?OSÄKER? HÄR ÄR DIN GUIDE I KVALET! UTGIVEN AV HELSINGBORGS DAGBLAD, NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR OCH LANDSKRONA POSTEN SEPTEMBER 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "?OSÄKER? HÄR ÄR DIN GUIDE I KVALET! UTGIVEN AV HELSINGBORGS DAGBLAD, NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR OCH LANDSKRONA POSTEN. 14 19 SEPTEMBER 2010"

Transkript

1 UTGIVEN AV HELSINGBORGS DAGBLAD, NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR OCH LANDSKRONA POSTEN SEPTEMBER HD?OSÄKER? HÄR ÄR DIN GUIDE I KVALET! TÄVLA OCH VINN MIDDAG FÖR TVÅ! Sidan 20

2 2 HELSINGBORGS DAGBLAD VAL/REGION SKÅNE Nu är valet ditt HEJ, LÄSARE! ABSOLUT STÖRSTA DELEN FÖR ATT DU Åsa Nicander Valansvarig Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes Tidningar och Landskrona Posten Redaktör: Åsa Nicander Redigering och layout: Eva Engwall, Cilla Nilsson Illustrationer: Erik Nylund Vården är en av de frågor som väljarna prioriterar högst. Ändå är valet till regionfullmäktige det kanske mest anonyma den 19 september. En het fråga inför nästa mandatperiod är de långa vårdköerna. Politikerna är ense om är att de måste kortas. Frågan är bara hur. Väljare, var god vänta! Långa vårdköer är en av de viktigaste valfrågorna Trots att tillgänglighet Det innebär Den som vill göra Inom vissa specifika Peter Ferm Emma Johansson Foto: Anders Malmberg Detta har du rätt till enligt vårdgarantin Sedan 1 juli : 7: 90: 90: VÄNTETIDER TILL DE VANLIGASTE INGREPPEN Så här såg väntetiderna i Skåne ut i juli för de fem mest utförda åtgärderna (inom parentes antalet som väntat längre än tre månader). Gråstarr, patienter (1 258). Utprovning av hörapparat, 626 patienter (0). Operation av ljumskbråck, 452 patienter (194). Borttagning av halsmandlar, 410 patienter (111). Operation av knäled, 334 patienter (20).

3 HELSINGBORGS DAGBLAD VAL/REGION SKÅNE 3 Ögonläkaren Göran Svensson och operationssköterskan Lotta Wall jobbar snabbt. Efter tio femton minuter är gråstarroperationen klar och patienten kan gå hem med friska ögon. I början av september Gråstarroperationer De som inte får vård Efter det att andra ögat opererats kan Lennart Berglund, 74 år, äntligen läsa böcker igen. Enligt produktionsdirektören Emma Johansson MODERATERNA: Fortsätta effektiviseringsarbetet där verksamhet för verksamhet gås igenom. Göra tillfälliga upphandlingar av ett stort antal operationer för att arbeta bort köer inom problemområden. Öka valfriheten genom att få in fler aktörer som kan ta hand om behandling/operation av enkla diagnoser som gråstarr. Förstärk första ledets sjukvård (primärvården). Fler arbetsmetoder som sätter patienten i fokus. KRISTDEMOKRATERNA: Organisera planerade operationer bättre så att de inte behöver ställas in. Schemalägga läkarnas arbetstider. Kvälls - öppna mottagningar. Släppa in privata entreprenörer som kan operera på kvällar och helger när operationssalar står tomma. Utveckla arbetsmetoden Lean health care, som innebär att vården utgår från patienten och inte organisationen. Fler specialister i primärvården. CENTERPARTIET: Minska den maximalt tilllåtna kö tiden från 90 till 30 dagar. Fler möjligheter för patienterna att välja och påverka sin vård, även inom specialiserad vård. Fler privata aktörer som kan bidra med nya arbetssätt. Göra schema över hela behandlingsprocessen så att patienten kan sätta större press. Genomföra arbetsmetoden Lean health care, som innebär att vården utgår från patienten och inte organisationen. FOLKPARTIET: Fortsätta det påbörjade effektiviseringsarbetet där verksamhet för verksamhet gås igenom. Utnyttja tiden bättre genom att till exempel schemalägga läkarna. Upphandla fler aktörer där det finns köer. Stärka Hälsovalet med en kvarts miljard för att se till att folk söker sig till vårdcentralerna i första hand och inte den dyra akutvården. MILJÖPARTIET: Schemalägga läkarnas arbetstid så att fler operationer kan göras även utanför kontorstid. Kan tänka sig upphandling av operationer där kön är lång. Se till att operationssalar på sjukhusen inte står tomma. Öka samarbetet mellan sjukhusen samt mellan vården i regionen och i kommunerna. Lyssna på personalens kunskap. SOCIALDEMOKRATERNA: Tillskjuta resurser genom skattehöjning så att personalen kan jobba med effektiviseringar för att bland annat korta köerna i lugn och ro. Vill förbättra logistiken kring operationerna. Kan tänka sig att satsa extra pengar på att korta väldigt långa köer men på sikt är det mer resurser till vården som behövs. Vill satsa på Lean health care, som innebär att vården utgår från patienten och inte organisationen. VÄNSTERPARTIET: Schemalägga läkarnas arbetstid så att fler operationer kan göras på kvällar och helger. Avlasta sjukvårdspersonalen från administrativa arbetsuppgifter. Samarbetet mellan regionen och kommunen måste förbättras. Det leder till att äldre som ska opereras bättre förbereds inför ingreppet och bättre tas om hand efteråt i den kommunala vården. Då kan antalet operationer öka. SVERIGEDEMOKRATERNA: Öka resurserna till vården genom omprioriteringar av pengar inom regionen, men inga konkreta förslag förutom mindre över föringar från bland annat kulturens område. Effektivisera verksamheten och förbättra den politiska styrningen. Ökad sam ordning mellan exempelvis region och kommun samt mellan offentliga och privata vårdgivare. MER OM VAD REGIONPOLITIKERNA TYCKER PÅ NÄSTA SIDA

4 4 VAL/REGION SKÅNE SÅ TYCKER PARTIERNA: HELSINGBORGS DAGBLAD DE STÄLLER OCKSÅ UPP: I valet till regionfullmäktige ställer även följande partier upp: Allianspartiet/Medborgarens röst, Feministiskt initiativ, Kommunistiska partiet, Piratpartiet, Skånepartiet, SPI (Sveriges pensionärers intresseparti), Sveriges kommunistiska parti. Moderaterna Folkpartiet Centerpartiet Kristdemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpartiet 1. Vilken roll ska sjukhusen i Ängelholm och Helsingborg ha i framtiden? Uppdelningen närsjukhus/ akutsjukhus ska bestå. Utveckla Hälsostadsprojektet i Ängelholm. Båda ska vara kvar. Vill lägga ut Ängelholms sjukhus på entreprenad. Båda ska vara kvar. Öka den planerade vården i Ängelholm. Båda ska vara kvar. Vill profilera Ängelholm som ett folkhälsosjukhus. Mer samverkan. Uppdelningen närsjukhus/ akutsjukhus ska bestå, men mer samarbete krävs. Fortsätta som i dag. 2. Hur ställer ni er till privata aktörer i den skattefinansierade vården? Positiva till fler privata aktörer. Öppna för privatisering av sjukhus, men ej aktuellt nu. Positiva till fler privata aktörer inom vården. Vill privatisera exempelvis Ängelholms sjukhus. Ja till primärvård och kliniker på entreprenad, varken ja eller nej till privatisering av hela sjukhus. Öppna för privata aktörer. Säger i dagsläget nej till privatisering av hela sjukhus. Ja till privata aktörer inom primärvården. Restriktiva till specialiserad vård på entreprenad, nej till privatisering av sjukhus. Vill begränsa antalet privata aktörer inom vården. På sikt ska all vård drivas i offentlig regi. 3. Hur vill ni korta vårdköerna? Fortsätta effektiviseringsarbetet. Handla upp operationer. Fler aktörer som kan ta hand om enkla diagnoser. Fortsätta effektiviseringarbetet. Schemalägga läkarna och upphandla operationer vid behov. Införa arbetssättet Lean health care. Utveckla mobil vård, t ex mobil röntgen. Skärpa vårdgarantin till max 30 dagars väntetid. Schemalägga läkarna. Låta entreprenörer operera på kvällstid och på helger. Införa arbetssättet Lean health care. Tillföra resurser genom skattehöjning så att personalen kan jobba med effektiviseringar i lugn och ro. Schemalägga läkarnas arbetstid. Avlasta sjukvårdspersonalen från administrativa arbetsuppgifter. 4. Hur vill ni utveckla primär vården? Fortsätta bygga ut Hälsovalet, patienterna ska få välja utförare inom fler områden. Vill satsa 250 miljoner extra under mandatperioden. Bonus till vårdcentraler som profilerar sig, exempelvis mot äldre patienter. Få in fler yrkeskategorier inom Hälsovalet, exempelvis kiropraktorer. Fler psykologer och kuratorer på vårdcentralerna. Utöka yrkeskategorierna inom Hälsovalet, t ex kiropraktor, familjeterapeut och logoped. Fler vårdcentraler specialiserade på äldre. Mer pengar till Hälsovalet. Fler specialister till primärvården. Knyta den akuta hembesöksverksamheten till vårdcentralerna. Mer flexibla öppettider. Den akuta hembesöksverksamheten ska ingå i vårdcentralernas uppdrag. 5. Vilken skattesats sätter ni efter valet (nuvarande 10,39 kronor)? Oförändrad. Oförändrad. Oförändrad. Oförändrad. Vill höja skatten med öre. Vill höja skatten med 35 öre. 6. Vill ni ha fri barnsjukvård? Till och med 11 år. Till och med 11 år. Till och med 11 år. Till och med 11 år. Till och med 20 år. Till och med 20 år. 7. Hur ska kollektivtrafiken förbättras? Fräscha upp gamla vagnar. Lösa informationsbristerna, bl a genom att utnyttja modern teknik mer. Effektivisera Skånetrafiken. Förbättra informationen. Light rail mellan Höganäs och Helsingborg, gärna i samarbete med näringslivet. Internet på bussar och tåg. Förbättra kommunikationsmöjligheterna till kommundelar utanför centrumkärnorna. Högre krav på punktlighet. Snabbspårväg mellan Helsingborg och Höganäs. Fler pågatågsstationer. Verka för pågatågstrafik bl a sträckan Helsingborg Eslöv. Light rail mellan Helsingborg och Höganäs. Införa busslinjer som passar stora arbetsplatsers tider. Light rail mellan Helsingborg och Höganäs. Persontrafik på Söderåsbanan. 8. Vilken är den viktigaste åtgärden efter valet? Fortsätta arbetet för att förbättra sjukvården och kollektivtrafiken. Fortsätta arbeta för bättre tillgänglighet. Göra en handlingsplan för att minska köerna inom sjukvården. Korta köerna i vården. Utöka resurserna till sjukvården. Att vården blir tillgänglig för alla. 9. Vilka partier kan ni tänka er att regera med? C, FP, KD, MP. M, C, KD, MP. M, FP, KD, MP. M, FP, C, MP. MP och V. S och MP.

5 HELSINGBORGS DAGBLAD VAL/REGION SKÅNE 5 Miljöpartiet Sverigedemokraterna Hur mycket av vården ska ges av privata aktörer? Höger- och vänsterpolitiker ger helt olika svar och visar på en av flera skiljelinjer i region politiken. Båda ska vara kvar. Ökat samarbete där Ängelholm kan hjälpa Helsingborg med vårdplatser. Huvuddelen av vården i offentlig regi men välkomnar privata inslag. Nej till privatisering av akutsjukhusen. Schemalägga läkarnas arbetstid. Kan tänka sig upphandling av operationer där kön är lång. Minst 100 miljoner extra till primärvården. Ser gärna icke vinstdrivande organisationer som vårdgivare. Oförändrad. Kan tänka sig en höjning vid behov. Båda ska vara kvar. Utöka uppdraget för Ängelholms sjukhus genom att öppna nattakuten igen. Vill främst privatisera verksamheter som fungerar dåligt. Nej till privatisering av hela sjukhus. Förstatliga specialistsjukvården. Ge mer resurser till vården genom omprioritering av pengar, samt effektiviseringar. Slopa den socioekonomiska viktningen i ersättningen. Minska tolkersättningen i systemet. Oförändrad. Höjning är en sista utväg. Privata vårdföretag skiljer blocken åt De fyra borgerliga PRIVATISERINGAR VÅRDENS FINANSIERING SAMARBETE ÖVER BLOCKGRÄNSERNA Peter Ferm Emma Johansson VALRESULTAT 2006 REGION SKÅNES ANSVARSOMRÅDEN Till och med 19 år. 40 nya pågatågsstationer. Persontrafik på fler järnvägsspår. Spårvagnar i städerna. 200 miljoner extra till Skånetrafiken Arbetet för fler jobb. Det ger skatteintäkter som ger förutsättning för förbättringar i vården. Alla utom SD. Till och med 19 år. Skapa en bättre beredskap när någonting går fel. Fortsatt utbyggnad av järnvägspår. Öppna närsjukhusens nattakuter igen. Alla. Parti Procent Mandat S 34,4 53 M 27,9 43 FP 8,5 13 SD 6,6 10 C 5,9 9 KD 4,7 7 MP 4,4 7 V 4,2 7 HÄLSA & SJUKVÅRD Detta är Region Skåne: Region Skånes viktigaste ansvarsområde är hälso- och sjukvården i Skåne. Regionen har ansvaret för all offentligt finansierad sjukvård inom primärvården och på sjukhusen. Man ansvarar också för tandvård, ambulanssjukvård samt habilitering och hjälpmedel inom regionen. REGIONAL UTVECKLING KOLLEKTIV- TRAFIK TANDVÅRD Kollektivtrafiken är ett annat viktigt ansvarsområde som regionen styr via Skånetrafiken. Region Skåne har också det regionala ansvaret för exempelvis kultur, samhällsplanering, näringslivsutveckling och miljöfrågor. Drygt personer var i slutet av 2009 anställda av regionen. En klar majoritet av dem jobbar inom hälsooch sjukvården omsatte regionen ungefär 33 miljarder kronor. 82 procent av Region Skånes intäkter kommer från skatteintäkter och statsbidrag. 94 procent av pengarna går till hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel. Resterande 6 procent läggs på Skånetrafiken, kultur och regional utveckling. Skattesatsen är sedan år ,39 kronor. MER OM VALET I REGION SKÅNE hd.se/skane/val-2010

6 6 HELSINGBORGS DAGBLAD VAL/HELSINGBORG Gratis skolmat på gymnasiet eller inte? Ska Helsingborg ta emot flyktingar? Ja eller nej till elitklasser och vårdnadbidrag? Det är några av stridsfrågorna mellan de två politiska blocken. HD hjälper dig att bena ut skillnaderna sen är valet ditt. Vilken väg leder Här är skillnaderna som kan avgöra valet I ena ringhörnan: Peter Danielsson De rödgröna På väg att ta över makten? De rödgrönas främsta företrädare vill ta över styret i Rådhuset: Jan Andersson (S), Annika Román Lundskog (MP), Gustaf Wiklund (MP) och Mariette Rosenlöf (V). SÅ SKILJER DE SIG: ALLIANSEN: En fritidscheck stimulerar unga att ha en mer aktiv fritid. Flyktingar De rödgröna vill att Helsingborg tecknar avtal med Migrationsverket om att ta emot flyktingar. Det har Helsingborg inte gjort de senaste åren. Vill man att andra kommuner ska ta ansvar får man själv också göra det. Och det är bättre att få statliga medel och kunna ta emot människor under ordnade former, säger Jan Andersson. Alliansen säger fortsatt nej till flyktingavtal, med undantag för ensamkommande flyktingbarn. Vi har stora problem med utanförskap, 55 procent av våra bidragshushåll är utomnordiska. Vi behöver tid för dem som redan är här, att få dem i arbete, säger Peter Danielsson. Vårdnadsbidrag Alliansen vill att Helsingborg fortsätter att ha vårdnadsbidrag för småbarnsföräldrar. De får kronor i månaden om de löser barnomsorgen på annat sätt än förskola. Det handlar om valfrihet, säger Peter Danielsson. De rödgröna vill avskaffa vårdnadsbidraget. Det strider mot arbetslinjen och jämställdheten, det låser fast kvinnor i beroendeställning, säger Jan Andersson. RÖDGRÖNA: Skolmaten på gymnasiet De rödgröna vill att lunchen ska vara gratis för eleverna. I dag betalar de 500 kronor per termin. Avgiften drabbar främst familjer som har det dåligt ställt, säger Jan Andersson. Alliansen vill behålla avgiften. De får en bra måltid för några kronor om dagen, det är rimligt. Det skulle kosta minst fyra miljoner kronor att låta maten vara gratis. Vi använder hellre de pengarna till att förbättra skolans innehåll, säger Peter Danielsson. Man ska inte göra föreningslivet till en marknadsplats. Vi vill i stället ge mer stöd till föreningslivet. Fritidscheck till unga Alliansen vill att unga ska få en fritidscheck som de exempelvis kan använda till att betala medlemsavgift i en förening. Vi vill stimulera unga att ha en mer aktiv fritid. Det blir också en möjlighet för alla föreningar att dra till sig medel om de har aktiviteter som lockar unga, säger Peter Danielsson. De rödgröna vill inte ha fritidscheckar. Man ska inte göra föreningslivet till en marknadsplats. Vi vill i stället ge mer stöd till föreningslivet, säger Jan Andersson.

7 HELSINGBORGS DAGBLAD till makten? VAL/HELSINGBORG Oklart läge om inget block vinner 7 Vem vinner Sverigedemokraterna På väg mot fyra år till vid makten? Alliansens främsta företrädare vill fortsätta att styra Helsingborg: Maria Winberg Nordström (FP), Peter Danielsson (M), Maria Nilsson (C) och Birgitta Södertun (KD). Elitklasser eller inte Alliansen vill ha elitklasser eller spetsutbildningar i grundskolan. Skolan ska vara bra på att fånga upp barn som behöver stöd, men ska också vara bra på att stimulera dem som är särskilt duktiga. Hela samhället gynnas av att vi får fram fler Nobelpristagare, uppfinnare eller duktiga människor som startar företag, säger Peter Danielsson. De rödgröna vill inte ha sådana specialklasser. Det finns ingen brist på elitklasser i Helsingborg. Däremot är det brist på stöd till de skolor som inte når resultaten. Vi vill satsa mer på de skolorna i stället, säger Jan Andersson. Politikernas arvoden De rödgröna vill sänka arvodet, oklart hur mycket. I dag får ett kommunalråd kronor i månaden. Alliansen vill behålla nuvarande princip att ett kommunalråd ska få lika mycket som en riksdagsledamot. ALLIANSEN: Kommunalskatten Alliansen vill sänka skatten med förbehållet: om den kommunala ekonomin tillåter. De rödgröna partierna har inte sådana planer. Socialdemokratena har tvärtom propagerat för skattehöjning tidigare. Nu har de rödgröna landat på att skatten ska vara oförändrad. RÖDGRÖNA: Skolan ska vara bra på att fånga upp barn som behöver stöd, men ska också vara bra på att stimulera dem som är särskilt duktiga. Skolmatsavgiften drabbar främst familjer som har det dåligt ställt. Winnie Gravlund Torbjörn Svensson Foto: Tobias Andersson Alliansen MER OM HELSINGBORGS- VALET PÅ NÄSTA SIDA

8 8 HELSINGBORGS DAGBLAD VAL/HELSINGBORG SÅ TYCKER PARTIERNA: Moderaterna Folkpartiet Centerpartiet Kristdemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpartiet 1. Vad vill ni göra åt trafiken för att luften ska bli bättre i centrum? Utöka miljözonen för äldre lastbilar. Trafiken i centrum minskar när Österleden är klar. Utred gratis bussåkande. Fler träd och bilfria zoner. Förbud mot dubbdäck där luften är sämst. Sänkt hastighet i varierad grad. Målet med minskad biltrafik nås när Österleden är klar. Förläng projektet med fri parkering för miljöbilar. Bilfritt stråk på Hamntorget och Stortorget. Trängselavgift om staten ger tillstånd. Fortsatt fri parkering för miljöbilar. Sänkt hastighet på vissa ställen i staden. Fler bilfria zoner, utreda var det är lämpligt. Gratis kollektivtrafik på lördagar så att fler ställer bilen. Stegvis gå mot helt fri kollektivtrafik. 2. Sju procent extra avsätts till skolor i resurssvaga områden. Är det tillräckligt? Kan vara för lågt. Vill se över resursfördelningen och skjuta till mer pengar. Ingen skola ska få mindre än i dag. Fortsätt med sju procent. Behövs mer pengar till skolorna generellt, de ska fördelas till alla. Mer än sju procent. Pengar ska skjutas till, inte tas från skolor i välmående områden. Öka de sju procenten betydligt. Behövs mer pengar, inget ska tas från andra skolor. Öka de sju procenten betydligt. Pengar ska skjutas till. Eventuellt kan pengar även tas från vissa skolor och ges till andra. Undersök om sju procent är tillräckligt och om pengarna kan fördelas på annat sätt än i dag. 3. Vad vill ni förbättra i skolorna? Datorer till lärare och elever. Fler friskolor i områden där resultatet är sämre än snittet. Lärarna ska vara behöriga. Föräldrarnas möjlighet till insyn och påverkan ska stärkas. Mer entreprenörsskap på schemat i skolorna. Värna modersmålsundervisningen. Bättre skolmat. Nära samarbete mellan skolan och socialtjänsten kring barn i behov av särskilt stöd. Utöka lärarledd läxhjälp. Gratis skolmat på gymnasiet. Läxläsningshjälp i varje skola, alla dagar. Gratis skollunch på gymnasiet. 4. Tänker ni driva frågan att Helsingborg ska få ett äventyrsbad? Ja, men det får ske i privat regi, kommunen ska inte betala det. Ja, men får ske i privat regi, kommunen ska inte betala det. Ja, men det får ske i privat regi, kommunen ska inte betala det. Ja, men det får ske i privat regi, kommunen ska inte betala det. Nej, det finns redan många och det är för dyrt. Nej, finns redan äventyrsbad i närheten, som i Landskrona. 5. Hur vill ni minska arbetslösheten, främst för unga och invandrare? Ha utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov. Erbjuda företag god service, knacka dörr och övertala dem att flytta hit. Samarbeta med företag för att få fler lärlingsutbildningar. Kommunen ska låta unga sommarjobba även som egna företagare. Få hit fler företag genom att ta fram mark och ha snabb service. Fler yrkesprogram och mer lärlingstid på gymnasiet. Staden ska hjälpa invandrare att få arbeta med det de är utbildade i. Få hit fler nya företag bland annat genom att erbjuda mark. Anställa fler inom skola och äldreomsorg. Sommarjobb till alla ungdomar som vill. Fler lärlingsplatser. Aktivt locka företag hit. Anställa fler inom skola och äldreomsorg. Garantera sommarjobb för ungdomar. 6. Bostadsbrist råder vad vill ni göra för att få igång byggandet? Fördubbla Helsingborgshems mål till 300 nya bostäder om året. Fler avtal med företag om att bygga hyreshus. Fler fribyggartomter. Låta Helsingborgshem sälja fastigheter för att få kapital till att bygga hyresrätter. Fler fribyggartomter. Låta Helsingborgshem sälja fastigheter samt lägenheter i ekonomiskt svaga områden för att få kapital till att bygga nya hyresrätter. Låta Helsingborgshem sälja fastigheter, får då kapital till att bygga hyresrätter. Fler avtal med företag om att bygga hyresrätter. Efterlyser fler hyresrätter. Svårt göra något lokalt sedan regeringen tog bort byggstödet för hyresrätter. Helsingborgshem ska bygga minst 300 bostäder om året. Främst hyresrätter, men även borätter för att inte riskera bolagets ekonomi. 7. Ska helsingborgarna få folkomrösta om Ångfärjetomtens framtid? Nej. Ska man ha folkomröstningar ska de planeras från början och ha tydliga alternativ. Säger ja till Saltkristallerna. Nej. Den representativa demokratin är bra. Är emot folkomröstningar om enskilda objekt. Säger ja till Saltkristallerna. Nej. Säger ja till Saltkristallerna, det är ett välgrundat beslut att bygga konferensanläggning och bostäder. Nej. Den representativa demokratin måste ta sitt ansvar. Säger ja till Saltkristallerna. Nej. Ska vara restriktiv med folkomröstningar. Säger ja till Saltkristallerna. Ja. Saltkristallerna engagerar många helsingborgare och går emot deras vilja. Säger nej till Saltkristallerna. 8. Vilka åtgärder är viktigast för att minska klyftorna i Helsingborg? Arbete först ska genomsyra allt, som att socialbidragstagare även ska ha praktik eller utbildning. Mer samverkan mellan myndigheter. Sätta in åtgärder för att minska arbetslösheten, som praktikplatser. Stötta elever så att alla klarar skolan med godkända betyg. Mer pengar till förskolan och skolan i tunga områden. Jobb är nyckeln, det behövs en satsning på bland annat praktikplatser. Mer resurser till skolorna i de tunga områdena. Utveckla språkundervisningen för alla invandrare så att de lättare får ett jobb. Satsa mer på skolor där många elever inte får godkända betyg. Stötta föreningar i bostadsområdena så de kan ta ett socialt ansvar. Anställ fler i kommunen. Rikta resurserna så att de som har störst behov får mest, exempelvis ska tunga bostadsområden rustas upp. 9. Vilket är det viktigaste beslut ni vill fatta de kommande fyra åren? Få till stånd beslut om en fast förbindelse till Helsingör, det leder till nya jobb och minskat utanförskap. Mer resurser till förskola och skola. Mer resurser till förskola och skola. Att vårdnadsbidraget får tas ut även på deltid. Beslut som leder till att så gott som alla elever går ut grundskolan med fullständiga betyg. Att kommunen anställer fler inom skola och äldreomsorg.

9 HELSINGBORGS DAGBLAD DE STÄLLER OCKSÅ UPP. Piratpartiet deltar också i kommunvalet i Helsingborg. Partiet har dock ett begränsat valprogram och har ingen politik i de flesta av de frågor som ställs här nedan. VAL/HELSINGBORG 9 Miljöpartiet Sänkt hastighet till 40. Trängeselavgift om staten ger tillstånd. Fler bilfria zoner. Nej till Saltkristallerna som vållar mer trafik. Öka de sju procenten. Pengar ska skjutas till. Eventuellt kan pengar även tas från vissa skolor och ges till andra. Skolor i närområdet för de yngre eleverna. Gratis skolmat på gymnasiet. Ja, i samarbete med nordvästskånska kommuner. Sverigedemokraterna Gratis buss på lördagar för att folk ska ställa bilen hemma. Se över om det behövs andra åtgärder än bara pengar. I väntan på det: fortsätt med sju procent. Jourskola för elever som mobbar och misshandlar. Verka för att slopa modersmålsundervisningen. Ja. Det skulle passa bra i Helsingborg som är en stor stad vid havet. Pensionärspartiet Trafiken minskar när Österleden är klar. Gratis kollektivtrafik vissa tider för dem över 65 år (75 i dag). Fördela resurserna mer olika än i dag. Behövs mer pengar. Ta fram noggranna kriterier för att bedöma de sociala behoven. Daglig fysisk aktivitet i skolan. Kompetenta och behöriga lärare. Nej, men är beredd att stötta om något annat parti lägger fram ett förslag. Kommunistiska partiet Lägre taxor på kollektivtrafiken. Utred gratis stadsbusstrafik. Mer styrning av resurserna än i dag. Mer pengar generellt till skolorna. Gratis körkortsutbildning. Mer stödundervisning till elever med svaga betyg. Nja, får se om det behövs när nya Filbornabadet är klart. Bred enighet i äldrefrågor Saknar du frågor Winne Gravlund Torbjörn Svensson VALRESULTAT 2006 Parti Procent Mandat S 30,8 22 M 29,1 19 SD 9,6 6 FP 8,8 6 MP 4,9 3 KD 4,4 3 SPI 4,0 3 V 3,4 1 C 3,1 2 VILKEN FRÅGA ÄR VIKTIGAST I KOMMUNVALET? Anställa fler inom skolan, stoppa nedskärningar i äldreomsorgen. Skapa gröna jobb, t ex energieffektivisera stadens fastigheter. Helsingborgshem ska bygga mer än dagens mål som är 150 bostäder om året. Ja. En folkomröstning skulle visa att förslaget om Saltkristallerna inte har stöd i opinionen. Säger nej till Saltkristallerna. Arbetslösa ska uppmanas att överväga att flytta till orter där det finns jobb. Fler lärlingsplatser. Släpp in fler byggentreprenörer så att priserna pressas. Då blir det fler billiga bostäder till unga. Ja. Säger nej till Saltkristallerna, är bland annat emot att Färjestationen ska flyttas till andra sidan Hamntorget. Kommunen får tillfälligt anställa ungdomar som går arbets- och sysslolösa. Locka hit företag genom att visa regionens fördelar. Låta Helsingborgshem sälja hyresrätter som omvandlas till bostadsrätter. Då frigörs pengar att bygga fler hyreslägenheter. Nja. Säger ja till Saltkristallerna, men kan tänka sig folkomröstning om detaljutförandet av området. Anställa fler inom kommunen, framför allt i äldreomsorgen och skolan. Svårt göra något lokalt. Krävs att det åter blir statliga subventioner för att bygga hyresrätter. Ja. Det är en så stor förändring av Helsingborgs karaktär att helsingborgarna ska få säga sitt. Säger nej till Saltkristallerna. Anette Svensson, 37 år, Helsingborg Ordna fler trygga ungdomsplatser fria från alkohol och droger. Gun Alm, 61 år, Helsingborg Rättvis skolpeng. Satsa resurserna på den skola som bäst behöver hjälp. Greger Hermansson, 55 år Helsingborg Satsa mer resurser för trygg skola, bättre vård och omsorg. Renovera de tunga bostadsområdena, låt arbetslösa där anställas för det arbetet. Öka lärartätheten där många inte når betygsmålen. Slopa modersmålsundervisning i skolan. Hjälp flyktingar tillbaka till sina hemländer om de inte får jobb eller kommer in i samhället. Arbeta mer med unga och föräldrar i brottsdrabbade områden. Ordna attraktioner i tunga områden, som bassängen på Drottninghög. Mer resurser till skolor där många inte når målen. Kommunanställ unga arbetslösa och utbilda dem till sociala idrottsledare. Att det fattas ett beslut som innebär att det SKA byggas spårvägar i Helsingborg. Att gamla makar får bo tillsammans även om den ena tas in på vårdboende. Verka för att de inte måste behålla sin gamla bostad. Att det blir fler trygghetsboenden för äldre. Stoppa all privatisering av kommunal verksamhet. MER OM VALET I HELSINGBORG hd.se/helsingborg/val-2010

10 10 HELSINGBORGS DAGBLAD VAL Förra valet sjönk valdeltagandet i det traditionellt S-starka Lussebäcken. Det är därför Pernilla Rydell Olsson (S) och Max Hassan (S) knackar dörr på Brunnbäcksgatan. Bra, det är viktigt för demokratin att människor röstar. Speciellt att ungdomar börjar göra det, säger Karin Braun. VALPRATARE. Kontaktsökande politiker jagar väljare och fyller luften med löften. HD:s fotografer har hängt med i valspurten i Helsingborg och fångat röstfisket på bild. Elisabeth Lilja har inga större problem med att få Picasso Trajvkovskis röst på Socialdemokraterna. Men att gå med i partiet är inte lika självklart. Sida vid sida. Alliansens och Socialdemokraternas valstugor står bredvid varandra på Stortorget. Anne-Margret Norberg (KD) tycker att det är en bra stämning mellan valarbetarna, oavsett vilket parti de tillhör. De borgerliga politikerna kampanjar gärna i alliansens gemensamma färg orange. Här Anders Lundström (KD) utanför Helsingborgs lasarett.

11 HELSINGBORGS DAGBLAD 11 VAL Janna Rosenquist (M) vid alliansens valstuga på Stortorget får svara på Oscar Lindgrens frågor. Han gör ett projektarbete om valet i skolan. Foto: Stefan Ed Foto: Anders Malmberg Foto: Sonny Thoresen I stället för valstuga möter Annika Román Lundskog och Miljöpartiet väljarna från ett tält på Stortorget. På Mäster Palms plats försöker Hans-G Ohlwilén (C) dela med sig av information. Nej, nej det där går inte. Jag har röstat på allt från det blåaste blåa till det rödaste röda men det har inte blivit bättre för det, säger Camilla Halvordsson. S lockar med kaffe på GA-torget. Marianne Månsson låter sig bjudas på en värmande kopp.

12 12 VAL/HÖGANÄS * HELSINGBORGS DAGBLAD Socialdemokraterna presenterar två listor: Sven Augustsson (SA) svarar för Arbetarkommunens lista och Lennart Nilsson (LN) svarar för Kullabygdens socialdemokrater. SÅ TYCKER PARTIERNA: Moderaterna Folkpartiet Centerpartiet Kristdemokraterna Socialdemokraterna* Vänsterpartiet 1. Vad är mest angeläget att göra inom äldrevården? Fler trygghetsboenden i olika delar av kommunen och ett nytt vårdboende vid vårdcentralen Delfinen. Fler trygghetsboenden samt personalförstärkningar. Trygghetsboende i alla kommundelar, även Viken, Nyhamnsläge och Jonstorp. Servera lokalt producerad mat. Behövande ska få plats på vårdboende snarast. Fler vårdboende ska byggas, även trygghetsboende. Hög kompetens är också viktigt. SA: Ökad bemanning så att personalen kan ägna mer tid åt de äldre. LN: Ökad personaltäthet. Det är viktigt att kunna erbjuda kvalitetstid. Mer personal och ge äldre större möjlighet att få bestämma över sin vardag. 2. Hur får man fler att välja Kullagymnasiet? Vi fortsätter på inslagen väg. Kullagymnasiet är obestritt ett av de bästa gymnasierna. Vi måste nå ut med det. Samarbete med grundskolorna. Inför lärlingsutbildning. Premiera lärarkompetens. Rusta upp miljön. Specialisera, internationalisera. Uppfräschning av lokaler och utemiljö. Gratis busskort. Starta ett internationaliseringsprogram. Bättre marknadsföring, mycket bra görs redan, men uppmärksammas inte. Lyfta profilen internationalisering och skapa en attraktiv miljö. Gratis skolmat. SA: Skapa program som leder till jobb. Satsa på yrkesvägledare samt skolmiljön. Fler lärarledda lektioner. LN: Titta på lärartätheten. Gratis busskort. Gratis skollunch, busskort och inträde till Höganäs sportcenter. Körkortsteori på skoltid för dem som vill. Utökat samarbete med kommunens grundskolor. 3. Höghus eller inte i Höganäs hamn? Vi behöver ett hotell och vi vill bevara de öppna ytorna. Höghus, troligen ja, flera alternativ beaktas. Nej till höghus! Inget höghus så länge Höganäs AB har verksamhet i hamnen. Vi vill ha höghus, men kan tänka oss annan lösning. En del i vår grupp är tveksamma till höghus. Nej, inget höghus. SA: Vi vill att det ska vara ett attraktivt rekreationsområde. LN: Vi kan titta på områdets utveckling men primärt ska det vara en hamn med plats för båtar. Inget höghus i hamnen! 4. Behövs det fler bostäder i kommunen och i så fall var? Det är akut brist på alla typer av bostäder, mest hyresrätter. Behovet är störst i centralorten men även i våra byar behövs nybyggen. Ja, i både centralorten och byarna. Fördjupad översiktsplan saknas. Bygg snarast på obebyggda fastigheter i centrum. Det behövs hyresrätter i centralorten men även i Viken, Nyhamnsläge och Jonstorp. Ja, i centralorten t ex Folkparksområdet, gamla Konsumområdet, men även ute i våra byar, Jonstorp Väsby m fl bör det byggas. Ja. SA: Vi vill få igång de områden som är antagna, framför allt i Trädgårdsstaden. Prioritera hyresrätter. LN: Satsa främst på centralorten dit många äldre vill flytta. Fler billiga, bra hyresrätter i centralorten och i utkanten av Höganäs. 5. Hur ska skolan och barnomsorgen utvecklas? Vi tror på att decentralisera ansvar, gärna i olika driftsformer. Barn och ungdomar har rätt att utveckla sin fulla potential i trygg miljö. Ökad valfrihet genom en kommunal friskola eller alternativ pedagogik. Inför barnomsorg på obekväm arbetstid. Minska barngrupperna i barnomsorgen. Servera lokalt producerad mat. Fler vuxna i skolan. Fler pedagoger som kan ge struktur och motverka mobbning. Vårdnadsbidraget ger valfrihet, vi vill höja det till kr. SA: Tillför mer resurser. Fler vuxna inom skola/barnomsorg. LN: Satsa på mindre grupper och klasser. Satsa pengar där behoven finns i stället för att fördela lika. Fler lärare, mindre barngrupper. Fler speciallärare, kuratorer och psykologer. Etablera en ny språkförskola. Bättre löneutveckling för lärare. 6. Hur ska Höganäs hantera frågan om ensamkommande flyktingbarn? Vi ska solidariskt ta vårt ansvar. Vi kommer att teckna avtal på fem platser. Höganäs ska ta emot ensamkommande flyktingbarn snarast. Skriva avtal om att ta emot fem barn åt gången. Vi arbetar för att det snarast ska bli klart med mottagande i ett gruppboende. Språkundervisning och lärlingsjobb främjar integration. SA: De ska integreras. Höganäs måste ta sitt ansvar. LN: Vi ska vara generösa och ta ett ansvar. Inte bara ge dem en bostad utan även ha en plan för dem. Vi ska ta emot ensamkommande flyktingbarn i någon form av ungdomsboende där det även finns personal. 7. Vad ska hända med Folkparken? Folkparken och Julivallen ska bli ett nytt grön- och bostadsområde. Folkets hus får leva vidare i en ny byggnad på området. Vi stödjer idén om en samlingslokal för stora sällskap, begränsad bostadsproduktion och att parken och lekplatsen utvecklas. Omvandla till stadspark med lekplats, bostäder och allaktivitetshus för bland annat föreningar. Bygga bostäder och ett grönområde, med plats för olika aktiviteter och rekreation. SA: Folkparken ska hållas fri från bostadsbyggnation. Öppna gröna parkområden behövs. LN: Vi är öppna för bostäder med plats för ett nytt Folkets hus. Varför inte ta reda på vad Höganäsborna vill ha? 8. Höja eller sänka kommunalskatten? Vår strävan är att sänka skatten men det realistiska är nog att den blir oförändrad under mandatperioden. Vi vill sänka men anser att bra vård, skola, omsorg och kultur/fritid går före en skattesänkning. Oförändrad, men kan tänka oss att sänka på sikt om utrymme finns. Vi vill behålla nuvarande skattesats. SA: Vi vill öka servicen till kommunens invånare och därför kan det inte bli tal om någon skattesänkning. LN: Varken eller, som behoven är nu. Vi vill ha en hög standard i välfärdsverksamheterna, då får skattenivån anpassa sig efter det. 9. Vilken är er viktigaste valfråga? Att fortsätta ha ordning och reda i ekonomin för att trygga framtiden för alla. Mer resurser till skolan och barnomsorgen. Demokrati, med politisk balans och stabil ekonomi. God tillgänglighet av äldreomsorg. SA: Skolfrågan. LN: Behålla den kommunala verksamheten och utveckla den. Stoppa utmaningsrätten. Privatiseringsfrågan. Riva upp beslutet om utmaningsrätten och inte se fler privatiseringar i Höganäs.

13 HELSINGBORGS DAGBLAD 13 VAL/HÖGANÄS VILKEN FRÅGA ÄR VIKTIGAST I KOMMUNVALET? Miljöpartiet Sverigedemokraterna Pensionärspartiet Minska underbemanningen, det ger både bättre vård och arbetsmiljö. Stå ut i konkurrensen, vässa erbjudandet till eleverna. Vi är tveksamma, det finns inget ordentligt underlag att ta ställning till. Höganäs saknar en fördjupning av översiktsplanen. Ja, där det långsiktigt är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Mer resurser! Höganäs lägger tusentals kronor mindre per elev och år än riksgenomsnittet. Sluta dra frågan i långbänk. Höganäs kan ordna plats för fem barn. Att bygga bort denna S-märkta plats vore maktfullkomligt av alliansen. Utveckla i stället till en mötesplats för alla. Rätt till näringsrik kost. Införa en parboendegaranti. Ett ambulerande team för att öka den sociala aktiviteten för de äldre. Tydligare och kraftigare profilering, kanske med nya inriktningar som attraherar eleverna att välja Kullaskolan. Nej. Vi är för en exploatering av hamnen som harmoniserar med redan befintlig bebyggelse. Positivt att staden växer. Dock vill vi slå vakt om de grönområden som finns i kommunen. Ser hellre nya områden i utkanten. Ökad personaltäthet. Erbjuda barnomsorg på obekväma tider. Vi kommer inte att stödja att kommunen tecknar ett avtal med Migrationsverket. Är inte en fråga som vi har diskuterat klart och tagit ställning i. Att god och varierad mat som är närproducerad serveras. Personaltätheten måste öka. Utbyggnad av olika boendeformer för äldre måste prioriteras. Ökad lärartäthet. Höjd studiekvalitet genom fortbildning av lärare. När skolan presterar goda resultat kommer eleverna att välja skolan. Absolut inget höghus. Allt som investeras i hamnen ska befrämja fritid, rekreation och turism. Det behövs framför allt hyresrätter med rimlig hyra, detta behov finns i alla kommundelar. Övrig produktion fyller nog behovet. Genom ökad personaltäthet och fortbildning av personalen. En förutsättning för att ta emot dem är att staten tar hela kostnaden intill flyktingen kan försörja sig själv. Det förslag till rivning och bygge av ett nytt funktionellt Folkets hus plus bostadsproduktion anser vi klokt att genomföra. Andreas Piehl, 36 år Höganäs Högre lärartäthet i skolorna. Gunnel Strandlund, 69 år Höganäs Att området kring hamnen utvecklas, bland annat med ett stort fint hotell. Palle Carlsson, 64 år Viken Sundstorget måste äntligen bli bebyggt. M siktar på egen majoritet Moderaterna går till val med stort självförtroende och säger att de siktar på att få mer än hälften av rösterna. Samtidigt strider oppositionen internt och Socialdemokraterna går ut med två listor. Den borgerliga För Socialdemokraterna Även de styrande Mellan blocken Anette Rantala Vi vill varken höja eller sänka skatten. Mer pengar till skolan. Resurserna ska matcha kommunens höga ambitioner. Bibehållen skatt, men ser gärna en sänkning på sikt. Trygghet. Höganäs måste kunna erbjuda trygghet genom hela livet, från barnomsorg, skola, arbete till på ålderns höst. Om verksamheten kan bedrivas på rimlig nivå kan vi behålla nuvarande skatteuttag. Stopp för vidare vindkraftsutbyggnad i kommunen. VALRESULTAT 2006 Parti Procent Mandat M 41,4 17 S 23,7 9 FP 7,6 3 C 7,6 3 KD 6,6 3 SD 4,9 2 MP 3,8 2 V 2,2 1 SPI 2,1 1 MER OM VALET I HÖGANÄS hd.se/hoganas/val-2010

14 14 VAL/ÅSTORP HELSINGBORGS DAGBLAD SÅ TYCKER PARTIERNA: Socialdemokraterna Centerpartiet Moderaterna Folkpartiet Kristdemokraterna Sverigedemokraterna 1. Hur vill ni utveckla äldreomsorgen? Vill öka personaltätheten och utgå från brukarnas önskemål. Trygghetsboende ska finnas för dem som behöver det. Valfrihet inom vård och exempelvis mat. Ökad valfrihet när det gäller vårdform. Man ska kunna välja utförare. Parboendegaranti i särskilt boende är också viktigt. Valfrihet för den enskilde. Parboendegaranti. Ut och gå-garanti. Trygghetsboenden i alla kommundelar. Fler platser på trygghetsboenden, vilka ska finnas i alla kommundelar. Äldre ska känna sig trygga när de går ut. Vill vitalisera brottsförebyggande rådet för att stödja arbetet mot kriminalitet. 2. Vad är viktigaste frågan inom skolan? Värna om hög personaltäthet och skapa resurser för svaga elever. Tidiga insatser för att stödja elever i behov av särskilt stöd. Anpassa verksamheten till barns olika förutsättningar. Anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar. Kompetensutveckling för personalen. Ökad lärartäthet. Fler speciallärare för de yngre eleverna. Stärka elevhälsan och motverka mobbning. Mindre grupper i barnomsorgen, vidareutbildning för lärarna och förebygga mobbing och kränkningar. Är nöjda med nuvarande situationen. Skeptisk till friskolor. 3. Vill ni privatisera någon del av den kommunala verksamheten? Nej, men kan tänka sig fler utövare inom äldreomsorgen enligt lagen om valfrihet. Vill att kommunala verksamheten ska vara bäst. Inga konkreta planer. Merparten av den kommunala verksamheten ska vara i offentlig regi. Inte i egentlig mening men vill att vårdvalet bör innefatta privata alternativ. Ja, inom skolan, vården och parkoch gatuunderhållet. Nej, är nöjda med LOV i äldreomsorgen och möjligheterna att etablera friskolor. Kan gå med på det om det kan förbättra en verksamhet. 4. Var ska kommunen expandera? Södra industriområdet utökas. För boende gäller förtätning i centralorten och möjligheter att växa i Nyvång och Kvidinge. Nybyggnation i Kvidinge, Hyllinge och på Björnås, förtätning i Åstorp och Västra Broby. Kvidinge ligger bra till. Där finns inte så bra jordbruksmark och det kommer ett tågstopp. I Hyllinge och Kvidinge. Förtäta centrum i Åstorp. Söderåsen, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge. Bör inte byggas på den bästa åkerjorden. Förtäta i centrum men inte i redan bebyggda områden utanför. Vill inte bebygga Söderåsens sluttning. 5. Vad vill ni prioritera i de mindre orterna? Bibehålla servicen. Fler bostäder ger bättre underlag för det. Kvidinge och Nyvång behöver fler. Tågstopp är viktigt i Kvidinge. Och att man har bibliotek kvar i Kvidinge, Hyllinge och Nyvång. Tågstopp i Kvidinge. Förbättrad trafikmiljö och gång- och cykelvägar i Hyllinge. I Nyvång vill vi utvidga bebyggelsen. Tågstopp i Kvidinge och bort med den miljöfarliga delen av bullervallen i Hyllinge. Trygghetsboende i Hyllinge. Om möjligt högstadie i Kvidinge. Tillgänglig service i alla kommundelar så långt det är möjligt. 6. Vad vill ni göra med kommunalskatten? Tänker inte höja den så länge de inte blir tvungna för att kunna behålla god omsorg. Oförändrad om skattepengarna används med förstånd. I långa perspektivet kanske även skattesänkning. Oförändrad under mandatperioden, framför allt inte höjas. Hålla den oförändrad. Hålla den oförändrad. Hålla den oförändrad. 7. Vad ska hända med bullervallen i Hyllinge? Bibehålla vallen och åtgärda efter hand. Återskapa den gröna miljön. Som det ser ut nu ska den ligga kvar, inhägnad och med nya planteringar. Om man upptäcker något negativt kan inställningen ändras. Tillförda massor tas bort snarast möjligt. De tillförda miljöfarliga massorna ska bort. Återställ boendemiljön. Ta bort den. Vill göra en ny, oberoende utredning utan att de som orsakat skadan är med och styr. 8. Hur ska kommunen profilera sig? Trygg, bra boendekommun med goda kommunikationer. Bra boende nära Söderåsen med god kommunal service. Två huvudprofiler: dels en bra miljökommun och dels en attraktiv kommun för näringsetableringar. Som en serviceinriktad, effektiv och miljösäker kommun. Genom våra boendemiljöer och goda kommunikationsmöjligheter, vilka vi ska utveckla vidare. Genom det excellenta läget, nära E4 och nära större centrum, Danmark och Tyskland. 9. Vad är er viktigaste valfråga? Kommunikationer är nyckeln för att utveckla kommunen. Försöker påverka för att få tågstopp till Kvidinge och bra busslinjer. Kommunen ska ha fokus på miljö, skola och äldreomsorg. Utbildning. Att alla kan gå ut skolan med godkända betyg. Individanpassad utbildning. Bort med bullervallen i Hyllinge. Öka måluppfyllelsen för våra elever och höj utbildningsnivån. Jobben, miljön och valfrihet i barnomsorgen. Stopp för invandringen. Ta itu med växande kriminalitet och erbjuda en trygg och värdig ålderdom.

15 HELSINGBORGS DAGBLAD DE STÄLLER OCKSÅ UPP. Piratpartiet deltar också i kommunvalet i Åstorp. Partiet har dock ett begränsat valprogram och har ingen politik i de flesta av de frågor som ställs här nedan. 15 VAL/ÅSTORP Miljöpartiet Verka för grönare miljöer, en god personaltillgång och en meningsfull sysselsättning för de äldre. Vänsterpartiet Anställa mer vårdpersonal, särskilt flerspråkiga. Avdelning för ickedementa på varje vårdboende. Utbyggd verksamhet med grönt perspektiv, kost- och livskunskap, samt en utbyggd samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. Är inte emot privata skolor och privata vårdboenden men kontrollen ska vara hög. En förtätning av verksamheter, komvux flyttar till centrum vilket frigör attraktiva byggnader. Expandera kulturell turism i Kvidinge och Nyvång. Pågatåg till Kvidinge. Utökad barnomsorg och förbättra Nolltolerans mot mobbning och droger. Minska gruppstorlekarna i förskola och skola. Öka personaltätheten med behörig personal. Nej. Fortsätta utveckla ny industrimark från södra industriområdet mot Bjuv. trafiken i Hyllinge. Kommunikationer med centralorten. Exempelvis gång och cykelväg till Hyllinge. Många nya möjligheter till samarbete Socialdemokraterna siktar på egen majoritet i Åstorp, men kan också tänka sig samarbete åt vänster eller höger. En borgerlig allians är sugen på att ta över, men de vet ännu inte om de får Centern med sig. I många kommuner Sverigedemokraterna Lämnar vi VILKEN FRÅGA ÄR VIKTIGAST I KOMMUNVALET? Fredrik Lassen Truls Nilsson VALRESULTAT 2006 Parti Procent Mandat S 46,2 15 M 20,7 7 SD 9,2 3 C 7,3 2 FP 4,8 2 KD 4,1 1 KF* 4,1 1 MP 2,0 0 V 1,0 0 * Kommunens framtid Oförändrad men villig att diskutera höjning vid behov. Vill sanera fullständigt eller ersätta med nytt material. Kan tänka sig skattehöjning om det krävs för att ha v älfärd för de äldre, god arbetsmiljö och en trygg skola och barnomsorg. Vallarna ska bort och kommunen är tvungen att budgetera för det. Kjell Lövkvist, 69 år Åstorp Att få liv i centrum, här är för många tomma lokaler. Carina Gustavsson, 43 år Ausås Se till att centrum inte utarmas. Bo Birgersson, 71 år Åstorp Se till att Åstorps centrum inte avfolkas, men det är nog för sent. Med närheten till Söderåsens naturområden, där alla känner att samverkan och möjligheter kan uppnås. Äldre får god vård, skola och barnomsorg fungerar väl. Kommunen ska bli en mönsterarbetsgivare. Inga Olofsson, 75 år Åstorp Mer resurser till omsorg och vård. Det är för lång väntetid när man behöver hjälp. Åstorp har behov av att ställa om mot ett grönt perspektiv på alla områden. Välfärd som kommer från Vänstern. MER OM VALET I ÅSTORP hd.se/astorp/val-2010

16 16 VAL/BJUV HELSINGBORGS DAGBLAD SÅ TYCKER PARTIERNA: Socialdemokraterna Vänsterpartiet Moderaterna Folkpartiet Centerpartiet Kristdemokraterna 1. Hur vill ni förändra centrum i Bjuv? Planskild korsning klar 2012 samt bland annat förtätning av centrum, skapa goda boendemiljöer och gröna gångstråk. Bort med järnvägen, fräscha upp miljön och få fram öppna ytor. Bort med tågen och skapa ett levande centrum med bra boendemiljöer och förutsättningar för handel. Den planskilda korsningen är viktig. Med öppet torg blir det mer attraktivt för butikerna. Vill skapa ett levande och tryggt centrum. Öppna upp centrum och öppna upp in mot parken. 2. Ska det byggas ett kulturhus? Ja, behövs för föreningar, bibliotek, teater och andra aktiviteter. Inget Dunkers kulturhus. Ja, vi vill ha en byggnad som hängs på Folkets hus. Ja, men kallar det inte kulturhus. Det är viktigast att biblioteket får plats. Ja, vill gärna bygga ett nytt hus i parken. Ja, när resurserna så tillåter. Har inte bestämt oss. Det beror på hur centrum utformas. 3. Vilka satsningar vill ni se i övriga orter? Fortsätta visionsarbetet och se över centrummiljöerna. Gärna små lägenheter för unga och gamla i alla tre orterna. Fräscha upp centrum i Billesholm och Ekeby. Grönytor, gator och rör måste restaureras. Låta kommunfullmäktige cirkulera mellan orterna. Förbättra infrastrukturen kring järnvägen i Billesholm. Snygga till infarterna. Bättre gatuunderhåll och parkskötsel. Fortsätta det förändringsarbete som redan påbörjats i båda orterna. 4. Vill ni privatisera någon del av den kommunala verksamheten? Nej, vill ha verksamheten i kommunal regi. Nej. Ja, vi vill ha mer valfrihet. Kan också vara avknoppning och intraprenad. Ja, park- och grönyteskötseln. Ja, till att börja med inom den tekniska sidan. Ja, vi vill konkurrensutsätta. Först på den tekniska sidan och sedan gå vidare. 5. Hur ska betygen höjas i Bjuvs skolor? Se över personaltäthet och arbetsformer. Profilering av skolorna. Fler lärare och bättre och tidigare insatser för elever som har problem. Mätbara mål. Fortbildning och dialog och stimulans för personal och elever. Tidiga åtgärder när det inte fungerar. Öka lärartätheten. Snabb reaktion när problem uppstår. Bra kommunikation med barn och föräldrar. Ordning och reda. Satsa på små klasser och god uppföljning. Mer resurser så att vi får mer personal och vidareutbildning. 6. Vad vill ni göra med skatten? Oförändrad. Blir det alliansregering kan vi tvingas höja. Oförändrad. Behövs det en höjning får vi ta den diskussionen då. Oförändrad. Målsättningen är att ta ut så lite skatt som möjligt. Oförändrad och, om möjligt, sänka. Oförändrad. På sikt sänka till samma nivå som närliggande kommuner, men det är inte möjligt just nu. 7. Med vilka partier kan ni samarbeta? Vänsterpartiet. Socialdemokraternasen. Undviker att Allianspartierna. Alliansen. Allianspartierna. Helst inom Allian- samarbeta med Sverigedemokraterna, men kan nog komma överens med Miljöpartiet. 8. Hur gör man Bjuv attraktivare? Vi som bor här är ambassadörer för Bjuv. Lyfta fram allt positivt kring miljö, natur, kultur och föreningsliv. Bort med järnvägen, gör centrum fint och kommunen till en mönsterarbetsgivare. Förbättra resultaten i skolan. Jobba med ungdomar och problem, trygghetsfrågor, handeln och näringslivet. Visa upp det som är bra. Vara ambassadör för kommunen. Vi har mycket bra natur, kommunikationer och snart ett nytt centrum. Hålla kommunen fräsch. Fortsätta utveckla trädgårdssamhället med blandade boendeformer, främst villor och radhus. Vi ska tala väl om vår kommun. Det är en trivsam boendekommun och mycket är bra. 9. Vilken är er absolut viktigaste valfråga? Tryggheten och jobben. Bibehålla bra vård- och omsorg och skola i kommunal regi. Mesta möjliga nytta för varje skattekrona. Skola och äldreomsorg. Vill arbeta för god ekonomisk hushållning och utveckla Bjuv efter det. Äldreomsorg och skola. Valfrihet.

17 HELSINGBORGS DAGBLAD 17 VAL/BJUV VILKEN FRÅGA ÄR VIKTIGAST I KOMMUNVALET? Sverigedemokraterna Miljöpartiet Ett utvidgat bilfritt centrum dit vi koncentrerar handeln. Göra det mer öppet och tillgängligt. Fräscha upp miljön och skapa mötesplatser. Gärna fler bostäder och affärer. Laurence Nshimirimana, 31 år Bjuv Att utveckla skolan och få bättre ordning i klasserna. Anneli Günther, 46 år Bjuv Handikappanpassningen på gator och torg. Den är under all kritik i Bjuv. Carolina Bertram, 24 år Bjuv Fler lärare och mindre grupper i skolan. Ja, men inget nybygge. Vill ha ett kulturhus i nuvarande kommunhuset i Bjuv och ett i ett nedlagt kontor i Billesholm. Flytta all kommunal förvaltning till Billesholm och lyfta centrum i både Billesholm och Ekeby. Ja, på ett eller annat sätt. Gärna fräscha upp centrum i Billesholm och Ekeby. S siktar på egen majoritet Möjligt. Då i form av parallellprivatisering där privat och kommunalt konkurrerar. Inriktning på lärande. Bara behöriga lärare. Oförändrad. De som erbjuder oss bäst möjligheter att utföra det vi lovat väljarna. Nej. Måste ha skolledare som brinner och får personalen engagerad. Vill ha profilerade skolor. Oförändrad, men vi är beredda att ta en höjning om det krävs för bättre skola, äldreomsorg och skötsel av grönytor. Utesluter ingen och tar inte ställning förrän vi har valresultatet. Socialdemokraterna vill fortsätta att styra Bjuv tillsammans med Vänsterpartiet, men satsar ändå på egen majoritet. En ny utmanare är Miljöpartiet med arbetarkommunens tidigare ordförande Anette Roos i ledningen. Kommunvalet 2006 Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Miljöpartiet Truls Nilsson Saluför kommunen på ett positivt sätt. Kommunen måste vara aktivare mot företagen och boendet attraktivare. Skolan i synnerhet men också äldreomsorgen. Satsa på ungdomar och familjer. Blir det lugnare i Bjuv blir det tryggare och bättre i kommunen. Ungdoms- och skolfrågorna. VALRESULTAT 2006 Parti Procent Mandat S 46,9 15 M 19,1 6 SD 14,8 5 C 6,1 2 FP 4,7 1 KD 3,6 1 V 3,3 1 MP 0,8 0 MER OM VALET I BJUV hd.se/bjuv/val-2010

18 6 VAL/ÄNGELHOLM NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR SÅ TYCKER PARTIERNA: Moderaterna Folkpartiet Centerpartiet Kristdemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpartiet 1. Var ska nya badhuset ligga och när måste det senast vara klart? Mellan sjukhuset och Rönne å med gångbro från Storgatan och Vita räck. Klart sista kvartalet Vid sjukhuset. Klart Vid sjukhuset, klart Vid sjukhuset. Färdigt sent På Scantomten. Klart i slutet av Vid ishallen. Klart Var bör nästa bilbro över Rönne å hamna, när bör den vara klar och vad ska hända med Pyttebron? Oklart, undersöker flera alternativ men bro i Varvsvägens förlängning räcker inte. Pyttebron ska vara kvar. Vill öppna för biltrafik över Pyttebron eller ny bro på samma plats. Pyttebron kan rivas eller delvis bevaras genom att de bärande bågarna används på ny bro. Inväntar miljökonsekvensbeskrivning på olika förslag. Pyttebron ska vara kvar som gång- och cykelbro. Vill utreda mer. Pyttebron med tillhörande miljö ska bevaras, som gångoch cykelväg. Pyttebron ska bevaras som gång- och cykelväg. Vill i stället satsa på kollektivtrafik, cykelvägar och ny trafikutredning som grund för nytt ställningstagande. Vill inte ha ny bro, i stället enkelrikta trafik över Nybron och Järnvägsbron (Järnvägsgatan). Pyttebron ska bevaras. 3. Vad förväntar ni er av det nya Rönneåprojektet? Gång- och cykelstråk och fler broar från centrum till Skälderviken. Fler bryggor uppströms. Kaféer och restauranger utmed åpromenaden. Fler bryggor och vandringsleder. Möjligheter till utfärder och forsränning. Fler kaféer, bryggor och vindskydd. Bättre möjligheter att promenera och cykla längs ån. Ökad tillgänglighet för funktionshindrade. Fler bryggor och fik. Vandringsled ut till mynningen. Landningsställe för kanotister längre upp mot Tranarp. Fler bryggor. Mer röjningsarbete och förbättring för kanotisterna. Fler belysta åpromenader. Kaféer och restauranger längs ån. Restauranger, kaféer och nya promenadstråk, även utanför centrum. Allt tillgängligt för funktionshindrade. 4. Behöver Ängelholms sjukhus en nattakut? (Regionpolitikerna bestämmer.) Ja. En närakut som är öppen dygnet om. Vill utveckla direktinläggning på avdelning för gamla och sjuka. Nej. Ja, kapaciteten räcker inte i Helsingborg. Nej. Det räcker med direktinläggning, välutrustade ambulanser för akutfall och hembesöksbilar för barn och gamla. Nej. Ekonomiska och personella resurser (framför allt läkare) saknas. Patientsäkerheten måste säkerställas. Nej, men sätter förbättrad primärvård som villkor. 5. Vad är viktigast att satsa på inom skolan? Att tidigt ge extra stöd för att fler ska klara grundskolan med fullständiga betyg. Att satsa mer pengar på skolmaten. Vill att Ängelholm ansöker om att bli provkommun för treterminerssystem. Att satsa på de små barnen, för att upptäcka problem i tid. Vill införa läxhjälp på fritids. Att skapa trygg miljö med god lärartäthet och fortbildning för lärarna. Tidigt stöd för svaga elever. Ökad lärartäthet och mindre elevgrupper. Mer resurser till Elevhälsan och förebyggande insatser mot mobbning. Utbildad personal och mer ekonomiska resurser för att uppfylla målen. Mindre klasser. 6. Var ska nya träningsplaner för fotboll och friidrott hamna? Oklart. Vill först höra med de berörda klubbarna och till hösten få en plan för framtiden. Vid Lindab Arena. Vid ishallen. Vid ishallen. Vid Lindab Arena. Vid ishallen. 7. Ska Ängelholm ta emot fler flyktingar/ flyktingbarn? Tycker att dagens volym är lagom. Anser att Ängelholm klarar nuvarande avtal med Migrationsverket bra. Ja, om flickor och pojkar får separata boenden. Nuvarande omfattning är lagom. Dagens avtal är bra, ungefär vad Ängelholm klarar av att integrera. Enligt nuvarande avtal med Migrationsverket. Ja. 8. Vad är viktigast att satsa på inom äldreomsorgen? Fler platser för äldre med minnessjukdomar (demens). Fler seniorboenden. Valfrihet när det gäller mat: varm, kyld eller fryst mat. Vill införa alkoholservering på kommunens äldreboenden. Utveckla lagen om valfrihet, LOV, så att de med hemtjänst får välja service och när den ska utföras. Garanti om att par får bo ihop på vårdhem. Fler platser för demensvård. Nytt trygghetsboende, med möjlighet för äkta par att bo ihop. Värdighetsgarantin helt genomförd. Mer personal inom demensvården, särskilt nattetid. Individanpassad omsorg och mer personal. Närtillagad och ekologisk mat. Fortbildning av personalen. 9. Ska skatten höjas, sänkas eller vara oförändrad ( idag 19,04 kr)? Oförändrad. Oförändrad. Oförändrad. Ambitionen är oförändrad. Höjning möjlig för att bevara kvalitet på skola och omsorg. En mindre höjning. Höjas, för att satsa inom förskola, skola och äldreomsorg.

19 NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR VAL/ÄNGELHOLM 7 Miljöpartiet Vid sjukhuset. Vill att kommunen äger badhuset för ängelholmarnas badmöjligheter i framtiden. Sverigedemokraterna På Scantomten, som andrahandsalternativ vid ishallen. Klart första halvåret Pensionärspartiet Anger ingen plats. Klart 2012, men är beredda på ett års försening. Engelholmspartiet Vid ishallen. Färdigt senast midsommar Pyttebron och skatter i fokus Vill ha ny trafikutredning om tidpunkt och placering, möjligen Varvsvägen. Ingen förändring av Pyttebron. Att ån blir en naturlig del av staden med restauranger, kaféer och belysta promenadstråk. Har inte tagit ställning men vill inte ha bilbro på Pyttebrons plats. Pyttebron ska förbli gångoch cykelbro. Mer liv längs ån och i omgivningarna. Vill förlänga Varvsvägen och påbörja bygget genast. Pyttebron ska behållas. Att ån blir ett rekreationsområde med kaféer och restauranger. Belysning längs ån. Nej. Ja. Ja. Närheten är det viktigaste i akutfall. Upptagningsområdet för Ängelholms sjukhus är tillräckligt stort. Stabil budget och större flexibilitet. Med redovisning av skolpengen ska varje rektorsområde själva styra inriktningen. Ja. Åtgärder mot mobbning, bibehållen personaltäthet och utökat system med klassmorfar. Bättre skolmat och mer stöd åt barn med särskilda behov. Nej, anser invandringspolitiken på riksplanet vara ohållbar. Pekar lokalt på bostadsbrist och oklara kostnader. Vill kanske ha folkomröstning. Lärlingssamarbete mellan skola och företagen. Högre lärartäthet och behöriga lärare. Vid ishallen. Ishallsområdet. Vill inte ändra placering. Ser inget skäl att flytta idrottsplatsen, men eventuellt till området runt ishallen. Ja, om staten står för kostnaderna. Vill folkomrösta om Pyttebron och sedan avgöra var nästa bilbro hamnar och när den byggs. Röja ån. Belysta gång- och cykelvägar till Skälderviken. Nya bryggor och grillplatser. Återuppbyggnad av kafé Rönnevik och en scen vid nytt kulturhus. Ja, med tanke på upptagningsområdet, onödiga ambulanstransporter och väntetiderna i Helsingborg. Mer lärartid åt varje barn. Mindre klasser och fler lärare. Fortbildning för lärarna. Kring Lindab Arena där ett framtida idrottscentra med bland annat bad, multihall och BMX-bana. Ja. Moderaterna har blivit allt starkare med åren och inget talar för att det blir annorlunda detta val. Största intresset riktas i stället mot nya Engelholmspartiet. I några områden Sverigedemokraterna Engelholmspartiet Där det skiljer Anders Davidsson VALRESULTAT 2006 Parti Procent Mandat M 39,4 21 S 25,0 13 C 8,5 4 KD 5,8 4 FP 5,4 2 SD 5,1 2 SPI 4,1 2 MP 3,7 2 V 2,7 1 Större inflytande över arbetet för chefer och personal. Större flexibilitet i personalens schemaläggning. Kan tänka sig höjning med några tioöringar. Bevarad matkvalitet. Luftkonditionerade boenden. Kan tänka sig höjning på cirka 15 öre för att bibehålla kommunala kärnverksamheter. Bibehållen personalstyrka. Mellanstationer mellan hem och vårdboenden med hög trygghet, god och varierad mat som tillagas så nära som möjligt. Oförändrad, men ser hellre höjning än neddragningar inom skola och äldreomsorg. Att äldre själva kan välja omsorgsform. Fler anställda med mer tid för de äldre. Parboende för dem som önskar. God näringsrik kost och alternativa rätter. Kan tänka sig både höjd och sänkt skatt för både satsning på skola, äldreomsorg, kultur och fritid samtidigt som kommunen ska ha en ekonomi i balans. MER OM VALET I ÄNGELHOLM hd.se/angelholm/val-2010

20 8 VAL/BÅSTAD NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR SÅ TYCKER PARTIERNA: Moderaterna Folkpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Kristdemokraterna Bjärepartiet 1. Var och hur ska det byggas i Båstad? Samarbete med exploatörer. Olika bostadsformer. Nya Hemmeslöv och Förslöv mest lämpade, även övriga orter. Ta fram centrumplan med helhetsgrepp över centrala Båstads framtid. Tilldela Båstadhem mark för hyresrätter i tätorterna. Ta fram bostadsförsörjningsprogram för rimliga priser. Båstadhem ska bygga i alla kommundelar. Ta fram billiga tomter. På Trollbäcken, Lindströms backe i V Karup, järnvägen i Grevie, idrottsplatsen och Bjärehallen i Förslöv, församlingshemmet i Hov. Inget jätteprojekt i Nya Hemmeslöv. Småskaligt byggande i alla orter. Uppmuntra Båstadhem att bygga hyresrätter. Tomter i Hemmeslöv, Östra Karup och på travbanan i Grevie. 2. Vad vill ni göra med grundskolan? Behåll samtliga skolor. Kan tänka sig att lägga ut skolor på entreprenad. Eventuellt datorer till alla. Lokaler, elevhälsa och särskola utanför skolpengen hindrar nerdragningar i dåliga tider. Garantera personaltäthet. Datorer till alla. Behåll personaltätheten. Kan tvingas lägga ner en eller två skolor för att garantera utbildningens kvalitet. Behåll samtliga skolor. Effektivisera administrationen i kommunhuset för att frigöra resurser. Eventuellt färre rektorer. Behåll samtliga skolor. Behåll god personaltäthet. 3. Vad vill ni göra med maten i skolan och äldreomsorgen? Har redan tagit beslut om mer ekologiskt och mindre halvfabrikat. Har bett måltidschefen titta på hur man kan upphandla närodlat. Minskning till tre tillagningskök ger pengar till ekologisk och bättre mat. Utred hur vi kan upphandla närproducerat. Mer ekologiskt och högre kvalitet. Inte säkert att det bara handlar om pengar. Titta på antalet tillagningskök. Vill utreda möjligheten att använda närproducerat i kommunens kök. Gör skolmatsalarna trevligare. Vill inte ha industrimat. Man kan inte spara hur mycket som helst på maten. Odla och tillaga så nära brukaren som möjligt. Vill att maten tillagas lokalt och från grunden. Kan tänka sig att alla kök inte behövs. Vill förbättra miljön i skolmatsalarna. 4. Ska kommunen fortsätta driva Malenbadet? Nej, lägg ut badet på entreprenad. Nej, lägg ut på entreprenad. Ja, behåll i kommunal regi. Ska vara öppet från slutet av maj till och med augusti. Ja, behåll. Gärna öppet från mitten av maj till mitten av september, flexibilitet efter väder. Vidareutveckla restaurangen. Oviktigt vem som driver badet. Eventuell entreprenör eller köpare ska garantera fortsatt drift och kvalitet. Bör hållas modernt. Ja, behåll i kommunal regi. 5. Hur ser ni på pågatågstrafik till Bjäre? Vill avvakta Trafikverkets rapport för att se hur busstrafiken påverkas. Oklar finansiering. Vill ha till Förslöv, avvaktar Trafikverkets rapport för att bestämma sig om Grevie. Oklar finansiering. Vill ha till Förslöv. Grevie på sikt. Har ingen klar finansiering, men tycker att det är värt pengarna. Vill ha till både Förslöv och Grevie. Hoppas på pengar från region och stat. Finansierar egen del med lån. Ingen åsikt i frågan, mer än att pågatåg är bra. Vill ha pågatåg på Västkustbanan till Förslöv och Nya Hemmeslöv. Inte till Grevie, det påverkar busstrafiken negativt och skapar barriär. 6. Vad ska kommunen göra med vägföreningarna? Höj bidragen till något över den nivå som gällde före de stora nerdragningarna. Titta på hur man kan utjämna orättvisorna. Har höjt och vill höja bidragen. Vill se diskussion om deras framtid. Undersök om man kan erbjuda vägföreningarna att kommunen tar över ansvaret. Bidrag måste fördelas rättvist mellan föreningarna. Medlemmarna får avgöra om det blir aktuellt för kommunen att ta över. Öka bidragen, handlar om små pengar. Kommunen ska ta över vägföreningen i Hemmeslöv. 7. Ska kommunen ta ansvar för Norrvikens trädgårdar? Nej. Ingen kommunal fråga. Stiftelsen får lösa det. Nej, kommunen ska inte driva en trädgårdsanläggning. Hitta en entreprenör. Nej, inga fler skattepengar dit. Nej. Hitta nya sätt att driva genom att tillåta verksamhet som stämmer överens med parkens själ. Nej. Viktigt att trädgårdssällskapets röst blir hörd om de kan bidra till en lösning. Nej, inga fler skattepengar dit. 8. Vad anser ni om den nya politiska organisationen som träder i kraft vid årsskiftet? En förbättring, med intressantare uppdrag och bättre medborgardialog. Vi tror mycket på den. Blir positivt för politiker och invånare. Är för. Måste prova något nytt. Emot, då det koncentrerar makten. Träder i kraft för snabbt. Vill undersöka möjligheten att skjuta upp start. Är emot då det ökar centraliseringen av makt och minskar insynen. Vill ha teknisk nämnd. Är emot då det ökar centraliseringen av makt. Vill ha endast en heltidsanställd politiker (kommunalrådet). Avskaffa arbetsutskott. 9. Vilken är den viktigaste frågan kommande mandatperiod? Bostadsbyggande i form av trygghetsboende, villor och lägenheter. Värna skolan från nerdragningar, vilket gynnar inflyttningen. Samhällsplaneringen, med bostadsbyggande och pågatåg. Att kommunen får en politisk ledning som kan skapa bra arbetsklimat genom bred politisk förankring och förmåga att lyssna. Återskapa förtroendet för politikerna, med öppenhet och ärlighet. En kostnadseffektiv och slimmad kommunal förvaltning som är snabb i beslut. Besparingar tillfaller dem som gör jobbet på golvet.

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE:

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: Vi vill arbeta för minskade klyftor i arbetsvillkor och löner, i boendet, i utbildningen, i vården, i trafiken. Vi vill minska klyftorna mellan rika och fattiga,

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne

ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne Socialdemokraterna i Region Skåne ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne Socialdemokraterna i Region Skåne 1. Mer resurser. 2. Anställ 2 000 fler i vården.

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

Nytt politiskt landskap för partier och väljare?

Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Väljarnas bild av Alliansen och de Rödgröna 25 maj 2010 Arne Modig David Ahlin Två regeringsalternativ i valet 2010 Sida 2 Stora olikheter mellan befolkningsgrupper

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden

Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden TIMBRO Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden Rapport från opinionsundersökning 2 februari 2009 Arne Modig 1 Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden Syftet med undersökningen

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Folkpartiet det självklara valet Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 rapport 2014:05 TMR, Stockholms läns landsting Box 22550, 104 22 Stockholm

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

STRategi. Program. plan policy

STRategi. Program. plan policy STRategi Program plan policy riktlinjer regler HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 UTVECKLING & FÖRNYELSE inledning Höganäs kommun har idag ordning och reda i finanserna, alla investeringar betalas kontant samtidigt

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län 2010 Procent 40 35,7 36,7 30 27,4 25,6 2006 2010 20 10 4,0 3,8

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Högre kvalitet i förskolan

Högre kvalitet i förskolan Stockholm 26 augusti 2010 Högre kvalitet i förskolan Första delen av den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/6 I dag presenterar vi rödgröna partier den första delen av vår regeringsplattform om förskolan

Läs mer

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA.

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. Vår politik-valprogram för Socialdemokraterna i Munkedal FRAMTIDSPARTIET I MUNKEDAL VÅR POLITIK. Socialdemokratisk politik bygger på gemensamt ansvar och solidaritet.

Läs mer

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb!

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! 1 Jimmy Baker Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar lagom bra

Läs mer

Moderaternas budget 2015

Moderaternas budget 2015 Moderaternas budget 2015 Jobblinjen är förutsättningen för pengar till sjukvård Budgeten 2015 ger 36 447 mkr. i skatteintäkt 2006 var skatteintäkterna 25 153 mkr. Fler personer i arbete fler arbetade timmar-

Läs mer

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre!

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre! Styrelsens förslag till Valprogram Växjö kan bättre! Vi tycker att Växjö är en bra kommun att leva i. Många vill bo och verka här och det välkomnar vi. Men mycket i Växjö går åt fel håll. Klyftorna mellan

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Kvalitet och trygghet för äldre Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Inledning Socialdemokraterna i Örebro har under hela mandatperioden arbetat för ett bättre Örebro för äldre. Vi föreslog redan

Läs mer

Ett bättre Götene. För alla.

Ett bättre Götene. För alla. TRYCK: VADSBO-TRYCK, MARIESTAD Valmanifest 2014 Ett bättre Götene. För alla. Valmanifest antaget av S-medlemsmöte 23 april 2014 Socialdemokraterna Götene Järnvägsgatan 13 533 32 Götene Tel 0511-519 60

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm Foto: Fredrik Persson Eva Pavoni Vi tror på Ursvik Ursvik är Sundbybergs modernaste stadsdel och många nya sundbybergare väljer Ursvik. I Ursvik är det nära till allt,

Läs mer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Inlagt av modandsta ons, 2014/07/30-12:22 Ingress: Ett fritt och välmående Höganäs! Valet 2010 gav Moderaterna ett starkt mandat att vara tongivande i den lokala politiken. Vi fick 47 % av väljarkårens

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON

VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON Medborgarroller och offentlig sektor Väljare Brukare Offentlig sektor Skattebetalare Anställd Svenska folkets inställning till den offentliga sektorn 1986 13 (procent)

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar in även på det parti som gör bäst jobb. Fredrik

Läs mer

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI KIRUNA KIRUNA Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 Här vill vi leva våra liv! Ett ovanligt parti för vanliga människor 1 KIRUNA NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI Vårt partis

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Information till moderata seniorer i Trelleborg

Information till moderata seniorer i Trelleborg Information till moderata seniorer i Trelleborg REGION SKÅNE Carl Johan Sonesson regionråd i opposition Region Skåne Följ oss på 149 mandat i regionfullmäktige 51 11 23 8 56 35 5 9 7 M 35 (-13) KD 5 (0)

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen www.socialdemokraterna.se telefon 08-700 26 00 Trygghet på ålderns höst Sammanfattning Många oroar

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga!

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Mats Abrahamsson Att vända den sedan mitten av 90-talet nedåtgående trenden med minskad befolkning i vår kommun är Sotenäsmoderaternas viktigaste fråga

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018 Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA I Trosa kommun är det lätt att trivas. Fantastisk natur och läget i Mälardalen ger resurser

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Medborgarna och den offentliga sektorn

Medborgarna och den offentliga sektorn Medborgarna och den offentliga sektorn Lennart Nilsson Lennart.Nilsson@cefos.gu.se Svenska folkets åsikter om den offentliga sektorn i SOM-undersökningarna 1986 27 (procent) 7 6 5 4 37 39 Andel som motsätter

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Vi moderater vill låta alla goda krafter bidra för att skapa högre kvalité och bättre tillgänglighet i vården. Efter 14 års socialdemokratiskt styre

Läs mer

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19 VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2016 & PLAN FÖR 2017 2018 Innehål Sida 1 INLEDNING... 2 2 KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE... 3 3 SATSNINGAR I SKOLAN... 4 4 FOLKHÄLSA... 5 5 ATT LEVA OCH BO I KARLSHAMN... 6 6 KULTUR...

Läs mer

Fastställande av skattesats för år 2003

Fastställande av skattesats för år 2003 Utlåtande 2002:108 RI (Dnr 3224/02) Fastställande av skattesats för år 2003 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:08 per skattekrona

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Rösta på mig. Stefan Käll Nr 2 på Folkpartiets riksdagslista www.folkpartiet.se/stefankall stefan.kall@liberal.se

Rösta på mig. Stefan Käll Nr 2 på Folkpartiets riksdagslista www.folkpartiet.se/stefankall stefan.kall@liberal.se Ja till framtiden! Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor. Jag tror att jag kan uträtta en hel del bra saker som politiker.

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna Fördelning av antal mandat i landstingsfullmäktige efter valet 2010. Kommun Socialdemokraterna, 33 ledamöter Vänsterpartiet 6 ledamöter, Miljöpartiet de gröna 2 ledamöter, Norrbottens sjukvårdsparti 13

Läs mer

Raka besked för Strängnäs Kommuns utveckling

Raka besked för Strängnäs Kommuns utveckling Raka besked för Strängnäs Kommuns utveckling sén Fotograf: PO Ro Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor. Jag tror att

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

hela Vi ser älvkarleby kommun omsorg med respekt och värme trygg och attraktiv boendemiljö smartare skola och tryggare barn Agneta Lundgren

hela Vi ser älvkarleby kommun omsorg med respekt och värme trygg och attraktiv boendemiljö smartare skola och tryggare barn Agneta Lundgren omsorg med respekt och värme Vi ser hela älvkarleby kommun trygg och attraktiv boendemiljö smartare skola och tryggare barn Clarrie Leim Agneta Lundgren kommunvalet Eget ansvar ger styrka tillsammans Att

Läs mer

FRAMSTEGSPARTIET Politiksnack

FRAMSTEGSPARTIET Politiksnack Av Marianne Rönnberg Galmor FRAMSTEGSPARTIET Politiksnack Skola, vård och omsorg Framstegspartiet vill bygga ett bättre Bjuv med i stort sett samma byggstenar som övriga partier. Men de har också planer

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. VALPROGRAM FÖR JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD GNESTA 2015-2018. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I GNESTA Stefan Löfven Johan Rocklind ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. Sverige är ett

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

(.vi ser världen med erfarna ögon.)

(.vi ser världen med erfarna ögon.) (.vi ser världen med erfarna ögon.) SPI är besjälade av att ta sig an de utmaningar som välfärden står inför. Vi är övertygade om att välfärden berikas av våra olika erfarenheter. SPI är fria att ta ställning

Läs mer

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström Ett bättre LEKSAND. För alla. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström En attraktiv kommun för fler Leksand ska vara en bra kommun

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

Kvartetten. Bra för Norrköping

Kvartetten. Bra för Norrköping Kvartetten Bra för Norrköping Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 För mandatperioden 2015-2018 har ocialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och

Läs mer

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Riksdagsvalet 2014 på karta

Riksdagsvalet 2014 på karta Riksdagsvalet 2014 på karta Valdeltagande i procent av röstberättigade 88,0-92,9 86,3-88,0 84,7-86,3 82,2-84,7 70,3-82,2 Nu följer bilder över valresultatet för samtliga riksdagspartier och FI redovisade

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Ett rödare och varmare Kristinehamn

Ett rödare och varmare Kristinehamn 1 Plattform för en valseger 2010 Ett rödare och varmare Kristinehamn Det finns en viktig skiljelinje mellan socialdemokratisk politik och den politik som borgarna för och det är synen på hur välfärds skol-,

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Så vill vi utveckla närsjukvården

Så vill vi utveckla närsjukvården Västra Götalandsregionen Vänersborg 2011-03-16 Så vill vi utveckla närsjukvården Fyrbodal 2 (9) Innehållsförteckning Närsjukvård Norra Bohuslän och Dalsland... 3 Vad vill socialdemokraterna?... 3 Lokala

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer