Vade mecum (lat) "gå med mig" - en handbok eller manual - en användbar tingest som man alltid bör bära med sig (källa: Merriam-Webster Online)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vade mecum (lat) "gå med mig" - en handbok eller manual - en användbar tingest som man alltid bör bära med sig (källa: Merriam-Webster Online)"

Transkript

1

2 Vade mecum (lat) "gå med mig" - en handbok eller manual - en användbar tingest som man alltid bör bära med sig (källa: Merriam-Webster Online) 2

3 Konstvetenskap vid Åbo Akademi läsåret Innehållsförteckning Administrativa uppgifter 4 Vanliga frågor (FAQ) 5 Studieschema för kandidatexamen 11 Studieschema för magisterexamen 12 Undervisningsprogram 14 Examensstruktur 19 Kursbeskrivningar (enligt MinPlan) 20 Kandidatexamen 20 Grundstudier 20 Ämnesstudier 25 Magisterexamen 34 Fördjupade studier 34 Visuella studier 39 3

4 Administrativa uppgifter Fabriksgatan 2 (Arken, II vån.), Åbo, tfn , e-post: Professor Berggren, Lars, FD, professor i konstvetenskap, docent vid Lunds universitet. Telefon: , e-post: Tjänstledig Forskningsledare Lundström, Marie-Sofie, FD, docent, forskningsledare Telefon: , e-post: Lektor Kotkavaara, Kari, FD, lektor i konstvetenskap, docent vid Jyväskylä och Helsingfors universitet. Tfn , e-post: Universitetslärare Wolff-Helminen, Pia, FM, vik. universitetslärare E-post Amanuens Pfäffli, Heidi, FL, amanuens. Rum M233. Telefon: , e-post: Arkivsekreterare Österlund, Siv, KH. Telefon: , e-post: Träffas må to Timlärare Andersson, Fred Aittomaa, Sofia Hamrin, Minna Forskare (för närmare uppgifter se ämnets hemsidor) Aittomaa, Sofia, doktorand Andersson, Fred, universitetslärare, tfn , e-post: Hamrin, Minna, doktorand Landen, Annette, doktorand, e-post: Lehtomäki, Minna, doktorand, e-post Mikkola Muhrmann, Maria, doktorand Wolff-Helminen, Pia, doktorand, e-post Åkerfelt, Mia, FD, post-doc. Studenttutor Lindgren, Fredrika, e-post 4

5 Vanliga frågor (FAQ) Allmänna förhållningsregler och anvisningar Hur får jag egen nyckel till ämnets utrymmen? Studerande köper sin nyckel för 25 via Åbo Akademis nätbutik, shop.abo.fi. Studerande får sedan e-post meddelande varifrån nyckeln kan avhämtas följande vardag mot uppvisande av ID. Nyckeln avhämtas från Tavastgatan 13, 1 vån, Teknisk service (Gripen). Öppethållningstider: Må Fre kl. 9 12, Nyckeln aktiveras enligt vad studerande läser som huvudämne samt till ytterdörrarna för datorklasserna i Arken, Asa, Axelia och Handelshögskolan vid ÅA. I övriga fall bör tillstånd ges direkt från ämnet. Normalt öppnar nyckeln dörrarna alla dagar mellan klockan 6 och 24. Biämnesstuderande behöver ett intyg för att få sin nyckel programmerad för nämnda utrymmen, kontakta Siv Österlund för att få detta intyg. Nyckeln är personlig och får inte lånas ut. Meddela Teknisk service omedelbart om nyckeln tappas bort eller blir stulen. Var köper jag kopieringskort? Kopieringskort kan köpas vid Humanistiska bibliotekets lånedisk. Kopieringsmaskinen i biblioteket är tillgänglig för studenter. Skall jag närvaroanmäla mig till ämnet varje höst? Alla, även biämnes- och forskarstuderande, skall inom september månad närvaro- eller frånvaroanmäla sig till ämnet (registreringsblankett finns på ämnets hemsida Den som avser att delta i kurserna på ämnesstudienivå eller fördjupad nivå skall i god tid anmäla sig skriftligt. Är det obligatoriskt att närvara vid föreläsningarna? Närvaro är obligatorisk vid kurserna. I undervisningen ges information, anvisningar och råd som inte finns i kurslitteraturen. Vad händer om jag kommer för sent till föreläsningen/tenten? Föreläsningarna/tenterna börjar med akademisk kvart, d.v.s. 15 minuter över jämna timmar (om inte annat klockslag angetts). Det är störande både för föreläsaren och för andra studenter om du kommer för sent. Om du är mer än 15 minuter försenad till tentamen (speciellt i fall någon redan har lämnat in skrivningen), kan du inte längre skriva tenten. Du kan lämna in skrivningen tidigast 15 minuter efter att tenten börjat. Får jag använda mobiltelefon under föreläsningarna? NEJ! Kom ihåg att stänga av din telefon när du kommer till föreläsningen! Även tyst läge kan vara störande. 5

6 Om jag missat det första tentamenstillfället, vad gör jag då? Tentamina ordnas antingen som kurstent eller som allmän tentamen (se nedan). Totalt arrangeras högst tre tentamenstillfällen för varje kurs (inte per student) och du måste delta i det första för att ha rätt att utnyttja de följande. Undantag kan beviljas om du har tvingande skäl (sjukdom, militärtjänst och liknande), som kan styrkas med intyg. I tveksamma fall vänder du dig till ämnesansvarig professor. Allmän tentamen? Tentamensanmälan till allmän tentamen anmälan till allmänna tentamina krävs alltid anmälan sker via MinPlan anmälan öppnas 30 dagar före och stängs 8 dagar (torsdag föregående vecka kl ) innan tentamensdagen försenade anmälningar tas, av utrymmes- och övervakningsskäl, inte emot Tentamensdagen tentamen börjar kl , men frågorna delas ut redan från kl Kom i tid! frågorna delas ut i aulan, du ska alltså ha ditt tentpapper med dig innan du går in i salen frågorna är sorterade enligt ämne och tentator, du ska alltså veta vem du tenterar för (kursens lärare) tentamensutrymmet är ett TYST utrymme, d.v.s. inget prat med andra tentander efter att du kommit in i auditoriet alla mobiltelefoner, datorer eller andra apparater med internetuppkoppling ska vara avstängda och läggas i väskan alla väskor och ytterkläder lämnas längs med auditoriets kanter, inget extra tas med till den egna platsen tenten får lämnas upp först efter att tenten pågått i 30 minuter alla papper lämnas in, också tentfrågorna och ev. klottpapper du ska identifiera dig när du lämnar upp din tent, ha alltså identitetsbevis med dig och förbered dig på att visa det tenten avslutas kl eller senast fyra timmar efter att övervakaren gett tillstånd för tenten att börja Tentamensrätt Kurser ska tenteras inom samma läsår eller senast inom september månad följande läsår. Delprestationer godkänns inte längre följande läsår. Hur anmäler jag mig till allmän tentamen? Anmälan till allmän tentamen görs i MinPlan senast åtta dagar före tentamensdagen. När du vill anmäla dig till en tent i MinPlan gör du så här: Logga in till MinPlan (http://www.abo.fi/minplan) Öppna din studieplan. Öppen tentanmälan visas med ett 'T' framför kursens namn i studieplanen om du har tidsbestämt kursen 6

7 Klicka på Tentamina i balken till vänster Kontrollera att kolumnen Tentamensdatum längst till vänster visar det datum då du vill tentera kursen. Klicka på [Anmäl] för kursen på rätt datum följande text dyker upp uppe till höger: [meddelande] : Tentamensanmälan utfördes Ifall att inget 'T' syns i studieplanen men du vet att tentanmälan är öppen ska du i första hand tidsbestämma kursen i din studieplan,varefter du kan anmäla dig via Tentamina (ovan) Om detta (ovan) inte lyckas kan du också: klicka på fliken Mina anmälningar och underfliken Tentamensanmälningar klicka på Hämta nya tentamina i menyn till vänster sök reda på den kurs du vill anmäla dig till (sök t.ex. på kursnamn eller kurskod) klicka i rutan Välj och klicka sedan på knappen Lägg till Kontrollera att kolumnen Tentamensdatum längst till vänster visar det datum då du vill tentera kursen. Klicka på [Anmäl] för kursen på rätt datum Följande text dyker upp uppe till höger: [meddelande] : Tentamensanmälan utfördes Måste jag hålla deadlines? Inlämningsuppgifter skall inlämnas inom utsatt tid. Vid laga förfall kan tilläggstid fås med examinators godkännande. Ämnets bibliotek Får jag hemlån från referensbiblioteket i seminarierummet? Den största delen av det konstvetenskapliga biblioteket är integrerat i humanistiska biblioteket, som finns i Arken. Böckerna (kursböcker, lexikon o.s.v.) i seminarierummet Pantheon hör till vårt handbibliotek, som används dagligen av oss alla, såväl studerande som lärare. Hemlån beviljas bara i undantagsfall antingen som natt- eller veckoslutslån, förutsatt att boken/böckerna inte just då används/behövs av andra. Böcker får inte bortföras utan tillstånd av personalen, i första hand amanuensen eller arkivbiträdet. Du kan dock låna böcker för kortare stunder till Visuella laboratoriet, men kom ihåg att genast efter användningen sätta dem tillbaka på sin plats i seminarierummet! Böcker får inte heller bortföras till något annat ställe utan tillstånd, t.ex. Arken-biblioteket. Var solidarisk tyvärr har en del böcker försvunnit spårlöst från handbiblioteket! Var kan jag förvara litteratur och annat material under arbetet med min kandidat- eller pro gradu-avhandling? I Visuella laboratoriet (hyllan t.v. om ingången) eller på din läsplats i Gula huset. Förse dina böcker i Visuella laboratoriet med en namnlapp, bokhögar utan ägare förs tillbaka till Arken-biblioteket. 7

8 Studierelaterade ärenden Vad krävs av mig för att bli godkänd i tentamen? Normalt gäller för vitsordet 1 (=godkänt) ungefär hälften rätt, t.ex. av 100 möjliga poäng är 50 1, 60 2, 70 3, 80 4, 90 5, med behövliga justeringar beroende på tentens svårighetsgrad. När kan jag inleda studierna på nästa nivå? Vitsordströsklar har varit i kraft sedan införandet av Bologna-systemet. Vitsordströskel innebär i praktiken att vitsordet eller det genomsnittliga vitsordet i kurserna (viktade i förhållande till antalet studiepoäng), skall ha uppnåtts innan studenten kan ta följande kurs eller flytta upp till nästa nivå. Vitsordet kan vid behov tentas upp i samråd med tentator/examinator. Grundstudier (endast biämnesstuderande): vitsordet 2/5 krävs av biämnesstuderande i Från grottorna till Rom (113012) för att få tentera Grundkursens efterföljande delkurser (113013, , , ). Tröskeln motiveras av att den ersätter inträdesförhöret. Grundstudier Ämnesstudier (alla studerande): för att inleda ämnesstudier skall alla Grundkursens delkurser vara avklarade med det genomsnittliga vitsordet 2,5/5. Ämnesstudier Magisterstudier (alla studerande): för att inleda magisterstudier skall kurserna inom ämnesstudierna vara avklarade med det genomsnittliga vitsordet 3/5. Specialkurser (alla studerande): för deltagande i valbara specialkurser krävs ett genomsnittligt vitsord på 2,5/5 i Grundstudierna. Gäller inte kurser som ges i samarbete med ÖPU/FC. Hur kan jag höja dåliga vitsord för att komma över den krävda vitsordströskeln? Du kan höja vitsordet i enskilda kurser genom att delta i en av kursens omtenter (endast efter överenskommelse med tentator). Du kan också, då det gäller bedömningen av större helheter (ss. Ämnesstudier), komma överens med ämnets professor om kompletteringsuppgifter som anpassas efter behov. Kan jag tenta föregående års kurser nästa läsår utan att ta kursen på nytt? Normalt godkänns delprestationer inom kurser inte följande läsår. Om du inte klarat av tenten/lämnat in inlämningsuppgifter inom utsatt tid under läsåret måste du gå om hela kursen. Omtentamen för kurser från föregående läsår ordnas endast undantagsvis och enligt överenskommelse med ämnets examinator/tentator i september på allmän tentamen, och innebär en absolut sista möjlighet att avlägga en kurs från föregående läsår (underkänt i tenten innebär att kursen måste gås om). Undantag är deltagande i Högre seminarium, som pågår hela den tid du arbetar med din pro gradu-avhandling. Vem skall jag vända mig till i studierådgivningsärenden? I frågor som gäller studier i konstvetenskap vänder du dig i första hand till din egenlärare (Marie-Sofie Lundström). I början av höstterminen ges obligatorisk individuell studierådgivning gällande uttryckligen kurserna i konstvetenskap för huvudämnesstuderande på alla nivåer. Se ämnets hemsida och anslagstavla för information! För övriga studieärenden hänvisas till HF:s studiekansli (Arken, M- husets andra våning) eller berörda ämne. Hur förbereder jag mig för studierådgivningen? Ta alltid med STURE-utdrag och/eller utskrift av din aktiva studieplan i MinPlan! Du 8

9 förväntas kunna berätta för egenläraren/annan studierådgivare om dina egna önskemål och planer, och hur de planerade kurserna passar in i just din studiehelhet. Vad krävs av mig vid uppgörandet av MinPlan (den individuella studieplanen) och i uppföljningen av min studieframgång? MinPlan är skapad för att underlätta studieplaneringen, och för att du lättare skall kunna se dina studier som en helhet, inte som ett kompilat av enskilda kurser som skall avklaras i en viss ordning. Den officiella studieplanen är i bästa fall inte bara ett måste utan ett hjälpmedel/verktyg. Det är dock alltid du som i första hand bär ansvaret för dina studier och deras framåtskridande, inte egenläraren. Du måste alltså göra dina val själv utgående från din egen situation, lita på din erfarenhet och ställa realistiska krav på din studieförmåga. Enbart motivation är kanske inte tillräcklig för att genomföra ibland vidlyftiga planer du har ett liv också utanför Akademin, men observera att du studerar på heltid. Det är därför viktigt att du tidsbestämmer kurserna. Du förväntas ha självdisciplin i genomförandet av din studieplan inom rimlig tid. Detsamma gäller speciellt genomförandet av större lärdomsprov ss. kandidat- och pro gradu-avhandling. Vad ska jag göra för att få tillgodoräkna mig praktikpoäng? A) Läsa igenom vad som står om kursen Arbetspraktik i MinPlan. B) På högst 2 A4-sidor sammanfatta 1) var och under vilken eller vilka tidsperioder arbetet/praktiken utförts, 2) hur stor del av 100 % tjänstgöring det handlat om, 3) vilka arbetsuppgifter som ingått i tjänstgöringen och hur de tidsmässigt fördelas, 4) redogöra för varför den gjorda tjänstgöringen är relevant för din utbildning i konstvetenskap. Du bör också ange på vilken nivå du vill tillgodoräkna dig kursen (antingen Ä eller F). C) Skaffa ett intyg från arbetsplatsen som styrker vad som uppges i din sammanfattning. D) Lämna in sammanfattning och intyg till tjänstgörande lektor/professor. Pro gradu praktiska frågor Måste jag själv betala mina fjärrlån under arbetet med pro gradun? Pro gradu-skribenter får fjärrlån i form av böcker, kopior eller mikroficher avgiftsfritt. Den enda förutsättningen är att du inlämnar ett intyg av din handledare om att du inlett skrivandet av din pro gradu. Blanketter finns i Arken-bibliotekets och ÅAB:s låneexpeditioner. Handledning Hur får jag en handledare? Som handledare för studerande på magisternivå fungerar ämnesansvarig professor till dess denne utsett annan handledare. Som handledare kan i princip alla med magisterexamen fungera, exempelvis doktorander. Om en odisputerad person utses till handledare måste dock arbetet ske i samråd med en professor. Vad förväntas av mig när jag kommer till handledning första gången? Innan du kommer till träffen skall du alltid förbereda dig (t.ex. genom att uppgöra/revidera din arbetsplan för pro gradu). Fundera på vad du själv vill och hur du tänker genomföra det. Också här gäller det att ha realistiska förväntningar på din egen förmåga, både med tanke på tidsanvändning och på innehåll. 9

10 Vilka är handledarens uppgifter? Du skall utföra arbetet med uppsatsen/avhandlingen självständigt, dvs. själv söka upp och läsa relevant litteratur, begrunda vad som är av intresse när det gäller lösandet av den egna uppgiften och författa avhandlingen. Handledarens uppgifter är följande: 1) att förse handledningsadepten med ett genomförbart ämne för uppsats/avhandling. Detta kan ske antingen genom att bedöma genomförbarheten av dina egna förslag till uppsats/avhandlingsämne och frågeställning, eller genom att förelägga dig en uppgift; 2) att under arbetets gång ge synpunkter, råd och tips samt peka ut såväl möjligheter som svårigheter; 3) att se till att den vetenskapliga nivån garanteras och att de mål som uppställts uppnås; 4) att avgöra när en uppsats/avhandling är i sådant skick att den kan granskas och bedömas. Handledningen sker alltid med sikte på ett normalt vitsord. Hur mycket handledning har jag rätt till? Handledningsadepter på olika nivåer har rätt till ett fastställt antal timmar handledning. För proseminivån gäller maximalt tre timmar personlig handledning och för gradunivån tio. För en timmes personlig handledning, till exempel för genomgång av ett avhandlingskapitel, kan krävas flera timmars läsning och kontroller. I den totala handledningstiden ingår dessa uppgifter liksom e-postkontakter m.m. 10

11 Studieschema för kandidatexamen (år 1 3) År 1 År 2 År 3 Konstvetenskap, grundstudier 25 sp Från grottorna till Rom: ca 3000 f.kr. 300 e.kr., 5 sp Bildens makt och kyrkans prakt: ca , 5 sp Bilden som vetenskap och propaganda: ca , 5 sp Romantik och revolt: ca , 5 sp Från avantgarde till global konst: ca 1914 nutid, 5 sp Allmänna studier: Akademiska studiefärdigheter, främmande språk, finska/svenska I urval: utbildningslinjens gemensamma kurser (se nedan), konstvetenskapens valbara specialkurser (se s. 12) eller 15 sp biämnesstudier 20 sp Sammanlagt 60 sp Konstvetenskap, ämnnesstudier 25 sp Konsten i Finland och närområden, 10 sp Arkitekturhistoria, 5 sp Practicum, 5 sp Valbar specialkurs, 5 sp Utbildningslinjens gemensamma studier: Metod och teori 1&2 10 sp Biämnesstudier 25 sp Sammanlagt 60 sp Konstvetenskap, Proseminarium och Kandidatavhandling 10 sp Allmänna studier: Akademisk framställning 5 sp Utbildningslinjens gemensamma studier: Vetenskapsfilosofi 5 sp I urval: biämnesstudier, utbildningslinjens gemensamma kurser, konstvetenskapens valbara specialkurser 40 sp Sammanlagt 60 sp Utbildningslinjens gemensamma kurser Svenskt i Finland, 5 sp Historiebruk och minneskultur, 5 sp Genus, kultur och samhälle, 5 sp Visuell analys, 5 sp Arbetslivserfarenhet och praktik, 5 sp 11

12 Magisterexamen (År 4 5) OBLIGATORISKA KURSER Konstbegreppet och estetikens historia, Konstvetenskapens metoder och historiografi Konstvetenskaplig forskning och historiografi i Finland Högre seminarium, Avhandling pro gradu Konstvetenskapens valbara specialkurser 5 sp 10 sp 5 sp 10 sp 40 sp 10 sp Sammanlagt 80 sp Biämne Valbara studier 0 25 sp sp Sammanlagt 40 sp KONSTVETENSKAPENS VALBARA KURSER Föreläsningskurser Specialkurs i mode, inredning och design, 5 sp (ÖPU) Offentlig monumentkonst, 5 sp Arkivkunskap och läsning av gamla handstilar, 5 sp Läskurser Det antikvariska tänkandet och museernas historia, 5 sp Konstvetenskapens klassiker, 5 sp Övriga kurser: Arbetspraktik, 5 sp Konstvetenskaplig ämnespraktik, 3 sp Exkursion, 3 sp (då sådan arrangeras vid ämnet) Specialkurs, 1 5 sp (vid behov) 12

13 Kurser inom biämnet Visuella studier GRUNDSTUDIER Bilderbokens estetik (5 sp) Bildperception och kognition (5 sp) Semiotik, ikonografi och symboler (5 sp) Visuality and Visualization of Information (5 sp) Visuell analys (5 sp) ÄMNESSTUDIER Applied Cultural Imagology (5 sp) Content analysis in visual studies (5 sp) Cultural Imagology: An Introduction (5 sp) Eye Tracking Methodology in Visual Studies (5 sp) Fotografi och rörlig bild (5 sp) Visuell retorik, propaganda och marknadsföring (5 sp) Visuell sociologi och antropologi (5 sp) 13

14 Undervisningsprogram Detaljerad information om de enskilda kursernas undervisningsscheman, aktuella ändringar och annan viktig information ges på ämnets anslagstavla eller hemsidan Allmän tentamen äger rum kl i auditorium Armfelt, Arken. Anmälan till allmän tentamen görs via MinPlan (se s. 5 6). Datum för HF:s allmänna tentamenstillfällen läsåret Period 1 Period 2 Period 3 Period

15 Period 1 (v , ) Kursnamn Omf Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Grundstudier Från grottorna till Rom: Ca 3000 f.kr. 300 e.kr 5 sp Kotkavaara Ti, to, fre Ti Camera Obscura - Kurstentamen 39 Fre 9 12 Bildens makt och kyrkans prakt: ca sp Kotkavaara Ti, to, fre Ti Camera Obscura - Kurstentamen 44 Fre 9 12 Ämnesstudier Metod och teori, del 1 5 sp Weiss m.fl On Armfelt Metod och teori, del 2: Konstvetenskap 5 sp Wolff- Helminen Må Pantheon Proseminarium i konstvetenskap 5sp Wolff- Helminen 37, 39, 41, 43 On Pantheon Fördjupade studier Högre seminarium 10 sp Lundström On Pantheon Konstvetenskapens metoder och historiografi 10 sp Wolff- Helminen To Pantheon 15

16 Period 2 (v , ) Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Grundstudier Bilden som vetenskap och propaganda: ca sp Hamrin Ti, to, fre Ti Camera Obscura -Kurstentamen 50 Ti 9 12 Ämnesstudier Metod och teori, del 1 5 sp Weiss m.fl On Armfelt Metod och teori del 2: Konstvetenskap 5 sp Wolff- Helminen Må Pantheon Offentlig monumentkonst 5 sp Aittomaa Må, to Camera Obscura Proseminarium i konstvetenskap 5 sp Wolff- Helminen 45, 47, 49, 51 On Pantheon Fördjupade studier Konstvetenskapens metoder och historiografi 10 sp Wolff- Helminen To Pantheon Offentlig monumentkonst 5 sp Aittomaa Må, to Camera Obscura Högre seminarium 10 sp Lundström On Pantheon 16

17 Period 3 (v. 1 10, ) Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Grundstudier Romantik och revolt: ca sp Kotkavaara Ti, to, fre Ti Camera Obscura - Kurstentamen 6 Ti 9 12 Ämnesstudier Arkitekturhistoria - Kurstentamen 6 sp Berggren Må, to To Camera Obscura Proseminarium i konstvetenskap 5 sp Lundström 2, 4, 6, 8, 10 On Pantheon Fördjupade studier Konstbegreppet och estetikens historia 5 sp Berggren 3 Ti Pantheon Högre seminarium 10 sp Berggren, Lundström 2 10 On Pantheon 17

18 Period 4 (v , ) Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Grundstudier Från avantgarde till global konst: ca 1914 nutid 5 sp Andersson Ti, to, fre Ti Camera Obscura -Kurstentamen 16 Fre 9 12 Ämnesstudier Practicum 5 sp Lundström m.fl Må Camera Obscura Proseminarium i konstvetenskap 5 sp Lundström 12, 14, 16, 18, 20 On Pantheon Konstvetenskaplig forskning och historiografi i Finland 5 sp Kotkavaara Ti, To Ti Camera Obscura Fördjupade studier Högre seminarium 10 sp Berggren, Lundström On Pantheon Konstvetenskaplig forskning och historiografi i Finland 5 sp Kotkavaara Ti, To Ti Camera Obscura 18

19 19

20 Kursbeskrivningar (enligt MinPlan) Kandidatexamen (år 1 3) År 1 GRUNDSTUDIER Biämnesstuderande måste ha lägst vitsord 2/5 på den första delkursen för att ha rätt att fortsätta/tentera följande kurser. År 1 OBLIGATORISKA KURSER, 25 sp Från grottorna till Rom: ca 3000 f.kr. 300 e.kr, 5 sp Tidpunkt: V , ti, to, fre 10 12, v. 39 ti Plats: Camera Obscura Lärare: Kari Kotkavaara Målsättningar och innehåll: Kursen är den första av fem som tillsammans utgör grundstudierna i ämnet. Helheten (25 sp) är avsedd att ge den studerande grundläggande insikter om konstvetenskapens arbetsfält (bildkonst, arkitektur, bebyggelse), dess historia, förutsättningar, funktioner, material, tekniker och terminologi. Byggnadens och bildens historia studeras mot bakgrund av de olika periodernas kultur- och samhällsliv. Konstnärens roll visavi uppdragsgivare och konstens roll under olika epoker diskuteras, liksom bildbetydelser och tolkningsproblematik. Miljöaspekter betonas genom exempel på stadsbyggande, trädgårdskonst och inredning. Träning ges i att bestämma, beskriva, analysera och handha konstföremål. Kursen ger en introduktion till konstvetenskapens område, metoder och historiska utveckling, och en översikt av konsten i de antika kulturerna fram till medeltidens början. Lärandemål: Efter avslutad kurs förväntas den studerande: - kunna översiktligt redogöra för konstutvecklingen i det forntida Främre orienten och i den grekiska och romerska världen fram till medeltidens början; - kunna redogöra för de olika periodernas typiska material, tekniker och upphovsmän, samt för tid och stilepok för byggnader, monument och konstverk; - kunna placera in konstverk i deras kulturella och samhälleliga kontext; - behärska den grundläggande terminologin inom arkitektur och bildkonst; - kunna redogöra för den historiska konstvetenskapens grundläggande metoder. Allmänfärdigheter: - förmåga att beskriva bilder i tal och i skrift - grunderna för bildattribution - ett källkritiskt förhållningssätt Undervisningsformer: Gruppundervisning med obligatorisk närvaro. Vid denna behandlas översiktligt olika perioder, problemkomplex och deras samband. Den anvisade litteraturen förutsätts inläst till varje undervisningstillfälle. I kursen ingår skriftliga inlämningsuppgifter. 20

21 Litteratur: Penelope J. E. Davies... [et. al], Janson's History of Art: the Western tradition, Prentice Hall: 2011(rev. 8 th edition). Wikander, Charlotte & Örjan, Antikens historia: Europa i vardande, Stockholm: Liber, Läses kursivt enligt lärarens anvisningar. Connolly, P. & Hazel Dodge, Den antika staden. Livet i det klassiska Aten och Rom, Könemann: Även den engelska utgåvan (Oxford 1998) kan användas. Läses enligt lärarens anvisningar. Queckfeldt, Eva, Medelhavsvärlden år av histori. Studentlitteratur, Annat kursmaterial: Berggren, Lars m.fl.: Veta om Konst, Åbo kommer att finnas tillgänglig på Moodle. Referenslitteratur: Ahlstrand, Jan-Torsten, Arkitekturtermer, Lund 1969 eller Berggren, Lars: Arkitekturtermer- kommer att finnas tillgänglig på Moodle. Övriga anmärkningar: Ett begränsat antal kursböcker och annat kursmaterial finns som referensexemplar i ämnets seminarierum Bildens makt och kyrkans prakt: ca , 5 sp Tidpunkt: V , ti, to, fre 10 12, v. 44 ti Plats: Camera Obscura Lärare: Kari Kotkavaara Målsättningar och innehåll: Kursen ger en översikt av den medeltida konsten i Västeuropa och i Bysans, med utblickar mot islam och judendom, fram till ungrenässansen. Kursen är den andra av fem som tillsammans utgör grundstudierna i ämnet. Helheten (25 sp) är avsedd att ge den studerande grundläggande insikter om konsten (bildkonst, arkitektur, bebyggelse), dess historia, förutsättningar, funktioner, material, tekniker och terminologi. Byggnadens och bildens historia studeras mot bakgrund av de olika periodernas kultur- och samhällsliv. Konstnärens roll visavi uppdragsgivare och konstens roll under olika epoker diskuteras, liksom bildbetydelser och tolkningsproblematik. Miljöaspekter betonas genom exempel på stadsbyggande, trädgårdskonst och inredning. Lärandemål: Efter avslutad kurs förväntas den studerande: - kunna översiktligt redogöra för utvecklingen inom den västerländska konsthistorien under medeltiden och med den associerad terminologi, material och tekniker; - kunna identifiera material, teknik, upphovsman, proveniens, tids- och stilepok för byggnader, monument och bildkonstverk; - utgående från planritning eller fotografi kunna genomföra bild- och arkitekturanalys samt placera in analysobjektet både tids- och funktionsmässigt i dess kulturella och samhälleliga kontext. Allmänfärdigheter: Under kursen uppövas färdigheter i att bestämma, beskriva, analysera och handha konstföremål. Undervisningsformer: Gruppundervisning med obligatorisk närvaro. Vid denna behandlas översiktligt olika perioder, problemkomplex och deras samband. Den anvisade litteraturen förutsätts inläst till varje undervisningstillfälle. I kursen ingår skriftliga inlämningsuppgifter. Litteratur: Penelope J. E. Davies... [et. al], Janson's History of Art: the Western tradition, Prentice Hall: 2011(rev. 8edition). 21

22 Holmes, George, The Oxford illustrated history of medieval Europe, Oxford; London, Oxford University Press: Annat kursmaterial: Bildrepetitionskompendium Litteraturkompendium Referenslitteratur: Ahlstrand, Jan-Torsten, Arkitekturtermer, Lund 1969 eller senare Övriga anmärkningar: Ett begränsat antal kursböcker och annat kursmaterial finns som referensexemplar i ämnets seminarierum Bilden som vetenskap och propaganda: ca , 5 sp Tidpunkt: V , ti, to, fre 10 12, v. 49 ti Plats: Camera Obscura Lärare: Minna Hamrin Målsättningar och innehåll: Kursen ger en översikt av konsten i Europa från renässansen till och med rokokon ( tal). Kursen är den tredje av fyra som tillsammans utgör grundstudierna i ämnet. Helheten (25 sp) är avsedd att ge den studerande grundläggande insikter om konsten (bildkonst, arkitektur, bebyggelse), dess historia, förutsättningar, funktioner, material, tekniker och terminologi. Bild- och byggnadskonsten studeras mot bakgrund av de olika periodernas kultur- och samhällsliv. Konstnärens roll visavi uppdragsgivare och konstens roll under olika epoker diskuteras, liksom bildbetydelser och tolkningsproblematik. Miljöaspekter betonas genom exempel på stadsbyggande, trädgårdskonst och inredning. Träning ges i att bestämma, beskriva, analysera och handha konstföremål. Lärandemål: Efter avslutad kurs förväntas studerandena: - kunna översiktligt redogöra för konstutvecklingen i Europa under tidsperioden ca 1770 och med den associerad terminologi, material och tekniker; - kunna identifiera för tidsperioden betydelsefulla konstverk, konstnärer och mecenater; - kunna placera in dem i deras stilistiska, geografiska, historiska och sociala sammanhang; - kunna använda relevant terminologi muntligt och skriftligt. Allmänfärdigheter: Under kursen uppövas färdigheter i att bestämma, beskriva, analysera och handha konstföremål. UndervisningsformerGruppundervisning med obligatorisk närvaro. Vid denna behandlas översiktligt olika perioder, problemkomplex och deras samband. Den anvisade litteraturen förutsätts inläst till varje undervisningstillfälle. I kursen ingår skriftliga inlämningsuppgifter. Litteratur: Penelope J. E. Davies... [et. al], Janson's History of Art: the Western tradition, Prentice Hall: 2011(rev. 8 th edition). Rystad, Göran, Europa i världen ca : expansion och integration, Liber: Läses efter lärarens anvisningar. Annat kursmaterial: Litteraturkompendium Kompendium: Bildframställningstekniker; Perspektivet Referenslitteratur: Ahlstrand, Jan-Torsten: Arkitekturtermer, Lund 1969 eller senare. Övriga anmärkningar: Ett begränsat antal kursböcker och annat kursmaterial finns som referensexemplar i ämnets seminarierum. 22

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 Torsdagen den 28 augusti kl. 13.15-14.00 ordnar vi ett informationsmöte för studenterna i Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 20. På

Läs mer

Nordiska språk vid Helsingfors universitet

Nordiska språk vid Helsingfors universitet Nordiska språk vid Helsingfors universitet En introduktion för läsåret 2014 2015 NORDISKA SPRÅK Svenska som modersmål Finska, finskugriska och nordiska institutionen Humanistiska fakulteten Helsingfors

Läs mer

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10 2014-09-10 Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15 Välkommen till programhandboken för SKA! Denna handbok är en lokal handbok för SKA. Den behandlar både praktiska saker och mer teoretiska

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU Instruktion för Examensarbete på avancerad nivå 30 hp inom jägmästarprogrammet eller magisterexamen Fakulteten för skogsvetenskap SLU Version 10 2009-07-01 Instruktion för Examensarbete Anders Alanärä

Läs mer

Innehåll. Magisterurval 2014 magister i bildkonst 30. Praxis magisterprogram i konst och presentation, Urval 2014 38

Innehåll. Magisterurval 2014 magister i bildkonst 30. Praxis magisterprogram i konst och presentation, Urval 2014 38 Innehåll Ansökningstider 3 Till den sökande 4 Bildkonstakademin 5 Examina 7 Kandidat i bildkonst 7 Magister i bildkonst 8 Doktor i bildkonst 9 Lärare 10 Studieprogram 11 Skulptur 12 Måleri 13 Konstgrafik

Läs mer

Öppna högskolan. Högskolan på Åland

Öppna högskolan. Högskolan på Åland Öppna högskolan Högskolan på Åland augusti december 2008 Öppna högskolan Högskolan på Åland Pb 1010, AX-22 111 Mariehamn tfn 018-537 711 fax 018-22160 open@ha.ax www.ha.ax/open Högskolan Norra, Neptunigatan

Läs mer

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

DRÖMSTUDENT - RAPPORT ÖVER LÄRARENKÄTEN. PUblikationer från Åbo Akademis studentkår 4 / 2013

DRÖMSTUDENT - RAPPORT ÖVER LÄRARENKÄTEN. PUblikationer från Åbo Akademis studentkår 4 / 2013 DRÖMSTUDENT - RAPPORT ÖVER LÄRARENKÄTEN PUblikationer från Åbo Akademis studentkår 4 / 2013 Text av Katarina Kiiskinen Tryckt i Åbo, november 2013 Förord 4 Bakgrundsfakta om respondenterna 6 I Vad personalen

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2006 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007 Studiehandbok Ekonomprogrammet Vårterminen 2007 Informationen i denna handbok kan förändras löpande, kontrollera på www.ehl.lu.se om det finns viktiga ändringar. Uppdaterad 2006-12-06. 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1

HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1 HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1 Råd och anvisningar för masterexamensarbeten och C-uppsatser vid Institutionen för arkeologi och antik historia. Avdelningen för arkeologi Det finns tre

Läs mer

Utbildningsstruktur. Studiegång. Allmän linje. Kandidatexamen 70 60 0/25 max 25 25/0 180 Magisterexamen 80 0 0/25 max 25 35/10 120 KANDIDATEXAMEN ÅR 1

Utbildningsstruktur. Studiegång. Allmän linje. Kandidatexamen 70 60 0/25 max 25 25/0 180 Magisterexamen 80 0 0/25 max 25 35/10 120 KANDIDATEXAMEN ÅR 1 Musikvetenskap Studier i musikvetenskap ger en bred kunskap om musikens varierande stilar genom tiderna och i olika kulturer. Ämnet innefattar allt från konstmusik till jazz-, populär-, folk, världs- och

Läs mer

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen JAG - LÄRARE? JAG - LÄRARE? Jag lärare? JAG - LÄRARE? Vägledning för lärare inom den fria bildningen Bildningsalliansen, 2013 Innehåll Inledning... 3 1 En introduktion till fri bildning och pedagogik...

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Sven Åke Hörte 2010 Innehåll Introduktion... 2 I. Allmänna tips och regler... 5 Skriv för läsaren och inte för dig själv... 5 Håll hårt i den "röda tråden"!...

Läs mer

Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet

Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Försvarshögskolan Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Utbildningskatalog 2012-2013 Grafisk form: Dolhem Design AB Redaktionell text: Informationssektionen (sid 5-18, 28, 32, 42 och 48) För övrig

Läs mer

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Handelshögskolan vid GÖTEBORGS UNIVERSITET

Handelshögskolan vid GÖTEBORGS UNIVERSITET Forskarutbildningskurs: Att skriva vetenskapliga artiklar Thomas Jordan Occasional Papers 1996:7 Kulturgeografiska institutionen Handelshögskolan vid GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Thomas Jordan (forskarass.)

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG Humaniora & teologi LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Vad är humaniora och teologi?.....3 Vad kan man jobba med efter studierna?.....4 Några exempel på yrken.....5 Diskutera dina studier med

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Att läsa biologi 2013/2014 Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Produktion: IBG, juli 2013. Omslagsbild: U.S. Fish and Wildlife Service. Redaktörer: Anna Mentor

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer