från meningslöst till Meningsfullt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "från meningslöst till Meningsfullt."

Transkript

1 från meningslöst till Meningsfullt. Mer uppstyrning, tillhörighet, traditioner och ritualer. Mindre ego, slump mässighet och brist på sammanhang. Allt i en ökande längtan efter att livet ska kännas meningsfullt. Det är mycket nu. Många bollar som slängs upp i luften, och inte har en given plats att landa på. Vilka är vi, var har vi varit och vart är vi på väg? Diktaturer faller, ekonomier havererar, nätet blir en alltmer global maktfaktor och röster höjs för ökad demokrati medan vissa längtar tillbaka mer än de ser framåt. En sak är tydlig. Vi är i ett skifte, från industrialisering och postmodernism, till något helt annat. Vad detta annat består av famlar vi just nu efter. En sak verkar dock stå klar. Me, myself and I-trenden får ge vika för en allt större längtan efter gemenskap och sammanhang. Ingen människa är en ö, och vi behöver varandra för att överleva. Vi behöver kommunikation, vare sig det handlar om att kunna färdas till andra eller uppnå kontakt på annat sätt. Vi behöver varandra för att bli oss själva. Vi verkar också alltmer behöva återknyta kontakten med naturen, och komma närmare det som naturen ger. Av Margita Ingwall Foto kristofer samuelsson 32 BMWMagasin

2 BMWMagasin 33

3 M itt i grönskan vid musteriet rosenhill ropar 8-årige Buster lindblad lyckligt att han funnit en jättepumpa som stolt visas upp för mamma ulrika och brodern charlie. De är ute på detta biodynamiska trädgårdsmästeri med självplock och musteri dit många stockholmsbor kör äpplena från sina dignande fruktträd. Dessa människor, med extremt fullbokade agendor, tar sig allt oftare tid att själva skörda sina frukter och göra egenproducerad must som sedan kan njutas vid familjens frukostbord. Jag gav barnens pappa Jonas en ciderkurs här på rosenhill i present som han deltar i nu medan vi plockar grönsaker. Det är roligt att kunna göra saker själv och att inte köpa allting färdigt. Jag tror att många blivit mer medvetna om vad de stoppar i sig och vill komma närmare det man äter istället för allt som är extremt processat. Det är väl därför surdegsbakning och korvstoppning är så populärt. personligen tror jag vi behöver en blandning av det högteknologiska och det mer naturliga, säger ulrika lindblad som arbetar på regeringskansliet som tjänsteman. Just att saker får ta tid och inte omedelbart kan införskaffas och konsumeras, fås ses som en reaktion mot rådande ordning med masskonsumerande av omedelbar behovstillfredsställelse. Vare sig vi direkt klickat till oss något på webben och via appar, eller dras till de färgglada sockerbergen vid butikernas kassor som lockar vårt uråldriga belöningssystem att dra igång. stenåldersmänniskan i oss vrålar av lycka; Jaaaa, röda bär som får mig att överleva vintern. ge mig allt nu!. Mottrenden är tydlig där fl era olika TV program om back to basics som till exempel 100 % bonde gör succé. I vissa storstäders stadsdelar vandrar unga män med skägg och kvinnor med små rutiga huvudklutar på gatorna som besökare från en annan tid, typ småländskt sent 1800-tal à la utvandrarna. Dock med tatueringar som utvandrarnas karl-oskar och kristina inte helt positivt skulle associera med sjö- eller kåkfarare. Dessa unga människor använder klassiska symboler vilka nu signalerar dagens högstatusfaktorer som naturlighet och närodlat, tillgång till tid, resursåtervinnig och medvetna val istället för förädling, stress, allt nu omedelbart, slöseri och konventioner. Vad är det då som hägrar i vår längtan efter gemenskap och sammanhang? Dessa försök att återigen få kontakt med rötterna, vare sig det är ens egna, svunna kulturers eller naturens? Jo, ofta en stark vilja att kunna uppleva tillvaron som meningsfull. Vad är helt enkelt meningen med livet? och hur kan man leva det fullt ut? Meningsfullhet ligger nära lycka och välbefi nnande. Att man känner sig delaktig och att det fi nns något mer, något spännande som väntar bakom hörnet, något att se fram emot ger livskvalité. sedan spelar det ingen roll om denna känsla av meningsfullhet uppstår i en relation, på ens arbetsplats, i ett lag eller parti, i ett intresse eller vilken gemenskap det nu är fråga om, säger Henry Montgomery, professor emeritus i kognitiv psykologi vid stockholms universitet. Förra seklet ägnades åt att bygga upp välfärdsstrukturer och ett konsumtionssamhälle. Allt i syfte, enligt Maslows berömda behovstrappa, att skapa förutsättningar för det grundläggande behovet att överleva. Där det utöver detta rent kroppsliga behov fi nns behov av trygghet, kärlek och gemenskap, uppskattning och självförverkligande. nu är hierarkin i denna trappa ifrågasatt. Människan behöver kanske inte ha behoven tillfredsställda i någon särskild ordning utan allt löper snarare i varandra, och vissa forskare menar idag att behoven av ett sammanhang är större än vad Maslow trodde. generellt kan man säga att svenskarna ligger högt vad gäller självförverkligande. Men mycket handlar om förväntningar, säger teresia stråberg som är forskare och arbetar på IpF, ett konsultföretag inom ledarskapsutveckling ägt av uppsala universitet. Forskning visar att vi aldrig tidigare haft så mycket ledig tid, samtidigt som vi känner oss mer pressade än någonsin av yttre krav. Det är ofta materiell standard som vi upplever oss ha rätt till och krav på oss själva att skaffa fram, och som vi är beredda att jobba allt hårdare för att uppnå. Här fi nns en hård skyll dig själv tendens i synsättet på dem som inte förmår att nå dessa mål. Men många skulle nog må väldigt bra av att ifrågasätta de där målen. lever jag verkligen utifrån min egen vision eller någon annans, menar teresia stråberg. 34 BMWMagasin

4 Förutom de materiella målen har strävan efter självförverkligande tagit olika form. Kanske som komplement i ett samhälle där religiös tillhörighet inte ingår som en naturlig del. En upplevelseindustri har vuxit fram där man under 90-talet skulle utsättas för utmanande fysiska prestationer och hänga i lianer med kollegorna, till dagens coachingkultur och Bara vara-kurser vid Siljan. Men finns det inte en risk med denna strävan efter flockgemenskap? Att man förlorar något på att starkt ingå i ett sammanhang? Att man i flocken kan gömma sig istället för att ta sitt personliga ansvar. I Sverige är vi extremt individualistiska, bland annat för att vi är så sekulariserade, men paradoxalt nog gör denna frånvaro av en samlande kultur att vi är snabba med att snegla på varandra och göra det som verkar rätt för dem man identifierar sig med, säger Magnus Kempe, omvärldsanalytiker på Kairos Future. När Kairos Future till exempel undersökte storstadsfamiljernas matvanor var de flesta överens om att de lagt traditionella söndagsstekar på hyllan. De hade istället valt att ha ett eget fredagsmys istället, vilket sammanföll med vad 93 procent av vad gruppen tillfrågade storstadsfamiljerna gjorde. Det syns en likformighet snarare än att man vågar ta reda på vad man själv egentligen står för, och stå upp för det. Men frågan är om vi går mot sådant civilkurage eller om vi snarare längtar efter tydligare yttre strukturer med mer traditioner, ritualer och givna spelregler. Framförallt tror jag att vi söker detta i vår fysiska och mentala närhet. När den yttre världen är osäker vill vi få struktur och trygghet i den lilla världen, menar Magnus Kempe. Viktor Frankl var läkaren som överlevde koncentrationsläger och sedermera Meningsfullhet ligger nära lycka och välbefinnande blev hedersdoktor vid 29 universitet. Han arbetade hela sin karriär med frågan Vad är det som gör att vissa klarar av att fortsätta att leva fastän omständigheterna är outhärdliga?. Svaret var att de som upplever att de existerar för något högre än enbart sig själva, att de älskar något/någon, och känner sig vara del av ett sammanhang, de finner lättare kraften att leva vidare. Han menade också att det gäller för oss alla att uppleva livet som en gåva och utmaning. Bara det faktum att man finns till är något stort och att svåra upplevelser ofta bär en framåt om man klarar att omvandla ens personliga tragedi till en triumf, att vända en svår situation till en prestation. Att uppleva att ens liv är meningsfullt ger inte bara effekt i något allmänt välmående, vissa forskare hävdar att det på djupet påverkar vår hälsa. Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, myntade uttrycket kasam (Känsla Av SAMmanhang). Hans forskning ledde fram till frågan vilka de hälsobringande egenskaperna är. Alltså; vad är det som gör att vissa är mer friska än andra, trots liknande ibland mycket svåra, upplevelser? Känslan av sammanhang visade sig vara en ytterst viktig del av svaret; De som lever med en god självkänsla, ser tillvaron som begriplig, hanterbar och full av mening, som har en stark känsla av sammanhang de har bättre hälsa. Antonovsky beskrev med en bild att livet inte handlar om att bygga skyddsräcken utan ibland trillar man i sjön, och det enda som då hjälper är att man lärt sig att simma. Att se livet som ett tillfälle till simkompetens där motståndskraften byggs upp, istället för att gömma sig för vattnet, eller våghalsigt kasta sig i och drunkna. Magnus Kempe på Kairos Future beskriver några komponenter som är avgörande för livskvaliteten, utifrån Antonovskys filosofi. Vi behöver skapa oss orsakssamband där vi kan tolka och förstå vad som händer och varför det sker, och inte uppleva situationen som helt slumpmässig. Detta krävs för att vi överhuvudtaget ska kunna tänka framåt och visionera om vår framtid. Sedan är känslan av att något är hanterbart, att vi klarar att bidra till det BMWMagasin 35

5 som vi engagerar oss i nödvändig och leder till nästa steg. Nämligen att vi är en del av något som är större än oss själva. Så skapas en upplevelse av meningsfullhet. Något som kommer bli alltmer åtråvärt i vår just nu mycket föränderliga värld, säger Magnus Kempe. Han menar att vårt fokus på sammanhang visar sig också i senaste forskning. Det finns forskare som tagit fram en alternativ modell av Maslows behovshierarki och placerat behoven av uppskattning och gemenskap högst upp. Själv ser jag det snarast som en cyklisk utveckling där individualismen har skapat mening men nu ersätts av större plats för kollektivet som meningsskapare. Var sak har sin tid, avslutar Magnus Kempe. Meningsfullhet är helt enkelt det nya svarta, det som skapar åtråvärda långsiktiga relationer. De företag, organisationer och varumärken som lyckas signalerar att det de sysslar med skapar meningsfullhet, är morgondagens vinnare. Både vad det gäller prestation/produktion/försäljning och image. Den alltför tidigt bortgångne reklamgurun och terapeuten Jan Cederquist brukade citera Viktor Frankl och menade att verksamheter, som förmedlar till sina medarbetare att de deltar i något större än att bara dra in pengar till nästa kvartalsrapport/hyran, klarar lågkonjunkturer och svåra prövningar mycket bättre. De vars drivkrafter går utöver egot har alltså större överlevnadspotential även vid motgångar, hävdade Jan Cederqvist. Teresia Stråberg, som studerat rättvisesynen på lokal lönebildning, menar rättvisa ökar motivation och prestation också att man behöver känna att man är med och skapar något som är större än en själv. Det ger en känsla av meningsfullhet när det man bidrar med får det man engagerar sig i att växa. Vare sig det handlar om relationer, företag eller organisationer. Här ingår upplevelsen av rättvisa som en mycket viktig del, säger Teresia Stråberg. Så fort till exempel budskapet under ett lönesamtal uppfattas som orättvist sjunker arbetsmotivationen och den anställdes lojalitet till företaget. Medan motsatsen, att man upplever sig rättvist behandlad och stolt över det man bidrar till, ökar motivationen och prestationen. En erfarenhet som Kerstin Nordin kan skriva under på. Hon är juristen som hoppade av sin karriär för att istället starta hem och yrkesskolan Livslust för föräldralösa ungdomar i Lettland som nu firar 20-årsjubileum. Under denna tid har stiftelsen, som verkar under Drottning Silvias beskydd, samarbetat intensivt med svenskt näringsliv. Cirka 500 företag har ställt upp med både produkter, tjänster och pengar på det mest fantastiska sätt i skapandet av Livslust och dess byggnader. På flera företag har medarbetare själva satt igång Livslust-grupper där de kommit fram med egna idéer om projekt och möjligheter som de kan hjälpa till med. Jag är helt övertygad om att det ingår i människans natur att vilja bidra så det blir bättre för alla. Det är en form av mognad att inse att alla påverkas av hur alla har det, och att det ger en själv enorm tillfredställelse att lägga kraft och energi på att förändra till det bättre, berättar Kerstin Nordin. I dessa skakiga tider är kanske den största utmaningen att våga tro på människans inneboende vilja att bidra till flocken. Att våga börja visa tillit så andra kan göra detsamma. Att klara att ta ett personligt ansvar för sina handlingar och stå upp för sina visioner. Att i dessa moderna tider utgå från den urgamla insikten om att allt du gör mot andra gör du också mot dig själv.

6 Maslows behovstrappa: kroppsliga behov behov av trygghet behov av kärlek och gemenskap behov av uppskattning behov av självförverkligande Att äta närodlat utifrån aktuell säsong, gärna hopplockat av en kunnig matpersonlighet och hemlevererat till dörren, är en populär trend. Men ibland finns maten närmare än man tror. Många vill även själva lära sig mer om vilka nyttigheter som finns runt omkring oss, säger Lisen Sundgren. Hon har skrivit uppskattade böcker med tips om kryddor, örter och andra växter som lätt kan tas för ogräs, men egentligen är riktiga naturresurser. Vi behöver varandra för att få syn på oss själva. Ett faktum som gjort showen Ljust och fräscht med Fredrik Lindström och Henrik Schyffert till en dundrande succé. En show som även gör en välgörenhetsföreställning till förmån för Livslust, ett hem och yrkesskola i Lettland som startades av Kerstin Nordin (läs mer om henne och Livslust här intill). Att ge är en gåva Av Margita Ingwall När man ger till andra av sin tid, energi och kompetens så blir ens liv meningsfullt. Det är hörnstenen i olika fantastiska projekt, genom frivilliga insatser, som entreprenören Kerstin Nordin skapat. Då Kerstin Nordin berättar om stiftelsen Livslust är det med ett sådant smittande engagemang att man direkt förstår varför delar av svenskt näringsliv gärna bidrar. Nu firar denna lettiska hem- och yrkesskola 20-årsjubileum och många företag har varit med och stöttat med produkter, pengar och kompetens i årtionden, berättar Kerstin Nordin. För över 30 år sedan lämnade Kerstin Nordin en karriär som jurist inom reklam- och affärsvärlden. Hon fick nämligen en stark ingivelse att om hon skulle uträtta något rejält så måste det vara inom ett område hon brann för. Vilket i hennes fall visade sig vara olika former av projekt som syftar till mänsklig utveckling. Allt från organisationen Föreningen nytänkarna där innovatörer och nytänkare inom en mängd olika områden möttes, till hem och yrkesskolan Livslust i Lettland där föräldralösa ungdomar från barnhem eller andra svåra uppväxtmiljöer får en chans till ett värdigt liv. Allt detta har startats utan några som helst tillgångar i form av pengar, men med starka och bärande visioner om att uträtta något bra. Oftast tillsammans med andra som önskar brinna. Ibland har idén funnits där direkt och ibland har den uppstått vartefter vi hållit på. Erfarenheten är att bara man sätter igång så kommer pengarna som behövs. Det gäller för alla, bestäm dig bara för att du vill göra skillnad och fråga om andra vill vara med, säger Kerstin Nordin. Inte en gång när Kerstin beskriver sina projekt andas det självgod välgörenhet där givaren positionerar sig i ett överläge. Tvärtom. Istället får man en bild av att de som är engagerade upplever det som en gåva att få vara med och bidra. Så är det. Att ge av sig själv till andra gör att man själv växer. Så skapas en upplevelse av att ens liv är meningsfullt. Många av företagarna och deras medarbetare som samarbetar med Livslust, har till exempel bjudit in ungdomar att bo hos dem en tid under sommarlovet. Vissa har sedan sagt att det varit bland de bästa veckorna i deras liv, då det har gett dem så mycket att umgås med de lettiska ungdomarna, säger Kerstin Nordin. Under resans gång har hon upplevt hur en mängd företag, som har drivkrafter utöver de rent ekonomiska, bedriver ytterst framgångsrika affärer. Mer humanistiska ideal där medbestämmande och tillit styr, snarare än toppstyrning och kontroll, har visat sig ge bästa resultat så många gånger. Även för de vars anställda jobbar med okvalificerade arbetsmoment, kan gemensamt engagemang skapa en stark upplevelse av att man på företaget skapar meningsfullhet, oavsett vilken produkt man framställer. Välgörenhetsprojekt har av tradition inte haft någon stark ställning i Sverige. Dels på grund av vår svenska modell av skattepolitik utifrån idén att alla som kan, bidrar till allas välfärd. Dels på grund av en nordisk ovilja att visa upp sina ekonomiska resurser. Detta har under de senaste årtiondena ändrats så att frivilligorganisationer alltmer får rycka in där staten inte räcker till. Jag ser näringslivet som en oerhört viktig spelare vad gäller utveckling av samhället. Inom näringslivet finns kraft, energi och drivna människor som är vana att lösa problem. Dessutom finns här ekonomiska resurser. Tillsammans skapar detta en dynamisk kraft som verkligen behövs för att göra samhället bättre, avslutar Kerstin Nordin. BMWMagasin 37

Salutogent förhållningssätt och ledarskap

Salutogent förhållningssätt och ledarskap Salutogent förhållningssätt och ledarskap ETT SÄTT ATT STÄRKA ELEVMOTIVATIONEN Utvecklingsledare Tomelilla 1 Utvecklingsledare Tomelilla 2 Det du tänker om mig Så du ser på mig Sådan du är mot mig Sådan

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Psykologi. 1. Redogör för psykologins historia.

Psykologi. 1. Redogör för psykologins historia. Psykologi 1. Redogör för psykologins historia. Ordet psykologi betyder kortfattat läran om själen och från början var det Sokrates som ca 400 år f.kr började fundera över människan, livet, döden och allt

Läs mer

Maslows behovstrappa.

Maslows behovstrappa. Maslows behovstrappa. Behovstrappan används för att beskriva och förklara hur vi människor prioriterar mellan våra olika behov. Vi tillgodoser våra behov i en viss ordning, menar Maslow. Först kommer de

Läs mer

Internationell och nationell forskning kring Effekterna av individuell prestationsbaserad lön Vad är myt och vad är verklighet?

Internationell och nationell forskning kring Effekterna av individuell prestationsbaserad lön Vad är myt och vad är verklighet? Internationell och nationell forskning kring Effekterna av individuell prestationsbaserad lön Vad är myt och vad är verklighet? 20 november 2013 Teresia Stråberg IPF AB Bakgrund Bakgrunden till min avhandling

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

UID Hållbarhets - seminarier

UID Hållbarhets - seminarier UID Hållbarhets - seminarier Hållbart Ledarskap skapar Hållbara Människor och Medarbetare, som kan ta del i arbetet att skapa en Hållbar Värld - med hög motivation och helhetssyn. Varje människa, medarbetare

Läs mer

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER Vad händer i Kina? Publicerad: 2011-09-25 15:20 Ändrad: 2011-09-25 15:35 Fredrik Härén ägnade flera år i början av detta millennium åt att förstå vad det betyder att utvecklingsländer bestämt sig för att

Läs mer

Psykologi A Moment 3 Behov och känslor. Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka?

Psykologi A Moment 3 Behov och känslor. Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka? Psykologi A Moment 3 Behov och känslor Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka? Behov och känslor Våra behov hänger ihop med våra känslor Får vi inte våra behov tillfredställda

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Det goda åldrandet frisk också efter 85

Det goda åldrandet frisk också efter 85 Det goda åldrandet frisk också efter 85 Berit Lundman Universitetslektor, docent i omvårdnad Efter att vi hört en hel del om olika sjukdomstillstånd som är vanliga bland äldre och hur man kan förebygga

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Samlade systrar 70 Inblick

Samlade systrar 70 Inblick 70 Inblick Samlade systrar Text: Sara Brinkberg Foto: Maria Macri xx Det händer att tjejer tar hissen upp till åttonde våningen i Fryshuset i Stockholm för att knacka på. Eller att föräldrar och skolkuratorer

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka 1 FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka Syftet med denna guide är att ge information om hur det är att leva med en person

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG. och det finns bevis

Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG. och det finns bevis Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG och det finns bevis Kasta en sten i vattnet......ringarna sprider sig Berätta för någon vad hon/han har för fel snart har du fått höra om alla dina egna fel och brister

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS

DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS visar vad som motiverar dig Demo Analysdatum: 2010-12-01 Tid: 27 minuter Utskriftsdatum: 2013-03-25 Soleftegatan 15 16253 Vällingby Innehållsförteckning 2 Introduktion :

Läs mer

Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral

Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral Bengt Brülde Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Göteborgs Universitet Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 STRESS + coping Söka skaffa högre status Fientlighet, negativism Cynism, vårdslöshet Främlingsrädsla/fientlighet

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Utbildningen är intensiv och kan vara personligt utmanande. Vågar och kan du vara dig själv, visa dina starka och svaga

Läs mer

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se Bokashi Kökskompostering med Bokashi bokashi.se Gör jord av ditt matavfall Matjord istället för sopor Jord är något vi tar för givet, något som bara finns. Men egentligen har vi inte så mycket odlingsjord

Läs mer

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN Ashoka IDÉER OCH MÄNNISKOR SOM FÖRÄNDRAr VÄRLDEN Sedan 2012 finns Ashoka i Skandinavien, med huvudkontor i Stockholm. I den här broschyren presenterar vi oss och några av våra så kallade s; sociala entreprenörer

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 11, november 2014 November är en Numerologisk 9månad i ett Numerologist 7år. "En utmanande månad med avslut och bokslut med möjlighet att vända mörker till ljus". Hej Bästa

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Transcendental Marknadsföring. Fredrik Nordin Linköpings Universitet

Transcendental Marknadsföring. Fredrik Nordin Linköpings Universitet Transcendental Marknadsföring Fredrik Nordin Linköpings Universitet Vi ställde några enkla frågor..kring värdeskapande och marknadsföringsstrategier till personer i möbelbranschen Några svar passade inte

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning 1 PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Livskvalitet-100. Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får.

Livskvalitet-100. Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får. Livskvalitet-100 Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får. Du får en poäng för varje påstående som stämmer. Poäng: 1. Familj / Relationer Jag är nöjd och belåten

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER Dikt av Bengt Bratt för att illustrera hur vi definierar kultur när vi arbetar med kultur och hälsa. Kultur är att arbeta, bo och bygga. Kultur är skrattet och gråten tillsammans.

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 I EN AMERIKANSK UNDERSÖKNING....bland kommunikationschefer uppgav en majoritet att de upplever att förändringarna de senaste två åren är mer omfattande och

Läs mer

Massage för. d e l k u r s r y g g oc h n a c k e

Massage för. d e l k u r s r y g g oc h n a c k e Massage för Hemmabruk d e l k u r s r y g g oc h n a c k e Innehållsförteckning Grattis till ett klokt val! 3 Presentation av Daniela 4 Massagens historia 5 Massagens effekter 6 Lilla anatomiskolan 8 Massagegrepp

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

Rädsla eller Kärlek? Ditt vägval!

Rädsla eller Kärlek? Ditt vägval! Rädsla eller Kärlek? Ditt vägval! Du har två grundkänslor De styr allt du gör Du väljer vilken! Jackie Bergman INNEHÅLL FÖRORD 15 1. DU VÄLJER FRAMTIDEN Vart är du på väg? 17 En universell kompass 19

Läs mer

Framtidens idrottsförening

Framtidens idrottsförening Framtidens idrottsförening Sverige och idrotten 2020 SF-presentation, april 2012 Uppdraget Bakgrunden till projektet Framtidens idrottsförening startar med Narva-motionen samt RS yrkande och Proletärens

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Färdiga föredrag/ workshops

Färdiga föredrag/ workshops Färdiga föredrag/ workshops Behov av något spännande och att det andas framtid Kicki-off, Personalträff, Något annorlunda, Hälso-Tema, 2000-talets människa, Samvaro, Framtidsseminarie. Behov av något spännande,

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Att skapa trygghet i mötet med brukaren

Att skapa trygghet i mötet med brukaren NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Att skapa trygghet i mötet med brukaren November 2014 Instruktioner till träff 2, Hösten 2014, Värdighetsgarantierna i Mölndal stad. Del 1 Att skapa trygghet

Läs mer

Återkommande teman är kommunikation, livsstil och hälsa. Ofta deltar vi i konferens- och utbildningssammanhang.

Återkommande teman är kommunikation, livsstil och hälsa. Ofta deltar vi i konferens- och utbildningssammanhang. Tor & David Med gitarr på ryggen gav vi oss ut på en tandemcykelturne sommaren 1995. Sedan dess har vi gjort över 1200 uppträdande i vitt skilda miljöer och sammanhang. Under åren har underhållningen

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

HR-perspektivets kärna/grundfråga:

HR-perspektivets kärna/grundfråga: HUMAN RELATIONS s kärna/grundfråga: Vi vill kunna matcha företagets behov med mänskliga behov! Frågan vi ställer oss är alltså: -Vilka behov har människor och vilka behov har organisationer? Hur ska vi

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Lite av det som deltagarna kom fram till på ADA:s föreläsning/workshop Stabilitet i oroliga tider? med Kairos Future

Lite av det som deltagarna kom fram till på ADA:s föreläsning/workshop Stabilitet i oroliga tider? med Kairos Future Lite av det som deltagarna kom fram till på ADA:s föreläsning/workshop Stabilitet i oroliga tider? med Kairos Future 1. Trendspaning för framtidens framgångsrika kreativa byrå Skriv ner viktiga trender

Läs mer

Vad är en våga tala-kurs?

Vad är en våga tala-kurs? Vad är en våga tala-kurs? På de flesta universitet och högskolor ges idag våga tala-kurser. För att få gå en sådan kurs krävs att man är inskriven som student och att man har en rejäl oro inför att hålla

Läs mer

Vision Tibro 2017. - skapar miljöer som sticker ut

Vision Tibro 2017. - skapar miljöer som sticker ut I den här broschyren presenteras några av de framtidsbilder som lyfts fram i projektet Vision Tibro 2017. Dessa målbilder kan Tibro sträva mot och längta till, men de kräver också delaktighet och samarbete

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN Innehåll INLEDNING DIN ROLL SOM CHEF SÄTT ORD PÅ DITT UPPDRAG ANSVAR OCH BEFOGENHET ANVÄND MÖJLIGHETERNA

Läs mer

ATLETER ATT BLI DIN BÄSTA VERSION AV DIG SJÄLV

ATLETER ATT BLI DIN BÄSTA VERSION AV DIG SJÄLV ATLETER ATT BLI DIN BÄSTA VERSION AV DIG SJÄLV TEXT MARGITA INGWALL Finn atleten i dig de drivkrafter som sporrar dig till topprestationer. Vare sig det handlar om sport, yrkeslivet eller din personliga

Läs mer

hälsofrämjande skolutveckling

hälsofrämjande skolutveckling hälsofrämjande skolutveckling I de nationella målen för folkhälsa och i den halländska folkhälsopolicyn lyfts förskolan och skolan fram som en viktig arena för folkhälsoarbete. Som arbetsplats med över

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Vad är rättvisa skatter?

Vad är rättvisa skatter? Publicerad i alt., #3 2008 (med smärre redaktionella ändringar) Vad är rättvisa skatter? Det är uppenbart orättvist att många rika privatpersoner och företag genom skatteplanering och rent fusk lägger

Läs mer

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Jan-Erik Nyberg Präst, familjerådgivare, sexualterapeut (NACS), familjeterapeut, psykoterapeut (VALVIRA) Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen Föräldraskap

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer