Redovisning av DT-gruppens arbete 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av DT-gruppens arbete 2011"

Transkript

1 Redovisning av DT-gruppens arbete 2011 Gruppen har bestått av: Olallo Morales Ingegerd Johansson Agneta Stille Ann-Cathrin Kariis Thomas Frånlund Anki Pozson Inger Winbladh Aila Keinänen Ulf Björnlert Anette Henriksson sammankallande Sammanställt av Anette Henriksson Röntgensjuksköterska Röntgenkliniken Motala/Mjölby

2 Uppdrag 2011 Generellt uppdrag: Arbeta för en optimering och standardisering av metoder/metodböcker inom länet. Huvudtanken är att utbyta kunskap och erfarenheter, erbjuda alla patienter en god och likartad kvalitet på alla undersökningar/svar, förenkla eftergranskning/jämförelse och minimera behovet av ex upprepade undersökningar, orsakat av inadekvata skillnader inom länet. Specifika uppdrag: - Uroutredningar: - När ska DT resp konventionell teknik användas? - Undersökningsprotokoll - Rekonstruktionstjocklek i PACS - DT-kurs för sköterskor i DC - Gemensamma visningsprotokoll för DT-undersökningar

3 Resultat: Optimering av metoder/metodböcker: I och med införande av SharePoint så kommer metodböcker att uppdateras och ändras. Gemensamma metoder har diskuterats och vi har gjort diverse små justeringar. Att ha exakt samma undersökningsprotokoll/metod på våra 3 kliniker är något vi försöker att eftersträva för att: - undvika att undersökning görs om - enklare kunna jämföra med gamla undersökningar då patienterna inte alltid undersöks på hemsjukhuset - VP ska kunna fungera fullt ut, alltså att ssk oavsett klinik gör sin hängning av undersökningen på ett tryggt, säkert och enkelt sätt Uroutredningar: Här skiljer det sig fortfarande i teknik och protokoll. För närvarande finns det en grupp på US som är engagerade i frågan så vi avvaktar och ser vad de kommer fram till. På ViN körs det fortfarande konventionell urografi/utsöndringsurografi i vid vissa frågeställningar. Vi har däremot justerat rekonstruktionen i nativa serien på DT-Urografi så att vi alla har samma intervall. Denna fråga fortsätter vi att jobba med även under DT-kurs för sköterskor i DC: Gruppen enades om att vi lägger ner detta eftersom det i nuläget är ett alldeles för stort projekt. Gemensamma visningsprotokoll för DT-undersökningar: Detta är ett arbete som vi blev tilldelade 20/9 och som påbörjades vid DT-mötet 5/10. På mötet visade Inger Winbladh vilka VisningsProtokoll (VP) som respektive avdelning har. Med på mötet var även Monica Nyberg som är PACS:ansvarig på US. Det visade sig att ViN och LiM hade ganska snarlika VP och beslut togs att Inger skulle börja göra några gemensamma VP där grunden var tagen från ViN. Dessa fick en betäckning med DC i början. Arbetet har fortgått genom att man på respektive klinik har gått igenom hängningarna efter att undersökningarna blivit genomförda och där man i efterhand har justerat kriterierna så att bilden/bilderna hoppat in i respektive ruta. På LiM har Lena Carlsvärd (PACS:ansvarig) varit behjälplig och justerat. Att få bilderna att hoppa in i respektive ruta är ett stort arbete då det är många kriterier för varje serie som ska stämma överrens. Eftersom vi inte har helt identiska rekonstruktioner/reformateringar i alla undersökningar så behövs det i nuläget några egna VP på de olika klinikerna vid vissa undersökningar. Efterhand som VP justerats och att vi ser att de nya fungerar så kommer de egna att tas bort. Den 9 januari 2012 började vi aktivt att använda de nya VP.

4 Efter mötet 16/1 bestämdes det att Inger ska hjälpa US på plats att komma igång med grunderna VP. Vi kommer att ha ett nytt möte 6/2 där vi gemensamt kommer att gå igenom alla undersökningsprotokoll från respektive klinik och dess hängningar. Denna fråga fortsätter vi att jobba med även under Port-a-cath nålar som tål mer än 2ml/sek Efter ett mail från oss ssk:or i DT-gruppen till Maria Hall på Upphandlingscentrum så är nu två säkerhetsprodukter från Braun till Venportar upphandlade i Landstinget. Den ena heter Surecan SafeStep (inte godkänd för autoinjektor) och den andra heter Surecan SafeStep MAX och tål upp till 5ml/sek och 325PSI med autoinjektor. Produkterna ligger i ett set med både nål och slang och har framförallt stickskydd på nålen. För att förenkla och förbättra för användarna så har nu företaget Braun tagit fram en ny nål som ersätter de båda tidigare och som heter Surecan Safety II. Den nya produkten används på ViN och LiM och kommer (inom kort) efter en demonstration av försäljare även att användas på US. Lokala anvisningar för nålsättning finns också på respektive klinik. I och med denna produkt så kan vi nu köra högre injektionshastigheter i Venportar (dvs om de är satta efter 2007) och dessutom så slipper patienten att få en extra infart vid kontrastinjektioner som kräver höga injektionshastigheter. Eftersom produkten även är en säkerhetsprodukt så minimeras också eventuella skickskador. Godkända produkter för injektioner med kontrastinjektor Det är stora problem med att veta om produkterna vi använder är godkända för autoinjektor. Ofta finns det ingen information på produkterna om vilka begränsningar i tex tryck som gäller för respektive produkt. Detta har vi påtalat genom att sammanställa problematiken i ett dokument som är skickat till Mathias Axelsson och som han, Pia Säfström och Eva Grunditz har tagit upp med Jan Kåredal och Per Dahl. Enligt mail från Mathias så tar Per med sig frågan vidare. Vi ssk i DT-gruppen DC har ett önskemål eller förslag att någon ssk från oss borde finnas med vid upphandling av nya produkter som har anknytning till verksamheterna. MRT- och DT-kontrast samma dag Efter många diskussioner på klinikerna har Ulf Björnlert skrivit ett dokument med rekommendationer angående MRT- och DT-kontrast samma dag. Dokumentet har även godkänts i MR-gruppen och finns nu inlagt på LISA. internt/rontgen---medicinska-pm/mrt-och-dt-samma-dag/

5 Olika doser/snittjocklekar trots samma maskin Fysiker Jonas Nilsson Althén har påpekat att trots Siemens maskiner på ViN och US så skiljer det sig markant i doser och snittjocklekar på bl.a. DT Huvud och DT Emboli. Olallo Morales och Håkan Karlson har diskuterat DT Lungemboli sinsemellan och kommit fram till att de är nöjda med respektive protokoll. Att ha exakt samma snittjocklek och/eller dos när det är samma fabrikat torde vara rimligt att eftersträva, men detta är svårt eftersom det skiljer sig i: patientklientel frågeställningar utredningar på de olika sjukhusen. Nu är det ju inte identiska maskiner utan det är bara skalet som är av samma fabrikat. Inuti skiljer det såsom: mjukvaran vilken uppgradering som är gjord vilken version Det kan även finnas flera faktorer som kan ha betydelse när bilder granskas ex. bildskärmar, Window/Level inställning, ljussättning i rummet. Optimering av protokoll/bilder sker dagligen/veckovis på ViN genom diskussioner mellan Anki Pozson och Jonas Nilsson Althén. US ska börja dokumentera vilka undersökningar som inte håller måttet för att enklare kunna påvisa vad som inte fungerar. Det är alltså svårt att få identiska protokoll, doser, snittjocklekar pga. ovanstående problematik. Omniject Vi har i princip genomfört programmet OmniVis på alla 3 klinikerna. I programmet finns en undergrupp som heter Omniject, där man räknar ut en individualiserad kontrastmedelsdosering. I Omniject förprogrammeras olika program och där man lägger in parametrar såsom mgi/kg, kontrastkoncentration och injektionstid beroende på vilket organ eller kärl som ska undersökas. I Omnijecten skriver man även in patientens vikt och det är detta som då ger en individanpassad kontrastdos och injektionshastighet. I varje program kan man även ändra kontrastkoncentrationen så att man minimerar kontrastspillet i varje förfylld kontrastspruta. Trauma DT Thorax-Buk Eftersom bilder från Motala granskas nattetid på US eller i Sydney så har det efterfrågats protokoll för Trauma DT Thorax-Buk med bifas-injektion. Vi har nu på LiM genomfört detta och gör nu på samma sätt som på US och ViN.

6 Länk från RIS:et till Hälsodeklarationen för lättare hantering Ett förslag från PACS-gruppen att genom ett enkelt förfarande tex ett klick komma direkt till Hälsodeklarationen där man på ett lätt sätt kan fylla i svaren. I nuläget går det inte att genomföra eftersom man inte kan signera Hälsodeklarationen och detta är ett krav för att slippa spara dokumentet. Ärendet ligger för närvande hos Sectra. Justering av kallelser Små justeringar i kallelsetexten är gjorda för att minimera risken för missförstånd och förfrågningar till bokningspersonalen. Justering av Hälsodeklaration Diverse små förbättringar har skett under tiden och kommer att revideras ytterligare Frågor att arbeta vidare med 2012 Visningsprotokoll och körscheman Uroutredningar Gemensamma riktlinjer och PM för Kreatinin Gemensamma riktlinjer och PM för Metforminbehandlade patienter

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson PROJEKT ALBYLEN Datum: 25 mars 2011 AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson 0 Sammanfattning: Föreningen Albylen som bedriver aktivitets- och friskvårdscentrum

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Redovisning Årsarbetstidsenkäten.

Redovisning Årsarbetstidsenkäten. Redovisning Årsarbetstidsenkäten. Bakgrund På föreningens årsmöte (RS) 2013 fick Föreningsstyrelsen i uppdrag, via motionen 13:37, att göra en enkät för att samla in medlemmarnas synpunkter på årsarbetstid.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera LYSTRING FÖRETAGARE: När du upptäcker de här hemligheterna kan du få fler kunder på en månad än vad du nu får på ett helt år! Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Rapport brukarstyrd brukarrevision

Rapport brukarstyrd brukarrevision Rapport brukarstyrd brukarrevision PIVA Varberg 2012 den 26 november 2012 Skriven av: Jan Nyman och Therese Lind Innehåll SAMMANFATTNING... 2 FÖRBEREDELSE... 3 SYFTET... 4 PROJEKTLEDNING... 4 REVISORER...

Läs mer

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Dnr Son 2013/703 November 2013 2013-11-20 1 (16) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATT- OCH

Läs mer

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå 1 Dokumenthistorik Version Kommentar Handläggare 0.1 11-09-03 Sammanslagning av delar 0.2 Justeringar 2 1 Inledning... 4 1.1 Produktionsplanering... 4 1.2 Dimensionering... 4 1.3 Kapacitetsplanering...

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Hantering av privata medel vid gruppboenden

Hantering av privata medel vid gruppboenden REVISIONSRAPPORT 2014-01-28 Kommunfullmäktige Sid 1 (3) Dnr: 13REK21 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Hantering av privata medel vid gruppboenden Granskningen De förtroendevalda revisorerna i har 2013

Läs mer