Hjälp och stöd för äldre i Skellefteå kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjälp och stöd för äldre i Skellefteå kommun"

Transkript

1 Hjälp och stöd för äldre i Skellefteå kommun Vård och stöd till medborgarna ges av både landstinget och kommunen. I denna broschyr finns information om var du kan vända dig i olika frågor. Broschyren vänder sig framför allt till dig som är 65 år och äldre och dina anhöriga. SOS Alarm Sjukvårdsrådgivningen Skellefteå lasaretts växel Skellefteå kommuns äldreomsorg Tryck 1 för socialt stöd och omsorg Hälsocentraler i Skellefteå kommun... se sid 4 och 5

2 Innehåll i broschyren Om du blir skadad eller sjuk... 4 Om du behöver hjälp i hemmet... 6 Om du behöver annan boendeform Om du behöver hjälp vid transporter Håll dig på benen Maten är viktig Teckenförklaringar Västerbottens läns landsting ansvarar för tjänsten/servicen Skellefteå kommun ansvarar för tjänsten/servicen Tjänsten/servicen tillhandahålls av andra aktörer/frivillig verksamhet Telefonnummer, kontaktuppgifter Lättläst version av broschyren finns på Kontakt Informatör, socialkontoret Skellefteå kommun Informatör, Skellefteå lasarett vx Vi reserverar oss för ändringar till följd av beslut efter tryckning 2

3 Alfabetiskt register 1177 Sjukvårdsrådgivningen... 4 Akutmottagning... 4 Avancerad hemsjukvård (AHS-Viool)... 9 Bostadsanpassning... 7 Dagverksamhet för personer med demenssjukdom En hjälpande hand Fotvård... 8 Frivillig verksamhet Fullmakt Färdtjänst eller riksfärdtjänst God man... 9 Hembesök... 4 Hemleverans av medicin... 6 Hemtjänst... 7 Hjälpmedel vid funktionsnedsättning... 7 Hjälpmedel vid hörselnedsättning... 8 Hälsocentral... 4 Hälsocentral, kontaktuppgifter... 5 Korttidsvistelse Maltes fixarservice... 8 Matservice och hemsändning av matvaror... 6 Mötesplatser och aktiviteter Om minnet sviktar... 9 Parkeringstillstånd vid funktionsnedsättning Privata läkare... 5 Rådgivning och anpassning i hemmet vid synnedsättning... 7 Råd om vård på webben 4 Seniorboende Sjukresor Smarta tjänster för en tryggare tillvaro... 6 Sola året runt... 9 SOS Alarm... 4 Stöd och hjälpmedel vid synnedsättning... 7 Stöd till närstående Stöd vid hörselnedsättning... 8 Tandvård vid sjukdom och funktionsnedsättning... 8 Telefonsamtal om hur du mår... 6 Trygghetslarm... 6 Våld i nära relationer Äldreboenden Övriga aktörer

4 Om du blir skadad eller sjuk Råd om vård på webben På 1177.se/vasterbotten kan du kontakta din mottagning eller hitta, jämföra och läsa om vård i Västerbotten och hela Sverige. Här får du råd om vård dygnet runt Sjukvårdsrådgivningen Om du behöver råd vid skador eller sjukdomar ringer du till sjukvårdsrådgivningen som har öppet alla dagar, dygnet runt. Sjukvårdsrådgivningen fungerar som ett komplement till hälsocentralerna Sjukvårdsrådgivningen, telefon 1177 Hembesök Genom att ringa 1177 Sjukvårdsrådgivningen finns det inom vissa områden i Skellefteå möjlighet till hembesök av en sjuksköterska under kvällar och helger Sjukvårdsrådgivningen, telefon 1177 Akutmottagning Om du hastigt blir allvarligt skadad eller sjuk söker du Akutmottagningen på Skellefteå lasarett. Vid behov av ambulans ring 112. Lättare akutvård tillgodoses på din hälsocentral. Vid tveksamhet om var du ska vända dig, ring 1177 Sjukvårdsrådgiv ningen, telefon SOS Alarm Om du blir allvarligt sjuk eller om det inträffar en olycka ring SOS Alarm och berätta vad som hänt. SOS-operatören larmar de resurser som du behöver för att få hjälp. Vid allvarlig skada eller olycka, ring SOS-Alarm telefon 112. Hälsocentral När du behöver råd under pågående behandling, beställa tid, förnya recept eller läkemedelsgenomgång tar du kontakt med din hälsocentral. På hälsocentralen får du också hjälp med de flesta akuta sjukdomstillstånd. Hälsocentralerna har speciella tider avsatta för akuta besök. På sidan intill hittar du hälsocentralernas telefonnummer för rådgivning, tids beställning och förnyelse av recept. Om du inte kommer fram till hälso centralen kan du ringa Skellefteå lasaretts växel, telefon Via hälsocentralernas hem sidor som du hittar på kan du också förnya recept och avboka/omboka mottagnings tider. 4

5 Hälsocentral, kontaktuppgifter Anderstorps hälsocentral e-post: Bolidens hälsocentral e-post: Bureå hälsocentral e-post: Burträsk hälsocentral e-post: Byske hälsocentral e-post: Erikslids hälsocentral e-post: Heimdalls hälsocentral e-post: Jörns hälsocentral Kåge-Morö Backe hälsocentral e-post: Lövångers hälsocentral e-post: Skelleftehamns hälsocentral e-post: Privata läkare I Skellefteå finns även privata läkare som du vid behov kan vända dig till. De har avtal med landstinget och vid besök hos dessa gäller samma patientavgift och regler för högkostnadsskydd som vid besök på hälsocentralen. Cityläkarna Husläkaren Kågeläkar n

6 Om du behöver hjälp i hemmet Matservice och hemsändning av matvaror I en del av kommunens äldreboenden och skolor finns möjlighet att äta lunch och i vissa fall middag. Vi kan även ordna så att du får varor hemsända från butik. Du kan också ansöka om att få färdiglagad mat hemlevererad. Eller gå in på Omsorg och stöd, klicka på Äldreboenden för information om matställen. Hemleverans av medicin Vissa apotek erbjuder beställning av mediciner via webbplatsen eller per telefon samt hemleverans av medicin. Kontakta ditt lokala apotek för information om vilken service de erbjuder. Telefonsamtal om hur du mår Ibland kan det räcka med ett telefonsamtal. Hemtjänsten ringer och hör hur du mår en bestämd tidpunkt varje dag. Trygghetslarm För att du tryggare ska kunna bo kvar i din vanliga miljö kan du få trygghetslarm inkopplat. Om något händer kan du med larmet nå hemtjänstpersonalen eller någon närstående. Smarta tjänster för en tryggare tillvaro För dig som har fyllt 75 år erbjuder Skellefteå kommun några tjänster som du kan beställa direkt och som gör vardagen både lite lättare och mer trygg. Det kan handla om allt ifrån att få mat levererad hem till dig eller att skapa en ökad trygghetskänsla i form av trygghetslarm. Du betalar beroende på omfattningen av de tjänster som du har beställt. Kontakta kommunens kundtjänst för mer information och beställning, 6

7 Hemtjänst Hemtjänsten hjälper dig med sådant som du inte klarar på egen hand. Det kan gälla stöd och hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, stöd vid måltider och även hjälp med städning och tvätt. Nattetid finns även möjlighet till hjälp och tillsyn. Hjälpmedel vid funktionsnedsättning Om du har svårigheter att klara vardagliga aktiviteter, t.ex. att duscha eller förflytta dig, kan du vara berättigad till hjälpmedel. Kontakta din hälsocentral för mer information, telefon se sidan 5. Bostadsanpassning Om du har funktionsnedsättning kan du få bidrag för att anpassa din bostad. Till din ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut där din funktionsnedsättning eller aktivitetsförmåga beskrivs. Kommunen beslutar om du får bidrag. Ansökningsblankett och mer information om vad du kan få bidrag för finns på kommunens hemsida, Kontakta kommunens kundtjänst för mer information och ansökningsblanketter, telefon , tryck 3. Stöd och hjälpmedel vid synnedsättning Om du har en varaktig grav synnedsättning kan du vara i behov av kontakt med synrehabiliteringen. Där kan du och dina närstående få möjlighet till stöd och information om rättigheter samt prova ut och träna på synhjälpmedel. För att komma till synrehabiliteringen behövs remiss från ögonläkare. Kontakta din hälsocentral för mer information, telefon se sidan 5. Rådgivning och anpassning i hemmet vid synnedsättning Du som har en synnedsättning eller både syn- och hörselnedsättning kan få hembesök av en syn- och hörselinstruktör. De försöker hitta enkla lösningar som underlättar för dig i hemmiljön. Hembesöken är gratis. 7

8 Hjälpmedel vid hörselnedsättning Om du har en varaktig hörselnedsättning kan du vara i behov av kontakt med hörcentralen. Hörcentralen arbetar med utprovning och service av hörapparater samt installationer av hörseltekniska hjälpmedel. Kontakta din hälsocentral för mer information, telefon se sidan 5. Stöd vid hörselnedsättning Hörselrehabiliteringen finns för dig som upplever att dina möjligheter till delaktighet och samspel med omgivningen minskar till följd av en varaktig hörselnedsättning, hörsel- och synnedsättning, dövhet eller dövblindhet, ljudöverkänslighet eller tinnitus. Insatserna kan bestå av psykosocialt, pedagogiskt och tekniskt stöd. Kontakta hörselrehabiliteringen för mer information, telefon Tandvård vid sjukdom och funktionsnedsättning Du som har ett omfattande behov av vård och omsorg erbjuds ett gratis besök i hemmet för bedömning av din munhälsa samt råd och instruktion i munvård. Landstinget och länets kommuner har tillsammans fastställt vilka grupper som ska få den uppsökande tandvården. Fotvård Fotvård erbjuds av kommunen, enligt bestämd prislista, till dig som har ålderspension eller minst 75 procents sjukersättning. Landstinget tillhandahåller, via remiss från läkare, fotsjukvård för personer med allvarligare sjukdomstillstånd som påverkar cirkulationen i fötterna och kräver medicinsk fotvård. telefon , tryck 1 för socialt stöd och omsorg. Eller kontakta din hälsocentral för mer information, telefon se sidan 5. Maltes fixartjänster Du har möjlighet att få gratis hjälp för att du inte ska falla och göra dig illa. Hjälpen är t.ex. att hänga upp gardiner och tavlor, flytta någon möbel, torkning ovanpå höga skåp eller rengöring av lampor. Du kan få hjälp med gräsklippning och snöskottning för hand på en begränsad yta enligt bestämd prislista. 8

9 Sola året runt Nu kan du njuta av sol och värme året runt i Skellefteå! I Solrummet finns plats för 5 6 personer. Det är gratis. Bokningen görs per telefon. Varje bokning varar i två timmar och garanterar full tillgång till alla bekvämligheter. Till exempel relaxavdelning med fikamöjligheter, dusch och handikapptoalett. På stranden finns solstolar och ramp för rullstolar. Kontakta äldrecenter för bokning, vardagar 8 10 eller kommunens kundtjänst för mer information, telefon , tryck 1 för socialt stöd och omsorg. Avancerad hemsjukvård (AHS-Viool) AHS-Viool är ett alternativ till vård på sjukhus för dig som önskar vårdas hemma trots svår sjukdom. Kontakta AHS-Viool, telefon , eller din läkare/ vårdpersonal för mer information. Mer information finns också på Om minnet sviktar Om minnet börjar svikta finns öppenvårdsteamet för råd och stöd. De gör även hembesök. Kurator finns knuten till verksamheten. Geriatrikmottagningen erbjuder, förutom råd och stöd, även utredning och behandling efter remiss från hälsocentralen. Kontakta i första hand din hälsocentral för mer information, telefon se sidan 5. Du kan också kontakta Geriatrikmottagningen, telefon , tfntid , eller öppenvårdsteamet för demenssjuka, telefon , eller God man Du som på grund av fysisk eller psykisk ohälsa behöver hjälp med att bevaka din rätt, hjälp med myndighetskontakter, betala räkningar eller hjälp med personliga angelägenheter kan få en god man utsedd av tingsrätten. Du själv, en närstående eller överförmyndaren kan ansöka om god man eller förvaltare. Stöd av god man är frivilligt och bygger på samarbete. Du som får hjälp har fortfarande rätt att bestämma själv i alla frågor så länge du har kvar förmågan. Ekonomisk fullmakt är ett alternativ till stöd av god man när det gäller ekonomin. Du kan välja att ge en ekonomisk fullmakt till någon som du har förtroende för. Du måste skriva under fullmakten medan du har kvar full beslutsförmåga. Tänk på att ingen bevakar att fullmakten inte missbrukas om du inte själv är tillräckligt frisk. Om du vill ha en kontroll av utomstående bör du i stället välja att ansöka om en god man. För ekonomisk fullmakt, kontakta din bank. telefon , tryck 3. 9

10 Fullmakt En fullmakt innebär att en person ger en annan tillåtelse att i dennes namn uträtta vissa ärenden. Du kan t.ex. ge en närstående möjlighet att beställa och hämta ut receptförskrivna läkemedel på apoteken. Ansökningsblankett hämtas på apoteken. För bankärenden finns ekonomisk fullmakt, se god man. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom För dig med demenssjukdom finns möjlighet att ansöka om dagverksamhet som kan bestå av sysselsättning och gemenskap. Verksamheten riktar sig till dig som bor i eget boende och fungerar både som stimulans för deltagarna och som avlösning för närstående. Korttidsvistelse Du kan beviljas korttidsplats om du behöver tillfälligt stöd utanför ditt ordinarie boende. Stöd till närstående Många kan uppleva det bekymmersamt att stötta och vårda sin närstående hemma. Då finns möjlighet att få gratis avlösning, stödsamtal, information eller delta i en anhöriggrupp. telefon , tryck 1 för socialt stöd och omsorg. Eller kontakta äldrecenter , telefontid vardagar kl Egna anteckningar 10

11 Mötesplatser och aktiviteter Det finns flera mötesplatser och aktiviteter för dig som är äldre. telefon , tryck 1 för socialt stöd och omsorg. Eller gå in på Omsorg och hjälp, Äldre och menypunkterna Aktiviteter eller Mötesplatser och caféer för mer information. Våld i nära relationer Centrum för Kvinnofrid vänder sig till alla kvinnor som har blivit utsatta för hot eller våld i nära relationer. Det kan handla om att du har blivit förnedrad, kränkt eller slagen. Centrum för kvinnofrid finns i Skellefteå. Du kan ringa under kontorstid för att få stödsamtal och hjälp hur du ska komma vidare. Samtalen är gratis och syns inte på telefonräkningen. Vi har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym. Kontakten är gratis. Kontakta Centrum för kvinnofrid, eller kommunens kundtjänst för mer information, telefon , tryck 1 för socialt stöd och omsorg. Vid akut hjälp kontakta Guldstadens kvinnojour, , till klockan Social beredskap, 112, begär Social beredskap, dygnet runt utom kontorstid. Kvinnofridslinjen, , dygnet runt, samtalen är gratis. Polisen 112. Frivillig verksamhet Det finns även föreningar och organisationer som anordnar aktiviteter för och besöker äldre. Verksamheten bedrivs bland annat av Röda Korset, olika kyrkor och pensionärsföreningar. Telefonnummer hittar du i telefonkatalogen eller på Skellefteå kommuns webbplats En hjälpande hand Besöksverksamheten En hjälpande hand finns för dig som bor i centrala Skellefteå och är till för människor som är i behov av en vän i vardagen, till exempel en pratstund, ta en promenad eller läsa tillsammans, allt utifrån dina önskemål och intressen. Arbetet bygger på ett ideellt socialt engagemang. Det är gratis. Övriga aktörer Bland annat mat- och städverksamhet, fotvård samt snöskottning bedrivs även av andra aktörer än kommunen. Telefonnummer hittar du i telefonkatalogen. 11

12 Om du behöver annan boendeform Seniorboende Några hyresvärdar i kommunen erbjuder seniorboenden. Seniorboende kan bland annat innebära att du ska vara över 55 år, att det finns hiss i varje trappuppgång eller bara några få trappsteg. Och att den yttre miljön är väl upplyst nattetid. Vissa seniorboenden har gemensam matsal och på Furacenter finns möjlighet till helpension. Kontakta Skebo, telefon , Furacenter/Skellefteå egendom, telefon eller Stiftelsen Tryggheten, telefon , för mer information eller för att ställa dig i bostadskö. Äldreboenden Du som har stora omvårdnadsbehov och inte längre kan bo kvar i din bostad kan ansöka om äldreboende (särskilt boende). Skellefteå kommun har ca platser i äldreboende. telefon , tryck 1 för socialt stöd och omsorg. Egna anteckningar 12

13 Om du behöver hjälp vid transporter Parkeringstillstånd vid funktionsnedsättning Du som har funktionsnedsättning kan ansöka om parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, arbetsplats eller bostad. Intyg krävs från läkare att du har behov av parkeringstillstånd. Kontakta kommunens kundtjänst för mer information och ansökningsblankett, telefon , tryck 3. Färdtjänst eller riksfärdtjänst Om du har funktionsnedsättning som innebär att du inte kan åka buss kan du ansöka om färdtjänst med taxi eller färdtjänstbuss. Kontakta kommunens kundtjänst för mer information, Sjukresor Du får bidrag för i stort sett alla resor till och från vårdinrättningar och då beräknat utifrån billigaste färdsätt; kollektivtrafik eller egen bil. Om du utifrån en medicinsk bedömning har behov av att resa med ett dyrare färdsätt, ska resan beställas via Reseservice. Hemresan från vårdinrättningen beställs av vårdpersonalen. Kontakta Reseservice för mer information, telefon Egna anteckningar 13

14 Håll dig på benen Fallskador är den vanligaste orsaken till att äldre personer skadar sig och kan ofta ge stora konsekvenser. Besvara påståendena i checklistan. Reflektera över svaren och fundera på hur eventuellt nej kan ändras till ja. Målsättningen är att du ska svara ja på så många frågor som möjligt. Ber du om hjälp istället för att klättra på pallar och stolar? Ja Nej Är det bra belysning i bostaden? Ja Nej Är det lätt att komma åt hängare för ytterkläder? Ja Nej Finns det en stadig plats att sitta på när du tar av och på kläder? Ja Nej Använder du halkfria inneskor eller tofflor som sitter fast ordentligt på fötterna? Ja Nej Finns det halkskydd under mattorna eller kan du ta bort mattor? Ja Nej Är el- och telefonsladdar fastsatta? Ja Nej Är telefonerna bärbara? Ja Nej Finns telefon vid sängen? Ja Nej Har du en lampa som är tänd på natten? Ja Nej Finns det halkmatta i badkar, dusch och på badrumsgolvet? Ja Nej Finns det duschpall eller sittbräda i badkar/dusch? Ja Nej Finns det ett stadigt handtag på väggen vid badkaret och duschen? Ja Nej Har du skaffat de hjälpmedel som du behöver? Ja Nej Finns ledstänger och halkskydd i alla trappor? Ja Nej Motionerar du regelbundet? Ja Nej Finns en aktuell telefonlista över vem/vilka som ska kontaktas om något händer? Ja Nej Kontakta kommunens kundtjänst för fler tips, telefon , tryck 1 för socialt stöd och omsorg. Eller gå in på Omsorg och hjälp, Hjälp i hemmet, menypunkten Undvik fallolyckor för fler tips. 14

15 Maten är viktig Goda matvanor Du mår bäst om du äter med jämna mellanrum. Starta dagen med en bra frukost. Fortsätt sedan med lunch, middag och 2 3 mellanmål. Då orkar du mest när du behöver det bäst; under dagen! Ät fisk och skaldjur 2 3 gånger i veckan. En av gångerna väljer du fet fisk som sill, strömming, lax och makrill så ökar du intaget av Omega 3-fett, som är bra för hjärtat. Frukt och grönt ger vitaminer, mineraler och fibrer. Ät 2 3 frukter om dagen och grönsaker till varje måltid. Alla sorters bröd ger bra energi och viktiga näringsämnen. Ät bröd till alla måltider och låt minst tre av dem vara fiberrika, gärna fullkorn. Byt till flytande margarin och olja som har bättre balans mellan mättat och omättat fett än fasta fetter. Rapsolja passar till stekning och dressingar. Variera med olivolja för smakens skull. Välj ett margarin med liten andel mättat fett till smörgåsen. Unna dig också att njuta av det där lilla extra. Men tänk lördagsgodis för vuxna! De flesta av oss skulle må bra av att minska på mängden fikabröd, godis och alkohol. När matlusten tryter Förutom att man åldras i olika takt har man också olika behov av näring och energi. Därför är det inte åldern i sig som avgör vad du bör äta. Istället bör du utgå från hur du mår. Om du är frisk och aktiv behöver du inte äta på annat sätt än vad unga människor gör, dvs. en varierad kost. Men när man blir äldre kan man ibland få olika problem till följd av att man är sjuk eller på annat sätt svag. När orken och lusten till mat och matlagning tryter, finns risk för att du blir undernärd och felnärd. Undernäring ger högre risk för muskelsvaghet, nedsatt immunförsvar, längre läknings- och rehabiliteringstid, ökad fallrisk och sämre välbefinnande. Här är några tips för dig som behöver extra energi i maten: Koka gröt eller välling på mjölk istället för vatten så blir portionen dubbelt så energi- och näringsrik! Blanda gräddfil i filmjölken. Tillsätt extra fett i maten t.ex. rapsolja, grädde, smör eller margarin. Berika mat eller dryck med majsvällingpulver, cirka 1 msk per dl. Undvik lättprodukter. Använd de fetare och sötare alternativen t.ex. 80 procent smörgåsfett, äkta grädde, söt måltidsdryck osv. Välj energirika smörgåspålägg som t.ex. ost, korv, leverpastej, ägg och kaviar. Kontakta kommunens kundtjänst för mer information, telefon , tryck 1 för socialt stöd och omsorg. 15

16 PRODUKTION: VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING OCH SKELLEFTEÅ KOMMUN TRYCK: NYA TRYCKERI CITY, UMEÅ DECEMBE 2010

Vård och stöd för äldres hälsa i Skellefteå kommun

Vård och stöd för äldres hälsa i Skellefteå kommun Vård och stöd för äldres hälsa i Skellefteå kommun Vård och stöd till medborgarna ges av både landsting och kommun. I den här broschyren får du veta vart du kan vända dig i olika frågor. Broschyren vänder

Läs mer

Vård och stöd för äldre personer i Skellefteå kommun

Vård och stöd för äldre personer i Skellefteå kommun Vård och stöd för äldre personer i Skellefteå kommun Lättläst version Du som är äldre kan få vård och stöd av både landstinget och kommunen. Här finns information om var och hur du kan få hjälp. Informationen

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Hela ben hela livet om hur du undviker fallolyckor i hemmet

Hela ben hela livet om hur du undviker fallolyckor i hemmet Hela ben hela livet om hur du undviker fallolyckor i hemmet Partille kommun, folkhälsorådet och vård- och omsorgsförvaltningen i samarbete med Västra Götalandsregionen. Håll dig på benen Personer i dagens

Läs mer

Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster

Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster Frågeguide vid förebyggande verksamhet 2008 Tomelilla kommun Sidan 1 av 7 Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster 1.2. Kön

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Råd och tips på hur du kan förebygga fallolyckor

Råd och tips på hur du kan förebygga fallolyckor Råd och tips på hur du kan förebygga fallolyckor Fall och fallskador kan förebyggas Risken att ramla och drabbas av skador ökar med stigande ålder. Det finns en hel del du kan göra själv eller tillsammans

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Håll dig på benen Tips och råd för att förebygga fall

Håll dig på benen Tips och råd för att förebygga fall Håll dig på benen Tips och råd för att förebygga fall De flesta fallskador som drabbar äldre personer sker i det egna hemmet och i närmiljön. Kanske har du själv eller någon du känner ramlat den senaste

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Bra mat för seniorer

Bra mat för seniorer Bra mat för seniorer Tips på hur du bör äta för att må bra på äldre dar. Vacker, god och energirik mat är bra mat! Ät den mat du tycker om! Variera livsmedelsvalet! Behov av mat för äldre Med ökad ålder

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Tio steg till goda matvanor

Tio steg till goda matvanor Tio steg till goda matvanor Intresset för mat och hälsa har aldrig varit större. Samtidigt har trenderna och myterna om mat i massmedia aldrig varit fler. I den här broschyren ges du goda råd om bra matvanor

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Stå på dig. goda vanor för att inte ramla. Tips och råd om hur du kan förebygga fallolyckor

Stå på dig. goda vanor för att inte ramla. Tips och råd om hur du kan förebygga fallolyckor Stå på dig goda vanor för att inte ramla Tips och råd om hur du kan förebygga fallolyckor Motion den bästa medicinen Vi människor är gjorda för rörelse. Undersökningar har visat att muskelstyrkan och balansen,

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Information om vård och omsorg i Mora kommun Reviderad 2014-08-04 Socialförvaltningen Innehåll Sida Välkommen 3 Gången är följande

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Stå på dig goda vanor för att inte ramla

Stå på dig goda vanor för att inte ramla Stå på dig goda vanor för att inte ramla Tips och råd om hur du kan förebygga fallolyckor Motion den bästa medicinen Vi människor är gjorda för rörelse. Undersökningar har visat att muskelstyrkan och balansen,

Läs mer

Leg dietist Evelina Dahl. Dietistkonsult Norr

Leg dietist Evelina Dahl. Dietistkonsult Norr Leg dietist Evelina Dahl Dietistkonsult Norr Medellivslängden i Sverige har ökat med cirka 25 år de senaste 100 åren Andelen äldre är högre + bättre hälsa Unga 18-30 år äter betydligt sämre än äldre mindre

Läs mer

Kompetenscenter för hälsa. "Dä bar å åk!" Så undviker Du att falla och skadas. - Olycksfallsprevention bland äldre -

Kompetenscenter för hälsa. Dä bar å åk! Så undviker Du att falla och skadas. - Olycksfallsprevention bland äldre - Kompetenscenter för hälsa "Dä bar å åk!" Så undviker Du att falla och skadas - Olycksfallsprevention bland äldre - V i har under de senaste decennierna blivit både friskare och äldre. Det är väl härligt

Läs mer

Trygga seniorer. - Enkla råd för att förebygga olyckor och missöden

Trygga seniorer. - Enkla råd för att förebygga olyckor och missöden Trygga seniorer - Enkla råd för att förebygga olyckor och missöden Några enkla tips som får dig att må bättre! Rör dig regelbundet, det stärker benstomme och muskler, motverkar yrsel och ger bra allmän

Läs mer

Välkommen till Hesselgrenska

Välkommen till Hesselgrenska Välkommen till Hesselgrenska Rev sep 15 Hesselgrenska är ett särskilt boende med inriktning mot demenssjuka. På Hesselgrenska arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn och trygg atmosfär i en hemlik

Läs mer

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 Maten och måltiden på äldre dar 1 Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 2015-02-05 15:51:40 Maten och måltiden är viktig, den ger dig inte bara näring och energi, utan innebär också för många något trevligt

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Välkommen till Hesselgrenska

Välkommen till Hesselgrenska Välkommen till Hesselgrenska Hofors kommun 2009Rev juni 2014 Hesselgrenska är ett särskilt boende med inriktning mot demenssjuka. På Hesselgrenska arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn och trygg

Läs mer

AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV

AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV Hej! Mat och fysisk aktivitet är båda viktiga ingredienser för ett hälsosamt liv som senior! Med den här broschyren vill vi ge dig inspiration till att

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Hälso- och sjukvård i Sverige Vart ska du vända dig? Tandvård Om du inte är nöjd Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Metodstöd utredning av fall, brukare som inte är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård

Metodstöd utredning av fall, brukare som inte är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård 2015-02-25 Vård- och omsorgsförvaltningen Lena Jadefeldt Slattery MAS, Johanna Ottosson SAS Metodstöd utredning av fall, brukare som inte är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård Fall Baspersonal arbetar

Läs mer

En samlad guide om tjänster och stöd för äldre i Karlskoga

En samlad guide om tjänster och stöd för äldre i Karlskoga office.microsoft.com stock.xchng En samlad guide om tjänster och stöd för äldre i Karlskoga www.karlskoga.se Vård och omsorg i Karlskoga syftar till att möjliggöra ett så självständigt och värdigt liv

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Vad påverkar vår hälsa?

Vad påverkar vår hälsa? Goda vanor - maten Vad påverkar vår hälsa? + Arv Gener från föräldrar Förutsättningar att leva efter Livsstil Mat och motion Det vi själva kan påverka Goda matvanor Vem du är och hur mycket du rör dig

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Välkommen till Spelmannen

Välkommen till Spelmannen Välkommen till Spelmannen Rev sep -15 Spelmannen är ett särskilt boende som består av 43 lägenheter där 14 av dessa är särskilt anpassade för personer med demenssjukdom. Vi erbjuder även parboende för

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad Kommunal färdtjänst 2015 Samhällsbyggnad Vad är färdtjänst? FÄRDTJÄNST är en form av kollektivtrafik för människor med väsentliga funktionsnedsättningar. Många människor med rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning

Läs mer

Välkommen till Hantverkarn

Välkommen till Hantverkarn Välkommen till Hantverkarn Rev juni 2014 Hantverkarn är ett särskilt boende som består av 28 lägenheter. På Hantverkarn arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn, trygg och förtroendefull hemmamiljö

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa VK300S v1.0 040416, Informationsguide psykiatrin INFORMATIONSGUIDE 1 (10) Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Denna information är till för dig som har ett psykiskt funktionshinder och

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION Goda råd om mat vid KOL 1 KOL & NUTRITION Innehåll Varför bör man ha koll på maten när man har KOL? 3 Varför är fett så viktigt? 4 Vilken betydelse har protein? 5 Vad kan du tänka på när det gäller kosten?

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning livet / Vem har rätt till hjälpen?... 2 Behovet av omvårdnad avgör... 2 Oavsett om man bor i särskilt boende eller hemma... 2 livet / Vad har man rätt till?... 3 Hjälpen består av

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Välkommen till Persgården särskilt boende

Välkommen till Persgården särskilt boende Välkommen till Persgården särskilt boende Rev sep -15 Persgården är ett särskilt boende med 32 lägenheter. På Persgården arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn, trygg och förtroendefull hemmiljö.

Läs mer

HÄLSOSAMMA MATVANOR. Leg Dietist Ebba Carlsson

HÄLSOSAMMA MATVANOR. Leg Dietist Ebba Carlsson HÄLSOSAMMA MATVANOR Leg Dietist Ebba Carlsson 2013 Beskrivning av samtalskorten Dessa kort är framtagna för att fungera som ett verktyg vid ett motiverande samtal om hälsosamma matvanor. Inom MI-metodiken

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN INNEHÅLL Att bo kvar hemma Trygghetsboende... Sidan 4 Hemtjänst... Sidan 5 Bostadsanpassning... Sidan 6 Färdtjänst/Riksfärdtjänst... Sidan 6 Träffpunkter

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Hemtjänstinsatser och särskilt boende

Hemtjänstinsatser och särskilt boende Hemtjänstinsatser och särskilt boende i Svalövs kommun SVALÖVS KOMMUN Joan Wikander och Lotta Ekstrand hälsar välkommen till Åsgården i Kågeröd. Innehåll Stöd och hjälp i hemmet 3 Hemtjänst 4 Särskilt

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Hemtjänstinsatser och särskilt boende. i Svalövs kommun

Hemtjänstinsatser och särskilt boende. i Svalövs kommun Hemtjänstinsatser och särskilt boende i Svalövs kommun Joan Wikander och Lotta Ekstrand hälsar välkommen till Åsgården i Kågeröd. Innehåll Stöd och hjälp i hemmet 3 Hemtjänst 4 Särskilt boende 5 Ansöka

Läs mer

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn KOST och KROPP Namn För att en bil skall kunna köra behöver den energi. Denna energi får bilen från bensinen. Skulle bensinen ta slut så stannar bilen till dess att man tankar igen. Likadant är det med

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård.

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer