SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng"

Transkript

1 SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng utbildningsstart 15 aug 2011 ansökan 2 maj 2011 Ansökan Ansökningsblankett ansökan senast den 2 maj. Urval och antagning Utbildningen är riksrekryterande och har 10 platser. Alla behöriga sökande kallas till information om utbildningen och till särskilt prov uppdelat på en yrkesteoretisk del och en praktisk del Urval sker på grundval av särskilt prov. Behörighet För att vara behörig att söka utbildningen krävs grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet för Yh-utbildningar: Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget Godkänd på minst gymnasiepoäng. Slutbetyg från en gymnasial vuxenutbildning med lägst betyget Godkänd på minst gymnasiepoäng. Svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller andra omständigheter som ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Särskilda förkunskaper Genomförd godkänd utbildning SnickarAkademin, finsnickare 200 Yh-poäng, eller likvärdig eftergymnasial påbyggnadsutbildning eller dokumenterad allsidig arbetslivserfarenhet inom trä industriellt yrke med inriktning på möbel-/inredningssnickeri eller kurser som tillsammans med arbetslivserfarenhet ger motsvarande kunskaper. Kontakt Lena Önnemyr Stefan Odén Adress SnickarAkademin Artillerivägen Kristianstad Lärande i Arbete Lia arbetsplatsförlagda Utbildningen är på 80 studieveckor varav 20 studieveckor är

2 Samarbetspartners SnickarAkademin har efter 15 år som utbildning etablerat en stark koppling till arbetslivet genom de ca 300 Lia-företag som fungerat som praktikplatser och har en lång tradition av samarbetsprojekt tillsammans med arkitekter och professionella formgivare. Utbildningens upplägg Perioder med skolförlagd undervisning och lärande i arbete varvas under utbildningstiden. SnickarAkademin förfogar över ett trettiotal träbearbetningsmaskiner vilka de studerande lär sig att handha på ett yrkesmässigt och säkert sätt. Skötsel och underhåll av maskinerna utförs av de studerande enligt uppgjorda rutiner. Tillverkning av inlärningsprodukter eller relevanta industriprojekt används under den skolförlagda utbildningen som mätbara objekt på erövrad kompetens. Utbildningen innefattar även branschrelaterade studiebesök och föreläsningar exempelvis material- och maskinleverantörer. I utbildningen ingår skissteknik, form- och färglära, designmetodik och produktutveckling vilka ger de studerande möjlighet att utveckla sin kreativitet men SnickarAkademin betonar för de studerande att det inte är en möbelformgivarutbildning utan en snickeriutbildning. Inte för att form är mindre viktigt utan tvärtom så viktigt att SnickarAkademin samarbetar med professionella möbelformgivare. Genom detta arbetssätt ges "våra snickare goda insikter i formarbete. Ofta handlar det om att två yrkeskategorier skall lära sig varandras språk, förstå och respektera varandras kunskapsområden. Designutbildningarna idag går mot att bli allt mer materialoberoende varför dagens designers naturligt brister i materialkännedom och kunskap om materialets möjligheter. SnickarAkademin tror att och arbetar efter modellen: samarbete mellan duktiga formgivare och duktiga snickare resulterar i bra möbelprodukter. SnickarAkademin har årligen i projektform arbetat utifrån detta koncept.

3 Kurser Designmetodik (20 poäng) Kursen skall utveckla den studerandes kreativitet och känsla för färg- och form. Kursen skall ge grundläggande kunskaper om förloppet från idé till färdig produkt. Kursen skall ge den studerande möjlighet att självständigt och i grupp utforma produkter i trä som kan fungera i en realistisk marknadssituation där produktens funktion och estetik särskilt framhålls. Kursen skall utveckla den studerandes kunskaper och färdigheter i skissteknik och perspektivritning med inriktning mot fackområdet. Kursen skall även utveckla den studerandes kunskaper om möbel- och designhistoria. Kursen behandlar följande moment: Skissteknik, perspektivritning, form- och färglära Möbel- och designhistoria Grundläggande designmetodik Utveckling och tillverkning av produkter Kursen är i huvudsak upplagd så att de teoretiska avsnitten omsätts i ett metodiskt arbete för att nå en färdig produkt. Fackengelska (15 poäng) Engelska är idag ett dominerande kommunikationsspråk i världen. Kursen syftar till att utveckla de studerandes förmåga att läsa, skriva, höra och tala engelska som rör fackområdet. Kursen innehåller fyra delmoment som i görligaste mån integreras med varandra: läsa, skriva, höra och tala. Alla delmoment måste godkännas för ett godkänt betyg.de studerande läser, förstår huvuddragen i och reflekterar över kursens texter samt hanterar, med viss handledning, ordböcker och andra hjälpmedel. De studerande skriver instruktioner, inlägg i internetfora och referat och gör sig förstådda för infödda. Med viss handledning, bearbetar de det egna skriftspråket. De studerande förstår huvudinnehållet och reflekterar kring talad engelska som rör fackområdet.de studerande för samtal, deltar i diskussioner och rollspel samt håller minst ett välstrukturerat anförande med anpassning till ämnet, åhörarna och situationen.de studerande använder, i möjligaste mån, relevanta fackord och fackuttryck i tal och skrift. Företagande (25 poäng) Med inriktning på träindustrin utveckla förståelse för de kostnader eget företagande innebär samt dess kopplingar med tillverkning av produkter. Kursen skall ge introducerande kunskaper i att starta eget företag och bokföring. Kursen behandlar följande moment: Arbetstid och lönekostnader Verkstadskostnader, timdebitering Underlag för offert Materialberäkningar Arbetstidsberäkningar Moms Fakturering Starta företag Grundbokföring Bokföringslagen Baskontoplan Bokslut Kursen är baserad på praktiska tillämpningar av teoretiska delmoment vilket skall ge den studerande en verklighetsnära bild av att driva ett snickeri. Lärande i Arbete A (20 poäng)

4 Lärande i Arbete B (40 poäng) Lärande i Arbete C (20 poäng) Lärande i Arbete D (20 poäng)

5 Produktutveckling (20 poäng) Kursen skall ge den studerande möjligheten att utveckla träprodukter i samarbete med professionell formgivare/arkitekt. Kursen skall ge den studerande kunskaper om produktutvecklingsförloppet och insikter i formgivarens sätt att arbeta och tänka. Kursen skall även ge kunskap om presentations- och utställningsteknik. Möbelprojekt i samarbete med formgivare/arkitekt Examensarbete (80 poäng) Kursen skall ge den studerande kunskaper att självständigt och projektinriktat leda och genomföra en produktutveckling från idé till färdig produkt samt dokumentera och redovisa arbetet. Kursen behandlar följande moment: Problemformulering Beredning och planering av projekt Genomförande av projekt Dokumentation Träbearbetning/Materiallära (110 poäng) Kursen skall ge den studerande praktiska färdigheter i träbearbetning avseende hantverksmässig produktion samt kunskap om ekonomiska förutsättningar för tillverkning av kvalitetsprodukter. Kursen skall utveckla den studerandes förmåga till metodisk planering av arbetet. Kursen skall även ge fördjupad kunskap om materialet trä och dess uppbyggnad. Den studerande skall också förstå trävalets betydelse ur tekniska och estetiska aspekter. Kursen behandlar följande moment: Praktiskt arbete i träbearbetningsmaskiner och med handverktyg Arbetsplanering Praktisk tillämpning av kvalitetstänkande Träets mikrostruktur, egenskaper i samband med materialval, konstruktion och sammansättningar Kursen är i huvudsak baserad på produkttillverkning. De teoretiska avsnitten knyts till produktionen för att förklara orsaker till produktionsresultat. Yrkesritning (30 poäng) Kursen skall ge teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i att utföra avancerade konstruktionsritningar (för möbeltillverkning) i såväl traditionella ritmetoder som med datorstöd. Kursen behandlar följande moment: Allmänna ritningsregler, Svensk Standard Linjer, skalor, vyer och snitt Ritningslayout, -format Framställning av ritning för tillverkning av gesällprov eller motsvarande produkt Kursen är en kombination av teoretiska genomgångar samt problemlösning baserad på den produkttillverkning som ingår i utbildningens examensarbete.

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Webbutvecklare.NET Ansvarig utbildningsanordnare: Tekniska Högskolan i Jönköping AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Värnamo Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Lönekonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

Offentlig upphandlare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Offentlig upphandlare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Offentlig upphandlare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Vill du arbeta med både juridik och ekonomi? Tycker du dessutom om att leda projekt? Då är utbildningen till Offentlig upphandlare

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: VVS-Projektör Ansvarig utbildningsanordnare: Roslagen Education AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Hallstavik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2121 Ansökningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Hållbarhetssamordnare Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 200 Studieort: Mölnlycke Studieform: Distans Studietakt: Deltid 50%

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Löne- och ekonomikonsult Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 300 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning

Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning MM Myndigheten för yrl«eshögslcolan Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning Utbildningens namn: Di plomerad I nnovationsutveckla re Ansvarig utbildningsanordnare: Centrum för lnnovation och Entreprenörskap

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Paralegal. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Paralegal. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Paralegal en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Redovisningskonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Medicinsk sekreterare - Läkarsekreterare Ansvarig utbildningsanordnare: Kristianstad kommun, Vuxenutbildningen Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Kristianstad Studieform:

Läs mer

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng Dnr BTH 56-0160-2010 1 Programinformation för Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng (Crossmedia and Creative Industries, 120 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt

Läs mer

Löne- och ekonomiadministratör

Löne- och ekonomiadministratör Denna utbildning ger möjlighet till utökat stöd till dig som studerar. Det innebär att om du har ett funktionshinder eller behöver utökat stöd i ditt lärande finns särskilda resurser att tillgå. Trenden

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Eftergymnasiala Yrkesutbildningar

Eftergymnasiala Yrkesutbildningar Eftergymnasiala Yrkesutbildningar i Gävleborgs län - YH/KY Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors Kristoffer Lövgren 2 Innehåll Sökta och beviljade utbildningar

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13 Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsutveckling

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer