KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering"

Transkript

1 VÅREN 2011 VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering KURSER & UTBILDNINGAR för installationsbranschen

2 Kurser VT 2011 VVS Branschregler för Säker Vatteninstallation... 3 BBR/PBL-regler och normer för VVS-branschen... 3 Injustering av värmesystem - teori respektive praktik... 4 VENTILATION Kunskapskomplettering inför ansökan om OVK-behörighet... 5 Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov... 5 Ventilationsteknik... 6 Mätning av luftflöden... 6 Injustering av luftflöden... 7 Anbudskalkylering luftbehandling... 7 Distansutbildning för ventilationsmontörer... 7 KYL- OCH VÄRMEPUMPTEKNIK Obligatorisk personcertifiering Kylteknik 1 respektive 2 för tekniker Kyltekniker BAS ELBEHÖRIGHET Allmän elbehörighet på distans Begränsad elbehörighet BB1 på distans ENERGI ÖVRIGA TEKNIKKURSER Asbestsanering för installatörer Installationsbrandskydd LEDARSKAP, ARBETSLEDNING OCH PROJEKTERING CAD, grundkurs på distans MagiCAD på distans AMA VVS & Kyl Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U VVS-teknik på distans UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Diplomerad projektledare Ledarskap Förhandlingsteknik Ekonomi i projekt Entreprenadjuridik Projektledning Entreprenadjuridik Ekonomistyrning KOMMUNIKATION Affärsmannaskap för servicetekniker och montörer Säljkommunikation Engelska för installationsbranschen på distans Energieffektivisering i praktiken Energikartläggning av byggnader Energideklaration för byggnader - utbildning inför certifiering STYR- OCH REGLERTEKNIK Styr- och reglerteknik Våra branschägare Våra branschägare är VVS Företagen, Kyl & Värmepumpföretagen, Svensk Ventilation och Svenska Värmepumpföreningen. Deras medlemsföretag har 10 procent rabatt på ordinarie kursavgifter.

3 VVS Nya Säker Vatten är här och det är dags att utbilda sig igen Vid årsskiftet träder den nya versionen av Branschregler för Säker Vatteninstallation i kraft. Det innebär att det är dags för omcertifiering för de som var först ut när auktorisationen trädde i kraft för fem år sen. Vi utbildar på plats hos er! Branschregler för Säker Vatteninstallation Branschregler för Säker Vatteninstallation ligger som grund för Auktoriserad VVS-installatör. Kursens mål är att deltagarna ska få kompetens och legitimation för sanitetsinstallationer och att företaget därmed ska uppfylla ett delvillkor för auktorisationen. Auktoriserad VVS-Installatör administreras av Svensk Installationskontroll AB (SI), VVS-montörer och arbetsledare. Kursdeltagaren måste vara anställd i ett företag som är eller har ansökt om att bli Auktoriserad VVS-Installatör. Vi kontrollerar hos SI att kursdeltagaren är behörig. För att erhålla branschlegitimation måste montören även ha certifikat/utbildningsbevis. Branschlegitimationen utfärdas av SI. Vattenskador: Bakgrund, branschregler Legionella: Bakgrund, branschregler Brännskador: Bakgrund, branschregler Återströmning Kontroll och provning - dokumentation Skriftligt prov Gotland 11 januari Katrineholm 1 februari, 16 mars, 27 april, 25 maj Stockholm 9 februari, 13 april, 7 juni Göteborg 16 februari, 20 april, 10 juni kr exkl. moms Katarina Mjörnebrant, BBR/PBL-regler och normer för VVS-branschen Kursen ger kunskap och kännedom om lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar rörinstallationers utformning. Kursen är en del i medlemskravet för auktoriserad VVS-installatör. Personer inom VVS-branschen som behöver ha kunskap om gällande regelverk. Erfarenhet av installationer krävs. PBL BBR BÄR AFS AMA Konsumenttjänstlagen Skriftligt prov Gotland januari Göteborg mars Katrineholm 5 6 april Stockholm maj kr exkl. moms Katarina Mjörnebrant,

4 VVS Injustering av värmesystem - teori Nästan alla värmesystem är dimensionerade med för stora effektbehov. Det innebär att vi kör värmesystemen med alldeles för stora flöden. I de flesta fall kan man nästan halvera värmeeffektbehovet, vilket också medför ett minskat flöde i värmesystemet. Under kursen går vi igenom hur man injusterar enligt lågflödesmetoden, vilket innebär att man utnyttjar sin värmeanläggning så att bästa driftekonomi uppnås. Detta är en teoretisk utbildning för dig som vill veta mer om teorierna bakom lågflödesinjustering. Entreprenörer, VVS-konsulter, drifttekniker, servicetekniker, rörmontörer som vill veta mer om lågflödesmetoden. Kursen är även lämplig för förvaltare som vill skaffa sig kunskap inför upphandling av injusteringsuppdrag. Grundläggande kännedom om värmesystems uppbyggnad och funktion krävs. Teori: Göteborg januari Praktik: Göteborg januari Teori: kr exkl. moms Praktik: kr exkl. moms Teori + praktik: kr exkl. moms Beräkning för injustering av värmesystemet Värmesystemets dimensioneringsfaktorer Värmesystemets vattenflöden Val av cirkulationspump tryck/flöde Förinställningsvärde för lågflöde Genomföra korrekta inställningar på reglercentraler för optimalt utnyttjande av systemet Genomföra förändringar för driftoptimering och kostnadsbesparing med bibehållen komfort Injustering av värmesystem - praktik Denna kurs bygger vidare på de kunskaper som förmedlas i den teoretiska kursen. Deltagarna får i uppdrag att göra en lågflödesinjustering av ett värmesystem. Kursens mål är att deltagarna efter att ha genomgått båda kurserna självständigt ska kunna utföra en lågflödesinjustering såväl teoretiskt som praktiskt. Tekniker som ska injustera värmesystem. Teoretiska kunskaper om lågflödesinjustering motsvarande kursen Injustering av värmesystem, teori krävs. Beräkning för injustering av värmesystemet Värmesystemets dimensioneringsfaktorer Värmesystemets vattenflöden Val av cirkulationspump tryck/flöde Förinställningsvärde för lågflöde Genomföra korrekta inställningar på reglercentraler för optimalt utnyttjande av systemet Genomföra förändringar för driftoptimering och kostnadsbesparing med bibehållen komfort NYHET! I vår startar Solvärme - certifieringskurs för installatörer. Kontakta oss för information! 4

5 VENTILATION Kunskapskomplettering inför ansökan om OVK-behörighet Det här är kursen för dig som ska söka OVK-riksbehörighet eller bli certifierad energiexpert och inte uppfyller de krav som ställs på allmän teknisk kunskap enligt BFS2009:5 ÖVR85 (Funktionskontroll av ventilationssystem) resp BFS 2007:5 4 (Certifiering till energiexpert). Kursen riktar sig till dig som ska söka riksbehörighet som funktionskontrollant för ventilationskontroll eller certifiering som energiexpert och som ej uppfyller kraven på allmän teknisk kunskap. Utbildningen kräver att du har lång praktisk erfarenhet inom resp verksamhetsområden. Ta kontakt med ett certifieringsorgan innan du anmäler dig till kursen för att få en bedömning av dina personliga kvalifikationer. Vi samarbetar med certifieringsorganen - SP Sitac, Swedcert och Incert. Allmänt om OVK och energideklarationer Värmesystem, injustering, systemfel Sanitetssystem, legionella Ventilationssystem, flöden, systemfel Driftsekonomi och sunt inneklimat Aerodynamikens grunder Tryckfall i kanalsystem SRÖ-system, olika fabrikat och lösningar Fläktteori, fläktar i anläggning Fuktig luft, Mollierdiagram, beräkningar Mätfel Tentamen Stockholm 29 mars 1 april Göteborg april kr exkl. moms Övrigt Deltagarna ska inför kursen läsa in litteraturen och göra obligatoriska övningsuppgifter. Material skickas vid anmälan. Bygglagstiftning OVK + prov Nya regler gäller för riksbehörig funktionskontrollant enligt BFS 2009:5 ÖVR 85. Utbildningens innehåll och upplägg är baserat på de utökade kunskapskrav om gällande regelverk samt tekniska kvalifikationer som finns angivna i 14 a-b. Personer som ska ansöka om ny eller förnyad riksbehörighet som funktionskontrollant. Dag 1: Genomgång av gällande bygglagstiftning enligt 14 Dag 2: Teoretisk genomgång av tekniska kunskapskrav enligt 14 a-b Inneklimatfaktorer som påverkar inomhusmiljön Mätteknik och mätmetoder Värmeåtervinningssystem Radonmätning Energieffektiviseringsåtgärder Komfortkylsystem Strategisk planering av en funktionskontroll Föreberedelse inför tentamen Dag 3: Certifieringsprov Stockholm februari Göteborg maj kr exkl. moms Övrigt Utbildningen är upplagd så att du ska känna dig väl förberedd inför tentamen. Om du endast vill gå dag 1 - om bygglagstiftning - finns möjlighet att tentera andra dagen, ange i så fall detta vid anmälan. För den slutliga bedömningen inför certifiering till riksbehörig funktionskontrollant hänvisar vi till certifieringsorganen och krav enligt BFS 2009:05 ÖVR 85 (www.boverket.se). Vi samarbetar med certifieringsorganen SP Sitac, Swedcert och DNV. 5

6 VENTILATION Katrineholm 1 3 mars, maj kr exkl. moms Ventilationsteknik Väl fungerande ventilation är en förutsättning för att människor ska må bra och kunna fungera i sina bostäder och på sitt arbete. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att driftpersonalen har den utbildning som krävs för att sköta drift och underhåll på ett optimalt sätt. Med goda kunskaper hur ett ventilationssystem är uppbyggt kan driftteknikern effektivisera drift och underhåll och föreslå energieffektiviserande åtgärder. Servicetekniker, entreprenörer, drifttekniker och fastighetstekniker som behöver grundläggande kunskaper om ventilationsteknik. Matematiska grundkunskaper rekommenderas. Ventilationsteknik S-, F- och FTX-system Luftkvalitet, klimat, normkrav Funktion och uppbyggnad Ventilationsprinciper, luftföring Installationskomponenter Fläktar, remdrift Värmeväxlare, värme/ kylbatteri/filter Orientering om mätmetoder Drift och underhåll av ventilationsanläggningar Mätning av luftflöden För att säkerställa luftkvalitet och inneklimat krävs goda mättekniska kunskaper hos de ventilationstekniker som fastighetsägaren anlitar i samband med besiktning, injustering och funktionskontroll. Denna kurs ger såväl teoretisk som praktisk kunskap i de mätmetoder som rekommenderas av Nordiska Ventilationsgruppen (NVG). I skriften Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer T9:2007/T22:1998, redovisas mätmetoder med kända och låga metodfel, vilken utrustning som krävs, hur mätningen ska utföras, mätpunkter och tider. Varje moment omfattar teori, praktiska mätningar och utvärdering av mätresultat. Servicetekniker, drifttekniker ansvariga för inomhusmiljön, mättekniker/injusterare, besiktningsmän och funktionskontrollanter. Kunskaper om ventilationssystems uppbyggnad/funktion rekommenderas. Katrineholm 8 10 mars kr exkl. moms Förberedande genomgång av enhetsomvandling, matematiska beräkningar och formler Luftkvalitet, inomhusklimat, normkrav Olika funktioner och tillämpningar av mätinstrument Mätteknik, mätfel, felkällor, felanalys Mätning av koldioxidhalt, luftfuktighet, tryck Rekommenderade mätmetoder enligt T22 - Prandtlrörsmätning, fasta flödesmätdon, frånlufts- och tilluftsdon Mätning av fläktvarvtal/motorer Praktiska mätövningar 6

7 VENTILATION Injustering av luftflöden För att erhålla rätt luftflöden och bra inomhusklimat krävs en väl genomförd injustering. Då minskar man också energiåtgång och ventilationsbuller. Den här kursen ger de kunskaperna för att kunna utföra injustering av ventilationssystem i en byggnad. Mättekniker/injusterare, servicetekniker, skyddsingenjörer, montörer, drifttekniker. Kursen Mätning av luftflöden eller motsvarande kunskaper krävs. Katrineholm mars kr exkl. moms Aktuell lagstiftning Orientering om dimensionering av luftflöden Injustering enligt proportionalitetsmetoden Injusteringsproblem i samband med olika typer av ventilationssystem Grundläggande styroch reglerprinciper Praktiska övningar, beräkningsövningar Anbudskalkylering luftbehandling Ju bättre anbudskalkyler, desto bättre lönsamhet. Denna kurs ger teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att göra en bra anbudskalkyl. Personer i mindre luftbehandlingsföretag med viss erfarenhet av kalkylering. Kalkylmetoder Mängdning Prissättning leverans Tidssättning montage Praktiska övningar med exempelprojekt Stockholm mars kr exkl. moms Distansutbildning för ventilationsmontörer Med detta självstudiepaket i studerar montören på distans med stöd av sin chef eller en projektledare. och förkunskaper Steg 1: Ventilationsmontörer. Inga särskilda förkunskaper krävs. Steg 2: Ventilationsmontörer med minst tre års yrkesvana. Ha genomgått Ventilationsmontör - steg 1 med godkänt resultat. Steg 3: Ventilationsmontörer med arbetsledaransvar. Ha genomgått Certifierad Ventilationsmontör - steg 2 eller ha motsvarande kunskaper. Steg 1: Ventilationsteknik Ritteknik Montageteknik Arbetsmiljö Kvalitetssäkring Skriftligt prov Steg 2: Förberedande självstudier i arbetsberedning - styckning Ventilationsteknik Ritteknik Montageteknik Projektekonomi Myndighetskrav - föreskrifter Skriftligt prov Steg 3: Myndighetskrav Arbetsmiljö Projekteringsmetodik Ventilation och luftbehandling Inneklimat Energiåtervinning Entreprenadjuridik Projektplanering Affärsmannaskap Skriftligt prov Steg 1: Kursen omfattar ca 24 h självstudier. Steg 2: Kursen omfattar ca 8 h förberedande självstudier + lärarledd kurs i Stockholm 9 10 mars Steg 3: Stockholm 5 7 april Steg 1: kr exkl. moms Steg 2: kr exkl. moms Steg 3: kr exkl. moms 7

8 KYL- OCH VÄRMEPUMPTEKNIK Obligatorisk personcertifiering Före 4 juli 2011 ska alla som arbetar med fluorerade växthusgaser ha examinerats för personliga certifikat. Man certifieras enligt gemensamma regler inom EU och enligt de svenska särkraven. Certifieringen omfattar personkompetens gällande kunskaper om miljö- och säkerhetsföreskrifter, kylteknik, hantering av olika köldmedier ur miljö- och säkerhetssynpunkt samt kunskap om energieffektiv användning av kyloch värmepumpanläggningar. Med våra mobila provningsaggregat kan vi dessutom genomföra certifieringsprov kategori I-IV var som helst i landet. Ni förbereder er då med ett instuderande material och avlägger sedan teoretiskt och praktiskt prov när vi kommer till er. Planera din certifiering nu så att du säkert hinner. Personcertifikaten delas in i fem kategorier: Aktivitet Kat I Kat II Kat III Kat IV Kat V Läckagekontroll 3 kg 3 kg 3 kg Återvinning Ja <3 kg <3 kg <3 kg Installation Ja <3 kg Underhåll/service Ja <3 kg <3 kg Förnyelse av kylcertifikat Om du certifierar eller omcertifierar dig nu flyttas du automatiskt över i det nya certifieringssystemet. De nya reglerna med kategorier kommer att gälla fullt ut från och med 4 juli Katrineholm januari, 3 4 mars Göteborg 3 4 februari, 5 6 maj Stockholm 6 7 april, 9 10 juni kr exkl. moms och förkunskaper Alla som ska omcertifiera sig enligt förordningen. Tidigare certifiering och allmäna grundläggande kyltekniska kunskaper krävs. F-gas förordningen Köldmedieförordningen med tillägg Minimikraven för certifiering Korta kyltekniska repetitioner Övningsuppgifter Ann-Britt Bäck Rasmussen,

9 KYL- OCH VÄRMEPUMPTEKNIK Preparandkurs + certifieringsprov kategori I Certifikat inom kategori I gäller för alla typer av applikationer och fyllnadsmängder som innehåller fluorerande växthusgaser. och förkunskaper Kunskaper i grundläggande kylteknik och helst minst ett års erfarenhet från kyltekniska arbeten med installation, service- och underhåll av aggregat med fluorerade växthusgaser. F-gas förordningen Köldmedieförordningen med tillägg Minimikraven för certifiering Korta kyltekniska repetitioner Kortfattade praktiska repetitioner Övningsuppgifter Certifieringsprov Katrineholm januari, 7 9 februari, 1 3 mars, mars, april, maj, maj, juni Göteborg januari, 7 9 mars, 4 6 april, 3 5 maj, juni kr exkl. moms Ann-Britt Bäck Rasmussen, Preparandkurs + certifieringsprov kategori II Certifikat inom kategori II gäller för alla typer av applikationer och fyllnadsmängder som innehåller fluorerande växthusgaser med fyllnadsmängd under 3 kg. och förkunskaper Kunskaper i grundläggande kylteknik och helst minst ett års erfarenhet från kyltekniska arbeten med installation, service- och underhåll av aggregat med fluorerade växthusgaser. Katrineholm januari, 7 9 februari, 1 3 mars, mars, april, maj, maj, juni Göteborg januari, 7 9 mars, 4 6 april, 3 5 maj, juni kr exkl. moms Ann-Britt Bäck Rasmussen, F-gas förordningen Köldmedieförordningen med tillägg Minimikraven för certifiering Korta kyltekniska repetitioner Kortfattade praktiska repetitioner Övningsuppgifter Certifieringsprov Preparandkurs + certifieringsprov kategori V Certifikat inom kategori V gäller för mobilt A/C under 3 kg fyllnadsmängd. Varje företag som jobbar med detta ska ha minst en certifierad arbetsledare. Sluttiden för de som har certifikat klass 2.3 gäller. Därefter måste förnyelse ske enligt de nya reglerna. och förkunskaper Kunskaper i grundläggande kylteknik och helst minst ett års erfarenhet från kyltekniska arbeten med mobila A/C med fluorerade växthusgaser. Katrineholm januari, 7 9 februari, 1 3 mars, mars, april, maj, maj, juni Göteborg januari, 7 9 mars, 4 6 april, 3 5 maj, juni kr exkl. moms Ann-Britt Bäck Rasmussen, F-gas förordningen Köldmedieförordningen med tillägg Minimikraven för certifiering Korta kyltekniska repetitioner Kortfattade praktiska repetitioner Övningsuppgifter Certifieringsprov 9

10 KYL- OCH VÄRMEPUMPTEKNIK Kylteknik 1 för tekniker Här går vi igenom tekniken i kyl-, frys- och värmepumpaggregat, olika komponenters funktioner, vilka olika köldmedier som finns och hur de fungerar. Kursen är till största delen teoretiskt inriktad, med ett par praktiska övningar på kylaggregat. Personer som behöver kunskaper i kylteknik för att arbeta med service, installation, konstruktion, försäljning eller drift av kylaggregat. Termodynamik Kyl- och värmelära Köldmedier Kylprocessen Definitioner Komponenter Klassificering av kylsystem Skyddsutrustning Symboler och beteckningar Köldmedieteknik Energidiagram Anläggningsteknik Föreskrifter Energieffektiva aggregat Kylteknik 1: Katrineholm januari, februari, 4 8 april Kylteknik 2: Katrineholm februari, mars, 2 6 maj Kylteknik 1: kr exkl. moms Kylteknik 2: kr exkl. moms Ann-Britt Bäck Rasmussen, Kylteknik 2 för tekniker Här tar vi med oss kunskaperna från Kylteknik 1 till vårt övningslaboratorium och fördjupar oss praktiskt med kontinuerlig återkoppling till teorin. Kursen lär deltagarna att mäta, injustera och kontrollera att aggregatet arbetar enligt utlovade data. Personer som behöver praktiska kunskaper i kylteknik för att arbeta med service, installation, konstruktion, försäljning eller drift av kylaggregat. Kunskap motsvarande Kylteknik 1 krävs. Tömning och fyllning Vakuumsugning Läcksökning Expansionsventiler Serviceutrustning Igångkörningsprotokoll Kontroll av aggregatets status Felsökningsteknik Energidiagram verklig kylprocess Energieffektiv drift Mätteknik Självstudier. Du kommer snabbt igång. Så snart du har bokat dig skickar vi dina inloggningsuppgifter. Behöver du teknisk eller pedagogisk support kontaktar du oss kr exkl. moms Ann-Britt Bäck Rasmussen, Kyltekniker BAS - självstudier Med Kyltekniker BAS kan du som tänker ta obligatorisk personcertifiering i egen takt förbereda dig inför provet. Kyltekniker BAS är en webbaserad utbildning som omfattar den kylteknik och de lagar och förordningar som krävs för att klara den teoretiska certifieringen för kategori I respektive II enligt kraven i EU 303/2008 och köldmedieförordningen. Personer som siktar på obligatorisk personcertifiering och behöver komplettera sina kunskaper. Viss kylteknisk erfarenhet underlättar, men är inte nödvändig. Utbildningsprogrammet finns på webben och du kan komma igång direkt efter anmälan. Kyltekniker BAS är indelad i sju olika ämnen som du först studerar och sedan får besvara frågor om. 10

11 ELBEHÖRIGHET Elbehörighet på distans Våra populära elbehörighetsutbildningar på distans bygger på självstudier som kompletteras med teorilektioner, laborationer och prov på IUC. Första träffen är en vardag, därefter på lördagar eller söndagar. Observera att det även krävs praktisk erfarenhet för att erhålla behörighet. Vänd dig till Elsäkerhetsverket för bedömning. Förutom kursen krävs: Allmän behörighet Begränsad behörighet BB1 Teknisk utbildning på gymnasienivå inom elprogrammet eller motsvarande kunskaper, begränsad behörighet BB1 eller BB2 samt 2 års praktik inom starkströmsområdet under ledning av behörig elinstallatör. 2 års praktik av den art som den begränsande behörigheten omfattar under elinstallatörs överinseende. Allmän elbehörighet på distans Kursen omfattar de teoretiska kunskaper som krävs för att ansöka om allmän behörighet hos Elsäkerhetsverket. Utbildningen följer SKOLFS 2006:14 för Elinstallation Allmän Behörighet PUN 001. Utbildningen löper över 12 månader och kombinerar självstudier med 12 lärarledda kursdagar. Total studietid uppskattas till ca 400 timmar. Personer som ska stå som ansvariga för elinstallationer som kräver Allmän Elbehörighet. Stockholm kursstart 31 januari Katrineholm kursstart 7 februari kr exkl. moms. Litteraturkostnad tillkommer. Matematik Elinstallationer AEB2601 Elkraft AEB2602 Elmaskiner AEB2603 Författningskunskap El AEB2604 Totalt 6 st prov Begränsad elbehörighet BB1 på distans Kursen omfattar de teoretiska kunskaper som krävs för att ansöka om begränsad behörighet BB1 hos Elsäkerhetsverket enligt ELSÄK-FS 2007:2. Behörigheten omfattar uppsättning och flyttning i befintlig gruppledning av enstaka ljusarmaturer, installationsströmställare och uttag med tillhörande kablar samt fast anslutning och losskoppling av maskin, apparat, bruksföremål eller annan anordning med tillhörande styr-, regler-, säkerhets- och indikeringsdon samt förläggning och anslutning av kablar tillhörande donen. Utbildningen löper över 6 månader och kombinerar självstudier med 8 lärarledda kursdagar. Total studietid uppskattas till ca 200 timmar. Personer som har behov av elkunskaper för att utföra vissa elarbeten inom ramen för behörigheten. Grundläggande kunskaper i matematik krävs. Stockholm kursstart 14 februari Katrineholm kursstart 21 februari Göteborg kursstart 29 mars kr exkl. moms. Litteraturkostnad tillkommer. Matematik Ellära A (ELL 1201) Växelström 3-fas (ELL 1203) Elkompetens A (ELKU 1201) Elkompetens B (ELKU 1202) Praktiska övningar Slutprov 11

12 ENERGI Stockholm 7 8 februari kr exkl. moms Energihandboken ENERGISMARTA TIPS OCH IDÉER FÖR INSTALLATÖRER, TEKNIKER, FÖRVALTARE, FASTIGHETSÄGARE, ENERGI- AKTÖRER OCH ANDRA Energieffektivisering i praktiken Utbildningen är ett samarbete mellan IUC, VVS Företagen, Svensk Ventilation, Kyl & Värmepumpföretagen och Isoleringsfirmornas Förening. Kursen ger användbara tekniska kunskaper och en bred plattform för praktiskt arbete med energieffektivisering i byggnader. Utbildningen är uppdaterad med nya lagkrav, energideklarationer och energianvändningens klimatpåverkan. Kursen vänder sig till installatörer/entreprenörer inom VVS, ventilation, el eller kyl- och värmepumpteknik, energirådgivare, konsulter inom energi och miljö, tjänstemän på energibolag samt driftpersonal och förvaltare inom fastighetsbolag, kommuner och landsting. Under kursen använder vi bl a Energihandboken som är utarbetad av branschorganisationerna VVS Företagen, Svensk Ventilation, Isoleringsfirmornas Förening samt Kyl & Värmepumpföretagen. Utbildningen är ett samarbete med IUC (Installatörernas Utbildningscentrum). Växthuseffekten Energianvändning i olika sektorer Energikällor Energianvändning i byggnaden: belysning, ventilation, VVS, isolering, kyla och värmepumpar Lagar och regler på energiområdet Innemiljö Driftekonomi och lönsamhetskalkyler Åtgärder för energieffektivisering och god inomhusmiljö Pedagogik - hur informera om energieffektivisering? Övrigt Kursen omfattar även en frivillig hemuppgift för den som vill bli diplomerad. I kursen används Energihandboken som tagits fram av VVS Företagen, Svensk Ventilation, Kyl & Värmepumpföretagen och Isoleringsfirmornas Förening. Stockholm april kr exkl. moms Energikartläggning av byggnader Detta är en praktiskt inriktad kurs för dig som vill genomföra en total energikartläggning av byggnadens och verksamhetens energianvändning. Vi går igenom hur energianvändningen påverkar miljön och hur man får ett helhetsgrepp på energiekonomin. Utbildningen innehåller många praktiska övningar, bl.a. genomför vi en besiktning av klimatskal och olika installationer i en lokal eller industrifastighet. Syftet med utbildningen är att ge god kunskap om vad energieffektivisering i en byggnad innebär och varför den bör ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet i drift och förvaltning av fastigheter. Alla som ska utföra energiinventeringar inom lokaler och industribyggnader samt fördjupade analyser inom olika installationsområden. Utbildningen förutsätter kunskap om byggnaders tekniska installationer och systemuppbyggnad samt kännedom om byggnaders energianvändning. Matematik och fysik motsvarande gymnasienivå rekommenderas. Lagar, förordningar, föreskrifter Energiläget i Sverige Teoretisk genomgång med beräkningar på klimatskal, transmission, läckage, ventilation, kyla, värmeproduktion/-distribution, varmvatten, belysning, tryckluft, ellära/motordrifter/elkvalitet Nyckeltal för energistatistik Miljöpåverkan Besiktning i en byggnad Checklista i en byggnad Mätövningar Analys av besiktning och mätresultat Framtagande av åtgärdsförslag 12

13 ENERGI Energideklaration för byggnader - utbildning inför certifiering Utbildningen ger den kunskap som krävs för att bli certifierad energiexpert för normal respektive kvalificerad behörighet. Målet är att deltagarna ska bli väl förberedda inför det skriftliga prov som ska åberopas vid ansökan om att bli certifierad energiexpert. Personer som vill bli certifierad energiexpert eller vill ha kunskap och förståelse för energideklarationers innehåll och utförande ur ett beställarperspektiv. Se Boverkets föreskrifter allmänna råd (BFS 2007:5) angående krav på allmän teknisk kunskap, yrkeserfarenhet och särskild kompetens för olika behörighetsklasser. Stockholm 31 januari 2 februari Göteborg mars kr exkl. moms Lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd Besiktningsförberedelser Ekonomisk utvärdering Byggnadens klimatskal Värme, ventilation, va-system Kyl- och värmepumpsystem Elsystem Energiprestanda - nyckeltalsanvändning Kostnadseffektiva besparingsförslag Energiberäkningsprogram Besiktningsförfarande Energideklarationsmallar om certifiering, ackreditering Övrigt Prov (1 dag) genomförs ca 2-3 veckor efter kurstillfället, tidpunkt bestäms i samråd med kursdeltagarna. Provet arrangeras tillsammans med certifieringsorganen. Denna certifieringsutbildning omfattar 7-11 i BFS 2007:5. Observera att energideklarationer endast får upprättas av ett ackrediterat kontrollorgan. STYR- OCH REGLERTEKNIK Styr- och reglerteknik Kursen ska ge en ökad förståelse för styr- och reglerteknik, både för nybörjare och de som har kommit i kontakt med styr- och reglerutrustning tidigare. Deltagarna ska efter kursen kunna styroch reglerspråket och styr- och reglerprocessens olika delar. Drift- och fastighetstekniker, fastighetsskötare, kyltekniker, värmepumptekniker. Kännedom om hur ett ventilations- eller värmesystem är uppbyggt krävs. Varför reglera? Vad är reglerteknik? Vanliga begrepp i reglertekniken Mätteknik P-reglering PI-reglering PID-reglering Störningar Laboration: Reglertekniska tillämpningar En jämförelse med reläer Att läsa elschema Dataövning Katrineholm 8 10 februari, 3 5 maj kr exkl. moms 13

14 ÖVRIGA TEKNIKKURSER Asbestsanering för installatörer Alla som leder och utför arbete med asbesthaltiga material måste ha utbildning. Detta är en särskild utbildning med anpassad längd enligt AFS 2006:1, 36 och 41, arbete med rivning av asbest eller asbesthaltigt material där det inte krävs inneslutning (med luftsluss) av saneringsområde. Katrineholm april kr exkl. moms Alla som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material där det inte krävs inneslutning (med luftsluss) av saneringsområdet. Gällande föreskrifter Asbests egenskaper och var det kan finnas Insikt om hälsorisker med asbest Skyddsåtgärder Nödfallsåtgärder Olika arbetsmetoder Maskinell och personlig utrustning Saneringsmetoder och avfallshantering Regler för medicinska kontroller Praktiska tillämpningsövningar av asbestrivning/rivningsteknik Skriftligt prov Installationsbrandskydd anpassad efter nya BBR 2010 Utbildningen lägger fokus på tekniska lösningar för brandskydd och vikten av integration mellan installationers brandskydd. Nya BBR 2010 medför stora förändringar i utformningen av installationers brandskydd. Stockholm 22 mars kr exkl. moms inkl. handboken Installationsbrandskydd (ca 950 kr) Konsulter och installatörer. BBR 2010 Utförandekontroll i byggprocessen Standarder och brandtekniska klasser Installationssystem och brandskydd Brand Brandflöde och tryck i brandrum Brandgasspridning mellan brandceller via ventilationssystem Skydd mot brandgasspridning via ventilationssystem Styrning/detektering Rökdetektering Strömförsörjning Elrum och fläktrum Schakt för installationer Genomföring i brandcellsskiljande byggnadsdel Trapphus Hisschakt och hissmaskineri Bevaka för kursnyheter och aktuella datum. Vårt utbud utvecklas kontinuerligt med nya kurser och tillfällen. 14

15 LEDARSKAP, ARBETSLEDNING OCH PROJEKTERING CAD, grundkurs på distans Kursen omfattar programmet AutoCAD:s grunder och hur man på bästa sätt nyttjar det till fullo. AutoCAD är i dag ett mycket vanligt verktyg för att ta fram ritningar. Det är ett program med många funktioner och lätt att lära sig om man sedan tidigare är van användare av Windows. Målet med kursen är att ge dig en stabil grund att stå på i ditt arbete med AutoCAD. Du kommer att kunna upprätta en godkänd CAD-ritning med branschens krav samt förstå en installationsritnings beteckningar och förklaringar. Via en distansplattform kan du se inspelade föreläsningar när det passar dig, få kontinuerlig support och kommunicera med övriga kursdeltagare. Distansstudierna kompletteras med tre fysiska träffar i Stockholm. VVS-konsulter, drifttekniker, servicetekniker och andra som har behov av att lära sig grundläggande CAD. Använda AutoCAD programmets ritverktyg, hantera lager, block, måttsättning och utskrifter Läsa branschritningar och skapa egna ritningar med ritramar Självstudier + tre lärarledda dagar i Stockholm: 11 februari, 11 mars och 8 april kr exkl. moms. Studerandelicens AutoCad tillkommer. Madelen Carlberg, MagiCAD på distans MagiCAD är den vanligast förekommande applikationen för att ta fram rör- och ventilationsritningar i CAD. Den här kursen ger en bra grund för att kunna arbeta med programmets verktyg och databaser. Du studerar via en distansplattform och kan se inspelade föreläsningar när det passar dig, få kontinuerlig support och kommunicera med övriga kursdeltagare. Målet med kursen är att ge dig en stabil grund att stå på i ditt arbete med MagiCAD. Du kommer att kunna ta fram vyer, ritningar, beräkningar och kollisionskontroller. Distansstudierna kompletteras med tre fysiska träffar i Stockholm i form av introduktion, workshop och redovisningstillfälle. VVS-konsulter, drifttekniker, servicetekniker och andra som har behov av att lära sig MagiCAD. Grundläggande kunskaper i AutoCAD rekommenderas. Skapa projekt Använda CAD-programmets verktyg inom rör och ventilation Hantera redigeringsfunktioner och kopplingsnoder Skapa egna ritningar och vyer Självstudier + tre lärarledda dagar i Stockholm med start i april kr exkl. moms. Studerandelicens MagiCad tillkommer. Madelen Carlberg,

16 LEDARSKAP, ARBETSLEDNING OCH PROJEKTERING AMA VVS & Kyl 09 i samarbete med Svensk Byggtjänst Stockholm 8 februari, 12 april, 8 juni Göteborg 15 februari, 19 april, 9 juni Malmö 22 februari, 3 maj Katrineholm 15 mars, 24 maj kr exkl. moms AMA används som referensverk i byggbranschen för att upprätta tekniska beskrivningar. Den del av AMA som berör VVS- och kylteknik kom ut med en ny utgåva under våren 2009, AMA VVS & Kyl 09 med tillhörande råd och anvisningar RA VVS & Kyl 09. Några av de många nyheterna är att kapitlet om rörledningar har fått en helt ny struktur och att anpassningar har gjorts till Säker Vatteninstallation. Täthetskraven har skärpts för kanalsystem. Kontroller har fått en upphöjd position och begreppet egenkontroll har införts. Projektörer ska enkelt kunna upprätta beskrivningar med AMA som grund. Du som entreprenör ska lätt kunna ta till dig och förstå innehållet i beskrivningar. Beskrivningsförfattare och entreprenörer som vill få en god överblick av innehållet i AMA VVS & Kyl 09 och få grundkunskaper i beskrivningsteknik. Erfarenhet av tidigare AMA-utgåvor är bra, men inte något krav. Genomgång av innehållet och de viktigaste nyheterna Grundprincipen för att upprätta tekniska beskrivningar med AMA som grund Översiktlig genomgång av AMA webbtjänst och beskrivningsverktyg Hur olika handlingar fungerar tillsammans i ett förfrågningsunderlag Kopplingen mellan AMA, RA, AB/ABT, AMA AF och lagstiftning Struktur och uppbyggnad av kodsystemet BSAB Historik och bakgrund till AMA Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U Det ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter finnas en byggarbetsmiljösamordnare - BAS - på varje byggarbetsplats. Från 1 januari 2011 skärps kraven ytterligare. Den arbetsmiljöansvarige ska då kunna styrka både sin kunskap och erfarenhet. Stockholm 1 februari, 12 april Göteborg 8 februari, 24 maj Katrineholm 15 februari Malmö 1 mars, 3 maj kr exkl. moms Kursen vänder sig till dig som ska vara BAS-P/U i projekt av normal art och som har praktisk erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning. Lämpliga förkunskaper kan vara BAM (bättre arbetsmiljö grund) eller liknande. Projektets art avgör vilka övriga kompetenser som krävs. Det kan handla om Arbete med ställning, Asbest, Heta arbeten, Säkra lyft etc. Kompetensen kan vara inhämtad tidigare, men kan också kompletteras i efterhand. Byggarbetsmiljösamordnare bakgrund, innebörd och omfattning. Regelverken AML samt AFS 1999:3, teori och praktisk hantering Ansvar och arbetsuppgifter för Byggherre/uppdragstagare BAS-P, projektering, samordning, styrning, AMP, särskilda risker BAS-U, AMP, planering, kontroller möten, samordning, arbetsberedning, praktisk hantering och tips Företagets hantering, organisation, hjälpmedel, rutiner Kunskapsprov 16

17 LEDARSKAP, ARBETSLEDNING OCH PROJEKTERING VVS-teknik på distans Distansstudier kombineras med åtta lärarledda träffar, vanligtvis torsdag till lördag. I utbildningen används ett övningsobjekt som projekteras till fullt färdig handling. Utbildningen avslutas med ett eget projektarbete i form av en totalentreprenad. VVS-teknik på distans är validerad av certifieringsorganen och uppfyller kraven om allmän teknisk kunskap inför ansökan om certifierad energiexpert och riksbehörighet OVK. Konstruktörer, entreprenörer, projektledare, kalkylatorer eller tekniska säljare som vill komplettera sin kompetens inom området. Projektera och presentera beräkningar och ritningar för de flesta installationssystem som kan förekomma i en byggnad Ansvara för och genomföra installationsprojekt Upprätta anbud och därmed tillhörande arbete Upprätta produktionsplaner, med kvalitets- och miljöplaner, för installationssystem Muntligt och skriftligt presentera projekt för både lekmän och fackfolk Använda datorn som ett självklart hjälpmedel för beräkningar, information och kommunikation Kursstart 7 9 april kr exkl. moms UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Kursen ska göra deltagaren mer effektiv som ledare och lagmedlem. Kursen ger deltagaren en stor och bred självkännedom och verktyg att hantera feedback, kommunikation, värderingar, konflikter och gruppers utvecklingsfaser. Chefer, ledare och andra som vill öka sin självkännedom, förbättra sin förmåga att tillvarata medarbetarnas energi och nyttja den för att förbättra arbetsresultat och nå uppsatta mål. Kursdeltagarna förutsätts vara i god psykisk balans, dela gemensamma upplevelser och med förtroende diskutera dessa. Deltagarna går igenom övningar som kräver att de aktivt prövar sin nuvarande ledarskapsförmåga i nya situationer. De får sedan utveckla sina färdigheter inom de områden i vilka de själva märker att de har svagheter. Kursen bygger på upplevelsebaserad inlärning med praktiska övningar som varvas med teori och olika processomgångar. Stockholm 7 11 februari, 4 8 april, 9 13 maj kr exkl. moms INOM KORT! Utbildning inför certifiering av kontrollansvarig enligt nya PBL kontakta oss! 17

18 LEDARSKAP, ARBETSLEDNING OCH PROJEKTERING Diplomerad Projektledare För att vara en riktigt bra projektledare räcker det inte med tekniska kunskaper. Kurspaketet Diplomerad Projektledare tar upp vanlig problematik från branschen och slipar projektledarkompetensen inom ledarskap, ekonomi och juridik. Kurserna genomförs i internatform på kursgård i Södermanland under ungefär ett halvår. Kurspaketet omfattar kurserna Ledarskap, Förhandlingsteknik, Ekonomi i projekt, Entreprenadjuridik samt Projektledning och leder till diplomering. Det är även möjligt att boka enstaka kurs. Paketpris Hela utbildningspaketet om fem kurser kostar kr exkl. moms. Kostnad för kost och logi tillkommer. Katrineholm 1 2 mars kr exkl. moms. Hela utbildningspaketet om fem kurser kostar kr exkl. moms. Kostnad för kost och logi tillkommer. Ledarskap (DP) Bli en bättre ledare genom ökad självinsikt, förmåga att hantera konflikter och kommunicera tydligt samt kunskap om gruppers utveckling och individens roll. Kursen ger verktyg och insikter som gör ledarskapet enklare att förstå, använda och utveckla. Projektledare, arbetsledare och andra personer i ledande befattningar. Bli en bättre ledare Hur hantera konfliktsituationer i arbetet eller under byggmötet Kommunikation: att föra fram sitt budskap och förstå andras Hur man får arbetsgrupper att fungera effektivt Vilken ledarstil som bör användas i olika situationer Självinsikt: Styrkor och överdrivna styrkor Katrineholm mars kr exkl. moms. Hela utbildningspaketet om fem kurser kostar kr exkl. moms. Kostnad för kost och logi tillkommer. Förhandlingsteknik (DP) Långsiktiga kundrelationer bygger på vinna-vinnaförhandlingslösningar i långsiktiga kundrelationer. I den här kursen ges verktyg och träning i olika förhandlingssituationer. Projektledare och företagsledare. Lång- och kortsiktiga strategier Förhandlarens dilemma: Ska jag lita på min motpart eller ej? Vedertagna sanningar om förhandling Ifrågasättande av de vedertagna sanningarna Princip-överenskommelsens metod (Harvardmetoden): Bästa Alternativ Till En Förhandlad lösning (BATEF), att fokusera på intressen - inte ståndpunkter, att tillsammans skapa möjliga lösningar, att insistera på externa kriterier, att skilja mellan sak och person Tillämpning 18

19 LEDARSKAP, ARBETSLEDNING OCH PROJEKTERING Ekonomi i projekt (DP) Kursen ger grundläggande kunskaper om hur olika ekonomiska begrepp samverkar i ett mindre installationsföretag och förståelse för sambandet mellan det enskilda projektets kalkyl och företagets totala ekonomi. Som övningsmaterial används för kursen speciellt framtagna uppgifter som hämtats från de olika installationsförbundens exempel på checklistor, kontoplaner, kalkyl- och projekteringsblanketter. Projektledare, kalkyl- och ekonomiansvariga i mindre installationsföretag. Katrineholm 3 4 maj kr exkl. moms. Hela utbildningspaketet om fem kurser kostar kr exkl. moms. Kostnad för kost och logi tillkommer. Installationsföretaget och dess omvärld Intressenter och mål Ekonomiska begrepp, dess innebörd och samverkan Bokföringens grunder Momsregler, sociala avgifter, skatter, avskrivningar, pågående arbeten Redovisningssystem, resultat- och balansräkning, bokslut Projektekonomi, kalkylmodeller, prissättning och uppföljningssystem Entreprenadjuridik 1 (DP) Med rätt kunskap kan risken för reklamationer, tvister och andra otrevligheter minimeras och istället göra man sina kunder nöjda. Här ges en övergripande bild av de faktorer och regler som styr entreprenadverksamheten. Alla som i sin verksamhet kommer i kontakt med leverantörer och beställare. Bevisbörda-beviskrav Avtalsrätt Entreprenad- och upphandlingsformer Standardavtalen i branschen Vilka krav som kan ställas på ett förfrågningsunderlag AMA AF 07 AB 04: Vad ingår i entreprenörens åtaganden? Ändringar och tilläggsarbeten, organisation, tider, ansvar, ekonomi och besiktning Rättsfallsanalys Rättegångsspel Katrineholm juni kr exkl. moms. Hela utbildningspaketet om fem kurser kostar kr exkl. moms. Kostnad för kost och logi tillkommer. Projektledning (DP) Denna kurs behandlar metoder för att precisera, styra, följa upp och avsluta projekt. Chefer och projektledare som i sitt arbete svarar för eller medverkar i planering, styrning och uppföljning av installationsprojekt, helt eller delvis. God kunskap om installationssektorn är önskvärd, liksom en insikt i chef- och ledarskapets grunder. Projektstart Projektplanering Projektgenomförande Uppföljning och omplanering Projektavslut Katrineholm augusti kr exkl. moms. Hela utbildningspaketet om fem kurser kostar kr exkl. moms. Kostnad för kost och logi tillkommer. 19

20 LEDARSKAP, ARBETSLEDNING OCH PROJEKTERING Katrineholm maj kr exkl. moms Entreprenadjuridik 2 Med god insikt i lagar och avtal är det enklare att de kan agera säkert och kompetent i de olika entreprenadskedena. Företagsledare, projektledare och andra som har kalkylerar, säljer, planerar och leder entreprenadprojekt. Kursdeltagaren förutsätts ha gått en grundläggande entreprenadjuridisk utbildning eller vara väl insatt i AF AMA 07, AB 04 och ABT 06. Fördjupning i AB 04 och ABT 06 AMA AF 07 Leveransbestämmelser Skadeståndsrätt Konsultavtal Service- och underhållsavtal Genomgång av intressanta rättsfall Tillämpningsövningar Ekonomistyrning Kursen ger en helhetssyn på företagets ekonomi och kännedom om system, nyckeltal och instrument för styrning, uppföljning och erfarenhetsåterföring. Syftet är att deltagarna med hjälp av dessa verktyg ska kunna styra sitt företag mot förbättrad lönsamhet. Katrineholm mars kr exkl. moms Företagsledare, filialchefer, ekonomiansvariga. För att kunna tillgodogöra sig kursen krävs grundläggande ekonomiska kunskaper - antingen förvärvade via arbete med företagets ekonomi eller någon grundläggande ekonomikurs. Ekonomisk planering Kostnads- och produktkalkyler Kostnadsanalys och hävstångseffekter Budget och budgetuppföljning Investeringar Analys av nyckeltal Vill du börja plugga på heltid? Vi har KY/YH-utbildningar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Katrineholm: Installationsingenjör Kyltekniker Fastighetstekniker VA-projektör VVS-projektering Sista ansökningsdag är 15 april Läs mer på 20

Kurser. och utbildningar2009

Kurser. och utbildningar2009 Kurser och utbildningar2009 1 INNEHÅLL Ledarskap, ekonomi, juridik AMA AF 07... 5 Ekonomistyrning... 5 Entreprenadbesiktning teori och praktik... 6 Entreprenadjuridik 2... 6 Ledarskap/UGL... 6 Konsumententreprenader...

Läs mer

Litteratur/Kunskapskrav inför certifiering som sakkunnig funktionskontrollant, enligt BFS 2011:16 OVK 1 med ändringar.

Litteratur/Kunskapskrav inför certifiering som sakkunnig funktionskontrollant, enligt BFS 2011:16 OVK 1 med ändringar. 2012-03-14 1(5) Litteratur/Kunskapskrav inför certifiering som sakkunnig funktionskontrollant, enligt BFS 2011:16 OVK 1 med ändringar. Dokumenten nedan är tillåtna hjälpmedel vid skriftligt prov (tentamen).

Läs mer

vvs UTBILDNINGAR PRIsLIsTA. ventilation, värme & KYLA

vvs UTBILDNINGAR PRIsLIsTA. ventilation, värme & KYLA vvs UTBILDNINGAR PRiSLISTA. VENTILATION, VÄRME & KYLA DIMENSIONERING VVS Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer 1 3 feb, 22 24 feb & 15 mar Kursnr: 9130 29 31 mars,19 21 april & 7 maj 30 aug 1

Läs mer

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter Över 600 kursdeltagare kan inte ha fel mer än 85% av dessa har dessutom klarat certifieringsprovet direkt! Anmäl dig du också till

Läs mer

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Peter Rohlin, INCERT AB BeLivs Seminarium: Energieffektivisering i dagens livsmedelslokaler 2 Installations Certifiering i Stockholm AB Elektriska

Läs mer

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål VVS- och fastighetsprogrammet (VF) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) ska utveckla elevernas kunskaper i installation, felsökning, reparation, drift och underhåll samt förvaltning av fastigheter, tekniska

Läs mer

Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014

Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014 Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014 08 2014 Uponor Academy VVS-kunskap för professionella Kunskap ger förtroende. Vi vet att ökad förståelse för gällande krav och lösningar hjälper dig i dina affärsmässiga

Läs mer

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Ett SBSC certifikat som behörig ingenjör brandlarm är idag en allmänt accepterad bekräftelse på att innehavaren har kvalificerad kompetens inom brandlarmområdet.

Läs mer

Auktorisation Ventilationsföretag

Auktorisation Ventilationsföretag Auktorisation Ventilationsföretag Fastställda anvisningar och kriterier Antagna 2017-01-31 Dessa anvisningar anger kraven för auktorisation av entreprenadföretag som tillhandahåller tjänster rörande ventilationstekniska

Läs mer

Elföreskrifter & installationsregler

Elföreskrifter & installationsregler Elföreskrifter & installationsregler vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA 2 Elföreskrifter & instllationsregler

Läs mer

www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark

www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark Utbildning inom kyl- och värmepumpteknik 2005 www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark Kyl- och värmepumpteknik Tid och Plats Stockholm 24-28 jan 2005 3-7 okt 2005 4-8 april

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER Bokföring I grunder Bokföring II årsbokslut Bokföring III årsredovisning enligt K2 Bokföring IV årsredovisning enligt K3 På FEI är vi experter på bokföring! Vårt

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert; beslutade den 0 månad 0. BFS 2013:xx Utkom från trycket

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

SYSTEMKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SYSTEMKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SYSTEMKUNSKAP Ämnet systemkunskap behandlar hur VVS-, ventilations-, kyl- och värmepumpssystem fungerar och är uppbyggda. Det behandlar också betydelsen av underhåll av systemen. I ämnet behandlas dessutom

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för VVS-montörer. Innehåll: VVS-teori och VVS-material 2. VVS-svets och lödning 3. Arbetsmiljö och säkerhet 3

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för VVS-montörer. Innehåll: VVS-teori och VVS-material 2. VVS-svets och lödning 3. Arbetsmiljö och säkerhet 3 MÅLBESKRIVNING Grundutbildning för VVS-montörer Innehåll: VVS-teori och VVS-material 2 VVS-svets och lödning 3 Arbetsmiljö och säkerhet 3 Arbetsredskap 4 Ellära och elkompetens 4 Energi 5 Entreprenadkunskap

Läs mer

TEKNISKA SYSTEM VVS. Ämnets syfte

TEKNISKA SYSTEM VVS. Ämnets syfte TEKNISKA SYSTEM VVS Ämnet tekniska system VVS behandlar den arbetsprocess där man projekterar och dokumenterar tekniska system och anläggningar inom teknikområdet VVS-installation. I projektering ingår

Läs mer

ANALYSKURSER. Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III

ANALYSKURSER. Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III KAPITELNAMN ANALYSKURSER FÖR DIG SOM VÄRDERAR ELLER KREDITBEDÖMER Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III KAPITELNAMN ANALYSKURSER Du kan tentera

Läs mer

SFS 1985:997 B B ändringar tom SFS 2008:248 7 3. som bryter ned ozonskiktet. fluorerade gaser SFS 2007:846 B B ändringar tom SFS 2015:19 11

SFS 1985:997 B B ändringar tom SFS 2008:248 7 3. som bryter ned ozonskiktet. fluorerade gaser SFS 2007:846 B B ändringar tom SFS 2015:19 11 CEX - Litteraturförteckning Gällande litteratur är alltid senaste utgåva eller ändring A: Kunskap om, dvs behärska sakfrågan B: Kännedom om, dvs vara väl insatt i sakfrågan och hur man inhämtar mer information

Läs mer

VVS-ingenjör. Enstaka kurser du kan söka från utbildningen: Utbildningsanordnare: TUC Sweden AB

VVS-ingenjör. Enstaka kurser du kan söka från utbildningen: Utbildningsanordnare: TUC Sweden AB Enstaka kurser du kan söka från utbildningen: Utbildningsanordnare: TUC Sweden AB VVS-ingenjör Kurs Kursbeskrivning Kursort/Distans Antal YH-poäng Antal lektionstimmar/vecka Startdatum Slutdatum Senaste

Läs mer

Om du räknar till fyra räknar vi på din fastighet.

Om du räknar till fyra räknar vi på din fastighet. Om du räknar till fyra räknar vi på din fastighet. Optimerat klimat i din fastighet. Välkommen till ELEKTROKYL ENERGITEKNIK. Projektering Installation Med en enda leverantör av alla de installationer som

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år;

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den -- maj 2015. Skolverket föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 förordning

Läs mer

Anvisningar till anso kan om fo retagscertifikat

Anvisningar till anso kan om fo retagscertifikat Anvisningar till anso kan om fo retagscertifikat Introduktion Många av köldmedierna som används i kyl-, värmepump- och luftkonditionerings aggregat innehåller fluorerade växthusgaser (köldmedier). Användandet

Läs mer

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007 sakervatten.se Branschregler Oktober 2007 Säker Vatteninstallation Långsiktigt hållbara installationer Oavsett vilket slags VVS-installation som ska göras. Oavsett om det gäller offentlig lokal eller småhus

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Praktisk Elteknik - grundkurs Vi jobbar mycket praktiskt med skruvmejsel och mätinstrument.

Läs mer

Kurser Yh Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande

Kurser Yh Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande Kurser Yh Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande Utbildningen har 16 delkurser Arbetsledning och kommunikation Yh-poäng: 15 förstå sin egen personlighet och hur det påverkar den

Läs mer

Vi sänker din energiförbrukning!

Vi sänker din energiförbrukning! ENERGIDEKLARATION OCH ENERGIEFFEK TIVISERING Vi sänker din energiförbrukning! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ENERGIBYRÅN 3 2 ENERGIBYRÅNS TJÄNSTER 4 OVK (OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 4 LAGEN OM ENERGIDEKLARATION

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Avflyttningsbesiktning av lägenheter grundkurs med praktisk besiktning För att genomföra en lägenhetsbesiktning

Läs mer

Bas P och Bas U 1 dag

Bas P och Bas U 1 dag Bas P och Bas U 1 dag Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden. Vi

Läs mer

Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet

Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet Peter Rohlin INCERT AB Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2014 Installations Certifiering i Stockholm AB EIO Kyl & Värmepumpföreningen Svenska Kyltekniska

Läs mer

- Energiexpert - Energiexpert - Utbildning inför certifiering Paket 2

- Energiexpert - Energiexpert - Utbildning inför certifiering Paket 2 - Energiexpert - Komplett kurs för dig som ska certifiera dig till energiexpert för att arbeta med energideklarationer enligt lagkravet. Energiexpert - Utbildning inför certifiering Paket 2 Vill du certifiera

Läs mer

Tjänster Projektering

Tjänster Projektering Tjänster Projektering VVE-Teknik projekterar, installerar, kontrollerar och underhåller klimatanläggningar. Vi utför även analyser, besiktningar och statuskontroller på alla typer av fastigheter och system.

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

Personcertifiering av ventilationsmontörer. en kravspecifikation upprättad av PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd

Personcertifiering av ventilationsmontörer. en kravspecifikation upprättad av PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd Personcertifiering av ventilationsmontörer en kravspecifikation upprättad av PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd Stockholm 2013 Innehåll 1. Inledning 2. Ändamål 3. Kvalifikationskrav för certifiering 4. Förkunskaper

Läs mer

EBR. Diplomerad distributionselektriker. Bygger din kompetens

EBR. Diplomerad distributionselektriker. Bygger din kompetens EBR Diplomerad distributionselektriker Bygger din kompetens EBR Diplomerad distributionselektriker Vi erbjuder ett väl sammansatt utbildningspaket som ger dig förutsättningar för att utvecklas framgångsrikt

Läs mer

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Sidan 1 av 5 PM Version 4 Fortbildning Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Inläsningstjänst startar en utbildningsverksamhet inom området läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Under våren 2014 planeras

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Byggprocessen VBEA01 Introduktion Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola 1 - Allmän information Introduktion - Kurslitteratur/kurskompendium - Grupper

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen för certifiering av 1 Bakgrund och syfte med certifieringen

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Beskärning av buskar och träd Du som arbetar i en skötselförvaltning eller i ett skötselföretag och inte vet

Läs mer

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 PLUS Kursöversikt är till för dig och ger en snabb överblick av våra utbildningar. Välkommen till PLUS Utbildning som 2015 firar 30 år som företag! PLUS arbetar sedan 1985 med kompetensutveckling

Läs mer

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN VÅREN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ www.plus.se

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (2011:6) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga

Läs mer

EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER ÅF-SIFU AB

EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER ÅF-SIFU AB EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER ventilationsteknik för drifttekniker 2002 2003 www.sifu.se ÅF-SIFU AB Ventilationsteknik Ventilationsteknik för drifttekniker, steg 1, 9110, 5 dagar 16-20 sep 2002, Borås 21-25

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Utbildningsplaner AutoCAD LT

Utbildningsplaner AutoCAD LT Utbildningsplaner AutoCAD LT AutoCAD LT Grundkurs AutoCAD LT Fortsättning ELPROCAD Basic ELPROCAD Pro Mechanical LT AutoARK LT Point LT Bygg Point LT EL Point LT VVS AutoVVS LT Teleregistrering LT är:

Läs mer

Nya regler för elarbete

Nya regler för elarbete Nya regler för elarbete Den 8 juni 2016 tog riksdagen beslut om en ny elsäkerhetslag i Sverige. Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2017. Den nya lagstiftningen påverkar de flesta grupper i samhället -

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK VVS

INSTALLATIONSTEKNIK VVS INSTALLATIONSTEKNIK VVS Ämnet installationsteknik VVS behandlar uppbyggnad och funktion av system och installationer inom VVS-området. Det behandlar också hur dessa utformas för att ge ett tillfredsställande

Läs mer

Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig

Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig Gällande fr o m 2014-04-02 1. Allmänt 1.1 Syftet med denna certifiering är att utgöra en validering av grundkompetens, erfarenhet och fortlöpande fortbildning

Läs mer

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om ikraftträdande och övergångsbestämmelser och samtliga fotnoter; se respektive

Läs mer

CBI Kursverksamhet Kurskatalog RISE CBI Betonginstitutet

CBI Kursverksamhet  Kurskatalog RISE CBI Betonginstitutet CBI Kursverksamhet www.cbi.se Kurskatalog 2018 RISE CBI Betonginstitutet CBIs kursverksamhet CBI har bedrivit kursverksamhet sedan 1940-talet, såväl öppna som företagsinterna. Den största andelen har genom

Läs mer

Tidplan kurser hösten 2013

Tidplan kurser hösten 2013 BYGG & FASTIGHET Din partner för kompetensutveckling Tidplan kurser hösten 2013 Beställ eller hämta vår kurskatalog 2013 på www.st f.se/ bestall-katalog STF 1128600:04 Bakom BFAB står STF Ingenjörsutbildning

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen (Scheme Committee) för certifiering av 1 Bakgrund och syfte

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2009:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (1991:36) om funktionskontroll av ventilationssystem; Utkom

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:16 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter;

Läs mer

EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG

EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG Ekonomiassistent I företagsekonomi, bokföring & lön Ekonomiassistent II bokslut, lön, Excel & budget Ekonomiassistenten har en nyckelroll

Läs mer

Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2

Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 Datum 2013-03-25 rev 3 Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 Utbildning av produktionspersonal för att klara kraven, som svetsansvarig. Utbildningen bygger på de delar,

Läs mer

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK Att kyl- och värmepumpsanläggningar är installerade på ett riktigt sätt är väsentligt ur miljösynpunkt och för effektiv energihushållning. Ämnet kyl- och värmepumpsteknik behandlar

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Hyresjuridik - grundkurs Hyreslagens bestämmelser, är grundbulten för ett bostadsföretags verksamhet. Därför

Läs mer

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag.

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Vi ägs av ett trettiotal organisationer som representerar hela byggbranschen, och hela byggprocessen. Vår bransch står inför stora utmaningar med ökade krav på

Läs mer

Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb

Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb INNEHÅLL Diplomutbildningar VVS Diplomerad Tekniker... 2 Diplomerad Projektledare... 4 Diolomerad Projektledare... 6 Nya VVS Utbildningar AUTOCAD-

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Trender Forskning Teknik Debatt

Trender Forskning Teknik Debatt Trender Forskning Teknik Debatt Tid 7-8 april 2011 Plats Courtyard by Marriott Kungsholmen, Stockholm Arrangör Trender Forskning Teknik Debatt Dag 1 7 april 09.00 10.00 Registrering och kaffe 09.45 10.00

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

Utbildning för konstruktörer och projektörer av Trätakstolar EK 5

Utbildning för konstruktörer och projektörer av Trätakstolar EK 5 Utbildning för konstruktörer och projektörer av Trätakstolar EK 5 SP Borås 23, 24 november 2010 med prov 7 december 2010 NU ENLIGT EUROKOD 5 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2010-09-07 2 (6) MÅLGRUPP

Läs mer

Information om utbildning

Information om utbildning Datum 2014-10-07 Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 Utbildning av produktionspersonal för att förberedas på kraven, som svetsansvarig/ svetskoordinator. Utbildningen

Läs mer

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Kursprogram Bakgrund Skärpta regler för fukt i byggnader gäller i BBR sedan 2007. Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller

Läs mer

Energieffektivisering och Solceller. Katarina Westerbjörk och Mikaela Tarnawski

Energieffektivisering och Solceller. Katarina Westerbjörk och Mikaela Tarnawski Energieffektivisering och Solceller Katarina Westerbjörk och Mikaela Tarnawski Om oss WSP Teknikkonsultföretag inom hållbar samhällutveckling - Byggnader, Transporter, Industri, Stadsutveckling - Tidiga

Läs mer

Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. - reviderad 2008

Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. - reviderad 2008 Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur - reviderad 2008 Bakgrund En gemensam och av branschen fastställd yrkesnomenklatur är en utgångspunkt för utbildningsproducenters program. Det innebär att utbildningen

Läs mer

Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen

Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen Innehållsförteckning Grundutbildning/Lärlingsutbildning 2 Obligatoriska lärlingsveckan 2 Distansutbildning för lärlingar 2 Bilglas 3 Grundutbildning bilglas 3 MTK

Läs mer

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng BIM-metodik 15 Bygg- och förvaltningsprocessen 25 Byggnadskonstruktion (beräkningsprogram) 30 Byggteknik

Läs mer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer , UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer 2 3 SIDA BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR. GRUNDKURS BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR.

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

SBF 1007:5 Norm Behörig ingenjör brandlarm

SBF 1007:5 Norm Behörig ingenjör brandlarm Norm Behörig ingenjör brandlarm Förord Ju tidigare en brand upptäcks, desto enklare är branden att begränsa och släcka. En anläggning för brandlarm är ett viktigt system som upptäcker begynnande bränder.

Läs mer

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se FunkiS Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se Certifierade funktionskontrollanter Kommunala handläggare 1 250 medlemmar av 1 400 Vägledning OVK FARO FARO-S AV OVK Remissinstans 1 Kurser 2015

Läs mer

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Bivägen 34 776 33 Hedemora Tel. 0225-134 90 Fax. 0225-134 93 Mobil 070-623 36 12 E-mail. info@hmuc.se Hemsida. www.hmuc.se Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Certifierad Kompetens

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25 ÅTGÄRDSRAPPORT Anticimex Energideklaration SE-QE-Energi-SD-700, bil 2, Åtgärdsrapport, utg 7 2009-03-16 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Skoghem 21 Byggnadens adress: Skoghemsvägen 2 A, 217 74 Malmö

Läs mer

Nya energikrav i BBR. Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle

Nya energikrav i BBR. Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle Nya energikrav i BBR Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle BBR 19 (BFS 2011:26) 5. Brandskydd 9. Energihushållning Regler för ändring av byggnader 2012-06-18 Sida

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Ansökan om auktorisation av VVS-företag

Ansökan om auktorisation av VVS-företag Auktorisationsnr (fylls i av Säker Vatten) Kundnr Ansökan om auktorisation av VVS-företag Företagsuppgifter (obligatoriska uppgifter märkta med *) Juridiskt företagsnamn * Organisationsnummer * Postadress

Läs mer

Kurs i energieffektivering och energihantering för fastighetsfolk

Kurs i energieffektivering och energihantering för fastighetsfolk Kurs i energieffektivering och energihantering för fastighetsfolk Mats Norrfors - ÅF Infrastruktur AB Mats Rönnelid - Högskolan Dalarna, energi och miljöteknik Anette Edsvik Gävle Dala Energikontor Varför

Läs mer

Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun

Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun Kursplan 2014-2015 Utbildningsnummer: 201312720-1 VA-projektör, Yrkeshögskolan i Eslövs kommun Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun Översikt över ingående kurser i utbildningen

Läs mer

vvs UTBILDNINGAR 2010

vvs UTBILDNINGAR 2010 vvs UTBILDNINGAR 2010 VENTILATION, VÄRME & KYLA VVS VVS - dimensionering Certifiering 4 innehåll Utbildningsvägar 5 Dimensionering VVS Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer Dimensionering av

Läs mer

Ombyggnad - processen Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn

Ombyggnad - processen Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn Ombyggnad - processen Per Lilliehorn Standardförändringar 2 Byggprocessen Min definition: Börjar med att någon vill bygga ett nytt hus eller bygga om ett befintligt och slutar med att byggnaden, efter

Läs mer

Kvällens presentation. Presentation av INCERT Regelverket Förändringar konkret Tolkningar och praxis Frågor

Kvällens presentation. Presentation av INCERT Regelverket Förändringar konkret Tolkningar och praxis Frågor 1 Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT) Svenska Kyltekniska Föreningen Göteborg 2010-04-26 2 Kvällens presentation Presentation av INCERT Regelverket Förändringar konkret Tolkningar och praxis

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

SKOLFS. beslutade den maj 2015.

SKOLFS. beslutade den maj 2015. SKOLFS Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:44) om ämnesplan för ämnet samhällsbyggande i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den maj

Läs mer

Golfbanemanagement 55-60 hp

Golfbanemanagement 55-60 hp 55-60 hp Varför denna utbildnings förändring? Golfsektor ställer högre krav på anläggningarna Som CM ska man kunna vara med och utveckla golfen vilket kräver bättre teoretiska kunskaper Myndigheterna ställer

Läs mer

Gate Energy - Energitjänster

Gate Energy - Energitjänster 2017 Gate Energy - Energitjänster Gate Intelligent Building Support AB Gate Energy Energiutredningar för fastigheter De största kostnadsposterna inom fastighetsförvaltning idag är el och uppvärmning. Dessa

Läs mer

VVS Ventilation Värme Kyla

VVS Ventilation Värme Kyla är nu heldanskt och har bytt namn till Teknologisk Institut. Vi befäster därmed våra tre styrkefaktorer bredd, kvalitet och långsiktighet och blir en ännu mer kraftfull leverantör av såväl utbildnings-

Läs mer

Auktorisation Byggnadsplåtslageri

Auktorisation Byggnadsplåtslageri Auktorisation Byggnadsplåtslageri Fastställda anvisningar och kriterier Antagna 2017-01-31 Dessa anvisningar anger kraven för auktorisation av entreprenadföretag som tillhandahåller tjänster rörande byggnadsplåtsarbeten

Läs mer

Kurser och konferenser okt - dec 2014

Kurser och konferenser okt - dec 2014 Drygt 50 olika kurser Kurser och konferenser okt - dec 2014 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK NYA KURSTILLFÄLLEN KURSINBJUDAN 2016 2016 > 22-23 september i Stockholm > 6-7 december i Stockholm BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka och förstå byggnader, teknik, energi- och miljöfrågor

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Bygg på din kompetens

Bygg på din kompetens Utbildning Malmö Göteborg Norrköping Stockholm Örnsköldsvik Affärs/entreprenadjuridik X X X X Avtal/offerter X X X Arbeta smartare med officepaketet X X X Bokning för småföretagare X X X Företagsekonomi

Läs mer

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning TOOLS Momentum Kursprogram 2009 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning Introduktion Välkommen till TOOLS Momentums utbildningar!

Läs mer