POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT"

Transkript

1 SVENSKA POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT Nr 1/2009 TEMA Smuggling Serbien central narkotikaarena för Balkan Tullverkets kamp mot GBL-epidemin i Västsverige Eurojust den europeiska enheten för rättsligt samarbete Tre narkotikapoliser på resa i Sydost-Asien

2 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Svenska NARKOTIKAPOLISFÖRENINGENs Tidskrift ANSVARIG UTGIVARE: Thomas H Ekman CHEFREDAKTÖR: Gunnar Hermansson REDAKTIONSKOMMITTÉ: Gunnar Hermansson (GH) Jonas Hartelius (JH) Heidi Joensuu (HJ) Lennart Karlsson (LK) Jessica Vikberg (JV) ADRESS: SNPF:s Tidning Polismyndigheten i Västra Götaland LKP NarkR Box Göteborg Telefon: SNPF:s hemsida: SVENSKA NARKOTIKAPOLIS- FÖRENINGENS ANNONSAVDELNING: c/o Mediahuset i Göteborg AB Marieholmsgatan Göteborg Telefon: Fax: MEDLEMSKAP 150 KR PER ÅR Ansökan om medlemskap inges till styrelsen Svenska Narkotikapolisföreningen; Box 429, Göteborg Tel: Ansökan via hemsidan Postgiro SNPF ADRESSÄNDRING: Använd gärna mailadressen org eller eller tel MANUSSTOPP: 4/ Utgivning v. 23. Skicka in bidrag och bilder i god tid före manusstopp till OMSLAGET: Växtdrogen kat är en färskvara och den ökande smugglingen pågår dygnet runt. Foto: Tullverket PRODUKTION OCH TRYCK: Åkessons Tryckeriaktiebolag Box 148, Emmaboda Telefon ISSN /09 Årgång 22 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 2 Medlemsinfo och Redaktörens spalt... 3 Serbien central narkotikaarena för Balkan... 6 Kosovo Europas Colombia Tema: Smuggling Ny heroinrutt från Balkan i mitten av 1990-talet Operation Tavlan ledde till stort amfetaminbeslag Operation Gränsland dieselsmuggling i norra Sverige Narkotikasmugglingen ökar enligt Tullverket Amir Heidari har smugglat människor i 25 år Katsmuggling ett mångsidigt problem Narkotikautredningen: Strängare straff för GBL och anabola steroider SKL upptäcker nya droger Projekt Klotter Tullverkets kamp mot GBL-epidemin i Västsverige.. 38 Eurojust - den europeiska enheten för rättsligt samarbete Tre narkotikapoliser på resa i Sydost-Asien Notiser: Världen runt Landet runt Krönika: Harm Reduction ett sidospår i kampen mot narkotika Debatt: Förskrivning av heroin i Danmark - Artister och droger Rättsrutan Fängelsegäng i Kalifornien Fenazepam och alprazolam nutidens tunga knark år av internationell narkotikakontroll Erfarenheter från USA i kampen mot organiserad brottslighet Boktips Lösning och vinnare till Kryss Stipendierutan Kryss Kosovo - Europas Colombia TEXT OCH FOTO: LARS MELLBY Krinsp på spanings och narkotikaroteln i Helsingborg Att kalla Kosovo för Europas Colombia är en bra jämförelse för att beskriva narkotikaflödet från eller via Kosovo ut i Europa. finns olika uppgifter om hur stor andel av hero- i Europa som kommer via Kosovo, allt mellan Dinet procent. I vart fall när det gäller Skandinavien så påstår jag att minst 75 procent av heroinet kommer via Kosovo. Efter att ha tjänstgjort ett år i Kosovo på DOC, Directorate of Organized Crime (motsvarande svenska Rikskrim), som Monitor/Advisor till chefen på Narcotic Investigation Section, tycker jag mig ha fått en ganska god inblick i situationen i landet. Efter ett par månader hemma kändes det ganska lagom att summera intrycken därifrån. Kriminalinspektör Lars Mellby från Helsingborg har tjänstgjort ett år på Directorate of Organized Crime i Kosovo. Efter konflikten i Kosovo 1999, när NATO gick in och drev ut de serbiska styrkorna ur Kosovo, påbörjades samtidigt processen för FN med att försöka bygga upp ett fungerande samhälle igen. Så också att bygga upp en helt ny polisstyrka där man fick börja från absolut noll. Resultatet börjar man nu kunna skönja och det är väl bara att konstatera att man har lång väg kvar innan man kan påstå att man håller europeisk standard. Problemen som man brottas med är många och ett av de absolut största är korruptionen. Långt ifrån alla är korrumperade men tyvärr, allt för många. Den nya polisen heter Kosovo Police Service (förkortas KPS som också är det vardagliga uttrycket för polisen där) och en vanlig patrullerande polis tjänar ungefär 210 euro i månaden. Sedan ökar lönen uppåt i organisationen och biträdande chefen för Organized Crime tjänar ca 800 euro. Kosovo är till ytan nästan lika stort som Skåne och eftersom jag tjänstgör i Helsingborg så var det ganska intressant att göra jämförelser mellan Kosovo och Skåne. Skåne är idag indelat i 5 polisområden plus Länskrim, medan Kosovo har 6 regioner plus Main Headquarter där Organized Crime ingår. Skåne har ca 1 miljon invånare, Kosovo har ca 2 miljoner. Skåne har ca 2200 poliser Kosovo har ca 4000 poliser (plus ca 1500 internationella poliser). I Skåne arbetar uppskattningsvis minst 100 personer i den direkta narkotikabekämpningen, i Kosovo är de 26. Varenda liten by har en liten polisstation så polistätheten är hög medan kompetens och effektivitet är betydligt lägre. På Organized Crime narkotikaenhet har man en kapten som chef, en löjtnant som biträdande och operativ chef och en sergeant som är delvis administrativ. Därutöver är man två grupper med två utredare och en sergeant som gruppchef i varje grupp, totalt nio poliser. Om man betänker att ingen har längre poliserfarenhet än sedan 1999, så inser man att erfarenhet är en bristvara när man skall jobba mot grov organiserad brottslighet. I varje region finns sedan 2-4 poliser som skall jobba lokalt i regionen mot narkotika på låg nivå. När man nu har detta klart för sig så börjar man förstå vidden av problem i Kosovo. Det finns på många håll inom KPS och andra myndigheter i Kosovo en medvetenhet om detta men de har inte möjlighet att förändra det. Balkanrutten går ju av tradition genom Kosovo men detta håller sakta på att förändras. Ett faktum som Sidan 64 också bekräftas av poliserna ute i regionerna där. Den gamla smugglingsvägen gick via Turkiet in i Bulgarien och sedan vidare in i Serbien och via en liten stad som heter Bujanovac, (som idag ligger intill gränsen mot Kosovo), in till Gjilane/Gniljane i sydöstra Kosovo. Mycket av heroinet går idag efter EU:s utvidgning bara till Bulgarien. Då är heroinet redan inne i EU och man vill inte riskera något genom att korsa EU-gränsen fler gånger. Det mesta av heroinet som kommer in i Kosovo idag kommer söderifrån via Makedonien. Det har gjort att staden Ferizaj i söder längs vägen mot Makedonien nu är en viktig plats när det gäller heroinhanteringen. Det styrks också av de ärenden som vi drev samt av mängden underrättelseuppslag som gällde just Ferizaj. Man smugglar oftast i lastbilar, bussar och personbilar. Det finns många tips om vilka bussbolag som är inblandade i smugglingen. Även när man skall smuggla vidare ut i Europa så använder man sig gärna av dessa tre metoderna. Man tillämpar fortfarande den välkända tvåstegs metoden, dvs. att man tar in heroinet och lagrar det samt späder ut och förpackar det i partier enligt beställarens önskemål. Det största beslaget vi gjorde under året. 9 Kg rent heroin samt ca 9 kg Koffein/paracetamol. Beslaget gjordes i en liten by strax utanför Ferizaj. Det här höll på att blandas upp med koffein och paracetamol. När jag åkte hem var det fortfarande okänt vilket land som var slutdestination. Kosovo är fortfarande mycket intressant eftersom de stora organisatörerna finns kvar i Kosovo men de har flyttat delar av sin verksamhet till Bulgarien. Även om mycket heroin stannar i Bulgarien så är det ingen bristvara i Kosovo. Likaså hanterar man stora mängder koffein och paracetamol i Kosovo och som smugglas till Bulgarien och används för att blanda ut heroinet. Man kan hantera tonvis och det gör man också. Jag fick uppleva att man via internationellt samarbete kunde stoppa en leverans av 1,5 ton koffein och 1,5 ton paracetamol som med stor säkerhet var destinerat för Kosovo Man hade hämtat det i Holland, det stoppades i Italien och det var Kosovoalbaner som skötte transporten. Det saknas idag en klar nationell strategi för narkotikabekämpningen, det finns nästan ingen missbruksvård att tala om samtidigt som missbruket ökar bland framförallt de unga. Fängelsegäng i Kalifornien TEXT: CHRISTINA LINDGREN, Narkotikaroteln, GBG iksom i Sverige finns det olika klasser av fängelser Loch anstalter, men föreläsningen rörde sig mest om de 33 så kallade State Prisons som finns i Kalifornien. På dessa är 93 procent män, varav 28 procent är vita, 29 procent svarta, 37 procent har spansk härkomst och de sista sex procenten utgörs av andra ursprung. California Department of Correction and Rehabilitation (CDCR) hade 2007 ca personer i sin vård, både intagna på olika anstalter och villkorligt frigivna. Ca 40 procent har någon form av gängtillhörighet. Av de med gängtillhörighet är drygt intagna på olika anstalter och ca villkorligt frigivna. I november fanns livstidsdömda interner. Dessutom 3445 livstidsdömda utan möjlighet till frigivning och 658 interner som väntade på dödsstraff på Kaliforniens fängelser. Innan internerna placeras på anstalt poängsätter man dem för att få fram olika fakta som gängtillhörighet och vilken typ av säkerhetsklassning det skall vara på den anstalt man skall placera dem på. Mobiltelefoner, narkotika och våld Problematiken med fängelsegäng började redan på 1950-talet i USA då interner med spanskt påbrå från östra Los Angeles gatugäng gick samman och startade Mexican Mafia (EME). Strax följde andra gängkonstellationer och för att få bukt med problemen, bl.a. i form av fängelsegängrelaterade mord både inne på anstalterna men även utanför, startades Special Service Unit (SSU). SSU består av personal som arbetar med utredning och underrättelser för California Department of Corrections. Ett av de största problemen på anstalter är mobiltelefoner. Under 2008 hade man tagit ca 500 Heroinmissbruket är ännu inte så utbrett utan det handlar fortfarande mest om marijuana som odlas lokalt. En mycket vanlig metod är att man planterar cannabisplantorna på fälten mellan majsplantor vilket gör dem svåra att upptäcka, och alla som tjänstgjort i Kosovo vet hur mycket majs det odlas där, dvs. mycket. Heroinmissbruket ökar dock liksom bruket av exstacy och kokain. Kokain är också något som börjar komma in i bilden för smuggling på Balkanrutten och det är nog inte så konstigt. När man har en fungerande smugglings organisation och rutt så kvittar det ju om man smugglar heroin eller kokain, vilket uppmärksammats i Sydamerika. I januari 2007 beslagtogs drygt 480 kg kokain i Makedonien. Vid ett tillslag mot en gatulangare hittades i lägenheten bland hans sopor heroin och senare ytterligare heroin under hans soffa. Totalt ca 1,5 kilo hos en som sålde på gatunivå. Man märkte ganska klart skillnaden av vara mitt i smugglingsleden eller att som här hemma jobba i slutändan av densamma. Där nere blev man lite fartblind, jag menar 1,5 kg här hemma är ju ett jätteklipp. Där ryckte man lite på axlarna. Detta avspeglar sig också i deras domar. Under vintern fick man ett tips om en förestående smuggling av heroin ut ur Kosovo och man agerade omedelbart och lyckades stoppa en bil vid en gränsövergång. I ena hjulhuset bakom innerskärmen hittades 3,5 kg heroin. Detta renderade gärningsmannen 16 månaders fängelse, till kollegernas stora bitterhet. Man hade hoppats på betydligt mer, och det borde normalt ha gett mycket längre straff. Men trots alla problem vill jag ändå uppmana alla att försöka samarbeta med KPS i Kosovo via Interpol och genom att förse dem med information om smugglare och kontakter, ge dem chansen att stoppa narkotikan och smugglarna där nere. Annars fortsätter strömmen av narkotika, vapen och prostituerade att välla in i Europa. Jag själv medverkade till, under mitt år där, att man startade ärende i Kosovo som hade sitt ursprung i svensk förundersökning. Vi måste försöka att utrota ogräset vid rötterna och inte bara knipa av blommorna. På en föreläsning i San Diego under CNOA s konferens i november 2008, föreläste Matthew Buechner som arbetar som Special Agent, California Department of Corrections Special Service Unit, Gang Intelligence Rancho Cordova. Han har, som titeln utvisar, specialiserat sig på information om bl.a. fängelsegäng och har under 13 av sina 20 år inom amerikanska kriminalvården arbetat på Pelican Bay State Prison. mobiltelefoner i beslag fram till november månad. Även narkotika är ett problem. Narkotikan skickas in via post eller smugglas in på annat sätt. Som kuriosa kan nämnas att det inte är tillåtet att tatuera sig på fängelset. För att bli klassade som ett fängelsegäng krävs att tre personer eller fler, formellt eller informellt, organiserar sig och har ett gemensamt namn, tecken eller symbol. De skall sedan planera, organisera, hota, finansiera, stödja eller begå olagliga handlingar enskilt eller tillsammans. Brott som fängelsegängen begår är mord, utpressning, narkotikahantering, beskyddarverksamhet m.m. Blood in Blood out I Kalifornien är det vanligt att interner har någon form av gängtillhörighet. Om man inte har det när man hamnar i fängelse är sannolikheten stor att man tillhör ett gäng innan man blir frigiven. Främsta anledningen till att man ansluter sig till ett gäng är för beskydd, att få tillgång till narkotika eller för att få inflytande. Nedan följer en kort presentation av de vanligast förekommande gängen på State Prisons i Kalifornien: Northern Structure Eller Nuestra Raza som de också kallas, finns sedan 1983 och förekommer främst på fängelser i norra Kalifornien. NS har ca 345 medlemmar. Det finns 14 regler Sidan 10 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 1-09 att följa för att vara Nuestra Raza. De brukade skära i ansiktet på sina motståndare, men har på senare tid börjat hugga ihjäl dem istället. Black Guerilla Det finns ca 80 medlemmar på anstalt. Deras symboler är drakar eller svärd och gevär korsat. De grundades 1966 av George Dragon Jacksson och James Bone Johnson. Jackson fick ett vapen insmugglat på anstalten av sin advokat och tog gisslan och krävde frigivandet av andra BGF medlemmar. Han dog under flyktförsök -71 och blev martyr för rörelsen. För att gå med i BGF måste man döda (blood in). Enda sättet att lämna BGF är att själv dö (blood out). Aryan Brotherhood Ariska brödraskapet startade 1960 och har ca 130 medlemmar på anstalt i Kalifornien. AR kallas också the Brand. Det är ett fängelsegäng som har verbala regler de följer. De rekryterar unga interner. Deras symboler är vikingar, treklövrar etc. Även dessa använder sig av blood in blood out på anstalten. Nazi Lowriders NLR bildades 1970 men blev fängelsegäng först Kallas också the Ride. De är välorganiserade och har kopplingar till bl.a. Ku Klux Klan. De har ca 60 medlemmar på anstalter i Kalifornien. De vill kontrollera vita interners aktivitet på fängelset men går inte ihop med det Ariska brödraskapet. Nazi Lowriders är kända för att vara offensiva i sina våldshandlingar. Mexican Maffia Kallas också La eme och har 1356 medlemmar på olika fängelser i Kalifornien. Detta var Kaliforniens första fängelsegäng och bildades och finns i 13 stater i USA. De växte i samband med heroinsmuggling på 60-talet. EME har ingen känd ledare utan är flera löst sammansatta gäng. Deras symbol är bl.a. en svart hand tatuerad. De har en fjärdedel av intäkterna för narkotikaförsäljningen på anstalterna. Nuestra Familia NF har 63 medlemmar på anstalter i Kalifornien. Bildades 1966 och kontrollerar narkotikahanteringen på anstalter i norra Kalifornien. De är i fejd med Mexican Mafia. Det finns både vita och svarta medlemmar. Deras symbol är en sombrero med en kniv igenom. Texas syndicate De flesta medlemmarna i TS är av spansk härkomst. De tillåter inte längre medlemmar som är vita eller färgade. Oklart hur många medlemmar som organisationen har, men minst lika många i fängelser som utanför. De är rivaler till EME mfl. Texas Syndicate har en paramilitär uppbyggnad med president och vicepresident som väljs av medlemmarna. De medlemmar som är på utsidan måste betala 10 procent av sin inkomst till de av medlemmarna som sitter i fängelse. Buechner nämnde flera sammandrabbningar mellan de olika gängen på olika fängelser där det resulterat med dödsfall. Ett av dem var när en intern skulle bli medlem i Ariska Brödraskapet genom att mörda en annan intern. För att visa att det var en rättfärdigad handling han utförde hade han två pappersremsor med anteckningar där det angavs vem som gav honom lov att ge sig på det tilltänkta offret och varför. Dessa anteckningar var uppstoppade i rectum tillsammans med delar av ett gem samt tobak. Anledningen till denna annorlunda förvaringsplats var att han inte trodde att han skulle undkomma utan upptäckt. Han räknade också med att hamna i isoleringscell efter sitt brott. I samband med att han utförde mordet blev han själv dödad och planeringen med anteckningar mm uppdagades. Blood in Blood out. 1 LICENSNUMMER

3 Ordföranden har ordet Nu närmar sig vårvärme och strax dags för SNPFväder, således den smak av sommar som det numera är garantistämpel på vid den årliga Utbildningskonferensen, i år den april i Göteborg. Styrelsen har verkligen varit på tårna för att skapa ett kanonprogram vad avser både föreläsningar och underhållning. Ett moln på SNPF-himlen är tyvärr att vår ordförande Thomas Hessius Ekman efter ett mycket avancerat kirurgiskt ingrepp behöver längre rehabilitering och gör en time out. I styrelsen är vi säkra på att en nyservad Eka strax är åter i hängivet SNPF-arbete och skulle han råka få mer fritid över så kommer golfklubborna att svingas som aldrig förr, gud ske lov så är hans bandykarriär över. Hans fiskehistorier är det ändå ingen som trott på, så de kan lämnas därhän. Svenska Narkotikapolisföreningen står fortgent stark och i ledande position i utbildnings- och informationssammanhang på narkotikaområdet. Under de 23 år föreningen verkat är det inte bara den unika gemensamma plattformen för utbilding till hela rättsväsendet som blivit landmärket, utan idag är SNPF en stark och välrenomerad aktör i informationssammanhang för samhället i stort. SNPF tilllfrågas om att medverka och samverka i många sammanhang och är även remissinstans för statliga utredningar på drogområdet. Vi har nu att yttra oss i en av operativa narkotikabekämpares länge efterfrågad översyn, betänkandet av Narkotikautredningen med rubriken Bättre kontroll av missbruksmedel. En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m. Många av föreningens medlemmar har i sin yrkesroll som experter medverkat i utredningen. SNPF kommer att lämna ifrån sig en del synpunkter men detta till trots är det bara att lyfta på hatten för förre justitieombudsmannen Jan Pennlöv, som genomfört och redovisat ett mycket gediget utredningsarbete där man verkligen vridit och lyft på stenarna för att bringa en bättre ordning. Om nu statsmakterna antar utredningens författningsförslag så slipper vi att möta frustrerade kollegor som tvingats återlämna livsfarliga droger till hänsynslösa individer som tveklöst gått direkt till ungdomsmiljöerna för att sprida sitt elände. Detta nya förfarande kommer att kallas skyddsomhändertagande om det anträffade inte faller under narkotikaklassificering eller hälsofarlig vara. För oss som verkat i Göteborg har Narkotikautredningen tagit till sig våra synpunkter och ledsamma erfarenheter av gammabutyrolakton, GBL, och 1,4-butandiol 1,4-BD och vi känner stor tillföreställelse att vår kamp inte varit förgäves nu när de likt GHB kommer att narkotikaklassas. När vi följer utvecklingen i vår omvärld kan vi konstatera grymheten som uppstår när narkotikan fått greppet om ett samhälle. Narkotikafinansierade krigsherrrar i Afghanistan och Columbia har under årtionden bedrivit våldsterror mot en utfattig befolkning. Det häpnadsväckande råa övervåld som de grovt kriminella drogfamiljerna utfört under senaste året i Mexiko, och speciellt i gränsstaden Cuidad Juarez ihopväxt med El Paso i USA, är den senaste allvarliga påminnelsen om vad bakmännen i den smutsiga narkotikahanteringen är kapabla att ta till när deras positioner hotas. Tusentals mördade och däribland många korrupta och icke korrupta poliser-federales. Mexikanska regeringen har nu antagit en bestämd attityd mot narkotikaprofitörerna och eftersom de tidigare fått verka ostört och kunnat bygga upp kapacitet kommer det att ta en stund att återställa någon slags ordning. Detta nämnda brutala våld och annat mänskligt lidande som är narkotikarelaterat, måste ändå utgöra anledning till eftertanke hos alla. Slutsatsen kan inte bli annan än att det ur en rent medmänsklig, moralisk grundvärdering måste all narkotikahantering bekämpas med kraft. Vid en kontakt med en kollega i El Paso berättar han inlevelsefullt om hur det dagliga livet i staden påverkats negativt. En ledande politiker tyckte att lösningen låg i att släppa narkotikan fri. Fria medborgare har sett till att politkern istället befriades från sitt uppdrag. ANDERS STOLPE Vice ordförande i SNPF 2 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 1-09

4 Medlemsinfo Inför utbildningskonferensen den april på Hotel Gothia Towers/Svenska Mässan i Göteborg. SNPF:s 23:e årliga utbildningskonferens hålls för femte gången på Svenska Mässan. Många har således varit där förut, men för många SNPF-medlemmar är detta första konferensen. Inregistrering Alla deltagare bor på Hotel Gothia Towers där också inregistrering till konferensen sker på fredagen från kl Kom i god tid för att hinna lokalisera er och vara på plats när invigningen börjar kl Möt våra verkschefer och som vanligt lottar vi ut priser bland er som är närvarande under hela invigningsprogrammet. Tänk på att ta med bokningsbekräftelsen för att incheckningen ska gå smidigt. att betala medlemsavgiften 150 kr senast den 31 mars. Parkering På kartan ser ni att Hotel Gothia och Svenska Mässan ligger mittemot Lisebergs huvudentré. Till höger om Svenska Mässan ligger ett stort parkeringshus. Ännu ett Rotary-stipendium Rotaryklubbarna i Södertälje och Nykvarn har i år beslutet att instifta ett stipendium till Årets Nykomling i stil med Göteborg-Frölunda Rotaryklubbs stipendium från förra året. Beloppet blir 5000 kronor men formerna är inte riktigt fastställda än. Troligen kommer stipendiet att ges till en polis i Södertälje eller Nykvarn och vederbörande behöver ännu inte vara medlem i SNPF. Det är Torgny Carlsson, sedan många år medlem i SNPF och rotarian i Södertälje, som sett till att klubben antog Göteborg-Frölundas utmaning och vi ser naturligtvis gärna att alla hjälps åt att sprida denna trend. Redaktörens spalt Smuggling är ett centralt begrepp när man talar om droger på den illegala marknaden. Så gott som alla illegala missbruksdroger är insmugglade, förutom de som kommer ut via apoteken. Vi tar upp några intressanta fall från tull- och polisarbetet i tidningen, men ni kan också läsa om annat än narkotikasmuggling. Våra medlemmar utreder också människosmuggling eller varför inte dieselsmuggling från Finland till nordligaste Sverige. Polis och tull presenterar i första hand statistik över mängden beslagtagen narkotika som ett mått på hur man lyckats i narkotikabekämpningen. Okej, statistik måste vi redovisa, men jag tycker att siffror över antalet gjorda beslag är mest relevant, eftersom man här kan läsa av förändringar och trender bland olika preparat, medan siffror över beslagtagna mängder mest är avsedda att imponera på t.ex. politiker. Ett enda jättebeslag i en årsstatistik kan ge sken av ett lyckosamt arbete det året, trots att beslaget kanske rent av gjordes av en slump. Tullverket redovisar också samhällsnyttan av gjorda beslag, dvs. värdet i kronor som samhället besparas genom att narkotikan förhindras att komma ut i samhället. Jag fick ett mejl för en tid sedan där avsändaren föreslog att vi skulle göra tabeller över beslagtagna mängder och motsvarande fängelsestraff, eller hur många bostads- eller bilinbrott som behövs för att finansiera missbruket av en viss mängd beslagtagen narkotika, t.ex. partiet svarar mot 2000 typiska lägenhetsinbrott. Ett mer påtagligt sätt att redovisa samhällsnytta. GUNNAR HERMANSSON SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

5 Serbien central narkotikarena för Balkan TEXT: JONAS HARTELIUS Två narkotikapoliser från Serbien gav en unik föreläsning om narkotikautvecklingen på Balkan vid Svenska Narkotikapolisföreningens höstmöte i Malmö den 14 november. Balkanrutten är fortfarande en central transportled för narkotika som skall till Sverige, Tyskland, Storbritannien och många andra länder i väst. Omkring 80 procent av allt heroin som smugglas till Europa går den vägen. Två av de högsta ansvariga inom Serbiens narkotikabekämpning, spaningschefen Veljko Popara och narkotikapolischefen Ivan Brandic, deltog i Svenska Narkotikapolisföreningens höstmöte. De gav en unik presentation av situationen på Balkan. Att deras presentation var sällsynt visades av att beslutet om deras medverkan fattades av Serbiens polisminister själv. Ökade beslag År 2007 togs sammanlagt kilogram heroin i Serbien och totalt kilogram av all narkotika. Även omsättningen av syntetiska centralstimulantia är stor, sådana medel smugglas i returrutten från Nederländerna till Serbien. Kokain smugglas från Sydamerika. Det finns ingen produktion av heroin i Serbien, däremot utblandning till gatukvalitet. För Serbiens polis är situationen kring Kosovo ett komplicerat problem, det gäller allt från utbrytarlandets diplomatiska status (Serbien har ej erkänt Kosovo) till de många narkotikaligorna. Serbisk polis har ingen jurisdiktion i Kosovo. Samarbetet med FN:s polisenheter inom UNMIK beskrivs som dåligt. Däremot är det praktiska samarbetet med Makedonien välfungerande, vilket visades nyligen av att gemensamma operationer gav beslag på 400 kilogram heroin under år Serbien har enligt polisens uppskattningar mellan och narkotikamissbrukare, huvudsakligen injektionsmissbrukare. Det finns dock inga detaljerade epidemiologiska studier. Landet har en sträng Veljko Popara (t.v.) är Serbiens spaningschef och Ivan Brandic landets narkotikapolischef. Foto: SNPF. 6 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 1-09

6 Samarbete med serbisk polis avslöjade heroinhärva Serbien tillhörde Jugoslavien och blev ett eget land 2006, när unionen med Montenegro upplöstes. Serbiens landyta är km 2 (Sverige km 2 ) och befolkningen 7,4 miljoner. Huvudstad är Belgrad med 2,5 miljoner invånare. Serbiens regering har inte erkänt Kosovos ensidigt proklamerade självständighet (februari 2008). En fyllig beskrivning av narkotikasituationen i Serbien finns i USA:s årliga regeringsrapport om internationella insatser mot narkotika. I den senaste (2008) noteras följande. Sandzak-regionen i sydvästra Serbien kallas ofta för Europas heroingömställe, eftersom stora mängder lagras där i väntan på transport. Serbien har ingen betydande egen produktion av illegala narkotika. Kemikalier (prekursorer) står nu under samma kontroll som inom EU. En ny specialstyrka har bildats för att spåra och frysa narkotikabrottslingars tillgångar. Serbien har undertecknat samtliga nu gällande internationella narkotikakonventioner (1961, 1971 och 1988) och FN:s konvention mot korruption. Kosovo är också ett genomgångsland för narkotika till Västeuropa. Den enda inhemska illegala narkotikaproduktionen är marijuanaodling av ringa omfattning. narkotikalagstiftning som i mycket liknar den svenska narkotikastrafflagen. Det räknas om ett särskilt allvarligt brott att inleda någon annan i narkotikamissbruk. Om det berör en minderårig blir påföljden fängelse i lägst tre år. Egen piketgrupp Som avslutning visade Popara och Brandic en dokumentärvideo om ett polisingripande mot ett narkotikalaboratorium. Serbisk narkotikapolis har en egen piketgrupp med poliser som tidigare tjänstgjort i den nationella insatsstyrkan mot terrorism. Videon visade hur gruppen sattes in vid en razzia mot ett bakgårdslaboratorium, där man påträffade bl.a. 10 kilogram heroin och 14 kg amfetamin. Labbet leddes av en 68- åring, som uppträdde ganska förvirrat när polisen grep in. Den bulgariske kemisten, som hade varit med tidigare, förstod däremot direkt att spelet var över och lade sig på marken för att minska risken att bli skadad. Efter en flera månader lång spaningsinsats kulminerade Operation Vanja i november 2007 med beslag av 10 kilo heroin i Norrköping och sammanlagt fem personer kunde gripas. Polisen i Malmö hade ett par månader tidigare, i samband med telefonavlyssning mot heroinligans huvudman i Malmö, fått höra att en av ligans kurirer gripits i Serbien med 9 kilo heroin. Malmöpolisen tog då kontakt med kollegorna i Serbien eftersom det beslagtagna partiet var ämnat för Sverige och Norge. Man misstänkte att ligan skulle försöka smuggla ett nytt parti heroin till Skandinavien. I det fortsatta spaningsarbetet och samarbetet med polisen i både Serbien och Norge kunde ligans förehavande följas. Huvudmannen i Malmö ordnade ett nytt parti heroin och man kontaktade ägaren till ett bussbolag i Bosnien, som kör passagerare mellan Sarajevo och Sverige. Bussägarens 27-årige son skulle ta med narkotikan under en busstur till Sverige. Bussen övervakades av polisen under hela vägen från Sarajevo till Norrköping. Heroinpartiet var avsett för Norge och 27-åringen som transporterat narkotikan fick i Norrköping telefonkontakt med en finländare som representerade den norske mottagaren. När finländaren senare under dagen träffade 27-åringen och tog emot en väska med 10 kilo heroin slog polisen till. Samtidigt greps huvudmannen i Malmö och ytterligare en person i Höör som fungerat som tolk. Fadern till 27-åringen, ägaren av bussbolaget, kände sig så småningom tvungen att resa till Sverige för att hjälpa sin son. Även fadern greps och i Norge häktades en inblandad person. En organisatör är gripen i Sarajevo och är begärd utlämnad till Sverige. Malmö tingsrätt dömde i januari i år huvudmannen till 14 års fängelse. Bussägaren från Sarajevo, dennes 27-årige son och finländaren dömdes alla till 10 års fängelse och tolken från Höör fick 9 år. SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

7 Kosovo Europas Colombia TEXT OCH FOTO: LARS MELLBY Krinsp på spanings- och narkotikaroteln i Helsingborg Att kalla Kosovo för Europas Colombia är en bra jämförelse för att beskriva narkotikaflödet från eller via Kosovo ut i Europa. Det finns olika uppgifter om hur stor andel av heroinet i Europa som kommer via Kosovo, allt mellan procent. I vart fall när det gäller Skandinavien så påstår jag att minst 75 procent av heroinet kommer via Kosovo. Efter att ha tjänstgjort ett år i Kosovo på DOC, Directorate of Organized Crime (motsvarande svenska Rikskrim), som Monitor/Advisor till chefen på Narcotic Investigation Section, tycker jag mig ha fått en ganska god inblick i situationen i landet. Efter ett par månader hemma kändes det ganska lagom att summera intrycken därifrån. Kriminalinspektör Lars Mellby från Helsingborg har tjänstgjort ett år på Directorate of Organized Crime i Kosovo. Efter konflikten i Kosovo 1999, när NATO gick in och drev ut de serbiska styrkorna ur Kosovo, påbörjades samtidigt processen för FN med att försöka bygga upp ett fungerande samhälle igen. Så också att bygga upp en helt ny polisstyrka där man fick börja från absolut noll. Resultatet börjar man nu kunna skönja och det är väl bara att konstatera att man har lång väg kvar innan man kan påstå att man håller europeisk standard. Problemen som man brottas med är många och ett av de absolut största är korruptionen. Långt ifrån alla är korrumperade men tyvärr, allt för många. Den nya polisen heter Kosovo Police Service (förkortas KPS som också är det vardagliga uttrycket för polisen där) och en vanlig patrullerande polis tjänar ungefär 210 euro i månaden. Sedan ökar lönen uppåt i organisationen och biträdande chefen för Organized Crime tjänar ca 800 euro. Kosovo är till ytan nästan lika stort som Skåne och eftersom jag tjänstgör i Helsingborg så var det ganska intressant att göra jämförelser mellan Kosovo och Skåne. Skåne är idag indelat i 5 polisområden plus Länskrim, medan Kosovo har 6 regioner plus Main Headquarter där Organized Crime ingår. Skåne har ca 1 miljon invånare, Kosovo har ca 2 miljoner. Skåne har ca 2200 poliser Kosovo har ca 4000 poliser (plus ca 1500 internationella poliser). I Skåne arbetar uppskattningsvis minst 100 personer i den direkta narkotikabekämpningen, i Kosovo är de 26. Varenda liten by har en liten polisstation så polistätheten är hög medan kompetens och effektivitet är betydligt lägre. På Organized Crime narkotikaenhet har man en kapten som chef, en löjtnant som biträdande och operativ chef och en sergeant som är delvis administrativ. Därutöver är man två grupper med två utredare och en sergeant som gruppchef i varje grupp, totalt nio poliser. Om man betänker att ingen har längre poliserfarenhet än sedan 1999, så inser man att erfarenhet är en bristvara när man skall jobba mot grov organiserad brottslighet. I varje region finns sedan 2-4 poliser som skall jobba lokalt i regionen mot narkotika på låg nivå. När man nu har detta klart för sig så börjar man förstå vidden av problem i Kosovo. Det finns på många håll inom KPS och andra myndigheter i Kosovo en medvetenhet om detta men de har inte möjlighet att förändra det. Balkanrutten går ju av tradition genom Kosovo men detta håller sakta på att förändras. Ett faktum som 10 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 1-09

8 också bekräftas av poliserna ute i regionerna där. Den gamla smugglingsvägen gick via Turkiet in i Bulgarien och sedan vidare in i Serbien och via en liten stad som heter Bujanovac, (som idag ligger intill gränsen mot Kosovo), in till Gjilane/Gniljane i sydöstra Kosovo. Mycket av heroinet går idag efter EU:s utvidgning bara till Bulgarien. Då är heroinet redan inne i EU och man vill inte riskera något genom att korsa EU-gränsen fler gånger. Det mesta av heroinet som kommer in i Kosovo idag kommer söderifrån via Makedonien. Det har gjort att staden Ferizaj i söder längs vägen mot Makedonien nu är en viktig plats när det gäller heroinhanteringen. Det styrks också av de ärenden som vi drev samt av mängden underrättelseuppslag som gällde just Ferizaj. Man smugglar oftast i lastbilar, bussar och personbilar. Det finns många tips om vilka bussbolag som är inblandade i smugglingen. Även när man skall smuggla vidare ut i Europa så använder man sig gärna av dessa tre metoderna. Man tillämpar fortfarande den välkända tvåstegs metoden, dvs. att man tar in heroinet och lagrar det samt späder ut och förpackar det i partier enligt beställarens önskemål. Heroinmissbruket är ännu inte så utbrett utan det handlar fortfarande mest om marijuana som odlas lokalt. En mycket vanlig metod är att man planterar cannabisplantorna på fälten mellan majsplantor vilket gör dem svåra att upptäcka, och alla som tjänstgjort i Kosovo vet hur mycket majs det odlas där, dvs. mycket. Heroinmissbruket ökar dock liksom bruket av exstacy och kokain. Kokain är också något som börjar komma in i bilden för smuggling på Balkanrutten och det är nog inte så konstigt. När man har en fungerande smugglings organisation och rutt så kvittar det ju om man smugglar heroin eller kokain, vilket uppmärksammats i Sydamerika. I januari 2007 beslagtogs drygt 480 kg kokain i Makedonien. Vid ett tillslag mot en gatulangare hittades i lägenheten bland hans sopor heroin och senare ytterligare heroin under hans soffa. Totalt ca 1,5 kilo hos en som sålde på gatunivå. Det största beslaget vi gjorde under året. 9 Kg rent heroin samt ca 9 kg Koffein/paracetamol. Beslaget gjordes i en liten by strax utanför Ferizaj. Det här höll på att blandas upp med koffein och paracetamol. När jag åkte hem var det fortfarande okänt vilket land som var slutdestination. Kosovo är fortfarande mycket intressant eftersom de stora organisatörerna finns kvar i Kosovo men de har flyttat delar av sin verksamhet till Bulgarien. Även om mycket heroin stannar i Bulgarien så är det ingen bristvara i Kosovo. Likaså hanterar man stora mängder koffein och paracetamol i Kosovo och som smugglas till Bulgarien och används för att blanda ut heroinet. Man kan hantera tonvis och det gör man också. Jag fick uppleva att man via internationellt samarbete kunde stoppa en leverans av 1,5 ton koffein och 1,5 ton paracetamol som med stor säkerhet var destinerat för Kosovo Man hade hämtat det i Holland, det stoppades i Italien och det var Kosovoalbaner som skötte transporten. Det saknas idag en klar nationell strategi för narkotikabekämpningen, det finns nästan ingen missbruksvård att tala om samtidigt som missbruket ökar bland framförallt de unga. Man märkte ganska klart skillnaden av vara mitt i smugglingsleden eller att som här hemma jobba i slutändan av densamma. Där nere blev man lite fartblind, jag menar 1,5 kg här hemma är ju ett jätteklipp. Där ryckte man lite på axlarna. Detta avspeglar sig också i deras domar. Under vintern fick man ett tips om en förestående smuggling av heroin ut ur Kosovo och man agerade omedelbart och lyckades stoppa en bil vid en gränsövergång. I ena hjulhuset bakom innerskärmen hittades 3,5 kg heroin. Detta renderade gärningsmannen 16 månaders fängelse, till kollegernas stora bitterhet. Man hade hoppats på betydligt mer, och det borde normalt ha gett mycket längre straff. Men trots alla problem vill jag ändå uppmana alla att försöka samarbeta med KPS i Kosovo via Interpol och genom att förse dem med information om smugglare och kontakter, ge dem chansen att stoppa narkotikan och smugglarna där nere. Annars fortsätter strömmen av narkotika, vapen och prostituerade att välla in i Europa. Jag själv medverkade till, under mitt år där, att man startade ärende i Kosovo som hade sitt ursprung i svensk förundersökning. Vi måste försöka att utrota ogräset vid rötterna och inte bara knipa av blommorna. SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

