?OSÄKER? HÄR ÄR DIN GUIDE I KVALET! UTGIVEN AV HELSINGBORGS DAGBLAD, NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR OCH LANDSKRONA POSTEN SEPTEMBER 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "?OSÄKER? HÄR ÄR DIN GUIDE I KVALET! UTGIVEN AV HELSINGBORGS DAGBLAD, NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR OCH LANDSKRONA POSTEN. 14 19 SEPTEMBER 2010"

Transkript

1 UTGIVEN AV HELSINGBORGS DAGBLAD, NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR OCH LANDSKRONA POSTEN SEPTEMBER HD?OSÄKER? HÄR ÄR DIN GUIDE I KVALET! TÄVLA OCH VINN MIDDAG FÖR TVÅ! Sidan 20

2 2 HELSINGBORGS DAGBLAD VAL/REGION SKÅNE Nu är valet ditt HEJ, LÄSARE! ABSOLUT STÖRSTA DELEN FÖR ATT DU Åsa Nicander Valansvarig Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes Tidningar och Landskrona Posten Redaktör: Åsa Nicander Redigering och layout: Eva Engwall, Cilla Nilsson Illustrationer: Erik Nylund Vården är en av de frågor som väljarna prioriterar högst. Ändå är valet till regionfullmäktige det kanske mest anonyma den 19 september. En het fråga inför nästa mandatperiod är de långa vårdköerna. Politikerna är ense om är att de måste kortas. Frågan är bara hur. Väljare, var god vänta! Långa vårdköer är en av de viktigaste valfrågorna Trots att tillgänglighet Det innebär Den som vill göra Inom vissa specifika Peter Ferm Emma Johansson Foto: Anders Malmberg Detta har du rätt till enligt vårdgarantin Sedan 1 juli : 7: 90: 90: VÄNTETIDER TILL DE VANLIGASTE INGREPPEN Så här såg väntetiderna i Skåne ut i juli för de fem mest utförda åtgärderna (inom parentes antalet som väntat längre än tre månader). Gråstarr, patienter (1 258). Utprovning av hörapparat, 626 patienter (0). Operation av ljumskbråck, 452 patienter (194). Borttagning av halsmandlar, 410 patienter (111). Operation av knäled, 334 patienter (20).

3 HELSINGBORGS DAGBLAD VAL/REGION SKÅNE 3 Ögonläkaren Göran Svensson och operationssköterskan Lotta Wall jobbar snabbt. Efter tio femton minuter är gråstarroperationen klar och patienten kan gå hem med friska ögon. I början av september Gråstarroperationer De som inte får vård Efter det att andra ögat opererats kan Lennart Berglund, 74 år, äntligen läsa böcker igen. Enligt produktionsdirektören Emma Johansson MODERATERNA: Fortsätta effektiviseringsarbetet där verksamhet för verksamhet gås igenom. Göra tillfälliga upphandlingar av ett stort antal operationer för att arbeta bort köer inom problemområden. Öka valfriheten genom att få in fler aktörer som kan ta hand om behandling/operation av enkla diagnoser som gråstarr. Förstärk första ledets sjukvård (primärvården). Fler arbetsmetoder som sätter patienten i fokus. KRISTDEMOKRATERNA: Organisera planerade operationer bättre så att de inte behöver ställas in. Schemalägga läkarnas arbetstider. Kvälls - öppna mottagningar. Släppa in privata entreprenörer som kan operera på kvällar och helger när operationssalar står tomma. Utveckla arbetsmetoden Lean health care, som innebär att vården utgår från patienten och inte organisationen. Fler specialister i primärvården. CENTERPARTIET: Minska den maximalt tilllåtna kö tiden från 90 till 30 dagar. Fler möjligheter för patienterna att välja och påverka sin vård, även inom specialiserad vård. Fler privata aktörer som kan bidra med nya arbetssätt. Göra schema över hela behandlingsprocessen så att patienten kan sätta större press. Genomföra arbetsmetoden Lean health care, som innebär att vården utgår från patienten och inte organisationen. FOLKPARTIET: Fortsätta det påbörjade effektiviseringsarbetet där verksamhet för verksamhet gås igenom. Utnyttja tiden bättre genom att till exempel schemalägga läkarna. Upphandla fler aktörer där det finns köer. Stärka Hälsovalet med en kvarts miljard för att se till att folk söker sig till vårdcentralerna i första hand och inte den dyra akutvården. MILJÖPARTIET: Schemalägga läkarnas arbetstid så att fler operationer kan göras även utanför kontorstid. Kan tänka sig upphandling av operationer där kön är lång. Se till att operationssalar på sjukhusen inte står tomma. Öka samarbetet mellan sjukhusen samt mellan vården i regionen och i kommunerna. Lyssna på personalens kunskap. SOCIALDEMOKRATERNA: Tillskjuta resurser genom skattehöjning så att personalen kan jobba med effektiviseringar för att bland annat korta köerna i lugn och ro. Vill förbättra logistiken kring operationerna. Kan tänka sig att satsa extra pengar på att korta väldigt långa köer men på sikt är det mer resurser till vården som behövs. Vill satsa på Lean health care, som innebär att vården utgår från patienten och inte organisationen. VÄNSTERPARTIET: Schemalägga läkarnas arbetstid så att fler operationer kan göras på kvällar och helger. Avlasta sjukvårdspersonalen från administrativa arbetsuppgifter. Samarbetet mellan regionen och kommunen måste förbättras. Det leder till att äldre som ska opereras bättre förbereds inför ingreppet och bättre tas om hand efteråt i den kommunala vården. Då kan antalet operationer öka. SVERIGEDEMOKRATERNA: Öka resurserna till vården genom omprioriteringar av pengar inom regionen, men inga konkreta förslag förutom mindre över föringar från bland annat kulturens område. Effektivisera verksamheten och förbättra den politiska styrningen. Ökad sam ordning mellan exempelvis region och kommun samt mellan offentliga och privata vårdgivare. MER OM VAD REGIONPOLITIKERNA TYCKER PÅ NÄSTA SIDA

4 4 VAL/REGION SKÅNE SÅ TYCKER PARTIERNA: HELSINGBORGS DAGBLAD DE STÄLLER OCKSÅ UPP: I valet till regionfullmäktige ställer även följande partier upp: Allianspartiet/Medborgarens röst, Feministiskt initiativ, Kommunistiska partiet, Piratpartiet, Skånepartiet, SPI (Sveriges pensionärers intresseparti), Sveriges kommunistiska parti. Moderaterna Folkpartiet Centerpartiet Kristdemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpartiet 1. Vilken roll ska sjukhusen i Ängelholm och Helsingborg ha i framtiden? Uppdelningen närsjukhus/ akutsjukhus ska bestå. Utveckla Hälsostadsprojektet i Ängelholm. Båda ska vara kvar. Vill lägga ut Ängelholms sjukhus på entreprenad. Båda ska vara kvar. Öka den planerade vården i Ängelholm. Båda ska vara kvar. Vill profilera Ängelholm som ett folkhälsosjukhus. Mer samverkan. Uppdelningen närsjukhus/ akutsjukhus ska bestå, men mer samarbete krävs. Fortsätta som i dag. 2. Hur ställer ni er till privata aktörer i den skattefinansierade vården? Positiva till fler privata aktörer. Öppna för privatisering av sjukhus, men ej aktuellt nu. Positiva till fler privata aktörer inom vården. Vill privatisera exempelvis Ängelholms sjukhus. Ja till primärvård och kliniker på entreprenad, varken ja eller nej till privatisering av hela sjukhus. Öppna för privata aktörer. Säger i dagsläget nej till privatisering av hela sjukhus. Ja till privata aktörer inom primärvården. Restriktiva till specialiserad vård på entreprenad, nej till privatisering av sjukhus. Vill begränsa antalet privata aktörer inom vården. På sikt ska all vård drivas i offentlig regi. 3. Hur vill ni korta vårdköerna? Fortsätta effektiviseringsarbetet. Handla upp operationer. Fler aktörer som kan ta hand om enkla diagnoser. Fortsätta effektiviseringarbetet. Schemalägga läkarna och upphandla operationer vid behov. Införa arbetssättet Lean health care. Utveckla mobil vård, t ex mobil röntgen. Skärpa vårdgarantin till max 30 dagars väntetid. Schemalägga läkarna. Låta entreprenörer operera på kvällstid och på helger. Införa arbetssättet Lean health care. Tillföra resurser genom skattehöjning så att personalen kan jobba med effektiviseringar i lugn och ro. Schemalägga läkarnas arbetstid. Avlasta sjukvårdspersonalen från administrativa arbetsuppgifter. 4. Hur vill ni utveckla primär vården? Fortsätta bygga ut Hälsovalet, patienterna ska få välja utförare inom fler områden. Vill satsa 250 miljoner extra under mandatperioden. Bonus till vårdcentraler som profilerar sig, exempelvis mot äldre patienter. Få in fler yrkeskategorier inom Hälsovalet, exempelvis kiropraktorer. Fler psykologer och kuratorer på vårdcentralerna. Utöka yrkeskategorierna inom Hälsovalet, t ex kiropraktor, familjeterapeut och logoped. Fler vårdcentraler specialiserade på äldre. Mer pengar till Hälsovalet. Fler specialister till primärvården. Knyta den akuta hembesöksverksamheten till vårdcentralerna. Mer flexibla öppettider. Den akuta hembesöksverksamheten ska ingå i vårdcentralernas uppdrag. 5. Vilken skattesats sätter ni efter valet (nuvarande 10,39 kronor)? Oförändrad. Oförändrad. Oförändrad. Oförändrad. Vill höja skatten med öre. Vill höja skatten med 35 öre. 6. Vill ni ha fri barnsjukvård? Till och med 11 år. Till och med 11 år. Till och med 11 år. Till och med 11 år. Till och med 20 år. Till och med 20 år. 7. Hur ska kollektivtrafiken förbättras? Fräscha upp gamla vagnar. Lösa informationsbristerna, bl a genom att utnyttja modern teknik mer. Effektivisera Skånetrafiken. Förbättra informationen. Light rail mellan Höganäs och Helsingborg, gärna i samarbete med näringslivet. Internet på bussar och tåg. Förbättra kommunikationsmöjligheterna till kommundelar utanför centrumkärnorna. Högre krav på punktlighet. Snabbspårväg mellan Helsingborg och Höganäs. Fler pågatågsstationer. Verka för pågatågstrafik bl a sträckan Helsingborg Eslöv. Light rail mellan Helsingborg och Höganäs. Införa busslinjer som passar stora arbetsplatsers tider. Light rail mellan Helsingborg och Höganäs. Persontrafik på Söderåsbanan. 8. Vilken är den viktigaste åtgärden efter valet? Fortsätta arbetet för att förbättra sjukvården och kollektivtrafiken. Fortsätta arbeta för bättre tillgänglighet. Göra en handlingsplan för att minska köerna inom sjukvården. Korta köerna i vården. Utöka resurserna till sjukvården. Att vården blir tillgänglig för alla. 9. Vilka partier kan ni tänka er att regera med? C, FP, KD, MP. M, C, KD, MP. M, FP, KD, MP. M, FP, C, MP. MP och V. S och MP.

5 HELSINGBORGS DAGBLAD VAL/REGION SKÅNE 5 Miljöpartiet Sverigedemokraterna Hur mycket av vården ska ges av privata aktörer? Höger- och vänsterpolitiker ger helt olika svar och visar på en av flera skiljelinjer i region politiken. Båda ska vara kvar. Ökat samarbete där Ängelholm kan hjälpa Helsingborg med vårdplatser. Huvuddelen av vården i offentlig regi men välkomnar privata inslag. Nej till privatisering av akutsjukhusen. Schemalägga läkarnas arbetstid. Kan tänka sig upphandling av operationer där kön är lång. Minst 100 miljoner extra till primärvården. Ser gärna icke vinstdrivande organisationer som vårdgivare. Oförändrad. Kan tänka sig en höjning vid behov. Båda ska vara kvar. Utöka uppdraget för Ängelholms sjukhus genom att öppna nattakuten igen. Vill främst privatisera verksamheter som fungerar dåligt. Nej till privatisering av hela sjukhus. Förstatliga specialistsjukvården. Ge mer resurser till vården genom omprioritering av pengar, samt effektiviseringar. Slopa den socioekonomiska viktningen i ersättningen. Minska tolkersättningen i systemet. Oförändrad. Höjning är en sista utväg. Privata vårdföretag skiljer blocken åt De fyra borgerliga PRIVATISERINGAR VÅRDENS FINANSIERING SAMARBETE ÖVER BLOCKGRÄNSERNA Peter Ferm Emma Johansson VALRESULTAT 2006 REGION SKÅNES ANSVARSOMRÅDEN Till och med 19 år. 40 nya pågatågsstationer. Persontrafik på fler järnvägsspår. Spårvagnar i städerna. 200 miljoner extra till Skånetrafiken Arbetet för fler jobb. Det ger skatteintäkter som ger förutsättning för förbättringar i vården. Alla utom SD. Till och med 19 år. Skapa en bättre beredskap när någonting går fel. Fortsatt utbyggnad av järnvägspår. Öppna närsjukhusens nattakuter igen. Alla. Parti Procent Mandat S 34,4 53 M 27,9 43 FP 8,5 13 SD 6,6 10 C 5,9 9 KD 4,7 7 MP 4,4 7 V 4,2 7 HÄLSA & SJUKVÅRD Detta är Region Skåne: Region Skånes viktigaste ansvarsområde är hälso- och sjukvården i Skåne. Regionen har ansvaret för all offentligt finansierad sjukvård inom primärvården och på sjukhusen. Man ansvarar också för tandvård, ambulanssjukvård samt habilitering och hjälpmedel inom regionen. REGIONAL UTVECKLING KOLLEKTIV- TRAFIK TANDVÅRD Kollektivtrafiken är ett annat viktigt ansvarsområde som regionen styr via Skånetrafiken. Region Skåne har också det regionala ansvaret för exempelvis kultur, samhällsplanering, näringslivsutveckling och miljöfrågor. Drygt personer var i slutet av 2009 anställda av regionen. En klar majoritet av dem jobbar inom hälsooch sjukvården omsatte regionen ungefär 33 miljarder kronor. 82 procent av Region Skånes intäkter kommer från skatteintäkter och statsbidrag. 94 procent av pengarna går till hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel. Resterande 6 procent läggs på Skånetrafiken, kultur och regional utveckling. Skattesatsen är sedan år ,39 kronor. MER OM VALET I REGION SKÅNE hd.se/skane/val-2010

6 6 HELSINGBORGS DAGBLAD VAL/HELSINGBORG Gratis skolmat på gymnasiet eller inte? Ska Helsingborg ta emot flyktingar? Ja eller nej till elitklasser och vårdnadbidrag? Det är några av stridsfrågorna mellan de två politiska blocken. HD hjälper dig att bena ut skillnaderna sen är valet ditt. Vilken väg leder Här är skillnaderna som kan avgöra valet I ena ringhörnan: Peter Danielsson De rödgröna På väg att ta över makten? De rödgrönas främsta företrädare vill ta över styret i Rådhuset: Jan Andersson (S), Annika Román Lundskog (MP), Gustaf Wiklund (MP) och Mariette Rosenlöf (V). SÅ SKILJER DE SIG: ALLIANSEN: En fritidscheck stimulerar unga att ha en mer aktiv fritid. Flyktingar De rödgröna vill att Helsingborg tecknar avtal med Migrationsverket om att ta emot flyktingar. Det har Helsingborg inte gjort de senaste åren. Vill man att andra kommuner ska ta ansvar får man själv också göra det. Och det är bättre att få statliga medel och kunna ta emot människor under ordnade former, säger Jan Andersson. Alliansen säger fortsatt nej till flyktingavtal, med undantag för ensamkommande flyktingbarn. Vi har stora problem med utanförskap, 55 procent av våra bidragshushåll är utomnordiska. Vi behöver tid för dem som redan är här, att få dem i arbete, säger Peter Danielsson. Vårdnadsbidrag Alliansen vill att Helsingborg fortsätter att ha vårdnadsbidrag för småbarnsföräldrar. De får kronor i månaden om de löser barnomsorgen på annat sätt än förskola. Det handlar om valfrihet, säger Peter Danielsson. De rödgröna vill avskaffa vårdnadsbidraget. Det strider mot arbetslinjen och jämställdheten, det låser fast kvinnor i beroendeställning, säger Jan Andersson. RÖDGRÖNA: Skolmaten på gymnasiet De rödgröna vill att lunchen ska vara gratis för eleverna. I dag betalar de 500 kronor per termin. Avgiften drabbar främst familjer som har det dåligt ställt, säger Jan Andersson. Alliansen vill behålla avgiften. De får en bra måltid för några kronor om dagen, det är rimligt. Det skulle kosta minst fyra miljoner kronor att låta maten vara gratis. Vi använder hellre de pengarna till att förbättra skolans innehåll, säger Peter Danielsson. Man ska inte göra föreningslivet till en marknadsplats. Vi vill i stället ge mer stöd till föreningslivet. Fritidscheck till unga Alliansen vill att unga ska få en fritidscheck som de exempelvis kan använda till att betala medlemsavgift i en förening. Vi vill stimulera unga att ha en mer aktiv fritid. Det blir också en möjlighet för alla föreningar att dra till sig medel om de har aktiviteter som lockar unga, säger Peter Danielsson. De rödgröna vill inte ha fritidscheckar. Man ska inte göra föreningslivet till en marknadsplats. Vi vill i stället ge mer stöd till föreningslivet, säger Jan Andersson.

7 HELSINGBORGS DAGBLAD till makten? VAL/HELSINGBORG Oklart läge om inget block vinner 7 Vem vinner Sverigedemokraterna På väg mot fyra år till vid makten? Alliansens främsta företrädare vill fortsätta att styra Helsingborg: Maria Winberg Nordström (FP), Peter Danielsson (M), Maria Nilsson (C) och Birgitta Södertun (KD). Elitklasser eller inte Alliansen vill ha elitklasser eller spetsutbildningar i grundskolan. Skolan ska vara bra på att fånga upp barn som behöver stöd, men ska också vara bra på att stimulera dem som är särskilt duktiga. Hela samhället gynnas av att vi får fram fler Nobelpristagare, uppfinnare eller duktiga människor som startar företag, säger Peter Danielsson. De rödgröna vill inte ha sådana specialklasser. Det finns ingen brist på elitklasser i Helsingborg. Däremot är det brist på stöd till de skolor som inte når resultaten. Vi vill satsa mer på de skolorna i stället, säger Jan Andersson. Politikernas arvoden De rödgröna vill sänka arvodet, oklart hur mycket. I dag får ett kommunalråd kronor i månaden. Alliansen vill behålla nuvarande princip att ett kommunalråd ska få lika mycket som en riksdagsledamot. ALLIANSEN: Kommunalskatten Alliansen vill sänka skatten med förbehållet: om den kommunala ekonomin tillåter. De rödgröna partierna har inte sådana planer. Socialdemokratena har tvärtom propagerat för skattehöjning tidigare. Nu har de rödgröna landat på att skatten ska vara oförändrad. RÖDGRÖNA: Skolan ska vara bra på att fånga upp barn som behöver stöd, men ska också vara bra på att stimulera dem som är särskilt duktiga. Skolmatsavgiften drabbar främst familjer som har det dåligt ställt. Winnie Gravlund Torbjörn Svensson Foto: Tobias Andersson Alliansen MER OM HELSINGBORGS- VALET PÅ NÄSTA SIDA

8 8 HELSINGBORGS DAGBLAD VAL/HELSINGBORG SÅ TYCKER PARTIERNA: Moderaterna Folkpartiet Centerpartiet Kristdemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpartiet 1. Vad vill ni göra åt trafiken för att luften ska bli bättre i centrum? Utöka miljözonen för äldre lastbilar. Trafiken i centrum minskar när Österleden är klar. Utred gratis bussåkande. Fler träd och bilfria zoner. Förbud mot dubbdäck där luften är sämst. Sänkt hastighet i varierad grad. Målet med minskad biltrafik nås när Österleden är klar. Förläng projektet med fri parkering för miljöbilar. Bilfritt stråk på Hamntorget och Stortorget. Trängselavgift om staten ger tillstånd. Fortsatt fri parkering för miljöbilar. Sänkt hastighet på vissa ställen i staden. Fler bilfria zoner, utreda var det är lämpligt. Gratis kollektivtrafik på lördagar så att fler ställer bilen. Stegvis gå mot helt fri kollektivtrafik. 2. Sju procent extra avsätts till skolor i resurssvaga områden. Är det tillräckligt? Kan vara för lågt. Vill se över resursfördelningen och skjuta till mer pengar. Ingen skola ska få mindre än i dag. Fortsätt med sju procent. Behövs mer pengar till skolorna generellt, de ska fördelas till alla. Mer än sju procent. Pengar ska skjutas till, inte tas från skolor i välmående områden. Öka de sju procenten betydligt. Behövs mer pengar, inget ska tas från andra skolor. Öka de sju procenten betydligt. Pengar ska skjutas till. Eventuellt kan pengar även tas från vissa skolor och ges till andra. Undersök om sju procent är tillräckligt och om pengarna kan fördelas på annat sätt än i dag. 3. Vad vill ni förbättra i skolorna? Datorer till lärare och elever. Fler friskolor i områden där resultatet är sämre än snittet. Lärarna ska vara behöriga. Föräldrarnas möjlighet till insyn och påverkan ska stärkas. Mer entreprenörsskap på schemat i skolorna. Värna modersmålsundervisningen. Bättre skolmat. Nära samarbete mellan skolan och socialtjänsten kring barn i behov av särskilt stöd. Utöka lärarledd läxhjälp. Gratis skolmat på gymnasiet. Läxläsningshjälp i varje skola, alla dagar. Gratis skollunch på gymnasiet. 4. Tänker ni driva frågan att Helsingborg ska få ett äventyrsbad? Ja, men det får ske i privat regi, kommunen ska inte betala det. Ja, men får ske i privat regi, kommunen ska inte betala det. Ja, men det får ske i privat regi, kommunen ska inte betala det. Ja, men det får ske i privat regi, kommunen ska inte betala det. Nej, det finns redan många och det är för dyrt. Nej, finns redan äventyrsbad i närheten, som i Landskrona. 5. Hur vill ni minska arbetslösheten, främst för unga och invandrare? Ha utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov. Erbjuda företag god service, knacka dörr och övertala dem att flytta hit. Samarbeta med företag för att få fler lärlingsutbildningar. Kommunen ska låta unga sommarjobba även som egna företagare. Få hit fler företag genom att ta fram mark och ha snabb service. Fler yrkesprogram och mer lärlingstid på gymnasiet. Staden ska hjälpa invandrare att få arbeta med det de är utbildade i. Få hit fler nya företag bland annat genom att erbjuda mark. Anställa fler inom skola och äldreomsorg. Sommarjobb till alla ungdomar som vill. Fler lärlingsplatser. Aktivt locka företag hit. Anställa fler inom skola och äldreomsorg. Garantera sommarjobb för ungdomar. 6. Bostadsbrist råder vad vill ni göra för att få igång byggandet? Fördubbla Helsingborgshems mål till 300 nya bostäder om året. Fler avtal med företag om att bygga hyreshus. Fler fribyggartomter. Låta Helsingborgshem sälja fastigheter för att få kapital till att bygga hyresrätter. Fler fribyggartomter. Låta Helsingborgshem sälja fastigheter samt lägenheter i ekonomiskt svaga områden för att få kapital till att bygga nya hyresrätter. Låta Helsingborgshem sälja fastigheter, får då kapital till att bygga hyresrätter. Fler avtal med företag om att bygga hyresrätter. Efterlyser fler hyresrätter. Svårt göra något lokalt sedan regeringen tog bort byggstödet för hyresrätter. Helsingborgshem ska bygga minst 300 bostäder om året. Främst hyresrätter, men även borätter för att inte riskera bolagets ekonomi. 7. Ska helsingborgarna få folkomrösta om Ångfärjetomtens framtid? Nej. Ska man ha folkomröstningar ska de planeras från början och ha tydliga alternativ. Säger ja till Saltkristallerna. Nej. Den representativa demokratin är bra. Är emot folkomröstningar om enskilda objekt. Säger ja till Saltkristallerna. Nej. Säger ja till Saltkristallerna, det är ett välgrundat beslut att bygga konferensanläggning och bostäder. Nej. Den representativa demokratin måste ta sitt ansvar. Säger ja till Saltkristallerna. Nej. Ska vara restriktiv med folkomröstningar. Säger ja till Saltkristallerna. Ja. Saltkristallerna engagerar många helsingborgare och går emot deras vilja. Säger nej till Saltkristallerna. 8. Vilka åtgärder är viktigast för att minska klyftorna i Helsingborg? Arbete först ska genomsyra allt, som att socialbidragstagare även ska ha praktik eller utbildning. Mer samverkan mellan myndigheter. Sätta in åtgärder för att minska arbetslösheten, som praktikplatser. Stötta elever så att alla klarar skolan med godkända betyg. Mer pengar till förskolan och skolan i tunga områden. Jobb är nyckeln, det behövs en satsning på bland annat praktikplatser. Mer resurser till skolorna i de tunga områdena. Utveckla språkundervisningen för alla invandrare så att de lättare får ett jobb. Satsa mer på skolor där många elever inte får godkända betyg. Stötta föreningar i bostadsområdena så de kan ta ett socialt ansvar. Anställ fler i kommunen. Rikta resurserna så att de som har störst behov får mest, exempelvis ska tunga bostadsområden rustas upp. 9. Vilket är det viktigaste beslut ni vill fatta de kommande fyra åren? Få till stånd beslut om en fast förbindelse till Helsingör, det leder till nya jobb och minskat utanförskap. Mer resurser till förskola och skola. Mer resurser till förskola och skola. Att vårdnadsbidraget får tas ut även på deltid. Beslut som leder till att så gott som alla elever går ut grundskolan med fullständiga betyg. Att kommunen anställer fler inom skola och äldreomsorg.

9 HELSINGBORGS DAGBLAD DE STÄLLER OCKSÅ UPP. Piratpartiet deltar också i kommunvalet i Helsingborg. Partiet har dock ett begränsat valprogram och har ingen politik i de flesta av de frågor som ställs här nedan. VAL/HELSINGBORG 9 Miljöpartiet Sänkt hastighet till 40. Trängeselavgift om staten ger tillstånd. Fler bilfria zoner. Nej till Saltkristallerna som vållar mer trafik. Öka de sju procenten. Pengar ska skjutas till. Eventuellt kan pengar även tas från vissa skolor och ges till andra. Skolor i närområdet för de yngre eleverna. Gratis skolmat på gymnasiet. Ja, i samarbete med nordvästskånska kommuner. Sverigedemokraterna Gratis buss på lördagar för att folk ska ställa bilen hemma. Se över om det behövs andra åtgärder än bara pengar. I väntan på det: fortsätt med sju procent. Jourskola för elever som mobbar och misshandlar. Verka för att slopa modersmålsundervisningen. Ja. Det skulle passa bra i Helsingborg som är en stor stad vid havet. Pensionärspartiet Trafiken minskar när Österleden är klar. Gratis kollektivtrafik vissa tider för dem över 65 år (75 i dag). Fördela resurserna mer olika än i dag. Behövs mer pengar. Ta fram noggranna kriterier för att bedöma de sociala behoven. Daglig fysisk aktivitet i skolan. Kompetenta och behöriga lärare. Nej, men är beredd att stötta om något annat parti lägger fram ett förslag. Kommunistiska partiet Lägre taxor på kollektivtrafiken. Utred gratis stadsbusstrafik. Mer styrning av resurserna än i dag. Mer pengar generellt till skolorna. Gratis körkortsutbildning. Mer stödundervisning till elever med svaga betyg. Nja, får se om det behövs när nya Filbornabadet är klart. Bred enighet i äldrefrågor Saknar du frågor Winne Gravlund Torbjörn Svensson VALRESULTAT 2006 Parti Procent Mandat S 30,8 22 M 29,1 19 SD 9,6 6 FP 8,8 6 MP 4,9 3 KD 4,4 3 SPI 4,0 3 V 3,4 1 C 3,1 2 VILKEN FRÅGA ÄR VIKTIGAST I KOMMUNVALET? Anställa fler inom skolan, stoppa nedskärningar i äldreomsorgen. Skapa gröna jobb, t ex energieffektivisera stadens fastigheter. Helsingborgshem ska bygga mer än dagens mål som är 150 bostäder om året. Ja. En folkomröstning skulle visa att förslaget om Saltkristallerna inte har stöd i opinionen. Säger nej till Saltkristallerna. Arbetslösa ska uppmanas att överväga att flytta till orter där det finns jobb. Fler lärlingsplatser. Släpp in fler byggentreprenörer så att priserna pressas. Då blir det fler billiga bostäder till unga. Ja. Säger nej till Saltkristallerna, är bland annat emot att Färjestationen ska flyttas till andra sidan Hamntorget. Kommunen får tillfälligt anställa ungdomar som går arbets- och sysslolösa. Locka hit företag genom att visa regionens fördelar. Låta Helsingborgshem sälja hyresrätter som omvandlas till bostadsrätter. Då frigörs pengar att bygga fler hyreslägenheter. Nja. Säger ja till Saltkristallerna, men kan tänka sig folkomröstning om detaljutförandet av området. Anställa fler inom kommunen, framför allt i äldreomsorgen och skolan. Svårt göra något lokalt. Krävs att det åter blir statliga subventioner för att bygga hyresrätter. Ja. Det är en så stor förändring av Helsingborgs karaktär att helsingborgarna ska få säga sitt. Säger nej till Saltkristallerna. Anette Svensson, 37 år, Helsingborg Ordna fler trygga ungdomsplatser fria från alkohol och droger. Gun Alm, 61 år, Helsingborg Rättvis skolpeng. Satsa resurserna på den skola som bäst behöver hjälp. Greger Hermansson, 55 år Helsingborg Satsa mer resurser för trygg skola, bättre vård och omsorg. Renovera de tunga bostadsområdena, låt arbetslösa där anställas för det arbetet. Öka lärartätheten där många inte når betygsmålen. Slopa modersmålsundervisning i skolan. Hjälp flyktingar tillbaka till sina hemländer om de inte får jobb eller kommer in i samhället. Arbeta mer med unga och föräldrar i brottsdrabbade områden. Ordna attraktioner i tunga områden, som bassängen på Drottninghög. Mer resurser till skolor där många inte når målen. Kommunanställ unga arbetslösa och utbilda dem till sociala idrottsledare. Att det fattas ett beslut som innebär att det SKA byggas spårvägar i Helsingborg. Att gamla makar får bo tillsammans även om den ena tas in på vårdboende. Verka för att de inte måste behålla sin gamla bostad. Att det blir fler trygghetsboenden för äldre. Stoppa all privatisering av kommunal verksamhet. MER OM VALET I HELSINGBORG hd.se/helsingborg/val-2010

10 10 HELSINGBORGS DAGBLAD VAL Förra valet sjönk valdeltagandet i det traditionellt S-starka Lussebäcken. Det är därför Pernilla Rydell Olsson (S) och Max Hassan (S) knackar dörr på Brunnbäcksgatan. Bra, det är viktigt för demokratin att människor röstar. Speciellt att ungdomar börjar göra det, säger Karin Braun. VALPRATARE. Kontaktsökande politiker jagar väljare och fyller luften med löften. HD:s fotografer har hängt med i valspurten i Helsingborg och fångat röstfisket på bild. Elisabeth Lilja har inga större problem med att få Picasso Trajvkovskis röst på Socialdemokraterna. Men att gå med i partiet är inte lika självklart. Sida vid sida. Alliansens och Socialdemokraternas valstugor står bredvid varandra på Stortorget. Anne-Margret Norberg (KD) tycker att det är en bra stämning mellan valarbetarna, oavsett vilket parti de tillhör. De borgerliga politikerna kampanjar gärna i alliansens gemensamma färg orange. Här Anders Lundström (KD) utanför Helsingborgs lasarett.

11 HELSINGBORGS DAGBLAD 11 VAL Janna Rosenquist (M) vid alliansens valstuga på Stortorget får svara på Oscar Lindgrens frågor. Han gör ett projektarbete om valet i skolan. Foto: Stefan Ed Foto: Anders Malmberg Foto: Sonny Thoresen I stället för valstuga möter Annika Román Lundskog och Miljöpartiet väljarna från ett tält på Stortorget. På Mäster Palms plats försöker Hans-G Ohlwilén (C) dela med sig av information. Nej, nej det där går inte. Jag har röstat på allt från det blåaste blåa till det rödaste röda men det har inte blivit bättre för det, säger Camilla Halvordsson. S lockar med kaffe på GA-torget. Marianne Månsson låter sig bjudas på en värmande kopp.

12 12 VAL/HÖGANÄS * HELSINGBORGS DAGBLAD Socialdemokraterna presenterar två listor: Sven Augustsson (SA) svarar för Arbetarkommunens lista och Lennart Nilsson (LN) svarar för Kullabygdens socialdemokrater. SÅ TYCKER PARTIERNA: Moderaterna Folkpartiet Centerpartiet Kristdemokraterna Socialdemokraterna* Vänsterpartiet 1. Vad är mest angeläget att göra inom äldrevården? Fler trygghetsboenden i olika delar av kommunen och ett nytt vårdboende vid vårdcentralen Delfinen. Fler trygghetsboenden samt personalförstärkningar. Trygghetsboende i alla kommundelar, även Viken, Nyhamnsläge och Jonstorp. Servera lokalt producerad mat. Behövande ska få plats på vårdboende snarast. Fler vårdboende ska byggas, även trygghetsboende. Hög kompetens är också viktigt. SA: Ökad bemanning så att personalen kan ägna mer tid åt de äldre. LN: Ökad personaltäthet. Det är viktigt att kunna erbjuda kvalitetstid. Mer personal och ge äldre större möjlighet att få bestämma över sin vardag. 2. Hur får man fler att välja Kullagymnasiet? Vi fortsätter på inslagen väg. Kullagymnasiet är obestritt ett av de bästa gymnasierna. Vi måste nå ut med det. Samarbete med grundskolorna. Inför lärlingsutbildning. Premiera lärarkompetens. Rusta upp miljön. Specialisera, internationalisera. Uppfräschning av lokaler och utemiljö. Gratis busskort. Starta ett internationaliseringsprogram. Bättre marknadsföring, mycket bra görs redan, men uppmärksammas inte. Lyfta profilen internationalisering och skapa en attraktiv miljö. Gratis skolmat. SA: Skapa program som leder till jobb. Satsa på yrkesvägledare samt skolmiljön. Fler lärarledda lektioner. LN: Titta på lärartätheten. Gratis busskort. Gratis skollunch, busskort och inträde till Höganäs sportcenter. Körkortsteori på skoltid för dem som vill. Utökat samarbete med kommunens grundskolor. 3. Höghus eller inte i Höganäs hamn? Vi behöver ett hotell och vi vill bevara de öppna ytorna. Höghus, troligen ja, flera alternativ beaktas. Nej till höghus! Inget höghus så länge Höganäs AB har verksamhet i hamnen. Vi vill ha höghus, men kan tänka oss annan lösning. En del i vår grupp är tveksamma till höghus. Nej, inget höghus. SA: Vi vill att det ska vara ett attraktivt rekreationsområde. LN: Vi kan titta på områdets utveckling men primärt ska det vara en hamn med plats för båtar. Inget höghus i hamnen! 4. Behövs det fler bostäder i kommunen och i så fall var? Det är akut brist på alla typer av bostäder, mest hyresrätter. Behovet är störst i centralorten men även i våra byar behövs nybyggen. Ja, i både centralorten och byarna. Fördjupad översiktsplan saknas. Bygg snarast på obebyggda fastigheter i centrum. Det behövs hyresrätter i centralorten men även i Viken, Nyhamnsläge och Jonstorp. Ja, i centralorten t ex Folkparksområdet, gamla Konsumområdet, men även ute i våra byar, Jonstorp Väsby m fl bör det byggas. Ja. SA: Vi vill få igång de områden som är antagna, framför allt i Trädgårdsstaden. Prioritera hyresrätter. LN: Satsa främst på centralorten dit många äldre vill flytta. Fler billiga, bra hyresrätter i centralorten och i utkanten av Höganäs. 5. Hur ska skolan och barnomsorgen utvecklas? Vi tror på att decentralisera ansvar, gärna i olika driftsformer. Barn och ungdomar har rätt att utveckla sin fulla potential i trygg miljö. Ökad valfrihet genom en kommunal friskola eller alternativ pedagogik. Inför barnomsorg på obekväm arbetstid. Minska barngrupperna i barnomsorgen. Servera lokalt producerad mat. Fler vuxna i skolan. Fler pedagoger som kan ge struktur och motverka mobbning. Vårdnadsbidraget ger valfrihet, vi vill höja det till kr. SA: Tillför mer resurser. Fler vuxna inom skola/barnomsorg. LN: Satsa på mindre grupper och klasser. Satsa pengar där behoven finns i stället för att fördela lika. Fler lärare, mindre barngrupper. Fler speciallärare, kuratorer och psykologer. Etablera en ny språkförskola. Bättre löneutveckling för lärare. 6. Hur ska Höganäs hantera frågan om ensamkommande flyktingbarn? Vi ska solidariskt ta vårt ansvar. Vi kommer att teckna avtal på fem platser. Höganäs ska ta emot ensamkommande flyktingbarn snarast. Skriva avtal om att ta emot fem barn åt gången. Vi arbetar för att det snarast ska bli klart med mottagande i ett gruppboende. Språkundervisning och lärlingsjobb främjar integration. SA: De ska integreras. Höganäs måste ta sitt ansvar. LN: Vi ska vara generösa och ta ett ansvar. Inte bara ge dem en bostad utan även ha en plan för dem. Vi ska ta emot ensamkommande flyktingbarn i någon form av ungdomsboende där det även finns personal. 7. Vad ska hända med Folkparken? Folkparken och Julivallen ska bli ett nytt grön- och bostadsområde. Folkets hus får leva vidare i en ny byggnad på området. Vi stödjer idén om en samlingslokal för stora sällskap, begränsad bostadsproduktion och att parken och lekplatsen utvecklas. Omvandla till stadspark med lekplats, bostäder och allaktivitetshus för bland annat föreningar. Bygga bostäder och ett grönområde, med plats för olika aktiviteter och rekreation. SA: Folkparken ska hållas fri från bostadsbyggnation. Öppna gröna parkområden behövs. LN: Vi är öppna för bostäder med plats för ett nytt Folkets hus. Varför inte ta reda på vad Höganäsborna vill ha? 8. Höja eller sänka kommunalskatten? Vår strävan är att sänka skatten men det realistiska är nog att den blir oförändrad under mandatperioden. Vi vill sänka men anser att bra vård, skola, omsorg och kultur/fritid går före en skattesänkning. Oförändrad, men kan tänka oss att sänka på sikt om utrymme finns. Vi vill behålla nuvarande skattesats. SA: Vi vill öka servicen till kommunens invånare och därför kan det inte bli tal om någon skattesänkning. LN: Varken eller, som behoven är nu. Vi vill ha en hög standard i välfärdsverksamheterna, då får skattenivån anpassa sig efter det. 9. Vilken är er viktigaste valfråga? Att fortsätta ha ordning och reda i ekonomin för att trygga framtiden för alla. Mer resurser till skolan och barnomsorgen. Demokrati, med politisk balans och stabil ekonomi. God tillgänglighet av äldreomsorg. SA: Skolfrågan. LN: Behålla den kommunala verksamheten och utveckla den. Stoppa utmaningsrätten. Privatiseringsfrågan. Riva upp beslutet om utmaningsrätten och inte se fler privatiseringar i Höganäs.

13 HELSINGBORGS DAGBLAD 13 VAL/HÖGANÄS VILKEN FRÅGA ÄR VIKTIGAST I KOMMUNVALET? Miljöpartiet Sverigedemokraterna Pensionärspartiet Minska underbemanningen, det ger både bättre vård och arbetsmiljö. Stå ut i konkurrensen, vässa erbjudandet till eleverna. Vi är tveksamma, det finns inget ordentligt underlag att ta ställning till. Höganäs saknar en fördjupning av översiktsplanen. Ja, där det långsiktigt är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Mer resurser! Höganäs lägger tusentals kronor mindre per elev och år än riksgenomsnittet. Sluta dra frågan i långbänk. Höganäs kan ordna plats för fem barn. Att bygga bort denna S-märkta plats vore maktfullkomligt av alliansen. Utveckla i stället till en mötesplats för alla. Rätt till näringsrik kost. Införa en parboendegaranti. Ett ambulerande team för att öka den sociala aktiviteten för de äldre. Tydligare och kraftigare profilering, kanske med nya inriktningar som attraherar eleverna att välja Kullaskolan. Nej. Vi är för en exploatering av hamnen som harmoniserar med redan befintlig bebyggelse. Positivt att staden växer. Dock vill vi slå vakt om de grönområden som finns i kommunen. Ser hellre nya områden i utkanten. Ökad personaltäthet. Erbjuda barnomsorg på obekväma tider. Vi kommer inte att stödja att kommunen tecknar ett avtal med Migrationsverket. Är inte en fråga som vi har diskuterat klart och tagit ställning i. Att god och varierad mat som är närproducerad serveras. Personaltätheten måste öka. Utbyggnad av olika boendeformer för äldre måste prioriteras. Ökad lärartäthet. Höjd studiekvalitet genom fortbildning av lärare. När skolan presterar goda resultat kommer eleverna att välja skolan. Absolut inget höghus. Allt som investeras i hamnen ska befrämja fritid, rekreation och turism. Det behövs framför allt hyresrätter med rimlig hyra, detta behov finns i alla kommundelar. Övrig produktion fyller nog behovet. Genom ökad personaltäthet och fortbildning av personalen. En förutsättning för att ta emot dem är att staten tar hela kostnaden intill flyktingen kan försörja sig själv. Det förslag till rivning och bygge av ett nytt funktionellt Folkets hus plus bostadsproduktion anser vi klokt att genomföra. Andreas Piehl, 36 år Höganäs Högre lärartäthet i skolorna. Gunnel Strandlund, 69 år Höganäs Att området kring hamnen utvecklas, bland annat med ett stort fint hotell. Palle Carlsson, 64 år Viken Sundstorget måste äntligen bli bebyggt. M siktar på egen majoritet Moderaterna går till val med stort självförtroende och säger att de siktar på att få mer än hälften av rösterna. Samtidigt strider oppositionen internt och Socialdemokraterna går ut med två listor. Den borgerliga För Socialdemokraterna Även de styrande Mellan blocken Anette Rantala Vi vill varken höja eller sänka skatten. Mer pengar till skolan. Resurserna ska matcha kommunens höga ambitioner. Bibehållen skatt, men ser gärna en sänkning på sikt. Trygghet. Höganäs måste kunna erbjuda trygghet genom hela livet, från barnomsorg, skola, arbete till på ålderns höst. Om verksamheten kan bedrivas på rimlig nivå kan vi behålla nuvarande skatteuttag. Stopp för vidare vindkraftsutbyggnad i kommunen. VALRESULTAT 2006 Parti Procent Mandat M 41,4 17 S 23,7 9 FP 7,6 3 C 7,6 3 KD 6,6 3 SD 4,9 2 MP 3,8 2 V 2,2 1 SPI 2,1 1 MER OM VALET I HÖGANÄS hd.se/hoganas/val-2010

14 14 VAL/ÅSTORP HELSINGBORGS DAGBLAD SÅ TYCKER PARTIERNA: Socialdemokraterna Centerpartiet Moderaterna Folkpartiet Kristdemokraterna Sverigedemokraterna 1. Hur vill ni utveckla äldreomsorgen? Vill öka personaltätheten och utgå från brukarnas önskemål. Trygghetsboende ska finnas för dem som behöver det. Valfrihet inom vård och exempelvis mat. Ökad valfrihet när det gäller vårdform. Man ska kunna välja utförare. Parboendegaranti i särskilt boende är också viktigt. Valfrihet för den enskilde. Parboendegaranti. Ut och gå-garanti. Trygghetsboenden i alla kommundelar. Fler platser på trygghetsboenden, vilka ska finnas i alla kommundelar. Äldre ska känna sig trygga när de går ut. Vill vitalisera brottsförebyggande rådet för att stödja arbetet mot kriminalitet. 2. Vad är viktigaste frågan inom skolan? Värna om hög personaltäthet och skapa resurser för svaga elever. Tidiga insatser för att stödja elever i behov av särskilt stöd. Anpassa verksamheten till barns olika förutsättningar. Anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar. Kompetensutveckling för personalen. Ökad lärartäthet. Fler speciallärare för de yngre eleverna. Stärka elevhälsan och motverka mobbning. Mindre grupper i barnomsorgen, vidareutbildning för lärarna och förebygga mobbing och kränkningar. Är nöjda med nuvarande situationen. Skeptisk till friskolor. 3. Vill ni privatisera någon del av den kommunala verksamheten? Nej, men kan tänka sig fler utövare inom äldreomsorgen enligt lagen om valfrihet. Vill att kommunala verksamheten ska vara bäst. Inga konkreta planer. Merparten av den kommunala verksamheten ska vara i offentlig regi. Inte i egentlig mening men vill att vårdvalet bör innefatta privata alternativ. Ja, inom skolan, vården och parkoch gatuunderhållet. Nej, är nöjda med LOV i äldreomsorgen och möjligheterna att etablera friskolor. Kan gå med på det om det kan förbättra en verksamhet. 4. Var ska kommunen expandera? Södra industriområdet utökas. För boende gäller förtätning i centralorten och möjligheter att växa i Nyvång och Kvidinge. Nybyggnation i Kvidinge, Hyllinge och på Björnås, förtätning i Åstorp och Västra Broby. Kvidinge ligger bra till. Där finns inte så bra jordbruksmark och det kommer ett tågstopp. I Hyllinge och Kvidinge. Förtäta centrum i Åstorp. Söderåsen, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge. Bör inte byggas på den bästa åkerjorden. Förtäta i centrum men inte i redan bebyggda områden utanför. Vill inte bebygga Söderåsens sluttning. 5. Vad vill ni prioritera i de mindre orterna? Bibehålla servicen. Fler bostäder ger bättre underlag för det. Kvidinge och Nyvång behöver fler. Tågstopp är viktigt i Kvidinge. Och att man har bibliotek kvar i Kvidinge, Hyllinge och Nyvång. Tågstopp i Kvidinge. Förbättrad trafikmiljö och gång- och cykelvägar i Hyllinge. I Nyvång vill vi utvidga bebyggelsen. Tågstopp i Kvidinge och bort med den miljöfarliga delen av bullervallen i Hyllinge. Trygghetsboende i Hyllinge. Om möjligt högstadie i Kvidinge. Tillgänglig service i alla kommundelar så långt det är möjligt. 6. Vad vill ni göra med kommunalskatten? Tänker inte höja den så länge de inte blir tvungna för att kunna behålla god omsorg. Oförändrad om skattepengarna används med förstånd. I långa perspektivet kanske även skattesänkning. Oförändrad under mandatperioden, framför allt inte höjas. Hålla den oförändrad. Hålla den oförändrad. Hålla den oförändrad. 7. Vad ska hända med bullervallen i Hyllinge? Bibehålla vallen och åtgärda efter hand. Återskapa den gröna miljön. Som det ser ut nu ska den ligga kvar, inhägnad och med nya planteringar. Om man upptäcker något negativt kan inställningen ändras. Tillförda massor tas bort snarast möjligt. De tillförda miljöfarliga massorna ska bort. Återställ boendemiljön. Ta bort den. Vill göra en ny, oberoende utredning utan att de som orsakat skadan är med och styr. 8. Hur ska kommunen profilera sig? Trygg, bra boendekommun med goda kommunikationer. Bra boende nära Söderåsen med god kommunal service. Två huvudprofiler: dels en bra miljökommun och dels en attraktiv kommun för näringsetableringar. Som en serviceinriktad, effektiv och miljösäker kommun. Genom våra boendemiljöer och goda kommunikationsmöjligheter, vilka vi ska utveckla vidare. Genom det excellenta läget, nära E4 och nära större centrum, Danmark och Tyskland. 9. Vad är er viktigaste valfråga? Kommunikationer är nyckeln för att utveckla kommunen. Försöker påverka för att få tågstopp till Kvidinge och bra busslinjer. Kommunen ska ha fokus på miljö, skola och äldreomsorg. Utbildning. Att alla kan gå ut skolan med godkända betyg. Individanpassad utbildning. Bort med bullervallen i Hyllinge. Öka måluppfyllelsen för våra elever och höj utbildningsnivån. Jobben, miljön och valfrihet i barnomsorgen. Stopp för invandringen. Ta itu med växande kriminalitet och erbjuda en trygg och värdig ålderdom.

15 HELSINGBORGS DAGBLAD DE STÄLLER OCKSÅ UPP. Piratpartiet deltar också i kommunvalet i Åstorp. Partiet har dock ett begränsat valprogram och har ingen politik i de flesta av de frågor som ställs här nedan. 15 VAL/ÅSTORP Miljöpartiet Verka för grönare miljöer, en god personaltillgång och en meningsfull sysselsättning för de äldre. Vänsterpartiet Anställa mer vårdpersonal, särskilt flerspråkiga. Avdelning för ickedementa på varje vårdboende. Utbyggd verksamhet med grönt perspektiv, kost- och livskunskap, samt en utbyggd samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. Är inte emot privata skolor och privata vårdboenden men kontrollen ska vara hög. En förtätning av verksamheter, komvux flyttar till centrum vilket frigör attraktiva byggnader. Expandera kulturell turism i Kvidinge och Nyvång. Pågatåg till Kvidinge. Utökad barnomsorg och förbättra Nolltolerans mot mobbning och droger. Minska gruppstorlekarna i förskola och skola. Öka personaltätheten med behörig personal. Nej. Fortsätta utveckla ny industrimark från södra industriområdet mot Bjuv. trafiken i Hyllinge. Kommunikationer med centralorten. Exempelvis gång och cykelväg till Hyllinge. Många nya möjligheter till samarbete Socialdemokraterna siktar på egen majoritet i Åstorp, men kan också tänka sig samarbete åt vänster eller höger. En borgerlig allians är sugen på att ta över, men de vet ännu inte om de får Centern med sig. I många kommuner Sverigedemokraterna Lämnar vi VILKEN FRÅGA ÄR VIKTIGAST I KOMMUNVALET? Fredrik Lassen Truls Nilsson VALRESULTAT 2006 Parti Procent Mandat S 46,2 15 M 20,7 7 SD 9,2 3 C 7,3 2 FP 4,8 2 KD 4,1 1 KF* 4,1 1 MP 2,0 0 V 1,0 0 * Kommunens framtid Oförändrad men villig att diskutera höjning vid behov. Vill sanera fullständigt eller ersätta med nytt material. Kan tänka sig skattehöjning om det krävs för att ha v älfärd för de äldre, god arbetsmiljö och en trygg skola och barnomsorg. Vallarna ska bort och kommunen är tvungen att budgetera för det. Kjell Lövkvist, 69 år Åstorp Att få liv i centrum, här är för många tomma lokaler. Carina Gustavsson, 43 år Ausås Se till att centrum inte utarmas. Bo Birgersson, 71 år Åstorp Se till att Åstorps centrum inte avfolkas, men det är nog för sent. Med närheten till Söderåsens naturområden, där alla känner att samverkan och möjligheter kan uppnås. Äldre får god vård, skola och barnomsorg fungerar väl. Kommunen ska bli en mönsterarbetsgivare. Inga Olofsson, 75 år Åstorp Mer resurser till omsorg och vård. Det är för lång väntetid när man behöver hjälp. Åstorp har behov av att ställa om mot ett grönt perspektiv på alla områden. Välfärd som kommer från Vänstern. MER OM VALET I ÅSTORP hd.se/astorp/val-2010

16 16 VAL/BJUV HELSINGBORGS DAGBLAD SÅ TYCKER PARTIERNA: Socialdemokraterna Vänsterpartiet Moderaterna Folkpartiet Centerpartiet Kristdemokraterna 1. Hur vill ni förändra centrum i Bjuv? Planskild korsning klar 2012 samt bland annat förtätning av centrum, skapa goda boendemiljöer och gröna gångstråk. Bort med järnvägen, fräscha upp miljön och få fram öppna ytor. Bort med tågen och skapa ett levande centrum med bra boendemiljöer och förutsättningar för handel. Den planskilda korsningen är viktig. Med öppet torg blir det mer attraktivt för butikerna. Vill skapa ett levande och tryggt centrum. Öppna upp centrum och öppna upp in mot parken. 2. Ska det byggas ett kulturhus? Ja, behövs för föreningar, bibliotek, teater och andra aktiviteter. Inget Dunkers kulturhus. Ja, vi vill ha en byggnad som hängs på Folkets hus. Ja, men kallar det inte kulturhus. Det är viktigast att biblioteket får plats. Ja, vill gärna bygga ett nytt hus i parken. Ja, när resurserna så tillåter. Har inte bestämt oss. Det beror på hur centrum utformas. 3. Vilka satsningar vill ni se i övriga orter? Fortsätta visionsarbetet och se över centrummiljöerna. Gärna små lägenheter för unga och gamla i alla tre orterna. Fräscha upp centrum i Billesholm och Ekeby. Grönytor, gator och rör måste restaureras. Låta kommunfullmäktige cirkulera mellan orterna. Förbättra infrastrukturen kring järnvägen i Billesholm. Snygga till infarterna. Bättre gatuunderhåll och parkskötsel. Fortsätta det förändringsarbete som redan påbörjats i båda orterna. 4. Vill ni privatisera någon del av den kommunala verksamheten? Nej, vill ha verksamheten i kommunal regi. Nej. Ja, vi vill ha mer valfrihet. Kan också vara avknoppning och intraprenad. Ja, park- och grönyteskötseln. Ja, till att börja med inom den tekniska sidan. Ja, vi vill konkurrensutsätta. Först på den tekniska sidan och sedan gå vidare. 5. Hur ska betygen höjas i Bjuvs skolor? Se över personaltäthet och arbetsformer. Profilering av skolorna. Fler lärare och bättre och tidigare insatser för elever som har problem. Mätbara mål. Fortbildning och dialog och stimulans för personal och elever. Tidiga åtgärder när det inte fungerar. Öka lärartätheten. Snabb reaktion när problem uppstår. Bra kommunikation med barn och föräldrar. Ordning och reda. Satsa på små klasser och god uppföljning. Mer resurser så att vi får mer personal och vidareutbildning. 6. Vad vill ni göra med skatten? Oförändrad. Blir det alliansregering kan vi tvingas höja. Oförändrad. Behövs det en höjning får vi ta den diskussionen då. Oförändrad. Målsättningen är att ta ut så lite skatt som möjligt. Oförändrad och, om möjligt, sänka. Oförändrad. På sikt sänka till samma nivå som närliggande kommuner, men det är inte möjligt just nu. 7. Med vilka partier kan ni samarbeta? Vänsterpartiet. Socialdemokraternasen. Undviker att Allianspartierna. Alliansen. Allianspartierna. Helst inom Allian- samarbeta med Sverigedemokraterna, men kan nog komma överens med Miljöpartiet. 8. Hur gör man Bjuv attraktivare? Vi som bor här är ambassadörer för Bjuv. Lyfta fram allt positivt kring miljö, natur, kultur och föreningsliv. Bort med järnvägen, gör centrum fint och kommunen till en mönsterarbetsgivare. Förbättra resultaten i skolan. Jobba med ungdomar och problem, trygghetsfrågor, handeln och näringslivet. Visa upp det som är bra. Vara ambassadör för kommunen. Vi har mycket bra natur, kommunikationer och snart ett nytt centrum. Hålla kommunen fräsch. Fortsätta utveckla trädgårdssamhället med blandade boendeformer, främst villor och radhus. Vi ska tala väl om vår kommun. Det är en trivsam boendekommun och mycket är bra. 9. Vilken är er absolut viktigaste valfråga? Tryggheten och jobben. Bibehålla bra vård- och omsorg och skola i kommunal regi. Mesta möjliga nytta för varje skattekrona. Skola och äldreomsorg. Vill arbeta för god ekonomisk hushållning och utveckla Bjuv efter det. Äldreomsorg och skola. Valfrihet.

17 HELSINGBORGS DAGBLAD 17 VAL/BJUV VILKEN FRÅGA ÄR VIKTIGAST I KOMMUNVALET? Sverigedemokraterna Miljöpartiet Ett utvidgat bilfritt centrum dit vi koncentrerar handeln. Göra det mer öppet och tillgängligt. Fräscha upp miljön och skapa mötesplatser. Gärna fler bostäder och affärer. Laurence Nshimirimana, 31 år Bjuv Att utveckla skolan och få bättre ordning i klasserna. Anneli Günther, 46 år Bjuv Handikappanpassningen på gator och torg. Den är under all kritik i Bjuv. Carolina Bertram, 24 år Bjuv Fler lärare och mindre grupper i skolan. Ja, men inget nybygge. Vill ha ett kulturhus i nuvarande kommunhuset i Bjuv och ett i ett nedlagt kontor i Billesholm. Flytta all kommunal förvaltning till Billesholm och lyfta centrum i både Billesholm och Ekeby. Ja, på ett eller annat sätt. Gärna fräscha upp centrum i Billesholm och Ekeby. S siktar på egen majoritet Möjligt. Då i form av parallellprivatisering där privat och kommunalt konkurrerar. Inriktning på lärande. Bara behöriga lärare. Oförändrad. De som erbjuder oss bäst möjligheter att utföra det vi lovat väljarna. Nej. Måste ha skolledare som brinner och får personalen engagerad. Vill ha profilerade skolor. Oförändrad, men vi är beredda att ta en höjning om det krävs för bättre skola, äldreomsorg och skötsel av grönytor. Utesluter ingen och tar inte ställning förrän vi har valresultatet. Socialdemokraterna vill fortsätta att styra Bjuv tillsammans med Vänsterpartiet, men satsar ändå på egen majoritet. En ny utmanare är Miljöpartiet med arbetarkommunens tidigare ordförande Anette Roos i ledningen. Kommunvalet 2006 Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Miljöpartiet Truls Nilsson Saluför kommunen på ett positivt sätt. Kommunen måste vara aktivare mot företagen och boendet attraktivare. Skolan i synnerhet men också äldreomsorgen. Satsa på ungdomar och familjer. Blir det lugnare i Bjuv blir det tryggare och bättre i kommunen. Ungdoms- och skolfrågorna. VALRESULTAT 2006 Parti Procent Mandat S 46,9 15 M 19,1 6 SD 14,8 5 C 6,1 2 FP 4,7 1 KD 3,6 1 V 3,3 1 MP 0,8 0 MER OM VALET I BJUV hd.se/bjuv/val-2010

18 6 VAL/ÄNGELHOLM NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR SÅ TYCKER PARTIERNA: Moderaterna Folkpartiet Centerpartiet Kristdemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpartiet 1. Var ska nya badhuset ligga och när måste det senast vara klart? Mellan sjukhuset och Rönne å med gångbro från Storgatan och Vita räck. Klart sista kvartalet Vid sjukhuset. Klart Vid sjukhuset, klart Vid sjukhuset. Färdigt sent På Scantomten. Klart i slutet av Vid ishallen. Klart Var bör nästa bilbro över Rönne å hamna, när bör den vara klar och vad ska hända med Pyttebron? Oklart, undersöker flera alternativ men bro i Varvsvägens förlängning räcker inte. Pyttebron ska vara kvar. Vill öppna för biltrafik över Pyttebron eller ny bro på samma plats. Pyttebron kan rivas eller delvis bevaras genom att de bärande bågarna används på ny bro. Inväntar miljökonsekvensbeskrivning på olika förslag. Pyttebron ska vara kvar som gång- och cykelbro. Vill utreda mer. Pyttebron med tillhörande miljö ska bevaras, som gångoch cykelväg. Pyttebron ska bevaras som gång- och cykelväg. Vill i stället satsa på kollektivtrafik, cykelvägar och ny trafikutredning som grund för nytt ställningstagande. Vill inte ha ny bro, i stället enkelrikta trafik över Nybron och Järnvägsbron (Järnvägsgatan). Pyttebron ska bevaras. 3. Vad förväntar ni er av det nya Rönneåprojektet? Gång- och cykelstråk och fler broar från centrum till Skälderviken. Fler bryggor uppströms. Kaféer och restauranger utmed åpromenaden. Fler bryggor och vandringsleder. Möjligheter till utfärder och forsränning. Fler kaféer, bryggor och vindskydd. Bättre möjligheter att promenera och cykla längs ån. Ökad tillgänglighet för funktionshindrade. Fler bryggor och fik. Vandringsled ut till mynningen. Landningsställe för kanotister längre upp mot Tranarp. Fler bryggor. Mer röjningsarbete och förbättring för kanotisterna. Fler belysta åpromenader. Kaféer och restauranger längs ån. Restauranger, kaféer och nya promenadstråk, även utanför centrum. Allt tillgängligt för funktionshindrade. 4. Behöver Ängelholms sjukhus en nattakut? (Regionpolitikerna bestämmer.) Ja. En närakut som är öppen dygnet om. Vill utveckla direktinläggning på avdelning för gamla och sjuka. Nej. Ja, kapaciteten räcker inte i Helsingborg. Nej. Det räcker med direktinläggning, välutrustade ambulanser för akutfall och hembesöksbilar för barn och gamla. Nej. Ekonomiska och personella resurser (framför allt läkare) saknas. Patientsäkerheten måste säkerställas. Nej, men sätter förbättrad primärvård som villkor. 5. Vad är viktigast att satsa på inom skolan? Att tidigt ge extra stöd för att fler ska klara grundskolan med fullständiga betyg. Att satsa mer pengar på skolmaten. Vill att Ängelholm ansöker om att bli provkommun för treterminerssystem. Att satsa på de små barnen, för att upptäcka problem i tid. Vill införa läxhjälp på fritids. Att skapa trygg miljö med god lärartäthet och fortbildning för lärarna. Tidigt stöd för svaga elever. Ökad lärartäthet och mindre elevgrupper. Mer resurser till Elevhälsan och förebyggande insatser mot mobbning. Utbildad personal och mer ekonomiska resurser för att uppfylla målen. Mindre klasser. 6. Var ska nya träningsplaner för fotboll och friidrott hamna? Oklart. Vill först höra med de berörda klubbarna och till hösten få en plan för framtiden. Vid Lindab Arena. Vid ishallen. Vid ishallen. Vid Lindab Arena. Vid ishallen. 7. Ska Ängelholm ta emot fler flyktingar/ flyktingbarn? Tycker att dagens volym är lagom. Anser att Ängelholm klarar nuvarande avtal med Migrationsverket bra. Ja, om flickor och pojkar får separata boenden. Nuvarande omfattning är lagom. Dagens avtal är bra, ungefär vad Ängelholm klarar av att integrera. Enligt nuvarande avtal med Migrationsverket. Ja. 8. Vad är viktigast att satsa på inom äldreomsorgen? Fler platser för äldre med minnessjukdomar (demens). Fler seniorboenden. Valfrihet när det gäller mat: varm, kyld eller fryst mat. Vill införa alkoholservering på kommunens äldreboenden. Utveckla lagen om valfrihet, LOV, så att de med hemtjänst får välja service och när den ska utföras. Garanti om att par får bo ihop på vårdhem. Fler platser för demensvård. Nytt trygghetsboende, med möjlighet för äkta par att bo ihop. Värdighetsgarantin helt genomförd. Mer personal inom demensvården, särskilt nattetid. Individanpassad omsorg och mer personal. Närtillagad och ekologisk mat. Fortbildning av personalen. 9. Ska skatten höjas, sänkas eller vara oförändrad ( idag 19,04 kr)? Oförändrad. Oförändrad. Oförändrad. Ambitionen är oförändrad. Höjning möjlig för att bevara kvalitet på skola och omsorg. En mindre höjning. Höjas, för att satsa inom förskola, skola och äldreomsorg.

19 NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR VAL/ÄNGELHOLM 7 Miljöpartiet Vid sjukhuset. Vill att kommunen äger badhuset för ängelholmarnas badmöjligheter i framtiden. Sverigedemokraterna På Scantomten, som andrahandsalternativ vid ishallen. Klart första halvåret Pensionärspartiet Anger ingen plats. Klart 2012, men är beredda på ett års försening. Engelholmspartiet Vid ishallen. Färdigt senast midsommar Pyttebron och skatter i fokus Vill ha ny trafikutredning om tidpunkt och placering, möjligen Varvsvägen. Ingen förändring av Pyttebron. Att ån blir en naturlig del av staden med restauranger, kaféer och belysta promenadstråk. Har inte tagit ställning men vill inte ha bilbro på Pyttebrons plats. Pyttebron ska förbli gångoch cykelbro. Mer liv längs ån och i omgivningarna. Vill förlänga Varvsvägen och påbörja bygget genast. Pyttebron ska behållas. Att ån blir ett rekreationsområde med kaféer och restauranger. Belysning längs ån. Nej. Ja. Ja. Närheten är det viktigaste i akutfall. Upptagningsområdet för Ängelholms sjukhus är tillräckligt stort. Stabil budget och större flexibilitet. Med redovisning av skolpengen ska varje rektorsområde själva styra inriktningen. Ja. Åtgärder mot mobbning, bibehållen personaltäthet och utökat system med klassmorfar. Bättre skolmat och mer stöd åt barn med särskilda behov. Nej, anser invandringspolitiken på riksplanet vara ohållbar. Pekar lokalt på bostadsbrist och oklara kostnader. Vill kanske ha folkomröstning. Lärlingssamarbete mellan skola och företagen. Högre lärartäthet och behöriga lärare. Vid ishallen. Ishallsområdet. Vill inte ändra placering. Ser inget skäl att flytta idrottsplatsen, men eventuellt till området runt ishallen. Ja, om staten står för kostnaderna. Vill folkomrösta om Pyttebron och sedan avgöra var nästa bilbro hamnar och när den byggs. Röja ån. Belysta gång- och cykelvägar till Skälderviken. Nya bryggor och grillplatser. Återuppbyggnad av kafé Rönnevik och en scen vid nytt kulturhus. Ja, med tanke på upptagningsområdet, onödiga ambulanstransporter och väntetiderna i Helsingborg. Mer lärartid åt varje barn. Mindre klasser och fler lärare. Fortbildning för lärarna. Kring Lindab Arena där ett framtida idrottscentra med bland annat bad, multihall och BMX-bana. Ja. Moderaterna har blivit allt starkare med åren och inget talar för att det blir annorlunda detta val. Största intresset riktas i stället mot nya Engelholmspartiet. I några områden Sverigedemokraterna Engelholmspartiet Där det skiljer Anders Davidsson VALRESULTAT 2006 Parti Procent Mandat M 39,4 21 S 25,0 13 C 8,5 4 KD 5,8 4 FP 5,4 2 SD 5,1 2 SPI 4,1 2 MP 3,7 2 V 2,7 1 Större inflytande över arbetet för chefer och personal. Större flexibilitet i personalens schemaläggning. Kan tänka sig höjning med några tioöringar. Bevarad matkvalitet. Luftkonditionerade boenden. Kan tänka sig höjning på cirka 15 öre för att bibehålla kommunala kärnverksamheter. Bibehållen personalstyrka. Mellanstationer mellan hem och vårdboenden med hög trygghet, god och varierad mat som tillagas så nära som möjligt. Oförändrad, men ser hellre höjning än neddragningar inom skola och äldreomsorg. Att äldre själva kan välja omsorgsform. Fler anställda med mer tid för de äldre. Parboende för dem som önskar. God näringsrik kost och alternativa rätter. Kan tänka sig både höjd och sänkt skatt för både satsning på skola, äldreomsorg, kultur och fritid samtidigt som kommunen ska ha en ekonomi i balans. MER OM VALET I ÄNGELHOLM hd.se/angelholm/val-2010

20 8 VAL/BÅSTAD NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR SÅ TYCKER PARTIERNA: Moderaterna Folkpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Kristdemokraterna Bjärepartiet 1. Var och hur ska det byggas i Båstad? Samarbete med exploatörer. Olika bostadsformer. Nya Hemmeslöv och Förslöv mest lämpade, även övriga orter. Ta fram centrumplan med helhetsgrepp över centrala Båstads framtid. Tilldela Båstadhem mark för hyresrätter i tätorterna. Ta fram bostadsförsörjningsprogram för rimliga priser. Båstadhem ska bygga i alla kommundelar. Ta fram billiga tomter. På Trollbäcken, Lindströms backe i V Karup, järnvägen i Grevie, idrottsplatsen och Bjärehallen i Förslöv, församlingshemmet i Hov. Inget jätteprojekt i Nya Hemmeslöv. Småskaligt byggande i alla orter. Uppmuntra Båstadhem att bygga hyresrätter. Tomter i Hemmeslöv, Östra Karup och på travbanan i Grevie. 2. Vad vill ni göra med grundskolan? Behåll samtliga skolor. Kan tänka sig att lägga ut skolor på entreprenad. Eventuellt datorer till alla. Lokaler, elevhälsa och särskola utanför skolpengen hindrar nerdragningar i dåliga tider. Garantera personaltäthet. Datorer till alla. Behåll personaltätheten. Kan tvingas lägga ner en eller två skolor för att garantera utbildningens kvalitet. Behåll samtliga skolor. Effektivisera administrationen i kommunhuset för att frigöra resurser. Eventuellt färre rektorer. Behåll samtliga skolor. Behåll god personaltäthet. 3. Vad vill ni göra med maten i skolan och äldreomsorgen? Har redan tagit beslut om mer ekologiskt och mindre halvfabrikat. Har bett måltidschefen titta på hur man kan upphandla närodlat. Minskning till tre tillagningskök ger pengar till ekologisk och bättre mat. Utred hur vi kan upphandla närproducerat. Mer ekologiskt och högre kvalitet. Inte säkert att det bara handlar om pengar. Titta på antalet tillagningskök. Vill utreda möjligheten att använda närproducerat i kommunens kök. Gör skolmatsalarna trevligare. Vill inte ha industrimat. Man kan inte spara hur mycket som helst på maten. Odla och tillaga så nära brukaren som möjligt. Vill att maten tillagas lokalt och från grunden. Kan tänka sig att alla kök inte behövs. Vill förbättra miljön i skolmatsalarna. 4. Ska kommunen fortsätta driva Malenbadet? Nej, lägg ut badet på entreprenad. Nej, lägg ut på entreprenad. Ja, behåll i kommunal regi. Ska vara öppet från slutet av maj till och med augusti. Ja, behåll. Gärna öppet från mitten av maj till mitten av september, flexibilitet efter väder. Vidareutveckla restaurangen. Oviktigt vem som driver badet. Eventuell entreprenör eller köpare ska garantera fortsatt drift och kvalitet. Bör hållas modernt. Ja, behåll i kommunal regi. 5. Hur ser ni på pågatågstrafik till Bjäre? Vill avvakta Trafikverkets rapport för att se hur busstrafiken påverkas. Oklar finansiering. Vill ha till Förslöv, avvaktar Trafikverkets rapport för att bestämma sig om Grevie. Oklar finansiering. Vill ha till Förslöv. Grevie på sikt. Har ingen klar finansiering, men tycker att det är värt pengarna. Vill ha till både Förslöv och Grevie. Hoppas på pengar från region och stat. Finansierar egen del med lån. Ingen åsikt i frågan, mer än att pågatåg är bra. Vill ha pågatåg på Västkustbanan till Förslöv och Nya Hemmeslöv. Inte till Grevie, det påverkar busstrafiken negativt och skapar barriär. 6. Vad ska kommunen göra med vägföreningarna? Höj bidragen till något över den nivå som gällde före de stora nerdragningarna. Titta på hur man kan utjämna orättvisorna. Har höjt och vill höja bidragen. Vill se diskussion om deras framtid. Undersök om man kan erbjuda vägföreningarna att kommunen tar över ansvaret. Bidrag måste fördelas rättvist mellan föreningarna. Medlemmarna får avgöra om det blir aktuellt för kommunen att ta över. Öka bidragen, handlar om små pengar. Kommunen ska ta över vägföreningen i Hemmeslöv. 7. Ska kommunen ta ansvar för Norrvikens trädgårdar? Nej. Ingen kommunal fråga. Stiftelsen får lösa det. Nej, kommunen ska inte driva en trädgårdsanläggning. Hitta en entreprenör. Nej, inga fler skattepengar dit. Nej. Hitta nya sätt att driva genom att tillåta verksamhet som stämmer överens med parkens själ. Nej. Viktigt att trädgårdssällskapets röst blir hörd om de kan bidra till en lösning. Nej, inga fler skattepengar dit. 8. Vad anser ni om den nya politiska organisationen som träder i kraft vid årsskiftet? En förbättring, med intressantare uppdrag och bättre medborgardialog. Vi tror mycket på den. Blir positivt för politiker och invånare. Är för. Måste prova något nytt. Emot, då det koncentrerar makten. Träder i kraft för snabbt. Vill undersöka möjligheten att skjuta upp start. Är emot då det ökar centraliseringen av makt och minskar insynen. Vill ha teknisk nämnd. Är emot då det ökar centraliseringen av makt. Vill ha endast en heltidsanställd politiker (kommunalrådet). Avskaffa arbetsutskott. 9. Vilken är den viktigaste frågan kommande mandatperiod? Bostadsbyggande i form av trygghetsboende, villor och lägenheter. Värna skolan från nerdragningar, vilket gynnar inflyttningen. Samhällsplaneringen, med bostadsbyggande och pågatåg. Att kommunen får en politisk ledning som kan skapa bra arbetsklimat genom bred politisk förankring och förmåga att lyssna. Återskapa förtroendet för politikerna, med öppenhet och ärlighet. En kostnadseffektiv och slimmad kommunal förvaltning som är snabb i beslut. Besparingar tillfaller dem som gör jobbet på golvet.

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

= ===== Majoritetsprogram

= ===== Majoritetsprogram Majoritetsprogram för Lidingö stad 2011-2014 1 Inledning Detta majoritetsprogram mellan Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 2 Innehåll: Förord Nacka valfrihetens huvudstad Kommunens ekonomi Ordning och reda i ekonomin

Läs mer

Årsplan 2013-2015 2012-10-23

Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Innehåll Politiska utgångspunkter & Fokus Särskilda prioriteringar 2013... 2 Strategiska mål... 3 Budgetprocess... 4 Fler jobb och växande företag... 5 Unga ska inte vara arbetslösa...

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest 2010... 6 4

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism?

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism? I valet och kvalet - Frågor och svar: Inför valet sammanställde vi sju aktuella frågor som skickades till nämnden/ styrelsens ordförande och vice ordförande i samtliga stadsdelar och kommuner i Stockholms

Läs mer

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2014-2018... 6 4 Ekonomiska förutsättningar... 7 5 Sammanfattning över våra satsningar

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15)

Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) 1 Innehållsförteckning I TÄBY... 5 Politiskt program för Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Center-partiet och Kristdemokraterna under mandatperioden 2015-2018...

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad En stad för alla Budget 2011 Uppdaterad Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Välfärden främst 4 En stad för alla 4 En bättre skola 5 En värdig omsorg 5 Bättre miljö och ökad trygghet 6 2. Alliansen i regering

Läs mer

Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav

Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav 2014-08-20 Sid 1 Till dig som är arbetsplatsombud anställd i Stockholms stad Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav Vi har ställt 13 frågor till partierna utifrån

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018 Gröna sköna Tyresö Kommunplan 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 4 2. EN BUDGET FÖR VÄLBEFINNANDE... 5 3. MILJÖPARTIETS VISION FÖR TYRESÖ KOMMUN 2030... 7 TYRESÖ EN GRÖNSKANDE

Läs mer

En bra skola är grunden för framtidens jobb. handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje

En bra skola är grunden för framtidens jobb. handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje En bra skola är grunden för framtidens jobb handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje Inledning Socialdemokraterna i Södertälje söker väljarnas mandat för att styra Södertälje in i framtiden

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer 2014-10-23 1 Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer Majoritetspartiernas politiska plattform för 2015-2018 2014-10-23 2 Majoritetsprogram 2014-2018 Vi fyra Allianspartier har

Läs mer