Sbckkoc ov u fö 2003 på 15,5 Mk fö bokupoo och k. Ru xk. jföö po åo b jfö föå å. Pov u v ffö Suv Ekoc 45 Mk och Mh på 28 Mk. Koc h fof å o på 2,5%. Ruuvck bö ock v pov ko å vfö åo föb o v. Kou h u 2003 kv o f å kko G Föv AB. Suv H AB Suv H v upp v u fö bokupoo och k på 0,3 Mk, vk fö 1,7 Mk jfö föå å. Suv-Tå Rjföbu Rjföbu ov pov u fö ,9 Mk. D fö 1,5 Mk jfö Ru h påvk v v ök pov.

13 Svk Kou Fök AB Bo ov u f fo på 4,5 Mk u fö h vkhå. Suv kok Kouföbu ov övko på 1,0 Mk v föbu fö h vkhå. Övko bo på x få Suv kou ub u vå E p pouko Muk Vo u hö. Ekookö ko D k ko ko öv k Suv kou 2003 och v o å uppv of u. Kou ov uo vvoy o öv å vkv. Kou h hy f kpc, åk bbkp (o) h o v u fö. D o poku b v å v o u fo v å v f å (k bokoc). Kou f k bö o b. Kou bhöv kok ppkv v k å fö ö f pob. S u kooppkv h f å j uppfy. Pookh h v v b, v h buföjh uvck v. Ko å k uko å o pov uuvck å åupp. Fö uvå k upphå kv o buföjh och ppkv uf 2003 å vkh u fö v oo. E k f oåkf b ffkv kooy. Gu fö u koo o o kooy få och föv hå o bu. Lyck v hå poc v, ök föu fö bv o och ffkv vkh fö hå kk o kou k v upp kou kv v o kook huhå. Suv kou å å u å åöv b koo och kp o k o. E pov uuvck vö fö hu v kou f ko k å. D f fv yck kv ö kou k uppv uuvck o o o fö k v kojukuv och f u å povå ök och bfok b. F ö v b 13

14 F ö v b 14 Poövk A U å h v ök åo. Ök bo huvuk på vk övå v. A åvö h o k. D f oå o jo po b övå y poy. Tv A p föv B- och ub Fhkoo Föv fö bk, vuxub och o Kouykoo Kuu&F Lkoo Mjökoo Socj Sbykoo Övföy k 5 4 SUMMA I kou po f uöv kpp Abv U å f kouy bu o bv fö koukoc S k u fö uvck v bvpok u v po. E vk uvckb pojk D föov och bvo u v kouföbu. Pofööj U 10-åpo ko kpp v vå åpo. Uöv k kou ky fö o u v ok. Äv o ky o o vkhoå f.. y f by våh o v pcoå. Povå Fö å Poå A v To Ab U å h b uök hj fo. A hj h ök 300 och h h ök få %. Go k bu h ofö fö ocj fö f , v o bu k uppf poc v. Oh Ab k oho h 2003 fo åv o fö o vkh o o fö k pojk. U hö k Hov v yf v p påböj fo ok hofj kv. T h jukfåvo ov o juk p. D bk ock v b v oho fo jukkv kf ök. I fo ko ov fo v fåvo o o b. D ov k fo k v bv och yck o öjh jfö ok bv och bch. Kou k jv ockå föj uvck ko åppo och åov. M hy ök jukkv jukfåvo 2003 på ov vå o D ök v juk v u å h å v. U hö ov o v på å fåvo k ov c 50 åb, åo o ov h bp på c 10 Mk. Pok U å ofö j v pok o ofö v å. Sfv k ko u öv bv pov fö vj f. Ru h ov fö ok föv o u fö u u pkv oo. D o y fko k fö å fof vå påvk buo v b fö, bfö. V f ho o upp y ökå o ö öjh po och yk uvck. Ekv v ockå bv yck hö, v jfö bv. Äv få hö by. Uvckpojk U å vu uvckpo o öp y å. Po ko u uv och ppo k p u vå S påå föb fö po fö y chf o ouko kp. F ok buvckpojk h påå u å. E k pojk ö v jvy upp påböj u vå. D pojk p påå u åpo och yf uvck ok bupp v. D fö u uppv yck o och få bupp. Lök Ef åo å b ku fö ök kou p u hö. Ru ko ku u fö ufo v kou f öpok.

15 Kofk D bkofk o uö v Koubföbu u på vå ck öv våvckopo. U kofk ku o v vkh foå, ock v u fo och o fö h fö fck o v v föko. Ef kofk ku ock kou ff våå övko Kou o b. b y på o kvoupp o vå och oo. Sjukfåvo Rov v fåvo på u v juko. 4 kp 1 L o kou ov. Uppf v hvå Sjukfåvo poc v o b. Nyck Poc To jukfåvo 8,8 -vv jukfåvo 60 71,93 Kvo, jukfåvo 9,80 M, jukfåvo 4,52 29 å y jukfåvo 5, å, jukfåvo 8,10 50 å, jukfåvo 11,06 Poko Kou o poko h uvck påföj : Mk Lö och 1 873, , , , ,6 Soc vf 660,2 599,9 565,2 536,3 506,2 Poko 172,4 179,1 159,5 128,4 124,5 Öv poko 25,0 30,3 36,1 31,0 32,3 Su 2 730, , , , ,6 F ö v b 15

16 B - o c h u b Vkh u å Må och åuppfy B- och ub Pok v Vkhv Skojö och ko k v y fö ko Skoo b på ok kv kp y och v jö fö. D b b b/v och Ofö Lf No Dkö b- och ubföv N Öb vux b föhå, obb och vufåo ockå kou föj upp fyk jö. I yuök o jo åku 3 och 7 uko få oå o v yck vk ko h b kop och b obb. D f b och uo k ockå y kojö Dfuppföj, Mk Bu 2003 Uf 2003 Uf 2002 Vkh k 149,1 200,3 207,6 Vkh ko -1564,6-1634,3-1580,0 Avkv och o 0,0-4,3-4,8 Vkh oko -1415,5-1438,3-1377,2 Sk 1415,5 1415,5 1365,9 Å u 0,0-22,8-11,3 B u, å 6,7 15,6 Poko, Mk 1041,9 1107,9 1062,8 S- och föku 86,6 84,6 Nov 0,0 1,0 0,0 Vkhoå bopp Mk Bu 2003 Uf 2003 Avvk Föko -267,0-283,9-16,9 Guko -745,1-752,5-7,4 Gyko -230,2-228,1 2,1 Kuuko -18,9-19,3-0,4 Sko -59,1-56,9 2,2 Övp och o -87,6-90,0-2,4 Vuxub -7,6-7,6 0,0 Su ,5-1438,3-22,8 Vkh A Gyko Ev, Goko P v, k Exk ok, k Guko/Föko B föko, o Ev uko Ko b föko k D:o uko/fökok, k D:o xk ok, k Ak Kovux å uf 2002 och ju Få p 2003 å Kovux N fö bk, vuxub och o. jö och. D ok upp u p o föby obb. U hö 2003 h ub v köj ofö v 12 koo. A u och y på ko h bö vk v v bå åku 3 och å 7. Ev och fö kh och öjh påvk fåo o ö åv uv k och upp o o kojö k uvck och k Ev kh och fy c fö vu ko fö. I koo f fo b fo v kå, vå, vkyobu och ok y. På f koo f ockå å, bbokupp och k. Ev ffå fy b xp jv ku vj v och hu k b fö å å. Ev åku 7 v v å by på påå yuök o h o fy. Föfy uyck b föå, ok koå, föö, uvck, bukok föko och. Äv fö uko v h kok ko b. Fö uvck yck vk och föu fö k h öjh fy och kh. D f ockå yck öj uvck. E å h fo fö fök vfy på yko och b påå. Io Suv yu f b o uu b fåo. A b/v k få o bkukp kouc, kv och k I föko b o k och v u och f fö- 16

17 yck b yck. Sö v v uko å upp å. D f ock fö o upp o å å och b bhö yko o po. Skoo b på ok uvck vu up v pofooo o k föj v o koy. F k h ofö fob o oå. Go b på ök öjh å fö vj v och ö v puk. E b okuo v v kukp och v o koy u ockå övå och kofo. A v o k u påk fh åku 3 och 6 ök. T påk och kou och kv vk fö v k å få ko. Mvh o o och k påå - och påku pojk. D kook u k v på å b/v o h ö bhov ockå få ö ö D uppföj o jo b föå kop uv v y å v o h ö bhov k få ö ö v fök föv. I bub och pokuo o vk v å. A k och yko h v Wop fö ök vuxh ko foku på v bhov v k ö. Exp på yko j pcpo och ocoo. Föko och ko o h fö b h vuo och föby b o fu ho yh. B k v föko ko u u of h v föu och oh. Vj yh k fu uk u ppkv fö b å fu vk v fö b k ku få b ufo ö. U å h vk föv och y-h k b och uo k o b ok BRÅ-upp h uvck. B- och vfö B föko fo ök och 2003 v b o 300 f A b å 1-5 å o o vkh 83 % vk ök 2 poch jfö Effk v fo o ofö 2002 bå och ko fö ök kou å. A v kou uko h k 140, h v kou få ukoo ök y 40 v. Mov åupp ko h 185 v, vk åo f jfö föå å. I kou yko k v 150 och u D få ykoo o f kou h 480 v få Suv kou. Po oå Sko o b/v vx och b ö och o b och uo pok vkh få å å yko. Dfö vk po ko v h o koy och b övå kofo/ fu på b. D föhå å u By och vk j fö föv uvckb. U å h föv b yck kvfåo vk f oku bå på ko- k- och fövvå. D fövövp kvov f på Skovk h. Abjöfåo vk uvckoå fo b bjö föu fö o jö. N hp fö bjöb h uv och v u å. Sjukfåvo o pob v o ökk h. Jfö å k fåvof p få 0,96 0,89. D ko och k å jukkv o k, jukkv upp ök kf. A h h k ok å jukkv på vvå och b kv k oh på bp. Sö h u å I ju fck 4 5 å 3 vff föko vk v fopk o b hå xx. F Föuo koufuk ko bu o y kop å h föv o upp o ko påvk vkh å: By - Föhå By ko v u å p b o b och uo o koy, få föko yko. Svk k b och uo vå kou - I ko f b och uo. D fö u ko b öp yh, fö, kyk f fö vå b och uo y och uvck uppvx. Syk kvb - E yk kvb vk fö h yck b åuppfy fö v vå koo. Skovk h f ko o koo å v vk k o ö fö k ko kvb. Sjvk k vj ko uo v ko. Lokfööjp - F 2012 k b ukoå y Fö okyo p v k ök kf å kook vvck. Övy v o - O öh c ko u fö k o fö och k b öv h o v u på. B - o c h u b 17

18 B - o c h u b Ekoo B- och ubföv ov uko på 22,8 Mk. Uko bo på föv j yck ofö v fuk bu bp på 5,8 Mk och - och föku ök 4,5 Mk. Hf v uko, y 9 Mk, bo på ö ök v b föko bk å 2002 och 2003 o f pok öf bbhå poh. D och 2004 ko poh föko k. I öv h föv hf fö yck po föhå kook uy. U hö h o jo fö k pob vk v å o ffk på håu B få koo ök bb fo få ykoo h b kou. Ev yko kook ubyb på o ov uko u ko y v vk po v å på. N få ykoo huvuk bju po o hö b å få v ö v v få v b v y po och oko p v ök. Föv h uåpuk få k hö 2001 och 2003 och ofö pb, y hu ko fö yub kou h fö och b v få ykoo. Hö 2003 böj 250 Suvv få ykoo kou. Goko p v ök k jfö hö 2001 å v h åo få ko kou. D fö koök på 4,7 Mk fö åku. Skokjuko ök Mk ffö oå by. E b fko b fö vå och vxv bo o h kokju b fö ov v kou o bo. Så, Höu och Njuu kok ov v o uko å D h fö h o o bök föko u o ko å och v fö hö föhå kook uy. 18

19 Fh Pok v: Vkhv: Ofö L-Ek Nyb Fhkö Ch Eo Dfuppföj, Mk Bu 2003 Uf 2003 Uf 2002 Vkh k 855,2 956, ,6 Vkh ko -672,2-763,3-929,0 Avkv och o -202,6-202,1-202,4 Vkh oko -19,6-9,0-16,8 F k 3,7 3,9 4,4 Sk 15,9 7,7 15,4 Å u 0,0 2,6 3,0 B u, å 8,8 6,0 Poko, Mk 149,1 165,2 157,3 Söku, Mk 10,2 10,2 Nov 139,4 98,2 117,9 Vkhoåbopp Mk Bu 2003 Uf 2003 Avvk Ikf By- och föv 7,0 10,1 3,1 Kou- o koovc 0,5 0,9 0,4 Svc 0,2 1,4 1,2 Tkk pouko/vc 0,1-0,6-0,7 Suv Kök 0,3-0,9-1,2 Hopojk 0,0-0,3-0,3 Nou, kf. 8,1 10,6 2,5 Skf Ujö -13,7-13,6 0,1 Suv Kök -2,1-2,1 0,0 Noko, kf. -15,8-15,7 0,1 Noko, o -7,7-5,1 2,6 Vkh A S ok To buo, kv vv vv hy E ok Dfko, Mk 121,4 108,1 - k/kv 193,58 172,12 Fvhjp. o ku uhå, Mk 13,7 14,3 - k/kv 21,82 22,77 Sko 9,4 9,7 - k/kv 15,04 15,44 Skö 4,9 4,4 - k/kv 7,89 7,06 P uhå, Mk 36,4 44,5 - k/kv 58,10 70,81 Vkh u å Må och åuppfy Fh h f övp å Hö kuöjh Kop po Ekoo b Mjöhy Ty oo D v kuöjh fö fhkoo jo u N f b 2004 NKI-o (öjkux), fö kf vkh. Kuöjh fö pk och v ko ockå. U 2003 h kv b påå fö föb kok och vc hy. Uvck v u k f h påå u å. Ku k k ku ö f och ockå få kvo på å ufö. SuvKök och SSvc h kou ff ku och v Tkk pouko och vc h hf o b. D kook å h kp på 10 Mk. M å u på + 2,6 Mk uppå kp 11,4 Mk. Mjöb h å å bå på u v b och jöupp k vky å v. E x kou fö k b och fö fo. Sö h u å So h på hy u j ö o ok. Tyv h u u å pov f o ff k ko ofö u Fhf oo h p fö b ffkv. Io foå h jv bupp b, v po koc på kukok. U å pojk Suv FM yf föb vc o o ok öfuko, ffö fy, fo och po. F h 19

20 F h 20 Svc ku h f v kook k, å övko. D f k okyo, fkv och f j vk bu å föh och y v. E y objk h ockå ko. E å v v kvy h ofö o föhoppv höj vh ho po o ufö j o kv. Svc v o jö och upp h jo p fö v v kk och föbuk h k få föå å. Föu fö föåvkh h fö p... Suv V o ö ku kö jv föå och f bhov v vkh ko u. E bpoopojk u v å, fhkoo o föökupp. Pojk pojk Ökövk kou, Vo och Vvk. E öv uppu v Åkvk poukokök f. Kyko poukokök öpp å, fö b.. k vhå på och po b föu. Io Suv Kök b föb u, få b vhy och föb. Äv 2003 bv y å fö och buk och övvo. Ujö p vj å u c oboo och o bv x f ck v v. Nyp h jo Gvbckpk, Våv, Ö pk och Skopk. E fo h jo på by f Såå. Ekoo Fhkoo u 2,6 Mk. Ifö 2003 f å pkv på 5 Mk fö p fhuhå. U å ko y pkv på 3,2 Mk. Fhkoo h k å pkv och uo ov övko. Koubjk j påvk u fö v bå pov och v. Fö fhkoo o, ov föo k v ko. By- och fövv ov u på + 3,1 Mk. Hyk x och uppck 514,6 Mk, vk öv v o bu och x pkv på 1 Mk. Kpko bv bu, f på u v v bv åo bk. By- och fövv D p fhuhå h uc kf u å. Få vå på c 65 Mk fö å å h ko k öv 20 Mk och fö 2003 y o f pkv på 5 Mk. U 2003 uppck p uhå 38 Mk. A kf k v uhå hö koök fö och fjv, o u 3 å ök 30 Mk 86 Mk, ök på y 50 % på 3 å. Fökko uppå o 9,6 Mk, få kou föky 6,4 Mk. D ö k b v H föko cb Ko fö och å v by bv 5,4 Mk och fhkoo h h hå fök på 4,0 Mk. Su k u Dfv Ko fö h ök kf. To uppå ko 47,5 Mk. Ev fö böj v å och u å fö 6 å v p ö. Hö p hö föbuk b by hö ko bu. Av y vö ck få 1 p U vö po fck kou ö p o å xcpo hö. Fö fjv v fö 2003 xk fö v k på 8 %, vk ov 3,1 Mk. Sk ubv, å v v oå, vk vk pov. Sköko öv fö fö å 5 Mk, ök 0,5 Mk få fö å o å å hö. Ok kv fö k kö ö och ko föj upp u ko å. Öv vcfuko Kouvc, k. cpo och vx v pov u, bo på ko fö po och ub. Ko fö koovc h k b.. o k okyo och y v fö kopk. Boook () Skook () Buo, kv Dfko, Mk 9,6 9,5 - k/kv 221, Fvhjp. o ku uhå, Mk 1,7 1,7 - k/kv 40, P uhå, Mk 5, k/kv 124, Sko, Mk 6,0 2,7 - k/kv 138,27 59,53 Skö, Mk 0,3 0,2 - k/kv 6,54 3,84 Svc D o b pov kook u v jk o ofö u föo, ockå o fökh jukvk. Supp h på o x upp få ffö ocföv. Av h ook hf u å, vk b oföu ko uppå. Tkk pouko och vc Ru påvk v v koubjk. Vkö fo uvck pov. Föå uko k ö hfö jk. D povkh. Suv Kök Suv kök påvk v koubjk, k k 0,5 Mk. Öpp v poukokök Kyko ko, b v koök. Ujö To kook vvk fö v. U å h kpp bv of öj v och buk ök. F E v fh y å fh uhåbu k ko vå uhåbhov. Go bå - och fjvko b 2004 ök bu fö p uhå 55 Mk. E ov v uhåbhov ko p fö fh å p å. A hy u vvck ok vk och po oå fö föb koo. I 2004 å bu k x hyk ök 3 Mk. Av fö vuhå fy få 2004 få by fh. Fö Tkk pouko och vc ko b o fö och op föb o v å. Buo, kv Dfko, Mk 43,8 42,5 - k /kv 167, Fvhjp o ku uhå, Mk k/kv 20,13 22,00 P uhå, Mk k/kv 55,04 56,26 Sko, Tk k/kv 4,27 11,60 Skö, Tk k/kv 14,66 13,50

21 Vkh u å Må och åuppfy Må Kou koo b. Go koo öv kook uvck. Sk jukfåvo. Koukoc kv bv. Ek och uppk vc koubo, koukoc och kouy. Ök bfok och f bf. Måuppfy Bkv uppå å h v. Uppföj v bupob h kp. Ab fö å å fo. Låjukfåvo h påvk o Rhbpojk. Mov 50 håb h åå j. P Kouy Pok v: Vkhv: Ofö Ew Bck Koukö P Gv h juk ök åo, o hö jukkv h juköko v åo föv. Sk uök v koo vc h ufö u å. E bok h föb och ofö vå D fö b v v v h få uppk o koukoc. Of b h fö vc v fö v y poy. Bfok h u å ök 55 po. Sö h u å Kokvfk Kokvfkh b h p v bpkv o å h. S fkoå h p och fö k fk Dfuppföj, Mk Bu 2003 Uf 2003 Uf 2002 Vkh k 41,8 159,3 205,2 Vkh ko -273,4-395,5-475,5 Avkv och o -10,8-11,8-11,3 Vkh oko -242,4-248,0-281,6 Sk 242,4 242,4 273,6 h bu v kouy. D fkfö o f ko o u ko upph v fk o k u A fjo h k 10 % få o o E kob fj/buko h f o ko buk Aökbk fö fj f u på h och foobochy f på f f påk. Två bu h uu uok håpuop fö u fö yk. U å h 12 buhåp hkppp o b få Vvk. Upph v kofk h ofö. Ru bv v kf pök oå pö bu. Fökvkh Fökvkh v uko på 6,5 Mk f bo på fö b på H föko ub 4,0 Mk fhkoo u B ff Svk Kou Fök AB övo kou fök. E fö vko h ub c 1,0 Mk fhkoo. K o u y Å u 0,0-5,6-8,0 B u, å 33,4 68,6 Poko, Mk 63,0 116,6 118,7 Söku, Mk 5,1 4,2 Nov 120,3 23,1 10,6 Vkhoå, bopp Mk Bu 2003 Uf 2003 Avvk Kou vkh -171,1-167,1 4,0 Huhåvf 0,0-3,0-3,0 Kouykoo -71,3-77,9-6,6 Su -242,4-248,0-5,6 Vkh A Ak Abkv å 2002 och ju Få p 2003 å Abkv N fö bk, vuxub och o. Huhåvf Suv kou v fö och bh v huhåvf kou. Rko Suv AB h upp fö kou o ku och pö p och föj upp vkh. E y x h kf få 1 p Tx v vkb, f på 85 % och ö på 15 %. E uppföj v vkb x öv koufuk u hö. Avf h k 8 % jfö Do h ovopo och f vf ök. D o vf h k 5 %. E ök åv v föpck och ppp fök y hf v vfk. 21

22 K o u y Föv o Åkok, ovo fö Suvo, h b v och höko. U hö vöj v koo fök f huu koo. D h få b och pou påå. Uh och h fö vuvck h u å fö y uvckh. Abkh h övfö yb föv fö bk, vuxub och o. E o u h ofö påböj på upp v kou föov. Exp på ö u övfö v buppf få bykoo fhkoo, o öo, o IT vkh, fhu koukoc, fö jö, by och fh, åoo bp kokvfk. A 21 b h hf föj foku och po fö b fö håb uvck u 2003: f v - och k kop jökv v upph oföo - föb kouko håb hp Av v Åk h å kou föf. D å vå fåo, få uyj IT på b h v ooku f och f v o oku. U å h v kv Å kou o juk uppo. Lk f v få kou. U å v kvpå på p 1 kouhu och på vku. D k y ffå på kouupp v föv upp v ku och pok upp okup. Skhh Eh h u å b föby chcko fö bkykoo/kh. U å jo på b koo och fökoo. I b fhkoo fö v kövvk v kou koo. Uvckh Vkh o o v h fö vuvck h foku vvc. Av fö yfö och b h Åkok Scc Pk AB pkv Iv Suv. Pojk Mbokoo, Epu Suv Suvbo och ffv jö h vu u å. Pojk No B, o b höj kov No B o Suvbo pk, h fo u å. Ekoov U å h b koo ko cu, föj v fök o uppck u hö. Koo h jo v u fö k k uppp. Poo h v o o v, b.. bo på povå, vk of kyb. E y kookö h ky och böj u hö. U 2003 påböj upph v buöy, ppovky fö h foo få koo- och PA-y. Ifö v y p u E föu h påböj k kok h. Syf v kok h k b fö fö och poc o f o köp- och vöfkuh. Pov E fö bv h f och f v kouy u vå. U hö påböj k föov och bvo. Suv kou o v 11 kou v Kouföbu pojk. Av o och bo v kou o bv u vå bkkofk. U å ub p å po o fö. E ök 100 po/å jfö föå å. A v fö 1942 fck v vå f u hö foo o po och jpo. Ifoo v uppk och 56 % v bju o. Ifö v y PA-y h fö o jobb o och böj övå föv. U hö h pojk på ub och kou v y fö f. Ifö pojk vu vk fh v kk o ffö på ub och fö o hh. Kouh kvv å h uppå. Eh h v föhovå o oå bvk hb, föby och hofj v ku. A po o u kouh v v uppå IT-h U vkhå h vk o c fuko v upph v uu och j o IT-oå. IT-h h kv b f v kou E-po och Ipocy. Shph Mjöboku o fu 1991 h uvck Lvjöboku. Såv fokhouo o jöuo Suv kou h bkv. Shph h kv vk fö Noå b, bvk jvu fö jv o Suv cu. Ifooh Eh vkh föå fö ko. Må ko ö wbb och b o bv fö foo. N x foo h fö kouykoo h på ö v v p. Upph h ofö v po Skop och foo M Suv. 22

23 Ekoo Kouy ov v åu 5,6 Mk. Kouykoo uo kou vkh h poko på 56 %. D ö buvvk k fök v kyko fö y kookö, uvckko fö ko- oy, f pofök v koov. V h ko fö fö v y öy b v u. E bu 2002 ko v u föj v vb.o.. å HUR-pojk (H, uvck, fko), f få kopbu.o.. å Ko fö Rjföbu Suv/Tå, öv bu 1,0 Mk. Po o b j h po få 58 å å. F b h uyj öjh, vk ök ko fö föbu. Mkou h kop föbu fö ök poko föj v ök poub. K o u y 23

24 K u u - o c h f Vkh u å N f.o.. p 2003 få kuu kuu- och f. S ck ov öv fö bk, vuxub och o. Må och åuppfy Lko å oy vkh o kuu- och f voå v å vkh fö b och uo k po. Föv b v och åv fö b och uo k kuu- och fv. Fåvkh fö fukoh h fu b fo, yck ck v EU-pojk F fö. Kuu- och f Pok v Vkhv Ofö M Joho Kuu- och fchf Ch Söb Kuuv 51 off bfö och b Kuuko 102 fö fö föko och ko. I Kuu h o 483 po, och kobo h å bök. A kook ö o- och ffö b på fö vkh fö b och uo. Sfv h åuppfy o kuu- och f vkhoå v o v u 2003, o ofö bp. Dfuppföj, Mk Bu 2003 Uf 2003 Uf 2002 Vkh k 38,3 69,7 73,7 Vkh ko -253,2-285,1-285,5 Avkv och o -2,2-2,6-3,0 Vkh oko -217,1-218,0-214,8 Sk 217,1 217,1 213,2 Å u 0,0-0,9-1,6 B u, å 4,8 12,5 Poko, Mk 79,4 93,3 91,2 Söku, Mk 6,8 7,3 Nov 3,3 1,0 3,7 Vkhoå Bu 2003 Uf 2003 Avvk bopp Mk Kuuvkh -82,2-82,1 0,1 Fvkh -89,1-90,0-0,9 Sö kuu- och fvkh -32,0-31,1 0,9 Kuu och o -13,5-14,5-1,0 S: xk. fykvkh -216,8-217,7-0,9 Fykvkh -0,3-0,3 0,0 Su -217,1-218,0-0,9 Vkh A Ak Iov å uf 2002 och ju Få p 2003 å Iov N fö bk, vuxub och o. Sö h u å Ny ok h kp fö Lju bbok, b Lju ko och Lju Akv cu (LAC). Foou bv u 2003 o vkh o Kuu & F. U 3-3 Sv-F Suo- Ruo, o pouc v Foou v v po v Sv bök Hfo uu. Spoh vkh, po och ok, ck öv kou bo Ghov Föv AB. Avk v öv ku k v hvåkf fööj jo vkh o öv 1 ovb. Sköbh åv och h bv vk kop o oh och v, föuo u uppk oh fö ko. E bupp pok h jo u o uovkh c Suv. T yck EU-pojk, So fk v, Ipp Vo och MAIT (uk b ), vu U å ockå pojk o f v EU-: IRIS (v u h), ucuv och uvck v Svvkoå. U hö v Suv uu u p vck v bpk, och få åkf h Kuu på ö, kå v bpk. S åkf h kou åv hö kouv Kuu. F U fö å v 2004 föb ooo v Kuu & F, k kf Ooo b koo bo och v b 24

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt,

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt, N:R 1 8 (957) TORDAGN HUFVUDRDAKTÖR D N 4 M A J 1905 OCH A N V. U T G I F V A R : FRITHIOF f ö h o h tll f ö m m l, t t k t mö v åot lätt, lftt l y, lk o m f l b p å ö ämk m m bjök omk. H o h j f ö m å

Läs mer

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken C Upp T : Bu: 0 hu : i : Bu: 0 (0) Aih Ö c Pcc: Bu p Åö Ly : i Ec Åö Ly F h i Bu : u u i Uu Bu 0: u Bu : u Uu F T: Bu 0: u F ( c) Bu 0: u ff h u Pcc Bu ic c uh f h i 0 EK/ip Bu ifi: hp://www.u. Th i wi

Läs mer

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift NOLLE-P FESTIVALER 1 0 ALLT DU BEHÖVER VETA Uapca Txa I YMUIDE ULDKORN V ha a bäa gy pé va g Löpg ä HALL MANUS TILL VD BRIAN E ROLAND SJÖ CAMPUSBOS TEMA Vä Löpg aj 2004 a: TINITUS PEPPARKAKSBUSET a: vg

Läs mer

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé AllboNy Nysbld o Allbo Lcs s iss dls 2014 fbui ERFARENHETSUTBYTET blv succé ipdojk d Nicls Vslud Bsök få Bli Kjll-Åk ifo Ss y å sllsoii Dsi/lyou, uivi, bild, o: EfsubyT blv Edi Bujo dibujo@lvss INNEHÅLL

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning , bl b spktu olk tkk. bl spä Lvk vk 0 L tt bl kvlt v lt. 3c Rco vll p o. S 00 0äll L fsk- st. 00 vlk 3o bl övsk l. ll vk lo? spä t vk ål, fk, vo. S ått s sy? ot spä. ll bj to ö. bo ått s.? pstt lä s å

Läs mer

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT: n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få

Läs mer

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~ ollgid, ollgid, koymkik ~ 2015 ~ i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of - Plo, 360 f.k. p y z y g, c o yp ip p x ip l i g l di i. l ḷ i o c m o l i, i å l l f ö äck i g m b i o i ṣ d m o c q l

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet Uke Hfs ku + Svk, Gäske-Hby, Sjäsu & Lshy HfsBe Ce 13, 813 30 HOFORS. Te. 0290-281 00. www.hfsbe.se s@hfsbe.se Asv uve: Tbbe Jhss 22 Veck 27 j 2015 Näs v.23 Pss! 30% Gäe ONSDAG - LÖRDAG RABATT PÅ ALLA

Läs mer

Facit Praktisk Ordkunskap 3

Facit Praktisk Ordkunskap 3 Fci Pkisk Odkuskp 3 Föf Aik Byd och Ki Sjöbck Nm bä om dig s. 4 V du Nods Vdig = Sockholm Th Big Appl = Nw Yok Ägl = IFK Göbog s.5 3. gällpll, gällmås slvmj suskpll åkmås gipll, gioll dullpll vikigp dummjös

Läs mer

Varfö. ala 15% 50% Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. 15%ejRABATT. för. 15Kaffe. för. för.

Varfö. ala 15% 50% Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. 15%ejRABATT. för. 15Kaffe. för. för. 160 k 10 heck Väec Sehge coopse Boä u 0 k e e fö 100 i uik få Ku e Rivköp 0 ge u ugusi kupo gso u Gå ej koie e v efiig 0-08-1 soiee o iye o kupog o Gäe fsko i Gäe e köpifäe ejue så få 10 10ä ej spe K ee

Läs mer

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE)

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) L Bl S Fu b iui M ii V b bl ii i. M ö i y fö i b b uxi c y b. D i fu u j, i fö 19-29 il. I b bö x u u filj fi c y b i li! Ti bb c föbi. Vi i b bi i i i c i fu. Bl fu b fö fu l

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor ny bnfm väck in ömläg fö lif ch minn gibuikn fö vuxn BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 Cl ömbyggn n AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömbyggn ch ukmm vå gång p å. Anvig ugiv: Svn-Eik

Läs mer

Innehållsförteckning. Vilda pelargoner i kruka

Innehållsförteckning. Vilda pelargoner i kruka d Vid o i kuk Ihåfötcki 1 Säktt Poiu7 2 Botik7 21 Vätty7 211 Buk8 212 Hvbuk8 213 Suckut8 214 Gofyt8 215 Öt9 216 Kävät9 22 Bd9 23 Doft10 231 Po i fyiduti11 3 At och å hybid12 31 At12 311 Udt och vitt12

Läs mer

FRI HEMLEVERANS OCH LINAS MATKASSE INGÅR.

FRI HEMLEVERANS OCH LINAS MATKASSE INGÅR. Pi gäll.o. 13/4-2014. Kj gäll å o l vivo ä Li Mk och fi hlv igå. Fi hlv io 50 k, io Svig f lföbil. Mx 1 Li Mk o. Vi v o fö vull yckfl. FRI HEMLEVERNS OCH LINS MTKSSE INGÅR. B 6 4 å å v i Låg lju Sbbog

Läs mer

Mänsklighetens Bundsförvanter Bok 1.doc

Mänsklighetens Bundsförvanter Bok 1.doc Mänsklighetens Bundsförvanter Bok 1.doc!! "# $&%('$) *&*+),'-/.)/0 1+2&3/4527698#8;:=>1+:#?A@B&C>DFEGIH DIJLK H&M GONFGIP QH&R+G Mänsklighetens Bundsförvanter Bok 1.doc SUTVUWYX>Z\[]^`_Y^/VAẀ aobfv>cowed"fguhii/vo_7^/g,j&aokxml&n7ofp

Läs mer