Kurser. och utbildningar2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurser. och utbildningar2009"

Transkript

1 Kurser och utbildningar2009 1

2 INNEHÅLL Ledarskap, ekonomi, juridik AMA AF Ekonomistyrning... 5 Entreprenadbesiktning teori och praktik... 6 Entreprenadjuridik Ledarskap/UGL... 6 Konsumententreprenader... 6 Offentlig upphandling... 7 Affärsmannaskap för servicetekniker och montörer... 7 Säljkommunikation... 7 Diplomerad projektledare Hela utbildningspaketet... 8 Ledarskap... 8 Förhandlingsteknik... 9 Ekonomi i projekt... 9 Entreprenadjuridik Projektledning... 9 Energi Energideklaration utbildning inför certifiering Energideklaration i praktiken flerbostadshus och lokaler Energikartläggning av byggnader Elsäkerhet vid energimätningar Biobränsleeldade anläggningar Injustering av värmesystem teori Injustering av värmesystem praktik VVS Branschregler för Säker Vatteninstallation Branschregler för Säker Vatteninstallation för VVS-konsulter BBR/PBL regler och normer för VVS-branschen Optimering av värmesystem Fukt i byggnader Värmeteknik Asbestsanering för installatörer Guldkurser för VVS-montörer KMA Kvalitet- miljö- och arbetsmiljöplanering av projekt Montören möter kunden Regler för VVS-företag Systemkunskap Branschregler för Säker Vatteninstallation Produktionsplanering Svetsning och lödning Lödarprövning enligt SS-EN Lödare i Europa Lödarprövning med skyddsgaslödning Skyddsgaslödning på medicinska anläggningar Svetsarprövning enligt SS-EN Kvalitetsstyrning vid svetsning Svetsning för montörer Gassvets grund Gassvets fortsättning MMA grund MMA fortsättning TIG grund TIG fortsättning Distansutbildning för ventilationsmontörer Ventilationsmontör steg Certifierad Ventilationsmontör steg Ledande Ventilationsmontör steg Luftbehandling Ventilationsteknik teori, praktik Mätning av luftflöden Injustering av luftflöden Bygglagstiftning OVK Kunskapskomplettering inför ansökan om OVK-behörighet alt certifiering till energiexpert Kylteknik Inledande teoretisk kylteknik Inledande praktisk kylteknik Fördjupad teoretisk kylteknik Fördjupad praktisk kylteknik Ammoniak Ammoniak certifiering Koldioxid framtidens köldmedium Tryckprovning med gas Värmepumpteknik för installatörer Certifierad Ismakare Mobil kyla/ac Splitaggregat Små kylsystem Kylcertifiering Svensk författningssamling/svensk kylnorm Styr- och reglerteknik Styr- och reglerteknik värme/ventilationssystem, kylinstallationer Elteknik och elbehörighet Allmän elbehörighet på distans Begränsad elbehörighet BB1 på distans Begränsad elbehörighet BB2 på distans Skötsel av elanläggning, elsäkert arbete Elinstallationsreglerna SS Starkströmsföreskrifter uppdatering El runt kylmaskiner Övriga kurser CE-märkning av installationer Installationsbrandskydd KY-utbildningar Lärlingsutbildning, validering, yrkesexamen Sveriges Energi- och Kylcentrum Praktisk information

3 Rätt tid att satsa på kompetensutveckling Nu är det rätt tid att se över sitt utbildningsbehov och rusta för framtiden. Kompetensutveckling är en viktig investering för att öka företagets konkurrenskraft, kunna klara krav från regelsystem, utnyttja möjligheter med ny teknik och möta efterfrågan på energieffektiva lösningar. Vi erbjuder kvalificerad kompetensutveckling inom installation, energi och fastighetsteknik. Välj ur vårt ordinarie kursutbud eller låt oss företagsanpassa utbildningen utifrån era önskemål. Genom en nära och kontinuerlig dialog med våra kunder och branschorganisationer garanterar vi ett attraktivt utbud av kurser och utbildningar som svarar mot marknadens behov. Kunskapen du får hos oss ska vara användbar. Därför hämtas exempel och situationer från dagens teknik på marknaden och övningar sker i kompletta och moderna laboratorier. I utbudet finns såväl grundläggande kurser som specialistfördjupning. En del kurser ingår i utbildningspaket eller genomförs i flera steg. På så sätt skapas en strukturerad plan för kompetensutvecklingen. Våra branschägare är Kyl- och Värmepumpföretagen, VVS Företagen, Svenska Värmepumpföreningen och Svensk Ventilation. Vi finns i Katrineholm, Stockholm, Göteborg och Malmö och genomför utbildning över hela landet. Välkommen! Göran Lundin VD Installatörernas Utbildningscentrum IUC 3

4 Vi företagsanpassar utbildningen för era behov Om du inte hittar exakt det du söker kan vi ta fram en företagsanpassad utbildning för just era behov. Det kan handla om mindre förändringar av en befintlig kurs eller att vi tar fram en helt ny utbildning från grunden. Många av våra kurser kan genomföras externt, på din ort eller ditt företag. Hör av dig till någon av oss med dina önskemål! AMA AF 07 sid 5 Fukt i byggnader sid 14 Värmepumpteknik för installatörer sid 26 Splitaggregat sid 27 Små kylsystem sid 27 Starkströmsföreskrifter uppdatering sid 32 Installationsbrandskydd sid 33 Kvalificerad kompetensutveckling inom installation, energi och fastighetsteknik 4

5 AMA AF 07 Halvdag AMA AF 07 är avsedd att tjäna som underlag vid upprättande av administrativa föreskrifter för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Den är gemensam för alla fack och syftar till att förenkla arbetet med att formulera beställarens krav. Alla som upprättar eller läser beskrivningar i förfrågningsunderlag och entreprenadkontrakt såsom entreprenörer, konsulter, projektledare och beställare. Erfarenhet av tidigare AF AMA 98 är en fördel, men inget krav. Kursdeltagarna kommer att få lära sig hur AMA AF 07 är uppstrukturerad och vilka koder som man bör läsa med särskild noggrannhet. Vidare kommer kursen att behandla hur en beskrivningsförfattare ska gå tillväga om han/hon har för avsikt att ändra en föreskrift i AMA AF 07, ändra en paragraf i AB 04/ABT 06 eller tillföra en projektspecifik kod kr 23/2 Stockholm 20/4 Stockholm 25/50 Katrineholm Ledarskap Ekonomi Juridik Sälj Ekonomistyrning 3 dagar Kursen ger en helhetssyn på företagets ekonomi och kännedom om system, nyckeltal och instrument för styrning, uppföljning och erfarenhetsåterföring. Syftet är att deltagarna med hjälp av dessa verktyg ska kunna styra sitt företag mot förbättrad lönsamhet. Företagsledare, filialchefer, ekonomiansvariga. För att kunna tillgodogöra sig kursen krävs grundläggande ekonomiska kunskaper antingen förvärvade via arbete med företagets ekonomi eller någon grundläggande ekonomikurs. Ekonomisk planering Kostnads- och produktkalkyler Kostnadsanalys och hävstångseffekter Budget och budgetuppföljning Investeringar Analys av nyckeltal kr 24 26/3 Katrineholm 30/9 1/10 Katrineholm 5