9 Smuggling Ny heroinrutt från Balkan i mitten av 1990-talet TEXT OCH FOTO: GUNNAR HERMANSSON I mitten av 1990-talet ökade tillgången på brunt heroin, s.k. rökheroin, i sydvästra Sverige och i Norge. Det fanns också indikationer på att det var etniska albaner som smugglade in heroinet. Ett stort heroinärende i Norge gav en hel del information om en grupp etniska albaner och deras heroinsmuggling. Polisen i Sverige och Norge började samla och samordna mer information. Lennart Davidsson på Rikskriminalens narkotikarotel i Sverige och Stein Arnesen på Kriminalpolitisentralen, KRIPOS, i Norge ansvarade för kartläggningen. Kultur och historia De insåg snart att för att förstå de etniska albanernas nätverksbildningar och agerande behövdes mer kunskap om detta folks historia och kultur och sätt att leva. Lennart Davidsson läste allt han kom över om albaner. De skaffade information från respektive lands invandrarmyndighet och de gick igenom gamla utredningar från polis och tull. De etniska albanerna härstammade från Kosovoprovinsen i Serbien och från nordöstra Makedonien. Redan i början av 1980-talet flydde många albaner från dessa områden till Västeuropa, framförallt till Italien och Schweiz. Bland de som då lämnade Balkan fanns också ett stort antal kriminella personer som sökte politisk asyl och etablerade sig i väst. De etniska albanerna har också goda kontakter i Turkiet där heroinet närmast kommer ifrån. I historisk tid och ända fram till början av 1900-talet lydde Kosovo under det osmanska imperiet. Albanernas kultur och levnadssätt kom att påverkas av tiden under turkiskt herravälde. Klanbildning och sammanhållning inom familjerna är ett exempel på detta. De som flytt till Västeuropa kom därför att ägna stor möda åt att få ut familjemedlemmar, släktingar och vänner ur Kosovo och Makedonien. Flyktingarna spreds längre norrut i Europa och många av dem flyttade till de nordiska länderna. Intensivt polisarbete gav resultat Lennart Davidsson och Stein Arnesen fann att rökheroinet mest förekom i Skåne, längs västkusten och på olika platser i Norge. Det visade sig också att de etniska albaner som var involverade i narkotikatrafiken var bosatta i dessa områden. Polismännen åkte runt i hela Norden och i Europa, framförallt Tjeckien, och skaffade sig en stor personkännedom och kunskap om herointrafiken. Beslagen av heroin ökade i både Danmark, Sverige och Norge till totalt 200 kilo år Många av de inblandade albanerna, främst kurirer, sattes i fängelse. Men nya kurirer sattes in eftersom ledarna för narkotikasmugglingen fanns kvar i Kosovo och Makedonien. Även utomlands gjordes stora heroinbeslag kopplade till Kosovoalbaner. En bidragande orsak till detta kan ha varit att polischeferna i Köpenhamn, Malmö. Göteborg, Oslo och Stockholm under 1988 inledde ett operativt nordiskt samarbete mot smugglargrupperingarna. Samarbetet gick under namnet Operation Viking och ledde till bättre informationsinsamling och utbyte. Till exempel blev även trafikpoliser, i synnerhet längs E6:an, involverade i narkotikabekämpningen. Operation Viking ledde i sin tur till ett utökat operativt internationellt samarbete med länderna längs smugglarrutterna från Balkan. Kosovoalbaner smugglar fortfarande heroin men numera också kokain och amfetamin. Det är i mångt och mycket samma huvudmän nu som på talet. Några har suttit av fängelsestraff och några har aldrig gripits. Lennart Davidsson Stein Arnesen 12 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 1-09

10 Smuggling Operation Tavlan ledde till stort amfetaminbeslag TEXT: LENNART KARLSSON FOTO: CITYPOLISEN STOCKHOLM Konst och antikviteter smugglas ut. Narkotika smugglas in. Det var huvudtemat i ett spaningsärende som pågick hos Citys spaningsrotel under våren Ett livsverk har blivit stulet Den 7:e februari kunde man läsa följande i Dagens nyheter: Peter Weiss livsverk stulet ur en källare. Artikeln handlade om en fräck stöld där inbrottstjuvarna under flera dagar hade hållit på och burit ut en stor mängd tavlor ur ett förråd. Förrådet tillhörde Gunilla Palmstierna-Weiss, änka till den kände konstnären Peter Weiss. Det rörde sig om ca 500 tavlor och skisser. I förrådet fanns även tavlor av andra konstnärer. Efter en tids utredning pekade misstankarna mot två kända inbrottstjuvar tillika amfetaminlangare. Spaningar inleds mot de båda. Spaningarna kompletteras också med telefonavlyssning. Ganska snart står det klart att de båda misstänkta har kontakt med en riktigt ful fisk, en polack som heter Marek. Marek är en mycket ökänd amfetamindistributör med huvudsakligt operationsområde i Stockholm och Mälardalen. Mareks förkärlek för konst och antikviteter är också väl känd. Marek är intresserad av konsten. Inbrottstjuvarna vill åt amfetaminet. Någonting går dock snett. Förmodligen är konsten levererad men inbrottstjuvarna har inte fått full betalning. Marek skickar några torpeder. Efter en diskussion med knytnävarna kommer man till en uppgörelse. Några dagar senare träffar Marek en av inbrottstjuvarna och vid detta tillfälle lämnas förmodligen ett amfetaminparti över. Några dagar senare grips de misstänkta inbrottstjuvarna. Ett parti amfetamin tas i beslag. Delar av godset från inbrottet återfinns. De flesta av Peter Weiss-tavlorna saknas dock fortfarande. Spaningarna mot Marek fortsätter Under telefonavlyssningen kommer det fram att Marek förmodligen har omfattande affärer tillsammans med en annan stockholmsprofil i amfetaminbranschen, Roffe Skåning. Förundersökningen utvidgas nu att omfatta misstanke om grovt narkotikabrott. I samtal mellan Marek och Skåning beklagar sig den senare om affärer som han har med en annan person med det passande smeknamnet Picasso. Klagomålet gäller ett parti dåligt amfetamin som Skåning har tvingats lämna tillbaka. Under fortsatt avlyssning i ärendet så kommer uppgifter om att tavlor stulna i Norge ska levereras till Sverige och Marek. Tavlorna utgör förmodligen delbetalning av ett amfetaminparti som levererats till Norge. Tavlorna har stulits ur en container i Nordnorge och tillhör Leia Maria Boutros-Ghali, fru till den förre generalsekreteraren i FN, Boutros Boutros-Ghali. Med ledning av avlyssningen och bra spaningsarbete grips en kurir i Arboga då han är på väg med bil för att leverera de stulna tavlorna. Marek grips och svenska kulturskatter räddas Marek reser ner till Polen för att genomföra affärer och hålla koll på sina amfetaminkontakter. Nu uppstår ett läge att gripa Marek. Med hjälp av den svenska sambandsmannen koordineras gripandet av Marek. I samband med att Marek grips så hittar polsk polis hans tjuvgömma. En villa i en mindre polsk stad är till brädden fylld av stöldgods. Citypolisens godsrotel åker ned till Polen. På plats kan de genast identifiera gods från tiotalet inbrott och stölder, främst Polisen beslagtog amfetamin och pistoler i en lägenhet. 14 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 1-09

11 Smuggling från herrgårdar runt om i Sverige. Det rör sig om konst, skulpturer och en stor mängd stilmöbler. Marek sitter nu gripen och kan förvänta sig ett strängt straff. Polen ser allvarligt på brott där stölderna rör kulturföremål eftersom polackerna själva har drabbats hårt när det gäller stöld av kulturskatter. Skånings amfetaminkran har försvunnit. När Skånings bästa kran nu har försvunnit så uppstår lätt förvirring. Det dröjer dock inte länge innan Skåning förstår att han bäste vän är borta. Nu tvingas han att göra affärer ihop med Picasso. Samarbetet mellan herrarna går inte helt friktionsfritt den första tiden. Ganska snabbt kan man dock förstå att Picasso ser sin chans att dra fördel av att värste konkurrenten är borta. Skåning och hans medhjälpare är lagom imponerade av Picasso. Man tycker att han lovar runt men håller tunt. Strax innan midsommar kommer det dock tydliga signaler om att ett parti är på väg in. Picasso och hans medhjälpare har nu kontakter med vad som sen visar sig vara leverantören. Leverantören och kuriren bor i Tyskland men är ursprungligen albaner från Kosovo. Kontrollerat kaos Fyra dagar innan midsommar anländer narkotikapartiet under stort hemlighetsmakeri. Skåning står otåligt väntande en hel dag. Han har tjatat på Picasso så länge att denne nu börjar tappa tålamodet. Sedan kommer det efterlängtade beskedet. Vi ses vid Zinkensdamm om två timmar. En av Picassos medhjälpare får nu uppdraget att leverera amfetaminet. Picasso själv sitter på åskådarläktaren och övervakar. Leveransen sker och poliserna är nu hack i häl. Skåning får ta emot partiet. Han kör med sin bil ner till en bensinstation i Hammarby Sjöstad. Där kliver en medhjälpare ut och går in på macken. Nu bestämmer sig poliserna för att ingripa. Fordonsblockeringen blir dock inte tillräckligt tight. Skåning kan genom att trycka bort en oskyldig bilist smita mellan och lämna platsen i hög fart. Efter en vild biljakt på Södermalm grips Skåning. Amfetaminpartiet är dock borta! Girigheten fällde avgörandet Nu är rollerna omvända. Skåning måste ringa till Picasso och förklara att bilen är borta. Picasso Under en trädrot i skogen gömdes två kilo amfetamin. måste ringa till leverantören och kuriren och förklara att de pengar som de ska ha med sig ned till Tyskland kommer att dröja lite. Nu börjar jakten på den försvunna diamanten. Dagen efter ringer en av Skånings medhjälpare och har en mycket god nyhet. Det från bilen utslängda partiet är återfunnet. Skåning och hans medhjälpare ligger lågt i ett dygn. Picassos tjatande om att pengarna måste fram sätter dock fart på händelserna. Två dagar efter den vådliga biljakten är det återigen dags. En av Skånings medhjälpare ringer och frågar om han ska ta hem grejerna till Skåning. Skåning tycker inte att det verkar vara någon bra idé. Lägg det på den vanliga platsen. Med tur och skicklighet ser spanarna Skånings medhjälpare gå in i skogen. Efter att medhjälparen har gett sig av beger sig spanarna till platsen. Ganska snabbt hittas en gömma innehållande ca 2 kilo amfetamin. Nu går allt mycket snabbt. Mindre än en halvtimme senare är Skåning och två medhjälpare gripna när de ska vittja sin gömma. Ett par timmar senare är Picassos medhjälpare och kurirerna gripna då de har träffats för att reglera pengarna. En av Picassos medhjälpare släpper en nyckel till marken. Nyckeln går till en lägenhet där man anträffar 15 kilo amfetamin och två pistoler. Innan kvällen är över har amfetaminets Picasso målat sin sista tavla. Han grips på en restaurang på Södermalm. I skrivande stund är åtal väckt och rättegången pågår. Domar i ärendet kommer att redovisas i nästa nummer av tidningen. SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

12 Smuggling Operation Gränsland dieselsmuggling i norra Sverige TEXT OCH FOTO: ÅSA DAHLBERG, utredare Operation Gränsland, Norrbotten Tidigt i gryningen den 12 februari 2008 gjorde polisen ett stort tillslag mot ett stort antal personer som yrkesmässigt smugglat finsk rödmärkt brännolja från Finland till Sverige och sålt det vidare till privat personer och företag. Insatsen, som är en av de största i Norrbottens historia, fick namnet Operation Gränsland. Operationen var ett samarbete mellan polismyndigheterna i de fyra nordligaste länen, Åklagarmyndigheten, RKP, Skatteverket, Skattebrottsenheten, svensk-finsk tull och polis. Inriktningen har varit att granska systemhotande och organiserad brottslighet. En motorcykelklubb i Luleå, som även är underavdelning till Hells Angels Eastside Stockholm, har varit föremål för granskning och man kunde konstatera att deras huvudsakliga näringsverksamhet var att transportera röd finsk brännolja från Finland till Sverige och sälja den vidare till företag och privatpersoner i Norr- och Västerbotten. Bakgrunden till operationen var underrättelserapporter som bland annat rörde hot gentemot tulltjänstemän under deras yrkesutövning. Ärendet lades fram för Operativa rådet som beslutade om särskilda medel för insatsen. Välorganiserade ligor Beräkningar visar att införseln av röd finsk brännolja pågått under många år och att kubikmeter olja förts in i Sverige utan att avgifter i form av punktskatter erlagts. Den undandragna skatten beräknas ligga på mellan miljoner kronor. Smugglingen har till största delen skett nattetid i specielutrustade skåpbilar utrustade med upp till tre stycken så kallade IBC behållare. Man har kört på skogs och isvägar, allt för att undgå myndigheternas kontroller. I många av fordonen hittades registreringsnummer på polisens och tullens fordon. Nätverken hade en god uppfattning och hur och när polis och tull arbetade. Ett tiotal personer har frihetsberövats och utretts av de fyra nordligaste polismyndigheterna. Misstankarna består i olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor, olovlig befattning med punktskattepliktiga varor, grova skatte- och bokföringsbrott samt försvårande av skattekontroll. Dessutöver har ett hundratal köpare av den finska IBC behållare är en typ av behållare som används för vätskor eller bulklast (malm, spannmål). Behållarna används också ofta för transport av farligt gods. rödmärkta brännoljan hörts och delgetts misstanke om brott. Utredningen pågår fortfarande och hittills har tre huvudmisstänka lagförts och fått domar på mellan 1-3 års fängelse samt företagsbot på mellan och kronor. Totalt har ca 60 poliser varit verksamma i insatsen som startade i oktober Utredningsarbetet har pågått i 1 år och i dagsläget arbetar fyra utredare på heltid i Norrbotten med det som återstår i utredningen. Smugglingen av finsk rödmärkt brännolja har minskat betydligt och nästan upphört med anledning av operationen. Bensinstationen i Finland, som försåg dieselsmugglarna med oljan och som tidigare var en av Finlands bäst säljande bensinstationer, går inte lika bra av förklarliga skäl. (Operativa Rådet är det samarbetsorgan som utgör navet i Polisens kraftsamling mot den grova organiserade brottsligheten. Rådet leds av rikskriminalchefen och består i övrigt av representanter för Sveriges polismyndigheter, Skatteverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket och Säkerhetspolisen). 18 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 1-09

13 Smuggling Narkotikasmugglingen ökar enligt Tullverket I Tullverkets statistik över beslagtagen narkotika ses en fortsatt ökning av antal beslag gjordes 3790 beslag av narkotika i hela landet, en ökning med 470 beslag sedan Kat och narkotikaklassade läkemedel ökar mest De preparat som allt oftare tas i beslag av tullen är växtdrogen kat och narkotikaklassade läkemedel, medan traditionella droger som amfetamin, heroin kokain, cannabis och ecstasy inte ökar nämnvärt utan i vissa fall minskar, både i antal beslag och i beslagtagna mängder. De flesta katbeslagen görs i bilar som kommer från Danmark och passerar in i Skåne togs, av tullen i hela landet, rekordmängden 10 ton kat i beslag vid 246 tillfällen. (Se artikel sid ) Ungefär hälften av tullens narkotikabeslag 2008 utgjordes av narkotikaklassade läkemedel, som också står för den största ökningen i beslagsstatistiken. Det är huvudsakligen bensodiazepiner men också smärtstillande medel som tramadol och morfin som smugglas och de flesta läkemedelsbeslagen görs i posttullen på Arlanda. Alla brev- och paketförsändelser som kommer med flyg till Sverige landar på Arlanda. Personalen där anser inte att man satsat mer resurser på postförsändelser, utan ökningen av beslagtagna preparat i postflödet förmodas bero på det ökade utbudet på Internet som allt fler utnyttjar. Förutom narkotikaklassade läkemedel hittar tullen också stora mängder av andra läkemedel såsom potensmedel och andra mediciner som beställts via Internet. Vitt pulver kan vara mycket Det senaste året har tabletter och pulver som innehåller tramadol hittats allt oftare i postförsändelser. På Arlanda har man förra året beslagtagit närmare 30 kilo rent tramadol som pulver. Även bensodiazepiner och anabola steroider och andra dopningsmedel smugglas i pulverform, liksom vissa nya syntetiska droger som ännu inte är förbjudna och som därför säljs på Internet. På bara några få år har beslag av vitt pulver fått en annan innebörd, från att tidigare under alla år i de flesta fall ha varit amfetamin, kokain eller heroin till att numera vara rena läkemedelssubstanser eller syntetiska nyheter på drogområdet. Gunnar Hermansson Tullverket redovisar ännu ett år med ökat antal beslag av narkotika och dopningsmedel. Källa: En påse vitt pulver, som tullen anträffar i en undersökt postförsändelse, kan innehålla antingen lagliga eller olagliga substanser. I detta fall rörde det sig om narkotika i form av några kilo tramadol i ren form. Foto: Tullverket 22 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 1-09

14 Smuggling Amir Heidari har smugglat människor i 25 år TEXT: GUNNAR HERMANSSON, f d Rikskriminalpolisen och GÖRAN LARSSON, Gränspolisen i Göteborg Iraniern Amir Heidari har sedan 1983 dömts åtta gånger i Sverige till sammanlagt 18 års fängelse för att ha smugglat människor och förfalskat pass. Han har också under denna tid suttit fängslad i Danmark, Tyskland och Turkiet för dessa brott. Amir Heidari kom till Sverige 1979 på legalt sätt som student från Iran. När Ayatolla Khomeini några månader senare kom till makten i Iran, började folk fly landet. Amir Heidari sökte då asyl i Sverige och förändrade sin status från student till flykting och samhället tog därmed över försörjningen. Sinne för affärer Heidari bodde då i Uppsala där han under ett par år ägnade sig åt diverse affärer. Det fanns också misstankar på den tiden om att han sålde narkotika, vilket aldrig kunde bevisas. Hans sinne för affärer gjorde att han istället började hjälpa landsmän mot betalning att ta sig till Sverige med hjälp av falska handlingar. Många iranier fanns i Turkiet och stod i kö för att betala upp till kronor till Amir Heidari och därmed få möjlighet att söka asyl och få en tryggad framtid i Sverige. Lex Heidari Rikskriminalens nystartade utlänningsrotel utredde Heidaris verksamhet och han åtalades 1983 för brott mot utlänningslagen och passförfalskning. Men hans människosmugglingsverksamhet var inte olaglig enligt utlänningslagen på den tiden och han dömdes bara för urkundsförfalskning till 1 års fängelse. Lagen fick ett tillägg - Lex Heidari och eftersom Amir Heidaris verksamhet fortsatte i stor skala startades nya förundersökningar. Heidaris organisation Heidari hade byggt upp en organisation som han kallade Solh Fred, med medarbetare i Danmark, Tyskland (Öst och Väst), Turkiet och Iran. Konceptet var att den som ville lämna Iran reste till Turkiet med hjälp av eget pass, eller då pass saknades fick hjälp att ta sig till Turkiet med falskt pass. Heidaris kunder samlades på hotell i ett område i Istanbul, där de försågs med flygbiljetter och vid behov falska pass för resa till Östberlin. Därifrån var det enkelt att ta sig till Västberlin och vidare in i Västtyskland. Heidaris medhjälpare gav iranierna nya flygbiljetter i Frankfurt eller Hamburg och därifrån flög de till Sverige, ofta via Köpenhamn. I Köpenhamn togs passen om hand av andra medhjälpare eller postades passen till en adress i Tyskland för att återanvändas. Innan iranierna anlände till Sverige var också flygbiljetterna bortkastade för att inte resan skulle kunna spåras. Vid polisens asylförhör i Sverige berättade alla exakt samma historia om hur de lämnat Iran. De hade smugglats med båt till Dubai och därifrån med flyg till Amsterdam och Stockholm. Mångmiljonomsättning Polisen utredde och störde verksamheten, men Heidari hittade ständigt nya vägar. Lagstödet var fortfarande dåligt. En av Rikskriminalens utredningar omfattade ettusen sidor och visade att tusentals iranier kommit till Sverige med hjälp av Heidaris organisation och falska handlingar. Heidaris omsättning var under en period ca 4 miljoner kronor i västvaluta och tiotals miljoner i iransk valuta. Trots detta blev domen denna gång bara 10 månaders fängelse. Ärendet gick till Högsta domstolen som visserligen dömde Amir Heidari enligt den nya lex Heidari, men straffet sattes ner till 8 månader. Amir Heidari har själv under alla år sett sig själv som en Robin Hood, men i den mängd förhör som hållits med hans klienter under åren har det alltid stått klart att utan pengar ingen hjälp. Människosmugglingsärendet Resebyrån Efterhand har lagen ändrats och straffen för människosmuggling skärpts. Den senaste utredningen mot Amir 26 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 1-09

15 Smuggling Heidari, som resulterade i fem års fängelse, gjordes av brottspaningsgruppen vid Gränspolisen i Göteborg under Det började med att polisen fick tillstånd till hemlig telefonavlyssning mot Kamaran, en irakisk kurd med svenskt medborgarskap sedan åtta år som misstänktes för att förfalska passhandingar. Det framgick snart att Kamaran samarbetade med Amir Heidari den störste människosmugglaren i Sveriges historia hittills - och även Heidaris telefon fick avlyssnas. Kamaran hade hand om förfalskningsverksamheten medan Heidari främst var den som organiserade smugglingen av människor från Iran till Sverige. Heidaris hustru var också inblandad i verksamheten. Till sin hjälp hade de en ung kvinna som nyligen hade insmugglats från Iran till Sverige. Hon fick arbeta som sekreterare hemma i parets bostad. Sekreteraren tog emot smugglingsbeställningar på en mobiltelefon. Heidari hade en egen hemsida på Internet. Där fanns det telefonnummer för att ta kontakt med Heidari om önskan fanns att få hjälp att smugglas till Sverige. iranska pass förfalskades och försågs med falsk svensk visering. När detta var klart så fick resenären ta sig själv till Saray hotell i Istanbul. Detta hotell ägdes av Heidari genom en bulvan som hette Masoud. Denne drev hotellverksamheten för Heidaris räkning. När resenären väl anlänt till hotell Saray fick de vänta tills de fick ett smugglingspaket i form av ett svenskt eller iranskt förfalskat pass, samt ytterligare någon form av ID-kort, t.ex. ett svenskt körkort, samt resebiljetter. Resorna företogs oftast med flyg från Istanbul in i Schengenområdet för mellanlandning på flygplatser som Amsterdam, Paris, München eller Frankfurt. Sedan tog resenärerna flyget till Sverige och där överlämnade de sina handlingar till Heidari eller hans medhjälpare för återvinning. Heidari drev ett gatukök intill Landvetter flygplats. Härifrån utgick taxibilar för att hämta upp resenärer som anlänt. När vissa av resenärerna anlänt till Landvetter flygplats har det stått en taxichaufför och väntat på dem. Taxichauffören har då strax innan fått besked ifrån Heidari eller någon av hans medhjälpare att en eller flera resenärer kommer från det flyget och att denne skall möta dem där vid utgången. Via hemsidan kunde den som ville få kontakt med Amir Heidari och där fanns också råd om hur man går till väga och vad som bör sägas för att beviljas asyl. På hemsidan berättade Heidari om att han hade smugglat personer ifrån Iran till andra länder, varav personer till Sverige. På hemsidan fanns också instruktioner till resenären hur denne skulle bete sig och vad man skulle uppge när de pratade med polis och migrationsverk för att uppnå asylstatus. Samma modus som på 1980-talet När personen fick kontakt med Heidari eller hustrun så fick de veta att det kostade US-dollar om de ville till Sverige. Ville resenären till exempelvis England kostade det dollar och till Kanada kostade det dollar. När de kommit överens om resmål och accepterat priset så skulle de betala via en bank i Iran. När Heidari såg att pengarna var insatta på hans konto i Sverige fick de veta att de skulle maila ett foto på den som skulle resa. Fotot fördes in i det svenska passet. Oftast förfalskades också födelsetiden. Även Strängare straff Kamaran dömdes i tingsrätten till 3 års fängelse för bl.a. grov urkundsförfalskning och medhjälp till grov människosmuggling. Han överklagade inte. Heidari satt häktad fram till tingsrättsförhandlingen och vägrade hela tiden låta sig förhöras. Han dömdes i tingsrätten i augusti 2006 till 4 års fängelse. Under tingsrättsförhandlingen höll Heidari sitt eget försvarstal. Där jämförde han sig med Moses, Jesus och Raoul Wallenberg. Heidari berättade även att i hans organisation arbetade 50 personer och de tjänade inget extra på denna verksamhet. Han sa även att han ägde hotell Saray i Istanbul och att det kostade dem 200 dollar per resenär i muta till den lokala polisen för att de skulle bevaka hotellet. Heidari överklagade och dömdes i hovrätten till 5 års fängelse. Han blev den förste att dömas till grovt organiserande av människosmuggling. Han överklagade till HD men fick inte prövningstillstånd. Beslag av pass i Turkiet Turkisk polis gjorde i mars 2008 tillslag mot hotell Saray och hotell Eldorado i Istanbul. Där greps 19 män, bl.a. Heidaris bulvan som står som ägare till hotell Saray. Hela 1362 pass togs i beslag. Av dessa var 286 svenska, 100 danska, 27 norska och 19 finska. Trots att Amir Heidari sitter i fängelse för tillfället pågår verksamheten för fullt i hans organisation, på samma sätt som den gjort de senaste 25 åren. SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

16 Smuggling Katsmuggling ett mångsidigt problem TEXT: TULLINSPEKTÖR PETTER NORMAN, MALMÖ FOTO: TULLVERKET Katsmugglingen har sedan ett antal år tillbaka skapat ett dilemma för Tullverket. Sett till antalet beslag, vilket är två till tre ärenden i veckan, kan frekvensen av katsmugglingen nästintill likställas med alkoholsmugglingen. Kat Katbusken, Catha edulis, odlas framförallt i Kenya och majoriteten av missbrukarna har sitt ursprung i Somalia. Kat narkotikaklassades i Sverige 1989 och är narkotikaklassat i stora delar av Europa. Kat är dock inte klassat som narkotika i Holland och i England där det importeras legalt som en grönsak. Uppgifter från Holland tyder på att det dagligen förs in upp till fem ton kat till Schiphol, flygplatsen i Amsterdam. En del av dessa fem ton förs sedan vidare till Skandinavien. Vissa uppgifter pekar på att det förs in ca 1-2 ton kat till Skandinavien per dygn. En normalkurir transporterar ca 150 kilo vid överfart till Sverige. Fram till den 30 november 2008, hade Tullverket beslagtagit ca kilo kat fördelat på 227 beslagstillfällen. Samma period förra året tog Tullverket ca kilo kat i beslag. Kat är en färskvara och skyndsamheten till slutkonsumenten är avgörande, leveranstiden från skörd till konsument är ca tre till fem dagar. Detta ställer höga krav på dem som organiserar katsmugglingen, smugglingen måste vara förutbestämd i alla led. Ekonomisk vinning Uppgifter angående prisbilden på kat varierar något beroende på källan. Enligt uppgifter kostar en säck med 10 kilo kat mellan kr i Sverige i missbrukarledet. Priset i Holland bör ligga på ca kr, detta innebär att det är mellan till kr i marginal per säck minus omkostnader. Med enkel matematik kan man då inse vilken marginal det är på ett parti om 150 kilo. Med tanke på storleken på de partier som förs in till Holland och till Skandinavien så är det enorma summor det handlar om. Projekt Marduuf Hösten 2007 var det massmediala trycket hårt på de brottsbekämpande myndigheterna att prioritera katmissbruket samt smugglingen. Massmedia visste då inte att Tullverket precis startat sitt första projekt med syfte att slå ut en förgrening som försåg Skandinavien med kat. Genom analys av tidigare utredningar samt förhör och spaningsinsatser lyckas man identifiera en huvudman bosatt i Malmö. Huvudmannen var från mellanöstern och medborgare i Danmark. Genom spaning mot huvudmannen kunde Tullverket binda en kurir samt en övervakare till organisationen. Straffvärdet på kat är idag relativt lågt jämfört med övriga droger. Gränsen för grovt brott går vid 200 kg. Med anledningen av straffvärdet bestämdes det i bör- Kat är en färskvara och därför packas kat ofta i bananblad eller skinn för att behålla sin fuktighet under transporten till mottagaren. 30 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 1-09

17 Smuggling jan av projektet att man inte skulle göra tillslag direkt vid en överfart där man misstänkte att de medförde kat. Målet blev att binda organisationen till så många smugglingstillfällen som möjligt. Fokus blev att gripa mottagarna och låta organisationen fortsatta med sin verksamhet. Hösten 2007 beviljade Malmö tingsrätt telefonavlyssning av de tre aktörerna, vilket även var en förutsättning för att kunna binda dem till flera smugglingsresor. När arbetet gick vidare framkom det att kuriren hämtar kat i Köpenhamnsområdet, kuriren avvaktar sedan i Danmark tills han får klartecken att köra över Öresundsbron till Sverige. Klartecken ges av huvudmannen som strax innan har kört över bron och parkerat vid tullverkets personalparkering. När tullpersonalen försvinner eller går av sitt skift ringer han till kuriren och lämnar besked om att det är fritt fram att köra över. Kuriren påbörjar sedan sin överfart i sällskap med en övervakare. Om tullpersonal kommer tillbaka är övervakaren beredd på att välja det körfält som bemannas av tullen i syfte att skapa fri lejd åt kuriren. När kuriren passerat in i Sverige körs katlasten till Stockholm eller till Göteborgsområdet där den lämnas över till en mottagare. Det visade sig även att en del av partierna transporterades vidare till Norge. Den 22 oktober 2007, hämtades det aktuella kurirfordonet på en hyrbilsfirma. När det fordonet hämtades ut kunde man binda kuriren, övervakaren samt huvudmannen till platsen genom spaning. Fem dagar senare genomfördes den första smugglingen. Ett fordon kopplat till huvudmannen passerade först igenom tullkontrollen på Öresundsbron och parkerade på personalparkeringen och åtta minuter senare passerade övervakaren samt kuriren. I samband med överfarten är det även en frekvent telefontrafik. Kurirfordonet fortsatte sedan upp till Stockholm där katlasten överlämnades till en mottagare. Mottagaren greps efter överlämnandet och kunde sedermera även peka ut den aktuella kuriren. Mottagaren medgav att han köpt kat för ca kr. Ytterliggare fyra smugglingsresor görs innan tillslag sker. Alla resor går i huvudsak till på samma sätt, skillnaden är att man även lämnar kat i Göteborgsområdet vid vissa tillfällen. Vid alla resor grips mottagaren. Vid tillslagen mot mottagarna i såväl Göteborg som i Stockholm var samarbetet utomordentligt bra mellan polis och tull. Den sista smugglingsresan ägde rum den 21 november. Vid detta tillfälle hade huvudmannen även fått aningar om att man var honom på spåren. Strax efter att kurirfordonet passerat gränsen körde man snabbt till ett bostadsområde där man parkerade bilen och flydde från platsen. Genom spaning kunde man även binda alla tre till denna plats då de möttes upp på en parkering ca 100 meter ifrån där kurirfordonet stod parkerat. En intensiv telefontrafik följde efter att man parkerat kurirfordonet och smugglarna gjorde även ett försök att få någon att spränga fordonet. Man misslyckades med att hitta någon som kunde spränga fordonet och alla tre greps. En bilburen katsmugglare transporterar i regel ca 150 kilo kat vid varje resa till Sverige. Rättegång Huvudmannen dömdes i hovrätten till 4 år och 3 månaders fängelse samt utvisning och kvarstad för den vinning han gjort på brotten. De övriga två dömdes till ca 3 års fängelse vardera, varav en även utvisas. Parallellt dömdes även mottagarna vid respektive smugglingstillfälle. Huvudmannen kunde knytas till tidigare smugglingsresor som ägt rum vilket han även dömdes för. Slutsatser som dragits under utredningen är att huvudmannen varit aktiv i mellan ett och två år. Arbetet mot katsmugglingen fortsätter och det finns idag flertalet välorganiserade aktörer som smugglar kat. Precis som när det gäller alla andra narkotikapreparat är drivkraften pengar, frågan är vad dessa pengar i slutändan finansierar? En marduuf är det somaliska ordet för två buntar med katkvistar omslutna av t.ex. bananblad. Varje bunt består av 4-5 mindre knippen med 8-15 kvistar i varje. SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

18 Narkotikautredningen: Strängare straff för GBL och anabola steroider Narkotikaklassa industrikemikalierna GBL och 1.4-butandiol, BD, fördubbla maxstraffet för grovt dopningsbrott till åtta års fängelse samt inför en lag om individuella skyddsomhändertaganden av nya och ännu inte kontrollerade missbruksdroger. Detta är några huvuddrag i den statliga Narkotikautredningens förslag. Iutredningens betänkande Bättre kontroll av missbruksmedel (SOU 2008:120) har utredaren Jan Pennlöv sett över lagstiftningen för narkotika, dopningsmedel, hälsofarliga varor och s.k. flyktiga ämnen. Betänkandet är nu ute på remiss och de föreslagna lagändringarna förmodas kunna träda ikraft senast den 1 juli GBL och BD jämställs med GHB GHB är en lugnande och hämningslösande drog som introducerades i Sverige i början av 1990-talet, blev narkotikaklassad i februari 2000 och missbrukas fortfarande huvudsakligen i västra Sverige. GHB intas i flytande form och är mycket svårdoserat. 1-2 cl är en normal missbrukardos och effekten påminner då om ett alkoholrus. Ytterligare några centiliter kan orsaka djup medvetslöshet och minst ett 40-tal GHB-relaterade dödsfall har konstaterats. Kemikalierna GBL och 1.4 butandiol (BD) omvandlas efter intag till GHB i kroppen. GBL och BD används i kemiindustrin och som rengöringsmedel. Ca 500 ton importeras årligen på licens. Missbruket av dessa substanser har noterats i Sverige i drygt 10 år klassades GBL och BD enligt lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor. All hantering utan behörigt tillstånd blev då förbjuden, medan själva brukandet fortfarande är lagligt. I synnerhet GBL har idag GBL förväntas bli klassat som narkotika på samma sätt som GHB. övertagit en stor del av den illegala GHB-marknaden och en omfattande GBL-härva utreds sedan en tid av tullen i Göteborg (se artikel sidan 39-39). Narkotikautredningen föreslår nu att GBL och BD klassas som narkotika. Denna åtgärd har krävts i många år, särskilt från polisen och sjukvården i Göteborg, och det kan dröja ännu minst ett år innan klassningen träder ikraft. Riksdagen måste först besluta om en lagändring som reglerar den stora legala användningen av kemikalierna. Straffen för dopningsbrott anpassas till straffen för narkotikabrott Utredningen har gjort en noggrann kartläggning av farlighet och skadeverkningar av anabola steroider och de övriga preparaten som regleras av dopningslagen. Det gäller dels farlighet för missbrukaren själv genom risken att drabbas av allvarliga fysiska och psykiska skador, dels risken för omgivningen att drabbas av steroidmissbrukares ibland mycket våldsamma beteende. Steroidmissbruk kan också vara en inkörsport till annat missbruk. Eftersom den nuvarande dopningslagen inte i tillräcklig grad beaktar de anabola steroidernas farlighet och skadeverkningar, föreslår utredaren Jan Pennlöv att straffen skärps och närmar sig straffen för narkotikabrott. Straffet för dopningsbrott av normalgraden föreslås höjt från två till max tre års fängelse, samma straff som gäller för narkotikabrott. Vid grovt dopningsbrott bör straffskalan justeras till fängelse lägst ett och högst åtta år, en fördubbling av nuvarande straffsatser. Den övre delen av straffskalan bör användas bara om brottet avser anabola steroider och testosteronderivat som anses farligare än tillväxthormon och de hormonhöjande substanserna i dopningslagen 1d. 34 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 1-09

19 Utredaren konstaterar också att kunskapsnivån är låg när det gäller dopningsbrott. Han menar att denna översyn av dopningsbrottens straffvärde av nödvändighet bör leda till ökad utbildning för domare, åklagare, polisen, tullare och kriminalvårdare när det gäller preparaten och dess verkningar. Skyddsomhändertagande av ännu ej klassade droger Narkotika och hälsofarliga varor definieras i Sverige genom uppräkning av de substanser som är klassade. Denna ordning ville inte Narkotikautredningen ändra på, bl.a. av rättssäkerhetsskäl, och därför kvarstår problemet att när en ny missbruksdrog blir känd kan det ta ganska lång tid innan den förbjuds. För att ändå snabbt kunna ingripa föreslås en ny lag om skyddsomhändertagande av nya och ännu inte klassade droger. Folkhälsoinstitutet (FHI) har sedan tidigare ansvar för att utreda nya missbruksdrogers farlighet och vid behov föreslå att regeringen klassar dem som narkotika eller hälsofarlig vara. Om nya missbruksdroger även har en användning som läkemedel faller motsvarande ansvar om utredning på Läkemedelsverket. Båda myndigheterna, men i synnerhet FHI, föreslås få utökade resurser att bevaka marknaden för nya droger och bl.a. få en reglerad rätt att köpa in och analysera nya droger som säljs via Internet. Ett skyddsomhändertagande skall beslutas av åklagare och kan komma att gälla för sådana nya droger som kommit till myndigheternas kännedom och där utredning om klassning planeras eller redan har inletts. SNPF remissinstans Betänkandet på över 600 sidor tar upp många aspekter på en förbättrad kontroll av missbruksmedel. För den som är intresserad kan hela utredningen laddas ner och läsas på Gunnar Hermansson SKL upptäcker nya droger De kallas ofta för Internetdroger eftersom de går att beställa via olika webbshopar på Internet. SKL arbetar för att upptäcka och rapportera dem tidigt så att lagstiftningen kan agera. Andreas Carlsson arbetar på SKL:s Droganalysenhet. Han berättar om GIOS - Gruppen för identifikation av okända substanser. Det är en grupp med mycket mångsidig kompetens som i dagsläget består av nio personer från olika kunskapsområden på Droganalysenheten. SKL har olika analysflöden för olika typer av material. Det innebär att nya droger kan komma in på många olika sätt. När en ny drog på marknaden kommer till SKL är det GIOS-gruppen som ser den först, säger Andreas. När en ny substans upptäcks första gången sparas preliminär information om den i SKL:s referensbibliotek. Återkommer samma substans mer än en gång beslutas oftast om en utredning av vad det kan vara. Då gör man sökningar i digitala bibliotek, i litteraturen och på Internet. En noggrann dokumentation tas fram där man sammanväger resultaten från olika typer av analyser, exempelvis GC-MSD, FTIR, NMR, SEM och LC-MS. Rapporterar till Folkhälsoinstitutet När substansen har fastställts kan information om vilken substans det är, kemisk likhet (till exempel har kemiska likheter med amfetamin ) och om SKL sett denna substans förut med mera lämnas vidare till Folkhälsoinstitutet, FHI. Folkhälsoinstitutet har bland annat uppdraget att bevaka och utreda behovet av narkotikaklassning av sådana varor som inte utgör läkemedel samt behovet av kontroll av varor enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Om man kommer fram till att det föreligger ett behov att reglera en substans, som narkotika eller hälsofarlig vara, överlämnas ett förslag om detta till Regeringen. Under 2006 och 2007 lämnade SKL information om sammanlagt ett 20-tal nya substanser till FHI, säger Andreas. Förutom att nå fram till klassning av dessa substanser (sex av dessa substanser har redan klassats) har man på köpet fått ökad kunskap om de substanser som saluförs via Internet. Alla dessa nya substanser finns nu i SKL:s referensbibliotek, säger Andreas. Det möjliggör en snabb identifiering av dessa substanser när de kommit in som ärenden. SKL har många kontakter med andra laboratorier och myndigheter och samarbetar till exempel med Rättsmedicinalverket RMV för utbyte av referensmaterial, analyser och erfarenhetsutbyte i pågående utredningar. SKL har också rönt stor internationell uppskattning genom sitt proaktiva arbetssätt med att tidigt hitta och identifiera nya substanser. Vi kan faktiskt slå oss för bröstet och säga att vi är bäst i Europa på detta, avslutar Andreas. EvaMarie Törnström SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

20 Projekt Klotter Tullverkets kamp mot GBL-epidemin i Västsverige TEXT: HEIDI JOENSUU, Tullverket Göteborg Sommaren 2008 uppmärksammade ett kurirföretag att privatpersoner beställt GBL från Tyskland och detta ledde till att Tullverket i Göteborg startade projekt Klotter. En projektledare, fyra utredare två analytiker och spaningspersonal i varierande omfattning har arbetat heltid med projektet under sex månader som hittills resulterat i följande: 91 sändningar med 726 liter GBL och 11 liter 1.4-butandiol har identifierats, 47 liter GBL har tagits i beslag 38 mottagare har identifierats, de flesta boende i Göteborgstrakten, totalt 45 personer har misstänkts för brott, de flesta pojkar i 20-årsåldern, 19 personer har dömts, två har frikänts och åtta väntar på sina domar. GBL via nätet Ungdomarna har beställt GBL på nätet från det tyska företaget A.O.G. Chemicals Intl. Ltd. Företaget saluför endast två produkter, GBL och 1.4-butandiol, som båda dels är utgångskemikalier för GHB samt vid intag omvandlas till GHB i kroppen. Priset för GBL varierar beroende på mängden man beställer. 250 ml kostar 24,90 euro och ml kostar 2499 euro. Den vanligaste mängden som ungdomarna beställt företagets special offer - är ml för 599 euro. 125 euro tillkommer för frakt och avgift om man väljer att betala när produkten levereras, vilket ger ett literpris på 700 kronor. Straffvärdet Tullverket lägger ner mycket arbete på att få stopp på det stora inflödet av GBL trots att det inte genererar långa fängelsestraff eller handlar om beslagtagna varor av stort värde. Men projektledare Marcus Carlsson poängterar att arbetet är mödan värt: Straffen har varierat beroende på om vi kunnat påvisa att GBL skulle omvandlas till GHB eller inte. När vi kunnat påvisa GHB-tillverkning har straffen följt praxis vad gäller föreberedelse till grovt narkotikabrott. När vi inte kunnat påvisa tillverkning har det varit jungfrulig mark. Maxstraffet för brott mot lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor är ett år och straffskalan för grov smuggling är sex månader till sex år. Kan man då dömas till fängelse i mer än ett år? Rent juridiskt är det ju möjligt att utdöma fängelsestraff i upp till sex år. Rent praktiskt har det dock varit lite besvärligare eftersom man inom riket kan hantera obegränsade mängder med hälsofarliga varor för maxstraffet ett år. En annan fråga är var gränsen går för grovt smugglingsbrott gällande GBL. Av de domar som avkunnats hittills kan man konstatera att två liter GBL inte utgör grovt brott, men att fem liter utgör det. Det högsta utdömda straffet hittills är två års fängelse för 80 liter GBL och det är värt att observera att den dömde endast var 18 år när brottet begicks. Det är vanligt att missbrukare förvarar och hanterar GBL i olika typer av PET-flaskor och det kan därför vara svårt att upptäcka. 38 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 1-09

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats.

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats. Ingen narkotika inga missbrukare Om det inte finns någon narkotika så finns det inte några missbrukare. Så enkelt är det i teorin, men verkligheten ser annorlunda ut. Narkotika måste bekämpas på många

Läs mer

Internationell jämförelse

Internationell jämförelse Diagram 26. En internationell jämförelse. ESPAD-undersökningen genomförd 2003 Andelen elever motsvarande åk.9 som någon gång provat narkotika Kunskapskällar n PrevU (Preventions- och utvecklingsenheten)

Läs mer

20 frågor om Kriminalvården

20 frågor om Kriminalvården 20 frågor om Kriminalvården Frågor och svar Duveholmsskolan Läsåret 2002-03 Innehållsförteckning HUR MÅNGA FÄNGELSER FINNS DET I SVERIGE?...3 HUR MÅNGA HÄKTEN FINNS DET I SVERIGE?...3 HUR MÅNGA FRIVÅRDSENHETER

Läs mer

ORGANISERAD BROTTSLIGHET

ORGANISERAD BROTTSLIGHET ORGANISERAD BROTTSLIGHET WALTER KEGÖ Senior Fellow Detective Superintendent Västra Finnbodavägen 2 131 30 Nacka-Stockholm Tel: +46(0)8-41056968 E-mail: wkegö@isdp.eu PRESENTATION Narkotikindustrin i världen

Läs mer

Sida 1 (7) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen 2012-09-03 ÅM-A 2012/1292. Ert datum

Sida 1 (7) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen 2012-09-03 ÅM-A 2012/1292. Ert datum Sida 1 (7) Ert datum Straffmätning i narkotikamål rättsläget i september 2012 Högsta domstolen har i 12 under 2011 och 2012 meddelade domar gällande narkotikabrott gjort generella uttalanden i fråga om

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning

Läs mer

SNPF:s årskonferens i Göteborg 24-26 april 2009

SNPF:s årskonferens i Göteborg 24-26 april 2009 SNPF:s årskonferens i Göteborg 24-26 april 2009 Storskaliga cannabisodlingar i svenska småhus Polisen i norra Skåne slog till mot tolv större marijuanaodlingar inomhus under sommaren 2008. Det har sedan

Läs mer

Narkotikakartläggning för 2009

Narkotikakartläggning för 2009 KARTLÄGGNING 1(9) 21-4-11 Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 11-15 22 68 Narkotikakartläggning för 29 Bakgrund I elva år har det genomförts en kartläggning av personer med identifierat

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Högskoleverket DTK 2005-10-29

Högskoleverket DTK 2005-10-29 Högskoleverket DTK 2005-10-29 2 FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR I STOCKHOLMS LÄN 2002 Folkmängd, folkökning, antal födda och döda, antal inflyttade och utflyttade samt flyttningsnetto för riket, för

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

SNPF:s årskonferens i Göteborg 24-26 april 2009

SNPF:s årskonferens i Göteborg 24-26 april 2009 SNPF:s årskonferens i Göteborg 24-26 april 2009 Inledningsanförande av SNPF:s ordförande Thomas Ekman Välkomna till Göteborg och Svenska Narkotikapolisföreningens tjugotredje utbildningskonferens. Ett

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m.

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Överklagande Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2014-01-08 ÅM 2013/10106 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Klagande

Läs mer

REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING

REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING TILL: Refugee Air MED E- MAIL 2015-09- 08 REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING 1. BAKGRUND 1. Med anledning av den pågående flyktingkatastrofen vid Medelhavet

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2014-08-11 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Inbrottstjuvar använder sig av nya metoder I semestertider brukar det vara fler inbrott

Läs mer

Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information.

Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information. Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information. Frontex EU:s militanta födelsedagsbarn Den europeiska byrån vars främsta uppgift är att postera ut poliser

Läs mer

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2007

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2007 ÅKLAGARMYNDIGHETEN 2008-10-02 ÅM-A 2008/0541 Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-A-102-251/08 Magnus Törner, polisöverintendent Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m.

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Stoppa trafficking. LÄNSsTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Stoppa trafficking. LÄNSsTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Stoppa trafficking LÄNSsTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN HANDELSRUTTER Människohandel förekommer över hela världen. Antal traffickerade till Sverige uppskattades år 2003 till 400-600 kvinnor och barn per

Läs mer

PRIME For Life - Nyhetsbrev. Hej alla instruktörer och programledare!

PRIME For Life - Nyhetsbrev. Hej alla instruktörer och programledare! PRIME For Life - Nyhetsbrev Hej alla instruktörer och programledare! Fortbildningen Tiden går och snart är det två månader sedan vi genomförde vår fortbildning i Norrköping tillsammans med Kriminalvården.

Läs mer

2009 2008 2007 Legal varehandel Importangivelser antal, handel med lande udenfor 1.240.746 1.339.956 1.330.550

2009 2008 2007 Legal varehandel Importangivelser antal, handel med lande udenfor 1.240.746 1.339.956 1.330.550 Tullen i Danmark Efter vårt reportage om tullen vid Svinesund i Norge reste vi vidare till det som idag heter Copenhagen Airport och som då den grundlades 1925 var en av de första civila flygplatserna

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 564/2015 Lag om ändring av strafflagen Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras i strafflagen (39/1889)

Läs mer

Strukturer baserade på medlemskap. Strukturer baserade på gemensam uppväxt eller bostadsområde

Strukturer baserade på medlemskap. Strukturer baserade på gemensam uppväxt eller bostadsområde DE KRIMINELLA STRUKTURERNA Strukturer baserade på medlemskap Strukturer baserade på medlemskap, även kallade självmarkerande gäng, bär ofta markeringar som tydliggör medlemskapet i gänget. Det finns även

Läs mer

Amfetamin - en kartläggning

Amfetamin - en kartläggning Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2005 Moment 4:3 Fördjupningsarbete Rapport nr. 184 Amfetamin - en kartläggning Författare: Amfetamin, från tillverkaren till brukaren 2005-05-15 Sammanfattning

Läs mer

Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) 1/2013 Betänkanden och utlåtanden

Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) 1/2013 Betänkanden och utlåtanden 9.1.2013 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) Ordförande: Janne Kanerva Sekreterare: Jussi Matikkala 1/2013

Läs mer

Utnyttjas din verksamhet av kriminella?

Utnyttjas din verksamhet av kriminella? INFORMATION OM NARKOTIKAPREKURSORER Utnyttjas din verksamhet av kriminella? VI SAMVERKAR FÖR ATT FÖRHINDRA ATT KEMIKALIER AVLEDS TILL OLAGLIG NARKOTIKATILLVERKNING. Visste du att vissa kemikalier kan användas

Läs mer

Butiksrån. Första halvåret 2013. svenskhandel.se

Butiksrån. Första halvåret 2013. svenskhandel.se Butiksrån Första halvåret 2013 svenskhandel.se Butiksrån första halvåret 2013 Svensk Handel publicerar årligen en rapport över butiksrån i Sverige. Varje kvartal kompletteras nämnda rapport med råndata

Läs mer

Cannabis. Import? Import! Vad är CAN? utvecklingen i Sverige och Europa. Huvudkällor. Upplägg. Tillgänglighet. Cannabis saova

Cannabis. Import? Import! Vad är CAN? utvecklingen i Sverige och Europa. Huvudkällor. Upplägg. Tillgänglighet. Cannabis saova Minnesbilder från konferens om Cannabis, risker och åtgärder den 17 februari, 21. Vad är CAN? Cannabis utvecklingen i Sverige och Europa Ulf Gu:ormsson, CAN Konferens om cannabis - risker och åtgärder

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1

EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1 EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1 Denna order har utfärdats av en behörig rättslig myndighet. Jag begär att nedan nämnda person skall gripas och överlämnas för lagföring eller för verkställighet av ett fängelsestraff

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Föredrag vid Institutet för Skatter & Rättssäkerhet Seminarium 3 oktober 2013 Anders

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 11 Torsdag 1 april 2010 NORRBOTTEN Räddade livet på kniv-skuren kvinna En 29-årig kvinna knivskars i helgen. Kvinnan var på dans-restaurangen Olivers Inn i Luleå. Hon hittades på golvet

Läs mer

Varför långtidsuppföljning?

Varför långtidsuppföljning? Ungdomar, som placerades inom 12 vården i Stockholms län i början av 1990 talet, på grund av antisocialt beteende Jerzy Sarnecki Varför långtidsuppföljning? Teoretiska utgångspunkter Kausalitet Policy

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2006: SJUNKANDE PRISER PÅ NARKOTIKA, ÖKANDE BESLAG Narkotikan i Europa nu billigare än någonsin

ÅRSRAPPORT 2006: SJUNKANDE PRISER PÅ NARKOTIKA, ÖKANDE BESLAG Narkotikan i Europa nu billigare än någonsin ÅRSRAPPORT 2006: SJUNKANDE PRISER PÅ NARKOTIKA, ÖKANDE BESLAG Narkotikan i Europa nu billigare än någonsin (23.11.2006 LISSABON) De senaste fem åren har priset sjunkit på de illegala drogerna på Europas

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Alkohol- och narkotikasituationen - Lokala, nationella och internationella trender

Alkohol- och narkotikasituationen - Lokala, nationella och internationella trender Alkohol- och narkotikasituationen - Lokala, nationella och internationella trender PrevU (Preventions- och utvecklingsenheten) Kunskapskällar n Ove Lundgren Tel. 031-367 93 27 Göteborgs stads informationscentrum

Läs mer

PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON

PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON 20 SAMBANDET 4 2012 VASSA PÅ MILJÖBROTT Miljöbrott innebär en bredd av ärenden. Under 2012 har det bland annat inneburit ett oljeutsläpp samt ett

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 maj 2010 B 2813-08 KLAGANDE IM Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grov människosmuggling

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

Lag och rätt. 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik

Lag och rätt. 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik Lag och rätt sid Ord och Begrepp att kunna: 8 Regler Lagar Sveriges Rikes Lag Stifta Riksdagen Polisen Domstolarna 9 Brottsbalken Snatteri Stöld Förtal Rån Våld mot tjänsteman Häleri Olovligt förfogande

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Innehåll. Bilaga: Beslagsstatistik... 35

Innehåll. Bilaga: Beslagsstatistik... 35 Drogsituationen L Ä G E S B I L D I S V E R I G E 2 0 0 8 2 0 0 9 D R O G S I T U AT I O N E N I S V E R I G E E N R A P P O RT AV R I K S K R I M I N A L P O L I S E N O C H T U L LV E R K E T D R O

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Proposition om ett tryggare samhälle utan brott

Proposition om ett tryggare samhälle utan brott Proposition om ett tryggare samhälle utan brott Gemenskapspartiet Ingen människa ska behöva bli utsatt för brott. Brott skadar människor och kostar samhället stora pengar. En vanlig dag sitter cirka 5000

Läs mer

2008-02-12. 1 Allmänt

2008-02-12. 1 Allmänt HANDLINGSPLAN 1 (12) Handlingsplan i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i Östergötlands län mot den organiserade brottsligheten i synnerhet mot kriminella motorcykelgäng. 1 Allmänt Polisen

Läs mer

Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22

Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22 Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22 Det hölls en temadag i stadsdelen Majorna i Göteborg, på Dalheimers Hus, den 22 februari på temat Unga och droger och med underrubriken Om konsekvenser när droger

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Trafikinsats Region Mitt Västernorrland

Trafikinsats Region Mitt Västernorrland Trafikinsats Region Mitt Västernorrland 2010-09-13--15 Resultatredovisning Trafikinsats Region Mitt Ett vinnande koncept I den handlingsplan som arbetats fram i samverkan mellan Polisen, Trafikverket och

Läs mer

Människohandel för sexuella ändamål Lägesrapport

Människohandel för sexuella ändamål Lägesrapport Människohandel för sexuella ändamål Lägesrapport Lena Melin SamO-Kut Nord December 2008 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1. Uppdrag och syfte... 3 1.2. Inriktning och avgränsningar... 3 1.3. Metod... 3 2.

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 B 4343-11 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART PW Ombud och offentlig försvarare: JG SAKEN Grovt narkotikabrott

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

CANNABIS EN DEL AV LIVSSTILEN

CANNABIS EN DEL AV LIVSSTILEN CANNABIS EN DEL AV LIVSSTILEN (publicerat i Narkotikafrågan nr 1 2009) 1 De danska myndigheterna har tagit krafttag mot haschet i Danmark. Cannabisförsäljningen i Christiania har dock knappast minskat.

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

Kortanalys. Narkotikabrottens hantering genom rättskedjan

Kortanalys. Narkotikabrottens hantering genom rättskedjan Kortanalys Narkotikabrottens hantering genom rättskedjan en beskrivning av utvecklingen åren 2000 2012 Narkotikabrottens hantering genom rättskedjan en beskrivning av utvecklingen åren 2000 2012 Brå centrum

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Nationell baskurs 2014-11-25

Nationell baskurs 2014-11-25 Nationell baskurs 2014-11-25 1 Nationell strategi för ANDT-politiken 2011-2015 Övergripande mål: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skadeverkningar orsakade

Läs mer

Yttrande i ÅM 2008/0391 FS./. Riksåklagaren ang. narkotikabrott

Yttrande i ÅM 2008/0391 FS./. Riksåklagaren ang. narkotikabrott Sida 1 (5) Kammaråklagare Nicklas Lagrell Ert datum Er beteckning Åklagarmyndigheten Brottmålsavdelningen Yttrande i ÅM 2008/0391 FS./. Riksåklagaren ang. narkotikabrott Sammanfattning Jag bestrider ändring

Läs mer

NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET

NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVSKA FN-FÖRBUNDET Övningen vill uppmuntra till debatt om när och hur vi ska tillåta övervakning i samhället. Rollspelet innebär att deltagarna får prova nya

Läs mer

TÖI ROLLSPEL D 013 Sidan 1 av 8 Rättstolkning Huvudförhandling Narkotikabrott

TÖI ROLLSPEL D 013 Sidan 1 av 8 Rättstolkning Huvudförhandling Narkotikabrott TÖI ROSPE D 013 Sidan 1 av 8 Rättstolkning Huvudförhandling Narkotikabrott Ordlista narkotikabrott cannabisharts förverkad smugglarliga skugga någon pendeltåg sakframställning straffansvar spaningsroteln

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Jon Ewo Vad handlar boken om? Boken handlar om Tom och Kick, som hittar två miljoner kronor, på bilverkstaden där de arbetar. De tar pengarna och sticker i en av verkstadens

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

Datum dom Brott Straff

Datum dom Brott Straff Datum dom Brott Straff 2007 Försök t grov stöld, Brott mot knivlagen Fängelse 6 mån 2007 Narkotikabrott, Rattfylleri, Olovlig körning Fängelse 1 mån 2007 Misshandel Dagsböter 6000 2007 Narkotikabrott Fängelse

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Den. ruttna hämnden MARIA FRENSBORG INGRID FLYGARE

Den. ruttna hämnden MARIA FRENSBORG INGRID FLYGARE Den ruttna hämnden MARIA FRENSBORG INGRID FLYGARE 1 1 så typiskt isabella! Det hade varit inbrott på ICA. Och bara för att hon var ICA-Sivs dotter så var hon tvungen att bete sig som värsta mall-apan.

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned.

Ert datum. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned. Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2012-04-03 ÅM 2012/2362 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2012-03-23 B 965-12 Rotel 39 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CJ./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott m.m. Överklagande Sida 1 (6) Rättsavdelningen 2012-03-08 ÅM 2012/1639 Byråchefen Hedvig Trost Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Föräldraföreningen Mot Narkotika - UMEÅ

Föräldraföreningen Mot Narkotika - UMEÅ Föräldraföreningen Mot Narkotika i Umeå arbetar lokalt i Umeå och Västerbotten med att stötta och hjälpa anhöriga till drogmissbrukare. Vårt arbete är ideellt och vår drivkraft är att hjälpa andra människor

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad V ÄRMLANDS TJNGSRÄ TT meddelad i Karlstad 'Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anette Wiberg-Koffner Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Göteborg Tilltalad Gintaras

Läs mer

Samhällskunskap Civics

Samhällskunskap Civics 1 Ämnesprov, läsår 2012/2013 Ersättningsprov Samhällskunskap Civics Delprov A1 Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen.

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati?

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? Anders Hansson (M) Stockholm den 10 november 2011 Våld, hot och otrygghet är det

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Rapport om fildelningsjakten år 2012. Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101

Rapport om fildelningsjakten år 2012. Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101 Rapport om fildelningsjakten år 2012 Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101 Sammanfattning 2012 Detta är andra året som kampanjen Brottskod 5101 släpper en rapport om fildelningsjakten i Sverige. Till skillnad

Läs mer

minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se

minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se Hur mår ni? Vad är (drog)missbruk? Missbruk är bruk av sinnesförändrade

Läs mer