KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering"

Transkript

1 VÅREN 2011 VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering KURSER & UTBILDNINGAR för installationsbranschen

2 Kurser VT 2011 VVS Branschregler för Säker Vatteninstallation... 3 BBR/PBL-regler och normer för VVS-branschen... 3 Injustering av värmesystem - teori respektive praktik... 4 VENTILATION Kunskapskomplettering inför ansökan om OVK-behörighet... 5 Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov... 5 Ventilationsteknik... 6 Mätning av luftflöden... 6 Injustering av luftflöden... 7 Anbudskalkylering luftbehandling... 7 Distansutbildning för ventilationsmontörer... 7 KYL- OCH VÄRMEPUMPTEKNIK Obligatorisk personcertifiering Kylteknik 1 respektive 2 för tekniker Kyltekniker BAS ELBEHÖRIGHET Allmän elbehörighet på distans Begränsad elbehörighet BB1 på distans ENERGI ÖVRIGA TEKNIKKURSER Asbestsanering för installatörer Installationsbrandskydd LEDARSKAP, ARBETSLEDNING OCH PROJEKTERING CAD, grundkurs på distans MagiCAD på distans AMA VVS & Kyl Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U VVS-teknik på distans UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Diplomerad projektledare Ledarskap Förhandlingsteknik Ekonomi i projekt Entreprenadjuridik Projektledning Entreprenadjuridik Ekonomistyrning KOMMUNIKATION Affärsmannaskap för servicetekniker och montörer Säljkommunikation Engelska för installationsbranschen på distans Energieffektivisering i praktiken Energikartläggning av byggnader Energideklaration för byggnader - utbildning inför certifiering STYR- OCH REGLERTEKNIK Styr- och reglerteknik Våra branschägare Våra branschägare är VVS Företagen, Kyl & Värmepumpföretagen, Svensk Ventilation och Svenska Värmepumpföreningen. Deras medlemsföretag har 10 procent rabatt på ordinarie kursavgifter.

3 VVS Nya Säker Vatten är här och det är dags att utbilda sig igen Vid årsskiftet träder den nya versionen av Branschregler för Säker Vatteninstallation i kraft. Det innebär att det är dags för omcertifiering för de som var först ut när auktorisationen trädde i kraft för fem år sen. Vi utbildar på plats hos er! Branschregler för Säker Vatteninstallation Branschregler för Säker Vatteninstallation ligger som grund för Auktoriserad VVS-installatör. Kursens mål är att deltagarna ska få kompetens och legitimation för sanitetsinstallationer och att företaget därmed ska uppfylla ett delvillkor för auktorisationen. Auktoriserad VVS-Installatör administreras av Svensk Installationskontroll AB (SI), VVS-montörer och arbetsledare. Kursdeltagaren måste vara anställd i ett företag som är eller har ansökt om att bli Auktoriserad VVS-Installatör. Vi kontrollerar hos SI att kursdeltagaren är behörig. För att erhålla branschlegitimation måste montören även ha certifikat/utbildningsbevis. Branschlegitimationen utfärdas av SI. Vattenskador: Bakgrund, branschregler Legionella: Bakgrund, branschregler Brännskador: Bakgrund, branschregler Återströmning Kontroll och provning - dokumentation Skriftligt prov Gotland 11 januari Katrineholm 1 februari, 16 mars, 27 april, 25 maj Stockholm 9 februari, 13 april, 7 juni Göteborg 16 februari, 20 april, 10 juni kr exkl. moms Katarina Mjörnebrant, BBR/PBL-regler och normer för VVS-branschen Kursen ger kunskap och kännedom om lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar rörinstallationers utformning. Kursen är en del i medlemskravet för auktoriserad VVS-installatör. Personer inom VVS-branschen som behöver ha kunskap om gällande regelverk. Erfarenhet av installationer krävs. PBL BBR BÄR AFS AMA Konsumenttjänstlagen Skriftligt prov Gotland januari Göteborg mars Katrineholm 5 6 april Stockholm maj kr exkl. moms Katarina Mjörnebrant,

4 VVS Injustering av värmesystem - teori Nästan alla värmesystem är dimensionerade med för stora effektbehov. Det innebär att vi kör värmesystemen med alldeles för stora flöden. I de flesta fall kan man nästan halvera värmeeffektbehovet, vilket också medför ett minskat flöde i värmesystemet. Under kursen går vi igenom hur man injusterar enligt lågflödesmetoden, vilket innebär att man utnyttjar sin värmeanläggning så att bästa driftekonomi uppnås. Detta är en teoretisk utbildning för dig som vill veta mer om teorierna bakom lågflödesinjustering. Entreprenörer, VVS-konsulter, drifttekniker, servicetekniker, rörmontörer som vill veta mer om lågflödesmetoden. Kursen är även lämplig för förvaltare som vill skaffa sig kunskap inför upphandling av injusteringsuppdrag. Grundläggande kännedom om värmesystems uppbyggnad och funktion krävs. Teori: Göteborg januari Praktik: Göteborg januari Teori: kr exkl. moms Praktik: kr exkl. moms Teori + praktik: kr exkl. moms Beräkning för injustering av värmesystemet Värmesystemets dimensioneringsfaktorer Värmesystemets vattenflöden Val av cirkulationspump tryck/flöde Förinställningsvärde för lågflöde Genomföra korrekta inställningar på reglercentraler för optimalt utnyttjande av systemet Genomföra förändringar för driftoptimering och kostnadsbesparing med bibehållen komfort Injustering av värmesystem - praktik Denna kurs bygger vidare på de kunskaper som förmedlas i den teoretiska kursen. Deltagarna får i uppdrag att göra en lågflödesinjustering av ett värmesystem. Kursens mål är att deltagarna efter att ha genomgått båda kurserna självständigt ska kunna utföra en lågflödesinjustering såväl teoretiskt som praktiskt. Tekniker som ska injustera värmesystem. Teoretiska kunskaper om lågflödesinjustering motsvarande kursen Injustering av värmesystem, teori krävs. Beräkning för injustering av värmesystemet Värmesystemets dimensioneringsfaktorer Värmesystemets vattenflöden Val av cirkulationspump tryck/flöde Förinställningsvärde för lågflöde Genomföra korrekta inställningar på reglercentraler för optimalt utnyttjande av systemet Genomföra förändringar för driftoptimering och kostnadsbesparing med bibehållen komfort NYHET! I vår startar Solvärme - certifieringskurs för installatörer. Kontakta oss för information! 4

5 VENTILATION Kunskapskomplettering inför ansökan om OVK-behörighet Det här är kursen för dig som ska söka OVK-riksbehörighet eller bli certifierad energiexpert och inte uppfyller de krav som ställs på allmän teknisk kunskap enligt BFS2009:5 ÖVR85 (Funktionskontroll av ventilationssystem) resp BFS 2007:5 4 (Certifiering till energiexpert). Kursen riktar sig till dig som ska söka riksbehörighet som funktionskontrollant för ventilationskontroll eller certifiering som energiexpert och som ej uppfyller kraven på allmän teknisk kunskap. Utbildningen kräver att du har lång praktisk erfarenhet inom resp verksamhetsområden. Ta kontakt med ett certifieringsorgan innan du anmäler dig till kursen för att få en bedömning av dina personliga kvalifikationer. Vi samarbetar med certifieringsorganen - SP Sitac, Swedcert och Incert. Allmänt om OVK och energideklarationer Värmesystem, injustering, systemfel Sanitetssystem, legionella Ventilationssystem, flöden, systemfel Driftsekonomi och sunt inneklimat Aerodynamikens grunder Tryckfall i kanalsystem SRÖ-system, olika fabrikat och lösningar Fläktteori, fläktar i anläggning Fuktig luft, Mollierdiagram, beräkningar Mätfel Tentamen Stockholm 29 mars 1 april Göteborg april kr exkl. moms Övrigt Deltagarna ska inför kursen läsa in litteraturen och göra obligatoriska övningsuppgifter. Material skickas vid anmälan. Bygglagstiftning OVK + prov Nya regler gäller för riksbehörig funktionskontrollant enligt BFS 2009:5 ÖVR 85. Utbildningens innehåll och upplägg är baserat på de utökade kunskapskrav om gällande regelverk samt tekniska kvalifikationer som finns angivna i 14 a-b. Personer som ska ansöka om ny eller förnyad riksbehörighet som funktionskontrollant. Dag 1: Genomgång av gällande bygglagstiftning enligt 14 Dag 2: Teoretisk genomgång av tekniska kunskapskrav enligt 14 a-b Inneklimatfaktorer som påverkar inomhusmiljön Mätteknik och mätmetoder Värmeåtervinningssystem Radonmätning Energieffektiviseringsåtgärder Komfortkylsystem Strategisk planering av en funktionskontroll Föreberedelse inför tentamen Dag 3: Certifieringsprov Stockholm februari Göteborg maj kr exkl. moms Övrigt Utbildningen är upplagd så att du ska känna dig väl förberedd inför tentamen. Om du endast vill gå dag 1 - om bygglagstiftning - finns möjlighet att tentera andra dagen, ange i så fall detta vid anmälan. För den slutliga bedömningen inför certifiering till riksbehörig funktionskontrollant hänvisar vi till certifieringsorganen och krav enligt BFS 2009:05 ÖVR 85 (www.boverket.se). Vi samarbetar med certifieringsorganen SP Sitac, Swedcert och DNV. 5

6 VENTILATION Katrineholm 1 3 mars, maj kr exkl. moms Ventilationsteknik Väl fungerande ventilation är en förutsättning för att människor ska må bra och kunna fungera i sina bostäder och på sitt arbete. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att driftpersonalen har den utbildning som krävs för att sköta drift och underhåll på ett optimalt sätt. Med goda kunskaper hur ett ventilationssystem är uppbyggt kan driftteknikern effektivisera drift och underhåll och föreslå energieffektiviserande åtgärder. Servicetekniker, entreprenörer, drifttekniker och fastighetstekniker som behöver grundläggande kunskaper om ventilationsteknik. Matematiska grundkunskaper rekommenderas. Ventilationsteknik S-, F- och FTX-system Luftkvalitet, klimat, normkrav Funktion och uppbyggnad Ventilationsprinciper, luftföring Installationskomponenter Fläktar, remdrift Värmeväxlare, värme/ kylbatteri/filter Orientering om mätmetoder Drift och underhåll av ventilationsanläggningar Mätning av luftflöden För att säkerställa luftkvalitet och inneklimat krävs goda mättekniska kunskaper hos de ventilationstekniker som fastighetsägaren anlitar i samband med besiktning, injustering och funktionskontroll. Denna kurs ger såväl teoretisk som praktisk kunskap i de mätmetoder som rekommenderas av Nordiska Ventilationsgruppen (NVG). I skriften Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer T9:2007/T22:1998, redovisas mätmetoder med kända och låga metodfel, vilken utrustning som krävs, hur mätningen ska utföras, mätpunkter och tider. Varje moment omfattar teori, praktiska mätningar och utvärdering av mätresultat. Servicetekniker, drifttekniker ansvariga för inomhusmiljön, mättekniker/injusterare, besiktningsmän och funktionskontrollanter. Kunskaper om ventilationssystems uppbyggnad/funktion rekommenderas. Katrineholm 8 10 mars kr exkl. moms Förberedande genomgång av enhetsomvandling, matematiska beräkningar och formler Luftkvalitet, inomhusklimat, normkrav Olika funktioner och tillämpningar av mätinstrument Mätteknik, mätfel, felkällor, felanalys Mätning av koldioxidhalt, luftfuktighet, tryck Rekommenderade mätmetoder enligt T22 - Prandtlrörsmätning, fasta flödesmätdon, frånlufts- och tilluftsdon Mätning av fläktvarvtal/motorer Praktiska mätövningar 6

7 VENTILATION Injustering av luftflöden För att erhålla rätt luftflöden och bra inomhusklimat krävs en väl genomförd injustering. Då minskar man också energiåtgång och ventilationsbuller. Den här kursen ger de kunskaperna för att kunna utföra injustering av ventilationssystem i en byggnad. Mättekniker/injusterare, servicetekniker, skyddsingenjörer, montörer, drifttekniker. Kursen Mätning av luftflöden eller motsvarande kunskaper krävs. Katrineholm mars kr exkl. moms Aktuell lagstiftning Orientering om dimensionering av luftflöden Injustering enligt proportionalitetsmetoden Injusteringsproblem i samband med olika typer av ventilationssystem Grundläggande styroch reglerprinciper Praktiska övningar, beräkningsövningar Anbudskalkylering luftbehandling Ju bättre anbudskalkyler, desto bättre lönsamhet. Denna kurs ger teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att göra en bra anbudskalkyl. Personer i mindre luftbehandlingsföretag med viss erfarenhet av kalkylering. Kalkylmetoder Mängdning Prissättning leverans Tidssättning montage Praktiska övningar med exempelprojekt Stockholm mars kr exkl. moms Distansutbildning för ventilationsmontörer Med detta självstudiepaket i studerar montören på distans med stöd av sin chef eller en projektledare. och förkunskaper Steg 1: Ventilationsmontörer. Inga särskilda förkunskaper krävs. Steg 2: Ventilationsmontörer med minst tre års yrkesvana. Ha genomgått Ventilationsmontör - steg 1 med godkänt resultat. Steg 3: Ventilationsmontörer med arbetsledaransvar. Ha genomgått Certifierad Ventilationsmontör - steg 2 eller ha motsvarande kunskaper. Steg 1: Ventilationsteknik Ritteknik Montageteknik Arbetsmiljö Kvalitetssäkring Skriftligt prov Steg 2: Förberedande självstudier i arbetsberedning - styckning Ventilationsteknik Ritteknik Montageteknik Projektekonomi Myndighetskrav - föreskrifter Skriftligt prov Steg 3: Myndighetskrav Arbetsmiljö Projekteringsmetodik Ventilation och luftbehandling Inneklimat Energiåtervinning Entreprenadjuridik Projektplanering Affärsmannaskap Skriftligt prov Steg 1: Kursen omfattar ca 24 h självstudier. Steg 2: Kursen omfattar ca 8 h förberedande självstudier + lärarledd kurs i Stockholm 9 10 mars Steg 3: Stockholm 5 7 april Steg 1: kr exkl. moms Steg 2: kr exkl. moms Steg 3: kr exkl. moms 7

8 KYL- OCH VÄRMEPUMPTEKNIK Obligatorisk personcertifiering Före 4 juli 2011 ska alla som arbetar med fluorerade växthusgaser ha examinerats för personliga certifikat. Man certifieras enligt gemensamma regler inom EU och enligt de svenska särkraven. Certifieringen omfattar personkompetens gällande kunskaper om miljö- och säkerhetsföreskrifter, kylteknik, hantering av olika köldmedier ur miljö- och säkerhetssynpunkt samt kunskap om energieffektiv användning av kyloch värmepumpanläggningar. Med våra mobila provningsaggregat kan vi dessutom genomföra certifieringsprov kategori I-IV var som helst i landet. Ni förbereder er då med ett instuderande material och avlägger sedan teoretiskt och praktiskt prov när vi kommer till er. Planera din certifiering nu så att du säkert hinner. Personcertifikaten delas in i fem kategorier: Aktivitet Kat I Kat II Kat III Kat IV Kat V Läckagekontroll 3 kg 3 kg 3 kg Återvinning Ja <3 kg <3 kg <3 kg Installation Ja <3 kg Underhåll/service Ja <3 kg <3 kg Förnyelse av kylcertifikat Om du certifierar eller omcertifierar dig nu flyttas du automatiskt över i det nya certifieringssystemet. De nya reglerna med kategorier kommer att gälla fullt ut från och med 4 juli Katrineholm januari, 3 4 mars Göteborg 3 4 februari, 5 6 maj Stockholm 6 7 april, 9 10 juni kr exkl. moms och förkunskaper Alla som ska omcertifiera sig enligt förordningen. Tidigare certifiering och allmäna grundläggande kyltekniska kunskaper krävs. F-gas förordningen Köldmedieförordningen med tillägg Minimikraven för certifiering Korta kyltekniska repetitioner Övningsuppgifter Ann-Britt Bäck Rasmussen,

9 KYL- OCH VÄRMEPUMPTEKNIK Preparandkurs + certifieringsprov kategori I Certifikat inom kategori I gäller för alla typer av applikationer och fyllnadsmängder som innehåller fluorerande växthusgaser. och förkunskaper Kunskaper i grundläggande kylteknik och helst minst ett års erfarenhet från kyltekniska arbeten med installation, service- och underhåll av aggregat med fluorerade växthusgaser. F-gas förordningen Köldmedieförordningen med tillägg Minimikraven för certifiering Korta kyltekniska repetitioner Kortfattade praktiska repetitioner Övningsuppgifter Certifieringsprov Katrineholm januari, 7 9 februari, 1 3 mars, mars, april, maj, maj, juni Göteborg januari, 7 9 mars, 4 6 april, 3 5 maj, juni kr exkl. moms Ann-Britt Bäck Rasmussen, Preparandkurs + certifieringsprov kategori II Certifikat inom kategori II gäller för alla typer av applikationer och fyllnadsmängder som innehåller fluorerande växthusgaser med fyllnadsmängd under 3 kg. och förkunskaper Kunskaper i grundläggande kylteknik och helst minst ett års erfarenhet från kyltekniska arbeten med installation, service- och underhåll av aggregat med fluorerade växthusgaser. Katrineholm januari, 7 9 februari, 1 3 mars, mars, april, maj, maj, juni Göteborg januari, 7 9 mars, 4 6 april, 3 5 maj, juni kr exkl. moms Ann-Britt Bäck Rasmussen, F-gas förordningen Köldmedieförordningen med tillägg Minimikraven för certifiering Korta kyltekniska repetitioner Kortfattade praktiska repetitioner Övningsuppgifter Certifieringsprov Preparandkurs + certifieringsprov kategori V Certifikat inom kategori V gäller för mobilt A/C under 3 kg fyllnadsmängd. Varje företag som jobbar med detta ska ha minst en certifierad arbetsledare. Sluttiden för de som har certifikat klass 2.3 gäller. Därefter måste förnyelse ske enligt de nya reglerna. och förkunskaper Kunskaper i grundläggande kylteknik och helst minst ett års erfarenhet från kyltekniska arbeten med mobila A/C med fluorerade växthusgaser. Katrineholm januari, 7 9 februari, 1 3 mars, mars, april, maj, maj, juni Göteborg januari, 7 9 mars, 4 6 april, 3 5 maj, juni kr exkl. moms Ann-Britt Bäck Rasmussen, F-gas förordningen Köldmedieförordningen med tillägg Minimikraven för certifiering Korta kyltekniska repetitioner Kortfattade praktiska repetitioner Övningsuppgifter Certifieringsprov 9

10 KYL- OCH VÄRMEPUMPTEKNIK Kylteknik 1 för tekniker Här går vi igenom tekniken i kyl-, frys- och värmepumpaggregat, olika komponenters funktioner, vilka olika köldmedier som finns och hur de fungerar. Kursen är till största delen teoretiskt inriktad, med ett par praktiska övningar på kylaggregat. Personer som behöver kunskaper i kylteknik för att arbeta med service, installation, konstruktion, försäljning eller drift av kylaggregat. Termodynamik Kyl- och värmelära Köldmedier Kylprocessen Definitioner Komponenter Klassificering av kylsystem Skyddsutrustning Symboler och beteckningar Köldmedieteknik Energidiagram Anläggningsteknik Föreskrifter Energieffektiva aggregat Kylteknik 1: Katrineholm januari, februari, 4 8 april Kylteknik 2: Katrineholm februari, mars, 2 6 maj Kylteknik 1: kr exkl. moms Kylteknik 2: kr exkl. moms Ann-Britt Bäck Rasmussen, Kylteknik 2 för tekniker Här tar vi med oss kunskaperna från Kylteknik 1 till vårt övningslaboratorium och fördjupar oss praktiskt med kontinuerlig återkoppling till teorin. Kursen lär deltagarna att mäta, injustera och kontrollera att aggregatet arbetar enligt utlovade data. Personer som behöver praktiska kunskaper i kylteknik för att arbeta med service, installation, konstruktion, försäljning eller drift av kylaggregat. Kunskap motsvarande Kylteknik 1 krävs. Tömning och fyllning Vakuumsugning Läcksökning Expansionsventiler Serviceutrustning Igångkörningsprotokoll Kontroll av aggregatets status Felsökningsteknik Energidiagram verklig kylprocess Energieffektiv drift Mätteknik Självstudier. Du kommer snabbt igång. Så snart du har bokat dig skickar vi dina inloggningsuppgifter. Behöver du teknisk eller pedagogisk support kontaktar du oss kr exkl. moms Ann-Britt Bäck Rasmussen, Kyltekniker BAS - självstudier Med Kyltekniker BAS kan du som tänker ta obligatorisk personcertifiering i egen takt förbereda dig inför provet. Kyltekniker BAS är en webbaserad utbildning som omfattar den kylteknik och de lagar och förordningar som krävs för att klara den teoretiska certifieringen för kategori I respektive II enligt kraven i EU 303/2008 och köldmedieförordningen. Personer som siktar på obligatorisk personcertifiering och behöver komplettera sina kunskaper. Viss kylteknisk erfarenhet underlättar, men är inte nödvändig. Utbildningsprogrammet finns på webben och du kan komma igång direkt efter anmälan. Kyltekniker BAS är indelad i sju olika ämnen som du först studerar och sedan får besvara frågor om. 10

11 ELBEHÖRIGHET Elbehörighet på distans Våra populära elbehörighetsutbildningar på distans bygger på självstudier som kompletteras med teorilektioner, laborationer och prov på IUC. Första träffen är en vardag, därefter på lördagar eller söndagar. Observera att det även krävs praktisk erfarenhet för att erhålla behörighet. Vänd dig till Elsäkerhetsverket för bedömning. Förutom kursen krävs: Allmän behörighet Begränsad behörighet BB1 Teknisk utbildning på gymnasienivå inom elprogrammet eller motsvarande kunskaper, begränsad behörighet BB1 eller BB2 samt 2 års praktik inom starkströmsområdet under ledning av behörig elinstallatör. 2 års praktik av den art som den begränsande behörigheten omfattar under elinstallatörs överinseende. Allmän elbehörighet på distans Kursen omfattar de teoretiska kunskaper som krävs för att ansöka om allmän behörighet hos Elsäkerhetsverket. Utbildningen följer SKOLFS 2006:14 för Elinstallation Allmän Behörighet PUN 001. Utbildningen löper över 12 månader och kombinerar självstudier med 12 lärarledda kursdagar. Total studietid uppskattas till ca 400 timmar. Personer som ska stå som ansvariga för elinstallationer som kräver Allmän Elbehörighet. Stockholm kursstart 31 januari Katrineholm kursstart 7 februari kr exkl. moms. Litteraturkostnad tillkommer. Matematik Elinstallationer AEB2601 Elkraft AEB2602 Elmaskiner AEB2603 Författningskunskap El AEB2604 Totalt 6 st prov Begränsad elbehörighet BB1 på distans Kursen omfattar de teoretiska kunskaper som krävs för att ansöka om begränsad behörighet BB1 hos Elsäkerhetsverket enligt ELSÄK-FS 2007:2. Behörigheten omfattar uppsättning och flyttning i befintlig gruppledning av enstaka ljusarmaturer, installationsströmställare och uttag med tillhörande kablar samt fast anslutning och losskoppling av maskin, apparat, bruksföremål eller annan anordning med tillhörande styr-, regler-, säkerhets- och indikeringsdon samt förläggning och anslutning av kablar tillhörande donen. Utbildningen löper över 6 månader och kombinerar självstudier med 8 lärarledda kursdagar. Total studietid uppskattas till ca 200 timmar. Personer som har behov av elkunskaper för att utföra vissa elarbeten inom ramen för behörigheten. Grundläggande kunskaper i matematik krävs. Stockholm kursstart 14 februari Katrineholm kursstart 21 februari Göteborg kursstart 29 mars kr exkl. moms. Litteraturkostnad tillkommer. Matematik Ellära A (ELL 1201) Växelström 3-fas (ELL 1203) Elkompetens A (ELKU 1201) Elkompetens B (ELKU 1202) Praktiska övningar Slutprov 11

12 ENERGI Stockholm 7 8 februari kr exkl. moms Energihandboken ENERGISMARTA TIPS OCH IDÉER FÖR INSTALLATÖRER, TEKNIKER, FÖRVALTARE, FASTIGHETSÄGARE, ENERGI- AKTÖRER OCH ANDRA Energieffektivisering i praktiken Utbildningen är ett samarbete mellan IUC, VVS Företagen, Svensk Ventilation, Kyl & Värmepumpföretagen och Isoleringsfirmornas Förening. Kursen ger användbara tekniska kunskaper och en bred plattform för praktiskt arbete med energieffektivisering i byggnader. Utbildningen är uppdaterad med nya lagkrav, energideklarationer och energianvändningens klimatpåverkan. Kursen vänder sig till installatörer/entreprenörer inom VVS, ventilation, el eller kyl- och värmepumpteknik, energirådgivare, konsulter inom energi och miljö, tjänstemän på energibolag samt driftpersonal och förvaltare inom fastighetsbolag, kommuner och landsting. Under kursen använder vi bl a Energihandboken som är utarbetad av branschorganisationerna VVS Företagen, Svensk Ventilation, Isoleringsfirmornas Förening samt Kyl & Värmepumpföretagen. Utbildningen är ett samarbete med IUC (Installatörernas Utbildningscentrum). Växthuseffekten Energianvändning i olika sektorer Energikällor Energianvändning i byggnaden: belysning, ventilation, VVS, isolering, kyla och värmepumpar Lagar och regler på energiområdet Innemiljö Driftekonomi och lönsamhetskalkyler Åtgärder för energieffektivisering och god inomhusmiljö Pedagogik - hur informera om energieffektivisering? Övrigt Kursen omfattar även en frivillig hemuppgift för den som vill bli diplomerad. I kursen används Energihandboken som tagits fram av VVS Företagen, Svensk Ventilation, Kyl & Värmepumpföretagen och Isoleringsfirmornas Förening. Stockholm april kr exkl. moms Energikartläggning av byggnader Detta är en praktiskt inriktad kurs för dig som vill genomföra en total energikartläggning av byggnadens och verksamhetens energianvändning. Vi går igenom hur energianvändningen påverkar miljön och hur man får ett helhetsgrepp på energiekonomin. Utbildningen innehåller många praktiska övningar, bl.a. genomför vi en besiktning av klimatskal och olika installationer i en lokal eller industrifastighet. Syftet med utbildningen är att ge god kunskap om vad energieffektivisering i en byggnad innebär och varför den bör ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet i drift och förvaltning av fastigheter. Alla som ska utföra energiinventeringar inom lokaler och industribyggnader samt fördjupade analyser inom olika installationsområden. Utbildningen förutsätter kunskap om byggnaders tekniska installationer och systemuppbyggnad samt kännedom om byggnaders energianvändning. Matematik och fysik motsvarande gymnasienivå rekommenderas. Lagar, förordningar, föreskrifter Energiläget i Sverige Teoretisk genomgång med beräkningar på klimatskal, transmission, läckage, ventilation, kyla, värmeproduktion/-distribution, varmvatten, belysning, tryckluft, ellära/motordrifter/elkvalitet Nyckeltal för energistatistik Miljöpåverkan Besiktning i en byggnad Checklista i en byggnad Mätövningar Analys av besiktning och mätresultat Framtagande av åtgärdsförslag 12

13 ENERGI Energideklaration för byggnader - utbildning inför certifiering Utbildningen ger den kunskap som krävs för att bli certifierad energiexpert för normal respektive kvalificerad behörighet. Målet är att deltagarna ska bli väl förberedda inför det skriftliga prov som ska åberopas vid ansökan om att bli certifierad energiexpert. Personer som vill bli certifierad energiexpert eller vill ha kunskap och förståelse för energideklarationers innehåll och utförande ur ett beställarperspektiv. Se Boverkets föreskrifter allmänna råd (BFS 2007:5) angående krav på allmän teknisk kunskap, yrkeserfarenhet och särskild kompetens för olika behörighetsklasser. Stockholm 31 januari 2 februari Göteborg mars kr exkl. moms Lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd Besiktningsförberedelser Ekonomisk utvärdering Byggnadens klimatskal Värme, ventilation, va-system Kyl- och värmepumpsystem Elsystem Energiprestanda - nyckeltalsanvändning Kostnadseffektiva besparingsförslag Energiberäkningsprogram Besiktningsförfarande Energideklarationsmallar om certifiering, ackreditering Övrigt Prov (1 dag) genomförs ca 2-3 veckor efter kurstillfället, tidpunkt bestäms i samråd med kursdeltagarna. Provet arrangeras tillsammans med certifieringsorganen. Denna certifieringsutbildning omfattar 7-11 i BFS 2007:5. Observera att energideklarationer endast får upprättas av ett ackrediterat kontrollorgan. STYR- OCH REGLERTEKNIK Styr- och reglerteknik Kursen ska ge en ökad förståelse för styr- och reglerteknik, både för nybörjare och de som har kommit i kontakt med styr- och reglerutrustning tidigare. Deltagarna ska efter kursen kunna styroch reglerspråket och styr- och reglerprocessens olika delar. Drift- och fastighetstekniker, fastighetsskötare, kyltekniker, värmepumptekniker. Kännedom om hur ett ventilations- eller värmesystem är uppbyggt krävs. Varför reglera? Vad är reglerteknik? Vanliga begrepp i reglertekniken Mätteknik P-reglering PI-reglering PID-reglering Störningar Laboration: Reglertekniska tillämpningar En jämförelse med reläer Att läsa elschema Dataövning Katrineholm 8 10 februari, 3 5 maj kr exkl. moms 13

14 ÖVRIGA TEKNIKKURSER Asbestsanering för installatörer Alla som leder och utför arbete med asbesthaltiga material måste ha utbildning. Detta är en särskild utbildning med anpassad längd enligt AFS 2006:1, 36 och 41, arbete med rivning av asbest eller asbesthaltigt material där det inte krävs inneslutning (med luftsluss) av saneringsområde. Katrineholm april kr exkl. moms Alla som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material där det inte krävs inneslutning (med luftsluss) av saneringsområdet. Gällande föreskrifter Asbests egenskaper och var det kan finnas Insikt om hälsorisker med asbest Skyddsåtgärder Nödfallsåtgärder Olika arbetsmetoder Maskinell och personlig utrustning Saneringsmetoder och avfallshantering Regler för medicinska kontroller Praktiska tillämpningsövningar av asbestrivning/rivningsteknik Skriftligt prov Installationsbrandskydd anpassad efter nya BBR 2010 Utbildningen lägger fokus på tekniska lösningar för brandskydd och vikten av integration mellan installationers brandskydd. Nya BBR 2010 medför stora förändringar i utformningen av installationers brandskydd. Stockholm 22 mars kr exkl. moms inkl. handboken Installationsbrandskydd (ca 950 kr) Konsulter och installatörer. BBR 2010 Utförandekontroll i byggprocessen Standarder och brandtekniska klasser Installationssystem och brandskydd Brand Brandflöde och tryck i brandrum Brandgasspridning mellan brandceller via ventilationssystem Skydd mot brandgasspridning via ventilationssystem Styrning/detektering Rökdetektering Strömförsörjning Elrum och fläktrum Schakt för installationer Genomföring i brandcellsskiljande byggnadsdel Trapphus Hisschakt och hissmaskineri Bevaka för kursnyheter och aktuella datum. Vårt utbud utvecklas kontinuerligt med nya kurser och tillfällen. 14

15 LEDARSKAP, ARBETSLEDNING OCH PROJEKTERING CAD, grundkurs på distans Kursen omfattar programmet AutoCAD:s grunder och hur man på bästa sätt nyttjar det till fullo. AutoCAD är i dag ett mycket vanligt verktyg för att ta fram ritningar. Det är ett program med många funktioner och lätt att lära sig om man sedan tidigare är van användare av Windows. Målet med kursen är att ge dig en stabil grund att stå på i ditt arbete med AutoCAD. Du kommer att kunna upprätta en godkänd CAD-ritning med branschens krav samt förstå en installationsritnings beteckningar och förklaringar. Via en distansplattform kan du se inspelade föreläsningar när det passar dig, få kontinuerlig support och kommunicera med övriga kursdeltagare. Distansstudierna kompletteras med tre fysiska träffar i Stockholm. VVS-konsulter, drifttekniker, servicetekniker och andra som har behov av att lära sig grundläggande CAD. Använda AutoCAD programmets ritverktyg, hantera lager, block, måttsättning och utskrifter Läsa branschritningar och skapa egna ritningar med ritramar Självstudier + tre lärarledda dagar i Stockholm: 11 februari, 11 mars och 8 april kr exkl. moms. Studerandelicens AutoCad tillkommer. Madelen Carlberg, MagiCAD på distans MagiCAD är den vanligast förekommande applikationen för att ta fram rör- och ventilationsritningar i CAD. Den här kursen ger en bra grund för att kunna arbeta med programmets verktyg och databaser. Du studerar via en distansplattform och kan se inspelade föreläsningar när det passar dig, få kontinuerlig support och kommunicera med övriga kursdeltagare. Målet med kursen är att ge dig en stabil grund att stå på i ditt arbete med MagiCAD. Du kommer att kunna ta fram vyer, ritningar, beräkningar och kollisionskontroller. Distansstudierna kompletteras med tre fysiska träffar i Stockholm i form av introduktion, workshop och redovisningstillfälle. VVS-konsulter, drifttekniker, servicetekniker och andra som har behov av att lära sig MagiCAD. Grundläggande kunskaper i AutoCAD rekommenderas. Skapa projekt Använda CAD-programmets verktyg inom rör och ventilation Hantera redigeringsfunktioner och kopplingsnoder Skapa egna ritningar och vyer Självstudier + tre lärarledda dagar i Stockholm med start i april kr exkl. moms. Studerandelicens MagiCad tillkommer. Madelen Carlberg,

16 LEDARSKAP, ARBETSLEDNING OCH PROJEKTERING AMA VVS & Kyl 09 i samarbete med Svensk Byggtjänst Stockholm 8 februari, 12 april, 8 juni Göteborg 15 februari, 19 april, 9 juni Malmö 22 februari, 3 maj Katrineholm 15 mars, 24 maj kr exkl. moms AMA används som referensverk i byggbranschen för att upprätta tekniska beskrivningar. Den del av AMA som berör VVS- och kylteknik kom ut med en ny utgåva under våren 2009, AMA VVS & Kyl 09 med tillhörande råd och anvisningar RA VVS & Kyl 09. Några av de många nyheterna är att kapitlet om rörledningar har fått en helt ny struktur och att anpassningar har gjorts till Säker Vatteninstallation. Täthetskraven har skärpts för kanalsystem. Kontroller har fått en upphöjd position och begreppet egenkontroll har införts. Projektörer ska enkelt kunna upprätta beskrivningar med AMA som grund. Du som entreprenör ska lätt kunna ta till dig och förstå innehållet i beskrivningar. Beskrivningsförfattare och entreprenörer som vill få en god överblick av innehållet i AMA VVS & Kyl 09 och få grundkunskaper i beskrivningsteknik. Erfarenhet av tidigare AMA-utgåvor är bra, men inte något krav. Genomgång av innehållet och de viktigaste nyheterna Grundprincipen för att upprätta tekniska beskrivningar med AMA som grund Översiktlig genomgång av AMA webbtjänst och beskrivningsverktyg Hur olika handlingar fungerar tillsammans i ett förfrågningsunderlag Kopplingen mellan AMA, RA, AB/ABT, AMA AF och lagstiftning Struktur och uppbyggnad av kodsystemet BSAB Historik och bakgrund till AMA Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U Det ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter finnas en byggarbetsmiljösamordnare - BAS - på varje byggarbetsplats. Från 1 januari 2011 skärps kraven ytterligare. Den arbetsmiljöansvarige ska då kunna styrka både sin kunskap och erfarenhet. Stockholm 1 februari, 12 april Göteborg 8 februari, 24 maj Katrineholm 15 februari Malmö 1 mars, 3 maj kr exkl. moms Kursen vänder sig till dig som ska vara BAS-P/U i projekt av normal art och som har praktisk erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning. Lämpliga förkunskaper kan vara BAM (bättre arbetsmiljö grund) eller liknande. Projektets art avgör vilka övriga kompetenser som krävs. Det kan handla om Arbete med ställning, Asbest, Heta arbeten, Säkra lyft etc. Kompetensen kan vara inhämtad tidigare, men kan också kompletteras i efterhand. Byggarbetsmiljösamordnare bakgrund, innebörd och omfattning. Regelverken AML samt AFS 1999:3, teori och praktisk hantering Ansvar och arbetsuppgifter för Byggherre/uppdragstagare BAS-P, projektering, samordning, styrning, AMP, särskilda risker BAS-U, AMP, planering, kontroller möten, samordning, arbetsberedning, praktisk hantering och tips Företagets hantering, organisation, hjälpmedel, rutiner Kunskapsprov 16

17 LEDARSKAP, ARBETSLEDNING OCH PROJEKTERING VVS-teknik på distans Distansstudier kombineras med åtta lärarledda träffar, vanligtvis torsdag till lördag. I utbildningen används ett övningsobjekt som projekteras till fullt färdig handling. Utbildningen avslutas med ett eget projektarbete i form av en totalentreprenad. VVS-teknik på distans är validerad av certifieringsorganen och uppfyller kraven om allmän teknisk kunskap inför ansökan om certifierad energiexpert och riksbehörighet OVK. Konstruktörer, entreprenörer, projektledare, kalkylatorer eller tekniska säljare som vill komplettera sin kompetens inom området. Projektera och presentera beräkningar och ritningar för de flesta installationssystem som kan förekomma i en byggnad Ansvara för och genomföra installationsprojekt Upprätta anbud och därmed tillhörande arbete Upprätta produktionsplaner, med kvalitets- och miljöplaner, för installationssystem Muntligt och skriftligt presentera projekt för både lekmän och fackfolk Använda datorn som ett självklart hjälpmedel för beräkningar, information och kommunikation Kursstart 7 9 april kr exkl. moms UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Kursen ska göra deltagaren mer effektiv som ledare och lagmedlem. Kursen ger deltagaren en stor och bred självkännedom och verktyg att hantera feedback, kommunikation, värderingar, konflikter och gruppers utvecklingsfaser. Chefer, ledare och andra som vill öka sin självkännedom, förbättra sin förmåga att tillvarata medarbetarnas energi och nyttja den för att förbättra arbetsresultat och nå uppsatta mål. Kursdeltagarna förutsätts vara i god psykisk balans, dela gemensamma upplevelser och med förtroende diskutera dessa. Deltagarna går igenom övningar som kräver att de aktivt prövar sin nuvarande ledarskapsförmåga i nya situationer. De får sedan utveckla sina färdigheter inom de områden i vilka de själva märker att de har svagheter. Kursen bygger på upplevelsebaserad inlärning med praktiska övningar som varvas med teori och olika processomgångar. Stockholm 7 11 februari, 4 8 april, 9 13 maj kr exkl. moms INOM KORT! Utbildning inför certifiering av kontrollansvarig enligt nya PBL kontakta oss! 17

18 LEDARSKAP, ARBETSLEDNING OCH PROJEKTERING Diplomerad Projektledare För att vara en riktigt bra projektledare räcker det inte med tekniska kunskaper. Kurspaketet Diplomerad Projektledare tar upp vanlig problematik från branschen och slipar projektledarkompetensen inom ledarskap, ekonomi och juridik. Kurserna genomförs i internatform på kursgård i Södermanland under ungefär ett halvår. Kurspaketet omfattar kurserna Ledarskap, Förhandlingsteknik, Ekonomi i projekt, Entreprenadjuridik samt Projektledning och leder till diplomering. Det är även möjligt att boka enstaka kurs. Paketpris Hela utbildningspaketet om fem kurser kostar kr exkl. moms. Kostnad för kost och logi tillkommer. Katrineholm 1 2 mars kr exkl. moms. Hela utbildningspaketet om fem kurser kostar kr exkl. moms. Kostnad för kost och logi tillkommer. Ledarskap (DP) Bli en bättre ledare genom ökad självinsikt, förmåga att hantera konflikter och kommunicera tydligt samt kunskap om gruppers utveckling och individens roll. Kursen ger verktyg och insikter som gör ledarskapet enklare att förstå, använda och utveckla. Projektledare, arbetsledare och andra personer i ledande befattningar. Bli en bättre ledare Hur hantera konfliktsituationer i arbetet eller under byggmötet Kommunikation: att föra fram sitt budskap och förstå andras Hur man får arbetsgrupper att fungera effektivt Vilken ledarstil som bör användas i olika situationer Självinsikt: Styrkor och överdrivna styrkor Katrineholm mars kr exkl. moms. Hela utbildningspaketet om fem kurser kostar kr exkl. moms. Kostnad för kost och logi tillkommer. Förhandlingsteknik (DP) Långsiktiga kundrelationer bygger på vinna-vinnaförhandlingslösningar i långsiktiga kundrelationer. I den här kursen ges verktyg och träning i olika förhandlingssituationer. Projektledare och företagsledare. Lång- och kortsiktiga strategier Förhandlarens dilemma: Ska jag lita på min motpart eller ej? Vedertagna sanningar om förhandling Ifrågasättande av de vedertagna sanningarna Princip-överenskommelsens metod (Harvardmetoden): Bästa Alternativ Till En Förhandlad lösning (BATEF), att fokusera på intressen - inte ståndpunkter, att tillsammans skapa möjliga lösningar, att insistera på externa kriterier, att skilja mellan sak och person Tillämpning 18

19 LEDARSKAP, ARBETSLEDNING OCH PROJEKTERING Ekonomi i projekt (DP) Kursen ger grundläggande kunskaper om hur olika ekonomiska begrepp samverkar i ett mindre installationsföretag och förståelse för sambandet mellan det enskilda projektets kalkyl och företagets totala ekonomi. Som övningsmaterial används för kursen speciellt framtagna uppgifter som hämtats från de olika installationsförbundens exempel på checklistor, kontoplaner, kalkyl- och projekteringsblanketter. Projektledare, kalkyl- och ekonomiansvariga i mindre installationsföretag. Katrineholm 3 4 maj kr exkl. moms. Hela utbildningspaketet om fem kurser kostar kr exkl. moms. Kostnad för kost och logi tillkommer. Installationsföretaget och dess omvärld Intressenter och mål Ekonomiska begrepp, dess innebörd och samverkan Bokföringens grunder Momsregler, sociala avgifter, skatter, avskrivningar, pågående arbeten Redovisningssystem, resultat- och balansräkning, bokslut Projektekonomi, kalkylmodeller, prissättning och uppföljningssystem Entreprenadjuridik 1 (DP) Med rätt kunskap kan risken för reklamationer, tvister och andra otrevligheter minimeras och istället göra man sina kunder nöjda. Här ges en övergripande bild av de faktorer och regler som styr entreprenadverksamheten. Alla som i sin verksamhet kommer i kontakt med leverantörer och beställare. Bevisbörda-beviskrav Avtalsrätt Entreprenad- och upphandlingsformer Standardavtalen i branschen Vilka krav som kan ställas på ett förfrågningsunderlag AMA AF 07 AB 04: Vad ingår i entreprenörens åtaganden? Ändringar och tilläggsarbeten, organisation, tider, ansvar, ekonomi och besiktning Rättsfallsanalys Rättegångsspel Katrineholm juni kr exkl. moms. Hela utbildningspaketet om fem kurser kostar kr exkl. moms. Kostnad för kost och logi tillkommer. Projektledning (DP) Denna kurs behandlar metoder för att precisera, styra, följa upp och avsluta projekt. Chefer och projektledare som i sitt arbete svarar för eller medverkar i planering, styrning och uppföljning av installationsprojekt, helt eller delvis. God kunskap om installationssektorn är önskvärd, liksom en insikt i chef- och ledarskapets grunder. Projektstart Projektplanering Projektgenomförande Uppföljning och omplanering Projektavslut Katrineholm augusti kr exkl. moms. Hela utbildningspaketet om fem kurser kostar kr exkl. moms. Kostnad för kost och logi tillkommer. 19

20 LEDARSKAP, ARBETSLEDNING OCH PROJEKTERING Katrineholm maj kr exkl. moms Entreprenadjuridik 2 Med god insikt i lagar och avtal är det enklare att de kan agera säkert och kompetent i de olika entreprenadskedena. Företagsledare, projektledare och andra som har kalkylerar, säljer, planerar och leder entreprenadprojekt. Kursdeltagaren förutsätts ha gått en grundläggande entreprenadjuridisk utbildning eller vara väl insatt i AF AMA 07, AB 04 och ABT 06. Fördjupning i AB 04 och ABT 06 AMA AF 07 Leveransbestämmelser Skadeståndsrätt Konsultavtal Service- och underhållsavtal Genomgång av intressanta rättsfall Tillämpningsövningar Ekonomistyrning Kursen ger en helhetssyn på företagets ekonomi och kännedom om system, nyckeltal och instrument för styrning, uppföljning och erfarenhetsåterföring. Syftet är att deltagarna med hjälp av dessa verktyg ska kunna styra sitt företag mot förbättrad lönsamhet. Katrineholm mars kr exkl. moms Företagsledare, filialchefer, ekonomiansvariga. För att kunna tillgodogöra sig kursen krävs grundläggande ekonomiska kunskaper - antingen förvärvade via arbete med företagets ekonomi eller någon grundläggande ekonomikurs. Ekonomisk planering Kostnads- och produktkalkyler Kostnadsanalys och hävstångseffekter Budget och budgetuppföljning Investeringar Analys av nyckeltal Vill du börja plugga på heltid? Vi har KY/YH-utbildningar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Katrineholm: Installationsingenjör Kyltekniker Fastighetstekniker VA-projektör VVS-projektering Sista ansökningsdag är 15 april Läs mer på 20

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter Över 600 kursdeltagare kan inte ha fel mer än 85% av dessa har dessutom klarat certifieringsprovet direkt! Anmäl dig du också till

Läs mer

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda.

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda. SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN 2015 1 2014 KURSPROGRAM VÅR 2O15 2 SBR BYGGINGENJÖRERNA K U R S PR O G R A M VÅ R EN 2015 INNEHÅLL ABK 09... 3 AMA HUS 11,

Läs mer

Certifiera installatörer

Certifiera installatörer Certifiera installatörer Uppdrag 18 implementering av förnybartdirektivet ER 2011:24 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling 2014 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling Arbetsmiljö, Bygg & fastighet, Energi, El, Industriteknik, IT/Telekom, Kvalitet, Miljö och Projektledning Det händer att jag får frågan

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 KAPITELNAMN 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 INNEHÅLL Innehåll Välkommen till FEI... 2 Kontrollera dina kunskaper... 4 Början till ett långvarigt förhållande... 6 Studera hos

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL)

Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL) 1 (36) Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL) Förstudie: Stockholm 2014-04-24 Johan von Holst Granskad av: Anette Linder ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2 (goods 2E), SE-169 99 Stockholm

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Jag undrade alltid varför inte någon gjorde något åt det; tills jag insåg att jag var någon." Våren 2015 Lily Tomlin Sid 2 Anmäl genom

Läs mer

Bokföring & redovisning

Bokföring & redovisning FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2013 2014 Bokföring & redovisning ekonomistyrning företagsekonomi & analys juridik & skatt lon excel för ekonomer Utbildning på dina

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Den som tror att kompetens och utbildning är samma sak, är offer för inbillning Hösten 2012 Anmäl genom att ringa: 0383-594 91 Sid 2

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet. Kompetensutveckling på företaget Våren 2011 Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.se 054-19 58 30 Kompetensutveckling ett lyft för såväl företaget som den

Läs mer

Konstruktion. Ledarskap

Konstruktion. Ledarskap Utbildningar 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Affärsutveckling 4 Entreprenadjuridik 5 ABM 07 6 ABM 07 Fördjupning Försäljning 8 Affärsmannaskap och säljteknik 10 Industriell teknisk försäljning 11 Bli trygg i

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar Kompetensutveckling för näringslivet Problemet med ekorrhjulet är att även om man lyckas springa fortare än alla andra, så är man fortfarande bara en ekorre. Källa: Lily Tomlin Hösten

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark

www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark Utbildning inom kyl- och värmepumpteknik 2005 www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark Kyl- och värmepumpteknik Tid och Plats Stockholm 24-28 jan 2005 3-7 okt 2005 4-8 april

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1 TRAINEE-program FASTIGHETSDAGAR SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 innehåller även alla våra trycksaker! ENERGIUTMANING KOMMUNIKATIONSDAGAR SABO I ALMEDALEN sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer:

Läs mer

Kompetens och karriär www.bfab.se

Kompetens och karriär www.bfab.se BYGG & FTIGHET Din partner för kompetensutveckling Kompetens och karriär www.bfab.se 014 Kurser för Upphandlare Fastighetsutvecklare Projektledare Bruksanvisning Vik upp den här fliken! På flikens insida

Läs mer

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning.

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning. Kurskatalog 2014/2015 Kunskap för konkurrenskraft Konkurrenskraften i en global och föränderlig värld ökar med utbildning. Det gäller både för företag och för enskilda personer.i Sverige finns en stark

Läs mer

Kurskatalog. Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se. Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se. www.idcab.

Kurskatalog. Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se. Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se. www.idcab. Kurskatalog Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se www.idcab.se Kurskatalogen är en sammanställning av de utbildningar som genomförs,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK ROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKA MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION E Bokföring I, II & III E Ekonomistyrning I, II

Läs mer

Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN

Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN Utbilda för framtiden! Utan kompetensutveckling stagnerar företaget. Utbildning är en förutsättning för att klara den allt hårdare konkurrensen. Med utbildning

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Det är bättre att fråga och verka okunnig, än att inte fråga och förbli det. Okänd. Våren 2014 Sid 2 Anmäl genom att ringa: 0383-594

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

BUILD UP Skills Sverige Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande

BUILD UP Skills Sverige Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande BUILD UP Skills Sverige Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande Lars Tullstedt och Åsa Douhan, Sveriges Byggindustrier, 2013-02-11 rev 2013-04-12 1 Bilder på framsidan: Övre raden

Läs mer