Arbetsplan Högalidskolan. Läsåret skolenhet F-6 samt skolenhet 7-9. Högalidskolan Innehåll: 1. Orientering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplan Högalidskolan. Läsåret skolenhet F-6 samt skolenhet 7-9. Högalidskolan Innehåll: 1. Orientering"

Transkript

1 Hö Abp Hö h F-6 m h 7-9 Läå Ihå: 1. O 2. I, upp ch uppf 3. Sm ch vmhp 4. Uv ch f 5. Evvå 6. Hm, ch vmv 7. Ubäh 8. Expjä 9. Sym vb 10. D 11. Suvc 12. Su- ch y

2 Hö B bp uö v: 1) Söm fö åäpm (hå ch v) 2) Söm fö ä (vvju) 3) Pcbv Evvå 4) Gump 5) Måuppfy Lå 14/15, uvä ch åäp fö äm ch åu 6) Dum ch umh 7) Smb uvcbhv ch föuä fö föä 8) Rj fö c/ä Lå 15/16 Bämm b fä ä fö äå 2015/2016 K W R H Bjööm R

3 Hö ORIENTERING 1.1 Guä yum S (2010:800) Dm (2008:567) Kmmu (1991:100) Föv (1986:223) Sfö (2011:185) Läp fö u, fö ch fhmm 2011, L 11 Ku mmu Hp på- ä ch v ANTI- b-, h- ch pcy 2014 Kvv Bpp I b mm bpp vä fö h vmh fhm, fö ch. På mm ä vä bpp v m b ch v mv vmh. 1.2 Syf D bp ch hå yf fö åvä p m fö v, föä ch öv : -bv v upp h, -bv v ch mb -bv hu ä ch -bv u ch m -m fömm f yö b ch u. Abp v fö ch ä uppf p bäff vmh ch v ufö. 1.3 Su Hö Hö mf v h F-6 m hö fhm m h 7-9. F..m. åu 7 v ö m m uv. T hö mf upp äv v v få Hö, Luv, B, Tuv, Ju ch

4 Hö Sm. S h 430 v. Bhöh ä hö b ä på. D å c v äb fäm bäff v äm. Av åä h v ch v fö h u ch f äu ch uv fö v böm u uppähå Hö uppv v huvu v vå v ch föä m y ch ä p vå v mm fy v fö ch fövä. D h bä v öv mhä fömm pbm, åm mbb, h ch b m.m. S b v ch föby m få. 1.4 Hö v Vå ä p fö LÄRANDE Vå vmh ch äc v TRYGGHET GEMENSKAP FÖRTROENDE GOD MILJÖ MÅLUPPFYLLNAD 1.5 S upp Läp (L 11) Ub m vä yf b ch v häm ch uvc up ch vä. D fämj b ch v uvc ch ä m vå u ä. Ub föm ch fö p fö mä äh ch uä m vä m v mhä v på. 1.6 Upp bö S föm up ch uvc fäh m vj ä, ch mb m hmm fämj b ch v uvc vä mä ch mhämmm. S ä väu! Guä m vä m hå mä f- ch äh, åm mäv äbh, v fh

5 Hö ch, mä vä, jämäh m v ch mä m m v ch u ä vä ch föm. Måuppfy ö. D bä u mm äå f v ä h å må fö vmh, f v hå by ch f v hå hö mvä m föff ymbhöh. Måuppfy b.. ö m v m v y mjö m m vfy öv ä.

6 Hö Bu Vå fmå uvc mhämmm m bju bä möj föuä fö vå v uvc m ä v. D yf övfö ch uvc uuv v vä,, på, up mm, v uö mmm fm mhä bhöv. K uyc föb v fö v ch v mhä. I vå m vå uv ch vmh uå få/b på uf - yh, hä ch up. D uf ä b v v m m ä v föuä Tyh Vj v ch p u å bp fy v fö ch fövä. I bhöv ä fö v mfö. E y bmjö å få ch v jäv, vå ö bä ch vå v v m. D åmm v m: å ch uy ä p ch v ä ö bå ä ch ä m v pöv y vä, vj vux, ufå föuä, y p m fm v ä, vå v ch ym b väu ch bh, möjh fö v ö ö hö ch ufå å ch m u påv bmjö Hä E py ch fy väbf ä föuä fö v ä ch ä v yh. Föå fö bu fy v, v v v ch vhåmh få

7 Hö h, b ch möjö u vfö m uv v h - ch vävpbm. D åmm v m: vå uv, p må, p föåmp fö u vfö, föäfm, ch y mmu m, Evhä, v ch våhv. Häm m m v f, å 4 ch å 7 m ö Kup Smp m mvä föuä övä up ch fäh f ch å ämp, bfä ch by v på. Vå v bup bhöv fö u uvc m ä v ch v m mhä,.v.. föuä fö vå ä ch v mhämmm. D åmm v m: uv, ch ym uppäc bhv ch bju/v ämå hjäp ch ö fö v m å vmh må, ch y mmu m hm, v ch, hhå må ämjö. föå, mö ch mp vu bhv ch b ufå v föuä. 1.8 Rj Amä Smb fövä v vmm ch v p föhåä. S p böm v bhv mmuc v ch våhv. D bä v p på up ch up, v uvc, j ch fömm f uppv ä u v vä! Fövä

8 Hö Hö fövä v vå v föä : mb m (v. v mö, uvcm m.m. m föm pv b v ch v v ub), ö b ch v ä ch v (v. få hu v, påm m v. äx ch pv, ä ä, ää äc ä ch yv ch föm pv fövä på uu). Föä b ch v v Hö fövä v Hö v: v b fö v y, v b fö få yc, ä pf vå upföm ch vå böm, h pv bmö.

9 Hö INDELNING, GRUPPERING OCH UPPGIFTER 2.1 O S K O L E X P / S T A B Hö S h H ö F - 6 S h H ö 7-9

10 Hö I Hö Ab ch bupp S K W R h F-6 H Bjööm R h 7-9 Ab 1 (F + F-3) Ac Lh F/ å 1 ch 2 Ch E Cc Thm Iv M Mämm Å Bäcu F/mä F/B F/Tm öj F/Tx öj Ch Böm F/u å 3 K P Jh B K Ryb Fjb F/f f F/f f/bpmbu Å 1/ymbu B Söm Å 2 Yv E Å 3 Ab/mu f-3 A K N Ru /å 1-3 Ab 2 (Å 4-6) Su Jh Å 4

11 Hö M Såc Å 4 C Smqv Å 5 M Jh A H I Föm Mj Jh Å 5/Ab Å 6 Föä Å 6 Föä Spcp Sö Mc Lm Scp Ov F M Dch Mm Dv Sö Mj Jh I Täc Cc Lm Spcp Spcp Syv Ab 4 (Å 8) Th Bc A J M Kuu C Vu H Hu Vc K M B J E Pä Jh Ty-E, Sv-E Sv-Sp, Ab M-NO NO-I SO Tm öj, Föä Mu-M, Föä M Ab 5 (Å 9) Ru T Sv, Föä, Ab C Fjäb A Kuu D Rmu F-E M-NO M-NO

12 Hö Su Lj Su Vhm Apu Awc Lu Mu E Ij Åh Cc Lm Sp-E-Tx öj, Föä SO Tx öj SO, Föä B Syv Ab 6 (Å 7) C Lb L F Sf Rv B H-Lm Spp T Tm W L Bjö Lbh Njäv L Höm Sf N M-NO, Ab, Föä M-NO Sv, Föä E-Sv SO I Spcä H H I-SO Lbhm Yv E Mc Lm I Föm B H-Lm M Mm Dch Sö Tuj Kubjö F Mm R F-6 R 7-9 Mj Jh I Täc Mc Lm Spcp Spcp Scp

13 Hö Cc Lm Su- ch yvä M Mm Dch Sö Sxp Ej J Tuj Kubjö Å Rmu S F/ uhy Bb L upp K W H Bjööm Fp Å Bäcu Ab 1 Yv E Ab 2 M Jh Ab 4 M Kuu Ab 5 Ru T Ab 6 C Lb Symbu LR v Symbu Läföbu K Ryb Fjb Pcupp Hö Evå Bbå IKTupp Kå Sbupp Emupp Ämäv Ämäv ()

14 Hö Sv Sf Rv Ru T M Såc A J M Kuu E B H-Lm C Fjäb Th Bch M Jh Yv E Su Lj Mm L Bjö A Kuu Ch Vu K Ryb Fjb Pä Jh A H Su Jh N b, fy, m, C Lb B Söm C Smv L F S - f, h,, mhäup

15 Hö Spp T Su Vhm Apu V K I Föm A K N Mu E P- äm Thm W Awc Lu Ij Åh M B Lbh Njäv J E L Höm H Hu Sf N Spcp ä ö Mj Jh I Täc Mc Lm Jh B L Bjö Rup Fvåpö Mc Lm NTA, Qu, Tuv C Lb C Smv

16 Hö Kh Sf Rv M Kuu A J T, vö Ov F Su Vhm Apu Sf Rv Ku Läpfm (KLP) Ov F A H C Smqv Wbö Ov F A H C Lb M Mämm Nvchm Ov F Ru T Kmp hjäpm (pcp) Ov F Mj Jh I Täc Mä (pcp) Mj Jh Mc Lm

17 Hö Ch E Övp IKT, P Cp, SAP Ov F Ej J

18 Hö Gupp Hö I Lfö f å föuä på bä ä pv åu bhv. Gu m vupp å 1-9 hå b- /hmum Fö uv Å 7 Å 8 Å 9 B1, F1, G3, H6, D, Km, Bpp G1-G2, G4-G5, H2, Fypp, Fy, uppum G12, G41-G42 H1-5, B, uppum H12, H35, H36, H40-H41 Å 4-6 E1-E5, uppum E12, E34, Mv (E51), Å 1-3, f, f A2-A7, uppum A45 Spcp F-6 Abum 3 Spcp 7-9 Abum 6 Scp Sm Abum Dp I uppum H2 Spåv F H 36 Spåv Öv Bpp, H2, H3, S2 H å 6, 8, 9 HK 1 H å 8, 9 HK 2 Mu Mu, ö P/ äm öv bu pv äm Fö pbp Ab 1 A1 Ab 2 Abum 2, 4 Ab 4 Fjäp Ab 5 Abum 9-10 Ab 6 S1 Su- ch yvä Abum 1 IT-v Abum 5 F/Ev Abum 7

19 Hö Smmäum L f (m bum 10 ch Dp) Rvuymm Abum Uppf Ab 1 -u b fö äå 2015/ , -mfö äxuv p, -mfö pv å 3 Sv ch M u p , -mmä u ch y v NP , -pp u NP SCB, -mfö fä å F-3, ummä ch y , -mfö uvcm åu u p HT v. 40 m 2016 v v.5 B: -m pu fö v v yf. -v pu fö v b ch åu. Ab 2 -u b fö äå 2015/ , -mfö äxuv p, -mfö pv å 6 Sv m 02-11, -mfö pv å 6 M m 04-08, -mfö pv å 6 E m 04-22, -mmä u ch y v NP , -pp u NP SCB, -mfö fä å 4-6, ummä ch y , -mfö Tbf DUO m ÖPP å 6, -mfö uvcm åu u p HT v. 40 m 2016 v v.5 B: -m pu fö v v yf. -v pu fö v b ch åu.

20 Hö Sö -uc y mb bhp m AMT: m ch, -mfö ch hpv föä ÖPP v föämö u höch våm å 6-9, -v 15% (6 h) pu fö föä M uv å 7-9 få v, -v 30% (12 h) pu fö b m ä ö å 7-9 få v, -m IT-b ch mfö ö öv p v IKT vmh. -bju mvm fö v, B: -v pu fö v ch v yf b ch åu, -v m fö v v u v. Ab 4 (Å 8) -u b fö äå 2015/ , -mfö äxuv p, -v m fö åu å v, -mfö uvcm åu u p (HT v. 42) m (VT v. 8), -föj upp Tbf DUO v uvcm. B: -m pu fö v v yf, -v pu fö v b Ab 5 (Å 9) -u b fö äå 2015/ , -mfö äxuv p, -v m fö åu å v, -mfö uvcm åu u p (HT v. 42) m (VT v. 8), -föj upp Tbf DUO v uvcm, -mfö pv å 9 Sv m 03-17, -mfö pv å 9 E m 04-27, -mfö pv å 9 N mfö pv å 9 M m 05-13,

21 Hö mfö pv å 9 S m 05-19, -mmä u ch y v NP , -pp u NP SCB, B: -m pu fö v v yf. Ab 6 (Å 7) -u b fö äå 2015/ , -mfö äxuv p, -v m fö åu å v, -mfö uvcm åu u p (HT v. 42) m (VT v. 8), -mfö BOKUP/DLS, ummä ch y fö , -föj upp Tbf DUO v uvcm. B: -m pu fö v v yf, -v pu fö v b

22 Hö SAMORDNING 3.1 Uvcm I Uvcm mfö m å p m å F-9. Uvcm mfö p fö uvcm, v u höm ä pmb/b ch u våm ju/fbu. Uvcm ä fä fö fmv ch må m fä fö ä fö åvä v, våhv ch Gmfö äå 2015/16 Fö: Gmfö m ch b. Å 1-6: Gmfö u v vc HT 15 ch VT 16. Å 1-3 ö m hjäp v bf p ch p på f u c 2 vc. Å 4-6 mfö m u 2-3 vc u b m bf. Å 7-9: Gmfö u v vc HT 15 ch VT 16 u. Ruä fm u p. Uv chm å 7-9. Sm m bö b. Å 1-9 hå uv päm u vc f må m b/pä Rj ch föy Söuv, chm å vj u uvcm bju v m h bhv äv Uppf: Ab å 1-9 -mv m uä fö p v u vmh ch uv mb m uvcm. -uppä p fö uvcmp ch ä uvchm fö u p vc fö u mfö. -föb ch fm v ch våhv m mfö v uvcm vå vc fö u mfö.

23 Hö UNDERVISNING OCH FOSTRAN 4.1 I Uv v upp ch mfö å v jävä ch fö fö ch p m ö. Iv m uv mu f ä. Häv uv ä mmh å ä mfu, bju f ämjö ch mfö v äå. E pv föhåä m y v ch pv fövä v å. Fö HEL-p mfö fm v b m pu fäv. V fömm f v ubv måuppfy f mäh p mm b, v p ch ä v, ch um, åä fö åmm pv uvc. Uv v äv m m m ch m pä vå vmh. 1. Iv v ä v uvc v u, mbm ch y bmjö p föuä fö ä ch h. 2. Däf ämuv yf föm f up ch fäh. Häv ä mvh m ch föå fö må, vä ch mvh m m h vä v p uä föuä fö u. 3. Öv uppm bhv v väu ch bh b, p ch uymm m äv. D v öv uv.

24 Hö Ehå upu äå 2014/15 85 % v vå v bhö ym 214 p. v m mvä % v v å må f äm % v fö v måuppfy äm Övp må fö upu äå 2015/16 95% v vå h ymbhöh 215 p. v m mvä 90% v vå h å må äm I ämuv v åu h ä måuppfy ä 90%

25 Hö Övp må fö fupp äå 2015/16 S v m ub ch uv uvc: Rää b på m vä ch mv ä, G b på öpph fö uu ch vä m m v ch u, T b på föå fö ch mp m mä, Av b på mbfömå m häy, p ch m fö åvä mä m mjö.

26 Hö Hö uv P é Ev ö fmå m mv, v ch uv ch ä. Fu v på v v ö. I yf åmm b möjh åmm vfy, vu ch uymm fö öv m by ch vå ch uv m v åvä m m v ch p. I v mf uv f m ch uåpu, v yf. Uv mfö ym m uppä må ch må vv uv bö v hö ä up ch fäh på föå vå ä bfä. Ev vj ämmå ä : V/v må m uppå V ä äpc föhå må Hu ch å må Vä v p HEL h ä hhb ä S ä må- ch uy m upmå fu. I ch m fö bhv v ä mv m v må m å, hu må ch å m m ch ä m h å må m m v v. Ev äv h fy öv ch v uv hå ch ufm ufå å ch fömå. D böm b.. föuä v m v m p, ä må fö ä m föj upp ch uvä up- ch fömåuvc. Uv äv p f bhv, ch å m bå ö, b ch föjup ämmå. HELcp mö ch ä hhpp m mf ch xmpf hu hä hp. Ev få fy öv ch m ä ä ch ö äv mv m äpc (hu ä j?). HEL v u äå p: Måb Ivu p, uppföj ch uvä Smb m v fö ä Smv ä, v ch föä Uvcm T fö öv/ä (uv) Ev v

27

28 Hö HEL - h ä hhb ä E N 2010 Gm HEL-cp hå b..: ö v ch m/p m möjh vv h, mx v fö v å må, ä ch uvcz fö mfö, föuä fö ämövp b, föuä fö bfämj v bb, u fö vf öv ä, p v bäv mm öv, ö möjh ö fö v m ä bhv häv Häfämj Hä D f pv mb m up ch hä. S ä f fu. Uöv uv åmm m: Nyj v ä umjö ch u um Fh få, c ch ä ch bä å ö pu P må

29 Hö Täc m ä på chm, bu ch f Mfu v h ch på å Tyh Lbh ch väu bh uv ch Hö bhp Ub ch uv Uvmå Uvmå äp fö u, fö ch fhmm 2011 (L 11). Av uvmå v pv ämä fö uvp ch bmå. D p v v ämä fö uv uppä p, v. p p (PP) ch mmuc m v ch föä Uv Uv föj fä mp. G uv (2010:800) fö 9-å u ä 6785 h. P uv Ku Kmmu u ä 6880 h Spåv U äå 2015/16 bju Hö påv Ty, Sp, F, Sm, ch Sv E fö v å Ev v Ev v å 7-9 b föjup v up f äm. Häv v väj v ö b m ufå vu bhv ch ömå. D mv m m ch bö ämä. Möjh b m ch ämövp b. Å 4-6 b f HEL.

30 Hö ELEVVÅRD 5.1 I Fö v m å må på ä uppv våh uu bhv u. Om u v v ä bhv v ä ö åäpm uppä. E åäpm hu v, hm ch föhå ch mfö p m upp fö v u å up- ch fmå. Evvåb å m b vmh, ch fömm f m ym ä f ch bhv v ä ö. I mmh ä v ö v ä v yp v ö m bhöv. Syf m vvåb ä v å må b åvä fy m py m få hjäp ch ö m ä möj fö u å up- ch fmå m uvc m ä v ch mhämm. I vvåb våhv ö. Pcbv b Hö vvå O Evvå föj h: 1. M, b ch up 2. S vvåm/ Mm 3. Ku Kmmu Evhä 4. Ex u 1. M, b ch up ä m bö vupp ch uvc vå v. D ä mö m huvu vvåb ufö. M ch b h v fö v. 2. Mm bå v, ö, pcp, cp m u- ch yvä. E å p må äv Evhä u. Mm h uppf v mmhå fö vvåb, öj m ch b v u

31 Hö ch åä m v bhv m v ch åä bäff få ch m ö ufö. 3. Evhä ä Ku Kmmu uh fö vvå på föv- mmuvå. Evhä mf ä, py, u, pcp ch up fö väufå. Upp fö Evhä ä ufå väu öj vvåb m föby b, h ch u, mc ch py u ch böm m m v ä u ch fömm f mv m x. Evhä b äv mä ch v uppm bhv m v. 4. Ex u uö v mhä öv u, åm P, Scjä, Pmävå, B ch umpy(bup) m.m. S ch Evhä mv m ö, ö v bhv mä Scjä m P u juvå. Ebju m föm v u ch Evhä äv bå m. Uöv vå, öj u åä få ö åbp m våhv v fö Uppf Spcp F-6 -ä mmhå fö vvåb å F-6, - v åu må/vuppföj, -åpp bu ch åä få ch Mm bö b fö å F-6, B: - mm m STÖDET mfö övp fö åvä v m p, Spcp 7-9 -ä mmhå fö vvåb å 7-9, - v åu må/vuppföj, -åpp bu ch åä få ch Mm bö b fö å 7-9, -uöv mp fö u äå 2015/16 v, B: mm m STÖDET mfö övp fö åvä v m p Scp -ä mmhå fö vvåb å 7-9, - v åu må/vuppföj, -åpp bu ch åä få ch Mm bö b fö å 7-9, -uöv mp fö u äå 2015/16 v,

32 Hö öj ä u äå 2015/16 åu 7 ch 8. B: öj öv p ch åu uv vup ch väu. Sö - v åu må/vuppföj, Suvä - v åu må/vuppföj, -ö p ä vä fö v uå ch fm ub- ch yv M/Ämä -uvä ch u bu åu m v uå ch måuppfy, -mfö bu uppföj ch uvä v uppä ch fömm åäpm. B: -v bhv ufö ä v v, -v bhv, f bu, uppä åäpm Uppföj, mv ch vä Kmå/vuppföj v v 2-5 å p äå. Av ä. D fä ä fm v vv ä m ch b v v måuppfy, p böm häv ch v åä m mä ubv måuppfy ch vbhv. U 2-5 å p må mmä vvåm/mm vv påå ch y vvåä bh. V fä p må mv Mm m Evhä. V fä få mv, y ch böm uymm. 5.3 Evvåb uu Ab-/äå 1. )M/ämä m m v ch b)/vv våhv.

33 Hö c)m/ämä v möj åä. 2. )M/ämä fm b m u. b)tmm v b möj åä. c)pc mmuc m våhv. )M/ämä påböj u m ä. 3. Ab mä u ch bhv v åu må/vuppföj, v böm u ch bu m f åä. Hä fömm f ub. 4. R u mä v bhv u ch fmm bhv Mm. Mm bu m f åä v Mmmö. Mm åpp bö b. 5. Mm ch Evhä b u öv v fö vvå ch Mm m, m v öåä, u m.m. m bö v, m ch b Av, föuä ch möjh M bv bå v jävf påå ä uöm ch ö u ä. A ch p ö p böm m ä övä ch v fö. A p ch b m bmå ch m mmuc bhv m v ch våhv m v bhv p ch måf ämjö. A vvåb uu å v m våh föb uppäc u åä. A vvå ch u ffv yj ch m ch äm möjö fö v.

34 Hö Ru fö mv ch Evhä Sö v vj Mmmö. Su v Mmmö å p må. Gmmm ä pv vu Mm. 5.4 U ch åäpm E åäpm ub fö v m ä ö. Av pmm fmå v bhv ä, hu ch hu åä föj upp ch uvä. Ev ch v våhv möjh ä åäpm ub. Åäpmm bu v. Pc bv fm : 1. Uppmämm 2. U 3. Dum 4. Åä 5. Uppföj/Uvä U Fö v m å må på ä uppv våh uu bhv ym u. D m.. ä. E ä ä bv v v/upp på -, upp- ch vvå. Våhv ch v vv u ch ä. K h få v ch våhv åmm äå mfö b. U mf y v v h ch möjh m f v mv. D ä m äm h v fö v uv ch bö p mv u. S Mm ch ä m p bju ö ch h fö b m ä. Kä u m bhöv fö u ö f y, föå ch ä vu bhv v ä ö m v fm ö v.

35 Hö Ru ch u få mfö u p fö vvåm/mm(m p) fö bu m åäpm uppä j. D ä v bhv v ö m v vä fö bu Åäpm Om u v v ä bhv v ä ö uppä åäpm. Syf ä påv föuä u v v b. Fö åäpmm b vfu p fmå v v bhv ä ch hu bhv, vm m ä v fö mfö m hu åä föj upp ch uvä. Uppä v åäpm mb m v, ä/m ch våhv, fömm f m ö v p få vvåm/mm. Om bhv ä v å ä bhöv hjäp få vv. K h få v ch våhv åmm äå uppä åäpm. S vä häv våhv v u mfö v ä å ufö. Åäpm uppä Ku LäPfm (KLP) V fmå v åäpm? Åäpmm ub m b v v m ä v fö fö b bä ch uå få v bhv, y ch våh. Åäpmm mf v h u ch umjö. Åäpmm v p fö p ch mv m ä ch vvå, v ch våhv m v fö uppföj ch uvä v öåä. D ä f bäf på v ö v ä bhv v ch bv v m ö, v. hu bhv. D v ch våhv y böm m p ö. Åä åäpmm v bå ch å. D må ä- ch up. I åäpmm fmå vm m ä v fö ö mfö, föj upp ch uvä. Åä å pmm b vy fö v b ch föj upp ch uvä. Uvä ch mp v y åä bu (x 1/må) mm m m/ ä, v, våhv ch v bhv äv öp. Ru få uvä ämp m öåä föä v bhv. Gm på hä ä u v ö fm, föhppv y up få. Söm ch xmp fö åäpm b 1.

36 Hö Söm ch xmp fö ä b Föv, v ch u P u föv m um h mmhå p fö h F-6 pv h 7-9. Uppä åäpm p Ku LäPfm (KLP). Uppföj ch v uppä åäpm m bö m/ämä fö, vv ö v bhv fö b hå få vvåm/mm. E åäpm ä y åäpm ch bu v.

37 Hö HEM, SKOLA OCH ELEVMEDVERKAN 6.1 I Ev ch våhv möjh fy öv ub ch h uvc v hå ch vmh. S bju fum fö mv fö v ch föä ä få. Ev ufå å ch m uccv å p v fö u ch bmjö m uöv ö fy öv ub. Ev äv uvc fömå b m fm. S fum ch m fö b ä å, vå ch fömm f föämö mvå m HEL-cp p 4. Uv ch f. 6.2 Uppf Ab 1-6 -fm v ch föä m v m ä få m fy ch må p, -mfö föämö höm , -mfö vj vc å / mm pv åu ch vupp, -öj v m pc å ch vå. Ab 4-6 -v v p fö öj fu h 7-9: vå. 6.3 Evmv Kå Ev fä å p vc, mm m ä, bh få m ä v mm fö v. I å F-3 h å f fm åm.x. mm. Få ch m å 4 y uu ch äbh fäv yf yö m pc. Kå fömm f vh fmv ch upp få Evå m u fö v v, ch u få m bö u. Vj å å 7-9 u m p ch ä vå Evå

38 Hö På f vå. Evå uö v p få vj å. Evå vmh v b ch m v v vv. Evå b yf ö å m v fö ch xmpf m bfm. Ab m v ch yä m äv f h mv p.

39 Hö Abmå fö vå ä b : Påvb Föbä- ch våä fö å, h ch mmm uymm Ev. föäj v ä ch Spx, f ch mmm v Evå äv u fu åm.. h-/mvå ch äv ö fö mmm ch övp få. Evå få hå ö fö b. Evå mmä m å p må. Evå u vå vymbu. 6.4 Smvå/-fum ch föämv Våhv hå fm ch mu b ch v å. Föä h möjh v fö bu få m h by fö v ch våhv, v. få m bö m. D ä å v ö v möjh påv ch y vmh bju. D ä föp ch uvc mb m hm ch. Fum fö mb uö v ch v bhv mm föämö/mvå.

40 Hö Ubäh 7.1 I Fö vj uvmå ch v, mb, p, v på p uppå v v uvmå, vj v p vj u v fö vmh bv m ubåpu, m ch mäh vp u ch m ch. Dmm ä äh v m. Må v ä äh v m ä y: I v p få mm Föf ch v fö mfö v uv huvu m ch må fö ch fv. 7.2 Omf ch mfö V uvfm ufö åm fuf, ubö på, ä mv v p uppä ubähy. Ubähy mf: 1. E uä övböm, bv v m v ö, v m, hu må, v mfö, v. p, fm, mp fö mfö ä vmh, mbm ch öv u. 2. If v våhä, bv v hä ch yc m böm m möj ufå p vmh. 3. Böm v f våhä, bv hu ä ch v v h, m äff, f våhä. 4. Ay ch v v åä, bv v åä m v, hu p föä yf m f våhä mv h v v mm. 5. Böm v v åä, bv vä v hu p 4 v v åä böm v på ubäh. Ubähy mfö fö mfö, h böm u mfö, vv p f bhv, ch uvä f mfö.

41 Hö V mfö v uv m äv y v ubäh ä : V m f m vmh V hjäp f ( vp) Hu m hjäp Hu m /fm v

42 Hö V uv ufö Ku C v p v vfä xp äm vmhm. Av fmå: V vmh m mfö V mfö Vm m ä v Vm m, p,, v ch Hu m / å v

43 Hö EXPEDITIONSTJÄNST 8.1 I Expjä på bhv v uu h v u h. M xpjä v hä h v mä h fö v ff föv,.v.., ä å. 8.2 Bpp ch bö Offhpcp Ibä mäh ch mm h ä y ff, v. ch mmu, vmh. E c ä v m å ö h ä v myh h. A h ä c ä fö mäh u å m ä m mä h. V h ä c ä ch få bä. E bä ä y föuä h hå uppf m mf v å bämm S E fö bä bämm m ch mä h föj fö u: I ä h ch uppf ff åv hå uppf m p föhå. E bu, åäpm v uvcp m möm. x. få, ch å mmh, bä Amä h Ä h m föv h myh ch ä m mm uppä h myh. M h föå v h på ppp, u äv upp m föv v myh, ch ä, vy på ä uppf m hjäpm, v myh jäv vä fö övfö å fm föå v. D v h m v -p, mj, bp, m/u på mp3 mv på hjäpm fömm f äv m mä h Imm E h v mm å ä myh mm bhö bfhv h. Mj mf v m h ä ä få m mm på myh ch j ä v fö m m hv v ä.

44 Hö Uppä E h uppä h myh ä xp, v. ä vä å ufö myh, ä ä ubh öv ju v myh på ä fää. Exmpv uö fää p u uc byv uppä h R Fö mäh u yj ä v mä h ä v v u få v v h m f h myh. Däv myh h, ch v f ch fö å v mä h m f. D u våh u fä m h ä mm uppä. Exmpv vvåp pcp u, v öväm måm, ä m xp. Fö uppfy yf bämm m fö föv h föv å mäh m bä b h u få på v h m f. I å m få h m mf v b m h. H vfö å äh u fö. H m y uppf v /fö. 8.3 Dv fö xpjä D ä m hå, uppä, ubh öv v fö um ch v, b 6 h, m ä v fö hä v h v. H m bö vmh mm uppä v xp jämä, v., ä v. Sxp ch h mä h u övp ppv. H m bö vmh fö v åu h v pv b fu. Dj b Imm h 1. Ifö, p v u ch fö äfö v päm h xp/b. 2. Häv ö c uppä f v um ch ä. 3. H ä u ä upp, 1 12, pp u må.

45 Hö Fö mm h ä m ö myhuöv m böm bhöv mm äm, å vbf ch um vu h / fö v hä, v. m uppf m hä(ä) ch pu fö m v h Uppä h 1. Ifö, p v u ch fö äfö v päm h xp/b. 2. Häv ö c uppä f v um ch ä. 3. H ä u ä upp, 1 12, pp u må. H m uppä v ä ch m pp / uö v: - ufö u bäff ä ö, - ufö u bäff mbb ä bh, - uppä åäpm, - bu, - byv, - mä cjä. E xmp Spcp mfö ch ufö u v. D u föv h pcp b 6, m pcp äv uppä um m m u ä j ch åf h vbö. D um fö () päm fö uppä h påbh! Dfö H v böm hå uppf m mf v fö ä päm på xp. D um ch h fö ch å öpumm u. Löpumm m å ch ä uumm. Exmp: Å ä 2012 ch y ä ä fm h u å u. D öpumm 12:5. Fö h v fö v föv h, på p ä xp, v, v v h åf, uppä ch hä pu v. 8.4 Av ch föv Uppä h föv v b 6 um, ch fö v på ff vc ch påbh å v, v v h

46 Hö åf uppä ch fö på äfö v p xp() umh. 8.5 Fm V uppä v v ch um yf u hä um ch fä u ch v f äv v fmå: 1) Nm på vmhmå m m h uppä v 2) Dum fö mm 3) V v v Fö mmm um, m.x. vv, c Tm Nw Rm, 12 m vå vä.

47 Hö SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 9.1 I Hö bv ym vb yf åmm ä uvc. Kvb ä föbä, ö måuppfy ch ffv. Gm vb m hö v ym p ch hå y up ch m äv möjh uvc m ä. Fu vb v äp v up- ch fmå Df ch mf Sym vb mf v f bpp m h f f. Im m fö ym vb f Hö bpp föj: C bpp Uppföj: föp m v fm, vv bv, by, pvu ch yc. Uvä: ch vä v v vmh, y fö föå ch u fö u föhå må ch å hå u fö åä. Åäb: ym fö ufm åä uå få uvä v. x. upu yf föbä. Kv: mbc fö hu vä vmh ) uppfy må, v m v ch j, b)uppfy må, v ch j m ä fö m m c) äv f uvc ch föbä. Fö uö f v åm må övp v fö vb ch v må b äc v ym. Sym (hö v-): äc v b: -påå ä ä åmm, -u vå åm. x. v, upp ch vmhövp vå, -ufö y p, vfö ch p m v m ch vy,

48 Hö m fu på föbä, föbä u, -ä vy fö uvcb. Gupp: mvå fö v u m vmh f,. x. u fö pj ch fc,, äm ch åu.

49 Hö Omf ch vy Ivvå: Av uppföj v, uvä v ch åäb fö v ch upu ch måuppfy öv. Ab uö v IUP, f möm, by, vu u, åäpm m mmä/m öv up- ch fömåuvc ch måuppfy, v ä ä fö v ch våhv m Läpfm Ku ch ämä/m. Ab um ch p pmä Ku LäPfm ch v v uv p ch m. Guppvå: Av uppföj v, uvä v ch åäb bäff: 1) u fö ämuv vj åu, 2) u m pj ch fc ch 3) m måuppfy mf uv ch vmh åu. D v å: ) Kvv fö: -Lbh -P pc -Ru få pv -Ru få mfö b) Sä mmä öv: -äb övp måuppfy åu. Ab uö v bu ummä ch y m um v. P v u, y ch åäfö/bmå fö vj äm ch åu ö å bp, v äv p på hm. Ab um på mmm f ch ufö fö pu 1)-2) v uv ämp. Pu 3) ufö v äb mm. Svå: Av övp uppföj, uvä ch åäb bäff:

50 Hö ) u fö v ämuv, 2) u m pj ch fc, 3) m måuppfy mf uv ch vmh. D v: -Lbh -P pc -Ru få pv -Ru få mfö Ab uö v bu ummä ch y m um v. P v u, y ch åäfö övp fö ö å ch må vv ch bhp, v äv p på hm. Ab um på mmm f ch ufö v uv ämä ch b ämäv. Smmä ch uv ufö v. 9.2 Gmfö Uppf Ämä: - åu 1-5 uppä f möm fö uv v äm våm , - uppä f m/mmä öv up- ch fömåuvc ch måuppfy fö uppföj v v uv, -föj upp ch uvä uvu, v f åä fö uv m um b f vj mfö bmå, - uppä v bhv åäpm fö v äm ch föj upp ch uvä v 4-6: vc, - mfö f mv m bö v m, - åu uppföj ch uvä v äb mmm måuppfy,

51 Hö ämäv fö övp uppföj, uvä ch åäb bäff v ämuv.

52 Hö M: - uppä IUP fö mv mb m uvcm, - uppä v bhv åäpm fö v ch föj upp ch uvä v 4-6: vc, - mfö f mv m öv ämä. Ab: - äb ch åu uppföj ch uvä ch um v äb mmm måuppfy pu , uppvå, v Uppf, vy ch v

53

54

55

56

57

58

59

60 Hö Smmh ch föhå fö uppföj, uvä ch åäb Uppföj ch uvä Uppföj ch uvä på vvå: -v HEL- /m vj vc, -v vu v bmå, -v mvu, -fö uvcm, -v byä ch -v uppföj v åäpm Uppföj ch uvä på uppvå: -v vu v vj bmå ch -v mvu. Uppföj ch uvä på vå: -v mvu/ ch -v äåu/ Åäb Åäb uå få hå u v mfö uvä v u måuppfy. Åä b å på vä v v ch äv hå fö v fö u föhå må, v. mb m mfö uvm, u föuä ch hå måuppfy. Åäb på vvå: -fö uv, -fö v y bmå, -v m, -f uvcm, -fö mfö v åäpm. Åäb på uppvå:

61 Hö v uppm u övp bhv, -fö v y bmå ch -v m. Åäb på vå: -v uppm u övp bhv, -v m ch -fö ch v äå.

62 Hö Pcbv

63 Hö BESLUT OCH DELEGATIONSORDNING HÖGALIDSKOLAN 10.1 Bv D bu bå v ch v bu m jäm(ä) f m m fö ch mmuövp bämm. D yf uä h ch hä v ä u v på ääh fö åä. Uv v bu ch åä h uå få hhb ch fh v u ch åmm ä. Så f må f bufå ch vähåä m ä m um. Ä bu fö fm m uppf m äbu ch um. Eäb xp å f Gu fö v buä R h ch fö bu f ä ö, ub ch uv vmh ch v. V h ch ä äv bu på mv u m äh ch yh,.. myhuöv. R buä fö v ä ämå, c j v. Lä buä c yum. Ej h få um v Dbu vähbu D bä jävä buä övfö. A buä ä by um h buä. D pöv m v ä ä v å må pöv v. Bu m f v hå uppf m v bu v, hå, /vh, buf ch um m um v uc. Bu m f v mä Ompöv v bu D m f bu m å p m ö mpöv v bu m ä uppb på u v y mäh, y uppf Öv v bu

64 Hö Bu ä m hä m ö v pcf öv föv. E m ä bö, p, få öv. Bu h å p m. Öv myh m m bu. Bvä ä vc få /pu å fc v bu. E myh m pöv öv ä öv bu. Im vmh föj bu öv v: 1. bu m åäpm, 2. bu m ä ö ä uvupp, 3. bu m p uå Hä I ä m v myhuöv m föj b hä: E ö, p m v äm uppf mu ä få fä. Uppf m myh få på ä ä m h ch m h by fö uå ä c v myh. E ö, p h ä v m fö ä m bä m föj v ffh- ch (2009:400). E ä få vö u m ä ö, p h uä m uppf m fö ä m ä jäv ch vbö h få fä y öv föu uå å p m, vå åä ä uppb bhöv vö uppju. Mv v bu hå ä m h bäm uå - föu uå å p m, vå åä ä uppb bhöv vö ä v bå ä. H ä uäm bö myh på bä v m ä p uppy hm m m fh. E ö, p uä m hå bu vm myh vö ä. D bhöv m ä uppb bhöv. Om bu å p m cå uä m hu bu öv E bu m hå uppb h föj v myh vf, äf föb, få ä v myh m m bu. I å f m ä p möjh y öv ä. D m m v ä v byä Jäv R ch ä m ä jäv ä få äv v hä v ä. D m ä jäv må mä föhå jäv. Jäv ä jäm m:

65 Hö å hm jäv h m, föä, b y å äå m ä uå vä mfö y y fö hm jäv å äå 2. h å äå ä äföä fö m å fö å m vä y y v ä uå 3. ä h väc h myh m öv uä v myh bu på u v y öv myh ch h h myh h u hä v ä m ö 4. h h fö m mbu m ä bä å 5. fö öv f å ä mäh m ä ä ubb fö h ph ä. Få jäv b ä få m ph uppb by D Hö h A v / b u D b u B u R j

66 Hö ä v Em B u m ö p m m f ö ä u p p K v f ö V ö p v v ö

67 Hö c h v b u v m h c h b u. m u p p f ö j. V p ö p ö v b b p p

68 Hö m å m f ö ö p / b ä. L B A b A v

69 Hö u m h. ( A ) v p c -, u p p c h m u p p

70 Hö f, v c h m f ö v ä

71 Hö å b -. T ä p å ä - v V m ( S b A v v f å v

72 Hö v m å y m m v b ) f ö v p å m -, - v

73 Hö f ö u u 5 b. c b. B ä Ä m ä S f

74 Hö v f ö u v h v - m m å m.

75 Hö Åäpm ch ä ö B u m å ä p m u p p S p c p, S c p - - -

76 Hö ä B u m å ä p m S p c p, S c p A v h å c h å ä b ä f f

77 Hö u v - f ö v b h v v ä

78 Hö ö. B u ä ö R - - -

79 Hö v u p p, f m v p u

80 Hö å

81 Hö A v / b u ä D b u B u v R j Sp ch ä ub B u m b v M

82 Hö j v h f ö v

83 Hö ä - h u p p m x 5 / ä å. B u R - - -

84 Hö m b v j v h f ö v

85 Hö ä - h m ä 5 / ä å B u R S y

86 Hö m b f f å y h b ä f ö.

87 Hö u v -.

88 Hö SKOLUTVECKLING 11.1 I D föf vmh må uvc å v m må. Suvc på Hö föå m ö måuppfy, v. ö ch föbä u fö ch vmh m uvc uu, u ch pc m uvc föå ch fömå h m mfö mm. P pc v äå v ä-ch vuvc, böm fö ch v ä, pö ä, IKT P uvcmå ch mf O m f K h K

89 Hö ä H p

90 Hö S u u R u A v N ä v c h I K T

91 Hö u v E v u p m : - u v m å -

92 Hö u f ö b ö m c h b y - v ä m å

93 Hö E v h : - p v u v - v

94 Hö ä v p S m b S m v K

95 Hö m m u R f S y ö S y m v

96 Hö b IKTp Rf /O mf D äv y Rf /Om f Tä h P fö uvc v ä V Hö ä p fö ä. På Hö vv, mb, mv m mmuc ch f v mm yf yö vå p ch äm up ch uby fh ch ä v v fö (v) bä. Vå ym vb mf - m uö c vy fö - v ä, uu ch uvc Må K U äå 2015/16 p föuä fö ä. Häv ä: p föå fö ch h u uvc hå,

97 Hö ö å f, hå fö mb ch mv fmu, uu fö mb, mv ch y v b uppä, pöv ch uvä Lå Im å uvc ä. Häv ä: uv v ä fu, p u ch bu vv u pc, p bä ch m yj fö öv, p v ch mp mv v, uvc föä h hå, v ä ch vb bu pc v S V fö uvcb uå få Jcb ch Thv (2008) m L ch Löw (2010) ch m föä. Häv å föä bv föj: Övp föä 1) Fmu, fö ch fö må ch yf 2) Eb (uu) föuä fö föä 3) Gmfö föä må 4) Ku åpp pv mb m hå u ch mfö föä O föuä fö föä Fömå ä, Uvc föä A ä b yö A b ä ä Kv cp O p Smb ch mmh

98 Hö Gm b m f mmf vb ch pm m m fö v p p, bå f uvcbhv fö Hö ch föuä fö föä m v föä fö uvc. Bv v mmh b 7.

99 Hö STUDIE- OCH YRKESORIENTERING 12.1 I Su- ch y ä h v ch uv. D ä v v, f må u, u ö vä uby v v f ub ch y. D föuä b ä mv m ym ub m mv m bv ch ämhä öv. S äv f vj v få äc up ch fh fö få bc ämhä ch bv. Ev ä fö vu u å. A må ch v yp v u ch b v v ä å ä f å pc ch bhöv fm ch vä fö u pöv, fö ch få ö på vä m vä uby v. Kup m mhä- ch bv uö v u fö v få é ch upp m fm y- ch må. I uv ch på väm xmpv m ub ch b, p ch mhä bhv m ä ch fö bh. Hu bm fu på ch å, bp ä ch v, mjö, öv ch äh ä må m m fö u ämövp b. Su- ch y v p. Ifm m p ch böm v hu bm bhv v bf mm uvc ä v. D ä uppf y v fö, v v ufå å p. Ev h jäv vä mm bmfm m öv f väu ch mä bu. Fö v b å b m möj fö v uv mf mv u- ch y HÖGALIDSKOLANS STUDIE- OCH YRKESORIENTERING På Hö Su- ch y uv. D cå fm v vä m m fm ch bö p. D y m b m u- ch y ä fmfö u- ch yvä ch ä. A p c på ä b v up, ö ch fh fö mm u- ch yv. Su- ch y uvc v up m mhä ch bv m m fh v yv. D h m öj v uf, f ch fmu ch möjh ch äm mm fm vu ch väu v bäff u- ch yvä.

100

101 Hö UPPGIFTER Su- ch yvä: - bju väm ä v möjh må ch u fm u- ch yv, - b v u- ch yv b på b m p, pf ch föuä ch fm m ubv bv vfv ch m hu bm u m ymå, - b v ä fm ch b mv m v v h fö uch yv, - fm å å v ch fm ä u, fö ch ä ä v bhöv, - v m fuä få ä ö v vä ch fm fö å ö föå fö fm möjh ub ch y, - fm v m v ubym, - öj ä v u- ch y, - mv m ch äv, - m ö ym mv m ym ch - m SYO-upp b på. B: -V bhv, mfö mvp m m v. Ab mfö u- ch y uv, - mv m u- ch yvä S TUDIE- OCH YRKESORIEN TERANDE INSATSER I ÅK 1-6 S mv m u-ch yvä m uv.

102 Hö Pp 2015/ HT 2015 VECKA SKOLA ÅR 41 T V Ku Hö 9 AC 46 Hö 9 BD 47 Ny R 9 48 Ny R VT 2016 VECKA SKOLA ÅR 7 Ny R 8 8 Ny R 8 9 Hö 8 AB 11 Hö 8 CD 14 Ny R 7 15 Ny R 7 16 Hö Su- ch yvä u R, Ku-, V- ch Svppv A-Sf Nv

103 Hö T, Ku-, V- ch Svppv Hö, Ab Ev Nuuujäv Cc Lm

104 Hö Åäpm SE Föå H B 1 L Tmby, A Höm Få j p u å Sym åäpm fö b bhv v ä ö fö/ KARTLÄGGNING UPPFÖLJNING ARBETSFÖRDELNING ch ANSVAR ÅTGÄRDER S.m fu b S m fu m b MÅL ANALYS V fömå ä på u? Mö ch mb B ch v B bhv v ö Föäb fö uppå må Lå må Dmå (bmå) L

105 Hö Fö/S: Dum: B/Ev m: Av/K: Föum: Av p

106 Hö S föå h 1. Kä öv b/v uv fö/u ( Av, u, v, uv c. ) (, f,, mp c. ) Su m fu b Su m fu m b

107 Hö Föj få v hjäp v ä V äm/v/u h b/v ä pv vå fö? Hu uyc? Bv v ö fö öj b/ v? Hu b/v v u m bä mp m b/vux, vä v, föä, f. Bv Hu ä uhåh h b/v u m fu b p. m b? V vä b/v u m fu b p. m b? Ex. jä, cw, b m hjäp. Hu ä b/v på ch m fömå? H b/v å pc? Hu ä b/v uppf v fö/u

108 Hö Hu föä på b/v fö/u?

109 Hö S Föå H 2. Mö ch mb Bv v u b/v bhöv x ö m v ö. D u få ä B/v bhv v hjäp ch ö

110 Hö S Föå H 3. Må Lå må: Uppföj um: Abmå (må b m på ) (V?) 1) 2) 3) 4)

111 Hö ) Vj bmå h p b m åä, ä Uf Ev Föä P Åäpmm bö föv å m vj uppföjmö. B bmå/åä bö f ä b Dum (B bmå - åä)

112 Hö Abmå. (V?) Uppå um Åä föäb. Hu ö v? Vm ö? Nä ö v? (Hu? )

113 Hö Uf Ev Föä P Uppföj um Uppföj v bmå ch åä (Hu h å?) E X E M P E L P Å E N EL E VIN T E R VJ U BILA GA 2 1. V ä u pc v? ) hmm? B)? C) på f? 2. V u u vj b bä på? ) hmm? B)? C) på f?

114 Hö V ä v fö ju u? 4. V v u ö ä u h u? Tä u på/ ömm u m å pc? 5. Ä u öj m hu u b u u vj ö på å ä? Föjfå: V u u u vj föbä? Vfö ä ju u? 6. Ä å u u vj ä på? Vfö?

115 Hö B 3

116 Hö Amä Tmp fö u B 4

117

118

119 Hö Tmp Hö B 4

120

121

122

123 Hö Måuppfy p äm ch åu v 2015 B 5 Äm /Å u T v B E H m

124 Hö u m u I M m M u N O B Fy K m S O G f H R S m hä u

125 Hö p S öj Sv / Sv A T Sp å v Äm /Å u /% T v B E H m u m

126 Hö u I M m M u N O B Fy K m S O G f H R S m

127 Hö hä u p S öj Sv / Sv A T Sp å v

128 Hö B 7 Smb uvcbhv ch föuä fö föä

129 Hö B 8 Rj fö c/ä Läå 2015/2016 Åu Sc Kä Fö - Hu å? G äuvc E -Kä u y Bhmm Åu 1 F h-å1 ch u v å.1 G äuvc Åu 2 H: G äuvc DLS: m å: - Smm ju - Oföå V: DLS: m å: - äv - Läföå Åu 3 H: G äuvc Läj/ bv ch j. N pv.

130 Hö Åu 4 H G äuvc M ch cj Mf mpv få Rfu E Mf DLS: m å. -Oföå (ö på h). - v - äföå - äfy Åu 5 DLS: H - äföå - ähh - föå - v Åu 6 N pv Åu 7 DLS: H - äföå - ähh - föå - v Åu 9 N pv

131

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ K h Mmm HSB blmhm mm 3 mj 2016 1830 L: Eupp, S D 1 Fmmpp 2 Vmm 3 Ammmp 4 G 5 G 6 Vpjmmmjup 7 Vm 8 Fm bh 9 S mhp 10

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration.

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration. . v x v j. Pk om T T Pbkv Pbmm Djp 249 v kf 2007-01-05 och h yf ö möj uppfö uppbo m hö uymm och fuko fö fm po v Gxv Ö. P h omfö fom b fö uppbo h fu. P h m bv ku. E ök om jp k fö möjö bo våvåhu h komm få

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF IDA I MALMÖ K ch Mmm HSB böi khm ö mm 14 ju 2016 kck 19,00 Lk: Fk Hu, Nb D 1. Öppvmm 2. V v mmö 3. Amvmmöv v pkö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkm

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Systemmätetal, mål och resultat 2014

Systemmätetal, mål och resultat 2014 Sä, å och R ä bä ä R ä vå (0) R ä ä ä Må ä, k j jäfö () Rfö o Ppkv Sä Må P ä v å S p c v å Mbo Mbo Poc och poko Kok våc, p o ko f på fo Må ä ppf Må ä v ppf Må ä ppf R -12- R - R 2012- / 12-12- (+/0/-/)

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ K ch Mmm HSB böep khm ö mmm16mjk19 Lk:RöAu,Röbm6A D 1. Öppvmm 2. Vvmmö 3. Amvmmöv v pk ö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkmvv

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 a b c d e f g h i j k 1 aska tomhet 1 2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 10 stygg lid 10 11 atle snigel 11 12

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

V E C K A pågår som bekant i

V E C K A pågår som bekant i N:R 31 (1074) TORSDAG-EN DEN 1 AUGUSTI 1907 20:DE Å R G N v h^. MAN v OMfj h, fv v ö h. D h v ch h v. D h v f jf ch j, f b bö ch fö v f. D f, f, v v fö v, fö b v v yh. Af v f b yh j h f A Ty-H, v, hv öf

Läs mer

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. LLCTRERAD N:R 36 (6) LÖRDAGEN PRENUMERATONPR PR ÅR: DUN DUN MODETDN MED PLAN- CHER OCH HANDARB DUN MODETDN OTAN PL ANNA REDAKTÖR UTGFNNGDAGAR: KR 5 : 5: 3: - OCH 6 MAJ 899 UTGFARE: 2:TE BYRÅ OCH EXPEDTON:

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum >>> REPORTAGE PROGRAMMET AKTIVITETER TÄVLINGAR ERBJUDANDEN HÖTTIP f ö H m u C a u Va a h Lä 7 6! www.hf. pgamm Pgam W c A Vaua Cum F vä a: P a & C käa aa m J uh & J uh öagk 10-16 a k T ma & y a D a p g

Läs mer

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE:

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: (7) Ö Å PP P Å - 6 PPP» P» P» ; J Ö ÖP Ö Ö C Ä Ä J YÅ C P Y 6 ÖPP 6 7 6 6 Ä Ö PÅ ÖÅ C YC Ä W CÉ W Ö C- Ö Ä Q C J Ä q - x x " W x x W 6 W 77 7 76 x 7 7 W x 6 6 6 ; 7 - P' C-J C 7 P' C Ä C P > (é ) z > P'

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Årsredovisning 2004 1

Årsredovisning 2004 1 Åv 2004 1 2 Åv Suv ku 2004. Suv ku, Kvc, p 2005. Sk : Tbjö L, Sbyk Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk,

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX.

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. TORSDAGEN DEN 10 OKTOBER 1907 N:R 41 (1084) HUFVTJD R E D AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: 20:DE Å R G. JOHAN NORDLING. ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. " / ^ O L O N E L F O X y c c u c p y " u f å b j u by,

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL (90) Skrivande HP EKA2 RA Ledarskap och o EK13A1 SV Matematik 3b EKA1 WE Moderna språk 3 LP (80) Moderna språk 4 13 NM 10.05 (80) SA13B1 FM 9.50 (80) Svenska 2 EK13A2

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning D: F8-/A A: 6--4 Ju O J-N M c - MK u Vh M U T R ED N I N G A T ER N AT I V. f f N ch N h f h. f h f. M N ch K u f Ö f Å ch K. f N ch h f. D. J ch f. N f c. u f. D,, ch h f. Mf h. D f u u uuu. V f u f.

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

FÄNRIK STÅL-UPPLAGAN.

FÄNRIK STÅL-UPPLAGAN. FÄ ÅG : 3 ÖG (838), G, FÄ Å MG 6: 8: 0: : 0 Ö GFG: M Å : 6: G BYÅ: CH GFV: FHF HVJ ÖG 7 J HBG ÄFF Ä 3 7 BYGGG 7 0 ÖMM: 0 Ö : J H G M 6 4 7 6 4 6 u m m g u våg åg g bå, vu äv b, å ug ö B å ä, h c v mg y

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Strategier för Det flerkärniga. Skåne. Strukturbild för Skåne

Strategier för Det flerkärniga. Skåne. Strukturbild för Skåne S fö D f Så Suub fö Så Pj: T A, A fö, R Så. Tx: T A, M Åb, I S, J H, V Sö, T Uz-F, A fö, R Så Lyu: D Rbyå AB Iu: D Rbyå AB ( ) Ty: Ex P U: 2000 x U : R Så, A fö, 2013 POLITISK STYRGRUPP R Så (R x) Pu Lb,

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

Bomässa 16-18 APRIL. Framtidens energi. Möt Mandelmanns på mässan - sid 10. Inspirerande föreläsningar. Fantastiska erbjudanden väntar...

Bomässa 16-18 APRIL. Framtidens energi. Möt Mandelmanns på mässan - sid 10. Inspirerande föreläsningar. Fantastiska erbjudanden väntar... Bomä MÄSSAN DÄR DU BYGGER OCH BOR VÄNERSBORG 16-18 APRIL 2010 Fm - 8 Mö Mm på mä - 10 Fmjp 120 Ip föä - 4 F bju vä... väbo 16-18 APRIL VI HÄLSAR HELA FAMILJEN VÄLKOMMEN TILL NYA BOMÄSSAN Gö D Bo Bä 16-18

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

AgnesFrumerieOCH hennes GUBBAR

AgnesFrumerieOCH hennes GUBBAR N:R 4 8 (1455) 27:D R & VNIG UPPGN HUFVUDRDOR O N D G N DN 2 9 N O V M B R 1914 OCH NV UGIFVR: JOHN NORDING O N U M M R P R I : 12 O R BIR RDOR: RN HÖGMN RD-RRR: IN WÄGNR FuOCH h GUBBR ONNÄRINNN * FÖRBRDR

Läs mer

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO)

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) Dubbelverkande, ISO 643 - Ø 0 till 5 mm Magnetkolv som standard Enligt ISO 643 Höghållfast konstruktion med rullfalsade gavlar Korrosionsbeständig Anslagsdämpning eller

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

A1 32 Salsansvar:EKONOMI

A1 32 Salsansvar:EKONOMI A1 32 Salsansvar:EKONOMI (70) Moderna språk 4 CA Moderna språk 1 KB Filosofi 1 HÖ AP 9.20 9.50 (60) (40) (70) 10.10 (95) 10.30 (75) ER AR 10.40 Företagsekonomi EK15A3 AR Psykologi 1 EK14A2 PM Internationell

Läs mer

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare!

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare! Å å lå u j möjl uö äl bä bby. å bl ä bå ä c cl l m ll l ä ä jul. å c ll c m ö ä å å l ä ufäcu m I ll flylä. J jäl ä å l mllå ä m j fmll få bå fly c ; I c flylä ä u måll c ucl å u c fä, ff m uöm. I ä m

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

Bollen rullar för epilepsi

Bollen rullar för epilepsi 3 2009 åå 39 uv v v ppföbud B u fö pp Väd Budp E B-Mchm: K ud må föbä! Dy Kh ämp md d f 9 Smhäd RÅd fö ud18 12 Dy Sv Epp 6 Kh ämp UEFA pj Om: cxp.cm. F d upp: cxp.cm, www.fu., J Zqv, Dbd 14 H du å bä?

Läs mer

Fredag 9-18, Lördag & Söndag nyströms bilar! Varmt välkommen!

Fredag 9-18, Lördag & Söndag nyströms bilar! Varmt välkommen! - J - - - Ö U H -!! J %! Y!!!!! - U Ö Ö Ö Ö HU H YÖ UH U UH Ö J UU Ö U H H % U U U! HJU U YH U U HJU U U U H HJU U UH - - - - U -- H % -- % % % % - Ö - - - - Ö HU H YÖ Ö UJÖ UH U U- HY Ö UJÖ -HJU Ö U -

Läs mer

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12 RU Affä M väx 10 å! S 12 A - H b ä få RU - A Kö! Iv S 2 S 7 Sy E X X1 S 9 V ä fövå å å ff äj f. D j v å fö 20 å, h v ä b RU 2.0. V vå h v ö b. Sbb, h ffv. Vå b f ä öj h vå ö! H h ö vä ö, b f, j bhv! D

Läs mer

Logo. Bakgrund. Tekniska data:

Logo. Bakgrund. Tekniska data: Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 Bkud vu k d c u d k d k Tkk d: : H V Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 d 14032010 Sk G 1 21600 P Mddd: Ipu py duy x p d yp duy Ipu duy' dd duy x v

Läs mer

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997 Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Folkhälsovetenskap Mona Sundh Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? En studie av lagen om 18-årsgräns

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

Sven Hedin i sitt hem på 50-årsdagen den 19 februari.

Sven Hedin i sitt hem på 50-årsdagen den 19 februari. N:R 9 (1466) A. 2Ö:DE Å R G. SONDAGEN DEN 2 5 FEBRUARI 1915. VANLIGA UPPLAGAN. JOHAN NORDLING. LOSNUMMERPRIS: 12 O R E. RED.SEKRETERARE: ELIN WAGNER. A. Bomb foo. Sv H hm på 50å 19 fbu. ÅVÄL HAT SOM KÄRLEK

Läs mer

Vet. JOHAN NORDLING. svenskspråkiga UNGDOMSMÖTEN. rundt under midsommarhelgen,

Vet. JOHAN NORDLING. svenskspråkiga UNGDOMSMÖTEN. rundt under midsommarhelgen, : 27 ( 2 7 8 ) 24: ÅG S Ö D A G 9 JU 9 VAGA UPPAGA JO ODG ÖSUPS: D-SKTA: 2 Ö WÄG V Fö å å h F ä u p p u m öv S v, u h j ö å ä äh F h ä v ö u m ö ä v å, c h å b vpå um u ö vc m m v x m B mv H, h ä ä um

Läs mer

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV FÖR ÅLAND GEMENSAMMA PLANBETECKNINGAR GENERALPLAN jmf BYGGNADSPLAN/STADSPLAN GENERALPLAN BYGGNADSPLAN/STADSPLAN färg beteck. textförklaring färg beteck. textförklaring förklaring A Område för offentlig

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

Så här gör du för att få biljett

Så här gör du för att få biljett Nu f öjgh fö dg o ä dg hdppd och v Hby Hch på T 2 äg p. Nd ä pch fö d ch Så hä gö du fö få bj 1. Ko Gö Tgö på 48 ch och gö bäg: Ad: Go.Tgo@HbyFobo. 2. Hä u bj vd Hby Fobo T2 hv ch. Nä du h bo bj fobo få

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken C Upp T : Bu: 0 hu : i : Bu: 0 (0) Aih Ö c Pcc: Bu p Åö Ly : i Ec Åö Ly F h i Bu : u u i Uu Bu 0: u Bu : u Uu F T: Bu 0: u F ( c) Bu 0: u ff h u Pcc Bu ic c uh f h i 0 EK/ip Bu ifi: hp://www.u. Th i wi

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER N:R 44 (143) SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. U T G I F V A R E : J O H A N NÄR STATSMINISTERN AAÅNDAGEN DEN 17 b ä l cböllp u, ä * V* L äl, fö Ev L, v ju Guf v. Dl. Ef öl vl Jb y fv xcll

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag!

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag! SKOLRESA på Gold! Bok d dg! Skolpk All d gå! I pk gå följd: Bå /, luch/mddg v på övf Ekl pvä Buf Vby Hm-Kppby-Vby Hm Log um/ugo md hlpo F é hl vl ll Kppby Somm- & Vld fö hl kl! Mgolf på Kppby Ävymgolfb

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

Att mötas på nya sätt

Att mötas på nya sätt MARKSTEDT/EDENVIK På www.hudd.com få du uppv m v Yug. Dä h du äv vå öppd, p och my m yg fomo om vå kofäggg. A mö på y ä Hudd Kof & Yug, Hmdväg 6, 132 81 Sjö-Boo, 08-747 61 00, fx 08-747 61 01, fo@hudd.com,

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

VÄSTMANLÄNDSKA SÄRDRAG

VÄSTMANLÄNDSKA SÄRDRAG 2013-06-25 S 1(20) VÄSTNÄNSK SÄRRG Få guv h jäbuk hgh-h Väm kv - I ä v v bå, ukju bg m ö åg äg åg m uug Väm ä bå g v kmmu. T k Väm hö kå Hä, N, bg h jubg kmmu. Väm Bgg h ä. S gmm gk gä m Bgg h ä v gm Jävåg

Läs mer

Prislista 2016. Rek. priser, inkl. moms (SEK) 1 Februari 2016. Versions 1.1

Prislista 2016. Rek. priser, inkl. moms (SEK) 1 Februari 2016. Versions 1.1 Prislista 2016 Rek. priser, inkl. moms (SEK) 1 Februari 2016 Versions 1.1 string pocket b60/d15/h50 SP5015-12-12 1-pack 60/15/50 / 995kr SP5015-61-61 " grå/grå 995kr SP5015-03-13 " svartbetsad ask/svart

Läs mer

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från Säker på Taket Prislista Taksäkerhetsprodukter från Lathund löpmeterpriser Räcke, snörasskydd och takbrygga baserat på 24 meter. Skyddsräcke / st. Takstegar på 4,5 meter. Varmförzinkat Lackerat 1-rör 3-rör

Läs mer

Årsredovisning 2003 1

Årsredovisning 2003 1 Åov 2003 1 2 Åov Suv kou 2003. Suv kou, Koovc, p 2004. Ofoo: Suv hopp vå 2004 Fyfoo: P Wk Ihåföck Föo 5 Oo 6 Fövb Uvck 2003 7 F y 9 Poövk 14 Vkhövk Kou B- och ub 16 Fh 19 Kouy 21 Kuu- och f 24 L 26 Mjö

Läs mer