VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014"

Transkript

1 Gislaveds Arbetarekommuns Årsmöteshandlingar VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 med ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse och fullmäktigegruppens rapport

2 Förslag till dagordning vid årsmöte med Gislaveds Arbetarekommun torsdag den 19 mars 2015 kl i Folkets Hus Gislaved Före årsmötet görs ett besök på Glashuset. Parentation 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av dagordning för årsmötet 3. Val av mötesfunktionärer för årsmötet a/ ordförande b/ sekreterare c/ två justerare / rösträknare 4. Skrivelser 5. Rapporter 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för Styrelsens ekonomiska berättelse för verksamhetsåret Revisorernas berättelse 9. Gislaveds socialdemokratiska fullmäktigegrupps årsberättelse Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen kan tillstyrkas 11. Val av styrelseledamöter a) ordförande 2 år b) fem styrelseledamöter 2 år 12. Val av studieledare för ett år 13. Adjungerade till styrelsen för ett år a) en pensionärsansvarig b) en från SSU c) en från utvecklingsgruppen 14. Val av sju styrelsesuppleanter för ett år 15. Val av tre revisorer för ett år 16. Val av tre revisorsuppleanter för ett år 17. Val av valberedning / sju st (en från varje förening/klubb) 18. Verksamhetsplanering Fördelning av partistöd till s-föreningar och s-klubb under Övriga frågor 21. Årsmötets avslutning

3 Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för Gislaveds Arbetarekommun får härmed avge följande verksamhetsberättelse. Styrelsen Ordförande...Margareta Lindgren Vice ordförande...hasse Johansson Kassör...Ylva Samuelsson Sekreterare...Marie Johansson Studieledare...Katri Strömberg Facklig ledare...tommy Stensson Ledamöter...Fredrik Johansson...Gunnel Augustsson...Kjell Thelin...Vakant (Reftele) AdjungeradeR Pensionärsutskottet...Thure Andersson Utvecklingsgruppen...Ove Gustavsson SSU...Josefine Dinäss Verkställande utskott...margareta Lindgren...Ylva Samuelsson...Marie Johansson Ersättare...Susanne Josefsson...S-kvinnor (rullande)...jessica Westman...Eva Eliasson...Jessica Flod Malmström...Vakant...Vakant Revisorer...Eva Frycklund...Lars Jäderström...Vakant Revisorsersättare...Ove Johansson...Katarina Karlsson...Ann-Charlott Hilding Pensionärsutskottet vilande 2014 Thure Andersson har varit adjungerad till styrelsens möten. Valberedningen Sammankallande...Jan-Olof Johansson...Gunnel Augustsson...Kjell Olsson...Hasse Johansson...Kjell Thelin...Evy Andersson...Kjell Davidsson

4 Medlemmar 2014 (inom parentes 2013) Medlemsantalet i Gislaveds Arbetarekommun uppgick den 31/ till 414 medlemmar fördelade enligt nedan. (419) Anderstorps S-förening 54 (51) Burseryds S-förening 39 (40) Gislaveds S-förening 150 (147) Hestra S-förening 28 (26) Reftele S-förening 21 (26) Villstad S-förening 53 (51) Gislaved kvinnoklubb 69 (78) varav 36 dubbelanslutna 44 nya medlemmar under året Ansvariga för medlemssystemet i arbetarekommunen är Katri Strömberg och Margareta Lindgren. Varje förening är ansvarig för medlemskontakter och för att medlemmarna ges möjlighet att påverka i aktuella politiska frågor. Alla nya medlemmar erbjuds att deltaga i medlemsutbildning, som är gemensam för föreningarna i arbetarekommunen. Organisation I arbetarekommunen ingår Burseryd, Anderstorp, Gislaved, Hestra, Villstad och Reftele S-föreningar, Kvinnoklubben och SSU-klubb. Reftele S-förening är vilande. Styrelsen Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden. Vu har sammanträtt 1 gång. I styrelsen skall ledamöter från alla föreningar ingå samt gruppledare för fullmäktigegruppen. Adjungerade är ledamöter från utvecklingsgruppen, pensionärerna och SSU. Styrelsens uppgift är att agitera för partiet och dess politik, att utarbeta kommunalpolitiska program, att ansvara för arbetarekommunens ekonomi och medlemsadministration. Styrelsen ska också stödja verksamhet i föreningar och klubbar. Möten Medlemsmöte Val av ombud till distriktskongress i Huskvarna 22 mars. Bo Kärreskog berättade om landstingsgruppens valprogram Årsmöte Mötet som hölls i Gislaveds Konstalhall inleddes med att Jonas Nilsson konstintendent berättade om verksamheheten i Konsthallen. Ordförande för mötet var Fredrik Johansson. Andreas Persson 5:e namn på riksdagslistan berättade om vilka frågor som han vill jobba för. Val gjordes av valberedning som skall förbereda val till nämnder och styrelser. Rapport från arbetet med att ta fram kommunalt handlingsprogram. Evaggelos Tottas avtackades från sitt styrelseuppdrag. Katri Strömberg, Marcus Holmberg och Josefine Dinäss uppmärksammades med anledning av att de deltagit i Ledare Förening(S)vetarna Ett föreningslag från arbetarekommunen deltog i den traditionella frågesportstävling. Vinnare även detta år blev Tranemo.

5 Första Maj Svenjunga Ungdomsorkester gick i täten när ca. 165 personer tågade från Folkets Hus till Torgparken där ytterligare ca. 90 personer samlades. Huvudtalare var Helle Klein som framförde ett mycket uppskattat tal. Josefine Dinäss ordförande för SSU i Gislaved och Marie Johansson höll varsin apell. Till kaffeservering i Folkets Hus som Kvinnoklubben ordnat kom över 100 personer. Utlottning gjordes av presentkort som skänkts av arbetarekommunen och Gislaveds S-förening Medlemsmöte Marie Johansson och Margareta Lindgren rapporterade om valresultat och de diskussioner omkring valsamverkan som hitills skett. Vi fick i kommunvalet 35% av väljarnas röster och tog ytterligare ett mandat i fullmäktige. Som största parti har vi fokus på att vi ska vara med och bilda majoritet i kommunen. Val till partidistriktets valberedning inför distriktskongress 2015, Ingebert Magnusson ordinarie och Eva Eliasson ersättare. Efter mötet bjöds de ca.50 deltagarna till att se filmen om Björn Afzelius Tusen Bitar Medlemsmöte Ett extra insatt arbetarekommunmöte med anledning av förslag till valsamverkan Förhandlingsgruppen som utgjorts av Margareta Lindgren, Bo Kärreskog och Marie Johansson redogjorde för hur processen sett ut. Mötesdeltagarna (45 personer) lämnade ett stort antal synpunkter på avtalet och förslag på hur vi måste agera i nämnder och styrelser om vi ska samverka. Alla synpunkter som kommit fram under mötet ska beaktas när vi agerar i nämnder och stryelser under perioden. Efter avslutad disskussion beslöt mötet att ställa sig bakom förslaget till samverkansavtal med Moderaterna och Miljöpartiet under förutsättning att Socialdemokraterna ska inneha posten som kommunsstyrelsens ordförande. En mötesdeltagare reserverade sig mot förslaget Medlemsmöte Mötet som hölls i Festsalen i Folkets Hus var även denna gång välbesökt, ca. 50 deltagare. Nomineringar gjordes till styrelser och nämnder och andra uppdrag till kommun- och regionfullmäktige för perioden partimedlemmar nominerades, några till flera uppdrag. Marie Johansson föredrog socialdemokraternas budgetförslag för Julmöte med julbord Platsen för julmötet var i år Hotell Ströget. Innan de 65 deltagarna kunde sätta sig till bords genomfördes mötesförhandlingar. Nomineringar gjorde till distriktsstyrelsen. 2 motioner till distriktskongressen i Värnamo behandlades och godkändes. 1) Etableringsreformen för integrationsarbetet 2) Bostadsbidrag för ensamstående. Övrig verksamhet Medverkan i frågetävlingen Drogkampen den 15 maj Ordförande har deltagit på kommunpolitisk konferens den 11 juni i Stockholm. Medverkan på Fångarna på Fortet i Åtterås, värdar Centerpartiet.

6 Valverksamhet 2014 Med två val under året har en mängd verksamheter genomförts många medlemmar har på olika sätt medverkat till ett bra valresultat. En valplan togs fram under 2013 och arbetet med en kommunal handlingsplan startade i Januari och resulterade i det valprogram som skickades ut till alla kommuninvånare i augusti. Ylva Samuelsson och Bo Kärreskog har varit valledare. Ove Gustavsson har under hela året jobbat aktivt som samordnare av valaktiviteter och var under de 4 sista veckorna innan valet anställd av arbetarekommunen. Genom SSU-distriktet har Valendona Dobra medverkat till flera besök på gymnasieskolan och andra aktiviteter. Inför de båda valen har 60 valarbetare samtalat med över ca personer. Ett digitalt hjälpmedel Sappen har använts för att föra statitik över samtalen men även som stöd för själva samtalet. Nedan följer ett urval av alla aktiviteter under detta supervalår. Februari: Utbildning i dörrknackning för valledarna. Samrådsträffar för regionlista. Arbete med innehåll till valsedelsförsändelse. Mars: SSU-distriktet genomförde en skolkampanj på Gislaveds Gymnasium. Medverkan på Facklig- Politisk valupptakt med LO. Valupptakt i samband med konferensen i Borås för förtroendevalda. Bostadpolitiskt samtal på Hyresgästföreningen Westbo:s årsmöte. Medverkan på Smålandsstenars Samhällsförenings årsmöte. April: Utbildning i dörrknackningsteknik med Thomas Gustavsson, Ove Gustavsson och Bo Kärreskog. Efter utbildningen var de 30 deltagarna ute och knackade dörr, man samtalade med 160 kommunmedborgare i Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar. Ytterligare två tisdagar knackades det dörr. Deltagande vid Speakers Corner vid tre tillfällen, Ungdomens Kulturhus var arrangörer. Marknad i Burseryd. Valaffischering inför valet till EU-parlamentet. Intervjuer och fotografering för det kommunala handlingsprogrammet. Maj: Dörrknackning vid 11 tillfällen på olika platser i kommunen. Samtal vid Tempo i Hestra. Anna Hedh besöker Gislaved gymnasium, Västbo Transport i Smålandsstenar och Arbetsmarknadsorganisationen i Anderstorp. På kvällen medverkar Anna på öppet möte på Hotell Nissastigen. Även SSU:s ordförande Gabriel Wikström besöker Gislaved Gymnasium. 30 valarabetare fick tips på argumentation inför valet av Peter Persson i Folkets Hus. Val till EU-parlamentet. Målet att samtala med 1700 personer inför EU-valet uppnåddes. Många samtal och möten med människor på Gisledagarna. Juni: Gruppfotografering av fullmäktigekandidater. Valledarträff på distriktet. Juli: Träff Ak:s valledning. Augusti: Valstugan byggs på plats vid klockstapeln. Försäljning av vallotter. Öppet i valstugan vid 12 tillfällen. Dörrknackning vid 17 tillfällen. Valledarträff på distriktet. Valaffischering. Valspurtsupptakt och dörrknackningsövning i Folkets Hus med Ashkan Panahirad. Besök av Johanna Haraldsson. arbetsplatsbesök på förmiddagen och möte vid valstugan på kvällen. Carina Ohlsson S-kvinnors ordförande håller möte vid valstugan. Medverkan på resa med LRF om landsbygdens möjligheter. Utrfrågning av PRO i Torghuset. Handikappdebatt på Furutopp. Valledarträff på distriket. Marknad i Hestra. Nationell telefonkonferens. September: Dörrknackning vid 10 tillfällen. Öppet i valstugan vid 13 tillfällen. Andreas Persson, Helene Petersson och Peter Persson på arbetsplatsbesök och vid valstugan. Peter Weideryd Tro och Solidaritet, besöker Gislaved. Marknad i Smålandsstenar, medverkan av Helene Petersson och Andreas Persson. Trastendagen. Broarydsdagen. Rosor delas ut sista veckan innan valet i Gislaved, Hestra, Anderstorp och Smålandsstenar. Fackeltåg kvällen innan valet med Per A J Persson som huvudtalare. Valvaka i Folkets Hus. Marie badar i fontänen. Förhandlingar omkring styret i kommunen. Valanalys. Nomineringsarbetet inför val till kommun och regionuppdrag.

7 Facklig - Politisk verksamhet Styrelseledamöter har tillsammans med de fackliga organisationerna samlats vid 3 tillfällen under året för att finna vägar till facklig politisk samverkan. I gruppen ingår förutom arbetarekommunen, representanter för IF Metall, Kommunal, Transport, Handels, GS-facket samt samorganisationen för LO i GGVV. En verksamhetsplan har tagits fram där samverkan sker på bland annat 1 maj, Gisledagarna, 6 juni, marknader och vid besök av riksdagledamöter. Bidrag till facklig politisk verksamhet för 2015 har sökts och beviljats av LO-distirktet. Arbetarekommunens ordförande och fullmäktigegruppens ordförande har deltagit på träffar som IF Metall Västbo-Östbo bjudit in till under året. Träffar har också förts med representanter för kommunal och IF Metall i samband med valarbetet. Förtroendevalda Arbetarekommunen har 77 medlemmar som har förtroendeuppdrag i styrelser och nämnder i Gislaveds Kommun och Jönköpings läns landsting. Även Göta Hovrätt och Kammarrätten representeras av medlemmar från Gislaveds Arbetarekommun. Gruppledarna i varje nämnd och Ks-ledamöter träffas 1 gång / månad. Varje S-nämndsgrupp från de olika nämnderna träffas för att diskutera aktuella frågor, oftast dagen innan sammanträde. Gemensamma gruppmöten dit alla med förtroendeuppdrag kallas har hållits vid två tillfällen. Den mars samlades 35 förtroendevalda till konferens i Borås. Förtroendevalda har deltagit på ett antal föreningsmöten och rapporterat om sitt uppdrag. Partidistriktet Träffar med ordföranden från arbetarekommuner i hela länet har genomförts vid tre tillfällen. Arbetarekommunen representeras i partidistriktets styrelse genom Marie Johansson, Thure Andersson i Seniorutskottet. I facklig/politiska utskottet ingår Fredrik Johansson som är vald från IF Metall. I valberedningen inför distriktskongressen ingår Ingebert Magnusson. Distriktskongressen hölls i år i Huskvarna den 23 mars, från Gislaved deltog 10 ombud. Två motioner från Gislaveds Ak behandlades. Partistyrelsens representant var Mikael Damberg. Rose-Marie Moden avtackades som ersättare i distriktsstyrelsen. Hasse Johansson har medverkat i partidistriktets valanalysgrupp. Studier/Bildning Ett gemensamt studieprogram för Gislaved Gnosjö Vaggeryd Värnamo för 2015 är framtaget i samarbete med ABF. Katri Strömberg är studieledare för Gislaveds AK. Partiet och ABF har en gemensam studieprotal väl värd att besöka. Flera medlemmar har deltagit i Röda Akademin på Ädelfors Folkhögskola den 4-5 januari. Talarträning under ledning av Marie Johansson hölls i mars. I november tränades mötesteknik under ledning av Åke Ljunggren. Cirklar under året: Medlemsutbildningar för nya medlemmar med start i januari och september. Sex ledamöter från arbetarekommunens styrelse deltog i en stryelseutbildning i Jönköping i november. Information Socialdemokratiska partiets hemsida är väl värd att använda som informationskälla för vad partiet centralt arbetar med. På vår hemsida. finns information om vår organisation. På arbetarekommunen sida på Facebook https://www.facebook.com/socialdemokraternagislavedsarbetarekommun/ kan man följa aktuell verksamhet i föreningar och arbetarekommun samt dela med sig av politiska frågor och diskussioner med andra.

8 Slutord 2014 var ett mycket händelserikt år, som präglades av hårt valarbete. Som om nu detta inte var nog så meddelade den nytillträdde statsministern Stefan Löfvén den 3 december, att ett extraval skulle hållas i mars Nu blev det inte så, då man kom överens om ett partiöverskridande samarbete och många var det nog som drog en lättnandes suck över detta. Vi har nu en regering där socialdemokraterna och miljöpartiet ingår men som inte har majoritet i riksdagen. I regionen är S i fortsatt opposition. I kommunen har vi en majoritet med socialdemokrater, moderaterna och miljöpartiet. Vi står inför stora utmaningar då vi dels ska försöka driva igenom våra vallöften men också driva en politik som stämmer överens med de överenskommelser vi gjort med de andra partierna. Det krävs av oss alla att vi är aktiva på möten och sammankomster och lyssnar till medlemmars och medborgarnas tankar och synpunkter. När vi går till val 2018 måste vi ha kunnat visa på att det är med Socialdemokratisk politik som vi kan forma ett samhälle som kan bli bättre för alla. Vi vill tacka föreningar, klubbar och medlemmar för ett gott samarbete. Styrelsen tackar för visat förtroende under året och med dessa ord om 2014 års verksamhet ställer styrelsen sina platser till årsmötets förfogande. Gislaved den 3 mars 2015 Margareta Lindgren Fredrik Johansson Tommy Stensson Hasse Johansson Gunnel Augustsson Kjell Thelin Marie Johansson Ylva Samuelsson Katri Strömberg

9

10

11 Socialdemokratiska fullmäktigegruppen i Gislaveds kommun Verksamhetsberättelse för 2014 Gruppstyrelse Styrelsen har under året bestått av kommunstyrelsens ordinarie s-ledamöter, samt Bo Kärreskog och Ylva Samuelsson. Gruppens uppgift Att verka för att de socialdemokratiska idéerna så långt det är möjligt förverkligas i Gislaveds kommun. Att bereda och behandla kommunala frågor som förekommer i kommunens nämnder och styrelser. Möte Gruppen har under året haft 10 gruppmöten. Den mars reste en hel busslast med förtroendevalda till Grand Hotel i Borås för att under en helg lägga grunderna till vår kommande budget och vårt kommande valarbetet, samt för att ha trevligt tillsammans. Kommunala frågor Förutom sedvanligt nämndsarbete, har gruppen under året lämnat in två interpellationer till kommunfullmäktige; Interpellation till kommunstyrelsens ordförande, samt personalutskottets ordförande angående visstidsanställning/timanställning i Gislaveds kommun. Interpellation till fritidsnämndens ordförande angående öppettider under skollov, samt gratis bad hela lovet. Slutord En stor del av 2014 har ägnats åt valarbete. Till en början i form av träffar för att ta fram valplattform, diskutera strategi och arbetssätt, för att sedan på ett mer handfast sätt arbeta för valvinst. Många förtroendevalda har detta år tillbringat kvällar och helger åt att knacka dörr, samtala med väljare, agitera vid valstugan, medverka på debatter och möten. Detta gav resultat och vi kunde snart konstatera att det var dags att byta både kommunstyrelsens ordförande i Gislaveds kommun, samt statsminister i Sverige. Vi ska tacka varandra, och andra medlemmar, för gott arbete och för att vi med gemensamma krafter bidragit till valresultatet. Vi ser nu fram emot att jobba vidare i kommunala nämnder och styrelser med Sledamöter i framskjutande positioner. Socialdemokratiska fullmäktigegruppens styrelse Gislaved i februari 2015 Marie Johansson Åke Ljunggren Gunnel Augustsson Hasse Johansson Margareta Lindgren Ylva Samuelsson Bo Kärreskog

12 Verksamhetsplanering 2015 Socialdemokraterna Gislaveds Arbetarekommun Medlemmar Medlemsvärvning. Varje förening är ansvarig för medlemskontakter och för att medlemmarna ges möjlighet att påverka i aktuella politiska frågor. Alla nya medlemmar erbjuds att deltaga i medlemsutbildning, som är gemensam för föreningarna i arbetarekommunen. Organisation I arbetarekommunen ingår Burseryd, Anderstorp, Gislaved, Hestra, Villstad och Reftele S-föreningar, Kvinnoklubben och SSU-klubb. Styrelsen I styrelsen skall ledamöter från alla föreningar ingå. Adjungerade från utvecklingsgruppen, pensionärerna och SSU. Styrelsens uppgift är att agitera för partiet och dess politik, att utarbeta kommunalpolitiska program, att ansvara för arbetarekommunens ekonomi och medlemsadministration. Styrelsen ska också stödja verksamhet i föreningar och klubbar. Möten 3 juni (rapport från partikongress.) 12 oktober (besök av riksdagsledamot) 11 december (julmöte) Facklig - Politisk verksamhet I gruppen som träffas 4 ggr/år ingår förutom arbetarekommunen som är sammankallande, representanter för IF Metall, Kommunal, Transport, Handels, GS-facket samt samorganisationen för LO i GGVV. Opinionsbildning/Utåtriktad verksamhet Besök av riksdagsledamöter. Öppna medlemsmöten. Medverkan på marknader, 1 Maj, Gisledagarna. Dörrknackning. Flygbladsutdelning. Insändare. Val Inga val under året. Förtroendevalda Arbetarekommunen är ansvarig för att förtroendevalda får den utbildning som krävs för uppdraget. Alla förtroendevalda kallas till gruppmöte special 4 ggr/år. Alla förtroendevalda erbjuds att deltaga i cirkeln politiska uppdraget. Partidistriktet Jönköping Kongress. Motioner. Ombud. Ordförandeträffar Studier/Bildning Studieprogram 2015 GGVV. Medlemscirkel. Talarträning. Mötesteknik. Politiska uppdraget. Information https://www.facebook.com/socialdemokraternagislavedsarbetarekommun/

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Gislaveds Arbetarekommun / Verksamhetsberättelse 2007. Gislaveds Arbetarekommuns. etthundrade. VERKSAMHETSBERÄTTELSE gällande verksamhetsåret

Gislaveds Arbetarekommun / Verksamhetsberättelse 2007. Gislaveds Arbetarekommuns. etthundrade. VERKSAMHETSBERÄTTELSE gällande verksamhetsåret Gislaveds Arbetarekommuns etthundrade VERKSAMHETSBERÄTTELSE gällande verksamhetsåret 2007 Förslag till dagordning vid årsmöte med Gislaveds Arbetarekommun tisdagen den 26 mars 2008 på Gislaveds Gymnasium.

Läs mer

Gislaveds Arbetarekommun / Verksamhetsberättelse 2008. Gislaveds Arbetarekommuns VERKSAMHETSBERÄTTELSE gällande verksamhetsåret

Gislaveds Arbetarekommun / Verksamhetsberättelse 2008. Gislaveds Arbetarekommuns VERKSAMHETSBERÄTTELSE gällande verksamhetsåret Gislaveds Arbetarekommuns VERKSAMHETSBERÄTTELSE gällande verksamhetsåret 2008 Förslag till dagordning vid årsmöte med Gislaveds Arbetarekommun tisdagen den 19 mars 2009 på Buregården i Burseryd 1. Parentation

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014.

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Styrelsen för Uddevalla Socialdemokratiska Arbetarekommun vill för år 2014 avge följande verksamhetsberättelse. Styrelsen Ordförande Vice

Läs mer

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Fastställda av årsmöte 2 mars 2013 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunen ansvarar för att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08 Dagordning 1. Val av mötesfunktionärer a. mötesordföranden b. sekreterare c. protokolljusterare 2. Godkännande av kallelsen 3. Fastställande av röstlängd 4.

Läs mer

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013 2 (10) Innehåll 1 Arbetarekommunens uppgift... 3 2 Organisation... 3 3 Medlemskap i arbetarekommunen... 4 4 Avgifter... 4 5 Möten... 5 6 Arbetarekommunens valberedningar... 6 7 Arbetarekommunens styrelse...

Läs mer

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: - utåtriktad

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 3 Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 3 Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo Socialdemokraterna i Jönköpings län Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 3 Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo 2 (7) Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas ordinarie

Läs mer

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN.

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1 2015-03-25 STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1. ÄNDAMÅL Arbetarekommunen har till ändamål Att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska idéerna, Att vara partiets

Läs mer

S-kvinnor i Söderköping

S-kvinnor i Söderköping S-kvinnor i Söderköping kallar till Tisdagen 23 februari 2010 Kl 18.30 SAP-lokalen Alviksgatan 4 Sedvanliga årsmötesförhandlingar Kaffe, smörgåstårta, kaffe och kaka Varmt Välkommen! Styrelsen S-kvinnor

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN Kapitel 1 Ändamål 1 Södertälje Arbetarekommunen är socialdemokraternas huvudorganisation i Södertälje och sammansluter alla inom kommunen verksamma

Läs mer

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat Stadgar för Bohusläns partidistrikt Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte 2007-10-20 kompletterat 2013-03-23 1. Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: Utåtriktad opinionsbildning

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 Valåret 2014 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Verksamhetsberättelse för Moderaterna i Lunds kommunskrets Verksamhetsåret 2015 Styrelsen På Lundakretsens årsmöte

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen.

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen. Norra Reals Elevkårs Stadga Med organisationsnummer 802408 7036 Antogs på årsmötet 25 mars 2015 1 Organisationen mom 1 Elevkårens juridiska namn är Norra Reals Elevkår. mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad.

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets distriktsstämma i Torghuset, Smålandsstenar, den 14 april 2015 kl. 10.00 11.30 Närvarande: ca 180 personer 1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat. Länsbygderådet Protokoll Medlemsmöte Länsbygderådet i Kalmarlän 2010-11-29 Plats: Forum Oskarshamn 1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Reimersholme socialdemokratiska förening

Verksamhetsberättelse 2014 Reimersholme socialdemokratiska förening Verksamhetsberättelse 2014 Reimersholme socialdemokratiska förening Valresultat Reimersholme 2014 Val Valdistrikt 2009/2010 2014 Europaparlamentet 13,68 12,27 17,54 17,00 Riksdagen 19,02 18,58 20,21 24,08

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014 2014 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande - studieorganisatör Vice ordförande - pressombud Kassör Sekreterare - IT / webbansvarig Styrelseledamot

Läs mer

Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2

Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2 Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2 Saknas i denna version av kalendariet för 2014. - Nya torgmöten/aktivitetsdagar för våren 2014 - Morgonutdelningar mm under våren 2014

Läs mer

Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016

Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016 1 Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016 Tid: 2015-03-19 kl. 15.00 Plats: Tommarps Bygdegård Kallade: Samtliga klubbar i distriktet Närvarande: HBK, KLL, KÄR, KÄV, LBO, RON, RVK, SIM, TBG,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 3 april 2014 Kamratföreningen F 21 2014-04-03 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Norrbotten Piteå 2011-02-06 Piteå S-förening Verksamhetsberättelse 2010 Piteå s-förening 2 (9) Styrelsen för PITEÅ SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING vill härmed avge följande VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2010 Styrelsen

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande.

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande. Protokoll Årsmöte Distriktssköterskeföreningen i Stockholm 2016-04-07 Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm Närvarande: 54 medlemmar 1 Mötets öppnande Ordförande Ina El-Sherif förklarade

Läs mer

Förslag till DAGORDNING vid Årsmöte med Piteå Socialdemokratiska förening 2007-02-19. 1 Mötet öppnas. 2 Godkännande av kallelse

Förslag till DAGORDNING vid Årsmöte med Piteå Socialdemokratiska förening 2007-02-19. 1 Mötet öppnas. 2 Godkännande av kallelse Förslag till DAGORDNING vid Årsmöte med Piteå Socialdemokratiska förening 2007-02-19 1 Mötet öppnas 2 Godkännande av kallelse 3 Godkännande av dagordning 4 Val av presidium a) Ordföranden b) Sekreterare

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 1. Ändamål Länsförbundets uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011 STADGAR Antagna av förbundsmötet 2011 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar/föreningar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun Fastställd på medlemsmöte 2016-12-19 Inledning I vår kommun är alla välkomna och här sätter vi människan främst. Vi lever i en föränderlig värld där tidigare

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 29:e mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Tid och plats Mandagen den 1980-10-06 kl. 18.00 (Obs: tiden) Vasterskolan, Hassleholm,

Tid och plats Mandagen den 1980-10-06 kl. 18.00 (Obs: tiden) Vasterskolan, Hassleholm, HASSLEHOLMS ARBETAREKOMMUN KALLELSE/DAGORDNING Styrelsen Tid och plats Mandagen den 1980-10-06 kl. 18.00 (Obs: tiden) Vasterskolan, Hassleholm, Arenden: AU:s kommentarer och forslag 1. Saminantradet oppnas

Läs mer

Kandidatpresentation

Kandidatpresentation Extrak Extrakongress rn Wiechel, 27 år arvikarie tiska intresseområden: Samhällsplanering, tsmarknad, socialpolitik, utveckling av ntlig sektor. förande SSU Västerbotten, ersättare ialnämnden, ersättare

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 Förslag till val VERKSAMHETSPLAN 2017 Valförberedelser Under 2016 passerades halvtid i mandatperioden. De första åren efter vår valseger 2014 har på många sätt varit fokuserat på att med gott resultat

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012 2012 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2013 1 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel måste

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE 1. FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas EKRFS. EKRFS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2.

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

2 Till ordförande för mötet valdes Rosemarie Johansson och till sekreterare Rolf Hansson.

2 Till ordförande för mötet valdes Rosemarie Johansson och till sekreterare Rolf Hansson. 2015-03-19 Restaurang Rosenberg Närvarande: styrelsen+ Jan Alfredsson och Lena Lundvall l Fastställande av röstlängd för mötet Närvarolista fylldes i. 9 röstberättigade. 2 Till ordförande för mötet valdes

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar STADGAR Antagna av förbundsmötet 2015 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål Sveriges

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga.

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga. Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/2 2016 i IF Rigors klubbstuga. Närvarande: HOF: Sven-Erik Dahlberg Frida Andersson Anders Larsson Fredrik Böregård Peter Badenfelt Tomas

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Ett komplement till Verksamhetsplan 2015 2018 som fastställdes på Höstmötet 2014-10-28 2 (7) Verksamhetsinriktning 2016 2.1 Samordna Partidistriktet

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017 Lerum 2016-10-17, distriktsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2017 Som grund för verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Västra Götalands Västra ligger det som fastställs som partidistriktets uppgift

Läs mer

En del av Socialdemokraternas medlemsutbildning VÅR ORGANISATION

En del av Socialdemokraternas medlemsutbildning VÅR ORGANISATION En del av Socialdemokraternas medlemsutbildning VÅR ORGANISATION A MOKR ATERN E D L IA C O S N ATERIAL FR Å ET T STUDIEM 4 5 Förord Kort introduktion Träff 1: Välkommen till ett folkrörelseparti 6 VÅR

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

ÅRSMÖTE. Tidpunkt: 19 februari 2017 kl Plats: Seskarö Värdshus. Haparanda

ÅRSMÖTE. Tidpunkt: 19 februari 2017 kl Plats: Seskarö Värdshus. Haparanda ÅRSMÖTE Haparanda 2017 Tidpunkt: 19 februari 2017 kl 13.00 Plats: Seskarö Värdshus Föredragningslista årsmöte 2017 Centerpartiet Haparanda Tidpunkt: 19 februari kl 13.00 Plats: Seskarö Värdshus 1. Årsmötets

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Själevads 1 (6) Socialdemokratiska förening 9 februari 2009

Själevads 1 (6) Socialdemokratiska förening 9 februari 2009 Själevads 1 (6) Själevads 2 (6) Dagordning för årsmöte måndag 9 februari 2009 18:30 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordningen 3 Godkännande av kallelse 4 Parentation 5 Val av Presidium: A. Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Norra Sveriges Bouleförbund

Årsmötesprotokoll för Norra Sveriges Bouleförbund Årsmötesprotokoll för Norra Sveriges Bouleförbund 2013-03-24 Representerade föreningar: BS Nordboulen (2 repr) Guldstadens Boule Club (1 repr) IF Bodens Petanque Arctique Boule (2 repr) IFK Anderstorp

Läs mer

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene Närvarande medlemmar: Enligt separat förteckning, BILAGA 1 Fråga om mötets behöriga utlysande Godkännande

Läs mer

Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering

Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering Linköping Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering Dokumentet innehåller riktlinjer för hur val bereds, hur arbetarekommunen hanterar valärenden och kandidatnominering. Dokument ersätter alla

Läs mer

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal.

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. Protokoll Årsstämma 2009 Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. 1. MÖTETS ÖPPNANDE Björn Ericsson öppnade stämman och

Läs mer