från meningslöst till Meningsfullt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "från meningslöst till Meningsfullt."

Transkript

1 från meningslöst till Meningsfullt. Mer uppstyrning, tillhörighet, traditioner och ritualer. Mindre ego, slump mässighet och brist på sammanhang. Allt i en ökande längtan efter att livet ska kännas meningsfullt. Det är mycket nu. Många bollar som slängs upp i luften, och inte har en given plats att landa på. Vilka är vi, var har vi varit och vart är vi på väg? Diktaturer faller, ekonomier havererar, nätet blir en alltmer global maktfaktor och röster höjs för ökad demokrati medan vissa längtar tillbaka mer än de ser framåt. En sak är tydlig. Vi är i ett skifte, från industrialisering och postmodernism, till något helt annat. Vad detta annat består av famlar vi just nu efter. En sak verkar dock stå klar. Me, myself and I-trenden får ge vika för en allt större längtan efter gemenskap och sammanhang. Ingen människa är en ö, och vi behöver varandra för att överleva. Vi behöver kommunikation, vare sig det handlar om att kunna färdas till andra eller uppnå kontakt på annat sätt. Vi behöver varandra för att bli oss själva. Vi verkar också alltmer behöva återknyta kontakten med naturen, och komma närmare det som naturen ger. Av Margita Ingwall Foto kristofer samuelsson 32 BMWMagasin

2 BMWMagasin 33

3 M itt i grönskan vid musteriet rosenhill ropar 8-årige Buster lindblad lyckligt att han funnit en jättepumpa som stolt visas upp för mamma ulrika och brodern charlie. De är ute på detta biodynamiska trädgårdsmästeri med självplock och musteri dit många stockholmsbor kör äpplena från sina dignande fruktträd. Dessa människor, med extremt fullbokade agendor, tar sig allt oftare tid att själva skörda sina frukter och göra egenproducerad must som sedan kan njutas vid familjens frukostbord. Jag gav barnens pappa Jonas en ciderkurs här på rosenhill i present som han deltar i nu medan vi plockar grönsaker. Det är roligt att kunna göra saker själv och att inte köpa allting färdigt. Jag tror att många blivit mer medvetna om vad de stoppar i sig och vill komma närmare det man äter istället för allt som är extremt processat. Det är väl därför surdegsbakning och korvstoppning är så populärt. personligen tror jag vi behöver en blandning av det högteknologiska och det mer naturliga, säger ulrika lindblad som arbetar på regeringskansliet som tjänsteman. Just att saker får ta tid och inte omedelbart kan införskaffas och konsumeras, fås ses som en reaktion mot rådande ordning med masskonsumerande av omedelbar behovstillfredsställelse. Vare sig vi direkt klickat till oss något på webben och via appar, eller dras till de färgglada sockerbergen vid butikernas kassor som lockar vårt uråldriga belöningssystem att dra igång. stenåldersmänniskan i oss vrålar av lycka; Jaaaa, röda bär som får mig att överleva vintern. ge mig allt nu!. Mottrenden är tydlig där fl era olika TV program om back to basics som till exempel 100 % bonde gör succé. I vissa storstäders stadsdelar vandrar unga män med skägg och kvinnor med små rutiga huvudklutar på gatorna som besökare från en annan tid, typ småländskt sent 1800-tal à la utvandrarna. Dock med tatueringar som utvandrarnas karl-oskar och kristina inte helt positivt skulle associera med sjö- eller kåkfarare. Dessa unga människor använder klassiska symboler vilka nu signalerar dagens högstatusfaktorer som naturlighet och närodlat, tillgång till tid, resursåtervinnig och medvetna val istället för förädling, stress, allt nu omedelbart, slöseri och konventioner. Vad är det då som hägrar i vår längtan efter gemenskap och sammanhang? Dessa försök att återigen få kontakt med rötterna, vare sig det är ens egna, svunna kulturers eller naturens? Jo, ofta en stark vilja att kunna uppleva tillvaron som meningsfull. Vad är helt enkelt meningen med livet? och hur kan man leva det fullt ut? Meningsfullhet ligger nära lycka och välbefi nnande. Att man känner sig delaktig och att det fi nns något mer, något spännande som väntar bakom hörnet, något att se fram emot ger livskvalité. sedan spelar det ingen roll om denna känsla av meningsfullhet uppstår i en relation, på ens arbetsplats, i ett lag eller parti, i ett intresse eller vilken gemenskap det nu är fråga om, säger Henry Montgomery, professor emeritus i kognitiv psykologi vid stockholms universitet. Förra seklet ägnades åt att bygga upp välfärdsstrukturer och ett konsumtionssamhälle. Allt i syfte, enligt Maslows berömda behovstrappa, att skapa förutsättningar för det grundläggande behovet att överleva. Där det utöver detta rent kroppsliga behov fi nns behov av trygghet, kärlek och gemenskap, uppskattning och självförverkligande. nu är hierarkin i denna trappa ifrågasatt. Människan behöver kanske inte ha behoven tillfredsställda i någon särskild ordning utan allt löper snarare i varandra, och vissa forskare menar idag att behoven av ett sammanhang är större än vad Maslow trodde. generellt kan man säga att svenskarna ligger högt vad gäller självförverkligande. Men mycket handlar om förväntningar, säger teresia stråberg som är forskare och arbetar på IpF, ett konsultföretag inom ledarskapsutveckling ägt av uppsala universitet. Forskning visar att vi aldrig tidigare haft så mycket ledig tid, samtidigt som vi känner oss mer pressade än någonsin av yttre krav. Det är ofta materiell standard som vi upplever oss ha rätt till och krav på oss själva att skaffa fram, och som vi är beredda att jobba allt hårdare för att uppnå. Här fi nns en hård skyll dig själv tendens i synsättet på dem som inte förmår att nå dessa mål. Men många skulle nog må väldigt bra av att ifrågasätta de där målen. lever jag verkligen utifrån min egen vision eller någon annans, menar teresia stråberg. 34 BMWMagasin

4 Förutom de materiella målen har strävan efter självförverkligande tagit olika form. Kanske som komplement i ett samhälle där religiös tillhörighet inte ingår som en naturlig del. En upplevelseindustri har vuxit fram där man under 90-talet skulle utsättas för utmanande fysiska prestationer och hänga i lianer med kollegorna, till dagens coachingkultur och Bara vara-kurser vid Siljan. Men finns det inte en risk med denna strävan efter flockgemenskap? Att man förlorar något på att starkt ingå i ett sammanhang? Att man i flocken kan gömma sig istället för att ta sitt personliga ansvar. I Sverige är vi extremt individualistiska, bland annat för att vi är så sekulariserade, men paradoxalt nog gör denna frånvaro av en samlande kultur att vi är snabba med att snegla på varandra och göra det som verkar rätt för dem man identifierar sig med, säger Magnus Kempe, omvärldsanalytiker på Kairos Future. När Kairos Future till exempel undersökte storstadsfamiljernas matvanor var de flesta överens om att de lagt traditionella söndagsstekar på hyllan. De hade istället valt att ha ett eget fredagsmys istället, vilket sammanföll med vad 93 procent av vad gruppen tillfrågade storstadsfamiljerna gjorde. Det syns en likformighet snarare än att man vågar ta reda på vad man själv egentligen står för, och stå upp för det. Men frågan är om vi går mot sådant civilkurage eller om vi snarare längtar efter tydligare yttre strukturer med mer traditioner, ritualer och givna spelregler. Framförallt tror jag att vi söker detta i vår fysiska och mentala närhet. När den yttre världen är osäker vill vi få struktur och trygghet i den lilla världen, menar Magnus Kempe. Viktor Frankl var läkaren som överlevde koncentrationsläger och sedermera Meningsfullhet ligger nära lycka och välbefinnande blev hedersdoktor vid 29 universitet. Han arbetade hela sin karriär med frågan Vad är det som gör att vissa klarar av att fortsätta att leva fastän omständigheterna är outhärdliga?. Svaret var att de som upplever att de existerar för något högre än enbart sig själva, att de älskar något/någon, och känner sig vara del av ett sammanhang, de finner lättare kraften att leva vidare. Han menade också att det gäller för oss alla att uppleva livet som en gåva och utmaning. Bara det faktum att man finns till är något stort och att svåra upplevelser ofta bär en framåt om man klarar att omvandla ens personliga tragedi till en triumf, att vända en svår situation till en prestation. Att uppleva att ens liv är meningsfullt ger inte bara effekt i något allmänt välmående, vissa forskare hävdar att det på djupet påverkar vår hälsa. Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, myntade uttrycket kasam (Känsla Av SAMmanhang). Hans forskning ledde fram till frågan vilka de hälsobringande egenskaperna är. Alltså; vad är det som gör att vissa är mer friska än andra, trots liknande ibland mycket svåra, upplevelser? Känslan av sammanhang visade sig vara en ytterst viktig del av svaret; De som lever med en god självkänsla, ser tillvaron som begriplig, hanterbar och full av mening, som har en stark känsla av sammanhang de har bättre hälsa. Antonovsky beskrev med en bild att livet inte handlar om att bygga skyddsräcken utan ibland trillar man i sjön, och det enda som då hjälper är att man lärt sig att simma. Att se livet som ett tillfälle till simkompetens där motståndskraften byggs upp, istället för att gömma sig för vattnet, eller våghalsigt kasta sig i och drunkna. Magnus Kempe på Kairos Future beskriver några komponenter som är avgörande för livskvaliteten, utifrån Antonovskys filosofi. Vi behöver skapa oss orsakssamband där vi kan tolka och förstå vad som händer och varför det sker, och inte uppleva situationen som helt slumpmässig. Detta krävs för att vi överhuvudtaget ska kunna tänka framåt och visionera om vår framtid. Sedan är känslan av att något är hanterbart, att vi klarar att bidra till det BMWMagasin 35

5 som vi engagerar oss i nödvändig och leder till nästa steg. Nämligen att vi är en del av något som är större än oss själva. Så skapas en upplevelse av meningsfullhet. Något som kommer bli alltmer åtråvärt i vår just nu mycket föränderliga värld, säger Magnus Kempe. Han menar att vårt fokus på sammanhang visar sig också i senaste forskning. Det finns forskare som tagit fram en alternativ modell av Maslows behovshierarki och placerat behoven av uppskattning och gemenskap högst upp. Själv ser jag det snarast som en cyklisk utveckling där individualismen har skapat mening men nu ersätts av större plats för kollektivet som meningsskapare. Var sak har sin tid, avslutar Magnus Kempe. Meningsfullhet är helt enkelt det nya svarta, det som skapar åtråvärda långsiktiga relationer. De företag, organisationer och varumärken som lyckas signalerar att det de sysslar med skapar meningsfullhet, är morgondagens vinnare. Både vad det gäller prestation/produktion/försäljning och image. Den alltför tidigt bortgångne reklamgurun och terapeuten Jan Cederquist brukade citera Viktor Frankl och menade att verksamheter, som förmedlar till sina medarbetare att de deltar i något större än att bara dra in pengar till nästa kvartalsrapport/hyran, klarar lågkonjunkturer och svåra prövningar mycket bättre. De vars drivkrafter går utöver egot har alltså större överlevnadspotential även vid motgångar, hävdade Jan Cederqvist. Teresia Stråberg, som studerat rättvisesynen på lokal lönebildning, menar rättvisa ökar motivation och prestation också att man behöver känna att man är med och skapar något som är större än en själv. Det ger en känsla av meningsfullhet när det man bidrar med får det man engagerar sig i att växa. Vare sig det handlar om relationer, företag eller organisationer. Här ingår upplevelsen av rättvisa som en mycket viktig del, säger Teresia Stråberg. Så fort till exempel budskapet under ett lönesamtal uppfattas som orättvist sjunker arbetsmotivationen och den anställdes lojalitet till företaget. Medan motsatsen, att man upplever sig rättvist behandlad och stolt över det man bidrar till, ökar motivationen och prestationen. En erfarenhet som Kerstin Nordin kan skriva under på. Hon är juristen som hoppade av sin karriär för att istället starta hem och yrkesskolan Livslust för föräldralösa ungdomar i Lettland som nu firar 20-årsjubileum. Under denna tid har stiftelsen, som verkar under Drottning Silvias beskydd, samarbetat intensivt med svenskt näringsliv. Cirka 500 företag har ställt upp med både produkter, tjänster och pengar på det mest fantastiska sätt i skapandet av Livslust och dess byggnader. På flera företag har medarbetare själva satt igång Livslust-grupper där de kommit fram med egna idéer om projekt och möjligheter som de kan hjälpa till med. Jag är helt övertygad om att det ingår i människans natur att vilja bidra så det blir bättre för alla. Det är en form av mognad att inse att alla påverkas av hur alla har det, och att det ger en själv enorm tillfredställelse att lägga kraft och energi på att förändra till det bättre, berättar Kerstin Nordin. I dessa skakiga tider är kanske den största utmaningen att våga tro på människans inneboende vilja att bidra till flocken. Att våga börja visa tillit så andra kan göra detsamma. Att klara att ta ett personligt ansvar för sina handlingar och stå upp för sina visioner. Att i dessa moderna tider utgå från den urgamla insikten om att allt du gör mot andra gör du också mot dig själv.

6 Maslows behovstrappa: kroppsliga behov behov av trygghet behov av kärlek och gemenskap behov av uppskattning behov av självförverkligande Att äta närodlat utifrån aktuell säsong, gärna hopplockat av en kunnig matpersonlighet och hemlevererat till dörren, är en populär trend. Men ibland finns maten närmare än man tror. Många vill även själva lära sig mer om vilka nyttigheter som finns runt omkring oss, säger Lisen Sundgren. Hon har skrivit uppskattade böcker med tips om kryddor, örter och andra växter som lätt kan tas för ogräs, men egentligen är riktiga naturresurser. Vi behöver varandra för att få syn på oss själva. Ett faktum som gjort showen Ljust och fräscht med Fredrik Lindström och Henrik Schyffert till en dundrande succé. En show som även gör en välgörenhetsföreställning till förmån för Livslust, ett hem och yrkesskola i Lettland som startades av Kerstin Nordin (läs mer om henne och Livslust här intill). Att ge är en gåva Av Margita Ingwall När man ger till andra av sin tid, energi och kompetens så blir ens liv meningsfullt. Det är hörnstenen i olika fantastiska projekt, genom frivilliga insatser, som entreprenören Kerstin Nordin skapat. Då Kerstin Nordin berättar om stiftelsen Livslust är det med ett sådant smittande engagemang att man direkt förstår varför delar av svenskt näringsliv gärna bidrar. Nu firar denna lettiska hem- och yrkesskola 20-årsjubileum och många företag har varit med och stöttat med produkter, pengar och kompetens i årtionden, berättar Kerstin Nordin. För över 30 år sedan lämnade Kerstin Nordin en karriär som jurist inom reklam- och affärsvärlden. Hon fick nämligen en stark ingivelse att om hon skulle uträtta något rejält så måste det vara inom ett område hon brann för. Vilket i hennes fall visade sig vara olika former av projekt som syftar till mänsklig utveckling. Allt från organisationen Föreningen nytänkarna där innovatörer och nytänkare inom en mängd olika områden möttes, till hem och yrkesskolan Livslust i Lettland där föräldralösa ungdomar från barnhem eller andra svåra uppväxtmiljöer får en chans till ett värdigt liv. Allt detta har startats utan några som helst tillgångar i form av pengar, men med starka och bärande visioner om att uträtta något bra. Oftast tillsammans med andra som önskar brinna. Ibland har idén funnits där direkt och ibland har den uppstått vartefter vi hållit på. Erfarenheten är att bara man sätter igång så kommer pengarna som behövs. Det gäller för alla, bestäm dig bara för att du vill göra skillnad och fråga om andra vill vara med, säger Kerstin Nordin. Inte en gång när Kerstin beskriver sina projekt andas det självgod välgörenhet där givaren positionerar sig i ett överläge. Tvärtom. Istället får man en bild av att de som är engagerade upplever det som en gåva att få vara med och bidra. Så är det. Att ge av sig själv till andra gör att man själv växer. Så skapas en upplevelse av att ens liv är meningsfullt. Många av företagarna och deras medarbetare som samarbetar med Livslust, har till exempel bjudit in ungdomar att bo hos dem en tid under sommarlovet. Vissa har sedan sagt att det varit bland de bästa veckorna i deras liv, då det har gett dem så mycket att umgås med de lettiska ungdomarna, säger Kerstin Nordin. Under resans gång har hon upplevt hur en mängd företag, som har drivkrafter utöver de rent ekonomiska, bedriver ytterst framgångsrika affärer. Mer humanistiska ideal där medbestämmande och tillit styr, snarare än toppstyrning och kontroll, har visat sig ge bästa resultat så många gånger. Även för de vars anställda jobbar med okvalificerade arbetsmoment, kan gemensamt engagemang skapa en stark upplevelse av att man på företaget skapar meningsfullhet, oavsett vilken produkt man framställer. Välgörenhetsprojekt har av tradition inte haft någon stark ställning i Sverige. Dels på grund av vår svenska modell av skattepolitik utifrån idén att alla som kan, bidrar till allas välfärd. Dels på grund av en nordisk ovilja att visa upp sina ekonomiska resurser. Detta har under de senaste årtiondena ändrats så att frivilligorganisationer alltmer får rycka in där staten inte räcker till. Jag ser näringslivet som en oerhört viktig spelare vad gäller utveckling av samhället. Inom näringslivet finns kraft, energi och drivna människor som är vana att lösa problem. Dessutom finns här ekonomiska resurser. Tillsammans skapar detta en dynamisk kraft som verkligen behövs för att göra samhället bättre, avslutar Kerstin Nordin. BMWMagasin 37

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

STORA MELLÖSA SKOLAS PROFIL: Hälsa och lärande i samspel

STORA MELLÖSA SKOLAS PROFIL: Hälsa och lärande i samspel STORA MELLÖSA SKOLAS PROFIL: Hälsa och lärande i samspel PRESENTATION: MAGNUS BROLIN 41-årig örebroare 2-barns far till Hanna och Maja Utbildning: gymnasielärare i Idrott/Historia Har även läst: Psykologi,

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Stressen och jobbet. Företagets medvetna satsning på medarbetarnas trivsel avgör vilka medarbetare man lyckas attrahera och behålla.

Stressen och jobbet. Företagets medvetna satsning på medarbetarnas trivsel avgör vilka medarbetare man lyckas attrahera och behålla. Vill du lyckas med karriären och trivas på jobbet? Stressen och jobbet 1. Välj chef inte jobb eller bransch En bra chef lyfter, utvecklar, inspirerar, ger näring. Ett otydligt ledarskap är den största

Läs mer

Stressen och jobbet 2558

Stressen och jobbet 2558 Stressen och jobbet 2558 Vill du lyckas med karriären och trivas på jobbet? 1. Välj chef inte jobb eller bransch En bra chef lyfter, utvecklar, inspirerar, ger näring. Ett otydligt ledarskap är den största

Läs mer

Salutogent förhållningssätt och ledarskap

Salutogent förhållningssätt och ledarskap Salutogent förhållningssätt och ledarskap ETT SÄTT ATT STÄRKA ELEVMOTIVATIONEN Utvecklingsledare Tomelilla 1 Utvecklingsledare Tomelilla 2 Det du tänker om mig Så du ser på mig Sådan du är mot mig Sådan

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER Vad händer i Kina? Publicerad: 2011-09-25 15:20 Ändrad: 2011-09-25 15:35 Fredrik Härén ägnade flera år i början av detta millennium åt att förstå vad det betyder att utvecklingsländer bestämt sig för att

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Internationell och nationell forskning kring Effekterna av individuell prestationsbaserad lön Vad är myt och vad är verklighet?

Internationell och nationell forskning kring Effekterna av individuell prestationsbaserad lön Vad är myt och vad är verklighet? Internationell och nationell forskning kring Effekterna av individuell prestationsbaserad lön Vad är myt och vad är verklighet? 20 november 2013 Teresia Stråberg IPF AB Bakgrund Bakgrunden till min avhandling

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

UID Hållbarhets - seminarier

UID Hållbarhets - seminarier UID Hållbarhets - seminarier Hållbart Ledarskap skapar Hållbara Människor och Medarbetare, som kan ta del i arbetet att skapa en Hållbar Värld - med hög motivation och helhetssyn. Varje människa, medarbetare

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Stegen in i arbetslivet Processtöd - SIA-modellens metod

Stegen in i arbetslivet Processtöd - SIA-modellens metod Stegen in i arbetslivet M Processtöd - SIA-modellens metod Ann-Christine Gullacksen Docent i socialt arbete Hälsa och Samhälle Malmö högskola december 2012 Förloppets faser i SIA-modellen Fas 1 Fas 2 Fas

Läs mer

Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral

Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral Bengt Brülde Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Göteborgs Universitet Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

Läs mer

Salutogen miljöterapi på Paloma

Salutogen miljöterapi på Paloma Salutogen miljöterapi på Paloma Innehållsförteckning Bakgrund s.2 Den salutogena modellen s.3 Begriplighet s.3 Hanterbarhet s.3 Meningsfullhet s.3 Den salutogena modellen på Paloma s.4 Begriplighet på

Läs mer

Psykologi. 1. Redogör för psykologins historia.

Psykologi. 1. Redogör för psykologins historia. Psykologi 1. Redogör för psykologins historia. Ordet psykologi betyder kortfattat läran om själen och från början var det Sokrates som ca 400 år f.kr började fundera över människan, livet, döden och allt

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Motivering till språkträning

Motivering till språkträning Motivering till språkträning Humanistisk grundsyn Karlstadmodellen är först och främst en tankemodell 1 som bygger på en humanistisk syn på människor och människors utveckling. Människan är samhällets

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

Aprinova Sweden AB Ferkens gränd 1, Stockholm Medskapande förändringskraft

Aprinova Sweden AB Ferkens gränd 1, Stockholm  Medskapande förändringskraft www.aprinova.se Medskapande förändringskraft Aprinova Sweden AB Ferkens gränd 1, 111 30 Stockholm www.aprinova.se Vill du veta mer om gemensamma värdegrunder och medskapandets krafter? Besök vår hemsida

Läs mer

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna.

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. hästfolk De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna hästfolk De helande hästarna The Joy of being

Läs mer

Psykologi A Moment 3 Behov och känslor. Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka?

Psykologi A Moment 3 Behov och känslor. Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka? Psykologi A Moment 3 Behov och känslor Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka? Behov och känslor Våra behov hänger ihop med våra känslor Får vi inte våra behov tillfredställda

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 I EN AMERIKANSK UNDERSÖKNING....bland kommunikationschefer uppgav en majoritet att de upplever att förändringarna de senaste två åren är mer omfattande och

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN Vår vision är ett Sorsele som genomsyras av engagemang, omtanke och generositet. Att leva i Sorsele är att leva friskt och starkt, med kraft och glädje. Att bejaka sig själv och bekräfta sin omgivning.

Läs mer

Maslows behovstrappa.

Maslows behovstrappa. Maslows behovstrappa. Behovstrappan används för att beskriva och förklara hur vi människor prioriterar mellan våra olika behov. Vi tillgodoser våra behov i en viss ordning, menar Maslow. Först kommer de

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

{ karriär & ledarskap }

{ karriär & ledarskap } CHEFENS SJU Slut ögonen och dröm dig bort en stund. Se en värld framför dig där ingen chef bryter mot någon av chefens sju dödssynder. Där alla chefer är riktigt bra ledare och brinner för sina medarbetares

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

www.evalenaedholm.se Eva-Lena Edholm FÖRELÄSARE, SAKKUNNING & HANDLEDARE

www.evalenaedholm.se Eva-Lena Edholm FÖRELÄSARE, SAKKUNNING & HANDLEDARE Eva-Lena Edholm FÖRELÄSARE, SAKKUNNING & HANDLEDARE Styrkor och resurser - en föreläsning om att starta positiva processer Enligt systemteori är varje människa ett system. Varje människa är ett system.

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Jag vill forma goda läsare

Jag vill forma goda läsare Fackuppsats Antonia von Etter Jag vill forma goda läsare Hur lätt är det att plocka ut det viktigaste ur en lärobokstext, som när man läser den inför ett prov till exempel? Jag minns att många av mina

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Hälsofrämjande ledarskap

Hälsofrämjande ledarskap Hälsofrämjande ledarskap eller? med 1 globaliserat it-samhälle Kunskapssamhälle? 2 www.halsopromotiongruppen.se 1 Annorlunda Samhälle Arbetsliv Organisationer Livspussel Hälsoutmaning då behövs ett annat

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Vad krävs för en lyckad undervisning Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Vad krävs för en lyckad undervisning Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Vad krävs för en lyckad undervisning Av Henrik Johansen Det är viktigt som tränare att vi förstår vår uppgift fullständigt och på så sätt har de bästa möjliga förutsättningarna

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Det goda åldrandet frisk också efter 85

Det goda åldrandet frisk också efter 85 Det goda åldrandet frisk också efter 85 Berit Lundman Universitetslektor, docent i omvårdnad Efter att vi hört en hel del om olika sjukdomstillstånd som är vanliga bland äldre och hur man kan förebygga

Läs mer

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe?

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Av Bill Sims, Jr. Ärligt talat så har vi allvarliga problem med säkerhetskulturen, Bill. Det är verkligen en märklig upplevelse

Läs mer

De viktigaste. Till Inre balans och välmående

De viktigaste. Till Inre balans och välmående De viktigaste stegen Till Inre balans och välmående De viktigaste stegen till inre balans Att hitta hem Att bli hel Att leva i inre balans Inre styrka Beskrivningarna från våra deltagare, på hur de upplever

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Från fattigdom till rikedom - ditt ekonomiska genombrott i 10 steg

Från fattigdom till rikedom - ditt ekonomiska genombrott i 10 steg Från fattigdom till rikedom - ditt ekonomiska genombrott i 10 steg STEG 1 Ändra ditt sätt att tänka De första stegen till det ekonomiska genombrottet och ekonomisk frihet handlar om förändringar inom dig.

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Livet är enkelt att leva

Livet är enkelt att leva Livet är enkelt att leva 2 Livet är enkelt att leva Teresa M Rask 3 Livet är enkelt att leva 2013, Teresa M Rask Ansvarig utgivare Novaera. ISBN 978-91-637-1031-5 Illustrationer Eva Rask. Omslagsfotografi

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Flockdjuret homo sapiens

Flockdjuret homo sapiens Flockdjuret homo sapiens Allt började med dansen och sången tillsammans i samlarbandet. Varje gång en grupp lyckades stärka sitt samarbete genom dans blev de framgångsrika gentemot alla andra grupper som

Läs mer

Hemtentamen politisk teori II.

Hemtentamen politisk teori II. Hemtentamen politisk teori II. Inledning: Att kunna formulera en fråga som är politisk-filosofiskt var inte det lättaste för mig, eftersom det inom vilken gräns kan man skapa en sådan fråga. Något som

Läs mer

Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland

Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland 2011 Sandra Leierth Design Kropp & Själ från A-Ö w w w.sandraleierth.com Text: Lena Leierth

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Min forskning handlar om:

Min forskning handlar om: Min forskning handlar om: Hur ssk-studenter lär sig vårda under VFU Hur patienter upplever att vårdas av studenter Hur ssk upplever att handleda studenter PSYK-UVA 2 st. avdelningar Patienter med förstämningssyndrom

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

Individuell prestationsbaserad lön Vad är myt och vad är verklighet?

Individuell prestationsbaserad lön Vad är myt och vad är verklighet? Individuell prestationsbaserad lön Vad är myt och vad är verklighet? 15 november 2012 Teresia Stråberg IPF AB Bakgrund till avhandlingen Användningen av individuell lönesättning i alla dess former ökar

Läs mer

Ta kommando över dina tankar

Ta kommando över dina tankar Ta kommando över dina tankar Vår hjärna vän eller fiende! Har du någon gång hört uttrycket det är bara ord, eller, det var bara en oskyldig tanke. Min vän, det finns ingenting så förödande som ord och

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Varför en vision? Och det roliga arbetet börjar nu!

Varför en vision? Och det roliga arbetet börjar nu! Varför en vision? Det finns en sådan stolthet och vilja till utveckling i Hjo, men för att samla våra krafter och få draghjälp av varandra behöver vi också en gemensam målbild en vision som talar om för

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal:

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Mitt medarbetarsamtal Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare Juseks medarbetarsamtal Medarbetar är ett genomtänkt, väl förberett och regelbundet återkommande

Läs mer

Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG. och det finns bevis

Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG. och det finns bevis Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG och det finns bevis Kasta en sten i vattnet......ringarna sprider sig Berätta för någon vad hon/han har för fel snart har du fått höra om alla dina egna fel och brister

Läs mer

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Sida 1 VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Förbundsstämman 2011 antog värdegrunden för Civilförsvarsförbundets verksamhet på lokal, regional och nationell nivå med där ingående värden rangordnade i den

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Om det ideella arbetets betydelse

Om det ideella arbetets betydelse Om det ideella arbetets betydelse Vem äger det ideella arbetet? Omfattning av ideellt arbete 1992 2009. Andel (%) av den vuxna befolkningen totalt samt efter kön Män Kvinnor Totalt 1992 52 44 48 1998 53

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

OM VÄRDSKAP. konsten att få människor att känna sig välkomna

OM VÄRDSKAP. konsten att få människor att känna sig välkomna OM VÄRDSKAP konsten att få människor att känna sig välkomna 1 Tänk dig en värld där alla känner sig väntade och välkomna. En värld där barn, vänner, främlingar, gäster, kunder och medarbetare vågar och

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

PEOPLETRANSITION MELLAN NU OCH FRAMTID

PEOPLETRANSITION MELLAN NU OCH FRAMTID PEOPLETRANSITION MELLAN NU OCH FRAMTID PATRICK WACHTELIUS Kontakt: https://www.linkedin.com/in/patrickwachtelius patrick.wachtelius@peopletransition.com APOLLONIA FISKEBÄCKSKIL 16.09.16. EN LITEN MENTI

Läs mer

Salutogen demensomsorg

Salutogen demensomsorg Salutogen demensomsorg Skånes demensdagar Peter Westlund Salutogenes En positiv hälsoteori formulerad av Aaron Antonovsky baserad på avvikande fall i en livskvalitetsundersökning Det salutogena perspektivet

Läs mer

Moderna organisationers struktur och kultur

Moderna organisationers struktur och kultur Salutogen kultur och ledarskap Den goda arbetsplatsen från lydnadskultur till ansvarskultur Anders Hanson Anders Hanson 1 Moderna organisationers struktur och kultur 2 www.halsopromotiongruppen.se 1 Salutogen

Läs mer

HUR FÅR VI ALLA ELEVER ATT LYCKAS?

HUR FÅR VI ALLA ELEVER ATT LYCKAS? HUR FÅR VI ALLA ELEVER ATT LYCKAS? EVA PÅHLSSON Jag är 64-år och bor i Örebro och Stora Mellösa Jag har man, tre vuxna barn och två barnbarn Jag är mellanstadielärare som helst undervisar i matte Min viktigaste

Läs mer

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu 1 Mark 1:14 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tunadalskyrkan 131208 Att leva

Läs mer

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala)

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE Innehållsförteckning Din trygghet sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 3 Medlemsvård,

Läs mer

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Att våga tala - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Vad jag tänkte prata om... Vem är jag? Vad gör jag här? min bakgrund som talare Går det att lära sig att våga nåt?

Läs mer

7. Filmen berättar på olika sätt om ett sexualiserat samhälle där olika typer av gränser hela tiden överskrids. Hur berättar filmen om detta?

7. Filmen berättar på olika sätt om ett sexualiserat samhälle där olika typer av gränser hela tiden överskrids. Hur berättar filmen om detta? TRUST Annie är 14 år och har träffat Charlie online. De är lika gamla, båda spelar volleyboll och han är den första kille som förstår henne. Hon berättar inget om honom för sina föräldrar, inte heller

Läs mer