Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2003 1"

Transkript

1 Åov

2 2 Åov Suv kou Suv kou, Koovc, p Ofoo: Suv hopp vå 2004 Fyfoo: P Wk

3 Ihåföck Föo 5 Oo 6 Fövb Uvck F y 9 Poövk 14 Vkhövk Kou B- och ub 16 Fh 19 Kouy 21 Kuu- och f 24 L 26 Mjö 27 N fö bk, vuxub och o 29 Soc 30 Sby 32 Övföy och föo 34 Kouvo 34 I h å f ö c k Bo Sbck koc 35 Sbck - obo 36 Mh AB 37 Suv E - koc 37 Suv V AB 38 SKIFU - koc 39 Subo Suv AB 40 Ghov Föv AB 41 Skö Pbo 2:3 KB 41 Uvck Suv AB 41 Suv/Tå Rjföbu 41 Suv H AB 41 Suv Kok 41 Svk Kou Fök AB 41 Fö o j å ov 42 F övk Ruk 43 Bföppo 43 Bk 44 Dfov 46 Ivov 47 Rovpcp 51 No 49 3

4 4

5 M foku på koo och uvck A ko u vk h u å kou h. M föök h få fö ovk på h och fåo o j ko kok upp o kouyofö. Fö v j ock vå h o jup bö å ko Suv, o kk k fökpp pok upp. E kv u v j kock vå b kou Å. F uo få Söoå oko - h o fö h by. D 6 pb föv u fck Njuu. H by o u f ök f h. Ef h ho ö. D v o vå uk A Lh o f bu kvövf Sockho. O, bå och fö ö åo v ko b o få å P Så kou boku fö V h jo v 100 jo koo v h få Av uko k 78 jo h h u å, 26 jo få V p v? få å. Av koök på y 4 % h hf å po öök. E by h ockå å po - och hkppoo, ko och föko. Su f koök på ok oå, b.. fö kö v v och by. Sö v kou p å po, v och ck vk. N v f ko å ok fö kou vkh. Iv bå bf och y by, v och kj h 185 jo koo påk. bo på oå. V bhöv v kp kook buff u fök föko, fö hj och kopuvck o ocj. Kouy bu pb 2003 h o å kp buff på 1 % v kou obu. D ov c 35 jo koo. Må v å pbu h ok v oföu ko kk. V bhöv h buff fö ku ö å övk. To övk obu v j yf f fku å vkh k o bu. A uo å by v o vkh h oo v. D h o oo och k åvh få bu å hop. Ro y bo fo v yfö h ju Suv D 100 f å fö! Bfok o hh ök 55 po Suv och u f Suvo. Sb b kou h uvck. Möjh bo kou och b bo yck på och å b kokvfk. E bbuj å Suv-Tå-Hö. Tåföb öv öu ko föb, u åå yck ö. I b ko å, ko fövk v E4 Sy, kv fo y och b h o. Suv och Tå kou ky u hop vb v ook o v bo fö f v vkh. kv fo b fö, oo, bkyh och kou. E yck kok b h v u o Iv Suv AB Åkok Scc Pk AB - ovo fö Suvo - b.. yck kv vk fö bk och fök. Duo h v 20- boå vå bv uv. Föb fö ö k v kou ho, by v y p v Kovk, h påå u h å. Må fåo åå ock ö, b.. bfööj, b öv kouoch oo k fo By och v Suv h böj f. D y booå Måo u k uppby. I h by u koofh på p fö f.. Fyhu, Mh j p k fö by ffjhu och f på å. Ekoo och Uvck o o o b f v foku h och v få. Suv o vo h fo y. U 2003 ofö b.. o ov Döv OS (fö å!) ofv. I kou kvkh k v j å pov h. I pok o ofö fö j å po b och b by. Låjukfåvo h k ov 50 po. 300 f b h 2003 å. D xp u v åk b o kv bå uhåh och yk. I N uko få vå å u k h fö uff bu o pok, k Jobb F bo ko b 2003, v f bv v bö. H Ew Bck Kouy ofö 5

6 O o Suv kou Koufuk Övföy K Föo V K Kouvo Sbck AB Kouy Sby Fh Mjö Soc Kouykoo Sbykoo Fhkoo Mjökoo Socj B- och ub B- och ubkoo Kuu- och f Kuu & F L Lkoo N fö bk, vuxub och o Föv fö bk, vuxub och o Kou bo Koufuk Sbck AB Suv E AB Suv E E AB Rko Suv AB Suv-Tå Rjföbu 78,75 % Suv V AB Uvck Suv AB Kovk Föv AB Ko Oj AB 75 % Suv H AB 45 % Suv Kok 68 % Suv kou Iufhuvck AB SKIFU Suv Föok AB Suv kou Pk AB - Pk Svk Kou Fök AB 50 % Mh AB SuBo Ghov Föv AB Skö Pbo KB Suv 11 % 6

7 Uvck 2003 Bfokuvck Suv vx Fok ök 55 po u 2003 (127 po å 2002) och uppck v åkf 2002/ po ( po åkf 2001/2002). Bfokuvck Suv kck v bb xpo f å Uvck h f v å. Ef f å u fö hf v h fok 1988 ök o c 300 po p å.o å h ö fok på vå uppå. Df h bfok k f 2001, fö u vå å å ök Fö u 2003 U å fö po (991 å 2002), vk ö 1994 och ök o poc jfö fö å. Föo bv fö fö å 1995 pov, 59 f fö ö. Ify kou k po (3 592 å 2002), o ufy ök åo po (3 400 å 2002). D u fyo på -3 po. Go och u v fyo pov, v v o öv Sv Bfokuvck Fyo Föo Bfok åuku k o fö k. Suv h ock åo fö å u 24 å och åo hö å å. Äv Suvo fok ök u po. Föuo Suv ök v fok Tå, Hö och Hukv, k Å och No. Nv och y A ök Sy h å ök Suv f ö å u fö å på D uvck h v k k. A ( SCB fö) ök u 2003 y (43 710). D ov ök 2,8 poc (1,1), vk hö k ök 2,2 poc (2,4). U 2003 h fö b uvck vkh Suv, b.. SPP, Fco Tchoo, Bbo Suv, SCA, Två Bå, Ho Sö B och To Eo ko böh och v Aböh ök u 2003 f h k å. D öpp böh ök 4,8 (3,9) poc och o böh 7,2 (6,7) poc. S h Suv u hö 2003 bb v ök v. S uö k ö v och bö c 300 po A, Suv Abö å, poc Abkå Öpp bö Nvuku och poå Syuku Suv h fö kf u 1990-, få u j. Io ffö bch föj, ub och fok po och kuu j h ö yök k. Mk h k o b.. bch vk och vå och oo. Jfö k y hö f o bch föj, h och kouko, off föv byu. S o ffö vk. F ö v b 7

8 Jo och kobuk Tvk E Byu H och kouk Föj Ub och fok Vå och oo P och kuu j Off föv F ö v b Sy p bch, poc, å 2001 Ekook ovy Suv Rk Io v f Suv f o och o k poå; cuofbkoo, IT/ ko bk och fök. Fö oå h u å uvckb o fö Åkok Scc Pk AB, o v ö kvfc pökp. E fö h uvck kop k cuofbkoo, vkh o ffö pocu, kk u och vku. L fö SCA, Mo Pp och Akzo Nob. Io oå bv of fok- och uvckvkh o, b v fokc Fb Scc Couco Nwok (FSCN) v Mhöko. Suv of bk- och fök ufö o. Vkh of h k få f och uvck v kocövp IT-y pckop o po, k och f k kuc och kukoo. Nå v ö bv If, Sk, No, Ty-H och SPV. Shkoo Uvck o vkoo påvk k hk koo o bo v of xpo och po. D ob kojukuv h fo och 2003 u b j å föhåv v vx. Okh på o fk h kvå. Do h föv u å. S bk vx v BNP (buoopouk) o OECDoå b 1,9 % D vk koo D vk koo h u 2003 p v juk v och v xpouvck o off kouo p på. Huhå kouo h o uvck jföv o k och v åh. Abk fo v vk y och böh. Kouko Kou (k. ) uö v v hk koo och v 2003 fö c 20 % v BNP. L på bk uvck v y och ö v uoo fö kouko. I k åå uj v kko Sv kou. D ö k kou kk huvuk ko bo på uvck v ku k o hh, bfokuvck. Sku uvck bo på y, på öuvck. Hö y kv o hö ö ö ku ök. Efo kou vkh y pov ko ock kko o bo på ök ö bb upp v hö ko o ö ök k. Fö kou å huvuk ök y, v f ko b, o pov oko koo. M f ko b påvk ockå kou ko pov, fo ko fö bö och ocb k föv k. U 2003 föv kouko uuvck föb åo, f bo på of khöj. Sko föv ock ov kf v u. Ru bo huvuk på kov fo kou hu p ko vx v ku och b. F E xpv pok, f USA, föv b vx vkoo v åh u Akv vk koo föu ök 2004 o kojuku fök. D kou ko uvck föv ko v bo v och vk kf uv kojukuv v uppå. I yh p uvck på bk o o jukfåvo uö ho o öjh k f v kou å. Mo bku v kook pob o f kouko uv v o by hu o uck kou och yck u f ck. K - - SCB 8

9 F y S ov D ov fö Suv koukoc of 12 kou, 17 kv bo och vå kouföbu. Av bo å 14 Sbckkoc o 100% v Suv kou. Öv o å Suv H AB, Svk Kou Fök AB, Suv-Tå Rjföbu Suv Kok. D ö oofö o k 2003 bu o v y fö bk, vuxub och o. Äfy öv h bo uöv o koufuk vj y och f kv fö bo. Bo vkh å u y v kouy och pkv boy v fö vkkv o f v koufuk uppå. D ov v o å vj bv vkh öv v koufuk bu å och f. Ekook övk I bu fö 2003 f f f å fö koukoc: Ub f kvx k v ofö 22:29 k. Nåo fö h jo bff kou ub u 2003 u h v ofö 22:29. Sk, b och vf ck vkh oko, poå (bo), f v kf vkh. I kou boku fö 2003 ck k och b kf vkh oko k poå. Uko på o 93,5 Mk. Nov kf vkh uppå 171,8 Mk vkv uppå 113,7 Mk. Iv f å 66% v å vkv. Ikf vkh h, huhåvf ck fko, vkv och vk på v kp. D kf vkh ck fko, vkv och vk på v kp Övko kf vkh 0,2 Mk. Låf k v v kf vkh kook ö v o bk. Låf h k bopp v 19,8 Mk kf vkh kook ö v. Sbckkoc uppå o o vk på 8 % på kp D o vk på kp xk. jföö po fö Sbckkoc uppå %. D övff å b. E v vk b å hö Sbck h å å o o 2 %. Å u Ru f fo uppå 2003 ov 63,8 Mk vk föb jfö föå å 26,4 Mk. Rk jföö po bo h ock u fö 48,8 Mk. D ffö o fövoo o v u uppå. Ok o uko f b. Ök b föko. Ök k po. Ök ko fö uopc o v och fjoo. Ök ko o vhå och off by V h uyj å övko. L kk bk. Sbckkoc u j bu vk b pov u på y 15 Mk. Ru f fo Mk Kou -93,5-63,2-25,1-20,5 18,3 Sbck AB 15,5-34,4-97,8 50,7 3,1 Suv H AB -0,3 1,4 0,5 9,4 2,8 Suv Kok 1,0-0, Suv-Tå Rjföbu 0,9 2,4 1,7 1,2-9,7 Svk Koufök AB 4,5 0, I u å jföö po +10 Mk fö kou och +3,8 Mk fö Sbckkoc. D o koco å 2003, uyck vkh k kuv kk, uj och b uppå 5 168,6 Mk, vk ök 166,3 Mk (3,3 %) få föå å. F ö v b 9

10 F ö v b 10 Suv kou Bkv Bkv kou kv på kook b fö kou och. R u, fö v po, få kv på v uko v å. Av u på 93,5 Mk k p 29,4 Mk hfö påk v b övko. Hy h ockå v på 4,1 Mk b få p... övv Bkv b f hy po 78,2 Mk p k ck å T ko uko bkv 2002, 26,2 Mk, vk b o k 104,4 Mk ck , vk b c 34,5 Mk p å. Mk 2003 Å u -93,5 - Avå, ov -4,1 - Avå, k v åkk -10,0 + T, påk övko 29,4 Ju u bkv -78,2 - Avå föå å uko bkv -26,2 To uko ck ,4 Få kou u u p... y k KL 8 kp. 5, övko o få å o påk vkh u Noko Vkh oko kou å 2003 uppå 3 375,0 Mk vk ök 139,3 Mk få ,3%. Ökk och 2001 fof hö ökk fö kk vk fö v u. Ik och ko uvck på föj kou Mk Ik 774,6 755,1 675,2 644,5 619,2 Ko , , , , ,2 Avkv -117,4-114,7-112,8-111,4-111,7 Noko , , , , ,7 Fö, % 4,3 5,8 5,4 3,1 4, Vkh ko Koc Kou Poko, k. ök, u 2003 uppå 172,4 Mk, jfö 179,1 Mk 2002, vk b k 6,7 Mk. A k u 2002 fck å po p... pok. Skk, uj och b Skk, uj och b b c 78 % v kou k. Vkh xo och vf f k b åå 22%. D kk uvck föv u 2003 o bo på bkuvck. I o fck kou b bk o å k yö. Skk, uj och b h uvck på föj Mk E kk 3 164, , , , ,6 Su 8,2 18,0 29,5 40,0 0,0 Kouj -200,4-182,3-175,9-162,7-139,0 Ikouj -133,0-130,9-158,8-149,1-151,6 Ifö 67,3 67,1 67,1 67,4 49,8 Iföv -18,8-18,7 0,0 0,0 0,0 G b 394,8 413,7 382,7 408,5 456,3 Su 3 282, , , , ,1 Ök 103,0 142,2 139,6 87,7 176,3 Ök, % 3,2 4,7 4,8 3,1 6,7 Noko och kk Fö kf vkh oko v kk och b övkå å på kook uvck. Uppå oko hö 100 % v kk och b öjh f p ov vkv och ök v poå öv bk. Nyck uppå 2003 å boku 102,8 %, vk 0,8 poch hö % 103% 102% 101% 100% 99% 98% 97% Noko v kk E åock fö v o k bk o b u v på o kook huhå kouföbu u bo uppå 2 % v kp. Fö Suv kou ku b u på 38,6 Mk och yck ku på 98,8 %. E u vå ku ockå fö kou v b v uå v Tå Kou å uppå 5 833,7 Mk v å u vv 2 740,8 Mk uå kou bo. Tå h u å k 127,4 Mk. A k ffö åb fo få kocbo, kou v fö boku h fo på kk vk å ku p... fö b u fö yck kk kou u å.

11 Fö å och oå % Aå 95,1 93,8 93,0 92,2 93,8 Oå 4,9 6,2 7,0 7,8 6,2 A å h ök å, bo på ök uå kou bo, fö 2003 ockå bo på oå h k. Suv kou fu o bk å h bo Rjföbu. Ibk b v koufuk bu fpocy. Ibk o å få och å u koc bo. Go k f vkh o bk k koukoc ooö by offö o u f ko fö kou och bo. A ko kocbo ö på k vko. Uå kou bo, Mk Bo Ghov 23,0 0,0 Skfu 7,0 0,0 Suv Föok 79,4 83,5 G Föv 85,1 105,4 Pk 121,5 123,9 Mh 881,0 971,0 Suv E 253,0 253,0 Suv - Tå Rjföbu 2,0 2,3 Kovk Föv 115,0 115,0 Suv V 445,0 445,0 Rko 1,2 1,2 Subo 168,8 157,2 Sbck 544,8 545,2 Skö Pbo 14,0 14,0 Su uå 2 740, ,7 Avå kof -5,9-6,9 Su åf 2 734, ,8 Lkv, o k och bkoohv kof pc uppck 27,5 Mk 31 cb R v kou f b å uppck 2 740,8 Mk och v huvuk åf åfo på kou bo. D v fo b och o fö pkv å. Mk ?????? 5,61% 5,03% 5,50% Rb o fo M % U 2003 v o b på kou f å 2 å och 1,8 å. V å uå v o b 1,9 å (1,6 å 2002) och kou o på b å uppck 5,30 % (5,58 % 2002). 5,19% 4,56% 6,0 4,8 3,6 2,4 1,2 0,0 Sku och v Kou ku och v uppå 3 904,9 Mk v åkf D k 33,9 Mk få föå å. Mk v ku bo ö på k uå kou bo. D b ku uppck 3 209,1 Mk jfö 3 284,2 Mk, v k 75,1 Mk. Öv ku h ock ök 45,2 Mk. D ffö ök b uppup ko o xpv ko, ök på po och öko. Av o åku v åkf ujo 446,4 Mk uppå v kou cfkpo. Cfkuppå h bk, o bku v vk uppå, kfc o åf ku. Kou f ku uppck 2 762,7 Mk och huvuk f v kou Mu T No po, bou bk. D o föfo fö kou b ku v v åkf 1,9 å. D o b på kou f ku h u å p 2 å och 1,8 å. V åkf uppck b 2 å (1,6 å 2002) och kou o uppåko uppck 4,35 % 31 cb 2003 (4,92% 31 cb 2002). D o föfo fö kou b ku v v åkf 1,9 å. D o b på kou f ku h u å p 2 å och 1,8 å. V åkf uppck b 2 å (1,6 å 2002) fö kou o uppåko N v kou b fö o ku Mk. U 2003 k b ku b u å få 30 % 20 %. D h v föå fö kou å ko b u 2003, o å u h bk k kof uppå. Mk ,9% 4,96% 4,39% 4,83% 4,38% Rb o ku M % Kv D h u å fu o åbhov, ffö fö kou bo. Fö k bo f v bk kou och bo öp fbhov h kou u ok kv F ö v b 11

12 F ö v b 12 Typ Bvj Uyj k/ , å, Mk Mk Köf 550 0,0 Chckkk ,0 Cfkpo ,0 Mu T No po ,0 D ko uppå k o kou cfkpo på o 500 Mk, chckkk och köf o 750 Mk. Kou åf uppåbhov oo vk Mu T No-po (MTN) o Mk, uyj Mk p 31 cb Po öjö o öp 1 å och hö 10 å. Eou Skvk Ek Bk och No. Ouyj k kuv Mu T No po uppck p 31 cb Mk. Hö kvh Suv kou h upp å S & Poo kv kou. Kou h å hö kvh, K-1, v v kof uppå AA- (på k få AAA C, AAA hö kvh) v åf uppå. R åp S & Poo`, b och vf okook uku, f öu och å vå på k ku. Fuk bö b. Låföf 2004 Efo kou oå å hå kv u och å öj uyj o v å. U 2004 h kou f å o föf o c 600 Mk, bk o. Nov Nov u 2003 uppå 185,9 Mk. B ö v k Gu, åuppby v oh v Sköb ko, ov v Mokj och Rö uppbo. Nov v vkv v 158,3 % vk b kou ku f v v fö. Kou h u å v vkv. 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Nov v vkv E kp och o D kp uppå 1 928,8 Mk v åkf, k ov å u Kou o, v. hu o v å o f kp, uppå 33,1 %, k 0,8 poch. So h k kou f å 10,2 poch. D k o kou oock o b kou hfh k. Rk uo poku o o vföb å h o på 5,9 %. So % Kou 33,1 % 33.9% 37,8% 41.6% 43.3% Koc 28,3 % 29.2% 31,8% 35.7% 36.1% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% So Koc Kou Sbck AB Sbckkoc ov u fö 2003 på 15,5 Mk fö bokupoo och k. Ru xk. jföö po åo b jfö föå å. Pov u v ffö Suv Ekoc 45 Mk och Mh på 28 Mk. Koc h fof å o på 2,5%. Ruuvck bö ock v pov ko å vfö åo föb o v. Kou h u 2003 kv o f å kko G Föv AB. Suv H AB Suv H v upp v u fö bokupoo och k på 0,3 Mk, vk fö 1,7 Mk jfö föå å. Suv-Tå Rjföbu Rjföbu ov pov u fö ,9 Mk. D fö 1,5 Mk jfö Ru h påvk v v ök pov.

13 Svk Kou Fök AB Bo ov u f fo på 4,5 Mk u fö h vkhå. Suv kok Kouföbu ov övko på 1,0 Mk v föbu fö h vkhå. Övko bo på x få Suv kou ub u vå E p pouko Muk Vo u hö. Ekookö ko D k ko ko öv k Suv kou 2003 och v o å uppv of u. Kou ov uo vvoy o öv å vkv. Kou h hy f kpc, åk bbkp (o) h o v u fö. D o poku b v å v o u fo v å v f å (k bokoc). Kou f k bö o b. Kou bhöv kok ppkv v k å fö ö f pob. S u kooppkv h f å j uppfy. Pookh h v v b, v h buföjh uvck v. Ko å k uko å o pov uuvck å åupp. Fö uvå k upphå kv o buföjh och ppkv uf 2003 å vkh u fö v oo. E k f oåkf b ffkv kooy. Gu fö u koo o o kooy få och föv hå o bu. Lyck v hå poc v, ök föu fö bv o och ffkv vkh fö hå kk o kou k v upp kou kv v o kook huhå. Suv kou å å u å åöv b koo och kp o k o. E pov uuvck vö fö hu v kou f ko k å. D f fv yck kv ö kou k uppv uuvck o o o fö k v kojukuv och f u å povå ök och bfok b. F ö v b 13

14 F ö v b 14 Poövk A U å h v ök åo. Ök bo huvuk på vk övå v. A åvö h o k. D f oå o jo po b övå y poy. Tv A p föv B- och ub Fhkoo Föv fö bk, vuxub och o Kouykoo Kuu&F Lkoo Mjökoo Socj Sbykoo Övföy k 5 4 SUMMA I kou po f uöv kpp Abv U å f kouy bu o bv fö koukoc S k u fö uvck v bvpok u v po. E vk uvckb pojk D föov och bvo u v kouföbu. Pofööj U 10-åpo ko kpp v vå åpo. Uöv k kou ky fö o u v ok. Äv o ky o o vkhoå f.. y f by våh o v pcoå. Povå Fö å Poå A v To Ab U å h b uök hj fo. A hj h ök 300 och h h ök få %. Go k bu h ofö fö ocj fö f , v o bu k uppf poc v. Oh Ab k oho h 2003 fo åv o fö o vkh o o fö k pojk. U hö k Hov v yf v p påböj fo ok hofj kv. T h jukfåvo ov o juk p. D bk ock v b v oho fo jukkv kf ök. I fo ko ov fo v fåvo o o b. D ov k fo k v bv och yck o öjh jfö ok bv och bch. Kou k jv ockå föj uvck ko åppo och åov. M hy ök jukkv jukfåvo 2003 på ov vå o D ök v juk v u å h å v. U hö ov o v på å fåvo k ov c 50 åb, åo o ov h bp på c 10 Mk. Pok U å ofö j v pok o ofö v å. Sfv k ko u öv bv pov fö vj f. Ru h ov fö ok föv o u fö u u pkv oo. D o y fko k fö å fof vå påvk buo v b fö, bfö. V f ho o upp y ökå o ö öjh po och yk uvck. Ekv v ockå bv yck hö, v jfö bv. Äv få hö by. Uvckpojk U å vu uvckpo o öp y å. Po ko u uv och ppo k p u vå S påå föb fö po fö y chf o ouko kp. F ok buvckpojk h påå u å. E k pojk ö v jvy upp påböj u vå. D pojk p påå u åpo och yf uvck ok bupp v. D fö u uppv yck o och få bupp. Lök Ef åo å b ku fö ök kou p u hö. Ru ko ku u fö ufo v kou f öpok.

15 Kofk D bkofk o uö v Koubföbu u på vå ck öv våvckopo. U kofk ku o v vkh foå, ock v u fo och o fö h fö fck o v v föko. Ef kofk ku ock kou ff våå övko Kou o b. b y på o kvoupp o vå och oo. Sjukfåvo Rov v fåvo på u v juko. 4 kp 1 L o kou ov. Uppf v hvå Sjukfåvo poc v o b. Nyck Poc To jukfåvo 8,8 -vv jukfåvo 60 71,93 Kvo, jukfåvo 9,80 M, jukfåvo 4,52 29 å y jukfåvo 5, å, jukfåvo 8,10 50 å, jukfåvo 11,06 Poko Kou o poko h uvck påföj : Mk Lö och 1 873, , , , ,6 Soc vf 660,2 599,9 565,2 536,3 506,2 Poko 172,4 179,1 159,5 128,4 124,5 Öv poko 25,0 30,3 36,1 31,0 32,3 Su 2 730, , , , ,6 F ö v b 15

16 B - o c h u b Vkh u å Må och åuppfy B- och ub Pok v Vkhv Skojö och ko k v y fö ko Skoo b på ok kv kp y och v jö fö. D b b b/v och Ofö Lf No Dkö b- och ubföv N Öb vux b föhå, obb och vufåo ockå kou föj upp fyk jö. I yuök o jo åku 3 och 7 uko få oå o v yck vk ko h b kop och b obb. D f b och uo k ockå y kojö Dfuppföj, Mk Bu 2003 Uf 2003 Uf 2002 Vkh k 149,1 200,3 207,6 Vkh ko -1564,6-1634,3-1580,0 Avkv och o 0,0-4,3-4,8 Vkh oko -1415,5-1438,3-1377,2 Sk 1415,5 1415,5 1365,9 Å u 0,0-22,8-11,3 B u, å 6,7 15,6 Poko, Mk 1041,9 1107,9 1062,8 S- och föku 86,6 84,6 Nov 0,0 1,0 0,0 Vkhoå bopp Mk Bu 2003 Uf 2003 Avvk Föko -267,0-283,9-16,9 Guko -745,1-752,5-7,4 Gyko -230,2-228,1 2,1 Kuuko -18,9-19,3-0,4 Sko -59,1-56,9 2,2 Övp och o -87,6-90,0-2,4 Vuxub -7,6-7,6 0,0 Su ,5-1438,3-22,8 Vkh A Gyko Ev, Goko P v, k Exk ok, k Guko/Föko B föko, o Ev uko Ko b föko k D:o uko/fökok, k D:o xk ok, k Ak Kovux å uf 2002 och ju Få p 2003 å Kovux N fö bk, vuxub och o. jö och. D ok upp u p o föby obb. U hö 2003 h ub v köj ofö v 12 koo. A u och y på ko h bö vk v v bå åku 3 och å 7. Ev och fö kh och öjh påvk fåo o ö åv uv k och upp o o kojö k uvck och k Ev kh och fy c fö vu ko fö. I koo f fo b fo v kå, vå, vkyobu och ok y. På f koo f ockå å, bbokupp och k. Ev ffå fy b xp jv ku vj v och hu k b fö å å. Ev åku 7 v v å by på påå yuök o h o fy. Föfy uyck b föå, ok koå, föö, uvck, bukok föko och. Äv fö uko v h kok ko b. Fö uvck yck vk och föu fö k h öjh fy och kh. D f ockå yck öj uvck. E å h fo fö fök vfy på yko och b påå. Io Suv yu f b o uu b fåo. A b/v k få o bkukp kouc, kv och k I föko b o k och v u och f fö- 16

17 yck b yck. Sö v v uko å upp å. D f ock fö o upp o å å och b bhö yko o po. Skoo b på ok uvck vu up v pofooo o k föj v o koy. F k h ofö fob o oå. Go b på ök öjh å fö vj v och ö v puk. E b okuo v v kukp och v o koy u ockå övå och kofo. A v o k u påk fh åku 3 och 6 ök. T påk och kou och kv vk fö v k å få ko. Mvh o o och k påå - och påku pojk. D kook u k v på å b/v o h ö bhov ockå få ö ö D uppföj o jo b föå kop uv v y å v o h ö bhov k få ö ö v fök föv. I bub och pokuo o vk v å. A k och yko h v Wop fö ök vuxh ko foku på v bhov v k ö. Exp på yko j pcpo och ocoo. Föko och ko o h fö b h vuo och föby b o fu ho yh. B k v föko ko u u of h v föu och oh. Vj yh k fu uk u ppkv fö b å fu vk v fö b k ku få b ufo ö. U å h vk föv och y-h k b och uo k o b ok BRÅ-upp h uvck. B- och vfö B föko fo ök och 2003 v b o 300 f A b å 1-5 å o o vkh 83 % vk ök 2 poch jfö Effk v fo o ofö 2002 bå och ko fö ök kou å. A v kou uko h k 140, h v kou få ukoo ök y 40 v. Mov åupp ko h 185 v, vk åo f jfö föå å. I kou yko k v 150 och u D få ykoo o f kou h 480 v få Suv kou. Po oå Sko o b/v vx och b ö och o b och uo pok vkh få å å yko. Dfö vk po ko v h o koy och b övå kofo/ fu på b. D föhå å u By och vk j fö föv uvckb. U å h föv b yck kvfåo vk f oku bå på ko- k- och fövvå. D fövövp kvov f på Skovk h. Abjöfåo vk uvckoå fo b bjö föu fö o jö. N hp fö bjöb h uv och v u å. Sjukfåvo o pob v o ökk h. Jfö å k fåvof p få 0,96 0,89. D ko och k å jukkv o k, jukkv upp ök kf. A h h k ok å jukkv på vvå och b kv k oh på bp. Sö h u å I ju fck 4 5 å 3 vff föko vk v fopk o b hå xx. F Föuo koufuk ko bu o y kop å h föv o upp o ko påvk vkh å: By - Föhå By ko v u å p b o b och uo o koy, få föko yko. Svk k b och uo vå kou - I ko f b och uo. D fö u ko b öp yh, fö, kyk f fö vå b och uo y och uvck uppvx. Syk kvb - E yk kvb vk fö h yck b åuppfy fö v vå koo. Skovk h f ko o koo å v vk k o ö fö k ko kvb. Sjvk k vj ko uo v ko. Lokfööjp - F 2012 k b ukoå y Fö okyo p v k ök kf å kook vvck. Övy v o - O öh c ko u fö k o fö och k b öv h o v u på. B - o c h u b 17

18 B - o c h u b Ekoo B- och ubföv ov uko på 22,8 Mk. Uko bo på föv j yck ofö v fuk bu bp på 5,8 Mk och - och föku ök 4,5 Mk. Hf v uko, y 9 Mk, bo på ö ök v b föko bk å 2002 och 2003 o f pok öf bbhå poh. D och 2004 ko poh föko k. I öv h föv hf fö yck po föhå kook uy. U hö h o jo fö k pob vk v å o ffk på håu B få koo ök bb fo få ykoo h b kou. Ev yko kook ubyb på o ov uko u ko y v vk po v å på. N få ykoo huvuk bju po o hö b å få v ö v v få v b v y po och oko p v ök. Föv h uåpuk få k hö 2001 och 2003 och ofö pb, y hu ko fö yub kou h fö och b v få ykoo. Hö 2003 böj 250 Suvv få ykoo kou. Goko p v ök k jfö hö 2001 å v h åo få ko kou. D fö koök på 4,7 Mk fö åku. Skokjuko ök Mk ffö oå by. E b fko b fö vå och vxv bo o h kokju b fö ov v kou o bo. Så, Höu och Njuu kok ov v o uko å D h fö h o o bök föko u o ko å och v fö hö föhå kook uy. 18

19 Fh Pok v: Vkhv: Ofö L-Ek Nyb Fhkö Ch Eo Dfuppföj, Mk Bu 2003 Uf 2003 Uf 2002 Vkh k 855,2 956, ,6 Vkh ko -672,2-763,3-929,0 Avkv och o -202,6-202,1-202,4 Vkh oko -19,6-9,0-16,8 F k 3,7 3,9 4,4 Sk 15,9 7,7 15,4 Å u 0,0 2,6 3,0 B u, å 8,8 6,0 Poko, Mk 149,1 165,2 157,3 Söku, Mk 10,2 10,2 Nov 139,4 98,2 117,9 Vkhoåbopp Mk Bu 2003 Uf 2003 Avvk Ikf By- och föv 7,0 10,1 3,1 Kou- o koovc 0,5 0,9 0,4 Svc 0,2 1,4 1,2 Tkk pouko/vc 0,1-0,6-0,7 Suv Kök 0,3-0,9-1,2 Hopojk 0,0-0,3-0,3 Nou, kf. 8,1 10,6 2,5 Skf Ujö -13,7-13,6 0,1 Suv Kök -2,1-2,1 0,0 Noko, kf. -15,8-15,7 0,1 Noko, o -7,7-5,1 2,6 Vkh A S ok To buo, kv vv vv hy E ok Dfko, Mk 121,4 108,1 - k/kv 193,58 172,12 Fvhjp. o ku uhå, Mk 13,7 14,3 - k/kv 21,82 22,77 Sko 9,4 9,7 - k/kv 15,04 15,44 Skö 4,9 4,4 - k/kv 7,89 7,06 P uhå, Mk 36,4 44,5 - k/kv 58,10 70,81 Vkh u å Må och åuppfy Fh h f övp å Hö kuöjh Kop po Ekoo b Mjöhy Ty oo D v kuöjh fö fhkoo jo u N f b 2004 NKI-o (öjkux), fö kf vkh. Kuöjh fö pk och v ko ockå. U 2003 h kv b påå fö föb kok och vc hy. Uvck v u k f h påå u å. Ku k k ku ö f och ockå få kvo på å ufö. SuvKök och SSvc h kou ff ku och v Tkk pouko och vc h hf o b. D kook å h kp på 10 Mk. M å u på + 2,6 Mk uppå kp 11,4 Mk. Mjöb h å å bå på u v b och jöupp k vky å v. E x kou fö k b och fö fo. Sö h u å So h på hy u j ö o ok. Tyv h u u å pov f o ff k ko ofö u Fhf oo h p fö b ffkv. Io foå h jv bupp b, v po koc på kukok. U å pojk Suv FM yf föb vc o o ok öfuko, ffö fy, fo och po. F h 19

20 F h 20 Svc ku h f v kook k, å övko. D f k okyo, fkv och f j vk bu å föh och y v. E y objk h ockå ko. E å v v kvy h ofö o föhoppv höj vh ho po o ufö j o kv. Svc v o jö och upp h jo p fö v v kk och föbuk h k få föå å. Föu fö föåvkh h fö p... Suv V o ö ku kö jv föå och f bhov v vkh ko u. E bpoopojk u v å, fhkoo o föökupp. Pojk pojk Ökövk kou, Vo och Vvk. E öv uppu v Åkvk poukokök f. Kyko poukokök öpp å, fö b.. k vhå på och po b föu. Io Suv Kök b föb u, få b vhy och föb. Äv 2003 bv y å fö och buk och övvo. Ujö p vj å u c oboo och o bv x f ck v v. Nyp h jo Gvbckpk, Våv, Ö pk och Skopk. E fo h jo på by f Såå. Ekoo Fhkoo u 2,6 Mk. Ifö 2003 f å pkv på 5 Mk fö p fhuhå. U å ko y pkv på 3,2 Mk. Fhkoo h k å pkv och uo ov övko. Koubjk j påvk u fö v bå pov och v. Fö fhkoo o, ov föo k v ko. By- och fövv ov u på + 3,1 Mk. Hyk x och uppck 514,6 Mk, vk öv v o bu och x pkv på 1 Mk. Kpko bv bu, f på u v v bv åo bk. By- och fövv D p fhuhå h uc kf u å. Få vå på c 65 Mk fö å å h ko k öv 20 Mk och fö 2003 y o f pkv på 5 Mk. U 2003 uppck p uhå 38 Mk. A kf k v uhå hö koök fö och fjv, o u 3 å ök 30 Mk 86 Mk, ök på y 50 % på 3 å. Fökko uppå o 9,6 Mk, få kou föky 6,4 Mk. D ö k b v H föko cb Ko fö och å v by bv 5,4 Mk och fhkoo h h hå fök på 4,0 Mk. Su k u Dfv Ko fö h ök kf. To uppå ko 47,5 Mk. Ev fö böj v å och u å fö 6 å v p ö. Hö p hö föbuk b by hö ko bu. Av y vö ck få 1 p U vö po fck kou ö p o å xcpo hö. Fö fjv v fö 2003 xk fö v k på 8 %, vk ov 3,1 Mk. Sk ubv, å v v oå, vk vk pov. Sköko öv fö fö å 5 Mk, ök 0,5 Mk få fö å o å å hö. Ok kv fö k kö ö och ko föj upp u ko å. Öv vcfuko Kouvc, k. cpo och vx v pov u, bo på ko fö po och ub. Ko fö koovc h k b.. o k okyo och y v fö kopk. Boook () Skook () Buo, kv Dfko, Mk 9,6 9,5 - k/kv 221, Fvhjp. o ku uhå, Mk 1,7 1,7 - k/kv 40, P uhå, Mk 5, k/kv 124, Sko, Mk 6,0 2,7 - k/kv 138,27 59,53 Skö, Mk 0,3 0,2 - k/kv 6,54 3,84 Svc D o b pov kook u v jk o ofö u föo, ockå o fökh jukvk. Supp h på o x upp få ffö ocföv. Av h ook hf u å, vk b oföu ko uppå. Tkk pouko och vc Ru påvk v v koubjk. Vkö fo uvck pov. Föå uko k ö hfö jk. D povkh. Suv Kök Suv kök påvk v koubjk, k k 0,5 Mk. Öpp v poukokök Kyko ko, b v koök. Ujö To kook vvk fö v. U å h kpp bv of öj v och buk ök. F E v fh y å fh uhåbu k ko vå uhåbhov. Go bå - och fjvko b 2004 ök bu fö p uhå 55 Mk. E ov v uhåbhov ko p fö fh å p å. A hy u vvck ok vk och po oå fö föb koo. I 2004 å bu k x hyk ök 3 Mk. Av fö vuhå fy få 2004 få by fh. Fö Tkk pouko och vc ko b o fö och op föb o v å. Buo, kv Dfko, Mk 43,8 42,5 - k /kv 167, Fvhjp o ku uhå, Mk k/kv 20,13 22,00 P uhå, Mk k/kv 55,04 56,26 Sko, Tk k/kv 4,27 11,60 Skö, Tk k/kv 14,66 13,50

21 Vkh u å Må och åuppfy Må Kou koo b. Go koo öv kook uvck. Sk jukfåvo. Koukoc kv bv. Ek och uppk vc koubo, koukoc och kouy. Ök bfok och f bf. Måuppfy Bkv uppå å h v. Uppföj v bupob h kp. Ab fö å å fo. Låjukfåvo h påvk o Rhbpojk. Mov 50 håb h åå j. P Kouy Pok v: Vkhv: Ofö Ew Bck Koukö P Gv h juk ök åo, o hö jukkv h juköko v åo föv. Sk uök v koo vc h ufö u å. E bok h föb och ofö vå D fö b v v v h få uppk o koukoc. Of b h fö vc v fö v y poy. Bfok h u å ök 55 po. Sö h u å Kokvfk Kokvfkh b h p v bpkv o å h. S fkoå h p och fö k fk Dfuppföj, Mk Bu 2003 Uf 2003 Uf 2002 Vkh k 41,8 159,3 205,2 Vkh ko -273,4-395,5-475,5 Avkv och o -10,8-11,8-11,3 Vkh oko -242,4-248,0-281,6 Sk 242,4 242,4 273,6 h bu v kouy. D fkfö o f ko o u ko upph v fk o k u A fjo h k 10 % få o o E kob fj/buko h f o ko buk Aökbk fö fj f u på h och foobochy f på f f påk. Två bu h uu uok håpuop fö u fö yk. U å h 12 buhåp hkppp o b få Vvk. Upph v kofk h ofö. Ru bv v kf pök oå pö bu. Fökvkh Fökvkh v uko på 6,5 Mk f bo på fö b på H föko ub 4,0 Mk fhkoo u B ff Svk Kou Fök AB övo kou fök. E fö vko h ub c 1,0 Mk fhkoo. K o u y Å u 0,0-5,6-8,0 B u, å 33,4 68,6 Poko, Mk 63,0 116,6 118,7 Söku, Mk 5,1 4,2 Nov 120,3 23,1 10,6 Vkhoå, bopp Mk Bu 2003 Uf 2003 Avvk Kou vkh -171,1-167,1 4,0 Huhåvf 0,0-3,0-3,0 Kouykoo -71,3-77,9-6,6 Su -242,4-248,0-5,6 Vkh A Ak Abkv å 2002 och ju Få p 2003 å Abkv N fö bk, vuxub och o. Huhåvf Suv kou v fö och bh v huhåvf kou. Rko Suv AB h upp fö kou o ku och pö p och föj upp vkh. E y x h kf få 1 p Tx v vkb, f på 85 % och ö på 15 %. E uppföj v vkb x öv koufuk u hö. Avf h k 8 % jfö Do h ovopo och f vf ök. D o vf h k 5 %. E ök åv v föpck och ppp fök y hf v vfk. 21

22 K o u y Föv o Åkok, ovo fö Suvo, h b v och höko. U hö vöj v koo fök f huu koo. D h få b och pou påå. Uh och h fö vuvck h u å fö y uvckh. Abkh h övfö yb föv fö bk, vuxub och o. E o u h ofö påböj på upp v kou föov. Exp på ö u övfö v buppf få bykoo fhkoo, o öo, o IT vkh, fhu koukoc, fö jö, by och fh, åoo bp kokvfk. A 21 b h hf föj foku och po fö b fö håb uvck u 2003: f v - och k kop jökv v upph oföo - föb kouko håb hp Av v Åk h å kou föf. D å vå fåo, få uyj IT på b h v ooku f och f v o oku. U å h v kv Å kou o juk uppo. Lk f v få kou. U å v kvpå på p 1 kouhu och på vku. D k y ffå på kouupp v föv upp v ku och pok upp okup. Skhh Eh h u å b föby chcko fö bkykoo/kh. U å jo på b koo och fökoo. I b fhkoo fö v kövvk v kou koo. Uvckh Vkh o o v h fö vuvck h foku vvc. Av fö yfö och b h Åkok Scc Pk AB pkv Iv Suv. Pojk Mbokoo, Epu Suv Suvbo och ffv jö h vu u å. Pojk No B, o b höj kov No B o Suvbo pk, h fo u å. Ekoov U å h b koo ko cu, föj v fök o uppck u hö. Koo h jo v u fö k k uppp. Poo h v o o v, b.. bo på povå, vk of kyb. E y kookö h ky och böj u hö. U 2003 påböj upph v buöy, ppovky fö h foo få koo- och PA-y. Ifö v y p u E föu h påböj k kok h. Syf v kok h k b fö fö och poc o f o köp- och vöfkuh. Pov E fö bv h f och f v kouy u vå. U hö påböj k föov och bvo. Suv kou o v 11 kou v Kouföbu pojk. Av o och bo v kou o bv u vå bkkofk. U å ub p å po o fö. E ök 100 po/å jfö föå å. A v fö 1942 fck v vå f u hö foo o po och jpo. Ifoo v uppk och 56 % v bju o. Ifö v y PA-y h fö o jobb o och böj övå föv. U hö h pojk på ub och kou v y fö f. Ifö pojk vu vk fh v kk o ffö på ub och fö o hh. Kouh kvv å h uppå. Eh h v föhovå o oå bvk hb, föby och hofj v ku. A po o u kouh v v uppå IT-h U vkhå h vk o c fuko v upph v uu och j o IT-oå. IT-h h kv b f v kou E-po och Ipocy. Shph Mjöboku o fu 1991 h uvck Lvjöboku. Såv fokhouo o jöuo Suv kou h bkv. Shph h kv vk fö Noå b, bvk jvu fö jv o Suv cu. Ifooh Eh vkh föå fö ko. Må ko ö wbb och b o bv fö foo. N x foo h fö kouykoo h på ö v v p. Upph h ofö v po Skop och foo M Suv. 22

23 Ekoo Kouy ov v åu 5,6 Mk. Kouykoo uo kou vkh h poko på 56 %. D ö buvvk k fök v kyko fö y kookö, uvckko fö ko- oy, f pofök v koov. V h ko fö fö v y öy b v u. E bu 2002 ko v u föj v vb.o.. å HUR-pojk (H, uvck, fko), f få kopbu.o.. å Ko fö Rjföbu Suv/Tå, öv bu 1,0 Mk. Po o b j h po få 58 å å. F b h uyj öjh, vk ök ko fö föbu. Mkou h kop föbu fö ök poko föj v ök poub. K o u y 23

24 K u u - o c h f Vkh u å N f.o.. p 2003 få kuu kuu- och f. S ck ov öv fö bk, vuxub och o. Må och åuppfy Lko å oy vkh o kuu- och f voå v å vkh fö b och uo k po. Föv b v och åv fö b och uo k kuu- och fv. Fåvkh fö fukoh h fu b fo, yck ck v EU-pojk F fö. Kuu- och f Pok v Vkhv Ofö M Joho Kuu- och fchf Ch Söb Kuuv 51 off bfö och b Kuuko 102 fö fö föko och ko. I Kuu h o 483 po, och kobo h å bök. A kook ö o- och ffö b på fö vkh fö b och uo. Sfv h åuppfy o kuu- och f vkhoå v o v u 2003, o ofö bp. Dfuppföj, Mk Bu 2003 Uf 2003 Uf 2002 Vkh k 38,3 69,7 73,7 Vkh ko -253,2-285,1-285,5 Avkv och o -2,2-2,6-3,0 Vkh oko -217,1-218,0-214,8 Sk 217,1 217,1 213,2 Å u 0,0-0,9-1,6 B u, å 4,8 12,5 Poko, Mk 79,4 93,3 91,2 Söku, Mk 6,8 7,3 Nov 3,3 1,0 3,7 Vkhoå Bu 2003 Uf 2003 Avvk bopp Mk Kuuvkh -82,2-82,1 0,1 Fvkh -89,1-90,0-0,9 Sö kuu- och fvkh -32,0-31,1 0,9 Kuu och o -13,5-14,5-1,0 S: xk. fykvkh -216,8-217,7-0,9 Fykvkh -0,3-0,3 0,0 Su -217,1-218,0-0,9 Vkh A Ak Iov å uf 2002 och ju Få p 2003 å Iov N fö bk, vuxub och o. Sö h u å Ny ok h kp fö Lju bbok, b Lju ko och Lju Akv cu (LAC). Foou bv u 2003 o vkh o Kuu & F. U 3-3 Sv-F Suo- Ruo, o pouc v Foou v v po v Sv bök Hfo uu. Spoh vkh, po och ok, ck öv kou bo Ghov Föv AB. Avk v öv ku k v hvåkf fööj jo vkh o öv 1 ovb. Sköbh åv och h bv vk kop o oh och v, föuo u uppk oh fö ko. E bupp pok h jo u o uovkh c Suv. T yck EU-pojk, So fk v, Ipp Vo och MAIT (uk b ), vu U å ockå pojk o f v EU-: IRIS (v u h), ucuv och uvck v Svvkoå. U hö v Suv uu u p vck v bpk, och få åkf h Kuu på ö, kå v bpk. S åkf h kou åv hö kouv Kuu. F U fö å v 2004 föb ooo v Kuu & F, k kf Ooo b koo bo och v b 24

Årsredovisning 2004 1

Årsredovisning 2004 1 Åv 2004 1 2 Åv Suv ku 2004. Suv ku, Kvc, p 2005. Sk : Tbjö L, Sbyk Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk,

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014 vo LILLA PIRATFÖRLAGETS V & vå 2014 A f so sö Hov s j L Assos K E 15 å J å s å och o v så M E bv fus! H o f och vs h hu j su D v så h s bo s och v så K su ss I vå v so öv u vå fös böc: Too u v E V och

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX.

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. TORSDAGEN DEN 10 OKTOBER 1907 N:R 41 (1084) HUFVTJD R E D AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: 20:DE Å R G. JOHAN NORDLING. ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. " / ^ O L O N E L F O X y c c u c p y " u f å b j u by,

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2013. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning å å ä Ö öö ö ö Ö ö å å ä Ö ö Ö ö Ö Ö ö å å å å ä å å ö ö ä å å ä å ä å ä å å ä å å ö å ö ä ö å ä ä å å ö ä ö ö å ä ö ää ä ä ä å å ö ä å å ä å å ä ö ä åä å ä ö ä å ä å å ö ö å ö ö ö ö å å ä ä ö ö å ä ö

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET mgb. Buk ä LADDAD Ad J Säj Mägd v yby b. Lä m på d 4-5. NYHET! F d ä p! y b H y Mub ASX Nu ä d ä c m d d Svg k v bjud d fö mgåd v. NYHET! d Fuyb m /,38 0 Ed P få Ty Au HSD - Fyybd Ud d y dä k på Au fuybd

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Deklarationskurser obligationer 2005

Deklarationskurser obligationer 2005 Deklarationskurser obligationer 2005 Sök på bokstav i fältet till vänster. Emittent Lånenummer Deklarationskurs % A AP Fastigheter AB 105 104.89 AP Fastigheter AB 108 104.56 AP Fastigheter AB 109 108.26

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

N:R 23 (1326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

N:R 23 (1326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER. N:R 23 (326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 2 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 92. JOHAN NORDLING. RED.SEKRETERARE: ELIN WAGNER. ARVID ÖDMANN SOM ROMEO. PORTRÄTT I OLJA AF OSCAR BJÖRCK. Ufö fö Iu

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken C Upp T : Bu: 0 hu : i : Bu: 0 (0) Aih Ö c Pcc: Bu p Åö Ly : i Ec Åö Ly F h i Bu : u u i Uu Bu 0: u Bu : u Uu F T: Bu 0: u F ( c) Bu 0: u ff h u Pcc Bu ic c uh f h i 0 EK/ip Bu ifi: hp://www.u. Th i wi

Läs mer

Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Uttryck i förreglingstabeller, översättning Skapat av (org) Dokumentdatum Version Trafikverket 2010-10-15 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 6 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

4. Ansvarsfrihet 4.1. Fråga om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse

4. Ansvarsfrihet 4.1. Fråga om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av justerare tillika rösträknare 1.5. Mötets stadgeenliga utlysande 1.6. Fastställande

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Lärorika projekt om integration i arbetslivet

Lärorika projekt om integration i arbetslivet Läoka pojk om gao ablv : u j b E pojk. ao g m a F o M. 7 0-20 7 9 9 1 l l o m aa v Å m ö b o k p k. ha v c k o g och? a a ä p I! k ä k o b Efah 81-817 27 5 0 å p a Rg A 0581-817 27 27 0581-817 0581-817

Läs mer

SONDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

SONDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER. N:R 39 (342) 25:TE ÅRG VNLG UPPLGN LOSNUMMERPRS: 2 ORE HUFVUDREDKTOR OCH NSV UTGFVRE: BTR REDKTÖR: ERNST HÖGMN SONDGEN DEN 23 SEPTEMBER 92 JOHN NORDLNG REDSEKRETERRE: ELN WGNER ÄR LNDSHOFDNGSKN FRU CHRLOTTE

Läs mer

VästanbergaySamfällighetsförening

VästanbergaySamfällighetsförening ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter

Läs mer

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77 Kristianstads2Stadsmusikkår Sidaj M Konto MJM/ Namn Förskottmedlem 47 47 MEy7 My77 Upplupna2intäkter Observationkonto 47 M2E7 M2E7 M2E7 I/7 I/7 I/7 MyM7 Kassa 4M M/M/cM Medlemsavgifter M7 M7 M7 M7 M7 Myc7

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

/ 01 102340 305 526 1 7

/ 01 102340 305 526 1 7 ,"--.,$ / 1 1234 35 526 1 7 +836# -5;## < "5 3%/,44 9 :3 " 5 #1! $%&'(!)! +%&'(!)!) "## $%&'(* +%&'(*) !"#$" % &!#$"'!#("' % ) ' $"* & )(+(,* -$. -. - /##& % )( %!123 %!132 %& -""( %!$"(& 4 5 ( 4 6##((%

Läs mer

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare!

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare! Å å lå u j möjl uö äl bä bby. å bl ä bå ä c cl l m ll l ä ä jul. å c ll c m ö ä å å l ä ufäcu m I ll flylä. J jäl ä å l mllå ä m j fmll få bå fly c ; I c flylä ä u måll c ucl å u c fä, ff m uöm. I ä m

Läs mer

!"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0

!#$%&'()%*#+)),%-.!#$%&'()%/,&0 !"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0 1!23145-146789:;?3@2A!"#$%&'(")%B#")-CDED! F00"(B,,%GH#)"I$0J0K! "#$%&'(&)(*(+,,+)(-##).)/ (.0*1! 2'',-)*3&%4(+,5&#(6&%-##&'(& (.0*789! 2'',-)*3&%4(+,5&#(:'+)

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

!""#$%&&'()*+#,-"."/

!#$%&&'()*+#,-./ www.nlv.se !""#$%&&'()*+#,-"."/ 0)*1*23!"()*32#+3"453&6'%*#+373!"##$%"$&'()*$$$8383838383838383838383838383838383838383838$ 9.2$: ;453&6*1$#+'.2?383838383838383838383838383838383838383838383838383

Läs mer

Lyftredskap & Lastsäkring - för industri, lager och transporter

Lyftredskap & Lastsäkring - för industri, lager och transporter Snabbsurrning MINI Sortimentlåda innehållande 10st av tre olika längder (1,5/3,0/4,0m). Försedda med streckkod. -04 04-0 0 4.1 Art nr K42 CE 002 134 (komplett låda) Bandbredd Färg Längd Surrningsstyrka,

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Feb 2015 Allmänt utbildningsområde Linköping: PA 3: Ges ht 2015, vt 2016, ht 2016, vt 2018, vt 2019 9PAA12 Läraren och lärarens arbete, 7,5 högskolepoäng samt 9PAA1V

Läs mer

Sveriges äldsta slipsfabrik. ...ligger i Sofielund. Vänta inte på nästa rikdsdagsval. Så här gör du din röst hörd idag.

Sveriges äldsta slipsfabrik. ...ligger i Sofielund. Vänta inte på nästa rikdsdagsval. Så här gör du din röst hörd idag. 70-åi kp fö hj- ch lujuk villk 4 Fö i vl ik få bil 5 Vå: i lklii f fö i i Sö I! wbbfu Sc- på v på få 2 fö Epö öv Sy Möllvå 3 lii Mlö i föli ff i Sfi 6 7 lkl Möllkö på v i Afik 16 17 i IT Fi-IT v ch l Liux

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

En effekt av. Sofia Bergalm och Ingrid Dalme. Magisteruppsats höstterminen 2010. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

En effekt av. Sofia Bergalm och Ingrid Dalme. Magisteruppsats höstterminen 2010. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet Kunskapsutbyte på Länsförsäkringar Bergslagen: En effekt av Belöningssystem? Sofia Bergalm och Ingrid Dalme Magisteruppsats höstterminen 2010 Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet Handledare:

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%! "#$%& "#$$%&'( '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% 2 Publicerat i mars 2010 2010 Författaren och

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

Vecka Dag Allmänna aktiviteter APU/APL/FFU

Vecka Dag Allmänna aktiviteter APU/APL/FFU 38 17/9 Lov för eleverna Lärarna kompetensutveckling Sista anmälningsdag till höstens Högskoleprov 18/9 EVK åk 1 8 elever i HP10 åker, Tina Ekroos till UF (kickoff) SP10A till Ung Företagsamhet och Kick

Läs mer

> w S A NfYN o" s-t ak' va N \VW,V'\

> w S A NfYN o s-t ak' va N \VW,V'\ Kommunledningskonitoret K-msllenhelen 2013-01- 0 7 JV1EDBORGÄRFÖRSLÄG FALKENBERG -loi Dnr Dpi 3 ) Kommunledningskontoret 311 80 FALKENBERG Från Namn: Adress: ( X g 0 < t A. t - c o v \ c x e 'Pon-iros

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Bollen rullar för epilepsi

Bollen rullar för epilepsi 3 2009 åå 39 uv v v ppföbud B u fö pp Väd Budp E B-Mchm: K ud må föbä! Dy Kh ämp md d f 9 Smhäd RÅd fö ud18 12 Dy Sv Epp 6 Kh ämp UEFA pj Om: cxp.cm. F d upp: cxp.cm, www.fu., J Zqv, Dbd 14 H du å bä?

Läs mer

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Flygvägssystem Arlanda KRAVSTÄLLARE Lagstiftning LFV Flygoperatörer Luftfartsstyrelsen NYA FLYGVÄGAR Berörda boende Berörda kommuner Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

Samtliga kontrolluppgifter på första sidan är obligatoriska. Ditt namn: Din befattning/titel:

Samtliga kontrolluppgifter på första sidan är obligatoriska. Ditt namn: Din befattning/titel: Samverkansenkät Samtliga kontrolluppgifter på första sidan är obligatoriska Ditt namn: Din befattning/titel: Programmets benämning: (hur benämns det i kurskatalog och på hemsidan) - för publicering (ej

Läs mer

Madame Camille Flammarion.

Madame Camille Flammarion. Sockholm, Fg 6 ugu. 897. N; 3 (502) Pumop p å : Iu m Iu M o., fjooguppl. Iu Mo., m å u p p l. Bgob Rkö o c h B y å : k.»»» 5 5 3 3 Kl ö kykog. 6,. Öpp kl. 0 5. A l l m. lf. 6 4 7. Rklf. FRITHI0F ugfv:

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Valkatalog inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2012/2013 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älsk du som vi tt ät och bjud på hemlgt men få inte lltid tiden tt äck till? Gö livet enkle genom tt blnd ihop vå åvumix. Ing konseveingsmedel elle tillstse. Tillsätt endst

Läs mer

Slutrapportering. Projekttitel: Green It Homes +)77398+/%8)9$9!2(-9!A8,%(/,!2)(,+9896,>()6(/7!2'(!O3,%/89,/&4$!:9.$,%7$9%,@!!

Slutrapportering. Projekttitel: Green It Homes +)77398+/%8)9$9!2(-9!A8,%(/,!2)(,+9896,>()6(/7!2'(!O3,%/89,/&4$!:9.$,%7$9%,@!! #$%&'()*+,-./(/.0(1$2344%2'(5'%$&)(6/%%+)77/8981$93%.$*+4896,2/,,)75($$9:;84)%,?,%$7@A?*+$%/.1$96(3914066/91$2)(,+9896$90( ($1/96$9)72'(1)*B7/9+/9938,%044$%2)+3,$(/>-/%%391$(,'+//9.091/(9/,>(/+%8,+/($/+%8)9

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM "TRANSIT 95" TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM TRANSIT 95 TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION FÖROR - TRANSIT 95 NNA KATAOG INNHÅR INFORMATION OM "TRANSIT 95" TIVRKA FRÅN 0894. VRSION SPCIFIKA MOVRSIONR ANGS M MOKO: 80S 100S 115S 120S 150S 100 130 150 190 KORT HJUAS - 2835MM - CX ÅNG HJUAS - 3570MM

Läs mer

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare Översikt arkivbildare SKOLOR I NÄSSJÖ KOMMUN 18 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn SKOLOR I NÄSSJÖ KOMMUN 18 Alternativa namn Verksamhetstid NAD-kategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer