HP2. Humipaint Evaporativ luftbefuktare för lackeringsboxar. Tekniska data Installationsanvisning Drift- och skötselanvisning Reservdelar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HP2. Humipaint Evaporativ luftbefuktare för lackeringsboxar. Tekniska data Installationsanvisning Drift- och skötselanvisning Reservdelar"

Transkript

1 Humipaint Evaporativ luftbefuktare för lackeringsboxar HP2 Tekniska data Installationsanvisning Drift- och skötselanvisning Reservdelar HC/MMA/UmSE /07 1

2 Munters förbehåller sig rätten att efter tryckning av denna publikation ändra specifikationer, kvantiteter, mått etc. av produktionsskäl eller andra orsaker. Innehållet i denna publikation har utarbetats av kvalificerade experter på Munters. Vår uppfattning är att informationen är korrekt och fullständig, men vi lämnar inga garantier eller andra utfästelser för speciella syften. Informationen lämnas i god tro och det är underförstått att all användning av dessa enheter eller tillbehör som inte följer anvisningar och varningar i denna skrift sker helt på användarens egen risk. Munters Europe AB

3 Innehållsförteckning 1 Inledning 5 2 Konstruktion och funktion 5 3 Tekniska data 6 4 Förvaring 6 5 Säkerhetsanvisningar 7 6 Installationsanvisningar Förutsättningar Installation Vattenanslutning och dränering Elektrisk inkoppling 8 7 Igångkörning Start Avstängning Olika driftfall 8 8 Förebyggande underhåll Visuell kontroll Byte av CELdek befuktardyna Rengöring av spridarrör 9 9 Felsökning 9 10 Reservdelar 9 11 Dimensionering 10 3

4 4

5 Humipaint 1 Inledning Lackering inom fordonsindustrin ställer stora krav på kvalitet och produktivitet. Vintertid när luftfuktigheten är låg uppstår problem vid lackering av plåtoch plastytor. Den huvudsakliga orsaken till problemen är statisk elektricitet. Fördelarna med befuktning är att: dammproblemen minimeras. färgen flyter ut/fördelar sig bättre, vilket gör det enklare att använda HVLP-sprutpistol. faran för dammnoppor och rinning blir minimal. kyleffekten under sommarperioden ger en jämn och behaglig temperatur. Munters Humipaint är en evaporativ luftfuktare/ kylare avsedd att installeras i ventilationsanläggningar för lackeringsboxar. Reglersystemet består dels av en givare, som placeras på ett lämpligt ställe i kanalen, dels av en styrenhet med dispaly som visar den aktuella fuktighten. På reglerenheten kan även börvärdet ändras. Fuktaren skall placeras efter luftaggregatets värmebatteri och före dess temperatursensor. Om värmebatteriets kapacitet, vid extrema fall, inte räcker till för att kompensera kyleffekten vid evaporativ befuktning, se avsnitt 11 Val av fuktarstorlek, kan systemet förses med en temperaturvakt som stänger av fuktaren vid en för låg temperatur Humipaint finns i många standardstorlekar för luftflöden från 0,7 m 3 /s till 7,7 m 3 /s. Anpassad reglerutrustning ingår. Kompakt. Lätt att installera. Litet servicebehov. Skapar inte vattendroppar och överför därmed inte några mineraler till luften. 2 Konstruktion och funktion Humipaint-aggregatet består av ett hölje i rostfritt stål, CELdek -befuktardynor samt fuktreglersystemet RH 98. Aggregatet är förberett för kanalmontage med gejdskarvar. Ena gaveln på aggregatet är försedd med en servicelucka för byte av fuktardynor. Vattentillförseln sker via en magnetventil och en konstantflödesventil för maximalt vattenflöde. Humipaint styr direkt på inställt RH-värde och behöver därför pulsreglerad vattentillförsel. Detta sker med en pulsregulator som sitter ansluten på magnetventilen. Regulatorn har två vred för justering av Av- och På-tidens längd. Tidsintervallet som ventilen är öppen och stängd påverkar luftfuktigheten. 9 8 Bild 1 Bild 1 Humipaints uppbyggnad 1 Tätningslist 6 Ventilsats 2 Bottentråg 7 Servicelucka 3 Spridarrör 8 Bottenplatta 4 Befuktardyna 9 Avlopp 5 Gummigenomföring Innehåll 1 Inledning Konstruktion och funktion Tekniska data Förvaring Säkerhetsanvisningar Installationsanvisningar Igångkörning Förebyggande underhåll Felsökning Reservdelar Val av fuktarstorlek Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande

6 Humipaint 3 Tekniska data Humipaint kan erhållas i följande kanalstorlekar och max. flöden som standard. Max. lufthastighet är 2,3 m/s. A = bredd (mm), B = höjd (mm), maxflöde i (m 3 /s) och vikt torr/våt (kg). A> B Flöde Vikt Flöde Vikt Flöde Vikt Flöde Vikt Flöde Vikt Flöde Vikt m 3 /s torr/våt kg m 3 /s torr/våt kg m 3 /s torr/våt kg m 3 /s torr/våt kg m 3 /s torr/våt kg m 3 /s torr/våt kg 800 1,7 34/39 2,2 42/48 2,8 50/58 3,3 58/67 3,9 66/77 4,4 74/ ,1 38/43 2,8 46/54 3,5 54/64 4,1 63/74 4,8 71/84 5,5 79/ ,5 41/48 3,3 50/59 4,1 58/69 5,0 67/80 5,8 75/91 6,6 84/ ,9 44/52 3,9 53/64 4,8 62/75 5,8 71/86 6,8 79/98 7,7 88/109 Serviceutrymme Beställningskod: HP2-XXXX-XXXX Kanalanslutningsbredd A mm Kanalanslutningshöjd B mm B B A 65 A Bild 2 Humipaint, dimensioner 202 Bild 2 Anslutningsspänning V, 50 Hz, 1-fas Anslutning... Plintar i styrenhet Huvudsäkring A Vattenanslutning... R ½" inv bar Avlopp... Utv. diam. 32 mm Fuktreglersystem... RH 98, se separat broschyr Munters Europe AB TSE-1026 Kapslingsklass RH IP 54 Kanalgivare... IP 65 Magnetventil... IP 65 4 Förvaring Humipaint levereras med återvinningsbart emballage. Förpackningar med befuktardyna CELdek skall förvaras i torr lokal. 6 Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande

7 Humipaint 5 Säkerhetsanvisningar Varning - farlig spänning All elektrisk anslutning måste utföras enligt nationella normer av kvalificerad personal. Varning Använd under inga omständigheter silikon vid smörjning eller annan behandling av anläggningen. Silikon försämrar kvaliteten vid lackering. 6 Installationsanvisningar 6.1 Förutsättningar Humipaint kan både höger- och vänstermonteras. Ett avstånd på minst 1100 mm bör finnas mellan serviceluckan och eventuellt hinder, för att underlätta bytet av befuktardynorna. 6.2 Installation 1. Lyft upp Humipaint (1), se bild 4, och passa in den mot tilluftskanalen (3). 2. Skjut in gejdskenorna (2) runt skarvarna (4) mellan Humipaint och tilluftskanalen. 3. Passa in Humipaint, både våg- och lodrätt, med ett vattenpass. 4. Montera sedan den andra kanalen på samma sätt som i punkt Montera CELdek befuktardynor. Öppna serviceluckan genom att skruva bort de sex fästskruvarna. Dynorna skall monteras med fördelardynan (1), se bild 5, uppåt. Dynan måste också monteras så, att luftens riktning blir som visas i bilden. Prova genom att försiktigt sticka in en skruvmejsel i dynans öppningar. Den sida där vinkeln nedåt är brantast skall placeras mot tilluftskanalens luftriktning Övergången mellan kanaler och Humipaint bör göras med så liten vinkel som möjligt, se bild 3. Övergångarna kan göras både i höjd- och sidled Bild 4 Bild 4 Montering av Humipaint Bild 3 Bild 3 Övergång mellan kanaler och Humipaint Golvbeläggningen där aggregatet ska monteras bör tåla vatten samt ha en golvbrunn för eventuellt spillvatten, t ex vid service. 1 Humipaint 3 Tilluftskanal 2 Gejdskena 4 Gejdskarv 1 2 Humipaint bör ej installeras direkt efter fläkt eller kanalböj, för att undvika lokala lufthastighetsvariationer. Bild 5 3 Varning - tunga lyft Humipaint väger mellan 34 och 88 kg i torrt tillstånd. Minst två personer kan behövas för att lyfta befuktaren. En lyftanordning rekommenderas för att underlätta monteringen. Bild 5 Montering av befuktardyna CELdek 1 Fördelardyna 3 Luftriktning 2 Befuktardyna 6. Montera serviceluckan genom att skruva fast de sex skruvarna växelvis. 7 Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande

8 Humipaint 7. Ventilsatsen monteras i valfri vinkel, dock inte nedåt, då serviceluckan i så fall blir blockerad. 8. Anslut vatten enligt nedan. 6.3 Vattenanslutning och dränering 1. Kallvattenröret ansluts till fuktarens avstängningsventil. Ventilen används till att stänga av vattnet vid service. Fuktarens dräneringsrör ansluts till avloppet via ett vattenlås. Vattenlåset skall dimensioneras så att det klarar tryckskillnaden mellan avlopp och fuktare se bild 6. Avloppssystemet måste ha kontinuerligt fall. P 2. Kontrollera att dräneringsröret är anslutet via vattenlåset samt att avstängningsventilen är öppen. 3. Reglersystemet ställs in på önskat RH-värde. Magnetventilen öppnar och pulsar vatten till dess att hygrostaten har registrerat inställt värde. Ventilen stänger därefter av vattentillförseln. Pulsregulatorn ställs in på grundvärden På (on) = 4 s och Av (off) = 6 s. Dessa värden gäller både för vår och höst. På-tiden kan behöva justeras ned något om luftfuktigheten pendlar mer än 10 %. För vintertid kan På-tiden behöva ökas något. 7.2 Avstängning 1. Vid avstängning bör fuktardynorna först torkas. Bryt strömmen till RH 98 och låt fläkten gå i ca 10 minuter H Bild Olika driftfall 1. Vid sommarkylning ställs reglercentralen in på ett högre bör-värde för att Humipaint skall ge en god kylning vid höga rumstemperaturer. P = mm vattenpelare H > P + 25 mm P är övertryck Exemplet visar övertryck Bild 6 Vattenlås 6.4 Elektrisk inkoppling 1 Anslut komponenterna enl. kopplingsschema bild 7. L N C NO C NO NC C NO NC I- I+ Strömbrytare (ingår ej i leverans) Nätspänning Magnetventil Givare Bild 7 Elektrisk inkoppling av fuktregleringssystemet 7 Igångkörning 7.1 Start 1. Kontrollera att befuktardynorna är korrekt monterade samt att de är monterade åt rätt håll (se punkt 5 under installationsanvisning). Bild 7 8 Förebyggande underhåll Kontroll samt byte av fuktardynor bör göras minst 1 till 2 gånger per år. Varning - risk för läckage Innan nedanstående arbete påbörjas, stäng av vattentillförseln och slå ifrån huvudströmbrytaren. 8.1 Visuell kontroll 1. Lossa filterinsatsen på ventilsatsen och gör ren nätkorgen. Kontrollera att ventilsatsen är hel och ren. Torka bort smuts och damm vid behov. 2. Kontrollera att gejdskarvarna är intakta. 3. Tag bort serviceluckan. Kontrollera att tätningslisterna på insidan av luckan inte har lossnat eller torkat. Skadade lister bör bytas ut. 4. Tag bort befuktardynorna. Kontrollera med hjälp av en ficklampa att den bakre tätningslisten inte torkat eller lossnat. Skadad list bör bytas ut. 8 Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande

9 Humipaint 8.2 Byte av CELdek, befuktardyna För att undvika stänk eller för låg fuktverkningsgrad på Humipaint bör befuktardynorna bytas en till två gånger om året. Bytet bör göras innan vintern, i oktober till november, då luftfuktigheten vanligtvis är låg och fuktighet behöver tillföras för att uppnå bästa resultat i lackeringsprocessen. 1. Stäng av Humipaint och låt fläktsystemet torka dynorna, se driftanvisningarna punkt Öppna serviceluckan genom att skruva bort de sex skruvarna. 3. Dra ut dynorna genom öppningen. Arbetet kan underlättas genom att dra ut bottenplattan, som dynorna står på och därefter ta bort dynorna. Använda dynor ska behandlas som brännbart industriavfall. (Förbränning i ugn med avgasrening.) 4. Kontrollera att hålen på spridarröret inte är igentäppta. Om hålen är igentäppta, följ instruktionen Rengöring av spridarrör punkt Rengör bottentråget och bottenplattan med vatten och borste. 6. Sätt in dynorna enligt punkt 5 i installationsanvisningen Rengöring av spridarrör 1. Skruva försiktigt bort ventilsatsen med en fast nyckel. 2. Dra försiktigt ut spridarröret. Om friktionen är för stor, försök att blöta röret från insidan av Humipaint med vatten. Obs! Använd inga verktyg, som kan deformera eller skada röret. 3. Rengör spridarhålen med en syl, nål eller liknande. 4. Kontrollera att gummigenomföringarna (2) bild 8 inte är spruckna. Byt vid behov. 5. Montera spridarröret med spridarhålen uppåt. Rörets ändtapp ska gå in i spåret längst in i befuktaren, se bild Bild 8 Bild 8 Rengöring av spridarrör 1 2 Humipaint Gummigenomföring 3 Spridarrör 9 Felsökning Bild 9 Bild 9 Montering av spridarrör 1. Kontrollera att luft- och eltillförseln fungerar. 2. Kontrollera att fuktardynorna inte stänker. Förekommer stänk från dynorna, byt dynor, se Byte av CELdek, befuktardyna punkt Kontrollera att spridarröret inte är igentäppt, rengör röret, se Rengöring av spridarrör punkt Kontrollera reglersystemet enligt Munters Användarhandbok, TSE Reservdelar Vid beställning av Humipaint CELdek befuktardynsats ange produktkoden som är angiven på märkskylten på fuktarens lucka. Exempel: Befuktardynsats till HP Montera serviceluckan genom att skruva fast de sex skruvarna växelvis. 7. Montera ventilsatsen på röret med fast nyckel. Ventilsatsen kan monteras i valfri vinkel, dock inte nedåt, då serviceluckan i så fall blir blockerad. 9 Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande

10 10 Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande

11 11

12 Munters Europe AB, HumiCool Division, Kung Hans Väg 8, P O Box 434, SE Sollentuna, Sweden. Phone +46/(0)8/ , Fax +46/(0)8/ Austria via sales organization in Germany, Munters Euroform GmbH, Phone +49/(0)241/ , Fax +49/(0)241/ , Denmark via sales organization in Sweden, Munters Europe AB, Phone +46/(0)8/ , Fax +46/(0)8/ , Finland Munters Oy, Phone +358/(0)9/ , Fax +358/(0)9/ , France Munters France S.A., Phone +33/(0)1/ , Fax +33/(0)1/ , Germany Munters Euroform GmbH, Phone +49/(0)241/ , Fax +49/(0)241/ , Italy Munters S.R.L., Phone +39/(0)2/ , Fax +39/(0)2/ , Munters euroemme S.p.A., Phone +39/(0)183/52 11, Fax +39/(0)183/ , Kingdom of Saudi Arabia and Middle East Hawa Munters, c/o Hawa United Cooling Syst. Co. Ltd., Phone +966/(0)1/ , Fax +966/(0)1/ , Norway via sales organization in Sweden, Munters Europe AB, Phone +46/(0)8/ , Fax +46/(0)8/ , South Africa & Sub-Sahara Countries Munters (Pty) Ltd, Phone +27/(0)11/ /1/2, Fax +27/(0)11/ , Spain Munters Spain S.A., Phone +34/(0) 1/ , Fax +34/(0)1/ , Sweden Munters Europe AB, Phone +46/(0)8/ , Fax +46/(0)8/ , Switzerland via sales organization in Germany, Munters Euroform GmbH, Phone +49/(0)241/ , Fax +49/(0)241/ , United Kingdom Munters Ltd, Phone +44/(0)1480/ , Fax +44/(0)1480/ , Export & Other countries Munters Europe AB Phone +46/(0)8/ , Fax +46/(0)8/ , Region Americas Munters Corporation, Phone +1/(0) , Fax +1/(0) , Region Asia Munters K.K., Phone +81/(0)3/ , Fax +81/(0)3/ Munters Europe AB,

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras.

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten SE VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Dimensioner 2 Montering Kanalkylare är avsedd för kallvatten som köldbärare. Den har kylbatteri med rör

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Instruktion BASIC Fuktare BCHA, storlek 080 120. 1. Allmänt

Instruktion BASIC Fuktare BCHA, storlek 080 120. 1. Allmänt Instruktion BASIC Fuktare BCHA, storlek 080 120 1. Allmänt BCHA fuktare är en evaporativ fuktare avsedd för engångseller cirkulerande vatten. Vattnet avdunstar från en ouppvärmd våt kontaktkropp, som består

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på.

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på. SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL Art: 25-2300 Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 2: Utförande & komponenter 3: Viktigt att tänka på 4: Handhavande 5: Rengöring & underhåll 6: Tekniska uppgifter

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Installationsguide. DEVIreg 610. Elektronisk termostat.

Installationsguide. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. Installationsguide DEVIreg 610 Elektronisk termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 3 1.1 Tekniska specifikationer..... 4 1.2 Säkerhetsanvisningar...... 5 2 Monteringsanvisningar........

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

FA6. Evaporativ luftfuktare/ kylare FA6 för luftbehandlingssystem. Installationsanvisningar Drift och underhåll Reservdelar

FA6. Evaporativ luftfuktare/ kylare FA6 för luftbehandlingssystem. Installationsanvisningar Drift och underhåll Reservdelar Evaporativ luftfuktare/ kylare FA6 för luftbehandlingssystem Installationsanvisningar Drift och underhåll Reservdelar FA6 HC/MMA/ISE-1732-08/10 pdf SOS ReklamStudio Friskrivning Munters förbehåller sig

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

MONTERINGSANVISNING HAWLE. MADE FOR GENERATIONS.

MONTERINGSANVISNING HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. MONTERINGSANVISNING hawle - synoflex HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. 2 SV Kära kund, Gratulerar till ert val av HAWLE SYNOFLEX dragsäkra universalkoppling! Ni har införskaffat

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

COFFEE QUEEN. Användarmanual. QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell. U / SE Rev 091214. Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. ... ...

COFFEE QUEEN. Användarmanual. QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell. U / SE Rev 091214. Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. ... ... Användarmanual COFFEE QUEEN QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. Din återförsäljare...... U / SE Rev 091214 1. Innehåll. WATER LINE 1. Innehåll 2 2.

Läs mer

Instruktion Fläktar RGF

Instruktion Fläktar RGF 2009 In Instruktion Fläktar RGF Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts Verkstads

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

Uppgradera ventilationssystemet!

Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-500 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-535 / ID AC-550 Aircode TM ID AC-500 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. et skapar ett rent inomhusklimat

Läs mer

Aircode ID AC-100. Uppgradera ventilationssystemet!

Aircode ID AC-100. Uppgradera ventilationssystemet! Aircode ID AC-100 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode ID AC-100 Aircode TM ID AC-100 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. Aggregatet skapar ett rent inomhusklimat såväl vid

Läs mer

Underhållsmanual Torktumlare

Underhållsmanual Torktumlare Underhållsmanual Torktumlare T5190LE Typ N1190.. Originalanvisningar 438 9098-10/SE 2015.11.04 Innehåll Innehåll 1 Symboler...5 2 Allmänt...5 3 Underhåll...6 3.1 Rengör luddfiltren...6 3.2 Specialfilter...6

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok Chain grease Pump Kedjefettpump Installations- och användarhandbok Denna publikation innehåller installations- och användaranvisningar för Hultdins Kedjefettpump. Om tveksamhet skulle uppstå beträffande

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 22-1670 DC-62P Art: 22-1680 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox. Vi som tillverkare och leverantör

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

Motorventil Installation och underhåll

Motorventil Installation och underhåll 192011 Motorventil Installation och underhåll Denna manual är avsedd för Ventiler med serienummer som börjar med 19-. Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör

Uponor WGF 1 Fördelare med tillbehör UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR WGF 1" FÖRDELARE Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör 08 2006 5032 Styrdon Reglerratt 85 mm 225 mm Avstängningsventil vinkel Byggdjup 80 mm By-pass Ändstycke 65 mm 90 mm 50

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

UV Combilux Renad luft med uv-ljus/ozon och inbyggd luftkontroll

UV Combilux Renad luft med uv-ljus/ozon och inbyggd luftkontroll UV Combilux Renad luft med uv-ljus/ozon och inbyggd luftkontroll Reducering av störande lukter, renare kanaler, ökad brandsäkerhet och minskad energiförbrukning samt ett styrsystem som har full kontroll

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken OB115N SV För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken som uppslagsbok på en säker plats. ELEKTRISK

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Aluminiumpersienn Tillverkad av: Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa Stäng persiennen

Läs mer

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R TE 06.009 Rev. A BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R 3 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR 1. Tekniska data - Elanslutning

Läs mer

Installationsanvisning och Skötselinstruktion takfläkt Sky Wing, LTCW

Installationsanvisning och Skötselinstruktion takfläkt Sky Wing, LTCW Installationsanvisning och Skötselinstruktion takfläkt Sky Wing, LTCW 1 Allmänt Sky Wing är en frånluftsfläkt, avsedd att användas i de flesta olika frånluftssystem i komfortanläggningar, där luften har

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

StudioLine flat unit fancoils

StudioLine flat unit fancoils StudioLine flat unit fancoils StudioLine TM Flat Unit en ny generation innovativa fancoils StudioLine TM är en ny förstklassig fancoilfamilj, vilken har utvecklats av Chiller Oy. Aggregatets ljudnivå kan

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

EVS med EC-fläkt. TEKNISK HANDBOK Fläktförångare

EVS med EC-fläkt. TEKNISK HANDBOK Fläktförångare EVS med EC-fläkt TEKNISK HANDBOK Fläktförångare EVS Innehållsförteckning...........................................................................9 Transportkontroll........................................................9

Läs mer

Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M

Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M V4-05D Användning ASV-P används tillsammans med ASV-M för reglering av differenstryck i stammar med radiatorventiler. ASV-P är en stamregulator som

Läs mer

Innehåll: 1.: Teknisk data 2.: Funktioner 3.: Översikt 4.: Kontrollpanel 5.: Fjärrkontroll 6.: Att tänka på innan anvädning 7.: Användning 8.: Underhå

Innehåll: 1.: Teknisk data 2.: Funktioner 3.: Översikt 4.: Kontrollpanel 5.: Fjärrkontroll 6.: Att tänka på innan anvädning 7.: Användning 8.: Underhå 12524 SWE 05/09 JA Bruksanvisning för elektrisk värmare 12524 Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsvärmare i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Installation av styrenhet och motor för vädringslucka

Installation av styrenhet och motor för vädringslucka Installation av styrenhet och motor för vädringslucka Art.nr: 000510SE Rev.006, 1(7) Innehållsförteckning 1. Planera... 3 2. Demontering av handtag och mothåll... 3 3. Montera täckpluggar.... 3 4. Borra

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar svenska Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen 1 Säkerhetsanvisningar............................... 1 1.1 Varningssymboler...................................

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska TrafficLED Installationsanvisning Översättning: Malux Sweden AB www.malux.se Med reservation för tekniska förändringar. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska 1 För att

Läs mer

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning klimatfabriken.se Viktigt! Läs noga igenom denna anvisning innan användning. Fläkten är anpassad för fast installation och ska installeras

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll

Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll Luftridå Optima R Beskrivning Luftridå för infällt montage Användningsområden Curant Optima R är avsedd att användas inomhus som luftridå vid olika

Läs mer

Instruktion för drift och skötsel av Minimaster

Instruktion för drift och skötsel av Minimaster V entilationssystemet vi har i våra lägenheter är Minimaster som är avsett för bostadsventilation med värmeåtervinning. För att bibehålla god funktionen och energispareffekt behövs en viss skötsel av värmeåtervinningsaggregatet.

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

Skötsel och handhavandeinstruktioner för badrumsmodul Racks.

Skötsel och handhavandeinstruktioner för badrumsmodul Racks. Skötsel och handhavandeinstruktioner för badrumsmodul Racks. Sida ~ 1 2. Innehållsförteckning Benämning Sida / sidor 1. Försättsblad 1 2. Innehållsförteckning 2 3. Underhåll och skötselinstruktioner 3-4

Läs mer

5. Underhåll, hygien och service

5. Underhåll, hygien och service 5. 5.1 Driftsvisningar via manöverpanelen Manöverpanel Se Handboken för Eact för VE20/0/40/50/60 hur man via teknikermenyn (åtkomstkod 1111) kan gå in i meny 2 Driftsvisningar och avläsa anläggningens

Läs mer

Användarhandledning Stege Lars , och

Användarhandledning Stege Lars , och Användarhandledning Stege Lars 160-00102-00, 160-00102-01 och 160-00102-02 2009-0068 utgåva 1 Tel +46-8-594 Innehållsförteckning 1. Rini Stege 160-00102-00/-01/-02... 3 2. Registrering... 3 3. Viktigt

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Radonett AirGap 60/5

Radonett AirGap 60/5 Radonett AirGap 60/5 Återströmningsskydd modul AB kategori 5 för brutet vatten enligt SS-EN 1717 Installations-, skötsel- och garantianvisningar www.radonett.com Radonett Radonett tillverkar och säljer

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Installationsguide. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsguide. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsguide DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com DEVIreg 316 Innehållsförteckning 1 Inledning................. 3 1.1 Tekniska specifikationer..... 4 1.2 Säkerhetsanvisningar...... 6 2

Läs mer

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit GRUNDFOS PRODUKTbroschyr Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Avskiljning av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Med Grundfos Cleanvent og Magvent löser man detta. Luftavskiljning

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Vattenanslutning: Vattenspolning: Ström vattenspoln: Mått: Urinavlopp: Montering: Nedfallsrör: Toalettsits:

Vattenanslutning: Vattenspolning: Ström vattenspoln: Mått: Urinavlopp: Montering: Nedfallsrör: Toalettsits: MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Nordic Light Classic 50 Installation - Manövrering - Rengöring

Nordic Light Classic 50 Installation - Manövrering - Rengöring Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa. Stäng persiennen och damma. 1 Montering av beslag a Monteringsbeslagen kan monteras

Läs mer

-Befuktar luften - Befuktning SUPERMARKETS. Användingsområden. Information om ert befuktningssystem för frukt och grönsaker Färskt in - Färskt ut

-Befuktar luften - Befuktning SUPERMARKETS. Användingsområden. Information om ert befuktningssystem för frukt och grönsaker Färskt in - Färskt ut -Befuktar luften - Befuktning SUPERMARKETS Användingsområden Information om ert befuktningssystem för frukt och grönsaker Färskt in - Färskt ut Introduktion Den relativa fuktigheten i en stormarknad är

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

ROOFMASTER Plus EC Takfläkt STEC Installation, drift och skötsel

ROOFMASTER Plus EC Takfläkt STEC Installation, drift och skötsel ROOFMASTER Plus EC Takfläkt STEC Installation, drift och skötsel 1. Viktig information Fläktar av Fläkt Woods är tillverkade enligt bestämmelser i EG Maskindirektivet. Alla takfläktar är testade på fabrik

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Torkskåp ETS 1100. Installations- och Bruksanvisning

Torkskåp ETS 1100. Installations- och Bruksanvisning Torkskåp ETS 1100 Installations- och Bruksanvisning DENNA BRUKSANVISNING Innehållet i denna bruksanvisning beskriver torkskåpets funktion och handhavande samt innehåller anvisning för installation, underhåll.

Läs mer

Installationsguide. DEVIreg 530. Elektronisk termostat.

Installationsguide. DEVIreg 530. Elektronisk termostat. Installationsguide DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

Upptiningsskåp Tina 1200Brine Installationsanvisning

Upptiningsskåp Tina 1200Brine Installationsanvisning Made in Sweden by Upptiningsskåp Tina 1200Brine Installationsanvisning DOC.NO STO 7520-01 EDITION 3 2015.12 Innehåll Sida Allmänna anvisningar 3 Installation 4 Elanslutning 4 Vatten och avloppsanslutning

Läs mer

JUICEKYLARE. Användarhandbok

JUICEKYLARE. Användarhandbok JUICEKYLARE PROMEK TYP: VL112, VL223, VL224, VL446 Användarhandbok S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25)

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Datablad Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Beskrivning Regulatorn är en självverkande tryckavlastningsregulator som huvudsakligen är avsedd för fjärrvärmenät. Regulatorn är normalt stängd, och öppnas

Läs mer

Dryckomat Manual Sept 2011

Dryckomat Manual Sept 2011 Dryckomat Manual Sept 2011 Innehållsförteckning Installation sid 3 För att komma in i maskinen sid 4 Inställning koncentrat sid 5 Reperation / byte av magnetventil m.m sid 6 Kopplingar sid 7 Kopplingar

Läs mer

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll SE Anvisningar för installation samt drift och skötsel 1 Introduktion Anvisningarna

Läs mer

Golvdon PW1. Produktfakta. Snabbval. Golvdon PW1. VVS AMA-kod

Golvdon PW1. Produktfakta. Snabbval. Golvdon PW1. VVS AMA-kod Golvdon PW1 Golvdon PW1 är lämpliga för typer av lokaler som telerum, datacentraler osv överallt där golvzonen måste ha en bra ventilation. Donen har bra förmåga att tillföra luft till anläggningen och

Läs mer