Kurskatalog höst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurskatalog höst 2013. utbildning@novapoint.se"

Transkript

1 Kurskatalog höst 2013

2 Telefon Funderingar? Kontakta någon av våra kursledare!

3 Vianova i Sverige växer! Vianova Sverige växer! Vianova Sverige finns i Göteborg, Stockholm och Västerås. Huvudkontoret ligger i Göteborg på Kungsgatan 56 mitt i city där flertalet av oss anställda finns. Stockholmskontoret växer och vi ser en stor fördel att befinna oss i huvudstadens puls med tillgång och närhet till flertalet stora aktörer inom området. Vi är övertygade om att grunden till våra framgångar finns i kombinationen av användarvänliga produkter och en personal med hög kompetens. Idag står vi på två starka ben: Programutveckling, som sker på lokal nivå avseende språk och standarder. Kundutveckling, där personal med egen erfarenhet av projektering med allt ifrån support och utbildning till projektledning, projektstöd och verksamhetsutveckling, hjälper våra kunder att utveckla sin egen verksamhet. Vi satsar stort på att göra vägen till er som är våra kunder ännu kortare. Med lång erfarenhet av såväl AutoCAD som Novapoint och med ett brett produktutbud är vi helt enkelt Sveriges mest kompletta leverantör av lösningar och tjänster för infrastrukturprojekt! Den som slutar bli bättre, slutar att vara bra 3

4 Information om kurs hos Vianova Syftet med våra kurser och utbildningar är att du ska få ut mer körglädje av dina verktyg. Det kan innebära att låta datorn göra jobbet, så att du får mer tid till skapande. Eller att se till att samarbetet flyter effektivt för alla inblandade genom hela projektet. Nivåerna sträcker sig från grundnivå till avancerad tillämpning. Vårt mål är att du direkt ska kunna överföra kursmomenten till ditt eget dagliga arbete. Vi ger råd och tips för ett effektivt användande av Novapoint och gör praktiska genomgångar med uppgifter och exempel. Kursen anpassas efter kursdeltagarnas önskemål och det ges möjlighet för deltagarna att ta upp egna problemställningar. Bekräftelse skickas ut via mail två veckor innan kursstart. Avanmälan till kurs från anmäld deltagare ska ske senast en vecka innan kursstart till Vianova för att slippa bli debiterad avgivt. Vid senare avanmälan kommer vi att debitera er halva kursavgiften. Sker avanmälan senare än två dagar innan kursstart debiteras ni hela kursavgiften. Kurslokal i Stockholm och Göteborg har vi hos vår samarbetspartner AEC AB. Stockholm Solna Strandväg 78, Solna. Du tar dig från Centralen i Stockholm med t-bana blå linje 10 mot Hjulsta, hållplats Vreten. Göteborg, Första Långgatan 28B, spårvagn 3, 9 eller 11 läge D från Drottningtorget utanför Centralstationen, avstigning Masthuggstorget. I speciella fall kan vi ha kurs på kontoret i Göteborg, adress Kungsgatan 56. Vianova förbehåller sig rätten att ställa in kurser vid för få deltagare. 4 Funderingar? Kontakta någon av våra kursledare!

5 Vianova Vianova Systems Sweden Kungsgatn 56, Göteborg Tel: Anmälan till kurser sker via vår hemsida: Intresseanmälan innebär att du anmäler ditt intresse till kurs och du sätts upp på en väntelista. Vi tar kontakt med dig för en diskussion om när kursen kan tänkas genomföras. Novapoint Geosuite Anmälan till kurser sker via hemsida: Är det något du funderar på i samband med våra kurser. Ta kontakt med någon av kursledarna, eller skicka fråga till 5

6 Kurser Novapoint Väg - Grundkurs Väg - Fortsättningskurs Grundkursen riktar sig både till användare som kör Väg Prof och Väg Bas. Vissa funktioner som används i grundkursen finns dock endast i Novapoint Väg Prof. Kursen ger utökad kunskap i Novapoint Väg Prof och Väg Bas. Kursen riktar sig till både vägoch gatuprojektörer. Du får lära dig att skapa och redigera terrängmodell med jord- och berglager. Linjekonstruktioon i plan och profil. Vägmodell - skapa och redigera vägytor, överbyggnad, terrasbeskrivning, mängdberäkning och rapporter. Skapa ritningsunderlag för planprofil- och tvärsektionsritningar. Viss erfarenhet från vägprojektering behövs samt grundläggande kunskaper i Windows och AutoCAD. Kursdagar och pris Kursen pågår i tre dagar och kostar kronor per person. Jenny Johansson eller Cuong Nguyen Kursdatum 2-4 oktober i Göteborg september och november i Stockholm. 5-7 november i Malmö Är du intresserad av att gå en kurs anmäl dig på och vidare kurser. Alla som arbetar med vägprojektering i Novapoint Väg. Linjekonstruktion, grundlig genomgång av linjekonstruktionsfunktionen. Vägmodell - anpassning mot befintlig väg, terrassbeskrivning, mängdberäkning och rapporter, urgrävning och djupsprängning. Höjdsättning i AutoCAD med Novapointfunktionerna 3D-linje, lutningspil och släntberäkning. Tips och trix. Goda kunskaper i Novapoint Väg och AutoCAD. Kursen är två dagar och kostar kronor per person. Övrigt Kursen är lämplig för 4-6 projektörer från samma företag. Innehållet kan anpassas helt efter deltagarnas behov och kunskapsnivå. Är du intresserad av att gå en fortsättningskurs Novapoint Väg anmäl ditt intresse till eller kontakta Jenny Johansson som är modulansvarig. Det spelar ingen roll hur komplicerad vägen du konstruerar är, var den börjar och slutar, i Novapoint Väg har du alla verktyg för att nå ända fram 6 Funderingar? Kontakta någon av våra kursledare!

7 Kurser Novapoint Väg - Linjekonstruktion Vägmärken/Vägmarkering Webbkurs En introduktion i principerna för linjekonstruktion, kombinerat med praktiska övningar. Linjekonstruktion är en funktion i Novapoint Väg Bas och Novapoint Väg Prof. Kursen passar alla som projekterar horisontal- och vertikalgeometrier för vägar. Principerna i linjekonstruktion, koppling mellan horisontaloch vertikalgeometri, genomgång av arbetsmetodik gäller t.ex inspänningar. Konstruktionsövningar av Korsning typ A1 och B. Redigering av parametrar, redigering och justering av element, lägga till nya elementkombinationer, lagring i projektdatabasen och i ritning. Konstruktion av vertikalgeometri, redigering och justering av elementen i vertikalgeometrin, referenspunkter, historik och alternativ. Koppling mot tvärsektioner i vägmodellen. Användare av AutoCAD och Novapoint Väg Bas eller Novapoint Väg Prof. Kursen är en dag och kostar kronor per person. Är du intresserad av att gå kursen linjekonstruktion anmäl ditt intresse till eller kontakta Jenny Johansson som är modulansvarig. Kursen ger grundläggande kunskaper i Novapoint Vägmärken och Novapoint Vägmarkering. Praktisk genomgång och demonstration via web. Är du intresserad av att gå webbkurs Vägmärken/Vägmarkering anmäl ditt intresse till eller kontakta Cuong eller Jonas. Kursen passar alla som jobbar med vägutrustningsplaner. Detaljerad genomgång av programmens innehåll och funktioner. Standardskyltar och lokaliseringsmärken. Detaljerad genomgång av funktionalitet, praktisk användning samt råd och tips. Erfarenhet från planering och projektering. Grundläggande kunskaper i Windows och AutoCAD. Cuong Nguyen och Jonas wenner Är du intreserad av att gå webbkurs i Vägmärken/ Vägmarkering anmäl ditt intresse till 7

8 Kurser Novapoint Site Tool - Grundkurs Buller - Grundkurs Kursen ger grundläggande kunskaper i Novapoint Site Tool. Praktisk genomgång och demonstration. Platschefer, utsättare och mängdrelerare som vill börja använda Novapoint Site Tool. Skapa egen vägmodell mot befintlig terrängmodell Vägmodell, granska och redigera överyta, överbyggnad och terrass Mängdberäkning och utsättningsdata Exempel på export till LandXML Terrängmodell,komplettera, redigera Erfarenhet av väg- eller järnvägsbyggnad. Grundläggande kunskaper i Windows. Jonas Wenner, Jenny Johansson eller Cuong Nguyen Kursen är en dag och kostar totalt kronor per person. Övrigt Kurserna kan även ordnas på plats hos kunden. Är du intresserad av att gå en kurs anmäl ditt intresse till Kursen ger grundläggande kunskaper i beräkning av trafikbuller på digital terrängmodell i AutoCAD-miljö. Kursen ger även kunskaper i hur du beräknar väg- och järnvägsbuller. Programmet lämpar sig både för snabba översikter och detaljerade beräkningar Utredare, väg- och spårprojektörer samt samhällsplanerare. Skapa terrängmodell för bullerberäkning hantera indata. Trafikmängder. Skärmar och hårdgjorda ytor - Beräkning av olika alternativ. Presentation av bullernivåkarta och rapporter. Grundläggande kunskaper i Windows och AutoCAD / Autodesk Map. Kunskaper om Novapoint terrängmodell är en fördel, men inget krav. Kursen är en dag och kostar kronor per person. Är du intresserad av att gå grundkurs Buller anmäl ditt intresse till 8 Funderingar? Kontakta någon av våra kursledare!

9 Kurser Novapoint Samordningsmodell Fjärrvärme - Grundkurs Genom att arbeta med det vi kallar samordningsmodell kan vi få projekteringsarbetet att bli mer effektivt, ge ännu högre kvalitet och bli ännu roligare! Branschen är i förändring och allt fler krav ställs på samordningen av data och leveranser i 3D. Begreppet samordningsmodell kan kopplas till BIM - konceptet (Building Information Model) som används brett inom husbyggnad. Kursen ger grundläggande kunskaper i hur ni med hjälp av dagens verktyg kan ta steget in i framtiden. Kursen riktar sig till alla som vill jobba med samordningsmodell. Övergripande genomgång av begreppet Samordningsmodell. Arbetsmetodik och genomförande. 3D-objekt (terrängmodell, väg, VA, vägmärken, etc.), kollisionskontroller. Planering/Projektering av 2Dobjekt, plangränser och avgränsningar. Erfarenhet från planering och projektering med någon/ några av Novapoints moduler. Grundläggande kunskaper i AutoCAD. Kursen är två dagar och kostar kronor per person. Är du intresserad av att gå en kurs i Samordning anmäl ditt intresse till Kursen ger grundläggande kunskap i användandet av modulen Novapoint Fjärrvärme. Praktisk genomgång med uppgifter och exempel. Kursen passar fjärrvärmeprojektörer. Grundläggande Novapoint med digital terrängmodell. Definiera typsektioner med önskade dimensioner, material och leverantörer. Konstruktion och redigering av ledningssträckor i plan och profil. Redovisning för plan, profil, tvärsektioner, utsättningsdata, mängder samt 3D. Viss erfarenhet från projektering. Grundläggande kunskaper i Windows och AutoCAD Pedram Tahmoury Kursen är två dagar och kostar kronor per person. Är du intresserad av att gå en kurs i Fjärrvärme anmäl ditt intresse till 9

10 Kurser Novapoint VA - Grundkurs VA - Fortsättningskurs Kursen ger grundläggande kunskap i användandet av modulen Novapoint VA. Praktisk genomgång av terrängmodell och projekteringsverktygen i VA-modulen. Kursen riktar sig främst till dig som är VA-projektör. Grunderna i terrängmodellhantering, triangulering och hantering av jord- och berglager. Konfiguration med inställningar för typsektioner, materialtyper och presentation. Konstruktion och redigering i plan och profil. Mängder, rapporter, utsättningsdata och skapande av 3D-underlag för visualisering. Viss erfarenhet från projektering. Grundläggande kunskaper i Windows och AutoCAD. Henrik Bergström och Pedram Tahmoury Kursen är två dagar och kostar kronor per person Kursdatum 9-10 september och 3-4 december i Stockholm, 8-9 oktober i Göteborg Är du intresserad av att gå en VA grundkurs anmäl dig på och vidare kurser. Kursen ger fördjupad kunskap i användandet av modulen Novapoint VA. Praktisk genomgång av kompletterande funktionalitet av projekteringsverktygen i VA-modulen. Kursen riktar sig till dig som är VA-projektör och har arbetat med Novapoint VA en tid. Repetition/fördjupning av konfiguration och konstruktion. Fördjupad genomgång av funktioner för redovisning, visualisering och utsättning. Projektering och redovisning av VA kopplat till projekterad väg. Verktyg för beräkningar och analyser. Goda kunskaper i Novapoint VA och AutoCAD. Henrik Bergström och Pedram Tahmoury Kursen är en dag och kostar kronor per person. Är du intresserad av att gå en fortsättningskurs i VA anmäl ditt intresse till 10 Funderingar? Kontakta någon av våra kursledare!

11 Kurser Novapoint Samprojektering VA/Väg Markprojektering - Grundkurs Kursen ger kunskaper i hur man vid projektering kan samverka mellan modulerna VA och Väg. Vi går igenom funktioner i Novapoint som underlättar vid samprojektering mellan VA och väg. Kursen riktar sig till dig som är VA- eller Väg-projektör och som redan har grundläggande kunskaper i modulerna VA och/eller Väg. Arbetsmetodik samprojektering VA/Väg. Funktioner i Vägmodulen med koppling till VA-modulen. Goda kunskaper i Novapoint VA och/eller Väg samt projekteringserfarenhet. Pedram Tahmoury, Jenny Johansson och Jonas Wenner Kursen är en dag och kostar kronor per person. Är du intresserad av att gå en kurs i Samprojektering VA/ Väg anmäl ditt intresse till Kursen ger kunskap i Väg-, Bas-, Terräng- och Landskapsmodulens verktyg för markprojektering. Kursen är tänkt för väg- och markprojektörer både inom kommunal och privat verksamhet. Släntberäkning och volymberäkning. Höjdsättningfunktioner i Novapoint Landskap. Användande av höjdkurvor. Hantering av 3D-polylines. Viss erfarenhet från projektering. Grundläggande kunskaper i Windows och AutoCAD. Grundläggande kunskaper i Novapoint Bas. Kursen är två dagar och kostar kronor per person. Övrigt I övriga Novapoint grundkurser ingår grundläggande terrängmodellshantering. Är du intresserad av att gå en kurs i Markprojektering anmäl ditt intresse till Funktioner i VA-modulen med koppling till Vägmodulen. Vi hjälper dig att lyckas! 11

12 Kurser Novapoint Samhällsplanering - Grundkurs Samhällsplanering - Fortsättning Kursen ger grundläggande kunskaper i att använda modulen Novapoint Samhällsplanering. Teori varvas med praktiska övningar för arbete med detaljplan samt illustration. Kursen riktar sig till dig som arbetar med digital planering och projektering vid upprättande av detaljplaner med illustrationer. Genomgång av bibliotek för linjer/gränser/symboler. Skapa områden med tillhörande bestämmelser, ändra och redigera i områden. Skapa planbestämmelser och layouter för detaljplan och illustration. Konstruktioner och linjeberäkningar, gator/parkering/ vändplaner/byggnader för illustration. Kursen är två dagar och kostar kronor per person. Christina Strand och Eva hellström Övrigt I kursen ingår även genomgång av funktioner i AutoCAD/ AutoCAD Map som ger nytta i planarbetet. Kursen ger råd och tips för effektivisera användandet av Novapoint. Kursdatum augusti och oktober i Göteborg, september och november i Stockholm Är du intresserad av att gå Samhällsplanering grundkurs anmäl dig på och vidare kurser. Kursen ger råd och tips för effektivisera användandet av Novapoint Samhällsplanering. Genomgång varvas med praktiska övningar. Kursen anpassas efter deltagarnas önskemål. Kursen riktar sig till dig som arbetar med digital planering och projektering vid upprättande av detaljplaner med illustrationer. Tips och råd för att arbeta enkelt och effektivt. Olika metoder för att skapa områden med bestämmelser samt ytors utseende. Praktiska funktioner i Auto- CAD och AutoCAD Map 3D. Kort introduktion till Novapoint Virtual Map som gör det enkelt att visualisera planen i 3D. Erfarenhet från planering, projektering. Grundkurs eller motsvarande i AutoCAD/AutoCAD Map 3D och Novapoint Samhällsplanering. Kursen är en dag och kostar kronor per person. Övrigt Kursen anpassas efter kursdeltagarnas önskemål och det ges möjlighet för deltagarna att ta upp egna problemlösningar. Är du intresserad av att gå Fortsättningskurs samhällsplanering anmäl ditt intresse till eller kontakta Christina Strand som är modulansvarig. Viss erfarenhet från samhällsplanering. Grundläggande kunskaper i AutoCAD/ AutoCAD Map 3D. 12 Funderingar? Kontakta någon av våra kursledare!

13 Kurser Novapoint Landskap 3D - Grundkurs Virtual Map - Grundkurs Kursen ger en grundläggande kunskap i 3D-projektering med hjälp av Novapoint Landskap och Novapoint Bas. Kursen är tänkt för landskapsarkitekter, landskapsingenjörer och andra markprojektörer som arbetar med projektering - både inom kommunal och privat verksamhet! Kursen förbereder deltagande i projekt med samordningsmodell. Terrängmodell med Novapoint Bas - grund. Höjdsättning dynamiska punkthöjder och lutningar i 3D. Volymer, markmodeller, nivåkurvor och släntberäkning. Linjer och Markytor linjebibliotek, påskrifter, mängder orienterande. Växter och plantering - utsättning, växtdatabas och mängder orienterande. Projektering av enkla gcvägar, växtbäddar, dammar mm i 3D. Kursen är grundläggande och börjar från början i Novapoint Bas och Novapoint Landskap. Viss erfarenhet från projektering krävs. Grundläggande kunskaper i Windows och AutoCAD krävs. Stefan Pettersson Kursen är två dagar och kostar kronor per person. Kursdatum 1-2 oktober i Stockholm och 5-6 november i Göteborg Är du intresserad av att gå Landskap grundkurs anmäl dig på och vidare kurser. Kursen ger er kunskap om hur man snabbt kan skapa enkla, interaktiva 3D-modeller för utvärdering, kommunikation och presentation med Novapoint Virtual Map. Praktisk genomgång med övningsuppgifter och exempel. Kursen riktar sig mot de som vill få mer grundläggande kunskaper över hur man kan använda 3D-visualisering i sitt dagliga arbete inom projektering och planering. Arbetsmetoder för 3D - projekt. Generera 3D-terräng med projekterad väg och ortofoto. Skapa 3D-objekt (byggnader, träd etc.) från grundkarta. Lägg till materialområden från landskaps- eller detaljplan. Upplev 3D-modellen interaktivt i viewern och skapa åkningar och viewpoints. Erfarenhet från planering och projektering. Grundläggande kunskaper i Windows och AutoCAD. Kursen är på två dagar och kostar kronor per person. Övrigt Kursen kan anpassas mot önskat intresseområden och/eller deltagarnas egna projekt. Är du intresserad av att gå en Virtual Map kurs anmäl ditt intresse till Samordningsmodell och Novapoint Virtual Map orienterande. 13

14 Novapoint DCM gör det enklare än någonsin att navigera i en 3D miljö och förstå modellen som skapats. Vinsten blir bättre kommunikation i projektet, intern och extern, och inte minst sektioner och snitt med direkt från den kompletta modellen. 14 Funderingar? Kontakta någon av våra kursledare!

15 Kurs i Novapoint DCM anmäl dig via mail till Vi tar kontakt med dig så fort som möjligt och planerar en kurs som passar dig och dina kollegor. Välkomna in i framtiden med Novapoint DCM! 15

16 Kurser AutoCAD Civil 3D Civil 3D Väg/Mark - Grundkurs Civil 3D VA/Mark - Grundkurs Kursen ger grundläggande kunskap i användandet av Civil 3D för VA- och markprojektering. Praktisk genomgång av Civil 3Ds verktyg för terrängmodeller och ledningsnät. Kursen riktar sig till dig som är VA- och markprojektör och med viss kunskap i AutoCAD. Skapa och hantera terrängmodeller från inmätningsdata. Konstruktion av ledningsnät i plan och profil. Kollisionskontroll samt mängder, rapporter och ritningsproduktion. Erfarenhet från VA-projektering. Kunskaper i Windows och AutoCAD. Pedram Tahmoury Kursen är två dagar och kostar kronor per person. Är du intresserad av att gå kurs anmäl ditt intresse till Kursen ger grundläggande kunskap i användandet av Civil 3D för väg- och markprojektering. Praktisk genomgång av Civil 3D:s verktyg för terrängoch vägmodeller. Kursen riktar sig främst till dig som är väg- och markprojektör med viss kunskap i Auto- CAD. Skapa och hantera terrängmodeller från inmätningsdata. Linjekonstruktion av väg i plan och profil. Skapa och editera vägmodell. Mängder, rapporter och ritningsproduktion. Viss erfarenhet från vägprojektering. Grundläggande kunskaper i Windows och AutoCAD. Pedram Tahmoury Kursen är två dagar och kostar kronor per person. Är du intresserad av att gå kurs anmäl ditt intresse till 16 Funderingar? Kontakta någon av våra kursledare!

17 Kurser AutoCAD AutoCAD Grundkurs AutoCAD Map 3D - Grundkurs Kursen ger dig grundläggande kunskaper i att skapa 2Dritningar med AutoCAD. För utbildning i denna kurs tar vi hjälp av vår samarbetspartner AEC. Kursen riktar sig till dig som skall börja skapa 2D-ritningar i AutoCAD. Genomgång av gränssnitt med menyer och verktyg. Vanliga rit- och editeringsfunktioner. Ritningsproduktion, layout, ritningsram, stämpel, viewport, med mera. Konfiguration - egna inställningar. Grundläggande Windowskunskaper. Utbildare från AEC Kursen är tre dagar och kostar från kronor per person. Är du intresserad av att gå kurs anmäl ditt intresse till Map 3D är Autodesks AutoCAD-variant för karthantering. Programvaran används som grundplattform för olika typer av markprojektering och planering. Utbildning ges i olika funktioner för hantering av georefererad rasterdata (ortofoton eller rasterkartor) och kommunikation med GIS-data (import/export). Hantering av GIS-attribut samt olika former för koordinattransformationer. För utbildning i denna kurs tar vi hjälp av vår samarbetspartner AEC. Novapoint-användare som vill kunna använda Map-funktionerna i AutoCAD Map 3D eller AutoCAD Civil 3D Georefererad vektor- eller rasterdata - kommunikation med GIS-data (MapInfo, ESRI, Microstation) och ortofoton. Städfunktionerna. Annoteringsfunktionerna. Koordinattransformationer, t ex RT90 till SWEREF99. Grundkurs AutoCAD. Utbildare från AEC Kursen är en dag och kostar från kronor per person. Är du intresserad av att gå kurs anmäl ditt intresse till Vill du ha någon annan kurs i något av Autodesk programmvarorna? Kontakta vår samarbetspartner AEC AB. och vidare under utbildning, eller e-post 17

18 Kurser Novapoint Geosuite Presentation - Grundkurs - Fortsättningskurs Visualisering/3D Sättning Grundkurs I denna kurs får Du lära Dig GeoSuite Presentation från grunden. Goda kunskaper i den teoretiska bakgrunden för sättningsberäkningar! Inmatning/inläsning/redigering av protokoll, skapa planoch sektionsritningar, kommunikation med andra system t ex via PXY, arbeta med urval och väglinjer, terrängmodellhantering, koppling till Novapoint, mm. Du behöver inga speciella förkunskaper, men det är en fördel om du är hemmastadd med AutoCAD. Kursen baseras på AutoCAD 2010 och Novapoint 18. Leif Andersson Kursdatum GeoSuite Presentation hösten september i Göteborg och 29 oktober i Stockholm Anmäl via Fortsättningskurs I denna kurs får Du lära Dig litet mer om GeoSuite Presentation (AutoGRAF). Inmatning/inläsning/redigering av protokoll, skapa/uppdatera plan- och sektionsritningar, kommunikation med andra system t ex via PXY, möjligheterna att använda terrängmodell från InRoad/InRail, arbeta med urval och väglinjer, terrängmodellhantering, mm. Kursen är en revidering av den gamla AutoGRAF Fördjupningskurs. Du bör känna dig hemma på AutoGRAF, men vill lära dig mera om kommunikation/ koppling till andra applikationer, med tonvikt på Novapoint. Du som gått den gamla fördjupningskursen kommer att känna igen delar av innehållet, men kommer också att innehålla en del nyheter. Baseras på AutoCAD 2010 och Novapoint 18. Visualisera dina borrhål i 3D, Novapoint Virtual Map och Google Earth/Map. Du kommer att få lära dig att bygga berg- och jordartmodeller i Novapoints terrängmodell. Hur man snabbt får över data från borrhål och terrängmodell till 3D i Virtual Map. Kursen behandlar även överföring av data till Google Earth/ Map och hur man arbetar ute i fält med GeoSuites nya app för telefon och surfplatta Du bör vara väl hemmastadd i att använda GS Arkiv och GS Presentation, samt gärna baskunskaper i Virtual Map och Novapoint Terräng. Har du intresse av att gå kursen GeoSuite Visualisering/3D kontakta Leif Andersson. Syftet med denna kurs är att Du ska lära dig att behärska sättningsprogrammet Novapoint GeoSuite Toolbox. Förutom att användargränssnittet gås igenom, så kommer en del av kursprogrammet att innehålla teoretiska genomgångar och en hel del goda tips och råd angående sättningsberäkning i allmänhet, och krypsättningar i synnerhet. Du kommer att få tillfälle att på egen hand testa och analysera beräkningar och resultat. För dessa kursmoment kommer vi att ha extern föreläsare engagerad. Anders Rosenquist Kursdatum GeoSuite Sättning hösten september i Göteborg Har du intresse av att gå kursen GeoSuite Presenation Fortsättning kontakta Leif Andersson. Anmäl via se/course.aspx 18 Funderingar? Kontakta någon av våra kursledare!

19 Kurser Novapoint Geosuite Stabilitet Pålgrupp Spont Kursen behandlar enkla beräkningar, från grunden men även mer avancerade beräkningar och beräkningsalternativ. Genomgång av nytt grafikgränssnitt, likheter och skillnader med version 4 i AutoCAD. Kompatibilitet med AutoCADversionen samt spara till och öppna/läsa från AutoCAD. Funktionella nyheter som bättre hantering av isolinjer, främst för icke hydrostatisk portryck. Förbättrad redigering av profiler, laster och materialdata. Kursen förutsätter teoretiska kunskaper i stabilitetsberäkning, men kräver inga förkunskaper om GeoSuite Stabilitet. Leif Andersson Kursdatum Geosuite Stabilitet våren februari i Stockholm 19 april i Stockholm Anmäl via se/course.aspx Introduktionskurs till GeoSuite Pålgrupp. Förutom att lära ut indata, beräkning och resultat kommer programmets möjligheter att belysas i praktiska exempel. Dels kommer teoretiska genomgångar att hållas, dels kommer du att få arbeta på egen hand under professionell handledning. Efter avslutad kurs ska du ha goda kunskaper i hur programmet fungerar och hur du kan använda det i ditt dagliga arbete. Du bör ha grundläggande teoretiska kunskaper om Pålgruppsberäkning. Har du intresse av att gå kursen GeoSuite Pålgrupp kontakta Anders Rosenquist. Introduktionskurs till GeoSuite Spont. Förutom att lära ut indata, beräkning och resultat kommer programmets möjligheter att belysas i praktiska exempel. Dels kommer teoretiska genomgångar att hållas, dels kommer du att få arbeta på egen hand under professionell handledning. Efter avslutad kurs ska du ha goda kunskaper i hur programmet fungerar och hur du kan använda det i ditt dagliga arbete. Du bör ha grundläggande teoretiska kunskaper om Spontdimensionering. Har du intresse av att gå kursen GeoSuite Spont kontakta Anders Rosenquist. 19

20 Övriga kurser Kurs på er arbetsplats Webkurs Kurs på er abetsplats är en kurs som är specialanpassat efter era behov. Nturligtvis kan vi ge er de kurser som finns i klassrum även på plats hos er. Men är vi hos er har ni en betydligt större chans att påverka innehållet just för er. Det kan också vara ett gott alternativ till klassrumsutbildningar om ni är fler på arbetsplatsen som behöver gå. Ni slipper resa, vi kommer till er! Vi kan hålla kurs i AutoCAD och alla Novapointmoduler i olika kombinationer. Kursen kan vara för nybörjare eller för mer erfarna användare. Ta gärna kontakt med oss för en planering. Projektstöd Projektstöd är ett annorlunda sätt att lära än att gå en vanlig kurs, här får du hjälp med det du behöver direkt i ditt projket. Problemet är löst omgående du kan gå vidare, Du har också lärt dig en hel del vilket gör att det går betydligt snabbare vid nästa projekt. Aktivt deltagande av personal från Vianova i ett projekt Detta är en bra lösning om projektet växer dig över huvudet och leverans/deadline är innan du vågar tänka Personalen i Vianova har lång erfarenhet av projektering och kan hjälpa dig att hålla tid för slutleverans! Vi täcker områden som motsvarar Novapoint moduler och kan hjälpa dig på timbasis eller heldagar. Vi ser fram emot att arbeta med dig och hjälpa dig, så att du enkelt kan få ditt projekt levererat i tid. Webbkurs är en typ av kurs som är specialanpassat efter kundens behov. En stor fördel kan vara att slippa resor och hotellboende. Vi kan hålla webbkurs i allt från AutoCAD till alla moduler i Novapoint i olika kombinationer. Webbkurser passar bra till enklare utbildning i delar av programmet och inte för en hel grundkurs. Nedan visas några av våra webkurser. Civil 3D Väg - Genomgång av korsningsverktyget Civil 3D VA - Ledningsnät i ritning och tabell Civil 3D Terräng - Schaktplan och mängdkontroll. Bas - Nyttiga funktioner i Novapoint Bas Specialkurser Specialkurser som finns är bland annat: Vianova har även ett stort antal specialkurser. De är inte schemalagda utan genomförs efter intresse. Vi kan naturligtvis komma till er på plats och genomföra dessa utbildningar om det underlättar! Vägdränering Autoturn Redovisning Massberäkning Järnväg Tunnel TA-plan Vi skräddarsyr kurser efter önskemål! 20 Funderingar? Kontakta någon av våra kursledare!

21 Kursplan KURSTYP Datum och plats Antal Pris per person dgr VÄG Novapoint Väg, Grundkurs 2-4 okt Göteborg, 9-11 sept och nov Stockholm, 5-7 nov Malmö :- Novapoint Väg, Fortsättningskurs Intresseanmälan skickas till :- Novapoint Linjekonstruktion, Fortsättningskurs Intresseanmälan skickas till :- Novapoint Vägmärken / Vägmarkering,webbkurs Intresseanmälan skickas till 2 timmar Novapoint Buller, Grundkurs Intresseanmälan skickas till :- Novapoint Site Tool, Grundkurs Intresseanmälan skickas till :- VA Novapoint VA, Grundkurs 9-10 sept och 3-4 dec Stockholm, 8-9 okt Göteborg :- Novapoint VA, Fortsättningskurs Intresseanmälan skickas till :- Samprojektering VA/Väg, Grundkurs :- MARK OCH LANDSKAP Novapoint Landskap 3D, Grundkurs 1-2 okt Stockholm, 5-6 nov Göteborg :- Markprojektering med Novapoint, Grundkurs Intresseanmälan skickas till :- SAMHÄLLSPLANERING Novapoint Samhällsplanering, Grundkurs aug och okt Göteborg, sept och nov Stockholm :- Novapoint Samhällsplanering, Fortsättningskurs Intresseanmälan skickas till :- FJÄRRVÄRME Novapoint Fjärrvärme, Grundkurs Intresseanmälan skickas till :- SAMORDNINGSMODELL Samordningsmodell Intresseanmälan skickas till :- AUTOCAD AutoCAD Civil 3D VA/Mark, Grundkurs Intresseanmälan skickas till :- AutoCAD Civil 3D Väg/Mark, Grundkurs nov Stockholm, sept Göteborg :- AutoCAD Map 3D, Grundkurs Intresseanmälan skickas till :- AutoCAD 2011, Grundkurs Intresseanmälan skickas till :- VISUALISERING Novapoint Virtual Map, Grundkurs Intresseanmälan skickas till :- NOVAPOINT GEOSUITE Novapoint GS Stabilitet 30 okt Stockholm :- Novapoint GS Sättning 25 sept Göteborg :- Novapoint GS Spont 31 okt Stockholm :- Novapoint GS Presentation 24 sept Göteborg, 29 okt Stockholm :- 21

Kurskatalog hösten 2012. CAD-utbildningar för projektörer och planerare. Bäst i Sverige!

Kurskatalog hösten 2012. CAD-utbildningar för projektörer och planerare. Bäst i Sverige! Kurskatalog hösten 2012 CAD-utbildningar för projektörer och planerare. Bäst i Sverige! KURSTYP September Oktober November December Dagar Pris per person VÄG Novapoint Väg, Grundkurs 3-5 Stockholm 10-12

Läs mer

Kurskatalog våren 2012

Kurskatalog våren 2012 Kurskatalog våren 2012 CAD-utbildningar för projektörer och planerare. Kurskatalog våren 2012 Bäst i Sverige! KURSTYP Januari Februari Mars April Maj Dagar Pris per person VÄG Novapoint Väg, Grundkurs

Läs mer

Kurskatalog VÅREN 2010

Kurskatalog VÅREN 2010 Topobase NovaSpatial För de som vill lagra detaljplaner i en Autodesk Topobase Oracle-miljö. NovaPoint Samhällsplanering Oracle Export gör det möjligt att lagra detaljplaner med planinformation i en Oracle

Läs mer

Välkommen till Novapoint Användarträff 2012!

Välkommen till Novapoint Användarträff 2012! Välkommen till Novapoint Användarträff 2012! Novapoint Användarträff 2012 arrangeras av Vianova Systems Sweden den 23-24 oktober på Clarion Hotel Post i Göteborg. I år erbjuder vi tillsammans med AEC,

Läs mer

CAD utbildningar l 2012

CAD utbildningar l 2012 CAD utbildningar l 2012 NTI CADcenter AB totalleverantör av CAD-, CAE-, CAM- och PDM-lösningar NTI CADcenter AB: Eskilstuna - Göteborg -Helsingborg -Karlstad - Kristianstad - Linköping - Lund -Stockholm

Läs mer

Kartläggning av projekteringsverktyg för VA-ledningssystem

Kartläggning av projekteringsverktyg för VA-ledningssystem Rapport Nr 2009-12 Kartläggning av projekteringsverktyg för VA-ledningssystem José-Ignacio Ramirez, Fredrik Ohls, Tore Lindell Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling

Läs mer

InfoMediaTech. klassrum - anpassat - produktion - konsulttjänster

InfoMediaTech. klassrum - anpassat - produktion - konsulttjänster InfoMediaTech klassrum - anpassat - produktion - konsulttjänster W W W. I N F O M E D I AT E C H. C O M - i n f o @ i n f o m e d i a t e c h. c o m Innehåll: Investera i din framtid - du behöver bara

Läs mer

Bygglovalliansen. Först ut med Tekis-ByggR Ny namnstruktur Decerno trivs bäst i öppna landskap Flytt i Borlänge

Bygglovalliansen. Först ut med Tekis-ByggR Ny namnstruktur Decerno trivs bäst i öppna landskap Flytt i Borlänge Tekis nya ärendekärna blir gemensam för ärendehanteringssystemen i.net-miljö. TEKISNYTT Först ut med Tekis-ByggR Ny namnstruktur Decerno trivs bäst i öppna landskap Flytt i Borlänge Bygglovalliansen Arkiva

Läs mer

Direktkontakt mellan skopa och ritning förbättrar dataflödet i maskinguidningen. Jobba med Topocad i webbläsare frikopplar användaren från IT-problem

Direktkontakt mellan skopa och ritning förbättrar dataflödet i maskinguidningen. Jobba med Topocad i webbläsare frikopplar användaren från IT-problem magazinevår 2015 Jobba med Topocad i webbläsare frikopplar användaren från IT-problem Rätt data i BIM-projektet med hjälp av Chaos desktop när SÖS byggs om Direktkontakt mellan skopa och ritning förbättrar

Läs mer

TEKISNYTT OKTOBER -06 SID 1

TEKISNYTT OKTOBER -06 SID 1 OKT 06 Välkomna till mitt första nummer av TekisNytt! Hösten är alltid en intensiv tid både för Tekis och för våra kunder och denna hösten är inget undantag. Vi har precis skickat ut inbjudan till vårt

Läs mer

magazine Release av Topocad 13 Chaos desktop 4 är här Infrastruktur i Tadzjikistan Bättre logistiklösning i anläggningsarbetet tack vare 3D

magazine Release av Topocad 13 Chaos desktop 4 är här Infrastruktur i Tadzjikistan Bättre logistiklösning i anläggningsarbetet tack vare 3D magazine VINTER 2010/2011 Infrastruktur i Tadzjikistan Release av Topocad 13 Chaos desktop 4 är här Bättre logistiklösning i anläggningsarbetet tack vare 3D Välkommen! Innehåll Nu heter vi Adtollo. Vi

Läs mer

Affärsutbildning. Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt

Affärsutbildning. Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt Affärsutbildning 2015 75 kurser under året i Stockholm, Göteborg och Malmö Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt Skräddarsy

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Focus Detaljplan - en succé! TRÄFF 10

Focus Detaljplan - en succé! TRÄFF 10 Pålitlig och effektiv samhällsservice TEKISNYTT Focus Detaljplan - en succé! Örebro ByggR StrategiTorget Nätverkande på hög nivå Tekis På plats på Norrlandsturné Det papperslösa kontoret heter Direktarkivering

Läs mer

magazine Topocad Live 2013 alla dimensioner, alla möjligheter Adtollo öppnar nytt kontor i Malmö Effektivare mätningar med mobile mapping

magazine Topocad Live 2013 alla dimensioner, alla möjligheter Adtollo öppnar nytt kontor i Malmö Effektivare mätningar med mobile mapping magazine HÖST 2013 Adtollo öppnar nytt kontor i Malmö Effektivare mätningar med mobile mapping Topocad Live 2013 alla dimensioner, alla möjligheter Göteborgsvecka! Öppen-het 16 Sommaren har varit fantastisk!

Läs mer

Mamut Enterprise Status/Analys

Mamut Enterprise Status/Analys 0BTilläggsprodukter och Enterprise-utökningar Mamut Business Software Enterprise-utökning Mamut Enterprise Status/Analys I Innehåll Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar... 3 Mamut Enterprise Status/Analys...

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Vindkraftverk projekteras med hjälp av Topocad

Vindkraftverk projekteras med hjälp av Topocad magazinevår 2013 Vindkraftverk projekteras med hjälp av Topocad Topocad Roadshow +60 N Innovativ kartering gör kompletteringsmätningar flexibla Komplex utsättning när Swedbanks nya huvudkontor byggs En

Läs mer

Mobiltelefon med VA-karta Mer än bara bygglov Tekis-ByggR Grundare och ägare Addnode Stort intresse i liten monter Samarbetsseminarium

Mobiltelefon med VA-karta Mer än bara bygglov Tekis-ByggR Grundare och ägare Addnode Stort intresse i liten monter Samarbetsseminarium Pålitlig och effektiv samhällsservice TEKISNYTT Mobiltelefon med VA-karta Mer än bara bygglov Tekis-ByggR Grundare och ägare Addnode Stort intresse i liten monter Samarbetsseminarium Tekis Träffen 8-9

Läs mer

Kurskatalog 2015 Boka din kurs på www.agda.se/utbildning

Kurskatalog 2015 Boka din kurs på www.agda.se/utbildning Kurskatalog 2015 Boka din kurs på www.agda.se/utbildning Innehåll rmation... 4 Företagsanpassade kurser... 6 Seminarium Seminarium - Årsrutiner i Agda PS... 7 Seminarium Semesterrutiner i Agda PS... 8

Läs mer

Kurser i sprängteknik September 2014 - Juni 2015

Kurser i sprängteknik September 2014 - Juni 2015 Kurser i sprängteknik September 2014 - Juni 2015 Sprängutbildning Orica Sweden AB Gyttorp, 713 82 Nora Telefon: 0587 85000 Fax: 0587 255 35 E-post: info.gyse@orica.com SPRÄNGKURS - Orica Sweden AB, SÅ

Läs mer

Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer. Nr 1- februari 2010 Årgång 29

Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer. Nr 1- februari 2010 Årgång 29 Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer Nr 1- februari 2010 Årgång 29 Bäste Läsare Redaktion Bagersgatan 2, 211 25 Malmö Tel: 040-23 22 37 Fax: 040-23 70 87 E-post: info@ritnytt.com

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Gemensamt kodsystem och dess betydelse för utvecklingen av BIM i anläggningsbranschen

Gemensamt kodsystem och dess betydelse för utvecklingen av BIM i anläggningsbranschen Gemensamt kodsystem och dess betydelse för utvecklingen av BIM i anläggningsbranschen Common code system and its importance for the development of BIM into the Civil Engineering Lars Fälth Marcus Ohlsson

Läs mer

Core för alla TRÄFF 10. Nu kommer nya Tekis-Vabas Först färdiga Falköping och Göteborg. e- som i enkel Tekis-LV på export

Core för alla TRÄFF 10. Nu kommer nya Tekis-Vabas Först färdiga Falköping och Göteborg. e- som i enkel Tekis-LV på export Pålitlig och effektiv samhällsser vice TEKISNYTT Core för alla Nu kommer nya Tekis-Vabas Först färdiga Falköping och Göteborg e- som i enkel Tekis-LV på export TRÄFF 10 8-10 november nr 2-2010 Varför betala

Läs mer

Tekis Nytt. Nr 2-2013. Allt om Tekis Träffen 2013. RX Ett mångsidigt koncept. Tekis vision för Öppna Data. Support-, Konsult- & Kursnytt

Tekis Nytt. Nr 2-2013. Allt om Tekis Träffen 2013. RX Ett mångsidigt koncept. Tekis vision för Öppna Data. Support-, Konsult- & Kursnytt Tekis Nytt Nr 2-2013 Allt om Tekis Träffen 2013 RX Ett mångsidigt koncept Tekis vision för Öppna Data Support-, Konsult- & Kursnytt Tekis den kommunala marknadens systemleverantör Den digitala resan Livet

Läs mer

Windows Office. IT-Grund med Windows. Excel 2010 Lycksele 13/8 2012 Jokkmokk 20/8 2012 Kiruna 20/3 2013. Word 2010

Windows Office. IT-Grund med Windows. Excel 2010 Lycksele 13/8 2012 Jokkmokk 20/8 2012 Kiruna 20/3 2013. Word 2010 Windows Office IT-Grund med Windows Vill du lära dig hur en dator verkligen fungerar? Du kommer att få lära dig många tidsbesparande funktioner och möjligheter med operativsystemet Windows 7. Att få grundläggande

Läs mer

Autodesk Cloud everything changes

Autodesk Cloud everything changes Nr. 1/2012 Autodesk University 2011 the power of the possible Autodesk Cloud everything changes NTI CADcenter AB: Eskilstuna - Göteborg -Helsingborg -Karlstad - Kristianstad - Linköping - Lund -Stockholm

Läs mer