6 Entreprenadbesiktning teori och praktik 2 dagar Vi går igenom praktisk besiktningsteknik och entreprenad- och konsulträtt. Teoretiska föreläsningar varvas med praktiska tillämpningsövningar. Vi går noggrant igenom entreprenadjuridiken som gäller för besiktningens genomförande. Alla som vill arbeta i eller kommer i kontakt med entreprenadbranschen. Kursen kräver branschkännedom. Olika typer av besiktningar och deras verkan Entreprenadjuridik med inriktning mot besiktning Startmöte, slutmöte Kallelse till besiktning Besiktningens genomförande Besiktningsutlåtande Som avslutning kommer vi att genomföra en besiktning Deltagaren tar med AB 04, ABT 06, ABK 96, AMA AF 07, BBR 06 till kursen kr 15 16/4 Göteborg 10 11/11 Stockholm Entreprenadjuridik 2 3 dagar Med god insikt i lagar och avtal är det enklare att agera säkert och kompetent i de olika entreprenadskedena. Företagsledare, projektledare och andra som har till uppgift att kalkylera, sälja, planera och leda ett entreprenadprojekt. Kursdeltagaren förutsätts ha genomgått en grundläggande entreprenadjuridisk utbildning (t.ex. Entreprenadjuridik 1) eller vara väl insatt i AMA AF 07, AB 04 och ABT 06. Fördjupning i AB 04 och ABT 06 AMA AF 07 Leveransbestämmelser Skadeståndsrätt Konsultavtal Service- och underhållsavtal Genomgång av intressanta rättsfall Tillämpningsövningar Kursdeltagaren ska ta med sig AMA AF 07, AB 04 och ABT kr 26 28/5 Katrineholm 6 8/10 Katrineholm Ledarskap/UGL 5 dagar Kursen ska göra deltagaren mer effektiv som ledare och lagmedlem. Kursen ger deltagaren en stor och bred självkännedom och verktyg för att hantera feedback, kommunikation, värderingar, konflikter och gruppers utvecklingsfaser. Chefer, ledare och andra som vill öka sin självkännedom, förbättra sin förmåga att tillvarata medarbetarnas energi och nyttja den för att förbättra arbetsresultat och nå uppsatta mål. Kursdeltagarna förutsätts vara i god psykisk balans, dela en följd av gemensamma upplevelser och med förtroende diskutera dessa. Deltagarna går igenom övningar som kräver att de aktivt prövar sin nuvarande ledarskapsförmåga i nya situationer. De får sedan utveckla sina färdigheter inom de områden i vilka de själva märker att de har svagheter. Kursen bygger på upplevelsebaserad inlärning med praktiska övningar som varvas med teori och olika processomgångar kr 26 30/1 Stockholm 23 27/3 Stockholm 4 8/5 Stockholm Konsumententreprenader Har du en konsument som kund ställs särskilda krav på dig som hantverkare/entreprenör. Tydliga avtal är viktiga när du jobbar mot konsument. Denna utbildning ger dig de grundläggande kunskaperna om konsumenttjänstlagen och standardavtalen på konsumentområdet. Installatörer och företag som utför arbeten mot konsumentledet. Inga särskilda förkunskaper krävs Bevisbörda och beviskrav Avtalsrätt och marknadsföringsansvar Konsumentköp- och konsumenttjänstlagen Genomgång av väsentliga paragrafer från respektive lag Standardavtalet ABS 05 Allmänna reklamationsnämnden (Arn) Relevanta fall från Arn: Cirkapris, Pris med moms, Kostnad för tilläggsarbeten, Slutfaktura, Fler än en person på ett jobb, Samråda och avråda, Kontroll av arbeten som ligger utanför åtagandet Viktiga punkter att beakta vid avtal med konsument Hur avtal formuleras mot konsument kr 17/2 Stockholm 3/3 Göteborg 17/3 Katrineholm 12/10 Katrineholm 7/10 Stockholm 24/11 Göteborg 6

7 Offentlig upphandling Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar hur offentliga beställare ska gå till väga vid upphandlingar. Denna kurs ger grundläggande kunskaper om relevanta regler i LOU, så att du som leverantör vet om såväl dina rättigheter som dina skyldigheter enligt lagen, kunskap som bidrar till en bättre lönsamhet vid affärer med offentliga beställare. Alla leverantörer som kommer i kontakt med offentliga beställare. Inga särskilda förkunskaper krävs. Huvudregeln om affärsmässighet, beställarens förfrågningsunderlag, anbudsutformning, utvärdering av anbud, möjligheter till överprövning och skadestånd Genomgång av intressanta rättsfall Vad innebär egentligen ett ramavtal vid offentlig upphandling? I vilka situationer kan du erhålla ersättning när den offentliga upphandlaren har gjort fel? Har en offentlig upphandlare möjlighet att vägra göra affärer med en entreprenör som utnyttjat systemet Handfasta tips för dig som gör affärer med offentliga upphandlare kr 10/3 Stockholm 21/4 Göteborg 5/5 Katrineholm 1/9 Stockholm 20/10 Katrineholm 17/11 Göteborg Säljkommunikation 2 dagar Säljpersonal måste jobba mer konsultativt och fokusera på kundkontakten, kundens problem, önskemål och behov. Säljarens roll blir då att fråga, lyssna, utreda och föreslå lösningar. Alla som arbetar med försäljning. Inga särskilda förkunskaper krävs. Säljrollen i förändring Från produktorientering till kundorientering Att arbeta konsultativt Att identifiera kundens förbättringsmöjligheter Att kommunicera, fråga och lyssna effektivt Kommunikationsövningar Att presentera lösningar på ett slagkraftigt sätt Att argumentera för lösningar Att hantera kundkonflikter Att skapa accept på lösningar Att sälja priset Plan för förändrat arbetssätt kr 12 13/2 Stockholm 24 25/3 Katrineholm 5 6/5 Göteborg 15 16/10 Katrineholm 3 4/12 Stockholm 10 11/12 Göteborg Affärsmannaskap för servicetekniker och montörer Här får servicetekniker och montörer verktyg att genom kostnadsmedvetenhet, merförsäljning och goda kundrelationer positivt påverka företagets resultat och varumärke. Servicetekniker och montörer. Inga särskilda förkunskaper krävs. Affärsmannaskap Beteendet vid kontakt och möte med kunden Att öka intäkter Merförsäljning Att minska kostnader God servicekvalitet Kundens förväntan Kommunikation Att genomföra servicesamtal Att hantera besvärliga kunder kr 20/1 Stockholm 9/3 Katrineholm 28/4 Göteborg 2/10 Stockholm 13/10 Göteborg 14/10 Katrineholm Kursinformation Ledarskap, Ekonomi, Juridik, Sälj Lars Person Elisabet Sandin alt Christer Sjöling alt

8 Diplomerad projektledare Utveckla företaget med bredare projektledarkompetens. En effektiv projektledare behöver inte bara tekniska kunskaper, utan måste även behärska ledarskap, ekonomi och juridik. Utbildningspaketet Diplomerad projektledare behandlar förekommande problematik inom dessa områden. Kurserna genomförs på kursgård i Sörmland. Diplomerad projektledare Hela utbildningspaket 1ar kr Kursstart Vi erbjuder två kursstarter under året. Utbildningspaketet inleds med kursen Ledarskap 31 mars 1 april och september. Ledarskap 2 dagar Bli en bättre ledare genom ökad självinsikt, förbättrad förmåga att kunna hantera konflikter och kommunicera tydligt samt kunskap om gruppers utveckling och individens roll. Kursen ger verktyg och insikter som gör ledarskapet enklare att förstå, använda och utveckla. Projektledare, arbetsledare och andra personer i ledande befattningar. Inga särskilda förkunskaper krävs. Att bli en bättre ledare Hur hantera konfliktsituationer i arbetet eller under byggmötet Kommunikation: Att föra fram sitt budskap och förstå andras Hur man får arbetsgrupper/-lag att fungera effektivt Vilken ledarstil som bör användas i olika situationer Självinsikt: Styrkor och överdrivna styrkor kr 31/3 1/4 Katrineholm 22 23/9 Katrineholm 8

9 Förhandlingsteknik 2 dagar Långsiktiga kundrelationer bygger på vinna-vinnaförhandlingslösningar. I den här kursen ges verktyg och träning i olika förhandlingssituationer. Projektledare och företagsledare. Inga särskilda förkunskaper krävs. Lång- och kortsiktiga strategier Förhandlarens dilemma: Ska jag lita på min motpart eller ej? Vedertagna sanningar om förhandling Ifrågasättande av de vedertagna sanningarna Princip-överenskommelsens metod (Harvardmetoden): Bästa Alternativ Till En Förhandlad lösning (BATEF), Att fokusera på intressen inte ståndpunkter, Att tillsammans skapa möjliga lösningar, Att insistera på externa kriterier, Att skilja mellan sak och person Tillämpningen i verkligheten kr 7 8/5 Katrineholm 3-4/11 Katrineholm Entreprenadjuridik 1 3 dagar Med rätt kunskap kan risken för reklamationer, tvister och andra otrevligheter minimeras och istället gör man sina kunder nöjda. Här ges en övergripande bild av de faktorer och regler som styr entreprenadverksamheten. Alla som i sin verksamhet kommer i kontakt med leverantörer och beställare. Inga särskilda förkunskaper krävs. Bevisbörda beviskrav Avtalsrätt Entreprenad- och upphandlingsformer Standardavtalen i branschen Vilka krav som kan ställas på ett förfrågningsunderlag AMA AF 07 AB 04: Vad ingår i entreprenörens åtaganden? Ändringar och tilläggsarbeten, Organisation, Tider, Ansvar, Ekonomi och besiktning Rättsfallsanalys Rättegångsspel kr 25 27/8 Katrineholm 24 26/11 Katrineholm Kursdeltagarna tar med sina egna exemplar av AMA AF 07. Projektledning 2 dagar Denna kurs behandlar metoder för att precisera, styra, följa upp och avsluta projekt. Ekonomi i projekt 2 dagar Kursen ger grundläggande kunskaper om hur olika ekonomiska begrepp samverkar i ett mindre installationsföretag och förståelse för sambandet mellan det enskilda projektets kalkyl och företagets totala ekonomi. Projektledare, kalkyl- och ekonomiansvariga i mindre installationsföretag. Inga särskilda förkunskaper krävs. Installationsföretaget och dess omvärld Intressenter och mål Ekonomiska begrepp, dess innebörd och samverkan Bokföringens grunder Momsregler, sociala avgifter, skatter, avskrivningar, pågående arbeten Redovisningssystem, resultatoch balansräkning, bokslut Projektekonomi, kalkylmodeller, prissättning och uppföljningssystem kr 26 27/5 Katrineholm 13 14/10 Katrineholm Chefer och projektledare som i sitt arbete svarar för eller medverkar i planering, styrning och uppföljning av installationsprojekt, helt eller delvis. God kunskap om installationssektorn är önskvärd, liksom en insikt i chef- och ledarskapets grunder. Projektstart Projektplanering Projektgenomförande Uppföljning och omplanering Projektavslut kr 15 16/9 Katrineholm 15 16/12 Katrineholm Kursinformation Diplomerad projektledare Lars Person

10 Energi Energideklaration för byggnader utbildning inför certifiering 3 dagar + provtillfälle Utbildningen ger den kunskap som krävs för att bli certifierad energiexpert för normal respektive kvalificerad behörighet. Målet är att deltagarna ska bli väl förberedda inför det skriftliga prov som ska åberopas vid ansökan om att bli certifierad energiexpert. Denna certifieringsutbildning omfattar 7 11 i BFS 2007:5. Certifieringen av energiexperter sköts av ackrediterade certifieringsorgan. Observera att det även ställs krav på allmän teknisk kunskap, yrkeserfarenhet och särskild kompetens för olika behörighetsklasser samt att energideklarationer endast får upprättas av ett ackrediterat kontrollorgan. Se även Boverkets webbplats Personer som vill bli certifierad energiexpert, behörighet normal och kvalificerad eller vill ha kunskap och förståelse för energideklarationers innehåll och utförande ur ett beställarperspektiv. Se Boverkets föreskrifter allmänna råd (BFS 2007:5) angående krav på allmän teknisk kunskap, yrkeserfarenhet och särskild kompetens för olika behörighetsklasser. Lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd Besiktningsförberedelser Ekonomisk utvärdering Byggnadens klimatskal Värme, ventilation, va-system Kyl- och värmepumpsystem Elsystem Energiprestanda nyckeltalsanvändning Kostnadseffektiva besparingsförslag Energiberäkningsprogram Besiktningsförfarande Energideklarationsmallar Information om certifiering, ackreditering Provtillfälle () genomförs ca 2 3 veckor efter kurs, i samråd med kursdeltagarna. Provet arrangeras tillsammans med certifieringsorganen kr 27 29/1 Stockholm 23 25/2 Göteborg 10 12/3 Stockholm 24 26/3 Malmö 21 23/4 Katrineholm 11 13/5 Stockholm 12 14/5 Umeå 7 10/9 Göteborg 6 8/10 Stockholm 2 4/11 Göteborg 1 3/12 Katrineholm 10

11 Energideklaration i praktiken flerbostadshus och lokaler 3 dagar I den här uppskattade utbildningen genomför vi en energideklaration i fält. Vi tar reda på hur levererad energi används i byggnaden med avseende på installationer och klimatskal, tar fram och föreslår åtgärder som påverkar energianvändningen samt går igenom och fyller i Boverkets blankett för energideklarationer. Personer som ska förbereda och medverka vid upprättande av energideklarationer eller ta fram förslag till energiförbättrande åtgärder. Utbildningen förutsätter kunskaper inom VVS-installationers uppbyggnad och funktion samt mättekniska kunskaper inom VVS. Matematik och fysik motsvarande gymnasienivå. Boverkets föreskrifter om energideklaration Beräkningar på värme, ventilation, vatten, kyla och fastighetsel Miljöpåverkan Nyckeltal, energiprestanda LCC-beräkningar Besiktningsförberedelser Praktiskt energideklarationsarbete i en byggnad Kostnadseffektiva åtgärdsförslag med hänsyn till inomhusmiljö Upprättande av energideklaration (Boverkets blankett) kr 19 21/1 Göteborg 30/3 1/4 Stockholm 21 23/9 Göteborg 12 14/10 Stockholm Biobränsleeldade anläggningar 2 dagar Denna kurs tar upp gällande normer, uppbyggnad och funktion, trycksatta anläggningar, mätning av rökgastemperaturer, praktisk service och skötsel av anläggningen. I kursen ingår skriftligt prov avseende kunskap om AFS 2002:1 Användning av trycksatta anordningar. Stor del av tiden ägnas åt praktiska övningar vid en biobränsleeldad värmeanläggning. Kursen vänder sig till entreprenörer, drifttekniker och servicetekniker som ansvarar för biobränsleeldade anläggningar. Inga särskilda förkunskaper krävs. Panneffekter, pannvattenflöden, styrning av panneffekt Inkopplingsprinciper av pannor Reservkapacitet för alternativa bränslen Verkningsgrader Internt transportsystem för pellets, olika förrådslösningar Säkerhetsbestämmelser Olika typer av pelletsbrännare och pannor Styrning och övervakning Förbränning och bränsleåtgång vid pelletseldning Effekt- och energimätning Sotning och rengöring av panna och brännare Driftstörningar Rökgasrening och mijöpåverkan Myndigheters regler Praktiska övningar Skriftligt prov kr 25 26/2 Göteborg Energikartläggning av byggnader 4 dagar Detta är en praktiskt inriktad utbildning för dig som vill genomföra en total energikartläggning av byggnadens och verksamhetens energianvändning. Vi går igenom hur energianvändningen påverkar miljön och hur man får ett helhetsgrepp på byggnadens och verksamhetens energiekonomi. Utbildningen innehåller praktiska övningar, bl.a. genomför vi en besiktning av klimatskal och olika installationer i en lokal eller industrifastighet. Syftet med utbildningen är att ge god kunskap om vad energieffektivisering i en byggnad innebär och varför den bör ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet i drift och förvaltning av fastigheter. Alla som ska utföra energiinventeringar inom lokaler och industribyggnader samt fördjupade analyser inom olika installationsområden. Utbildningen förutsätter kunskap om byggnaders tekniska installationer och systemuppbyggnad samt kännedom om byggnaders energianvändning. Matematik och fysik motsvarande gymnasienivå. Lagar, förordningar, föreskrifter Energiläget i Sverige Teoretisk genomgång med beräkningar på klimatskal, transmission, läckage, ventilation, kyla, värmeproduktion/-distribution, varmvatten, belysning, tryckluft, ellära, motordrifter, elkvalitet Nyckeltal, energistatistik Miljöpåverkan Besiktning i en byggnad Checklista i en byggnad Mätövningar Analys av besiktning och mätresultat Framtagande av åtgärdsförslag kr 9 12/3 Göteborg 23 26/11 Göteborg Elsäkerhet vid energimätningar Denna utbildning är utformad för dig som ansvarar för de arbeten som ska utföras i samband med energideklarationer eller liknande uppdrag. Vi går igenom hur mätningar på olika installationer ska genomföras på ett elsäkert sätt. Kursen vänder sig till dig som behöver kunna elsäkerhet vid yrkesmässig verksamhet i samband med bl.a. energideklarationer. Inga särskilda förkunskaper krävs. Elsystemets uppbyggnad i ett V nät i en fastighet Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet ELSÄK-FS 2006:1 Mätövningar med verktyg och instrument kr 18/2 Göteborg 5/3 Stockholm 11

12 Injustering av värmesystem teori 2 dagar Nästan alla värmesystem är dimensionerade med för stora effektbehov. Det innebär att vi kör värmesystemen med alldeles för stora flöden. I de flesta fall kan man nästan halvera värmeeffektbehovet, vilket också medför ett minskat flöde i värmesystemet. Under kursen går vi igenom hur man injusterar enligt lågflödesmetoden, vilket innebär att man utnyttjar sin värmeanläggning så att bästa driftekonomi uppnås. Detta är en teoretisk kurs för dig som vill veta mer om teorierna bakom lågflödesinjustering. Entreprenörer, VVS-konsulter, drifttekniker, servicetekniker och rörmontörer som vill veta mer om lågflödesmetoden samt förvaltare som vill skaffa sig kunskap inför upphandling av injusteringsuppdrag. Grundläggande kännedom om värmesystems uppbyggnad och funktion är ett krav. Teoretisk genomgång av: Beräkning för injustering av värmesystemet Värmesystemets dimensioneringsfaktorer Värmesystemets vattenflöden Val av cirkulationspump tryck/flöde Förinställningsvärde för lågflöde Genomföra korrekta inställningar på reglercentraler för optimalt utnyttjande av systemet Genomföra förändringar för driftoptimering och kostnadsbesparing med bibehållen komfort kr 10 11/3 Göteborg Injustering av värmesystem praktik 2 dagar Denna kurs bygger vidare på den teoretiska kursen. Deltagarna får i uppdrag att göra en lågflödesinjustering av ett värmesystem. Kursens mål är att deltagarna efter att ha genomgått båda kurserna självständigt ska kunna utföra en lågflödesinjustering såväl teoretiskt som praktiskt. Tekniker som ska injustera värmesystem. Teoretiska kunskaper om lågflödesinjustering motsvarande kursen Injustering av värmesystem teori, är ett krav. Praktiska injusteringsövningar: Beräkning för injustering av värmesystemet Värmesystemets dimensioneringsfaktorer Värmesystemets vattenflöden Val av cirkulationspump tryck/flöde Förinställningsvärde för lågflöde Genomföra korrekta inställningar på reglercentraler för optimalt utnyttjande av systemet Genomföra förändringar för driftoptimering och kostnadsbesparing med bibehållen komfort kr 12 13/3 Göteborg Vi erbjuder utbildningen Energieffektivisering i praktiken som baseras på Energihandboken, framtagen av Svensk Innemiljö. Utbildningen som riktar sig till installatörer, tekniker, förvaltare, fastighetsägare och energiaktörer ger en värdefull överblick av hela energisystemet för fastigheter och handfasta råd och tips på hur man genomför energisparande åtgärder. Kontakta Göran Lundin, alt för information. Kursinformation Energi Lars Person Elisabet Sandin alt Christer Sjöling alt

13 VVS Branschregler för Säker Vatteninstallation Branschregler för Säker Vatteninstallation ligger som grund för Auktoriserad VVS-installatör. Kursens mål är att deltagarna ska få kompetens och legitimation för sanitetsinstallationer och att företaget därmed ska uppfylla ett delvillkor för auktorisationen. Auktoriserad VVS-installatör administreras av Svensk Installationskontroll. VVS-montörer och arbetsledare. Kursdeltagaren måste vara anställd i ett företag som är eller har ansökt om att bli Auktoriserad VVS-Installatör. Vi kontrollerar hos SI att kursdeltagaren är behörig. För att erhålla bransch legitimation måste montören även ha certifikat/utbildningsbevis. Branschlegitimationen utfärdas av SI. Vattenskador: Bakgrund, branschregler Legionella: Bakgrund, branschregler Brännskador: Bakgrund, branschregler Återströmning Kontroll och provning dokumentation Skriftligt prov kr 29/4 Katrineholm 21/10 Katrineholm Branschregler för Säker Vatteninstallation för VVS-konsulter 3 timmar Detta är en specialanpassad version av Branschregler för Säker Vatteninstallation som behandlar vad konsultledet behöver tänka på vid rådgivning och konstruktion av VVS-system för att uppfylla de krav som ställs. VVS-konsulter, beställare, arkitekter, anställda i byggföretag. Kännedom om AMA-systemet rekommenderas. Vikten av projektering, planering och samordning som förutsättning för bra installationer Kort genomgång av ändringar i BBR med bäring på branschreglerna Kort genomgång av branschreglerna Föreskriva branschregler utifrån AMA-systemets uppbyggnad Stöd i beskrivningsexempel Offert. Genomförs efter överenskommelse. Besök även 13

14 BBR/PBL regler och normer för VVS-branschen 2 dagar Kursen ger kunskap och kännedom om lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar rörinstallationers utformning. Kursen är en del i medlemskravet för Auktoriserad VVS-installatör. Personer inom VVS-branschen som behöver ha kunskap om gällande regelverk. Deltagaren ska ha erfarenhet av installationer. PBL BBR BÄR AFS AMA Konsumenttjänstlagen Skriftligt prov kr 15 16/4 Katrineholm 14 15/10 Katrineholm Optimering av värmesystem Energieffektiva fastigheter sparar tid, pengar och miljö. Ett väl injusterat värmesystem kan spara så mycket som 20 procent av energikostnaden. Men ofta är det svårt att veta hur man ska gå till väga för att optimera systemet. I samarbete med Wilo och Energimyndigheten erbjuder vi en unik kurs som effektivt bygger upp denna kompetens. Pedagogiken bygger på en detaljrik modell av ett värmesystem där typiska fall från verkligheten kan simuleras. Vi kan efter önskemål även genomföra kursen på ditt företag. Värmesystemsmodellen kan enkelt flyttas och transporteras. Montörer, konsulter, energirådgivare, fastighetsskötare och säljare. Deltagaren ska ha grundläggande kunskap om värmesystem. Det finns möjlighet att simulera ett stort antal vanligt förekommande fall/problem, t.ex. placering av avluftningsventiler, flödesinjustering av värmesystem och skillnader vad gäller funktion och ekonomi mellan standardpump och elektroniskt styrd cirkulationspump. Vad som ska ingå bestäms i samråd med kursdeltagarna. Utbildningen är inte en produktutbildning, utan en generell systemutbildning. Kursdokumentationen består av en arbetspärm som deltagarna kommer att ha stor nytta av i sitt dagliga arbete. Offert Genomförs efter överenskommelse. Fukt i byggnader 2 dagar Dolda fuktskador är idag ett stort byggnadstekniskt problem som ofta framträder i sena skeden. Att åtgärda fuktskador såsom mögel, svamp och rötangrepp medför ofta stora kostnader för fastighetsägaren. Projektering och byggnadsmetodik samt installationer av VVS och el kräver god samordning för att undvika fuktproblem. Yttre förutsättningar och boendevanor är andra orsaker till fukt- och mögelskador. Kursen vänder sig konsulter, fastighetsägare, förvaltare, fastighetstekniker, servicetekniker, entreprenörer inom byggnadsteknik, styr- och reglertekniker eller andra som vill ha en helhetsbild av fuktproblem i fastigheter. Allmän fuktteori Byggnadsfysik Fuktkällor och fuktvandring Fuktsäkerhet Fuktpåverkan/människan/byggnadsmaterial Typskador. Mätmetoder Energibesparing och fuktproblem Förebyggande åtgärder Övningsexempel kr 15 16/4 Göteborg Vi har ett stort lärarteam med bred kompetens inom VVS. Därför kan vi anpassa och leverera utbildningar för just era behov: ritningsläsning, installationsregler, systemkunskap eller kanske en preppkurs inför yrkesexamen? Kontakta Peter Ohlsson,

15 Värmeteknik 2 dagar Rumstemperaturen ger ingen fullständig bild av hur människor upplever komforten i ett rum. För att få ett bra inneklimat krävs kunskap om människors temperaturupplevelser, värmesystemets uppbyggnad och funktion tillsammans med samkörande installationer. Kursen ger ökad förståelse för orsaker och samband vid felsökning och kännedom om energieffektiviserande åtgärder. Servicetekniker, entreprenörer, drifttekniker och fastighetstekniker som behöver grundläggande kunskaper om värmeteknik. Inga särskilda förkunskaper krävs. Byggnadens värmebalans Byggnadens uppvärmningsbehov Dimensionerande utetemperatur Effekt- och energibehov Vattenburna värmesystem injustering Värmeproduktion distribution Apparater och komponenter Shuntgrupper funktion och uppbyggnad Styr- och övervakningssystem Felsökning i värmesystem kr 24 25/3 Göteborg 5 6/11 Göteborg Asbestsanering för installatörer 2 dagar Det krävs utbildning både för den som leder arbete och för den som utför arbete med asbesthaltiga material. Detta är en särskild utbildning med anpassad längd enligt AFS 2006:1, 36 och 41, arbete med rivning av asbest eller asbesthaltigt material där det inte krävs inneslutning (med luftsluss) av saneringsområde. Arbetsmiljöverket har skärpt tillsynen och kraven på asbesthanteringen. Större krav ställs på inventering och analys av materialen vid ombyggnad och rivning. Alla som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material där det inte krävs inneslutning (med luftsluss) av saneringsområdet. Inga särskilda förkunskaper krävs. Gällande föreskrifter Asbests egenskaper och var det kan finnas Insikt om hälsorisker med asbest Skyddsåtgärder Nödfallsåtgärder Kunskap om olika arbetsmetoder Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering Regler för medicinska kontroller Praktiska tillämpningsövningar av asbestrivning/rivningsteknik Skriftligt prov För intyg krävs godkänt resultat på det skriftliga provet och att den praktiska delen genomförs på ett tillfredställande sätt. Deltagaren ska ha med sig egen helmask med partikelfilter klass P3 till kursen. Vi är av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) godkänd asbestutbildare kr 19 20/2 Katrineholm 28 29/4 Katrineholm 29 30/9 Katrineholm 10 11/11 Katrineholm Värmepumpteknik för installatörer, sid 26 >>> Kursinformation VVS Katarina Mjörnebrant Lars Person Elisabet Sandin alt Christer Sjöling alt

16 Guldkurser för VVS-montörer VVS Företagen och Installatörernas Utbildningscentrum IUC har utvecklat en systematisk fort- och vidareutbildning för montörer. Guldpaketet består av kurser som efterfrågas och prioriteras av VVS-företagen. Genom guldkurserna får yrkesverksamma montörer möjlighet att efter en tydlig plan öka sin kompetens. Det saknas ofta karriärvägar för ambitiösa VVSmontörer. Istället för att de duktiga blir egna företagare kan du som arbetsgivare göra det attraktivt för dem att stanna kvar och utvecklas inom företaget. Det här kurspaketet utgör ett första steg i en karriärstege. Kurserna vänder sig till yrkesverksamma VVS-montörer, lagbasar och platsansvariga, men är också lämpliga för servicemontörer. Kurspaketet kan användas vid rekrytering för att attrahera unga arbetstagare med framåtanda. En investering i personalens kompetens ökar arbetstillfredsställelsen och utvecklar företaget. Kurserna kan ge just den spetskompetens som gör att dina VVS-montörer ger företaget ett gott rykte när de genomför kvalificerade VVS-tjänster. Målet med utbildningsinsatsen är ökad lönsamhet i företaget. Det ger i sin tur bättre konkurrenskraft och tryggar jobben. Montören kan gå en eller flera kurser beroende på förkunskaper och behov. Många montörer har redan gått Branschregler för Säker Vatteninstallation som är en av delkurserna. Hela paketet med sex delkurser ger Gulddiplom. Delkurserna är helt fristående och kan därför tas i valfri ordning. Kurserna genomförs av Installatörernas Utbildningscentrum Stockholm. KMA Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplanering av projekt Organisationer och myndigheter ställer allt oftare krav för att arbetet ska ske på ett kontrollerat sätt. Utbildning i KMA handlar om att redan i upphandlingsskedet ta hänsyn till frågor som rör kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det bygger på riskinventering och åtgärder baserade på riskernas omfattning. Under kursen kommer montören att arbeta med flera övningar för att få insikt i hur man planerar enligt KMA och hur man tar hänsyn till dessa frågor. Yrkesverksamma VVS-montörer med erfarenhet av att arbeta i olika projekt. Riskinventering Lönsamhet och säkringssystem Rutiner och checklistor Beställarkrav och marknadsförväntningar kr 19/3 Stockholm 22/10 Stockholm 16

17 Montören möter kunden Montören är företagets ansikte utåt och kan i mötet med kunden skapa nya affärsmöjligheter. Kunden ska uppleva montören som den naturliga rådgivaren när det gäller energieffektiviseringar. Yrkesverksamma VVS-montörer. Förändringar i teknik, samhälle och kunskaper Yrkesrollens möjligheter Mötet med kunden Säljmodellen Underlag för fakturering att ta betalt Företagets kostnader, prisbildning och kundnytta Praktikfall kr 21/4 Göteborg 9/11 Stockholm Regler för VVS-företag Kursen ger översikt om lagar, branschregler och myndighetskrav som styr VVS-branschen och montörens arbete. Genom att känna till myndighetsregler och styrande avtal mellan beställare och utförare, kan montören för kunden förklara åtgärder som krävs vid installationsuppdrag. Yrkesverksamma VVS-montörer. Lagar och förordningar Myndighetsregler Branschöverenskommelser AB 04, ABT, AA VVS, VVS AMA Underentreprenad, total- och generalentreprenad, upphandling Övriga regler, standard, arbetsmiljökrav, branschregler kr 25/11 Stockholm Systemkunskap Branschregler för Säker Vatteninstallation Branschregler för Säker Vatteninstallation ligger som grund för Auktoriserad VVS-installatör. Kursens mål är att deltagarna ska få kompetens och legitimation för sanitetsinstallationer och att företaget därmed ska uppfylla ett delvillkor för auktorisationen. Auktoriserad VVS-installatör administreras av Svensk Installationskontroll. VVS-montörer och arbetsledare. Kursdeltagaren måste vara anställd i ett företag som är eller har ansökt om att bli Auktoriserad VVS-Installatör. Vi kontrollerar hos SI att kursdeltagaren är behörig. För att erhålla branschlegitimation måste montören även ha certifikat/utbildningsbevis. Branschlegitimationen utfärdas av SI. Vattenskador: Bakgrund, branschregler Legionella: Bakgrund, branschregler Brännskador: Bakgrund, branschregler Återströmning Kontroll och provning dokumentation Skriftligt prov kr 29/4 Katrineholm 21/10 Katrineholm Produktionsplanering Produktionsplanering handlar om att planera sitt arbete effektivt och att hitta den bästa lösningen ur ett såväl tekniskt som ekonomiskt perspektiv. Yrkesverksamma VVS-montörer. Traditionella metoder på VVS-området Nya metoder i gamla hus Nya metoder i nya hus kr 1/12 Stockholm Systemkunskap innebär förståelse för hur olika installationer i en fastighet samverkar. Kursen ger en helhetssyn på energieffektivitet och inneklimat. Yrkesverksamma VVS-montörer. Aktuella energifrågor i Sverige och EU Avloppssystem Tappvatten Värmesystemet (distribution, injustering, expansionssystem, förbrukning) Produktion av värme/energi (pannor, värmepumpar) En helhetssyn på inneklimat (styr- och reglersystem, värme kyla) kr 23/4 Stockholm 24/9 Stockholm Kursinformation Guldkurser Kjell Carlsson

18 Svetsning och lödning Lödarprövning enligt SS-EN Lödare i Europa Kursens mål är att deltagarna efter godkänd provläggning ska bli certifierade som Lödare i Europa enligt SS-EN Certifieringen genomförs som egenkontroll alternativt med övervakning av tredjepartsorgan. Personer som i sin yrkesutövning arbetar med lödning av tryckbärande anordningar. Erfarenhet av lödning. 4 timmar övning och 4 timmar provläggning. Övningarna genomförs med godkända tillsatsmaterial och rördelar som normalt förekommer i produktionen. Information om SS-EN och SS-EN Genomgång av tillvägagångssättet för lödarprövning Tillsatsmaterial, lödtråd och flussmedel Lödfel, diskontinuiteter och bindfel Lödcertifiering enligt SS-EN Lödcertifikat Offert. Kursen genomförs efter överenskommelse. Lödarprövning med skyddsgaslödning Kursens mål är att deltagarna efter godkänd provläggning ska bli certifierade som Lödare i Europa enligt SS-EN avseende lödning med skyddsgas. Certifieringen genomförs som egenkontroll alternativt med övervakning av tredjepartsorgan. Personer som i sin yrkesutövning utför lödning med skyddsgas på tryckbärande anordningar. Erfarenhet av lödning. 4 timmar övning och 4 timmar provläggning. Övningarna genomförs med godkända tillsatsmaterial och rördelar som normalt förekommer i produktionen. Information om SS-EN och SS-EN Genomgång av tillvägagångssättet för lödarprövning Tillsatsmaterial, lödtråd och flussmedel Lödfel, diskontinuiteter och bindfel Lödcertifiering enligt SS-EN Lödcertifikat Offert. Kursen genomförs efter överenskommelse. 18

19 Skyddsgaslödning på medicinska anläggningar 1 3 dagar Kursen ger de nödvändiga teoretiska och praktiska kunskaperna som krävs för lödning med skyddsgas på medicinska gasanläggningar enligt SIS Handbok 370. Kurslängd enligt överenskommelse, ca 1 3 dagar, beroende på förkunskaper. VVS-montörer och kylmontörer. Inga särskilda förkunskaper krävs. Lödning på materialen koppar/koppar och koppar och dess legeringar med relevanta tillsatsmaterial Skyddsgaslödning (inklusive spoltider för lödning av kopparrör) Gällande föreskrifter, normer och standarder Det finns möjlighet att göra lödarprövning i samband med kurstillfället. Offert. Kursen genomförs efter överenskommelse. Kvalitetstyrning vid svetsning För att uppfylla beställarkraven krävs bl.a. att företaget har dokumenterade rutiner enligt SS-EN ISO 3834 Kvalitetskrav för svetsning. Denna kurs ger en god orientering om hur man uppfyller kraven. Personer som är eller är på väg att bli svetsansvariga på ett installationsföretag. Inga särskilda förkunskaper krävs. Genomgång av olika standarder Kontrakts- och konstruktionsgenomgång Utbildning av svetsare och kontrollpersonal Utformning och godkännande av svetsdatablad Förvaring och hantering av tillsatsmaterial Förvaring och märkning av grundmaterial Offert. Kursen genomförs efter överenskommelse. Svetsarprövning enligt SS-EN timmar För att uppfylla beställarkraven krävs bl.a. att alla montörer som arbetar med svetsning på tryckbärande installationer är certifierade enligt SS-EN Kursens mål är att deltagarna ska bli certifierade enligt SS-EN Offert. Kursen genomförs efter överenskommelse. Kursinformation Svetsning och lödning Katarina Mjörnebrant Peter Ohlsson

20 Svetsning för montörer Vi har öppen verkstad med löpande intag för de som behöver träna på svetsning. Utbildningen genomförs med handledning i små grupper i moderna svetslokaler. Utbildningen vänder sig till montörer inom installationsbranscherna och kan kombineras med ordinarie arbete. Vi utbildar i gassvets, MMA och TIG på grund- och fortsättningsnivå. Grundkurserna ger färdighet i att utföra enklare svetsarbeten och fortsättningskurserna förbereder deltagaren att klara certifiering som svetsare enligt EN Kursdeltagarens förkunskaper testas i en praktisk övning och därefter fastställs individuellt kursinnehåll och utbildningstid. Planering av utbildningen sker i samråd mellan IUC och företaget. Kurserna offereras och genomförs efter överenskommelse. Gassvets grund Gassvets fortsättning MMA grund MMA fortsättning TIG grund TIG fortsättning Kursinformation Svetsning för montörer Katarina Mjörnebrant Peter Ohlsson

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering VÅREN 2011 VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering KURSER & UTBILDNINGAR för installationsbranschen Kurser VT 2011 VVS

Läs mer

vvs UTBILDNINGAR 2010

vvs UTBILDNINGAR 2010 vvs UTBILDNINGAR 2010 VENTILATION, VÄRME & KYLA VVS VVS - dimensionering Certifiering 4 innehåll Utbildningsvägar 5 Dimensionering VVS Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer Dimensionering av

Läs mer

VVS Ventilation Värme Kyla

VVS Ventilation Värme Kyla är nu heldanskt och har bytt namn till Teknologisk Institut. Vi befäster därmed våra tre styrkefaktorer bredd, kvalitet och långsiktighet och blir en ännu mer kraftfull leverantör av såväl utbildnings-

Läs mer

Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb

Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb INNEHÅLL Diplomutbildningar VVS Diplomerad Tekniker... 2 Diplomerad Projektledare... 4 Diolomerad Projektledare... 6 Nya VVS Utbildningar AUTOCAD-

Läs mer

Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012. Bygg. rätt sätt SIDAN 24. NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, upphandlingar mm

Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012. Bygg. rätt sätt SIDAN 24. NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, upphandlingar mm Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012 Bygg lufttätt på rätt sätt SIDAN 24 HÅLL DIG UPPDATERAD! NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, entreprenadjuridik, upphandlingar mm 2 514 byggare valde oss Stockholms

Läs mer

Kurskatalog 2012. Nya godbitar! Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter

Kurskatalog 2012. Nya godbitar! Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter Kurskatalog 2012 Nya godbitar! Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter Följ vägen från hantverksbransch till elteknikbransch. Följ vägen från hantverksbransch till elteknikbransch. Följ vägen från

Läs mer

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE innehåll BYGGLEDNING Företagsanpassade utbildningar Utbildning på hemmaplan Vi kan genomföra utbildningen hemma hos dig. Vi kan ta fram en längre

Läs mer

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling 2014 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling Arbetsmiljö, Bygg & fastighet, Energi, El, Industriteknik, IT/Telekom, Kvalitet, Miljö och Projektledning Det händer att jag får frågan

Läs mer

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter Över 600 kursdeltagare kan inte ha fel mer än 85% av dessa har dessutom klarat certifieringsprovet direkt! Anmäl dig du också till

Läs mer

Kravspecifikation för anställning av driftpersonal i fastighetsbolag

Kravspecifikation för anställning av driftpersonal i fastighetsbolag Version 2, maj 2012 Tidigare versioner: Version 1, mars 2012. Remissomgång Version 1, april 2012 Kravspecifikation för anställning av driftpersonal i fastighetsbolag Maj 2012 Sida 1 av 19 Om BELOK Beställargruppen

Läs mer

Komplett energiutbildning

Komplett energiutbildning Komplett energiutbildning -gren värme & ventilation Hösten 2014 Vi erbjuder en komplett energi & VVS utbildning som är godkänd som teknisk utbildning enligt Boverkets kravbild på blivande Energiexperter

Läs mer

Byggingenjörernas kursprogram våren 2010

Byggingenjörernas kursprogram våren 2010 Byggingenjörernas kursprogram våren 2010 Utbildning en bra investering Välkommen till Byggingenjörernas kursprogram för våren 2010. Här finner du ett brett utbud av kvalificerade kurser för vidareutbildning.

Läs mer

Certifiera installatörer

Certifiera installatörer Certifiera installatörer Uppdrag 18 implementering av förnybartdirektivet ER 2011:24 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL)

Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL) 1 (36) Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL) Förstudie: Stockholm 2014-04-24 Johan von Holst Granskad av: Anette Linder ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2 (goods 2E), SE-169 99 Stockholm

Läs mer

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda.

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda. SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN 2015 1 2014 KURSPROGRAM VÅR 2O15 2 SBR BYGGINGENJÖRERNA K U R S PR O G R A M VÅ R EN 2015 INNEHÅLL ABK 09... 3 AMA HUS 11,

Läs mer

KURSUTBUD VÅREN 2009

KURSUTBUD VÅREN 2009 KURSUTBUD VÅREN 2009 INNEHÅLL Presentation av kursverksamheten inom Stockholms BF 4 BF9K 5 Arbetsmiljö Arbetsmiljöansvarig 6 Arbetsmiljökomplettering 7 Ställningsbyggnad 8 Lyfta Säkert 9 Entreprenör som

Läs mer

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation Inspirationskatalog Inspirationskatalogen är en sammanställning av information om de utbildningar som har genomförts i IDCs regi. Använd den gärna som inspirationskälla! Innehåll Högskoleutbildningar via

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Konstruktion. Ledarskap

Konstruktion. Ledarskap Utbildningar 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Affärsutveckling 4 Entreprenadjuridik 5 ABM 07 6 ABM 07 Fördjupning Försäljning 8 Affärsmannaskap och säljteknik 10 Industriell teknisk försäljning 11 Bli trygg i

Läs mer

Utbildningskatalog. www.stf.se

Utbildningskatalog. www.stf.se STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling www.stf.se Utbildningskatalog 2012 STF och BFAB har ett av marknadens största utbud av kurser för dig som arbetar med teknik samt inom bygg

Läs mer

Ställ och kontrollera energikrav NAMN PÅ RAPPORTEN 0

Ställ och kontrollera energikrav NAMN PÅ RAPPORTEN 0 Ställ och kontrollera energikrav NAMN PÅ RAPPORTEN 0 Ställ och kontrollera energikrav 1 UFOS Organisationen Offentliga fastigheter (UFOS) består av organisationer som förvaltar Sveriges offentliga fastigheter.

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

Fastighetsbranschens yrkesroller Reviderad 20 april 2015. Madeleine Rietschel/Eva Blomberg Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2015 04 20

Fastighetsbranschens yrkesroller Reviderad 20 april 2015. Madeleine Rietschel/Eva Blomberg Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2015 04 20 2015 Fastighetsbranschens yrkesroller Reviderad 20 april 2015 Madeleine Rietschel/Eva Blomberg Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2015 04 20 Innehåll Yrkesrådet och klassificeringssystem 3 Representation

Läs mer

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1 TRAINEE-program FASTIGHETSDAGAR SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 innehåller även alla våra trycksaker! ENERGIUTMANING KOMMUNIKATIONSDAGAR SABO I ALMEDALEN sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer:

Läs mer

2011 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. el, energi & tele KURSKATALOG. STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi utbildar Sveriges ingenjörer och tekniker

2011 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. el, energi & tele KURSKATALOG. STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi utbildar Sveriges ingenjörer och tekniker STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi utbildar Sveriges ingenjörer och tekniker KURSKATALOG el, energi & tele STF KOMPETENSINFO NR 181 / 2010 2011 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för livslångt lärande WWW.STF.SE

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning.

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning. Kurskatalog 2014/2015 Kunskap för konkurrenskraft Konkurrenskraften i en global och föränderlig värld ökar med utbildning. Det gäller både för företag och för enskilda personer.i Sverige finns en stark

Läs mer

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring BELOKs metodik Totalprojekt Handbok för genomförande och kvalitetssäkring Publikationen utgiven av BELOK (Beställargruppen för lokaler) Projekt 2012:5 Kan laddas ned via www.belok.se eller beställas genom

Läs mer

SABO sprider kunskap

SABO sprider kunskap SABOs kongress Vässa din bostadsengelska Att lyfta fram HR-arbetet Vinnande förhandlingsteknik LOU för bostadsföretag Professionell renovering Utemiljöträff Utbildning i grannmedling Bredbandsdagar Kommunikationsdagarna

Läs mer