Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installations- och bruksanvisning ASM fläktar"

Transkript

1 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar Timer röd 6 H ysdiod

2 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT

3 OBS Denna bruksanvisning gäller även för "PUS"-versionen, med automatiskt inloppsspjäll. Det automatiska spjället börjar öppna några sekunder efter att fläkten har startat och stängs automatiskt när fläkten stängs av. Varje fullständig spjällmanöver tar ca 1 minut Allmän information Vi rekommenderar att du läser dessa instruktioner mycket noggrant innan du använder produkten. Tillverkaren åtar sig inget som helst ansvar för eventuella skador på personer och egendom som uppstått på grund av användning som avviker från instruktionerna i denna handbok. Därför skall denna handbok alltid hållas lätt tillgänglig. Handboken beskriver korrekt installation, användning och underhåll av produkten. Om dessa instruktioner följs kommer produkten att fungera tillförlitligt såväl elektriskt som mekaniskt. Använd aldrig produkten för andra ändamål än det avsedda: att suga ut luft från en lokal. ämna inte emballagematerial eller plastpåsar inom räckhåll för barn eller så att materialet kan komma ut i miljön. Vidrör aldrig produkten med våta händer eller fötter. Kontrollera alltid att lokal elektrisk spänning och växelströmsfrekvens motsvarar vad som specificeras på märkskylten. Kontrollera även att den elektriska matningskretsen har tillräcklig kapacitet för att driva produkten vid angiven effekt. Före varje underhållsingrepp på apparaten och innan den öppnas, kontrollera att den är skild från matningsnätet. I händelse av fel, stäng av apparaten, skilj den från matningsnätet och kontakta en kvalificerad servicetekniker. Använd alltid originalreservdelar för reparationer. Om produkten behöver flyttas, öppna huvudströmbrytaren och skilj apparaten från matningsnätet. Det elektriska system som produkten är ansluten till måste överensstämma med gällande standarder för elektriska system (IEC 64 och CEEEC 384). Inför installationen Produkten uppfyller den senaste versionen av EC-direktivet 89/336/EEG med avseende på undertryckning av radiofrekventa störningar och elektromagnetisk kompatibilitet. Den är även godkänd enligt EEG 72/23/EEG med avseende på elektrisk säkerhet. Använd inte denna produkt vid lufttemperaturer överstigande 40 C. åt inte produkten utsättas direkt för atmosfärisk inverkan som solstrålning eller snö. Placera inte produkten eller någon av dess delar i vatten. Vid rengöring av apparaten, följ instruktionerna i avsnittet om rengöring. För att undvika brandfara, använd inte produkten i närvaro av brandfarliga ångor eller brandfarligt material. Vi rekommenderar även att de gaser som sugs ut av fläkten är fria från fett, sot, kemiska ämnen och frätande substanser. OBS! Den axiella utsugsfläkten är avsedd för direkt utsning i det fria, eller utsning i raka ventilationskanaler eller ventilationskanaler med lågt luftmotstånd. Fläktens prestanda minskar om den installeras i rörledningar med större tryckfall, t.ex. i långa kanaler med krökar. Produkten måste anslutas till elektrisk matning med hjälp av en tvåpolig brytare med ett kontaktavstånd på minst 3 mm. Kontrollera att kanalen inte är blockerad och att det finnas ett fritt utrymme på minst 50 cm framför apparaten, för luftinsugning. Apparaten får inte pressa ut luft i kanaler som tar emot rök eller gaser från andra källor (exklusiv anslutning). Vi rekommenderar att produkten installeras i en vägg med en tjocklek på minst 71 mm och med en höjd från golv av minst 2 m. AS 100-modellerna kombineras lämpligen med väggenomföring yson W 100 R eller W 100 F. Produkten skall installeras i en kanal med diametern 100 mm mod. AS mm. mod. AS mm. mod. AS 150 Den kan installeras i vägg eller tak. Samtliga versioner är dubbelisolerade och fuktskyddade Basmodul IP 44, skydd mot stänk Timerversion IP 44, skydd mot stänk Dragströmbrytarversion IP 44, skydd mot stänk IG (fuktstyrd) IP 43, skydd mot dropp 3

4 PIR (IR-sensor) IP 43, skydd mot dropp de kan därför användas i badrum eller i fuktiga lokaler, i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter i respektive land. Installation Ta bort skruv A och dra av frontkåpan. Se bild 1. Efter att ha tagit av kåpan, hantera produkten försiktigt så att inga komponenter skadas eller (i fall av fläktar med gravitationsspjäll) faller ut. För in utloppsröret B i det förberedda hålet eller kanalen i väggen eller taket. arkera med en penna positionerna för fästhålen (C i bild 1). Borra 4 hål med diameter 6 mm och sätt i 4 pluggar D. Pluggarna medföljer förpackningen i en liten separat plastpåse. Fixera fläkthuset med hjälp av 4 skruvar E. Skruvarna medföljer förpackningen i en liten separat plastpåse. För att utföra elektriska anslutningen, fastställ var matningskabeln skall ledas in. Det finns 3 möjligheter: från höger (R) från vänster () från baksidan (B) se bild 2, sid 1. I samtliga fall skall ett förberett uttag öppnas i kapslingen. Om kabeln leds in från vänster eller höger skall en gummigenomföring sättas i hålet. Genomföringen skyddar kabeln och hindrar fukt från att tränga in (bild 2.1). Fläkten skall installeras fast via en kabel av typ H03 eller H05 VV F, eller en kabel av typ H03 eller H05 VVH2-F med ledararea 2 x 1 mm2. Om en kabel av den förstnämnda typen användas, var noga med att montera dragavlastningen så som framgår av bild 3.2. Vid kabel av den sistnämnda typen, se bild 3.1. Om kabeln kommer in från höger sida eller från baksidan, var noga med att dragavlastningen flyttas till höger sida (punkt F i bild 1). Den ledaren i kabeln skall anslutas till kopplingsplintens klämma märkt och den a ledaren till klämman märkt. 1. Basutförande Apparaten kan styras parallellt med lokalens / badrummets belysning, eller via en separat omkopplare. Kopplingsschemat framgår av bild Timerversion T Apparaten startar när belysningen/strömbrytaren aktiveras och stannar ett visst antal minuter efter att belysningen har släckts/strömbrytaren öppnats. Tiden kan ställas in från 2 minuter till max 20 minuter, med en tolerans på +/- 20%. Tiden kan enkelt ställas in i samband med installationen, eftersom timermodulen har en liten inställningsratt med tryckta referensmärken. Ratten kan vridas med fingrarna eller en skruvmejsel. Kopplingsschemat och tidsinställningen framgår av bild Fuktstyrning IG Fläkten styrs av en inbyggd fuktsensor: Apparaten startar när fuktigheten överskrider ett visst värde, och stannar när fuktigheten åter sjunker under detta värde. Inkopplingströskeln kan ställas in av användaren till ett värde mellan 60 och 95% relativ luftfuktighet. Inkopplingströskeln kan enkelt ställas in i samband med installationen, eftersom fuktsensorn har en liten inställningsratt med tryckta referensmärken. Det går även att styra apparaten manuellt med en dragströmbrytare, utan inverkan av fuktsensorn. En indikeringslampa visar tydligt när apparaten är på. Kopplingsschemat framgår av bild 6. I detta fall finns en dragströmbrytare för att starta apparaten manuellt, om man vill evakuera unken luft från ett rum. är dragströmbrytaren står i läge OFF träder fuktstyrningen åter i funktion och styr apparaten automatiskt beroende på fuktighetsnivån. 4. Dragströmbrytare PS Apparaten styrs av en dragströmbrytare. Indikeringslampan är tänd när fläkten är på. Kopplingsschemat framgår av bild Inbyggd infrarödsensor PIR I denna version startar apparaten automatiskt varje gång den inbyggda infrarödsensorn detekterar en person i området framför utsugsfläkten. Avstängningen styrs av en timerfunktion, så att utsugsfläkten kan fortsätta arbeta under en viss 4

5 tid efter att personen har lämnat lokalen som skall ventileras. Tiden kan ställas in mellan 2 och 20 min, på samma sätt som för timerversionen. Kopplingsschemat framgår av bild 8. Obs! Efter anslutning till matningsnätet, eller när spänningen har återkommit efter ett matningsavbrott som varat i mer än 2 minuter, kan det inträffa att enheten står i stand-by-läge i ca 25 sekunder, och därefter utför en driftcykel i enlighet med det värde som ställts in på timern. Sensorn detekterar närvaro av personer inom en radie av ca 3 m. Detekteringssektorn uppgår till 30, även i mörker. Underhåll och rengöring Vi rekommenderar att insugningsgallret befrias från damm då det är smutsigt, med hjälp av en borste eller en fuktig trasa. Använd inte alkohol eller kemiska rengöringsmedel. Före varje underhålls- eller rengöringsingrepp på apparaten, kontrollera att den är skild från matningsnätet. Om apparaten är utrustad med ett inbyggt gravitationsspjäll, hantera det försiktigt eftersom skivorna kan falla ut eller skadas. Felsökning Om fläkten inte fungerar, kontrollera att den elektriska installationen är korrekt utförd och att apparaten får spänning. Om fläkthjulet inte roterar, kontrollera om det blockeras av något fast föremål. 5

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT Manual.sv.dok.qxd 07-01-2007 13:47 Side A Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. DELAD TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro"

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump Allegro 42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro" Användarmanual Januari 2005 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 42HQE 009-022, användarmanual Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Installationsmanual 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Installationsmanual 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Installationsmanual 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1 SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK 1 Icare tonometer PRO handbok Icare PRO (modell: TA03) ANVÄNDARHANDBOK TA03-003 SV-3.0 Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. I händelse

Läs mer

PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING

PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING Trådlöst Sammankopplingsbara OPTISKA BRANDVARNARE & VÄRMEVARNARE

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 1. ALLMÄNT Detta är en optisk brandvarnare. Det innebär att den har ett avancerat fotocellsystem som känner av synliga

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX

42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX 42HQV Silentech luft/luft värmepump Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX Maj 2005, rev. oktober 2005 Drift- och skötselinstruktion, 42HQV Silentech Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Bruksanvisning FT 262 / FT 264

Bruksanvisning FT 262 / FT 264 Bruksanvisning FT 262 / FT 264 1 Viktiga säkerhetsanvisningar I det här avsnittet finns säkerhetsanvisningar som hjälper dig att skydda dig från risk för personskada eller skada på egendom. Om du underlåter

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning,

Läs mer

BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest

BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda värmepumpen. Spara bruksanvisningen för senare bruk. BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera

Läs mer

ANVÄNDAR OCH UNDERHÅLLSHANDBOK

ANVÄNDAR OCH UNDERHÅLLSHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR OCH UNDERHÅLLSHANDBOK 1 Svenska Icare PRO (Modell: TA03) ANVÄNDARHANDBOK v1.1 01/12 SV 0044 Instrumentet överensstämmer med: Medicintekniska direktivet 93/42/EEG Canadian Medical Device

Läs mer

111140S-05 2013-12. Spirit K2. Monteringsanvisning Luftbehandlingsaggregat med spiskåpa och manöverpanel

111140S-05 2013-12. Spirit K2. Monteringsanvisning Luftbehandlingsaggregat med spiskåpa och manöverpanel 111140S-05 2013-12 Spirit K2 Monteringsanvisning Luftbehandlingsaggregat med spiskåpa och manöverpanel Innehåll 1 Montering/förarbete 4 1.1 Inspektion/underhåll 4 1.2 Utrymmesbehov 4 1.3 Krav på placering

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8 TEKNISKA

Läs mer

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest BASIC 2.6 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest MAXI 7.0 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer