relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12"

Transkript

1 RU Affä M väx 10 å! S 12 A - H b ä få RU - A Kö! Iv S 2 S 7 Sy E X X1 S 9 V ä fövå å å ff äj f. D j v å fö 20 å, h v ä b RU 2.0. V vå h v ö b. Sbb, h ffv. Vå b f ä öj h vå ö! H h ö vä ö, b f, j bhv! D ä v v fö M - f å! D ä b h å b å Mföj b D I b 2008

2 A - H b ä få RU - A Iv V v ä f v h v hjä fö. Så v v bv vå f. D ö y RU, v ä b fö RU 2.0. V v bj bä hhö fö. D v ö fö v ä h ö- h vöb. V ä å å bhöv. H ä ä v. V y v h b b å vä y RU, f v h v h ä ö vj fö h v ä f ä fövå öv å å ff b äj. V äj öv fö. RU få fhj, b E vvä fö 20 å. V y å. S h v v Sv fh ö fö fö. D ö ä. D ä å v ä vä öv. V ä h h vå. V v ä ö ä f ä h ä, å ä föå bhv. V ä vj fö v v vää. M v ä å ä j h v h äv h bhv h h b ö. Lä f hä ä y h jä, RVS, f å, ö väx fbhv by f f fväx. D ä å v y RU. I vå j v fh f. V by h y å fö v y b fö -v. V h v hjä å. Ov v vå f h v v vå f å v hjä å å få bä v. D ä v. D f h ö v h ö, ä å v v h. M Jh, Kj 2 äj åfö h RU. T v j h j v v fö H få föä 9 8 E 9 1 v b h D v 75 ö ä f. E få b U v, å R f å b j äj å b jäv bö j, b S h v å A b f ä Vv f h ö b. B bbh å f G U-j h y R. x ä v h. v å f ö v fö h ö f å bb v h å. M f RU h Ef. v v 7 1 v å b 2 9 f å h f 19 v, v ö b, h v E -j. RU hjä ö ä å h v 49 f f j ä b h j ö b h ä bb j j U R Lå äx ö ff å vå å v ö M å f v, h D jä b I b ä v ä å V. f RU ä f åä f h h Ö Lå, E H - ff bb bf b

3 A - H b ä få RU - A RU y f D ä v y y RU ö. D y y fjä RVS, RU V S, f å, y ö h å y j v. Få b b fväx. Nä Mh Jh ä j fö RU vb 2007 b 20-å j y. U: A y RU, v D h vä y y föhåä vå, y ä ö b fö, ä M Jh. U å h RU b v h v f h yö vä j å fö. D ä, v ä få RU- b, h bv v RU å fö. R,, v h h ä bv y RU. - V v fö ä N h j ä! h ä v få b ö v, ä M Jh. D y RU v jä h v ö. E x ä y jä, RVS, RU V S ä fö. D ä v fväx ä ö fö y bhöv j. M väx y bhöv å f f väx. - V ä y öv hä jä, f å v. Ä få väx fö v h fxb ö fö f, M Jh. D y RU by å h M Jh v 1989 ä RU. M f yj ä få h ä j v ö b b. F v RU h v h v fö fö. - I RU h v ä b bhv, åvä ä ä h f fväx fö fö. D ä vä y h vå h f v h v vää, ä M Jh. N fä v b ö y RU ä b fö. M Jh f h bj fö v RU. Tf ä ä E fh AB ä v å fö fö öv bå fö h. D hä ä fxb y bä ä å v v bf, ä J L, f h v fö. V ä b ö fö fö ä öväv fö. Bhv v äy y ä, v ö fö fö, MVS. L fö ä fö MVS ä bj fö f fö bhöv ä v f, väx, h ä. S fö jäv fy å jä, b å v bhv h. H v RU/ M T äv ö v. Rä få böj E v E fä v v h b y f. Fö f öjh v äffb å b, å v å f. D äff h f. I ä y öjh å f f. K bhöv vä å v h ä få böj. D v b, f ä å f åv v h ä. I fö väx. Fö J L by h h b jäv h ä ä å bf å. Fö h väx v. N h ö öjh jäv ö v v ä öbvå. V ä vä å hyä bb få v ffå. I v bv b h xv fä h ä å å, v ö åä b. U fä E Fh h 40 ä vv, v ä fhö, föv h hy, bf fä. Fö h v å ö v h ä by h f f vä y. V wbb If ä ä f xv h h fåv ö fövä. V v O f jä b vä. I h ö b y f ä v jäv åå ö h ä å jäv ä ö ä v. K fö ä f v ö ä ä b. I å å v h. Vj å h v föb b ä å ä å å f. A fö ä v b v f. D ö v ä äå v v ö bå v h äh å ä bå fö h, ä J L. F: MVS (M V S) ä jä RU RVS (RU V S). F RVS, RU V S: Uv v RU/M T Göb I v Bå v bb ö få bhv Oöb E vä - E Fxb å vöjh K å Fä, RVS v ä y f h Gf b F RU/M T: M å IP-b h b fö fö Eb 1971 Kjä b, y, y h fö T Kb Kb h ö h ä f f ä h få f fä ö h v. T Kb h f v, fb h. RU AB Bx K T: Fx: E-: I: Bö: Tåvä 20 T RU h v: Bx 86, Vby Tf: I: Pj...H Sv, P Söh Mäj...N R Tx...K Sff, Ch Gv F...T J Gf f...p Lz Ty...VTT Gf, 2008/10 3

4 A - H b ä få RU - A D b D b b bv föfö b v å å h ä. D ä öjh, ä h ö. D b ä, fö f, v h y ä å. M b h å f h bhöv, v ä ä. D ä b v fö å v. D b ö b. Fö f b b vh h v v å jbb. D ö fövä å ä v ä h v f. Rä ö hjä h fövä. D b å fövä å v v Qwyb 4 &yr ER SOM RINGER MER &AST ELLER N MIN DAG HAR VI 4ELIA *OBBMOBIL &AST RyRLIGT PRIS KR MNAD 2ING NSTAN OBEGRNSAT UTAN ATT DET BEHyVER KOSTA MER &yr ER SOM RINGER MINDRE N MIN DAG HAR VI 4ELIA *OBBMOBIL 2yRLIG FyR KR MNAD MED LGA SAMTALSAVGIFTER 4ELIA *OBBMOBIL 2yRLIG %NGNGSAVGIFT KR -NADSAVGIFT KR MN PPNINGSAVGIFT yre SAMTAL yre MIN TILL 4ELIAS MOBILABONNEMANG OCH ALLA FASTA TELEFONER I 3VERIGE yre MIN TILL yvriga SVENSKA OPERATyRERS MOBILABONNEMANG yre SMS KR MMS 4ELIA *OBBMOBIL &AST %NGNGSAVGIFT KR KR MN PPNINGSAVGIFT KR KR MIN OBEGRNSAT TILL 4ELIAMOBILER OCH FASTA NT -AX MIN TILL yvriga SVENSKA OPERATyRERS MOBILABONNEMANG DREFTER yre MIN OCH yppningsavgift yre SAMTAL KR SMS MAX SMS MN DREFTER yre ST KR MMS MAX MMS MN DREFTER KR ST &yr FULLSTNDIGA PRISER OCH VILLKOR SE TELIA SE ELLER INFORMATION I BUTIK!LLA PRISER R EXKL MOMS H ö h v b jä. B vö v ö åå ä bj h jä fö b. D v vå h ä b v b h jä. Då v y vä f h b j RU h b b v h jä fö fö. Då äv få öv fö j v å å. S 6LJ RTT MOBIL ABONNEMANG TILL ½RMAN N E71 Sy E h v öj h. Ab, fj h f bhv å ä. M N E71 ä åb å å v. Tf v v v b, ä Ew H, v N Sv. Tx: M Lö Av h f f, v, QWERTY-b, f ff-f, 3G, HSDPA, W-, A-GPS h N M, 3,2 x. N E71 h h. 595 * Off Pä 5 Mx HTC Th P Kff fö ff, b ffä öj. I Tb 3G h W-, 2,8 y, QWERTY-b, 3,2 x h by GPS. HTC S740 Sh f öjh. Sv h ä b bäb. QWERTYb, 2,4 y, 3G, HSDPA, W- fö bb I, 3,2 x. N E66 D fö b. E f v v b. F ff-f, 3G, HSDPA, W-, 3,2 x h by A-GPS N M. Sy E G700 K G700. S ä ä, v, 3,2 x, hä, 3G, bh, ä h. Sy E G900 R, y å, f å ä,, f 5 x, v bb, ö G900. Pä, h -, 3G, W ** 495 * 695 * 0 *** 0 * Ex. v föä/y/by T Jbbb F * 18 å b 655:- åvf b, f b 535:-/å. ** 24 å b 655:- åvf b, f b 535:-/å. *** 24 å b 599:- åvf b, f b 535:-/å.

5 x A - H b ä få RU - A E fö b b. Sff T Mb Bb! Kö v! Sff T Mb Bb Fö F å I öv ä f bä. Iby 3G- Sff T Mb Bb Fö F, å I öv ä f fz bä. Få 199 /å f h y v, y 52 Mb/ T fz h Tb-3G 7,2 Mb/. Vä RU-b fö y f h v. Tb-3G USB- få 0:-** O. 1095:- x.. Jbb, h f v v. USB- ö, ä h v ä v. Lä,. T T Mb Bb Fö F, å få USB- fö 0 **. Thb S P S Bäb ä by fö hjä. D h Gb Eh fö å äv, I y åö LAN ( ö fö /b/) fö yj åö h by 3G HSDPA h bh. Öv f ä b I C 2 D, 1,8 GHz, 2 GB, 1,3 x, 120 GB hå, 15 ä. Lv fö V B, XP Rvy v föj. 2 å. 0 * O. 6995:- x.. Ex. v v T Mb Bb Fö F b. * 24 å b 439:- åvf (199:- fö b + 240:- fö ) b, f b 199:-/å. **18 å b 199:- åvf. Eåvf å 200:- x.. 5

6 A - H b ä få RU - A B Dhb, f IT- Få Bvå Nä ä I v, v vä fö, fö få böj h b. I vä å f v v äff å v b, vå b fö å YTb, ö bä hfå h ö jffä ä å å y? D f v j jäv å å bf v, få å vä fö jä, fö b h å äbö å äfäjä ä b x f b b v äböy h ä ä v, ä B Dhb. E- å 10 å F h å ä b ä vv. D f å ä f ä, v h j å vå häv. D b fö ff. Få ä h y å föå? E B Dhb, f IT- v IT-v Göb, å föä v y v v å få. H ö y f v vä. S I. Fö å Sv f vä f v 90-. IT-fö ö Jh S v H h J B v h jä f. Så bb, vä, hä vä. Nä I vä x v h wbbyå v ä. B v bb hä å; hä f jä ä f ö jäv. A v fö ä bä. Ib ä bä v vå, å ö vjbb h bj. I Sv f h jävfö b bb v. P j, hä fö vä v fö v jä, ä B Dhb. M v ä å IT-h. Mä v fö h y v ä h jävfö f jä ö. V h hä ä. Uv h b Sv å b v ä J h K. Dä h f ä h å v b TV:. Hä ä v hå f v vå. T å bf D ä ä ö b ä ff v. I ä äb fö f v - bf, äå ä b y å b. I v bvå h f f ä. B Dhb ä ff övy f vå fö I b ä j h ä bf. D 12 å h v ä. GSM få 100 j b fö å. I f öv j. V bä f, äfö ä f f. K jvå v h v b v jäv fö. I v v y, xv Sv Kv, få hä å å föv. D b hä v å v vä v xv bb, B Dhb. Tf å ä RU V S (RVS) ä vå fö jä b f. I h v v växf h föf h bf öö h fxb fö. D vå öjh fö h få v h v fö vh h äy fö f b bhv bhöv v h bä v,, f. RVS ä ö b h väx. D f bä h ö b h h vä h å å ä v ä å b b fö y h f v yj. Ä RVS å v fö fö, ä RU h. Vå ö - D fh! Uå å R 1996 h B Dhb é vh å föä föj b å, v b. H ä fövå öv ä hä. Ivä h ä b å f f h äv å h ä v bå. D ä fö få föä ä h f f f. På vä v å å h y v å v h y. Y h å b å b å å å höj å öby. I v v å j, å v y ä yh b v öv. V fövfö å 70-. D ä fö v ä : V h b böj. Lä RVS å 3. 6

7 A - H b ä få RU - A Sy Ä! F, f f b h. E--ö! 649 /å b h å HTC Th D E få ä ä h f. 2,8 y v b b. U öj v f x -, wbbä,, 3,2 x, 4 GB h fä väf. M Ww Mb b f ffö fö ITv fövä. 0 ** Kö RU Affä RU Affä, å: Mbf (väj å v fy) USB- F b fö F b fö b bb F f b 12 å RU Mb Ph M Ey E 649:-/å O.. 917:-/å Sy E G900 R, y å, f å ä,, f 5 x, v bb, ö G900. Pä, h -, 3G, W-. 0 ** 5 Mx Tff+GPS Sy E C702 Sä h ä, IP54, h å jbb, j v å f, h. 3,2 x, Iby A-GPS, f, 3G, HSDPA, -. 0 * RU Mb Ph M RU Mb Ph M Ey å 12 å RU ffä. Tjä hå b by h -, vy, b fö h w v f å bf. Fö fä fbv, få b. W- N E71 Av h f f, v, QWERTY-b, f ff-f, 3G, HSDPA, W-, A-GPS h N M, 3,2 x. N E71 h h. 0 ** RU Affä by å 3 B Mx h 3 Bb B 7,2. A x. * 18 å b 649:-/å. ** 24 å b 649:-/å. 7

8 A - H b ä få RU - A ö U E R M hjä vå j F v ö bb Ab vå j Ö h Uå. B ä j f v b é vv. S h få ff ä b bhv v ä h bvä. Nä v f ff h få fö å j. Fö å f föj v äh, ä Jh B, bjvå h fö Ab. I Sv fö by å y v vå få jh. D bä ä våbhv b äh v jh, å. I ä ä vå ä. Exv h Öå 37 ä vjh Uå. Fö å å fy v bå bv y h ö. I v f f å Uå fö hä jvå fö bfy, b Ö fö hä fö Uå h. P vä fö åbö jvå. P bä 2003 föö b ä. Pj fö vä, h h b h fö vh böj f. Iv v jäv h é 8 h y v bå v h h f v jäv å v f äv. b. Ivä å V bå b, vx b hö yx. D h h. E v fö v vv fy ä vä j. E å våbhv å, ä f bh, xv övv bä. E, v hjävh,. A h å Jh B y ä bvä öj. ä vä v, S ä Jh ä b B. ä T h vä å få Vv f h b h, y fö h. b. V h Däf h å y åby j h få fö h vå öå å y få öjh vä h y. V å, b äföfå y f v vä v v Ö jh, by. 95% v bfö W L h B v hö f h v, ä Ö h RU/MRC å Jh B. Ö j v -h. T fö f bhv T y b b T ä b f. D ä fä b f. B f f b y bå fö h x bb ä by h fö b ä. V y Mb xv å 12- EKG hjää Sv, bb bö. R få böj RU/MRC fö Ab ä fö ö v. Kb föb h by, äv ö by fö f bhv, b föä öjö ä-h b b ö å ä fä ä ä by. D h å å å h b. V h v få h h äfö åv. Däfö ä x bv å vä, vä b, ä RU/ MRC: ä B P. I fbj P, bv fh h vh

9 A - H b ä få RU - A F: RU/MRC j v -h. F Ö G ä O 18,7 j 2007 Fö VD B P v h RU fö 20 å. NYHETER yxfö, b! Sy E X X1 X1 ä fö Sy E y X. D ä h b å Ww Mb. U b h b v-ä b hä b v h h bf. D b ffv fö föv hå. X X1 vä v öjh b y å yä ä. Exv K h hå, 3 y, QWERTY-b, Ww Mb, X ä, 3,2 x, Wf, Tb 3G * b b åv få h Jh B v vö fö, f å bj å. B ä b ä å å j b ä é h Ab f v P v, ä ä öj h b ä f. D h ö v f f, y å 12, 24 h 230 v v f bhöv fö ähå vv f. R f vä v å ä bj å ff, h få ö å Ö jh. D bhöv få jäv v h hä fö vfä hå. Sä b ä h vå h b h y ä ä v. O ä å å jh b f, v Jh. Mä N N96 N N96 hå bä fö å f h v v h. U h v öj, ff h v. Då ä ä föå hä ä N N y f. Vä b hå.tv, v,,, f h I.16 GB,3G, HSDPA, A-GPS, 5 x, W * $U SOM INTE BARA PRATAR P JOBBET +OMBINERA TAL OCH DATA P SAMMA MOBILABONNEMANG /M DU HAR ETT MOBILABONNEMANG FRN 4ELIA S KAN DU KOMPLETTERA DET MED DATATRA½K TILL FAST PRIS OCH ANVNDA ' MOBILEN SOM MODEM TILL DIN DATOR %NKELT ELLER HUR 0RISAVTAL -OBILT BREDBAND &ASTPRIS &yretag 3URFA HUR MYCKET DU VILL DYGNET RUNT 'SM NTET UPP TILL -BIT S KR MN ' NTET TA EMOT DATA UPP TILL -BIT S SKICKA DATA UPP TILL -BIT S ) 4ELIAS ST SURFZONER GR DET RIKTIGT SNABBT %RBJUDANDET GLLER MED MOBILT ABONNEMANG FRN 4ELIA 0RISAVTAL -OBILT BREDBAND &ASTPRIS &yretag FyRUTSTTER MOBILTCKNING ELLER TILLGNG TILL 4ELIAS SURFZONER +OST NANDER FyR MOBILABONNEMANG TILLKOMMER 6ID UPPKOPPLING UTOMLANDS VIA VRA ROAMINGPARTNERS TILLKOMMER TRA½KAVGIFTER &yr UTLANDSPRISER SE WWW TELIA SE UT LAND!LLA PRISER R EXKL MOMS 0RISERNA GLLER INOM 3VERIGE Ex. v föä/y/by T Jbbb F * 24 å b 655:- åvf b, f b 535:-/å. Lä T Jbbb F å 4 9

10 A - H b ä få RU - A Sbb P Vw 3D Nv 2110 Mx E Sy, h fö j. E v bb h GPS-v å. L A P - v å v fv ä bä föv. Ry Vw P - v h v vf, TMC - föb ö h f. 16:9-y, 400 MHz, b b. Nv v vä 38 ä Kö vä! GPS h å bv väb å h, övä y v å, hv h f h vä, åvä f h ä. GPS h å bv v h väb f vå hä, å ä få hå f få by. GPS v f föä j E ä v ä 24 ä f. D öjh fö GPS- bä, v vä, h v Sy E W760 Fy å, hö hö å f, by å å. W760 h äv by GPS, 3,2 x, 3G, HSDPA, bh, -. E b väx E é bf fö väx ä. Gvä, y y h ä, D ö vå bj öjh bf. Mbf b v h föä fö fj h vä. M å bf ä h vå h. D h f å h å v vävä ä. D HEy 330, E bf h fää hö. D ä SMS-f, FM, f, vb h höf. N 6220 C T f b 5 x, v by A-GPS h N M, Sf å I, - 3G-hh, HSDPA. h å j. 195 * 395** Ex. v föä/y/by T Jbbb F * 18 å b 615:- åvf b, f b 535:-/å. ** 24 å b 599:- åvf b, f b 535:-/å. Lä T Jbbb F å 4 Nv 8110 E P Vw 3D- y vä öv h E v bå f h vää. S b h, b h ä vä j b. Iby FM-ä h TMC P y öäf ä v. A h ä å 4,8 wä W + GPS U b GPS+N D HEy 328 E vävä bf fö h. M bbv, h fb fö 100 h ä ä å bf. A f ä vb, höf h vä y. 995 U b 10

11 A - H b ä få RU - A Tåbä ä å å y fö b å v fhö bf. Sy v v RU Tå h få T h ä bå h vä, f. V h å v, bå h h b h f T h bä ö, ä M H, hyv å Tåbä. Ab v SMS f fö b fä E RU-ö Täh, h h bbh v v ä v väj y fö b, ä Sö K v fö Tåbä. V E A. A bhöv by h f E hy b h hyvä h å b. I ö Tåbä hyä fä v b fhö hä å. N åä f. G fö y fö b b fhö f få b SMS få å fä. V jä y å å h äh å y. Ab å bb v å fö f åä bb, ä M H. I T bhöv b. K v fö jä T Mb Ab, ä b å, å h böj vä jä. Wbb ö åv ffö få v h. Fö Tåbä ä äv fhö b åå fö håbfö. Få hå, å få hyä, ä äv ä äv å ä jäv fhö. I hyä å v ä h ö fä. I f fö hyä h åä f, ä M H. F y T v ä y jä ä fö. D f å fö hä, åvä. A Pqv å RU Tå f hö ä h v h b v bf. D ä y ö äh h ffv å. A h å fä xv föäj, v h by h hv jä å fö h ä. 11

12 A - H b ä få RU - A ö U E R M väx 10 å! Mj T v S å RU Hb. Hbfö S vä RU fö få å vä f. D väx h y å å h å jä. S h v fö by väx, Hå Työ å RU å öjh: Iä fö fö v h y fö h v Eväx. R bv f väx by ä. Fö å h S f. På v väx, E BPh 250, b. Pb böj å å å å f b h växv fö å fy v. D v v fö h ä h h h b, h. P f f vä f v vä, ä Hå Työ. 12 M E b v ö väx h vå hå å v bf å. F fö ä jäv ä v. O v b väx. Må å, v. Fö å b å RU å v. S v ä å bhöv y väx h v b. I ä h Hå Työ yj RU fö h y väx fö Iä å h öjh bf. D Eväx ä å f v väx. D å fö äv ö f ö. G by v håv h ä jv h v f föv väx fö 2000-, ä Hå Työ. I D L v fö föä S h h by jbb, D L, S h Hå Työ, RU y v y väx bv vä b. G h v y hå- h jv h fö å f, jäv. y bv vä b. K få bä ä ö f v. I h y f v, öbvå h öjh ä, å. D h å få f b y ö vä f y b, v, v häv få bf v h å y. D å h h föä v. Sö I b å RU äv öv S PC. V vy BS å väx ä å f h föä. Oh å h ö b hjä y. S fö v v å väx h. D bä b vj föä S v ö y få RU v I. På å ä b å fö jäfö x å ä h h, ä Hå Työ. D L y ffö h v v b b f äv föj få v. G ö v f v, v f fxb vv. A väx v j v bv ä. F: RU Hb G fö 20 å 8 ä O 14 j 2007 V ä b. h f G T.

13 A - H b ä få RU - A IP54 -fö ff IP-, v ä? Fö äv jö, ä, v ä, f h v ä, ä v y v fö få fö h, b h x. U få b b å h. V bä å IP54? H fö IP54? Fö ff IP 5X P x fö f v v 2-8. Pv fö x 20 b y h x 60 vy/ fö. K få ä å å fö. A ff IP X4 P x fö v 10, hjä v bå ä vj y 0,07 / vfö. Av vä y 10 / vfö. V fö få å y. Fö få v ä å ä fä f äh åv. Kä: SP Sv T F, Tff+GPS Sy E C702 Sä h ä, IP54, h å jbb, j v å f, h. 3,2 x, Iby A-GPS, f, 3G, HSDPA, -. 0 ** Nyh+3G S B2700 D f j å jbb fö v v. B2700 ä IP54-3G f å, h vä. D h b 2 x, 1,9 y, höjä,, ä, by f h 3-. T å 5 h by 350. Shö h föj. 0 * Ex. v föä/y/by T Jbbb F * 18 å b 575:- åvf b, f b 535:-/å ** 18 å b 615:- åvf b, f b 535:-/å. Lä T Jbbb F å 4 13

14 A - H b ä få RU - A Fv Ny S! S ECO DECT. D ä y b fö G fj DECT f 60 % ä föb jäfö S ö f. I v ECO DECT å S å v å h ä jövä. Kh h jöåv f. A v ff å vå jö ä f öj. M vä bå v å å, f v ö. S b ä b y ö G f ä y öå ECO DECT. E DECT f ä ö h å. M å b S, ä ö f, h å j f öv h vä å å b b. E S G SL370 D G h. Iby bh öjö åö PC h h f ä y. S h vävä y. ECO DECT-, hä f föb 60 % ä. Öv f: SMS, vb, yf, b 250,. 795 S G AL140 S f fö. P y y å y bå å h å. K ID f, å v b fö v. Tfb 40 h. ECO DECT-, hä f föb 60 % ä. 245 J ff. N h RU! B v h fä v! 14 O, å! NEC ShPRO ä by fö x föhå. R ö jbb ffv å fä. NEC h v å, y 20 h fö y. Oh f b. V ä h h b-pc hä. D ä å b bv få 90 höj. Hä, y, h 20- y ö h å b. D, vä. K RU-b fö f. Ä h!

15 A - H b ä få RU - A Fä y N 6600 f S, N 6600 f ö jäv j bå ä ö f f. Hv få f f, äå y v f å 2 x 8 z, bh,, FM-, E-. 0 ** N 3120 C E, h ävä f hå ä. 2 y, 2 x h bx, bb h v 3G. Iby M3 h FM. Sy E C902 Få öb C902 Cybh, j b y h få f 5 x. Då j ä b, bx fy v v bhv. Öv f ä b 3G, HSDPA, v, -, bh,. 0 * 0 *** Ex. v föä/y/by T Jbbb F * 12 å b 599:- åvf b, f b 535:-/å ** 24 å b 599:- åvf b, f b 535:-/å. *** 18 å b 655:- åvf b, f b 535:-/å. Lä T Jbbb F å 4 Sy E W980 E jv, j b h bä v. By å å f, by FM-ä FM-. Sä, 8 GB, 3G, HSDPA, 3,2 x, bf, *** Syå...å å ä bhö Sy E HBH-IV840 E xv, v hf. K f h. D bä h ö y, b. Föä j, ä h å. 595 V h v v S My M M2 4GB U f y. F 8 GB. N BH-703 M h v f fö h j h j. Må: 52,1 x 16,2 x 11,4, v 11, P Ex 370 E yå h fö bå h hb. D ä f fö å v, hå ö, h. T å 8, v, å b Mbh ä bvä U å h P h G A v h f b fv S h LG. Sä v h y y bhö bfb vä. D v å h h v f bfh, få f bå få fv h fö. E fä ö b å USA v ä f ä, å f h bhö v ä h v h ä. På ä äv b b föå fö bhv. Nä å fö b väx, h f v v v ä h v å fö v v, v b v v b b. K fö v. K h å b y h h y v y f få v b-, - h vä. D ä v föä K fä v f vä å Sv. Fö f å b-, - h vä, bö Bz b C, C, Lh. F h &, v. Swh Db: Cb S & Dv AB Gbå 5, S Göb CEBON DI T. +46 (0) :11:37 15

16 äv Tä v V Fjäå 2089 S Kx äv Mb S Lv Kvj Täö Pj Gäv P Rv fö yf h föäj. L vv h fö. H ä få RU h bj j b bj h b. A ä x.. L K Svv Rj Kj J Aj Uj P ä Övå Övx Aä 1792 N Sfjä Läv Hv Lv Kåb K v Tö H! Täby V Sv S 1590 Mfjä Kfjä S Kb G U J Ö Häö Sö Sv Lj Ö ä v Bjö Lj Hå Jävö H Hv Sä Eby Äv äv Sj Öj äv Vb Väå N K Vä Gö äv Bå Mö Gby Näjö Gv 377 Sävjö Vby V Vä H Bå Hv L My Öj P Häh Tb Ry Ofö Kh Sövb L Mö Bv Nyb Bh Kä Höä Hb Oh K L Sjöb T Y K Ty Fäj Möä Äh Byx Höby Lhv Växjö Ljby Lh Vby Hf T Oö Sh Fåö Väv A V Å Fb Vv K Svj Vb Oxö Åvb Jöö Sy By Nyäh Nyö Söö Tå K STOCKHOLM N H H Lö Bxh Gä Uh Mjöby Th Fö Nö M M Näj Täby S T Hj Rb Söäj F Kh Få Aå Kb Hb Hv Eb Mä Jäfä S M Söv L Hjä A Väb Göb E Ab Öb Lxå Vä U Eö Hh Kö Föv Df Säff Thä Käv Öh S Sf Lövb T Av Häf Dj Lö Ly Däv H Lv Kh Uv Åvby F K M Gäv Sv Hf Gä K Åå Sväjö Sä S Ajä Bf E F Djå Hf Bby Ob Bä Tby Sö Lb Räv L Sö Av Söh M M Chb Bä Vx Vä Höj Sv G Kåbö Lhä Sä K Rby Göhö H Kf Rjö Yh Uå Ööv Iv Lj Lövå Rbf M L Å Rä I Näå Sf Bä Å V H L Sfå Bjö v Tää N Fxä Sjö V Vää R 1796 Hfjä Hää Bjh Fö Föö B Sfh Öäv F Sö Våå Jäv Å K Lå På v Ly H H H äv äv D Aä Å ä Kx Jö äv Bä Vh Gä Kjö S f Njö Rbä Vjöby By Gä Må S B Ävby Avj Sä Å v ä Öv S 2114 Kb K ä Kö Tä å 16 L A - H b ä få RU - A Hb BORLÄNGE GISLAVED GÄVLE GÄVLE GÖTEBORG GÖTEBORG GTB / V. FRÖLUNDA GTB / V. FRÖLUNDA HELSINGBORG HULTSFRED HÄSSLEHOLM HÖGSBY JÖNKÖPING KALMAR KARLSHAMN KARLSKRONA KARLSKRONA KARLSTAD KARLSTAD KARLSTAD KRISTIANSTAD KRISTIANSTAD KUNGÄLV LANDSKRONA LEKSAND LJUSDAL LULEÅ MALMÖ MARKARYD NORRKÖPING NYKÖPING NÄSSJÖ OLOFSTRÖM PITEÅ SANDVIKEN SIMRISHAMN SJÖBO SKELLEFTEÅ STOCKHOLM STOCKHOLM STHLM / BROMMA STHLM / SOLLENTUNA SUNDSVALL SVEG SÄVSJÖ TRANÅS UDDEVALLA UMEÅ VARBERG VETLANDA VETLANDA VIRSERUM VISBY VÄSTERVIK VÄXJÖ VÄXJÖ YSTAD ÅSEDA ÄNGELHOLM ÖREBRO ÖSTERSUND RU / D C AB RU / K Gv RU Gäv RU / BRS Gäv RU / C Mb AB RU / Lé AB RU / M T AB RU / M Vä AB RU Hb RU / Dby R Tv P RU / PMR-T AB RU Höby RU / D RU / K Ty AB RU / K Kh, M AB RU / K K, M AB RU / Mb Th AB RU / AB C R RU / BKE TC AB RU / DITT - T AB RU / PMR-T AB RU / Tfb AB RU / Cb C AB RU / M T AB RU L RU Lj RU / J H Föäj AB RU / TC Sy AB RU My RU / T AB RU / SFK AB RU / Swh AB RU / FA Thy Sv RU / C AB RU Sv RU / Tv Så AB RU / Tv Så AB RU / C C AB RU / DITT - RU Sh RU / E-C Sh AB RU / C Mb AB RU / E T AB RU Kf RU / J-Ev P AB RU / MENY T AB RU / P K AB RU / T Mbf RU / D AB RU / Lf Mb AB RU / MENY T AB RU / Söb H E AB RU / Dby R Tv P RU / Ty å G AB RU / W F RU / MENY T AB RU / T Sy RU / Tv Så AB RU / MENY T AB RU / W AB RU / Kvö Mbf AB RU / MRC AB

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. LLCTRERAD N:R 36 (6) LÖRDAGEN PRENUMERATONPR PR ÅR: DUN DUN MODETDN MED PLAN- CHER OCH HANDARB DUN MODETDN OTAN PL ANNA REDAKTÖR UTGFNNGDAGAR: KR 5 : 5: 3: - OCH 6 MAJ 899 UTGFARE: 2:TE BYRÅ OCH EXPEDTON:

Läs mer

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se Lå c P c L j T b å S Hå P0860E/107427 S c å MT å. T K C- ö å c å å E: 2000 w ORD PRIS 599 399 ORD PRIS 999 599 ORD PRIS 1.195 899 R S5110/06 + T1150/10/107283 T Mx ESB5400BK/105158 T j 5 c E: 700 w, c:

Läs mer

Jenny Nyström Stoopendaal.

Jenny Nyström Stoopendaal. N 49 F 6 b 889 (03) yå D 48 2 ( = 0 v) Uäk 0 k k qv v bäk ä k FHF v HG ä å byå k 0 6 4 7 U v å v ä ä k Jy Ny å k å v å vk by vk V bv å y å bk åå y å b ä k; v ä y vä ä bk v å v å k v å bkvk å 2 0 å bk v

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Bomässa 16-18 APRIL. Framtidens energi. Möt Mandelmanns på mässan - sid 10. Inspirerande föreläsningar. Fantastiska erbjudanden väntar...

Bomässa 16-18 APRIL. Framtidens energi. Möt Mandelmanns på mässan - sid 10. Inspirerande föreläsningar. Fantastiska erbjudanden väntar... Bomä MÄSSAN DÄR DU BYGGER OCH BOR VÄNERSBORG 16-18 APRIL 2010 Fm - 8 Mö Mm på mä - 10 Fmjp 120 Ip föä - 4 F bju vä... väbo 16-18 APRIL VI HÄLSAR HELA FAMILJEN VÄLKOMMEN TILL NYA BOMÄSSAN Gö D Bo Bä 16-18

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. : 88 Ö (663) 4 Ö OC V: POP P Å : : 5: O PC OC» 5: O P» 3: VJ O OC Ö O ÖP: 8 Ö O : W CZ Ö V OV YÅ OC X P O : Ä Ä 2 3 JO YO 1 6 1 Ä ÖÅ VO ÖPP 1 0 5 O 6 1 4 7 1 6 4 6 y y j»j y O ; y» y*» j»»j» W j y 30-

Läs mer

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från Säker på Taket Prislista Taksäkerhetsprodukter från Lathund löpmeterpriser Räcke, snörasskydd och takbrygga baserat på 24 meter. Skyddsräcke / st. Takstegar på 4,5 meter. Varmförzinkat Lackerat 1-rör 3-rör

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson : : : @y. 0739-38 18 20 www.y. - - - - - - - - - - - - - - X-- - - - - - - -? - - - - - - - - 2006 & - - - Z... W- - - X - - - -, - - 1 (12) ! - yy wz y. - y... y...... y, z y 2005 (x) www../ () www..

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar STRUKTURSKISS - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få J 2006 Gdkäd Kuyl 2006-01-25 Hållb häll li 1 ukui - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få Uppd D ld hökl bli i Cpu i Tllhä äll k på låiki,

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Annandag jul Torsdag Fredag Lördag Söndag Nyårsafton Nyårsdagen Onsdag Torsdag Fredag Tretton afton Trettondagen

Annandag jul Torsdag Fredag Lördag Söndag Nyårsafton Nyårsdagen Onsdag Torsdag Fredag Tretton afton Trettondagen 2-nov 03-dec 04-dec 05-dec 06-dec 07-dec 08-dec 09-dec 10-dec 11-dec 12-dec 13-dec Alla helgons Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 2:a Måndag Tisdag Onsdag Lucia dag Alingsås 10:00-16:00 10:00-19:00

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER N:R 44 (143) SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. U T G I F V A R E : J O H A N NÄR STATSMINISTERN AAÅNDAGEN DEN 17 b ä l cböllp u, ä * V* L äl, fö Ev L, v ju Guf v. Dl. Ef öl vl Jb y fv xcll

Läs mer

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom pe" `sfk K ".` _. :...... -.Y BS 00 Byggnadssyelsen Teknska byåns nfomaon 979-04 Vämefån venle VÄRMEAVGVNNG CENTRALER M M FRÅN OSOLERADE VENTLER UNDER- nom alla omåden av såväl nypojekeng som ombyggnad

Läs mer

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV FÖR ÅLAND GEMENSAMMA PLANBETECKNINGAR GENERALPLAN jmf BYGGNADSPLAN/STADSPLAN GENERALPLAN BYGGNADSPLAN/STADSPLAN färg beteck. textförklaring färg beteck. textförklaring förklaring A Område för offentlig

Läs mer

F F idid - - LLöö 55 7 -- S mil: j: Söö nn0-0- Dgs fö ås s å Bc ch Cl Jun fäg Vi fi md å mängd v yl! g å vy fsdh c s s å fån ngöing l C s c B ch Jun å Gön-fi ch ic-fi Mögl-fi Kn j mbins md nd b. Dmid l

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

kunder växer I mötet med kunder och portföljbolag Här gör Almi skillnad inom hållbarhetsområdet lanserades Högre tillväxt enligt effektmätning

kunder växer I mötet med kunder och portföljbolag Här gör Almi skillnad inom hållbarhetsområdet lanserades Högre tillväxt enligt effektmätning ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015 ALMI INVEST: S x LÅN: NYTT REKORD I UTLÅNINGEN RÅDGIVNING: TVÅ NYA Tx DES A x H x AL + GOOGLE D ETT RESULTAT SOM BANAR VÄG FÖR NYA SATSNINGAR I j H A INNEHÅLL

Läs mer

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997 Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Folkhälsovetenskap Mona Sundh Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? En studie av lagen om 18-årsgräns

Läs mer

Förskolor och skolor i Järfälla

Förskolor och skolor i Järfälla 2013 ! I, *, I,,, w w, www/,?, w I,,, W * 016 I,,, www/ I 016 5 6, 7 8 9 10 Ö 11 611 11 11 11 11 11 13, 1426 /1415 1618 2023 / 2426, 27 016, 0 5, W,, 3 5 1 15 525 Ö Ö I 6 16 15 525 I 21,,,,, I 3 4, 5 6

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Så här gör du för att få biljett

Så här gör du för att få biljett Nu f öjgh fö dg o ä dg hdppd och v Hby Hch på T 2 äg p. Nd ä pch fö d ch Så hä gö du fö få bj 1. Ko Gö Tgö på 48 ch och gö bäg: Ad: Go.Tgo@HbyFobo. 2. Hä u bj vd Hby Fobo T2 hv ch. Nä du h bo bj fobo få

Läs mer

PA2-93 : Lördag 20/9. 1003 1 Lör 16:25 LH1 Eslövs HF - IK Lågan -

PA2-93 : Lördag 20/9. 1003 1 Lör 16:25 LH1 Eslövs HF - IK Lågan - PA2-93 : Lördag 20/9 Spelform:2 X 25 min IK Lågan Matchnr Grupp Tid Hall Match Resultat Hästö IF Gul 1001 1 Lör 11:25 LH1 IK Lågan - Hästö IF Gul - Eslövs HF 1002 1 Lör 13:45 LH2 Hästö IF Gul - Eslövs

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2015

Barn berörda av avhysning 2015 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2015 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 472 stycken. Det är en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014 då antalet uppgick till 459.

Läs mer

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30.

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Johanna Silverwall 57 Dam Senior 851212js Sundsvalls AK Andrea Nordling 72 Dam Junior 910405an Luleå AK Linda-Marie Persson 72 Dam Junior 910522lp

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

REDAKTÖR O C H UTGIFVARE: FRITHIOF HELLBERG TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. STOCKHOLM, LÖSNUMMERPRIS: 8 ÖRE.

REDAKTÖR O C H UTGIFVARE: FRITHIOF HELLBERG TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. STOCKHOLM, LÖSNUMMERPRIS: 8 ÖRE. LÖRAGN N:R 3 8 ( 6 3 ) PRNUMRATIONSPRIS PR ÅR IUN» 5: IONS MOTIN UTAN PL > 3: ANNA HVARJ O N S A G OCH L Ö R A G IUNS MOTINM PLANSCHR OCH HANARB UTGIFNINGSAGAR: KR 5: N :T ÅRG 3 MAJ 899 RAKTÖR O C H UTGIFVAR:

Läs mer

Arrangemangsorter Individuella idrotter

Arrangemangsorter Individuella idrotter x Alpint Badminton Bangolf Bordtennis 1980 SPIK Trollhättan 1981 Ö-vik Alingsås 1982 Motala 1983 Hudiksvall 1984 Helsingborg Eskilstuna Trollhättan 1985 Kalmar Örebro Kristianstad Helsingborg Falun PGIK

Läs mer

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva.

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva. Målättig: dll E plig tä tä kvi bö fku på tt lä ut följd: Kvi k it v ädd fö tug vikt, Få kvi tt i tt d k b ut vtt kppvikt å läg d ä fit, D k it bt fölit ig på våg fö tt utväd i ftg, D bö lägg tö fku på

Läs mer

SIZE Företag Prislista

SIZE Företag Prislista SIZE Företag Prislista Innehåll SIZE Mobil SIZE Mobil Combo SIZE Mobil Tilläggstjänster SIZE Mobilt Bredband SIZE MEX SIZE SIPtrunk SIZE Direktanslutning 3 4 5 6 7 8 9 Priserna gäller från och med 20120113

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

1904-08-09 1917-07-18 3,1 T=

1904-08-09 1917-07-18 3,1 T= LANDSKRONA, Nst 19 TYP 1 TYP 2 Typ LANDSKRONA 1 1 1904-08-09 1917-07-18 3,1 T= 3mm LANDSKRONA 2 1 1917-11-21 1920-07-16 3,8 T= 4mm LANDSKRONA 1 2 1904-11-26 1920-11-03 3,1 T= 3mm LANDSKRONA 2 2 1917-12-22

Läs mer

A v a n c e r a d. k o m b i n a t i o n s b e h a n d l i n g. f ö r. h u d f

A v a n c e r a d. k o m b i n a t i o n s b e h a n d l i n g. f ö r. h u d f A y N - V H ? O x D y y B 3 0 D M y V - F V j? V j F K j DFTM -? J,, DFTM y B j DF TM H T M AB N Sj 56, 506 43 B T: 033-78 59 00 E-: @ www M j Hy V y y? DFTM y j 3 D y DFTM B y D -, y, j, S DFTM 1 E

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N ÅP + Å P I UTTI Ad + I I IVTA 3 P 48 P UTTI 2 A3 UTTI 2 A3 ATJÉ 2 A4 + 6 E 6 6 43 TYCUFT 8 I Å UTTI 42 CC - F A9 AT VETA A7 TTA VT ÅP 6 A3 A- T-F ÅP FA V A T- F V3-2 6 A--7 V 336 Ö A--7 V 348 Ö 3X 2X :

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Medlemmar Svensk Energi

Medlemmar Svensk Energi Antal ordinarie medlemmar:169 st AB Edsbyns Elverk Box 82 828 22 EDSBYN AB Helsinge Elhandel Box 82 828 22 EDSBYN Elektra Nät AB Uraforsvägen 10 828 33 EDSBYN Affärsverken Karlskrona AB Box 530 371 23

Läs mer

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan Musikhus i kommunen Folkbildningsförbundet Musikrapport 2014 Kommuner Antal Studieförbund (antal) Alvesta 1 ABF Arboga 1 ABF Arjeplog 1 ABF Arvika 1 Askersund 1 Boden 1 Bollnäs 2 Studieförbundet Bilda,

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Grå Vit Rosa Röd Blå Grön Svart. KORNSTORLEKAR Klassificering Storlek Mesh Storlek Micron

Grå Vit Rosa Röd Blå Grön Svart. KORNSTORLEKAR Klassificering Storlek Mesh Storlek Micron Obs! Prislistor finner du längre ner på sidorna. Fasta slipverktyg SLIPSKIVA - SAMMANSÄTTNING SLIPMEDEL Benämning Slipmedel Färg A 9A 11A 1A SA C 4C 95-97% Al 2 O 99,% Al 2 O 99,5% A1 2 O 9,0% A1 2 O Superaggressivt

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Prislista 2016. Rek. priser, inkl. moms (SEK) 1 Februari 2016. Versions 1.1

Prislista 2016. Rek. priser, inkl. moms (SEK) 1 Februari 2016. Versions 1.1 Prislista 2016 Rek. priser, inkl. moms (SEK) 1 Februari 2016 Versions 1.1 string pocket b60/d15/h50 SP5015-12-12 1-pack 60/15/50 / 995kr SP5015-61-61 " grå/grå 995kr SP5015-03-13 " svartbetsad ask/svart

Läs mer

AUKTORISERADE FÖRETAG 2015

AUKTORISERADE FÖRETAG 2015 AUKTORISERADE FÖRETAG 2015 ORT FÖRETAGSNAMN POSTORT TELEFONNR WEBBPLATS ALINGSÅS Proglas Alingsås AB ALINGSÅS 0322-66 90 30 www.proglas.se Ryds Glas Alingsås AB ALINGSÅS 0322-10021 www.rydsglas.se ARBOGA

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN OCHOM IHOUSE PAÖSIAR & PRISER VARHOME Öve rs i kt p l an 9 2 R 10901 2 R 20901 2 R 20902 / / / TRAP P HU S 1 TRAP P HU S 2 ÖRARIAR / Y/RYS TVÄ- MASI IEROV Y TOR- TUMARE UDERTA RYS HADDUS- TOR SCHAT DIS-

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Medlemmar Svensk Energi

Medlemmar Svensk Energi Medlemmar Svensk Energi Utskriftsdag: 2009-03-10 Ordinarie medlem Adress Organisationsnr Telefon Affärsverken Karlskrona AB Box 530 371 23 KARLSKRONA Affärsverken Energi AB Box 530 371 23 KARLSKRONA Ale

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4. St Petersburg Lördag kl 13.00. Makramé Söndag kl 9.00. Vattengympa Lördag kl 14.

Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4. St Petersburg Lördag kl 13.00. Makramé Söndag kl 9.00. Vattengympa Lördag kl 14. Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4 Agneta Ol Lördag kl Agneta As Agneta We Lördag Anci Ås kl Anette Ek Angelika Lu Anna Li Anna-Stina Br Ann-christin An Ann-Christine Oh Anneli Sv Annette

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer