Vade mecum (lat) "gå med mig" - en handbok eller manual - en användbar tingest som man alltid bör bära med sig (källa: Merriam-Webster Online)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vade mecum (lat) "gå med mig" - en handbok eller manual - en användbar tingest som man alltid bör bära med sig (källa: Merriam-Webster Online)"

Transkript

1

2 Vade mecum (lat) "gå med mig" - en handbok eller manual - en användbar tingest som man alltid bör bära med sig (källa: Merriam-Webster Online) 2

3 Konstvetenskap vid Åbo Akademi läsåret Innehållsförteckning Administrativa uppgifter 4 Vanliga frågor (FAQ) 5 Studieschema för kandidatexamen 11 Studieschema för magisterexamen 12 Undervisningsprogram 14 Examensstruktur 19 Kursbeskrivningar (enligt MinPlan) 20 Kandidatexamen 20 Grundstudier 20 Ämnesstudier 25 Magisterexamen 34 Fördjupade studier 34 Visuella studier 39 3

4 Administrativa uppgifter Fabriksgatan 2 (Arken, II vån.), Åbo, tfn , e-post: Professor Berggren, Lars, FD, professor i konstvetenskap, docent vid Lunds universitet. Telefon: , e-post: Tjänstledig Forskningsledare Lundström, Marie-Sofie, FD, docent, forskningsledare Telefon: , e-post: Lektor Kotkavaara, Kari, FD, lektor i konstvetenskap, docent vid Jyväskylä och Helsingfors universitet. Tfn , e-post: Universitetslärare Wolff-Helminen, Pia, FM, vik. universitetslärare E-post Amanuens Pfäffli, Heidi, FL, amanuens. Rum M233. Telefon: , e-post: Arkivsekreterare Österlund, Siv, KH. Telefon: , e-post: Träffas må to Timlärare Andersson, Fred Aittomaa, Sofia Hamrin, Minna Forskare (för närmare uppgifter se ämnets hemsidor) Aittomaa, Sofia, doktorand Andersson, Fred, universitetslärare, tfn , e-post: Hamrin, Minna, doktorand Landen, Annette, doktorand, e-post: Lehtomäki, Minna, doktorand, e-post Mikkola Muhrmann, Maria, doktorand Wolff-Helminen, Pia, doktorand, e-post Åkerfelt, Mia, FD, post-doc. Studenttutor Lindgren, Fredrika, e-post 4

5 Vanliga frågor (FAQ) Allmänna förhållningsregler och anvisningar Hur får jag egen nyckel till ämnets utrymmen? Studerande köper sin nyckel för 25 via Åbo Akademis nätbutik, shop.abo.fi. Studerande får sedan e-post meddelande varifrån nyckeln kan avhämtas följande vardag mot uppvisande av ID. Nyckeln avhämtas från Tavastgatan 13, 1 vån, Teknisk service (Gripen). Öppethållningstider: Må Fre kl. 9 12, Nyckeln aktiveras enligt vad studerande läser som huvudämne samt till ytterdörrarna för datorklasserna i Arken, Asa, Axelia och Handelshögskolan vid ÅA. I övriga fall bör tillstånd ges direkt från ämnet. Normalt öppnar nyckeln dörrarna alla dagar mellan klockan 6 och 24. Biämnesstuderande behöver ett intyg för att få sin nyckel programmerad för nämnda utrymmen, kontakta Siv Österlund för att få detta intyg. Nyckeln är personlig och får inte lånas ut. Meddela Teknisk service omedelbart om nyckeln tappas bort eller blir stulen. Var köper jag kopieringskort? Kopieringskort kan köpas vid Humanistiska bibliotekets lånedisk. Kopieringsmaskinen i biblioteket är tillgänglig för studenter. Skall jag närvaroanmäla mig till ämnet varje höst? Alla, även biämnes- och forskarstuderande, skall inom september månad närvaro- eller frånvaroanmäla sig till ämnet (registreringsblankett finns på ämnets hemsida Den som avser att delta i kurserna på ämnesstudienivå eller fördjupad nivå skall i god tid anmäla sig skriftligt. Är det obligatoriskt att närvara vid föreläsningarna? Närvaro är obligatorisk vid kurserna. I undervisningen ges information, anvisningar och råd som inte finns i kurslitteraturen. Vad händer om jag kommer för sent till föreläsningen/tenten? Föreläsningarna/tenterna börjar med akademisk kvart, d.v.s. 15 minuter över jämna timmar (om inte annat klockslag angetts). Det är störande både för föreläsaren och för andra studenter om du kommer för sent. Om du är mer än 15 minuter försenad till tentamen (speciellt i fall någon redan har lämnat in skrivningen), kan du inte längre skriva tenten. Du kan lämna in skrivningen tidigast 15 minuter efter att tenten börjat. Får jag använda mobiltelefon under föreläsningarna? NEJ! Kom ihåg att stänga av din telefon när du kommer till föreläsningen! Även tyst läge kan vara störande. 5

6 Om jag missat det första tentamenstillfället, vad gör jag då? Tentamina ordnas antingen som kurstent eller som allmän tentamen (se nedan). Totalt arrangeras högst tre tentamenstillfällen för varje kurs (inte per student) och du måste delta i det första för att ha rätt att utnyttja de följande. Undantag kan beviljas om du har tvingande skäl (sjukdom, militärtjänst och liknande), som kan styrkas med intyg. I tveksamma fall vänder du dig till ämnesansvarig professor. Allmän tentamen? Tentamensanmälan till allmän tentamen anmälan till allmänna tentamina krävs alltid anmälan sker via MinPlan anmälan öppnas 30 dagar före och stängs 8 dagar (torsdag föregående vecka kl ) innan tentamensdagen försenade anmälningar tas, av utrymmes- och övervakningsskäl, inte emot Tentamensdagen tentamen börjar kl , men frågorna delas ut redan från kl Kom i tid! frågorna delas ut i aulan, du ska alltså ha ditt tentpapper med dig innan du går in i salen frågorna är sorterade enligt ämne och tentator, du ska alltså veta vem du tenterar för (kursens lärare) tentamensutrymmet är ett TYST utrymme, d.v.s. inget prat med andra tentander efter att du kommit in i auditoriet alla mobiltelefoner, datorer eller andra apparater med internetuppkoppling ska vara avstängda och läggas i väskan alla väskor och ytterkläder lämnas längs med auditoriets kanter, inget extra tas med till den egna platsen tenten får lämnas upp först efter att tenten pågått i 30 minuter alla papper lämnas in, också tentfrågorna och ev. klottpapper du ska identifiera dig när du lämnar upp din tent, ha alltså identitetsbevis med dig och förbered dig på att visa det tenten avslutas kl eller senast fyra timmar efter att övervakaren gett tillstånd för tenten att börja Tentamensrätt Kurser ska tenteras inom samma läsår eller senast inom september månad följande läsår. Delprestationer godkänns inte längre följande läsår. Hur anmäler jag mig till allmän tentamen? Anmälan till allmän tentamen görs i MinPlan senast åtta dagar före tentamensdagen. När du vill anmäla dig till en tent i MinPlan gör du så här: Logga in till MinPlan (http://www.abo.fi/minplan) Öppna din studieplan. Öppen tentanmälan visas med ett 'T' framför kursens namn i studieplanen om du har tidsbestämt kursen 6

7 Klicka på Tentamina i balken till vänster Kontrollera att kolumnen Tentamensdatum längst till vänster visar det datum då du vill tentera kursen. Klicka på [Anmäl] för kursen på rätt datum följande text dyker upp uppe till höger: [meddelande] : Tentamensanmälan utfördes Ifall att inget 'T' syns i studieplanen men du vet att tentanmälan är öppen ska du i första hand tidsbestämma kursen i din studieplan,varefter du kan anmäla dig via Tentamina (ovan) Om detta (ovan) inte lyckas kan du också: klicka på fliken Mina anmälningar och underfliken Tentamensanmälningar klicka på Hämta nya tentamina i menyn till vänster sök reda på den kurs du vill anmäla dig till (sök t.ex. på kursnamn eller kurskod) klicka i rutan Välj och klicka sedan på knappen Lägg till Kontrollera att kolumnen Tentamensdatum längst till vänster visar det datum då du vill tentera kursen. Klicka på [Anmäl] för kursen på rätt datum Följande text dyker upp uppe till höger: [meddelande] : Tentamensanmälan utfördes Måste jag hålla deadlines? Inlämningsuppgifter skall inlämnas inom utsatt tid. Vid laga förfall kan tilläggstid fås med examinators godkännande. Ämnets bibliotek Får jag hemlån från referensbiblioteket i seminarierummet? Den största delen av det konstvetenskapliga biblioteket är integrerat i humanistiska biblioteket, som finns i Arken. Böckerna (kursböcker, lexikon o.s.v.) i seminarierummet Pantheon hör till vårt handbibliotek, som används dagligen av oss alla, såväl studerande som lärare. Hemlån beviljas bara i undantagsfall antingen som natt- eller veckoslutslån, förutsatt att boken/böckerna inte just då används/behövs av andra. Böcker får inte bortföras utan tillstånd av personalen, i första hand amanuensen eller arkivbiträdet. Du kan dock låna böcker för kortare stunder till Visuella laboratoriet, men kom ihåg att genast efter användningen sätta dem tillbaka på sin plats i seminarierummet! Böcker får inte heller bortföras till något annat ställe utan tillstånd, t.ex. Arken-biblioteket. Var solidarisk tyvärr har en del böcker försvunnit spårlöst från handbiblioteket! Var kan jag förvara litteratur och annat material under arbetet med min kandidat- eller pro gradu-avhandling? I Visuella laboratoriet (hyllan t.v. om ingången) eller på din läsplats i Gula huset. Förse dina böcker i Visuella laboratoriet med en namnlapp, bokhögar utan ägare förs tillbaka till Arken-biblioteket. 7

8 Studierelaterade ärenden Vad krävs av mig för att bli godkänd i tentamen? Normalt gäller för vitsordet 1 (=godkänt) ungefär hälften rätt, t.ex. av 100 möjliga poäng är 50 1, 60 2, 70 3, 80 4, 90 5, med behövliga justeringar beroende på tentens svårighetsgrad. När kan jag inleda studierna på nästa nivå? Vitsordströsklar har varit i kraft sedan införandet av Bologna-systemet. Vitsordströskel innebär i praktiken att vitsordet eller det genomsnittliga vitsordet i kurserna (viktade i förhållande till antalet studiepoäng), skall ha uppnåtts innan studenten kan ta följande kurs eller flytta upp till nästa nivå. Vitsordet kan vid behov tentas upp i samråd med tentator/examinator. Grundstudier (endast biämnesstuderande): vitsordet 2/5 krävs av biämnesstuderande i Från grottorna till Rom (113012) för att få tentera Grundkursens efterföljande delkurser (113013, , , ). Tröskeln motiveras av att den ersätter inträdesförhöret. Grundstudier Ämnesstudier (alla studerande): för att inleda ämnesstudier skall alla Grundkursens delkurser vara avklarade med det genomsnittliga vitsordet 2,5/5. Ämnesstudier Magisterstudier (alla studerande): för att inleda magisterstudier skall kurserna inom ämnesstudierna vara avklarade med det genomsnittliga vitsordet 3/5. Specialkurser (alla studerande): för deltagande i valbara specialkurser krävs ett genomsnittligt vitsord på 2,5/5 i Grundstudierna. Gäller inte kurser som ges i samarbete med ÖPU/FC. Hur kan jag höja dåliga vitsord för att komma över den krävda vitsordströskeln? Du kan höja vitsordet i enskilda kurser genom att delta i en av kursens omtenter (endast efter överenskommelse med tentator). Du kan också, då det gäller bedömningen av större helheter (ss. Ämnesstudier), komma överens med ämnets professor om kompletteringsuppgifter som anpassas efter behov. Kan jag tenta föregående års kurser nästa läsår utan att ta kursen på nytt? Normalt godkänns delprestationer inom kurser inte följande läsår. Om du inte klarat av tenten/lämnat in inlämningsuppgifter inom utsatt tid under läsåret måste du gå om hela kursen. Omtentamen för kurser från föregående läsår ordnas endast undantagsvis och enligt överenskommelse med ämnets examinator/tentator i september på allmän tentamen, och innebär en absolut sista möjlighet att avlägga en kurs från föregående läsår (underkänt i tenten innebär att kursen måste gås om). Undantag är deltagande i Högre seminarium, som pågår hela den tid du arbetar med din pro gradu-avhandling. Vem skall jag vända mig till i studierådgivningsärenden? I frågor som gäller studier i konstvetenskap vänder du dig i första hand till din egenlärare (Marie-Sofie Lundström). I början av höstterminen ges obligatorisk individuell studierådgivning gällande uttryckligen kurserna i konstvetenskap för huvudämnesstuderande på alla nivåer. Se ämnets hemsida och anslagstavla för information! För övriga studieärenden hänvisas till HF:s studiekansli (Arken, M- husets andra våning) eller berörda ämne. Hur förbereder jag mig för studierådgivningen? Ta alltid med STURE-utdrag och/eller utskrift av din aktiva studieplan i MinPlan! Du 8

9 förväntas kunna berätta för egenläraren/annan studierådgivare om dina egna önskemål och planer, och hur de planerade kurserna passar in i just din studiehelhet. Vad krävs av mig vid uppgörandet av MinPlan (den individuella studieplanen) och i uppföljningen av min studieframgång? MinPlan är skapad för att underlätta studieplaneringen, och för att du lättare skall kunna se dina studier som en helhet, inte som ett kompilat av enskilda kurser som skall avklaras i en viss ordning. Den officiella studieplanen är i bästa fall inte bara ett måste utan ett hjälpmedel/verktyg. Det är dock alltid du som i första hand bär ansvaret för dina studier och deras framåtskridande, inte egenläraren. Du måste alltså göra dina val själv utgående från din egen situation, lita på din erfarenhet och ställa realistiska krav på din studieförmåga. Enbart motivation är kanske inte tillräcklig för att genomföra ibland vidlyftiga planer du har ett liv också utanför Akademin, men observera att du studerar på heltid. Det är därför viktigt att du tidsbestämmer kurserna. Du förväntas ha självdisciplin i genomförandet av din studieplan inom rimlig tid. Detsamma gäller speciellt genomförandet av större lärdomsprov ss. kandidat- och pro gradu-avhandling. Vad ska jag göra för att få tillgodoräkna mig praktikpoäng? A) Läsa igenom vad som står om kursen Arbetspraktik i MinPlan. B) På högst 2 A4-sidor sammanfatta 1) var och under vilken eller vilka tidsperioder arbetet/praktiken utförts, 2) hur stor del av 100 % tjänstgöring det handlat om, 3) vilka arbetsuppgifter som ingått i tjänstgöringen och hur de tidsmässigt fördelas, 4) redogöra för varför den gjorda tjänstgöringen är relevant för din utbildning i konstvetenskap. Du bör också ange på vilken nivå du vill tillgodoräkna dig kursen (antingen Ä eller F). C) Skaffa ett intyg från arbetsplatsen som styrker vad som uppges i din sammanfattning. D) Lämna in sammanfattning och intyg till tjänstgörande lektor/professor. Pro gradu praktiska frågor Måste jag själv betala mina fjärrlån under arbetet med pro gradun? Pro gradu-skribenter får fjärrlån i form av böcker, kopior eller mikroficher avgiftsfritt. Den enda förutsättningen är att du inlämnar ett intyg av din handledare om att du inlett skrivandet av din pro gradu. Blanketter finns i Arken-bibliotekets och ÅAB:s låneexpeditioner. Handledning Hur får jag en handledare? Som handledare för studerande på magisternivå fungerar ämnesansvarig professor till dess denne utsett annan handledare. Som handledare kan i princip alla med magisterexamen fungera, exempelvis doktorander. Om en odisputerad person utses till handledare måste dock arbetet ske i samråd med en professor. Vad förväntas av mig när jag kommer till handledning första gången? Innan du kommer till träffen skall du alltid förbereda dig (t.ex. genom att uppgöra/revidera din arbetsplan för pro gradu). Fundera på vad du själv vill och hur du tänker genomföra det. Också här gäller det att ha realistiska förväntningar på din egen förmåga, både med tanke på tidsanvändning och på innehåll. 9

10 Vilka är handledarens uppgifter? Du skall utföra arbetet med uppsatsen/avhandlingen självständigt, dvs. själv söka upp och läsa relevant litteratur, begrunda vad som är av intresse när det gäller lösandet av den egna uppgiften och författa avhandlingen. Handledarens uppgifter är följande: 1) att förse handledningsadepten med ett genomförbart ämne för uppsats/avhandling. Detta kan ske antingen genom att bedöma genomförbarheten av dina egna förslag till uppsats/avhandlingsämne och frågeställning, eller genom att förelägga dig en uppgift; 2) att under arbetets gång ge synpunkter, råd och tips samt peka ut såväl möjligheter som svårigheter; 3) att se till att den vetenskapliga nivån garanteras och att de mål som uppställts uppnås; 4) att avgöra när en uppsats/avhandling är i sådant skick att den kan granskas och bedömas. Handledningen sker alltid med sikte på ett normalt vitsord. Hur mycket handledning har jag rätt till? Handledningsadepter på olika nivåer har rätt till ett fastställt antal timmar handledning. För proseminivån gäller maximalt tre timmar personlig handledning och för gradunivån tio. För en timmes personlig handledning, till exempel för genomgång av ett avhandlingskapitel, kan krävas flera timmars läsning och kontroller. I den totala handledningstiden ingår dessa uppgifter liksom e-postkontakter m.m. 10

11 Studieschema för kandidatexamen (år 1 3) År 1 År 2 År 3 Konstvetenskap, grundstudier 25 sp Från grottorna till Rom: ca 3000 f.kr. 300 e.kr., 5 sp Bildens makt och kyrkans prakt: ca , 5 sp Bilden som vetenskap och propaganda: ca , 5 sp Romantik och revolt: ca , 5 sp Från avantgarde till global konst: ca 1914 nutid, 5 sp Allmänna studier: Akademiska studiefärdigheter, främmande språk, finska/svenska I urval: utbildningslinjens gemensamma kurser (se nedan), konstvetenskapens valbara specialkurser (se s. 12) eller 15 sp biämnesstudier 20 sp Sammanlagt 60 sp Konstvetenskap, ämnnesstudier 25 sp Konsten i Finland och närområden, 10 sp Arkitekturhistoria, 5 sp Practicum, 5 sp Valbar specialkurs, 5 sp Utbildningslinjens gemensamma studier: Metod och teori 1&2 10 sp Biämnesstudier 25 sp Sammanlagt 60 sp Konstvetenskap, Proseminarium och Kandidatavhandling 10 sp Allmänna studier: Akademisk framställning 5 sp Utbildningslinjens gemensamma studier: Vetenskapsfilosofi 5 sp I urval: biämnesstudier, utbildningslinjens gemensamma kurser, konstvetenskapens valbara specialkurser 40 sp Sammanlagt 60 sp Utbildningslinjens gemensamma kurser Svenskt i Finland, 5 sp Historiebruk och minneskultur, 5 sp Genus, kultur och samhälle, 5 sp Visuell analys, 5 sp Arbetslivserfarenhet och praktik, 5 sp 11

12 Magisterexamen (År 4 5) OBLIGATORISKA KURSER Konstbegreppet och estetikens historia, Konstvetenskapens metoder och historiografi Konstvetenskaplig forskning och historiografi i Finland Högre seminarium, Avhandling pro gradu Konstvetenskapens valbara specialkurser 5 sp 10 sp 5 sp 10 sp 40 sp 10 sp Sammanlagt 80 sp Biämne Valbara studier 0 25 sp sp Sammanlagt 40 sp KONSTVETENSKAPENS VALBARA KURSER Föreläsningskurser Specialkurs i mode, inredning och design, 5 sp (ÖPU) Offentlig monumentkonst, 5 sp Arkivkunskap och läsning av gamla handstilar, 5 sp Läskurser Det antikvariska tänkandet och museernas historia, 5 sp Konstvetenskapens klassiker, 5 sp Övriga kurser: Arbetspraktik, 5 sp Konstvetenskaplig ämnespraktik, 3 sp Exkursion, 3 sp (då sådan arrangeras vid ämnet) Specialkurs, 1 5 sp (vid behov) 12

13 Kurser inom biämnet Visuella studier GRUNDSTUDIER Bilderbokens estetik (5 sp) Bildperception och kognition (5 sp) Semiotik, ikonografi och symboler (5 sp) Visuality and Visualization of Information (5 sp) Visuell analys (5 sp) ÄMNESSTUDIER Applied Cultural Imagology (5 sp) Content analysis in visual studies (5 sp) Cultural Imagology: An Introduction (5 sp) Eye Tracking Methodology in Visual Studies (5 sp) Fotografi och rörlig bild (5 sp) Visuell retorik, propaganda och marknadsföring (5 sp) Visuell sociologi och antropologi (5 sp) 13

14 Undervisningsprogram Detaljerad information om de enskilda kursernas undervisningsscheman, aktuella ändringar och annan viktig information ges på ämnets anslagstavla eller hemsidan Allmän tentamen äger rum kl i auditorium Armfelt, Arken. Anmälan till allmän tentamen görs via MinPlan (se s. 5 6). Datum för HF:s allmänna tentamenstillfällen läsåret Period 1 Period 2 Period 3 Period

15 Period 1 (v , ) Kursnamn Omf Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Grundstudier Från grottorna till Rom: Ca 3000 f.kr. 300 e.kr 5 sp Kotkavaara Ti, to, fre Ti Camera Obscura - Kurstentamen 39 Fre 9 12 Bildens makt och kyrkans prakt: ca sp Kotkavaara Ti, to, fre Ti Camera Obscura - Kurstentamen 44 Fre 9 12 Ämnesstudier Metod och teori, del 1 5 sp Weiss m.fl On Armfelt Metod och teori, del 2: Konstvetenskap 5 sp Wolff- Helminen Må Pantheon Proseminarium i konstvetenskap 5sp Wolff- Helminen 37, 39, 41, 43 On Pantheon Fördjupade studier Högre seminarium 10 sp Lundström On Pantheon Konstvetenskapens metoder och historiografi 10 sp Wolff- Helminen To Pantheon 15

16 Period 2 (v , ) Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Grundstudier Bilden som vetenskap och propaganda: ca sp Hamrin Ti, to, fre Ti Camera Obscura -Kurstentamen 50 Ti 9 12 Ämnesstudier Metod och teori, del 1 5 sp Weiss m.fl On Armfelt Metod och teori del 2: Konstvetenskap 5 sp Wolff- Helminen Må Pantheon Offentlig monumentkonst 5 sp Aittomaa Må, to Camera Obscura Proseminarium i konstvetenskap 5 sp Wolff- Helminen 45, 47, 49, 51 On Pantheon Fördjupade studier Konstvetenskapens metoder och historiografi 10 sp Wolff- Helminen To Pantheon Offentlig monumentkonst 5 sp Aittomaa Må, to Camera Obscura Högre seminarium 10 sp Lundström On Pantheon 16

17 Period 3 (v. 1 10, ) Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Grundstudier Romantik och revolt: ca sp Kotkavaara Ti, to, fre Ti Camera Obscura - Kurstentamen 6 Ti 9 12 Ämnesstudier Arkitekturhistoria - Kurstentamen 6 sp Berggren Må, to To Camera Obscura Proseminarium i konstvetenskap 5 sp Lundström 2, 4, 6, 8, 10 On Pantheon Fördjupade studier Konstbegreppet och estetikens historia 5 sp Berggren 3 Ti Pantheon Högre seminarium 10 sp Berggren, Lundström 2 10 On Pantheon 17

18 Period 4 (v , ) Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Grundstudier Från avantgarde till global konst: ca 1914 nutid 5 sp Andersson Ti, to, fre Ti Camera Obscura -Kurstentamen 16 Fre 9 12 Ämnesstudier Practicum 5 sp Lundström m.fl Må Camera Obscura Proseminarium i konstvetenskap 5 sp Lundström 12, 14, 16, 18, 20 On Pantheon Konstvetenskaplig forskning och historiografi i Finland 5 sp Kotkavaara Ti, To Ti Camera Obscura Fördjupade studier Högre seminarium 10 sp Berggren, Lundström On Pantheon Konstvetenskaplig forskning och historiografi i Finland 5 sp Kotkavaara Ti, To Ti Camera Obscura 18

19 19

20 Kursbeskrivningar (enligt MinPlan) Kandidatexamen (år 1 3) År 1 GRUNDSTUDIER Biämnesstuderande måste ha lägst vitsord 2/5 på den första delkursen för att ha rätt att fortsätta/tentera följande kurser. År 1 OBLIGATORISKA KURSER, 25 sp Från grottorna till Rom: ca 3000 f.kr. 300 e.kr, 5 sp Tidpunkt: V , ti, to, fre 10 12, v. 39 ti Plats: Camera Obscura Lärare: Kari Kotkavaara Målsättningar och innehåll: Kursen är den första av fem som tillsammans utgör grundstudierna i ämnet. Helheten (25 sp) är avsedd att ge den studerande grundläggande insikter om konstvetenskapens arbetsfält (bildkonst, arkitektur, bebyggelse), dess historia, förutsättningar, funktioner, material, tekniker och terminologi. Byggnadens och bildens historia studeras mot bakgrund av de olika periodernas kultur- och samhällsliv. Konstnärens roll visavi uppdragsgivare och konstens roll under olika epoker diskuteras, liksom bildbetydelser och tolkningsproblematik. Miljöaspekter betonas genom exempel på stadsbyggande, trädgårdskonst och inredning. Träning ges i att bestämma, beskriva, analysera och handha konstföremål. Kursen ger en introduktion till konstvetenskapens område, metoder och historiska utveckling, och en översikt av konsten i de antika kulturerna fram till medeltidens början. Lärandemål: Efter avslutad kurs förväntas den studerande: - kunna översiktligt redogöra för konstutvecklingen i det forntida Främre orienten och i den grekiska och romerska världen fram till medeltidens början; - kunna redogöra för de olika periodernas typiska material, tekniker och upphovsmän, samt för tid och stilepok för byggnader, monument och konstverk; - kunna placera in konstverk i deras kulturella och samhälleliga kontext; - behärska den grundläggande terminologin inom arkitektur och bildkonst; - kunna redogöra för den historiska konstvetenskapens grundläggande metoder. Allmänfärdigheter: - förmåga att beskriva bilder i tal och i skrift - grunderna för bildattribution - ett källkritiskt förhållningssätt Undervisningsformer: Gruppundervisning med obligatorisk närvaro. Vid denna behandlas översiktligt olika perioder, problemkomplex och deras samband. Den anvisade litteraturen förutsätts inläst till varje undervisningstillfälle. I kursen ingår skriftliga inlämningsuppgifter. 20

21 Litteratur: Penelope J. E. Davies... [et. al], Janson's History of Art: the Western tradition, Prentice Hall: 2011(rev. 8 th edition). Wikander, Charlotte & Örjan, Antikens historia: Europa i vardande, Stockholm: Liber, Läses kursivt enligt lärarens anvisningar. Connolly, P. & Hazel Dodge, Den antika staden. Livet i det klassiska Aten och Rom, Könemann: Även den engelska utgåvan (Oxford 1998) kan användas. Läses enligt lärarens anvisningar. Queckfeldt, Eva, Medelhavsvärlden år av histori. Studentlitteratur, Annat kursmaterial: Berggren, Lars m.fl.: Veta om Konst, Åbo kommer att finnas tillgänglig på Moodle. Referenslitteratur: Ahlstrand, Jan-Torsten, Arkitekturtermer, Lund 1969 eller Berggren, Lars: Arkitekturtermer- kommer att finnas tillgänglig på Moodle. Övriga anmärkningar: Ett begränsat antal kursböcker och annat kursmaterial finns som referensexemplar i ämnets seminarierum Bildens makt och kyrkans prakt: ca , 5 sp Tidpunkt: V , ti, to, fre 10 12, v. 44 ti Plats: Camera Obscura Lärare: Kari Kotkavaara Målsättningar och innehåll: Kursen ger en översikt av den medeltida konsten i Västeuropa och i Bysans, med utblickar mot islam och judendom, fram till ungrenässansen. Kursen är den andra av fem som tillsammans utgör grundstudierna i ämnet. Helheten (25 sp) är avsedd att ge den studerande grundläggande insikter om konsten (bildkonst, arkitektur, bebyggelse), dess historia, förutsättningar, funktioner, material, tekniker och terminologi. Byggnadens och bildens historia studeras mot bakgrund av de olika periodernas kultur- och samhällsliv. Konstnärens roll visavi uppdragsgivare och konstens roll under olika epoker diskuteras, liksom bildbetydelser och tolkningsproblematik. Miljöaspekter betonas genom exempel på stadsbyggande, trädgårdskonst och inredning. Lärandemål: Efter avslutad kurs förväntas den studerande: - kunna översiktligt redogöra för utvecklingen inom den västerländska konsthistorien under medeltiden och med den associerad terminologi, material och tekniker; - kunna identifiera material, teknik, upphovsman, proveniens, tids- och stilepok för byggnader, monument och bildkonstverk; - utgående från planritning eller fotografi kunna genomföra bild- och arkitekturanalys samt placera in analysobjektet både tids- och funktionsmässigt i dess kulturella och samhälleliga kontext. Allmänfärdigheter: Under kursen uppövas färdigheter i att bestämma, beskriva, analysera och handha konstföremål. Undervisningsformer: Gruppundervisning med obligatorisk närvaro. Vid denna behandlas översiktligt olika perioder, problemkomplex och deras samband. Den anvisade litteraturen förutsätts inläst till varje undervisningstillfälle. I kursen ingår skriftliga inlämningsuppgifter. Litteratur: Penelope J. E. Davies... [et. al], Janson's History of Art: the Western tradition, Prentice Hall: 2011(rev. 8edition). 21

22 Holmes, George, The Oxford illustrated history of medieval Europe, Oxford; London, Oxford University Press: Annat kursmaterial: Bildrepetitionskompendium Litteraturkompendium Referenslitteratur: Ahlstrand, Jan-Torsten, Arkitekturtermer, Lund 1969 eller senare Övriga anmärkningar: Ett begränsat antal kursböcker och annat kursmaterial finns som referensexemplar i ämnets seminarierum Bilden som vetenskap och propaganda: ca , 5 sp Tidpunkt: V , ti, to, fre 10 12, v. 49 ti Plats: Camera Obscura Lärare: Minna Hamrin Målsättningar och innehåll: Kursen ger en översikt av konsten i Europa från renässansen till och med rokokon ( tal). Kursen är den tredje av fyra som tillsammans utgör grundstudierna i ämnet. Helheten (25 sp) är avsedd att ge den studerande grundläggande insikter om konsten (bildkonst, arkitektur, bebyggelse), dess historia, förutsättningar, funktioner, material, tekniker och terminologi. Bild- och byggnadskonsten studeras mot bakgrund av de olika periodernas kultur- och samhällsliv. Konstnärens roll visavi uppdragsgivare och konstens roll under olika epoker diskuteras, liksom bildbetydelser och tolkningsproblematik. Miljöaspekter betonas genom exempel på stadsbyggande, trädgårdskonst och inredning. Träning ges i att bestämma, beskriva, analysera och handha konstföremål. Lärandemål: Efter avslutad kurs förväntas studerandena: - kunna översiktligt redogöra för konstutvecklingen i Europa under tidsperioden ca 1770 och med den associerad terminologi, material och tekniker; - kunna identifiera för tidsperioden betydelsefulla konstverk, konstnärer och mecenater; - kunna placera in dem i deras stilistiska, geografiska, historiska och sociala sammanhang; - kunna använda relevant terminologi muntligt och skriftligt. Allmänfärdigheter: Under kursen uppövas färdigheter i att bestämma, beskriva, analysera och handha konstföremål. UndervisningsformerGruppundervisning med obligatorisk närvaro. Vid denna behandlas översiktligt olika perioder, problemkomplex och deras samband. Den anvisade litteraturen förutsätts inläst till varje undervisningstillfälle. I kursen ingår skriftliga inlämningsuppgifter. Litteratur: Penelope J. E. Davies... [et. al], Janson's History of Art: the Western tradition, Prentice Hall: 2011(rev. 8 th edition). Rystad, Göran, Europa i världen ca : expansion och integration, Liber: Läses efter lärarens anvisningar. Annat kursmaterial: Litteraturkompendium Kompendium: Bildframställningstekniker; Perspektivet Referenslitteratur: Ahlstrand, Jan-Torsten: Arkitekturtermer, Lund 1969 eller senare. Övriga anmärkningar: Ett begränsat antal kursböcker och annat kursmaterial finns som referensexemplar i ämnets seminarierum. 22

Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2)

Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2) Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2) Innehåll 1. Introduktion 1 1.1 Menyer 1 1.2 Roller 2 1.3 Status 2 2. Skapa nytt kursförslag 3 2.1 Nytt kursförslag 3 2.2 Spara kursförslag och avbryt editering

Läs mer

Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015)

Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015) Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015) Innehåll 1 Viktiga flikar för egenläraren... 2 1.1 Fliken Egenlärarens studenter... 2 1.1.1 Underfliken Egenlärarens studenter... 2 1.1.2 Underfliken Egenlärarens granskningar...

Läs mer

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Innehåll Individuell studieplan (ISP): Instruktioner... 1 Individuell studieplan (ISP)... 2 ISP:n för kandidatexamen... 2 Steg för steg anvisningar för ifyllande

Läs mer

Att lära sig självständigt analysera och översätta nytestamentliga texter från grekiska till svenska. Målgrupp

Att lära sig självständigt analysera och översätta nytestamentliga texter från grekiska till svenska. Målgrupp 583100.0 (2013-2014 Grundkurs i nytestamentlig grekiska (10 sp) Introductory Course in New Testament Greek Målsättningar och innehåll Analys och översättning av nytestamentliga texter från grekiska till

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KURSBESKRIVNING Examensarbete 23hp Poängen fördelas på delmoment: Projektbeskrivning 2 hp Tidsplan 2

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors Studiebyrån, våren 2015 Dagens tema» Huvudämnesval Examenskraven ISP:en och huvudämnesvalet» Studieplanering» Karriärplanering Huvudämnet i examen» Minst

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING 1 PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING Praktiken ingår som en central del i studierna för pedagogie magisterexamen vid Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik. Dessa studier har historiskt byggts upp kring

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Examinationsregler från och med vårterminen 2007

Examinationsregler från och med vårterminen 2007 1 (5) 2012-07-06 Dnr SU Johan Schelin Studierektor Juridiska institutionen Examinationsregler från och med vårterminen 2007 Följande information utgör en översikt över regler och rutiner för examination

Läs mer

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum [ES] 6 OCH 7 KAPITLENA 6 kap: Undervisnings- och examinationsspråket Sammanfattas i ES bilaga 2 Behandlas av styrelsen

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Studiebyrån Snart kandidat?» Då du avlagt alla kurser som krävs för kandidatexamen ska du ansöka om kandidatbetyg.»

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning Kursen består av följande delkurser vilka beskrivs nedan: Litteratur, 6 högskolepoäng Grammatik och översättning, 9 högskolepoäng Skriftlig

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Centret för språk och kommunikation/åbo

Centret för språk och kommunikation/åbo Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo, tfn 215 4365. Kanslitid: må to 9 12, www.abo.fi/csk, csk-direktor@abo.fi, csk-kansli@abo.fi Utbildningschef: Jylhä, Jan,

Läs mer

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Åbo Akademi (rektor, Mikko Hupa) Fyra fakulteter Fakulteten för humanoria, psykologi och teologi Fakulteten för padagogik och välfärdsstudier

Läs mer

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp

Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp Bekanta dig med sidorna 1-2 av den här studieguiden inför studiestarten v. 35! Kontaktuppgifter: Matias Dahlbäck (till

Läs mer

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kurskoder: 9SAA11, 93SA51, 910G03 Här ges information om examinationsuppgifterna, beskrivning av hur en essä kan utformas, betygskriterier och litteraturlistor.

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

TENTAMINA för läsåret 2008-2009

TENTAMINA för läsåret 2008-2009 TENTAMINA för läsåret 2008-2009 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisningsfria veckan

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Beteendevetenskapliga fakulteten Fakultetsrådets beslut 11.9.2012 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA OCH STUDIER VID BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, GÄLLER FRÅN 11.9.2012 I fråga

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbetet är ett ingenjörsarbete som utförs på ett företag Examensarbetet genomförs enskilt eller i par Examensarbetet omfattar 15 hp Examensarbetet genomförs i lp

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/117 2014-09-16 Förvaltningschefsbeslut 2014/17 Innehåll 1. Ansvaret för tentamenssamordning vid Högskolan i Gävle... 1 2. Anmälan till tentamen...

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su. 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen ht 2015 Uppsats 15 hp Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.se

Läs mer

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema Stockholms universitet Psykologiska institutionen Motivation & Emotion (7.5 hp) Psykologi II HT 2010 Delkursansvarig: Mats Najström Motivation & Emotion Anvisningar och Schema 8 november 11 januari 2011

Läs mer

Nordiska språk vid Helsingfors universitet

Nordiska språk vid Helsingfors universitet Nordiska språk vid Helsingfors universitet En introduktion för läsåret 2014 2015 NORDISKA SPRÅK Svenska som modersmål Finska, finskugriska och nordiska institutionen Humanistiska fakulteten Helsingfors

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Infomet / Datateknik KursPM

Infomet / Datateknik KursPM Kurs HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6hp, HT 2013 Infomet / KursPM Utdrag ur kursplanen Fullständig kursplan finns på http://www.kth.se/student/kurser/kurs/hf1005 Mål Kursens övergripande

Läs mer

Idrott i förändring 1

Idrott i förändring 1 Del-kursguide Idrott i förändring 1 (IF1) 7,5 hp Höstterminen 2013 Kursledare: Johan R Norberg & Joakim Wirén Åkesson Delkurs 1 i Idrottsvetenskap 1 (IV111G) (Idrottsvetenskapligt program), och Idrott

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm Inledning Sedan 2011

Läs mer

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i samhällskunskap i åk 7-9 utan

Läs mer

Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå

Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå 0 (8) MDH Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå Fredrik Starfelt och Elena Tomas Aparicio 2012-01-01 Dessa riktlinjer för examensarbeten har tillkommit för att vara

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Riktlinjer för examensarbetare

Riktlinjer för examensarbetare Riktlinjer för examensarbetare Informationen för dig som ska göra examensarbete finns för det mesta på LTH:s hemsida: http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/. Studenten förväntas vara

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng 1 (10) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Att undervisa och examinera på nätet. Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi

Att undervisa och examinera på nätet. Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi Att undervisa och examinera på nätet Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi Webbaserad undervisning hos oss? Virtuella appron Fem IB-kurser helt

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Kursplan Samhällskunskap

Kursplan Samhällskunskap Kursplan Samhällskunskap Undervisning motsvarande Samhällskunskap 1b respektive Samhällskunskap A Kursen syftar till att ge deltagarna ökad förståelse och insyn i hur samhället fungerar och i förlängningen

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Kandidatseminarium i datateknik och datavetenskap

Kandidatseminarium i datateknik och datavetenskap Kandidatseminarium i datateknik och datavetenskap Ämnesstudier, 10 sp Seminarieledare: Jerker Björkqvist Marina Waldén Seminariets hemsida: http://abacus.abo.fi/w/kandsem2015 Seminariets målsättning Målsättning:

Läs mer

KURS-PM INGENJÖRSARBETE 2012

KURS-PM INGENJÖRSARBETE 2012 Karlstads universitet 2012-08-27 Fakulteten för teknik och naturvetenskap Avd. Energi-, miljö- och byggteknik KURS-PM INGENJÖRSARBETE 2012 Syfte Kursen Ingenjörsarbete skall introducera dig till de krav

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus)

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus) Ämnet Redovisning Accounting Laskentatoimi Redovisning beskriver den företagsekonomiska verkligheten i siffror. Den ger underlag för ledning av företag och organisationer och den visar utåt hur företaget

Läs mer

DEN SVENSKSPRÅKIGA UNDERVISNINGEN I KEMI

DEN SVENSKSPRÅKIGA UNDERVISNINGEN I KEMI seminaarissa. Seminaari on jatkoa syyslukukaudelta. DEN SVENSKSPRÅKIGA UNDERVISNINGEN I KEMI Kemiska institutionen, laboratoriet för svenskspråkig undervisning PB 55 (A.I. Virtanens plats 1) 00014 Helsingfors

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015

Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015 Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015 Åbo Akademi Domkyrkotorget 3 20500 Åbo 15.1.2015 1 Kvalitetshanteringen av utbildningen

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer