VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014"

Transkript

1 Gislaveds Arbetarekommuns Årsmöteshandlingar VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 med ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse och fullmäktigegruppens rapport

2 Förslag till dagordning vid årsmöte med Gislaveds Arbetarekommun torsdag den 19 mars 2015 kl i Folkets Hus Gislaved Före årsmötet görs ett besök på Glashuset. Parentation 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av dagordning för årsmötet 3. Val av mötesfunktionärer för årsmötet a/ ordförande b/ sekreterare c/ två justerare / rösträknare 4. Skrivelser 5. Rapporter 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för Styrelsens ekonomiska berättelse för verksamhetsåret Revisorernas berättelse 9. Gislaveds socialdemokratiska fullmäktigegrupps årsberättelse Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen kan tillstyrkas 11. Val av styrelseledamöter a) ordförande 2 år b) fem styrelseledamöter 2 år 12. Val av studieledare för ett år 13. Adjungerade till styrelsen för ett år a) en pensionärsansvarig b) en från SSU c) en från utvecklingsgruppen 14. Val av sju styrelsesuppleanter för ett år 15. Val av tre revisorer för ett år 16. Val av tre revisorsuppleanter för ett år 17. Val av valberedning / sju st (en från varje förening/klubb) 18. Verksamhetsplanering Fördelning av partistöd till s-föreningar och s-klubb under Övriga frågor 21. Årsmötets avslutning

3 Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för Gislaveds Arbetarekommun får härmed avge följande verksamhetsberättelse. Styrelsen Ordförande...Margareta Lindgren Vice ordförande...hasse Johansson Kassör...Ylva Samuelsson Sekreterare...Marie Johansson Studieledare...Katri Strömberg Facklig ledare...tommy Stensson Ledamöter...Fredrik Johansson...Gunnel Augustsson...Kjell Thelin...Vakant (Reftele) AdjungeradeR Pensionärsutskottet...Thure Andersson Utvecklingsgruppen...Ove Gustavsson SSU...Josefine Dinäss Verkställande utskott...margareta Lindgren...Ylva Samuelsson...Marie Johansson Ersättare...Susanne Josefsson...S-kvinnor (rullande)...jessica Westman...Eva Eliasson...Jessica Flod Malmström...Vakant...Vakant Revisorer...Eva Frycklund...Lars Jäderström...Vakant Revisorsersättare...Ove Johansson...Katarina Karlsson...Ann-Charlott Hilding Pensionärsutskottet vilande 2014 Thure Andersson har varit adjungerad till styrelsens möten. Valberedningen Sammankallande...Jan-Olof Johansson...Gunnel Augustsson...Kjell Olsson...Hasse Johansson...Kjell Thelin...Evy Andersson...Kjell Davidsson

4 Medlemmar 2014 (inom parentes 2013) Medlemsantalet i Gislaveds Arbetarekommun uppgick den 31/ till 414 medlemmar fördelade enligt nedan. (419) Anderstorps S-förening 54 (51) Burseryds S-förening 39 (40) Gislaveds S-förening 150 (147) Hestra S-förening 28 (26) Reftele S-förening 21 (26) Villstad S-förening 53 (51) Gislaved kvinnoklubb 69 (78) varav 36 dubbelanslutna 44 nya medlemmar under året Ansvariga för medlemssystemet i arbetarekommunen är Katri Strömberg och Margareta Lindgren. Varje förening är ansvarig för medlemskontakter och för att medlemmarna ges möjlighet att påverka i aktuella politiska frågor. Alla nya medlemmar erbjuds att deltaga i medlemsutbildning, som är gemensam för föreningarna i arbetarekommunen. Organisation I arbetarekommunen ingår Burseryd, Anderstorp, Gislaved, Hestra, Villstad och Reftele S-föreningar, Kvinnoklubben och SSU-klubb. Reftele S-förening är vilande. Styrelsen Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden. Vu har sammanträtt 1 gång. I styrelsen skall ledamöter från alla föreningar ingå samt gruppledare för fullmäktigegruppen. Adjungerade är ledamöter från utvecklingsgruppen, pensionärerna och SSU. Styrelsens uppgift är att agitera för partiet och dess politik, att utarbeta kommunalpolitiska program, att ansvara för arbetarekommunens ekonomi och medlemsadministration. Styrelsen ska också stödja verksamhet i föreningar och klubbar. Möten Medlemsmöte Val av ombud till distriktskongress i Huskvarna 22 mars. Bo Kärreskog berättade om landstingsgruppens valprogram Årsmöte Mötet som hölls i Gislaveds Konstalhall inleddes med att Jonas Nilsson konstintendent berättade om verksamheheten i Konsthallen. Ordförande för mötet var Fredrik Johansson. Andreas Persson 5:e namn på riksdagslistan berättade om vilka frågor som han vill jobba för. Val gjordes av valberedning som skall förbereda val till nämnder och styrelser. Rapport från arbetet med att ta fram kommunalt handlingsprogram. Evaggelos Tottas avtackades från sitt styrelseuppdrag. Katri Strömberg, Marcus Holmberg och Josefine Dinäss uppmärksammades med anledning av att de deltagit i Ledare Förening(S)vetarna Ett föreningslag från arbetarekommunen deltog i den traditionella frågesportstävling. Vinnare även detta år blev Tranemo.

5 Första Maj Svenjunga Ungdomsorkester gick i täten när ca. 165 personer tågade från Folkets Hus till Torgparken där ytterligare ca. 90 personer samlades. Huvudtalare var Helle Klein som framförde ett mycket uppskattat tal. Josefine Dinäss ordförande för SSU i Gislaved och Marie Johansson höll varsin apell. Till kaffeservering i Folkets Hus som Kvinnoklubben ordnat kom över 100 personer. Utlottning gjordes av presentkort som skänkts av arbetarekommunen och Gislaveds S-förening Medlemsmöte Marie Johansson och Margareta Lindgren rapporterade om valresultat och de diskussioner omkring valsamverkan som hitills skett. Vi fick i kommunvalet 35% av väljarnas röster och tog ytterligare ett mandat i fullmäktige. Som största parti har vi fokus på att vi ska vara med och bilda majoritet i kommunen. Val till partidistriktets valberedning inför distriktskongress 2015, Ingebert Magnusson ordinarie och Eva Eliasson ersättare. Efter mötet bjöds de ca.50 deltagarna till att se filmen om Björn Afzelius Tusen Bitar Medlemsmöte Ett extra insatt arbetarekommunmöte med anledning av förslag till valsamverkan Förhandlingsgruppen som utgjorts av Margareta Lindgren, Bo Kärreskog och Marie Johansson redogjorde för hur processen sett ut. Mötesdeltagarna (45 personer) lämnade ett stort antal synpunkter på avtalet och förslag på hur vi måste agera i nämnder och styrelser om vi ska samverka. Alla synpunkter som kommit fram under mötet ska beaktas när vi agerar i nämnder och stryelser under perioden. Efter avslutad disskussion beslöt mötet att ställa sig bakom förslaget till samverkansavtal med Moderaterna och Miljöpartiet under förutsättning att Socialdemokraterna ska inneha posten som kommunsstyrelsens ordförande. En mötesdeltagare reserverade sig mot förslaget Medlemsmöte Mötet som hölls i Festsalen i Folkets Hus var även denna gång välbesökt, ca. 50 deltagare. Nomineringar gjordes till styrelser och nämnder och andra uppdrag till kommun- och regionfullmäktige för perioden partimedlemmar nominerades, några till flera uppdrag. Marie Johansson föredrog socialdemokraternas budgetförslag för Julmöte med julbord Platsen för julmötet var i år Hotell Ströget. Innan de 65 deltagarna kunde sätta sig till bords genomfördes mötesförhandlingar. Nomineringar gjorde till distriktsstyrelsen. 2 motioner till distriktskongressen i Värnamo behandlades och godkändes. 1) Etableringsreformen för integrationsarbetet 2) Bostadsbidrag för ensamstående. Övrig verksamhet Medverkan i frågetävlingen Drogkampen den 15 maj Ordförande har deltagit på kommunpolitisk konferens den 11 juni i Stockholm. Medverkan på Fångarna på Fortet i Åtterås, värdar Centerpartiet.

6 Valverksamhet 2014 Med två val under året har en mängd verksamheter genomförts många medlemmar har på olika sätt medverkat till ett bra valresultat. En valplan togs fram under 2013 och arbetet med en kommunal handlingsplan startade i Januari och resulterade i det valprogram som skickades ut till alla kommuninvånare i augusti. Ylva Samuelsson och Bo Kärreskog har varit valledare. Ove Gustavsson har under hela året jobbat aktivt som samordnare av valaktiviteter och var under de 4 sista veckorna innan valet anställd av arbetarekommunen. Genom SSU-distriktet har Valendona Dobra medverkat till flera besök på gymnasieskolan och andra aktiviteter. Inför de båda valen har 60 valarbetare samtalat med över ca personer. Ett digitalt hjälpmedel Sappen har använts för att föra statitik över samtalen men även som stöd för själva samtalet. Nedan följer ett urval av alla aktiviteter under detta supervalår. Februari: Utbildning i dörrknackning för valledarna. Samrådsträffar för regionlista. Arbete med innehåll till valsedelsförsändelse. Mars: SSU-distriktet genomförde en skolkampanj på Gislaveds Gymnasium. Medverkan på Facklig- Politisk valupptakt med LO. Valupptakt i samband med konferensen i Borås för förtroendevalda. Bostadpolitiskt samtal på Hyresgästföreningen Westbo:s årsmöte. Medverkan på Smålandsstenars Samhällsförenings årsmöte. April: Utbildning i dörrknackningsteknik med Thomas Gustavsson, Ove Gustavsson och Bo Kärreskog. Efter utbildningen var de 30 deltagarna ute och knackade dörr, man samtalade med 160 kommunmedborgare i Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar. Ytterligare två tisdagar knackades det dörr. Deltagande vid Speakers Corner vid tre tillfällen, Ungdomens Kulturhus var arrangörer. Marknad i Burseryd. Valaffischering inför valet till EU-parlamentet. Intervjuer och fotografering för det kommunala handlingsprogrammet. Maj: Dörrknackning vid 11 tillfällen på olika platser i kommunen. Samtal vid Tempo i Hestra. Anna Hedh besöker Gislaved gymnasium, Västbo Transport i Smålandsstenar och Arbetsmarknadsorganisationen i Anderstorp. På kvällen medverkar Anna på öppet möte på Hotell Nissastigen. Även SSU:s ordförande Gabriel Wikström besöker Gislaved Gymnasium. 30 valarabetare fick tips på argumentation inför valet av Peter Persson i Folkets Hus. Val till EU-parlamentet. Målet att samtala med 1700 personer inför EU-valet uppnåddes. Många samtal och möten med människor på Gisledagarna. Juni: Gruppfotografering av fullmäktigekandidater. Valledarträff på distriktet. Juli: Träff Ak:s valledning. Augusti: Valstugan byggs på plats vid klockstapeln. Försäljning av vallotter. Öppet i valstugan vid 12 tillfällen. Dörrknackning vid 17 tillfällen. Valledarträff på distriktet. Valaffischering. Valspurtsupptakt och dörrknackningsövning i Folkets Hus med Ashkan Panahirad. Besök av Johanna Haraldsson. arbetsplatsbesök på förmiddagen och möte vid valstugan på kvällen. Carina Ohlsson S-kvinnors ordförande håller möte vid valstugan. Medverkan på resa med LRF om landsbygdens möjligheter. Utrfrågning av PRO i Torghuset. Handikappdebatt på Furutopp. Valledarträff på distriket. Marknad i Hestra. Nationell telefonkonferens. September: Dörrknackning vid 10 tillfällen. Öppet i valstugan vid 13 tillfällen. Andreas Persson, Helene Petersson och Peter Persson på arbetsplatsbesök och vid valstugan. Peter Weideryd Tro och Solidaritet, besöker Gislaved. Marknad i Smålandsstenar, medverkan av Helene Petersson och Andreas Persson. Trastendagen. Broarydsdagen. Rosor delas ut sista veckan innan valet i Gislaved, Hestra, Anderstorp och Smålandsstenar. Fackeltåg kvällen innan valet med Per A J Persson som huvudtalare. Valvaka i Folkets Hus. Marie badar i fontänen. Förhandlingar omkring styret i kommunen. Valanalys. Nomineringsarbetet inför val till kommun och regionuppdrag.

7 Facklig - Politisk verksamhet Styrelseledamöter har tillsammans med de fackliga organisationerna samlats vid 3 tillfällen under året för att finna vägar till facklig politisk samverkan. I gruppen ingår förutom arbetarekommunen, representanter för IF Metall, Kommunal, Transport, Handels, GS-facket samt samorganisationen för LO i GGVV. En verksamhetsplan har tagits fram där samverkan sker på bland annat 1 maj, Gisledagarna, 6 juni, marknader och vid besök av riksdagledamöter. Bidrag till facklig politisk verksamhet för 2015 har sökts och beviljats av LO-distirktet. Arbetarekommunens ordförande och fullmäktigegruppens ordförande har deltagit på träffar som IF Metall Västbo-Östbo bjudit in till under året. Träffar har också förts med representanter för kommunal och IF Metall i samband med valarbetet. Förtroendevalda Arbetarekommunen har 77 medlemmar som har förtroendeuppdrag i styrelser och nämnder i Gislaveds Kommun och Jönköpings läns landsting. Även Göta Hovrätt och Kammarrätten representeras av medlemmar från Gislaveds Arbetarekommun. Gruppledarna i varje nämnd och Ks-ledamöter träffas 1 gång / månad. Varje S-nämndsgrupp från de olika nämnderna träffas för att diskutera aktuella frågor, oftast dagen innan sammanträde. Gemensamma gruppmöten dit alla med förtroendeuppdrag kallas har hållits vid två tillfällen. Den mars samlades 35 förtroendevalda till konferens i Borås. Förtroendevalda har deltagit på ett antal föreningsmöten och rapporterat om sitt uppdrag. Partidistriktet Träffar med ordföranden från arbetarekommuner i hela länet har genomförts vid tre tillfällen. Arbetarekommunen representeras i partidistriktets styrelse genom Marie Johansson, Thure Andersson i Seniorutskottet. I facklig/politiska utskottet ingår Fredrik Johansson som är vald från IF Metall. I valberedningen inför distriktskongressen ingår Ingebert Magnusson. Distriktskongressen hölls i år i Huskvarna den 23 mars, från Gislaved deltog 10 ombud. Två motioner från Gislaveds Ak behandlades. Partistyrelsens representant var Mikael Damberg. Rose-Marie Moden avtackades som ersättare i distriktsstyrelsen. Hasse Johansson har medverkat i partidistriktets valanalysgrupp. Studier/Bildning Ett gemensamt studieprogram för Gislaved Gnosjö Vaggeryd Värnamo för 2015 är framtaget i samarbete med ABF. Katri Strömberg är studieledare för Gislaveds AK. Partiet och ABF har en gemensam studieprotal väl värd att besöka. Flera medlemmar har deltagit i Röda Akademin på Ädelfors Folkhögskola den 4-5 januari. Talarträning under ledning av Marie Johansson hölls i mars. I november tränades mötesteknik under ledning av Åke Ljunggren. Cirklar under året: Medlemsutbildningar för nya medlemmar med start i januari och september. Sex ledamöter från arbetarekommunens styrelse deltog i en stryelseutbildning i Jönköping i november. Information Socialdemokratiska partiets hemsida är väl värd att använda som informationskälla för vad partiet centralt arbetar med. På vår hemsida. finns information om vår organisation. På arbetarekommunen sida på Facebook https://www.facebook.com/socialdemokraternagislavedsarbetarekommun/ kan man följa aktuell verksamhet i föreningar och arbetarekommun samt dela med sig av politiska frågor och diskussioner med andra.

8 Slutord 2014 var ett mycket händelserikt år, som präglades av hårt valarbete. Som om nu detta inte var nog så meddelade den nytillträdde statsministern Stefan Löfvén den 3 december, att ett extraval skulle hållas i mars Nu blev det inte så, då man kom överens om ett partiöverskridande samarbete och många var det nog som drog en lättnandes suck över detta. Vi har nu en regering där socialdemokraterna och miljöpartiet ingår men som inte har majoritet i riksdagen. I regionen är S i fortsatt opposition. I kommunen har vi en majoritet med socialdemokrater, moderaterna och miljöpartiet. Vi står inför stora utmaningar då vi dels ska försöka driva igenom våra vallöften men också driva en politik som stämmer överens med de överenskommelser vi gjort med de andra partierna. Det krävs av oss alla att vi är aktiva på möten och sammankomster och lyssnar till medlemmars och medborgarnas tankar och synpunkter. När vi går till val 2018 måste vi ha kunnat visa på att det är med Socialdemokratisk politik som vi kan forma ett samhälle som kan bli bättre för alla. Vi vill tacka föreningar, klubbar och medlemmar för ett gott samarbete. Styrelsen tackar för visat förtroende under året och med dessa ord om 2014 års verksamhet ställer styrelsen sina platser till årsmötets förfogande. Gislaved den 3 mars 2015 Margareta Lindgren Fredrik Johansson Tommy Stensson Hasse Johansson Gunnel Augustsson Kjell Thelin Marie Johansson Ylva Samuelsson Katri Strömberg

9

10

11 Socialdemokratiska fullmäktigegruppen i Gislaveds kommun Verksamhetsberättelse för 2014 Gruppstyrelse Styrelsen har under året bestått av kommunstyrelsens ordinarie s-ledamöter, samt Bo Kärreskog och Ylva Samuelsson. Gruppens uppgift Att verka för att de socialdemokratiska idéerna så långt det är möjligt förverkligas i Gislaveds kommun. Att bereda och behandla kommunala frågor som förekommer i kommunens nämnder och styrelser. Möte Gruppen har under året haft 10 gruppmöten. Den mars reste en hel busslast med förtroendevalda till Grand Hotel i Borås för att under en helg lägga grunderna till vår kommande budget och vårt kommande valarbetet, samt för att ha trevligt tillsammans. Kommunala frågor Förutom sedvanligt nämndsarbete, har gruppen under året lämnat in två interpellationer till kommunfullmäktige; Interpellation till kommunstyrelsens ordförande, samt personalutskottets ordförande angående visstidsanställning/timanställning i Gislaveds kommun. Interpellation till fritidsnämndens ordförande angående öppettider under skollov, samt gratis bad hela lovet. Slutord En stor del av 2014 har ägnats åt valarbete. Till en början i form av träffar för att ta fram valplattform, diskutera strategi och arbetssätt, för att sedan på ett mer handfast sätt arbeta för valvinst. Många förtroendevalda har detta år tillbringat kvällar och helger åt att knacka dörr, samtala med väljare, agitera vid valstugan, medverka på debatter och möten. Detta gav resultat och vi kunde snart konstatera att det var dags att byta både kommunstyrelsens ordförande i Gislaveds kommun, samt statsminister i Sverige. Vi ska tacka varandra, och andra medlemmar, för gott arbete och för att vi med gemensamma krafter bidragit till valresultatet. Vi ser nu fram emot att jobba vidare i kommunala nämnder och styrelser med Sledamöter i framskjutande positioner. Socialdemokratiska fullmäktigegruppens styrelse Gislaved i februari 2015 Marie Johansson Åke Ljunggren Gunnel Augustsson Hasse Johansson Margareta Lindgren Ylva Samuelsson Bo Kärreskog

12 Verksamhetsplanering 2015 Socialdemokraterna Gislaveds Arbetarekommun Medlemmar Medlemsvärvning. Varje förening är ansvarig för medlemskontakter och för att medlemmarna ges möjlighet att påverka i aktuella politiska frågor. Alla nya medlemmar erbjuds att deltaga i medlemsutbildning, som är gemensam för föreningarna i arbetarekommunen. Organisation I arbetarekommunen ingår Burseryd, Anderstorp, Gislaved, Hestra, Villstad och Reftele S-föreningar, Kvinnoklubben och SSU-klubb. Styrelsen I styrelsen skall ledamöter från alla föreningar ingå. Adjungerade från utvecklingsgruppen, pensionärerna och SSU. Styrelsens uppgift är att agitera för partiet och dess politik, att utarbeta kommunalpolitiska program, att ansvara för arbetarekommunens ekonomi och medlemsadministration. Styrelsen ska också stödja verksamhet i föreningar och klubbar. Möten 3 juni (rapport från partikongress.) 12 oktober (besök av riksdagsledamot) 11 december (julmöte) Facklig - Politisk verksamhet I gruppen som träffas 4 ggr/år ingår förutom arbetarekommunen som är sammankallande, representanter för IF Metall, Kommunal, Transport, Handels, GS-facket samt samorganisationen för LO i GGVV. Opinionsbildning/Utåtriktad verksamhet Besök av riksdagsledamöter. Öppna medlemsmöten. Medverkan på marknader, 1 Maj, Gisledagarna. Dörrknackning. Flygbladsutdelning. Insändare. Val Inga val under året. Förtroendevalda Arbetarekommunen är ansvarig för att förtroendevalda får den utbildning som krävs för uppdraget. Alla förtroendevalda kallas till gruppmöte special 4 ggr/år. Alla förtroendevalda erbjuds att deltaga i cirkeln politiska uppdraget. Partidistriktet Jönköping Kongress. Motioner. Ombud. Ordförandeträffar Studier/Bildning Studieprogram 2015 GGVV. Medlemscirkel. Talarträning. Mötesteknik. Politiska uppdraget. Information https://www.facebook.com/socialdemokraternagislavedsarbetarekommun/

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Dagordning 2 Verksamhetsberättelse 3 Distriktskongressen 2014 3 Presidiet 3 Distriktsstyrelsen 3 Revisorer 4 Valutskott 4 Sammanträden 4 Distriktsexpeditionen 4 Arbetarekommuner

Läs mer

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 DISTRIKTSKONGRESS Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 Diskussionsordning Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs

Läs mer

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län

Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län Verksamhetsberättelse 2012 Socialdemokraterna i Kalmar län Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

Bollebygds Socialdemokrater inbjuder till ÅRSMÖTE 2014. Onsdag 5 mars kl 18.30 är du hjärtligt välkommen!

Bollebygds Socialdemokrater inbjuder till ÅRSMÖTE 2014. Onsdag 5 mars kl 18.30 är du hjärtligt välkommen! Verksamhetsberättelse 2013 Bollebygds Arbetarekommun Bollebygds Socialdemokrater inbjuder till ÅRSMÖTE 2014 Onsdag 5 mars kl 18.30 är du hjärtligt välkommen! Vi träffas på Nedergårdens Kafé och Restaurang

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014

Verksamhetsberättelse år 2014 Centerpartiet Norrtälje kommun Verksamhetsberättelse år 2014 Kretsstyrelse: Ordf. Anders Olander Norrtälje Gunnar Englund Väddö Carina Jansson Gottröra Anita Engdahl Norrtälje Åsa Wärlinder Estuna Bengt

Läs mer

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1 2 S-kvinnor Östergötland Årskonferens lördagen den 12 mars 2011 Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1. Konferensens öppnande 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fasställande av arbetsordning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse TILLVÄXT I DALARNA För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse 2 (29) 3 (29) Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens berättelse 3 Distriktsstyrelsen 3 Verkställande utskottet

Läs mer

DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013

DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 ODINSSKOLAN 21-23 FEBRUARI 2014 1 Verksamhetsberättelse 2013 5 10 INTRODUKTION Under 2013 befäste SSU Göteborg sin roll som Sveriges näst största distrikt. Vi har

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Jobben. Skolan. Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS. Sidan 1

Jobben. Skolan. Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS. Sidan 1 Jobben Skolan Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS Sidan 1 Kronoberg 22-23 mars 2014 Arbetets söner / Arbetets kvinnor Musik: Nils Petter Möller Text: Henrik Menander (Arbetets söner), Eva Svedberg (Arbetets kvinnor)

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

Lysekils Arbetarekommun. Minnesskrift. Femte avdelningen 1980-2000

Lysekils Arbetarekommun. Minnesskrift. Femte avdelningen 1980-2000 Lysekils Arbetarekommun Minnesskrift Femte avdelningen 1980-2000 Förord Lysekils Arbetarekommun har fyllt hundra år. Arbetarekommunen har till sitt 80-års jubileum kompletterat tidigare historiker och

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011

Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011 Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011 MOTION NR 1 Anpassa transvården efter patientbehovet MOTION NR 2 Friskare blodgivare MOTION NR 3 Apoteken och tillgängligheten till

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Beslutad av partistyrelsen 140425

Verksamhetsberättelse 2013. Beslutad av partistyrelsen 140425 Verksamhetsberättelse 2013 Beslutad av partistyrelsen 140425 2(130) Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2013... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Kongress 2013... 9 Utveckling, förnyelse och samordning...

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Upp, trälar uti alla stater, som hungerns bojor lagt uppå. Det dånar uti rättens krater, snart skall utbrottets

Läs mer

Tack för ett starkt val!

Tack för ett starkt val! Medlemstidning för Moderata Samlingspartiet i Partille Årgång 21 Nummer 2014:4 December 2014 Innehåll Kåseri sid 2 Gruppledaren sid 3 Valresultat Partille sid 4 Valresultat region sid 5 Partiombudet sid

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 Möteshandlingar Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 1 Innehållsförteckning: Praktisk information 3 Förslag på dagordning 4 Förslag på arbetsordning 5 Verksamhetsberättelse 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer