Hjälp och stöd för äldre i Skellefteå kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjälp och stöd för äldre i Skellefteå kommun"

Transkript

1 Hjälp och stöd för äldre i Skellefteå kommun Vård och stöd till medborgarna ges av både landstinget och kommunen. I denna broschyr finns information om var du kan vända dig i olika frågor. Broschyren vänder sig framför allt till dig som är 65 år och äldre och dina anhöriga. SOS Alarm Sjukvårdsrådgivningen Skellefteå lasaretts växel Skellefteå kommuns äldreomsorg Tryck 1 för socialt stöd och omsorg Hälsocentraler i Skellefteå kommun... se sid 4 och 5

2 Innehåll i broschyren Om du blir skadad eller sjuk... 4 Om du behöver hjälp i hemmet... 6 Om du behöver annan boendeform Om du behöver hjälp vid transporter Håll dig på benen Maten är viktig Teckenförklaringar Västerbottens läns landsting ansvarar för tjänsten/servicen Skellefteå kommun ansvarar för tjänsten/servicen Tjänsten/servicen tillhandahålls av andra aktörer/frivillig verksamhet Telefonnummer, kontaktuppgifter Lättläst version av broschyren finns på Kontakt Informatör, socialkontoret Skellefteå kommun Informatör, Skellefteå lasarett vx Vi reserverar oss för ändringar till följd av beslut efter tryckning 2

3 Alfabetiskt register 1177 Sjukvårdsrådgivningen... 4 Akutmottagning... 4 Avancerad hemsjukvård (AHS-Viool)... 9 Bostadsanpassning... 7 Dagverksamhet för personer med demenssjukdom En hjälpande hand Fotvård... 8 Frivillig verksamhet Fullmakt Färdtjänst eller riksfärdtjänst God man... 9 Hembesök... 4 Hemleverans av medicin... 6 Hemtjänst... 7 Hjälpmedel vid funktionsnedsättning... 7 Hjälpmedel vid hörselnedsättning... 8 Hälsocentral... 4 Hälsocentral, kontaktuppgifter... 5 Korttidsvistelse Maltes fixarservice... 8 Matservice och hemsändning av matvaror... 6 Mötesplatser och aktiviteter Om minnet sviktar... 9 Parkeringstillstånd vid funktionsnedsättning Privata läkare... 5 Rådgivning och anpassning i hemmet vid synnedsättning... 7 Råd om vård på webben 4 Seniorboende Sjukresor Smarta tjänster för en tryggare tillvaro... 6 Sola året runt... 9 SOS Alarm... 4 Stöd och hjälpmedel vid synnedsättning... 7 Stöd till närstående Stöd vid hörselnedsättning... 8 Tandvård vid sjukdom och funktionsnedsättning... 8 Telefonsamtal om hur du mår... 6 Trygghetslarm... 6 Våld i nära relationer Äldreboenden Övriga aktörer

4 Om du blir skadad eller sjuk Råd om vård på webben På 1177.se/vasterbotten kan du kontakta din mottagning eller hitta, jämföra och läsa om vård i Västerbotten och hela Sverige. Här får du råd om vård dygnet runt Sjukvårdsrådgivningen Om du behöver råd vid skador eller sjukdomar ringer du till sjukvårdsrådgivningen som har öppet alla dagar, dygnet runt. Sjukvårdsrådgivningen fungerar som ett komplement till hälsocentralerna Sjukvårdsrådgivningen, telefon 1177 Hembesök Genom att ringa 1177 Sjukvårdsrådgivningen finns det inom vissa områden i Skellefteå möjlighet till hembesök av en sjuksköterska under kvällar och helger Sjukvårdsrådgivningen, telefon 1177 Akutmottagning Om du hastigt blir allvarligt skadad eller sjuk söker du Akutmottagningen på Skellefteå lasarett. Vid behov av ambulans ring 112. Lättare akutvård tillgodoses på din hälsocentral. Vid tveksamhet om var du ska vända dig, ring 1177 Sjukvårdsrådgiv ningen, telefon SOS Alarm Om du blir allvarligt sjuk eller om det inträffar en olycka ring SOS Alarm och berätta vad som hänt. SOS-operatören larmar de resurser som du behöver för att få hjälp. Vid allvarlig skada eller olycka, ring SOS-Alarm telefon 112. Hälsocentral När du behöver råd under pågående behandling, beställa tid, förnya recept eller läkemedelsgenomgång tar du kontakt med din hälsocentral. På hälsocentralen får du också hjälp med de flesta akuta sjukdomstillstånd. Hälsocentralerna har speciella tider avsatta för akuta besök. På sidan intill hittar du hälsocentralernas telefonnummer för rådgivning, tids beställning och förnyelse av recept. Om du inte kommer fram till hälso centralen kan du ringa Skellefteå lasaretts växel, telefon Via hälsocentralernas hem sidor som du hittar på kan du också förnya recept och avboka/omboka mottagnings tider. 4

5 Hälsocentral, kontaktuppgifter Anderstorps hälsocentral e-post: Bolidens hälsocentral e-post: Bureå hälsocentral e-post: Burträsk hälsocentral e-post: Byske hälsocentral e-post: Erikslids hälsocentral e-post: Heimdalls hälsocentral e-post: Jörns hälsocentral Kåge-Morö Backe hälsocentral e-post: Lövångers hälsocentral e-post: Skelleftehamns hälsocentral e-post: Privata läkare I Skellefteå finns även privata läkare som du vid behov kan vända dig till. De har avtal med landstinget och vid besök hos dessa gäller samma patientavgift och regler för högkostnadsskydd som vid besök på hälsocentralen. Cityläkarna Husläkaren Kågeläkar n

6 Om du behöver hjälp i hemmet Matservice och hemsändning av matvaror I en del av kommunens äldreboenden och skolor finns möjlighet att äta lunch och i vissa fall middag. Vi kan även ordna så att du får varor hemsända från butik. Du kan också ansöka om att få färdiglagad mat hemlevererad. Eller gå in på Omsorg och stöd, klicka på Äldreboenden för information om matställen. Hemleverans av medicin Vissa apotek erbjuder beställning av mediciner via webbplatsen eller per telefon samt hemleverans av medicin. Kontakta ditt lokala apotek för information om vilken service de erbjuder. Telefonsamtal om hur du mår Ibland kan det räcka med ett telefonsamtal. Hemtjänsten ringer och hör hur du mår en bestämd tidpunkt varje dag. Trygghetslarm För att du tryggare ska kunna bo kvar i din vanliga miljö kan du få trygghetslarm inkopplat. Om något händer kan du med larmet nå hemtjänstpersonalen eller någon närstående. Smarta tjänster för en tryggare tillvaro För dig som har fyllt 75 år erbjuder Skellefteå kommun några tjänster som du kan beställa direkt och som gör vardagen både lite lättare och mer trygg. Det kan handla om allt ifrån att få mat levererad hem till dig eller att skapa en ökad trygghetskänsla i form av trygghetslarm. Du betalar beroende på omfattningen av de tjänster som du har beställt. Kontakta kommunens kundtjänst för mer information och beställning, 6

7 Hemtjänst Hemtjänsten hjälper dig med sådant som du inte klarar på egen hand. Det kan gälla stöd och hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, stöd vid måltider och även hjälp med städning och tvätt. Nattetid finns även möjlighet till hjälp och tillsyn. Hjälpmedel vid funktionsnedsättning Om du har svårigheter att klara vardagliga aktiviteter, t.ex. att duscha eller förflytta dig, kan du vara berättigad till hjälpmedel. Kontakta din hälsocentral för mer information, telefon se sidan 5. Bostadsanpassning Om du har funktionsnedsättning kan du få bidrag för att anpassa din bostad. Till din ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut där din funktionsnedsättning eller aktivitetsförmåga beskrivs. Kommunen beslutar om du får bidrag. Ansökningsblankett och mer information om vad du kan få bidrag för finns på kommunens hemsida, Kontakta kommunens kundtjänst för mer information och ansökningsblanketter, telefon , tryck 3. Stöd och hjälpmedel vid synnedsättning Om du har en varaktig grav synnedsättning kan du vara i behov av kontakt med synrehabiliteringen. Där kan du och dina närstående få möjlighet till stöd och information om rättigheter samt prova ut och träna på synhjälpmedel. För att komma till synrehabiliteringen behövs remiss från ögonläkare. Kontakta din hälsocentral för mer information, telefon se sidan 5. Rådgivning och anpassning i hemmet vid synnedsättning Du som har en synnedsättning eller både syn- och hörselnedsättning kan få hembesök av en syn- och hörselinstruktör. De försöker hitta enkla lösningar som underlättar för dig i hemmiljön. Hembesöken är gratis. 7

8 Hjälpmedel vid hörselnedsättning Om du har en varaktig hörselnedsättning kan du vara i behov av kontakt med hörcentralen. Hörcentralen arbetar med utprovning och service av hörapparater samt installationer av hörseltekniska hjälpmedel. Kontakta din hälsocentral för mer information, telefon se sidan 5. Stöd vid hörselnedsättning Hörselrehabiliteringen finns för dig som upplever att dina möjligheter till delaktighet och samspel med omgivningen minskar till följd av en varaktig hörselnedsättning, hörsel- och synnedsättning, dövhet eller dövblindhet, ljudöverkänslighet eller tinnitus. Insatserna kan bestå av psykosocialt, pedagogiskt och tekniskt stöd. Kontakta hörselrehabiliteringen för mer information, telefon Tandvård vid sjukdom och funktionsnedsättning Du som har ett omfattande behov av vård och omsorg erbjuds ett gratis besök i hemmet för bedömning av din munhälsa samt råd och instruktion i munvård. Landstinget och länets kommuner har tillsammans fastställt vilka grupper som ska få den uppsökande tandvården. Fotvård Fotvård erbjuds av kommunen, enligt bestämd prislista, till dig som har ålderspension eller minst 75 procents sjukersättning. Landstinget tillhandahåller, via remiss från läkare, fotsjukvård för personer med allvarligare sjukdomstillstånd som påverkar cirkulationen i fötterna och kräver medicinsk fotvård. telefon , tryck 1 för socialt stöd och omsorg. Eller kontakta din hälsocentral för mer information, telefon se sidan 5. Maltes fixartjänster Du har möjlighet att få gratis hjälp för att du inte ska falla och göra dig illa. Hjälpen är t.ex. att hänga upp gardiner och tavlor, flytta någon möbel, torkning ovanpå höga skåp eller rengöring av lampor. Du kan få hjälp med gräsklippning och snöskottning för hand på en begränsad yta enligt bestämd prislista. 8

9 Sola året runt Nu kan du njuta av sol och värme året runt i Skellefteå! I Solrummet finns plats för 5 6 personer. Det är gratis. Bokningen görs per telefon. Varje bokning varar i två timmar och garanterar full tillgång till alla bekvämligheter. Till exempel relaxavdelning med fikamöjligheter, dusch och handikapptoalett. På stranden finns solstolar och ramp för rullstolar. Kontakta äldrecenter för bokning, vardagar 8 10 eller kommunens kundtjänst för mer information, telefon , tryck 1 för socialt stöd och omsorg. Avancerad hemsjukvård (AHS-Viool) AHS-Viool är ett alternativ till vård på sjukhus för dig som önskar vårdas hemma trots svår sjukdom. Kontakta AHS-Viool, telefon , eller din läkare/ vårdpersonal för mer information. Mer information finns också på Om minnet sviktar Om minnet börjar svikta finns öppenvårdsteamet för råd och stöd. De gör även hembesök. Kurator finns knuten till verksamheten. Geriatrikmottagningen erbjuder, förutom råd och stöd, även utredning och behandling efter remiss från hälsocentralen. Kontakta i första hand din hälsocentral för mer information, telefon se sidan 5. Du kan också kontakta Geriatrikmottagningen, telefon , tfntid , eller öppenvårdsteamet för demenssjuka, telefon , eller God man Du som på grund av fysisk eller psykisk ohälsa behöver hjälp med att bevaka din rätt, hjälp med myndighetskontakter, betala räkningar eller hjälp med personliga angelägenheter kan få en god man utsedd av tingsrätten. Du själv, en närstående eller överförmyndaren kan ansöka om god man eller förvaltare. Stöd av god man är frivilligt och bygger på samarbete. Du som får hjälp har fortfarande rätt att bestämma själv i alla frågor så länge du har kvar förmågan. Ekonomisk fullmakt är ett alternativ till stöd av god man när det gäller ekonomin. Du kan välja att ge en ekonomisk fullmakt till någon som du har förtroende för. Du måste skriva under fullmakten medan du har kvar full beslutsförmåga. Tänk på att ingen bevakar att fullmakten inte missbrukas om du inte själv är tillräckligt frisk. Om du vill ha en kontroll av utomstående bör du i stället välja att ansöka om en god man. För ekonomisk fullmakt, kontakta din bank. telefon , tryck 3. 9

10 Fullmakt En fullmakt innebär att en person ger en annan tillåtelse att i dennes namn uträtta vissa ärenden. Du kan t.ex. ge en närstående möjlighet att beställa och hämta ut receptförskrivna läkemedel på apoteken. Ansökningsblankett hämtas på apoteken. För bankärenden finns ekonomisk fullmakt, se god man. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom För dig med demenssjukdom finns möjlighet att ansöka om dagverksamhet som kan bestå av sysselsättning och gemenskap. Verksamheten riktar sig till dig som bor i eget boende och fungerar både som stimulans för deltagarna och som avlösning för närstående. Korttidsvistelse Du kan beviljas korttidsplats om du behöver tillfälligt stöd utanför ditt ordinarie boende. Stöd till närstående Många kan uppleva det bekymmersamt att stötta och vårda sin närstående hemma. Då finns möjlighet att få gratis avlösning, stödsamtal, information eller delta i en anhöriggrupp. telefon , tryck 1 för socialt stöd och omsorg. Eller kontakta äldrecenter , telefontid vardagar kl Egna anteckningar 10

11 Mötesplatser och aktiviteter Det finns flera mötesplatser och aktiviteter för dig som är äldre. telefon , tryck 1 för socialt stöd och omsorg. Eller gå in på Omsorg och hjälp, Äldre och menypunkterna Aktiviteter eller Mötesplatser och caféer för mer information. Våld i nära relationer Centrum för Kvinnofrid vänder sig till alla kvinnor som har blivit utsatta för hot eller våld i nära relationer. Det kan handla om att du har blivit förnedrad, kränkt eller slagen. Centrum för kvinnofrid finns i Skellefteå. Du kan ringa under kontorstid för att få stödsamtal och hjälp hur du ska komma vidare. Samtalen är gratis och syns inte på telefonräkningen. Vi har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym. Kontakten är gratis. Kontakta Centrum för kvinnofrid, eller kommunens kundtjänst för mer information, telefon , tryck 1 för socialt stöd och omsorg. Vid akut hjälp kontakta Guldstadens kvinnojour, , till klockan Social beredskap, 112, begär Social beredskap, dygnet runt utom kontorstid. Kvinnofridslinjen, , dygnet runt, samtalen är gratis. Polisen 112. Frivillig verksamhet Det finns även föreningar och organisationer som anordnar aktiviteter för och besöker äldre. Verksamheten bedrivs bland annat av Röda Korset, olika kyrkor och pensionärsföreningar. Telefonnummer hittar du i telefonkatalogen eller på Skellefteå kommuns webbplats En hjälpande hand Besöksverksamheten En hjälpande hand finns för dig som bor i centrala Skellefteå och är till för människor som är i behov av en vän i vardagen, till exempel en pratstund, ta en promenad eller läsa tillsammans, allt utifrån dina önskemål och intressen. Arbetet bygger på ett ideellt socialt engagemang. Det är gratis. Övriga aktörer Bland annat mat- och städverksamhet, fotvård samt snöskottning bedrivs även av andra aktörer än kommunen. Telefonnummer hittar du i telefonkatalogen. 11

12 Om du behöver annan boendeform Seniorboende Några hyresvärdar i kommunen erbjuder seniorboenden. Seniorboende kan bland annat innebära att du ska vara över 55 år, att det finns hiss i varje trappuppgång eller bara några få trappsteg. Och att den yttre miljön är väl upplyst nattetid. Vissa seniorboenden har gemensam matsal och på Furacenter finns möjlighet till helpension. Kontakta Skebo, telefon , Furacenter/Skellefteå egendom, telefon eller Stiftelsen Tryggheten, telefon , för mer information eller för att ställa dig i bostadskö. Äldreboenden Du som har stora omvårdnadsbehov och inte längre kan bo kvar i din bostad kan ansöka om äldreboende (särskilt boende). Skellefteå kommun har ca platser i äldreboende. telefon , tryck 1 för socialt stöd och omsorg. Egna anteckningar 12

13 Om du behöver hjälp vid transporter Parkeringstillstånd vid funktionsnedsättning Du som har funktionsnedsättning kan ansöka om parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, arbetsplats eller bostad. Intyg krävs från läkare att du har behov av parkeringstillstånd. Kontakta kommunens kundtjänst för mer information och ansökningsblankett, telefon , tryck 3. Färdtjänst eller riksfärdtjänst Om du har funktionsnedsättning som innebär att du inte kan åka buss kan du ansöka om färdtjänst med taxi eller färdtjänstbuss. Kontakta kommunens kundtjänst för mer information, Sjukresor Du får bidrag för i stort sett alla resor till och från vårdinrättningar och då beräknat utifrån billigaste färdsätt; kollektivtrafik eller egen bil. Om du utifrån en medicinsk bedömning har behov av att resa med ett dyrare färdsätt, ska resan beställas via Reseservice. Hemresan från vårdinrättningen beställs av vårdpersonalen. Kontakta Reseservice för mer information, telefon Egna anteckningar 13

14 Håll dig på benen Fallskador är den vanligaste orsaken till att äldre personer skadar sig och kan ofta ge stora konsekvenser. Besvara påståendena i checklistan. Reflektera över svaren och fundera på hur eventuellt nej kan ändras till ja. Målsättningen är att du ska svara ja på så många frågor som möjligt. Ber du om hjälp istället för att klättra på pallar och stolar? Ja Nej Är det bra belysning i bostaden? Ja Nej Är det lätt att komma åt hängare för ytterkläder? Ja Nej Finns det en stadig plats att sitta på när du tar av och på kläder? Ja Nej Använder du halkfria inneskor eller tofflor som sitter fast ordentligt på fötterna? Ja Nej Finns det halkskydd under mattorna eller kan du ta bort mattor? Ja Nej Är el- och telefonsladdar fastsatta? Ja Nej Är telefonerna bärbara? Ja Nej Finns telefon vid sängen? Ja Nej Har du en lampa som är tänd på natten? Ja Nej Finns det halkmatta i badkar, dusch och på badrumsgolvet? Ja Nej Finns det duschpall eller sittbräda i badkar/dusch? Ja Nej Finns det ett stadigt handtag på väggen vid badkaret och duschen? Ja Nej Har du skaffat de hjälpmedel som du behöver? Ja Nej Finns ledstänger och halkskydd i alla trappor? Ja Nej Motionerar du regelbundet? Ja Nej Finns en aktuell telefonlista över vem/vilka som ska kontaktas om något händer? Ja Nej Kontakta kommunens kundtjänst för fler tips, telefon , tryck 1 för socialt stöd och omsorg. Eller gå in på Omsorg och hjälp, Hjälp i hemmet, menypunkten Undvik fallolyckor för fler tips. 14

15 Maten är viktig Goda matvanor Du mår bäst om du äter med jämna mellanrum. Starta dagen med en bra frukost. Fortsätt sedan med lunch, middag och 2 3 mellanmål. Då orkar du mest när du behöver det bäst; under dagen! Ät fisk och skaldjur 2 3 gånger i veckan. En av gångerna väljer du fet fisk som sill, strömming, lax och makrill så ökar du intaget av Omega 3-fett, som är bra för hjärtat. Frukt och grönt ger vitaminer, mineraler och fibrer. Ät 2 3 frukter om dagen och grönsaker till varje måltid. Alla sorters bröd ger bra energi och viktiga näringsämnen. Ät bröd till alla måltider och låt minst tre av dem vara fiberrika, gärna fullkorn. Byt till flytande margarin och olja som har bättre balans mellan mättat och omättat fett än fasta fetter. Rapsolja passar till stekning och dressingar. Variera med olivolja för smakens skull. Välj ett margarin med liten andel mättat fett till smörgåsen. Unna dig också att njuta av det där lilla extra. Men tänk lördagsgodis för vuxna! De flesta av oss skulle må bra av att minska på mängden fikabröd, godis och alkohol. När matlusten tryter Förutom att man åldras i olika takt har man också olika behov av näring och energi. Därför är det inte åldern i sig som avgör vad du bör äta. Istället bör du utgå från hur du mår. Om du är frisk och aktiv behöver du inte äta på annat sätt än vad unga människor gör, dvs. en varierad kost. Men när man blir äldre kan man ibland få olika problem till följd av att man är sjuk eller på annat sätt svag. När orken och lusten till mat och matlagning tryter, finns risk för att du blir undernärd och felnärd. Undernäring ger högre risk för muskelsvaghet, nedsatt immunförsvar, längre läknings- och rehabiliteringstid, ökad fallrisk och sämre välbefinnande. Här är några tips för dig som behöver extra energi i maten: Koka gröt eller välling på mjölk istället för vatten så blir portionen dubbelt så energi- och näringsrik! Blanda gräddfil i filmjölken. Tillsätt extra fett i maten t.ex. rapsolja, grädde, smör eller margarin. Berika mat eller dryck med majsvällingpulver, cirka 1 msk per dl. Undvik lättprodukter. Använd de fetare och sötare alternativen t.ex. 80 procent smörgåsfett, äkta grädde, söt måltidsdryck osv. Välj energirika smörgåspålägg som t.ex. ost, korv, leverpastej, ägg och kaviar. Kontakta kommunens kundtjänst för mer information, telefon , tryck 1 för socialt stöd och omsorg. 15

16 PRODUKTION: VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING OCH SKELLEFTEÅ KOMMUN TRYCK: NYA TRYCKERI CITY, UMEÅ DECEMBE 2010

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Äta, röra sig och må bra. handledning för personal i gruppbostad & daglig verksamhet

Äta, röra sig och må bra. handledning för personal i gruppbostad & daglig verksamhet Äta, röra sig och må bra handledning för personal i gruppbostad & daglig verksamhet Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin tillhör Stockholms läns landsting, och har ett nära samarbete med Karolinska

Läs mer

Säkerhet i vardagen. Tips och råd på äldre dar!

Säkerhet i vardagen. Tips och råd på äldre dar! Säkerhet i vardagen Tips och råd på äldre dar! Säkerhet i vardagen Tips och råd på äldre dar! Kontaktperson: Inger Mörk Telefon: 010-240 53 01 inger.mork@msb.se Grafisk form och produktion: Jerhammar &

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar Sammanfattning av Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar En kunskapssammanställning statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Innehåll Blir vi friskare? 1 Olika faser i åldrandet 2 Fyra hörnpelare

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Må bra hela livet. Kortfattad hjälpreda om kost, motion och meningsfull sysselsättning

Må bra hela livet. Kortfattad hjälpreda om kost, motion och meningsfull sysselsättning Må bra hela livet Kortfattad hjälpreda om kost, motion och meningsfull sysselsättning Lars Engstrand Tryckår 2010 2 Vi har ett rikt liv framför oss! Under den yrkesverksamma delen av våra liv skaffar vi

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Goda exempel på hälsofrämjande förhållningssätt

Goda exempel på hälsofrämjande förhållningssätt på hälsofrämjande förhållningssätt Med individen i centrum utgår vi från det goda och skapar en känsla av sammanhang. Tillvaron blir begriplig, hanterbar och meningsfull. Inledning Äldreomsorgen i Katrineholms

Läs mer

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken och som inte bor i Stockholms län Datum: Tid: Övrigt: DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD VÄLKOMMEN TILL DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD. DIN DELAKTIGHET. Vår filosofi

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Att ha egen nyckel. Utformning av bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning

Att ha egen nyckel. Utformning av bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning Att ha egen nyckel Utformning av bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning Att ha egen nyckel Utformning av bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning Lena Josefsson och Catarina

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

Med kunskap blir även livet med Alzheimers lite lättare

Med kunskap blir även livet med Alzheimers lite lättare Med kunskap blir även livet med Alzheimers lite lättare Praktiska råd till dig som vårdar en demenssjuk person hemma Innehåll 1 TRYGGHET Stöd för minnet, förebyggande av olycksfall, mediciner, trygghetskänsla

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer