Seminarium på Fafo,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seminarium på Fafo, 2010-01-29 2010-01-29"

Transkript

1 Seminarium på Fafo, 1

2 Det svenska premiepensionssystemet erfarenheter från ett fonderat pensionssystem Sara Bergström, Pensionsmyndigheten Seminarium på Fafo, Oslo, Seminarium på Fafo, 2

3 Agenda 1. Kort bakgrund till det svenska pensionssystemet & premiepensionssystemet 2. Mål för premiepensionssystemet 3. Hur har det gått för pensionsspararna? 4. Vad kan och vet spararna och hur agerar de? 5. Framväxt av förvaltnings- och rådgivartjänster 6. Kommande förändringar i premiepensionssystemet Seminarium på Fafo, 3

4 1. Kort bakgrund till det svenska pensionssystemet och premiepensionssystemet Seminarium på Fafo, 4

5 Skäl för ett nytt pensionssystem (1998/99) Demografi En åldrande befolkning Allt senare inträde i arbetslivet Tidigare pensionsålder Ekonomi Tydlig koppling med den ekonomiska tillväxten Aktuariellt Rättvisa inom och mellan generationer Seminarium på Fafo, 5

6 Det svenska pensionssystemet Första pelaren Andra pelaren Tredje pelaren Inkomstpension (NDC, PAYG) Premiepension (DC, fonderat) Garantipension (lägsta nivå) Tjänstepension (90% täckning, i högre utsträckning förmånsbestämt) Privat pensionssparande (skattesubventionerat) Spararnas egna val LDI Amsterdam, SB 6 Seminarium på Fafo, 6

7 Avgifter i det allmänna pensionssystemet Avgifter: 18,5 % av pensionsunderlaget (pensionsgrundande inkomst och pensionsgrundade belopp) Inkomstpension 16 % Premiepension 2.5% Garantipension (anslag) Ca 30 mdkr/år Snitt: kr Max: kr Seminarium på Fafo, 7

8 Premiepensionssystemet Pensionsmyndigheten (tidigare PPM) ansvarar för administrationen för premiepensionen Fondförsäkring (5,3 miljoner pensionssparare) Fondförsäkring (0,5 miljoner pensionärer) Traditionell försäkring ( pensionärer) Start år 2000 Pensionsmyndigheten är en myndighet som rapporterar till socialdepartementet + viss del till finansdepartementet Seminarium på Fafo, 8

9 Berörda parter Arbetsgivaren Skatteverket Tillfällig förvaltning Pensionsmyndigheten Pensionsmyndigheten Pensionssparare Arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter till Skatteverket (t.ex. i jan 2011) Pensionsmyndigheten investerar premiepensionsavgiften (2,5%) i räntebärande tillgångar till dess att taxeringen är fastställd Skatteverket fastställer pensionsgrundande inkomster (nov/dec 2011) Pensionsmyndigheten fastställer pensionsrätter för inkomståret (nov/dec 2011) Pensionsmyndigheten placerar pengarna i de fonder som pensionsspararna har valt (dec 2011) Seminarium på Fafo, 9

10 Pensionsrätternas flöde Personligt konto Total: 28,6 mdkr + 1,1 mdkr ränta 17 månader Tillfällig förvaltning Reglering av prel. pensionsrätter mot Försäkringskassan Avgifter 2010 Intjänandeår December 2011 Fastställandeår 2012 Regleringsår Seminarium på Fafo, 10

11 Fondtorget Fond Fond Fondförvaltare Fond Fond Rabatter! Fond Fond Fondförvaltar e 6 miljoner pensionssparare Max. 5 fonder per sparare Fria byten Premiesparfonden Kontoinformation Fondinformation AP7 777 fonder 89 fondförvaltare Seminarium på Fafo, 11

12 2. Mål för premiepensionssystemet Seminarium på Fafo, 12

13 Mål för premiepensionssystemet Möjlighet till högre förväntad avkastning Möjlighet till riskutjämning Pensionsspararna får själva fatta investeringsbesluten Seminarium på Fafo, 13

14 3. Hur har det gått för pensionsspararna? Seminarium på Fafo, 14

15 Utveckling PPM-index Värdeutveckling för premiepensionsfondernas index 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% Tidsviktad avkastning sedan start (TVA) Real tidsviktad avkastning sedan start (TVA) Seminarium på Fafo, 15

16 Internränta, Internränta (IRR) 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Premiepensionssystemet 3,2 % i värdeutveckling Inkomstindex Svag utveckling i förhållande till förväntan (5-10%) Bättre utveckling jfr med investering i inkomstindex (2,4%) Seminarium på Fafo, 16

17 Procent per år Betydelsen av långsiktighet Real avkastning på Stockholmsbörsen, 10- och 35-årsgenomsnitt Genomsnitt för 10-års perioder Genomsnitt för 35-års perioder Stor variation i avkastning även med 10-årsgenomsnitt Placeringshorisont år borde ha samma utvärderingshorisont Seminarium på Fafo, 17

18 Stor spridning mellan pensionsspararna Antal pensionssparare % av pensionsspararna har haft positiv värdeutveckling 0,7% har minus 2% eller lägre 1,1% har 12% eller högre Under -2-2 till 0 0 till till till till till till +12 Över +12 Årlig genomsnittlig värdeutveckling i procent (IR) Seminarium på Fafo, 18

19 Premiepensionsutbetalningarna små belopp men stor spridning kronor/mån i pensionsutbetalningar 2010 (65-åringar; 10:e & 90:e percentilen) Skillnad på 240 kronor (210 procent) Skillnaderna i kronor kommer att öka Seminarium på Fafo, 19

20 Premiepensionen i framtiden 240 kr/mån i snitt i premiepension 2010 (65-åringar) ca 1% av total allmän pension kr/mån i snitt i premiepension i framtiden (medelriskportfölj) ca 20% av total allmän pension Seminarium på Fafo, 20

21 En fråga för framtiden I takt med att premiepensionssystemet fasas in kommer skillnaderna i kronor att öka Kan dessa skillnader leda till att premiepensionssystemet ifrågasätts? Seminarium på Fafo, 21

22 Hur påverkas premiepensionen av en börskrasch? Effekter av 2008 års börskrasch Under 2008 minskade värdet på fonderna i premiepensionssystemet med 34,5% (exkl. nya p-rätter) eller ca 100 miljarder kronor För den genomsnittliga pensionsspararen minskade behållningen på kontot med 37,2% (exkl. nya p-rätter) eller ca kronor Pensionsutbetalningarna minskade med i snitt 30% eller 44 kronor Seminarium på Fafo, 22

23 Så skulle effekten bli 2025 Fondförmögenheten beräknas uppgå till miljarder kronor. En börskrasch a la 2008 skulle minska värdet med 500 miljarder kronor. Genomsnittlig kontobehållning = ca kronor. Börskraschen skulle minska värdet med kronor. Vid en premiepension om kronor skulle pensionen minska med kronor. För de 5 procent värst drabbade skulle minskningen kunna uppgå till kronor Seminarium på Fafo, 23

24 En fråga för framtiden Kan stora börsfall leda till kompensationskrav? Inkomstpensionen påverkas via APfonderna Även tjänstepensionen påverkas Seminarium på Fafo, 24

25 4. Vad kan och vet spararna och hur agerar de? Seminarium på Fafo, 25

26 Bristande kunskap Allmän pension (årliga undersökningar sedan 1998) Endast ca 40 procent av löntagarna tycker att de känner till vad den allmänna pensionen innebär Premiepension (årliga undersökningar sedan 2005) Endast ca 20 procent av premiepensionsspararna tycker att de har tillräcklig kunskap för att ta hand om sitt premiepensionssparande Ytterligare 20 procent tycker till viss del att de har tillräcklig kunskap Seminarium på Fafo, 26

27 Bristande engagemang Engagemanget till pension i olika livstadier: år: år: år: år: Det är för tidigt! Hinner inte! För sent! Uppmuntra de yngre! Seminarium på Fafo, 27

28 Pensionsspararnas aktivitet I december 2008 var 42% av spararna placerade i Premiesparfonden 46% hade valt en egen portfölj, men var ej aktiva 12% har en egen vald portfölj och är aktiva (utfört 2-50 fondbyten sedan inträdet) Endast 1,6 % av nytillkomna sparare 2009 valde egen portfölj Under 2009 utfördes ca 4,5 (3,2) miljoner fondbyten Ca 50% av dessa fondbyten uppskattas ha utförts av rådgivningsföretag Seminarium på Fafo, 28

29 5. Förvaltar- och rådgivningstjänster Seminarium på Fafo, 29

30 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt Förvaltar- och rådgivningsbolagen Antal fondbyten pensionssparare och rådgivningsföretag bolag Ca kunder AUM ca 30 mdkr Snittavgift 600 kr/år Byten exkl rådgivare Byten rådgivare Seminarium på Fafo, 30

31 Rådgivningsbolagen (forts.) Effektivare portföljval? Höga kostnader! Höga kostnader i fh genomsnittligt kapital 1.3% (600/45 000) Massbyten Sammanblandning med PPM Utredning av PPM:s lösning (2K) pågår Seminarium på Fafo, 31

32 Premiepensionssystemet växer stora kapitalflöden Antal byten per månad genomsnitt per år Mdkr Marknadsvärde Fond Kapitalet och antalet byten ökar storleken på kapitalflödena in och ut ur fonderna ökar Kan skapa problem för fonderna Transaktionskostnader, prispåverkan, problem att utföra handel Pensionsmyndigheten har påbörjat ett strategiarbete Seminarium på Fafo, 32

33 6. Kommande förändringar i premiepensionssystemet Seminarium på Fafo, 33

34 6. Förändringar i premiepensionssystemet I. Icke-väljarfonden görs om till en generationsfond II. Förenklad valsituation genom 3 fonder med olika riskprofil III. Möjlighet att ta ut avgift vid byten Seminarium på Fafo, 34

35 I. Icke-väljarfonden görs om till en generationsfond Ny och förbättrad icke-väljarfond generationsfond Risknivå med beaktande av ålderspensionen, humankapital och placeringshorisont Begränsning avseende risk borttagen Hänsyn ska inte tas till andra besparingar De flesta pensionssparare riskerar att få en lägre pension om de väljer att själva ta hand om sitt premiepensionssparande! Seminarium på Fafo, 35

36 Individens totala förmögenhet år år år Humankapital Inkomstpension Premiepension Privat sparande Stort humankapital möjliggör hög risk i de finansiella placeringarna (humankapital & inkomstpension jämförbara med en realränteobligation) Stor andel aktiefonder i början av livscykeln Gradvis avtrappning när man närmar sig pensionsåldern Attityd till risk Placeringshorisont kontra pensionsinkomst Seminarium på Fafo, 36

37 II. Förenklad valsituation genom 3 fonder med generationsprofil Pensionsspararen behöver bara bestämma vilken risknivå hon/han vill ha, behöver inte fonder själv Konservativ Balanserad Offensiv Risknivån påverkas mest av fördelningen mellan aktie- och räntefonder Seminarium på Fafo, 37

38 May funds with different risk profiles Default fund with a generational profile Conservative Bond Fund Default Fund goes Generational Global Equity Fond Balanced Aggressive Seminarium på Fafo, 38

39 III. Möjlighet att ta ut avgift vid byten Möjligt för Pensionsmyndigheten att ta ut avgift vid byten Frågan ska utredas Seminarium på Fafo, 39

Analytiskt testamente. 11½ år med premiepensionssystemet och PPM

Analytiskt testamente. 11½ år med premiepensionssystemet och PPM Analytiskt testamente 11½ år med premiepensionssystemet och PPM Analytiskt testamente Fond- och Finansavdelningen Datum: 2009-12-17 Författare: Sara Bergström, Marcela Cohen-Birman, Bo Larsson, Christer

Läs mer

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att 1 1. Det finns tre syften med premiepensionen. För det första ger ett fonderat system pensionsspararna möjlighet att investera på kapitalmarknaden och därigenom tillgodogöra sig den riskpremie som sådana

Läs mer

ORANGE RAPPORT PENSIONSSYSTEMETS ÅRSREDOVISNING

ORANGE RAPPORT PENSIONSSYSTEMETS ÅRSREDOVISNING ORANGE RAPPORT PENSIONSSYSTEMETS ÅRSREDOVISNING 211 Innehåll Allmän pension, tjänstepension och privat pension i Sverige 2 Visste du att 3 Så fungerar den allmänna pensionen 4 Administrations- och kapitalförvaltningskostnader

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen

Mer fakta om premiepensionen Mer fakta om premiepensionen April 2014 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60 + Försäkringskassan och smyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin

Läs mer

Informationsbroschyr. AP7 Aktiefond AP7 Räntefond AP7 Såfa AP7 Försiktig AP7 Balanserad AP7 Offensiv

Informationsbroschyr. AP7 Aktiefond AP7 Räntefond AP7 Såfa AP7 Försiktig AP7 Balanserad AP7 Offensiv 1(19) Informationsbroschyr AP7 Aktiefond AP7 Räntefond AP7 Såfa AP7 Försiktig AP7 Balanserad AP7 Offensiv Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Värdebesked: din allmänna pension

Värdebesked: din allmänna pension Snitt Svensson Vägen 1 123 45 Sverige Värdebesked: din allmänna pension Förändringar på ditt konto under 2004 Inkomstpension (kr) Premiepension (kr) Ingående värde 2003-12-31 Pensionsrätter för 2003 Arvsvinst

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet

Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet Finansdepartementet Fi2005/5690 Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 21 Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet Sammanfattning: Aktiespararna är

Läs mer

Överenskommelse om vissa justeringar i pensionsöverenskommelsen och den fortsatta processen

Överenskommelse om vissa justeringar i pensionsöverenskommelsen och den fortsatta processen Överenskommelse 2014-03-12 Socialdepartementet Pensionsgruppen Överenskommelse om vissa justeringar i pensionsöverenskommelsen och den fortsatta processen Pensionsgruppen konstaterar att pensionssystemet

Läs mer

Pensionsrapport. viktiga frågor som påverkar pensionsområdet

Pensionsrapport. viktiga frågor som påverkar pensionsområdet Pensionsrapport 2013 viktiga frågor som påverkar pensionsområdet Det är vi som arbetat med Pensionsrapport 2013 Carina Blomberg Trygghetsekonom carina.blomberg@amf.se Fredrik Nordström Chef Affärsutveckling

Läs mer

Pensionsinformatör. Lennart Lundgren. lennart.h.lundgren@telia.com 070-33 88 607, 08-712 86 07

Pensionsinformatör. Lennart Lundgren. lennart.h.lundgren@telia.com 070-33 88 607, 08-712 86 07 Pensionsinformatör Lennart Lundgren lennart.h.lundgren@telia.com 070-33 88 607, 08-712 86 07 Lön Pension efter bromsen Jobba till 75? AGENDA 1. Varför bry oss? 2. Aktuella pensionsfrågor! 3. Basbeloppen

Läs mer

Det räcker nu! se över. pensionssystemet

Det räcker nu! se över. pensionssystemet Det räcker nu! se över pensionssystemet Pensionärernas Riksorganisation, augusti 2009 2 Det räcker nu se över pensionssystemet När det reformerade pensionssystemet beslutades på 1990-talet stöddes reformen

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

RiR 2004:16. Premiepensionens första år

RiR 2004:16. Premiepensionens första år RiR 2004:16 Premiepensionens första år ISBN 91 7086 011 4 RiR 2004:16 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Finansdepartementet Socialdepartementet Datum 2004-06-10 Dnr 31-2003-0666

Läs mer

Utvärdering av externa förvaltningstjänster i premiepensionen

Utvärdering av externa förvaltningstjänster i premiepensionen Logotype 3 Rapport 2012:16 Utvärdering av externa förvaltningstjänster i premiepensionen Perioden 2001-2010 En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Stockholm 2012 Rapporten kan beställas från

Läs mer

Utredning av premiepensionssystemet Stefan Engström 22,maj, 2013

Utredning av premiepensionssystemet Stefan Engström 22,maj, 2013 Utredning av premiepensionssystemet Stefan Engström 22,maj, 2013 Syfte Kapitalmarknaden och riskpremie Möjlighet att investera på kapitalmarknaden och därigenom tillgodogöra sig en riskpremie. Premiepensionssystemet

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

riksrevisionen granskar: hållbara pensioner Att gå i pension varför så krångligt? rir 2014:13

riksrevisionen granskar: hållbara pensioner Att gå i pension varför så krångligt? rir 2014:13 riksrevisionen granskar: hållbara pensioner Att gå i pension varför så krångligt? rir 2014:13 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12!

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tjänstepension är uppskjuten lön För alla Är du intresserad av din lön och din löneutveckling? Om svaret är ja, så borde du också vara intresserad

Läs mer

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20 Pensionstermer för konsumenter 2 (25) Förord Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring har i samarbete med andra aktörer inom pensionsmarknaden

Läs mer

Omslag Årsredovisning 2012

Omslag Årsredovisning 2012 Omslag Årsredovisning 2012 året i korthet Innehåll AP3 i korthet s. 2 Året i sammandrag s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 8 Mål och investeringsstrategi s. 12 Ägarstyrning s. 16 Medarbetare

Läs mer

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Innehåll Sammanfattning..........................................................3 Avskaffa pensionärsskatten... 4 Jämna

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Fondspararundersökningen 2014

Fondspararundersökningen 2014 Fondspararundersökningen 2014 TNS Sifo Prospera har genomfört 1 500 telefonintervjuer, i ett slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 9 januari

Läs mer