Vade mecum (lat) "gå med mig" - en handbok eller manual - en användbar tingest som man alltid bör bära med sig (källa: Merriam-Webster Online)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vade mecum (lat) "gå med mig" - en handbok eller manual - en användbar tingest som man alltid bör bära med sig (källa: Merriam-Webster Online)"

Transkript

1

2 Vade mecum (lat) "gå med mig" - en handbok eller manual - en användbar tingest som man alltid bör bära med sig (källa: Merriam-Webster Online) 2

3 Konstvetenskap vid Åbo Akademi läsåret Innehållsförteckning Administrativa uppgifter 4 Vanliga frågor (FAQ) 5 Studieschema för kandidatexamen 11 Studieschema för magisterexamen 12 Undervisningsprogram 14 Examensstruktur 19 Kursbeskrivningar (enligt MinPlan) 20 Kandidatexamen 20 Grundstudier 20 Ämnesstudier 25 Magisterexamen 34 Fördjupade studier 34 Visuella studier 39 3

4 Administrativa uppgifter Fabriksgatan 2 (Arken, II vån.), Åbo, tfn , e-post: Professor Berggren, Lars, FD, professor i konstvetenskap, docent vid Lunds universitet. Telefon: , e-post: Tjänstledig Forskningsledare Lundström, Marie-Sofie, FD, docent, forskningsledare Telefon: , e-post: Lektor Kotkavaara, Kari, FD, lektor i konstvetenskap, docent vid Jyväskylä och Helsingfors universitet. Tfn , e-post: Universitetslärare Wolff-Helminen, Pia, FM, vik. universitetslärare E-post Amanuens Pfäffli, Heidi, FL, amanuens. Rum M233. Telefon: , e-post: Arkivsekreterare Österlund, Siv, KH. Telefon: , e-post: Träffas må to Timlärare Andersson, Fred Aittomaa, Sofia Hamrin, Minna Forskare (för närmare uppgifter se ämnets hemsidor) Aittomaa, Sofia, doktorand Andersson, Fred, universitetslärare, tfn , e-post: Hamrin, Minna, doktorand Landen, Annette, doktorand, e-post: Lehtomäki, Minna, doktorand, e-post Mikkola Muhrmann, Maria, doktorand Wolff-Helminen, Pia, doktorand, e-post Åkerfelt, Mia, FD, post-doc. Studenttutor Lindgren, Fredrika, e-post 4

5 Vanliga frågor (FAQ) Allmänna förhållningsregler och anvisningar Hur får jag egen nyckel till ämnets utrymmen? Studerande köper sin nyckel för 25 via Åbo Akademis nätbutik, shop.abo.fi. Studerande får sedan e-post meddelande varifrån nyckeln kan avhämtas följande vardag mot uppvisande av ID. Nyckeln avhämtas från Tavastgatan 13, 1 vån, Teknisk service (Gripen). Öppethållningstider: Må Fre kl. 9 12, Nyckeln aktiveras enligt vad studerande läser som huvudämne samt till ytterdörrarna för datorklasserna i Arken, Asa, Axelia och Handelshögskolan vid ÅA. I övriga fall bör tillstånd ges direkt från ämnet. Normalt öppnar nyckeln dörrarna alla dagar mellan klockan 6 och 24. Biämnesstuderande behöver ett intyg för att få sin nyckel programmerad för nämnda utrymmen, kontakta Siv Österlund för att få detta intyg. Nyckeln är personlig och får inte lånas ut. Meddela Teknisk service omedelbart om nyckeln tappas bort eller blir stulen. Var köper jag kopieringskort? Kopieringskort kan köpas vid Humanistiska bibliotekets lånedisk. Kopieringsmaskinen i biblioteket är tillgänglig för studenter. Skall jag närvaroanmäla mig till ämnet varje höst? Alla, även biämnes- och forskarstuderande, skall inom september månad närvaro- eller frånvaroanmäla sig till ämnet (registreringsblankett finns på ämnets hemsida Den som avser att delta i kurserna på ämnesstudienivå eller fördjupad nivå skall i god tid anmäla sig skriftligt. Är det obligatoriskt att närvara vid föreläsningarna? Närvaro är obligatorisk vid kurserna. I undervisningen ges information, anvisningar och råd som inte finns i kurslitteraturen. Vad händer om jag kommer för sent till föreläsningen/tenten? Föreläsningarna/tenterna börjar med akademisk kvart, d.v.s. 15 minuter över jämna timmar (om inte annat klockslag angetts). Det är störande både för föreläsaren och för andra studenter om du kommer för sent. Om du är mer än 15 minuter försenad till tentamen (speciellt i fall någon redan har lämnat in skrivningen), kan du inte längre skriva tenten. Du kan lämna in skrivningen tidigast 15 minuter efter att tenten börjat. Får jag använda mobiltelefon under föreläsningarna? NEJ! Kom ihåg att stänga av din telefon när du kommer till föreläsningen! Även tyst läge kan vara störande. 5

6 Om jag missat det första tentamenstillfället, vad gör jag då? Tentamina ordnas antingen som kurstent eller som allmän tentamen (se nedan). Totalt arrangeras högst tre tentamenstillfällen för varje kurs (inte per student) och du måste delta i det första för att ha rätt att utnyttja de följande. Undantag kan beviljas om du har tvingande skäl (sjukdom, militärtjänst och liknande), som kan styrkas med intyg. I tveksamma fall vänder du dig till ämnesansvarig professor. Allmän tentamen? Tentamensanmälan till allmän tentamen anmälan till allmänna tentamina krävs alltid anmälan sker via MinPlan anmälan öppnas 30 dagar före och stängs 8 dagar (torsdag föregående vecka kl ) innan tentamensdagen försenade anmälningar tas, av utrymmes- och övervakningsskäl, inte emot Tentamensdagen tentamen börjar kl , men frågorna delas ut redan från kl Kom i tid! frågorna delas ut i aulan, du ska alltså ha ditt tentpapper med dig innan du går in i salen frågorna är sorterade enligt ämne och tentator, du ska alltså veta vem du tenterar för (kursens lärare) tentamensutrymmet är ett TYST utrymme, d.v.s. inget prat med andra tentander efter att du kommit in i auditoriet alla mobiltelefoner, datorer eller andra apparater med internetuppkoppling ska vara avstängda och läggas i väskan alla väskor och ytterkläder lämnas längs med auditoriets kanter, inget extra tas med till den egna platsen tenten får lämnas upp först efter att tenten pågått i 30 minuter alla papper lämnas in, också tentfrågorna och ev. klottpapper du ska identifiera dig när du lämnar upp din tent, ha alltså identitetsbevis med dig och förbered dig på att visa det tenten avslutas kl eller senast fyra timmar efter att övervakaren gett tillstånd för tenten att börja Tentamensrätt Kurser ska tenteras inom samma läsår eller senast inom september månad följande läsår. Delprestationer godkänns inte längre följande läsår. Hur anmäler jag mig till allmän tentamen? Anmälan till allmän tentamen görs i MinPlan senast åtta dagar före tentamensdagen. När du vill anmäla dig till en tent i MinPlan gör du så här: Logga in till MinPlan (http://www.abo.fi/minplan) Öppna din studieplan. Öppen tentanmälan visas med ett 'T' framför kursens namn i studieplanen om du har tidsbestämt kursen 6

7 Klicka på Tentamina i balken till vänster Kontrollera att kolumnen Tentamensdatum längst till vänster visar det datum då du vill tentera kursen. Klicka på [Anmäl] för kursen på rätt datum följande text dyker upp uppe till höger: [meddelande] : Tentamensanmälan utfördes Ifall att inget 'T' syns i studieplanen men du vet att tentanmälan är öppen ska du i första hand tidsbestämma kursen i din studieplan,varefter du kan anmäla dig via Tentamina (ovan) Om detta (ovan) inte lyckas kan du också: klicka på fliken Mina anmälningar och underfliken Tentamensanmälningar klicka på Hämta nya tentamina i menyn till vänster sök reda på den kurs du vill anmäla dig till (sök t.ex. på kursnamn eller kurskod) klicka i rutan Välj och klicka sedan på knappen Lägg till Kontrollera att kolumnen Tentamensdatum längst till vänster visar det datum då du vill tentera kursen. Klicka på [Anmäl] för kursen på rätt datum Följande text dyker upp uppe till höger: [meddelande] : Tentamensanmälan utfördes Måste jag hålla deadlines? Inlämningsuppgifter skall inlämnas inom utsatt tid. Vid laga förfall kan tilläggstid fås med examinators godkännande. Ämnets bibliotek Får jag hemlån från referensbiblioteket i seminarierummet? Den största delen av det konstvetenskapliga biblioteket är integrerat i humanistiska biblioteket, som finns i Arken. Böckerna (kursböcker, lexikon o.s.v.) i seminarierummet Pantheon hör till vårt handbibliotek, som används dagligen av oss alla, såväl studerande som lärare. Hemlån beviljas bara i undantagsfall antingen som natt- eller veckoslutslån, förutsatt att boken/böckerna inte just då används/behövs av andra. Böcker får inte bortföras utan tillstånd av personalen, i första hand amanuensen eller arkivbiträdet. Du kan dock låna böcker för kortare stunder till Visuella laboratoriet, men kom ihåg att genast efter användningen sätta dem tillbaka på sin plats i seminarierummet! Böcker får inte heller bortföras till något annat ställe utan tillstånd, t.ex. Arken-biblioteket. Var solidarisk tyvärr har en del böcker försvunnit spårlöst från handbiblioteket! Var kan jag förvara litteratur och annat material under arbetet med min kandidat- eller pro gradu-avhandling? I Visuella laboratoriet (hyllan t.v. om ingången) eller på din läsplats i Gula huset. Förse dina böcker i Visuella laboratoriet med en namnlapp, bokhögar utan ägare förs tillbaka till Arken-biblioteket. 7

8 Studierelaterade ärenden Vad krävs av mig för att bli godkänd i tentamen? Normalt gäller för vitsordet 1 (=godkänt) ungefär hälften rätt, t.ex. av 100 möjliga poäng är 50 1, 60 2, 70 3, 80 4, 90 5, med behövliga justeringar beroende på tentens svårighetsgrad. När kan jag inleda studierna på nästa nivå? Vitsordströsklar har varit i kraft sedan införandet av Bologna-systemet. Vitsordströskel innebär i praktiken att vitsordet eller det genomsnittliga vitsordet i kurserna (viktade i förhållande till antalet studiepoäng), skall ha uppnåtts innan studenten kan ta följande kurs eller flytta upp till nästa nivå. Vitsordet kan vid behov tentas upp i samråd med tentator/examinator. Grundstudier (endast biämnesstuderande): vitsordet 2/5 krävs av biämnesstuderande i Från grottorna till Rom (113012) för att få tentera Grundkursens efterföljande delkurser (113013, , , ). Tröskeln motiveras av att den ersätter inträdesförhöret. Grundstudier Ämnesstudier (alla studerande): för att inleda ämnesstudier skall alla Grundkursens delkurser vara avklarade med det genomsnittliga vitsordet 2,5/5. Ämnesstudier Magisterstudier (alla studerande): för att inleda magisterstudier skall kurserna inom ämnesstudierna vara avklarade med det genomsnittliga vitsordet 3/5. Specialkurser (alla studerande): för deltagande i valbara specialkurser krävs ett genomsnittligt vitsord på 2,5/5 i Grundstudierna. Gäller inte kurser som ges i samarbete med ÖPU/FC. Hur kan jag höja dåliga vitsord för att komma över den krävda vitsordströskeln? Du kan höja vitsordet i enskilda kurser genom att delta i en av kursens omtenter (endast efter överenskommelse med tentator). Du kan också, då det gäller bedömningen av större helheter (ss. Ämnesstudier), komma överens med ämnets professor om kompletteringsuppgifter som anpassas efter behov. Kan jag tenta föregående års kurser nästa läsår utan att ta kursen på nytt? Normalt godkänns delprestationer inom kurser inte följande läsår. Om du inte klarat av tenten/lämnat in inlämningsuppgifter inom utsatt tid under läsåret måste du gå om hela kursen. Omtentamen för kurser från föregående läsår ordnas endast undantagsvis och enligt överenskommelse med ämnets examinator/tentator i september på allmän tentamen, och innebär en absolut sista möjlighet att avlägga en kurs från föregående läsår (underkänt i tenten innebär att kursen måste gås om). Undantag är deltagande i Högre seminarium, som pågår hela den tid du arbetar med din pro gradu-avhandling. Vem skall jag vända mig till i studierådgivningsärenden? I frågor som gäller studier i konstvetenskap vänder du dig i första hand till din egenlärare (Marie-Sofie Lundström). I början av höstterminen ges obligatorisk individuell studierådgivning gällande uttryckligen kurserna i konstvetenskap för huvudämnesstuderande på alla nivåer. Se ämnets hemsida och anslagstavla för information! För övriga studieärenden hänvisas till HF:s studiekansli (Arken, M- husets andra våning) eller berörda ämne. Hur förbereder jag mig för studierådgivningen? Ta alltid med STURE-utdrag och/eller utskrift av din aktiva studieplan i MinPlan! Du 8

9 förväntas kunna berätta för egenläraren/annan studierådgivare om dina egna önskemål och planer, och hur de planerade kurserna passar in i just din studiehelhet. Vad krävs av mig vid uppgörandet av MinPlan (den individuella studieplanen) och i uppföljningen av min studieframgång? MinPlan är skapad för att underlätta studieplaneringen, och för att du lättare skall kunna se dina studier som en helhet, inte som ett kompilat av enskilda kurser som skall avklaras i en viss ordning. Den officiella studieplanen är i bästa fall inte bara ett måste utan ett hjälpmedel/verktyg. Det är dock alltid du som i första hand bär ansvaret för dina studier och deras framåtskridande, inte egenläraren. Du måste alltså göra dina val själv utgående från din egen situation, lita på din erfarenhet och ställa realistiska krav på din studieförmåga. Enbart motivation är kanske inte tillräcklig för att genomföra ibland vidlyftiga planer du har ett liv också utanför Akademin, men observera att du studerar på heltid. Det är därför viktigt att du tidsbestämmer kurserna. Du förväntas ha självdisciplin i genomförandet av din studieplan inom rimlig tid. Detsamma gäller speciellt genomförandet av större lärdomsprov ss. kandidat- och pro gradu-avhandling. Vad ska jag göra för att få tillgodoräkna mig praktikpoäng? A) Läsa igenom vad som står om kursen Arbetspraktik i MinPlan. B) På högst 2 A4-sidor sammanfatta 1) var och under vilken eller vilka tidsperioder arbetet/praktiken utförts, 2) hur stor del av 100 % tjänstgöring det handlat om, 3) vilka arbetsuppgifter som ingått i tjänstgöringen och hur de tidsmässigt fördelas, 4) redogöra för varför den gjorda tjänstgöringen är relevant för din utbildning i konstvetenskap. Du bör också ange på vilken nivå du vill tillgodoräkna dig kursen (antingen Ä eller F). C) Skaffa ett intyg från arbetsplatsen som styrker vad som uppges i din sammanfattning. D) Lämna in sammanfattning och intyg till tjänstgörande lektor/professor. Pro gradu praktiska frågor Måste jag själv betala mina fjärrlån under arbetet med pro gradun? Pro gradu-skribenter får fjärrlån i form av böcker, kopior eller mikroficher avgiftsfritt. Den enda förutsättningen är att du inlämnar ett intyg av din handledare om att du inlett skrivandet av din pro gradu. Blanketter finns i Arken-bibliotekets och ÅAB:s låneexpeditioner. Handledning Hur får jag en handledare? Som handledare för studerande på magisternivå fungerar ämnesansvarig professor till dess denne utsett annan handledare. Som handledare kan i princip alla med magisterexamen fungera, exempelvis doktorander. Om en odisputerad person utses till handledare måste dock arbetet ske i samråd med en professor. Vad förväntas av mig när jag kommer till handledning första gången? Innan du kommer till träffen skall du alltid förbereda dig (t.ex. genom att uppgöra/revidera din arbetsplan för pro gradu). Fundera på vad du själv vill och hur du tänker genomföra det. Också här gäller det att ha realistiska förväntningar på din egen förmåga, både med tanke på tidsanvändning och på innehåll. 9

10 Vilka är handledarens uppgifter? Du skall utföra arbetet med uppsatsen/avhandlingen självständigt, dvs. själv söka upp och läsa relevant litteratur, begrunda vad som är av intresse när det gäller lösandet av den egna uppgiften och författa avhandlingen. Handledarens uppgifter är följande: 1) att förse handledningsadepten med ett genomförbart ämne för uppsats/avhandling. Detta kan ske antingen genom att bedöma genomförbarheten av dina egna förslag till uppsats/avhandlingsämne och frågeställning, eller genom att förelägga dig en uppgift; 2) att under arbetets gång ge synpunkter, råd och tips samt peka ut såväl möjligheter som svårigheter; 3) att se till att den vetenskapliga nivån garanteras och att de mål som uppställts uppnås; 4) att avgöra när en uppsats/avhandling är i sådant skick att den kan granskas och bedömas. Handledningen sker alltid med sikte på ett normalt vitsord. Hur mycket handledning har jag rätt till? Handledningsadepter på olika nivåer har rätt till ett fastställt antal timmar handledning. För proseminivån gäller maximalt tre timmar personlig handledning och för gradunivån tio. För en timmes personlig handledning, till exempel för genomgång av ett avhandlingskapitel, kan krävas flera timmars läsning och kontroller. I den totala handledningstiden ingår dessa uppgifter liksom e-postkontakter m.m. 10

11 Studieschema för kandidatexamen (år 1 3) År 1 År 2 År 3 Konstvetenskap, grundstudier 25 sp Från grottorna till Rom: ca 3000 f.kr. 300 e.kr., 5 sp Bildens makt och kyrkans prakt: ca , 5 sp Bilden som vetenskap och propaganda: ca , 5 sp Romantik och revolt: ca , 5 sp Från avantgarde till global konst: ca 1914 nutid, 5 sp Allmänna studier: Akademiska studiefärdigheter, främmande språk, finska/svenska I urval: utbildningslinjens gemensamma kurser (se nedan), konstvetenskapens valbara specialkurser (se s. 12) eller 15 sp biämnesstudier 20 sp Sammanlagt 60 sp Konstvetenskap, ämnnesstudier 25 sp Konsten i Finland och närområden, 10 sp Arkitekturhistoria, 5 sp Practicum, 5 sp Valbar specialkurs, 5 sp Utbildningslinjens gemensamma studier: Metod och teori 1&2 10 sp Biämnesstudier 25 sp Sammanlagt 60 sp Konstvetenskap, Proseminarium och Kandidatavhandling 10 sp Allmänna studier: Akademisk framställning 5 sp Utbildningslinjens gemensamma studier: Vetenskapsfilosofi 5 sp I urval: biämnesstudier, utbildningslinjens gemensamma kurser, konstvetenskapens valbara specialkurser 40 sp Sammanlagt 60 sp Utbildningslinjens gemensamma kurser Svenskt i Finland, 5 sp Historiebruk och minneskultur, 5 sp Genus, kultur och samhälle, 5 sp Visuell analys, 5 sp Arbetslivserfarenhet och praktik, 5 sp 11

12 Magisterexamen (År 4 5) OBLIGATORISKA KURSER Konstbegreppet och estetikens historia, Konstvetenskapens metoder och historiografi Konstvetenskaplig forskning och historiografi i Finland Högre seminarium, Avhandling pro gradu Konstvetenskapens valbara specialkurser 5 sp 10 sp 5 sp 10 sp 40 sp 10 sp Sammanlagt 80 sp Biämne Valbara studier 0 25 sp sp Sammanlagt 40 sp KONSTVETENSKAPENS VALBARA KURSER Föreläsningskurser Specialkurs i mode, inredning och design, 5 sp (ÖPU) Offentlig monumentkonst, 5 sp Arkivkunskap och läsning av gamla handstilar, 5 sp Läskurser Det antikvariska tänkandet och museernas historia, 5 sp Konstvetenskapens klassiker, 5 sp Övriga kurser: Arbetspraktik, 5 sp Konstvetenskaplig ämnespraktik, 3 sp Exkursion, 3 sp (då sådan arrangeras vid ämnet) Specialkurs, 1 5 sp (vid behov) 12

13 Kurser inom biämnet Visuella studier GRUNDSTUDIER Bilderbokens estetik (5 sp) Bildperception och kognition (5 sp) Semiotik, ikonografi och symboler (5 sp) Visuality and Visualization of Information (5 sp) Visuell analys (5 sp) ÄMNESSTUDIER Applied Cultural Imagology (5 sp) Content analysis in visual studies (5 sp) Cultural Imagology: An Introduction (5 sp) Eye Tracking Methodology in Visual Studies (5 sp) Fotografi och rörlig bild (5 sp) Visuell retorik, propaganda och marknadsföring (5 sp) Visuell sociologi och antropologi (5 sp) 13

14 Undervisningsprogram Detaljerad information om de enskilda kursernas undervisningsscheman, aktuella ändringar och annan viktig information ges på ämnets anslagstavla eller hemsidan Allmän tentamen äger rum kl i auditorium Armfelt, Arken. Anmälan till allmän tentamen görs via MinPlan (se s. 5 6). Datum för HF:s allmänna tentamenstillfällen läsåret Period 1 Period 2 Period 3 Period

15 Period 1 (v , ) Kursnamn Omf Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Grundstudier Från grottorna till Rom: Ca 3000 f.kr. 300 e.kr 5 sp Kotkavaara Ti, to, fre Ti Camera Obscura - Kurstentamen 39 Fre 9 12 Bildens makt och kyrkans prakt: ca sp Kotkavaara Ti, to, fre Ti Camera Obscura - Kurstentamen 44 Fre 9 12 Ämnesstudier Metod och teori, del 1 5 sp Weiss m.fl On Armfelt Metod och teori, del 2: Konstvetenskap 5 sp Wolff- Helminen Må Pantheon Proseminarium i konstvetenskap 5sp Wolff- Helminen 37, 39, 41, 43 On Pantheon Fördjupade studier Högre seminarium 10 sp Lundström On Pantheon Konstvetenskapens metoder och historiografi 10 sp Wolff- Helminen To Pantheon 15

16 Period 2 (v , ) Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Grundstudier Bilden som vetenskap och propaganda: ca sp Hamrin Ti, to, fre Ti Camera Obscura -Kurstentamen 50 Ti 9 12 Ämnesstudier Metod och teori, del 1 5 sp Weiss m.fl On Armfelt Metod och teori del 2: Konstvetenskap 5 sp Wolff- Helminen Må Pantheon Offentlig monumentkonst 5 sp Aittomaa Må, to Camera Obscura Proseminarium i konstvetenskap 5 sp Wolff- Helminen 45, 47, 49, 51 On Pantheon Fördjupade studier Konstvetenskapens metoder och historiografi 10 sp Wolff- Helminen To Pantheon Offentlig monumentkonst 5 sp Aittomaa Må, to Camera Obscura Högre seminarium 10 sp Lundström On Pantheon 16

17 Period 3 (v. 1 10, ) Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Grundstudier Romantik och revolt: ca sp Kotkavaara Ti, to, fre Ti Camera Obscura - Kurstentamen 6 Ti 9 12 Ämnesstudier Arkitekturhistoria - Kurstentamen 6 sp Berggren Må, to To Camera Obscura Proseminarium i konstvetenskap 5 sp Lundström 2, 4, 6, 8, 10 On Pantheon Fördjupade studier Konstbegreppet och estetikens historia 5 sp Berggren 3 Ti Pantheon Högre seminarium 10 sp Berggren, Lundström 2 10 On Pantheon 17

18 Period 4 (v , ) Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Grundstudier Från avantgarde till global konst: ca 1914 nutid 5 sp Andersson Ti, to, fre Ti Camera Obscura -Kurstentamen 16 Fre 9 12 Ämnesstudier Practicum 5 sp Lundström m.fl Må Camera Obscura Proseminarium i konstvetenskap 5 sp Lundström 12, 14, 16, 18, 20 On Pantheon Konstvetenskaplig forskning och historiografi i Finland 5 sp Kotkavaara Ti, To Ti Camera Obscura Fördjupade studier Högre seminarium 10 sp Berggren, Lundström On Pantheon Konstvetenskaplig forskning och historiografi i Finland 5 sp Kotkavaara Ti, To Ti Camera Obscura 18

19 19

20 Kursbeskrivningar (enligt MinPlan) Kandidatexamen (år 1 3) År 1 GRUNDSTUDIER Biämnesstuderande måste ha lägst vitsord 2/5 på den första delkursen för att ha rätt att fortsätta/tentera följande kurser. År 1 OBLIGATORISKA KURSER, 25 sp Från grottorna till Rom: ca 3000 f.kr. 300 e.kr, 5 sp Tidpunkt: V , ti, to, fre 10 12, v. 39 ti Plats: Camera Obscura Lärare: Kari Kotkavaara Målsättningar och innehåll: Kursen är den första av fem som tillsammans utgör grundstudierna i ämnet. Helheten (25 sp) är avsedd att ge den studerande grundläggande insikter om konstvetenskapens arbetsfält (bildkonst, arkitektur, bebyggelse), dess historia, förutsättningar, funktioner, material, tekniker och terminologi. Byggnadens och bildens historia studeras mot bakgrund av de olika periodernas kultur- och samhällsliv. Konstnärens roll visavi uppdragsgivare och konstens roll under olika epoker diskuteras, liksom bildbetydelser och tolkningsproblematik. Miljöaspekter betonas genom exempel på stadsbyggande, trädgårdskonst och inredning. Träning ges i att bestämma, beskriva, analysera och handha konstföremål. Kursen ger en introduktion till konstvetenskapens område, metoder och historiska utveckling, och en översikt av konsten i de antika kulturerna fram till medeltidens början. Lärandemål: Efter avslutad kurs förväntas den studerande: - kunna översiktligt redogöra för konstutvecklingen i det forntida Främre orienten och i den grekiska och romerska världen fram till medeltidens början; - kunna redogöra för de olika periodernas typiska material, tekniker och upphovsmän, samt för tid och stilepok för byggnader, monument och konstverk; - kunna placera in konstverk i deras kulturella och samhälleliga kontext; - behärska den grundläggande terminologin inom arkitektur och bildkonst; - kunna redogöra för den historiska konstvetenskapens grundläggande metoder. Allmänfärdigheter: - förmåga att beskriva bilder i tal och i skrift - grunderna för bildattribution - ett källkritiskt förhållningssätt Undervisningsformer: Gruppundervisning med obligatorisk närvaro. Vid denna behandlas översiktligt olika perioder, problemkomplex och deras samband. Den anvisade litteraturen förutsätts inläst till varje undervisningstillfälle. I kursen ingår skriftliga inlämningsuppgifter. 20

21 Litteratur: Penelope J. E. Davies... [et. al], Janson's History of Art: the Western tradition, Prentice Hall: 2011(rev. 8 th edition). Wikander, Charlotte & Örjan, Antikens historia: Europa i vardande, Stockholm: Liber, Läses kursivt enligt lärarens anvisningar. Connolly, P. & Hazel Dodge, Den antika staden. Livet i det klassiska Aten och Rom, Könemann: Även den engelska utgåvan (Oxford 1998) kan användas. Läses enligt lärarens anvisningar. Queckfeldt, Eva, Medelhavsvärlden år av histori. Studentlitteratur, Annat kursmaterial: Berggren, Lars m.fl.: Veta om Konst, Åbo kommer att finnas tillgänglig på Moodle. Referenslitteratur: Ahlstrand, Jan-Torsten, Arkitekturtermer, Lund 1969 eller Berggren, Lars: Arkitekturtermer- kommer att finnas tillgänglig på Moodle. Övriga anmärkningar: Ett begränsat antal kursböcker och annat kursmaterial finns som referensexemplar i ämnets seminarierum Bildens makt och kyrkans prakt: ca , 5 sp Tidpunkt: V , ti, to, fre 10 12, v. 44 ti Plats: Camera Obscura Lärare: Kari Kotkavaara Målsättningar och innehåll: Kursen ger en översikt av den medeltida konsten i Västeuropa och i Bysans, med utblickar mot islam och judendom, fram till ungrenässansen. Kursen är den andra av fem som tillsammans utgör grundstudierna i ämnet. Helheten (25 sp) är avsedd att ge den studerande grundläggande insikter om konsten (bildkonst, arkitektur, bebyggelse), dess historia, förutsättningar, funktioner, material, tekniker och terminologi. Byggnadens och bildens historia studeras mot bakgrund av de olika periodernas kultur- och samhällsliv. Konstnärens roll visavi uppdragsgivare och konstens roll under olika epoker diskuteras, liksom bildbetydelser och tolkningsproblematik. Miljöaspekter betonas genom exempel på stadsbyggande, trädgårdskonst och inredning. Lärandemål: Efter avslutad kurs förväntas den studerande: - kunna översiktligt redogöra för utvecklingen inom den västerländska konsthistorien under medeltiden och med den associerad terminologi, material och tekniker; - kunna identifiera material, teknik, upphovsman, proveniens, tids- och stilepok för byggnader, monument och bildkonstverk; - utgående från planritning eller fotografi kunna genomföra bild- och arkitekturanalys samt placera in analysobjektet både tids- och funktionsmässigt i dess kulturella och samhälleliga kontext. Allmänfärdigheter: Under kursen uppövas färdigheter i att bestämma, beskriva, analysera och handha konstföremål. Undervisningsformer: Gruppundervisning med obligatorisk närvaro. Vid denna behandlas översiktligt olika perioder, problemkomplex och deras samband. Den anvisade litteraturen förutsätts inläst till varje undervisningstillfälle. I kursen ingår skriftliga inlämningsuppgifter. Litteratur: Penelope J. E. Davies... [et. al], Janson's History of Art: the Western tradition, Prentice Hall: 2011(rev. 8edition). 21

22 Holmes, George, The Oxford illustrated history of medieval Europe, Oxford; London, Oxford University Press: Annat kursmaterial: Bildrepetitionskompendium Litteraturkompendium Referenslitteratur: Ahlstrand, Jan-Torsten, Arkitekturtermer, Lund 1969 eller senare Övriga anmärkningar: Ett begränsat antal kursböcker och annat kursmaterial finns som referensexemplar i ämnets seminarierum Bilden som vetenskap och propaganda: ca , 5 sp Tidpunkt: V , ti, to, fre 10 12, v. 49 ti Plats: Camera Obscura Lärare: Minna Hamrin Målsättningar och innehåll: Kursen ger en översikt av konsten i Europa från renässansen till och med rokokon ( tal). Kursen är den tredje av fyra som tillsammans utgör grundstudierna i ämnet. Helheten (25 sp) är avsedd att ge den studerande grundläggande insikter om konsten (bildkonst, arkitektur, bebyggelse), dess historia, förutsättningar, funktioner, material, tekniker och terminologi. Bild- och byggnadskonsten studeras mot bakgrund av de olika periodernas kultur- och samhällsliv. Konstnärens roll visavi uppdragsgivare och konstens roll under olika epoker diskuteras, liksom bildbetydelser och tolkningsproblematik. Miljöaspekter betonas genom exempel på stadsbyggande, trädgårdskonst och inredning. Träning ges i att bestämma, beskriva, analysera och handha konstföremål. Lärandemål: Efter avslutad kurs förväntas studerandena: - kunna översiktligt redogöra för konstutvecklingen i Europa under tidsperioden ca 1770 och med den associerad terminologi, material och tekniker; - kunna identifiera för tidsperioden betydelsefulla konstverk, konstnärer och mecenater; - kunna placera in dem i deras stilistiska, geografiska, historiska och sociala sammanhang; - kunna använda relevant terminologi muntligt och skriftligt. Allmänfärdigheter: Under kursen uppövas färdigheter i att bestämma, beskriva, analysera och handha konstföremål. UndervisningsformerGruppundervisning med obligatorisk närvaro. Vid denna behandlas översiktligt olika perioder, problemkomplex och deras samband. Den anvisade litteraturen förutsätts inläst till varje undervisningstillfälle. I kursen ingår skriftliga inlämningsuppgifter. Litteratur: Penelope J. E. Davies... [et. al], Janson's History of Art: the Western tradition, Prentice Hall: 2011(rev. 8 th edition). Rystad, Göran, Europa i världen ca : expansion och integration, Liber: Läses efter lärarens anvisningar. Annat kursmaterial: Litteraturkompendium Kompendium: Bildframställningstekniker; Perspektivet Referenslitteratur: Ahlstrand, Jan-Torsten: Arkitekturtermer, Lund 1969 eller senare. Övriga anmärkningar: Ett begränsat antal kursböcker och annat kursmaterial finns som referensexemplar i ämnets seminarierum. 22

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Vade mecum (lat) "gå med mig" - en handbok eller manual - en användbar tingest som man alltid bör bära med sig (källa: Merriam-Webster Online)

Vade mecum (lat) gå med mig - en handbok eller manual - en användbar tingest som man alltid bör bära med sig (källa: Merriam-Webster Online) Vade mecum (lat) "gå med mig" - en handbok eller manual - en användbar tingest som man alltid bör bära med sig (källa: Merriam-Webster Online) 2 Konstvetenskap vid Åbo Akademi läsåret 2014 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, tyska och ryska 28.8.2012 Innehåll Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Studieplan i konstvetenskap

Studieplan i konstvetenskap Studieplan i konstvetenskap Tänkt studiegång, läs/printa ut! KANDIDATEXAMEN GRUNDSTUDIER (25 sp) Biämnesstuderande måste ha lägst vitsord 2/5 på den första delkursen för att ha rätt att fortsätta/tentera

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), HT-15 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail: tiziana.sardiello@sociology.su.se

Läs mer

HISTORIA Period 1 (v )

HISTORIA Period 1 (v ) Historia Kansli Fabriksgatan 2, 20500 Åbo I a) Träff med tutorer och egenlärare för första årets studerande måndag 27.8. kl. 15.00 b) Datorklassession för första årets studerande (för uppgörande av studieplan)

Läs mer

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015 Helsingfors universitet / Institutionen för beteendevetenskaper Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall Genomgång av examensstrukturen Språk 30.8.2016 Studierådgivare Sabina Ringvall Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 30.8.2016 1 Innehåll Inriktningar Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 3 Gemensamma och språkstudier för magisterexamen... 6 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande

Läs mer

Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015)

Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015) Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015) Innehåll 1 Viktiga flikar för egenläraren... 2 1.1 Fliken Egenlärarens studenter... 2 1.1.1 Underfliken Egenlärarens studenter... 2 1.1.2 Underfliken Egenlärarens granskningar...

Läs mer

Religiös fostran med övningar (2 sp) Practices for Education in Church

Religiös fostran med övningar (2 sp) Practices for Education in Church 580200.0 (2012-2013 version Religiös fostran med övningar (2 sp) Practices for Education in Church - beredskap att i praktiken omsätta kyrkans plan för konfirmandundervisning - beredskap att didaktiskt

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

MinPlan: Att komma igång och hitta information

MinPlan: Att komma igång och hitta information MinPlan: Att komma igång och hitta information 28.8.2012 Monica Nerdrum Åbo Akademi Lärcentret Fänriksgatan 3 B 28.8.2012 1 Lärandemål för denna kurs Efter godkänd kurs förväntas deltagaren kunna: Använda

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i konst- och bildvetenskap

Allmän studieplan för licentiatexamen i konst- och bildvetenskap Allmän studieplan för licentiatexamen i konst- och bildvetenskap Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 24 september 2009 (ändrad den 29 augusti 2011).

Läs mer

Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004

Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004 LINKÖPINGS UNIVERSITET 2004-02-04 Ekonomiska institutionen Avdelningen för statsvetenskap Bo Persson Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004 Schema Vecka Datum Tid

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande skall för en lägre eller högre högskoleexamen visa

Läs mer

Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis

Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis 526100.0 (2012-2013 version Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis Målsättningar och innehåll Att förstå bibelforskningens övergripande metodproblem. Föreläsningar med instuderingsmaterial

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll.

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll. Genomgång av examensstrukturen Historia, filosofi och litteraturvetenskap 28.8.2012 Studiechef Sanna Westerlund Ämnen vid fakulteten Språk - engelska - finska - franska - ryska - svenska - tyska HF Kultur

Läs mer

Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2)

Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2) Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2) Innehåll 1. Introduktion 1 1.1 Menyer 1 1.2 Roller 2 1.3 Status 2 2. Skapa nytt kursförslag 3 2.1 Nytt kursförslag 3 2.2 Spara kursförslag och avbryt editering

Läs mer

Latin 1 (5 sp) Latin 1. Latin 1 (5 sp) Latin ( version 1) Målsättningar och innehåll. Lärandemål

Latin 1 (5 sp) Latin 1. Latin 1 (5 sp) Latin ( version 1) Målsättningar och innehåll. Lärandemål 907910.0 (2011-2012 version 1) (5 sp) västerländska språk. Efter avslutad kurs har den studerande en kännedom om Kontaktundervisning och hemarbete. På kursen behandlas latinets formlära och syntaxens elementa.

Läs mer

Historia GR (A), 30 hp

Historia GR (A), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Historia GR (A), 30 hp History BA (A), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression HI001G Historia Grundnivå (A) Inriktning (namn) Högskolepoäng 30.0

Läs mer

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007)

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Rektors och fakultetens riktlinjer Rektor utfärdade i juni 2006 riktlinjer för

Läs mer

Historia GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Historia GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp 1 (8) Kursplan för: Historia GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp History BA (A), Upper Secondary Level Teacher Education, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Vetenskapsteori i GT exegetik. Theory of science in OT exegesis

Vetenskapsteori i GT exegetik. Theory of science in OT exegesis 526100.0 (2011-2012 Vetenskapsteori i GT exegetik Theory of science in OT exegesis (5 sp) Målsättningar och innehåll Att förstå bibelforskningens övergripande metodproblem. Att förstå bibelforskningens

Läs mer

Kursplan. Konst- och bildvetenskap I. Art and visual studies. Konst- och bildvetenskap. Kursen är en fristående kurs. Standardbehörighet A

Kursplan. Konst- och bildvetenskap I. Art and visual studies. Konst- och bildvetenskap. Kursen är en fristående kurs. Standardbehörighet A Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod BDA200 Dnr 142/2002-51 Beslutsdatum 2002-06-11 Engelsk benämning Ämne Nivå Konst- och bildvetenskap I Art and visual studies Konst- och bildvetenskap 1 Kursplanen gäller

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Konstvetenskap vid Åbo Akademi läsåret

Konstvetenskap vid Åbo Akademi läsåret Konstvetenskap vid Åbo Akademi läsåret 2011-2012 Innehållsförteckning Administrativa uppgifter 3 Ämnespresentation 4 Vanliga frågor (FAQ) 5 Översiktligt schema över studiegången 10 Undervisningsprogram

Läs mer

Att lära sig självständigt analysera och översätta nytestamentliga texter från grekiska till svenska. Målgrupp

Att lära sig självständigt analysera och översätta nytestamentliga texter från grekiska till svenska. Målgrupp 583100.0 (2013-2014 Grundkurs i nytestamentlig grekiska (10 sp) Introductory Course in New Testament Greek Målsättningar och innehåll Analys och översättning av nytestamentliga texter från grekiska till

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LAT110 Latin, grundkurs, 30 högskolepoäng Latin, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN (engelsk benämning Introduction, FL, 3 ECTS) Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr o m: Vårterminen 2009 Poäng: Delkursen omfattar

Läs mer

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet Undervisning Obs! Under studieorienteringsveckan kommer samtliga studenter att i samråd med representanter från sitt huvudämne, lärcentret och fakultetskansliet göra upp en individuell studieplan. Fakultetens

Läs mer

Historia GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Historia GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Historia GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp History BA (B), Upper Secondary Level Teacher Education, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Studieguide och användarhandbok för Moodle2

Studieguide och användarhandbok för Moodle2 Uppdaterad i maj 2012/NKallio Studieguide och användarhandbok för Moodle2 för kursen PF:s studieorientering, 2 sp 1. Introduktion till kursen Studieperioden PF:s studieorientering (2 sp) är en obligatorisk

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i konst- och bildvetenskap

Allmän studieplan för licentiatexamen i konst- och bildvetenskap Dnr U 2013/173 Allmän studieplan för licentiatexamen i konst- och bildvetenskap Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 27 mars 2013. Studieplanen kompletteras

Läs mer

KURSPLAN Historia I, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Historia I, 30 högskolepoäng 1(7) KURSPLAN Historia I, 30 högskolepoäng History I, 30 credits Kurskod: LH1G14 Fastställd av: Nämnd för Fristående kurs 2014-05-20 Reviderad av: Utbildningschef 2016-06-01 Gäller fr.o.m.: Hösten 2016

Läs mer

Informationstillfälle om undervisningsplaneringen & information från fakultetskansliet

Informationstillfälle om undervisningsplaneringen & information från fakultetskansliet Informationstillfälle om undervisningsplaneringen & information från fakultetskansliet 8.2.2017 Tua Henriksson Joanna Anckar, Marina Hamberg, Minna Lostedt, Reeta Marjamaa, Monica Nylund,Tuija-Liisa Pohja

Läs mer

Ekonomisk sociologi 6 hp.

Ekonomisk sociologi 6 hp. 1 Sociologiska institutionen Ekonomisk sociologi 6 hp. Kursbeskrivning VT 2016 Den här specialkursen ger en introduktion till ämnet ekonomisk sociologi. Kursen syftar till att ge en översikt av hur sociologiska

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Centret för språk och kommunikation/åbo

Centret för språk och kommunikation/åbo Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo, tfn 215 4365. Kanslitid: må to 9 12, www.abo.fi/csk, csk-direktor@abo.fi, csk-kansli@abo.fi Utbildningschef: NN. Mottagning

Läs mer

Internationell politik, 7.5 hp

Internationell politik, 7.5 hp LINKÖPINGS UNIVERSITET 2010-05-06 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för Statsvetenskap Våren 2010 Kursansvarig: Rickard Mikaelsson, FD Internationell politik, 7.5 hp Vecka

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), Sociologi I och Sociologi II, VT-14 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail:

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Stockholms Universitet, Sociologiska institutionen Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Utbildningsnivå Delkursen ges som en del av kursen Sociologi II. Poäng Delkursen

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1. Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från 2009-08-31. Fastställd av KU-nämnden 2009-06-10 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de inledande

Läs mer

Allmän teologi inom öppna universitetet

Allmän teologi inom öppna universitetet Uppsatsskrivning och seminarier via nätet: instruktioner och handledning i Blackboard och Moodle Maria Söderbacka Fortbildningscentralen/Teologiska fakulteten 4.5.2007 Allmän teologi inom öppna universitetet

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER JP1300 Japanska, fortsättningskurs II, 30 högskolepoäng Japanese, Intermediate Course 2, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för språk

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Kursplan Sid 1 (4) Inst. för pedagogik. Kurskod PEA 211 Dnr 185/99-51 Beslutsdatum Kursens benämning. Pedagogik, allmän kurs

Kursplan Sid 1 (4) Inst. för pedagogik. Kurskod PEA 211 Dnr 185/99-51 Beslutsdatum Kursens benämning. Pedagogik, allmän kurs Inst. för pedagogik Kursplan Sid 1 (4) Kurskod PEA 211 Dnr 185/99-51 Beslutsdatum 1999-06-01 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Kursplanen gäller från Inplacering i utbildningssystemet

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen. Grundläggande sociologi (7,5 p.), Sociologi I, VT Innehåll. 2. Lärandemål

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen. Grundläggande sociologi (7,5 p.), Sociologi I, VT Innehåll. 2. Lärandemål STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till delkursen Grundläggande sociologi (7,5 p.), Sociologi I, VT14 1. Innehåll Kursen har som mål att ge studenten en introduktion till sociologisk

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska = Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 12 november 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER AR1300 Arabiska, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Standard Arabic, Intermediate Course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

vecka 51 tisdag 18/12 kl 14:00 Informationsmöte om examensarbetet i projektrummet.

vecka 51 tisdag 18/12 kl 14:00 Informationsmöte om examensarbetet i projektrummet. Tidsplan Examensarbete för kandidat GDI 2012/13 vecka 50 Kursplan, kursbeskrivning och tidsplan till studenter. vecka 51 tisdag 18/12 kl 14:00 Informationsmöte om examensarbetet i projektrummet. vecka

Läs mer

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Innehåll Individuell studieplan (ISP): Instruktioner... 1 Individuell studieplan (ISP)... 2 ISP:n för kandidatexamen... 2 Steg för steg anvisningar för ifyllande

Läs mer

SPAK01, spanska, kandidatkurs

SPAK01, spanska, kandidatkurs Språk- och litteraturcentrum Spanska SPAK01, spanska, kandidatkurs Studiebeskrivning Fastställd 2007-09-10 av lärarkollegium 3 att gälla fr.o.m. höstterminen 2007 Introduktion SPAK01, 61-90 högskolepoäng,

Läs mer

HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN RKT127, Religion, historia och samhälle, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Religion, History and Society, Intermediate Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

Institutionen för psykologi och logopedi

Institutionen för psykologi och logopedi Förhandsanmälan * Närvaro * Skräddarsydda lösningar * Delprestationer * Materialhantering * Ansvar * Föreläsningspraxis * Kursfeedback * Hjälpmedel och stöd * Tentresultat * Slutbedömning * Institutionen

Läs mer

Hjärtligt Välkomna till Sveriges Konstföreningar Gävleborgs kurs i Svensk Konsthistoria Svensk bildkonst, vårterminen och höstterminen 2014!

Hjärtligt Välkomna till Sveriges Konstföreningar Gävleborgs kurs i Svensk Konsthistoria Svensk bildkonst, vårterminen och höstterminen 2014! Hjärtligt Välkomna till Sveriges Konstföreningar Gävleborgs kurs i Svensk Konsthistoria Svensk bildkonst, vårterminen och höstterminen 2014! Jan O.M. Karlsson, universitetslektor i konstvetenskap, kursledare

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 5p/7,5 ects

Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 5p/7,5 ects Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 5p/7,5 ects 1 KURSINFORMATION Välkomna till kursen i Medieanalys som ges inom ramen för MKV A. Här är lite information om vilken inriktning kursen

Läs mer

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

Sociologisk analys III, VT 2016, Kvalitativ del (3 hp)

Sociologisk analys III, VT 2016, Kvalitativ del (3 hp) Sociologisk analys III, VT 2016, Kvalitativ del (3 hp) Detta kursmoment syftar till att ge en bredare förståelse av olika sätt att samla in och analysera kvalitativ empiri t ex livshistorier, fokusgrupper,

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i romanska språk

Studieplan för licentiatexamen i romanska språk Studieplan för licentiatexamen i romanska språk = Planen avser utbildning på forskarnivå i italienska med språkvetenskaplig inriktning inom examensämnet romanska språk Studieplanen är fastställd av humanistiska

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Konstvetenskap II: Bild, arkitektur och tolkning Art History II: Image, Architecture and Interpretation 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: KV2280 Gäller från:

Läs mer

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier)

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) 2013-2014 Uppdaterad per den.6.2013 Termin 1: Grunder i kön och jämställdhet:

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION LGRE40 Religionskunskap 4 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng Religious Studies 4 for Teachers in Upper Secondary School, 15 higher education credits

Läs mer

EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits

EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14 1. Ämnesbeskrivning Arbetslivsvetenskap avser det

Läs mer

Studieuppläggning datavetenskap Heidi Karlsson Studierådgivare Rum 207, Gripen (2 vån) Tfn

Studieuppläggning datavetenskap Heidi Karlsson Studierådgivare Rum 207, Gripen (2 vån) Tfn Studieuppläggning datavetenskap Heidi Karlsson Studierådgivare Rum 207, Gripen (2 vån) Tfn 215 3540 it-studieradgivare@abo.fi Mottagning enligt överenskommelse Fakultetsområdet i naturvetenskaper och teknik

Läs mer

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 45 credits, Second

Läs mer

Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan

Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan Med stöd av Svenska handelshögskolans Examensstadga, godkänd av styrelsen 2005 med ändringar senast 10.12.2014, har rektor 27.2.2015

Läs mer

Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi II, 15 hp

Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi II, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi II, 15 hp Criminology BA (A), Applied Criminology II, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten SIMM41, Samhällsvetenskap: Samhällsvetenskaplig forskningsmetod, 15 högskolepoäng Social Science: Methods for Research in the Social Sciences, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Stockholms universitet, Sociologiska institutionen Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Utbildningsnivå Delkursen ges som en del av kursen Sociologi II. Poäng Delkursen

Läs mer

Examensarbete i språkteknologi

Examensarbete i språkteknologi Examensarbete i språkteknologi Beáta Bandmann Megyesi Institutionen för lingvistik och filologi Uppsala universitet Översikt Examensarbetets innehåll Regler och principer Lärare och handledare Lärandemål

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) 14 6 Utbildningslinjen för kemiteknik Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. 6.1 Teknologie

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016. Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA61, Genusvetenskap: Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 högskolepoäng Gender Studies: Law in Theory and Practice - a Gender Perspective, 30 credits

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i tyska

Studieplan för licentiatexamen i tyska Studieplan för licentiatexamen i tyska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den XX-XX-20XX. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

Teacher Education in Studies of Religion: Specialization Course 30 ECTS

Teacher Education in Studies of Religion: Specialization Course 30 ECTS Institutionen för idé- och samhällsstudier Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 5000 E-post: studievagledare@religion.umu.se www.idesam.umu.se Dnr 2014-05-27 Sid 1 (6) Religionsvetenskap med

Läs mer

Engelska B Eller: Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag)

Engelska B Eller: Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) 1EN000 Engelska A, Allmän inriktning 30.0 hp 1EN000 English A, General Course 30.0 credits Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska Betygsskala* För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i spanska

Studieplan för licentiatexamen i spanska Studieplan för licentiatexamen i spanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 21 juni 2012. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Att skriva magister- och masteruppsats på CTR LUNDS UNIVERSITET CENTRUM FÖR TEOLOGI OCH RELIGIONSVETENSKAP (CTR)

Att skriva magister- och masteruppsats på CTR LUNDS UNIVERSITET CENTRUM FÖR TEOLOGI OCH RELIGIONSVETENSKAP (CTR) Att skriva magister- och masteruppsats på CTR LUNDS UNIVERSITET CENTRUM FÖR TEOLOGI OCH RELIGIONSVETENSKAP (CTR) 2 ATT SKRIVA MAGISTER- OCH MASTERUPPSATS PÅ CTR Att skriva magister- och masteruppsats på

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Grundläggande sociologi (7,5 p.) Sociologi I, VT09 Innehåll Kursen har som mål att ge studenten en översikt av och förståelse

Läs mer

Kursplan. Inst. för pedagogik 166/98 167/ Kurskod PEC263 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad. Pedagogik, poäng

Kursplan. Inst. för pedagogik 166/98 167/ Kurskod PEC263 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad. Pedagogik, poäng Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod PEC263 166/98 167/00-51 Beslutsdatum 1998-06-02 2000-08-15 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Pedagogik, 41-60 poäng Education Pedagogik 20 poäng

Läs mer

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 7,5 poäng (HT 2007)

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 7,5 poäng (HT 2007) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2007-09-03 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Studieplan för doktorsexamen i spanska

Studieplan för doktorsexamen i spanska = Studieplan för doktorsexamen i spanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

Portfölj (portfolio), T1, Stadium I, Läkarprogrammet, Örebro Universitet. Portfölj. Termin 1, Stadium I

Portfölj (portfolio), T1, Stadium I, Läkarprogrammet, Örebro Universitet. Portfölj. Termin 1, Stadium I Portfölj Termin 1, Stadium I Portföljen i korthet (gäller samtliga terminer) Vad är en portfölj? Portfölj (portfolio) är ett redskap som du som student använder för att synliggöra din lärandeprocess och

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. Teknologie kandidatexamen omfattar 180 studiepoäng

Läs mer

Geologi och mineralogi

Geologi och mineralogi Geologi och mineralogi MÅLSÄTTNINGAR Geovetenskaperna försöker beskriva och förklara jordens, atmosfärens och havens uppkomst, deras utveckling och nuvarande tillstånd. Jordklotet är ett väldigt laboratorium

Läs mer

Kursplan. 1. Beslut och riktlinjer Kursplanen är fastställd av prefekt Giltig fr o m ht 2011.

Kursplan. 1. Beslut och riktlinjer Kursplanen är fastställd av prefekt Giltig fr o m ht 2011. Kursplan Fördjupningsprojekt 2, 30 hp K2 Kurskod: TXK208 1. Beslut och riktlinjer Kursplanen är fastställd av prefekt 110407. Giltig fr o m ht 2011. Kursen är obligatorisk. Nivå: Grundläggande 2. Förkunskapskrav

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i arkeologi vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i arkeologi vid Göteborgs universitet U 2013/69 Allmän studieplan för doktorsexamen i arkeologi vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet 2013-02-21. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i konst-och bildvetenskap

Allmän studieplan för doktorsexamen i konst-och bildvetenskap Dnr U 2013/174 Allmän studieplan för doktorsexamen i konst-och bildvetenskap Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 27 mars 2013. Studieplanen kompletteras

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), Sociologi I, HT11 Delkursansvarig lärare Reza Azarian Rum B972 Tel. 16 31 91 Reza.azarian@sociology.su.se

Läs mer

Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under Alla filer och länkar i Schoolsoft/Flexus samt gås igenom i anslutning till kursstart av läraren.

Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under Alla filer och länkar i Schoolsoft/Flexus samt gås igenom i anslutning till kursstart av läraren. Ämnesfördjupning Kursens syfte är att förstärka och fördjupa den studerandes kunskaper om konstnärliga tekniker och den kreativa processen. Efter slutförd kurs ska den studerande: - förstå samspelet mellan

Läs mer

VÄLKOMMEN till fakulteten för naturvetenskaper och teknik!

VÄLKOMMEN till fakulteten för naturvetenskaper och teknik! VÄLKOMMEN till fakulteten för naturvetenskaper och teknik! 24.8.2015 Utbildningslinjen för biovetenskaper Utbildningslinjen för farmaci Studierådgivare Heidi Karlsson Personal och enheter Dekanus Prof.

Läs mer

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING 1 PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING Praktiken ingår som en central del i studierna för pedagogie magisterexamen vid Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik. Dessa studier har historiskt byggts upp kring

Läs mer

2. Allmänna uppgifter 1. Huvudområde/n, om tillämpligt 2. Ämne, om tillämpligt 3. Typ av kurs och dess placering i utbildningssystemet

2. Allmänna uppgifter 1. Huvudområde/n, om tillämpligt 2. Ämne, om tillämpligt 3. Typ av kurs och dess placering i utbildningssystemet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter 1. Kurskod FBMA02 2. Kursens namn Förlags- och bokmarknadskunskap: Grund- och fortsättningskurs 3. Nivå G2F Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå

Läs mer